HU OSA 368-2-1 Transcripts and Manuscripts of the Programmes of Radio Free Europe (A Szabad Európa Rádió műsorainak átiratai, rádiós jegyzetek)

Identity statement

Reference code
HU OSA 368-2-1
Title
Transcripts and Manuscripts of the Programmes of Radio Free Europe
Date(s)
1980 - 1990
Description level
Series
Extent and medium (processed)
7 Archival boxes, 0.88 linear meters

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
István Kemény started to work for Radio Free Europe in 1980. His regular program was broadcast every first Sunday of the month, when he talked with Levente Kasza about the most important social issues in Hungary. The talks were based on Kemény’s papers. Besides the program On Tomorrow’s Frequency, Kemény worked in several other programs such as the Political Magazine, World News, and Book Review with Gyula Borbándi. His own weekly program was the Hungarian Monitoring in Paris, running between 1983 and 1990. He covered a range of topics, from current issues of Hungarian society to commentaries on contemporary writings on sociological theory and the symptoms of crisis in the Soviet Union in the last decade of its existence, as well as opposition movements in Eastern Europe. His program became an influential and unique source of political history in the 1980s. Furthermore, in 1982 Kemény organized a series of programs on the career and legacy of István Bibó, entitled Past and Present.

The series includes the transcripts of the programs On Tomorrow’s Frequency, Hungarian Monitoring in Paris, Political Magazine etc. While some of the documents are manuscripts, the majority are the versions mailed to be read on air and the transcripts produced by the Radio. In some cases computer-typed and printed transcripts exist from a much later period, while the originals have been lost.
Appraisal, destruction and scheduling information
During the course of processing no materials have been removed from the series.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
The collection is open for research. General restrictions apply.
Conditions governing reproduction
A gyűjtemény oktatási és kutatási, nem kereskedelmi célú másolása engedélyezett.
Physical characteristics and technical requirements
The series contains paper documents of good physical condition.

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 368-2-1
Cím
A Szabad Európa Rádió műsorainak átiratai, rádiós jegyzetek
Idő(kör)
1980 - 1990
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
7 levéltári doboz, 0.88 folyóméter

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
Kemény István Szabad Európa Rádióval való együttműködése 1980-ban kezdődött, amikor Kasza Levente, a Szabad Európa Rádió magyar osztályának vezetője felkérte, hogy műsorában minden hónap első vasárnapján beszélgessenek a főleg Magyarországot érintő főbb társadalmi kérdésekről. Ezek a beszélgetések rendszeressé váltak, alapjukat a már korábban megírt tanulmányok jelentették. A Holnap hullámhosszán című műsorban való közreműködés mellett Kemény számos egyéb program készítésében részt vett, ezek közt volt a Politikai magazin, Világhíradó, Könyvszemle Borbándi Gyulával. Saját műsora a Párizsi magyar figyelő volt, mely 1983-tól 1990-ig heti rendszerességgel volt adásban. Témaválasztása változatos volt, a magyar társadalmi kérdések mellett korának legfontosabb társadalomelméleti írásait kommentálta, beszámolt a Szovjetunió utolsó évtizedének válságjelenségeiről és a Kelet-Európában működő ellenzéki mozgalmak tevékenységéről, ezáltal vált a műsor a 80-as évek politikatörtének megkerülhetetlen és egyedi hangvételű véleményformáló forrásává. Jelentős programsorozata volt a Bibó István pályafutását és szellemi hagyatékát feldolgozó Múltidő-jelenidő 1982-ben.

A sorozatban megtalálhatók a Holnap hullámhosszán, a Párizsi magyar figyelő, a Politikai magazin és egyéb műsorok átiratai. Ezek egy része a szerző kéziratában maradt meg, máskor a rádió saját műsorátirata került megőrzésre. Néhány esetben a már jóval később, számítógéppel készült és kinyomtatott átiratok maradtak fent, melyek eredetije elveszett.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
A feldolgozás során selejtezés nem történt
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet
Az általános kutatási korlátozások érvényesek. A gyűjtemény az OSA kutatótermében megtekinthető.
