HU OSA 419-0-1 Interviews with Holocaust Survivors and Background Material (Holokauszt túlélőkkel készült interjúk és háttéranyagok)

Identity statement

Reference code
HU OSA 419-0-1
Title
Interviews with Holocaust Survivors and Background Material
Date(s)
2004 - 2012
Description level
Series
Extent and medium (processed)
1 Digital container, 0.0 linear meters

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
The series includes interviews with Shoah survivors made in the research project lead by Julia Vajda in the framework of the National Research and Development Program between 2004 and 2007, and also after the closure of the project until 2012. The series consist of 319 interviews with Shoa survivors and related digital background material of which 255 are accessible. The rest are restricted until further notice upon the request of the interviewee. The series also includes 9 archival boxes that contain the interviewers' notes, the interviewees’ statement on accessibility, and any other documents and photographs donated for the collection. In the case of anonymized interviews the pseudonym indicated in the title has been chosen by the interviewee or ID number given by the interviewer. ID numbers assigned by the archivist can be found between square brackets.
Appraisal, destruction and scheduling information
No destruction was made.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
255 of the interviews and related digital files are accessible for research and education purposes. The rest of t he interviews and the archival boxes are restricted, for further information OSA Reference Service is to be contacted. Certain files/documents containing personal information (eg. statement of interviewees) are not accessible even in persons otherwise not restricted.
Conditions governing reproduction
Az interjúk kizárólag kutatási és oktatási céllal másolhatóak.
Languages
German, Hungarian
Physical characteristics and technical requirements
Good condition. Digital sound files are mp3, WMA or WAVE, text files are pdf. Paper based material is legible.

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 419-0-1
Cím
Holokauszt túlélőkkel készült interjúk és háttéranyagok
Idő(kör)
2004 - 2012
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
1 Digitális gyűjtő, 0.0 folyóméter

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
A sorozat a Vajda Júlia által vezetett, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program keretében lezajlott projekt során 2004 és 2007 között, illetve a projekt lezárása után 2012-ig, Soa túlélőkkel készült interjúkat tartalmazza. A sorozat 319 Soa itúlélővel készült interjút és digitális háttéranyagot tartalmaz, ezek közül 255 szabadon kutatható, a többi bizonyos időre vagy örökre az interjúalany kívánsága szerint korlátozás alá esik. A sorozat tartalmaz továbbá kilenc archívumi dobozt, amelyekben az interjúerek jegyzetfüzetei, az interjúalany beleegyezési nyilatkozata, illetve egyéb átadott dokumentumok vannak. Anonimizált interjúk esetében a címben megjelenő név az interjúalany által kért álnév és/vagy anonimitás-szám. A szögletes zárójelbe tett azonosítószámot a feldolgozás során az Archívum munkatársa rendelte az adott személyhez.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
Selejtezés nem történt.
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet
255 interjú és a kapcsolódó digitális fájlok szabadon hozzáférhetőek kutatási és oktatási céllal. A többi interjú és az archívumi dobozok hozzáférése korlátozott, további információért forduljon az OSA Referensz szolgálatához. Egyes személyes információt tartalmazó fiájlok/dokumentumok (pl. interjúalanyok hozzájárulási nyilatkozatai) még a korlátozás alá nem eső személyek esetében sem kutathatóak.
Reprodukciós korlátozások
Az interjúk kizárólag kutatási és oktatási céllal másolhatóak.
Nyelv, írásrendszer
German, Hungarian
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
Jó állapotú. A digitális hangfáljok formátuma mp3, WMA vagy WAVE, a szövegfájlok pdf formátumúak. A papíralapú anyagok olvashatóak.
