HU OSA 300-50-3 Subject Card Files

Identity statement

Reference code
HU OSA 300-50-3
Title
Subject Card Files
Date(s)
1952 - 1992
Description level
Series
Extent and medium (processed)
28 Archival card box, 8.82 linear meters

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
The series consists of about 28,.000 index cards, short annotations relating to the subject containing the source of the information. The cards provide a thorough and profound documentation of the Polish state and church agencies, organizations, institutions, associations; ministries, plants, factories, and agricultural cooperatives, as well as of their leadership, personnel, and productivity. The information on the cards was continuously updated with data extracted from the Polish and Western press, Polish monitoring materials, Information Items, and biographical files.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
Unknown
Languages
Polish
Call Number Description
Archival card boxes #1
300-50-3:1/1
Rada Państwa, 1952 - 1985
300-50-3:1/2
Rada Ministrów, 1952 - 1980
300-50-3:1/3
Zlikwidowane ministerstwa, 1951 - 1961
300-50-3:1/4
Ministerstwo Aprowizacji, 1951
300-50-3:1/5
Ministerstwo Administracji Publicznej, 1951 - 1994
300-50-3:1/6
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, 1951 - 1954
300-50-3:1/7
Ministerstwo Budownictwa, 1952 - 1987
300-50-3:1/8
Ministerstwo Przemysłu Lekkiego, 1952 - 1981
300-50-3:1/9
Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, 1955 - 1987
300-50-3:1/10
Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, 1957 - 1975
300-50-3:1/11
Ministerstwo Hutnictwa, 1952 - 1981
300-50-3:1/12
Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, 1976 - 1987
300-50-3:1/13
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, 1952 - 1986
300-50-3:1/14
Ministerstwo Energetyki, 1952 - 1956
300-50-3:1/15
Ministerstwo Finansów, 1952 - 1978
300-50-3:1/16
Ministerstwo Komunikacji, 1951
300-50-3:1/17
Ministerstwo Kontroli Państwowej, 1952 - 1957
300-50-3:1/18
Ministerstwo Odbudowy, 1951
300-50-3:1/19
Ministerstwo Oświaty, 1952 - 1986
300-50-3:1/20
Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, 1966 - 1972
300-50-3:1/21
Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 1972 - 1987
300-50-3:1/22
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, 1956 - 1960
300-50-3:1/23
Ministerstwo Przemysłu Drzewnego i Papierniczego, 1953 - 1954
300-50-3:1/24
Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, 1952 - 1984
300-50-3:1/25
Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego, 1952 - 1956
300-50-3:1/26
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, 1952 - 1992
300-50-3:1/27
Ministerstwo Skupu, 1955 - 1957
300-50-3:1/28
Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych, 1952 - 1956
300-50-3:1/29
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, 1951 - 1994
300-50-3:1/30
Ministerstwo Przemysłu Maszynowego, 1952 - 1981
300-50-3:1/31
Ministerstwo Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych, 1976 - 1981
300-50-3:1/32
Ministerstwo Przemysłu Materiałów Budowlanych, 1952 - 1957
300-50-3:1/33
Ministerstwo Przemysłu Motoryzacyjnego, 1955 - 1956
300-50-3:1/34
Ministerstwo Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego, 1952 - 1954
300-50-3:1/35
Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego, 1951 - 1956
300-50-3:1/36
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, 1953 - 1966
300-50-3:1/37
