MLA

Sulatskov, Aleksei. Liki Baptizma : Publitsisticheskie Etiudy O Baptistakh V Kazakhstane. Alma-Ata: Izdatel'stvo "Kazakhstan", 1982.

APA

Sulatskov, A. (1982). Liki baptizma : publitsisticheskie etiudy o baptistakh v Kazakhstane. Alma-Ata: Izdatel'stvo "Kazakhstan".

Chicago

Sulatskov, Aleksei. Liki Baptizma: Publitsisticheskie Etiudy o Baptistakh v Kazakhstane. Alma-Ata: Izdatel'stvo "Kazakhstan",, 1982.