HU OSA 305-0-2 Documentary Films (Dokumentumfilmek)

Identity statement

Reference code
HU OSA 305-0-2
Title
Documentary Films
Date(s)
1988 - 2006
Description level
Series
Extent and medium (processed)
80 DVD-ROM, 0.8 linear meters

Context

Archival history
The original masters are on Betacam-SP video cassettes. OSA received the DVD copies of these films in 2011, then the masters in 2015. The films are accompanied with summaries, and other filmographic data created by the filmmakers, which were used by the catalogers.

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
Fekete Doboz Alapítvány (Black Box Foundation), was established in 1988, as the first independent media group in Communist Hungary. Since then, Black Box has both participated in and documented Hungarian politics and cultural events in a way fundamentally different from the state–controlled media’s. Black Box gave voice and a face to those deprived of media visibility: those who dared to print samizdat, those who commemorated the 1956 Revolution, those who organized protests against the communist dictatorship, and those who demanded social and political change and advocated for national sovereignty before the regime change. Using the leading, accessible video format from the time, VHS and S-VHS, Black Box chronicled the events that took place in private flats, underground venues, bars, cinemas, theatres and finally in the streets. The video documentation created between 1988 and 1996 is the largest and most significant private regime change video archive in Hungary, now available at OSA. Using their own raw footage, Black Box’s edited documentary films were published as alternative news in the form of “video journals” which were then broadcast on the newly set up local cable network television channels in Hungary. The documentary entitled, “Parcel 301” (1988) brought Black Box fame. The film presents the commemoration ceremony of the 1956 revolution and Imre Nagy inaugurating a memorial designed by László Rajk in the Père Lachaise cemetery, Paris on June, 1988, and the commemoration turned into an anti-dictatorship demonstration in Budapest on the same day. It is based on reports and interviews with 1956 revolutionaries, relatives of those executed for their involvement in the revolution as well as political opposition figures. Other Black Box highlights include a documentary about the newly established FIDESZ party (Civil Techniques. Fidesz, 1988); a significant documentary about the mass protests against the construction of the Gabčíkovo–Nagymaros dams over the Danube (The Facility, 1988); and Demand of the People on unauthorized political events. Two other Black Box videos dealing with historical traumas and the regime change help us to understand the post-WWII history of Hungary, including a film about the exhumation process of Imre Nagy and other martyrs killed in 1958, for their involvement in the 1956 Revolution (New Hungarian Lament, 1989), and the “Opposition Roundtable Negotiations,” (1989) documenting the power handover-takeover process that facilitated the peaceful regime change in Hungary from a communist dictatorship into a multi-party system democracy. Following the regime change in 1990, Black Box turned their attention more and more to marginalized social groups, living on the peripheries of the Hungarian society, with special focus on the homeless, mentally challenged, and the Roma communities. Black Box was awarded the Pulitzer Memorial Prize in 1993 and several other pizes.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
not restricted
Conditions governing reproduction
A copyright tulajdonos a Fekete Doboz Alapítvány, képviselője Elbert Márta.
Physical characteristics and technical requirements
Betacam-SP originals. DVD copies.

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 305-0-2
Cím
Dokumentumfilmek
Idő(kör)
1988 - 2006
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
80 DVD-ROM, 0.8 folyóméter

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története
Az eredeti maszterek Betacam-SP videókazettán vannak. Az OSA a filmek DVD másolatait kapta meg 2011-ben, majd a masztereket Betacam-SP-n 2015-ben. A filmek mindegyike leírással érkezett: filmográfiai adatok, szinposzisok kíséretében kapta a filmeket az OSA. Ezeket a leíráskor használták a katalogizálók.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
Az 1988-ban megalakult Fekete Doboz videós folyóirat volt az első független filmes-videós csoport a kommunista Magyarországon. A rendszerváltás előtt aktív résztvevője és dokumentálója a magyarországi politikai, társadalmi és kulturális eseményeknek. A Fekete Doboz az államilag kontrollált médiában elhallgatott eseményeknek és embereknek biztosított nyilvánosságot: a szamizdat kiadványok előállítóinak, az 1956-os forradalomról való megemlékezések és a kommunista diktatúra elleni tüntetések szervezőinek és résztvevőinek, a társadalmi és politikai változások, a nemzeti függetlenség követelőinek. A Fekete Doboz stábja az akkor modernnek számító és civilek számára is hozzáférhető VHS és S-VHS kazettákra rögzítette a magánlakásokban, underground helyszíneken, bárokban, mozikban, színházakban és utcákon zajló eseményeket. Az 1988 és 1996 között készült közel négyezer órányi videó-dokumentum anyaguk Magyarország legnagyobb és legjelentősebb a rendszerváltást bemutató, a kutatók számára az OSÁban hozzáférhető magán videó archívuma. A Fekete Doboz szerkesztői a felvételekből dokumentumfilmeket készítettek, melyeket VHS kazettákon sokszorosítottak és terjesztettek. Ezek voltak az ún. videófolyóiratok, amelyek egy fő-filmet és egy mellékletet tartalmaztak. A Fekete Doboz hírnevét A 301-es parcella című dokumentumfilm alapozta meg, amely a Nagy Imrének és mártírtársainak a párizsi Père Lachaise temetőben felállított, Rajk László által tervezett emlékművének 1988. június 16-i felavatásáról, és ugyanezen a napon rendszerellenes tömegtüntetéssé eszkalálódott, a rendőrség által brutálisan levert budapesti megemlékezésről tudósít. Ebben a filmben láthatunk először interjúkat 1956-os forradalmárokkal, a kivégzett mártírok családtagjaival és a politikai ellenzék képviselőivel. Fontosabb dokumentumfilmjeik a Fiatal Demokraták Szövetségének (Fidesz) megalakulásáról (Civil technikák, 1988), a Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tömegtüntetésekről szólóak (A műtárgy, 1988), valamint a Még kér a nép (1988/1989) című film a nem megengedett politikai megmozdulásokról. Az 1956-os forradalomban való részvételért 1958-ban kivégzett Nagy Imre és mártírtársai exhumálását (Újmagyar siralom, 1989) nyomon követő film a kollektív történelmi traumát segít feldolgozni, míg Az ellenzéki kerekasztal története I-V. rész (1989) a békés hatalom átadás-átvétel folyamatát, Magyarország kommunista diktatúrából többpárti demokráciába való átmenetét megalapozó tárgyalássorozatot dokumentálja. Az 1990-es rendszerváltást követően a Fekete Doboz figyelme egyre inkább a magyar társadalom perifériájára szorult társadalmi csoportok, elsősorban a hajléktalanok, a mentális problémával küzdők és a roma közösségek felé fordult. A Fekete Doboz 1993-ban Pulitzer Emlék-díjat kapott, de számos más díjat is magáénak tudhat.
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet
A sorozat dokumentumai az OSA kutatótermében az általános kutatási szabályzatban foglaltaknak megfelelően kutathatók.
Reprodukciós korlátozások
A copyright tulajdonos a Fekete Doboz Alapítvány, képviselője Elbert Márta.
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
Betacam-SP eredeti. DVD másolat.
Call Number Description
DVD-ROM #1
305-0-2:1/1
Civil Techniques. Fidesz
Civil technikák. Fidesz
A chronicle of the establishment of the Aliance of Young Democrats. The film follows young politicians (Viktor Orbán, Gábor Fodor, László Kövér, Péter Molnár, József Szájer, Tamás Deutsch), the founders of the new, independent political organization.
A Fiatal Demokraták Szövetsége megalakulásának krónikája. A film fél éven át követi néhány fiatalembernek az útját, akiknek kezdeményezésébõl létrejött a Fiatal Demokraták Szövetsége, a magyar ifjúság új, a kommunista párttól független politikai szervezete. Szereplők: Orbán Viktor, Fodor Gábor, Kövér László, Szájer József, Molnár Péter, Deutsch Tamás.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 71 min.
DVD-ROM #2
305-0-2:2/1
The Facility
A műtárgy
The documentary film follows the mass protests against the construction of the Gabčíkovo–Nagymaros dams on the Danube, the first and biggest environmental issue that triggered off the regime change in Hungary.
Az 1988 nyarán készült összeállítás bemutatja a Bõs-Nagymarosi Vízlépcsõ elleni első tömegtünetést, a dunai táj legszebb részeinek fokozatos átalakulását sivár pusztasággá, régészek mentõakcióját az elárasztásra ítélt területeken.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 62 min.
DVD-ROM #3
305-0-2:3/1
Plot #301
A 301-es parcella
16 June 1988, on the 30th anniversary of the execution of Imre Nagy and other martyrs of the revolution, a monument for the victims of the 1956 Hungarian revolution was unveiled in the Père Lachaise Cemetery in Paris. The same day in Budapest commemoration of the revolution began at the unmarked graves in Parcel 301 in the Rákoskeresztúr cemetery. The commemoration turned into an anti-dictatorship demonstration continued at the Batthyány eternal flame and on Heroes' Square. The victims' relatives and '56 revolutionaries remember 1956 and tell what this day means to them.
1988. június 16-án, Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének 30. évfordulóján a párizsi Père Lachaise temetőben felavatták az 1956-os magyar forradalom áldozatainak emlékművét. Ugyanezen a napon Budapesten, a rákoskeresztúri temetőben, a 301-es parcella jeltelen sírjainál megkezdődött, majd a Hősök terén és a Batthyány emlékmécsesnél folytatódott a megemlékezés. Az áldozatok hozzátartozói és a volt 56-osok vallanak arról, mit jelent számukra a forradalom és ez a nap.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 60 min.
DVD-ROM #4
305-0-2:4/1
The People Demand
Még kér a nép
On 23 October 1988 hundreds of people demonstrated on the 32nd anniversary of the 1956 Hungarian revolution, demanding freedom and democracy despite the attacks on demonstrators by police squads. 4 November 1988 the ex-members of the secret police and workers militia celebrated the “suppression of the counter-revolution" on Köztársaság Square. 6 months later, 15 March 1989 already tens of thousands of demonstrators marched in the streets of Budapest and openly demanded democracy, and speeches were delivered by opposition leaders János Kis, Viktor Orbán, Dénes Csengey and others.
1988. október 23-án Budapest utcáin a rendőrök zaklatása, motoros rendőrös tömegoszlatás ellenére több százan tüntettek a forradalom kitörésének 32. évfordulóján. November 4-én a volt ÁVO-sok és munkásőrök emlékeztek meg a Köztársaság téren az "ellenforradalom" leveréséről. Fél évre rá, 1989. március 15-én több tízezer ember vonult Budapesten utcáira, s az akkor még illegálisan működő ellenzéki pártok szervezte tüntetésen követelt demokráciát és szolidaritást, s hallgatta az ellenzéki Kis János, Orbán Viktor, Csengey Dénes és mások beszédeit.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 35 min.
305-0-2:4/2
Mihály Kornis: Civilian on the Field
Kornis Mihály: Civil a pályán
Poet, writer Mihály Kornis is reading his own writing.
Az író, költő Kornis Mihály a saját művét olvassa kamerába.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 16 min.
DVD-ROM #5
305-0-2:5/1
New Hungarian Lament
Újmagyar siralom
Exhumation of Imre Nagy and other executed martyrs of 1956. On the demand of surviving family members, in the spring 1989 the Ministry of Justice and Internal Affairs started the exhumation of Imre Nagy and other executed and secretly buried victims of the 1956 Revolution. The exhumation took place in Parcel 301 in the Rákoskeresztúr cemetery in Budapest. The filmmakers follow the entire process of unearthing the corpses buried in unmarked gravesites 31 years before. The exhumation is led by investigators, researchers and forensic experts who give detailed accounts of the facts and findings. Also present are the family members, who are confronted with the fact that some of the bodies were buried with their faces down. First accounts, interviews given by the relatives – wives, children – of the murdered politicians, along with accounts by friends and witnesses are also part of the documentary film.
