HU OSA 394-0-1 Propaganda and educational films [Propaganda- és oktatófilmek]

Identity statement

Reference code
HU OSA 394-0-1
Title
Propaganda and educational films [Propaganda- és oktatófilmek]
Date(s)
1954 - 1989
Description level
Series
Extent and medium (processed)
28 VHS, 0.7 linear meters
58 DVD-ROM, 0.58 linear meters

Context

Archival history
Some of the films in the holdings of OSA Archivum are VHS copies of films made by the Studio on U-MATIC during the eighties. Others are copies made by OSA staff on VHS and DVD in 2004-2005. We tried to find and copy the 35 mm originals of those made on celluloid, but in many cases this occurred only after we found and copied the 16 mm films. Thus, for some of the titles we have multiple copies in the collection, low quality and fragmented copies are complemented with high quality, full-length versions.

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
The most highlighted pieces of this collection are films dealing with border protection and state security. The former introduce the viewer into the life of border patrols, as well as the operation mode and functions of the technical device that sealed the border between Hungary and Austria and was commonly called the "iron curtain." A few dramatized films help the viewer imagine what brutal methods were used to catch and arrest (and occasionally shoot) those civilians who tried to cross the state border illegally. The latter show the work of state security forces into minute details, from methods and techniques of illegal surveillance to professional secret house searches, and from counter-intelligence actions to recruiting and managing the network of secret agents. The more traditional propaganda films were supposed to promote the work of the police forces, and were also used to train Ministry of the Interior staff. On occasion, such films were produced for communist celebrations or anniversaries.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
No special restriction applies
Languages
Hungarian

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 394-0-1
Idő(kör)
1954 - 1989
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
28 videókazetta VHS, 0.7 folyóméter
58 DVD-ROM, 0.58 folyóméter

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története
Az OSA-ban kutatható filmek egy része a BM Filmstúdió által a 80-as években U-MATIC-ra készített felvételek VHS másolatai. Más részük 2004-2005-ben VHS kazettákra és DVD-re rögzített másolatok. A celluloidra készült filmeknek igyekeztünk a 35 mm-es eredetijét föllelni és átírni, de erre alkalmanként csak a 16 mm-es kópiák fellelése és átírása után nyílt mód. Ezért néhány film többször is szerepel a gyűjteményben, általában előbb gyöngébb, esetenként hiányos változatban, később jó minőségű, teljes átiratban.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
A gyűjtemény legérdekesebb darabjai a határőrizeti és állambiztonsági filmek. Előbbiek részletesen bemutatják a határőrök munkáját, a közönségesen csak „vasfüggöny”-nek nevezett technikai határzár elemeit és működését. Néhány dramatizált film segítségével fogalmat alkothatunk arról is, hogy milyen brutális eszközökkel fogták el (esetenként lőtték le) az országhatárt illegálisan átlépő civileket. Utóbbiak bemutatják és illusztrálják az állambiztonsági munka szinte minden fázisát és elemét. A megfigyelések módszereitől és technikáitól a házkutatások szakszerű levezetésén keresztül kémelhárítási akciókig és az ügynökhálózat szervezéséig és vezetéséig sokféle apró részletről képet kaphatunk. A hagyományos propagandafilmek a rendőrség munkájának népszerűsítését, a BM alkalmazottak politikai képzését szolgálták, esetenként egy-egy közelgő évfordulóra vagy szocialista ünnepre készültek.
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Nyelv, írásrendszer
Hungarian
Call Number Description
VHS #1
394-0-1:1/1
Secret House Search / Titkos házkutatás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1960, Duration: 14 min.
394-0-1:1/2
Big Shots / Nagymenők
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1958, Duration: 13 min.
394-0-1:1/3
Protection of Confidential Information / Titokvédelem
Az oktatófilm az államtitok és a szolgálati titok fogalmát járja körül ügyirat-kezelési szempontból. Ismerteti a vonatkozó jogszabályokat és a titokvédelem módját és formáit, a titokvédelemmel kapcsolatos betekintői és minősítő feladatokat. Felhívja a figyelmet arra, hogy a rosszul őrzött és zúzott iratokban található szigorúan titkos információk miként kerülhetnek az ellenséges hírszerzők kezére. Bemutatja a helyes megoldásokat.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1973, Duration: 40 min.
394-0-1:1/4
Crowd Dispersal / Tömegoszlatás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1972, Duration: 26 min.
394-0-1:1/5
Contact Meetings in Public Spaces / Kapcsolattartás nyilvános helyeken
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1975, Duration: 25 min.
394-0-1:1/6
Imperialist Intelligence Activities Against the People's Republic of Hungary / Imperialista kémtevékenység a Magyar Népköztársaság ellen
A film azt mutatja be, hogy a CIA és a NATO hogyan készülődik újabb háborúra a szocialista államok ellen. Három módon igyekeznek elérni céljaikat: államcsíny, kémkedés és ellenséges propaganda felhasználásával. A propaganda módszerei a könyvek és a rádióadások. Bemutatja a kémek kelléktárát és munkamódszereit is.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1958, Duration: 14 min.
394-0-1:1/7
Flyers / Röpcédulák
Székesfehérvár, 1969. július 29. A városban több helyen államellenes tartalmú röpcédulákat találnak. A film a konkrét ügyön keresztül mutatja be, hogy mi a teendő ilyen esetekben. Jelentés, riasztás, helyszínelés, tanúk kihallgatása, nyilvántartások áttekintése, ujjlenyomatok ellenőrzése, országos körözés elrendelése, hálózati munkatársak mozgósítása, adatok ellenőrzése, megfelelő következtetések levonása, letartóztatás. A teljes nyomozati szakasz lépésenkénti bemutatása.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1965, Duration: 22 min.
394-0-1:1/8
Secrets and People / Titkok és emberek
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1970, Duration: 26 min.