Ministerstwo Zdrowia, 1952 - 1969
300-50-3:1/38
Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu, 1956 - 1981
300-50-3:1/39
Ministerstwo Przemysłu, 1987 - 1991
300-50-3:1/40
Ministerstwo Rynku Wewnętrznego, 1987 - 1991
300-50-3:1/41
Ministerstwo Handlu Zagranicznego, 1952 - 1974
300-50-3:1/42
Ministerstwo Żeglugi, 1952 - 1974
300-50-3:1/43
Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego, 1951 - 1957
300-50-3:1/44
Ministerstwo do Spraw Spraw Młodzieży, Sportu i Turystyki, 1975
300-50-3:1/45
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, 1952 - 1972
300-50-3:1/46
Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej, 1976 - 1981
300-50-3:1/47
Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, 1952 - 1958
300-50-3:1/48
Ministerstwo Informacji i Propagandy, 1968 - 1972
300-50-3:1/49
Urzędy: Ogólnie, 1960 - 1985
300-50-3:1/50
Komitet Drobnej Wytwórczości, 1958 - 1972
300-50-3:1/51
Komitet Nauki i Techniki, 1963 - 1972
Archival card boxes #2
300-50-3:2/1
Komitet Pracy i Płac, 1960 - 1986
300-50-3:2/2
Komitet Jakości i Miar, 1958 - 1984
300-50-3:2/3
Komitet dla Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, 1954 - 1957
300-50-3:2/4
Komitety zlikwidowane w roku 1987, 1953 - 1987
300-50-3:2/5
Ceny: Ogólnie, 1953 - 1960
300-50-3:2/6
Sejm 1952, 1952 - 1956
300-50-3:2/7
Sejm 1957, 1957 - 1961
300-50-3:2/8
Sejm 1961, 1961 - 1965
300-50-3:2/9
Komisje, 1961 - 1968
300-50-3:2/10
Kluby poselskie, 1961 - 1965
300-50-3:2/11
Sejm 1965, 1965 - 1969
300-50-3:2/12
Komisje, 1965 - 1968
300-50-3:2/13
Kluby poselskie, 1965 - 1968
300-50-3:2/14
Sejm 1969, 1969 - 1972
300-50-3:2/15
Komisje, 1969 - 1971
300-50-3:2/16
Kluby poselskie, 1969 - 1971
300-50-3:2/17
Sejm 1972, 1972 - 1976
300-50-3:2/18
Kluby poselskie, 1972 - 1979
300-50-3:2/19
Sejm 1976, 1976 - 1980
300-50-3:2/20
Kluby poselskie 1976, 1976 - 1980
300-50-3:2/21
Sejm 1980, 1980 - 1985
300-50-3:2/22
Biura sejmowe, 1980 - 1985
300-50-3:2/23
Komisje sejmowe (Sejm 1976 i 1980), 1976 - 1986
300-50-3:2/24
Sejm 1985, 1985 - 1989
300-50-3:2/25
Komisje sejmowe, 1972 - 1987
300-50-3:2/26
Komisje nadzwyczajne, 1988 - 1989
300-50-3:2/27
Zespoły międzykomisyjne, 1980 - 1989
300-50-3:2/28
Kluby poselskie, 1982 - 1986
300-50-3:2/29
Sądownictwo: Ogólnie, 1952 - 1992
300-50-3:2/30
Prokuratura Generalna, 1950 - 1990
300-50-3:2/31
Prokurator Generalny, 1990 - 1994
300-50-3:2/32
Prokuratury wojewódzkie, 1947 - 1993
300-50-3:2/33
Prokuratury wojskowe, 1951 - 1994
300-50-3:2/34
Trybunał Konstytucyjny, 1982 - 1993
Archival card boxes #3
300-50-3:3/1
Trybunał Stanu, 1982 - 1991
300-50-3:3/2
Sąd Najwyższy, 1947 - 1990
300-50-3:3/3
Sądy wojewódzkie, 1955 - 1990
300-50-3:3/4
Centralny Zarząd Zakładów Karnych, 1956 - 1990
300-50-3:3/5
Naczelna Rada Adwokacka, 1952 - 1989
300-50-3:3/6
Sąd Wojewódzki-Warszawa, 1954 - 1990
300-50-3:3/7
Naczelny Sąd Administracyjny, 1980 - 1992
300-50-3:3/8
Sąd Łowiecki, 1962
300-50-3:3/9
Sądy rodzinne, 1979
300-50-3:3/10
Okręgowe Zespoły Wizytacyjne, 1983
300-50-3:3/11
Sądownictwo wojskowe: Ogólnie, 1953 - 1983
300-50-3:3/12
Najwyższy Sąd Wojskowy, 1953 - 1961
300-50-3:3/13
Sądy wojskowe, 1953 - 1983
300-50-3:3/14
Okręgowe sądy pracy ubezpieczeń społecznych, 1957 - 1985
300-50-3:3/15
Ruch Obrony, 1977 - 1982
300-50-3:3/16
Kluby, 1978 - 1988
300-50-3:3/17
Komitet Samoobrony Społecznej "KOR", 1976 - 1987
300-50-3:3/18
Studencki Komitet Solidarności (SKS), 1977 - 1978
300-50-3:3/19
Polskie Porozumienie Niepodległościowe (PPN), 1977