1989 tavaszán az Igazságügyi Minisztérium és a belügyi szervek megkezdték Nagy Imrének és mártírtársainak kihantolását a Rákoskeresztúri temető 301-es parcellájában. Megrázó képsorok az arccal a föld felé fordított tetemek exhumálásáról. A hozzátartozók, barátok, sorstársak és szemtanúk emlékeznek az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlás éveire.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 60 min.
DVD-ROM #6
305-0-2:6/1
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 1989
Az ellenzéki kerekasztal története
Organized by the Independent Lawyers’ Forum in the spring 1989, six oppositionary parties, Alliance of Young Democrats, Independent Small Holders’ Party, Hungarian Democratic Forum, Hungarian People’s Party, Alliance of Free Democrats, Social Democratic Party and two organizations, the Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society and the Democratic League of Independent Trade Unions unite to start negotiations with the Hungarian Socialist Workers' Party to carry through the peaceful regime change. The five-part- film is made from 150 hours of footage shot at the National Round Table negotiations. Part 1 and 2
1989 tavaszán hat ellenzéki párt: Fiatal Demokraták Szövetsége, Független Kisgazdapárt, Magyar Demokrata Fórum, Magyar Néppárt, Szabad Demokraták Szövetsége, Szociáldemokrata Párt és két szervezet, a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Független Jogászfórum szervezésében ellenzéki egységet alkot a Magyar Szocialista Munkáspárttal történõ tárgyalások megkezdésére és a békés rendszerváltás véghezvitelére. Az ötrészes film az Ellenzéki és a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain forgatott 150 óra anyagából készült. 1-2. rész
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 100 min.
DVD-ROM #7
305-0-2:7/1
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 1989
Az ellenzéki kerekasztal története
Organized by the Independent Lawyers’ Forum in the spring 1989, six oppositionary parties, Alliance of Young Democrats, Independent Small Holders’ Party, Hungarian Democratic Forum, Hungarian People’s Party, Alliance of Free Democrats, Social Democratic Party and two organizations, the Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society and the Democratic League of Independent Trade Unions unite to start negotiations with the Hungarian Socialist Workers' Party to carry through the peaceful regime change. The five-part- film is made from 150 hours of footage shot at the National Round Table negotiations.
1989 tavaszán hat ellenzéki párt: Fiatal Demokraták Szövetsége, Független Kisgazdapárt, Magyar Demokrata Fórum, Magyar Néppárt, Szabad Demokraták Szövetsége, Szociáldemokrata Párt és két szervezet, a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Független Jogászfórum szervezésében ellenzéki egységet alkot a Magyar Szocialista Munkáspárttal történõ tárgyalások megkezdésére és a békés rendszerváltás véghezvitelére. Az ötrészes film az Ellenzéki és a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain forgatott 150 óra anyagából készült.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 150 min.
DVD-ROM #8
305-0-2:8/1
Funeral Ceremony of Imre Nagy
Harangszó fél egykor
At the session of 2 May 1989 the representatives of the Oppositionary Round Table heard the Committee for Historical Justice on the schedule of the reburial. The Committee for Historical Justice and trade unions independent from the communist regime decided to organize the funeral togehter on 16 June 1989, the anniversary of the execution of Imre Nagy and the other martyrs. The ceremonial service of regime change and funeral took place first on Heroes' Square in the presence of 250 thousand people, and ended in Parcel 301 of the Rákoskeresztúr cemetery.
Az Ellenzéki Kerekasztal képviselői 1989. május 2-i ülésükön meghallgatták a Történelmi Igazságtétel Bizottság beszámolóját a tervezett újratemetés menetrendjéről. A Történelmi Igazságtétel Bizottság és a kommunista hatalomtól független szervezetek elhatározták, hogy közösen szervezik meg az újratemetést 1989. június 16-án, Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének napján. A méltóságteljes rendszerváltó gyászszertartás és temetés a budapesti Hősök terén zajlott 250 ezer ember részvételével, majd a Rákoskeresztúri Új Köztemető 301-es parcellájában ért véget.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 55 min.
305-0-2:8/2
I'm Not Afraid of Bandits
Én nem az útonállóktól félek
Police brutality in Hungary. Three accounts of civilians who have been abused by police.
Rendőri brutalitás Magyarországon. Három civil, akiket rendőrök bántalmaztak adnak részletes beszámolót bántalmazásuk körülményeiről.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 93 min.
DVD-ROM #9
305-0-2:9/1
Trip to Karabakh
Karabahi utazás
Nagorno-Karabakh is a landlocked region in the South Caucasus, within the Soviet Union, where there is a long standing ethnic conflict between the Armenian and the Azeri people. The film tries to unveil the everyday life of the war torn region.
Az örmények és a azeriek között kitört véres háború tragikus, ám néha humoros képeit mutatja be ez az 1989-ben készült hadijelentés.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 20 min.
DVD-ROM #10
305-0-2:10/1
Two Octobers
Két október
János Balogh, Captain of the oppressive Hungarian Police participated in many actions against the peaceful pro-democracy protests organized by the opposition in 1988. One of the anti-communist protests took place on 23 October 1988, on the 32nd anniversary of the 1956 Hungarian Revolution. One year later, on 23 October 1989 Balogh is in charge of the Budapest City Police to secure the now officially approved peaceful celebrations to commemorate the 1956 Revolution.
Balogh János rendőr százados 1988-ban még az ellenzékiek által szervezett tüntetéseken, köztük az október 23-diki rendszerellenes megmozduláson is a kommunista rendőrség alkalmazottjaként oszlatta a tömeget. Egy évre rá, 1989. október 23-án az ellenzék által szervezett hivatalos megemlékezéseken már a főváros rendőri biztosaként látjuk viszont.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 21 min.
305-0-2:10/2
Pulping Communist Party Records
Pártiratok a zúzdában
Shredding of administrative state records in Hungary around the change of regime in 1989.
Iratmegsemmisítés Magyarországon a rendszerváltás idején.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 24 min.
DVD-ROM #11
305-0-2:11/1
Our Battles
Végvári csatáink
Black Box was the first to report on the riots in Romania in December 1989. The first part of the compilation shows the fall of Ceausescu and the events of the revolution. It was on the same night that major József Végvári from the Ministry of Interior contacted a member of Black Box asking them to help inform the citizens of Hungary that their telephones are tapped, letters are opened, they are surveilled, and documents of the ministry are shredded on a mass scale. In the second part of the video magazine, there are four interviews with József Végváry. The first two were made before the Duna-gate scandal broke out, while the others after this information was made public.
A Fekete Doboz elsőként hozott hírt a forrongó Romániából 1989 decemberében. Az összeállítás első része a Ceausescu diktatúra összeomlását, a forradalom eseményeit mutatja be. Karácsony este a budapesti Hősök terén több ezren gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a romániai forradalom mártírjairól. Ezen az éjszakán kereste meg a Fekete Doboz munkatársát Végvári József belügyminisztériumi őrnagy, hogy a videofolyóirat segítségével tudassa Magyarország polgáraival: telefonjaikat lehallgatják, leveleiket felbontják, szimatolnak utánuk, valamint nagy erőkkel folyik a belügyi iratok megsemmisítése. A folyóirat második része négy beszélgetést közöl Végvári Józseffel. Az első kettő a Duna gate botrány kirobbanása előtt, a többi az információk nyilvánosságra kerülése után készült.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 97 min.
DVD-ROM #12
305-0-2:12/1
Danube Gate
Duna-gate
Duna-gate, the surveillance scandal involving the minister of interior and a few high ranking police officers broke out in January 1990. József Végvári, major of the III/III unit of the Ministry of Interior talked to Black Box to unveil and prove that a few months before the first free elections, the Hungarian Socialist Party, the successor of the Hungarian Socialist Workers' Party kept surveilling telephones and people just as in the Kádár regime.
1990 januárjában kirobbant a belügyminisztert és néhány magasrangú belügyi tiszet érintő lehallgatási botrány, a Duna-gate. Végvári József, a Belügyminisztérium III/III-as ügyosztályának őrnagya a Fekete Doboz kameráját hívta segítségül annak bizonyítására és leleplezésére,hogy az első szabad választások előtt néhány hónappal a Magyar Szocialista Munkáspárt utódpártja, a Magyar Szocialista Párt ugyanúgy folytatja a lehallgatásokat és megfigyeléseket, mint a diktatórikus kádári időkben.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 34 min.
DVD-ROM #13
305-0-2:13/1
T.E.D.23. Charley
T.E.D.23. Charley
A portrait film of József Végvári, major of the III/III unit of the Ministry of Interior.
Végvári Józsefről, a Belügyminisztérium III/III-as ügyosztályának őrnagyáról készült portréfilm.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 50 min.
DVD-ROM #14
305-0-2:14/1
Changes in Hungary
Magyar változások
A summary of the changes in Hungarian domestic politics, the euphoric demonstrations up to the first free elections, from spring 1988 to spring 1990. The special edition of the video magazine reports on the Romanian revolution in December 1989 as well as the bloody ethnically fired clash between Romanians and Hungarians in Marosvásárhely in March 1990.
Összefoglaló a magyarországi belpolitikai változásokról, az eufórikus utcai tüntetésektől a szabad választásokig, 1988 tavaszától 1990 tavaszáig. E videófolyóirat melléklete az 1989. decemberi romániai forradalmat mutatja meg, valamint az 1990. márciusi véres marosvásárhelyi magyar-román etnikai összecsapást.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 60 min.
DVD-ROM #15
305-0-2:15/1
Beyond the Tropic of Cancer
Túl a Ráktérítőn
Tamás, a twenty-some-year-old resident of Budapest is sick with cancer. As he does not trust hospital treatment, he turns to the miracle doctor from Manila.
Tamás huszonéves budapesti fiatalember rákos beteg. Mivel az újabb kórházi kezelésektől nem remél gyógyulást, elhatározza, hogy utolsó lehetőségként a manilai csodadoktorokhoz fordul.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 40 min.
DVD-ROM #16
305-0-2:16/1
Homeless
Hajléktalanok
Zsiga was in prison, Maria is an alcoholic, Panda grew up in state care. All three live in a homeless shelter in Budapest. They talk about their lives.
Zsiga börtönviselt, Marika néni alkoholista, Panda egy nevelőotthonban nőtt fel. Mindhárman egy budapesti hajléktalan menhelyen élnek. A filmben az életükről vallanak.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 42 min.
DVD-ROM #17
305-0-2:17/1
Hatred in the Eyes
Gyűlölet a szemekben
Leningrad (today Saint Petersburg), one center of Russian anti-semitism. Jewish residents would prefer to leave but obtaining an emmigration permit is hard. The film shows the preparations of family to leave the Soviet Union for the "Land of Promises". Russian Israelite religious and public leaders are interviewed, and we get a glimpse of Russian Jewish everyday life.
Leningrád (ma Szentpétervár) az oroszországi antiszemitizmus egyik központja. A zsidó lakosság menekülne, de kivándorlási engedélyhez jutni nehéz feladat. A film egy a kivándorlást választó család készülődését mutatja be. Elhagyják a Szovjetuniót, hogy az "Ígéret Földjére" léphessenek. Megszólalnak az orosz izraelita vallási és közéleti vezetők, és az orosz zsidók mindennapi életébe is betekinthetünk.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 45 min.
