MLA

Ponomarev, B. N. Politicheskii Slovarʹ. Izd. 2. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1958.

APA

Ponomarev, B. N. (1958). Politicheskii slovarʹ. Izd. 2. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoi literatury.

Chicago

Ponomarev, B. N. Politicheskii Slovarʹ. Izd. 2. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1958.