Call Number Description
Digital container #1
419-0-1:1/1
Anonymous interview: A01
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/2
Anonymous interview: Baranyai, István A02
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/3
Anonymous interview: Kovács, Sándorné A03
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/4
Anonymous interview: A04
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/5
Anonymous interview: Szabó, Ilonka A05
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/6
Anonymous interview: Teleki, Klára A06
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3) 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/7
Anonymous interview: Egy a sok közül A08
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/8
Anonymous interview: A09
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/9
Anonymous interview: Kováts, Antalné A10
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/10
Anonymous interview: K. Gy.-né A11
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/11
Anonymous interview: Nagy, Istvánné A12
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/12
Anonymous interview: Gutlon, Aranka A13
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/13
Anonymous interview: A14
8 sound files (4 .dss, 4 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/14
Anonymous interview: Fényes, Ilona A16
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/15
Anonymous interview: A17
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/16
Anonymous interview: Egy női deportált a sok közül A18
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/17
Anonymous interview: Az életem szerencse A19
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/18
Anonymous interview: F.E. A20
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/19
Anonymous interview: A21
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 3 textual files (1 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/20
Anonymous interview: Ani néni A22
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/21
Anonymous interview: Munk, Zsuzsa A23
3 sound files (1 .dss, 1 .mp3, 1 .wave), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/22
Anonymous interview: Róbert, Tamás A24
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/23
Anonymous interview: L.A. A25
8 sound files (4 .dss, 4 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/24
Anonymous interview: Németh A26
8 sound files (4 .dss, 4 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/25
Anonymous interview: Ö.E. A27
8 sound files (4 .dss, 4 .mp3), 3 textual files (1 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) 1 fénykép (.pdf) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/26
Anonymous interview: Rosenberg A28
1 sound file (1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/27
Anonymous interview: Horánszky, Olga A29
8 sound files (4 .dss, 4 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/28
Anonymous interview: Róza A30
8 sound files (4 .dss, 4 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/29
Anonymous interview: Fekete, Boriska A31
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/30
Anonymous interview: Kis, Márton A32
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/31
Anonymous interview: Stempler, Katalin A33
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/32
Anonymous interview: Ági, néni A34
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/33
Anonymous interview: Egy volt békéscsabai A35
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/34
Anonymous interview: Rózsa 1 A36
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/35
Anonymous interview: Rózsa 2 [A36]
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/36
Anonymous interview: Carmel A38
2 sound files (2 .wma), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/37
Anonymous interview: Poroszka A39
4 sound files (4 .wave), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/38
Anonymous interview: A40
1 sound file ( 1 .mp3), 4 textual files (3 .doc, 1 .txt) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/39
Anonymous interview: A41
1 sound file ( 1 .mp3), 4 textual files (3 .doc, 1 .txt) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/40
Anonymous interview: A42
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 2 textual files (2 .doc) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/41
Anonymous interview: SM A43
2 sound files (1 .wma, 1 .mp3), 3 textual files (1 .doc, 1 .txt, 1 .pdf) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/42
Anonymous interview: [A44]
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/43
Anonymous interview: [A45]
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/44
Anonymous interview: [A46]
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/45
Anonymous interview: [A48]
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/46
Anonymous interview: [A49]
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/47
Anonymous interview: [A50]
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/48
Anonymous interview: Éber, Ilona [A51]
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/49
Anonymous interview: [A52]
12 sound files (6 .dss, 6 .mp3), 7 textual files (4 .doc, 1 .txt, 2 .jpg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/50
Anonymous interview: [A54]
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/51
Anonymous interview: [A55]
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/52
Anonymous interview: [A56]
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/53
Ajtai, István
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/54
Almási, Miklós
12 sound files (6 .mwa, 6 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpg) 16 fotó (8 .jpeg, 8 .tif) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/55
Arató, István
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/56
Balázs Ödönné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .tx, 1 .jpg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/57
Bálint, Rózsa
1 sound file (1 .wma), 3 textual files (2 .doc, 1 .txt) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/58
Barabás, Istvánné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/59
Bárdos, Pál
8 sound files (4 .dss,4 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/60
Bartha, Rezsőné
14 sound files (7 .wma, 7 .mp3), 49 textual files (4 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg, 43 .tif) fotók (34 .tif) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/61
Bauer, Ferenc
10 sound files (5 .dss, 5 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/62
Bauer, Walter
2 sound files (2 .mwa), 6 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg, 1 .pdf) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/63
Békés, Tibor
16 sound files (8 .dss, 8 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/64
Benedek, Mihály
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 3 textual files (1 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/65
Benedek, Mihályné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/66
Anonymous interview: Titkos, Gabriella [A57]
2 sound files (1 .dss, 1 .wave), 4 textual files (3 .doc, 1 .txt) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/67
Benkő, Pál
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/68
Berkovics, Sándorné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/69
Bíró, Gáborné
3 sound files (3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/70
Bíró, Zsuzsanna
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/71
