HU OSA 13-3-1 Film, Video and Sound Records on the Activities of the Foundation (Film, videó és hanganyag az Alapítvány működéséről)

Identity statement

Reference code
HU OSA 13-3-1
Title
Film, Video and Sound Records on the Activities of the Foundation
Date(s)
1989 - 2004
Description level
Series
Extent and medium (processed)
661 VHS, 16.52 linear meters
44 Beta SP, 1.32 linear meters
6 SVHS, 0.15 linear meters
124 Audio cassette, 1.86 linear meters
227 CD-ROM, 2.27 linear meters
9 DVD-ROM, 0.09 linear meters

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
The series comprises of a variety of audio and visual materials on the operation of the Soros Foundation - Hungary, including television and radio programs, news coverage, project documentation and documentary films. The materials give an overview of the predominantly cultural and educational programs and projects across Hungary and in ethnic Hungarian communities across the border funded by the Foundation from the change of the regime until 2004. A significant part of the grants aimed at helping the deprived Roma minority communities through educational and cultural projects with a focus on kindergarten and school projects and the preservation of the Gipsy culture and identity. The other major bulk is news coverage on the activities of the Soros Foundation and interviews with Mr. George Soros on his career and philosophy as a financier and philanthropist.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
Open to the public
Languages
English, French, German, Hungarian

Description control

Archivist's note
A few of the items are clearly unrelated to the Foundation and seem to be among the Soros Foundation's materials by mistake.
Description notes
A few of the items are clearly unrelated to the Foundation and seem to be among the Soros Foundation's materials by mistake.

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 13-3-1
Cím
Film, videó és hanganyag az Alapítvány működéséről
Idő(kör)
1989 - 2004
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
661 videókazetta VHS, 16.52 folyóméter
44 videókazetta Betacam SP, 1.32 folyóméter
6 videókazetta S-VHS, 0.15 folyóméter
124 hangkazetta, 1.86 folyóméter
227 CD, 2.27 folyóméter
9 DVD-ROM, 0.09 folyóméter

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
A sorozat a magyarországi Soros Alapítvány működésével kapcsolatos különféle audiovizuális anyagokat tartalmaz, mint például televíziós és rádióműsorokat, az Alapítványról szóló híradásokat, projekt-dokumentációkat és dokumentumfilmeket. Az anyag betekintést ad az Alapítvány által Magyarországon és a határon túli magyar közösségekben a rendszerváltás kezdetétől 2004-ig finanszírozott, túlnyomórészt kulturális és oktatási programokba és projektekbe. A pályázatok jelentős része a hátrányos helyzetű roma közösségek támogatását, a cigány kultúra és identitás megőrzésének elősegítését célozta. A sorozat másik fontos része a Soros Alapítvány médiában való megjelenése, illetve a Soros Györggyel, a filantróp üzletemberrel készült interjúk pályájáról, filozófiájáról.
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet
Kutatható
Nyelv, írásrendszer
English, French, German, Hungarian

Ellenőrző adatcsoport

A feldolgozó megjegyzései
Egyes daraboknak egyértelműen semmi köze a Soros Alapítványhoz, és tévedés folytán került a sorozatba.
Leírással kapcsolatos megjegyzések
A few of the items are clearly unrelated to the Foundation and seem to be among the Soros Foundation's materials by mistake.
Call Number Description
VHS #1
13-3-1:1/1
Rainbow primary school: Health day
Szivárvány Általános Iskola: Egészség-nap
Szekszárd, children cooking, sports
Szekszárd, gyerekek főznek, sportolás
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2000-04-26, Duration: 15 min.
VHS #2
13-3-1:2/1
Danube Bend Open Air School Association
Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület
Visegrád, environmental education
Visegrád, környezeti nevelés
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2000, Duration: 12 min.
VHS #3
13-3-1:3/1
Sajószöged is 670 years old, village health program
670 éves Sajószöged, egészség-program
Sajószöged, Kindergarten, sports
Sajószöged, óvoda, sportolás
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 30 min.
VHS #4
13-3-1:4/1
Nyirád, village health program
Nyírád község Egészség -terve
Nyirád, kindergarten, addiction prevention, school, special education, pensioners' performance
Nyirád, óvóda, függőség-megelőzés, iskola, képesség-fejlesztés, nyugdíjasok előadása
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 35 min.
VHS #5
13-3-1:5/1
Video-taped presentation of the district nurse of Zsana at the district nurses' conference
A zsanai védőnő videóra vett előadása a védőnői konferencián
Zsana, improve the quality of the district nurse's work
Zsana, a védőnő munkájának javítása
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1997, Duration: 13 min.
VHS #6
13-3-1:6/1
Kincsesbánya: living healthier for a better present and brighter future, health program
Kincsesbánya: a Jobb jelenért, a szebb jövőért. Egészség-terv
Kincsesbánya, landscaping, sports, health education, village day
Kincsesbánya, tájrendezés, sportolás, egészséges életmódra nevelés, falunap
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 203 min.
VHS #7
13-3-1:7/1
Mahír Observer, TV news: Soros
Mahír Observer, Híradó: Soros
Soros stops negotiations about OTP
Soros György felfüggeszti az OTP-vel folytatott tárgyalásokat
television program, Hungarian language, Duration: 3 min.
VHS #8
13-3-1:8/1
Soros György az CBS esti híradóban
George Soros on CBS evening news
Market investments, life, businessman, donations
piaci efektetések, élete, üzletember, adományok
television program, English language, Date Aired: 1996-09-30, Duration: 5 min.
13-3-1:8/2
Soros György a CNN Live-ban
George Soros on CNN live
Market investments, life, carreer as businessman, donations, philanthropist, aired 30th September and 1st October
piaci befektetések, élete, üzleti pályafutása, adományok, filantróp, szeptember 30-i és október 1-i adás
television program, English language, Date Aired: 1996-09-30, Duration: 29 min.
13-3-1:8/3
Soros György az Emma Lazarus alapítványról C-span
G.S. talks about the Emma Lazarus Fund, C-span
Endowment for Emma Lazarus Fund
Az Emma Lazarus Fund-nak adott adomány
television program, English language, Date Aired: 1996-10-01, Duration: 26 min.
VHS #9
13-3-1:9/1
Ádám Fellegi: Unserious chats - Parts 1-5
Fellegi Ádám: Komolytalan csevegések 1-5
Program host Ádám Fellegi, piano music, historical ages, Napoleon, Dante, Renaissance, Age of Enlightement, end of the 19th century
Fellegi Ádám műsorvezető, zongora muzsika, történelmi korok, Napoleon, Dante, reneszánsz, a felvilágosodás kora, századforduló
television program, Hungarian language, Duration: 157 min.
VHS #10
13-3-1:10/1
Ádám Fellegi: Unserious chats Part 3
Fellegi Ádám: Komolytalan csevegések 3. rész
Age of enlightenment
a felvilágosodás kora
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-12-16, Duration: 39 min.
VHS #11
13-3-1:11/1
Ádám Fellegi: Unserious chats
Fellegi Ádám: Komolytalan csevegések
Historical ages, Napoleon, Dante, End of the century, Renaissance
Historical ages, Napoleon, Dante, End of the century, Renaissance történelmi korok, Napoleon, Dante, reneszánsz, századforduló
television program, Hungarian language, Duration: 173 min.
VHS #12
13-3-1:12/1
Pianist Antonio Acunto's charity concert
Antonio Acunto, zongoraművész jótékonysági koncertje
Neumuenster
Neumuenster
raw material, German language, Date Aired: 1997-05-30, Duration: 123 min.
VHS #13
13-3-1:13/1
Methodological exhibition, Hungarian civilisation education conference,
Módszertani kiállítás, honismereti oktatási konferencia, Szira Judit megnyitója és nyilatkozata
Exhibition opening speech, Judit Szira's opening speech and comments at the conference
A kiállítás megnyitó-beszéde, Szira Judit megnyitó beszéde, nyilatkozata a konferencián
documentary film, Hungarian language, Duration: 177 min.
VHS #14
13-3-1:14/1
Motoric development in the kindergarten in Acélgyár street, Salgótarján
Mozgásfejlesztés az Acélgyár úti óvodában, Salgótarján
Salgótarján
Salgótarján
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 60 min.
VHS #15
13-3-1:15/1
Szponzor-szerzési szoftware Windowsra
Raiser’s Edge fund raising software for Windows
adomány gyűjtó szoftver bemutatása
television program, English language, Date Aired: 1995-07-02, Duration: 12 min.
VHS #16
13-3-1:16/1
Unveiling of the statute of Áron Gábor in Bereck
Gábor Áron szoboravatás, Bereck
ceremony
ünnepélyes szoboravatás
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1992-07-04, Duration: 146 min.
VHS #17
13-3-1:17/1
Unveiling of the statute of János Arany in Nagyszalonta
Arany János szoboravatás, Nagyszalonta
ceremony
ünnepélyes szoboravatás
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1992-03-01, Duration: 114 min.
VHS #18
13-3-1:18/1
Laying of the foundation stone of Vörösberény primary school in Balatonalmádi
Balatonalmádi Vörösberény Általános iskola alapkőletétele
Balatonalmádi, ceremony
Balatonalmádi, ünnepélyes alapkőletétel
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1997-10-12, Duration: 13 min.
VHS #19
13-3-1:19/1
Soros György a CBS –TV Network 60 minutes c. műsorában
George Soros on 60 minutes CBS –TV Network
Speculator, philanthropist, collapse of national currencies
spekuláns, filantróp, valuták elértéktelenítése
television program, English language, Date Aired: 1998-12-20, Duration: 14 min.
VHS #20
13-3-1:20/1
Soros György a CNN Impact c. műsorában
George Soros on Impact, CNN
Speculator, donations, political convictions
spekulánsr, adományok, politikai hitvallás
television program, English language, Date Aired: 1997-04-13, Duration: 9 min.
VHS #21
13-3-1:21/1
Hungarian civilisation education – life styles, Workshop 1
Honismereti -életmód, 1. műhelykurzus
Felső-Zsolca workshop, opening by Attila Fehér, reporting on activities in lower grade classes, presentation by Attila Horváth H from the Educational Research Institute, reporting on the activities in higher grade classes
Felső-zsolcai workshop, Fehér Attila megnyitója, beszámoló az alsótagozatosok tevékenységeiről, Horváth H. Attila, az Oktatáskutató Intézet munkatársának előadása, beszámoló a felsőtagozatosok tevékenységéről
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1997-03-01, Duration: 179 min.
VHS #22
13-3-1:22/1
Latcho Drom: Travelling projector
Latcho Drom: Vándormozi
Free travelling movie for the Roma about the Roma, small villages without movie theatre
Ingyenes vándormozi romáknak a romákról, kis falvak, ahol nincs mozi
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2001, Duration: 28 min.
VHS #23
13-3-1:23/1
Habitat for Humanity
Házat Hazát Alapítvány
Habitat for Humanity in Hungary, Jimmy Carter
Magyaországi Házat Hazát Alapítvány, Jimmy Carter
television program, Hungarian language, Duration: 49 min.
VHS #24
13-3-1:24/1
Soros Camp for Roma secondary school pupils
Soros roma tábor
Tutoring and skills development of Roma pupils, music, filming
Tutor rendszer és készségfejlesztés roma iskolásoknak, zene, filmezés
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 19 min.
VHS #25
13-3-1:25/1
Soros Roma Camp
Soros roma tábor
Lake Balaton, Roma secondary school students, learning film making, crafts, engineering, literature, music, mini interviews
Balaton, roma középiskolások, filmkészítés tanulás, kézműveskedés, műszaki gyakorlatok, irodálom, zene, mini-interjúk
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 25 min.
VHS #26
13-3-1:26/1
Soros Roma Camp
Soros roma tábor
Lake Balaton, Roma secondary school students
Balaton, roma középiskolások
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1997, Duration: 22 min.
VHS #27
13-3-1:27/1
Soros Roma Camp
Soros roma tábor
Balaton, roma középiskolások
documentary film, Hungarian language,
VHS #28
13-3-1:28/1
Soros Roma Camp
Soros roma tábor
Lake Balaton, Roma secondary school students and teachers
Balaton, roma középiskolások és tanáraik
raw material, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 20 min.
VHS #29
13-3-1:29/1
Soros Roma Camp
Soros roma tábor
Lake Balaton, Roma secondary school students, teachers
Balaton, roma középiskolások és tanáraik
documentary film, Hungarian language, Duration: 42 min.
VHS #30
13-3-1:30/1
French-Hungarian relations of pupils from the Mihály Kovács primary school in Abádszalók
Francia-magyar gyerekkapcsolatok az abádszalóki Kovács Mihály általános iskolában
Hungarian pupils in France, French children in Hungary, cultural programs
Magyar iskolások Franciaország, francia iskolások Magyaországon, kulturális programok
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1996-04, Duration: 155 min.
VHS #31
13-3-1:31/1
Inauguration of a play ground in Békásmegyer, Budapest
Játszótér megnyitása Békásmegyeren
Excerpts from news reports, Kossuth rádió Napközben 10:30 1999-09-27, TV2 Tények 18:39 1999-09-27,Duna TV Hiradó 21:19 1999-09-27, MTV1 Budapest ma 17:57 1999-09-28, TV3 Hir3 18:50 1999-09-29, MTV1 Regionális hiradó 06:34 1999-10-04
sajtó-figyelés, Kossuth rádió Napközben 10:30 1999-09-27, TV2 Tények 18:39 1999-09-27,Duna TV Hiradó 21:19 1999-09-27, MTV1 Budapest ma 17:57 1999-09-28, TV3 Hir3 18:50 1999-09-29, MTV1 Regionális hiradó 06:34 1999-10-04
television program, Hungarian language, Date Aired: 1999-09-27, Duration: 7 min.
VHS #32
13-3-1:32/1
University of North London, Overseas Recruitement Video / Észak-londoni egyetem külföldi diákoknak szóló toborzó videója
television program, English language, Duration: 12 min.
VHS #33
13-3-1:33/1
Debate with political scientist László Kéri and minister István Stumpf on Magyarország holnap, TV2
Kéri-Stumf vita, TV2 Magyarország holnap c. műsor
Debate on the Fidesz government, the interception scandal
Vita a Fidesz-kormányról, lehallgatási botrány
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 40 min.
VHS #34
13-3-1:34/1
Ungaria piano quartet video recording
Ungaria zongoranégyes
Four blind pianists Mátyás Farkas, Tamás Lakatos, Csaba Magyar, Tamás Németh
Négy vak zongorista, Farkas Mátyás, Lakatos Tamás, Magyar Csaba, Németh Tamás
documentary film, Hungarian language, Duration: 12 min.
VHS #35
13-3-1:35/1
Mrs. Göncz about disabled children, her family and civil organisations on HÁT-TÉR / Göncz Árpádné a fogyatékos gyerekekről, családjáról, és a civil szervezetekről a HÁT-TÉR-ben
television program, Hungarian language, Duration: 9 min.
VHS #36
13-3-1:36/1
The Alexander Berthier-Delagarde jewellery collection of the British Museum
A British Museum Alexander Berthier–Delagarde gyűjteménye
Numismatic expert Júlia Andrási on Soros scholarship
Andrási Júlia numizmatikus Soros ösztöndíjjal a British Múzeumban
television program, Hungarian language, Duration: 42 min.
VHS #37
13-3-1:37/1
Paul Erdős
Erdős Pál
Hungarian born Mathematician, awarded honorary doctorate in Cambridge at the age of 78
Magyarországon született matematikus, 78 éves korában tiszteletbeli doktorrá avatták Cambridge-ben
television program, English language, Date Aired: 1998-07-06, Duration: 55 min.
VHS #38
13-3-1:38/1
Erkel Ferenc primary school, Bátonyterenye: pupils' republic and the school
Erkel Ferenc általános iskola, Bátonyterenye: Diákköztársaság és az iskola
Árpád Göncz' visit, the school's democratic state
Göncz Árpád látogatása, demokrácia az iskolában
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995, Duration: 11 min.
VHS #39
13-3-1:39/1
Belgrade professors at CEU, MTV2 news
Belgrádi professzorok a CEU-n, MTV2 híradó
Milosevic, education policy, demonstration
Milosevic, oktatáspolitika, tüntetés
raw material, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 2 min.
VHS #40
13-3-1:40/1
Map of Joy and Distress
Öröm és bánat térkép
Environmental education, pupils and teachers, Soros Foundation grant, atlas, excerpts from media news
Környezeti nevellés, diákok és tanárok, Soros ösztöndíj, média híradások
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995, Duration: 17 min.
13-3-1:40/2
Grant programs of the Soros Foundation
A Soros Alapítvány programjai
Judit Rónai, PR manager at the Soros Foundation on Napkelte
Rónai Judit, a Soros Alapítvány PR menedzsere a Napkeltében
television program, Hungarian language, Date Aired: 1996, Duration: 3 min.
VHS #41
13-3-1:41/1
Report on the trip of the agricultural secondary school of Kétegyháza
Úti beszámoló, Kétegyházi Mezőgazdasági Középiskola
Trip in Transylvania
Erdélyi út
documentary film, (No dialogue) language, Date Aired: 1995, Duration: 24 min.
VHS #42
13-3-1:42/1
Maroslele, primary school of the General Educational Centre, interviews by a pupil-journalist
Maroslele, Általános Művelődési Központ Általános Iskolája tanuló-újságírójának interjúi
Interview topics: new zebra crossings, young civil guards, school
interjú-témák: új gyalogos átkelő, fiatal polgárőrök, iskola
documentary film, Hungarian language, Duration: 8 min.
VHS #43
13-3-1:43/1
Interview with the leader of zither band Szivárvány (Rainbow) from Mezőtúr
Interjú a mezőtúri Szivárvány citera-zenekar vezetőjével
zither playing, zither manufacturing, publishing a CD
citera-muzsika, citera készítés, CD kiadása
television program, Hungarian language, Duration: 33 min.
VHS #44
13-3-1:44/1
The dormitory of the commercial and hotelry secondary school Mátyás Corvin
A Mátyás Corvin kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakközépiskola kollégiuma
Jefferson grant, computer skills, budget and general meeting of the dormitory
Jefferson program, számítógépes ismeretek, a kollégium költségvetése és közgyűlése
documentary film, Hungarian language, Duration: 77 min.
VHS #45
13-3-1:45/1
Pigeon beauty contest / Galamb szépségverseny
raw material, Hungarian language, Duration: 23 min.
VHS #46
13-3-1:46/1
August rhapsody
Augusztusi rapszódia
movie film
mozifilm
fiction film, Hungarian language, Duration: 92 min.
13-3-1:46/2
Satirical weekly Hócipő's Soros show - theatre recording
Hócipő: Soros-est
10th anniversary of the Soros Foundation Hungary, with Soros' participation
10 éves a Soros Alapítvány, műsor Soros György részvételével
raw material, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 70 min.
VHS #47
13-3-1:47/1
Envoyé Special: The ear is life / A fül az élet
Envoyé Special: L’oreille c'est la vie
Doctor Alfred Tomatis, special method to cure hearing and communication problems
Doktor Alfred Tomatis, speciális módszer a hallás- és kommunikációs problémák gyógyítására
television program, French language, Date Aired: 1992-10-01, Duration: 30 min.
VHS #48
13-3-1:48/1
Prompt Box - a magazine on theatres
Súgólyuk, Színházi Magazin
Soros grant for Petőfi theatre, interview with PR manager Judit Rónai
Soros ösztöndíj a Petőfi színháznak, interjú Rónai Judittal, a Soros Alapítvány PR menedzserével
television program, Hungarian language, Date Aired: 1997-05, Duration: 10 min.
13-3-1:48/2
Tamás Vitray's interview with George Soros
Vitray Tamás beszélgetése Soros Györggyel
Article by Soros on open society, drug liberalism
Soros György cikke a nyitott társadalomról, drog-liberalizáció
television program, Hungarian language, Date Aired: 1997-03-15, Duration: 12 min.
13-3-1:48/3
Interview with Judit Rónai, PR manager of the Soros Foundation on Repeta
Interjú Rónai Judittal a Soros Alapítvány PR menedzserével a Repetában
Grants for pupils
hallgatói ösztöndíjak
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
VHS #49
13-3-1:49/1
In the country of letters with computers
Betűországban számítógéppel
Computers in kindergartens, learning writing and reading, special education
számítógép az óvodákban, írni-olvasni tanulás, gyógypedagógia
television program, Hungarian language, Date Aired: 1996, Duration: 22 min.
VHS #50
13-3-1:50/1
Soros: a próféta és a veszteség, 1. rész, Channel 4 UK
Soros: the prophet and the loss - Part 1, Channel 4 UK
Currency speculation, collapse of the Sterling
Valuta-spekuláció, a font elértéktelenítése
television program, English language, Date Aired: 1994-12-04, Duration: 23 min.
VHS #51
13-3-1:51/1
MTV Mélyviz: 15th anniversary of the Soros Foundation
MTV Mélyvíz: 15 éves a Soros Alapítvány
Board members, grantees
kuratórium, ösztöndíjasok
television program, Hungarian language, Date Aired: 1999-08-05, Duration: 92 min.
VHS #52
13-3-1:52/1
C3 Center for Culture and Communication in the Buda Castle
C3 kommunikációs és kulturális központ a budai várban
Covered by TV1 Híradó 19:48, Duna TV Híradó 21:09, Múzsa, equal chances, open society, free internet, cooperation of the Soros Foundation, Silicon Graphics and Matáv
TV1 Híradó 19:48, Duna TV Híradó 21:09, Múzsa híradásai, esélyegyenlőség, nyitott társadalom, ingyenes internet, a Soros Alapítvány, a Silicon Graphics és a Matáv együttműködése
television program, Hungarian language, Date Aired: 1996-06-26, Duration: 5 min.
VHS #53
13-3-1:53/1
C3 Center for Culture and Communication
C3 kommunikációs és kulturális központ
Open-air web terminal, cultural application,
Open-air web terminal, cultural application, szabadtéri web-állomás, alkalmazás a kultúrában
television program, Hungarian language, Duration: 2 min.
13-3-1:53/2
Soros studio theater festival
Soros stúdió színházi napok
Autumn festival, Merlin theatre, contest, The Merchant of Venice directed by Róbert Alföldi, interview with István Nánay, alternative theatres
Őszi fesztivál, Merlin színház, verseny, a Velencei kalmár Alföldi Róbert rendezésében, interjú Nánay Istvánnal, alternatív színházak
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998-10-20, Duration: 57 min.
VHS #54
13-3-1:54/1
Interview with Éva Bakonyi, director of the Soros Foundation
Interjú Bakonyi Évával, a Soros Alapítvány igazgatójával
Makó, Handabanda TV, cultural grants
Makó, Handabanda TV, kulturális ösztöndíjak
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-10-05, Duration: 18 min.
VHS #55
13-3-1:55/1
Stock exchange of thoughts
Gondolattőzsde
Dorog, graphic artist Jenő Lévay, Váltótér Foundation, thought-share
Dorog, Lévay Jenő grafikus, Váltótér Alapítvány, gondolat-részvény
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-12-04, Duration: 12 min.
VHS #56
13-3-1:56/1
Belorusszia / Belarus
television program, German language, Date Aired: 1996-05, Duration: 7 min.
13-3-1:56/2
Belgrád / Belgrade
ARD
television program, German language, Date Aired: 1996-02, Duration: 9 min.
VHS #57
13-3-1:57/1
Hungarian civilisation education – life styles, Workshop 2
Honismereti -életmód, 2. műhelykurzus
Felső-Zsolca workshop, celebration of March 15th by fourth grade pupils, alternative physical education program, folk dance performance, exhibition on the Hungarian conquest of the country, folk crafts
Felső-zsolcai workshop, március 15-i ünnepély negyedikosztályosok szereplésével, alternatív testnevelési probram, néptánc előadás, honfoglalás kiállítás, népi kézművesség
documentary film, Hungarian language, Duration: 88 min.
VHS #58
13-3-1:58/1
Cultural Festival in Zánka 'Százszorszép'
Százszorszép Kulturális Fesztivál, Zánka
Children, performances, festival organised for the 3rd time
gyerekek, előadások, harmadszorra szervezett fesztivál
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 94 min.
VHS #59
13-3-1:59/1
The Soros Foundation in the media 1994-1997 - Part 1
A Soros Alapítvány a médiában 1994-1997 1. rész
compilation of media coverage on the Soros Foundation
Híradások a Soros Alapítványról
television program, Hungarian language, Duration: 164 min.
VHS #60
13-3-1:60/1
The Soros Foundation in the media from 1997 - Part 2
A Soros Alapítvány a médiában 2. rész 1997-től
compilation of media coverage on the Soros Foundation
Híradások a Soros Alapítványról
television program, Hungarian language, Duration: 181 min.
VHS #61
13-3-1:61/1
Clarinet concert, Mozart A major, soloist David Ákos Hoffman / Klarinét koncert, Mozart A-dúr, szólista Hoffman Ákos Dávid
raw material, Hungarian language, Date Aired: 1997-06-01, Duration: 123 min.
VHS #62
13-3-1:62/1
Invitation to László Pesty's and Adél Rózsavölgyi's Wedding
Meghívó Pesty László és Rózsavölgyi Adél esküvőjére
Funny invitation
Vicces meghívó
television program, Hungarian language, Duration: 3 min.
VHS PAL #63
13-3-1:63/1
Géza Losonczy (1917-1957), MTV1, Historical Interviews Video library, Soros Collection of the National Széchényi Library
Losonczy Géza (1917-1957), MTV1 Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Videotára, Soros Gyűjtemény
brother György Losonczy, Miklós Vásárhelyi, Szilárd Újhelyi, Ferenc Donáth, János Erdődy, Mrs. Sándor Haraszti, Mrs Újhelyi, Mrs Erdődy, György Radó, Tibor Méray, László Levendel, daughter Anna Losonczy
testvére Losonczy György, Vásárhelyi Miklós, Újhelyi Szilárd, Donáth Ferenc, Erdődy János, Haraszti Sándorné, Újhelyi Szilárdné, lánya, Losonczy Anna
television program, Hungarian language, Date of air: 1991-12-15, Duration: 2 hours 22 min.
VHS #64
13-3-1:64/1
One Must Play - Baltazár theatre
Játszani kell - Baltazár Színház
Special development, disabled children, acting
speciális fejlesztés, fogyatékos gyerekek, színjátszág
documentary film, Hungarian language, Duration: 10 min.
VHS #65
13-3-1:65/1
Interview with George Soros on Tényező, TV2
Interjú Soros Györggyel, TV2 Tényező
Premier of book by G. Soros “The crisis of global capitalism”
Soros György "A globális kapitalizmus válsága" c. könyvének bemutatója
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 10 min.
13-3-1:65/2
Duna TV on the Soros Foundation / Duna TV a Soros Alapítványról
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 6 min.
13-3-1:65/3
Interview with Judit Rónai, PR manager of the Soros Foundation on Repeta
Interjú Rónai Judittal a Soros Alapítvány PR menedzserével a Repetában
Grants for pupils and teachers related to the National Basic Curriculum
A Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatos ösztöndíjak diákoknak és tanároknak
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 4 min.
VHS #66
13-3-1:66/1
Advent program for children organised by the Association of Large Families, for disabled children by Bice-Bóca Foundation, Lutheran church
Adventi program gyerekeknek Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében, fogyatékos gyerekeknek Bice-Bóca Alapítvány szervezésében, evangélikus egyház
music, performance, children, disabled, crafts
zene, előadások, gyerekek, fogyatékosok, kézműveskedés
documentary film, Hungarian language, Duration: 48 min.
VHS #67
13-3-1:67/1
I would like to live a better life - Project of the Autonómia Foundation to assist unemployed Roma in Nagycserkesz
Jobban szeretnék élni - Az Autonómia Alapítvány munkanélküli romákat segítő projektje Nagycserkeszen
Growing water melons, poverty, lay-offs, unfinished homes
Görögdinnye-termesztés, szegénység, munkanélküliség, félkész házak
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 13 min.
VHS #68
13-3-1:68/1
Live-in kindergarten in Budapest, district 4, Deák Ferenc 95
Napközi-otthonos óvoda, Budapest, IV. Deák Ferenc utca 95
Problematic children, behaviour, care, education
Problémás gyerekeke, viselkedés, gondoskodás, oktatás
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1996, Duration: 28 min.
VHS #69
13-3-1:69/1
Music show in memory of Vera Jákó on the 10th anniversary of her death
Jákó Vera emlékműsor halálának 10. évfordulóján
Budapest, Congress Centre
Budapest, Kongresszusi Központ
raw material, Hungarian language, Date Aired: 1977-11-18, Duration: 171 min.
VHS #70
13-3-1:70/1
Envoyé special: Who are you Mr. Soros? /Kicsoda Ön, Soros úr?
Envoyé special: Qui êtes-vous, Monsieur Soros?
Philanthropist, speculator, thinker
Filantróp, spekuláns, gondolkodó
television program, French language, Date Aired: 1994, Duration: 30 min.
13-3-1:70/2
The bringer of opportunities, George Soros
Esélyhozó ember, Soros György
Philanthropist, speculator, thinker, the Foundation
Filantróp, spekuláns, gondolkodó, az Alapítvány
television program, Hungarian language, Duration: 74 min.
VHS #71
13-3-1:71/1
Interjú Soros Györggyel, az Ignatieff műsorban, Canadian Broadcasting Corp.
Interview with George Soros on Ignatieff , Canadian Broadcasting Corp.
Philanthropist, speculator, thinker, ethics
Filantróp, spekuláns, gondolkodó, etika
television program, English language, Date Aired: 1997, Duration: 26 min.
VHS #72
13-3-1:72/1
Foundation for a Meaningful Life, Hydrotherapeutic Rehabilitation Secondary School
Értelmes Életért Alapítvány, Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnázium
Disabled children, swimming
fogyatékos gyerekek, úszás
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 55 min.
VHS #73
13-3-1:73/1
Professor Béress, concert recording, video
Béress professzor
Piano concert, Antonio Acunto
Antonio Acunto zongorakoncertje
documentary film, German language, Duration: 77 min.
VHS #74
13-3-1:74/1
Eyewitnesses of the century. Historical interviews video-library of the Széchenyi library
Szemtanúk a századról. A Széchenyi könyvtár történeti interjúk videótára
Zoltán Kallós, Ottó Habsburg, Lajos Szalay, Mihály Teleki, Mrs Haraszti Irén Gróf, György Fazekas, Marian Reismann, Miklós Vásárhelyi, István Bibó, Gyula Illyés, Arthur Sibelka-Perleberg, Domokos Kosáry, Ferenc Donáth, Erik Fügedi, Zsuzsa Széll, István Kiss, Árpád Göncz, Tamás Nyiri, Bálint Bothár, Valéria Benke, Mrs Rajk, Sára Ignotus, Lajos Rév, Béla Csikós-Nagy, Szilárd Újhelyi, Péter Kende, István Király, Jenő Széll, György Fazekas, Sándor Kányádi, György Konrád, Sándor Csoóri,
Kallós Zoltán,Habsburg Ottó, Szalay Lajos, Teleki Mihály, Haraszti Sándorné Gróf Irén, Fazekas György, Reismann Marian, Vásárhelyi Miklós, Bibó István, Illyés Gyula, Sibelka-Perleberg Arthur, Kosáry Domokos, Donáth Ferenc, Fügedi Erik, Széll Zsuzsa, Kiss István, Göncz Árpád, Nyiri Tamás, Bothár Bálint, Benke Valéria, Rajk Lászlóné, Ignotus Sára, Rév Lajos, Csikós-Nagy Béla, Újhelyi Szilárd, Kende Péter, Király István, Széll Jenő, Fazekas György, Kányádi Sándor, Konrád György, Csoóri Sándor
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 100 min.
VHS #75
13-3-1:75/1
Study trip of bilingual biology specialisation pupils of Deák Ferenc secondary grammar school to Denmark
A Deák Ferenc gimnázium kéttannyelvű biológia fakultációs diákjainak dániai tanulmányútja
Szeged, Denmark, environmental protection, biotechnology, waste water treatment, ecological farm, Danish school system, pupils self government
Szeged, Dánia, környezetvédelem, biotechnológia, szennyvíz-kezelés, ökológiai gazdaság, dán iskolarendszer, diák-önkormányzat
television program, Hungarian language, Duration: 1 min.
VHS #76
13-3-1:76/1
interview with George Soros on Esti kérdés, Duna TV
Interjú Soros Györggyel az Esti kérdésben, Duna TV
10th anniversary of the Soros Foundation Hungary
10th anniversary of the Soros Foundation Hungary 10 éves a Magyar Soros Alapítvány
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-10-04, Duration: 14 min.
VHS #77
13-3-1:77/1
Conference on small business development in Central Eastern Europe
Közép-kelet-európai kisvállalkozások fejlesztési konferenciája
Árpád Göncz, legality, finances, entrepreneurs
Göncz Árpád, legális működés, pénzügyek, vállalkozók
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-06-06, Duration: 14 min.
13-3-1:77/2
The Health Care System Development Program of the Soros Foundation
A Soros Alapítvány egészségügyi rendszerfejlesztési programja
Prevention, modernisation, management
Megelőzés, modernizáció, menedzsment
television program, Hungarian language, Duration: 3 min.
VHS #78
13-3-1:78/1
Natural sciences program on Pro7 / Természettudományos Ismertető Pro7
television program, German language, Date Aired: 1997, Duration: 20 min.
VHS #79
13-3-1:79/1
Press Club on TV2
TV2 Sajtóklub
Break up of MDF (Hungarian Democratic Forum), Soros support for the Hungarian Democratic People's Party, terrorism
A Magyar Demokrata Fórum szétvállása, Soros támogatja a Magyar Demokrata Néppártot, terrorizmus
television program, Hungarian language, Date Aired: 1996-03-05, Duration: 45 min.
VHS #80
13-3-1:80/1
An average day? fiction film by Másság Klub
Egy átlagos nap? A Másság Klub filmje
Balassagyarmat, secondary school, boy
Balassagyarmat, középiskola, fiú
fiction film, Hungarian language, Duration: 5 min.
VHS #81
13-3-1:81/1
Escape: interviews with escapers by prof. György Csepeli, prof. Antal Örkény, András Surányi
Escape: Prof Csepeli György, prof. Örkény Antal és Surányi András interjúi veszélyből megmenekültekkel
WWII: Ágnes Heller, Péter Hanák, György G. Kardos, 80ies: Attila Vári from Rumania, 1992: István Bicseki from Yugoslavia, 1951: Mrs Szűcs, 1956: Béla Király, Imi, foreign legionary, reaction from minorities studies students
Második világháború: Heller Ágnes, Hanák Péter, Kardos G. György, 80-as évek: Vár Attilai Romániából, 1992: Bicseki István Jugoszláviából, 1951: Szűcsné, 1956: Király Béla, Imi, idegenlégiós, kisebbség-tudományi hallgatók hozzászólásai
television program, Hungarian language, Date Aired: 1997, Duration: 132 min.
VHS #82
13-3-1:82/1
Primary school in Cered: Let's swap schools
Ceredi Általános Iskola: Cseréljünk Iskolát
Rural landscape, village, pupils, countryside, pigs, cows, milking, fishing,
vidéki táj, falu, iskolások, disznó, tehén, fejés, halászat
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1995-05, Duration: 18 min.
VHS #83
13-3-1:83/1
Khachaturian Violin concerto - Part 1, soloist Ágnes Csonka, / Hacsaturján Hegedűverseny 1. tétel, előadja Csonka Ágnes
raw material, Hungarian language, Duration: 14 min.
VHS #84
13-3-1:84/1
Development classes
Fejlesztő foglalkozások
Teenagers, classroom, disabled, religion, personality, characteristics
tinédszerek, osztályterem, fogyatékosság, vallás, személyiség, tulajdonságok
documentary film, Hungarian language, Duration: 136 min.
VHS #85
13-3-1:85/1
Exercises on the language of films with János Herskó - Part 1
Filmnyelvi gyakorlatok Herskó Jánossal, 1.rész
Course for film students
kurzus filmes tanulóknak
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1997-12, Duration: 53 min.
VHS #86
13-3-1:86/1
Pupils of Tinódi secondary grammar school in Sárvár visit Sitke
A sárvári Tinódi gimnázium diákjainak sitkei sétája
Rural landscape, historical monuments, folk ballad singer
vidéki táj, történelmi emlékek, népballada énekes
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1996, Duration: 5 min.
VHS #87
13-3-1:87/1
Earth Wheel Sky Roma Music
Earth Wheel Sky cigány zene
Vince Olah, Novi Sad Yugoslavia, video clip
Oláh Vince, Újvidék, videóklip
documentary film, Hungarian language, Duration: 11 min.
VHS #88
13-3-1:88/1
Homo Novus theatre festival
Homo Novus színházi fesztivál
Riga, interviews, previews
Riga, interjúk, előzetesek
television program, Latvian language, Date Aired: 1997-10, Duration: 23 min.
VHS #89
13-3-1:89/1
The dialogue, My journey to men
A dialóg, Utam az emberekhez
Josef von Ferenczy
Josef von Ferenczy
television program, Hungarian language, Duration: 43 min.
VHS #90
13-3-1:90/1
Tuition Fee deposit partnership, Charity Service
Tandíj Bt. Szeretetszolgálat
Buda Forrai magician, entrepreneur, vending machines, charity, blind children
Forrai Buda bűvész, vállalkozó, étel-automaták, jótékonység, vak gyerekek
television program, Hungarian language, Duration: 10 min.
VHS #91
13-3-1:91/1
About operas on Repeta
Az operáról a Repetában
Talk show, rehearsal in the opera house, Balázs Kovalik director, performing the opera Little Red Hood
Talk show műsor, próba az operaházban, Kovalik Balázs rendező, a Piroska és a farkas c. opera előadása
television program, Hungarian language, Duration: 60 min.
13-3-1:91/2
School story
Iskolamese
Pupils, local civilisation class, town, folk tale
tanulók, helytörténeti óra, a város, népmese
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 55 min.
VHS #92
13-3-1:92/1
Hungary today (week 2), ATV
Magyarország ma (2. hét), ATV
public interest issues, various television programs
közérdekű témák, különböző televíziós műsorok
television program, Hungarian language, Date Aired: 2002, Duration: 210 min.
VHS #93
13-3-1:93/1
Hungary today (week3), ATV
Magyarország ma (3. hét) ATV
public interest issues, various television programs
közérdekű témák, különböző televíziós műsorok
television program, Hungarian language, Date Aired: 2002, Duration: 210 min.
VHS #94
13-3-1:94/1
Hungary today (week 4) on ATV
Magyarország ma (4. hét), ATV
public interest issues, various television programs
közérdekű témák, különböző televíziós műsorok
television program, Hungarian language, Duration: 185 min.
VHS #95
13-3-1:95/1
Hungary today (week 5) on ATV
Magyarország ma (5. hét), ATV
public interest issues, various television programs
public interest issues, various Atelevision programs
television program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-26, Duration: 171 min.
VHS #96
13-3-1:96/1
Attachment 15, Szentes
15. sz. melléklet , Szentes
Setting up of the Children's and Youth's Round Table, afternoon program at the school, crafts, dance, music
Gyermek és Ifjúsági Kerekasztal létrehozása, délutáni iskolai program, kézműveskedés, tánc, zene
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1995-11-11, Duration: 20 min.
VHS #97
13-3-1:97/1
Government decision and its media coverage
Kormánydöntés és médiavisszhangja
Setting up Multilingual Alfa TV, government financing,
A többnyelvű Alfa TV létrehozása, kormányzati finanszírozás
television program, Hungarian language, Date Aired: 1997-11-27, Duration: 13 min.
VHS #98
13-3-1:98/1
Church of the Congregation of the Faith, promotion
Hit Gyülekezete, Propaganda
promotional video
promóciós anyag
television program, Hungarian language, Date Aired: 1996, Duration: 8 min.
VHS #99
13-3-1:99/1
Soros Foundation Latvia: Five / Soros Alapítvány Lettország: Öt
documentary film, Latvian language, Date Aired: 1997, Duration: 34 min.
VHS #100
13-3-1:100/1
Computer
Számítógép
Secondary school pupils' competition of writing health care software, computer whiz-kid Márton Szász aged 9, TV1 19:15 Naprakész 96-04-12, TV3 20:53 Háromszög 96-04 -13, DTV 21:15 Hiradó 96-04-13, TV2 22:30 Objektiv 96-04-17, TV3 20:40 Negyedóra 96-04-17
Középiskolai egészségügyi szoftverkészítő verseny, Szász Márton 9 éves számítógépes csodagyerek, TV1 19:15 Naprakész 96-04-12, TV3 20:53 Háromszög 96-04 -13, DTV 21:15 Hiradó 96-04-13, TV2 22:30 Objektiv 96-04-17, TV3 20:40 Negyedóra 96-04-17
raw material, Hungarian language, Date Aired: 1996-04, Duration: 11 min.
VHS #101
13-3-1:101/1
Fast aid on MTV1
Gyorssegély, MTV1
Mobile TB screening for the homeless, Hungarian Maltese Charity Service
Mobil TBC szűrő állomás a hajléktalanoknak, Magyar Máltai Szeretetszolgálat
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998-05-21, Duration: 2 min.
VHS #102
13-3-1:102/1
Adoption of children
Gyermek örökbefogadás
Disabled, Roma
Fogyatékosok, romák
television program, Hungarian language, Duration: 2 min.
13-3-1:102/2
The English garden in Tata / Tatai angolkert
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:102/3
Water-Music-Flower Festival in Tata
Viz-zene-virágfesztivál
Tata
Tata
television program, Hungarian language, Duration: 3 min.
VHS #103
13-3-1:103/1
Concert
Koncert
Church, choir
templom, kórus
raw material, Hungarian language, Duration: 68 min.
VHS #104
13-3-1:104/1
The plague Shall Not Harm Us. Memories of the Plague in Hungary - Part 1 / Döghalál nekünk ne ártson, magyarországi pestisemlékek I.
television program, Hungarian language, Date Aired: 1993, Duration: 23 min.
VHS #105
13-3-1:105/1
Travelling
Travelling
Students, café, paying the bill
diákok, kávéház, számla kifizetése
documentary film, French language, Date Aired: 1996-04, Duration: 8 min.
VHS #106
13-3-1:106/1
15th anniversary of the Soros Foundation, day of higher education and scholarship programs / 15 éves a Soros Alapítvány, Felsőoktatási és ösztöndíj programok napja
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1999-06-25, Duration: 68 min.
VHS #107
13-3-1:107/1
Folk dance performance / Néptánc előadás
raw material, Hungarian language, Duration: 32 min.
VHS #108
13-3-1:108/1
Attachment 2 and 3: A Cool Run - Dermatological education, healthy diet
2-es és 3-as melléklet „Tök jó futam, bőrgyógyászati ismeretterjesztő, egészséges étrend
Hatvan, primary school-age children, nationwide sports and competition program, health, quiz
Hatvan, általános iskolások, országos sport- és versenyprogram, egészség, fejtörő
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1997, Duration: 55 min.
VHS #109
13-3-1:109/1
Primary school and kindergarten in Csökmő
Csökmői általános iskola és óvoda
Sports ground, show performed by classes
Sportpálya, osztályok bemutatója
documentary film, Hungarian language, Duration: 80 min.
VHS #110
13-3-1:110/1
Biology researchers' club at school
Iskolai biológiai kutató-szakkör
Microscopes, vegetables, green house, plant growing, educational agricultural garden
Mikroszkópok, zöldségek, melegház, növénytermesztés, oktató zöldséges-kert
documentary film, Hungarian language, Duration: 35 min.
VHS #111
13-3-1:111/1
Three nights of a love, excerpts
Egy szerelem három éjszakája, részletek
theatre, Directed by András Éry-Kovács
színház, rendezte Éry-Kovács András
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1999-05-14, Duration: 16 min.
VHS #112
13-3-1:112/1
Roma
Romák
Small town, school, Roma, dance, kindergarten
kisváros, iskola, romák, tánc, óvoda
documentary film, Hungarian language, Duration: 55 min.
VHS #113
13-3-1:113/1
Válaszút folk dance ensemble
Válaszút néptánc-együttes
theatre, Budapest, Hegedős folk music band, singer Ágnes Gaug,
színház, Budapest, Hegedős népzene együttes, énekel Gaug Ágnes,
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1990, Date Aired: 1990, Duration: 53 min.
13-3-1:113/55
Pictures of the revolution. Documents from 1956 and 1957
A forradalom képei. Dokumentum összeállítás 1956-1957
archival radio tapes, archival footage, propaganda
archív rádió felvételek radio tapes, archív filmfelvételek, propaganda
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 43 min.
13-3-1:113/57
Memories of Irén Gróf, wife of Sándor Haraszti
Haraszti Sándorné, született Gróf Irén visszaemlékezéseiből
excerpts from the life interview made in 1985-87, husband in prison under Horthy, Rákosi and Kádár, her childhood in Kiskőrös, Hungarian Soviet Republic
az 1985-87 között készített életút-interjó részletei, férje börtönben a Horthy, a Rákosi és a Kádár rendszerben, kiskőrösi gyerekkor, Magyar Tanácsköztársaság
documentary film, Hungarian language, Duration: 51 min.
VHS #114
13-3-1:114/1
Személyes tárgyak
Personal Belongings
Hungarian revolution of 1956, Hungarian father, US
1956-os forradalaom, apja magyar disszidens, USA
documentary film, English language, Duration: 73 min.