VHS #2
394-0-1:2/1
Secrets and People / Titkok és emberek
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1970, Duration: 26 min.
394-0-1:2/2
Flyers / Röpcédulák
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1965, Duration: 15 min.
394-0-1:2/3
Contact Meetings in Public Spaces / Kapcsolattartás nyilvános helyeken
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1975, Duration: 25 min.
394-0-1:2/4
Crowd Dispersal / Tömegoszlatás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1972, Duration: 30 min.
394-0-1:2/5
Protection of Confidential Information / Titokvédelem
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 10 min.
394-0-1:2/6
Secret Arrest / Titkos őrizetbevétel
Az oktatófilm 2 történeten keresztül mutatja be, hogy ügynöknek való beszervezés céljából, hogyan lehet a környezet tudta nélkül, a kiszemelt embereket előállítani. Az ügynök-jelölteket mindig terhelő adatok alapján választják ki.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1973, Duration: 10 min.
394-0-1:2/7
Secret Search / Titkos kutatás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1960, Duration: 10 min.
394-0-1:2/8
Trapped by Counterintelligence / A kémelhárítás csapdája
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1973, Duration: 10 min.
394-0-1:2/9
Documenting Moving Targets with Disguised Devices / Mozgó személyek dokumentálása álcázóba épített eszközökkel
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1975, Duration: 13 min.
394-0-1:2/10
File B – The Recruiting of an Intelligence Agent / B ügydosszié - Egy hírszerző ügynök beszervezése
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1975, Duration: 35 min.
394-0-1:2/11
Professional Policeman / Hivatása rendőr
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1970, Duration: 30 min.
VHS #3
394-0-1:3/1
Police Volunteer / Önkéntes rendőr
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1971, Duration: 15 min.
394-0-1:3/2
Delivery of Intelligence Material / Anyagátadási találkozó
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1973, Duration: 35 min.
VHS PAL #3
394-0-1:3/3
Fight Against the Internal Enemy / Harc a belső ellenség ellen
propaganda film, Hungarian language, Date of production: 1975, Duration: 34 min.
VHS #3
394-0-1:3/4
Self-control and Counter-Surveillance / Önellenőrzés és ellenfigyelés
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1974, Duration: 25 min.
394-0-1:3/5
Secrets and People / Titkok és emberek
Az oktatófilm a Fekete mappa c. film záró jelentével kezdődik, amikor a CIA megöli a hírszerzőt. A NATO mindent megtesz azért, hogy a Varsói Szerződés tagállamainak katonai felszerelését és állomáshelyeit megismerje. Minden fegyveres erőre vonatkozó információ államtitok. Az oktatófilm több történeten keresztül mutatja be, hogy milyen súlyos következményeket von maga után, amikor a katonák megszegik az előírásokat.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1970, Duration: 16 min.
394-0-1:3/6
Secret House Search / Titkos házkutatás
Az oktatófilm az elején megállapítja, hogy a titkos házkutatás jelentősen segíti a hálózati munkát. Olyan esetekben kell alkalmazni, ahol az előzetes jelentések alapján olyan dokumentumok előkerülését remélik, amelyek jogi erejűvé tételével bírósági ítélethez vezetnek. Mivel nagy operatív előkészítést igényel, ezért csak ritkán alkalmazható. A megtalált bizonyítékokat rögzíteni kell. A film pontos útmutatást ad a „kivitelezésre”. Bemutatja a lehetséges rejtekhelyeket. A házkutatás során felmerülő minden lehetséges eseményre és ezek lehetséges megoldásaira felhívja a rendőrök figyelmét.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1960, Duration: 18 min.
394-0-1:3/7
The Ministry of Interior of the People's Republic of Hungary / A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1981, Duration: 10 min.
394-0-1:3/8
Fire and People / Tüzek és emberek
propaganda film, (silent) language, Date of Production: 1965, Duration: 9 min.
VHS #4
394-0-1:4/1
The Ministry of Interior of the People's Republic of Hungary / A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1981, Duration: 10 min.
394-0-1:4/2
Imperialist Intelligence Activities Against the People's Republic of Hungary / Imperialista kémtevékenység a Magyar Népköztársaság ellen
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1958, Duration: 26 min.
394-0-1:4/3
Secret House Search / Titkos házkutatás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1960, Duration: 26 min.
394-0-1:4/4
Secret Collaborator / Titkos munkatárs
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 72 min.
394-0-1:4/5
Twenty Five Years in the Service of the Working People / 25 év a dolgozó nép szolgálatában
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1970, Duration: 14 min.
394-0-1:4/6
Keeping the Secret / Titoktartás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 8 min.
394-0-1:4/7
Homeless / Csövesek
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1970, Duration: 16 min.
394-0-1:4/8
For the Hack of It / Csak balhéból
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1975, Duration: 9 min.
VHS #5
394-0-1:5/1
Installing Material Mailboxes / Tárgyi postaládák telepítése
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1975, Duration: 30 min.
394-0-1:5/2
Secret House Search / Titkos házkutatás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1960, Duration: 27 min.
394-0-1:5/3
Secret Arrest / Titkos őrizetbevétel
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 9 min.
VHS PAL #5
394-0-1:5/4
Fight Against the Internal Enemy / Harc a belső ellenség ellen
propaganda film, Hungarian language, Date of production: 1975, Duration: 34 min.
VHS #5
394-0-1:5/5
Secret Collaborator / Titkos munkatárs
1961-ben kiszemelnek egy csoportot, amely rendszeresen nagy összegben lóversenyezik és kártyázik. A csoport több tagját megfigyelik és kiszűrik az ügynöknek megfelelő embert. Kisebb bűncselekménye miatt a rendőrség zsarolással veszi rá, hogy ügynök legyen. Az oktatófilm bemutatja a beszervezés módját, az ügynök nyilatkozatát, a titoktartási kötelezettség vállalását, valamint, hogyan kell a gyakorlatban „működtetni” az ügynököt.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 85 min.