Bodori, Istvánné
2 sound files (2 .wave), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/72
Bognár, Árpádné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/73
Bokor, Béláné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/74
Braun, Gyuláné
2 sound files (1 .dss, 1 .wma), 2 textual files (2 .doc) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/75
Cocron, János
6 sound files (3 .dss,3 .mp3), 3 textual files (2 .doc, 1 .txt) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/76
Csabai, Gyuláné
10 sound files (5 .dss, 5 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/77
Csanádi, Károlyné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/78
Csányi, Károly
10 sound files (10 .mp3), 3 textual files (1 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/79
Csató, Ödönné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 3 textual files (2 .doc, 1 .txt) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/80
Czeizler, András 1
8 sound files (4 .dss, 4 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/81
Czeizler, András 2
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/82
Czink, Antalné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/83
Dan, Klára
6 sound files (3 .wma, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/84
Darvas, Andrija
1 sound file (1 .wave), 4 textual files (3 .doc, 1 .txt) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/85
Dénes, György
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/86
Deutsch, Lajosné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/87
Dóczi, Sándorné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/88
Domonkos, Lajosné
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/89
Donáth, Peter
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/90
Donáth, Tiborné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/91
Dreisieger, Zoltánné
2 sound files (1 .dss,1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/92
Erdész, Lászlóné
2 sound files (1 .dss,1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/93
Erdős, Lászlóné
2 sound files (1 .dss,1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/94
Erős (Weiser), Györgyi
28 sound files (14 .mwa, 14 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/95
Fabriczky, Imre
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/96
Faragó Vilmosné Székely, Éva
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 32 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg, 27 .tif) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/97
Faragó, Zoltán (Ferenc)
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/98
Fehéri, Tamásné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/99
Feig, János
8 sound files (4 .dss, 4 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/100
Feig, Tibor
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/101
Fejér, András
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/102
Fenyves, Ferenc
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/103
Feuer, Mária
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/104
Filo, Andrej
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/105
Filova, Julia
3 sound files (3 .wma), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg), 41 fotó (.jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/106
Fodor, Tibor
1 sound file (.mp3), 3 textual files (2 .doc, 1 .txt) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/107
Fodor, Zoltánné
8 sound files (4 .dss, 4 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/108
Forrai Béláné Szilágyi, Zsuzsanna
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/109
Fürst, Gyula
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/110
Gábor, Eszter
10 sound files (5 .dss, 5 .mp3), 4 textual files (3 .doc, 1 .txt) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/111
Gábor, György
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/112
Gál, Györgyné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/113
Galambos, Istvánné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/114
Gárdos, Ferencné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/115
Gärtner, Róbert
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/116
Garzó, Tamás
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/117
Gedei Istvánné, Márta 1
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/118
Gedei Istvánné, Márta 2
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 6 textual files (3 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg, 1 .shs) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/119
Gelléri, Miklós
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/120
Gellért, Frigyes
4 sound files (2 .dss,2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .txt, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/121
Gergely, Anikó
2 sound files (2 .mp3), 3 textual files (2 .doc, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/122
Gergely, Ágnes
3 sound files (3 .wave), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/123
Gerlóczy, Sára
3 sound files (3 .wave), 2 textual files (1 .doc, 1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/124
Gerő, Andor
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/125
Gerő, Jánosné
8 sound files (4 .dss, 4 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/126
Goldschmied, Andor
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/127
Gottdank, László
10 sound files (5 .dss, 5 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/128
Gyarmati, Erzsébet
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 2 textual files (1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/129
Gyulai, Katalin
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 2 textual files (1 .doc, 1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/130
Gyutai, Ágnes
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/131
Hacsek, László
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/132
Hammerman, Imre
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/133
Hanák, Endréné
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/134
Hartmann, Viktor
2 sound files (2 .wma), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/135
Havas, György
12 sound files (6 .dss, 6 .mp3), 6 textual files (4 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/136
Hegedűs, Vince
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/137
Heller, Sándor
3 sound files ( 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .pdf) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/138
Heller, Sándorné
2 sound files (2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/139
Hervé, Judith
6 sound files (2 .wave, 4 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/140
Hirsch, Manyi
5 sound files (2 .dss, 3 .wma), 14 textual files (1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/141
Hoffer, Jánosné
2 sound files (2 .mp3), 3 textual files (1 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/142
Hoffmann, Géza
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 2 textual files (1 .doc, 1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/143
Hoffmann, István
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/144
Horváth, Béláné
2 sound files (2 .wave), 2 textual files (1 .doc, 1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/145
Igumanovits (Lőwy), Borbála
2 sound files (1 .dss, 1 .wave), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/146
Jámbor, Árpád
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/147
Jávor, László