VHS #115
13-3-1:115/1
Word, word, word and spectacle. An anthology of the Hungarian theatre 1994-1999
Szó, szó, szó és látvány. Antológia a magyar színházról, színházi pályázatok 1994-1999
International Theatre Institute, Hungarian Centre
Nemzetközi Színházi Intézet, Magyar Központ
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 53 min.
VHS #116
13-3-1:116/1
Poems from the 20th century
Versek a XX. Századból
performed by Ildikó Szűcs
Szűcs Ildikó előadása
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2000, Duration: 59 min.
VHS #117
13-3-1:117/1
Interview with Pál Soros - Reported by Tamás Frei - RTL Klub
Interjú Soros Pállal A riporter Frei Tamás c. műsorban, RTL Klub
George Soros' brother, rich man, New York home, harbour builder, innovation, country home
Soros György öccse, gazdag, lakás New Yorkban, kikötőket épít, innovátor, vidéki ház
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2000-11-27, Duration: 19 min.
VHS #118
13-3-1:118/1
The Festival of Avignon - Part 1
Festival d'Avignon (Avignoni fesztivál) 1. rész
Introduction by director, excerpts from programs
az igazgató bevezetője, részletek a programból
television program, French language, Date Aired: 1999, Duration: 53 min.
VHS #119
13-3-1:119/1
Moving House Theater Company: Songs by Beckett / Moving House, Theater Company: Beckett dalok
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1996, Duration: 62 min.
VHS #120
13-3-1:120/1
Interview with Anna Belia, director of the Soros Foundation. Indul a nap, DunaTV
Interjú Belia Annával, a Soros Alapítvány igazgatónőjével Duna TV, Indul a nap
The Soros Foundation withdrawing from the region
A Soros Alapítvány kivonul a régióból
television program, Hungarian language, Date Aired: 2001-06-28, Duration: 7 min.
13-3-1:120/2
History of photography in Hungary
A fényképezés története Magyarországon
Drawing, sciagram, daguerreotype, photos, films, experiments
Rajz, skiagram, daguerrotípia, fénykép, film, kísérletek
television program, Hungarian language, Date Aired: 2001-06-28, Duration: 114 min.
VHS #121
13-3-1:121/1
Zolcer TV introduction
Zolcer TV bemutatkozó film
Clippings from reports sold worldwide, promotional film
Összeálítás a világ különböző pontjain készült riportokból, promóciós anyag
television program, Hungarian language, Duration: 6 min.
VHS #122
13-3-1:122/1
Romaversitas (Roma university) on m1 TV and on Mélyviz m2
Romaversitas az m1-en és a Mélyvízben m2
Scholarship, Roma university students, tutoring, Rózsa Mendi program director, homelessness, guest speakers at the Romaversitas
Ösztöndíj, roma egyetemi hallgatók, tutor-rendszer, Mendi Rózsa programigazgató, hajléktalanság, vendégelőadól a Romaversitason
television program, Hungarian language, Date Aired: 2000, Duration: 167 min.
VHS #123
13-3-1:123/1
Concert
Koncert
Piano and contrabass
Zongora és nagybőgő
raw material, Hungarian language, Duration: 5 min.
VHS #124
13-3-1:124/1
Natural sciences education program
Természettudományi ismeretterjesztő film
Primitive wetland creatures, leech, snail
vizes élőhelyek primitív teremtményei, pióca, csiga
television program, Hungarian language, Duration: 46 min.
VHS #125
13-3-1:125/1
A primary school theatre program
Általános iskolai színházi műsor
Rural primary school
vidéki általános iskola
documentary film, Hungarian language, Duration: 20 min.
VHS #126
13-3-1:126/1
Bóbita-Vaskakas workshop, Pécs
Bóbita-Vaskakas műhelyfoglalkozás, Pécs
Puppet making, theatre performance
bábkészítés, színházi előadás
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2001-07-01, Duration: 65 min.
VHS #127
13-3-1:127/1
Homelessness and TB. A pilot model program for screening
A hajléktalanság és a TBC, Modellkísérletei Tüdőszűrő program
Mobile screening station, Hungarian Maltese Charity, hospitalisation, follow-up treatment
mobil TBC-szűrőállomás, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, hospitalizáció, utókezelés
documentary film, Hungarian language, Duration: 21 min.
VHS #128
13-3-1:128/1
Primary school and special vocational training school and dormitory
Általános iskola és speciális szakiskola szakmunkásképző és diákotthon
Kadarkút, community hall, school, computer, gymnasium, agriculture, library, sewing, hotelry,dormitory, landscape
Kadarkút, közösségi ház, iskola, számítógép, tornaterem, mezőgazdaság, könyvtár, varrás, vendéglátóipari képzés, kollégium, táj
documentary film, (No dialogue) language, Date Aired: 1995, Duration: 7 min.
VHS #129
13-3-1:129/1
Roma Hill - Parts 1-3
Cigánydomb 1-3. rész
Salgótarján, history of the local Roma settlement
Salgótarján, a helyi cigánytelep története
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 80 min.
VHS #130
13-3-1:130/1
Black Birds part 1 and 2: Documentary film on the living conditions of the Roma communities in Salgótarján after the change of the regime
Fekete Madarak 1-2., Dokumentumfilm a salgótarjáni roma közösségről a rendszerváltás után
Continuation of film Roma Hill
Cigánydomb folytatása, Salgótarján, a helyi cigánytelep története
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2000, Duration: 56 min.
VHS #131
13-3-1:131/1
The Roma culture closely
A roma kultúra közelről
Roma artists, Roma organisation, traditional crafts, entrepreneurship, dance, music
Roma művészek, romaszervezet, hagyományos foglalkozások, vállalkozás, tánc, zene
television program, Hungarian language, Duration: 70 min.
VHS #132
13-3-1:132/1
Soros György portréja: A filantróp, VPRO Dutch TV / Portrait of George Soros: The Philanthropist, VPRO Dutch TV
documentary film, Dutch language, Date Aired: 1996-04-01, Duration: 58 min.
VHS #133
13-3-1:133/1
Language exams in Hungary
A nyelvvizsgakérdés Magyarországon
Language school, state exams
nyelviskola, állami nyelvvizsga
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 47 min.
VHS #134
13-3-1:134/1
2 fiction films
2 mozifilm
American films
amerikai filmek
fiction film, Hungarian language, Duration: 178 min.
VHS #135
13-3-1:135/1
Reports from Székelyföld (Rumania) on ab TV
Székelyföldi tudósítások ab TV
Youth Centre in Homoródszentmárton, Unitarian church, theatre performance, TV film based on novel “Ábel in the Woods” by Áron Tamási in Rumanian-Hungarian co production, music, landscapes, bookstore in Székelyudvarhely, Salvador Dali, Pentecost in Csiksomlyó, native American English language teachers in Székelyudvarhely,
Ifjúsági Központ Homoródszentmártonban, Unitárius egyház, színházi előadás, Tamási Áron "Ábel a rengetegben" c. regénye alapján román-magyar koprodukcióban készült TV film, zene, táj, könyvbolt Székelyudvarhelyen, Salvador Dali, Pünkösd Csiksomlyón, anyanyelvű amerikai angoltanárok Székelyudvarhelyen
television program, Hungarian language, Duration: 50 min.
13-3-1:135/2
The world of films
Filmvilág
Views on Hungarian films
Vélemények a magyar filmekről
television program, Hungarian language, Duration: 35 min.
13-3-1:135/3
Reports from Székelyföld (Rumania) on ab TV
Székelyföldi tudósítások, ab TV
Today's young, ski competition in Hargita, new studies in the colleges of Székelyudvarhely, Békés folk music band, guests from Denmark in a primary school in Békéscsaba, marriage in an elderly home, Gyula Nagy school principal,
Mai fiatalok, síverseny Hargitán, új szakok a székelyudvarhelyi főiskolákon, Békés népzenei együttes, dán vendégek egy békéscsabai általános iskolában, esküvő az idősek otthonában, Nagy Gyula iskolaigazgató,
television program, Hungarian language, Duration: 240 min.
VHS #136
13-3-1:136/1
Solutions. Trees of Őrs Vezér Square Friends of Environment Association
Megoldások, Őrs vezér téri fák Környezetbarát Egyesület
Budapest, household waste, selective waste collection starting in 1995, sold for recycling by the condominium, sponsors
Budapest, háztartási szemét, szelektív hulladékgyűjtés indult 1995-ben, a társasház eladja újrafeldolgozónak, szponzorok
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1997, Duration: 10 min.
VHS #137
13-3-1:137/1
Gipsy Magazine on HirTV
Cigánymagazin, Hír TV
Roma settlement in Barcs, survey on Roma Magazine, a Roma family, Roma minority council, Roma civil organisations, music, preservation of the Roma language
Cigánytelep Barcson, a Roma Magazin felmérése, roma család, cigány kisebbségi önkormányzat, roma civil szervezetek, zene, a romani nyelv megőrzése
television program, Hungarian language, Duration: 46 min.
VHS #138
13-3-1:138/1
Minority Magazine. Roma Magazine on Csaba TV
Kisebbségi magazin. Roma magazin, Csaba TV
Roma Minority Council in Békéscsaba, theatre perfomance, Easter, Holocaust memorial day
cigány kisebbségi önkormányzat Békéscsabán, színházi előadás, húsvét, Holokausut emléknap
television program, Hungarian language, Date Aired: 2000-04, Duration: 20 min.
VHS #139
13-3-1:139/1
Secret File B92
Tajni Dosije B92 (Titkos akta)
Belgrade, radio B92 pirate radio station, promotional film
Belgrád, Radio B92, kalózállomás, promóciós film
television program, English language, Date Aired: 1993-07, Duration: 15 min.
VHS #140
13-3-1:140/1
Point of view, 2nd issue
Szemszög 2. adás
Legacy of the socialist era, György Csepeli social psychologist, alumina factory in Almásfüzitő
a szocializmus hagyatéka, Csepeli György szociálpszichológus, almásfüzitői alumíniumgyár
television program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-28, Duration: 25 min.
VHS #141
13-3-1:141/1
Ormánság Days in Sellye, on Ormányság TV
Ormánsági Napok Sellyén, Ormányság TV
Roma painter József Fenyvesi, Roma music,
Fenyvesi József roma festő, cigány zene,
television program, Hungarian language, Duration: 10 min.
VHS #142
13-3-1:142/1
Magazine of Ormányság TV
Ormányság Televízió magazinműsora
town of Sellye, miscellaneous news topics
Sellye, vegyes hírek, tudósítások
television program, Hungarian language, Date Aired: 1999-05, Duration: 71 min.
VHS #143
13-3-1:143/1
Sellye on Ormányság TV
Sellye, Ormányság TV
Miscellaneous cultural, political
vegyes kulturális, politikai tudósítások
television program, Hungarian language, Duration: 28 min.
13-3-1:143/2
Another Stakeout
Zsarulesen 2
Featurette, selected scenes,
előzetes, jelenetek
fiction film, Hungarian language, Duration: 20 min.
VHS #144
13-3-1:144/1
Gipsy Magazine of Makó VTV
Makói Cigánymagazin VTV
First airdates: 28th September 1995, Various issues related to the Roma
Első adás 1995 szeptember 28-án, a romákkal kapcsolatos különféle témák
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 97 min.
VHS #145
13-3-1:145/1
Gipsy Magazine of Makó VTV
Makói Cigánymagazin VTV
Airdates: 03-07-1998, 27-08-1998, miscellaneous news
Az 1998 július 3-i és az 1998 augusztus 27-i adás, vegyes hírek
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 57 min.
VHS #146
13-3-1:146/1
Gipsy Magazine of Makó VTV
Makói Cigány Magazin, VTV
Airdates 1999.12-2000.08., minorities, Magyarcsanád, Roma Minority Councils' meeting, folk music and dance performance, Roma unemployment, pigeon breeding, dance music band, the Károly family, kindergarten teacher, ambition to study, musician families, father Imre Kozma, president of the Hungarian Maltese Charity, specialised hospital nurse, land program, Gipsy band violinist, adults in primary school, music teacher, assistance for small businesses, musician in Paris, flood damage, municipal legal aid, entertainment
Az 1999 december és 2000 augusztus közötti adások, kisebbségek, Magyarcsanád, a cigány kisebbségi önkormányzat ülése, népzenei és néptánc előadás, roma munkanélküliség, galambtenyésztés, tánczenei együttes, a Károly család, óvónő, tanulási ambíciók, muzsikus családok, Kozma Imre atya a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, kórházi szakápóló, földprogram, cigányzenekar hegedűse, felnőttek az általános iskolában, zenetanár, kisvállalkozások támogatása, zenész Párizsban, árvízkár, önkormányzati jogsegélyszolgálat, szórakoztatás
television program, Hungarian language, Date Aired: 1999-12-30, Duration: 232 min.
VHS #147
13-3-1:147/1
Gipsy Magazine of Makó VTV
Makói Cigány Magazin, VTV
Travelling Gipsy Festival
Vándor cigányfesztivál
television program, Hungarian language, Date Aired: 2000-09-28, Duration: 25 min.
VHS #148
13-3-1:148/1
Cunoj/Khétáne Roma television program on Zalegerszeg TV
Cunoj /Khétáne roma műsor, Zalaegerszeg TV
Interview with deputy head of the Roma Department of the Office of National and Ethnic Minorities, Roma minority councils, youth policy, camp for Roma children, emigration of Roma families, suing Hungary at Strasbourg court, discrimination, interest representation, wood carver, first job seekers, evictions, temporary home, leadership training for Roma, Zalaegerszeg
Interjú a Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségek Hivatalának Roma Osztálya osztályvezető helyettesével, cigány kisebbégi önkormányzatok, ifjúságpolitika, roma gyerekek táboroztatása, roma családok emigrációja, per Magyarország ellen a strasbourgi bíróságon, diszkrimináció, érdekképviselet, fafaragó, pályakezdők, kilakoltatás, átmeneti otthon, vezetői képzés romáknak, Zalaegerszeg
television program, Hungarian language, Duration: 62 min.
VHS #149
13-3-1:149/1
Cunoj/Khétáne Roma television program on Zalaegerszeg TV
Cunoj /Khétáne roma műsor, Zalaegerszegi TV
Miscellaneous cultural, political
vegyes kulturális, politikai tudósítások
television program, Hungarian language, Duration: 83 min.
VHS #150
13-3-1:150/1
Roma Magazine, Kapos TV
Roma magazin, Kapos TV
Airdates: 2001-2002, Training, employment program, Roma Minority Councils, elections, Kaposvár, county Somogy, Roma children in state care, Roma beauty contest, international exposition and fair from the Alps to the Adriatic see, lifestyle camp for Hungarian and Roma children, football players, disadvantaged kindergarten children, agricultural program, Mangalica pigs, waiters' contest, social work program for Roma, traditions, culture, mouth drummer, role of media, Oszkár Nyári actor, anti-discrimination legal aid network, Roma community hall, model workshop enterprise, computer hours for disadvantaged children
A 2001-es és 2002-es adások, képzés, foglalkoztatási program, cigány kisebbségi önkormányzatok, választások, Kaposvár, Somogy megye, állami gondozott roma gyerekek, roma szépségverseny, nemzetközi kiállítás és vásár az Alpoktól az Adriai tengerig, életmódtábor roma és magyar gyerekeknek, focisták, hátrányos helyzetű óvódások, mezőgazdasági program, mangalicák, pincérverseny, szociálismunka-program romáknak, hagyományok, kultúra, szájbőgőzés, a média szerepe, Nyári Oszkár színész, diszkrimináció-ellenes jogsegélyszolgálati hálózat, roma közösségi ház, model műhelyvállalkozás, számítógépes lehetőség hátrányos helyzetű gyerekek számára
television program, Hungarian language, Date Aired: 2001, Duration: 107 min.
VHS #151
13-3-1:151/1
Roma Magazine, Kapos TV
Roma magazin, Kapos TV
Airdates: 2000 12 07-2001, Kaposvár, county Somogy, various short news items on the Roma
A 2000 december 7. és 2001 közötti adások, Kaposvár, Somogy megye, rövid hírek a romákról
television program, Hungarian language, Date Aired: 2000-12-07, Duration: 128 min.
VHS #152
13-3-1:152/1
Compilation of news coverage
Tudósítás összeállítás
Pásztó, local televisions since November 1994, compilation of coverage of Roma related news over 5 years, 1. camp for Roma children with Roma educators, music, dance, 2. setting up of the Roma Minority Council 12th November 1998 3. county poetry recital contest for children, Roma participants 4. a traditional Roma family, culture, various Gipsy ethnicities, 5. Gipsy Forum proceedings 26th February 1999, problems of the Roma, quarrelling with the mayor, everyone talking at the same time, bad roads, Roma Minority Council speakers
Pásztó, local televisions since November 1994helyi televízió 1994 novemberétől, összeállítás 5 év roma témájú tudósításokból 1. tábor roma gyerekeknek roma nevelőkkel, zene, tánc 2. a cigány kisebbségi önkormányzat felállása 1998 november 12-én 3. megyei szavalóverseny gyerekeknek, roma résztvevől 4. hagyományos cigánycsalád, kultúra, a különféle cigány népcsoportok 5. Cigányfórum 1999 február 26-án, romák problémái, veszekedés a polgármesterrel, egymás szavába vágnak, rossz utak, cigány önkormányzati képviselők felszólalása
television program, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 48 min.
VHS #153
13-3-1:153/1
Is the Roma culture disappearing? The situation of the Roma in northern Hungarian region - Part 9
Eltűnik-e a roma kultúra? A cigányság helyzete a észak-magyarországi régióban, 9.rész
Racism, discrimination against the Roma, integration vs. traditions, identity, educational efforts to maintain Roma culture at kindergarten and primary school, singing, dancing, painting, acting, Foundational School in Edelény,
Rasszizmus, romák diszkriminációja, integráció vagy hagyományok, identitás, erőfeszítések az oktatás terén a roma kultúra megtartására az óvódában és az általános iskolában, ének, tánc, festés, színjátszás, edelényi alapítványi iskola
television program, Hungarian language, Duration: 28 min.
VHS #154
13-3-1:154/1
Flowering in Seven Colours Primary School
Hétszinvirágzás általános iskola
Small town, primary school, majority of pupils are Roma, education program,
kisváros, általános iskola, a gyerekek többsége roma, nevelési program
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 18 min.
VHS #155
13-3-1:155/1
Meeting of Cultures, Roma music and folk arts festival / Kultúrák találkozása, roma népművészeti és zenei rendezvény
television program, Hungarian language, Duration: 4 min.
VHS #156
13-3-1:156/1
Health and Illness Prevention educational video series, No 11. Expecting a baby; Child abuse
Popkór, Egészségmegőrző, betegségmegelőző ismeretterjesztő videó-sorozat 11., Gyermekvárás; Gyermekek bántalmazása
Demography policy, family planning, helping large families, unattended burnt injury, hospital doctor attending to abused children, district nurse, monitoring risk families,
demográfia-politika, családtervezés, nagycsaládosok segítése, ellátatlan égési sérülés, bántalamazott gyerekeket ellátó kórházi orvos, védőnő, veszélyeztetett családok figyelése
television program, Hungarian language, Date Aired: 2001, Duration: 32 min.
VHS #157
13-3-1:157/1
Part singing, on Minority Chronicle, Veszprém TV
Több szólamban, Veszprém TV Kisebbségi krónika
Airdates: 2001-2002Roma, German and Armenian ethnic minorities in county Veszprém, music, dance, cultural activities
a 2001-2002 adások, roma, német és örmény kisebbségek Veszprém megyében, zene, tánc, kulturális tevékenységek
television program, Hungarian language, Date Aired: 2001, Duration: 70 min.
VHS #158
13-3-1:158/1
Romszom Magazine. Roma National Minority program, Csaba TV
Romszom magazin, Roma nemzetiségi műsor, Csaba Tv
Békéscsaba, county Békés, several news items on various Roma related issues,
Békéscsaba, Békés megye, romákkal kapcsolatos tudósítások
television program, Hungarian language, Date Aired: 2000, Duration: 105 min.
VHS #159
13-3-1:159/1
Who hears it, who does not hear it. Portrait of Jakab Orsós
Aki hallja, aki nem hallja, Orsós Jakab portré
Roma, writings by László Jakab Orsós read by actors, old photos and films of Roma, the family
Orsós László Jakab írásait színészek olvassák fel, régi fényképek és filmek romákról, a család
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2000, Duration: 72 min.
VHS #160
13-3-1:160/1
Grains. Works by young Roma students of Black Box Foundation
Szemcse. A Fekete Doboz Alapítvány fiatal Roma tanítványainak munkái
Roma music duo, Oct. 1997; street sweeper; animation film the Grasshopper and the Ant, 1999; a homeless couple in a shanty in the woods; two brothers working in stables; street bagpipe player and Roma settlement
Roma zenész duó,1997 október; utcaseprő; A tücsök és a hangya animációs film 1999; hajléktalan pár erdei kunyhóban; lovardában dolgozó két fívér; utcai dudás és cigánytelep
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1997, Duration: 34 min.
VHS #161
13-3-1:161/1
Latcho Drom: Travelling projector
Latcho Drom: Vándormozi
Free travelling movie for the Roma about the Roma, small villages without movie theatre
Ingyenes vándormozi romáknak a romákról, kis falvak, ahol nincs mozi
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 22 min.
VHS #162
13-3-1:162/1
Roma pub
Roma kocsma
Hungarian-Roma hostility, police, neighbours, Roma housing problems
Magyar-roma ellenségeskedés, rendőrség, szomszédok, romák lakásproblémái
television program, Hungarian language, Duration: 23 min.
VHS #163
13-3-1:163/1
Greenwork Hugyag, Establishing an environmental friendly area from dead channel Csujta, Hungarian Foundation for Self-Reliance and the Environmental Partnership Foundation
Hugyag, Környezetbarát terület létrehozása Autonómia Alapítvány, Ökotárs Alapítvány a csujtai holtágnál
Village Hugyag in county Nógrád, large share of population are Roma, high unemployment, Ipoly river, recreational area, fishing
A Nógrád megyei Hugyag, a falu lakosságának nagy része roma, magas munkanélküliség, Ipoly, szabadidős tér, halászat
documentary film, English language, Date Aired: 1996, Duration: 10 min.
VHS #164
13-3-1:164/1
Dániel Erdélyi, Second Generation. Roma media program at the College of Theatre and Film
Erdélyi Dániel: Második generáció. Roma médiaprogram a Színház- és Filmművészeti Főiskolán
Children of a Roma mother of seven forcibly taken to temporary state care, income, criminal new partner in prison, no contraception
A hétgyerekes roma anya gyerekeit kényszerrel átmeneti állami gondozásba helyezik, jövedelem, új élettársa börtönben, nem használ fogamzásgátlót
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1996, Duration: 25 min.
VHS #165
13-3-1:165/1
Etelka Száraz plays the violin, FTV / Száraz Etelka hegedül, FTV
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 5 min.
VHS #166
13-3-1:166/1
The Situation of the Roma in the Northern Hungarian Region - Part 4 - Bread of Charity
A cigányság helyzete a észak-magyarországi régióban, 4.rész. Kegyelemkenyéren
Unemployment, labour market history, re-training of the Roma
Munkanélküliség, a helyi munkaerőpiac története, romák átképzése
documentary film, Hungarian language, Duration: 35 min.
VHS #167
13-3-1:167/1
Worthwhile 30 minutes. Roma TV
Érdemes félóra, Roma TV
Székesfehérvár, television program made by young Roma, various topics,
Székesfehérvár, fiatal romák által készített televíziós program, vegyes témák
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 60 min.
VHS #168
13-3-1:168/1
Black Box: Examination films
Fekete Doboz: vizsgafilmek
Western Railway station Budapest; Amalipe (Friendship); My black eyes are tears (portrait of László Sárközi);
Budapesti Nyugati pályaudvar; Amalipe (barátság); Fekete szemem könny (Sárközi László portréja);
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1999-05, Duration: 27 min.
VHS #169
13-3-1:169/1
Black list. Roma in forced labour camps 1944 / Fekete lista: cigány munkaszolgálatosok 1944
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2002, Duration: 85 min.
VHS #170
13-3-1:170/1
The situation of the Roma in the Northern Hungarian Region - Part 7 - Prejudices
A cigányság helyzete az észak-magyarországi régióban, 7. rész, előítéletek
Change of the regime, racism,
rendszerváltás, rasszizmus
television program, Hungarian language, Duration: 27 min.
VHS #171
13-3-1:171/1
Socio East Association: Equality of chances in exercising one's rights, Nyiregyházi VTV
Szocio East Egyesület, Esélyegyenlőség a joghoz jutáshoz. Nyíregyházi Városi Tv,
Airdates: 18-12-2001 and 07-08-2002,legal aid for women, press kit
A 2001 december 18-i és a 2002 augusztus 7-i adások, jogsegélyszolgálat nőknek, sajtó csomag
television program, Hungarian language, Date Aired: 2001-12-18, Duration: 7 min.
VHS #172
13-3-1:172/1
The Priest of the Gipsies
A cigányok papja
Local priest, Alsószentmárton, helping the Gipsies
Helyi pap, Alsószentmárton, segíti a romákat
documentary film, Hungarian language, Duration: 33 min.
VHS #173
13-3-1:173/1
There is the prison, my love
Van a börtön, babám
Three stories of inmates, Roma
három rab története, roma
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1998-10, Duration: 81 min.
VHS #174
13-3-1:174/1
Bangó
Bangó
Margit Bangó Roma singer
Bangó Margit roma énekesnő
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2001, Duration: 27 min.
VHS #175
13-3-1:175/1
Roma Media Program on Arló Village TV
Roma Médiaprogram, Falutévé Arló
Miscellaneous cultural and political, compilation
összeállítás vegyes kulturális és politikai tudósításokból
television program, Hungarian language, Duration: 184 min.
VHS #176
13-3-1:176/1
omszom Magazine. Roma National Minority program, Csaba TV
Romszom magazin, Roma nemzetiségi műsor, Csaba Tv
Miscellaneous cultural, political, Roma
összeállítás vegyes kulturális és politikai tudósításokból, roma
television program, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 40 min.
VHS #177
13-3-1:177/1
Midsummer Night's Party in Kiskőrös
Kiskőrös, Szent Iván éji mulatság
Roma culture, music and dance group,
roma kultúra, zene, táncegyüttes
documentary film, Hungarian language, Duration: 18 min.
13-3-1:177/2
The case of Miklós Rostás
Rostás Miklós esete
Story told by Miklós Rostás to legal aid staff, shooting at Roma, testimonies
Rostás Miklós elmondja történetét a jogsegélyszolgálaton, romákra leadott lövések, tanúvallomások
television program, Hungarian language, Duration: 78 min.
VHS #178
13-3-1:178/1
Romaversitas, by Black Box
Fekete Doboz: Romaversitas
Charity auction and concert, support for Roma in higher education
jótékonysági árverés és koncert, a felsőfokú oktatásban résztvevő romák támogatása
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1997, Duration: 15 min.
13-3-1:178/2
Marhimé – Impurity, Patyiv-Honesty by Black Box
Fekete Doboz: Marhimé – Tisztátalanság, Patyiv-Tisztesség
Józsefváros, Budapest, Roma prostitutes
Józsefváros, Budapest, Roma prostituáltak
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1997, Duration: 15 min.
VHS #179
13-3-1:179/1
Grains. Works by young Roma students of Fekete Doboz Foundation
Szemcse. A Fekete Doboz Alapítvány fiatal Roma tanítványainak munkái
Roma music duo, Oct. 1997; street sweeper; animation film the Grasshopper and the Ant, 1999; a homeless couple in a shanty in the woods; two brothers working in stables; street bagpipe player and Roma settlement
Roma zenész duó,1997 október; utcaseprő; A tücsök és a hangya animációs film 1999; hajléktalan pár erdei kunyhóban; lovardában dolgozó két fívér; utcai dudás és cigánytelep
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1997, Duration: 34 min.
VHS #180
13-3-1:180/1
Part singing, on Minority Chronicle, Veszprém TV
Több szólamban, Veszprém TV Kisebbségi krónika
minorities in the county
a megye kisebbségei
television program, Hungarian language, Date Aired: 2002, Duration: 211 min.
VHS #181
13-3-1:181/1
Short films by Community television students of Black Box
Fekete Doboz Alapítvány közösségi televíziós kurzusa hallgatóinak munkái
1. One of me is enough, 2. Római on the Danube, 3. Say Goranga
1. Belőlem egy is elég, 2. Római part, 3. Mondjátok, hogy Goranga
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2000, Duration: 29 min.
VHS #182
13-3-1:182/1
Putnok TV
Putnoki VTV
Roma, news, culture, folk dance, music
roma, hírek, kultúra, néptánc, zene
television program, Hungarian language, Duration: 101 min.
VHS #183
13-3-1:183/1
Seven Colours Kindergarten, environmental education
Hétszínvirág Óvoda: Környezeti Nevelés
Paks, class room, Danube, Freinet elements
Paks, osztályterem, Duna, Freinet elements
documentary film, Hungarian language, Duration: 72 min.
VHS #184
13-3-1:184/1
Dániel Erdélyi, Second Generation - Part 2
Erdélyi Dániel: Második generáció 2. rész
Bakonyoszlop, Budapest, see 164
Bakonyoszlop, Budapest, ld. 164
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 21 min.
VHS #185
13-3-1:185/1
Happy Are Those Who Cry
Boldogok, akik sírnak
Roma, state care, missing parents, racism in villages, homeless,
állami gondozott, hiányoznak a szülei, falusi rasszizmus, hajléktalan
documentary film, Hungarian language, Duration: 71 min.
VHS #186
13-3-1:186/1
Wild West' theatre performance for children
Vadnyugat' előadás gyerekeknek
Theatre recording, stage in the school yard
színházi előadás, színpad az iskolaudvaron
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1999-04-30, Duration: 33 min.
VHS #187
13-3-1:187/1
All mice like cheese
Minden egér szereti a sajtot
Exam of students of Caravan Actor Training Studio, performances 15-06-2002, 16-06-2002 in Piccolo theatre
a Karaván színézképző stúdió vizsgaelőadása, 2002 június 15 és 16-i előadás felvétele
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2002-06-15, Duration: 73 min.
VHS #188
13-3-1:188/1
Rom Som Gipsy Magazine, issues 1 and 2. on Debrecen TV
Rom Som Cigánymagazin, 1-2. adás Debrecen TV
Airdates: 19-03-1999 and 30-4-04-1999,miscellaneous
az 1999 március 19-i és 1999 árpilis 4-30-i adások, vegyes tudósítások
television program, Hungarian language, Date Aired: 1999-03-19, Duration: 60 min.
VHS #189
13-3-1:189/1
Hearts of Children
Hol-mi. Gyermekszívek
Baby and infant heart surgery, Gift of life program, US
Gift of life program, USA, csecsemő és gyermek szívsebészet
television program, Hungarian language, Duration: 28 min.
VHS #190
13-3-1:190/1
On the Border
Határon
Pannonhalma, Benedictine order, teaching, ordaining
Pannonhalma, Bencés rend, tanítás, felszentelés
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-08-31, Duration: 32 min.
VHS #191
13-3-1:191/1
Living in safety. Siren The police of county Csongrád introduces itself
Biztonságban élni. Sziréna - Bemutatkozik Csongrád megye rendőrsége
promotional film
promóciós film
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1993, Duration: 19 min.
VHS #192
13-3-1:192/1
Good morning, Újpalota.
Jó reggelt Újpalota!
Miscellaneous, demo cassette for the grant program of the Újpalota Recreation Centre
Miscellaneous, demo cassette for the grant program of the Újpalota Recreation Centre Vegyes tudúsítások, az Újpalotai Szabadidő Központ pályázati demó kazettája
television program, Hungarian language, Date Aired: 1993, Duration: 96 min.
VHS PAL #193
13-3-1:193/1
Miklós Kállay – a Hungarian prime minister on MTV1. Historical interviews from the Soros Collection of the video library of the National Széchényi Library
Egy magyar miniszterelnök, Kállai Miklós, MTV 1. Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Videotára, Soros Gyűjtemény
Airdate: 12-04-1993
A 12-04-1993-i adás
documentary film, Hungarian language, Date of air: 1993, Duration: 1 hour 18 min.
VHS #194
13-3-1:194/1
Firmness
Tartás
Health and well-being, psychologist Tamás Vekerdy, Ágnes Hős' gymnastics class, journalist Endre Aczél, Tamás Vekerdy, singer Gabriella Fenyvesi
testi-lelki egészség, Vekerdy Tamás pszichológus, Hős Ágnes tornaórája, Aczél Endre újságíró, Vekerdy Tamás, Fenyvesi Gabriella énekesnő
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 91 min.
VHS #195
13-3-1:195/1
There is the devil in my stick. Dance by Miklós Galagonya; Wedding by Antal Stoller
Ördög van a botomban, Galagonya Miklós tánca, Stoller Antal: Nász
Folk music, dance
dance népzene, néptánc,
documentary film, Hungarian language, Duration: 14 min.
VHS #196
13-3-1:196/1
Habisti...? Gipsy cultural magazine. Issues I. II. On Duna TV
Habiszti...? Cigány kulturális magazin. Duna TV
Miscellaneous cultural and political
vegyes kulturális és politikai témák, tudósítások
television program, Hungarian language, Duration: 57 min.
VHS #197
13-3-1:197/1
Somogy Nature Protection Organisation. Boronka Nature Protection Area on Gaia Ecological Film News
Somogy Természetvédelmi Szervezet. Boronka tájvédelmi terület Gaia Ökológiai Filmújság
Boronka nature protection area, managed by Somogy NPO
Boronka tájvédeli terület, a Somogy Természetvédelmi Szervezet kezelésében
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995, Duration: 29 min.
VHS #198
13-3-1:198/1
About Z.H., with love
H.Z.-ről szeretettel
Film director Zoltán Huszárik, stories told by ex-colleague
Huszárik Zoltán filmrendezőről mesél volt kollégája
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1993, Duration: 37 min.
VHS #199
13-3-1:199/1
Sister Erzsébet (preview of the film coming)
Erzsébet nővér (részlet a készülő filmből)
A nun
Apáca
documentary film, Hungarian language, Duration: 9 min.
VHS #200
13-3-1:200/1
Black Box: The Soros
Fekete Doboz: A Soros
Miscellaneous on Soros and the Soros Foundation, excerpts from performances on the 10th anniversary of the Soros Foundation
Összeállítás Soros Györgyről és a Soros Alapítványról, részletek az Alapítvány 10. születésnapjára rendezett előadásból
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1995, Duration: 77 min.
VHS #201
13-3-1:201/1
Sziv TV
Szív TV
First airdate: 26-09-1990, introduction of the pilot program, community television, services, health, quiz, education
Első adás 1990. szeptember 26-án, a kísérleti program bemutatása, közösségi televízió, szolgáltatások, egészség, rejtvény, oktatás
television program, Hungarian language, Date Aired: 1990-09-26, Duration: 14 min.
VHS #202
13-3-1:202/1
Education of 17-23 year old
Jó szóval oktasd, játszani is engedd…
Interview with expert, education, getting a first job, role of parents, conflict management
interjú szakértővel, oktatás, pályakezdők álláskeresése, a szülők szerepe, konfliktus-kezelés
television program, Hungarian language, Duration: 89 min.
VHS #203
13-3-1:203/1
Black Box: The documentation of the year. The March 1992 Chronicle
Fekete Doboz: Az év dokumentálása. 1992 Márciusi krónika
1. The Constitutional Court, 3rd March 1992; 2. Salaries in health care; 3. Liberty square 15th March 1992; 4. Statutory meeting of the Community of Hungarian Journalists 14th March 1992; 5. No Future; 6. A trailer home
1. Alkotmánybíróság, 1992. március 3.; 2. Az egészség bére; 3. Szabadság tér 1992. március 15.; 4. Magyar Újságírók Közösségének alakuló ülése 1992. március 14.; 5. No Future; 6. Gáz van
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992, Date Aired: 1992-03, Duration: 170 min.
VHS #204
13-3-1:204/1
Black Box: Documenting the year. April 1992 chronicle
Fekete Doboz: Az év dokumentálása. 1992 április havi krónika
1. MDF public hearing 02-04-1992 in the City Park, Budapest; 2. Heroes and victims, Hódmezővásárhely 09-04-1992; 3, National event of Liberal Circles Budapest 10-12-04-1992; 4. Rally of the Small Holders' Party, Nyiregyháza 11-04-1992; 5. MDF rally, Budapest 11-04-1992; 6. Sasad: Cooperative or joint stock company? Budapest 13-04-1992; 7. Congress of the Christian Democratic Party, Gödöllő 24/26-04-1992; 8. The Day of Wreath? Demonstration by the Small Holders' Party Budapest 25-04-1992
1. MDF lakossági fórum 1992. április 2; 2. Hősök és áldozatok, Hódmezővásárhely 992. április 9.; 3, Liberátor - Liberális Társaskörök Országos Rendezvénye, Budapest 1992. április 10-12; 4. Kisgazdák nagygyűlése, Nyiregyháza 1992. április 11; 5. MDF nagygyűlés, Budapest 1992. április 11.; 6. Szövetkezet vagy részvénytársaság? Sasad Budapesten 1992. április 13.; 7. a Kereszténydemokrata Néppárt Kongresszusa, Gödöllő 1992. április 24-26; 8. A "Harag" Napja? Kisgazda tüntetés, Budapest 25-04-1992. április 25.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992, Date Aired: 1992-04, Duration: 205 min.
VHS #205
13-3-1:205/1
Black Box: Documenting the year. June 1992 chronicle
Fekete Doboz: Az év dokumentálása. 1992 június havi krónika
1. Exhibition "The foreigner is beautiful"; 2. Tenth anniversary of Beszélő ; 3. Theatre Játékszin 1982-1992; 4.People live here too, Nagytétény ; 5. Double holiday 15/16-06-1992; 6. Homeland and progress, Kecskemét 20-21-06-1992 ; 7. Debrecen is no Paris; 8. Farewell - the Day of Liberty, 27/28-06-1992
1. "Az idegen szép" kiállítás; 2. Tízéves a Beszélő; 3. Játékszin 1982-1992; 4.Itt emberek is élnek, Nagytétény ; 5. Kettős ünnep 15/16-06-1992. június 15-16; 6. Haza és Haladás, Kecskemét 1992. június 20-21.; 7. Debrecen nem Párizs; 8. Búcsú Szabadság napja 1992. június 27-28
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992, Date Aired: 1992-06, Duration: 180 min.
VHS PAL #206
13-3-1:206/1
There was a man … Ferenc Donáth 1913-1986 on MTV1. Historical interviews from the Soros Collection of the video library of the National Széchényi Library
Volt egy ember… Donáth Ferenc, 1913-1986 MTV1, Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Videotára, Soros Gyűjtemény
Airdate: 30-08-1993
Adás: 30-08-1993
documentary film, Hungarian language, Date of air: 1993, Duration: 55 min.
VHS #207
13-3-1:207/1
Ellenállás a viharban
Widerstand am Strom
Environment, power plant, Hainburg, Austria, protesters
környezetvédelem, erőmű, Hainburg, Ausztria, tiltakozás
documentary film, German language, Date Aired: 1986, Duration: 60 min.
13-3-1:207/2
Interpellation by Gyula Zacsek Member of Parliament
Zacsek Gyula interpellációja
Soros Foundation supporting unlicensed radio stations
a Soros Alapítvány engedélynélküli rádióállomásokat támogat
television program, Hungarian language, Date Aired: 1992, Duration: 15 min.
13-3-1:207/3
A Hét
A Hét
Gyula Zacsek's interpellation, Independent Radio, Tilos Radio
Zacsek Gyula interpellációja, Független Rádió, Tilos Rádió
television program, Hungarian language, Date Aired: 1992-07-12, Duration: 8 min.
13-3-1:207/4
Various recordings
Film részletek
music, video clip, film, education on the discovery of America,
zene, videóklipp, ismeretterjesztő Amerika felfedezéséről
television program, Hungarian language, Duration: 96 min.
VHS PAL #208
13-3-1:208/1
Memories of Snagov on MTV, Historical Interviews Video library, Soros Collection of the National Széchényi Library
Snagovi emlékezés, MTV. Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Videotára, Soros Gyűjtemény
Internment of Hungarians involved in the 1956 revolution
Internment of Hungarians involved in the 1956 revolution
documentary film, Hungarian language, Date of air: 1992, Duration: 37 min.
VHS PAL #209
13-3-1:209/1
András Rónai talks about Pál Teleki - portrait on MTV1, Historical Interviews Video library, Soros Collection of the National Széchényi Library
Rónai András Teleki Pálról - életút dokumentumfilm, MTV 1, Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Videotára, Soros Gyűjtemény
Airdate: 01-08-1991
Adás: 01-08-1991
documentary film, Hungarian language, Date of air: 1991, Duration: 52 min.
VHS PAL #210
13-3-1:210/1
Rich moments on MTV2, Historical Interviews Video library, Soros Collection of the National Széchényi Library
Gazdag pillanatok, MTV2. Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Videotára, Soros Gyűjtemény
Portrait of film director István Gaál
Gaál István filmrendező portréja
documentary film, Hungarian language, Date of air: 1993-08-25, Duration: 54 min.
VHS PAL #211
13-3-1:211/1
Episodes from the life of Lajos Csőgör, the first rector of Bolyai University on Duna TV Historical Interviews Video library, Soros Collection of the National Széchényi Library / Epizódok Csőgör Lajos, a Bolyai Egyetem első rektora életéből, Duna TV. Országos Széchényi Könyvtár, Történeti Interjúk Videotára, Soros Gyűjtemény
documentary film, Hungarian language, Date of air: 1994, Duration: 29 min.
VHS #212
13-3-1:212/1
Supplication
Fohász
Secondary school pupils playing the roles in the film, detective story, building of a school in Budapest
középiskolások játszák a filmszerepeket, krimi, budapesti iskolaépület
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1993-10-23, Duration: 22 min.
VHS PAL #213
13-3-1:213/1
Interview with Béla Király, Historical Interviews Video library, Soros Collection of the National Széchényi Library
Király Béla életút dokumentumfilm, MTV 1, Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Videotára, Soros Gyűjtemény
general in 1956, emigration, US, professor, Hungarian MP
tábornok 1956-ban, emmigráció, USA, professzor, magyar országgyűlési képviselő
documentary film, Hungarian language, Date of air: 1988-03-23, Duration: 50 min.
Beta SP #214
13-3-1:214/1
12 months 12 tales
12 hónap, 12 mese
Kipp-Kopp and Tipp-Topp the conker children
Kipp-Kopp és Tipp-Topp a gesztenye gyerekek
animation, Hungarian language, Date Aired: 1995, Duration: 67 min.
Beta SP #215
13-3-1:215/1
One day series: One day of a special unit officer
Egy nap sorozat: Egy nap a kommandós életéből
being alert all the time, having an arm all the time, wife sometimes discontent, shoot soneone, partner, colleagues, operation, arrest, success
állandó készenlét, fegyverviselés, feleség néha elégedetlen, embert ölni, partner, kollégák, akció, letartóztatás, sikerek
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1993, Duration: 88 min.
13-3-1:215/4
One day series: One day Ági tried her luck
Egy nap sorozat: Ági szerencsét próbált
business venture of a young lady, difference from school mates staying in the village, does not like to go back, talking to an ex-class mate and best friend who stayed in the village
fiatal nő üzleti vállalkozása, más mint a faluban maradt osztálytársak, nem szeret hazajárni, találkozás hajdani osztálytársával és legjobb barátnőjével, aki a faluban maradt
documentary film, Hungarian language,
13-3-1:215/5
One day series: A mystery of one day after 60 years
Egy nap sorozat: Egy nap rejtélye 60 év multán
16 year old middle-class girl Irisz fell ill and woke up as a forty year old working class wife Lucia from Madrid in 1933, János Ráthonyi journalist for Est investigating the case, the seventy-year old women talks about her case in 1993 comparison of handwriting, speaking only Spanish, did not recognise family members, died as Lucia and woke up as Irisz again, spiritism, Ráthonyi still does not want to believe it as it is too upsetting
Írisz, a 16 éves középosztálybeli lány betegségéből 1933-ban, 40 éves madridi munkás-feleségként, Luciaként tér magához, Ráthonyi János, az Est újságírója nyomoz az ügyben, az 1993-ban hetvenéves nő beszél az esetről, kézírások összehasonlítása, csak spanyolul tud, nem ismerte fel családtagjait, Lucia meghal, megint Íriszként tér magához, spiritizmus, Ráthonyi még mindig nem akarja elhinni, mert túlságosan felkavaró
documentary film, Hungarian language,
Beta SP #216
13-3-1:216/1
It happened to people (1917-1944) parts I-II
Emberekkel történt (1917-1944) I-II rész
anti-Semitism in Hungary
anti-szemitizmus Magyarországon
documentary film, Hungarian language, Duration: 91 min.
Beta SP #217
13-3-1:217/1
Sarajevo - Ground Zero
Sarajevo - Ground Zero
siege, genocide, wounded, ruins, interview with Susan Sontag
ostrom, népírtás, sebesültek, romok, interjú Susan Sontaggal
documentary film, English language, Date Aired: 1993, Duration: 67 min.
Beta SP #218
13-3-1:218/1
One day series: With the Hermit in Gödöllő
Egy nap sorozat: A gödöllői remeténél
rescuer of bears and other animals
medvék és egyéb állatok megmentője
documentary film, Hungarian language,
13-3-1:218/2
One day series: One day with Angel, the devil
Egy nap sorozat: Egy nap Angyallal, az ördöggel;
motor bikers
motorosok
documentary film, Hungarian language, Duration: 7 min.