300-50-3:3/20
Komitet Obrony Społecznej (KOS), 1982 - 1984
300-50-3:3/21
Towarzystwo Kursów Naukowych (TKN), 1978 - 1981
300-50-3:3/22
Komitety Samoobrony Chłopskiej, 1978 - 1980
300-50-3:3/23
Uniwersytet Ludowy, 1979
300-50-3:3/24
Opozycja demokratyczna: Różne, 1976 - 1992
300-50-3:3/25
Wolne Związki Zawodowe, 1978 - 1980
300-50-3:3/26
Opozycja demokratyczna: prasa, 1976 - 1990
300-50-3:3/27
Wydawnictwa prohibitów, 1978 - 1992
300-50-3:3/28
Opozycja demokratyczna: organizacje zagraniczne, 1976 - 1987
300-50-3:3/29
Opozycja: Różne, 1984 - 1985
300-50-3:3/30
Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość", 1978 - 1982
300-50-3:3/31
Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących, 1978 - 1979
300-50-3:3/32
Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), 1979 - 1992
300-50-3:3/33
Komunistyczna Partia Polski, 1966 - 1985
300-50-3:3/34
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Członkostwo, 1955 - 1994
300-50-3:3/35
Plena po IX i X Zjeździe, 1981 - 1989
300-50-3:3/36
Konferencje i narady partyjne, 1973 - 1988
Archival card boxes #4
300-50-3:4/1
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Biuro Polityczne Komitetu Centralnego (KC), 1948 - 1989
300-50-3:4/2
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Sekretariat Komitetu Centralnego (KC), 1951 - 1989
300-50-3:4/3
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komitet Centralny (KC), 1954 - 1989
300-50-3:4/4
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): XI Zjazd, 1990
300-50-3:4/5
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): X Zjazd, 1985 - 1986
300-50-3:4/6
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): IX Zjazd, 1980 - 1981
300-50-3:4/7
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Instytuty, 1952 - 1983
300-50-3:4/8
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje, 1957 - 1989
300-50-3:4/9
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Wydziały, 1954 - 1989
300-50-3:4/10
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komitet Centralny (KC): Różne, 1953 - 1990
300-50-3:4/11
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Różne, 1981 - 1989
300-50-3:4/12
Rejonowe Ośrodki Pracy Partyjnej, 1982 - 1984
300-50-3:4/13
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): organizacje zagraniczne, 1958 - 1986
300-50-3:4/14
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie, 1951 - 1956
300-50-3:4/15
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Biała Podlaska, 1975 - 1989
300-50-3:4/16
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Białystok, 1952 - 1986
300-50-3:4/17
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Bielsko-Biała, 1986
300-50-3:4/18
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Bydgoszcz, 1952 - 1989
300-50-3:4/19
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Chełm, 1975 - 1989
300-50-3:4/20
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Ciechanów, 1975 - 1986
300-50-3:4/21
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Częstochowa, 1975 - 1989
300-50-3:4/22
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Elbląg, 1975 - 1986
300-50-3:4/23
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Gdańsk, 1952 - 1986
300-50-3:4/24
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Gorzów Wielkopolski, 1975 - 1987
300-50-3:4/25
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Jelenia Góra, 1975 - 1986
300-50-3:4/26