Reprodukciós korlátozások
A gyűjtemény oktatási és kutatási, nem kereskedelmi célú másolása engedélyezett.
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
A gyűjtemény jó állapotú papír dokumentumokat tartalmaz.
Call Number Description
Archival boxes #1
368-2-1:1/1
Hazai napló, 1988
[A romániai magyarság anyanyelvű oktatása (1988. június 4.); A romániai magyarság Magyarországgal való kapcsolata (1988. június 11.); Egyházak és vallások helyzete Kelet-Európában (1988. június 25.)]
368-2-1:1/2
Hétvégi magazin, 1982 - 1983
[Bibó István eszméi és művei (1982. július 10., 1982. szeptember 11.); A Bibó-emlékkönyv (1982. november 6., 1982. december 25., 1983. január 1.);]
368-2-1:1/3
A Holnap Hullámhosszán, 1980
[A gazdasági vezetők és a párt viszonya (1980. március 18.); A második gazdaság (1980. július 9.); A magyar munkásság szerepe az 1956-os forradalomban]
368-2-1:1/4
A Holnap Hullámhosszán, 1981
[A szegénységről II. (1981. január 26.); Válaszok levelekre (1981. február 1.); Gazdasági struktúraváltás Magyarországon? I-II. (1981. március 31., 1981. április 22.); Kérdések a Bibó-emlékkönyvről (1981. mákus 6.); Kornai János A hiány című könyvéről (198]
368-2-1:1/5
A Holnap Hullámhosszán, 1982
[Vita a népesedés-politikáról (1982. január 3.); Az irodalmi szociográfia (1982. április 11.); A szociáldemokráciáról (1982. április 22.); A neo-konzervativizmusról (1982. május 12.); A civil társadalomról általában és Kelet-Európában I-II. (1982. június 2]
368-2-1:1/6
A Holnap Hullámhosszán, 1983
[A munkanélküliségről a fejlett nyugati országokban (1983. január 13-február 2.); A rejtett gazdaság (1983. február 9.); A második gazdaság és a munkanélküliség (1983. március 25.); A gazdasági helyzetről (1983. május 24.); A reform lehetőségei és határai ]
368-2-1:1/7
Könyvszemle, 1982 - 1983
[Ralf Dahrendorf: A szociáldemokrácia után (1982. április 20.); Csalog Zsolt: A tengert akartam látni (1981. október 3.); Kornai János: A hiány (1981. május 25.); David Irwing: Uprising! One Nation's Nightmare: Hungary 1956 (1981. május 18.); Vállalkozók v]
368-2-1:1/8
Múltidő-Jelenidő: Bibó István sorozat, 1982
[Tervezet; I. Bibó a magyar demokráciáért 1945-47 (1982. január 30.); II. A közösségi élet lelki zavarai (1982. február 13.); III. A magyar demokrácia problémája mai magyar értelmiségiek írásaiban (1982. február 15.); Az európai társadalom-fejlődés típusai]
368-2-1:1/9
Múltidő-Jelenidő: Bibó István sorozat, 1982
[Jegyzetek és töredékek]
Archival boxes #2
368-2-1:2/1
Párizsi magyar figyelő, 1983
[Restrikció és reform (1983. április 19.); Restrikció, reform és fogyasztás (1983. április 28.); Andropov nehézségei, ahogy egy francia újságíró látja (1983. május 5.); Néhány megjegyzés az MSZMP Központi Bizottsága április közepén tartott ülésének határoz]
368-2-1:2/2
Párizsi magyar figyelő, 1983
[Daniel Bell: Első szerelem, kora bánat (1983. július 21-28.); Adam Michnik: Az egyház és a baloldal (1983. augusztus 4.); Adam Michnik az értelmiség magatartásáról (1983. augusztus 11.); Adam Michnik: A szolganépek átka (1983. augusztus 18.); C.A. Macartn]
368-2-1:2/3
Párizsi magyar figyelő, 1983
[La Pologne, a Les temps modernes különszáma (1983. október 3.); A lengyel gazdasági válságról (1983. október 12.); A pozitív szabadságtörekvések (1983. november 17.); Raymond Aron a szabadságról I-II. (1983. október 19-25.); A szabadság két fogalma (1983.]