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 3 textual files (2 .doc, 1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/148
Jenei, Sándorné
30 sound files (15 .dss, 15 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/149
Jólesz, Lászlóné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/150
Jolsvai, Sándorné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/151
Kádár, István
6 sound files (2 .dss, 4 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/152
Kallós, Ödönné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/153
Kálmán, György
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/154
Kamensky, Ivan
3 sound files (3 .wma), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/155
Katona, Gézáné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 3 textual files (1 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/156
Kaufmann, Pál
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/157
Kelemen, Gáborné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/158
Keller, Sándor
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/159
Kemenes, Istvánné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/160
Kemény, Ernőné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/161
Kende, Csaba
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 5 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg, 1 .tif) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/162
Kenéz, Istvánné
8 sound files (4 .dss, 4 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/163
Kertész, Ferencné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/164
Kertész, Péter
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/165
Kis, Istvánné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/166
Kis, Sándorné
7 sound files (3 .dss, 4 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) fotó (8 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/167
Klein, Margit (Vágó Tiborné)
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) 8 fotó (8 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/168
Kolos, Miklós
2 sound files (2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/169
Koródi, Mihályné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/170
Kotroczó, Józsefné
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/171
Kovács, János
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 2 textual files (1 .doc, 1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/172
Kovács, Miklósné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/173
Kovács, Tibor
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/174
Kozákné Grosz, Erna
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/175
Körmendi, István
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/176
Köves, György Miklós
12 sound files (6 .dss, 6 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/177
Köves, Iván
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/178
Köves, László
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/179
Krausz, Erzsébet
3 textual files (2 .doc, 1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/180
Krausz, Marika
2 sound files (2 .wave), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/181
Kun, János
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/182
Lakatos, János
8 sound files (4 .dss, 4 .mp3), 3 textual files (1 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/183
Lamm, György
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/184
Landler, Iván
14 sound files (14 .mp3), 3 textual files (1 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/185
Láng, Györgyné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/186
Lang, Imréné
8 sound files (4 .dss, 4 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/187
Laski, Jenő
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 6 textual files (3 .doc, 1 .text, 2 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/188
Léderer, Gertrúd
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/189
Lengyel, Lajos
10 sound files (5 .dss, 5 .wma), 3 textual files (2 .doc, 1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/190
Linder (Lindner), György
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/191
Lovász, Ferenc
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 3 textual files (1 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/192
Löwenthal, Sándor
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/193
Lukács, Ágnes
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/194
Lukács, Tiborné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/195
Maros Györgyné Lázár, Magda
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/196
Mátrai Tiborné Sebők, Vilma
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/197
Menczel, Zoltánné
1 sound file (1 .mp3), 3 textual files (2 .doc, 1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/198
Mezei, András
10 sound files (5 .dss, 5 .mp3), 4 textual files (4 .doc) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/199
Mezei, Béláné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/200
Mezei, Györgyné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/201
Miklós, László
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/202
Milder, Sándor
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/203
Molnár, Gyuláné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/204
Munkácsi, Gábor
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/205
Nádas, Andor
8 sound files (4 .wave, 4 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/206
Nagy Sándorné Dobó, Zsuzsanna
10 sound files (5 .dss, 5 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/207
Neszmélyi, Béláné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/208
Nyeső, Sándor
10 sound files (10 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/209
Oblath, György
10 sound files (10 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/210
Oblath, Györgyné
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/211
Pásztor, András
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/212
Pásztor, Andrásné
8 sound files (4 .dss, 4 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/213
Politzer, György
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/214
Pozsonyi, Béla
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/215
Preisz, György
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/216
Preisz, Györgyné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/217
Pudler Jánosné, Blanka
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/218
Pusztai, Béláné 1
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/219
Pusztai, Béláné 2
12 sound files (6 .dss, 6 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/220
Rácz, Éva Marianna
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/221
Radnai, Judit
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/222
Reichel, Ágnes (Pollák Lászlóné)
8 sound files (8 .wma), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/223
Révész, Tamás (Thomas Revesz)
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/224
Róbert, Józsefné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 2 textual files (1 .doc, 1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/225
Roósz, Emilné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/226
Rosen, Miki (Rudas-Rozen, Michael)
2 sound files (2 .wma), 1 textual files (1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/227
Rozsnyai, Ervin
5 sound files (1 .dss, 1 .mp3, 3 .wma), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/228