13-3-1:218/3
Pentecost in Csiksomlyó on ab television
Csiksomlyói búcsú, ab TV
catholic holiday
katolikus ünnep
television program, Hungarian language, Duration: 7 min.
13-3-1:218/6
3rd travelling meeting of Hungarian economists in Rumania
A romániai magyar közgazdászok 3. Vándorgyűlése
Hargitafürdő, privatisation,
Hargitafürdő, privatizáció
documentary film, Hungarian language, Duration: 16 min.
Beta SP #219
13-3-1:219/1
The Knights of St. Florien on TV3
Szent Flórián lovagjai TV3
airdate: 4th May 1995, firemen
adás: 1995. május 4., tűzoltók
documentary film, Hungarian language, Duration: 50 min.
13-3-1:219/2
Sándor Érdi interviews Ferenc Kállai actor in Pallas Box / Kállai Ferenccel beszélget Érdi Sándor a Pallasz páholyban
documentary film, Hungarian language, Duration: 25 min.
Beta SP #220
13-3-1:220/1
Faces and Masks: Árpád Göncz
Arcok és Álarcok: Göncz Árpád
president of the sate, wider competences, official residence, writer and politician, dog, reporter József Orosz
a köztársasági elnök, szélesebb kompetenciák, hivatalos rezidencia, író és politikus, kutya, Orosz József riporter
documentary film, Hungarian language, Duration: 37 min.
13-3-1:220/2
Women in the mine field, conversation in Angelica café
Nők az aknamezőn, beszélgetés az Angelica kávéházban
Júlia P. Szűcs editor in chief of magazine, Éva Székely swimmer, Irén Psota actress, Márta Mészáros film director, scandals in their lives, independent women, program host Péter Rózsa
P. Szűcs Júlia főszerkesztő, Székely Éva úszóbajnok, Psota Irén színésznő, Mészáros Márta filmrendező, életükben bekövetkezett botrányok, független nők, beszélgetést vezeti Rózsa Péter
television program, Hungarian language, Duration: 56 min.
Beta SP #221
13-3-1:221/1
Pulse '56 - portrait of doctor Attila Naszlady
Pulzusszáma '56, portréfilm Naszlady Attila orvosprofesszorról
the revolution of 1956, teaching at the university
1956-os forradalom, egyetemi tanár
documentary film, Hungarian language, Duration: 56 min.
13-3-1:221/2
Katalin Szegvári nterviews János Gálvölgyi in Pallas Boksz / Gálvölgyi Jánossal beszélget Szegvári Katalin a Pallasz Páholyban
documentary film, Hungarian language, Duration: 19 min.
Beta SP #222
13-3-1:222/1
Money, money! Conversation in Angelica café
Pénz, pénz! Beszélgetés az Angelica kávéházban
Róbert Burgert agronomist, Tamás Ungvári critic and university professor, Ervin Auber restaurant owner, Péter Zwack businessman and politician, money, securities, cash, making and having money program host Péter Rózsa
Burgert Róbert agronómus, Ungvári Tamás kritikus, egyetemi tanár, Auber Ervin étterem-tulajdonos, Zwack Péter üzletember, politikus, pénz, értékpapírok, készpénz, pénzkeresés, gazdagság, beszélgetést vezeti Rózsa Péter
television program, Hungarian language, Duration: 55 min.
13-3-1:222/2
András Bánó interviews Pál Mácsai in Pallas Box / Mácsai Pállal beszélget Bánó András a Pallasz Páholyban
documentary film, Hungarian language, Duration: 24 min.
13-3-1:222/3
Sándor Érdi interviews György Faludy in Pallas Box / Faludy Györggyel beszélget Érdi Sándor a Pallasz Páholyban
documentary film, Hungarian language, Duration: 25 min.
Beta SP #223
13-3-1:223/1
The shameless charm of power. Conversation in Angelica café
A hatalom szemérmetlen bája. Beszélgetés az Angelica kávéházban
Péter Rényi ex deputy editor in chief of daily Népszabadság, Gábor Bányai critic and journalist, János Herskó film director, Bertalan Farkas first Hungarian astronaut, program host Péter Rózsa, big change in life, loss of power, compromises, starting from scratch
Rényi Péter, a Népszabadság volt főszerkesztő-helyettese, Gábor Bányai Gábor kritikus, újságíró, Herskó János filmrendező, Farkas Bertalan az első magyar űrhajós, beszélgetést vezeti Rózsa Péter, nagy változás az életben, hatalom elvesztése, kompromisszumok, előlről kezdés
television program, Hungarian language, Duration: 55 min.
13-3-1:223/2
Short films of Pilot Studio
A Pilot stúdió kisfilmjei
Chinese immigrants in Hungary 10'31""; Nationalism in Kosovo 9'31""; Russian tramps 9'28"; self-mutilators 7'49"; an Albanian millionaire 8'01"
kínai bevándorlók Magyarországon 10'31""; Nacionalizmus Koszovóban 9'31""; orosz csavargók 9'28"; öncsonkítók 7'49"; egy albán milliomos 8'01"
documentary film, Hungarian language, Duration: 46 min.
Beta SP #224
13-3-1:224/1
Slivers of a mirror: portraits I-II
Tükörcserepek: portrésorozat I-II
1. Mária Tompa, secretary of writer Miklós Szentkuthy, taking care of his library and preparing unpublished works for publishing after his death 2. Ferenc Schin classical guitar player giving performances in a vegetarian restaurant
1. Tompa Mária, Szentkuthy Miklós titkárnője, az író halála után a könyvtár gondozója, a kiadatlan művek sajtó alá rendezése, 2. Schin Ferenc, klasszikus gitárművész, előadások egy vegetáriánus vendéglőben
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 76 min.
Beta SP #225
13-3-1:225/1
Sándor Érdi interviews minister of culture Gábor Fodor in Pallas Box / Fodor Gáborral beszélget Érdi Sándor a Pallasz páholyban
documentary film, Hungarian language, Duration: 38 min.
13-3-1:225/2
Jazz concert in memory of the day. Gipsy Jazz
Cigány jazz. Jazz koncert a nap emlékére
Róbert Szakcsi Lakatos, József Barcza Horváth, Ferenc Botos, Dezső Lakatos Ablakos, Aladár Pege
Szakcsi Lakatos Róbert, Barcza Horváth József, Botos Ferenc, Lakatos Ablakos Dezső, Pege Aladár
television program, Hungarian language, Duration: 60 min.
Beta SP #226
13-3-1:226/1
Firmness
Tartás
health and well-being, Gabriella Fenyvesi
testi-lelki egészség, Fenyvesi Gabriella
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 20 min.
13-3-1:226/2
One day series: From the life of a vacuum cleaner sales agent
Egy nap sorozat: A porszívóügynök életéből
competitive job, collecting points, performance based pay, challenge, strategy of selling, dealing with people, categorisation of people
versenyszellemű munka, pontgyűjtés, teljesítményalapú fizetés, kihívás, eladási stratégia, emberekkel bánás, kategorizálás
documentary film, Hungarian language, Duration: 26 min.
13-3-1:226/3
One day series: I have made up my mind: life instead of drugs
Egy nap sorozat: Döntöttem: drog helyett élet
small flat in a worn-down building in Budapest, girl friend helps boy come off drugs, 10 days cure, pain, sleep disorder, raging
kis lakás lerobbant budapesti épületben, barátnő segít fiúnak leszokni a kábítószerről, 10 napos kúra, fájdalom, alvászavar, dühöngés
documentary film, Hungarian language, Duration: 44 min.
Beta SP #227
13-3-1:227/1
With one look. The decades of religious media - Part 1-2
Egy tekintettel. A vallási média évtizedei Vallási médiák 1-2
change after world war II, catholic, Jewish, Lutheran,
változás a második világháború után, katolikus, zsidó, evangélikus
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995, Duration: 84 min.
Beta SP #228
13-3-1:228/1
Passion. Easter in Alsószentmárton
Szenvedéstörténet. Húsvét Alsószentmártonban
small village, song, sermon, Roma, procession
kis falu, éneklés, prédikáció, roma, körmenet
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1995, Duration: 33 min.
13-3-1:228/2
Hármashatás Literary Circle
Szatmár-beregi televíziós fesztivál. Hármashatár Irodalmi Társaság,
Szatmárnémeti, Beregszász, Fehérgyarmat, journalists, writers, Hármashatás Literary Circle, economic development, railway, timber, borders, institute for the mentally ill, occupations,
Szatmárnémeti, Beregszász, Fehérgyarmat, újságírók, írók, Hármashatár Irodalmi Kör, gazdasági fejlődés, vasút, fakitermelés, határ, elmebeteg-intézet, foglalkozások
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 307 min.
Beta SP #229
13-3-1:229/1
Your choice: grasshopper or ant?
Ön dönt: tücsök vagy hangya?
several episodes
több epizód
documentary film, Hungarian language, Duration: 42 min.
Beta SP #230
13-3-1:230/1
Sándor Érdi interviews Zsuzsa Koncz in Pallas Box / Koncz Zsuzsával beszélget Érdi Sándor a Pallasz páholyban
documentary film, Hungarian language, Duration: 26 min.
13-3-1:230/2
Money, money! Conversation in Angelica café
Pénz, pénz! Beszélgetés az Angelica kávéházban
Róbert Burgert agronomist, Tamás Ungvári critic and university professor, Ervin Auber restaurant owner, Péter Zwack businessman and politician, money, securities, cash, making and having money program host Péter Rózsa
Burgert Róbert agronómus, Ungvári Tamás kritikus, egyetemi tanár, Auber Ervin étterem-tulajdonos, Zwack Péter üzletember, politikus, pénz, értékpapírok, készpénz, pénzkeresés, gazdagság, beszélgetést vezeti Rózsa Péter
television program, Hungarian language, Duration: 55 min.
Beta SP #231
13-3-1:231/1
One day series: With the Hermit in Gödöllő
Egy nap sorozat: A gödöllői remeténél
rescuer of bears and other animals
medvék és egyéb állatok megmentője
documentary film, Hungarian language,
13-3-1:231/7
One day series: One day with Angel, the devil
Egy nap sorozat: Egy nap Angyallal, az ördöggel;
motor bikers
motorosok
documentary film, Hungarian language,
Beta SP #232
13-3-1:232/1
Tradition and Youth
Hagyomány és fiatalság
Festival of Nationality Traditions in County Bács-Kiskun for Children and the Youth, folk dresses, gala, folk dance and music, Roma music and dance
Gyermek és Ifjúsági Nemzetiségi Hagyományok Fesztiválja Bács-Kiskun megyében, népviseletek, gála, néptánc, népzene, cigány zene és tánc
television program, Hungarian language, Duration: 30 min.
13-3-1:232/2
Livers of a Mirror, portraits II
Tükörcserepek: portrésorozat II
Ferenc Schin classical guitar player giving performances in a vegetarian restaurant
Schin Ferenc, klasszikus gitárművész, előadások egy vegetáriánus vendéglőben
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 38 min.
13-3-1:232/3
Blue Bird
A kék madár
Roma painter Jolán Oláh
Oláh Jolán roma festőnő
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 18 min.
Beta SP #233
13-3-1:233/1
Christ's brides on Prizma
Krisztus jegyesei a Prizma műsorban
Franciscan nuns, Székelyudvarhely, noviciate
Székelyudvarhely, franciskánus apácák, noviciátus
television program, Hungarian language, Duration: 14 min.
13-3-1:233/2
Barót
Barót
city of Barót, Hungarians in Transylvania, Dávid Baróti Szabó, celebrations 14th-16th October, history, nature, mining, industry,
Barót városa, magyarok Erdélyben, Baróti Szabó Dávid, ünnepségek október 14-16-án, történelem, természet, bánya, ipar
television program, Hungarian language, Duration: 6 min.
13-3-1:233/3
5th folk culture camp , Civitas Foundation, 5th Youth Camp and Free University, Meeting of Students' Self-Governments in Transylvania on ab television
AB televízió: 5. népismereti tábor, Civitas Alapítvány, 5. Ifjúsági Tábor és Szabadegyetem, Erdélyi Diákönkormányzatok
Hungarians in Transylvania, urban children learning about the villages of Sóvidék in county Hargita, research, Civitas Foundation helping Hungarian local councils in Rumania, advising local governments, provision of services in cooperation with civil organisations, since April 1993, 5th Youth Camp and Free University in Bálványos, process of reconciliation between Hungarians and Rumanians, training, old stones found, archaeology, László Tőkés, churches, Kolping families, American language teachers in a secondary grammar school in Transylvania,
magyarok Erdélyben, városi gyerekek a hargitai Sóvidék falvairól tanulnak, kutatás, Civitas Alapítvány segíti a romániai magyar önkormányzatokat, tanácsadás önkormányzatoknak, provision of a civil szervezetekkel összefogásban nyújtott szolgáltatások 1993 áprilisa óta, az 5. Ifjúsági Tábor és Szabadegyetem Bálványoson, a magyarok és románok közti megbékélés, képzés, régi kövek kerülnek elő, archeológia, Tőkés László, templomok, Kolping családok, amerikai anyanyelvi tanárok erdélyi középiskolákban
television program, Hungarian language, Duration: 80 min.
Beta SP #234
13-3-1:234/1
Subjective newsreel between two elections 8th and 29th May 1994
Szubjektív Híradó 1994 május 8-29 két választás között
Mihály Kornis on free elections, Zsuzsa Forgács interviewing children on their party preferences, Zoltán Farkas, János Fiala, András Bánó on the Small Holders' Party, László Kistamás, György Nika, Katalin Rangos, Anikó Sándor, József Barát, József Orosz, György Kakuk, Sándor Szénási, Júlia Ránki, Ferenc Vicsek, György Nej, Ákos Szilágyi
Kornis Mihály a szabad választásokról, Forgács Zsuzsa gyerekeket kérdez pártpreferenciáikról, Farkas Zoltán, Fiala János, Bánó András a Kisgazda Pártról, Kistamás László, Nika György, Rangos Katalin, Sándor Anikó, Barát József, Orosz József, Kakuk György, Szénási Sándor, Ránki Júlia, Vicsek Ferenc, Nej György, Szilágyi Ákos
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 91 min.
Beta SP #235
13-3-1:235/1
Faces and Masks Mrs Torgyán
Arcok és Álarcok: Torgyánné
reporter József Orosz, wife of politician
Orosz József riporter, a politikus felesége
documentary film, Hungarian language, Duration: 38 min.
13-3-1:235/2
On the border
Határon
Pannonhalma, Benedictine order, teaching, ordaining
Pannonhalma, Bencés rend, tanítás, felszentelés
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 32 min.
Beta SP #236
13-3-1:236/1
With one look: The decades of religious media - Part 3
Egy tekintettel: A vallási média évtizedei, 3
religious programs for televisions, radios, Sunday services,
vallási programok televízióknak és rádióknak, vasárnapi istentisztelet
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995, Duration: 46 min.
13-3-1:236/2
Slivers of a mirror I
Tükörcserepek I.
Mária Tompa, secretary of writer Miklós Szentkuthy, taking care of his library and preparing unpublished works for publishing after his death
Tompa Mária, Szentkuthy Miklós titkárnője, az író halála után a könyvtár gondozója, a kiadatlan művek sajtó alá rendezése
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 39 min.
Beta SP #237
13-3-1:237/1
Pictures on Gipsies of old times: Balázs András Balogh
Képek régi cigányokról: Balogh Balázs András
portrait of the painter,
a festő portréja
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1995, Duration: 26 min.
13-3-1:237/2
television programs from Székelyudvarhely, ab television
Székelyudvarhelyi műsorok, ab televízió
miscellaneous. Homoródszentmárton, youth centre, Unitarian church, theatre, film based on novel by Áron Tamási, choir, dance, new bookstore, Dali,
vegyes hírek, Homoródszentmárton, ifjúsági központ, utinárius egyház, színház, fTamási Áron regénye alapján készült film, kórus, tánc, új könyvesbolt, Dali
television program, Hungarian language, Duration: 36 min.
13-3-1:237/3
Calvário Húngaro: Fatima
Calvário Húngaro: Fatima
story starting in 1916, Portugal, 3 shepherd children, revelation of angels and Maria, stations of the passion, chapel,
1916-ban kezdődő történet, Portugália, 3 pásztorgyerek, az angyalok és Mária megjelenése, stációk, kápolna
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1995, Duration: 28 min.
Beta SP #238
13-3-1:238/1
Prelude to the film “Calling to Account” based on Judit Kopácsi's book “Heroes don't cry”
Előjáték Kopácsi Judit A hősök nem sírnak c. könyve alapján készült Számonkérés filmhez
Revolution of 1956, discussion of the film, archive pictures, newspaper clippings, radio speech, interviews with revolutionaries, István Zolcsák, school board of secondary grammar school Károly Kós, Judit Kopácsi's diary from 1956 and after, selecting children for the film, parents, stigmatisation, school principal not endrosing shooting, political committments, Tom Lantos
1956-os forradalom, a film vitája, archív képek, újságkivágások, rádióbeszéd, forradalmárokkal készült interjúk, Zolcsák István, Kós Károly gimnázium iskolaszéke, Kopácsi Judit naplója 1956-ról és az utána következő évekről, gyerek szereplő válogatás a filmhez, szülők, stigmatizáció, iskolaigazgató nem egyezik bele a forgatásba, politikai elkötelezettségek, Tom Lantos
documentary film, Hungarian language, Duration: 85 min.
Beta SP #239
13-3-1:239/1
Report from a citadel of the revolution. Portrait film of Dr. József Pestessy
Jelentés a forradalom egyik fellegvárából: Portréfilm Dr. Pestessy Józsefről
1956, surgeon,
1956, sebész
documentary film, Hungarian language, Duration: 56 min.
Beta SP #240
13-3-1:240/1
Faces and Masks: Iván Pető
Arcok és Álarcok: Pető Iván
reporter József Orosz, Jurta theatre, centre for opposition party meetings, Alliance of Free Democrats,
Orosz József riporter, Jurta színház, az ellenzéki pártok találkozó helye, Szabad Demokraták Szövetsége
documentary film, Hungarian language, Duration: 38 min.
13-3-1:240/2
Butterfly - Ádám Fellegi's program
Pillangó - Fellegi Ádám műsora
Discussing Puccini's Madame Butterfly
Puccini Pillangó kisasszony című operájáról
television program, Hungarian language, Duration: 40 min.
Beta SP #241
13-3-1:241/1
Pulse '56 - portrait of doctor Attila Naszlady
Pulzusszáma '56, portréfilm Naszlady Attila orvosprofesszorról
the revolution of 1956, teaching at the university
1956-os forradalom, egyetemi tanár
documentary film, Hungarian language, Duration: 56 min.
Beta SP #242
13-3-1:242/1
Walks in Miskolc on Miskolc television
Miskolci séták II Miskolc VTV
Parts II, IV, V, VI, the historical downtown, the old newtown,
Parts II, IV, V, VI rész, a történelmi belváros, a régi újváros
television program, Hungarian language, Date Aired: 1993, Duration: 87 min.
Beta SP #243
13-3-1:243/1
Miss Piliscsaba
Miss Piliscsaba
organising a beauty pageant in Piliscsaba, village, 14 girls, girls' parents, Roma, organiser, trying dresses
szépségverseny rendezése Piliscsabán, falu, 14 lány, a lányok szülei, roma, a szervező, ruhapróba
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 42 min.
13-3-1:243/2
Separation
Elszakadás
Formerly two villages Jászfalu and Piliscsaba, united in 1952, separating once again, opinions of residents, officials, referendum
a korábban különálló Jászfalut és Piliscsabát 1952-ben egyesítették, újra szétválás, a lakosok véleménye, hivatalnokok, népszavazás
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 14 min.
13-3-1:243/3
László Juszt interviews György Keleti minister of defence in Pallas Box / Keleti Györggyel beszélget Juszt László a Pallasz Páholyban
documentary film, Hungarian language, Duration: 30 min.
Beta SP #244
13-3-1:244/1
Israel, Jordan (the Negev desert)
Izrael, Jordánia (Negev sivatag)
journey
úti beszámoló
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1995, Duration: 18 min.
13-3-1:244/2
Firmness
Tartás
health and well-being, Ágnes Hős' gymnastics class, psychologist Tamás Vekerdy, journalist Endre Aczél,
testi-lelki egészség, Hős Ágnes tornaórája, Vekerdy Tamás pszichológus, Aczél Endre újságíró
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 60 min.
Beta SP #245
13-3-1:245/1
Call for Bosnia
Bosznia felhívás
Yugoslavian war refugees, asking for donation to help children
jugoszláviai háborús menekültek, adománykérés gyermekek segítésére
raw material, Hungarian language, Duration: 3 min.
13-3-1:245/2
Together alone
Együtt egyedül
sister Erzsébet
Erzsébet nővér
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1993, Duration: 60 min.
13-3-1:245/3
Miklós Győrffy interviews Mihály Kornis in Pallas Box / Kornis Mihállyal Győrffy Miklós beszélget a Pallasz Páholyban
documentary film, Hungarian language, Duration: 22 min.
Beta SP #246
13-3-1:246/1
Faces and Masks Mrs Torgyán
Arcok és Álarcok: Torgyánné
reporter József Orosz, wife of politician
Orosz József riporter, a politikus felesége
documentary film, Hungarian language, Duration: 38 min.
13-3-1:246/2
Aida - Ádám Fellegi's program
Aida - Fellegi Ádám műsora
Discussing Verdi's Aida
Verdi Aida című operájáról
television program, Hungarian language, Duration: 57 min.
Beta SP #247
13-3-1:247/1
Call for Bosnia
Bosznia felhívás
Yugoslavian war refugees, asking for donation to help children
jugoszláviai háborús menekültek, adománykérés gyermekek segítésére
television program, Hungarian language, Duration: 3 min.
Beta SP #248
13-3-1:248/1
Faces and Masks :Árpád Göncz
Arcok és Álarcok: Göncz Árpád
president of the sate, wider competences, official residence, writer and politician, dog, reporter József Orosz
a köztársasági elnök, szélesebb kompetenciák, hivatalos rezidencia, író és politikus, kutya, Orosz József riporter
documentary film, Hungarian language, Duration: 37 min.
13-3-1:248/2
Working capital onTV4
Forgótőke, TV4
economy, bank loans for housing construction, Anna Berecz
gazdaság, lakásépítési bankhitelek, Berecz Anna
television program, Hungarian language, Duration: 30 min.
13-3-1:248/3
One day series: I have made up my mind: life instead of drugs
Egy nap sorozat: Döntöttem: drog helyett élet
small flat in a worn-down building in Budapest, girl friend helps boy come off drugs, 10 days cure, pain, sleep disorder, raging
kis lakás lerobbant budapesti épületben, barátnő segít fiúnak leszokni a kábítószerről, 10 napos kúra, fájdalom, alvászavar, dühöngés
documentary film, Hungarian language, Duration: 35 min.
Beta SP #249
13-3-1:249/1
Once upon a time there was Wire on TV4
Volt egyszer egy Drót TV4
György Baló, last issue, compilation of excerpts of 25 issues from February to August 1994
Baló György, utolsó adás, összeállítás 1994 februárjától augusztusáig sugárzott 25 adás részleteiből
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-08, Duration: 75 min.
VHS #250
13-3-1:250/1
G. Soros on TV2 on The Crisis of Global Capitalism
Soros György a TV2-ben A globális kapitalizmus válsága c. könyvéről
book freshly coming out, way out of economic crisis, interview with author
book freshly coming out, way out of economic crisis, interview with author frissen megjelent könyv, kiút a gazdasági válságból, interjú a szerzővel
television program, Hungarian language, Duration: 10 min.
VHS #251
13-3-1:251/1
Cultural manager training program of the Eötvös Lóránd University Budapest
ELTE BTK Kulturális Manager-képző program
Airdates: 19-10-1992, Studió 1992; 16-10-1992 TV2; 10-11-1994, TV2; 06-12-1994, Duna TV
Adások: 19-10-1992, Studió '92; 16-10-1992 TV2; 10-11-1994, TV2; 06-12-1994, Duna TV
television program, Hungarian language, Date Aired: 1992-10-19, Duration: 26 min.
VHS #252
13-3-1:252/1
Black Box: Arrears
Fekete Doboz: Vannak tartozások
People in arrears with housing rents, eviction
lakbérhátralékosok, kilakoltatás
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 47 min.
VHS #253
13-3-1:253/1
DECJI PROGRAM: Children’s Program, Soros Foundation Yugoslavia, zoo, horse riding, painting, drawing, sports, dance, nature, lab, / A jugoszláviai Soros Alapítvány gyerek programja
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 10 min.
VHS #254
13-3-1:254/1
Worldnet Studios: Worldnet Sampler
Worldnet Studios összeállítás a programokból
Miscellaneous news coverage
vegyes hírek
television program, English language, Date Aired: 1990-12-06, Duration: 7 min.
VHS #255
13-3-1:255/1
Mediawave Festival from Győr on a Central Asian Tour
A győri Mediawave fesztivál közép-ázsiai bemutatkozó turnéja
events of the tour
a turné eseményei
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 226 min.
VHS #256
13-3-1:256/1
Do it differently. For a successful kindergarten and school learning; Municipality (Clinic), Sárospatak
Másképp. Az iskolai, óvodai tanulás sikeréért. Városi Önkormányzat (Rendelőintézet)
Workshop for teachers
továbbképzés tanároknak
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2003-03-27, Duration: 29 min.
VHS #257
13-3-1:257/1
The Land of Promise. Computer movie / Az ígéret földje. Számítógépes mozi
fiction film, Hungarian language, Duration: 103 min.
VHS #258
13-3-1:258/1
Gáspár Miklós Tamás
Tamás Gáspár Miklós: Össztűz, Nap TV
Politician interviewed by journalists in front of audience
a politkust újságírók kérdezik közönség előtt
television program, Hungarian language, Duration: 55 min.
13-3-1:258/2
György Fekete on Össztűz, Nap TV
Fekete György: Össztűz, Nap TV
Politician interviewed by journalists in front of audience
a politkust újságírók kérdezik közönség előtt
television program, Hungarian language, Duration: 55 min.
VHS #259
13-3-1:259/1
Repedések a monoliten. Juniper Productions, BBC
Cracks in the Monolith - Juniper Productions on BBC
Portrait of George Soros, philanthropist, transforming eastern Europe, open society, Soviet Union, Central European University,
porté Soros Györgyről, filantróp, Kelet-Európa átalakítása, nyitott társadalom, Szovjetunió, Kelet-európai Egyetem
television program, English language, Date Aired: 1990-07-03, Duration: 55 min.
VHS #260
13-3-1:260/1
Godspell Hunfalvy in Padlás theatre
Godspell Hunfalvy a Padlás színházban
play performed by young actors
a darabot fiatal színészek adják elő
documentary film, Hungarian language, Duration: 128 min.
VHS #261
13-3-1:261/1
Series of presentations for civil organisations , Tatai TV
Előadás sorozat civil szervezeteknek, Tatai TV
How to apply for grants? By Péter Balázs; Ethical problems of non-profit organisations by Béla Rabi; The role of publicity by Péter Kirschner;
Balázs Péter: Hogyan pályázzunk?; Rabi Béla: A nonprofit szervezetek etikai problémái; Kirschner Péter: A nyilvánosság szerepe
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-02, Duration: 135 min.
VHS #262
13-3-1:262/1
Technology
Technika
How technology has changed life, using technology,
hogyan változtatta meg a technika az életet, a technika felhasználása
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Date Aired: 1995, Duration: 29 min.
13-3-1:262/2
Desire
A vágy
Wishes, hunger, thirst, transsexual, ethology, addiction.
vágyak, éhség, szomjúság, transzszexualitás, etológia, szenvedélybetegség
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995, Duration: 31 min.
VHS #263
13-3-1:263/1
Tv Tévé (Thursday)
Tv Tévé (Csütörtök)
Miscellaneous, nature, cartoon, film
vegyes tudósítások, természet, rajzfilm
television program, Hungarian language, Date Aired: 1992-05-21, Duration: 240 min.
VHS #264
13-3-1:264/1
Tévé TV (Friday)
Tévé TV (Péntek)
Miscellaneous cultural, political
vegyes kulturális és politikai tudósítások
television program, Hungarian language, Date Aired: 1992-05-15, Duration: 240 min.
VHS #265
13-3-1:265/1
Tévé TV (Friday)
Tévé TV (Péntek)
Miscellaneous cultural, political
vegyes kulturális és politikai tudósítások
television program, Hungarian language, Date Aired: 1991-11-29, Duration: 235 min.
VHS #266
13-3-1:266/1
Tévé TV (Friday)
Tévé TV (Péntek)
Miscellaneous cultural, political
vegyes kulturális és politikai tudósítások
television program, Hungarian language, Date Aired: 1991-11-28, Duration: 240 min.
VHS #267
13-3-1:267/1
Tévé TV (Thursday)
Tévé TV (Csütörtök)
Miscellaneous cultural, political
vegyes kulturális és politikai tudósítások
television program, Hungarian language, Date Aired: 1992-05-14, Duration: 240 min.
VHS #268
13-3-1:268/1
Tévé TV (Friday)
Tévé TV (Péntek)
Miscellaneous cultural, political
vegyes kulturális és politikai tudósítások
television program, Hungarian language, Date Aired: 1992, Duration: 240 min.
VHS #269
13-3-1:269/1
Series of presentations for civil organisations, Tatai TV
Előadás sorozat civil szervezeteknek, Tatai TV
Groups assisting people with damaged health; Organising a group, presented by Zsuzsa Csató
Egészségkárosodott embereket segítő csoportok; Csoportszervezés, előadó: Csató Zsuzsa
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-02, Duration: 103 min.
13-3-1:269/2
Resort House Association, Somogybükkösd 1990-1994 on Tatai TV
Pihenőház Egyesület, Somogybükkösd 1990-1994, Tatai Tv
Decaying village, people moving out, club movement, therapy for alcohol abusers, free holiday for club members, camp
pusztuló falu, elköltözés, klubmozgaom, alkoholelvonó kúra, klubtagoknak ingyenes nyaralás, tábor
television program, Hungarian language, Duration: 20 min.
VHS #270
13-3-1:270/1
Series of presentations for civil organisations
Előadás sorozat civil szervezeteknek
The Hungarian non-profit community by László Harsányi; Managerial roles in non-profit organisations by Gábor Csizmár
A magyar nonprofit világ, előadó Harsányi László; Menedzserszerepek a nonprofit szervezetekben, előadó Csizmás Gábor
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-02, Duration: 183 min.
VHS #271
13-3-1:271/1
Decji children's camp sponsored by the Soros Foundation / Decji Soros gyerektábor
documentary film, Serbian language, Date Aired: 1992, Duration: 22 min.
VHS #272
13-3-1:272/1
News from Csorvás
Csorvási Hírek, Fúvószenekar és Majorette csoport /1.
Meeting of the local assembly, opening of the academic year in the school yard, pom-pom girls, brass band
önkormányzati közgyűlés, évnyitó az iskolaudvaron, majorette csoport, fúvószenekar
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1995-09-09, Duration: 180 min.
VHS #273
13-3-1:273/1
Volume 2, issue 5 Bell toll at twelve thirty, Black Box
2. évfolyam 5. szám Harangszó fél egykor, Fekete Doboz
Oppositional Round Table 2nd May 1989 planning the funeral of Imre Nagy, celebration on Heroes' square, burial in lot 301, interviews with victims of police abuse
Ellenzéki kerekasztal 1989 május 2-i ülése, Nagy Imre temetésének tervezése, ünnepség a Hősök terén, temetés a 301-es parcellán, interjú a rendőrségi brutalitás áldozataival
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1989-07, Duration: 92 min.
VHS #274
13-3-1:274/1
Foot care
Lábápolás
people with ulcer on their feet, come to specialist also from out of town
fekélyes lábú emberek, messziről is jönnek az orvoshoz
raw material, Hungarian language, Duration: 65 min.
SVHS #275
13-3-1:275/1
Our Veszprém / A Mi Veszprémünk
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995,
VHS #276
13-3-1:276/1
Ombudswoman. Éva Oravecz's program 1./Women, health, cancer screening; 2./ Family, divorce, wife beating, custody of children; 3./ Case study (kidnapping of a child) / Ombudsnő, Oravecz Éva műsora 1./ Nők, egészség, rákszűrés 2./ Család, válás, gyermekelhelyezés; 3./ Esettanulmány (gyermekrablás)
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995, Duration: 129 min.
VHS #277
13-3-1:277/1
Ombudswoman. Éva Oravecz's program 1./Domestic violence; 2./ Women in advertisements; 3./ Sexual harassment at workplace; 4./Emergency contraception, women's magazines, camps for children; 5./Maternity home, home for mothers with children, care for mother / Ombudsnő, Oravecz Éva műsora1./ A családon belüli erőszak, 2./ A nő a reklámban 3. / Munkahelyi szexuális zaklatás 4./Sürgősségi fogamzásgátlás, női lapok, gyerektáborok; 5./Anyaotthon, szülőotthon, Schöpf-Mérei kórház
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995, Duration: 149 min.
VHS #278
13-3-1:278/1
Central Express Prog. 1 English Version, with Subtitles
Central Express, 1. adás angol verzió, angol feliratos
Yugoslavian refugees in camps, János Betlen
jugoszláv menekülttáborok, Betlen János műsora
television program, Hungarian language, Date Aired: 1992, Duration: 27 min.
VHS #279
13-3-1:279/1
News on TV1
Híradó TV1
Awards for literature and historical sciences, scholarships, Soros Foundation, Merlin theatre
irodalmi és történészi díjak, ösztöndíjak, Soros Alapítvány, Merlin színház
television program, Hungarian language, Duration: 1 min.
VHS #280
13-3-1:280/1
Search for Common Ground - on Energy / Közös megoldás - energia
television program, English language, Date Aired: 1989, Duration: 29 min.
VHS #281
13-3-1:281/1
Nagykovácsi
Nagykovácsi
local history, nature, village, church
helytörténet, természet, falu templom
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998, Duration: 14 min.
VHS #282
13-3-1:282/1
On the way to the seven houses, film by Kópickó
Útban a hét házhoz. Auf den Weg zu den sieben Hausern. Kópickó
"film letter"
"filmlevél"
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1991, Duration: 41 min.
VHS #283
13-3-1:283/1
István Jelenczki, Right to Death parts I and II
Jelenczki István: Haláljog I – II.
death, saving life, passive and active euthanasia, prevention, Alaine Polcz, Endre Czeizel, informing patients on their condition, terminally ill,
halál, élet megmentése, passzív és aktív eutanázia, megelőzés, Polcz Alaine, Czeizel Endre, a betegek tájékoztatása állapotukról, gyógyíthatatlan betegek
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1993, Duration: 120 min.
VHS #284
13-3-1:284/1
Zsanett
Zsanett
newborn with eye cancer, Kaposvár, hereditary illness, operation in Essen,
újszülött, szemrák, Kaposvár, örökletes betegség, műtét Essenben
documentary film, Hungarian language, Duration: 29 min.
VHS #285
13-3-1:285/1
1. Greetings from Budapest 2. The hope of Descendants
Üdvözlet Budapestről. A leszármazottak reménye
Performance by pupils of the American Endowment (Jewish) school, Heroes' square, thanking funders
Az Amerikai Endowment (zsidó) iskola tanulóinak előadása, Hősök tere, köszönet a finanszírozóknak
documentary film, English language, Duration: 9 min.
VHS #286
13-3-1:286/1
Pallas Box, Sándor Érdi talks with Dr. Péter Popper, 2. Katalin Szegvári talks with György Moldova / Pallasz páholy, 1. Dr. Popper Péterrel Érdi Sándor beszélget, 2. Moldova Györggyel Szegvári Katalin beszélget
documentary film, Hungarian language, Duration: 48 min.
VHS #287
13-3-1:287/1
Vuk Drascovic case
A Vuk Drascovic eset
Hunger strike, charges by the Milosevic regime
éhségsztrájk, a Milosevic rendszer vádjai
documentary film, English language, Duration: 7 min.
VHS #288
13-3-1:288/1
George Soros on Aktuális TV2
Soros György az Aktuálisban TV2
Interview with George Soros on setting up CEU
interjú Soros Györggyel a Közép-európai Egyetem létrehozásával kapcsolatban
television program, Hungarian language, Duration: 24 min.
VHS #289
13-3-1:289/1
THE WEEK
A HÉT
BBC film "Life on the ethnic fault line", Black Box, conference train, Jews, Gipsies
BBC film, "Élet az etnikai választóvonalon", Fekete Doboz, konferenciavonat, zsidók, cigányok
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-02-20, Duration: 20 min.
VHS #290
13-3-1:290/1
Master Echart's sermons on Közjáték
Közjáték: Echart Mester Prédikációi
texts read, dance by Iván Markó, music by Károly Cserepes
felolvasott szöveg, táncol Markó Iván, Cserepes Károly zenéje
television program, Hungarian language, Duration: 40 min.
VHS #291
13-3-1:291/1
Lindri
Lindri
Gipsies, folk music, dance, theatre performance
cigányok, népzene, néptánc, színházi előadás
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1994-03-03, Duration: 115 min.
Beta SP #292
13-3-1:292/1
Subjective newsreel
Szubjektív Híradó
József Barát, mass firing from radio
Barát József, tömeges elbocsátások a rádióból
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-05-11, Duration: 7 min.
Beta SP #293
13-3-1:293/1
Soros György a THIS WEEK adásban
George Soros on THIS WEEK
gamble with the Pound, speculator, giving the profit to the East,
hazardírozás a fonttal, spekulátor, a nyereséget továbbadja keletre
television program, English language, Duration: 25 min.
13-3-1:293/2
Breaking in shops
Betörés boltokba
interviews with shopkeepers and perpetrators
interjú boltosokkal és az elkövetőkkel
television program, Hungarian language, Duration: 12 min.
13-3-1:293/3
racist attacks
rasszista támadások
skinheads, blacks, Gipsies, interviews with victims and witnesses
skinheadek, feketék, cigányok, interjú az áldozatokkal és szemtanúkkal
television program, Hungarian language, Duration: 10 min.
13-3-1:293/4
Transportation of aid to Yugoslavia
Segélyszállítmány Jugoszláviába
Hungarians in Voivodina, medicine
vajdasági magyarok, gyógyszerek
television program, Hungarian language, Date Aired: 1993, Duration: 2 min.
VHS #294
13-3-1:294/1
Toys and holidays. Szórakaténusz museum of toys
Játék és ünnep, Szórakaténusz játékmúzeum
Kecskemét
Kecskemét
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1990, Duration: 13 min.
VHS #295
13-3-1:295/1
Weave you girls, spin you girls. Szórakaténusz museum of toys
Szőjetek lányok, fonjatok lányok, Szórakaténusz játékmúzeum
Kecskemét
Kecskemét
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1990, Duration: 18 min.
VHS #296
13-3-1:296/1
Point theatre, Caesarean section; Royal Shadows concert
Pont Színház: Császármetszés; Royal Shadows koncert
clips of the two performances, excerpts of the performances
videóklipp a két előadásból, részletek
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1994-07-24, Duration: 84 min.
VHS #297
13-3-1:297/1
Hungary- a video history, Medieval History
Magyarország történelme videón: a középkor
Árpád Hungary (earliest origins to 1301), The Golden Age of Hungary (1301 to 1437); Hungary in Greatness and Decline (1437 to 1526)
Árpádkori Magyarország (a kezdetektől 1301-ig), Magyarország aranykora (1301 - 1437), Magyaroszág virágzása és bukása (1437 - 1526)
television program, English language, Date Aired: 1994, Duration: 129 min.
VHS #298
13-3-1:298/1
Who are you? What are you? A nativity play
Ki vagy? Mi vagy? Betlehemes játék
performed by patients at the Pomáz Psychiatric Rehabilitation Institute,
Pomázi Munkaterápiás Intézet bentlakóinak előadása
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1990, Duration: 70 min.
VHS #299
13-3-1:299/1
Who are you? What are you? A nativity play
Ki vagy? Mi vagy? Betlehemes játék
performed by patients at the Pomáz Psychiatric Rehabilitation Institute,
Pomázi Munkaterápiás Intézet bentlakóinak előadása
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1990, Duration: 70 min.
VHS #300
13-3-1:300/1
Hungarian Colours
Magyar színek
characteristic folk dances from the different regions of Hungary
tipikus néptáncok Magyarország különböző vidékeiről
raw material, Hungarian language, Duration: 18 min.
VHS #301
13-3-1:301/1
Sociology meeting
Szociológiai találkozó
Szeged, meeting, sociology, András Lengyel, elderly people on their youth
Szeged, találkozó, szociológia, Lengyel András, idősek beszélnek fiatalkorukról,
raw material, Hungarian language, Duration: 32 min.
13-3-1:301/2
Plucking of feathers of geese
Tollfosztás
women plucking feathers
tolltépő asszonyok
documentary film, Hungarian language, Duration: 11 min.
13-3-1:301/3
Survival strategies
Túlélési stratégiák
views on the reforms of Ákos Szilágyi, Péter Nádas, János Vargha,
Szilágyi Ákos, Nádas Péter, Vargha János véleménye a reformokról,
raw material, Hungarian language, Duration: 120 min.
VHS #302
13-3-1:302/1
Show of the University Folk Dance Ensemble of Eötvös Lóránd University 1991/1992
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Egyetemi Néptánc Együttesének műsora 1991/1992
Theatre recording
színházi felvétel
raw material, Hungarian language, Duration: 180 min.
VHS #303
13-3-1:303/1
Repedések a monoliten. , BBC adás
Cracks in the Monolith - Juniper Productions on BBC
Portrait of George Soros, philanthropist, transforming Eastern Europe, open society, Soviet Union, Central European University,
portré Soros Györgyről, filantróp, Kelet-Európa átalakítása, nyitott társadalom, Szovjetunió, Kelet-európai Egyetem,
television program, English language, Date Aired: 1990-07-03, Duration: 55 min.
VHS #304
13-3-1:304/1
TV news programs, 26th November 1993 Friday
TV híradók, 1993 november 26. péntek
miscellaneous
híradók
television program, Hungarian language, Date Aired: 1993-11-26, Duration: 29 min.
13-3-1:304/2
Cartoon, teleshop, film previews, Western fiction film, golf, History of American economy on TV4 / Rajzfilm, teleshop, filmajánló, könnyűzenei műsor, reklám, western mozifilm, golf, amerikai gazdaságtörténet a TV4-en
television program, Hungarian language, Duration: 212 min.
VHS PAL #305
13-3-1:305/1
Images and memories Duna TV, Historical Interviews Video library, Soros Collection of the National Széchényi Library
Képek és emlékek Duna TV. Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Videotára, Soros Gyűjtemény
Hungarian movie theatre newsreel No 757, 20th August 1938, Kálmán Benda historian
757. filmszínházi híradó, 1938. augusztus 20, Benda Kálmán történész
television program, Hungarian language, Date of air: 1993, Duration: 20 min.
VHS #306
13-3-1:306/1
Makó workshop
Makói műhely
images, graffiti, interview with a person with alcohol problems
képek, graffiti, interjú alkoholistával
raw material, Hungarian language, Date Aired: 1993, Duration: 41 min.
13-3-1:306/2
Compilation of earlier programs, Makó TV
Összefoglaló az eddigi adásokból, Makó TV
airdates: December 1990 to 1993, independent TV
az 1990 december és 1993 közötti adások, független TV
television program, Hungarian language, Duration: 95 min.
VHS #307
13-3-1:307/1
We are the champions on Veszprém TV
Veszprém Városi Televízió: Mi vagyunk a bajnokok
men's handball team of the city of Veszprém
veszprémi férfi kézilabdacsapat
television program, Hungarian language, Date Aired: 1992, Duration: 4 min.
VHS #308
13-3-1:308/1
Photo on motion picture, on TV4
Fotó mozgóképen, TV4
airdates: 1994 July, August, September, photos, cameras, exhibition, auction, pictures of the year
az 1994 júliusi, augusztusi és szeptemberi adások, fényképek, fényképezőgépek, kiállítás, árverés, az év képei
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-07-26, Duration: 105 min.
13-3-1:308/2
fiction film Driving Force on TV4 / Hajtóerő - mozifilm a TV4-en
fiction film, Hungarian language, Duration: 80 min.
13-3-1:308/3
Katalin Karády on TV
Karády Katalin TV4
songs, excerpts from musicals
songs, excerpts from musicals, dalok, részletek musicalekből
television program, Hungarian language, Duration: 11 min.
VHS #309
13-3-1:309/1
Flick-flack. Confession of female gymnastics
Flick-flack, vallomások a női tornáról
trainers, children, Henrietta Ónodi, Andrea Molnár, painful stretching
edzők, gyerekek, Ónodi Henrietta, Molnár Andrea, fájdalmas nyújtás
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1993, Duration: 27 min.
13-3-1:309/2
District 15 TV:
XV. Kerületi TV
various topics: health care; quiz, concert, police interpreters, language training, recruitment, short film with horses, concert, pool, gas spray for self-defence
vegyes témák: egészségügy, rejtvény, koncert, rendőrségi tolmácsok, nyelvoktatás, toborzás, rövid film a lovakról, koncert, pool, önvédelmi gázspray
television program, Hungarian language, Duration: 203 min.
VHS #310
13-3-1:310/1
Star TV
Sztár TV
miscellaneous, music, films, parody
vegyes: zene, filmek, paródia
television program, Hungarian language, Duration: 194 min.
VHS #311
13-3-1:311/1
Good evening Vietnam - The pilot episode
Jó estét Vietnam - kísérleti lecke
English language course
angol nyelvi kurzus
television program, English language, Duration: 15 min.