DVD-ROM #18
305-0-2:18/1
From Sabbath to Sabbath
Szombattól szombatig
Mom, can you hear me? I can't believe it, we are in Tel-Aviv! - shouts someone in the telephone in a public booth in the Israeli airport. The Schmerling family, who are the main characters in the film Hatred in the Eyes are now in Israel. What difficulties do they face in trying the settle and adapt? How does their life change? How well are they prepared?
Mama, hallasz? Hihetetlen, de Tel-Avivban vagyunk! - halljuk az izraeli főváros repülőterének egyik nyilvános telefonfülkéjéből. A "Gyűlölet a szemekben" című film főszereplői, a Schmerling család megérkezett Izraelbe. Milyen nehézségekkel jár a letelepedés és a beilleszkedés az új környezetbe? Hogy változik életük az új hazában? Mi az, amire felkészültek, és mi az, amire nem?
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1990,
DVD-ROM #19
305-0-2:19/1
Paupers
Nincstelenek
According to estimates there are twenty thousand homeles living in Budapest, including one who has a bed in an abandoned cellar, or whose registered address is a hut in a waste dump, or who is evicted by authorities from his legal or illegal home. Five portraits of people struggling to live.
Budapesten, egyes becslések szerint, húszezer hajléktalan élt 1990-ben. Hajléktalan az is, akinek van egy ágya egy elhagyatott pincében, az is, akinek bejelentett lakása egy szeméttelepre épített odú, vagy akit a hatóság kitelepít legális vagy illegális otthonából. Öt portré a lét határán küzdőkről.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1990,
DVD-ROM #20
305-0-2:20/1
People from Angel Street
Angyal utcaiak
Two families are evicted by the local municipality from a dilapidated house in Ferencváros, Budapest, which originally was built as a bordello. A couple living on disability pension and a single mother of two explain their bleak situation. The Foundation for Supporting the Poor and the staff of the local family center try to help them. The film makes the mayor, elected barely two months ago, face the consequences of this action.
Budapesten a Ferencváros egyik lerobbant, valaha nyilvánosháznak épült házából két családot lakoltat ki a IX. Kerületi Polgármesteri Hivatal. Egy rokkantnyugdíjas házaspár és a két gyermekét egyedül nevelő asszony beszél a kilátástalan helyzetéről. A Szegényeket Támogató Alap és a helyi családsegítő központ munkatársai próbálnak meg segíteni a bajba jutottakon. A film az alig két hónapja megválasztott új polgármestert szembesíti intézkedésének következményeivel.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 28 min.
DVD-ROM #21
305-0-2:21/1
Charta 92'
Charta 92'
Their anti-communism brought together several Eastern European oppositionary figures in the decades of the one party dictatorship. The friends organized a conference in Budapest in 1991 to issue a charter and monitor and voice the violation of rights in Eastern Europe. Participants were Sonja Licht (Yugoslavia), Adam Michnik (Poland), Oleg Rumiantsev (Soviet Union), János Kis (Hungary), Peter Huncik (Czechoslovakia), György Konrád (Hungary), György Soros (US) and many more.
Az egypárti diktatúra évtizedei alatt a kommunizmus ellenesség összehozott több kelet-európai ellnezékit. Ezek a barátok 1991-ben Budapesten konferenciát tartottak, hogy chartába tömörülve figyelemmel kísérjék a jogsértéseket Kelet-Európában, és felemeljék a hangjukat ezek ellen. A konferencia résztvevői voltak Sonja Licht (Jugoszlávia), Adam Michnik (Lengyelország), Oleg Rumjancev (Szovjetunió), Kis János (Magyarország), Peter Huncik (Csehszlovákia), Konrád György (Magyarország), Soros György (Egyesült Államok) és sokan mások.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 25 min.
DVD-ROM #22
305-0-2:22/1
Wrong Place, Wrong Time
Rossz helyen rossz időben. M. Lajos
Lajos M. was taken to the Russian front in 1942, and later was sentenced to 25 yerars of forced labor. Having spent 10 years in Novaia Zemlia, he was returned to Hungary and continued his term in the prison of Jászberény. While he was freed in 1956, real freedom was bought only by the regime change in 1990.
M. Lajost 1942-ben kivitték az orosz frontra, később huszonöt év kényszermunkára ítélték. A Novaja Zemlján töltött tíz év után hazakerült, és a jászberényi fegyházban folytatta raboskodását. Ugyan 1956-ben kiszabadult, de az igazi szabadságot számára csak az 1990-es rendszerváltozás hozta meg.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 59 min.
DVD-ROM #23
305-0-2:23/1
Controlling the Media
Azé a képernyő
The conference on Eastern European televisons give an insight into what happened to the state televisions of the one time socialist countries, and what is the state of private television in the region in 1991.
Egy kelet-európai televíziózással foglalkozó médiakonferencia kapcsán képet kapunk arról, hogy mi történt a volt szocialista országok állami televízióival, és hol tart a magán televíziós társaságok megalakítása ebben a régióban 1991-ben.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 29 min.
DVD-ROM #24
305-0-2:24/1
The Guards Left
Az őrök hazamentek
The Soviet Union violated Hungarian sovereignty in 1945 and 1956. A historian, an economist, a writer, a sociologist, and a film director tell the stories of 1945 and 1956. Arhival news reels are included about the official Hungarian interpretations of the intervention. The film ends with images of the withdrawal of the Soviet army from Hungary.
1945-ben és 1956-ban a Szovjetunió megsértette Magyarország szuverenitását. Történész, közgazdász, író, szociológus, filmrendező mondja el, mi is történt valójában 45-ben és 56-ban. Az archív híradókból megtudjuk, hogyan értelmezte és akarta láttatni a magyar vezetés a szovjetek nyílt beavatkozásait. A film a szovjet hadsereg Magyarországról való kivonulásának képeivel zárul.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 54 min.
DVD-ROM #25
305-0-2:25/1
Inheritance
Hagyaték
Soviet troops have left Hungary. What have they left behind?
Kivonultak a szovjet csapatok Magyarországról. Mi maradt utánuk, mit hagytak örökül?
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 65 min.
DVD-ROM #26
305-0-2:26/1
Fanni and Companions
Fanni és társai
According to estimates, 50 thousand disabled children live in Hungary. In Western Europe, disabled children have been going to the same nurseries and kindergartents as their healthy fellows for decades. In Hungary, the disabled are segregated and as few as 200 disabled children attend integrated nurseries. The film is about these kids and their parents.
Ötvenezerre becsülik a 16 éven aluli fogyatékkal élő gyerekek számát Magyarországon. Nyugat-Európában évtizedek óta bevett gyakorlat, hogy a fogyatékkal élők együtt járnak bölcsődébe, óvodába egészséges társaikkal. Magyarországon a fogyatékkal élőket szegregálják, s mindössze kétszáz gyerek jár integrált bölcsődébe. Róluk és szüleikről szól ez a film.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 26 min.
DVD-ROM #27
305-0-2:27/1
Lord, Merci Me
Akslé, egyujjas
The Franciscan monastery in Búcsúszentlászló was built in the 18th century. Today it is a home for the intelectually disabled. There is no unexptected death here, only sudden death - says the director. In 1992 the film won the Golden Key award at the Brussels international film festival.
Búcsúszentlászló XVIII. századi ferences rendi kolostora ma elme-szociális intézmény, többszáz elmefogyatékos otthona. Itt nincs váratlan halál, csak hirtelen halál – mondja az elmeszociális otthon igazgatónője. A film 1992-ben a brüsszeli nemzetközi filmfesztiválon elnyerte a fődíját, az Aranykulcsot.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 53 min.
DVD-ROM #28
305-0-2:28/1
Loyalty to the People
Hűség a népért
The Hungarian Socialist Workers' Party (Hungarian Workers Party since 1993) held its 15th Congress in Salgótarján on 12th October 1991. In the second year of democracy, communists still insist on the economic and political system of the Kádár regime.
Az Magyar Szocialista Munkáspárt (1993 után Magyar Munkáspárt) 1991. október 12-én tartotta XV-dik kongresszusát Salgótarjánban. A demokrácia második évében a kommunisták továbbra is a kádár-kor gazdasági és politikai világában vélik megtalálni Magyarország boldogulását.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 24 min.
DVD-ROM #29
305-0-2:29/1
Before the Storm
Vihar előtt
A conference organized by the Hungarian Soros Foundation aimed at bringing together various minorities in Europe living in conflicts with each other. Among the participants were representatives of ethnic minorities from Georgia and Osetia; also Flemish and Wallons from The Netherlands; Turks and Bulgarians from Bulgaria and Serbians and Croatians from Yugoslavia.
Elég nagy-e Európa minden európainak? Többségiek és kisebbségiek Kelet- Európában. A Soros Alapítvány által rendezett konferencia résztvevői grúzok és oszétok, flamandok és vallonok, törökök és bolgárok, szerbek és horvátok voltak.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 25 min.
DVD-ROM #30
305-0-2:30/1
Liver Battle
Májkép csata után
"We are French farmers, producing French goose liver paté. We go bankrupt for you, Hungarians are flooding our French market with your cheap goose liver. We have no other means for getting public attention about our worsening living conditions but to destroy your products." Fight between French and Hungarian liver producers for staying on the market.
"Francia parasztok vagyunk, francia libamájat termelünk, és az miatt megyünk tönkre, hogy önök elárasztják a francia piacot az olcsó májaikkal. Semmilyen más lehetőségünk nincs, hogy felhívjuk a figyelmet a sorsunkra, ezért semmisítjük meg most az önök szállítmányát." Francia és magyar libamáj termelők harca az életben maradásért.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 33 min.
DVD-ROM #31
305-0-2:31/1
City Shadows
Nagyvárosi árnyak
The films series is an attempt to shed light on the social services in teh US caring for drog addicts, the unemplyed, the elderly, those without families, and the homeless. The film explores how the social workers, often volunteers funded by non-govermental agnecies support those living on the margins of the society. Parts 1 to 6.
A filmsorozat kísérletet tesz annak bemutatására, hogyan működik az Egyesült Államokban a drogosok, a munkanélküliek, az öregek, a családjuktól elüldözöttek, a hajléktalanok gondozása. Hogyan találják meg a nem állami intézmények gyakran önkéntes munkatársai, hogy pénz, hajlék, munka, vagy legalább egy tál meleg étel segítse a társadalom peremén élő rászorulókat. 1-6. rész
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992,
DVD-ROM #32
305-0-2:32/1
Documentation of Year 1992. Chronicle of March #1: Constitutional Court
Az 1992. év dokumentálása. Március havi krónika 1: Alkotmánybíróság
The Zétényi Law.
Ex-lex Zétényi.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-03, Duration: 25 min.
305-0-2:32/2
Documentation of Year 1992. Chronicle of March # 2: Healthcare workers
Az 1992. év dokumentálása. Március havi krónika 2: Az egészség bére
Demonstration of health care workers in front of the Ministry of Public Welfare
Az egészségügyi dolgozók tüntetése a Népjóléti Minisztérium előtt.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-03, Duration: 18 min.
305-0-2:32/3
Documentation of Year 1992. Chronicle of March #3: 15 March 1992 on LibertySquare
Az 1992. év dokumentálása. Március havi krónika 3: 1992. március 15. Szabadság tér
The so called media war in which left wing liberal affiliated journalists were fired from central public television.
A médiaháború néven elhíresült, a baloldali-liberális újságírók kiszorítása az állami közszolgálati televízióból.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-03, Duration: 18 min.