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Kalisz, 1975 - 1986
Archival card boxes #5
300-50-3:5/1
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Katowice, 1951 - 1987
300-50-3:5/2
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Kielce, 1952 - 1986
300-50-3:5/3
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Konin, 1975 - 1989
300-50-3:5/4
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Koszalin, 1952 - 1989
300-50-3:5/5
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Kraków, 1952 - 1986
300-50-3:5/6
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Krosno, 1975 - 1985
300-50-3:5/7
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Legnica, 1975 - 1986
300-50-3:5/8
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Leszno, 1975 - 1986
300-50-3:5/9
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Łódź, 1951 - 1989
300-50-3:5/10
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Łomża, 1975 - 1986
300-50-3:5/11
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Lublin, 1951 - 1986
300-50-3:5/12
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Nowy Sącz, 1975 - 1989
300-50-3:5/13
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Olsztyn, 1952 - 1989
300-50-3:5/14
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Opole, 1952 - 1989
300-50-3:5/15
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Ostrołęka, 1975 - 1989
300-50-3:5/16
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Piła, 1975 - 1989
300-50-3:5/17
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Piotrków Trybunalski, 1975 - 1986
300-50-3:5/18
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Płock, 1975 - 1986
300-50-3:5/19
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Poznań, 1952 - 1986
300-50-3:5/20
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Przemyśl, 1975 - 1986
300-50-3:5/21
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Radom, 1975 - 1986
300-50-3:5/22
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Rzeszów, 1952 - 1989
300-50-3:5/23
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Siedlce, 1975 - 1986
300-50-3:5/24
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Sieradz, 1975 - 1988
300-50-3:5/25
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Skierniewice, 1975 - 1986
300-50-3:5/26
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Słupsk, 1975 - 1989
300-50-3:5/27
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Suwałki, 1975 - 1986
300-50-3:5/28
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Szczecin, 1952 - 1988
300-50-3:5/29
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Tarnobrzeg, 1975 - 1988
300-50-3:5/30
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Tarnów, 1975 - 1986
300-50-3:5/31
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Toruń, 1975 - 1989
300-50-3:5/32
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Wałbrzych, 1975 - 1989
300-50-3:5/33
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Warszawa (miasto), 1951 - 1989
Archival card boxes #6
300-50-3:6/1
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Warszawa (miasto), 1951 - 1989
300-50-3:6/2
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Warszawa (województwo), 1952 - 1975
300-50-3:6/3
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Włocławek, 1975 - 1986
300-50-3:6/4
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Wrocław, 1951 - 1989
300-50-3:6/5
