HU OSA 300-30-30 Miscellaneous Records of the Czechoslovak Unit

Identity statement

Reference code
HU OSA 300-30-30
Title
Miscellaneous Records of the Czechoslovak Unit
Date(s)
1951 - 1975
Description level
Series
Extent and medium (estimated)
2.8 linear meters (21 archival boxes, 1 black box)
Extent and medium (processed)
21 Archival box, 2.63 linear meters

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
Mostly correspondence, copies of broadcast transcripts and information items covering the issues as captive nations prisoners in USSR, list of newspapers and periodicals in the area staffed by RFE correspondence, research studies prepared by the divisions of the Free Europe Committee, Report on changes in the program of CZ broadcasting stations, catalog of materials available on riots and resistance behind the iron curtain, Selected chronologies of events in Czechoslovakia, Who is who in the Czechoslovak Trade Unions, Wer ist wer bei den Tschechoslowakischen Gewerkschaften A - Z.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
Unknown
Languages
Czech, English, Slovak
Call Number Description
Archival boxes #1
300-30-30:1/1
Propaganda: Mass Media/ Culture/Czech TV / Propaganda: Masová média / Kultura / Ceská televize, 1952
300-30-30:1/2
Research Studies Prepared by the Division of the Free Europe Committee / Výzkumné studie pripravované divizí Výboru Svobodné Evropy, 1953 - 1954
300-30-30:1/3
Newspapers and Periodicals in the Areas Staffed by RFE Correspondents / Noviny a casopisy v oblasti pokryté korespondenty Radia Svobodná Evropa, 1953
300-30-30:1/4
Report on Changes in the Program Structure of Czechoslovak Broadcasting Stations / Zprávy o zmenách v programové strukture ceskoslovenských vysílacích stanic, 1953 - 1954
300-30-30:1/5
Catalog of Materials Available on Riots and Resistance behind the Iron Curtain / Katalog dostupných materiálu o demonstracích a odporu za Železnou oponou, 1953
300-30-30:1/6
The first military and political actions against the Slovak Republic in 1944 / Vojenské a politické akcie proti Slovenskej Republike v r.1944, 1944
300-30-30:1/7
Towards a "New Economic Model" in Czechoslovakia by Harry G. Shaffer / K "Novému ekonomickému modelu" v Ceskoslovensku od Harryho G. Shaffera, 1967
300-30-30:1/8
Survey of World Events, Czechoslovak News Diary / Shrnutí Svetových událostí, Ceskoslovenský zpravodajský deník, 1967-02
300-30-30:1/9
Chronologies / Chronologie, 1968 - 1975
Archival boxes #2
300-30-30:2/1
The Czechoslovak Directory of Leading Functionaries / Die Tschechoslovakischen Gewerkschaften, Verzeichnis der führenden funktionare, 1958
300-30-30:2/2
Who is Who in the Trade Unions in Czechoslovakia / Kdo je kdo v Ceskoslovenském odborovém svazu, 1958 - 1960
300-30-30:2/3
Who's who in the Czechoslovak Unions A-Z / Wer ist wer bei den Tschechoslovakischen Gewerkschaften A-Z, 1959
300-30-30:2/4
Survey of East European Events / Shrnutí Událostí ve Východní Evrope, 1971 - 1975
300-30-30:2/5
Standardization of Terms, Acronyms and Names of the Organizations / Standardizace terminů, skratky svetových a jiných organizací, 1953
[Abbreviations of international organizations]
300-30-30:2/6
Index to Unpublished Studies, Prepared for Mid-European Studies Center / Index Nepublikovaných studií pripravený pro Centrum Stredoevropských Studií, 1951 - 1994
Archival boxes #3
300-30-30:3/1
Correspondence / Korespondence, 1951 - 1952
300-30-30:3/2
Correspondence / Korespondence, 1953-01
300-30-30:3/3
Correspondence / Korespondence, 1954-01
300-30-30:3/4
Correspondence / Korespondence, 1955-01
300-30-30:3/5
Correspondence / Korespondence, 1955-07