368-2-1:2/4
Párizsi magyar figyelő, 1983
[Kiváltságok és a szabadság - ahogy egy katolikus filozófus látja (1983. december 1.); Európa és Közép-Európa (1983. december 8.); Milan Kundera cikke Közép-Európa tragédiájáról (1983. december 15.); A román paradoxon I-II. (1983. december 22-29.); A román]
368-2-1:2/5
Párizsi magyar figyelő, 1984
[A kommunista hatalomátvétel problémái Kelet-Európában (1984. január 5.); A háború utáni kommunista hatalomátvétel Kelet-Európában (1984. január 12-19.); A mai szovjet társadalom kialakulása (1984. január 26.); Az orosz nemzeti jellem (1984. február 2.); S]
368-2-1:2/6
Párizsi magyar figyelő, 1984
[Albert Camus: A lázadó ember I-II-III. (1984. június 7-21.); A zsidók a 19. századi Magyarországon I-II-III-IV-V.. (1984. június 28 - július 26.); Hogyan vélekedett Orwell a sajtószabadságról? (1984. augusztus 2.); Hogyan vélekedett Orwell a sajtószabadsá]
368-2-1:2/7
Párizsi magyar figyelő, 1984
[Hogyan vélekedett Szabó Zoltán a magyar forradalomról? I-II-III. (1984. szeptember 13-27.); Leszek Kolakowski interjúja a szovjetizmusnak ellenálló Lengyelországról (1984. október 4.); Jean-Paul Picaper francia politológus a német baloldalról (1984. októb]
368-2-1:2/8
Párizsi magyar figyelő, 1985
[Az éheztetés politikája (1985. január 3.); A párhuzamos kultúráról (1985. január 10.); A román intellektuelek I-II. (1985. január 17-31.); Vallás és politika Lengyelországban I-II-III. (1985. február 7-21.); A jugoszláv magánszektor (1985. február 28.); I]
Archival boxes #3
368-2-1:3/1
Párizsi magyar figyelő, 1985
[A várfal (1985. június 6.); Jugoszlávia perspektíva nélkül (1985. június 13.); Octavio Paz Nicaraguáról (Latin-Amerika és a demokrácia III.) (1985. július 11.); Mario Vargas Llosa Nicaraguában (1985. június 20.); A katolikus egyház helyzete Kárpátalján (1]
368-2-1:3/2
Párizsi magyar figyelő, 1985
[A budapesti kulturális fórum. A New York Review of Books cikke (1985. november 28.); Timothy Garton Ash írása a magyarországi cenzúráról (1985. december 5.); A lengyelországi németek és a lengyelek sorsa a második világháború alatt. Golgota (1985. decembe]
368-2-1:3/3
Párizsi magyar figyelő, 1986
[Békemozgalmak Keleten és Nyugaton I-II. (1986. január 2-9.); Oroszország és Európa (1986. január 16.); Infláció Magyarországon I-II. (1986. január 23-30.); Sozan Mihály: A határ két oldalán I-II. (1986. február 6-13.); A szabályozott piac kialakításának f]
368-2-1:3/4
Párizsi magyar figyelő, 1986
[Mihai Botez: Az Egyesült Államok és Románia viszonya 1968 és 1984 között III. (1986. április 24.); A hetvenes évek magyar parasztsága I-II. (1986. május 1-8.); A lengyel ellenzék áramlatai I-II. (1986. május 9-16.); A lengyel liberális demokrata párt prog]
368-2-1:3/5
Párizsi magyar figyelő, 1988
[Lengyel László cikke a magyar gazdaságpolitikáról (1988. január 15.); Az ország súlyos gazdasági helyzetéről és a kivezető út lehetőségeiről (1988. július 3.); Az állami vállalattól a társulásig (1988. július 10.); Nyers Rezső az 1956-os forradalom újraér]
368-2-1:3/6
Párizsi magyar figyelő, 1989
[Szabó Miklós a legitimációról (1989. január 8.); Tardos Márton a tulajdonról I-II. (1989. január 22-29.); Lackó Miklós: Korszellem és tudomány (1989. február 5.); Hajdu János Duray Miklósról és Csoóri Sándorról (1989. február 19.); Átalakulások a magyar ]
