HU OSA 305-0-3 Unedited Video Materials

Identity statement

Reference code
HU OSA 305-0-3
Title
Unedited Video Materials
Date(s)
1988 - 1996
Description level
Series
Extent and medium (processed)
148 DVD-ROM, 1.48 linear meters
512 Digital - Video, 0.51 linear meters
Total: 1.99 linear meters

Content and structure

Scope and Content (Narrative)
Over three thousand hours of raw, unedited video footage was created by the independent media group Black Box Foundation between 1988 and 1996. Black Box was methodically filming at all possible places to document the changes in Hungary. With hand-held VHS and S-VHS cameras, its crews were filming political, social and cultural events; meetings and protests for freedom and independence organized by the still unofficial opposition parties like the Alliance of Free Democrats [SZDSZ] or the Alliance of Young Democrats [FIDESZ]; repressed church gatherings; formation of new parties and trade unions, independent from the communist state's cultural and political civil organizations. A substantial amount of the footage documents the waves of mass protest against the later aborted construction of the Bős-Gabčíkovo–Nagymaros dams over the Danube, the first and biggest environmental issue that triggered the regime change. Uncensored Black Box video collection constitutes an unprecedented audio-visual record of the transition from a communist party state to a pluralist and democratic Hungary. This video material, which is only available in Open Society Archives [OSA], is a unique source of information for historians, sociologists, political science experts, media researchers, and also for media artists and students.
Accruals

Expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
Open for research.
Conditions governing reproduction
Copyright is held by Black Box Foundation.
Physical characteristics and technical requirements
Fragile, over 20 years old VHS and S-VHS analogue video recordings in single copies.