300-30-30:3/6
Correspondence / Korespondence, 1956-01
Archival boxes #4
300-30-30:4/1
Correspondence / Korespondence, 1957-01
300-30-30:4/2
Correspondence / Korespondence, 1957-08
300-30-30:4/3
Correspondence / Korespondence, 1958-01
300-30-30:4/4
Correspondence / Korespondence, 1958-06
300-30-30:4/5
Correspondence / Korespondence, 1958-10
300-30-30:4/6
Correspondence / Korespondence, 1959-01
Archival boxes #5
300-30-30:5/1
Correspondence / Korespondence, 1959-05
300-30-30:5/2
Correspondence / Korespondence, 1959-09
300-30-30:5/3
Correspondence / Korespondence, 1960-01
300-30-30:5/4
Correspondence / Korespondence, 1960-06
300-30-30:5/5
Correspondence / Korespondence, 1961-01
Archival boxes #6
300-30-30:6/1
Correspondence / Korespondence, 1962-01
300-30-30:6/2
Correspondence / Korespondence, 1963-01
300-30-30:6/3
Correspondence / Korespondence, 1963-07
300-30-30:6/4
Correspondence / Korespondence, 1964-01
300-30-30:6/5
Correspondence / Korespondence, 1964-05
Archival boxes #7
300-30-30:7/1
Correspondence / Korespondence, 1964-09
300-30-30:7/2
Correspondence / Korespondence, 1965-01
300-30-30:7/3
Correspondence / Korespondence, 1965-07
300-30-30:7/4
Correspondence / Korespondence, 1966-01
300-30-30:7/5
Correspondence / Korespondence, 1966-04
Archival boxes #8
300-30-30:8/1
Correspondence / Korespondence, 1966-09
300-30-30:8/2
Correspondence / Korespondence, 1967-01
300-30-30:8/3
Correspondence / Korespondence, 1967-04
300-30-30:8/4
Correspondence / Korespondence, 1967-09
300-30-30:8/5
Correspondence / Korespondence, 1968-01
300-30-30:8/6
Correspondence / Korespondence, 1968-05
300-30-30:8/7
Correspondence / Korespondence, 1969-01
Archival boxes #9
300-30-30:9/1
Correspondence / Korespondence, 1969-05
300-30-30:9/2
Correspondence / Korespondence, 1970-01
300-30-30:9/3
Correspondence / Korespondence, 1970-06
300-30-30:9/4
Correspondence / Korespondence, 1971-01
300-30-30:9/5
Correspondence / Korespondence, 1971-09
300-30-30:9/6
Correspondence / Korespondence, 1972-01
300-30-30:9/7
Correspondence / Korespondence, 1972-08
Archival boxes #10
300-30-30:10/1
Peroutka Talk / Peroutkova řeč, 1968-01
300-30-30:10/2
Peroutka Talk / Peroutkova řeč, 1968-09
300-30-30:10/3
Peroutka Talk / Peroutkova řeč, 1969-01
300-30-30:10/4
Peroutka Talk / Peroutkova řeč, 1970-01
300-30-30:10/5
Peroutka Talk / Peroutkova řeč, 1970-05
300-30-30:10/6
Peroutka Talk / Peroutkova řeč, 1971-01
Archival boxes #11
300-30-30:11/1
Peroutka Talk / Peroutkova řeč, 1971-06
300-30-30:11/2
Peroutka Talk / Peroutkova řeč, 1972-01
300-30-30:11/3
Peroutka Talk / Peroutkova řeč, 1972-05
300-30-30:11/4
Peroutka Talk / Peroutkova řeč, 1973-01
300-30-30:11/5
Peroutka Talk / Peroutkova řeč, 1973-07
Archival boxes #12
300-30-30:12/1
Kodíckuv file / Kodíček's file, 1951
300-30-30:12/2
Correspondence of the Production Department / Korespondence produkcního oddelení, 1951
300-30-30:12/3
Correspondence of the Production Department / Korespondence produkcního oddelení, 1951
300-30-30:12/4
Producer's Board and Production Meeting / Predstavenstvo producentu a setkání produkce, 1953 - 1960
300-30-30:12/5
Weekend Talk / Víkendová diskuse, 1974-01
300-30-30:12/6
Timely &Timeless / Vcas & Nadcasove, 1975-02
Archival boxes #13
300-30-30:13/1
Administrative Correspondence of the Production Department / Administrativní korespondence produkcního oddelení, 1951 - 1960
300-30-30:13/2
Staff Workshop Material / Zamestnanecký pracovní materiál, 1951 - 1994
300-30-30:13/3
Production Reports / Produkcní zprávy, 1951 - 1994
300-30-30:13/4
Lisbon Feed / Lisabonský tok, 1951
Archival boxes #14
300-30-30:14/1