368-2-1:3/7
Párizsi magyar figyelő, 1989
[Erdős Tibor az infláció és egyensúly problémáiról (1989. augusztus 6.); Vissi Ferenc az antiinflációs politika lehetőségeiről (1989. augusztus 13.); Az infláció okairól és ellenszereiről (1989. augusztus 20.); Ladányi János: A lakásrendszer változásai és ]
368-2-1:3/8
Párizsi magyar figyelő, 1989
[Ungvárszki Ágnes: Gazdaságpolitikai ciklusok Magyarországon 1948-1988 (1989. október 8.); Lengyel László elemzése a Magyar Demokrata Fórumról (1989. október 29.); Stark Tamás a II. világháború utáni magyar hadifoglyokról (1989. november 5.); Illés Iván a ]
368-2-1:3/9
Párizsi magyar figyelő, 1990 - 1989
[Soós Károly Attila elemzése Németh Miklós kormányának első évéről (1990. január 7.); Kopátsy Sándor: Levél a magyar reformerekhez (1990. január 14.); A mezőgazdasági földek értékéről (1990. január 21.); A nyugdíjrendszer átalakításának szükségszerűségéről]
Archival boxes #4
368-2-1:4/1
Párizsi magyar figyelő, 1990
[Jelentés Erdélyből az Irodalmi Újságban (1990. március 4.); Szabó Zoltán: Szellemi honvédelem (1990. március 18.); A polgári társadalom újrakeletkezésének kutatása (1990. március 25.); Fordulat a magyarországi közgazdászok és szociológusok gondolkodásában]
368-2-1:4/2
Párizsi magyar figyelő, 1990
[Cikkek a szabadság kérdésköréről a Valóságban (1990. június 10.); Bauer Tamás a privatizációról (1990. június 17.); Paul Fabra a posztkommunizmusról, a sovinizmusról és a pénzről (1990. június 24.); Magyarország hadi kiadásai (1990. július); Gábor R. Istv]
368-2-1:4/3
Párizsi magyar figyelő, 1990
[Borsody István interjúi a Valóságban és a Mozgó Világban (1990. szeptember 16.); A Híd-csoport javaslatai az Antall-kormány számára I-II. (1990. augusztus 26-szeptember 2.); A KGST és az Európai Közösség között (1990. szeptember 9.); Politikai cselekvés a]
368-2-1:4/4
Politikai magazin, 1980 - 1981
[A labirintusról (1980. január 16.); A felejtésről (1980. január 17.); Az orosz szocializmus mérlege (1981. január 3.); Lengyelország: Egy más forradalom (1981. január 8.), Hannah Arendt: Az amerikai forradalomról (1981. február 5.); Búcsú a francia forra]
368-2-1:4/5
Politikai magazin, 1981
[Sigismond von Herberstein (1981. április23.); Klucsevszkij Orosz története I-II. (1981. május 3-8.); Oroszország és Nyugat-Európa I-II. (1981. május 18-21.); Bibó István és az európai társadalomfejlődés (1981. május 26.); Eötvös az ókori és a középkori sz]
368-2-1:4/6
Politikai magazin, 1981
[A megszállás évfordulója (1981. augusztus 21.); A kegyelmi állapot vége (1981. augusztus 27.); Mitterand és a sajtó (1981. augusztus 27.); A munkásönkormányzat és a francia államosítások (1981. szeptember 3.); A Szolidaritás és a munkástanácsok (1981. sze]
368-2-1:4/7
Politikai magazin, 1981 - 1982
[Claude Lefort: Egy másfajta forradalomról (1981. december 7.); Molnár Miklós a magyar forradalom munkástanácsairól (1981. december 10.); A magyar forradalom a magyar történelemben (1981. december 10.); Az orosz szocializmus mérlege (1981. december 29.); C]
Archival boxes #5
368-2-1:5/1
Politikai magazin, 1982