Sáfrán, Sándorné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/229
Sági, Pálné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/230
Sándor, György
6 sound files (3 .dss, 31 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/231
Sárdi, Dezsőné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/232
Sarkadi, György
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/233
Sárosi, György
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/234
Sarudi, Miklós
16 sound files (8 .wave, 8 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/235
Schiller, József
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/236
Schützer, Weismann (John-né)
4 sound files (2 .wma, 2 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/237
Shik, Chava
2 sound files (2 .wma), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/238
Simon, László
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/239
Simon, Zoltánné
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/240
Singer, Gyuláné
2 sound files (1 .dss, 1.mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/241
Singer, Józsefné
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/242
Sipos, Béla
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/243
Sipos, Béláné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/244
Solymosi, László
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/245
Somogyi, Rudolfné
8 sound files (4 .dss, 4 .wma), 3 textual files (2 .doc, 1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/246
Somos, Tiborné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/247
Spiegler, Elemér
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/248
Steiner, Sándor
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/249
Sterner, György
4 sound files (4 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/250
Svéd, Iván,
4 sound files (4 .wave), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/251
Szabó, György
2 sound files (1 .dss,1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/252
Szász, Klára 1
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 1 textual file (1 .text,1) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/253
Szedő Béláné Kenéz, Erzsébet
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/254
Szegré, Éva
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/255
Székely, Magda
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/256
Szemes Györgyné Brodt, Erzsébet
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/257
Szepes, Andorné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/258
Szigeti, János László
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/259
Szilasi, László
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/260
Szirt, Miklós
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/261
Szűcs, János
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/262
Szűcs, Magdolna
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/263
Takács, Lajos
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/264
Tompos, Károlyné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/265
Tornai, Endre
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/266
Tóth, Istvánné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/267
Turcsányi, Péter
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/268
Turcsányi, Péterné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/269
Turcsányi, Veronika
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/270
Tutui, Éva
6 sound files (3 .wma, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg), 11 fotó (.jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/271
Udvardi, Ferenc
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/272
Újlaki, Lászlóné
18 sound files (9 .dss, 9 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/273
Ungár, Béláné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 6 textual files (4 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/274
Ungár, Zsuzsa
2 sound files (2 .wave), 2 textual files (2 .doc) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/275
Vadász, Imréné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3),4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/276
Vadász, István
2 sound files (2 .mp3),4 textual files (2 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/277
Vágó, Tibor
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/278
Vámos, Éva
8 sound files (4 .dss, 4 .mp3), 6 textual files (3 .doc, 1 .text,1 .jpeg, 1 .pdf) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/279
Vandernstein, János
1 sound file (1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/280
Vándor, Róbertné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 3 textual files (3 .doc, 1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/281
Váradi, Istvánné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/282
Várady Györgyné György, Ágnes
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/283
Varga, Ágostonné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/284
Varga, Béla
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/285
Varga, Ferencné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 3 textual files (2 .doc, 1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/286
Vári, István
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/287
Varjas, Lászlóné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 3 textual files (2 .doc, 1 .text) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/288
Várkonyi, Péter
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/289
Várnai, Pál
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/290
Vas Gézáné Gábor, Lilla
2 sound files (1 .dss,1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/291
Vas, István
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/292
Vázsonyi, Vilmos
5 sound files (5 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/293
Veres, Judit
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/294
Veress, Ernőné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 3 textual files (1 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/295
Véri, Éva
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/296
Vermes, Gyula
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/297
Vető, Tamás
20 sound files (14 .wma, 6 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/298
Vidor, György
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/299
Vígh, György
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/300
Viltsek, Ernő
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/301
Weisz, Istvánné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/302
Weisz, Jenő
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/303
Weisz, Jenőné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/304
Wessely, János
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/305
Wessely, Jánosné
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/306
Wiener, Pál
2 sound files ( 2 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .pdf) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/307
Wollák, Tiborné
2 sound files (1 .dss, 1 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/308
Young, Judy
4 sound files (2 .dss, 2 .mp3), 5 textual files (3 .doc, 1 .text, 1 .jpeg) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
419-0-1:1/309
Zsoldos, Vera
6 sound files (3 .dss, 3 .mp3), 4 textual files (2 .doc, 1 .text, 1 .pdf) ; Holocaust survivor; narrative biographical interview; testimony; persecution of Jews; Jewish life before and after the 2nd World War. Audio file and textual documents; research database.