VHS #312
13-3-1:312/1
Black Box: 1. Homeless; 2. Paupers; 3. Residents of Angyal street / Fekete Doboz: 1. Hajléktalanok; 2. Nincstelenek; 3. Angyal utcaiak
documentary film, Hungarian language,
VHS #313
13-3-1:313/1
Screening our society
Társadalmunk átvilágítása
excerpt, collector of odd articles, statute of Lenin, helmet
fura tárgyak gyűjtője, Lenin-szobor, sisak
documentary film, Hungarian language, Duration: 4 min.
VHS #314
13-3-1:314/1
Business profile - new magazine
Business profil. Üzleti hírműsor
business news
üzleti hírek
television program, Hungarian language, Duration: 31 min.
VHS #315
13-3-1:315/1
Visual tool for speech handicapped persons
Vizuális oktató és gyakorló rendszer kifejlesztése
help to achieve correct articulation
a helyes artikuláció kialakítása
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1992, Duration: 22 min.
VHS #316
13-3-1:316/1
Brief coverage of the workshop Civil control and leadership on Napkelte MTV
Rövid híradás a Civil ellenőrzés és irányítás tanfolyamról, Napkelte MTV
possibilities of civil control of the military, Chris Donelly
Chris Donelly, a hadsereg civil ellenőrzésének lehetőségei
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-06-03, Duration: 4 min.
VHS #317
13-3-1:317/1
Black Box Video Journal: Volume I issue 1. Civil techniques (Alliance of Young Democrats); interview with Péter Hanák (Democratic Trade Union of Scientific Workers) / Fekete Doboz videofolyóirat. I. Évfolyam 1 szám: Civil technikák (Fidesz); Hanák Péter (TDDSZ) interjú
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1998-08, Duration: 99 min.
VHS #318
13-3-1:318/1
Black Box Video Journal: Volume I issue 2. Structures (the Nagymaros dam); Hunger strike for passports / Fekete Doboz videofolyóirat. I. Évfolyam 2 szám: A műtárgy; Éhségsztrájk
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1998-08, Duration: 78 min.
VHS #319
13-3-1:319/1
Tamás Forró's interviews with Zoltán Zsille on Nap TV / Forró Tamás beszélget Zsille Zoltánnal, Nap TV
television program, Hungarian language, Date Aired: 1990, Duration: 25 min.
VHS #320
13-3-1:320/1
Open air schools in Hungary
Erdei iskolák Magyarországon
village schools for urban children, tourism, environmental education, nature, village life
városi gyerekek a falusi iskolában, turizmus, környezeti nevelés, természet, falusi élet
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2001, Duration: 126 min.
VHS PAL #321
13-3-1:321/1
Tivadar Pártay on MTV Historical Interviews Video library, Soros Collection of the National Széchényi Library
Pártay Tivadar, MTV. Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Videotára, Soros Gyűjtemény
leader of the Small Holders' Party in the 2nd world war
a Kisgazdapárt vezetője a második világháborúban
television program, Hungarian language, Date of air: 1986-11-18, Duration: 54 min.
VHS #322
13-3-1:322/1
Interview with József Antall on A HÉT
Antall József interjú, A HÉT
Russia, Yeltsin, Polish elections, George Soros
Oroszország, Jelcin, lengyel választások, Soros György
television program, Hungarian language, Date Aired: 1993-10-03, Duration: 20 min.
VHS #323
13-3-1:323/1
Interview with Tibor Méray about the Imre Nagy group
Méray Tibor a Nagy Imre csoportról
speech on the funeral of Imre Nagy 16th June 1989, interview
beszéd Nagy Imre temetésén 1989. június 16-án, interjú
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 50 min.
Audio cassette #324
13-3-1:324/1
Violin-piano concert / Hegedű-zongora koncert
raw material, Hungarian language, Duration: 40 min.
Audio cassette #325
13-3-1:325/1
Dobogókő 1999 conference on group homes 1
Dobogókő 1999 konferencia a kitagolásról 1
presentation of heads of institutions, Fad, sport clubs, secondary school student, job opportunities, Magyarszerdahely, patients of rehabilitation and mentally disabled in group homes, András Sepregi, group home care and work for the mentally disabled, Putnok, Katalin Szilasi, sheltered jobs, training, workplace community, children's home, Pécsvárad, mentally disabled children, Mrs. Makrai, integration of disabled in neighbourhood, helpers, Éva Krizsán, Szigetvár, temporary and permanent placement,
az intézményvezetők előadásai, Fad, sportegyesületek, középiskolai diák, munkalehetőség, Magyarszerdahely, rehabilitációs paciensek és értelmi fogyatékosok lakóotthonokban, Sepregi András, lakóotthonos ellátás és munka értelmi fogyatékosoknak, Putnok, Szilasi Katalin, szociális munkahelyek, képzés, munkahelyi közösség, gyermekotthon, Pécsvárad, értelmi fogyatékos gyerekek, Makrainé, az értelmi fogyatékosok integrációja a lakónegyedben, segítők, Krizsán Éva, Szigetvár, átmeneti és tartós elhelyezés
raw material, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 90 min.
Audio cassette #326
13-3-1:326/1
Dobogókő 1999 conference on group homes 2.
Dobogókő 1999 konferencia a kitagolásról 2.
reporting by institution heads, daily routine of the mentally disabled, children, neighbours, professionals, rights of residents in group homes, self-esteem, preparation for moving in, work, vocational training school, rehabilitation
az intézményvezetők beszámolói, az értelmi fogyatékosok napi időbeosztása, gyerekek, szomszédok, szakemberek, a lakóotthon lakóinak jogai, önbecsülés, felkészülés a beköltözésre, munka, szakiskola, rehabilitáció
raw material, Hungarian language, Duration: 90 min.
Audio cassette #327
13-3-1:327/1
Dobogókő 1999 conference on group homes 3
Dobogókő 1999 konferencia a kitagolásról 3
problems of moving in an institution, mentally disabled young preparation, helpers, personal development program, achieving independence, self-control, interpersonal reactions, money management, social nurse training,
az intézménybe beköltözés problémái, az értelmi fogyatékos fiatalok felkészítése, segítők, személyre szabott fejlesztési program, függetlenné válás, önkontrol, interperszonális reakciók, pénzzel való bánás, szociális gondozónői képzés
raw material, Hungarian language, Duration: 90 min.
Audio cassette #328
13-3-1:328/1
Dobogókő 1999 conference on group homes 3
Dobogókő 1999 konferencia a kitagolásról 3
sexual rigths of the mentally disabled, German lecturer Weber, institution heads
az értelmi fogyatékosok szexuális jogai, Weber német előadó, intézményvezetők
raw material, Hungarian language, Duration: 55 min.
Audio cassette #329
13-3-1:329/1
Dobogókő 1999, conference on group homes 4
Dobogókő 1999, konferencia a kitagolásról 4.
Maria Bruckmüller's presentation, interpreted by Péter Zászhaliczky, disabled, institution heads, self-determination of the mentally disabled,
Maria Bruckmüller előadása, Zászhaliczky Péter tolmácsol, fogyatékosok, intézményvezetők, a szellemi fogyatékosok önrendelkeszése
raw material, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 80 min.
Audio cassette #330
13-3-1:330/1
Dobogókő 1999, conference on group homes, 4.
Dobogókő 1999, konferencia a kitagolásról 4.
presentation of heads of institutions, job opportunities, patients of rehabilitation and mentally disabled in group homes, group home care and work for the mentally disabled, sheltered jobs, training, workplace community, therapy, children, youth, daily routine, earning wages
intézményvezetők előadása, munkalehetőségek, rehabilitációs paciensek és szellemi fogyatékosok lakóotthonos elhelyezése, lakóotthonos ellátás, munka, szociális munkahelyek, képzés, munkahelyi közösség, terápia, gyerekek, fiatalok, napi időbeosztás, fizetés
raw material, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 90 min.
Audio cassette #331
13-3-1:331/1
Dobogókő 1999 conference on group homes 5
Dobogókő 1999 konferencia a kitagolásról 5.
presentation of heads of institutions, Fad, sport clubs, secondary school student, job opportunities, Magyarszerdahely, patients of rehabilitation and mentally disabled in group homes, András Sepregi, group home care and work for the mentally disabled, Putnok, Katalin Szilasi, sheltered jobs, training, workplace community, children's home, Pécsvárad, mentally disabled children, Mrs. Makrai, integration of disabled in neighbourhood, helpers, Éva Krizsán, Szigetvár
intézményvezetők előadása, Fad, sportegyesületek, középiskolás, munkalehetőségek, Magyarszerdahely, rehabilitációs paciensek és értelmi fogyatékosok lakóotthonos elhelyezése, Sepregi András, lakóotthonos ellátás és munka az értelmi fogyatékosok számára, Putnok, Szilasi Katalin, szociális munkahelyek, képzés, munkahelyi közösség, gyermekotthon, Pécsvárad, szellemi fogyatékos gyerekek, Makrainé, a fogyatékosok integrációja a lakónegyedbe, segítők, Krizsán Éva, Szigetvár
raw material, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 90 min.
Audio cassette #332
13-3-1:332/1
Dobogókő 1999 conference on group homes 5
Dobogókő 1999 konferencia a kitagolásról 5.
local government of county Borsod-Abaúj-Zemplén, social services, institution heads, finances, institutions, different wines, mentally disabled children and adults, special education, impact assessment, normative transfer,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzata, szociális szolgáltatások, intézményvezetők, finanszírozás, borok, értelmi fogyatékos gyerekek és felnőttek, gyógypedagógia, hatásvizsgálat, normatív finanszírozás
raw material, Hungarian language, Duration: 65 min.
Audio cassette #333
13-3-1:333/1
Dobogókő 1999 conference on group homes 7.
Dobogókő 1999 konferencia a kitagolásról 7.
reporting by institution heads, daily routine of the mentally disabled, work, conflict solving, human rights, supervision for professionals, room mates, ability to make decisions, education of the mentally disabled, Anna Belia, finances,
intézményvezetők beszámolói, az értelmi fogyatékosok napi időbeosztása, munka, konfliktuskezelés, emberi jogok, szakemberek szupervíziója, szobatársak, döntéshozatalra való képesség, az értelmi fogyatékosok képzése, Belia Anna, finanszírozás
raw material, Hungarian language, Duration: 90 min.
Audio cassette #334
13-3-1:334/1
Dobogókő 1999 conference on group homes 7.
Dobogókő 1999 konferencia a kitagolásról 7
institutions for mentally disabled children, rehabilitation, skills assessment professionals,
értelmi fogyatékos gyerekek intézete, rehabilitáció, készség-felmérési szakemberek
raw material, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 90 min.
Audio cassette #335
13-3-1:335/1
Dobogókő 1999 conference on group homes 8
Dobogókő 1999 konferencia a kitagolásról 8
Details of grant program for social institutions given by Márta Kedl, comments by László Németh, moderator Mrs. Lági, end of conference, closing comments
a szociális intézmények számára kiírt pályázatot Kedl Márta ismerteti, zárszó
raw material, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 25 min.
Audio cassette #336
13-3-1:336/1
Dobogókő 1999 conference on group homes 8
Dobogókő 1999 konferencia a kitagolásról 8
presentation of heads of institutions, Fad, sport clubs, secondary school student, job opportunities, Magyarszerdahely, patients of rehabilitation and mentally disabled group homes, András Sepregi, group home care and work for the mentally disabled, Putnok, Katalin Szilasi, sheltered jobs, training, workplace community, children's home, Pécsvárad, mentally disabled children, Mrs. Makrai, integration of disabled in neighbourhood, helpers, Éva Krizsán, Szigetvár
intézményvezetők előadása, Fad, sportegyesületek, középiskolás, munkalehetőségek, Magyarszerdahely, rehabilitációs paciensek és értelmi fogyatékosok lakóotthonos elhelyezése, Sepregi András, lakóotthonos ellátás és munka az értelmi fogyatékosok számára, Putnok, Szilasi Katalin, szociális munkahelyek, képzés, munkahelyi közösség, gyermekotthon, Pécsvárad, szellemi fogyatékos gyerekek, Makrainé, a fogyatékosok integrációja a lakónegyedbe, segítők, Krizsán Éva, Szigetvár
raw material, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 20 min.
Audio cassette #337
13-3-1:337/1
Dobogókő 1999 conference on group homes 6
Dobogókő 1999 konferencia a kitagolásról 6
story of two mentally disabled siblings, homeowners, sub-tenants, institution heads, children in state care, group homes, institution, employment, solidarity, community,
két értelmi fogyatékos testvér története, lakástulajdonosok, albérlők, intézményvezetők, állami gondozott gyerekek, lakóotthonok, intézmények, munka, szolidaritás, közössé
raw material, Hungarian language, Duration: 90 min.
Audio cassette #338
13-3-1:338/1
Agents and Files - Conference on the publicity of files of the secret police 1.
Ügynökök és akták - konferencia a titkosrendőrség megfigyelési iratainak nyilvánosságáról 1.
conference on 6th and 7th September 2002, freedom of opinion, of speech, of information, privacy, communism, democracy, department III/3, accessibility of files, Gábor Halmai, Alexander Smolar Chairman of the Board of the Polish Báthory Foundation, lustration, collaboration with the secret police, Joachim Gauck, Gabriel Andrejescu Chairman of the Rumanian Helsinki Committee, 6th September 14:20-15:50
2002. szeptember 6-án és 7-én tartott konferencia, vélemény- szólás- és információs-szabadság, adatvédelem, kommunizmus, demokrácia, III/3 ügyosztály, hozzáférés az aktákhoz, Halmai Gábor, Alexander Smolar a Lengyel Báthory Alapítvány elnöke, átvilágítás, együttműködés a titkosrendőrséggel, Joachim Gauck, Gabriel Andrejescu, a román Helsinki Bizottság elnöke, szeptember 6. 14:20-15:50
raw material, Hungarian language, Date Aired: 2002-09-06, Duration: 90 min.
Audio cassette #339
13-3-1:339/1
Agents and Files - Conference on the publicity of files of the secret police 2.
Ügynökök és akták - konferencia a titkosrendőrség megfigyelési iratainak nyilvánosságáról 2.
conference on 6th and 7th September 2002, freedom of opinion, of speech, of information, privacy, secret service of the dictatorship, department III/3, accessibility of files, unveiling secret agents, lustration of prominent persons, prime minister Medgyessy, György Bence, Joachim Gauck, 6th September 15:50
2002. szeptember 6-án és 7-én tartott konferencia, vélemény- szólás- és információs-szabadság, adatvédelem, a diktatúra titkosszolgálata, III/3 ügyosztály, hozzáférés az aktákhoz, ügynökök leleplezése, prominens személyek átvilágítása, Medgyessy Péter miniszterelnök, Bence György, Joachim Gauck, szeptember 6. 15:50
raw material, Hungarian language, Date Aired: 2002-09-06, Duration: 90 min.
Audio cassette #340
13-3-1:340/1
Agents and Files - Conference on the publicity of files of the secret police 3.
Ügynökök és akták - konferencia a titkosrendőrség megfigyelési iratainak nyilvánosságáról 3.
conference on 6th and 7th September 2002, files transferred to the secret service, legislation, archives law, democracy, management of files, Katalin Kutrucz, Historical Archives of the Hungarian State Security, questions and answers, Sándor Szilágyi, Vilmos Sóos, Ferenc Kőszeg, 6th September 17:40
2002. szeptember 6-án és 7-én tartott konferencia, a titkosszolgálatnak átadott dossziék, törvények, az archívum-törvény, demokrácia, a dossziék kezelése, Kutrucz Katalin, a Magyar Állambiztonsági Szolgálat Történelmi Archívuma, kérdések és feleletek, Szilágyi Sándor, Sóos Vilmos, Kőszeg Ferenc, 6. 17:40
raw material, Hungarian language, Date Aired: 2002-09-06, Duration: 85 min.
Audio cassette #341
13-3-1:341/1
Agents and Files - Conference on the publicity of files of the secret police 5.
Ügynökök és akták - konferencia a titkosrendőrség megfigyelési iratainak nyilvánosságáról 5.
conference on 6th and 7th September 2002, freedom of opinion, of speech, of information, privacy, secret service of the dictatorship, right of victim to decide which information to be published, department III/3, researching the files, 7th September 9:15
2002. szeptember 6-án és 7-én tartott konferencia, vélemény- szólás- és információs-szabadság, a diktatúra titkosszolgálata, az áldozat joga, hogy eldöntse, mely adatok kerülhetnek nyilvánosságra, III/3 ügyosztály, a dossziék kutatása, szeptember 7. 09:15
raw material, Hungarian language, Date Aired: 2002-09-07, Duration: 40 min.
Audio cassette #342
13-3-1:342/1
Agents and Files - Conference on the publicity of files of the secret police 6.
Ügynökök és akták - konferencia a titkosrendőrség megfigyelési iratainak nyilvánosságáról 6.
conference on 6th and 7th September 2002, freedom of opinion, of speech, of information, privacy, secret service of the dictatorship, right of victim to decide which information to be published, case of Sándor Tar, legislation, rule of law, Katalin Kutrucz, László Majtényi, Imre Mécs, László Balogh, department III/3 7th September 10:45
2002. szeptember 6-án és 7-én tartott konferencia, vélemény- szólás- és információs-szabadság, a diktatúra titkosszolgálata, az áldozat joga, hogy eldöntse, mely adatok kerülhetnek nyilvánosságra, Tar Sándor esete, jogalkotás, jogállamiság, Kutrucz Katalin, Majtényi László, Mécs Imre, Balogh László, III/3 ügyosztály, szeptember 7. 10:45
raw material, Hungarian language, Date Aired: 2002-09-07, Duration: 90 min.
Audio cassette #343
13-3-1:343/1
Agents and Files - Conference on the publicity of files of the secret police 7.
Ügynökök és akták - konferencia a titkosrendőrség megfigyelési iratainak nyilvánosságáról 7.
conference on 6th and 7th September 2002, freedom of opinion, of speech, of information, privacy, secret service of the dictatorship, right of victim to decide which information to be published, case of Sándor Tar, legislation, rule of law, Katalin Kutrucz, László Majtényi, Imre Mécs, László Balogh, Péter Medgyessy reporting for the secret police, Ferenc Kőszeg, Mária Ludassy, András Gyekiczky, department III/3
2002. szeptember 6-án és 7-én tartott konferencia, vélemény- szólás- és információs-szabadság, adatvédelem, a diktatúra titkosszolgálata, az áldozat joga, hogy eldöntse, mely adatok kerülhetnek nyilvánosságra, Tar Sándor esete, jogalkotás, jogállamiság, Kutrucz Katalin, Majtényi László, Mécs Imre, Balogh László, Medgyessy Péter jelentései a titkosrendőrségnek, Kőszeg Ferenc, Ludassy Mária, Gyekiczky András, III/3 ügyosztály
raw material, Hungarian language, Date Aired: 2002-09-07, Duration: 60 min.
Audio cassette #344
13-3-1:344/1
Agents and Files - Conference on the publicity of files of the secret police 9.
Ügynökök és akták - konferencia a titkosrendőrség megfigyelési iratainak nyilvánosságáról 9.
conference on 6th and 7th September 2002, freedom of opinion, of speech, of information, privacy, secret service of the dictatorship, right of victim to decide which information to be published, case of Sándor Tar, legislation, rule of law, Katalin Kutrucz, László Majtényi, Imre Mécs, László Balogh, Péter Medgyessy reporting for the secret police, Ferenc Kőszeg, Mária Ludassy, András Gyekiczky, department III/3, research the files, 7th September 15:25-18:05
2002. szeptember 6-án és 7-én tartott konferencia, vélemény- szólás- és információs-szabadság, adatvédelem, a diktatúra titkosszolgálata, az áldozat joga, hogy eldöntse, mely adatok kerülhetnek nyilvánosságra, Tar Sándor esete, jogalkotás, jogállamiság, Kutrucz Katalin, Majtényi László, Mécs Imre, Balogh László, Medgyessy Péter jelentései a titkosrendőrségnek, Kőszeg Ferenc, Ludassy Mária, Gyekiczky András, III/3 ügyosztály, dossziék kutathatósága, szeptember 7. 15¬¬¬¬:25 – 18:05
raw material, Hungarian language, Date Aired: 2002-09-07, Duration: 90 min.
Audio cassette #345
13-3-1:345/1
Agents and Files - Conference on the publicity of files of the secret police 10.
Ügynökök és akták - konferencia a titkosrendőrség megfigyelési iratainak nyilvánosságáról 10.
conference on 6th and 7th September 2002, freedom of opinion, of speech, of information, privacy, secret service of the dictatorship, right of victim to decide which information to be published, case of Sándor Tar, legislation, rule of law, Katalin Kutrucz, László Majtényi, Imre Mécs, László Balogh, Péter Medgyessy reporting for the secret police, Ferenc Kőszeg, Mária Ludassy, András Gyekiczky, department III/3, research the files, 7th September 18:05
2002. szeptember 6-án és 7-én tartott konferencia, vélemény- szólás- és információs-szabadság, adatvédelem, a diktatúra titkosszolgálata, az áldozat joga, hogy eldöntse, mely adatok kerülhetnek nyilvánosságra, Tar Sándor esete, jogalkotás, jogállamiság, Kutrucz Katalin, Majtényi László, Mécs Imre, Balogh László, Medgyessy Péter jelentései a titkosrendőrségnek, Kőszeg Ferenc, Ludassy Mária, Gyekiczky András, III/3 ügyosztály, dossziék kutathatósága, szeptember 7. 18:05
raw material, Hungarian language, Date Aired: 2002-09-07, Duration: 40 min.
Audio cassette #346
13-3-1:346/1
Agricultural hour
Agráróra
Hajdúböszörmény, ed. Zoltán Köszörüs, agricultural news, auction, report on the Sándor Zaveczky the shepherd of the year, fishery, quiz
Hajdúböszörmény, ed. Zoltán Köszörüs, agricultural news, auction, report on the Sándor Zaveczky the shepherd of the year, fishery, quiz
radio program, Hungarian language, Date Aired: 1995-11-19, Duration: 60 min.
Audio cassette #347
13-3-1:347/1
Agricultural hour
Agráróra
Hajdúböszörmény, ed. Zoltán Köszörüs, agricultural news, hazardous materials and explosives in the household and in agriculture, agricultural pension funds, quiz, prizes
Hajdúböszörmény, szerkesztő Köszörüs Zoltán, mezőgazdasági hírek, veszélyes hulladék és robbanékony anyagok a háztartásban és a mezőgazdaságban, mezőgazdasági nyugdíjpénztárak, kvíz, nyeremények
radio program, Hungarian language, Date Aired: 1995-11-26, Duration: 60 min.
Audio cassette #348
13-3-1:348/1
Agricultural hour
Agráróra
Hajdúböszörmény, ed. Zoltán Köszörüs, agricultural news, Parliament's activities in winter, Zsolt Karalyos head of Agricultural Cooperatives in County Hajdu-Bihar, winter work in gardens, planting trees, Advent, "price stock exchange" of wheat and corn, quiz,
Hajdúböszörmény, szerkesztő Köszörüs Zoltán, mezőgazdasági hírek, a Parlament téli ülésszaka, Karalyos Zsolt, a Hajdu-Bihar megyei Mezőgazdasági Szövetkezetek elnöke, téli munkálatok a kertben, faültetés, Advent, búza és kukorica "ártőzsde", kvíz
radio program, Hungarian language, Date Aired: 1995-12-03, Duration: 60 min.
Audio cassette #349
13-3-1:349/1
Agricultural hour
Agráróra
Hajdúböszörmény, ed. Zoltán Köszörüs, Apiscola Foundation, planting woods, energy, apiculture, assistance, quiz
Hajdúböszörmény, szerkesztő Köszörüs Zoltán, Apiscola Alapítvány, erdőtelepítés, energia, méhészet, támogatás, kvíz
radio program, Hungarian language, Date Aired: 1995-12-10, Duration: 60 min.
Audio cassette #350
13-3-1:350/1
Agricultural hour
Agráróra
Hajdúböszörmény, ed. Zoltán Köszörüs, quiz, Agribusiness Co, Hungarian corn breeds,
Hajdúböszörmény, szerkesztő Köszörüs Zoltán, kvíz, Agribusiness Rt, magyar kukoricafajták,
radio program, Hungarian language, Date Aired: 1995-12-17, Duration: 60 min.
Audio cassette #351
13-3-1:351/1
Agricultural hour
Agráróra
Hajdúböszörmény, ed. Zoltán Köszörüs, quiz and prices, invited guest Imre Uzonyi head of branch office at Hajduböszörmény of the Business Development Centre of County Hajdu-Bihar,
Hajdúböszörmény, szerkesztő Köszörüs Zoltán, kvíz és nyeremények, vendég Uzonyi Imre, a Hajdu-Bihar megyei Vállalkozásfejlesztési Központ hajduböszörményi irodájának vezetője
radio program, Hungarian language, Date Aired: 1995-12-24, Duration: 60 min.
Audio cassette #352
13-3-1:352/1
Agricultural hour
Agráróra
Hajdúböszörmény, ed. Zoltán Köszörüs, New Year's Eve prices, quizzes,
Hajdúböszörmény, szerkesztő Köszörüs Zoltán, szolveszteri nyeremények, feladványok
radio program, Hungarian language, Date Aired: 1995-12-31, Duration: 60 min.
Audio cassette #353
13-3-1:353/1
11 Rádió street. Roma program on Tilos radió
Rádió utca 11. A Tilos rádió roma műsora
music, emancipation of Roma women, Blanka Kozma president of a Roma women's organisation, Antonia Burrows NANE (Women for Women Fighting Violence), discrimination, abuse, community, racism, legal aid, reporting violence at the police, domestic violence, children, trading in women and girls, feminism
zene, roma nők emancipációja, Kozma Blanka, a roma nők szervezetének elnöke, Antonia Burrows, NANE (Nők a Nőkért az Erőszak Ellen), diszkrimináció, bántalmazás, közösség, rasszizmus, jogsegély, rendőrséghez fordulás erőszak esetén, családon belüli erőszak, gyerekek, nő- és lánykereskedelem, feminizmus
radio program, Hungarian language, Duration: 70 min.
Audio cassette #354
13-3-1:354/1
Archive voices, Óbuda Audio Gallery
Archív hangok, óbudai hangtár
compilation, poems, songs, political speech from World War II, music
összeállítás, versek, énekek, politikai beszédek a második világháborúból, zene
radio program, Hungarian language, Duration: 60 min.
Audio cassette #355
13-3-1:355/1
Evergreen songs from 1940, Óbuda Audio Gallery
Örökzöld dallamok 1940-ből. Óbudai Hangtár
old songs
örökzöld dalok
music, Hungarian language, Duration: 60 min.
Audio cassette #356
13-3-1:356/1
Roma hour on Rádió Szentes
Roma óra, Rádió Szentes
bi-weekly magazin, several issues, 1st congress of Roma organisations, elections in 2002, music, Lungo Drom, local Roma minority council in Szentes, education, teacher,
kéthetenkénti magazin, több téma, a roma szervezetek 1. kongresszusa, 2002-es választások, zene, Lungo Drom, szentesi roma kisebbségi önkormányzat, oktatás, tanár
radio program, Hungarian language, Duration: 50 min.
Audio cassette #357
13-3-1:357/1
Happy New Year 1993-94 (we continue) cassette I
BUÉK 1993-94 (Folytatjuk) 1. kazetta
New Year's Eve cabaret, Tibor Selmeczi, László Juszt, György Markos, Gyula Bodrogi, András Nagy Bandó,
szilveszteri kabaré, Selmeczi Tibor, Juszt Lászlü, Markos György, Bodrogi Gyula, Nagy Bandó András
radio program, Hungarian language, Date Aired: 1993-12-31, Duration: 85 min.
Audio cassette #358
13-3-1:358/1
Happy New Year 1993-94 (we continue) cassette II
BUÉK 1993-94 (Folytatjuk) 2. kazetta
New Year's Eve cabaret, press review, Pál Peterdi, József Sass,
szilveszteri kabaré, sajtószemle, Peterdi Pál, Sass József
radio program, Hungarian language, Date Aired: 1993-12-31, Duration: 85 min.
Audio cassette #359
13-3-1:359/1
Songs from Huta
Hutai dalok
pupils of Péter Perényi primary school and dormitory and adult assistants in the program, songs and music
a Perényi Péter általános iskola és kollégium tanulói, felnőtt segítők a programban, dalok, zene
documentary film, Hungarian language, Duration: 10 min.
Audio cassette #360
13-3-1:360/1
Wagner's music
Wagner zenéje
Bayreuth festival, Budapest Autumn Festival on Wagner, Ferenc Liszt museum, Richard Wagner museum, descendants
Bayreuth-i Fesztivál, Budapesti Őszi Fesztivál Wagnerről, Liszt Ferenc múzeum, Richard Wagner múzeum, leszármazottai
radio program, Hungarian language, Duration: 35 min.
Audio cassette #361
13-3-1:361/1
Grants monitoring on Civil Radio
Pályázatfigyelő, Civil rádió
grants, for municipalities, communities, institutions, cultural, environmental, arts, educational, health care projects, various grantors, PHARE, National Cultural Fund, ministries, Soros Foundation
pályázatok önkormányzatoknak, intézményeknek, kulturális, környezetvédelmi, művészeti, oktatási, egészségügyi projektek, több pályázatató, PHARE, Nemzeti Kulturális Alap, minisztériumok, Soros Alapítvány
radio program, Hungarian language, Date Aired: 1995-09, Duration: 30 min.
Audio cassette #362
13-3-1:362/1
Gipsy Magazine of Kecskemét Roma Radio
Cigánymagazin. Kecskeméti Roma Rádió
airdates: 22-09-1998; 3-11-1998, music, knifing of Roma children by teacher Anna Rapcsák in Hajdúhadház, housing, eviction, minority councils, local representative in the Roma minority council,
Az 1998. szeptember 22-i és az 1998. november 3-i adások. Zene, Rapcsák Anna roma gyerekeket késelt meg Hajdúhadházán, lakásügy, kilakoltatás, kisebbségi önkormányzatok, a roma kisebbségi önkormányzat helyi képviselője
radio program, Hungarian language, Date Aired: 1998-09-22, Duration: 40 min.
Audio cassette #363
13-3-1:363/1
Club radio
Klub rádió
Human rights monitoring: illegal parking escalating into beating, false accusation of a father with abusing his children, publishing Hitler's all work, denying the Holocaust, eviction of squatters in district 11 in Budapest, Márk Fodor, Amnesty International Hungary, music, commercial radio, advertisements, news,
Emberjogi monitoring: verekedésbe torkolló illegális parkírozás, apa hamis megvádolása gyerekek bántalmazásával, Hitler összes műveinek kiadása, Holokauszt tagadás, önkényes lakásfoglalók kilakoltatása Budapest XI. kerületben, Fodor Márk, a Magyar Amnesty International, zene, kereskedelmi rádió, hirdetések, hírek
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-22, Duration: 55 min.
CD-ROM #364
13-3-1:364/1
Black and White. Roma magazine
Feketén fehéren roma magazin
Music
zene
radio program, Hungarian language, Duration: 56 min.
CD-ROM #365
13-3-1:365/1
168 hours - The voice weekly
168 óra - A hangos hetilap
editor in chief Ákos Mester, invited guest MP Attila Bánk, Afghanistan, health care in Hungary, paying social security, politician women
Mester Ákos főszerkesztő, meghívott vendég Bánk Attila parlamenti képviselő, Afganisztán, egészségügy Magyarországon, társadalombiztosítás fizetése, női politikusok
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2001-11-10, Duration: 54 min.
CD-ROM #366
13-3-1:366/1
168 hours - The voice weekly
168 óra - A hangos hetilap
editor in chief Ákos Mester, investigation of the Mór crime, Péter Medgyesy's involvement in the secret service, giving high ranking positions to friends, expansionist budget, media, politicisation of civil organisations
Mester Ákos főszerkesztő, nyomozás a móri rablás ügyében, Medgyesy Péter együttműködése a titkosszolgálattal, magas beosztásokat adományozott barátainak, expanzionista költségvetés, média, a civil szervezetek átpolitizálódása
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-25, Duration: 52 min.
CD-ROM #367
13-3-1:367/1
168 hours - The voice weekly
168 óra - A hangos hetilap
editor in chief Ákos Mester, Erzsébet Gy. Németh candidate for mayor of Budapest, financing local governments, election of minority councils, psychiatry hospitals,
Mester Ákos főszerkesztő, Gy. Németh Erzsébet Gy. Németh budapesti főpolgármester-jelölt, önkormányzatok finanszírozása, kisebbségi önkormányzati választások, pszichiátriai kórházak
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-07-20, Duration: 51 min.
CD-ROM #368
13-3-1:368/1
168 hours - The voice weekly
168 óra - A hangos hetilap
editor in chief Ákos Mester, hospital for burnt injuries, election of Roma minority councils, anti-Gipsy school director, National Theatre,
Mester Ákos főszerkesztő, égéses sérüléseket kezelő kórház, roma kisebbségi önkormányzati választások, cigányellenes iskolaigazgató, Nemzeti Színház
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-23, Duration: 50 min.
CD-ROM #369
13-3-1:369/1
168 hours - The voice weekly
168 óra - A hangos hetilap
editor in chief Ákos Mester, László Kovács on Viktor Orbán's failures in foreign diplomacy, evaluation by faction heads, text book regulations
Mester Ákos főszerkesztő, Kovács László Orbán Viktor diplomáciai hibáiról, frakcióvezetők értékelése, tankönyv rendelkezések
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-02, Duration: 48 min.
CD-ROM #370
13-3-1:370/1
168 hours - The voice weekly
168 óra - A hangos hetilap
editor in chief Ákos Mester, media law, candidates for mayor of Budapest, Budaörs theatre, small religious communities
Mester Ákos főszerkesztő, média törvény, budapesti főpolgármester-jelöltek, budaörsi színház, kis vallási közösségek
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-06-08, Duration: 51 min.
CD-ROM #371
13-3-1:371/1
168 hours - The voice weekly
168 óra - A hangos hetilap
editor in chief Ákos Mester, Sándor Burány economic expert of the Hungarian Socialist Party, racism in a primary school, Iván Szelényi on the elections, parliamentary elections, media in campaigns
Mester Ákos főszerkesztő, Burány Sándor az MSZP gazdasági szakértője, rasszizmus az általános iskolában, Szelényi Iván a választásokról, parlamenti választások, a média a kampányokban
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-26, Duration: 52 min.
CD-ROM #372
13-3-1:372/1
Éva Szántó, Mandaris
Szántó Éva: Mandaris
10 photos, video, invitations (own drawing), review (in Ellenfény)
10 fotó, videó, meghívók (a szerző saját rajzai), recenzió (az Ellenfényben)
documentary film, Hungarian language,
CD-ROM #373
13-3-1:373/1
Corvina Consort sings Officium Defunctorum by Orlando di Lasso / Corvina Consort előadja Officium Defunctorum, Orlando di Lasso
music, Hungarian language, Date Aired: 1999, Duration: 63 min.
CD-ROM #374
13-3-1:374/1
Workshop Foundation, Soros grants
Műhely Alapítvány: Soros pályázatok
texts, photos, activities 2000 to 2002, dance projects
szövegek, fotók, 2000-től 2002-ig tartó tevékenységek, táncprojektek
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2000,
CD-ROM #375
13-3-1:375/1
Competition 98
Verseny 98
invitation to national information technology competition for secondary school pupils, programs to use, winning projects of earlier competition
felhívás az országos középiskolai információs-technológia versenyre, felhasználandó programok, korábbi versenyek nyertes projektjei
documentary film, Hungarian language,
CD-ROM #376
13-3-1:376/1
Psychological tests and their practical use / Pszichológiai vizsgálóeszközök és gyakorlati alkalmazásuk
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1999-02-26,
CD-ROM #377
13-3-1:377/1
Road '97 program reports
Út '97 programbeszámolók
trips of pupils of János Kodolányi secondary vocational school in Szekszárd and pupils of a primary school in Kazincbarcika in 1998
Kodolányi János szakközépiskola kirándulása Szekszárda, és egy kazincbarcikai általános iskola tanulói 1998-ban
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1999,
CD-ROM #378
13-3-1:378/1
Roma hour
Roma egyóra
Roma language - T. Tuza, E. Karsai; Roma in the media - J. Horváth, G. Bernáth; the Gipsy Minority Council in Berettyóújfalu, music
Romani nyelv - Tuza, Karsai; Romák médiában - Horváth, Bernáth; berettyóújfalui Cigány Kisebbsgégi Önkormányzat, zene
radio program, Hungarian language, Duration: 64 min.
CD-ROM #379
13-3-1:379/1
Independent Ecological Centre: Homeland
Független Ökológiai Központ: Bölcsőd e táj
environmental education about the Dörögd basin
környezeti oktatás a Dörögdi medencéről
television program, Hungarian language,
CD-ROM #380
13-3-1:380/1
Arnold grant programs
Arnold pályázatok
voice, photos, texts
hang, fotól, szövegek
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 2003-05-06,
CD-ROM #381
13-3-1:381/1
PR Agency Double Decker, An Introductory Presentation
Double Decker PR ügynökség: Bemutatkozó prezentáció
Promotional material
Promóciós anyag
television program, Hungarian language,
CD-ROM #382
13-3-1:382/1
Nigun band
Nigun zenekar
1. Chayas, 2. La' Avoda Velamelacha, 3. Reyzele, 4. Shnirele-Perele, combination of jazz, klezmer and Jewish folk music
1. Chayas, 2. La' Avoda Velamelacha, 3. Reyzele, 4. Shnirele-Perele, jazz, klezmer és zsidó népzene keverése
music, Hungarian language, Date Aired: 2001-08-27, Duration: 28 min.
CD-ROM #383
13-3-1:383/1
Plan and Implementation, Rogers school
Terv és megvalósítás, Rogers iskola
descriptions, case studies of the pedagogical activities of the school,
az iskola pedagógiai tevékenységeinek leírása, esettanulmányok
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2000,
CD-ROM #384
13-3-1:384/1
Soros Studio - Theatrical Days, program brochure / Soros Stúdió- Színházi Napok, műsorfüzet
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2000,
CD-ROM #385
13-3-1:385/1
Light a humanities academic periodical
Világosság, bölcsészeti-akadémiai folyóirat
Selected writings from earlier issues of Világosság on science and art, University of All Knowledge on ship A38, film
a Világosság korábbi számaiban a tudomány és művészet témakörében megjelent írásokból készített válogatás, a Mindentudás Egyeteme az A38-ason, film
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 2004-08,
CD-ROM #386
13-3-1:386/1
Film analysis exercises
Filmelemzési gyakorlatok
glossary of over 100 entries, visual aid, narration
több, mint 100 szócikkből álló szógyűjtemény, vizuális segédanyag, narráció
television program, Hungarian language, Date Aired: 2002,
CD-ROM #387
13-3-1:387/1
World Peace in your hands, international peace conference
A világ békéje a kezetekben, nemzetközi békekonferencia
Prague
Prága
raw material, Hungarian language, Date Aired: 2003-10-25,
CD-ROM #388
13-3-1:388/1
Budapest Autumn Festival
Budapesti Őszi Fesztivál
1997 and 1998 and 1999. Trafó House of Contemporary arts: Yvette Bozsik, Holy Body Tattoo, Pier-Paul Savoi Danse, Le Grand Macabre, Miklós Erdélyi, Jiri Kolár, Soros Studio Theatre Days III, African films, Composers' competition, VideOpera
1997, 1998 és 1999. Trafó Kortárs Művészetek Háza: Bozsik Yvette, Holy Body Tattoo, Pier-Paul Savoi Danse, Le Grand Macabre, Erdélyi Miklós, Jiri Kolár, III. Soros Stúdió Színházi Napok, Afrikai filmek, Zeneszerzőverseny, VideOpera
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1997,
CD-ROM #389
13-3-1:389/1
Arpa d'Or
Arpa d'Or
medieval vocal music, Tallis, Lassus, Byrd
középkori vokális muzsika, Tallis, Lassus, Byrd
music, Hungarian language, Duration: 40 min.
CD-ROM #390
13-3-1:390/1
Rifle band
Karabély együttes
6 tracks
6 szám
music, Hungarian language, Duration: 20 min.
CD-ROM #391
13-3-1:391/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Listeners call in, music, invited guest Gáspár Miklós Tamás, public atmosphere
hallgatók betelefonálnak, zene, meghívott vendég Tamás Gáspár Miklós, közhangulat
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-15, Duration: 61 min.
CD-ROM #392
13-3-1:392/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, invited guest Gábor Kuncze president of the Alliance of Free Democrats
hallgatók betelefonálnak, meghívott vendég Kuncze Gábrok a Szabad Demokraták Szövetségének elnöke
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-02, Duration: 64 min.
CD-ROM #393
13-3-1:393/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Keith Jarrett, Garry Peacock concert
Keith Jarrett, Garry Peacock koncert
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-01, Duration: 63 min.
CD-ROM #394
13-3-1:394/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
invited guest Ildikó Koltai MP of the Alliance of Young Democrats, listeners call in
meghívott vendég Koltai Ildikó, a Fiatal Demokraták Szövetségének parlamenti képviselője, hallgatók betelefonálnak
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-29, Duration: 57 min.
CD-ROM #395
13-3-1:395/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
invited guest Rezső Nyers politician, listeners call in
meghívott vendég Nyers Rezső politikus, hallgatók betelefonálnak
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-16, Duration: 62 min.
CD-ROM #396
13-3-1:396/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
women's magazines, failure to cover March 15th and elections, television, listeners call in
női magazinok, nem szólnak március 15-ről és a válsztásokról, televízió, hallgatók betelefonálnak
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-14, Duration: 60 min.
CD-ROM #397
13-3-1:397/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
invited guests Miklós Csapody and László Kovács about the cancelled interviews with the Prime Minister, listeners call in
meghívott vendég Csapody Miklós és Kovács László, a miniszterelnök lemondott interjúi, hallgatók betelefonálnak
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-13, Duration: 58 min.
CD-ROM #398
13-3-1:398/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Metro line 4, László Gulyás project director, listeners call in
4-es metró, Gulyás László projektigazgató, hallgatók betelefonálnak
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-12, Duration: 77 min.
CD-ROM #399
13-3-1:399/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
excerpts of Keith Jarrett concerts
összeállítás Keith Jarrett koncertekből
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-11, Duration: 57 min.
CD-ROM #400
13-3-1:400/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
invited guest Gábor Fodor Alliance of Free Democrats, listeners call in
meghívott vendég Fodor Gábor a Szabad Demokraták Szövetségének tagja, hallgatók betelefonálnak
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-15, Duration: 50 min.
CD-ROM #401
13-3-1:401/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Fiala's comments on national holidays, music by Chick Corea
Fiala megjegyzései a nemzeti ünnepekről, Chick Corea zemél
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-12, Duration: 57 min.
CD-ROM #402
13-3-1:402/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
program host Róbert Pálinkás Szűcs, call to building superintendents, Hungarian alternative music from the 80ies, political scare-mongering about election frauds, listeners call in,
műsorvezető Pálinkás Szűcs Róbert, felhívás a házmesterekhez, magyar alternatív zene a 80-as években politikai rémhírterjesztés a választási csalásokról, hallgatók betelefonálnak,
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-11, Duration: 61 min.
CD-ROM #403
13-3-1:403/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, communist vs. middle-class in the election campaign, Mihály Kupa Centrum Party
hallgatók betelefonálnak, kommunisták kontra középosztály a választási kampányban, Kupa Mihály Centrum Párt
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-10, Duration: 60 min.
CD-ROM #404
13-3-1:404/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, debate between the prime minister and the opposition's candidate for prime minister, elections campaign, invited guest László Donáth priest and MP,
hallgatók betelefonálnak, a miniszterelnök és az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének vitája, választási kampány, meghívott vendég Donáth László pap és parlamenti képviselő
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-09, Duration: 60 min.
CD-ROM #405
13-3-1:405/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, the debate between Péter Medgyesy and Viktor Orbán, debate between presidents of parties, music by Fred Astaire
hallgatók betelefonálnak, Medgyesy Péter és Orbán Viktor vitája, pártelnökök vitája, Fred Astaire
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-08, Duration: 65 min.
CD-ROM #406
13-3-1:406/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
organ music by Mussorgsky, Stravinsky,
Mussorgsky orgona-zenéje, Stravinsky,
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-05, Duration: 54 min.
CD-ROM #407
13-3-1:407/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, rightist and leftist beliefs, parties, nationalism,
hallgatók betelefonálnak, jobbos és balos meggyőződések, pártok, nacionalizmus,
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-04, Duration: 58 min.
CD-ROM #408
13-3-1:408/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, why to vote right,
hallgatók betelefonálnak, miért szavazzunk a jobboldalra
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-03, Duration: 59 min.
CD-ROM #409
13-3-1:409/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, Postabank scandal in 1997, TV3, expert Mihály Hardy
hallgatók betelefonálnak, Postabank botrány 1997-ben, TV3, Hardy Mihály szakértő
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-21, Duration: 77 min.
CD-ROM #410
13-3-1:410/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Bach's double violin concerto music, Júlia Lévai, reading out a story, South Eastern European folk music
Bach kettős hegedűverseny, Lévai Júlia, történet felolvasása, dél-kelet-európai népzene
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-22, Duration: 56 min.
CD-ROM #411
13-3-1:411/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, guest Róbert Répássy deputy head of faction of the Alliance of Young Democrats, work of the legislative
hallgatók betelefonálnak, meghívott vendég Répássy Róbert a Fidesz frakcióvezető helyettese, a törvényhozói munka
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-25, Duration: 75 min.