[Peter L. Berger cikke a harmadik világról I-II. (1982. február 22-23.); A demokratikus kapitalizmus és a harmadik világ (1982. február 23.); Főnökök háborúja: A salvadori tragédia, Gabriel Zaid cikke I-II. (1982. március 18-24.); Javaslatok a zsákutcás he]
368-2-1:5/2
Politikai magazin, 1982
[Zeldin a franciákról (1982. május 5.); A francia szocializmus és az államosítás (1982. május 8.); Baloldal és jobboldal: jakobinizmus és vallás (1982. május 8.); A débrouillage-ról (1982. május 5.); A francia decentralizálásról (1982. május 5.); Baloldal ]
368-2-1:5/3
Politikai magazin, 1982
[A két fellegvár (1982. június 30.); A francia értelmiség útja II. (1982. június 30.); Mitterand utazásáról (1982. július 12.); A francia gimnáziumi (líceumi) történelmi tankönyvekről (1982. július 15.); Michel Rocard visszatérése I-II. (1982. július 20-29]
368-2-1:5/4
Politikai magazin, 1982
[Az Ökonosztátról (1982. szeptember 22.); Liska koncepciója I-II.. (1982. szeptember 23-október 4.); Repedések a nemzetközi bankrendszerben (1982. október 7.); A lakásgazdálkodás reformja (1982. október 13.); A telekértékadóról (1982. október 22.); Kelet-K]
368-2-1:5/5
Politikai magazin, 1983
[A magyar gazdaság működéséről VII-VIII (1983. január 26-február 2.); A reform és a szegények (1983. február 10.); A normalizáció perspektívái Lengyelországban I-II. (1983. február 16-19.); Reformvita a Társadalmi Szemlében I-II. (1983. március 2-9.); Refo]
368-2-1:5/6
Politikai magazin, 1985
[A francia kommunista párt története a második világháború után (1985. február 17.); A kínai kommunista párt (1985. március 10.)]
368-2-1:5/7
Politikai magazin, 1986
[Gazdasági reform és szociálpolitika (1986. január 13.); Jelent-e Gorbacsov változást? (1986. január 17.); A lengyel liberális demokrata párt programja (1986. május 31.); Mikor kell ébresztőt fújni? (1986. június 7.); Nyugati liberális szemmel (1986. júniu]
368-2-1:5/8
Politikai magazin, 1986
[Szalai Júlia: Az egészségügy betegségei I-III. (1986. július 17-augusztus 2.); Donáth Ferenc hagyatéka: állam és társadalom I-II. (1986. július 31-augusztus 9.); Gondolatok a nemzet és a munkásmozgalom töténetéről (1986. augusztus 17.); A társadalom és a ]
368-2-1:5/9
Politikai magazin, 1986
[Christine Ockrent (1986. szeptember 27.); Szabó Zoltán 1956-os londoni napi rádiójelentései I-II-III-IV. (1986. október 4-november 15.); Hannah Arendt a magyar forradalomról (1986. október 18.); Ünnepi ülés Szolnokon a forradalmi munkás-paraszt kormány me]
Archival boxes #6
368-2-1:6/1
Politikai magazin, 1987
[A varsói Szabadság-Igazságosság-Függetlenség csoport (1987. január 1.); Wolfgang Leonhard a szovjet gazdasági rendszerről (1987. január 24.); Stevan Pavlowitch Jugoszláviáról I-II. (1987. január 31-február 7.); Andorka Rudolf a népesedéspolitika lehetőség]
368-2-1:6/2
Politikai magazin, 1987
[Köpeczi Béla, Makkai László, Mócsy András és Szász Zoltán: Erdély története X-XI. (1987. május 16-23.); Szalai Pál: A Márciusi Front 50. évfordulója I-II. (1987. május 30-június 6.); Szabó Zoltán: Terepfelverés I-II-III. (1987. június 13-27.); Gombár Csab]
368-2-1:6/3
Politikai magazin, 1987
[Fogyasztás és termelés (1987. október 3.); Szabó Miklós előadása a nemzetfogalom változásáról I-II. (1987. október 10-24); A kormány adópolitikájának és a kisvállalkozók (1987. október 31.); A Pozsgay Imrével készült Heti Világgazdaság-interjúról (1987. n]
