MLA

Bratskii Vestnik. Moskva, Russia: Izdatel'stvo Federatsii soiuzov evangel'skikh khristian-baptistov, 1959.

APA

(1959). Bratskii vestnik. Moskva, Russia: Izdatel'stvo Federatsii soiuzov evangel'skikh khristian-baptistov.

Chicago

Bratskii Vestnik. Moskva, Russia: Izdatel'stvo Federatsii soiuzov evangel'skikh khristian-baptistov,, 1959.