VHS PAL #6
394-0-1:6/1
Fight Against the Internal Enemy / Harc a belső ellenség ellen
propaganda film, Hungarian language, Date of production: 1975, Duration: 34 min.
VHS #6
394-0-1:6/2
Secret Collaborator / Titkos munkatárs
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 85 min.
VHS #7
394-0-1:7/1
If You Cross the Border / Ha átléped a határt
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 30 min.
394-0-1:7/2
We Are Being Watched / Figyelnek bennünket
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 20 min.
394-0-1:7/3
Fake Illusions / Hamis illúziók
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 20 min.
394-0-1:7/4
Do Not Babble / Ne fecsegj
Egy titkos külföldi delegáció példáján követik az információ-kiszivárogtatás útját, ahogy végül eljut a CIA-hoz. Titkos információt nem szabad senkivel megosztani, a fecsegés az ellenséget segíti. Hogyan készül a hírszerző jelentés egy ártatlan fecsegés következtében.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 15 min.
VHS #8
394-0-1:8/1
Diversion / Diverzió
1958 decemberében az MSZMP KB határozata nyomán ismét megindult a téeszesítés. 1959. október 26-án a Zala megyei Bak községben összegyűltek a tanácsházán, hogy a tsz-szervezést megbeszéljék. Valaki a tanácsház ablaka alá egy gránátot dobott, ami felrobbant. A film a nyomozás menetét és a lakosság megfélemlítését mutatja be, melynek során az egyik vádlott meghal. Az eset után a parasztok tömegesen lépnek be a tsz-be. A film a nyomozás során követendő eljárások összefoglalása és bemutatása.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1958, Duration: 32 min.
394-0-1:8/2
Contact Meeting in Public Spaces / Kapcsolattartás nyilvános helyeken
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 26 min.
394-0-1:8/3
Guarding of Buildings with Armed Civilian Guards / Objektumok őrzése polgári fegyveres őrséggel
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1965, Duration: 35 min.
394-0-1:8/4
Invisible Enemy / Láthatatlan ellenség
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1954, Duration: 20 min.
394-0-1:8/5
Dancing On the Boulevard / Körúti tánc
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 20 min.
394-0-1:8/6
Catching a Burglar / Betörő elfogása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1955, Duration: 30 min.
VHS #9
394-0-1:9/1
Slippery Slope / Veszélyes lejtő
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 18 min.
394-0-1:9/2
Cuban Invasion / Kubai invázió
Spanish language
propaganda film, Spanish language, Date of Production: 1963, Duration: 15 min.
394-0-1:9/3
Searching Freight Cars / Teherszerelvények kutatása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 12 min.
394-0-1:9/4
Law and Conscience / Törvény és lelkiismeret
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 16 min.
394-0-1:9/5
Their Duty Is to Spy / Jejich posláni spionáz [Feladatuk a kémkedés]
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1963, Duration: 13 min.
394-0-1:9/6
Arrest / Zatrzymanie [Letartóztatás]
propaganda film, Polish language, Date of Production: 1959, Duration: 22 min.
394-0-1:9/7
Professional Policeman / Hivatása rendőr
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1972, Duration: 33 min.
VHS PAL #9
394-0-1:9/8
Surveillance Operation / Figyelési akció
propaganda film, Hungarian language, Date of production: 1978, Duration: 33 min.
VHS #9
394-0-1:9/9
Cul-de-sac / Zsákutca
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1983, Duration: 30 min.
394-0-1:9/10
Police Measures / Rendőri intézkedések
propaganda film, Polish language, Date of Production: 1957, Duration: 15 min.
394-0-1:9/11
Meeting with a Secret Contact / Találkozó egy titkos kapcsolattal
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1975, Duration: 11 min.
VHS #10
394-0-1:10/1
Join Our Forces / Lépj a sorainkba
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 23 min.
394-0-1:10/2
Daredevils / Fenegyerekek
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 27 min.
394-0-1:10/3
Information Networks in the Service of Criminal Investigations / A bűnüldözést segítő hírhálózatok
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1987, Duration: 42 min.
394-0-1:10/4
Blonde Eve / Szőke Éva
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 25 min.
394-0-1:10/5
The Defense of Military Buildings / Katonai objektumok védelme
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1965, Duration: 37 min.
394-0-1:10/6
Spying from Moving Cars / Kémkedés mozgó gépkocsiból
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1968, Duration: 25 min.
VHS #11
394-0-1:11/1
Spying from Moving Cars / Kémkedés mozgó gépkocsiból
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1968, Duration: 10 min.
394-0-1:11/2
9th Firefighters' Contest / XI. Tűzoltóverseny
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1983, Duration: 15 min.
394-0-1:11/3
Friendly Stranger / Barátságos idegen
Az oktatófilm azt mutatja be, hogyan képezik ki a katonákat, és a kémek milyen módszerekkel próbálkoznak, hogy rávegyék a kiskatonákat a hírszerzésre. Egy történettel szemlélteti, hogyan tartóztatják le az ellenséges ügynököt a kémkedésre kiszemelt kiskatona segítségével.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1954, Duration: 43 min.
394-0-1:11/4
Spy Office No. 2 / Kettes számú kémiroda
Film a két világháború közötti francia-német hírszerzés történetéről. A francia hírszerzés megszerezte egy német hadiüzem által kifejlesztett gáz kémiai összetételét. A módszertani oktatásra használt film azt mutatja be hosszasan, a német hírszerzés miként próbálja meg kideríteni az ügynök kilétét.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1938, Duration: 43 min.
394-0-1:11/5
Cover Number 639 / Fedőszáma 639
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1966, Duration: 30 min.
394-0-1:11/6
Welcome to Hungary! / Üdvözöljük Magyarországon!
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1978, Duration: 20 min.
394-0-1:11/7
Secret Arrest / Titkos őrizetbevétel
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1975, Duration: 12 min.