CD-ROM #412
13-3-1:412/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, music by LGT, guest Róbert Répássy, legislative work, deputy head of the faction of the Alliance of Young Democrats
hallgatók betelefonálnak, LGT zenél, meghívott vendég Répássy Róbert a Fidesz frakcióvezető helyettese, a törvényhozói munka
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-26, Duration: 60 min.
CD-ROM #413
13-3-1:413/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Iván Andrasew reviewing of women's magazines,
Andrasew Iván recenzálja a női magazinokat
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-28, Duration: 59 min.
CD-ROM #414
13-3-1:414/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
program host Tamás Ligeti Nagy, beating of people, murder case, Andy Warhol, films
műsorvezetp Ligeti Nagy Tamás, emberek megverése, gyilkosság, Andy Warhol, filmek
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-01, Duration: 40 min.
CD-ROM #415
13-3-1:415/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, Fiala on television program 'Heti Hetes', László Grespik, conflict with Tivadar Farkasházy
hallgatók betelefonálnak, Fiala a 'Heti Hetes' tévéműsorról, Grespik László, konfliktus Farkasházy Tivadarral
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-04, Duration: 60 min.
CD-ROM #416
13-3-1:416/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, guest Judit Csehák the socialist candidate for minister of health, social security, health care fund budget, allergies
hallgatók betelefonálnak, meghívott vendég Csehák Judit, a szocialisták egészségügyi miniszter-jelöltje, társadalombiztosítás, egészségpénztár költségvetése, allergiák
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-05, Duration: 77 min.
CD-ROM #417
13-3-1:417/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, Róbert Pálinkás Szűcs, radio staff fired
hallgatók betelefonálnak, műsorvezető Pálinkás Szűcs Róbert, rádiós munkatársak kirúgása
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-07, Duration: 66 min.
CD-ROM #418
13-3-1:418/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, guest political state secretary István Simicskó, government's measures to lash back on organised crime and drugs, family policy, law enforcement education
hallgatók betelefonálnak, meghívott vendég Simicskó István politikai államtitkár, kormányintézkedések a szervezett bűnözés és kábítószer kereskedelem visszaszorítására, családpolitikai, rendvédelmi oktatás
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-08, Duration: 60 min.
CD-ROM #419
13-3-1:419/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, guest Miklós Gáspár Tamás, campaign promises, rational cooperation, self-defence, right to say fascist ideas
hallgatók betelefonálnak, meghívott vendég Tamás Gáspár Miklós, kampányígéretek, ésszerű együttműködés, önvédelem, jog a fasiszta nézetekhez
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-17, Duration: 50 min.
CD-ROM #420
13-3-1:420/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, voting behaviour,
hallgatók betelefonálnak, szavazói viselkedés,
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-18, Duration: 58 min.
CD-ROM #421
13-3-1:421/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, guest Zorán,
hallgatók betelefonálnak, meghívott vendég Zorán,
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-03, Duration: 64 min.
CD-ROM #422
13-3-1:422/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
program host Róbert Pálinkás Szűcs, press review of letters to the editor in leftist liberal and conservative press
műsorvezető Pálinkás Szűcs Róbert, a balliberális és konzervatív sajtóban megjelent olvasói levelek recenziója
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-02, Duration: 59 min.
CD-ROM #423
13-3-1:423/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, unemployment, jobs, work
hallgatók betelefonálnak, munkanélküliség, munkahelyek, munka
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-01, Duration: 58 min.
CD-ROM #424
13-3-1:424/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, guest László Kovács president of the Hungarian Socialist Party,
meghívott vendég Kovács László a Magyar Szocialista Párt elnöke
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-19, Duration: 34 min.
CD-ROM #425
13-3-1:425/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, letter by Sándor Fábry to Tivadar Farkasházy editor in chief of satirical weekly Hócipő
hallgatók betelefonálnak, Fábry Sándor levele Farkasházy Tivadarnak, a Hócipő főszerkesztőjének
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-23, Duration: 61 min.
CD-ROM #426
13-3-1:426/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Beating and death of Tibor Simon football player and trainer, Fradi, hooliganism, baseball bats, earlier report with Tibor Simon
Simon Tibor focista és edző agyonverése, Fradi, huliganizmus, baseball ütők, Simon Tiborral készült korábbi riport
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-24, Duration: 49 min.
CD-ROM #427
13-3-1:427/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, Róbert Pálinkás Szűcs, guest Viktor Kókai Nagy Lutheran minister and security guard, death of Tibor Simon
hallgatók betelefonálnak, műsorvezető Pálinkás Szűcs Róbert, meghívott vendég Kókai Nagy Viktor revangélikus lelkész és biztonsági őr, Simon Tibor halála
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-25, Duration: 58 min.
CD-ROM #428
13-3-1:428/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Fiala's diary entries read out
Fiala felolvassa naplóbejegyzéseit
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-26, Duration: 49 min.
CD-ROM #429
13-3-1:429/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, Sándor Fábry's letter to Tivadar Farkasházy, editor in chief of satirical weekly Hócipő
hallgatók betelefonálnak, Fábry Sándor levele Farkasházy Tivadarnak, a Hócipő főszerkesztőjének
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-29, Duration: 37 min.
CD-ROM #430
13-3-1:430/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, guest Zoltán Tóth elections specialist
hallgatók betelefonálnak, meghívott vendég Tóth Zoltán választási szakértő
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-04-30, Duration: 62 min.
CD-ROM #431
13-3-1:431/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
guests Miklós Csapody MP and vice president of the Hungarian Democratic Forum, László Kovács president of the Hungarian Socialist Party, Gábor Kuncze president of the Alliance of Free Democrats on the statement of Viktor Orbán prime minister on the lost elections and the next term
meghívott vendég Csapody Miklós, parlamenti képviselő és a Magyar Demokrata Fórum alelnöke, Kovács László, a Magyar Szocialista Párt elnöke és Kuncze Gábor, a Szabad Demokraták Szövetségének elnöke értékeli Orbán Viktor miniszterelnök kijelentését a választási vereségről és a következő parlamenti ciklusról
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-15, Duration: 64 min.
CD-ROM #432
13-3-1:432/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, program host Róbert Pálinkás Szűcs, guest Tamás Pajor singer, press review
hallgatók betelefonálnak, műsorvezető Pálinkás Szűcs Róbert, meghívott vendég Pajor Tamás énekes, sajtófigyelés
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-16, Duration: 61 min.
CD-ROM #433
13-3-1:433/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Iván Andrasew reads excerpts from his diary
Andrasew Iván felolvas a naplójából
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-17, Duration: 45 min.
CD-ROM #434
13-3-1:434/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Keith Jarrett, Garry Peacock, excerpts from a concert
Keith Jarrett, Garry Peacock, koncertrészletek
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-20, Duration: 58 min.
CD-ROM #435
13-3-1:435/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, Péter Esterházy's novel Revised Edition
hallgatók betelefonálnak, Esterházy Péter Javított kiadás című új regénye
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-21, Duration: 58 min.
CD-ROM #436
13-3-1:436/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Péter Esterházy's new novel Revised Edition, interview with Péter Esterházy in 2000, interview with Géza Morcsányi director of Magvető publishing house
Esterházy Péter Javított kiadás című új regénye, Esterházy Péterrel 2000-ben készült interjú, interjú Morcsányi Gézával, a Magvető kiadó igazgatójával
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-22, Duration: 51 min.
CD-ROM #437
13-3-1:437/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
interview with Zorán repeated,
Zorán interjú ismétlése
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-06, Duration: 65 min.
CD-ROM #438
13-3-1:438/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
repetition of six year old television program interview with MP Gábor Fodor
hat évvel ezelőtti televíziós program ismétlése, interjú Fodor Gábor parlamenti képviselővel
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-07, Duration: 57 min.
CD-ROM #439
13-3-1:439/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, Viktor Orbán's populist speech, guest Gábor Fodor Alliance of Free Democrats, Miklós Csapody Hungarian Democratic Forum,
hallgatók betelefonálnak, Orbán Viktor populista beszéde, meghívott vendég Fodor Gábor, a Szabad Demokraták Szövetségének parlamenti képviselője és Csapody Miklós, a Magyar Demokrata Fórum alelnöke
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-08, Duration: 61 min.
CD-ROM #440
13-3-1:440/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Iván Andrasew's review of right-wing press
Andrasew Iván recenzálja a jobboldali sajtót
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-09, Duration: 47 min.
CD-ROM #441
13-3-1:441/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
István Örkény, grammar, small casinos, gambling, cheating, opposing political beliefs within family, message to mother, imitation of a one-minute novel by Örkény
Örkény István, nyelvtan, kis kaszinók, szerencsejáték, csalás, családon belüli ellentétes politikai nézetek, üzenet az anyának, egy Örkény egyperces imitációja
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-10, Duration: 21 min.
CD-ROM #442
13-3-1:442/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, invited guest Miklós Gáspár Tamás, violence in films, right to possess arms
hallgatók betelefonálnak, meghívott vendég Tamás Gáspár Miklós, erőszak a filmekben, fegyvertartási jog
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-13, Duration: 59 min.
CD-ROM #443
13-3-1:443/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
old interview with Péter Medgyessy then candidate for prime minister, Keith Jarrett
régi interjú az akkor még miniszterelnük-jelölt Medgyessy Péterrel, Keith Jarrett
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-14, Duration: 58 min.
CD-ROM #444
13-3-1:444/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
interview with Zsolt Horváth Alliance of Young Democrats
interjú Horváth Zsolt Fideszes képivselővel
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-18, Duration: 62 min.
CD-ROM #445
13-3-1:445/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
music
zene
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-19, Duration: 59 min.
CD-ROM #446
13-3-1:446/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
radio Pannon violating the media law, protection of minorities, invited guest Mária Vásárhelyi author of report
a Pannon rádió megsérti a médiatörvényt, kisebbségek védelme, meghívott vendég Vásárhelyi Mária, a jelentés szerzője
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-20, Duration: 60 min.
CD-ROM #447
13-3-1:447/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Macbeth, prophecy, ends and means, current politics, stories
Macbeth, prófécia, cél és eszköz, aktuális politika, történetek
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-22, Duration: 46 min.
CD-ROM #448
13-3-1:448/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, coalition government 1998-2002, expert László Kéri political scientist
hallgatók betelefonálnak, a koalíciós kormány 1998 és 2002 között, Kéri László szakértő, politológus
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-25, Duration: 61 min.
CD-ROM #449
13-3-1:449/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
telling about next programs, music by Pink Floyd, listeners call in, the Tocsik scandal, expert László Rajk
következő programok beharangozása, Pink Floyd zene, hallgatók betelefonálnak, Tocsik botrány, Rajk László szakértő
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-26, Duration: 62 min.
CD-ROM #450
13-3-1:450/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
invited guest László Kovács president of the Hungarian Socialist Party, listeners call in
meghívott vendég Kovács László, a Magyar Szocialista Párt elnöke, hallgatók betelefonálnak
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-27, Duration: 69 min.
CD-ROM #451
13-3-1:451/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Part 1, listeners call in, the new building of the national theatre, István Fiala government commissioner of the aborted plan of a new theatre building
1. rész, hallgatók betelefonálnak, a Nemzeti Színház új épülete, Fiala István kormánybiztos az meg nem valósult új épületről
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-28, Duration: 52 min.
CD-ROM #452
13-3-1:452/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Part 2 invited guest György Schwajda director of the National Theatre
2. rész, meghívott vendég Schwajda György, a Nemzeti Színház igazgatója
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-28, Duration: 43 min.
CD-ROM #453
13-3-1:453/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
rap music parody of nationalist ideas, fake letters to the editors, music
rap zene paródia nacionalista szöveggel, ál-levelek a szerkesztőnek, zene
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-03-21, Duration: 61 min.
CD-ROM #454
13-3-1:454/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Iván Andresew's press review
Andresew Iván sajtófigyelése
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-23, Duration: 58 min.
CD-ROM #455
13-3-1:455/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Ádám Lukács Petri's notes, classical music, pop music
Petri Lukács Ádám jegyzete, klasszikus zene, popzene
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-24, Duration: 47 min.
CD-ROM #456
13-3-1:456/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
repetition of reactions on last week's interview with the prime minister, history of this program, guests Miklós Csapody, Hungarian Democratic Forum, László Kovács Hungarian Socialist Party, Gábor Kuncze Alliance of Free Democrats, last prime ministerial interview with Viktor Orbán because of new administration
A miniszterelnökkel készült múlt heti interjúra érkezett reakciók ismétlése, a műsor története, meghívott vendég Csapody Miklós, a Magyar Demokrata Fórum alelnöke, Kovács László, a Magyar Szocialista Párt elnöke és Kuncze Gábor, a Szabad Demokraták Szövetségének elnöke, az utolsó miniszterelnöki interjú Orbán Viktorral a kormányváltás miatt
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-27, Duration: 64 min.
CD-ROM #457
13-3-1:457/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
music by Manu Chao
Manu Chao zenél
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-28, Duration: 46 min.
CD-ROM #458
13-3-1:458/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Fiala's notes
Fiala jegyzete
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-29, Duration: 51 min.
CD-ROM #459
13-3-1:459/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Iván Andrasew's press review
Andrasew Iván sajtófigyelése
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-30, Duration: 47 min.
CD-ROM #460
13-3-1:460/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, appointment of Péter Huszti for director of the National Theatre by Gábor Görgey Minister of Culture,
hallgatók betelefonálnak, Görgey Gábor kulturális miniszter Huszti Pétert nevezi ki a Nemzeti Színház igazgatójának
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-05-31, Duration: 59 min.
CD-ROM #461
13-3-1:461/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Fiala's notes, Viktor Orbán, TV and radio fees, coming holidays, death of Ottó Orbán, writing by Júlia Lévai, interview with Gábor Görgey Minister of Culture,
Fiala jegyzete, Orbán Viktor, TV és rádiódíjak, közelgő szünidő, Orbán Ottó halála, Lévai Júlia írása, interjú Görgey Gábor kulturális miniszterrel
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-06-03, Duration: 50 min.
CD-ROM #462
13-3-1:462/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Péter Huszti Director of the National Theatre, building of the theatre, government commissioner, listeners call in, partial repetition of issue28-03-2002
Huszti Péter, a Nemzeti Színház igazgatója, a színház épülete, kormánybiztos, hallgatók betelefonálnak, a 2002. mácius 28-i adás részleges ismétlése
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-06-04, Duration: 54 min.
CD-ROM #463
13-3-1:463/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
interview with György Schwajda 28-03-2002 repeated
a Schwajda Györggyel 2002. március 28-án készült interjú ismétlése
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-06-05, Duration: 45 min.
CD-ROM #464
13-3-1:464/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Fiala approaching homeless in the streets to make short interviews
Fiala hajléktalanokat interjúvol az utcán
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-01-28, Duration: 53 min.
CD-ROM #465
13-3-1:465/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
old interview with Gyula Thürmer president of the Hungarian Workers' Party
régi interjú Thürmer Gyulával, a Magyar Munkáspárt elnökével
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-01-29, Duration: 44 min.
CD-ROM #466
13-3-1:466/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, the interception scandal, expert Dénes Kosztolányi, music
hallgatók betelefonálnak, lehallgatási botrány, Kosztolányi Dénes szakértő, zene
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-01-31, Duration: 60 min.
CD-ROM #467
13-3-1:467/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Fiala quoting newspaper interviews with László Jáksó, Márta Sebestyén, folk music
Fiala idéz a Jáksó Lászlóval és Sebestyén Mártával készült, újságokban megjelent interjúkból, népzene
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-01, Duration: 42 min.
CD-ROM #468
13-3-1:468/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
interview with György Bolgár in front of audience in Articsóka
interjú Bolgár Györggyel az Articsókában közönség elött
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-04, Duration: 60 min.
CD-ROM #469
13-3-1:469/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
interview with György Bolgár in front of audience in Articsóka part II
interjú Bolgár Györggyel az Articsókában közönség elött, 2. rész
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-05, Duration: 67 min.
CD-ROM #470
13-3-1:470/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, the Postabank scandal, expert Éva Várhegyi, music
hallgatók betelefonálnak, Postabank botrány,Várhegyi Éva szakértő, zene
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-07, Duration: 67 min.
CD-ROM #471
13-3-1:471/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Gábor Neumann's notes, music
Neumann Gábor jegyzete, zene
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-08, Duration: 38 min.
CD-ROM #472
13-3-1:472/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Keith Jarrett's concert in Cologne
Keith Jarrett kölni koncertje
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-11, Duration: 65 min.
CD-ROM #473
13-3-1:473/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, sport club Ferencváros, owners, music, expert Miklós Hadas
hallgatók betelefonálnak, Ferencváros sportklub, tulajdonosok, zene, Hadas Miklós szakértő
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-12, Duration: 70 min.
CD-ROM #474
13-3-1:474/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Keith Jarrett's concert in Paris
Keith Jarrett párizsi koncertje
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-19, Duration: 50 min.
CD-ROM #475
13-3-1:475/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Tibor Franka, violence, listeners call in, music, policy of hatred
Franka Tibor, erőszak, hallgatók betelefonálnak, zene, gyűlöletpolitika
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-14, Duration: 56 min.
CD-ROM #476
13-3-1:476/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
listeners call in, policy of hatred, music
hallgatók betelefonálnak, zene, gyűlöletpolitika, zene
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-18, Duration: 59 min.
CD-ROM #477
13-3-1:477/1
János Fiala's program That's all on Budapest Radio
Ennyi, Budapest Rádió, Fiala János műsora
Róbert Pálinkás Szűcs' notes, music, rap parody of nationalist ideas
Pálinkás Szűcs Róbert jegyzete, zene music, jobboldali szövegű rap paródia
radio program, Hungarian language, Date Aired: 2002-02-15, Duration: 40 min.
CD-ROM #478
13-3-1:478/1
Hamlet - rock opera
Hamlet - rockopera
excerpts, music by Balázs Lencsés, Zoltán Horváth, 6 tracks
részletek, Lencsés Balázs zenéje, Horváth Zoltán, 6 szám
music, Hungarian language, Duration: 23 min.
CD-ROM #479
13-3-1:479/1
C3 Center for Culture and Communication
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ
demo
demó
documentary film, Hungarian language, Date Aired: 1999,
CD-ROM #480
13-3-1:480/1
Soros Foundation grants for theatre and music performances between 1994 and 2003
A Soros Alapítvány előadó-művészeti támogatásai 1994 és 2003 között
written text, structure of grants, list of grantees by year and alphabetically
szövegdokumentum, a pályázati rendszer, támogatottak listája év szerint és abc sorrendben
Hungarian language, Date of Production: 2003,
CD-ROM #481
13-3-1:481/1
C3 Center for Culture and Communication / C3 Kulturális és Kommunikációs Központ
Hungarian language, Date Aired: 2000,
CD-ROM #482
13-3-1:482/1
Renewable energies / Megújuló energiák
television program, Hungarian language,
CD-ROM #483
13-3-1:483/1
Program files / Programfájlok
Hungarian language,
CD-ROM #484
13-3-1:484/1
Computer overview
Computer Panoráma
demo, computer programs: development, user, network, sound and music, game, graphics, Linux, service packages
demó, számítógépes programok: fejlesztés, felhasználók, hálózat, hang és zene, játék, grafika, Linux, szervízcsomagok
television program, Hungarian language,
CD-ROM #485
13-3-1:485/1
Vranik
Vranik
mpg demo
mpg demó
Hungarian language,
CD-ROM #486
13-3-1:486/1
McMediacompany, Budapest, Elections
McMediacompany, Budapest: Választások
demo material
demó anyag
Hungarian language,
CD-ROM #487
13-3-1:487/1
ArtMédia media agency
ArtMédia médiaügynökség
promotional material
promóciós anyag
documentary film, Hungarian language,
CD-ROM #488
13-3-1:488/1
Soros - választás
documentary film, Hungarian language,
CD-ROM #489
13-3-1:489/1
Parliamentary elections, Hungary, 7 April 2002
Országgyűlési választások 2002 árpilis 7. Magyarország
Sándor Friderikusz, political advertisement, same ad several times
Friderikusz Sándor, politikai hirdetés, ugyanaz a hirdetés ismétlődik többször
television program, Hungarian language, Date Aired: 2002, Duration: 22 min.
VHS #490
13-3-1:490/1
Hungarian Invention - Minority Self-Governments in Tatabánya
Magyar találmány - Kisebbségi önkormányzatok Tatabányán
Tatabánya was made up of four small villages of various nationalities, law making it possible to set up minority self-governments in 1994, Roma, housing problems, social assistance,
Tatabánya négy, különböző nemzetiségű falu egyesítésével jött létre, a kisebbségi önkormányzatok létrehozását lehetővé tevő 1994-es törvény, romák, lakásproblémák, szociális támogatás
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1996, Duration: 70 min.
VHS #491
13-3-1:491/2
I was a student of Bartók
Bartók tanitványa voltam
Talking with Elilsabeth Klein, Bartók's one time pianist student, in Norway.
Beszélgetés Elilsabeth Kleinnel, Bartók egykori tanítványával Norvégiában
documentary film, Hungarian language, Duration: 25 min.
VHS #492
13-3-1:492/1
Mound Bedding - Part 2
Domboságyas kultúra II. rész
Aranyosapáti, county Szabolcs-Szatmár-Bereg, afternoon care for Gypsy children to help them catch up with Hungarian pupils, music, dance, drawing, competitiveness, Garuda Reformstúdió launches agricultural program for Gypsies, organic garden, employment program, recycling household organic waste, precise instructions how to make the "mound beds"
Aranyosapáti, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, délutáni felzárkóztató foglalkozás cigánygyerekeknek, zene, tánc, rajzolás, versenyképesség, a Garuda Reformstúdió mezőgazdasági programot indít a romáknak, bio-kert, foglalkoztatási program, a háztartási bio-hulladék újrahasznosítása, pontos instrukciók a domboságy elkészítéséhez
television program, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 13 min.
13-3-1:492/2
Mound Bedding - Part 1
Domboságyas kultúra I. rész
Gypsies, mound beds, agricultural production, video education in three parts,
cigányok, domboságyak, mezőgazdasági termelés, három részes videó tanfilm
television program, Hungarian language, Duration: 11 min.
VHS #493
13-3-1:493/1
Village Television of Kozármisleny
Kozármislenyi FaluTV
new colleague in the staff, fruit salad, music, competition in commerce, learning foreign languages, language text books, Moby Dick rock band, allergies, movie film preview, fire brigade,
új kolléga, gyümölcssaláta, zene, kereskedelmi verseny, idegennyelv-tanulás, nyelvkönyvek, Moby Dick rockegyüttes, allergiák, mozifilm előzetes, tűzoltók
television program, Hungarian language, Duration: 68 min.
VHS #494
13-3-1:494/2
Rural cuisine
Vidéki konyhák
recipe of Torgyán pancake, layman cook prepares the dish
a Torgyán palacsinta receptje, hobby szakács elkészíti
television program, Hungarian language, Duration: 16 min.
13-3-1:494/3
Rural cuisine
Vidéki konyhák
Christmas (cantor) wafer, a speciality of Mogyoród, local woman prepares it, neighbours sit around to watch and comment, the tradition of this cake, the traditional craddle play at Chrismats
karácsonyi (kántor) ostya, mogyoródi specialitás, helybeli asszony elkészíti, szomszédok körülülik, nézik, az édesség hagyománya, hagyományos betlehemezés
television program, Hungarian language, Duration: 14 min.
VHS #495
13-3-1:495/4
Walks in Miskolc
Miskolci séták
eposodes II, IV, V, VI, VII from 1993 and 1994, historical downtown, old newtown, cafés, theatres in the city
1993-as és 1994-es II, IV, V, VI, VII epizód, történelmi belváros, régi újváros, kávéházak, színházak a városban
television program, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 121 min.
VHS #496
13-3-1:496/5
The other sex - Part 1
A másik nem - 1. rész
Eszter, a first year primary school girl, is interviewed about boys in her class, love
Esztert, első általánosba járó gyereket kérdezik az osztálybeli fiúkról, szerelemről
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:496/6
The other sex - Part 2
A másik nem - 2 rész
Interview with Lajos Romsauer, a homosexual about his wife, having children, women
interjú a homoszexuális Romsauer Lajossal feleségéről, gyereknevelési szándékáról, nőkről
television program, Hungarian language, Duration: 6 min.
13-3-1:496/7
The other sex - Part 3
A másik nem - 3. rész
Interview with Judit Csűrös, how to seduce men, femme fatale
interjú Csűrös judittal, hogyan csábítja el a férfiakat, femme fatale
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:496/8
The other sex - Part 4
A másik nem - 4. rész
Interview with Sanyi Fábry, erotic desires, his relationship to men and women
interjú Fábry Sanyival, erotikus vágyak, viszonya férfiakhoz és nőkhöz
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
VHS #497
13-3-1:497/9
For mums and dads for the sake of babies
Mamáknak és papáknak a babák érdekében
District nurse, training course for pregnant women, preparation for delivery both for mothers and fathers, raising children, diet,what to pack for the hospital, for the newborn, documents, French educational film on babies, delivery, caring for the newborn, breast feeding, contraception, teething, communication
Védőnő, felkészítő tanfolyam terhes nőknek, anyák-apák felkészítése a szülésre, gyereknevelés, étrend, mit kell bevinni a kórházba az anyának, az újszülöttnek, dokumentumok, francia ismeretterjesztő film csecsemőkről, szülésről, csecsemőgondozásról, szoptatásról, fogamzásgátlásról, fogzásról, kommunikációról
television program, Hungarian language, Duration: 184 min.
VHS #498
13-3-1:498/13
Agriculture, series 2
Mezőgazdasági ismeretek II rész
Town of Szabadkigyós. elderly man gives advice to other garden owners, summer activities in the fields, strawberry, rapsberry, spraying, irrigation, grapes, harvesting, storing, cattle, cucumber, autumn activities in the orchard
Szabadkígyós, idős ember tanácsokat ad kerttulajdonosoknak, nyári munkálatok a mezőn, eper, málna, permetezés, öntözés, szőlő, aratás, raktározás, jószág, uborka, őszi munkálatok a gyümölcsösben
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 202 min.
VHS #499
13-3-1:499/14
Tamási Television
Tamási TV
accident prevention by using safety belt in cars, summary of the dental care contest on 27th May, excursion of the primary school, report with Sándor Csurgó, head of Biofontána, sports, advertisements
baleset-megelőzés, biztonsági öv használata, a május 27-én megtartott fogászati verseny összefoglalója, általános iskolai kirándulás, riport Csurgó Sándorral, a Biofontána vezetőjével, sport, hirdetések
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 64 min.
VHS #500
13-3-1:500/15
Tamási Television
Tamási TV
3 short films from Deutchland Spiegel Magazine, horse riding festival on 20th August, commemorative ceremony of the Constitution and St. Stephen, sports, advertisements,
3 rövidfilm a Deutchland Spiegel Magazine-ból, lovas-fesztivál augusztus 20-án, az alkotmány és Szent István ünnepe, sport, hirdetések
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 64 min.
13-3-1:500/16
Tamási Television
Tamási TV
Exhibition of painter Endre Szász, local government assembly meeting, accident prevention, horse chestnut, Matáv Forum, sports,
Szász Endre festőművész kiállítása, önkormányzati közgyűlés, baleset-megelőzés, vadgesztenye, MatávFórum, sport
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 55 min.
13-3-1:500/17
Tamási Television
Tamási TV
Local government assembly meeting, inauguration of the concert hall László Lajta, accident prevention, trip of Pro Cultura choir to Great Britain, interview with Sándor Csurgó natural healer, sports
Önkormányzati ülés, a Lajta László koncertterem felavatása, baleset-megelőzés, a Pro Cultura kórus angliai útja, interjú Csugró Sándor természetgyógyásszal, sport
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 58 min.
VHS #501
13-3-1:501/18
Report by the Tamási Vable Television to the Soros Foundation
Tamási Kábeltelevízió beszámolója a Soros Alapítvány részére
local assembly meeting, public safety in the county,interview with Éva Molnár, director of the Tamási Labour Centre, primary school dance course, news from Tamási, sports, sermon, small boy reciting a tale, music, sports day for children
Önkormányzati ülés, közbiztonság a megyében, interjú Molnár Évával, a Tamási Munkaügyi Központ igazgatójával, általános iskolai tánctanulás, tamási hírek, sport, prédikáció, kisfiú mesét mond, zene, sportnap gyerekeknek
documentary film, Hungarian language, Duration: 208 min.
VHS #502
13-3-1:502/1
See by seeing it
Látva látni
István Sugár's series on the protection of historical monuments, Baroque entrances in bourgeoise homes, buildings and schools in Eger, the river Eger, nature, history of water management, state carriage of the archbishop, stables
Sugár István műemlékvédelmi sorozata, polgári házak barokk kapuja, egri épületek és iskolák, az Eger folyó, természet, a vízgazdálkodás története, a püspök ünnepi hintója, istálló
television program, Hungarian language, Duration: 65 min.
VHS #503
13-3-1:503/3
Ajka City Television, March 1994
Ajka Városi TV, 1994 március
civil defence show, two amateur dancers, concert, sharing experience about a program between schools, role of media, American Peace Corps in Hungary, secondary school leavers' ball, carnivals in primary schools
Polgári védelmi bemutató, két amatőr táncos, koncert, iskolák tapasztalatcseréje a programról, a média szerepe, az Amerikai Békehadtest Magyarországon, szalagavató bál, farsang az általános iskolákban
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994-03, Duration: 62 min.
13-3-1:503/4
Ajka City Television, April 1994
Ajka Városi TV, 1994 április
elections campaign, Imre Kónya, Viktor Orbán, two swimming clubs, volleyball, unemployment, theatre festival,
válsztási kampány, Kónya Imre, Orbán Viktor, két úszóklub, röplabda, munkanélküliség, színházi fesztivál
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994-04, Duration: 59 min.
13-3-1:503/5
Ajka City Television, May 1994
Ajka Városi TV, 1994 május
Day of the Earht, Sports, cultural events, voting, school leaving ceremony
Föld Napja, sport, kulturális események, szavazás, ballagás
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994-08, Duration: 60 min.
VHS #504
13-3-1:504/6
Ajka City Television, June 1994
Ajka Városi TV, 1994 június
challenge day, concert and interview with members of band Pa Dö Dö, actor Róbert Koltai, dog show, changes in traffic rules, hooligans destroyed an open air statue museum István Fekete, gala show in school, breaking-up ceremony at the end of the academic year
A kihívás napja, koncert és interjú a Pa Dö Dövel, Koltai Róbert színész, kutyaszépségverseny, változások a Kreszben, huligánok tönkretették a Fekete István szabadtéri múzeumot, iskolai gála műsor, évzáró
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994-06, Date Aired: 1994-06-20, Duration: 64 min.
13-3-1:504/7
Ajka City Television, July 1994
Ajka Városi TV, 1994 július
holiday camps for children, a stamp collector, rock music band, rural environment, nature,
gyerektáborok, bélyeggyűjtő, rock együttes, vidéki környezet, természet
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994-07, Duration: 48 min.
13-3-1:504/8
Ajka City Television, August 1994
Ajka Városi TV, 1994 augusztus
a tale told by a little girl, Péter Mádai participant in the games, tour of the women's choir in Transylvania, graphics studio, sports, body building, flower carnival in Debrecen, airport in Tótvázsony, air tours
Kislány mesét mond, Mádai Péter mint játékos, a női kar turnéja Erdélyben, grafikai stúdió, sport, body building, debreceni virágkarnevál, a tótvázsonyi repülőtér, túrarepülés
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994-08, Duration: 66 min.
VHS #505
13-3-1:505/9
Ajka City Television, 7th program
Ajka Városi TV, 7. adás
children's film Tazmania, the trip of Renaissance ensemble in Praque, chess championship, the world's longest toy worm, Hungarian folk dance ensemble in Portugal
Tanzánia" című gyerekfilm, a Reneszánsz együttes prágai útja, sakkverseny, a világ leghosszabb játékhernyója, magyar néptáncegyüttes Portugáliában
television program, Hungarian language, Duration: 52 min.
13-3-1:505/10
Ajka City Television, October 1994
Ajka Városi TV, 1994 október
'Ajka days' - a sports, folklore event, running competition, interviews with István Mikó, Tamás Somló, martial sports, chess, János Bródy
'Ajka napok',sport és népművészeti esemény, futóverseny, interjú Mikó Istvánnal, Somló Tamással, önvédelmi sportok, sakk, Bródy János
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994-10, Duration: 62 min.
13-3-1:505/11
Ajka City Television, November 1994
Ajka Városi TV, 1994 november
Visit by Árpád Göncz president to Ajka, competition for children, schools without borders, visit by Japanese teachers to Ajka
Göncz Árpád köztársasági elnök látogatása Ajkán, gyerek vetélkedő, iskolák határok nélkül, japán tanárok látogatása Ajkán
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994-11, Duration: 58 min.
13-3-1:505/12
District heating in Ajka
Távhőszolgáltatás Ajkán
modernising heating, meters,
fűtés modernizáció, mérőórák
television program, Hungarian language, Duration: 28 min.
VHS #506
13-3-1:506/13
Ajka City Television, December 1994
Ajka Városi TV, 1994 december
László Somogyi, collector of records, winners of poem recital competition, interview with actor István Bujtor, prevention of Christmas tree fires, interview with a homeless, folk dance ensemble, dance house, musical performance, rock concert, people's expectations of 1995, bloopers by AVTV staff
Somogyi László lemezgyűjtő, szavalóverseny győztesei, interjú Bujtor István színésszel, karácsonyfa-tüzek megelőzése, interjú egy hajléktalannal, néptánc-együttes, táncház, zenei előadás, rock koncert, mit várnak az emberek 1995-től, az AVTV munkatársainak bakijai
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994-12, Duration: 97 min.
13-3-1:506/14
Ajka City Television, January 1995
Ajka Városi TV, 1995 január
celebration of the 20th anniversary of school Gábor Molnár, BMX bicycle show, collector of Hungarian fortresses, interviews with members of pensioners' club, folk dance, interviews with local government representatives, mental aid telephone service
a Molnár Gábor iskola 20. születésnapja, BMX bicikli bemutató, magyar várak gyűjtője, beszélgetés nyugdíjas klub tagjaival, néptánc, interjú helyi önkormányzati képviselőkkel, telefonos lelki-segítőszolgálat
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995-01, Duration: 68 min.
13-3-1:506/15
Ajka City Television, February 1995, first half
Ajka Városi TV, 1995 február első fele
press conference of the Hungarian Association of Hospitals, analysis of criminality in Ajka
a Magyar Kórházszövetség sajtótájékoztatója, az ajkai bűnözési helyzet elemezése
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995-02, Duration: 21 min.
VHS #507
13-3-1:507/16
Ajka City Television, February 1995, second half
Ajka Városi TV, 1995 február második fele
analysis of criminality in Ajka, interview with the French chief executive officer of foundry, exhibition of wood carvers and model builders, interviews with Imre Bajor and Beáta Karda, natural healer, chess championship, carnivals, last program due to lack of financing,
Az ajkai bűnözési helyzet elemzése, kohó francia vezérigazgatójával készült interjú, fafaragók és modellezők kiállítása, interjú Bajor Imrével és Karda Beátával, természetgyógyász, sakkbajnokság, farsang, pénzhiány miatt utolsó adás
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995-02, Duration: 55 min.
VHS #508
13-3-1:508/17
Village Television Tarján
Falu TV Tarján
sport, tourism, rural environment, school, bicycling, competition, edible mushrooms, fishing, car rally race, body building, fire brigades' competition, folk dance
sport, turizmus, vidéki környezet, iskola, kerékpározás, verseny, ehető gombák, horgászat, autóverseny, body building, tűzoltó-vetélkedő, néptánc
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994-07, Date Aired: 1994-07-24, Duration: 208 min.
VHS #509
13-3-1:509/1
Planning for men
TE - Tervezés az emberért
design, Tölgyfa Gallery, exhibition of graduate students, young fashion designers, furniture, Bauhaus
formatervezés, Tölgyfa Galéria, végzősök kiállítása, fiatal divettervezők, bútorok, Bauhaus,
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 40 min.
VHS #510
13-3-1:510/2
Children's Folk Dance Workshop in Szombathely
Szombathelyi Gyermekek Néptácműhely Egyesület
recordings from May 1995 to May 1996
1995 május és 1996 május között készült felvételek
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1996-05, Duration: 22 min.
VHS #511
13-3-1:511/3
Erkel Ferenc choir from Debrecen
Debreceni Erkel Ferenc kórus
Concert at the School of Music in Debrecen, Cattolica in Italy, Calvinist church in Debrecen, School of Music in Debrecen
koncert a debreceni zeneművészeti iskolában, a Cattolica Olaszországban, debreceni református templom
raw material, Hungarian language, Duration: 124 min.
VHS #512
13-3-1:512/4
Bori Jazz 1996
Bori Jazz '96
short section of an opean air jazz concert
rövid résztlet a szabadtéri jazz-koncertből
raw material, Hungarian language, Duration: 5 min.
VHS #513
13-3-1:513/5
Boszniau blues - Egy külföldön élő színész vallomása
Bosnia Blues - Confession of an Actor Abroad
Zijah Sokolović an actor from Saraievo loosing his homeland and living in Vienna
Zijah Sokolović szarajevói színész, elveszítette otthonát, Bécsben él
documentary film, Bosnian language, Duration: 29 min.
13-3-1:513/6
Boszniau blues - Egy külföldön élő színész vallomása
Bosnia Blues - Confessiont of an Actor Abroad
Zijah Sokolović an actor from Saraievo loosing his homeland and living in Vienna
Zijah Sokolović szarajevói színész, elveszítette otthonát, Bécsben él
documentary film, Bosnian language, Duration: 29 min.
VHS #514
13-3-1:514/7
[Belly dance by Erzsébet Vrábel (Tia)] / Vrábel Erzsébet (Tia) hastánc
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 20 min.
VHS #515
13-3-1:515/8
Curtain up (short version)
Függöny fel! (rövid változat)
Calabash troup and folk music band Tatros on a one-week tour performed János Vitéz in Homoródfürdő, Csiksomlyó, Gyimesbükk and Külsőrekecsin for Hungarian speeking minorities in Rumania. Interviews with performers and audience, villages, rural environment
a Calabash társulat és a Tartros népzenei együttes egy hetes turnéja, János Vitéz előadás Homoródfürdőn, Csíksomlyón, Gyimesbükkön és Külsőrekecsinen a romániai magyaroknak, interjú az előadókkal és közönség tagjaival, falvak, vidék
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 68 min.
13-3-1:515/9
Fig-leafe
Fügefalevél
fashion show, comments by Gábor Klaniczai fashion sociologist, by coreographer, models,
divatbemutató, Klaniczai Gábor divatszociológus, a koreográfus és a manökenek nyilatkozata
television program, Hungarian language, Duration: 4 min.
VHS #516
13-3-1:516/10
exhibition of Sándor Szombati in Eger
Szombati Sándor kiállitása Egerben
interview with the artist, emigration, coming back
interview with the artist, emigration, coming back
television program, Hungarian language, Duration: 11 min.
VHS #517
13-3-1:517/11
Classes on concerts - Understanding music
Hangversenyórák - Zeneértés
Primary school in Budapest, excerpt form a concert, Rita Jelinek, director and teachers of the school talking about the movement "For the Future with Music", fragments from class work, closing concert, distribution of certificates, fragment from Bartók's Ciaccona
Budapesti általános iskola, részlet egy koncertből, Jelinek Rita, az iskola igazgatója és a tanárok beszélnek a „Zenével a jövőért” mozgalomról, részletek az órai munkából, záró-koncert, bizonyítványosztás, részlet Bartók Ciaccona című művéből
documentary film, Hungarian language, Duration: 96 min.
VHS #518
13-3-1:518/12
Meeting of performers of four-handed and two-piano performers in Balassagyarmat
Négykezes és kétzongorás találkozó Balassagyarmaton
cocnerts, visit to a Dutch music school, speech
koncertek, látogatás egy holland zeneiskolában, beszéd
documentary film, Hungarian language, Duration: 9 min.
VHS #519
13-3-1:519/13
Békéscsaba Symphonic Orchestra
Békéscsabai Szimfonikus Zenekar
concert recorded
koncertfelvétel
raw material, Hungarian language, Duration: 32 min.
SVHS #520
13-3-1:520/1
Kolozsvár/Cluj
Kolozsvár
restoration of a church, the city of Kolozsvár/Cluj
restoration of a churchtemplom restaurálása, Kolozsvár/Cluj
documentary film, (No dialogue) language, Date of Production: 1996,
VHS #521
13-3-1:521/2
András Schiff on Schubert
Schiff András Schubertről
Schiff plays the piano, explains Schubert's music, Vienna,
Schiff András zongorázik és magyarázza Schubert zenéjét, Bécs
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-11, Duration: 47 min.
VHS #522
13-3-1:522/1
A helyes lépés
Doing the right thing
television program "On the Issues", businessmen, journalists, professors, ethitists spontaneously about ethics, role play, public and private lives, confidentiality,
"On the Issues", televíziós műsor, üzletemberek, újságírók, professzorok, etikusok spontán gondolatai az etikáról, szerepjáték, magán- és közélet, bizalmas információ
television program, English language, Date of Production: 1994, Duration: 57 min.
VHS #523
13-3-1:523/2
A pécsi TANAC néptáncegyüttes
TANAC folk dance ensemble from Pécs
dance, singing, acting
tánc, ének, színjátszás
raw material, (No dialogue) language, Duration: 27 min.
VHS #524
13-3-1:524/3
The Drama Club in Sitke
Siteki Színkör
Eduard Laboulaye's musical play
Eduard Laboulaye zenejátéka
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1995-08-27, Duration: 32 min.
13-3-1:524/4
The Drama Club in Sitke
Siteki Színkör
four short plays
négy rövid színdarab
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994-08-01, Duration: 82 min.
13-3-1:524/5
The Drama Club in Sitke
Siteki Színkör
A play by Miklós Tóth, hospital ward
Tóth Miklós darabja, kórházi szoba
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1996-11-16, Duration: 31 min.
13-3-1:524/6
The Drama Club in Sitke
Siteki Színkör
scene with village people
jelenet falusiakkal
documentary film, Hungarian language, Duration: 15 min.
VHS #525
13-3-1:525/7
Soros Film Festival. Alternative movie - Free Speech: Picture Orange
Alternativ mozi - szabad szájjal: Képnarancs
an elections special issue,
választási különkiadás
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 28 min.
13-3-1:525/8
Soros Film Festival. One day series: I have made up my mind: life instead of drugs - excerpt
Soros Filmfesztivál. Egy nap sorozat. Döntöttem: Drog helyett élet - részlet
small flat in a worn-down building in Budapest, girl friend helps boy come off drugs, 10 days cure, pain, sleep disorder, raging
kis lakás lerobbant budapesti épületben, barátnő segít fiúnak leszokni a kábítószerről, 10 napos kúra, fájdalom, alvászavar, dühöngés
documentary film, Hungarian language, Duration: 17 min.
13-3-1:525/9
Johnny
Dzsoni
a young boy, building a small garden in the courtyard of a destitute condominium building, his father died, stepfather,
kisfiú, kis kertet épít a lerobban bérház udvarán, apja meghalt, mostohaapa
documentary film, Hungarian language, Duration: 18 min.
13-3-1:525/10
Vladiwoodstock
Vlagyiwoodstock.
Sziget Newsreel, strange musical instruments, the Festival on the Óbuda Isle, drogs,
Sziget híradó, különös hangszerek, Szigetfesztivál, drogok
documentary film, Hungarian language, Duration: 14 min.
VHS #526
13-3-1:526/11
European Transit: Chinese in Budapest
Európa Tranzit: Kínaiak Budapestent
Chinese coming to Hungary, trading, market, club Oya for freshly immigrating families, hostile authorities, residence permits
Magyarországra települő kínaiak, kereskedelem, piac, Oya klub az újonnan jött családoknak, ellenséges hatóságok, tartózkodási engedélyek
documentary film, Hungarian language, Duration: 12 min.
13-3-1:526/12
Morgue in Moscow
Moszkvai hullaház
Morgue NoI 2 in Moscow, where bodies of crime victims arrive, evidence of ever more violent crimes, overcrowded, homeless, families do not come to fetch their dead, maffia of funerals, government subventioned vodka for mourners, drinking in families leads to murder,
Moszkvai 2. számú hullaház, ide érkeznek a bűncselekmények áldozatainak holtteste, bizonyíték az egyre erőszakosabb bűnözésre, túlzsúfolt, hajléktalan, a családok nem viszik el a hozzátartozójukat, temetkezési maffia, államilag dotált vodka a gyászolóknak, az alkoholizmus családon belüli gyilkossághoz vezet
documentary film, Russian language, Duration: 6 min.
13-3-1:526/13
Aliya
Aliya
Shrinking Jewish community in Lemberg/Lvov, emigration to Israel
zsugorodó zsidó közösség Lembergben/Lvovban, kivándorlás Izraelbe
documentary film, Russian language, Duration: 7 min.
13-3-1:526/14
Andy Warhol
village of Miková in Slovakia, from where Andy Warhol's parents emigrated to the US, everybody in the villages pretends to be a relative,
szlovákiai Miková falu, innen vándoroltak ki Andy Warhol szülei Amerikaába, a faluban mindenki rokonnak állítja magát
documentary film, Slovak language, Duration: 8 min.