305-0-2:32/4
Documentation of Year 1992. Chronicle of March #4: Founding Meeting of the ungarian Journalists' Community
Az 1992. év dokumentálása. Március havi krónika 4: Magyar Újságírók Közössége (MÚK) alakuló ülése
The slogan of right wing journalists: Honesty in the Press.
A jobboldali újságírók szlogene: Sajtótisztességet!
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-03, Duration: 63 min.
305-0-2:32/5
Documentation of Year 1992. Chronicle of March #5: No Future
Az 1992. év dokumentálása. Március havi krónika 5: No future
Roma live in a bus in the middle of a housing estate.
Roburban lakó cigányok egy lakótelep közepén.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-03, Duration: 24 min.
305-0-2:32/6
Documentation of Year 1992. Chronicle of March #6: Gas!
Az 1992. év dokumentálása. Március havi krónika 6: Gáz van!
Gas leakage in Mátraderecske.
A mátraderecskei gázszivárgás.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-03, Duration: 17 min.
DVD-ROM #33
305-0-2:33/1
Documentation of Year 1992. Chronicle of April #1: Citizens' Forum of the Hungarian Democratic Forum
Az 1992. év dokumentálása. Április havi krónika 1: MDF lakossági fórum
College of Sports. Speech by István Csurka and Béla Horváth.
Testnevelési Főiskola. Csurka István és Horváth Béla néhány gondolata.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-04, Duration: 38 min.
305-0-2:33/2
Documentation of Year 1992. Chronicle of April #2: Heroes and Victims
Az 1992. év dokumentálása. Április havi krónika 2: Hősök és áldozatok
József Antall and Kálmán Kéri inaugurate a World War II memorial.
Antall József és Kéri Kálmán Hódmezővásárhelyen II. világháborús emlékművet avat.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-04, Duration: 19 min.
305-0-2:33/3
Documentation of Year 1992. Chronicle of April #3: Liberator
Az 1992. év dokumentálása. Április havi krónika 3: Liberátor
The Alliance of Free Democrats on the necessity of a regime change.
A Szabad Demokraták Szövetsége a rendszerváltás szükségességéről.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-04, Duration: 34 min.
305-0-2:33/4
Documentation of Year 1992. Chronicle of April #4: Smallholders' Party's General Assembly
Az 1992. év dokumentálása. Április havi krónika 4: Kisgazdák nagygyűlése
Torgyán at the hight of his popularity.
Torgyán József ereje teljében.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-04, Duration: 22 min.
DVD-ROM #34
305-0-2:34/1
Documentation of Year 1992. Chronicle of April #5: Citizens' Forum of Hungarian Democratic Forum
Az 1992. év dokumentálása. Április havi krónika 5: Magyar Demokrata Fórum lakossági fórum
Prime Minister József Antall among his supporters at a rally of the Hungarian Democratic Forum.
Antall József a Magyar Demokrata Fórum által szervezett gyűlésen, rajongói között.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-04, Duration: 34 min.
305-0-2:34/2
Documentation of Year 1992. Chronicle of April #6: Cooperative or Joint Stock Company?
Az 1992. év dokumentálása. Április havi krónika 6: Szövetkezet vagy részvénytársaság?
People from Sasad, an agricultural district in Budapest, are in the Parliament to demand due consideration for the cooperative and the future of the community.
Sasadiak a Parlamentben. Milyen jövő vár a Sasadi termelőszövetkezetre?
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-04, Duration: 17 min.
305-0-2:34/3
Documentation of Year 1992. Chronicle of April #7: Christian Democratic People's Party (KDMP) Congress
Az 1992. év dokumentálása. Április havi krónika 7: A Kereszténydemokrata Néppárt ongresszusa
The conference of the Christian Democratic People's Party in Gödöllő.
Kereszténydemokrata Néppárt, Gödöllő.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-04, Duration: 16 min.
305-0-2:34/4
Documentation of Year 1992. Chronicle of April #8: Day of Rage?
Az 1992. év dokumentálása. Április havi krónika 8: A Harag Napja?
Small Holders' demonstration. József Torgyán party leader versus prime minister József Antall.
Kisgazda tüntetés. Torgyán József Antall József ellen.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-04, Duration: 23 min.
DVD-ROM #35
305-0-2:35/1
Documentation of Year 1992. Chronicle of May #1: Vivat May Day!
Az 1992. év dokumentálása. Május havi krónika 1: Éljen május elseje!
Two traditional venues in Budapest to celebrate May Day: City park and Népliget. Speakers are László Udvarhelyi, József Torgyán, Bálint Magyar, Sándor Nagy.
Városliget – Népliget, 1992. május l. Udvarhelyi László, Torgyán József, Magyar Bálint, Nagy Sándor és az ünneplő tömeg.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-05, Duration: 13 min.
305-0-2:35/2
Documentation of Year 1992. Chronicle of May #2: Hearing of the President of the Hungarian Radio
Az 1992. év dokumentálása. Május havi krónika 2: A Magyar Rádió elnökének meghallgatása
Csaba Gombár heard by the Cultural Committee of the Hungarian Parliament.
Gombár Csaba a parlament Kulturális Bizottsága előtt.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-05, Duration: 35 min.
305-0-2:35/3
Documentation of Year 1992. Chronicle of May #3: Assembly of National Alliance of Hungarians
Az 1992. év dokumentálása. Május havi krónika 3: Magyarok Nemzeti Szötsége gyűlése
László Romhányi about the freedom of press and Black Box's mission.
Romhányi László a sajtószabadságról és a Fekete Dobozról.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-05, Duration: 8 min.
305-0-2:35/4
Documentation of Year 1992. Chronicle of May #4: Strike at the Hungarian National Railway Company (MÁV). Tatabánya, Keleti Railwaystation
Az 1992. év dokumentálása. Május havi krónika 4: MÁV sztrájk Tatabányán és a Keleti pályaudvaron
Is it possible at all to go on strike in Hungary in 1992? The stipulations of the law on strike and how they are interpreted by the police.
Lehet-e sztrájkolni Magyarországon 1992-ben? Mit enged a sztrájk törvény, és hogyan értelmezi azt a rendőrség?
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-05, Duration: 24 min.
DVD-ROM #36
305-0-2:36/1
Documentation of Year 1992. Chronicle of May #5: Election Symophony
Az 1992. év dokumentálása. Május havi krónika 5: Választási szimfónia
The anatomy of mid-term elections. Békéscsaba, May, 1992.
Egy időközi parlamenti képviselőválasztás anatómiája. Békéscsaba, 1992 májusa.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-05, Duration: 24 min.
305-0-2:36/2
Documentation of Year 1992. Chronicle of May #6: János Kádár Was Born 80 Years Ago
Az 1992. év dokumentálása. Május havi krónika 6: Kádár János születésének 80. évfordulóján
"If Imre Nagy had to be executed, Rákosi should have been hanged next to him" says Nágya, Kádár's one time secretary.
„Ha már Nagy Imrét kivégezték, akkor melléje kellett volna akasztani Rákosit is.” – mondja Nágya, Kádár János volt titkárnője.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-05, Duration: 12 min.
305-0-2:36/3
Documentation of Year 1992. Chronicle of May #7: The Party's Visit Card
Az 1992. év dokumentálása. Május havi krónika 7: A párt névjegykártyája
The Hungarian Socialist Party's congress was held in Szeged 15-17 May in 1992. Gyula Horn, MP was elected president of the party.
Az MSZP kongresszusa Szeged, 1992. május 15-17. „A kongresszus bölcsen döntött” – mondta Horn Gyula, amikor pártelnökké választotta a kongresszus 1990-ben.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-05, Duration: 39 min.
DVD-ROM #37
305-0-2:37/1
Documentation of Year 1992. Chronicle of June #1: Alien is beautiful
Az 1992. év dokumentálása. Június havi krónika 1: Az idegen szép
Artists against xenophobia.
Művészek az idegengyűlölet ellen.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-06, Duration: 16 min.
305-0-2:37/2
Documentation of Year 1992. Chronicle of June #2: Beszélő periodical celebrates its 10th anniversary
Az 1992. év dokumentálása. Június havi krónika 2: Tízéves a Beszélő
Beszélő was founded by non-conformist liberal intellectuals in 1982. As a samizdat periodical it was written, edited, printed and distributed illegally despite the harsh oppression of the communist police. Once a banned publication, it became a popular and influential liberal and leftist political and cultural weekly after the regime change in 1990.
Az 1982-ben alapított budapesti szamizdat Beszélő alapítói, egykori és mai szerkesztői, szerzői emlékeznek, ünnepelnek.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-06, Duration: 23 min.
305-0-2:37/3
Documentation of Year 1992. Chronicle of June #3: Játékszín 1982-1992
Az 1992. év dokumentálása. Június havi krónika 3: Játékszín 1982-1992
A theatre in Budapest called Játékszín closes down after ten years of operation.
A Játékszínt 1992-ben átszervezik, a Budapest Teréz körúti intézmény jövője bizonytalan.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-06, Duration: 30 min.
305-0-2:37/4
Documentation of Year 1992. Chronicle of June #4: People Live Here Too
Az 1992. év dokumentálása. Június havi krónika 4: Itt emberek is élnek
Environmental pollution in Nagytétény causes serious health damage to locals.
Nagytétényben a volt barlanglakások területét veszélyes hulladékkal töltötték föl az 1970-es évektől fogva. A környéken élők a környezetszennyezés következtében súlyos betegek. Cianid, szulfid, nehézfémek mint ólom, kadmium, króm szennyezés a településen.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-06, Duration: 17 min.
305-0-2:37/5
Documentation of Year 1992. Chronicle of June #5: Double Commemoration
Az 1992. év dokumentálása. Június havi krónika 5: Kettős ünnep
Remembering Imre Nagy and the other executed martyrs of 1956 in parcel 301 of the Rakoskeresztúr cemetery. A close look at the commemoration ceremony organized by the government 3 years after the reburial of Imre Nagy and his comrades.
Nagy Imre és mártírtársait a Rákoskeresztúri temető 301-es parcellájában temette el a nemzet 1989. június 16-án. Hogyan emlékezik a Magyar Köztársaság 3 évvel később, 1992-ben?
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-06, Duration: 18 min.
305-0-2:37/6
Documentation of Year 1992. Chronicle of June #6: Fatherland and Progress
Az 1992. év dokumentálása. Június havi krónika 6: Haza és haladás
The conference of the Christian Democratic Circle of the Hungarian Democratic Forum in Kecskemét.
A Magyar Demokrata Fórum kereszténydemokrata körének konferenciája Kecskeméten.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-06, Duration: 35 min.
305-0-2:37/7
Documentation of Year 1992. Chronicle of June #7: Debrecen is Not Paris
Az 1992. év dokumentálása. Június havi krónika 7: Debrecen nem Párizs
The reception of the first ever art performance in Debrecen.
Performansz és fodadtatása Debrecenben - szereplők és nézők nyilatkoznak.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-06, Duration: 10 min.
305-0-2:37/8
Documentation of Year 1992. Chronicle of June #8: Farewell. Day of Freedom
Az 1992. év dokumentálása. Június havi krónika 8: Búcsú - Szabadság Napja
After more than 40 years of military occupation the Soviet troops were withdrawn from Hungary between March and June 1990. Budapest celebrates freedom.
A szovjet csapatok több mint 40 évi megszállás után 1990. március 12. és 1991. június 16. között vonultak ki Magyarországról. Budapest ünnepli a szabadságot.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-06, Duration: 30 min.
DVD-ROM #38
305-0-2:38/1
Documentation of Year 1992. Chronicle of July #1: Two Sisters
Az 1992. év dokumentálása. Július havi krónika 1: A két nővér
The story of the Csángó people.