VHS #12
394-0-1:12/1
Murder Under Mortar Fire / Gyilkosság aknatűzben
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 26 min.
394-0-1:12/2
Emergency Situation / Rendkívüli esemény
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1958, Duration: 40 min.
394-0-1:12/3
Uncovering Gypsy Delinquency with Operative Methods / Példák a cigánybűnözés operatív felderítésére
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 40 min.
394-0-1:12/4
Barrier / Sorompó
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1955, Duration: 13 min.
394-0-1:12/5
The Last Round / Az utolsó menet
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1980, Duration: 24 min.
394-0-1:12/6
Blue Light No. 15 / Kék fény 15.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1976, Duration: 43 min.
VHS #13
394-0-1:13/1
Karate / Karate
propaganda film, Czech language, Date of Production: 1985, Duration: 20 min.
394-0-1:13/2
Criminal Expertise / Kriminalisticka expertiza III. [Bűnügyi szakértelem]
propaganda film, Czech language, Date of Production: 1976, Duration: 17 min.
394-0-1:13/3
Secrets and People / Titkok és emberek
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1971, Duration: 43 min.
394-0-1:13/4
Accomplices / Bűnrészesek
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1985, Duration: 30 min.
394-0-1:13/5
Foreign Currency and Customs Frauds / Deviza- és vámbűncselekmények
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1976, Duration: 40 min.
394-0-1:13/6
Confidence / Duvera [Bizalom]
propaganda film, Czech language, Date of Production: 1955, Duration: 20 min.
VHS #14
394-0-1:14/1
Border Violators / Határsértők
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 42 min.
394-0-1:14/2
Organizing the Daily Duty of Border Guards / A határőrs napi szolgálat megszervezése
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 45 min.
394-0-1:14/3
The H-63 M Signaling Device / A H-63 M jelzőkészülék
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 34 min.
394-0-1:14/4
Stop, or I'll Sshoot You! / Állj, mert fegyvert használok!
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 23 min.
394-0-1:14/5
The Technical Equipment of Border Control Points / A FEP technikai rendszere
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 40 min.
VHS #15
394-0-1:15/1
Methods Used by Violators at Border Control Points / Határsértők által alkalmazott módszerek a FEP-eken
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 31 min.
394-0-1:15/2
Violent Methods Used by Border Violators / Határsértési kísérletek erőszakos módszerekkel
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 14 min.
394-0-1:15/3
Activities of the Border Guard Unit / A határőr őrs tevékenysége
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 43 min.
394-0-1:15/4
Roundup at the Border / Razzia a határon
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 55 min.
394-0-1:15/5
Border Guard on Duty / Az őrs határőrizeti ügyeletese szolgálatban
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 27 min.
VHS #16
394-0-1:16/1
Activity of Border Guards in Search Groups / Határőrök tevékenysége zárócsoportban és kutatócsoportban
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 20 min.
394-0-1:16/2
VHS Video Technology and Its Applications for State Security Education / A VHS videotechnika és alkalmazása a belügyi oktatásban
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 30 min.
394-0-1:16/3
1/2 Guarding of Narrow Borderline Territories / A keskeny határsávi területek őrzése I.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 28 min.
394-0-1:16/4
2/2 Guarding of narrow borderline territories / A keskeny határsávi területek őrzése II.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 23 min.
394-0-1:16/5
Investigating Border Incidents / Határesemények kivizsgálása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 39 min.
VHS #17
394-0-1:17/1
The Kerényi Case / A Kerényi-ügy
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 73 min.
394-0-1:17/2
The American Agent Árpád Papp / Papp Árpád amerikai ügynök
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 63 min.
394-0-1:17/3
Ministry of the Interior Film Magazine No.1 / BM Filmújság 1.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 12 min.
394-0-1:17/4
Ministry of the Interior Film Magazine No 2. / BM Filmújság 2.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 11 min.
394-0-1:17/5
Ministry of the Interior Film Magazine No 3. / BM Filmújság 3.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 14 min.
VHS #18
394-0-1:18/1
Ministry of the Interior Film Magazine 1977 / BM Filmújság (1977)
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 28 min.
394-0-1:18/2
Ministry of the Interior Film Magazine No. 6 / BM Filmújság 6.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 11 min.
394-0-1:18/3
Blue Light / Kék Fény
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 37 min.
394-0-1:18/4
Preventive Activity Of the District Commissioner / A körzeti megbízott megelőző tevékenysége
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 23 min.
394-0-1:18/5
Unpunished Offenders / Büntetlen bűnösök
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 24 min.
394-0-1:18/6
Blue Light No. 11: Alcohol and Crime / Kék Fény 11: Az alkohol és a bűnözés
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1976, Duration: 42 min.
VHS #19
394-0-1:19/1
[Counter-revolution] / [Ellenforradalom]
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1968, Duration: 15 min.
394-0-1:19/2
Polygraph in the Services of State Security Work / Poligráf alkalmazása az állambiztonsági munkában
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 20 min.
394-0-1:19/3
Duties of the Operational Chief Officer / Az operatív főtiszt feladatai
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 48 min.
394-0-1:19/4
House Search / Házkutatás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 36 min.
394-0-1:19/5
Operational Situation / Operatív helyzet
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 68 min.
VHS #20
394-0-1:20/1
Operation K / ''K'' akció
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 30 min.
394-0-1:20/2
Blue Light 1967/14. / Kék Fény 1967/14.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1967, Duration: 51 min.
394-0-1:20/3
Blue Light No 18. / Kék Fény 18.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1976, Duration: 58 min.
394-0-1:20/4
1/2 Blue Light No. 21 / Kék Fény 21/ I.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1976, Duration: 36 min.
VHS #21
394-0-1:21/1
2/2 Blue Light No. 21 / Kék Fény 21/ II.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1976, Duration: 36 min.
394-0-1:21/2
Some of Them / Néhányan közülük
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 22 min.
