MLA

Istoriia Evangel'skikh Khristian-baptistov V Sssr. Moskva: Izdanie Vsesoiuznogo soveta evangel'skikh khristian-baptistov, 1989.

APA

(1989). Istoriia evangel'skikh khristian-baptistov v SSSR. Moskva: Izdanie Vsesoiuznogo soveta evangel'skikh khristian-baptistov.

Chicago

Istoriia Evangel'skikh Khristian-Baptistov v SSSR. Moskva: Izdanie Vsesoiuznogo soveta evangel'skikh khristian-baptistov,, 1989.