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Zamość, 1975 - 1986
300-50-3:6/6
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje wojewódzkie: Zielona Góra, 1952 - 1986
300-50-3:6/7
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje miejskie, 1952 - 1989
300-50-3:6/8
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR): Komisje: Ogólnie, 1951 - 1989
300-50-3:6/9
Komitet Centralny (KC): komisje zlikwidowane, 1956 - 1979
300-50-3:6/10
Komitet Centralny (KC): wydziały zlikwidowane, 1951 - 1980
300-50-3:6/11
I Zjazd Partii, 1959
300-50-3:6/12
Plena, 1959
300-50-3:6/13
II Zjazd Partii, 1954
300-50-3:6/14
Plena po II Zjezdzie, 1954 - 1958
300-50-3:6/15
III Zjazd Partii, 1957 - 1964
300-50-3:6/16
IV Zjazd Partii, 1964
300-50-3:6/17
Plena po IV Zjezdzie, 1964 - 1968
300-50-3:6/18
V Zjazd Partii, 1968
300-50-3:6/19
Plena po 5 Zjezdzie, 1968 - 1971
300-50-3:6/20
VI Zjazd Partii, 1971 - 1972
300-50-3:6/21
Plena po VI Zjezdzie, 1971 - 1975
300-50-3:6/22
VII Zjazd Partii, 1975
300-50-3:6/23
Plena po VII Zjeździe, 1975 - 1980
300-50-3:6/24
VIII Zjazd Partii, 1979 - 1980
300-50-3:6/25
Plena po VIII Zjeździe, 1980 - 1981
300-50-3:6/26
Komitet Centralny: Szkoły, 1953 - 1990
300-50-3:6/27
Front Jedności Narodu, 1953 - 1983
300-50-3:6/28
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), 1956 - 1993
300-50-3:6/29
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ): Komisje i komitety, 1960 - 1989
300-50-3:6/30
UNESCO, 1952 - 1986
300-50-3:6/31
UNICEF, 1957 - 1985
300-50-3:6/32
UNIDO, 1962 - 1990
300-50-3:6/33
WHO, 1957 - 1985
300-50-3:6/34
FAO, 1957 - 1987
Archival card boxes #7
300-50-3:7/1
Organizacje międzynarodowe (różne), 1952 - 1992
300-50-3:7/2
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, 1951 - 1991
300-50-3:7/3
Delegacje z Polski, 1974 - 1994
300-50-3:7/4
Delegacje do Polski, 1974 - 1994
Archival card boxes #8
300-50-3:8/1
Polonia Wolnego Świata, 1978 - 1990
300-50-3:8/2
Organizacje, zrzeszenia polskie za granicą, 1952 - 1992
300-50-3:8/3
Procesy rehabilitacyjne, 1956 - 1957
300-50-3:8/4
Represje, 1986 - 1989
300-50-3:8/5
Procesy polityczne, 1945 - 1981
300-50-3:8/6
Obozy karne, 1951 - 1983
Archival card boxes #9
300-50-3:9/1
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON), 1981 - 1989
300-50-3:9/2
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON): Rady Wojewódzkie i Miejskie, 1982 - 1989
300-50-3:9/3
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON): Forum, 1984 - 1986
300-50-3:9/4
Przemysł zbrojeniowy, 1953 - 1984
300-50-3:9/5
Lotnictwo, 1951 - 1953
300-50-3:9/6
Atom, 1954 - 1992
300-50-3:9/7
Miasta: Ogólnie: Gdańsk, 1951 - 1989
300-50-3:9/8
Miasta: Ogólnie: Gdynia, 1951 - 1987
300-50-3:9/9
Miasta: Ogólnie: Kraków, 1952 - 1991
300-50-3:9/10
Miasta: Ogólnie: Poznań, 1951 - 1988
300-50-3:9/11
Miasta: Ogólnie: Radom, 1952 - 1987
300-50-3:9/12
Miasta: Ogólnie: Szczecin, 1951 - 1990
300-50-3:9/13
Miasta: Ogólnie: Wrocław, 1951 - 1989
300-50-3:9/14
Miasta: Ogólnie: Wrocław: Panorama Racławicka, 1956 - 1986
300-50-3:9/15
Miasta: Ogólnie: Warszawa, 1951 - 1991
300-50-3:9/16
Farmaceutyka, 1951 - 1991
300-50-3:9/17
Kopalnictwo: Różne, 1957 - 1988
300-50-3:9/18
Kopalnictwo: Węgiel: Ogólnie, 1952 - 1992
300-50-3:9/19
Zagłębia węglowe, 1955 - 1988
300-50-3:9/20
Zjednoczenia węglowe, 1951 - 1984
300-50-3:9/21
Zespoły górniczo-energetyczne, 1961
300-50-3:9/22
Kopalnie węgla, 1951 - 1991
[A-H]
Archival card boxes #10
300-50-3:10/1