394-0-1:21/3
Blue Light 1976/10. / Kék Fény 1976/10.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1976, Duration: 36 min.
394-0-1:21/4
Blue Light / Kék Fény
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 28 min.
394-0-1:21/5
Blue Light No. 30 / Kék Fény 30.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1976, Duration: 50 min.
VHS #22
394-0-1:22/1
Ministry of the Interior Film Magazine 1977 / BM Filmújság (1977)
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 20 min.
394-0-1:22/2
1/2 Blue Light No. 31 / Kék Fény 31/ I.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1976, Duration: 26 min.
394-0-1:22/3
2/2 Blue Light No. 31 / Kék Fény 31/ II.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1976, Duration: 45 min.
394-0-1:22/4
Hunting - Trophies / Vadászat - Trófeák
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 90 min.
VHS #23
394-0-1:23/1
Dead Calm / Szélcsend
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 102 min.
394-0-1:23/2
Autopsy / Hullaboncolás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 11 min.
394-0-1:23/3
Special Action Unit / Speciális akciócsoport
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 40 min.
394-0-1:23/4
Identification / Személyazonosítás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 29 min.
VHS PAL #24
394-0-1:24/1
The Black Dossier / A fekete mappa
A CIA egy disszidens magyar határőrtől megtudja, hogy létezik egy „Fekete Mappa” nevű könyv, amely az ellenséges hírszerzők adatait tartalmazza. Ez alapján mindjárt a határon ki tudják szűrni a nem kívánatos beutazókat. A CIA ezt a mappát szeretné megszerezni. Egy börtönben lévő francia terrorista magyar feleségének felajánlják férje szabadulását a mappa megszerzéséért cserébe. Miután az akcióról a magyar hírszerzés is tudomást szerzett, hagyják, hogy a nő lefotózza a hamis mappát. Időközben a terrorista férj öngyilkos lett a börtönben. A CIA megszerzi a kívánt adatokat a hírszerző nő megölése árán. A film bemutatja az operatív akciókat: behatolást az ellenséges hírszerző központba, az információk megszerzését, kiértékelését és a terv elkészítését az ellenakció kivitelezésére. Berkesi András novellája alapján a forgatókönyvet írta és a filmet rendezte Lestár János. Főszereplők: Sunyovszky Sylvia és Kalocsay Miklós.
propaganda film, Hungarian language, Date of production: 1975,
VHS #24
394-0-1:24/2
On Duty on Public Roads / Szolgálat közutakon
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 32 min.
VHS #25
394-0-1:25/1
Twenty Five Years in the Service of the Working People / 25 év a dolgozó nép szolgálatában
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1976, Duration: 48 min.
394-0-1:25/2
Aggressors Uncovered / Leleplezzük az agresszorokat
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 17 min.
394-0-1:25/3
People from Behind the Scene / Kulisszák mögötti emberek
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 13 min.
394-0-1:25/4
Control on the Road / Ellenőrzés az úttesten
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 10 min.
394-0-1:25/5
The Adventures of Mr. Boros / Boros úr kalandjai
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 15 min.
394-0-1:25/6
Babbling / Fecsegés
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 26 min.
394-0-1:25/7
Modus Operandi / Modus operandi
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 31 min.
394-0-1:25/8
Crime Scene Investigators / Helyszínelők
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 22 min.
VHS #26
394-0-1:26/1
Fifteen Years Ago / 15 esztendeje
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1960, Duration: 22 min.
394-0-1:26/2
Loving and Protecting (HDA – Hungarian Defense Association) / Szeretni, óvni (MHSZ - Magyar Honvédelmi Szövetség)
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1957, Duration: 12 min.
394-0-1:26/3
Traitor / Hazaáruló
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1960, Duration: 20 min.
394-0-1:26/4
On the Evil Road / Végzetes úton
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1958, Duration: 21 min.
394-0-1:26/5
A School Class / Tanosztály
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1956, Duration: 33 min.
394-0-1:26/6
Township Police Station / Posterunek miedzygromadzki [Járási őrszoba]
propaganda film, Polish language, Date of Production: 1959, Duration: 22 min.
394-0-1:26/7
Evacuation of the Population / A lakosság kitelepítése
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1970, Duration: 9 min.
394-0-1:26/8
Civil Defense Drill / Polgári védelmi nagygyakorlat
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1967, Duration: 24 min.
394-0-1:26/9
Ministry of the Interior Film Magazine No 1. / BM Filmújság 1.
Razzia, embercsempészet, okmányhamisító
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1965, Duration: 10 min.
394-0-1:26/10
Three Out of a Thousand / Hárman ezer közül
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1967, Duration: 17 min.
394-0-1:26/11
Shoplifting / Lopások az áruházban
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1959, Duration: 30 min.
VHS #27
394-0-1:27/1
Banana Skin / Banánhéj
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1984, Duration: 73 min.
394-0-1:27/2
Diplomat / Diplomata
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1961, Duration: 9 min.
394-0-1:27/3
The Rise and Fall of the CIA / A CIA felemelkedése és bukása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1975, Duration: 61 min.
394-0-1:27/4
Andrzej Czechowicz Interview / Andrzej Czechowicz interjú
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1965, Duration: 27 min.
394-0-1:27/5
Civilian Defense Drills / Gyakorlatozó lakosság (polgári védelem)
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: 1978, Duration: 10 min.
394-0-1:27/6
Investigation / Vysetrováni [Nyomozás]
propaganda film, Czech language, Date of Production: 1962, Duration: 15 min.
DVD-ROM #28
394-0-1:28/1
Scent Identification and Preservation / Szagkonzerválás, szagazonosítás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 28 min.
394-0-1:28/2
Securing Public Events / Rendezvények biztosítása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 19 min.
DVD-ROM #29
394-0-1:29/1
Policing in Civil Aviation / Légirendészet a polgári repülésben
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 34 min.