Production Department, Administrative Files / Produkcní oddelení, administrativní spisy, 1952 - 1955
300-30-30:14/2
Production Department, Administrative Files / Produkcní oddelení, administrativní spisy, 1952 - 1960
300-30-30:14/3
Production Department, Interoffice Memoranda / Produkcní oddelení, vnitrní memoranda, 1951
300-30-30:14/4
Production Department, Correspondence / Produkcní oddelení, korespondence, 1951
300-30-30:14/5
Personal Correspondence of Karel Remeš / Osobní korespondence Karla Remeše, 1952 - 1957
300-30-30:14/6
Production Department, Continuity Log / Produkcní oddelení, zápis kontinuity, 1951
300-30-30:14/7
Remarks to the News Broadcasted by the Czechoslovak Desk / Poznámky ke zprávám vysílaným ceskoslovenskou stranou, 1974
Archival boxes #15
300-30-30:15/1
Missing Title / Chybející titul, 1952 - 1954
300-30-30:15/2
Voice Tests and Candidates / Hlasový test a kandidáti, 1952 - 1956
300-30-30:15/3
Broadcasting Schedules / Rozvrh vysílání, 1953 - 1963
300-30-30:15/4
Broadcasting Schedules / Rozvrh vysílání, 1965 - 1970
Archival boxes #16
300-30-30:16/1
Recording Schedules / Rozvrh nahrávání, 1952 - 1956
300-30-30:16/2
Recording Schedules / Rozvrh nahrávání, 1956 - 1969
300-30-30:16/3
Scripts: International Block; Press Review; Saturday Block; Sunday Block; Dialog with the Communists, Songs and Talks / Scénáre: Mezinárodní blok; tisková zpráva; sobotní blok; nedelní blok; dialog s komunisty, písne a diskuse, 1968 - 1969
300-30-30:16/4
Scripts: International Block; Press Review; Songs and Talks; Czech-Slovak National Programs / Scénáre: Mezinárodní blok; tisková zpráva; písne a diskuse; ceskoslovenské národní programy, 1969
Archival boxes #17
300-30-30:17/1
Messages to be Broadcasted / Zprávy k odvysílání, 1951
300-30-30:17/2
Items and Messages to be Broadcasted / Položky a zprávy k odvysílání, 1951 - 1953
300-30-30:17/3
Items and Messages to be Broadcasted / Položky a zprávy k odvysílání, 1951 - 1954
300-30-30:17/4
Prisoners in the USSR / Vězňové v SSSR, 1955
Archival boxes #18
300-30-30:18/1
Prisoners in the USSR / Vězňové SSSR, 1955 - 1956
300-30-30:18/2
Messages Home, Items / Vzkazy domu, položky, 1951 - 1953
300-30-30:18/3
Messages, Home Items / Vzkazy domu, položky, 1951
300-30-30:18/4
Messages, Home Program / Vzkazy, domácí program, 1951 - 1953
300-30-30:18/5
Prague Spring 1968; Paper on Conference 1972 / Pražské jaro 1968; Pojednání o konferenci 1972, 1968 - 1972
300-30-30:18/6
Youth Programs / Program mladých, 1952
Archival boxes #19
300-30-30:19/1
CZ Production Department: Administrative Files / Produkcní oddelení CR: Administrativní spisy, 1951 - 1955
300-30-30:19/2
Zamjatin / Zamjatin, 1951 - 1994
300-30-30:19/3
Cultural Programs: Scripts / Kulturní programy: Skripta, 1966 - 1967
300-30-30:19/4
Cultural Programs: Scripts / Kulturní programy: Skripta, 1966 - 1969
Archival boxes #20
300-30-30:20/1
Cultural Programs: Scripts / Kulturní programy: Skripta, 1969 - 1971
300-30-30:20/2
Cultural Programs: Scripts / Kulturní programy: Skripta, 1971 - 1972
300-30-30:20/3
Cultural Programs: Scripts / Kulturní programy: Skripta, 1973 - 1975
300-30-30:20/4
Anniversaries 1968: Scripts / Výrocí 1968: Skripta, 1968
Archival boxes #21
300-30-30:21/1
Prison Special / Vezenský speciál, 1961
300-30-30:21/2
Rehabilitation Matters / Rehabilitacní záležitosti, 1968
300-30-30:21/3
Midnight Program: Political Memoirs: Peroutka / Pulnocní program: Politické memoáry: Peroutka, 1968
300-30-30:21/4
Building a State / Budování státu, 1969
300-30-30:21/5
Panorama K-319 / Panorama K-319, 1969
300-30-30:21/6
Prominent Exiles / Úteky prominentu, 1970
300-30-30:21/7
Harvest / Sklizeň, 1958