Kopalnie węgla: Ignacy-Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum" [Wrocław], 1951 - 1991
[I-Z]
300-50-3:10/2
Kopalnictwo: Koks, 1952 - 1984
300-50-3:10/3
Kopalnictwo: Miedź, 1953 - 1991
Archival card boxes #11
300-50-3:11/1
Kopalnictwo: Nafta i gaz: Ogólnie, 1957 - 1988
300-50-3:11/2
Kopalnictwo: Nafta: Rafinerie, 1952 - 1988
300-50-3:11/3
Kopalnictwo: Siarka, 1957 - 1985
300-50-3:11/4
Kopalnictwo: Sól, 1952 - 1987
300-50-3:11/5
Huty, 1951 - 1994
300-50-3:11/6
Zakłady Cegielskiego, 1952 - 1989
300-50-3:11/7
Zakłady elektronowe i elektroniczne, 1956 - 1988
300-50-3:11/8
Przemysł kosmetyczny, 1955 - 1992
300-50-3:11/9
Zakłady radiowe i telewizyjne, 1953 - 1991
300-50-3:11/10
Przemysł telekomunikacyjny, 1952 - 1991
300-50-3:11/11
Przemysł cukierniczy, 1952 - 1991
300-50-3:11/12
Samoloty, 1952 - 1991
300-50-3:11/14
Fabryka Samochodów Ciężarowych (FSC), 1953 - 1991
300-50-3:11/15
Fabryka Samochodów Osobowych (FSO), 1951 - 1991
300-50-3:11/16
Zakady Mechaniczne "Ursus", 1951 - 1991
300-50-3:11/17
"Pafawag", 1953 - 1988
300-50-3:11/18
Eksport-import, Handel zagraniczny, 1952 - 1991
[A-E]
Archival card boxes #12
300-50-3:12/1
Eksport-import, Handel zagraniczny, 1952 - 1991
[F-Z]
300-50-3:12/2
Stocznie, 1952 - 1989
300-50-3:12/3
Stocznia Gdańska, 1951 - 1991
300-50-3:12/4
Stocznia im. Komuny Paryskiej, 1952 - 1991
300-50-3:12/5
Stocznia Szczecińska im. Warskiego, 1951 - 1991
300-50-3:12/6
Polskie Koleje Państwowe (PKP): Ogólnie, 1952 - 1990
300-50-3:12/7
Żegluga: Ogólnie, 1952 - 1983
300-50-3:12/8
Polskie Linie Oceaniczne, 1951 - 1991
300-50-3:12/9
"Centromor", 1951 - 1986
300-50-3:12/10
"Polcargo", 1952 - 1973
300-50-3:12/11
"Polfracht", 1955 - 1974
300-50-3:12/12
Polskie Ratownictwo Okrętowe, 1952 - 1986
300-50-3:12/13
Polska Żegluga Morska, 1951 - 1989
300-50-3:12/14
Statki, 1951 - 1972
300-50-3:12/15
Żegluga śródlądowa, 1953 - 1961
300-50-3:12/16
Żegluga śródlądowa: Żegluga na Wiśle, 1952 - 1980
300-50-3:12/17
Żegluga śródlądowa: Żegluga na Odrze, 1951 - 1980
300-50-3:12/18
Rybołówstwo: Ogólnie, 1953 - 1960
300-50-3:12/19
Rybołówstwo: Przedsiębiorstwa, 1951 - 1983
Archival card boxes #13
300-50-3:13/1
Polskie Linie Lotniczne (LOT), 1951 - 1992
300-50-3:13/2
Związki zawodowe, 1952 - 1992
[Includes Solidarity affilated trade unions.]
300-50-3:13/3
NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, 1980 - 1992
300-50-3:13/4
Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1956 - 1990
300-50-3:13/5
Zrzeszenia zwiazków zawodowych, 1983
300-50-3:13/6
Związki zawodowe po 13.12.1981, 1982 - 1986
300-50-3:13/7
Kolegia związków zawodowych, 1984
300-50-3:13/8
Rady związków zawodowych, 1986
300-50-3:13/9
Komisje federacji związków zawodowych, 1984
300-50-3:13/10
Komisje branżowe związków zawodowych, 1980 - 1987
300-50-3:13/11
Konfederacja Autonomicznych Związków Zawodowych, 1981 - 1987
300-50-3:13/12
NSZZ "Solidarność": Ogólnie, 1980 - 1993
Archival card boxes #14
300-50-3:14/1
Komitety NSZZ "Solidarność", 1952 - 1992
[CIRCA]
300-50-3:14/2
Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność", 1980 - 1981
300-50-3:14/3
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", 1987 - 1993
300-50-3:14/4
Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność", 1980 - 1981
300-50-3:14/5
Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność", 1983 - 1987
300-50-3:14/6
"Solidarność" po 15.IX.1986, 1986 - 1989
300-50-3:14/7
Tymczasowa Rada NSZZ "Solidarność", 1986 - 1987
300-50-3:14/8