394-0-1:29/2
Planning and Organizing the Public Safety Service / Közbiztonsági ellenőrző szolgálat tervezése és szervezése
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 19 min.
DVD-ROM #30
394-0-1:30/1
Modus Operandi / Modus operandi
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 33 min.
394-0-1:30/2
Chemical Traps for Thieves / Vegyi tolvajcsapdák
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 19 min.
394-0-1:30/3
Dismantling the Roof / Tetőbontás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 7 min.
DVD-ROM #31
394-0-1:31/1
Operation K / "K" akció
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 31 min.
394-0-1:31/2
Identification / Személyazonosítás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 30 min.
DVD-ROM #32
394-0-1:32/1
Completing an Investigation / A nyomozás teljesítése
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 47 min.
394-0-1:32/2
Breaking Through the Wall / Falbontás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 8 min.
DVD-ROM #33
394-0-1:33/1
Using the Polygraph / Poligráf alkalmazása
propaganda film, Russian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 35 min.
394-0-1:33/2
Documentation Methods Used at Internal Surveillance / Belső figyelések végrehajtása során alkalmazott dokumentációs eszközök
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 8 min.
DVD-ROM #34
394-0-1:34/1
Following the Clues / Nyomkövetés
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 27 min.
394-0-1:34/2
Intensive Training of Detection Dogs / A szolgálati kutyák intenzív kiképzése
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 24 min.
DVD-ROM #35
394-0-1:35/1
Apartments for Conspiration and Secret Meetings / Konspirált és találkozási lakások szervezése és használata
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 17 min.
394-0-1:35/2
Operational Trap / Operatív csapda
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 23 min.
394-0-1:35/3
Crime Scene Investigation / Helyszínelés
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 11 min.
DVD-ROM #36
394-0-1:36/1
Special Action Units / Speciális akciócsoportok
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 50 min.
394-0-1:36/2
Secret Search / Titkos kutatás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 10 min.
DVD-ROM #37
394-0-1:37/1
Preventive Activity of the District Commissioner / A körzeti megbízott megelőző tevékenysége
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 21 min.
394-0-1:37/2
Police Assisting the Traffic Flow / A forgalom rendőri segítése
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 19 min.
DVD-ROM #38
394-0-1:38/1
Schemes for Catching Someone / Tettenérési kombinációk
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 66 min.
DVD-ROM #39
394-0-1:39/1
Applying Coercive Measures / Kényszerítő eszközök alkalmazása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 14 min.
394-0-1:39/2
Securing the Crime Scene / Helyszíni nyomok biztosítása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 28 min.
DVD-ROM #40
394-0-1:40/1
Investigating Counterfeit Money Making / Pénzhamisítás nyomozása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 16 min.
394-0-1:40/2
Speed Control Devices / A sebesség műszeres ellenőrzése
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 20 min.
DVD-ROM #41
394-0-1:41/1
House Search / Házkutatás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 38 min.
394-0-1:41/2
Recording the Crime Scene / Helyszíni nyomok fölvétele
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 7 min.
DVD-ROM #42
394-0-1:42/1
Operational Technical Systems and Methods / Az operatív technikai rendszerk és módszerek alkalmazása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 56 min.
DVD-ROM #43
394-0-1:43/1
Crime Scene Investigation / Helyszíni szemle
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 60 min.
DVD-ROM #44
394-0-1:44/1
Organizing Operational Meetings at Military Intelligence / Operatív találkozások szervezése a katonai elhárításnál
kémeknél is
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 36 min.
394-0-1:44/2
Policing the Water Traffic / A víziközlekedés rendészete
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 11 min.
DVD-ROM #45
394-0-1:45/1
Reading and Preserving Clues / A nyomok olvasása és megőrzése
határőrizeti film
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 25 min.
394-0-1:45/2
Discovering and Preserving Material Clues / Eszköznyomok fölkutatása és megőrzése
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 13 min.
DVD-ROM #46
394-0-1:46/1
Clues Are Proving / A nyomok bizonyítanak
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 25 min.
394-0-1:46/2
Document Expert Aanalyses in Ccriminal Investigations / Okmányszakértői vizsgálatok a nyomozás szolgálatában
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 20 min.
DVD-ROM #47
394-0-1:47/1
Self-control and Counter-Surveillance / Önellenőrzés és ellenfigyelés
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 24 min.
394-0-1:47/2
Delivery of Intelligence Material / Anyagátadási találkozó
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 9 min.
394-0-1:47/3
How to Use the Tear Gas Spray / A könnygázszóró palack használata
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 10 min.
DVD-ROM #48
394-0-1:48/1
Procedures to Follow in Extraordinary Death Cases / A rendkívüli halálesetekben követendő eljárások
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 27 min.
394-0-1:48/2
Police Fighting Methods. Manhunt / Karhatalmi harcmódok III. - Üldözés
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 13 min.
394-0-1:48/3
Ministry of the Interior Film Magazine No 6: Juvenile Delinquency / BM 6 sz. Filmújság: Fiatalkori bűnözés
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 10 min.
DVD-ROM #49
394-0-1:49/1
Reading and Preserving Clues / Nyomok olvasása és megőrzése
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 11 min.
394-0-1:49/2
Report and Denunciation / Jelentés, feljelentés
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 20 min.
394-0-1:49/3
Prison Guard Duty / Fogdaőri szolgálat
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 22 min.
DVD-ROM #50
394-0-1:50/1
Documentation Methods Used during Static Surveillance Activities / Pontfigyeléssel szervezett dokumentálás eszközei
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 14 min.
394-0-1:50/2
Photographic Documentation of Moving Targets with Direct Devices / Mozgó személyek fotódokumentálása nyílt eszközökkel
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 12 min.
394-0-1:50/3
Firearms Used at Bőszénfa / Bőszénfai fegyverhasználat
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 20 min.
DVD-ROM #51
394-0-1:51/1
Friendly Stranger / Barátságos idegen
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 39 min.