Archival boxes #2
419-0-1:2/1
Ajtai, István, 2005
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/2
Almási, Miklós, 2006
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/3
Arató, István, 2005
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook, autobiography]
419-0-1:2/4
Balázs, Ödönné, 2006
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/5
Barabás, Istvánné, 2006
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/6
Bárdos, Pál, 2005
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/7
Bauer, Ferenc, 2006
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/8
Békés, Tibor, 2005
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/9
Benedek, Mihály, 2005
[Interviewee's statement]
419-0-1:2/10
Benedek, Mihályné, 2005
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/11
Benkő, Pál, 2006
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook, photocopy of the laisser passer of the Swiss Embassy]
419-0-1:2/12
Berkovics, Sándorné, 2006
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/13
Bíró, Zsuzsanna, 2006
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/14
Bognár, Árpádné, 2006
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/15
Bokor, Béláné, 2006
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/16
Csabai, Gyuláné, 2005
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/17
Csanádi, Károlyné, 2005
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/18
Czeizler, András 1, 2005
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/19
Czeizler, András 2, 2006
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/20
Czink, Antalné, 2005
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/21
Dan, Klára, 2007
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/22
Dénes, György, 2005
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/23
Csányi, Károly, 2007
[Interviewee's statement]
419-0-1:2/24
Cocron, János, 2005
[Interviewer's notebook]
419-0-1:2/25
Deutsch, Lajosné, 2005
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/26
Dóczi, Sándorné, 2006
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook, pension certificate from the National Office of Hungarian Izraelites]
419-0-1:2/27
Domonkos, Lajosné, 2007
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/28
Donáth, Péter, 2005
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/29
Donáth, Tiborné, 2006
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/30
Dreisieger, Zoltánné, 2006
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/31
Hervé, Judith, 2006
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/32
Erdész, Lászlóné, 2005
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook]
419-0-1:2/33
Erdős, Lászlóné, 2005
[Interviewee's statement, Interviewer's notebook, datasheet, biographical data on family, poem by Erdős László, list of his published books]
Archival boxes #3
419-0-1:3/1
Fabriczky, Imre, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/2
Faragó Vilmosné Székely, Éva, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, original letters and documents]
419-0-1:3/3
Faragó, Zoltán (Ferenc), 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/4
Fehéri, Tamásné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, datasheet]
419-0-1:3/5
Feig, János, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/6
Feig, Tibor, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/7
Fejér, András, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/8
Fenyves, Ferenc, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/9
Feuer, Mária, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, documents]
419-0-1:3/10
Filova,, Julia, 2007
[Interviewee's statement]
419-0-1:3/11
Fodor, Zoltánné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/12
Fodor, Tibor, 2005
[interviewer's notebook]
419-0-1:3/13
Forrai Béláné Szilágyi, Zsuzsanna, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/14
Fürst, Gyula, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/15
Gábor, Eszter, 2005
[interviewer's notebook]
419-0-1:3/16
Gábor, György, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/17
Gál, Györgyné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/18
Galambos, Istvánné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/19
Gárdos, Ferencné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/20
Gärtner, Róbert, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/21
Garzó, Tamás, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/22
Gedei Istvánné, Márta, 1, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, short paper on the Lichtenwört camp]
419-0-1:3/23
Gedei Istvánné, Márta, 2, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, short paper on the Lichtenwört camp]
419-0-1:3/24
Gelléri, Miklós, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/25
Gellért, Frigyes, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/26
Gergely, Ágnes, 2008
[interviewer's notebook]
419-0-1:3/27
Gerő, Andor, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/28
Gerő, Jánosné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/29
Goldschmied, Andor, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/30
Gottdank, László, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:3/31
Gyarmati, Erzsébet, 2006
[Interviewee's statement]
419-0-1:3/32
Gyutai, Ágnes, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
Archival boxes #4
419-0-1:4/1
Hacsek, László, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/2
Hanák, Endréné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/3
Hartmann, Viktor, 2008
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/4
Havas, György, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/5
Hoffmann, Géza, 2005
[interviewer's notebook]
419-0-1:4/6
Hoffmann, István, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/7
Jámbor, Árpád, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/8
Jenei, Sándorné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/9
Jólesz, Lászlóné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/10
Jolsvai, Sándorné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/11
Kádár, István, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/12
Kallós, Ödönné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/13
Kálmán, György, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/14
Kamensky,, Ivan, 2007
[Interviewee's statement]
419-0-1:4/15
Katona, Gézáné, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/16
Kaufmann, Pál, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/17
Kelemen, Gáborné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/18
Keller, Sándor, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/19
Kemenes, Istvánné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/20
Kemény, Ernőné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/21
Kende, Csaba, 2006
[interviewer's notebook]
419-0-1:4/22
Kenéz, Istvánné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook (2 of them)]