Csángó történet.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-07, Duration: 32 min.
305-0-2:38/2
Documentation of Year 1992. Chronicle of July #2: Sub-Carpathia
Az 1992. év dokumentálása. Július havi krónika 2: Kárpátalja
Shortage of foodstuff, nationalism, xenophobia and the Hungarian past in Ukraine.
Élelmiszerhiány, nemzetiségi kérdés és a magyar múlt Ukrajnában.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-07, Duration: 16 min.
305-0-2:38/3
Documentation of Year 1992. Chronicle of July #3: Refugees in Hungary
Az 1992. év dokumentálása. Július havi krónika 3: Menekültek
Bosnians fled from the war in the former Yugoslavia, and found refuge in Hungary.
Bosnyákok Magyarországon.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-07, Duration: 20 min.
305-0-2:38/4
Documentation of Year 1992. Chronicle of July #4: Shema Israel
Az 1992. év dokumentálása. Július havi krónika 4: Semá Jiszroél
Orthodox Jews in Hungary commemorate their ancestors.
Az ortodox zsidók halottaikra emlékeznek.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-07, Duration: 15 min.
305-0-2:38/5
Documentation of Year 1992. Chronicle of July #5: Roma Solodarity
Az 1992. év dokumentálása. Július havi krónika 5: Roma szolodaritás
Are the Roma an ethnic group or a nationality?
Etnikum vagy nemzetiség?
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-07, Duration: 25 min.
305-0-2:38/6
Documentation of Year 1992. Chronicle of July #6: Civic Forum in Lakitelek
Az 1992. év dokumentálása. Július havi krónika 6: Falunapok
Meeting of the Hungarian Democratic Forum at Lakitelek.
Lakitelki találkozó, a Magyar Demokrata Fórum teljes vezetősége részvételével. Folklór.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-07, Duration: 30 min.
DVD-ROM #39
305-0-2:39/1
Documentation of Year 1992. Chronicle of August: Hungarians' World Federation Assembly in Budapest
Az 1992. év dokumentálása. Augusztus havi krónika: Magyarok Világszövetsége világtalálkozója Budapesten
Third World Congress of Hungarians living in a diaspora.
Magyarok 3. világkongresszusa
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-08, Duration: 145 min.
DVD-ROM #40
305-0-2:40/1
Documentation of Year 1992. Chronicle of September #1: Some Thoughts
Az 1992. év dokumentálása. Szeptember havi krónika 1: Néhány gondolat
István Csurka, the radical and populist vice president of the Hungarian Democratic Forum participates at a Citizens' Forum in Kaszásdűlő, 3rd district of Budapest. “I’m not an anti-Semite” he claims. Members of the parliament talk about Csurka’s infamous essay titled ‘Some thoughts about the two years since the regime change and the new program of the Hungarian Democratic Forum’ and call it a neo Nazi piece. József Debreczeni gives an interview. Radicals protest in the streets, their slogan is „Hankiss, Gombár, Göncz resign!” Fradi – Slovan Bratislava football match. Pro-democracy, left wing protest in Budapest organized by the Democratic Charter with the participation of over a hundred thousand people. The banner says: Democracy without fear!
Csurka István lakossági fóruma Kaszásdűlőn. „Nem vagyok antiszemita”. Parlamenti képviselők a Csurka-dolgozatról. „Náci alapvetés”. Debreceni József. Médiaellenes tüntetés. „Hankiss, Gombár, Göncz mondjon le!” Fradi – Slovan Bratislava labdarúgómérkőzés. A Demokratikus Charta százezres tüntetése Budapesten. ”Félelem nélküli demokráciát!”
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-09, Duration: 133 min.
305-0-2:40/2
Documentation of Year 1992. Chronicle of September #2: Some Actions
Az 1992. év dokumentálása. Szeptember havi krónika 2: ... és néhány tett
In Kétegyháza, a large village in Békés County, the local Hungarian and ethnic Romanian population burnt down the house of a Roma family to chase them away. The film investigates the origins and the consequences of the crime. In Tura the guard of an orchard executed in cold blood two of the four Roma found stealing pears.
Kétegyházán a magyar és román nemzetiségű lakosság fellázadt egy cigány család ellen, és házukat felgyújtva elüldözték otthonukból a romákat. Tura: ...ahol négy körtelopáson rajtakapott cigány közül kettőt a mezőőr hidegvérrel kivégzett.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-09, Duration: 35 min.
DVD-ROM #41
305-0-2:41/1
Documentation of Year 1992. Chronicle of October # 1: FIDESZ Congress
Az 1992. év dokumentálása. Október havi krónika 1: Fidesz nagygyűlés
Party congress held in Debrecen; changes in the ideology of the Alliance of Young Democrats.
Debrecen, országos gyűlés. Félfordulat a Fiatal Demokraták Szövetségében.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-10-08, Duration: 18 min.
305-0-2:41/2
Documentation of Year 1992. Chronicle of October # 2: Logbook
Az 1992. év dokumentálása. Október havi krónika 2: Hajónapló
About the Gabčíkovo–Nagymaros Dam constructions.
Bős-Nagymaros - a duzzasztógát.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-10-08, Duration: 30 min.
305-0-2:41/3
Documentation of Year 1992. Chronicle of October # 3: Sergeant
Az 1992. év dokumentálása. Október havi krónika 3: Őrmester
Interview with an aging skinhead.
Interjú egy korosodó szkinheddel.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-10, Duration: 26 min.
305-0-2:41/4
Documentation of Year 1992. Chronicle of October # 4: The Györkös Trial
Az 1992. év dokumentálása. Október havi krónika 4: A Györkös-per
Trial of a neo-nazi.
Egy neonáci a bíróság előtt.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-10, Duration: 30 min.
305-0-2:41/5
Documentation of Year 1992. Chronicle of October # 5: Meeting an Ex Prime Minister
Az 1992. év dokumentálása. Október havi krónika 5: Beszélgetés egy volt miniszterelnökkel
András Hegedüs was a communist, President of the Council of Ministers in Hungary from 1955 to 1956. After 1968 he became a critic of the Communist party. Hegedüs talks about historical justice.
Hegedüs András a történelmi igazságtételről.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-10, Duration: 25 min.
DVD-ROM #42
305-0-2:42/1
Documentation of Year 1992. Chronicle of November # 1: Pro Patria
Az 1992. év dokumentálása. November havi krónika 1: Pro Patria
Film about the controversies around the privatization of the Patria Printing House, a company with 750 employees. The State Property Agency comments on the processes.
A budapesti Pátria Nyomda privatizációja körüli anomáliák. Riportfilm a 750 fős vállalatról. Az Állami Vagyonügynökség képviselői is nyilatkoznak.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-11, Duration: 42 min.
305-0-2:42/2
Documentation of Year 1992. Chronicle of November # 2: Hunger
Az 1992. év dokumentálása. November havi krónika 2: Éhség
Hunger strike in Bicske, Fejér county organized by the Society of People Living Below Subsistance Level to highlight the scale of deprivation and poverty in Hungary.
A Létminimum Alatt Élők Társasága éhségsztrájkja Bicskén.
documentary film, Hungarian language, , Duration: 35 min.
305-0-2:42/3
Documentation of Year 1992. Chronicle of November # 3: Congress of the National Liberal Branch of the Hungarian Democratic Forum
Az 1992. év dokumentálása. November havi krónika 3: A Magyar Demokrata Fórum nemzeti liberálisainak konferenciája
The conference took place in Budapest.
A konferencia Budapesten volt.
documentary film, Hungarian language, , Duration: 30 min.
305-0-2:42/4
Documentation of Year 1992. Chronicle of November # 4: Electing a President of the Alliance of Free Democrats
Az 1992. év dokumentálása. November havi krónika 4: Elnökválasztás az Szabad Demokraták Szövetségében
Iván Pető and Péter Tölgyessy competing for presidency.
Pető Iván Tölgyessy Péter ellen indult az elnöki posztért.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-11-13, Duration: 30 min.
305-0-2:42/5
Documentation of Year 1992. Chronicle of November # 5: Inaguration of the Turul Bird Monument
Az 1992. év dokumentálása. November havi krónika 5: Turul emlékmű avatás
Turul, the mythical eagle of ancient Hungarians is a national symbol. The statue was to be erected for the 1986 millennia, then reconstructed and re-inaugurated in 1992 by skin heads and neo Nazis.
Tatabánya, Turul-szobor avatás szkinhedekkel és neonácikkal.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-11-29, Duration: 16 min.
DVD-ROM #43
305-0-2:43/1
Documentation of Year 1992. Chronicle of December # 1: Presidents and Vice-Presidents
Az 1992. év dokumentálása. December havi krónika 1: Elnökök és alelnökök
Liberal heads of public media were dismissed, including the president of the Hungarian Television. The media is controlled by the right wing government.
Csurka István jóslata valóra vált, a közszolgálati médiák liberális vezetőit leváltotta a jobboldali kormány többség. A film bemutatja a Magyar Televízió elnökének eltávolítását, a közszolgálati média jobboldali einstandolását.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992, Duration: 28 min.
305-0-2:43/2
Documentation of Year 1992. Chronicle of December # 2: Oppositional Alternatives
Az 1992. év dokumentálása. December havi krónika 2: Ellenzéki alternatívák
The Alliance of Young Democrats, the Alliance of Free Democrats and the Hungarian Socialst Party leaders negotiate about alternatives.
A Fiatal Demokraták Szövetsége, a Szabad Demokratás Szövetsége és a Magyar Szocialista Párt vezetői egy tárgyaló asztalnál.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-12-17, Duration: 28 min.
305-0-2:43/3
Documentation of Year 1992. Chronicle of December # 3: Salkóskin
Az 1992. év dokumentálása. December havi krónika 3: Salkószkín
A skinhead beat a young Roma to death with a baseball bat in Salgótarján. Later the 16-year-old murderer killed himself in the prison.
Egy ifjú szkinhed baseballütővel meggyilkolt egy fiatal romát Salgótarjánban. Később a börtönben a 16 éves gyilkos önmagával is végzett.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-12, Duration: 16 min.
305-0-2:43/4
Documentation of Year 1992. Chronicle of December # 4: A Sketch about József Fenyvesi
Az 1992. év dokumentálása. December havi krónika 4: Arcképvázlatok fenyvesi Józsefről
Art works of a Roma painter.
Egy roma festő munkái, festményei.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-12, Duration: 8 min.
305-0-2:43/5
Documentation of Year 1992. Chronicle of December # 5: Tengiz Syndrome
Az 1992. év dokumentálása. December havi krónika 5: Tengiz syndróma
In 1992 over 17000 Hungarians worked in Tengiz, an oil well in Kazakhstan. Now they talk about the conditions, tropical diseases, poisoning and health hazards they were subject to owing to neglect by Vegyépszer company.
1992-ben több mint 1700 magyar munkás dolgozott Tengizben, a karahsztáni olaj kitermelő üzemben. Egykori munkások beszélnek a munkakörülményekről, trópusi betegségekről, kénhidrogén mérgezésről, maradandó egészségkárosodásról és a Vegyépszer gondatlanságáról.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992-12, Duration: 34 min.
DVD-ROM #44
305-0-2:44/1
Blue Danube
Kék Duna
The documentary film summarizes the events of 4 years from the 1988 mass protests against the construction of the Gabčíkovo–Nagymaros dams on the Danube, till the diversion of river Duna in Slovakia in 1992.