394-0-1:51/2
How to Help Criminals? / Hogyan segítsünk a bűnözőknek?
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 15 min.
DVD-ROM #52
394-0-1:52/1
Police Fighting Methods: Blocking and Encircling / Karhatalmi harcmódok: Blokkírozás, bekerítés
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 34 min.
394-0-1:52/2
Undoing the Bolt / Riglihúzás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 15 min.
394-0-1:52/3
Breaking the Padlock / Lakatfeszítés
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 5 min.
DVD-ROM #53
394-0-1:53/1
Criminal Offences against Consumer Interests / Fogyasztói érdekeket sértő bűncselekmények
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 68 min.
DVD-ROM #54
394-0-1:54/1
Open Securing of Railway Travels / Vasúton történő utazások nyílt rendőri biztosítása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 26 min.
394-0-1:54/2
Measures Restricting Personal Freedom / Személyes szabadságot korlátozó intézkedések
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 25 min.
DVD-ROM #55
394-0-1:55/1
Duties of Operational Officers in the Phase of Implementation / Operatív tisztek feladata a végrehajtás időszakában
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 25 min.
394-0-1:55/2
Criminal Offences Committed with Firearms / Lőfegyverekkel elkövetett bűncselekmények
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 17 min.
DVD-ROM #56
394-0-1:56/1
Surveillance Operation / Figyelési akció
propaganda film, Hungarian language, Date of production: 1975,
394-0-1:56/2
Escort Guardian on Duty / Kísérő őri szolgálat
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 14 min.
394-0-1:56/3
Using the Picklock / Álkulcs használata
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 7 min.
DVD-ROM #57
394-0-1:57/1
Stop, or I'll Shoot You! / Állj, mert fegyvert használok!
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 21 min.
394-0-1:57/2
Ministry of the Interior Film Magazine No 5. / BM Filmújság 5.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 14 min.
394-0-1:57/3
Necropsy at the Crime Scene / Helyszíni halottszemle
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 10 min.
DVD-ROM #58
394-0-1:58/1
Blood Stains at the Crime Scene and in the Lab / Vérfoltok a helyszínen és a laboratóriumban
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 23 min.
394-0-1:58/2
Documenting Moving Targets with Disguised Devices / Mozgó személyek fotódokumentálása nyílt eszközökkel
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 11 min.
DVD-ROM #59
394-0-1:59/1
Operational Technical Systems and Methods / Operatív technikai rendszabályok és módszerek alkalmazása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 56 min.
DVD-ROM #60
394-0-1:60/1
The USW (Ultrashort Wave) Systems of the Ministry of Interior / A Belügyminisztérium URH rendszerei
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 36 min.
394-0-1:60/2
Breaking the Shop Window / Kirakatbetörés
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 6 min.
394-0-1:60/3
Cutting Out the Wood Shim / Fabetét kivágás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 6 min.
DVD-ROM #61
394-0-1:61/1
File B / B ügydosszié
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 86 min.
DVD-ROM #62
394-0-1:62/1
Information Networks in the Service of Criminal Investigations / A bűnüldözést segítő hírhálózatok
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 42 min.
DVD-ROM #63
394-0-1:63/1
The Black Dossier / A fekete mappa
propaganda film, Hungarian language, Date of production: 1975,
DVD-ROM #64
394-0-1:64/1
Delivery of Intelligence Material / Anyagátadási találkozó
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 32 min.
394-0-1:64/2
Detection Dogs in Security Services / Szolgálati kutyák a belügyi munkában
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 13 min.
DVD-ROM #65
394-0-1:65/1
American Agent Árpád Papp Uncovered / Papp Árpád amerikai ügynök leleplezése
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 63 min.
DVD-ROM #66
394-0-1:66/1
Operational Situation / Operatív helyzet
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 51 min.
DVD-ROM #67
394-0-1:67/1
How to Help Criminals? / Hogyan segítsünk a bűnözőknek?
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 15 min.
394-0-1:67/2
Discovering and Preserving Material Clues / Eszköznyomok felkutatása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 15 min.
394-0-1:67/3
Blood Stains at the Crime Scene / Vérfoltok a helyszínen
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 21 min.
394-0-1:67/4
Preserving Clues / A bűnjelek csomagolása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 18 min.
DVD-ROM #68
394-0-1:68/1
Delivery of Intelligence Material / Anyagátadási találkozó
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 38 min.
394-0-1:68/2
Computers in the Services of State Security Work / A számítógép alkalmazása az állambiztonsági munkában
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 23 min.
DVD-ROM #69
394-0-1:69/1
Public Safety Duties of Money Transporters / A közúti pénzszállítók közbiztonsági feladatai
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 53 min.
DVD-ROM #70
394-0-1:70/1
Modern Methods of Fingerprint Reading and Recording / Az ujjnyomkutatás és rögzítés korszerű módszerei
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 25 min.
394-0-1:70/2
Writing Experts' Analyses In the Service of Investigations / Írásszakértői vizsgálatok a nyomozás szolgálatában
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 22 min.
DVD-ROM #71
394-0-1:71/1
Secret Collaborator / Titkos munkatárs
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 83 min.
DVD-ROM #72
394-0-1:72/1
Polygraph in the Services of State Security Work / A poligráf alkalmazása az állambiztonsági munkában
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 66 min.
DVD-ROM #73
394-0-1:73/1
Forfeiting Money / Pénzhamisítás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 55 min.
DVD-ROM #74
394-0-1:74/1
Protection of Confidential Information / Titokvédelem
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 39 min.