Fundacje NSZZ "Solidarność", 1987 - 1993
300-50-3:14/9
Organizacje ludowe "Solidarności", 1986 - 1987
300-50-3:14/10
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność", 1988
300-50-3:14/11
Zjazdy NSZZ "Solidarność", 1981
300-50-3:14/12
Komitety NSZZ "Solidarność", 1981 - 1993
300-50-3:14/13
Sieci organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność", 1981 - 1992
300-50-3:14/14
Radio "Solidarność", 1982 - 1990
300-50-3:14/15
Prasa NSZZ "Solidarność", 1981 - 1991
300-50-3:14/16
"Solidarność" za granicą, 1982 - 1991
300-50-3:14/17
NSZZ "Solidarność": Różne, 1980 - 1981
300-50-3:14/18
Komisje, komitety NSZZ "Solidarność", 1980 - 1993
300-50-3:14/19
"Solidarność" za granicą: Prasa, 1981 - 1986
300-50-3:14/20
"Solidarność 80", 1990 - 1993
300-50-3:14/21
Grupa Robocza KK NSZZ "Solidarność" i Porozumienie na Rzecz Demokracji, 1987 - 1989
300-50-3:14/22
Centralna Rada Związków Zawodowych (CRZZ), 1952 - 1981
300-50-3:14/23
Ogólnopolskie Porozumenie Związków Zawodowych (OPZZ), 1984 - 1993
300-50-3:14/24
Komisje konsultcyjne i współdziałania związków zawodowych, 1984 - 1988
300-50-3:14/25
Kongresy, 1954 - 1980
300-50-3:14/26
Okrągły Stół, 1989
300-50-3:14/27
Banki: Ogólnie, 1952 - 1992
300-50-3:14/28
Narodowy Bank Polski, 1955 - 1991
300-50-3:14/29
Bank Polska Kasa Opieki, 1954 - 1985
300-50-3:14/30
Zagraniczne banki w Polsce, 1975 - 1991
300-50-3:14/31
Naczelna Rada Spółdzielcza, 1952 - 1990
300-50-3:14/32
Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska", 1976 - 1991
300-50-3:14/33
Centralny Związek Spółdzielni Spożywców "Społem", 1952 - 1990
300-50-3:14/34
Centralny Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 1962 - 1989
300-50-3:14/35
Centralny Związek Spółdzielczy, 1952 - 1988
300-50-3:14/36
Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, 1952 - 1992
300-50-3:14/37
Centrala Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich, 1956 - 1983
300-50-3:14/38
Centralny Związek Spóldzielni Niewidomych, 1959 - 1987
300-50-3:14/39
Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów, 1957 - 1987
300-50-3:14/40
Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, 1957 - 1987
300-50-3:14/41
Przemysł, 1951 - 1994
[Index of abbreviations and names]
300-50-3:14/42
Partie Polityczne, 1991
Archival card boxes #15
300-50-3:15/1
Stowarzyszenia, towarzystwa, zrzeszenia, 1952 - 1993
[A-N]
Archival card boxes #16
300-50-3:16/1
Stowarzyszenia, towarzystwa, zrzeszenia, 1952 - 1993
[O-Z]
300-50-3:16/2
Organizacje młodzieżowe, 1952 - 1993
300-50-3:16/3
Stowarzyszenia zagraniczne w Polsce, 1955 - 1992
300-50-3:16/4
Stowarzyszenia żydowskie w Polsce, 1952 - 1986
Archival card boxes #17
300-50-3:17/1
Służba Polsce, 1951 - 1955
300-50-3:17/2
Polska Akademia Umiejętności, 1957 - 1990
300-50-3:17/3
Polska Akademia Nauk, 1951 - 1990
300-50-3:17/4
Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), 1951 - 1956
300-50-3:17/5
Sądownictwo, 1950 - 1963
300-50-3:17/6
Kongresy Kultury w Polsce, 1981 - 1986
300-50-3:17/7
Szkoły wyższe, uniwersytety, 1951 - 1992
300-50-3:17/8
Kościól: Ogólnie, 1962 - 1976
Archival card boxes #18
300-50-3:18/1
Papież, 1963 - 1995
300-50-3:18/2
Watykan, 1958 - 1987
300-50-3:18/3
Kościól w Polsce: Ogólnie, 1952 - 1992
300-50-3:18/4
Episkopat Polski, 1952 - 1987
300-50-3:18/5
Komisje Episkopatu Polski, 1959 - 1989
300-50-3:18/6
Polska Rada Ekumeniczna, 1959 - 1986
300-50-3:18/7
Kościół: Różne, 1951 - 1991
300-50-3:18/8
Archidiecezje, 1952 - 1993