13-3-1:526/15
Albanian bus
Albán busz
Tirana, Albania, expensive transportation to work, to be bus driver is a serious business, one driver is an ex-state secretary, going to work in Greece, without passports, earlier commuters were even sometimes shot
Tirana, Albánia, drága a közlekedés a munkábamenőknek, a buszvezető komoly vállalkozó, az egyikük korábban államtitkár volt, Görögországba járnak dolgozni, nincs útlevelük, korábban az ingázókat le is lőtték
documentary film, Albanian language, Duration: 6 min.
13-3-1:526/16
Self mutilators
Öncsonkítók
Village of Bogács in Hungary, 300 Roma in extreme poverty on the outskirts of the village, without future, living on benefits, income from insurance damages for cut off thumbs, children remain illiterate in school, no chance for finding jobs at all
Bogács, falu Magyarországon, 300 roma él rendkívüli szegénységben a falu szélén, nincs jövőjük, segélyen és abból élnek, hogy szándékosan levágott ujjukért felveszik a baleset-biztosítási kártérítést, a gyerekek analfabéták maradnak az iskolában, semmi munkalehetőség
documentary film, Hungarian language, Duration: 9 min.
13-3-1:526/17
Abdullah
Abdullah
a political refugree from Iraq, studies in Hungary, leaving behind family, has not seen them in 16 years, his small son Ádám
politikai menekült Irakból, Magyarországon tanul, családjával 16 éve nem találkozott, kisfia Ádám
documentary film, Hungarian language, Duration: 8 min.
13-3-1:526/18
Lovag street
Lovag utca
poor family in Budapest, 3 children, very small flat, her education, husband works at night to stay at home with children during the day, borrowing money from family and colleagues, applying for benefits and social aid, difficulties of tidying a small flat, lack of shared time, impossible to invite guests, conflicts and tensions in the family because of the circumstances, not seeing the way out
szegény, háromgyerekes család Budapesten, aprócska lakás, anya tanul, férj éjszaka dolgozik, nappal a gyerekekkel van, kölcsönkérés a családtól és kollégáktól, segély-kérelem, kis lakást nehéz rendben tartani, nem tudnak együtt lenni, lehetetlen vendéget hívni, konfliktusok és feszültségek a körülmények miatt, kiúttalanság
documentary film, Hungarian language, Duration: 24 min.
VHS #527
13-3-1:527/19
Tolerance - Intolerance. Open society.
Tolerancia - Intolerancia. Nyitott társadalom
Variations of a film master negative, Jewish marched in Budapest during the second world war
filmnegatív variációi, zsidó-menet a második világháború alatt
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 2 min.
13-3-1:527/20
The 169th Hour
A 169-dik óra
demonstration in Budapest in September 1992 for a national radio, pro-Antall, László Csúcs in Februrary 1993 for an independent national radio, the conflict between the left wing and right wing leadership and staff at the radio, scandal of politically motivated firings at the radio on 3rd March 1994
tüntetés Budapesten 1992 szeptemberében a nemzeti rádióért, Antall-párti tüntetők, Csúcs László 1993 februárjában a független nemzeti rádióért, konfliktus a baloldal és a jobboldal vezetői között a rádiónál, az 1994. március 4-én politikai okokból való elbocsátások körüli botrány
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 52 min.
VHS #528
13-3-1:528/22
One must laugh - three melodies. Ádám Fellegi's program on Verdi's Aida
Röhögni kell - Három dallam. Fellegi Ádám műsora Verdi Aida című operájáról
Telling the plot and explaining the music
a cselekmény ismertetése, a zene értelmezése
documentary film, Hungarian language, Duration: 21 min.
13-3-1:528/23
Tivadar Farkasházy: 19 good old cabarets - selection
Farkasházy Tivadar: 19 régi(j)ókabaré - részlet
live radio cabaret in a theatre, political satire,
élő rádiókabaré a színházban, politikai szatíra
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 84 min.
13-3-1:528/24
Advertisements / Hirdetések
television program, Hungarian language, Duration: 3 min.
13-3-1:528/25
[Economics]
[Gazdasági műsor]
housing rent reforms, transition, dropping real wages, foreign investments, shares, efficiency, lost profits, restitution
lakbérreform, átmenet, csökkenő reáljövedelmek, külföldi befektetők, részvények, hatékonyság, elmaradt nyereség, kárpótlás
television program, Hungarian language, Duration: 17 min.
VHS #529
13-3-1:529/27
Once upon a time there was Wire - compilation of selections on Tv4
Volt egyszer egy drót - válogatás TV4
average citizen, life expectancy, suicide, drinking, unemployment, earnings, economic recession, highway building, farmer, sheep, grandchildren, difficulties of finding the Socialist Party's faction's office in the building of the parliament, cow breeding and milking in Hungary and in Austria
az átlagos állampolgár, várható élettartam, öngyilkosság, alkoholizmus, munkanélküliség, keresetek, gazdasági recesszió, autópálya-építés, tanya, birka, unokák, nehéz a szocialista párt frakcióirodáját megtalálni a parlament épületében, szarvasmarha tenyésztés és fejés Magyarországon és Ausztriában
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 27 min.
13-3-1:529/28
Angelika Café: Women on the Mine Field - excerpt
Angelika Kávéház: Nők az aknamezőn - részlet
Júlia P. Szűcs editor in chief of magazine, Éva Székely swimmer Olympic champion, Irén Psota actress, Márta Mészáros film director, scandals in their lives, independent women, program host Péter Rózsa
JP. Szűcs Júlia főszerkesztő, Székely Éva úszóbajnok, Psota Irén színésznő, Mészáros Márta filmrendező, életükben bekövetkezett botrányok, független nők, beszélgetést vezeti Rózsa Péter
documentary film, Hungarian language, Duration: 13 min.
13-3-1:529/29
Selected items from newsreels
Híradó válogatás
Formerly two villages Jászfalu and Piliscsaba, united in 1952, separating once again, opinions of residents, officials, referendum
a korábban különálló Jászfalut és Piliscsabát 1952-ben egyesítették, újra szétválás, a lakosok véleménye, hivatalnokok, népszavazás
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 16 min.
13-3-1:529/30
Miss Piliscsaba
organising a beauty contest in Piliscsaba, village, 14 girls, girls' parents, Roma, organiser, trying on dresses
szépségverseny rendezése Piliscsabán, falu, 14 lány, a lányok szülei, roma, a szervező, ruhapróba
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 40 min.
VHS #530
13-3-1:530/31
Miss Piliscsaba
organising a beauty pageant in Piliscsaba, village, 14 girls, girls' parents, Roma, organiser, trying on dresses
organising a beauty pageant in Piliscsaba, village, 14 girls, girls' parents, Roma, organiser, trying on dresses
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 42 min.
VHS #531
13-3-1:531/32
Separation
Elszakadás
Formerly two villages Jászfalu and Piliscsaba, united in 1952, separating once again, opinions of residents, officials, referendum
a korábban különálló Jászfalut és Piliscsabát 1952-ben egyesítették, újra szétválás, a lakosok véleménye, hivatalnokok, népszavazás
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 15 min.
13-3-1:531/33
Hair
elderly home, inmates, the suite, loneliness, ex-teacher of hairdressers on his profession
idősek otthona, bennlakók, lakosztály, magány, fodrász-oktató a szakmájáról
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 13 min.
13-3-1:531/34
The Courtyard
Az udvar
Home for mentally disabled, dancing, love, sexual life, bed time,
Szellemi fogyatékosok otthona, tánc, szerelem, szexuális élet, lefekvés
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 10 min.
13-3-1:531/35
Zolotov coctail
Zolotov-koktél
international group, workshop, harmonic waving movements, dance, aura, reading other people's minds, relaxing, purification, drawing, getting rid of stress, Russian healer, new Bible
nemzetközi csoport, workshop-képzés, harmonikus hullámzó mozgás, tánc, aura, mások gondolatainak olvasása, relaxáció, megtisztulás, rajzolás, megszabadulás a stressztől, orosz gyógyító, új biblia
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 15 min.
13-3-1:531/36
Miss Piliscsaba
organising a beauty contest in Piliscsaba, village, 14 girls, girls' parents, Roma, organiser, trying on dresses
szépségverseny rendezése Piliscsabán, falu, 14 lány, a lányok szülei, roma, a szervező, ruhapróba
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 40 min.
VHS #532
13-3-1:532/37
The Month: December
A hónap: december
presented Mihály Gaál-Kovács, disturbances in gas services, funeral business, Christmas in Piliscsaba, Christams in the family of the local representative, Christmas in prisons, Roma inmates, Christmas of Miss Piliscsaba, separation of Piliscsaba and Jászfalu
műsorvezető Gaál-Kovács Mihály, akadozó gázszolgáltatás, temetkezési vállalkozás, piliscsabai karácsony, karácsony a helyi képviselőnél, karácsony a börtönben, roma rabok, Miss Piliscsaba karácsonya, Piliscsaba és Jászfalu szétválása
television program, Hungarian language, Date of Production: 1993-12, Date Aired: 1993-12-26, Duration: 78 min.
13-3-1:532/38
Ad Patres
huge elderly ward, dying, priest, Jesus, resurrection, wishing to go home, illnesses, difficulties to move, not wanting to live, helplessness, crying, doctors, lunch, abandoned by family,
hatalmas elfekvő a kórházban, haldoklók, pap, Jézus, haza szeretne menni, betegségek, nehezen mozog, nem akar élni, tehetetlenség, sírás, orvosok, ebéd, család magára hagyta
documentary film, Hungarian language, Duration: 27 min.
13-3-1:532/39
Christmas concert in the school / Karácsonyi koncert az iskolában
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 21 min.
VHS #533
13-3-1:533/40
Teh Month: March
A hónap: március
presenter Mihály Gaál-Kovács, expansion of the telephone network in Piliscsaba, mass felling of trees, selling wood, Roma meeting, Aladár Horváth, construction of the Catholic University Péter Pázmány, military history of Piliscsaba, city clerk, entrepreneurs' ball, meeting of local businessmen, commemoration of March 15th
műsorvezető Gaál-Kovács Mihály, a telefonhálózat bővítése Piliscsabán, erdőírtás, roma találkozó, Horváth Aladár, a Pázmány Péter katolikus egyetem építése, Piliscsaba katonai története, jegyző, vállalkozók bálja, helyi vállalkozók találkozója, március 15-i ünnepség
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994-03, Duration: 111 min.
VHS #534
13-3-1:534/1
The Month: April
A hónap: április
presenter Mihály Gaál-Kovács, citizens' militia, worsening public safety, Bavarian village seeking Hungarian contacts, portrait of a forester, Mihály Habsburg, Zolotov coctail, Russian healer, Hobo's plan to move to Piliscsaba, city clerk, elections, local meeting, asking people about Piliscsaba Television, awards
műsorvezető Gaál-Kovács Mihály, polgárőrség, romló közbiztonság, bajor város magyar kapcsolatokat keres, egy erdész portréja, Habsburg Mihály, Zolotov koktél, orosz gyógyító. Hobo Piliscsabára akar költözni, jegyző, választások, önkormányzati ülés, emberek véleménye a Piliscsaba televízióról, nyeremények
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994-04, Duration: 129 min.
VHS #535
13-3-1:535/2
The Month: September
A hónap: szeptember
presenter Mihály Gaál-Kovács, inauguration of the Catholic University, ambulance, "golden rake" award, dog race for tidy houses, greyhound owner, folk custom ball, interview with Ottó Habsburg, Hobo concert
műsorvezető Gaál-Kovács Mihály, a katolikus egyetem felavatása, mentő, "aranygereblye" díj, kutyaverseny a rendes házakét, agártulajdonos, hagyományos bál, interjú Habsburg Ottóval, Hobo est
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994-09, Duration: 164 min.
VHS #536
13-3-1:536/3
Visiting the Neighbours
Szomszédolás
community hall in the village of Gyulafirátót, a culture program, building contacts with other villages, folk music and dance, singing
gyulafirátóti közösségi ház, kulturális program, kapcsolatok építése más falvakkal, népzene és néptánc, éneklés
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1995-04-22, Duration: 130 min.
VHS #537
13-3-1:537/4
Solanum Tuberosum
youth in the Club of Young Artists, smoking, drinking, stage, the play by Danilo Kiš,
Fiatal Művészek klubjában,fiatalokok dohányoznak, isznak, színpad, Danilo Kiš darabja
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1996-11-03, Duration: 74 min.
VHS #538
13-3-1:538/5
Birthday Concert
Születésnapi koncert
Blaskó Dixieland, jazz band's 20th anniversary, Szeged, sponsors of the band
Blaskó Dixieland, az együttes 20. születésnapja, Szeged, az együttes szponzorai
raw material, Hungarian language, Duration: 245 min.
VHS #539
13-3-1:539/1
How Do Dogs Think?
Hogyan gondolkodnak a kutyák?
dog, domestication, men, wolves as ancestors, training, learning, obedience, cleverness, crime investigation, hunting
kutya, háziasítás, ember, farkas-ős, idomítás, tanulás, engedelmesség, okosság, bűnügyi nyomozás, vadászat
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 26 min.
VHS #540
13-3-1:540/2
Teddy Bear in the Jungle
Mackó a dzsungelben
Tatabánya, large apartment block to be renovated, demolished, residents, eviction
Tatabánya, nagy felújításra szorolú bérház, lebontás, lakók, kilakoltatás
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 22 min.
13-3-1:540/3
Cement Factory
Mésztelep
closing down and demolishing the cement factory, unemployment, squatters, renovation, lack of sanitation, housing problems, social worker, prevention, children, schooling, illiteracy
a cementgyár bezárása és lebontása, munkanélküliség, önkényes lakásfoglalók, felújítás, komfortnélküliség, lakásprobléma, szociális munkás, megelőzés, gyerekek, iskolába járás, analfabetizmus
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 32 min.
13-3-1:540/4
Ivánc the Haunted Village
Az ivánci szellemjárás
old man tortured by ghost, dead wife, supernatural events, family and neighgbours frightened, breaking windows, priest, unveiling,
old man tortured by ghost, dead wife, supernatural events, family and neighgbours frightened, breaking windows, priest, unveiling,
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 33 min.
VHS #541
13-3-1:541/5
Katona József Theatre in Kecskemét
Kecskeméti Katona József színház
recording of selected scenes from several plays including Bors néni, Én és a kisöcsém, Aki mer az nyer, Leonce és Léna, A kör négyszögesítése, A dzsungel könyve
összeállítás felvételekből, Bors néni, Én és a kisöcsém, Aki mer az nyer, Leonce és Léna, A kör négyszögesítése, A dzsungel könyve
documentary film, Hungarian language, Duration: 52 min.
VHS #542
13-3-1:542/6
Tamási City Television
Tamási Városi TV
advertisements, local assembly meeting, interview with the Tamási choir, dental care day, nationality day, in memory of graphic artist Ádám Würtz, sports,
hirdetések, önkormányzati ülés, interjú a tamási kórussal, fogászait nap, nemzetiségi nap, in memoriam Würtz Ádám, sport
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994-05, Date Aired: 1994-05-27, Duration: 68 min.
VHS #543
13-3-1:543/7
Cable Television of Gyönk
Kábel TV Gyönk
a compilation, folk dance festival of cooperatives, excursion of the pensioners' club in the Danube curve, exhibition of Lajos Ágh Ajkeling in Budapest, who was born in Gyönk, excursion of the pensioners' club in Sopron, German guest, folk dance, fire brigade's brass band, folk dance group and band in Greece, five schoolchildren in a (former East) German holiday camp, Greek folk dance group in Hungary, museum, wine, Eger
összeállítás, szövetkezetek néptánc fesztiválja, nyugdíjas klub kirándulása a Duna-kanyarban, a gyönki születésű Ágh Ajkeling Lajos kiállítása Budapesten, nyugdíjas klub kirándulása Sopronban, német néptánc-csoport látogatása, tűzoltó fúvószenekar, néptánc csoport és népzene együttes Görögországban, öt iskolás egy (volt kelet-) német táborban, görög néptáncosok Magyarországon, múzeum, bor, Eger
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 118 min.
VHS #544
13-3-1:544/8
Multi-Faceted Truth - Abigél
Több arcú igazság - Abigél
selected scenes from the film Abigél based on the novel by Magda Szabó, a convent school for girls
jelenetek Szabó Magda Abigél című regénye alapján készült filmből
fiction film, Hungarian language, Duration: 46 min.
13-3-1:544/9
Multi-Faceted Truth - Kőműves Kelemen
Több arcú igazság - Kőműves Kelemen
selected scenes from the musical drama Kelemen Kőműves by Levente Szörényi and János Bródy based on the folk ballad, human sacrifice to build a castle
jelenetek Szörényi Levente és Bródy János Kőműves Kelemen című musicaljéből, népballada, emberáldozat a várépítéshez
television program, Hungarian language, Duration: 12 min.
13-3-1:544/10
Multi-Faceted Truth - Cry Out, City
Több arcú igazság - Kiálts város
selected scenes from the film Cry Out, City based on the novel by Magda Szabó, war time in Debrecen in the 16th century
jelenetek Szabó Magda Kiálts város cÍmű regénye alapján készült filmből, háborús Debrecen a XVI. Században
fiction film, Hungarian language, Duration: 52 min.
13-3-1:544/11
Multi-Faceted Truth - The Village Clerk
Több arcú igazság - A falu jegyzője
selected scenes from the film The Village Clerk based on the novel by József Eötvös, martial court,
jelenetek Eötvös József A falu jegyzője című regénye alapján készült filmből
fiction film, Hungarian language, Duration: 40 min.
13-3-1:544/12
Multi-Faceted Truth - The Palm Sunday of a Horse Trader
Több arcú igazság - Egy lócsiszár virágvasárnapja
selected scenes from the film based on the play by András Sütő
jelenetek Sütő András darabja alapján készült filmből
fiction film, Hungarian language, Duration: 31 min.
VHS #545
13-3-1:545/14
Multi-Faceted Truth - Emperor Joseph II
Több arcú igazság - II. József Császár
selected scenes from the film based on the play by Dezső Szomory
jelenetek Szomory Dezső darabja alapján készült filmből
fiction film, Hungarian language, Duration: 36 min.
13-3-1:545/15
Multi-Faceted Truth - Protestants
Több arcú igazság - Protestánsok
selected scenes from the film based on the play by János Székely, set in Toulouse, 1st January 1762
jelenetek Székely János 1762. január 1-én Toulouse-ban játszódó darabja alapján készült filmből
television program, Hungarian language, Duration: 44 min.
13-3-1:545/16
Multi-Faceted Truth - Steve in the Bloodshed
Több arcú igazság - Pisti a vérzivatarban
selected scenes from the comedy play by István Örkény
jelenetek Örkény István komédiájából
television program, Hungarian language, Duration: 12 min.
VHS #546
13-3-1:546/1
Poems by Anna Akhmatova
Anna Ahmatova versei
read by Ildikó Szűcs
Szűcs Ildikó előadásában
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 31 min.
13-3-1:546/2
In the Company of Poets. Sándor Weöres_ Psalm
Költők társaságában. Weöres Sándor: Zsoltár
read by Ildikó Szűcs
Szűcs Ildikó előadásában
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 3 min.
VHS #547
13-3-1:547/3
War
Háború
Pupils' Journalism Comptetition. Young reporters asking the village people on the Yugoslav War
diák újságíró-verseny, fiatal riporterek a falubelieket kérdezik a jugoszláv háborúról
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1999, Duration: 4 min.
13-3-1:547/4
Concert in the Village
Koncert a faluban
village community hall, clarinet player
falu művelődési háza, klarinétos
raw material, Hungarian language, Duration: 23 min.
VHS #548
13-3-1:548/5
Fluido Spektrik
Pupils' Journalism Competition - Video Films of 10 to 19 year old pupils, category: imagery journalism, a performace
Diákújságíró verseny - 10-19 évesek videófilm készítő versenye, képes publicisztika kategória, performace
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:548/6
Opening of an Exhibition
Kiállítás megnyitása
Pupils' Journalism Competition - Video Films of 10 to 19 year old pupils, category of report footage
Diákújságíró verseny - 10-19 évesek videófilm készítő versenye, riportfilm kategória
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:548/7
Fashion show
Divatmebumató
Pupils' Journalism Competition - Video Films of 10 to 19 year old pupils, category of imagery journalism
Diákújságíró verseny - V10-19 évesek videófilm készítő versenye, képes publicisztika kategória
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:548/8
attachment to program If You...
videómelléklet az If you… programhoz
Pupils' Journalism Competition - Video Films of 10 to 19 year old pupils, category of imagery journalism, a pupil on the dormitory
Diákújságíró verseny - 10-19 évesek videófilm készítő versenye, képes publicisztika kategória, kollégium
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:548/9
Carnival Ball
Farsangi bál
Pupils' Journalism Competition - Video Films of 10 to 19 year old pupils, category of report footage
Diákújságíró verseny - 10-19 évesek videófilm készítő versenye, riportfilm kategória
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:548/10
Poems
Versek
Pupils' Journalism Competition - Video Films of 10 to 19 year old pupils, category of imagery journalism, poems read by fellow pupils
Diákújságíró verseny - 10-19 évesek videófilm készítő versenye, képes publicisztika kategória, diáktársak szavalják a verseket
television program, Hungarian language, Duration: 6 min.
13-3-1:548/11
Ady
Pupils' Journalism Competition - Video Films of 10 to 19 year old pupils, category of imagery journalism, poems read by pupils, music and images of Ady
Diákújságíró verseny - 10-19 évesek videófilm készítő versenye, képes publicisztika kategória, diákok szavalnak, zene, képek Adyról
television program, Hungarian language, Duration: 6 min.
13-3-1:548/12
Chess club
Sakkör
Pupils' Journalism Competition - Video Films of 10 to 19 year old pupils, category of report footage
Diákújságíró verseny - 10-19 évesek videófilm készítő versenye, riportfilm kategória
television program, Hungarian language, Duration: 3 min.
13-3-1:548/13
Time Trip
Időutazás
Pupils' Journalism Competition - Video Films of 10 to 19 year old pupils, category of imagery journalism, a competition test
Diákújságíró verseny - 10-19 évesek videófilm készítő versenye, képes publicisztika kategória, versenyfeladat
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:548/14
Dormitory Still Lives - Part 1
Kollégiumi csendélet, 1. felvonás
Pupils' Journalism Competition - Video Films of 10 to 19 year old pupils, category of imagery journalism
Diákújságíró verseny - 10-19 évesek videófilm készítő versenye, képes publicisztika kategória
television program, Hungarian language, Duration: 3 min.
VHS #549
13-3-1:549/15
Carnival in a primary school
Általános iskolai karnevál
Pupils' Journalism Competition - Video Films of 10 to 19 year old pupils, category: one-minute reports, stage performance for children, carnival, fun
Diákújságíró verseny - 10-19 évesek videófilm készítő versenye, egyperces riportok kategória, színelőadás gyerekeknek, farsang, vidámság
documentary film, Hungarian language, Duration: 2 min.
VHS #550
13-3-1:550/17
Szanticska
excertps from the video film, one week in the village 13th to 19th July 1998, primary school children, nature, church, museum of traditional life, singing, dancing, wood carving, candle making, painter Pál Szinnyei Merse's house, pottery, baking bread, learning, football
Részletek a videofilmből, egy hét a faluban 1998. július 13-19, általános iskolások, természet, templom, hagyományok múzeuma, ének, tánc, fafaragás, gyertyaöntés, Szinnyei Merse Pál háza, fazekasműhely, kenyérsütés, tanulás, foci
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1998-07-19, Duration: 19 min.
VHS #551
13-3-1:551/18
Trip of the Bolyai János Secondary Grammar School, Salgótarján, to Spain
A salgótarjáni Bolyai János gimnázium ODK tagozatának spanyolországi útja
bus tour through France and Italy, cities, sea, mountains, 04 to 19 August 1997
buszos kirándulás Franciaországon és Olaszországon át, városok, tenger, hegyek, 1997. augusztus 4-19
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1997-08, Duration: 143 min.
VHS #552
13-3-1:552/19
Nativity play
Betlehemes játék
performed by the children in the week-kindergarten in Acsa
gyerekek előadása az acsai bentlakásos óvódában
documentary film, Hungarian language, Duration: 10 min.
VHS #553
13-3-1:553/20
How Do Secondary School Pupils in Dormitories Live on the Turn of the Millenium? Attachment to 'If you…
Hogyan élnek a középiskolai kollégisták az ezredfordulón If you… melléklet
A pupil on the life and activities in the dormitory
az egyik diák a kollégium életéről és a tevékenységekről
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1999, Duration: 4 min.
VHS #554
13-3-1:554/21
If you - tábor
junk, rubble, car wreckages, hazardous waste on the outskirts of Veszprém, assessed by voluntary secondary school students of László Lovassy secondary grammar school, map, photographed from air, budget to remove the junk,
Hulladék, törmelék, autóroncsok, veszélyes hulladék Veszprém határában, a Lovassy László gimnázium önkéntesei mérik fel, térkép, légi felvétel, az eltakarítás finanszírozása
television program, Hungarian language, Date of Production: 1998, Duration: 33 min.
VHS #555
13-3-1:555/22
If you … Camp 1998
If you - tábor '98
music, sports,
zene, sport
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1998, Duration: 6 min.
Beta SP #556
13-3-1:556/23
One School - One Village
Egy iskola - Egy falu
Bodony, blue school, village, orchard, children having lunch, sports, drawing the landscape, old house, frying pancakes, hiking in the mountains
Bodony, kék iskola, falu, gyümölcsös, gyerekek ebédelnek, sportolnak, a tájat rajzolják, régi ház, palacsinta sütés, kirándulás a hegyekbe
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 32 min.
VHS #557
13-3-1:557/24
Education through games and tales, program B, I
Játékkal, mesével nevelés, B program, I
the model institution of the Soros Foundation Hungary, kindergarten No 1 of the pedagogics college Elek Benedek, Sopron, physical education class for children, playful excercises
a Soros Alapítvány modell-intézménye, a Benedek Elek tanárképző főiskola 1. sz. gyakorlóiskolája, Sopron, testnevelésóra gyerekeknek, játékos gyakorlatok
documentary film, Hungarian language, Duration: 72 min.
13-3-1:557/25
Education through games and tales, program B, II
Játékkal, mesével nevelés, B program, II
the model institution of the Soros Foundation Hungary, kindergarten No 1 of the pedagogics college Elek Benedek, Sopron, arts, manual activities, painting pebbles,
a Soros Alapítvány modell-intézménye, a Benedek Elek tanárképző főiskola 1. sz. gyakorlóiskolája, Sopron, művészetek, manuális tevékenységek, kavicsfestés
documentary film, Hungarian language, Duration: 15 min.
13-3-1:557/26
Education through games and tales, program B, III
Játékkal, mesével nevelés, B program, III
the model institution of the Soros Foundation Hungary, kindergarten No 1 of the pedagogics college Elek Benedek, Sopron, farewell to the kindergarten, singing, competition games
a Soros Alapítvány modell-intézménye, a Benedek Elek tanárképző főiskola 1. sz. gyakorlóiskolája, Sopron, búcsú az óvódától, ének, vetélkedő
documentary film, Hungarian language, Duration: 64 min.
VHS #558
13-3-1:558/27
A patch of Green. The Map of Joy and Distress Series
Talpalatnyi zöld. Öröm és bánat térkép sorozat
environmental education, finding places that cause joy/distress, interviews with participants in the compilation of the map, publishing an atlas, idea conceived in Petőfi secondary grammar school
Környezeti nevelés, örömöt/bánatot okozó helyek megtalálása, a térkép szerkesztésében résztvevőkkel készült interjúk, atlaszt kiadása, az ötletet a Petőfi gimnázium adta
television program, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 6 min.
13-3-1:558/28
The Map of Joy and Distress - Part 1
Öröm és bánat térkép I. rész
County Fejér, presented by the primary school children of Seregélyes, joy and distress map of the city of Seregélyes
Fejér megye, seregélyesi általános iskola tanulóinak előadása, Seregélyes öröm és bánat térképe
television program, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 10 min.
13-3-1:558/29
The Map Joy and Distress
Öröm és bánat térkép
Pupils of the secondary grammar school St Stephen in Esztergom
az esztergomi Szent István gimnázium tanulói
television program, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 7 min.
13-3-1:558/30
The Map of Joy and Distress
Öröm és bánat térkép
Northern part of county Nógrád
Nógrád megye északi része
television program, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 6 min.
13-3-1:558/31
The Map of Joy and Distress
Öröm és bánat térkép
county Veszprém, Zirc
Veszprém megye, Zirc
television program, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 11 min.
VHS #559
13-3-1:559/32
A patch of Green. The Map of Joy and Distress
Talpalatnyi zöld. Öröm és bánat térkép
County Baranya, Pécs
Baranya megye, Pécs
television program, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 7 min.
13-3-1:559/33
The Map of Joy and Distress
Öröm és bánat térkép
Szeged
Szeged
television program, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 14 min.
13-3-1:559/34
The Map of Joy and Distress
Öröm és bánat térkép
Mosonmagyaróvár, Ferenc Móra school
Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc iskola
television program, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 6 min.
13-3-1:559/35
The Map of Joy and Distress
Öröm és bánat térkép
County Bács-Kiskun, river Tisza, Tiszakécske
Bács-Kiskun megye, Tisza, Tiszakécske
television program, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 6 min.
13-3-1:559/36
The Map of Joy and Distress
Öröm és bánat térkép
County Tolna, Kisdorog, ruins of a palace, Tevel, county Somogy, waste water piped in fishery and Balaton, ancient foundry, Zselic nature protection area, village museum in Szenna
Tolna megye, Kisdorog, palota romjai, Tevel, Somogy megye, a szennyvíz a halastóba és a Balatonba vezetve, ősi kohó, zselici természetvédelmi terület, szennai falumúzeum
television program, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 15 min.
13-3-1:559/37
The Map of Joy and Distress
Öröm és bánat térkép
County Vas, Sárvár, stench because of factory,
Vas megye, Sárvár, bűz a gyár miatt
television program, Hungarian language, Duration: 6 min.
VHS #560
13-3-1:560/38
The Map of Joy and Distress of Hungary
Magyarország öröm és bánat térképe
film on the 18 month project with school children and their teachers finding the places in Hungary that cause joy or distress, environmental education
film a 18 hónapos projektről, amelyben diákos és tanáraik keresik meg azokat a helyeket Magyarországon, amelyek örömöt vagy bánatot okoznak, környezeti nevelés
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1999, Duration: 85 min.
VHS #561
13-3-1:561/39
The Conquered Carpathian Basin
A meghódított Kárpát-medence
how people transformed nature, land cultivation, woods, what it was like before ancient Hungarians came, water management, cities, Tisza
hogyan alakítja át az ember a természetet, földművelés, erdők, milyen volt a honfoglalás előtt, vízgazdálkodás, városok, Tisza
television program, Hungarian language, Duration: 40 min.
VHS #562
13-3-1:562/40
Music Boutique - Music Bridge
Zenebutik - Zenehíd
the musical life of the city of Szolnok, András Schiff, Ferenc Liszt chamber orchestra, János Rolla, Zoltán Kocsis, folk dance, choir, pop music, quiz, presenter Előd Juhász
Szonok zenei élete, Schiff András, Liszt Ferenc kamarazenekar, Rolla János, Kocsis Zoltán, néptánc, kürus, popzene, kvíz, műsorvezető Juhász Előd
television program, Hungarian language, Date of Production: 1996, Date Aired: 1996-11-09, Duration: 59 min.
13-3-1:562/41
Preview of television program: On the Road
Program ajánló: Úton
European countries, curiosities, problems
európai országok, érdekességek, problémák
television program, Hungarian language, Duration: 3 min.
VHS #563
13-3-1:563/42
The Drama Camp of the Village Dormitory
A falukollégium dramatikus színjátszó tábora
from 4th to 10th August 1999, Égerszög, excerpts, proper speech techniques, folk dances, acting out scenes
1999. augusztus 4-10, Égerszög, részletek, helyes beszédtechnika, néptánc, jelenetek eljátszása
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1999-08-10, Duration: 93 min.
VHS #564
13-3-1:564/43
Sowhat
Naés
youth program, students' days, drama acting, contraception, the Vangelis of the future?, how to meet someone, preview of records and programs, top list
ifjúsági program, diáknapok, drámajátszás, fogamzásgátlás, a jövő Vangelise?, hogyan szólítsunk le valakit, lemez- és programajánló, toplisták
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-03, Duration: 32 min.
13-3-1:564/44
Sowhat
Naés
actor trainees, enrolment to higher education institutions, HERFLI-DAVIDSON, abortion, how to meet someone, preview of records and programs
színinövendékek, felsőoktatásba jelentkezés, HERFLI-DAVIDSON, abortusz, hogyan szólítsunk le valakik, lemez- és programajánló
television program, Hungarian language, Duration: 32 min.
13-3-1:564/45
Sowhat
Naés
Valentine's day, love
Bálint nap, szerelem
television program, Hungarian language, Duration: 32 min.
13-3-1:564/46
Sowhat
Naés
Horváth Charile, summer holiday offers, sex and contraception, appealing with the minister, Dirty Blues, Tamás Takács, preview of records and program
Horváth Charile, nyaralási ajánlatok, szex és fogamzásgátlás, fellebezés a miniszterhez, Dirty Blues, Takács Tamás , lemez- és programajánló
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-04, Duration: 33 min.
13-3-1:564/47
Sowhat
Naés
coverage of the May feast organised by Naés on 27th May
A Naés által május 27-én szervezet májusnapról
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-06-07, Duration: 60 min.
13-3-1:564/48
The Mosaic Project
TV film, soap opera, Szív TV
TV film, szappanopera, Szív TV
fiction film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 42 min.
13-3-1:564/49
Filmelőzetes, hirdetések, Kappadokia kövei, Szív TV / Film preview, advertisements, Stones of Cappadocia, Szív TV
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:564/50
Stones of Cappadocia
Kappadokia kövei
famous rock shelters, Szív TV
híres sziklamenedékek, Szív TV
television program, Hungarian language, Duration: 8 min.
VHS #565
13-3-1:565/51
The Studium Theatre Creative Community
Studium színház alkotóközössége
premieres of the season 1996-1997: Körmagyar By Mihály Kornis
az 1996-1997 évad premierjei: Kornis Mihály, Körmagyar
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 59 min.
13-3-1:565/52
The Studium Theatre Creative Community
Studium színház alkotóközössége
premieres of the season 1996-1997: Miss Julie by Strindberg
az 1996-1997 évad premierjei: Strindberg,:Julie kisasszony
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 59 min.
VHS #566
13-3-1:566/53
Laudate Regional Christian Youth Music Festival
Laudate Keresztény Ifjúsági Zenei Találkozó
music, speech by Endre Gyulai, interview with László Tolcsvay, rap music and dance
zene, Gyulai Endre beszéde, interjú Tolcsvay Lászlóval, rap zene és tánc
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 20 min.
VHS #567
13-3-1:567/54
Village Televison Gellénháza
Falu-TV Gellénháza
selection from programs in 1994, Christmas for the elderly, New Year's Eve, funny mistakes of presenters, sports, theatre performance, folk dance and music, performance by school children, images of the village
összeállítás az 1994-es adásokból, karácsony időseknek, szilveszter, műsorvezetők bakijai, sport, színházi előadások, néptánc, népzene, iskolások előadása, képek a faluról
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 105 min.
VHS #568
13-3-1:568/55
Village Televison Gellénháza
Falu-TV Gellénháza
selection from programs, sports, break-up ceremony at the school, church, holiday of the patron saint, kindergarten, harvest, fire brigade, cemetery, kindergarten, New Year's Eve
összeálltás, sport, iskolai évzárü, templom, a védőszent ünnepe, óvóda, aratás, tűzoltók, temető, óvóda, szilveszter
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Date Aired: 1994, Duration: 85 min.
VHS #569
13-3-1:569/56
The Bartos Family (Private Hungary 1)
A Bartos család (Privát Magyarország 1)
Budapest in 1928-29, the Bartos family, their business, holiday, Italy, fascism, Paris, 1943, communism, filmed by Zoltán Bartos
Budapest 1928-29-ben, a Bartos család, vállalkozásuk, nyaralás, Olaszország, fasizmus, Párizs, 1943, kommunizmus, Bartos Zoltán felvételei
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 60 min.
13-3-1:569/57
Citizen Dictionary (Private Hungary 7)
Polgár Szótár (Privát Magyaroszág 7)
Budapest, pre-World War II, families
Budapest, második világháború előtt, családok
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 50 min.
VHS #570
13-3-1:570/1
Can a heart break? Part 1: Living Together
Megszakadhat-e a szív? 1. rész: Együttélés
the Jews in Tiszafüred, ghetto, Holocaust survivors, Jewish cemetery, local history of the Jews, religious traditions, family tree, congregation
zsidók Tiszafüreden, gettó, Holokauszt túlélők, zsidó temető, helyi zsidók története, vallási hagyományok, családfa, gyülekezet
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 62 min.
13-3-1:570/2
Can a heart break? Part 2: Burnt Offering
Megszakadhat-e a szív? 2. rész: Égő áldozat
deportation of Jews, Auschwitz, about 500 deported, forced labour, 30 to 70 survived
zsidók deportálása, Auschwitz, kb. 500 deportált, kényszermunka, 30-70 túlélő
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 60 min.
VHS #571
13-3-1:571/3
Community Television of Vése
Közösségi Televízió, Vése
Easter customs, news, painting eggs,
húsvéti szokások, hírek, tojásfestés
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-04, Duration: 32 min.
13-3-1:571/4
Community Television of Vése
Közösségi Televízió, Vése
May holiday, Mothers' Day ceremony in the kindergarten, farmer, rabbit breeding, horses. ploughing, assembly meeting in April, one day in the kindergarten
Május-nap, anyáknapi ünnepély az óvódában, gazda, nyúltenyésztés, lovak, szántás, április önkormányzati ülés, egy nap az óvódában
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-05, Duration: 61 min.
13-3-1:571/5
Community Television of Vése
Közösségi Televízió, Vése
piano playing show at school, farewell ceremony at school, chosing secondary school, picnic and holiday of harvest-time, walk in the woods, interviewing old people, cake baking, memorial of Mihály Véssey
zongora-óra bemutató az iskolában, ballagás, középiskola választás, arató ünnep és piknik, séta az erdőben, interjú idősekkel, sütés, Véssey Mihály emlékmű
television program, Hungarian language, Duration: 55 min.
13-3-1:571/6
Community Television of Vése
Közösségi Televízió, Vése
repeated sections from previous programs
korábbi adások részleteinek ismétlése
television program, (No dialogue) language, Duration: 17 min.
13-3-1:571/7
Community Television of Vése
Közösségi Televízió, Vése
repeated sections from previous programs, excursion of kindergarten children, wood carver
korábbi adások részleteinek ismétlése, óvódások kirándulása, fafaragó
television program, Hungarian language, Duration: 17 min.
VHS #572
13-3-1:572/9
Painters' International Camp in Veránka
Nemzetközi festőtábor Veránkán
Veránka - isle on the Danube, József Benes, László Újvárossy
Veránka - sziget a Dunán, Benes József, Újvárossy László
documentary film, Hungarian language,
VHS #573
13-3-1:573/10
Agricultural Advices Series - Parts 1-5
Mezőgazdasági tanácsok sorozat I-V rész
Szabadkígyós, advising garden-owners on the spring season, agricultural cooperative, retired teacher on the cultivation of vegetable gardens in the srping, vinyard, land restitution, service for new land owners, veterinarien on livestock breeding,
Szabadkígyós, tanácsadás kerttulajdonosoknak a tavaszi munkálatokkal kapcsolatban, mezőgazdasági szövetkezet, nyugdíjas tanár a zöldségeskertek tavaszi ápolásáról, szőlészet, föld-kárpótlás, falugazda szolgálat, állatorvos az állattenyésztésről
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Date Aired: 1994, Duration: 185 min.
VHS #574
13-3-1:574/11
Medical advices series
Orvosi tanácsok sorozat
Szabadkígyós, household accidents, binding wounds, epidemies, meals for children, subsidised medicine
Szabadkígyós, háztartási balesetek, sebek bekötözése, járványok, gyermekétkeztetés, támogatott gyógyszerek
television program, Hungarian language, Duration: 96 min.
13-3-1:574/14
Healthy Life Style - Part 1
Egészséges életmód I rész
lady lecturer Kata on health care, personal story on being vegetarian and on bone TB, healthy food, experience in Brazil, importance of water in-take, natural healing, Christ, poem
Kata nevű előadónő az egészségről, személyes története a vegetariánizmusról és a csont TBC-ről, egészséges ételek, braziliai tapasztalatai, vízbevitel fontossága, természetgyógyászat, Krisztus, vers
television program, Hungarian language, Duration: 72 min.
VHS #575
13-3-1:575/12
Healthy Life Style - Part 2
Egészséges Életmód II rész
lady lecturer Kata, internal and external hydrotherapy, cleansing of intestines, healthy nutrition, blood circulation, sweating, detoxication, heat, God, poem
Kata nevű előadónő, külső-belső vízkúra, belek megtisztítása, egészséges táplálkozás, vérkeringés, izzadás, méregtelenítés, hő, isten, vers
television program, Hungarian language, Duration: 76 min.
13-3-1:575/13
Healthy Life Style - Part 3
Egészséges Életmód III rész
Lady lecturer Kata, body, soul, mind, God, guilt, taking blame, forgiveness by God, stress, pregnancy, newborn baby, poem
Kata nevű előadónő, test, lélek, szellem, isten, vétkesség, isteni bocsánat, stressz, terhesség, újszülött, vers
television program, Hungarian language, Duration: 44 min.
VHS #576
13-3-1:576/13
Legal advices series Parts I to V
Jogi tanácsok sorozat I-V rész
Szabadkígyós, city clerk, social law, cash benefits, in-kind benefits, election law,
Szabadkígyós, jegyző, szociális törvény, pénzbeni segély, természetbeni segély, választási törvény
television program, Hungarian language, Duration: 50 min.
VHS #577
13-3-1:577/14
Ferencváros Television
Ferencvárosi Televízió
archival images of the district Ferencváros in Budapest, Dental care competition for children, performance of poem Toldi by János Arany by Nevesincs Theatre, program 'Dobogó', musical ensemble Tragédia dell' Arte, Lenhossék school, Teens' Television, Edina Ellinger, gala show, world-end songs Ákos Szilágyi, Péter Lévay in the Club of Young Artists
archív felvételek Ferencvárosról, fogápolási verseny gyerekeknek, a Nevesincs színház előadja a Toldi-t, a Dobogó program, Tragédia dell' Arte zenei együttes, a Lenhossék iskola, Tini Televízió, Ellinger Edina, gálaműsor, Szilágyi Ákos világvégi dalai, Lévai Péter a Fiatal Művészek Klubjában
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994, Duration: 244 min.
VHS #578
13-3-1:578/15
Holy Land
A Szentföld
Land of Promise, Abraham, mountains, Red Sea, Dead Sea, desert, religion, Jews, kibbutz, Jerusalem, Jerico, Jesus' grave, Golgotha,
Golgotha, az Ígéret földje, Ábrahám, hegyek, Vörös-tenger, Holt-tenger, sivatag, vallás, zsidók, kibbutz, Jeruzsálem, Jerikó, Jézus sírja, Golgota
television program, Hungarian language, Duration: 22 min.
13-3-1:578/16
The Jewish Religion
A zsidó vallás
being a Jew, origins of the faith, Maimonides, prayers, scrolls,
zsidónak lenni, a hit eredete, Majmonidesz, imák, tekercsek
television program, Hungarian language, Duration: 12 min.
13-3-1:578/17
Other Faiths in Israel
Más vallások Izraelben
Abraham the father of the faithful both for Jews and Muslims, Allah, resurrection, hell, Paradise, prayers five time a day, Christianity, Bible, lecturers, Holocaust, singing
Ábrahám a hivők atyja mind a zsidó, mind a muzulmán vallásban, Allah, feltámadás, pokol, Paradicsom, napi öt ima, kereszténység, biblia, előadások, Holokauszt, ének
television program, Hungarian language, Duration: 19 min.
VHS #579
13-3-1:579/18
Tradition and Youth
Hagyomány és fiatalság
Childrens and Youth Festival of Preserving Nationalities' Traditions in County Bács-Kiskun, traditional clothes, folk dances, music, Slavic, Roma, Kecskemét
Bács-Kiskun megyei Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermek és Ifjúsági Fesztivál, hagyományos ruhák, néptánc, népzene, szlávok, romák, Kecskemét
documentary film, Hungarian language, Duration: 30 min.
SVHS #580
13-3-1:580/19
Blue Bird
A kék madár
Roma painter Jolán Oláh, Salgótarján
Oláh Jolán roma festő, Salgótarján
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 20 min.
13-3-1:580/20
Blue Bird
A kék madár
Roma painter Jolán Oláh, Salgótarján
Oláh Jolán roma festő, Salgótarján
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 19 min.
VHS #581
13-3-1:581/21
The Palaces of Bugac
Bugaci kastélyok
portrait of Csaba Fekete, a young would-be architect, infatuated with fortresses, castles and palaces from early childhood, building maquettes, designing his own palace,
Fekete Csaba portréja, építész akar lenni, kora gyermekkorától imádja az erődöket, várakat, palotákat, maketteket épít, saját palotát tervez
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 20 min.