394-0-1:74/2
Guest / Vendég
1969-ben nyomozást folytattak Vágai Pál és társai ügyében, akik kémkedést folytattak az NSZK részére. Ügynöki hálózat segítségével feltárták, hogy futár, „vendég” érkezik a csoport tagjaihoz. Az oktatófilm bemutatja, hogy ilyen esetben hova és hogyan építhető be a lehallgató készülék. A beépítést nagy körültekintéssel, külső figyelőkkel és rádió adó-vevő készüléken kapcsolatot tartva végezték el. A beépítés során felmerülő minden lehetőségre igyekeznek megoldást bemutatni.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 17 min.
DVD-ROM #75
394-0-1:75/1
For 200 German Marks a Month / Havi 200 márkáért
Három történetet ismertet, ahol a szereplők havi 200 márkáért kémkedtek. Az egyik epizódban Tófalvi János(10) történetével ismerkedhetünk meg, akit 1964-ben ítélt el a bíróság kémkedésért. Az ítélet után a filmkészítő felkereste a börtönben az elítélteket és megkérdezte tőlük: megbánták-e tettüket? Azt a választ kapta, hogy a börtönbe jutásukért a társadalom felelős, mert ha tudták volna, hogy tettükért börtönbüntetés jár, nem kémkedtek volna. A film ötvözi az oktatófilmet az interjúkészítéssel.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 21 min.
394-0-1:75/2
Sentence in a Spy Case / Ítélet kémügyben
Dr. Egedy Lehel és két társa, dr. Egedy Elemér és Asbóth László perének bemutatása a Katonai Bíróságon. A film a per tudósítását, a vádlottak vallomásával összevágva mutatja be. Dr. Egedy Lehelt 1965 januárjában letartóztatták, 1966-ban elítélték kémkedés és deviza bűntett elkövetése miatt. Az első rendű vádlottat 15 évre, a másodrendű vádlottat 10 évre, a harmadrendű vádlottat 14 évi szabadságvesztésre ítélték. Bemutatja az imperialista és szocialista tábor ellentéteit és célkitűzéseit.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 38 min.
DVD-ROM #76
394-0-1:76/1
Operational Technical Systems and Methods / Az operatív technikai módszerek és rendszerek alkalmazása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 56 min.
DVD-ROM #77
394-0-1:77/1
Secrets and People / Titkok és emberek
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 45 min.
394-0-1:77/2
Diplomats / Diplomaták
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 8 min.
DVD-ROM #78
394-0-1:78/1
Friendly Stranger / Barátságos idegen
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 39 min.
394-0-1:78/2
Secret Arrest / Titkos őrizetbevétel
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 9 min.
DVD-ROM #79
394-0-1:79/1
Breaking the Shop Window / Kirakatbetörés
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 5 min.
394-0-1:79/2
Secret Search / Titkos kutatás
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 10 min.
DVD-ROM #80
394-0-1:80/1
Verification Attempt. Crime Scene Investigation / Bizonyítási kísérlet - Helyszínelés
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 49 min.
DVD-ROM #81
394-0-1:81/1
Installing Material Mailboxes / Tárgyi postaládák telepítése
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 30 min.
394-0-1:81/2
Keeping the Secret / Titoktartás
Az oktatófilm a fecsegés káros voltát bizonyítja be a néphadseregben. A fecsegés fajtáit kis epizódokban mutatja be, hogyan lett az ártatlan fecsegésből bűncselekmény. Fecsegésre egyáltalán nincs szükség. Az ellenség mindig fülel…
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 26 min.
DVD-ROM #82
394-0-1:82/1
Catching a Person on the Run / Menekülő ember elfogása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 5 min.
394-0-1:82/2
Exercising Skills / Ügyességi gyakorlatok
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 26 min.
394-0-1:82/3
Detection Dogs in Security Services / Szolgálati kutyák a belügyi munkában
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 27 min.
DVD-ROM #83
394-0-1:83/1
Kynological Accident Prevention and Labor Protection / Kinológiai baleset- és munkavédelem
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 49 min.
DVD-ROM #84
394-0-1:84/1
Devil's Kitchen / Boszorkánykonyha
A dokumentumfilm első részében bemutatják a Szabad Európa Rádiót (SZER), épületét, osztályainak elhelyezkedését, a magyar osztály személyi összetételét. A SZER 1951. október 6-án kezdte meg működését. A film ismerteti az alapítók – Béry László, Csonka Emil, Purgly Pál, Borsányi Julián, Marosi Károly – 1945 előtti tevékenységét, s felsorolja az anyagi támogatókat (Keresztes-hadjárat a Szabadságért Szervezet tagjai). Majd – a közvéleményt tévesen tájékoztató filmek alapján – kiemelten foglalkoznak néhány történeti eseménnyel pl. Magyarország belépése a II. Világháborúba, 1956. október 23.
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 37 min.
394-0-1:84/2
Guarding of Buildings with Armed Civilian Guards / Objektumok őrzése polgári fegyveres őrséggel
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 35 min.
DVD-ROM #85
394-0-1:85/1
We Are Being Watched / Figyelnek bennünket
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 40 min.
394-0-1:85/2
Flyers / Röpcédulák
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 20 min.
VHS #86
394-0-1:86/1
Liberation of Budapest / Budapest felszabadítása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 11 min.
394-0-1:86/2
Police Fighting Methods / Karhatalmi harcmódok
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 14 min.
394-0-1:86/3
Two Ways in front of the Youth / Az ifjúság két útja
kémek
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 11 min.
394-0-1:86/4
Human Traffickers / Embercsempészek
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 35 min.
394-0-1:86/5
Lehel Egedi and His Accomplices / Egedi Lehel és társai
kémek
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 39 min.
394-0-1:86/6
Internal Surveillance / Belső figyelések
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 9 min.
394-0-1:86/7
How to Use the Tear Gas Spray / Könnygázszóró palack használata
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 10 min.
394-0-1:86/8
Applying Coercive Measures / Kényszerítő eszközök alkalmazása
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 15 min.
394-0-1:86/9
Remembering Twenty Five Years / 25 évre emlékezünk
propaganda film, Hungarian language, Date of Production: ca. 1975, Duration: 12 min.