A dokumentumfilm rövid összegzés a Bős-Nagymarosi vízierőmű történetének az 1988-as gátépítést ellenző tüntetésektől a Duna szlovák oldali eltereléséig 1992-ben.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1992,
DVD-ROM #45
305-0-2:45/1
Rights and Wrongs
Jók és rosszak
The strengthening of the Hungarian extreme right wing.
A szélsőjobboldal magyarországi megerősödéséről.
documentary film, English language, Date of Production: 1992, Duration: 26 min.
DVD-ROM #46
305-0-2:46/1
Documentation of Year 1993. Chronicle of January # 1: Market Development Foundation
Az 1993. év dokumentálása. Január havi krónika 1: Market Development Foundation
Reportage about a new local market, the so called MDF-market in the 19th district of Budapest. Who is selling and what, and what are the conditions there?
A Zacsek Gyula-féle MDF-piac kontra kispesti önkormányzat.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993-01, Duration: 25 min.
305-0-2:46/2
Documentation of Year 1993. Chronicle of January # 2: Hungarians Shall Have Hungarians in the Opposition
Az 1993. év dokumentálása. Január havi krónika 2: Magyarnak magyar lesz az ellenzéke
Meeting of the nationalist platform within the Hungarian Democratic Forum.
A Magyar Demokrata Forum népnemzeti körének januári találkozója.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993-01, Duration: 36 min.
305-0-2:46/3
Documentation of Year 1993. Chronicle of January # 3: They are Shooting Using My Ammunition
Az 1993. év dokumentálása. Január havi krónika 3: Hadtestemből tüzelnek
6th national assembly of the Hungarian Democratic Forum. Do they manage to maintain unity or will they split?
Szakadás vagy egység? A Magyar Demokrata Fórum VI. országos küldöttgyűlése.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993-01, Duration: 57 min.
DVD-ROM #47
305-0-2:47/1
Documentation of Year 1993. Chronicle of February #1: Dunavízió
Az 1993. év dokumentálása. Február havi krónika 1: Dunavízió
Privatization of the Hungarian national film production company MAFILM, and the foundation of a Hungarian language satellite television channel DUNA TV. Miklós Jancsó, Sándor Sára and others share their views on the privatization process.
A Magyar Filmgyártó Vállalat privatizációja, avagy hogyan születik egy műholdas televízió? A filmben megszólalnak filmrendezők, köztük Jancsó Miklós és Sára Sándor, írók és dramaturgok, a technikai stáb tagjai, közülük ketten nem adták hozzájárulásukat a film nyilvános vetítéséhez.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993-02, Duration: 55 min.
305-0-2:47/2
Documentation of Year 1993. Chronicle of February #2: Early Joy
Az 1993. év dokumentálása. Február havi krónika 2: Korai öröm
Farewell speech by Csaba Gombár, the expelled president of the Hungarian National Radio. The new president László Csúcs is a political appointee of the right wing government. Journalists talk about their fears and concerns regarding the political fight for power in the national media.
Gombár Csaba a Magyar Rádió kirúgott elnöke búcsúzik. Az új elnök a jobboldal kinevezettje Csúcs László. Rádiósok nyilatkoznak.
documentary film, language, Date of Production: 1993-02, Duration: 52 min.
305-0-2:47/3
Documentation of Year 1993. Chronicle of February #3: Exhibition of László Fehér, painter at Kiscelli museum
Az 1993. év dokumentálása. Február havi krónika 3: Fehér László festőművész kiállítása a Kiscelli Múzeumban
László Fehér started to attract attention in the late 1970s at the "Studio" exhibitions, and has been a prominent figure of Hungarian art ever since.
Fehér László az 1970-es években, a Stúdió Galériában rendezett kiállításokon vonta magára először a figyelmet, s azóta meghatározó alakja a magyar művészeti életnek.
documentary film, language, Date of Production: 1993-02, Duration: 4 min.
305-0-2:47/4
Documentation of Year 1993. Chronicle of February #4: Auction
Az 1993. év dokumentálása. Február havi krónika 4: Árverés
After over 40 years of forced nationalization and collectivization private individuals are entitled to own land again. What is the process of land privatization like, how do the members of former agricultural cooperatives envision the future, and what do land auctions look like in Kisújszállás in 1993?
Zolnay Pál Kisújszálláson forgatott filmet a termelőszövetkezetek felbomlását követő földárverezésről.
documentary film, language, Date of Production: 1993-02, Duration: 118 min.
DVD-ROM #48
305-0-2:48/1
Documentation of Year 1993. Chronicle of March #1: Come with Us!
Az 1993. év dokumentálása. Máricus havi krónika 1: Gyertek velünk!
Former organizers and participants remember the 15 March celebration in 1988. Organized by the opposition movement, these celebrations were protests against dictatorship and oppression.
Valamikori szervezők és résztvevők mesélik el, hogyan ünnepelték az ellenzékiek március 15-dikét két évvel a rendszerváltás előtt. A szabadságot és demokráciát követelő tömegtüntetést a rendőrség szétverte.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993-01, Duration: 40 min.
305-0-2:48/2
Documentation of Year 1993. Chronicle of March #2: March 15
Az 1993. év dokumentálása. Máricus havi krónika 1: Kossuth Lajos azt üzente
15th of March celebrations by various parties in Hungary.
Március 15-diki állami ünnepségek 1993-ban.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993-01, Duration: 28 min.
305-0-2:48/3
Documentation of Year 1993. Chronicle of March #3: Nowhere
Az 1993. év dokumentálása. Máricus havi krónika 1: Sehová
Living conditions of Roma in Bicske, Northern Hungary.
A cigányok életkörülményei Bicskén.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993-01, Duration: 15 min.
DVD-ROM #49
305-0-2:49/1
Squartistes
Squartistes
Squatter artists in Paris.
Film a párizsi házfoglaló művészekről.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 24 min.
DVD-ROM #50
305-0-2:50/1
Galyas family
Galyasék
The Galyas family lives in Borsod county, North-East Hungary. The parents are unemployed, they cannot pay their mortgage loan and the bank is threatening with eviction.
Borsod megyében él a négytagú Galyas család. Maguk építette családi házuk OTP tartozását a megemelt kamatok miatt nem tudják törleszteni. A munkanélküli házaspár és a két középiskolás gyerekük otthonát elárverezésével fenyegeti a Takarékpénztár.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 10 min.
DVD-ROM #51
305-0-2:51/1
Handycam History
Kiskamerás történelem
Recordings of party meetings, demonstrations, and other events in 1992.
Magyarországi belpolitika kézi kamerás nézőpontból. A Fekete Doboz stábja 1992-ben rögzítette a pártrendezvények, tüntetések, felvonulások, utcai demonstrációk és egyéb rendezvények lefolyását, így dokumentálva az egypárti diktatúrából a többpárti demokráciába való átmenet különböző megnyilvánulásait.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 110 min.
DVD-ROM #52
305-0-2:52/1
Rails and Tents
Sínek és sátrak
Film of the first meeting in Szárszó: nearly 200 politicians, artists, researchers, left and right wing, meet in Tivadar Farkasházy's weekend house.
A dokumentumfilm a Farkasházy Tivadar humorista és közíró által szervezett, közel kétszáz politikus és közéleti személyiség részvételével megtartott első Szárszói találkozó történéseit mutatja be. Jelen voltak a baloldal, jobboldal különböző pártjainak politikusai, valamint művészek és társadalomtudósok is.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 90 min.
DVD-ROM #53
305-0-2:53/1
Sketched Dreams
Fölrajzolt álmok
The transformation of agriculture in Borsod-Abaúj-Zemplén County after the regime change, causing unemployment and other social problems.
A termelőszövetkezetek átalakulásával, a termőföldek privatizációjával a földből, mezőgazdaságból élők rohamos ütemben váltak munkanélkülivé. A film a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei mezőgazdasági átalakulásról, a társadalmi átalakulásokról, a munkanlküliekről és a kilátástalanságról szól.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 67 min.
DVD-ROM #54
305-0-2:54/1
I Came to Bury
Temetni jöttem
Funeral of Miklós Horthy in Hungary on September 4, 1993, attended by the right wing. At the same time, an alternative funeral was organized by Jewish and democratic and anarchist organizations to remember the victims of Horthysm.
Horthy Miklós újratemetésén 1993. szeptember 4-én Kenderesen felvonult a jobboldali elit, valamint a szélsőjobboldali radikálisok és sok emlékzeni vágyó. Kik és miért mentek el a szertartásra, mire kívánnak emlékzeni Horthy Miklós kapcsán? A Demokratikus Charta, a MAZSIHISZ és a fiatal anarchisták szerveztek egy alternatív temetést, ahol a horthyzmus áldozataira emlékeztek, s a pluralista Magyarországon magát a horthyzmust kívánják eltemetni.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 60 min.
DVD-ROM #55
305-0-2:55/1
The Whole World Is Our Enemy
Egész világ ellenségünk
Hate crimes against the Roma in Eger. A demonstration against attacks on the Roma; interview with a Roma boy nearly beaten to death by a baseball bat and with his physician.
Egerben megszaporodtak a cigányok elleni támadások. Cigány szervezetek és a metodista egyház felhívására több százan tüntettek a faji előítéletek és a városban tapasztalható cigányokat ért támadások ellen. A filmben interjú látható a baseball ütővel kis híján halálra vert roma fiúval és kezelőorvosával.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 14 min.
DVD-ROM #56
305-0-2:56/1
Hit and Kicked
Űttek-rúttak
Police abuse against six young Roma. The police tortured them to get testimonies.
1993 decemberében Heves megyei kistelepüléseken a rendőrök összefogdostak hat cigány fiatalt, és kínvallatással tanúvallomásra akarták őket kényszeríteni. A fiatalok feljelentést tettek a hatáskörüket súlyosan túllépő rendőrök ellen.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 16 min.
DVD-ROM #57
305-0-2:57/1
Life on the Ethnic Fault Line
Élet az etnikai törésvonalak mentén
Nationalism and xenophobia grows in Eastern Europe after the regime change in 1990. Traveling on János Kádár's luxury train, Estern and Western social scientist discuss how to end the Yugoslav war.
Az 1990-es kelet-európai rendszerváltásokat követően a régióban fokozódik, ill. felszínre tör a nacionalizmus és a xenofóbia. Jugoszláviában dúl a polgárháború. Kádár János egykori luxus-vonata konferencia vonatként szolgál, s ezen utazva a kelet-európai és nyugati társadalomkutatók és elemzők vitatják meg, mit lehetne és kellene tenni a háború beszüntetéséért, s a konflikrusok enyhítéséért. A New York-i Tamouz Media, az angol BBC és a Fekete Doboz Alapítvány kétrészes koprodukciós dokumentumfilmje.
documentary film, English language, Date of Production: 1993, Duration: 103 min.
DVD-ROM #58
305-0-2:58/1
Godfather
A keresztapa
Career of Géza Zsíros, a Small Holders' Party polititican and the designer of the compensation law.
A kárpótlási törvény egyik szülőatyja, a rendszerváltás idején kisgazda párti politikus Zsíros Géza rendhagyó politikusi portréja 1993-ból.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1993, Duration: 54 min.
DVD-ROM #59
305-0-2:59/1
Rights and Wrongs
The first free elections in 1990 were won by right wing Hungarian Democratic Forum. To control the media, several hundreds of journalists and editors were fired from the televisoin, radio, and papers.
Az 1990-es rendszerváltást követő első szabad választásokat a jobboldali Magyar Demokrata Fórum nyerte meg. Kormányzása alatt a Magyar Demokrata Fórum mindent megtett, hogy uralma alá hajtsa az állami televíziót és rádiót. Többszáz újságírót, szerkesztőt bocsájtottak el politikai nézeteik miatt. A film az amerikai Globalvision kábeltévé közönsége számára foglalja össze a magyarországi média háború eseményeit.
documentary film, English language, Date of Production: 1993, Duration: 10 min.