VHS #582
13-3-1:582/22
Enamelling in Kecskemét
Zománcművészet Kecskeméten
the chemical composition of enamel, International Enamelling Art Workshop in Kecskemét set up in 1984, Gyula Elekes from Romania, Julia Ares from Spain, Éva Hévizi. Mária Hertai, Wera Ostwald from Germany, Enikő Nagy from Romania, Katalin Sz. Varga, Tibor Kopócs from Slovakia, Alexander Borodai from the Ukraine, Klára Barakon
A zománc kémiai összetétele, az 1984-ben alapított Nemzetközi Zománcművészeti Műhely Kecskeméten, Elekes Gyula Romániából, Julia Ares Spanyolországból, Hévizi Éva, Hertai Mária, Wera Ostwald Németországból, Nagy Enikő Romániából, Varga Sz. Katalin, Kopócs Tibor Szlovákiából, Alexander Borodai Ukrajnából, Barakon Klára
documentary film, Hungarian language, Duration: 19 min.
VHS #583
13-3-1:583/23
Presentation of the values of the Rábaköz and Hanság regions
A Rábaköz és a Hanság értékeinek bemutatása
1. National Park at lake Fertő, 2. Rábatorok - the bifurcation of Rába river, 3. Vág, a village in Rábaköz, 4. Fehértó and vicinity, 5. Villages Egyed, Szany and Szentandrás
1. Fertő-tói nemzeti park, 2. Rábatorok - a Rába kettéágazásar, 3. Vág, falu a Rábaközben, 4. Fehértó és környéke, 5. Egyed, Szany és Szentandrás
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 113 min.
VHS #584
13-3-1:584/24
Nature Protection - Botany
Természetvédelem - Botanika
group of school children hiking in the mountains, stream, plants, park, river, water vegetation, botany garden Alexandru Borza in Cluj/Kolozsvár, felling trees
iskoláscsoport kirándulása a hegyekben, patak, növények, park, folyó, vizinövények, a kolozsvári Alexandru Borza botanikuskert, fakivágás
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 189 min.
VHS #585
13-3-1:585/25
Raising children and growing up
Jó szóval oktasd, játszani is engedd…
Békéscsaba, toddlers, age of "defiance", interview with expert how to deal with children, self-protection, stammering, toilet-training, telling events by acting out
Békéscsaba, tipegők, dackorszak, szakértő beszél arról, hogyan kell a gyerekekkel bánni, önvédelem, dadogás, szobatisztaság, esemény elmondása eljátszással
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 50 min.
13-3-1:585/26
Raising children and growing up
Jó szóval oktasd, játszani is engedd…
Békéscsaba, expert, shcool-age children, learning abilities, psychiatric help,
Békéscsaba, szakértő, iskoláskorú gyerekek, tanulási képesség, pszichiátriai segítség
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 13 min.
13-3-1:585/27
Raising children and growing up
Jó szóval oktasd, játszani is engedd…
Békéscsaba, entertainment for children, inflatable giraffe for jumping, prizes, expert, mental balance of children and of family, crisis, reading tales to children,
Békéscsaba, gyerekek szórakoztatása, felfújható ugráló zsiráf, nyeremények, szakértő, a gyerek és a család lelki egyensúlya, válság, meseolvasás gyerekeknek
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 40 min.
13-3-1:585/28
Raising children and growing up
Jó szóval oktasd, játszani is engedd…
Békéscsaba, interview with expert Mrs. Duray, from going to school for the first time to teenage, parents blame themselves
Békéscsaba, interjú Duraynéval a szakértővel, iskolakezdéstől a kamaszkorig, a szülők magukat hibáztatják
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 23 min.
13-3-1:585/29
Raising children and growing up
Jó szóval oktasd, játszani is engedd…
Békéscsaba, interview with expert Mrs. Duray, learning and behavioural disturbances, teachers' responsibility, trust, control
Békéscsaba, interjú Duraynéval a szakértővel, tanulási és magatartási zavarok, tanár felelőssége, bizalom, kontroll
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 30 min.
13-3-1:585/30
Raising children and growing up
Jó szóval oktasd, játszani is engedd…
Békéscsaba, interview with expert Mrs. Duray, teenagers, values, self-perception, under-estimation, over-estimation, sexuality,
Békéscsaba, interjú Duraynéval a szakértővel, tinédzserek, értékek, önkép, alulértékelés, túlértékelés, szexualitás
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 49 min.
13-3-1:585/31
Raising children and growing up
Jó szóval oktasd, játszani is engedd…
Békéscsaba, interview with Teréz Antal, sexuality, emotions, sexual maturity, anxiety, fear, parents' role, unwanted pregnancy, safe sex, AIDS, sexual diseases, counseling,
Békéscsaba, interjú Antal Terézzal, szexualitás, érzelmek, nemi érettség, szorongás, félelem, szülői szerep, nem kívánt terhesség, biztonságos szex, AIDS, nemi betegségek, tanácsadás
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 39 min.
VHS #586
13-3-1:586/32
Raising children and growing up
Jó szóval oktasd, játszani is engedd…
Békéscsaba, talking with József Horváth, Klára Kállai, Zsolt Karácsonyi, Éva Karácsonyi, age of adolescence, self-esteem, perception by others
Békéscsaba, beszélgetés Horváth Józseffel, Kállai Klárával, Karácsonyi Zsolttal, Karácsonyi Évával, pubertás kor, önbecsülés, milyennek látják mások
television program, Hungarian language, Duration: 10 min.
13-3-1:586/33
Raising children and growing up
Jó szóval oktasd, játszani is engedd…
Békéscsaba, talking with József Horváth, Klára Kállai, Zsolt Karácsonyi, Éva Karácsonyi, age of adolescence, boys, girls, ideals, who they tell their problems, peer group, partner relationships
Békéscsaba, beszélgetés Horváth Józseffel, Kállai Klárával, Karácsonyi Zsolttal, Karácsonyi Évával, pubertás, fiúk, lányok, ideálok, kinek mondják el gondjaikat, kortárscsoport, párkapcsolatok
television program, Hungarian language, Duration: 81 min.
13-3-1:586/34
Raising children and growing up
Jó szóval oktasd, játszani is engedd…
Age of youth (16-28), staff of the family centre in Gyula, independence from family, maturity, work, concentrating on specific areas, raising own family, sexuality as binding force in couples, Éva Karácsonyi, Ibolya Csákó, Zsolt Karácsonyi
fiatalkorúak (16-28 éves), a gyulai családsegítő központ munkatársai, függetlenedés a családtól, érettség, munka, konkrét területek iránti érdeklődés, saját család, szexualitás mint kapocs a párok között, Karácsonyi Éva, Csákó Ibolya, Karácsonyi Zsolt
television program, Hungarian language, Duration: 90 min.
VHS #587
13-3-1:587/35
Important Issues in Bicske
Létkérdések Bicskén
Zsolt Szebényi mayor, Pál Papp Member of Parliament, Péter Kiss head doctor in clinic, Péter Kauda head of family doctor service, Endre Fenyvesi primary school principal, Mrs. Sándor Horváth, head of local Budapest Bank, Hajnalka Murányi, head of local OTP, Sándor Pénzes, chairman of Savings Cooperative answer questions
Szebényi Zsolt polgármester, Papp Pál parlamenti képviselő, Kiss Péter főorvos, Kauda Péter, a családorvosi szolgálat vezetője, Fenyvesi Endre általános iskolai igazgatü, Horváth Sándorné, a Budapest Bank helyi fiókjának vezetője, Murányi Hajnalka, a helyi OTP fiók vezetője, Pénzes Sándor, a takarékszövetkezet elnöke válaszolnak a kérdésekre
television program, Hungarian language, Duration: 90 min.
13-3-1:587/36
Living Diary
Élő napló
interview with Sándor Szénási, dean, Calvinist minister in Bicske
interjú Szénási Sándor dékánnal, bicskei református lelkésszel
television program, Hungarian language, Duration: 44 min.
13-3-1:587/37
Sport
meeting of fans and footballers, Judo
drukkerek és focisták találkozója, dzsúdó
television program, Hungarian language, Duration: 10 min.
SVHS #588
13-3-1:588/38
Holocaust
Holokauszt
ceremony, Bicske, memorial, rabbi, priest,
ünnepség, Bicske, rabbi, pap
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 24 min.
VHS #589
13-3-1:589/39
ISLAND Youth Aid Service. Drug Forum - Part 1
SZIGET Ifjúsági Segítő Szolgálat. Drogfórum I
talk with Doctor István Bayer chemist professor, telling the truth about drugs, drug history, restricting demand and supply,
beszélgetés dr. Bayer István vegyészprofesszorral, az igazság a drogokról, drog-történelem, kereslet és kínálat korlátozása
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 29 min.
13-3-1:589/40
ISLAND Youth Aid Service. Drug Forum - Part 2
SZIGET Ifjúsági Segítő Szolgálat. Drogfórum II
The cultural history of drugs, talk with medical Doctor Gábor Nagy, ancient applications of opium by doctors, medicines as drugs
drogok kultúrtörténete, beszélgetés dr. Nagy Gábor orvossal, az ópium régi gyógyászati alkalmazása, orvosságok mint drogok
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 32 min.
13-3-1:589/41
ISLAND Youth Aid Service. Drug Forum - Part 3
SZIGET Ifjúsági Segítő Szolgálat. Drogfórum III
talk with Zoltán Nagy social worker
beszélgetés Nagy Zoltán szociális munkással
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 27 min.
13-3-1:589/42
ISLAND Youth Aid Service. Drug Forum - Part 4
SZIGET Ifjúsági Segítő Szolgálat. Drogfórum IV
family, drugs, vocation, talk with Márta Frohn child psychiatrist, drug abuse as symptom of greater problems,
család, drogok, hivatás, beszélgetés Frohn Márta gyerek pszichiáterrel, kábítószerezés a nagyobb problémák tünete
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 28 min.
VHS #590
13-3-1:590/43
The Story of Sister Clarissa
Klarissza nővér története
with the change of the regime in 1989, monastic and nunnery orders changed too, Esztergom nunnery, young girl becomes nun after school, parents' reaction, daily routine, teachers' training college, interviewer Gabriella Benkó
Az 1989-es rendszerváltással a szerzetes és apáca rendek is megváltoztak, esztergomi zárda, fiatal lány iskola után apácának megy, szülők reakciója, napi beosztása, tanárképző főiskola, interjú Benkó Gabriellával
television program, Hungarian language, Duration: 22 min.
VHS #591
13-3-1:591/44
Pebble on the grave
Kavics a síron
reported by the Hungarian News Agency (MTI) on 1st August 1956 in Miskolc, mill-owners causing damage to community, black economy, lynched by people, attackers freed, beating to death, pogrom
az MTI jelentése 1956. augusztus 1-én Miskolcról, malomtulajdonosok megkárosítják a közösséget, fekete gazdaság, meglincselik őket, a támadókat szabadon engedik, agyonverés, pogrom
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 68 min.
VHS #592
13-3-1:592/2
Exam films of the video training course 1994-95: The Spanish Vax
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: A spanyol viasz (tisztelet Luis Buňuelnek)
black and white, drinking in the bath tub, depression, family working around the kitchen table, morning, shabby urban environment
fekete-fehér film, a kádban iszik, depresszió, a család az asztal körül ül és dolgozik, reggel, lepusztult városi táj
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 11 min.
13-3-1:592/45
Exam films of the video training course 1994-95: Hunting
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: - Vadászat
Hunters, dogs in the fields, rows of kill
Hunters, dogs in the fields, rows of kill vadászok, kutyák a mezőn, zsákmány kiterítve
documentary film, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:592/46
Exam films of the video training course 1994-95: The Rebirth of Árpád
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Árpád újjászületése
Eastern railway station in Budapest, brass band, ceremony, Árpád is a a Hungarian make rail-bus, speech, Vienna,
Budapest Keleti pályaudvar, fúvószenekar, Árpád a magyar gyártmányú sínbusz, beszéd, Bécs
documentary film, Hungarian language, Duration: 8 min.
13-3-1:592/47
Exam films of the video training course 1994-95
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95
dressing room, women, stage, dancing, backstage, 1956, applause, dancers coming out of the theatre
öltöző, nők, színpad, tánc, kulisszák mögött, 1956, taps, a táncosok kijönnek a színházból
documentary film, Hungarian language, Duration: 13 min.
13-3-1:592/48
Exam films of the video training course 1994-95: Forest
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Erdő
nature, woods, stream, leaves,
természet, erdő, patak, levelek
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 4 min.
13-3-1:592/49
Exam films of the video training course 1994-95: Without Title
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Cím nélkül
poster of Jurrasic Park, housing estate, sculpture, cars, pedestrians, film ends abruptly because of "technical problems"
aJurrasic Park plakátja, lakótelep, szobor, autók, gyalogosok, a film "technikai problémák" miatt félbeszakad
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 2 min.
13-3-1:592/50
Exam films of the video training course 1994-95: Eszter Baranyai, the great film director of our times
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Baranyai Eszter korunk nagy filmrendezője
portrait film, parents, funny, family
portréfilm, szülők, humoros, család
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 5 min.
13-3-1:592/51
Exam films of the video training course 1994-95
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95
Girl meeting cousin at the railway station, eating at a fast food buffet, visiting Budapest, looking at photos, playing cards, saying good bye at the railway station, Budapest
a lány kimegy az unokatestvére elé a pályaudvarra, gyorsbüfében esznek, megnézik Budapestet, fényképeket nézegetnek, kártyáznak, elköszönnek a pályaudvaron, Budapest
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 7 min.
13-3-1:592/52
Exam films of the video training course 1994-95: Sorry
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Bocs
girl, boy, meeting, glass door, hands
lány, fiú, találkozás, üvegajtó, kéz
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 6 min.
13-3-1:592/53
Exam films of the video training course 1994-95: Enigmatic nature
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Titokzatos természet
nautre, lake, plants, wild ducks
természet, tó, növények, vadkacsák
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 6 min.
13-3-1:592/54
Exam films of the video training course 1994-95: Mutter Mater
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Mutter Mater
apple, bites, school building, pupils coming out, adults at factory gate
alma, harapások, iskolaépület, diákok jönnek ki, felnőttek a gyárkapuban
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 66 min.
13-3-1:592/55
Exam films of the video training course 1994-95: Dynamics
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Dinamika
car wrecks, towing, race or wrecks, repairing
autóroncsok, vontatás, roncs-verseny, javítás
documentary film, (No dialogue) language, Date of Production: 1994, Duration: 4 min.
13-3-1:592/56
Exam films of the video training course 1994-95: The wheel turns
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Forog a kerék
young couple, cooking, dinner, depression, stress, bycicling,
fiatal pár, főzés, vacsora, depresszió, stressz, biciklizés
documentary film, (No dialogue) language, Date of Production: 1994, Duration: 8 min.
13-3-1:592/57
Exam films of the video training course 1994-95: A. Cs.
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Cs.A.
waking up in the morning, hurry, Budapest, missing the train at Southern railway station, going back home, TV news shows burning train
ébredés reggel, rohanás, Budapest, lekési a vonatot a Déli-pályaudvaron, hazamegy, a TV híradóban mutatják, hogy a vonat kigyulladt
documentary film, (No dialogue) language, Date of Production: 1995, Duration: 4 min.
13-3-1:592/58
Exam films of the video training course 1994-95: Railway Station
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Pályaudvar
railway station building, trains, feet
pályaudvar épülete, vonatok, lábak
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 5 min.
13-3-1:592/59
Exam films of the video training course 1994-95: I came, I saw, I found a girl… (an almost American film)
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Jöttem, láttam, nőztem … (majdnem amerikai film)
railway station, school, boys fighting, initiation, seducing girl, film makers talk about the film in bad English, Hungarian subtitles say something else
pályaudvar, iskola, fiúk verekszenek, beavatás, lány elcsábítása, a filmesek rossz angolsággal a filmről beszélnek, a magyar feliratok mást mondanak
documentary film, Hungarian language, Duration: 11 min.
13-3-1:592/60
Exam films of the video training course 1994-95: Violance
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Az erőszak
violanant crimes, female victims, this time it happens differently, young woman driving alone, asked by a young man to help with broken down car, almost violated, woman fights and shots him dead
erőszakos bűntények, női áldozatok, most máshogy történik, fiatal nő egyedül vezet, fiatalember megkéri, hogy segítsen, mert lerobbant az autója, majdnem megerőszakolja, nő nem hagyja magát és agyonlövi
documentary film, Hungarian language, Duration: 8 min.
13-3-1:592/61
Exam films of the video training course 1994-95: Horse Power
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Lóerő
horse, farm house, cart, ploghing with the horse, with tractor
ló, tanya, szekér, szántás lóval, traktorral
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 10 min.
13-3-1:592/62
Exam films of the video training course 1994-95: All Quiet in the East
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Keleten a helyzet változatlan
rubbish thrown away in the streets, half-repaired roads, shabby buildings,
szemét elszórva az utcán, félig megjavított utak, ócska épületek
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 4 min.
13-3-1:592/63
Exam films of the video training course 1994-95: Lost energy
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Elveszett energia
fast running river, water fall, lizard
gyors folyó, vízesés, gyík
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 5 min.
13-3-1:592/64
Exam films of the video training course 1994-95: Come talk to me
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Come talk to me
Budapest, public telephones
Budapest, telefonfülkék
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 6 min.
13-3-1:592/65
Exam films of the video training course 1994-95: Humming
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Züm-Züm
Bees, honey, primary school.
méhek, méz, általános iskola
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 3 min.
13-3-1:592/66
Exam films of the video training course 1994-95: The last piece in the domino
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Az utolsó dominó
video clip, babies, fashion show, military ceremony, children, wedding, Budapest,
videóklipp, csecsemők, divatbemutató, katonai ünnepség, gyerekek, esküvő, Budapest
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 5 min.
13-3-1:592/67
Exam films of the video training course 1994-95: I grew from it
Videotanfolyam vizsgafilmjei 1994-95: Belőle nőttem én
Dunaszekcső, Danube, ferry, fishing
Dunaszekcső, Duna, komp, horgászat
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 5 min.
VHS #593
13-3-1:593/1
Applause
Taps
announcing the new President of the Republic by comediean to various audiences, stressful clapping of hands,
komikus különféle közönségeknek felkonferálja a köztársasági elnököt, eröltetett taps
television program, Hungarian language, Duration: 6 min.
VHS #594
13-3-1:594/11
School Televison program
SULI TV műsora
compilation from summer program, Novákpuszta, film making camp for young, car race in Kunszentmárton, advertisement, EDDA, cartoon, editor Sándor Fazekas
összeálltás a nyári programokból, Novákpuszta, filmes tábor fiataloknak, autóverseny Kunszentmártonban, hirdetések, EDDA, rajzfilm, Fazekas Sándor szerkesztő
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 56 min.
13-3-1:594/68
School TV
SULI TV
the staff of SULI TV, Tiszaújváros, the setting up of the extra curricular class of television making, working for the local television as a youth program since 1988, financing
SULI TV munkatársai, Tiszaújváros, a televíziós szakkör indítása, 1988-tól kezdve a helyi televíziónak készítenek ifjúsági műsort, finanszírozás
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 306 min.
13-3-1:594/69
School Televison program
SULI TV műsora
special programs for New Year's Eve in 1993 and 1994, fun
szilveszteri különkiadás 1993-ban és 1994-ben, humor
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 35 min.
VHS #595
13-3-1:595/13
Zemplén Public Service Television For The Nationalities And For The Ethnic Groups
Zemplén Televízió
programs, goals, coverage, for Hungarians living accross the borders
programok, célok, tudósítások, határontúli magyaroknak
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 10 min.
VHS #596
13-3-1:596/70
Educating Democracy
Demokráciára nevelés
Minister István Stumpf's lecture and interview on the Hungarian Television, György Keleti on national security, military, media, political journalism, theatres, culture, Péter Popper, Roma folk music
Stumpf István miniszter előadása és a vele készült interjú a Magyar Televízióban, Keleti György a nemzetbiztonságról, katonaságról, média, politikai újságírás, színházak, kultúra, Popper Péter, roma népzene
documentary film, Hungarian language, Duration: 20 min.
13-3-1:596/71
Roma folk music
Roma népzene
Roma band singing in the street, audience joining in dancing,
roma együttes az utcán énekel, a közönség beáll táncolni
music, Hungarian language, Date of Production: 1999-06-28, Duration: 13 min.
VHS #597
13-3-1:597/72
Visiting Rome
Római út
St Stephen secondary grammar school, Kalocsa
Szent István gimnázium, Kalocsa
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1998, Duration: 41 min.
VHS #598
13-3-1:598/73
Petőfi's Day (Petőfi Rock)
Petőfi napja (Petőfi rock)
performance by the University Stage of Szeged, Kiskőrös, singing Petőfi's poems,
a Szegedi Egyetemi Színpad előadása, Kiskőrös, Petőfi verseit éneklik
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1973-03-14, Duration: 19 min.
VHS #599
13-3-1:599/74
The Valley of Snakes
Kígyók völgye
test filming of dance performance by Ferenc Fehér
Fehér Ferenc próbafilmje a táncelőadásról
documentary film, (No dialogue) language, Duration: 7 min.
VHS #600
13-3-1:600/75
National Theatre of Miskolc
Nationaltheater Miskolc
Árpád Jutocsa Hegyi speaks about the theatre in German, excerpts from spectacles
Hegyi Árpád Jutocsa németül beszél a színházról, részletek az előadásokból
television program, German language, Date of Production: 1995, Duration: 20 min.
VHS #601
13-3-1:601/1
Romeo and Juliette
Rómeó és Júlia
Shakespeare's play performed by Attila József secondary grammar school in Ózd
az ózdi József Attila gimnázium adja elő Shakespeare művét
documentary film, Hungarian language, Duration: 128 min.
VHS #602
13-3-1:602/2
Hungarian Stars
Sztárlat
Haddaway What about me, pop music band Irígy Hónaljmirigy, video clip, interview with band members, Blur Beetlebum, band Heaven Street Seven , interview, excerpts from concerts, video clip,
Haddaway What about me, Irígy Hónaljmirigy együttes, videoklipp, interjú az együttes tagjaival, Blur Beetlebum, Heaven Street Seven együttes , interjú, koncert részletek, videoklipp
television program, Hungarian language, Duration: 72 min.
13-3-1:602/3
Repetition
Repeta
quiz on the physics of sounds, hearing and the ear for pupils in the studio, over the phone, demonstration of the travelling of sounds in the ear, music videoclip of R.E.M. BanggBlaweProton Theatre, short play by Gergő Fazekas on magnetism, performed by the drama specialisation pupils of Illyés Gyula secondary grammar school, interview with participants, solutions of the telephone quiz, quiz, next round of telephone quiz, editor Vera Pécsi
feladványok hangfizikából, a hallásról és a fülről a stúdióban ülő tanulóknak, telefonon, a hang fülbeli útjának demonstrálása, zene, R.E.M. videoklipp, BanggBlaweProton színház, Fazekas Gergő rövid darabja a mágnesességről az Illyés Gyula gimnázium drámatagozatos tanulóinak előadásában, interjú a résztvevőkkel, a telefonos kérdések megfejtése, a következő telefonos kérdések, szerkesztő Pécsi Vera
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998-01-14, Duration: 49 min.
13-3-1:602/4
Junior Television News
Junior Híradó
presenter Nóra Teszári, youth version of the newsreel, shooting at school, merger of universities, paying for school meals, admissiont exams, life on the Moon
Teszári Nóra műsorvezető, a híradó ifjúsági kiadása, lövöldözés az iskplában, egyetemek összeolvadása, iskolai étkezés ára, felvételi vizsgák, élet a holdon
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998-01-14, Duration: 10 min.
13-3-1:602/5
Repetition continued
Repeta folytatása
Heaven Street Seven, interview, experience with examinations, exam skills, editor Vera Pécsi
Heaven Street Seven, interjú, vizsgatapasztalatok, vizsgakészségek, szerkesztő Pécsi Vera
television program, Hungarian language, Date Aired: 1998-01-14, Duration: 22 min.
13-3-1:602/6
Manuscript
Kézirat
compilation of previous programs covering Vilmos Csaplár, Géza Bereményi, István Kemény, Virág Erdős, texts read out, illustrative film footages, presenter Iván András Bojár, actors László Széles, Zoltán Ternyák, Zoltán Rajkai, Viktória Kerekes
Összeállítás korábbi műsorokból, Csaplár Vilmos, Bereményi Géza, Kemény István, Erdős Virág, felolvasás, illusztrációs filmrészletek, műsorvezető Bojár Iván András, Széles László, Ternyák Zoltán, Rajkai Zoltán, Kerekes Viktória színészek
television program, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 25 min.
13-3-1:602/8
[Various television program]
[Vegyes program]
Wednesday, preview: The Onedin Line, Rádió utca 11 Székesfehérvár Roma housing problem, Futrinka utca, news, sports, weather forecast, Béla Tolcsvay, ads, part of the film The Onedin Line
Műsor előzetes - Onedin család, Székesfehérvár - Romák lakásproblémái, hirek, sport, időjárásjelentés, Tolcsvay Béla
television program, Hungarian language, Duration: 11 min.
VHS #603
13-3-1:603/9
Hóra Theatre
Hóra Színház
selected scenes from productions "Changes" and "Cultures without Frontiers", Szeged, various folk dances, reading of poem,
részletek a "Változások" és "Kultúrák határtalanul" című produkciókból, Szeged, különféle néptáncok, szavalás,
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 2000-05-05, Duration: 20 min.
VHS #604
13-3-1:604/10
Kas Chamber Theatre in Sopron
Kas Kamaraszínház Sopronban
the building and premises, compilation of selected scenes of performances including brass band, musical 'The Silver Pub' performed by the students of Petőfi theatre, Santa Clause puppet show by Ildikó Kilin, concert by Tamás Sólyom, the Trout Quintet and the Deaf Fisherman and the Sea by Csaba Méhes, Dresch Quartet,
az épület és a helyiségek, jelenetek az előadásokból, fúvószeneker, Az ezüstkocsma című musicalt a Petőfi színház növendékei adják elő, Kilin Ildikó mikulási bábműsora, Sólyom Tamás koncert, Méhes Csaba előadja a Pisztráng ötöst és a Süket halász és a tengert, Dresch Quartet
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1996, Duration: 22 min.
13-3-1:604/11
Kas Chamber Theatre in Sopron
Kas Kamaraszínház Sopronban
the building and premises, Santa Clause puppet show by Ildikó Kilin, brass band, musical 'The Silver Pub' performed by the students of Petőfi theatre, Tamás Sólyom and Tibor Schilling concert, break, the Trout Quintet or the Deaf Fisherman and the Sea by Csaba Méhes, hand clappping concert by Csaba Méhes, Dresch Quartet, reports with Tamás Sólyom, Ildikó Kilin, telephone quiz, play house and puppet theatre (30th March 1996), play house with folk music (18th May 1996)
az épület és a helyiségek, Kilin Ildikó mikulási bábműsora, fúvószenekar, Az ezüstkocsma című musicalt a Petőfi színház növendékei adják elő, Sólyom Tamás és Schilling Tibor koncert, szünet, Méhes Csaba előadja a Pisztráng ötöst és a Süket halász és a tengert, Méhes Csaba tapskoncertje, Dresch Quartet, riport Sólyom Tamással, Kilin Ildikóval, telefonos játék, játszóház és bábszínház (1996. március 30.), játszóház népzenével (1996. május 18.)
documentary film, Hungarian language, Duration: 219 min.
VHS #605
13-3-1:605/12
Communication Vocational Secondary School of Záhony
Záhonyi Közlekedési Szakközépiskola
machine repair and maintenance faculty, communication faculty, subjects, sports, music, events
gépjavító és karbantartó szak, közlekedési szak, tantárgyak, sport, zene, események
television program, Hungarian language, Duration: 6 min.
13-3-1:605/18
Pupils' Black Box
Diák Fekete Doboz
excerpts from events, the ceremonial consecration of a church, Záhony, Roma congregation, The Sleeping Beauty, canoe tour, meeting between Russian and Hungarian officers, re-loading a truck at the border, railway development, collective agreement at MÁV,
részletek eseményekből, templom felszentelése, Záhony, roma gyülekezet, Csipkerózsika, kenutúra, orosz és magyar tisztek találkozója, kamionátrakodás a határon, vasútfejlesztés, kollektív szerződés a MÁV-nál
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 51 min.
VHS #606
13-3-1:606/71
Eye Witness Newsreel
SzemTanú Híradó
funny short television news, ancient Rome, gladiator training, advertisement for sandals bearer slaves, builidng a temple for Nabu-naid king of Bablinon, Egyptian writing on papyrus, advertisement for pyramids, Greek colonisation as weather forecast, spiritism, Petőfi, weatherforecast from 1848, cathedrals, troubadours, Golden Bull, animals on coats of arms in the zoo, etiquettes, Neanderthal cave man, archeologist from 3000, advertisement for X-ray, parachute, Fausto Veranzio, fashion show in Paris, Szilvia Mohácsi, Mihály Hardy,
Vicces TV híradók, ókori Róma, gladiátor-képzés, saruhordozó rabszolga hirdetés, a babiloni Nabu-naid király templomának építése, egyiptomi papirusz, piramis hirdetés, a görög gyarmatosítás mint időjárás jelentés, spiritizmus, Petőfi, időjárás jelentés 1948-ból, katedrálisok, trubadúrok, Aranybulla, címerállatok az állatkertben, vignetták, a Neander-völgyi ember, archeológus 3000-ben, röntgen-reklám, ejtőernyő, Fausto Veranzio, divatbemutató Párizsban, Mohácsi Szilvia, Hardy Mihály
television program, Hungarian language, Duration: 33 min.
VHS #607
13-3-1:607/19
History on televison program Repeta - Part 3
Repeta: Történelem 3. adás
antiquity, writing, development of writing and society, library, population, hierogplyphs, illustrartion from Eye Witness Newsreel, historian György Németh, edited by Vera Pécsi
Ókor, írás, az írás és a társadalom fejlődése, könyvtár, népesség, hieroglifák, illusztráció a SzemTanú Híradóból, Németh György történész, szerkesztő Pécsi Vera
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-10-18, Duration: 40 min.
13-3-1:607/72
History on televison program Repeta - Part 4
Repeta: Történelem 4. adás
Athen, Greece, centures 8 to 5th BC, democracy, historian György Németh, illustrartion from Eye Witness Newsreel, edited by Vera Pécsi
Atén, Görögország, i.e. VIII - V század, demokrácia, illusztráció a SzemTanú Híradóból, Németh György történész, szerkesztő Pécsi Vera
television program, Hungarian language, Date of Production: 1996, Date Aired: 1995-10-25, Duration: 41 min.
13-3-1:607/73
History on televison program Repeta - Part 5
Repeta: Történelem 5. adás
Egypt, slavery, pyramids, black slaves in US, freeing slaves on contract, historian György Németh, edited by Vera Pécsi
Egyiptom, rabszolgaság, piramisok, néger rabszolgák Amerikában, szerződéses rabszolgafelszabadítás, Németh György történész, szerkesztő Pécsi Vera
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-11-01, Duration: 41 min.
13-3-1:607/74
History on televison program Repeta - Part 6
Repeta: Történelem 6. adás
religions, monoteism, beginning of Christianity, church, historian László Csorba , edited by Vera Pécsi
vallások, monoteizmus, a kereszténység kezdete, egyház, Csorba László történész, szerkesztő Pécsi Vera
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-11-08, Duration: 42 min.
VHS #608
13-3-1:608/73
Literature on televison program Repeta - Part 3
Repeta: Irodalom 3. adás
assistance for secondary final exam, Turkish siege of Szigetvár, Zrinyi's epic poem "Battle of Szigetvár" about the siege, baroque, teacher László Arató, edited by Pál Sipos
érettségi segédanyag, Szigetvár ostroma, Szigeti veszedelem, Zrínyi elbeszélő költeménye, barokk, Arató László tanár, szerkesztő Sipos Pál
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-10-19, Duration: 40 min.
13-3-1:608/75
Literature on televison program Repeta - Part 4
Repeta: Irodalom 4. adás
assistance for secondary final exam, poet Mihály Csokonai Vitéz, self-description, teacher László Arató, psychologist Tamás Vekerdy, edited by Pál Sipos
érettségi segédanyag, Csokonai Vitéz Mihály, önábrázolás, Arató László tanár, Vekerdy Tamás pszichológus, szerkesztő Sipos Pál
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-10-26, Duration: 42 min.
13-3-1:608/76
Literature on televison program Repeta - Part 5
Repeta: Irodalom 5. adás
assistance for secondary final exam, poet Dániel Berzsenyi, passing time, destructive powers of time, Horace, teacher László Arató, edited by Pál Sipos
érettségi segédanyag, Dániel Berzsenyi Dániel, múló idő, az idő pusztító hatalma, Horáciusz, Arató László tanár, szerkesztő Sipos Pál
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-11-02, Duration: 41 min.
13-3-1:608/77
Literature on televison program Repeta - Part 6
Repeta: Irodalom 6. adás
Horatius noster, poet György Petri, teacher László Arató, psychologist Tamás Vekerdy, edited by Pál Sipos
Horatius noster, Petri György, tArató László tanár, Vekerdy Tamás pszichológus, szerkesztő Sipos Pál
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-11-09, Duration: 40 min.
VHS #609
13-3-1:609/74
Graffiti - Student Television of Zalaegerszeg
Falfirka - Zalaegerszegi diáktelevizió
'if you' grant program, secondary school balls, television made in a secondary grammar school, horror film,
'if you' pályázati program, középiksolai bálok, gimnáziumi televízió, horror film,
documentary film, Hungarian language, Duration: 33 min.
VHS #610
13-3-1:610/75
White Cross Animal Welfare League
Fehérkereszt Állatvédő Liga
Poem by György Rónai, footage with animals
Rónai György verse, állatos film
documentary film, Hungarian language, Duration: 3 min.
13-3-1:610/76
White Cross Animal Welfare League: Liza's Story
Fehérkereszt Állatvédő Liga: Liza sztori
Ágnes Sipos, finding a stray dog in Uruguay, naming it Liza, decided to adopt, flying her home
Sipos Ágnes, kóbor kutya hozzájuk csapódott Uruguayban, Lizának keresztelik el, örökbefogadják, hazahozzák Magyaországra
documentary film, Hungarian language, Duration: 7 min.
13-3-1:610/77
Dogs up for adoption
Árvák vagyunk
dogs up for adoption
örökbefogadható kutyák
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:610/78
Dogs up for adoption
Árvák vagyunk
comments by Márta Friwaldszky, president of White Cross, neutralisation, dogs up for adoption
Friwaldszky Márta, a Fehérkereszt elnökének kommentárjai, ivartalan tás, örökbefogadható kutyák
television program, Hungarian language, Duration: 6 min.
13-3-1:610/79
Dogs up for adoption
Árvák vagyunk
criteria to consider when adopting, how to care about freshly adopted dogs
milyen szempontokat vegyünk figyelembe, ha kutyát fogadunk örökbe, hogyan bánjunk a frissen hozzánk került kutyával
television program, Hungarian language, Duration: 6 min.
13-3-1:610/80
Dogs up for adoption
Árvák vagyunk
female vs male dogs, neutralisation
female vs male dogs, neutralisation kan kontra szuka kutya, ivartalanítás
television program, Hungarian language, Duration: 6 min.
13-3-1:610/81
Dogs up for adoption
Árvák vagyunk
stray dogs
kobor kutyák
documentary film, Hungarian language, Duration: 6 min.
VHS #611
13-3-1:611/82
Álmos - Rock Opera
Álmos - Rockopera
Drama group of GO-HEBI Foundation, performing the play in Sepsiszentgyörgy, Romania, history of ancient Hungarians under the leadership of Álmos, interview with director
Drama group of GO-HEBI Alapítvány dráma csoportja, előadás Sepsziszentgyörgyön, a régi magyarok története Álmos vezetése alatt, interjú a rendezővel
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1997-04-05, Duration: 182 min.
VHS #612
13-3-1:612/83
Students' Parliament 1996
Diákparlament 1996
National Students' Parliament, Kaposvár, three days meeting, 1996, secondary schools, international laws, students' rights, democracy
Országos Diákparlament, Kaposvár, háromnapos találkozó, 1996, középiskolák, nemzetközi törvények, diákok jogai, demokrácia
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1996, Duration: 43 min.
VHS #613
13-3-1:613/84
Advertisements / Reklámok
television program, Hungarian language, Duration: 6 min.
13-3-1:613/85
Play it again, Sam
Játszd újra Sam
Woody Allen, Diane Keaton, A neurotic film critic tries to get over his wife leaving him by dating again, much by the help of a married couple and his alter ego, Humphrey Bogart
Woody Allen, Diane Keaton, A neurotikus filmkritikus csajozással igyekszik túltenni magát válásán. Ebben leginkább egy baráti házaspár, és az alteregója, Humphrey Bogart segítik.
fiction film, English language, Date of Production: 1972, Duration: 88 min.
13-3-1:613/86
Amarcord
A year in the life of a small Italian coastal town in the nineteen-thirties, as is recalled by a director with a superstar's access to the resources of the Italian film industry and a piper's command over our imaginations.
Egy év az olaszt tengerparti városka életében az 1930-as években a rendező visszaemlékezése szerint
fiction film, Italian language, Date of Production: 1973, Duration: 120 min.
13-3-1:613/87
Where? What?
Hol- mi
György Nagy's program, sports news, quiz, Judit Szira on the Soros grant program "If you", bycicle roads, books, preview of film "In the Mouth of Madness", program previews, electricity, grant programs
Nagy György műsora, sport hírek, kvíz, Szira Judit a Soros Alapítvány „If you” pályázati programjáról, kerékpárutak, könyvek, az Őrület torkában előzetese, műsor ajánlók, elektromosság, pályázati programok
television program, Hungarian language, Duration: 26 min.
VHS #614
13-3-1:614/88
Report film on Kispál: The TV Made Me Stupid
Kispál riportfilm A TV tett hülyévé
Rock band "Kispál és a Borz", clips from concerts, interviews,
"Kispál és a Borz", koncert részletek, interjúk
television program, Hungarian language, Date of Production: 1999, Duration: 5 min.
VHS #615
13-3-1:615/89
Elnökjelöltek vitája: Perot, Clinton, Bush
Presidential Debate, Perot, Clinton, Bush
Mr. Ross Perot, Governor Clinton, President Bush, live television
Mr. Ross Perot, Governor Clinton, President Bush, élőadásban
television program, English language, Date of Production: 1992, Date Aired: 1992-11-10, Duration: 124 min.
VHS #616
13-3-1:616/90
Ancient Hungarian Horsemen Series: The Creation of the Hungarian Light Cavalry
Ős lovas haza sorozat: A magyar könnyűlovasság kialakulása
lecturer Kálmán Nagy
Nagy Kálmán előadó
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994-03-31, Duration: 30 min.
VHS #617
13-3-1:617/91
Nyilvános élő vitatkozás
Debating
Hungarian students' debating exercise in English on the topic of "danger", environment, over-population, knowledge,
magyar hallgatók angol nyelvű "vitatkozás" gyakorlata, téma: környezet, túlnépesedéd, tudás
television program, English language, Duration: 119 min.
13-3-1:617/92
Nyilvános élő vitatkozás
Debating
A debating exercise on "competitive sports are part of secondary education" by native speakers of English in Edinburgh, adults vs. students, audience votes for winner
Vitatkozás "a versenysport a középiskolai oktatás része" témában, a közönség megszavazza győztest
television program, English language, Duration: 67 min.
VHS #618
13-3-1:618/93
Az oroszországi Karl Popper program a nyilvános élő vitatkozás elsajátítására
Karl Popper Debate Program, Russian Debate
introduction, explaining the rules of debating, illustration through a debate on human rights, moral codes, sovereignity, announcing the winner, explaining the ruling
bevezető, a vitatkozás szabályainak ismertetése, illusztrácuó egy emberi jogi vita lejátszásával, erkölcsi szabályok, szuverenitás, győztes kihírdetése, a döntés indoklása
television program, Russian language, Duration: 59 min.
VHS #619
13-3-1:619/94
Advance Experimental Workshop
Advance Kísérleti Műhely
Multi-media show at Déli Szél Contemporary Creative Forum, images and music
Multi-media show at Déli Szél Contemporary Creative Forum, images and music
documentary film, (No dialogue) language, Date of Production: 1998, Duration: 7 min.
13-3-1:619/95
Advance Experimental Workshop: Natural Resonances
Advance Kísérleti Műhely: Természetes rezonanciák
excerpt from the presentation at writers' camp in Sellye, images and music
részletek a sellyei írótábor egyik előadásából, képek és zene
documentary film, (No dialogue) language, Date of Production: 1997, Duration: 10 min.
13-3-1:619/96
Advance Experimental Workshop: Mouth Sound Map
Advance Kísérleti Műhely: Szájhangtérkép
excerpt from the presentation at Harmadik Színház, Pécs, music, actors,
a pécsi Harmadik Színházban elhangzott előadás részletei, zene, színészek,
documentary film, (No dialogue) language, Date of Production: 1998, Duration: 6 min.
13-3-1:619/97
Advance Experimental Workshop: Performance by Dénes Hizsnyik
Advance Kísérleti Műhely: Hizsnyik Dénes performansza
at the 2nd Eleven Festival in Pécs
a pécsi második Eleven Fesztiválon
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1996, Duration: 8 min.
13-3-1:619/98
Advance Experimental Workshop: Kornél Lakatos and his folk music band
Advance Kísérleti Műhely: Lakatos Kornél és népizenekara
Perem Gallery, Pécs
Perem Galéria, Pécs
raw material, (No dialogue) language, Date of Production: 1992, Duration: 2 min.
13-3-1:619/99
Advance Experimental Workshop: Bratišlava
Advance Kísérleti Műhely: Bratišlava
documenting the trip, driving on the road, the city from faraway, compilation made by Attila Doboviczki
az út dokumnetálása, az országúton, a város távolról, Dobovicki Attila összeállítása
documentary film, (No dialogue) language, Date of Production: 1997, Duration: 3 min.
VHS #620
13-3-1:620/100
Sajóbábony Town Television
Sajóbábonyi Nagyközségi Televízió
casette 1, local assembly meeting
1. kazetta, önkormányzati ülés
television program, Hungarian language, Duration: 158 min.
VHS #621
13-3-1:621/101
Sajóbábony Town Television
Sajóbábonyi Nagyközségi Televízió
cassette 2, local representative candidates introduce themselves, debate, local government officials answer questions from viewers
2. kazetta, a helyi képviselőjelöltek bemutatkoznak, vita, az önkormányzati tisztségviselők válaszolnak a nézők kérdéseire
television program, Hungarian language,
VHS #622
13-3-1:622/102
Sajóbábony Town Television
Sajóbábonyi Nagyközségi Televízió
casette 3, young people dying in car crash, solutions, local representative candidates introduce themselves, debate, answering questions from viewers
3. kazetta, autóbalesetek fiatal halálos áldozatai, megoldások, a helyi képviselőjelöltek bemutatkoznak, vita, az önkormányzati tisztségviselők válaszolnak a nézők kérdéseire
television program, Hungarian language, Duration: 166 min.
VHS #623
13-3-1:623/103
Sajóbábony Town Television
Sajóbábonyi Nagyközségi Televízió
cassette 4, city clerk on local elections, candidate mayors introducing themselves, answering questions
4. kazetta, a jegyző a választásokról, a polgármester-jelöltek bemutatkoznak, válaszolnak a kérdésekre
television program, Hungarian language, Duration: 204 min.
VHS #624
13-3-1:624/104
Rhapsodia Demographica or Meditation on Ancestors and Descendents in Transylvania
Rhapsodia Demographica avagy Erdélyi töprengés elődökről és utódokról
documentary film on the demograhic fate of Hungarians in Transylvania, funeral, wedding, church, size of local populations, changes,
dokumentumfilm az erdélyi magyarok demográfiai sorsáról, temetés, esküvő, a helyi lakosság lélekszáma, változások
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1996, Duration: 52 min.
VHS #625
13-3-1:625/105
Nagykunság 1972-1995 - Part 1
Nagykunság 1972-1995 I. rész
film sociography, Mezőhék 1993, gas, teacher, primary school, adult education, archival footages,
film szociográfia, Mezőhék 1993, gáz, tanár, általános iskol, felnőtt oktatás, archív felvételek
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 52 min.
VHS #626
13-3-1:626/1
The Artists of NIMIUS Arts Production Agency: excerpts from concerts
NIMIUS Művészeti Produkciós Iroda művészei: koncert részletek
young musicisans, János Csaba Somos conductor, Kristóf Fogolyán flute player, Rita Rácz singer, Emese Tőkés pianinst, Ungária piano quartet of blind musicians, Kálmán Szennai conductor
fiatal zenészek, Somos János Csaba karmerster, Fogolyán Kristóf fuvola, Rácz Rita énekes, Tőkés Emese zongorista, Ungária vak zongora kvartet, Szennai Kálmán karmester
raw material, (No dialogue) language, Duration: 28 min.
VHS #627
13-3-1:627/2
Art Groups of Vízöntő Cultural Association
Vízöntő Kulturális Egyesület művészeti csoportjai
excerpts from performance by TABAK theatre, Vízjel Group, Dance course, rehearsals, "Crowded" festival, various activities, Debrecen
részletek aTABAK színház előadásaiból, Vízjel csoport, tántanfolyam, próbák, "Zsúfolt" fesztivál, különféle tevékenységek, Debrecen
documentary film, Hungarian language, Duration: 24 min.
VHS #628
13-3-1:628/3
Cultural Festival in Eger
Eger Kulturális Fesztivál
Association of Mentally Disabled and Helpers, dances, primary school pupils, singing, choir, puppet show, reading poems, acting out a tale, musical, director Alfonz Rostás is a resident at the Home for the Mentally Disabled in Andornaktálya
a Szellemi Fogyatékosok és Segítőik Egyesülete, tánc, általános iskolások, éneklés, kórus, bábszínház, szavalás, mese eljátszása, musical, a rendező Rostás Alfonz az andornaktályai szellemi fogyatékosok otthonának lakója
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1999, Duration: 145 min.