368-2-1:6/4
Politikai magazin, 1988 - 1990
[Woldzimierz Brus: A kivitelezhető és a működőképes szocializmus I-II. (1988. január 9-16.); A Gorbacsov-jelenség a L'autre Europe folyóiratban (1988. január 23.); Interjú Szabó Katalinnal (1988. január 30.); Lengyel László: Végkifejlet (1988. február 6.);]
368-2-1:6/5
Világhíradó, 1986
[A magyar gazdaság válsága (1986. július 13.); Az új csődtörvény (1986. július 27.); A munkanélküli segély bevezetése (1986. augusztus 3.); Várnai Ferenc cikke Nagy Imréről (1986. augusztus 10.); Berecz János: Gondolatok a nemzet és a munkásmozgalom történ]
368-2-1:6/6
Világhíradó, 1986
[Mit jelent Magyarországnak a reykjavíki találkozó? (1986. október 12.); A forint leértékelése (1986. október 19.); A forradalom célkitűzéseiről (1986. október 26.); A magyar forradalom összehasonlítása a lengyel októberrel (1986. november 2.); Ünnepi ülés]
368-2-1:6/7
Világhíradó, 1987
[Az ország külgazdasági helyzetének romlása (1987. január 4.); A francia vasutassztrájk (1987. január 11.); A magyar gazdasági helyzet (1987. január 18.); Interjú Nyers Rezsővel a Petőfi Népében (1987. január 25.); Miért akar Gorbacsov reformot? (1987. feb]
368-2-1:6/8
Világhíradó, 1987
[Utódlási harcok a Központi Bizottságban (1987. június 28.); A Közgazdasági Munkaközösség állásfoglalása a Fordulat és reformmal kapcsolatban (1987. július 5.); A Társadalmi szerződés megjelenése (1987. július 12.); A Társadalmi szerződés (1987. július 26.]
Archival boxes #7
368-2-1:7/1
Világhíradó, 1988
[A magyar gazdasági helyzetről (1988. január 3.); Fortinbras Jenő: Kádár összecsomagolt és maradt (1988. január 10.); Az egyesületi törvény elfogadása (1988. január 15.); Beszámoló a brassói zendülésről (1988. január 17.); Az egypártrendszertől a képvisele]
368-2-1:7/2
Világhíradó, 1988
[A Fiatal Demokraták Szövetségének vitája a KISZ funkcionáriusaival a Kossuth Klubban (1988. május 15.); A magyar politikai vezetés cseréje (1988. május 29.); Németh Miklós és Medgyessy Péter felszólalása a pártértekezleten (1988. június 5.); A Kontakt kon]
368-2-1:7/3
Világhíradó, 1989
[Pozsgay Imre és a jogállam és kiegyezés programja (1989. január 8.); Ferge Zsuzsa és Solt Ottilia a szegénységről és szociálpolitikáról a Heti Világgazdaságban (1989. január 29.); Bossányi Katalin az alternatív mozgalmakról (1989. február 5.); Grósz Károl]
368-2-1:7/4
Világhíradó, 1989
[A Szabad Demokraták Szövetsége gazdasági programja (1989. július 2.); A francia forradalom kétszázadik évfordulója (1989. július 14.); Hírek a lengyel nagykoalícióról (1989. július 30.); Varga Csaba a demokratikus átmenet romló feltételeiről (1989. augusz]
368-2-1:7/5
Világhíradó, 1990
[Bodor Pál cikke Ion Iliescuról (1990. január 7.); Áremelések és egyéb gazdasági intézkedések (1990. január 21.); Németh Miklós ellentmondásos beszéde (1990. január 28.); Szabó Miklós: Néhány figyelmeztető szó a román nacionalizmushoz (1990. április 1.); A]
368-2-1:7/6
Világhíradó, 1990
[Az ország politikai helyzetének javulása (1990. augusztus 5.); A földtörvény tervezetéről (1990. augusztus 12.); Szalai Erzsébet a gazdasági boszorkányüldözésről (1990. augusztus 19.); Tamás Gáspár Miklós a bécsi döntésről (1990. augusztus 26.); Andorka R]