DVD-ROM #60
305-0-2:60/1
He Sowed So That the Nation Could Harvest
Vetett, hogy ez a nemzet arathasson
Film on the war of succession in the Hungarian Democratic Forum after the death of József Antall, the first freely elected prime minister of Hungary in December 1993. The winner was minister of interior Péter Boross.
1993 decemberében meghalt Antall József, a harmadik magyar köztársaság első szabadon választott miniszterelnöke. Antall halálát követően a Magyar Demokrata Fórumban politikai harc indult meg az utódlásért, amiből a volt belügyminiszter Boross Péter került ki győztesen. A film Antall halálától az új elnök beiktatásáig terjedő időszak eseményeit mutatja be.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 42 min.
DVD-ROM #61
305-0-2:61/1
To Be Continued
Folytatjuk
A New Year's Eve radio cabaret in 1993 at the time of the media war, when the right wing government fired hundreds of journalists in order to control the media.
A jobboldali kormány 1993-1994-ben felszámolta a közszolgálati média függetlenségét, átvette az uralmat a rádió és tévé irányítása felett. Az új vezetés tisztogatásokat hajtott végre, kidobtak állásából vagy nyugdíjba küldtek több tucat, a jobboldali kormány tevékenységét kritizáló baloldali és liberális újságírót, szerkesztőt. Csúcs László, a Magyar Rádió radikális jobboldal által támogatott új alelnöke egyik első intézkedései közé tartozott a Rádiókabaré, illetve annak főszerkesztője Farkasházy Tivadar kitiltása a Magyar Rádióból. A film az 1993-1994-es szilveszteri rádiókabaré élő felvételekor készült.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 70 min.
DVD-ROM #62
305-0-2:62/1
What Happened Here?
Mi történt itt?!
A compilation of footage on the four years of the Antall regime.
1990 és 1994 között a Fekete Doboz járta Magyarországot. A négy éven át forgatott filmjeiből készült ez a riportfilm, ami az Antall-korszak négy évét mutatja be.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 54 min.
DVD-ROM #63
305-0-2:63/1
The 169th Hour
A 169-dik óra
In 1994 dozens of left wing and liberal minded journalists of the Hungarian Radio were fired or sent into retimerment. This films focuses on the events in March 1994, including the last issue of program 168 Hours, which never went on air.
1994-ben több tucat az Antall-kormánnyal szemben kritikus, baloldali és liberális újságírót bocsátottak el vagy nyugdíjaztak a közszolgálati rádiótól. A film az 1994. márciusi rádiós elbocsátásokat, és a 168 óra című kulturális-politikai műsor utolsó, el nem hangzott adását mutatha be.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 54 min.
DVD-ROM #64
305-0-2:64/1
Public Money
Köszpénz
The privatization of public property worth billions of forints managed by the Hungarian National Asset Management Inc. in the first four years after the regime change. The film investigates controversial deals.
Mi történt a rendszerváltást követő első négy évben a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet kezelésében álló többmilliárdos ingatlan vagyonnal? Az állami vagyon, többek között laktanyák, volt társadalmi szervezetek ingatlanjainak, köztük nagyértékű üdülők értékesítése körüli privatizációs visszásságokat, a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet és a Magyar közélet zűrös ügyeit tárja fel ez a dokumentumfilm.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 52 min.
DVD-ROM #65
305-0-2:65/1
There Are Debts
Vannak tartozások
Poor families were evicted for utility arrears in Tatabánya and the shady actions of a foundation.
A rendszerváltást követően az energiaárak folyamatosan emelkedtek, az emberek tetemes közüzemi számla tartozást halmoztak föl. A szociális lakásbérlőket Tatabánya önkörmányzata nem fizetés miatt kilakoltatja. A film 1994. májusától decemberéig követi nyomon, mi történik a kilakoltatásra váró sok szegény emberrel. Többgyerekes családok kerültek utcára, mások üresen álló lakásokba költöztek. Mindeközben a Komárom-Esztergom Megyei Liga Alapítvány körül kialakult csalási ügyre is fény derül.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 47 min.
DVD-ROM #66
305-0-2:66/1
The Soros
A Soros
The celebration of the 10th anniversary of the Hungarian Soros Foundation.
1994-ben fennállásának tízedik évfordulóját ünnepelte a magyarországi Soros Alapítvány. Az évfordulós megemlékezéseket, kiállításokat, színpadi produkciókat dokumentálja a film.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 77 min.
DVD-ROM #67
305-0-2:67/1
The Agrobank case
Az Agrobank-ügy
The arrest of two bankers on charges of corruption. The police action was broadcast live. The film presents the arguments of the prosecutor, the defence and the accused.
Az Agrobank két vezetőjét, Kunos Péter és Kovács Mihály bankárokat 1994. november 15-én a rendőrség vesztegetés vádjával előzetes letartóztatásba helyezte. Az eseményt a média egyenes adásban közvetítette. A Fekete Doboz a vádhatóság, a védelem és a két vádlott álláspontját mutatja be.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1994, Duration: 8 min.
DVD-ROM #68
305-0-2:68/1
Paid Advertisement
Fizetett hirdetés
Elections campaign in 1994: meetings, speeches, posters, and the first round of voting.
A film az 1994. évi parlamenti választásokat, kampánygyűléseket és politikusok beszédeit, plakátokat és fogadtatásukat, végül a május 8-diki első forduló eseményeit dokumentálja.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 58 min.
DVD-ROM #69
305-0-2:69/1
In a Footnote. Portrait of István Kemény
Lábjegyzetben. Portré Kemény Istvánról
Imprisoned after the 1956 revolution, after realease he founded a new school of sociological research then was forced to emigrate to France. He came back in 1990 and worked as advisor to Gábor Demszky, mayor of Budapest, tought at a university and did research on the Roma.
1956 után ellenforradalmi tevékenyégért börtönbe zárják, 1959-ben szabadul, fordításból él, könyvtárakban dolgozik. Az 1960-as években szociológiai kutatást végez, mélyinterjúra alapuló iskolát teremt, a hetvenes évek végén munkáját ellehetetleníti a part, Franciaországba kényszerül emigrálni. A rendszerváltás után 1990. szeptemberében hazatér, Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere tanácsadó testületének tagja, egyetemen tanít, cigánykutatást végez. Kemény István szociológus vall életéről.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1995, Duration: 51 min.
DVD-ROM #70
305-0-2:70/1
History is Written by the Winners. Portrait of Béla Király
A történelmet a győztesek írják. Portréfilm Király Béláról
General Béla Király (1912 - 2009), military historian, politician and academician. Black Boksz interviewed him at the age of 85 in 1996, in which he talked about his life, work, the 1956 revolution, emigration and chances for democracy in Hungary. (1-2 / 4)
Király Béla (1912 - 2009) magyar vezérezredes, hadtörténész, politikus, az MTA külső tagja. 1996-ban 85 éves korában adott életút interjút a Fekete Doboznak, beszélt életéről, munkájáról, 1956-ról, az emigrációról és a demokrácia esélyeiről Magyarországon. (1 and 2 of 4)
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1996, Duration: 82 min.
DVD-ROM #71
305-0-2:71/1
History is written by the winners. Portrait of Béla Király
A történelmet a győztesek írják. Portréfilm Király Béláról
General Béla Király (1912 - 2009), military historian, politician and academician. Black Boksz interviewed him at the age of 85 in 1996, in which he talked about his life, work, the 1956 revolution, emigration and chances for democracy in Hungary. (3 / 4)
Király Béla (1912 - 2009) magyar vezérezredes, hadtörténész, politikus, az MTA külső tagja. 1996-ban 85 éves korában adott életút interjút a Fekete Doboznak, beszélt életéről, munkájáról, 1956-ról, az emigrációról és a demokrácia esélyeiről Magyarországon.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1996, Duration: 45 min.
305-0-2:71/2
History is Written by the Winners. Portrait of Béla Király
A történelmet a győztesek írják. Portréfilm Király Béláról
General Béla Király (1912 - 2009), military historian, politician and academician. Black Boksz interviewed him at the age of 85 in 1996, in which he talked about his life, work, the 1956 revolution, emigration and chances for democracy in Hungary. (4 / 4)
Király Béla (1912 - 2009) magyar vezérezredes, hadtörténész, politikus, az MTA külső tagja. 1996-ban 85 éves korában adott életút interjút a Fekete Doboznak, beszélt életéről, munkájáról, 1956-ról, az emigrációról és a demokrácia esélyeiről Magyarországon. (4 of 4)
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1996, Duration: 35 min.
DVD-ROM #72
305-0-2:72/1
Gogol: The Inspector
Gogol: A revizor
Gogol's The Government Inspector performed by homeless people in Budapest, directed by András Jeles. Black Box followed the process from first rehearsals to premier.
Budapesti hajléktalanok előadása Jeles András betanításában. Mezei György, a Twist Olivér Alapítvány vezetője kezdeményezésére Jeles András rendező hajléktalanokkal kezdte el próbálni Gogol Revizorját. A film a próbák kezdetétől a bemutatóig kíséri végig az előadás megszületését. A film sajátos atmoszféráját az adja, ahogyan Jeles segítségével a szereplők helyzetüket, életükbe „beledolgozva” aktualizálják Gogol színművét.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 79 min.
DVD-ROM #73
305-0-2:73/1
Ottilia
Ottilia
Ottilia Solt, sociologist, founder editor of samizdat Beszélő, and of the Foundation for Supporting the Poor. She was also a prominent figure of the opposition. Friends remember her. Excerpts of the secret police surveillence documents are read by writer Mihály Kornis.
Solt Ottilia szociológus, a szamizdat Beszélő alapító szerkesztője, a Szegényeket Támogató Alap megalakítója. A demokratikus ellenzék és a rendszerváltás egyik meghatározó személyisége, 1990-1994 között szabad demokrata országgyűléi képviselő. A filmben kortársak és barátok, Csalog Zsolt, Demszky Gábor, Havas Gábor, Petri György, Kocsis Zoltán, Kőszeg Ferenc, Iványi Gábor emlékeznek. A BM III/III-as osztálya által Solt Ottiliáról gyűjtött anyagok szövegeit Kornis Mihály író olvassa föl.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1997, Duration: 44 min.
DVD-ROM #74
305-0-2:74/1
RFE. Radio Free Europe
SZER. Szabad Európa Rádió
Black Box shot in Radio Free Europe headquarters in Munich in 1989, one year before the regime change. Through interviews with László Kasza, current and old time journalists and advisors, the film tells the story of the Radio and of the Hungarian unit.
A Fekete Doboz a rendszerváltás előtt egy évvel, 1989-ben forgatott a Szabad Európa Rádióban, Münchneben. Kasza László kalauzolásában a film bemutatja a rádió történetét, s annak napi működését. Központi hírosztály (Central news room), magyar hírosztály, az adás sugárzási mechanikai központ (master control), rádió figyelő osztály (monitoring) és a magyar hírolvasók munkája munka közben. A filmben interjút ad több aktív és korábbi szerkesztő, újságíró, tanácsadó és vezető (a megjelenés sorrendjében): Kasza László, Kovácsy Tibor, Basilides Barna, Borbándy Gyula, Ralph Walter, William Griffith, Gergelyffy Sándor, Kovács K. Zoltán, Szabados József, Abraham Rothberg, Cord Meyer, Kováts Carlo, Kemény István, Cseke László, Lángh Júlia, Jan Nowak s elemzik a SZER mint propaganda rádió működését. Elemzik továbbá az amerikai külpolitika, a SZER vezetése, a SZER személyzeti politikája és a különböző magyar emigráns csoportok egymáshoz való viszonyát. Értelmezik, mit is jelentett az amerikaiak felszabadító politikája. A második rész a Szabad Európa Rádió szerepét firtatja az 1956-os forradalomban. A filmben hosszú részletek szerepelnek a a Boszorkánykonyha című SZER-ellenes, belügyi magyar propagandafilmből. A filmben megszólal továbbá Nyers Rezső, Hegedűs András, Bokor Péter is.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1998, Duration: 89 min.