419-0-1:4/23
Kertész, Ferencné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/24
Kertész, Péter, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/25
Kis, Istvánné, 2006
[interviewer's notebook]
419-0-1:4/26
Kis, Sándorné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/27
Klein, Margit (Vágó Tiborné), 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/28
Kolos, Miklós, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, autobiography]
419-0-1:4/29
Koródi, Mihályné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/30
Kotroczó, Józsefné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/31
Kovács, Miklósné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:4/32
Kovács, Tibor, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
Archival boxes #5
419-0-1:5/1
Körmendi, István, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/2
Köves, György Miklós, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/3
Köves, Iván, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, list of documents, copy of biography from a lexicon]
419-0-1:5/4
Köves, László, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/5
Kozákné Grosz, Erna, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/6
Kun, János, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/7
Lakatos, János, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/8
Lamm, György, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/9
Landler, Iván, 2007
[Interviewee's statement]
419-0-1:5/10
Láng, Györgyné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/11
Lang, Imréné, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/12
Laski, Jenő, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/13
Léderer, Gertrúd, 2006 - 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/14
Linder (Lindner), György, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/15
Lovász, Ferenc, 2005 - 2006
[Interviewee's statement]
419-0-1:5/16
Löwenthal, Sándor, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, copies of personal documents]
419-0-1:5/17
Lukács, Ágnes, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, photocopy of a drawing]
419-0-1:5/18
Lukács, Tiborné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/19
Maros Györgyné Lázár, Magda, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/20
Mátrai Tiborné Sebők, Vilma, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/21
Mezei, Béláné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/22
Mezei, Györgyné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/23
Miklós, László, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/24
Milder, Sándor, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/25
Molnár, Gyuláné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/26
Munkácsi, Gábor, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/27
Nádas, Andor, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/28
Nagy Sándorné Dobó, Zsuzsanna, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/29
Neszmélyi, Béláné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/30
Nyeső, Sándor, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/31
Oblath, György, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:5/32
Oblath, Györgyné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
Archival boxes #6
419-0-1:6/1
Pásztor, András, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/2
Pásztor, Andrásné, 2005 - 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/3
Petrányi, Tiborné, 2005
[interviewer's notebook]
419-0-1:6/4
Politzer, György, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/5
Pozsonyi, Béla, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/6
Preisz, György, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/7
Preisz, Györgyné, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, data sheet]
419-0-1:6/8
Pudler Jánosné, Blanka, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/9
Pusztai, Béláné 1, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/10
Pusztai, Béláné 2, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/11
Rácz, Éva Marianna, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, copy of a photo]
419-0-1:6/12
Radnai, Judit, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/13
Révész, Tamás (Thomas Revesz), 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/14
Roósz, Emilné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/15
Rozsnyai, Ervin, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/16
Sarkadi, György, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/17
Sáfrán, Sándorné, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/18
Sági, Pálné, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, memoirs]
419-0-1:6/19
Sándor, György, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/20
Sárdi, Dezsőné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/21
Sarudi, Miklós, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/22
Schiller, József, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/23
Simon, László, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/24
Simon, Zoltánné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/25
Singer, Gyuláné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, copy of a proof]
419-0-1:6/26
Singer, Józsefné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/27
Sipos, Béla, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/28
Sipos, Béláné, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/29
Solymosi, László, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/30
Somos, Tiborné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/31
Spiegler, Elemér, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/32
Steiner, Sándor, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:6/33
Sterner, György, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, hand written paper entitled "We from Buchenwald"]
Archival boxes #7
419-0-1:7/1
Svéd, Iván, 2008
[interviewer's notebook]
419-0-1:7/2
Szabó, György, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/3
Szász, Klára 1, 2006
[interviewer's notebook]
419-0-1:7/4
Szedő Béláné Kenéz, Erzsébet, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/5
Szegré, Éva, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/6
Székely, Magda, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/7
Szemes Györgyné Brodt, Erzsébet, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/8
Szepes, Andorné, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/9
Szigeti, János László, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, autobiography]
419-0-1:7/10
Szilasi, László, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/11
Szirt, Miklós, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/12
Szűcs, János, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/13
Szűcs, Magdolna, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/14
Takács, Lajos, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/15