VHS #629
13-3-1:629/4
Life Styles
Életformák
Dzsoni (Johnny) a young boy, building a small garden in the courtyard of a destitute condominium building, his father died, stepfather, program host Dr. Ilona Nagy, talking about the previously recorded documentary film, audience
Dzsoni egy kisfiú, kis kertet épít a lerobban bérház udvarán, apja meghalt, mostohaapa, műsorvezető Dr. Nagy Ilona, a korábban készült dokumentumfilm megbeszélése, közönség
television program, Hungarian language, Duration: 36 min.
13-3-1:629/5
Life Styles
Életformák
Program host Dr. Ilona Nagy, important change in life, guest Abullah, psychiatrist János Vizi, previously recorded film on Abdullah a political refugree from Irak, talking about the film with audience, studies in Hungary, leaving behind family, has not seen them in 16 years, his small son
műsorvezető Dr. Nagy Ilona, fontos változások az életben, vendég Abullah, Vizi János pszichiáter, dokumentumfilm Abdullahról, aki politikai menekült Irakból, Magyarországon tanul, családjával 16 éve nem találkozott, kisfia Ádám, beszélgetés a közönséggel
television program, Hungarian language, Duration: 41 min.
13-3-1:629/6
Life Styles
Életformák
Program hosts Dr. Ilona Nagy and Dr. János Vizi, previously recorded film on the family of Ágnes Várda, very small flat in Lovag street, Budapest, three children, little money, discussion with audience, helplessness, distress, what changed since the film was made, going back to work,
műsorvezető Dr. Nagy Ilona és Dr. Vizi János, korábban készült dokumentumfilm Várda Ágnesről és családjáról, három gyerek, aprócska lakás Budapesten a Lovag utcában, kevés pénz, beszélgetés a közönséggel, kilátástalanság, elkeseredettség, mi változott a film készítése óta, anya dolgozik
television program, Hungarian language, Duration: 106 min.
VHS #630
13-3-1:630/7
Life Styles
Életformák
Program host Dr. Ilona Nagy, important change in life, guest Abullah, psychiatrist János Vizi, film on Abdullah a political refugree from Irak, studies in Hungary, leaving behind family, has not seen them in 16 years, his small son Ádám, talking about the film and Abdullah's life
műsorvezető Dr. Nagy Ilona, fontos változások az életben, vendég Abullah, Vizi János pszichiáter, dokumentumfilm Abdullahról, aki politikai menekült Irakból, Magyarországon tanul, családjával 16 éve nem találkozott, kisfia Ádám, beszélgetés a közönséggel a filmről és Abdullah életéről
television program, Hungarian language, Duration: 40 min.
VHS #631
13-3-1:631/8
Life Styles - Part 1
Életformák 1.
Program host Dr. Ilona Nagy, draft portraits, participants Erzsébet Eisner, Győző R. Mátrai, film interview, follow-up talking, big change in their lives, successful engineer turns psychologist, managing oneself, audience ask questions,
műsorvezető Dr. Nagy Ilona, portré-vázlatok, résztvevők Eisner Erzsébet, Mátrai R. Győző, filminterjú, utána beszélgetés, nagy változás az életükben, a sikeres mérnök pszichológus lesz, életünk irányítása, a közönség kérdez
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 39 min.
13-3-1:631/9
Life Styles - Part 2
Életformák 2
Program host Dr. Ilona Nagy, continuation of talking with Erzsébet Eisner, Győző R. Mátrai, changes in lives, questions from audience, success, happiness, image, taste, feeling, body, goal, plans for the year, future, realistic desires, ability to change
műsorvezető Dr. Nagy Ilona, Eisner Erzsébettel és Mátrai R. Győzővel való beszélgetés folytatása, nagy változások az életben, közönség kérdez, siker, boldogság, kép, íz, érzés, test, cél, tervezés az évre, jövő, reális vágyak, változás képessége
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 40 min.
13-3-1:631/10
Life Styles
Életformák
Program host Dr. Ilona Nagy, draft portraits, portrait film of a young man from Transylvania, Romania, hard life, moving to Hungary, memories of home, finding his place in Hungary, participants contribute
műsorvezető Dr. Nagy Ilona, portré-vázlatok, portréfilm egy erdélyi fiatalemberről, nehéz élet, Magyarországra költözés, otthoni emlékek, helykeresés Magyarországon, a résztvevők hozzászólnak
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 32 min.
VHS #632
13-3-1:632/70
Subjective newsreel between two elections 8th and 29th May 1994
Szubjektív Híradó 1994 május 8-29 két választás között
Mihály Kornis, Zoltán Farkas, József Barát, József Orosz, János Fiala, Miklós Győrffy, Zsuzsa Forgács, Iván Bedő, micro reports by Júlia Ránki, Ferenc Vicsek, György Nika, Katalin Rangos, Anikó Sándor, Péter Rózsa, Júlia Váradi, György Kakuk, András Bánó, László Kistamás, Sándor Szénási, György Nej, Endre Aczél, Ákos Szilágyi
Kornis Mihály, Farkas Zoltán, Barát József, Orosz József, Fiala János, Győrffy Miklós, Forgács Zsuzsa, Bedő Iván, Ránki Júlia, Vicsek Ferenc, Nika György, Rangos Katalin, Sándor Anikó, Rózsa Péter, Váradi Júlia, Kakuk György, Bánó András, Kistamás László, Szénási Sándor, Nej György, Aczél Endre, Szilágyi Ákos mini-riportjai
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 118 min.
VHS #633
13-3-1:633/71
Conference organised by József Eötvös Club
Eötvös József Klub által rendezett konferencia
international conference on law enforcement, penal institutions, police officers, judges, legal status and human and civil rights of sentenced offenders, types of punishment,
nemzetközi rendészeti konferencia, büntetőintézetek, rendőrtisztek, bírák, az elítéltek jogi státusza és emberi és polgári jogai, büntetés típusai,
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1996, Duration: 222 min.
VHS #634
13-3-1:634/9
Zánkai nyári tábor
Summer Camp at Zánka
approximately secondary school age young, introductions, folk dance learning, lake Balaton, blind walking exercise, various activities, competitions, fun
középiskolás korú fiatalok, bemutatkozás, néptánc tanulás, Balaton, vakon sétálás gyakorlat, különféle tevékenységek, verseny, vidámság
documentary film, English language, Date of Production: 1995-08, Duration: 72 min.
VHS #635
13-3-1:635/4
One Day. I have made up my mind: life instead of drugs
Egy nap. Döntöttem: drog helyett élet
small flat in a worn-down building in Budapest, girl friend helps boy come off drugs, 10 days cure, pain, sleep disorder, raging, TV4
kis lakás lerobbant budapesti épületben, barátnő segít fiúnak leszokni a kábítószerről, 10 napos kúra, fájdalom, alvászavar, dühöngés TV4
documentary film, Hungarian language, Duration: 44 min.
13-3-1:635/5
[Various television programs]
[Vegyes program]
movie film, comedy, school, class, professor, TV4
mozifilm, vígjáték, iskola, osztály, tanárTV4
television program, Hungarian language, Date of Production: 1987, Duration: 85 min.
13-3-1:635/6
advertisements
reklám
TV4
TV4
television program, Hungarian language, Duration: 2 min.
13-3-1:635/7
Alfred Dunhill Kupa
Alfred Dunhill Cup
Old Course, St Andrew's Scotland, sports program - golf competition, TV4
St Andrew's Skóciában, golf verseny, a régi pálya, TV4
television program, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 53 min.
13-3-1:635/8
Innuendo
Queen
Queen
music, English language, Duration: 8 min.
VHS #636
13-3-1:636/74
One day of a vacuum cleaner sales agent's life
Egy nap egy porszívóügynök életéből
competitive job, collecting points, performance based pay, challenge, strategy of selling, dealing with people, categorisation of people,
versenyszellemű munka, pontgyűjtés, teljesítményalapú fizetés, kihívás, eladási stratégia, emberekkel bánás, kategorizálás
documentary film, Hungarian language, Duration: 26 min.
13-3-1:636/75
One day of a special unit officer's life
Egy nap egy kommandós életéből
being alert all the time, having an arm all the time, wife sometimes discontent, shoot soneone, partner, colleagues, operation, arrest, success
állandó készenlét, fegyverviselés, feleség néha elégedetlen, embert ölni, partner, kollégák, akció, letartóztatás, sikerek
documentary film, Hungarian language, Duration: 31 min.
13-3-1:636/76
One Day: Ági tried her luck
Egy nap: Ági szerencsét próbált
A business venture of a young lady, difference from school mates staying in the village, does not like to go back, talking to an ex-class mate and best friend who stayed in the village
fiatal nő üzleti vállalkozása, más mint a faluban maradt osztálytársak, nem szeret hazajárni, találkozás hajdani osztálytársával és legjobb barátnőjével, aki a faluban maradt
documentary film, Hungarian language, Duration: 30 min.
VHS #637
13-3-1:637/1
A mystery of one day after 60 years
Egy nap rejtélye 60 év multán
16 year old middle-class girl Irisz fell ill and woke up as a forty year old working class wife Lucia from Madrid in 1933, János Ráthonyi journalist for Est investigating the case, the seventy-year old women talks about her case in 1993 comparison of handwriting, speaking only Spanish, did not recognise family members, died as Lucia and woke up as Irisz again, spiritism, Ráthonyi still does not want to believe it as it is too upsetting
Írisz, a 16 éves középosztálybeli lány betegségéből 1933-ban, 40 éves madridi munkás-feleségként, Luciaként tér magához, Ráthonyi János, az Est újságírója nyomoz az ügyben, az 1993-ban hetvenéves nő beszél az esetről, kézírások összehasonlítása, csak spanyolul tud, nem ismerte fel családtagjait, Lucia meghal, megint Íriszként tér magához, spiritizmus, Ráthonyi még mindig nem akarja elhinni, mert túlságosan felkavaró
documentary film, Hungarian language, Duration: 28 min.
13-3-1:637/2
One day of the life of Krsna conscious believers
Egy nap a Krsna tudatú hívők életéből
living in community, bakhta, shower several times a day, ritual painting the body, daily routine, mantra, meditation, prayers, marriage, how members became believers, vegetarianism, celibacy, income earning vs donations, simple life, helping people, charity,
közösségben élnek, bakhta, naponta többször zuhanyozni, rituális testfestés, napi időbeosztás, mantra, meditáció, imák, házasság, a tagok hogyan lettek hívők, vegetarianizmus, cölibátus, pénzkeresés kontra adományok, egyszerű élet, segítenek az embereknek, jótékonyság
documentary film, Hungarian language, Duration: 25 min.
VHS #638
13-3-1:638/3
Village TV of Nagyszekeres, program 10
Nagyszekeres FaluTV 10. adás
interview with Fidesz president Viktor Orbán, reports made by children, women workers, celebration of 15th March, introduction of local representatives, quiz, short news, interview with mayor Sándor Karácsony, Easter, cartoon, catch-as-catch-can, land program, funny accidents
interjú Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével, gyerekek riportjai, női dolgozók, március 15-i ünnepély, helyi képviselők bemutatkozása, kvíz, rövid hírek, interjú Karácsony Sándor polgármesterrel, húsvét, rajzfilm, catch-as-catch-can, földprogram, vicces balesetek
television program, Hungarian language, Duration: 86 min.
VHS #639
13-3-1:639/4
Village TV of Nagyszekeres, program 12
Nagyszekeres Falu TV 12. adás
report with Antal Kovács, who carves birds from wood, discount store, breaking up ceremony at the school in Kisszekeres, news, quiz, funny accidents
interjú Kovács Antallal, madarakat farag fából, diszkont bolt, évzáró a kisszekeresi iskolában, hírek, kvíz, vicces balesetek
television program, Hungarian language, Duration: 44 min.
VHS #640
13-3-1:640/5
Village TV of Nagyszekeres, program 13
Nagyszekeres Falu TV 13. adás
overview of the past four years, interview with the mayor, summary of the excursion to Tizsalök, Tokaj and Nyiregyháza, talking with an inhabitant on apple growing, music, quiz, Roma minority council, news, interview with football trainer, funny footages from German television
az elmúlt négy év áttekintése, interjú a polgármesterrel, beszámoló a tiszalöki, tokaji és nyíregyházi kirándulásról, az egyik lakos az almatermesztésről beszél, zene kvíz, a roma kisebbségi önkormányzat, hírek, interjú a fociedzővel, vicces jelenetek a német televízióból
television program, Hungarian language, Duration: 54 min.
VHS #641
13-3-1:641/6
Village TV of Nagyszekeres, program 11
Nagyszekeres Falu TV 11. adás
general elections, Kolozsvár passion, dance spectacle by school pupils, telephone problems, Roma festival, people' comments on the first round of elections, prizes, football team, funny accidents, confirmation, cartoon, quiz
parlamenti választások, kolozsvári szenvedéstörténet, iskolások táncelőadása, telefon problémák, roma fesztivál, az emberek véleménye a választások első fordulójáról, díjak, focicsapat, vicces balesetek, konfirmáció, rajzfilm, kvíz
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 73 min.
VHS #642
13-3-1:642/7
Don't be sorry for me
Engem ne sajnáljatok
orphan children in state care, Roma, leaving institutions as young adults, priest, chances in life, missing parents
állami gondozottak, roma, fiatal felnőttként hagyják el az intézetet, pap, esélyek az életben, hiányoznak a szülők
documentary film, Hungarian language, Duration: 33 min.
VHS #643
13-3-1:643/8
The Past, volume I, issue 18
Múlt idő, I. évfolyam, 18. szám
editor and program host Mónika Csőgör, carnival, folk traditions, music, burning puppets
Csőgör Mónika szerkesztő-műsorvezető, farsang, néphagyományok, zene, báb-égetés
television program, Hungarian language, Duration: 11 min.
13-3-1:643/9
The Past , volume I, issue 19
Múlt idő, I. évfolyam, 19. szám
editor and program host Mónika Csőgör, the history of the town of Agárd, schools,
Csőgör Mónika szerkesztő-műsorvezető, Agárd története, iskolák
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:643/10
The Past, volume I, issue 20
Múlt idő, I. évfolyam, 20. szám
editor and program host Mónika Csőgör, the Easter holiday, folk traditions, egg painting, splashing girls,
Csőgör Mónika szerkesztő-műsorvezető, húsvéti ünnep, néphagyományok, tojásfestés, locsolkodás
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:643/11
The Past, volume I, issue 21
Múlt idő, I. évfolyam, 21. szám
editor and program host Mónika Csőgör, old tools and household utensils from the museum in Sukoró
Csőgör Mónika szerkesztő-műsorvezető, régi szerszámok és háztartási eszközök a sukorói múzeumban
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:643/12
The Past, volume I, issue 22
Múlt idő, I. évfolyam, 22. szám
editor and program host Mónika Csőgör, making a May Tree in Sukoró,
Csőgör Mónika szerkesztő-műsorvezető, május-fa állítása Sukoróban
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:643/13
The Past, volume I, issue 23
Múlt idő, I. évfolyam, 23. szám
editor and program host Mónika Csőgör, electing the Whitsun Queen Procession in Transdanubia, children,
Csőgör Mónika szerkesztő-műsorvezető, pünkösdi királynő választás, dunántúli körmenet, gyerekek
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:643/14
The Past, volume I, issue 24
Múlt idő, I. évfolyam, 24. szám
editor and program host Mónika Csőgör, changes of the rules of addressing people in different social status over time
Csőgör Mónika szerkesztő-műsorvezető, a megszólítások szabályainak alakulása
television program, Hungarian language, Duration: 8 min.
13-3-1:643/15
The Past, volume I, issue 25
Múlt idő, I. évfolyam, 25. szám
editor and program host Mónika Csőgör, cutting and processing reeds in old times at the lake Velence
Csőgör Mónika szerkesztő-műsorvezető, nádvágás és feldolgozás régen a Velencei tónál
television program, Hungarian language, Duration: 4 min.
VHS #644
13-3-1:644/16
On the border
Határon
Pannonhalma, Benedictine order, teaching, ordaining
Pannonhalma, bencések, tanítás, felszentelés
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-08-31, Duration: 32 min.
VHS #645
13-3-1:645/17
Moving Pictures - Foundation for a More Humane Life
Mozgó képek - Humánusabb Életért Alapítvány
August program, holidays, motoric disabled, camps for children, Siófok, Tata, developmental gymnastics, European championship for transplant patients,
augusztusi műsor, szünidő, mozgáskorlátozottak, gyerektáborok, Siófok, Tata, fejlesztő testnevelés, transzplantációs betegek Európa-bajnoksága
television program, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 29 min.
13-3-1:645/18
Moving Pictures - Foundation for a More Humane Life
Mozgó képek - Humánusabb Életért Alapítvány
closing of the series of events Art1994, cultural festival of the disabled, Budapest, photo exhibition, stage performances, choir, music, reciting tales, interviewis with performers,
az Art'94 rendezvénysorozat zárása, a fogyatékosok kulturális fesztiválja, Budapest, fotó kiállítás, színpadi előadások, kórus, zene, mesemondás, interjú az előadókkal
documentary film, Hungarian language, Duration: 138 min.
VHS #646
13-3-1:646/19
Film Classes, Media Classes - Part 1
Filmórák, médiaórák, I. rész
the age of mass culture, the message of posters, how to sort out video cassettes, costumes, film music, genres, Debrecen, 7th and 8th grades of primary school, visual culture and moving picture special class, teacher Judit Tóth, the definition of bestseller, categories of films,
a tömegkultúra kora, a plakátok üzenete, a videó-kazetták közüli válogatás, jelmezek, filmzene, műfajok, Debrecen, általános iskolai 7. és 8. osztályos tanulók, vizuális kultúra és mozi fakultáció, Tóth Judit tanár, a bestseller definíciója, filmkategóriák
documentary film, Hungarian language, Duration: 53 min.
13-3-1:646/20
Film Classes, Media Classes - Part 1
Filmórák, médiaórák, I. rész
pulp fiction, gangster, Debrecen, Árpád Tóth secondary grammar school, grades 11 and 12, moving pictures special class, teacher Imre Szíjártó, romantic stories in magazines and paperbacks, mass culture vs high culture, language,
ponyvaregény, gengszter, Debrecen, Tóth Árpád gimnázium, mozi fakultációs 11. és 12. osztályosok, Szíjártó Imre tanár, romantikus történetek füzetekben és puhafedeles könyvekben, tömegkultúra kontra magas kultúra, nyelv
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 2000, Duration: 44 min.
VHS #647
13-3-1:647/21
Break
Szünet
break in school between classes, children talk about breaks
óraközi szünet az iskolában, a gyerekek a szünetekről beszélnek
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 6 min.
VHS #648
13-3-1:648/22
Handabanda Television September program
Handabanda Televizió szeptemberi adás
Youth program in Makó, summer camp in the countryside
fjúsági program Makón, nyári tábor vidéken
television program, Hungarian language, Date Aired: 1996-09-05, Duration: 54 min.
VHS #649
13-3-1:649/23
Up and Coming, European Cinema
An international festival in Hannover of young video and film artists 1-5 November 1995, bycicle-powered sreening, interviews with the artists, excerpts from films
fiatal videósok és filmesek nemzetközi fesztiválja Hannoverben, 1995. november 1-5, bicikli meghajtású vetítés, interjú a résztvevőkkel, részletek a filmekből
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1995-11-05, Duration: 19 min.
13-3-1:649/24
Workshop for Young Film Makers in Wiesbaden / Fiatal filmesek workshopja
Werkstatt für Junger Filmer in Wiesbaden
films, photos, paintings
filmek, fényképek, festmények
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1996, Duration: 14 min.
13-3-1:649/25
Open air pop concert in Makó / Szabadtéri popkoncert Makón
raw material, Hungarian language, Duration: 30 min.
VHS #650
13-3-1:650/26
Handabanda Television, May program
Handabanda Televizió májusi adás
presenter Endre Szilvási, youth program, celebration of March 15th, psychology, presenting interesting people, youth club, disco, testing products, Hobo Blues Band, sports, editor Kálmán Czibolya
Szilvási Endre műsorvezető, ifjúsági program, március 15-i ünnepség, pszichológai, érdekes emberek bemutatása, ifjúsági klub, termék-mustra, Hobo Blues Band, sport, Czibolya Kálmán szerkesztő
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-05, Duration: 62 min.
13-3-1:650/27
Handabanda Television, June program
Handabanda Televizió júniusi adás
youth program, May 1st, Whitsun in Transylvania, presenter Endre Szilvási, police, testing products, religious procession, editor Kálmán Czibolya, interesting people
Szilvási Endre műsorvezető, ifjúsági program, május 1. pünkösd Erdélyben, rendőrség, termék-mustra, körmenet, érdekes emberek, Czibolya Kálmán szerkesztő
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-06, Duration: 63 min.
13-3-1:650/28
Handabanda Television, July program
Handabanda Televizió júliusi adás
editor Kálmán Czibolya, presenter Endre Szilvási, youth program, interveiw with the actors of the Szeged theatre, interesting people, gifted girl, make-up, UV protection in the sun, quiz,
Szilvási Endre műsorvezető, ifjúsági program, interjú a szegedi színház színészeivel, érdekes emberek, tehetséges lány, smink, UV védelem a nap ellen, kvíz, Czibolya Kálmán szerkesztő
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-07, Duration: 62 min.
13-3-1:650/29
Handabanda Television, August program
Handabanda Televizió augusztusi adás
presenter Endre Szilvási, youth program, interesting people, swimming pool, testing products, quiz, editor Kálmán Czibolya
Szilvási Endre műsorvezető, ifjúsági program, érdekes emberek, uszoda, termék-mustra, kvíz, Czibolya Kálmán szerkesztő
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-08, Duration: 62 min.
VHS #651
13-3-1:651/30
Handabanda Television, September program
Handabanda Televizió szeptemberi adás
youth program, punks, Keszthely, Festetics palace, quiz, horoscope, book reviews, school, presenter Endre Szilvási, editor Kálmán Czibolya
Szilvási Endre műsorvezető, ifjúsági program, Keszthely, Festetics kastély, kvíz, horoszkóp, könyvajánló, iskola, Czibolya Kálmán szerkesztő
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-09-01, Duration: 65 min.
13-3-1:651/31
Handabanda Television, October program
Handabanda Televizió októberi adás
youth program, festival of young video and film makers, book reviews, Ákos Kertész, video film reviews, remembering the martyrs of Arad, comedy, Miklós Galla, quiz, presenters Zoltán Drabon, Zita Wéber, editor Kálmán Czibolya
ifjúsági program, fiatal videósok és filmesek fesztiválja, könyvajánló, Kertész Ákos, videofilm ajánló, emlékezés az aradi vértanúkra, komédia, Galla Miklós, kvíz, Drabon Zoltán és Wéber Zita műsorvezető, Czibolya Kálmán szerkesztő
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-10-06, Duration: 124 min.
13-3-1:651/32
Handabanda Television, November program
Handabanda Televizió novemberi adás
youth program, Holló Theatre, video film review, war veteran, sports, video clip, presenters Endre Szilvási, Zita Wéber, editor Kálmán Czibolya
ifjúsági program, Holló Színház, videofilm ajánló, háborús veterán, sport, videoklipp, Szilvási Endre és Wéber Zita műsorvezető, Czibolya Kálmán szerkesztő
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-11, Duration: 59 min.
13-3-1:651/33
Handabanda Television, December program
Handabanda Televizió decemberi adás
youth program, book review, Paletta Gallery, young artists, party, quiz, presenter Endre Szilvási
Szilvási Endre műsorvezető, ifjúsági program, könyvajánló, Paletta Galéria, fiatal művészek, buli, kvíz
television program, Hungarian language, Date Aired: 1994-12, Duration: 63 min.
VHS #652
13-3-1:652/34
Handabanda Television, March program
Handabanda Televizió márciusi adás
youth program, presenter Endre Szilvási, editor Ádám Márton, interesting people, collector of objects from farms, exhibition of János Ratka, testing cars, Berlin, sports,
Szilvási Endre műsorvezető, ifjúsági program, Márton Ádám szerkesztő, érdekes emberek, tanyasi tárgyak gyűjtője, Ratka János kiállítása, autó-próba, Berlin, sport
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-03, Duration: 62 min.
13-3-1:652/35
Handabanda Television, April program
Handabanda Televizió áprilisi adás
youth program, presenter Endre Szilvási, editor Ádám Márton, sports, interview with Róbert Dolák-Saly, aggression, media, majorette and brass band in Sicily, riding school, quiz,
Szilvási Endre műsorvezető, ifjúsági program, Márton Ádám szerkesztő, sport, interjú Dolák-Saly Róberttel, erőszak, média, pom-pom lányok és fúvószenek Szicíliában, lovasiskola, kvíz
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-04-06, Duration: 63 min.
13-3-1:652/36
Handabanda Televizió May adás
Handabanda Televizió májusi adás
youth program, presenter Endre Szilvási, editor Ádám Márton, first anniversary of HBTV,
Szilvási Endre műsorvezető, ifjúsági program, Márton Ádám szerkesztő, egy éves a HBTV
television program, Hungarian language, Date Aired: 1995-05-04, Duration: 61 min.
VHS #653
13-3-1:653/37
Up and Coming, European Cinema
Fourth international festival in Hannover of young video and film artists 4-9 November 1997, interviews with the artists, excerpts from films, 174 films screened, animation films,
fiatal videósok és filmesek 4. nemzetközi fesztiválja Hannoverben 1997. november 4-9, interjú a művészekkel, részletek a filmekből, 174 film levetítése, animációs filmek
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1997-11, Duration: 19 min.
VHS #654
13-3-1:654/1
The shameless charm of power. Conversation in Angelica café
A hatalom szemérmetlen bája. Beszélgetés az Angelica kávéházban
Péter Rényi ex deputy editor in chief of daily Népszabadság, Gábor Bányai critic and journalist, János Herskó film director, Bertalan Farkas first Hungarian astronaut, program host Péter Rózsa, big change in life, loss of power, compromises, starting from scratch, advertisement
Rényi Péter, a Népszabadság volt főszerkesztő-helyettese, Gábor Bányai Gábor kritikus, újságíró, Herskó János filmrendező, Farkas Bertalan az első magyar űrhajós, beszélgetést vezeti Rózsa Péter, nagy változás az életben, hatalom elvesztése, kompromisszumok, előlről kezdés, hirdetés
television program, Hungarian language, Duration: 56 min.
13-3-1:654/2
Women in the mine field. Conversation in Angelica café
Nők az aknamezőn. Beszélgetés az Angelica kávéházban
Júlia P. Szűcs editor in chief of magazine, Éva Székely swimmer, Irén Psota actress, Márta Mészáros film director, scandals in their lives, independent women, program host Péter Rózsa, advertisement
P. Szűcs Júlia főszerkesztő, Székely Éva úszóbajnok, Psota Irén színésznő, Mészáros Márta filmrendező, életükben bekövetkezett botrányok, független nők, beszélgetést vezeti Rózsa Péter, hirdetések
television program, Hungarian language, Duration: 56 min.
13-3-1:654/3
Money, money! Conversation in Angelica café
Pénz, pénz! Beszélgetés az Angelica kávéházban
Róbert Burgert agronomist, Tamás Ungvári critic and university professor, Ervin Auber restaurant owner, Péter Zwack businessman and politician, money, securities, cash, making and having money, program host Péter Rózsa, advertisment
Burgert Róbert agronómus, Ungvári Tamás kritikus, egyetemi tanár, Auber Ervin étterem-tulajdonos, Zwack Péter üzletember, politikus, pénz, értékpapírok, készpénz, pénzkeresés, gazdagság, beszélgetést vezeti Rózsa Péter, hirdetések
television program, Hungarian language, Duration: 56 min.
VHS #655
13-3-1:655/4
Mistakes. Conversation in Angelica café
A banánhéj. Beszélgetés az Angelica kávéházban
critic Péter Molnár Gál, actor Dénes Újlaky, politician Imre Pozsgay, politician and lawyer Dr. Balázs Horváth, program host Péter Rózsa, small mistakes and lapses that may cause tragedy,
Molnár Gál Péter kritikus, Újlaky Dénes színész, Pozsgay Imre politkus, Dr. Horváth Balázs politikus és jogász, kis hibák, tévedések tragédiát okozhatnak, beszélgetést vezeti Rózsa Péter
television program, Hungarian language, Duration: 60 min.
13-3-1:655/14
Dance of the Vampires. Conversation in Angelica café
Vámpírok bálja. Beszélgetés az Angelica kávéházban
writer Péter Müller, who came back from the other world, lion trainer Vilma Farkas, once almost killed by lions, poet Gyula Obersovszky, sentenced to death in 1957, pilot Gyula Szepesi, twice near to death, program host Péter Rózsa, coming back from death, soul, mysticism, risk,
Müller Péter író, aki visszatért a másvilágról, Farkas Vilma oroszlánidomár, egyszer majdnem megölték az oroszlánok, Obersovszky Gyula, 1957-ben halálra ítélték, Szepesi Gyula pilóta, kétszer majdnem meghalt, visszatérés a halálból, lélek, miszticizmus, kockázat, beszélgetést vezeti Rózsa Péter
television program, Hungarian language, Duration: 62 min.
VHS #656
13-3-1:656/5
Advertisements
Reklám
K&H advertisements
K&H hirdetések
television program, Hungarian language, Duration: 3 min.
13-3-1:656/6
Live Radio Cabaret. Spring Military Campaign
Élő Rádiókabaré. Tavaszi hadjárat
Hócipő cabaret in Veszprém, Tivadar Farkasházy, Tibor Selmeczi, Mátyás Usztyics, Imre Bajor, Sándor Fábry, Judit Csehák, István Bethlen parliamentary representatives, László Juszt, András Nagy Bandó, Róbert Koltai, István Éles, Gusztáv Megyesi, Iván Bagi, Szilveszter Gábor
Hócipő kabaré Veszprémben, Farkasházy Tivadar, Selmeczi Tibor, Usztyics Mátyás, Bajor Imre, Fábry Sándor, Csehák Judit, Bethlen István parlamenti képviselők, Juszt, László, Nagy Bandó András, Koltai Róbert, Éles István, Megyesi Gusztáv, Bagi Iván, Gábor Szilveszter
documentary film, Hungarian language, Duration: 94 min.
13-3-1:656/7
Advertisements
Reklám
K&H advertisements
K&H hirdetések
television program, Hungarian language, Duration: 3 min.
VHS #657
13-3-1:657/8
Live Radio Cabaret. Spring Military Campaign - the Battle at Szombathely
Élő Rádiókabaré. Tavaszi hadjárat - szombathelyi csata
K&H advertisement, Hócipő cabaret in Szombathely, Tivadar Farkasházy, Tibor Selmeczi, Mátyás Usztyics, Imre Bajor, Sándor Fábry, János Katona, Géza Boncz, Iván Bagi, Szilveszter Gábor, advertisment
K&H hirdetések, Hócipő kabaré Szombathelyen, Farkasházy Tivadar, Selmeczi Tibor, Usztyics Mátyás, Bajor Imre, Fábry Sándor, Katona János, Boncz Géza, Bagi Iván, Gábor Szilveszter, hirdetések
documentary film, Hungarian language, Duration: 124 min.
VHS #658
13-3-1:658/9
Advertisements / Reklám
television program, Hungarian language, Duration: 5 min.
13-3-1:658/10
Live Radio Cabaret. Spring Military Campaign - Székesfehérvár
Élő Rádiókabaré. Tavaszi hadjárat - Székesfehérvár
Hócipő cabaret in Székesfehérvár, first battle of the spring campaign, Tivadar Farkasházy, Tibor Selmeczi, Mátyás Usztyics, Imre Bajor, Sándor Fábry, János Katona, Géza Boncz
Hócipő kabaré Székesfehérváron, a tavaszi hadjárat első csatája, Farkasházy Tivadar, Selmeczi Tibor, Usztyics Mátyás, Bajor Imre, Fábry Sándor, Katona János, Boncz Géza
documentary film, Hungarian language, Duration: 84 min.
VHS #659
13-3-1:659/11
Live Radio Cabaret. Spring Military Campaign - Tatabánya
Élő Rádiókabaré. Tavaszi hadjárat - Tatabánya
K&H advertisement, Hócipő cabaret in Tatabánya, Tivadar Farkasházy, Tibor Selmeczi, Mátyás Usztyics, Imre Bajor, Sándor Fábry, János Katona, Géza Boncz, Iván Bagi, Szilveszter Gábor, Róbert Koltai, advertisment
K&H hirdetések, Hócipő kabaré Tatabányán, Farkasházy Tivadar, Selmeczi Tibor, Usztyics Mátyás, Bajor Imre, Fábry Sándor, Katona János, Boncz Géza, Bagi Iván, Gábor Szilveszter, Koltai Róbert, hirdetések
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 124 min.
VHS #660
13-3-1:660/12
Live Radio Cabaret. Spring Military Campaign - Salgótarján
Élő Rádiókabaré. Tavaszi hadjárat - Salgótarján
K&H advertisement, Hócipő cabaret in Salgótarján, László Majláth-Mikes, László Juszt, András Bánó, Tivadar Farkasházy, Tibor Selmeczi, Mátyás Usztyics, György Nádas, András Nagy Bandó, István Éles, Imre Bajor, Sándor Fábry, Géza Boncz, advertisment
K&H hirdetések, Hócipő kabaré Salgótarjánban, Majláth-Mikes László, Juszt László, Bánó András, Tivadar, Selmeczi Tibor, Usztyics Mátyás, Náda György, Nagy Bandó András, Éles István, Bajor Imre, Fábry Sándor, Boncz Géza, hirdetések
documentary film, Hungarian language, Duration: 115 min.
VHS #661
13-3-1:661/1
Huttyán
a legendary Gypsy singer named Huttyán, who lived in the 1970s in the Gypsy settlement in the village of Öcsöd, recorded on tape and film by Claude Flagel, a Belgian recearcher of music, the song later was sold to Sony and included in the Grammy winner CD of Deep Forest without agreement by Huttyán's family, widow and sons taking legal action against the violation of rights, one son is disabled, Belgium, sea, Paris,
Huttyán a legendás cigány énekes, az 1970-es években élt az öcsödi cigánytelepen, Claude Flagel belga zenekutató filmre és hangszalagra vette, Huttyán családjának beleegyezése nélkül a szalagot később eladta a Sony-nak, megjelent a Deep Forest Grammy díjas CD-jén, az özvegy és fiai jogi lépéseket tesznek, egyik fiú mozgássérült, Belgium, tenger, Párizs
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1996, Duration: 62 min.
VHS #662
13-3-1:662/2
Komló and Vicinity Television 1994-1995, Report I.
Komló és Térsége Televízió 1994-1995 Beszámoló I.
compilation of excerpts of programs from November 1994 to April 1995, local news and events, retired teachers, reviving traditions, St Borbála, saint of miners, laid-off miners, retraining, school, curricula, local assembly, the role of the Soros Foundation in the change of the regime, local newspaper, graphic artist, gymnastics, chess competition, European champions of aerobic, spiritual singing, disco, rock, choir, two lady singers of Hungarian songs,
összeállítás az 1994. november és 1995. április közötti időszak műsoraiból, helyi hírek és események, nyugdíjas tanárok, hagyományok felelevenítése, Szt. Borbála, bányászok védőszentje, elbocsátott bányászok, átképzés, iskola, önéletrajz, önkormányzati ülés, a Soros Alapítvány szerepe a rendszerváltásban, helyi újság, grafikus művész, torna, sakkverseny, aerobic Európa bajnokság, spirituálé éneklés, diszkó, rock, kórus, két nő magyar nótákat énekel
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 192 min.
VHS #663
13-3-1:663/3
Komló and Vicinity Television 1994-1995, Report II.
Komló és Térsége Televízió 1994-1995 Beszámoló II.
compilation of excerpts of programs from November 1994 to April 1995, German nationality days in primary school, Csaba Király and the Workers' Choir, models, wood carver, exhibition of Andrea Szulák, exhibition of Győző Harka, exhibitin of Ferenc Csikós, photographer Árpád Nemesi, Csontváry exhibition in Pécs, Mihály Hervai humorist, the golden statute of Marcus Aurelius, walking on embers, an explosion, the seven-shell egg, no pay phones in Béta, introduction of local representatives, lake Balaton at winter, company Südgránit, Elegant, STHIL, post office, Süni reduced price shop, Príma bakery in Magyarszék, Habilitas Ltd., abuses, drugs, buses in Komló, landscapes, ages, museums, Zoltán Czukor at the Slovak national walking competitition
összeállítás az 1994. november és 1995. április közötti időszak műsoraiból, német nemzetiségi napok az általános iskolában, Király Csaba és a munkáskórus, modellek, fafaragó, Szulák Andrea kiállítása, Harka Győző kiállítása, Csikós Ferenc kiállítása, Nemesi Árpád fotós, Csontváry-kiálltás Pécsett, Hervai Mihály humorista, Marcus Aurelius aranyszobra, parázson járás, robbanás, a héthéjú tojás, nincs nyilvános telefon Bétán, helyi képviselők bemutatása, a Balaton télen, Südgránit, Elegant, STHIL vállalat, posta, Süni diszkont áruház, Príma pékség Magyarszéken, Habilitás Kft, szenvedélybetegségek, drogok, buszok Komlón, tájak, korok múzeumok, Czukor Zoltán a szlovák nemzetiségi gyalogló versenyen
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 183 min.
VHS #664
13-3-1:664/10
Primary School No 5, Dunakeszi
Dunakeszi 5. sz. általános iskola
compilation, bus tours, visiting church, listening to tour guide, Budapest Water Management Company's reservoir, Slovakia, exhibition at the school of creations by children related to birds
összeállítás, buszkirándulás, templom megtekintése, idegenvezető, Budapesti Vízművek tározója, Szlovákia, a gyerekek madarakkal kapcsolatos műalkotásainak kiállítása az iskolában
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 60 min.
13-3-1:664/11
[Fiction film]
[Fikciós film]
fragment of a film recorded from TV
TV-ből felvett film részlete
fiction film, German language, Duration: 53 min.
VHS #665
13-3-1:665/12
Märchnenbaum (tale tree) Parts I-III
Märchnenbaum (mesefa) I-III rész
Holló ensemble's performance for children, singing in German, Hungarian poems translated into German, puppet, children's drawing
Holló együttes előadása gyerekeknek, éneklés németól, magyar versek német fordításban, báb, gyerekrajzok
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 55 min.
VHS #666
13-3-1:666/13
Environmental Management and Construction Industrial Vocational Secondary School
Környezetgazdálkodási- és Építőiapari Műszaki Szakközépiskola
introduction of the school in Szolnok, enrollment advertisement
szolnoki iskola bemutatása, toborzás
television program, Hungarian language, Duration: 8 min.
VHS #667
13-3-1:667/1
Amerikai iskola
American Agenda
school, exercising business activities, making laws, justice, children are not bored, chance, responsibility, learning by doing, reading stories,
iskola, üzleti tevékenységek gyakorlása, törvényhozás, igazságszolgátlatás, a gyerekek nem unatkoznak, esély, felelősség, csinálva tanulás, történetek olvasása
television program, English language, Duration: 44 min.
VHS #668
13-3-1:668/2
Schools Over the Ocean - Part 1
Iskolák túl az Operencián 1. rész
Hungarian secondary school pupils studying in the US for one year, ASSIST public and private schools, Massachusets, Williston Northampton, campus, boarding school, Rita Sipos from Eger in 1992
magyar középiskolások egy évig az USÁban tanulnak, ASSIST, magán és állami iskolák, Massachusets, Williston Northampton, kampusz, Sipos Rita, Eger, 1992-ben
television program, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 53 min.
13-3-1:668/3
Schools Over the Ocean - Part 2
Iskolák túl az Operencián 2. rész
Private school in the US, New England, campus, Norhtfield Mount Hermon, ASSIST, many foreign students, boarding school, Szabolcs Kis from Debrecen,
magániskola az USÁban, New England, kampusz, Norhtfield Mount Hermon, ASSIST, sok külföldi diák, bentlakásos iskola, Kis Szabolcs, Debrecen,
television program, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 47 min.
13-3-1:668/4
Schools Over the Ocean - Part 3
Iskolák túl az Operencián 3. rész
rich private school in the US, Noémi Szél from Nyíregyháza, unhappiness, ASSIST, St. Paul's School, borading school
rich private school in the Usgazdag magániskola az USÁban, Szél Noémi, Nyíregyháza, boldogtalan, ASSIST, St. Paul's School, bentlakásos iskola
television program, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 51 min.
13-3-1:668/5
Schools Over the Ocean - Part 4
Iskolák túl az Operencián 4. rész
US, Maine, Hebron Academy, István Lakos from Orosháza, boarding school, ASSIST
US, Maine, Hebron Academy, Lakos István, Orosháza, bentlakásos iskola, ASSIST
television program, Hungarian language, Duration: 52 min.
13-3-1:668/6
teletext, advertisements / képújság, reklám
television program, Hungarian language, Duration: 48 min.
VHS #669
13-3-1:669/7
Textile Industrial Vocational Secondary and Vocational Training School
Textilipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola
introduction of the school in Szeged for enrollers
szegedi iskola bemutatkozója leendő diákoknak
television program, Hungarian language, Duration: 6 min.
VHS #670
13-3-1:670/10
Invitation
Hivogató
introduction of the Kisfaludy secondary grammar school in Sümeg, for enrollers
a sümegi Kisfaludy gimnázium bemutatkozója leendő diákoknak
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995-12-12, Duration: 6 min.
VHS #671
13-3-1:671/12
Communication Vocational Secondary School of Záhony
Záhonyi Közlekedési Szakközépiskola
machine repair and maintenance faculty, communication faculty, subjects, sports, music, events, enrollment
gépjavító és karbantartó tagozat, közlekedési tagozat, tantárgyak, sport, zene, rendezvények, beiratkozás
television program, Hungarian language, Duration: 33 min.
VHS #672
13-3-1:672/13
Primary School in Szandaszőlős
Szandaszőlősi Általános Iskola
"This is who we are", presentation of the school, Szolnok, enrollment
"Ilyenek vagyunk", az iskola bemutatása, Szolnok, beiratkozás
television program, (No dialogue) language, Duration: 6 min.
VHS #673
13-3-1:673/14
Dezső Brózik Agricultural Vocational Secondary and Vocational Training School
Brózik Dezső Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
"This is who we are", Berettyóújfalu, presentation of the school, ernollment
"lyenek vagyunk", Berettyóújfalu, az iskola bemutatása, beiratkozás
television program, Hungarian language, Duration: 12 min.
VHS #674
13-3-1:674/15
The Éltes
Az Éltes
Mátyás Éltes Primary School, Dormitory and Vocational School in Nyírbátor, county Szabolcs-Szatmár-Bereg, information video for parents and future pupils
Éltes Mátyás Általános Iskola, Kollégium és Szakiskola Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírbátor, információs videó szülőknek és leendő tanulóknak
television program, Hungarian language, Date of Production: 1996, Duration: 5 min.
VHS #675
13-3-1:675/16
Ignác Semmelweis Health Care Vocational Secondary School, Vocational Training School and Secondary Grammar School
Semmelweis Ignác Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
Introductory video about the school, Budapest
bemutatkozó videó az iskoláról, Budapest
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 10 min.
VHS #676
13-3-1:676/17
Dezső Kosztolányi Primary and Secondary Grammar School
Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium
"This is who we are", Budapest, introduction of the school
"lyenek vagyunk", Budapest, az iskola bemutatása
television program, Hungarian language, Duration: 8 min.
VHS #677
13-3-1:677/78
Imre Madách Dormitory
Madách Imre Kollégium
"This is who we are", Balassagyarmat, introduction of the dormitory, history, secondary schools, sports, pupils' self-government, canteen, newspaper, theatre
"lyenek vagyunk", Balassagyarmat, a kollégium bemutatása, történet, középiskolák, sport, diákönkormányzat, menza, újság, színház
television program, Hungarian language, Date of Production: 1995-12, Duration: 7 min.
VHS #678
13-3-1:678/79
Introducing the on-site training facilities of Pál Kinizsi Agricultural and Food Industry Secondary Vocational School and Vocational Training Institution
Kinizsi Pál Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet. Gyakorló helyek bemutatása
Zalaegerszeg, gardening, housewife training, farming, poulty, bakery, pastry,
Zalaegerszeg, kertészkedés, háziasszon-képzés, gazdálkodás, baromfi, cukrászat
television program, (No dialogue) language, Duration: 4 min.
VHS #679
13-3-1:679/80
János Irinyi Food Industrial Secondary Vocational and Grammar School
Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola és Gimnázium
Debrecen, history, sports
Debrecen, történelem, sport
television program, Hungarian language, Duration: 8 min.
VHS #680
13-3-1:680/81
Our School - Primary School in Fiume street, Szolnok
A mi iskolánk - Szolnok, Fiumei úti általános iskola
a housing estate school, the Little Prince, sports,
lakótelepi iskola, a Kis Herceg, sport
television program, Hungarian language, Duration: 7 min.
VHS #681
13-3-1:681/82
Ferenc Tokaji Secondary Grammar School and Secondary Vocational School
Tokaji Ferenc Gomnázium és Szakközépiskola
Tokaj, specialisations, events, graduation ball, farewell ceremony,
Tokaj, fakultációk, rendezvények, szalagavató, ballagás
television program, Hungarian language, Duration: 6 min.
VHS #682