305-0-2:74/2
RFE. Radio Free Europe
SZER. Szabad Európa Rádió
The policies, autonomy and future of Radio Free Europe as seen by the various programs of the Hungarian unit.
A Szabad Európa Rádió műsorpolitikája, szerkesztői autonómia. A holnap hullámhosszán c. műsor. Gondolatforgató. Kemény István, Kasza László, Borbándy Gyula. A nyelv és a kifejezésmód szemantikája c. írás, Urbán György. Eugene Pell, a Szabad Európa Rádió volt elnöke. Ribánszky László a Szabad Európa Rádió elnökségéről. Szőcs Géza volt Szabad Európa Rádió szerkesztő a budapesti Szabad Európa Rádió iroda felállításáról. Lángh Júlia 1988-89-ről. Büky Barna, Ribánszky László, Zsille Zoltán, Lovas Zoltán, Vass Vilmos, Kovácsy Tibor a szerkesztési alapelvekről, van-e cenzúra, és mi legyen a Szabad Európa Rádió jövője 1989 után? Kasza László utolsó Gondolatforgató adása.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 89 min.
DVD-ROM #75
305-0-2:75/1
RFE. Radio Free Europe
SZER. Szabad Európa Rádió
1956 and Radio Free Europe. Did it encourage resistance? Did it promise American help? Editors and American political advisors comment on the issue.
1956 és a Szabad Európa Rádió. Mit sugárzott a Szabad Európa Rádió, szította-e a fegyveres ellenálást, a forradalmat? Ígért-e a Szabad Európa Rádió amerikai beavatkozást? Szerkesztők és amerikai politikai tanácsadók nyilatkoznak.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1998, Duration: 45 min.
305-0-2:75/2
RFE. Radio Free Europe
SZER. Szabad Európa Rádió
Radio Free Europe as the imperialist enemy in communist propaganda. Interviews, archival footage from communist propaganda films. By o thers Radio Free Europe is seen as the propaganda media of freedom of speech and democracy.
A Szabad Európa Rádió a kommunista propagandában: int imperialista ellenség. Interjúk, archív film részletek magyar kommunista propaganda filmekből. Lélektani hadviselés c. film 1964. Geresdy László újságíró, kémkedésért 6 év letöltendő börtönbüntetést kapott. Mit jelentet a Szabad Európa Rádiónak dolgozni? László László, Urbán György, Games McCarger, Cseke László, Urbán György, Szabados József, Ralph Walter: a Szabad Európa Rádió a szólásszabadság és a demokrácia propaganda rádiója. Az Eisenhower bizottságról, a Rádió műsorszerkesztői autonómiájáról. Márai Sándor és Mikes Imre. A Szabad Európa Rádió viszonya a reformkommunistákhoz. Kádár híve-e a Szabad Európa Rádió? Kemény István, Konrád György, Szabados József, Lángh Júlia, Kasza László: hogyan viszonyuljon a Szabad Európa Rádió a reformokhoz? A Demokratikus Ellenzék és a szamizdat megjelenése a Szabad Európa Rádióban. Haraszti Miklós, Kőszeg Ferenc. Lángh Júlia a bontakozó ellenzék véleményének visszasugárzásáról Magyarországra. Krassó startégiája. Csurka nem kívánt megjelenni a Szabad Európa Rádióban. Magyar kisebbségi lét problémáinak megjelenítése a Szabad Európa Rádióban.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1998, Duration: 46 min.
305-0-2:75/3
RFE. Radio Free Europe
SZER. Szabad Európa Rádió
"You there are us, we here are you". A conservative turn in Radio Free Europe during the presidency of Ronald Reagan. József Szabados is replaced by László Ribánszky as head of the Hungarian unit. Programming and editorial policy and practice up to 1990.
''Ti ott mi vagyunk, mi itt ti vagytok''. Konzervatív fordulat a Szabad Európa Rádiónál Ronald Reagan elnöksége idején. Szabados József helyett Ribánszky László a Magyar Osztály élén. Műsorpolitika, szerkesztési elvek és gyakorlat 1990-ig.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1998, Duration: 47 min.
DVD-ROM #76
305-0-2:76/1
Docu. It's Zsolt Csalog Speaking
Doku. Csalog Zsolt beszél
Portrait of writer and sociologist Zsolt Csalog. The technique of interviewing. He was a colleague of documentary film maker Pál Schiffer and a researcher.
Portréfilm Csalog Zsolt író-szociológusról. Az interjúzás technikája. A dokumentumfilmes Schiffer Pál munkatársa, kutató. Német, szlovák, olasz, délszláv, lengyel, magyar ősök. Archív fotók, gyerekkor, középosztálybéli lét Szekszárdon. Háború után B-listázva, deklasszálódás, téglagyári munka. Részletek Az öreg Ales c. írásából. Ifjúkor, illegális katolikus cserkészség. ELTE magyar-néprajz szak, élet Budapesten. 1956 eufória és trauma. Első novellák 1966-ban. Kicenzúrázva egy szibériai munkatáborba hurcolt magyar fogolyról szóló novella. Állambiztonsági iratok Csalogról. Az 1960-as 70-es évekbeli pénztelenségről. Kemény István szociológus invitálja 1970-ben a cigányság kutató csapatba. Válás. Aktívan ellenállás, Charta 77, ellenzéki liberális barátok. 1985-ben kivándorol, New Yorkban él. Az 1989-es rendszerváltáskor hazatelepül. Aktív politizálás. Kapcsolata majd szakítása az SZDSZ-szel. Forgatás Acsán, Nógrád megye.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1999, Duration: 105 min.
DVD-ROM #77
305-0-2:77/1
Every 700th
Minden hétszázadik
Every 700th newborn has Down syndrome. Parents, foster parents, teachers, nurses and a geneticist speak about the mentally less or more disabled babies, children and adults with Down syndrome. The biggerts problems is not raising such children but to suffer the desdain of and exclusion from society.
Minden 700-dik újszülött Down szindrómás. Szülő, nevelőszülő, örökbe fogadó szülő, fejlesztő pedagógus, tanító, tanár, gondozó és genetikus beszél félsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos Down-kórós csecsemők, gyerekek és felnőttek otthoni és intézményi nevelésének nehézségeiről és örömeiről. A szerető szülők és nevelők által megfogalmazott tapasztalat: a legnehezebb nem a sérült gyerekek nevelése, hanem a társadalom megvetése és kirekesztése.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 2000, Duration: 41 min.
DVD-ROM #78
305-0-2:78/1
Fit for the Street
Utcaképes
The filmmakers follow one hundred homeless adults and children as they wander the streets of Budapest. What makes the authors' attitude remarkable is their ability to get close to controversial social phenomena: they search for general human values in the behavior and mentality of their chosen characters. All this depends not only on creating situations which seem to be spontaneous, but also the filmmakers' empathetic, human approach. The film's circular structure - returning to events of certain families' life - reflects the hopeless stages which characterize this temporary way of life full of traps and specious solutions.
A film készítői másfél éven át követték nyomon száz hajléktalan felnőtt és gyerek vándorlását, életét Budapest utcáin. A film látásmódja azért különleges, mert a hajléktalanságot úgy képes ábrázolni, hogy közben felmutatja a szereplők megnyilvánulásaiban az általános emberit. A film körkörös szerkezete, ahogyan vissza-visszatér az egyes családokhoz, híven érzékelteti azt a kilátástalanságot, amely az ideiglenes, látszatmegoldásokkal teli csapdaszerű létmód sajátja.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 2002, Duration: 112 min.
DVD-ROM #79
305-0-2:79/1
Motion Picture History / Regime Change in Hungary and Eastern Europe 1988-1990
Mozgóképes történelem. Rendszerváltás Magyarországon és Kelet-Európában 1988-1990
A film made of archival footage by the Hungarian televison and Black Box on the regime change in Hungary and in Eastern Europe. The films starts with the crushing of the revolution in 1956 and the trial of the Imre Nagy group. Then it presents the democratic opposition in the 1980s demanding a pluralist system and democracy, freedom, human rights and economic wellfare; at the same time the communist party leaders propagatig the single party system, socialism and the international proletarian rule.
Televíziós és a Fekete Doboz archív videó felvételeiből építkező film a magyar és a kelet-európai rendszerváltás történetét mutatja be a képeket értelmező narráció segítségével. Az 1956-os forradalom leverésével és a Nagy Imre csoport perével indul a film. Majd az 1980-as években színre lép a többpártrendszert és demokráciát, szabadságot, emberi jogokat és gazdasági jólétet követelő ellenzék, velük szemben pedig az egypártrendszert és szocializmust és a proletár internacionalizmust hirdető kommunista pártok vezetői.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 2006, Duration: 112 min.
DVD-ROM #80
305-0-2:80/1
The People Live Here
Itt él a nép
The film documents the political movements challenging the one-party system in Hungary in autumn 1988. It covers the protests against the Bős-Gabčíkovo hydroelectric plant, held at Budapest and Nagymaros; the protests and student strikes fought for freedom rights at the Eötvös University in Budapest and the University of Szeged and the demonstrations of the conscientious objectors on the streets of Budapest. The film ends with the brutal attack by the police on the peaceful protesters on the first anniversary of the demonstrations at Brașov (Transylvania region, Romania) 15 November 1988.
Az 1988 őszén kibontakozott ellenzéki politikai mozgalmak dokumentuma ez a film. Híradás a Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni demonstrációkról a fővárosban és Nagymaroson, egyetemi sztrájkokról a tanszabadságért; a fegyveres katonai szolgálatot megtagadók tüntetéséről és a brassói (Románia) felkelés egyéves évfordulóján tartott békés utcai felvonulásról 1988. november 15-én, ahol a tüntetők azt skandálták: "szabadságot Erdélynek", és amit a rendőrség brutálisan szétvert.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 90 min.
DVD-ROM #81
305-0-2:81/1
Irodalmi Újság [Literary Journal] 1950-1989
Harcunkat megharcoltuk. Irodalmi Újság 1950-1989
Built on oral history interviews, the film tells the story of Irodalmi Újság (Literary Journal), portraying the writers and poets who fled Hungary after the 1956 Revolution. These writers became the authors and editors of the now émigré publication, working from Vienna, London and Paris, fighting for an independent and free Hungary.
Dér András interjúkra és visszaemlékezésekre felépített filmje az Irodalmi Újság körüli írókat és költőket mutatja be, akik közül többen az 1956-os forradalom leverése után hagyták el az országot, s Bécsből, Londonból majd Párizsból folytatták a harcot a független és szabad Magyarországért. Az interjú alanyok között van: Molnár Miklós, Nagy Ernő, Szekeres Zsuzsa (Szabó Zoltán özvegye), Méray Tibor, Fejtő Ferenc, Sipos Gyula, Tardos Tibor, Lukácsy Sándor, Faludy György, Kuczka Péter és Vásárhelyi Miklós.
documentary film, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 114 min.