Tompos, Károlyné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/16
Tornai, Endre, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/17
Tóth, Istvánné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, autobiography part 1]
419-0-1:7/18
Turcsányi, Péter, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/19
Turcsányi, Péterné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/20
Turcsányi, Veronika, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/21
Tutui, Éva, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/22
Udvardi, Ferenc, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/23
Újlaki, Lászlóné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:7/24
Ungár, Béláné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
Archival boxes #8
419-0-1:8/1
Vadász, Imréné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/2
Vadász, István, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/3
Vágó, Tibor, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, copy of an article in Új életből]
419-0-1:8/4
Vandernstein, János, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/5
Vándor, Róbertné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/6
Váradi, Istvánné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/7
Várady, Györgyné, György, Ágnes, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, amended interviewee's statement]
419-0-1:8/8
Varga, Ágostonné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/9
Varga, Béla, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/10
Varga, Ferencné, 2005
[interviewer's notebook]
419-0-1:8/11
Vári, István, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/12
Varjas, Lászlóné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/13
Várkonyi, Péter, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/14
Várnai, Pál, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/15
Vas Gézáné Gábor, Lilla, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, writing on the deportations from Cegléd]
419-0-1:8/16
Vas, István, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/17
Vázsonyi, Vilmos, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/18
Veres, Judit, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/19
Veress, Ernőné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/20
Véri, Éva, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/21
Vermes, Gyula, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/22
Vető, Tamás, 2007
[Interviewee's statement]
419-0-1:8/23
Vidor, György, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/24
Vígh, György, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/25
Viltsek, Ernő, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/26
Weisz, Istvánné, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, copies of documents]
419-0-1:8/27
Wessely, János, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/28
Wessely, Jánosné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/29
Wiener, Pál, 2006
[interviewer's notebook]
419-0-1:8/30
Wollák, Tiborné, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:8/31
Zsoldos, Vera, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
Archival boxes #9
419-0-1:9/1
Anonymous interview: A01, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/2
Anonymous interview: Baranyai, István A02, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/3
Anonymous interview: Kovács, Sándorné A03, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/4
Anonymous interview: A04, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/5
Anonymous interview: Szabó, Ilonka A05, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/6
Anonymous interview: Teleki, Klára A06, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/7
Anonymous interview: Egy a sok közül A08, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/8
Anonymous interview: A09, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/9
Anonymous interview: Kováts, Antalné A10, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/10
Anonymous interview: K. Gy.-né A11, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/11
Anonymous interview: Nagy, Istvánné A12, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/12
Anonymous interview: Gutlon, Aranka A13, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/13
Anonymous interview: A14, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/14
Anonymous interview: Fényes, Ilona A16, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/15
Anonymous interview: A17, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/16
Anonymous interview: Egy női deportált a sok közül A18, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, autobiography]
419-0-1:9/17
Anonymous interview: Engelmann, Nelly A19, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/18
Anonymous interview: F. E. A20, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/19
Anonymous interview: A21, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/20
Anonymous interview: Ani néni A22, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/21
Anonymous interview: Munk, Zsuzsa A23, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/22
Anonymous interview: Róbert, Tamás A24, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/23
Anonymous interview: L.A. A25, 2005 - 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/24
Anonymous interview: Németh A26, 2005
[Interviewee's statement]
419-0-1:9/25
Anonymous interview: Ö. E. A27, 2007
[Interviewee's statement]
419-0-1:9/26
Anonymous interview: Rosenberg A28, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, data sheet, copies of documents, interviewer's summary]
419-0-1:9/27
Anonymous interview: Róza A30, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/28
Anonymous interview: Fekete, Boriska A31, 2007
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/29
Anonymous interview: Kis Márton A32, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook, copies of personal documents, newspaper article, advertisements of house painters from the war years]
419-0-1:9/30
Anonymous interview: Stempler, Katalin A33, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/31
Anonymous interview: Ági néni A34, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/32
Anonymous interview: Egy volt békéscsabai A35, 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/33
Anonymous interview: Rózsa 1 A36, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/34
Anonymous interview: Rózsa 2 [A57], 2006
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:9/35
Anonymous interview: A37, 2008
[interviewer's notebook, data sheet]
Archival boxes #10
419-0-1:10/1
Anonymous interview: A01, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:10/2
Anonymous interview: Baranyai, István A02, 2005
[Interviewee's statement, interviewer's notebook]
419-0-1:10/3
Anonymous interview: Kovács, Sándorné A03, 2005