MLA

Parenti, Enrico, and Thomas Fazi. Standing Army. Italy, 2010.

APA

Parenti, E., & Fazi, T. (2010). Standing Army. Italy.

Chicago

Parenti, Enrico, and Thomas Fazi. Standing Army. Italy, 2010.