300-50-3:18/9
Diecezje, 1952 - 1992
300-50-3:18/10
Spis metropolii, 1952 - 1992
300-50-3:18/11
Arcybiskupowie, 1951 - 1994
[A-G]
Archival card boxes #19
300-50-3:19/1
Arcybiskupowie, 1951 - 1994
[H-Z]
300-50-3:19/2
Księża, 1952 - 1985
[A-B]
Archival card boxes #20
300-50-3:20/1
Księża, 1952 - 1992
[B-K]
Archival card boxes #21
300-50-3:21/1
Księża, 1952 - 1991
[K-P]
Archival card boxes #22
300-50-3:22/1
Księża, 1951 - 1994
[P-W]
Archival card boxes #23
300-50-3:23/1
Księża, 1953 - 1984
[Z]
300-50-3:23/2
Zakony: Różne, 1953 - 1964
300-50-3:23/3
Misjonarze, 1960 - 1986
300-50-3:23/4
Zakony i klasztory, 1953 - 1991
300-50-3:23/5
Kościół za granicą, 1953 - 1981
300-50-3:23/6
Księża za granicą, 1953 - 1990
300-50-3:23/7
Księża za granicą, 1953 - 1990
300-50-3:23/8
Księża patrioci, 1951
300-50-3:23/9
Kościół polskokatolicki, 1955 - 1984
300-50-3:23/10
Księża kościoła polskokatolickiego, 1953 - 1982
Archival card boxes #24
300-50-3:24/1
Kościół greckokatolicki, 1952 - 1979
300-50-3:24/2
Kościół ormiańskokatolicki, 1973 - 1974
300-50-3:24/3
Kościoły w Polsce: uznane, 1953 - 1989
300-50-3:24/4
Kościoły w Polsce: nieuznane, 1960 - 1987
300-50-3:24/5
Klub Inteligencji Katolickiej (KIK), 1976 - 1978
300-50-3:24/6
Klub Inteligencji Katolickiej (KIK), 1956 - 1990
300-50-3:24/7
"Caritas", 1952 - 1993
300-50-3:24/8
Unia Chrześcijańsko-Społeczna, 1953 - 1989
300-50-3:24/9
Polski Związek Katolicko-Społeczny, 1981 - 1987
300-50-3:24/10
Organizacje katolickie: Różne, 1952 - 1984
300-50-3:24/11
Komisje przy Komitecie Frontu Narodowego, 1953 - 1955
300-50-3:24/12
Komisja Intelektualistów i Działaczy Katolickich, 1952
300-50-3:24/13
Komisja Księży przy Związku Bojowników, 1952 - 1955
300-50-3:24/14
Seminaria duchowne, 1954 - 1991
300-50-3:24/15
"Pax", 1954 - 1990
300-50-3:24/16
"Pax": Kluby, 1959 - 1984
300-50-3:24/17
"Pax": Wydziały, 1959 - 1982
300-50-3:24/18
"Pax": Różne, 1958 - 1983
300-50-3:24/19
"Więź", 1958 - 1977
300-50-3:24/20
"Znak", 1957 - 1981
300-50-3:24/21
Więzienia, 1951 - 1989
[A-R]
Archival card boxes #25
300-50-3:25/1
Więzienia, 1951 - 1987
[S-Z]
300-50-3:25/2
Archiwa, 1952 - 1992
300-50-3:25/3
Muzea, 1952 - 1989
300-50-3:25/4
Wydawnictwa, 1952 - 1991
300-50-3:25/5
Teatry, 1952 - 1986
300-50-3:25/6
Opery, 1952 - 1991
300-50-3:25/7
Film: Ogólnie, 1955 - 1990
300-50-3:25/8
Studia filmowe, 1966 - 1992
300-50-3:25/9
Wytwórnie, 1952 - 1991
Archival card boxes #26
300-50-3:26/1
Zespoły, 1958 - 1986
300-50-3:26/2
Filmy, 1977 - 1988
300-50-3:26/3
Periodyki, gazety, 1951 - 1994
[A-T]
Archival card boxes #27
300-50-3:27/1
Periodyki, gazety, 1952 - 1991
[U-Z]
300-50-3:27/2
Trybuna Ludu, 1951 - 1990
300-50-3:27/3
Wydawnictwa, 1952 - 1990
300-50-3:27/4
Agencje Prasowe, 1953 - 1993
300-50-3:27/5
Polska Agencja Informacyjna, 1966 - 1992
300-50-3:27/6
Polska Agencja Prasowa, 1953 - 1994
300-50-3:27/7
Periodyki zagraniczne w Polsce, 1952 - 1983
300-50-3:27/8
Polskie periodyki za granicą, 1951 - 1994
300-50-3:27/9
Polskie periodyki za granicą, 1951 - 1994
300-50-3:27/10
Komitet do Spraw Radia i Telewizji, 1955 - 1994
300-50-3:27/11
Polskie Radio, 1951 - 1993
Archival card boxes #28
300-50-3:28/1
Telewizja Polska, 1955 - 1994
300-50-3:28/2
Stacje telewizyjne, 1956 - 1992
300-50-3:28/3
Zagraniczne radio i telewizja w Polsce, 1977 - 1983
300-50-3:28/4
Zagraniczne radio i telewizja w Polsce, 1959 - 1988
300-50-3:28/5
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL): Ogólnie, 1952 - 1989