Description control

Archivist's note
The processing of the material is done in chronological order. As of February 2015 year 1988 is completed and the finding aid is published on OSA web.
Description notes
Processed and described by Zsuzsa Zadori February 2015, edited by Judit Hegedus February 2015.
Call Number Description
DVD-ROM #1
305-0-3:1/1
Public Debate about Environmental Protection Organized by the Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society
A Bajcsy-Zsilinszky Társaság környezetvédelmi vitaestje
Place: Eötvös Kollégium, Budapest. Invited guests: state secretary Kálmán Ábrahám, György Bánffy, forestry researcher Péter Szájlig, Mihály Ráday, Brúnó F. Straub, Imre V. Nagy, Attila Zsigmond, János Tóth, László Czoma. László Vit, member of the Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society works for nature conservation and environmental protection in Hungary. Questions about environmental pollution, and hazardous waste emission by industrial facilities are answered by invited politicians, parliamentary representatives. Ganz Electricity Works. Forestry. Role of social control and of civil organizations.
Helyszín: Eötvös Kollégium, Budapest. Meghívott vendégek: Ábrahám Kálmán államtitkár, Bánffy György, Szájlig Péter erdészeti kutató, Ráday Mihály, Straub F. Brúnó, V. Nagy Imre, Zsigmond Attila, Tóth János, Czoma László. Vit László a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT) környezetvédelmi csoportja a magyarországi természetvédelem és környezetvédelem ügyét kívánja előmozdítani. Kérdések a környezetszennyezésről, ipari létesítmények károsanyag kibocsátásáról. A meghívott politikusok, parlamenti képviselők válaszolnak. Ganz Villamossági Művek. Erdőgazdálkodás, erdészet. Társadalmi ellenőrzés és társadalmi szervezetek szerepe.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:57:00
DVD-ROM #2
305-0-3:2/1
Protest March from Nagymaros to Esztergom against the Gabčíkovo-Nagymaros Dam
Tiltakozó menet a Bős-Nagymarosi vízlépcső ellen Nagymarostól Esztergomig
Demonstration. About 120 demonstrators march on the side of the road. Site of the Gabčíkovo–Nagymaros construction. Posters, banners, signs: We do not want the dam. Dredging the Danube bed. Speech by János Vargha. György Petri. Esztergom.
Tüntetés. Tüntetők vonulása az országút szélén - kb. 120 tüntető. Nagymaros építkezés színhelye, Transzparensek, molinók, táblák. Nem kell vízlépcső! Duna meder kotrása. Vargha János beszéde. Petri György. Esztergom.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:37:00
305-0-3:2/2
Protest Against the Gabčíkovo-Nagymaros Dam. Camera One
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Kamera A
Vörösmarty Place, Budapest. Reading the demands. March on Népköztársaság Avenue to the Austrian embassy. Petition. Distribution of flyers. Chanting We don’t want the dam. Applause. Poster: We Demand to Stop the Constructions at Nagymaros. László Szekeres reads the petition in front of the embassy; protest against the environmentally harmful plan and demanding canceling the contracts with Austrian companies.
Vörösmarty tér, Budapest. Követelések ismertetése. Vonulás a Népköztársaság útján Ausztria nagykövetsége elé. Petíció. Röplap osztogatás. Nem kell erőmű - skandálás. Taps. Transzparens: Követlejük a Nagymarosi építkezés leállítását. Szekeres László a követség előtt felolvassa a petíciót: tiltakozás a környezetszennyező beruházás miatt. Követelés: az osztrák cégekkel való szerződéseket bontsák fel.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:17:00
305-0-3:2/3
Protest against the Gabčíkovo-Nagymaros Dam. Camera Two
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Kamera B
Crowd, demonstrators march on Népköztársaság Avenue to the Austrian embassy. Applause, posters Stop the Nagymaros Constructions. Gyula Vikidál, Imre Kerényi and György Mezei in the crowd. Interview with Imre Kerényi during the march, privatization of the Sándor Palace.
Tömeg, tüntetők, vonulás a Népköztársaság útján a Benczúr utcai osztrák követség felé. Taps, transzparensek: Állítsák le a nagymarosi építkezést. Tömegben Vikidál Gyula, Kerényi Imre, Mezei György. Interjú a menetben Kerényi Imrével, Sándor palota privatizálása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:17:00
DVD-ROM #3
305-0-3:3/1
Interview with Béla Lipták about the Gabčíkovo-Nagymaros Dam
Lipták Béla interjú Bős-Nagymarosról
Yale University professor. The Gabčíkovo-Nagymaros power plant, financial background, investment causing loss for Hungary, environmental protection. Image of an environmental disaster. Hungarian Socialist Workers' Party's control in Hungary. Creditability. Opinion of the Hungarian Academy of Sciences.
Yale University professzor. A Bős-Nagymarosi erőmű, gazdasági háttér, veszteséges beruházás Magyarországnak, környezetvédelem. Környezeti katasztrófa képe. Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) kontroll Magyarországon. Hitelképesség. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) álláspontja.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:37:00
305-0-3:3/2
Public Debate about the Gabčíkovo - Nagymaros Dams in Jurta Theater
Fórum a Bős-Nagymarosi vízlépcsőről, Jurta Színház
On the stage: János Vargha from Duna Kör, Károly Vigh, Béla Lipták, László Szekeres, Imre Mécs. Call is out to establish the Nagymaros Committee. Stabilizing the water level, fresh water catchment basin, water lobby, dredging, degrading Danube bed.
A pódiumon: Vargha János Duna Kör, Vigh Károly, Lipták Béla, Szekeres László. Mécs Imre. Felhívás a Nagymaros Bizottság létrehozására. Vízszint stabilizálás, édesvíz gyűjtőterület, vízügyi lobbi, kavics kotrás, degradálódó Duna-meder.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:09:00
305-0-3:3/4
Interview with Béla Lipták about the Gabčíkovo-Nagymaros Dam
Lipták Béla interjú Bős-Nagymarosról
Yale University professor. The Gabčíkovo-Nagymaros power plant, financial background, investment causing loss for Hungary, environmental protection. Image of an environmental disaster. Hungarian Socialist Workers' Party's control in Hungary. Creditability. Opinion of the Hungarian Academy of Sciences.
Yale University professzor. A Bős-Nagymarosi erőmű, gazdasági háttér, veszteséges beruházás Magyarországnak, környezetvédelem. Környezeti katasztrófa képe. Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) kontroll Magyarországon. Hitelképesség. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) álláspontja.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-06, Duration: 97 min.
305-0-3:3/5
Public Debate about the Gabčíkovo - Nagymaros Dams in Jurta Theater
Fórum a Bős-Nagymarosi vízlépcsőről, Jurta Színház
On the stage: János Vargha from Duna Kör, Károly Vigh, Béla Lipták, László Szekeres, Imre Mécs. Call is out to establish the Nagymaros Committee. Stabilizing the water level, fresh water catchment basin, water lobby, dredging, degrading Danube bed.
A pódiumon: Vargha János Duna Kör, Vigh Károly, Lipták Béla, Szekeres László. Mécs Imre. Felhívás a Nagymaros Bizottság létrehozására. Vízszint stabilizálás, édesvíz gyűjtőterület, vízügyi lobbi, kavics kotrás, degradálódó Duna-meder.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-07, Duration: 9 min.
DVD-ROM #4
305-0-3:4/1
Recordings of the Conference on Hydroelectric Power Plants on the Danube
Dunai duzzasztógátak konferencia
Budapest, Kossuth Square, headquarters of the Federation of Technical and Natural Sciences Associations. Lobby. Selling books: Danube - Anthology. Interview with a member of the water lobby. Presentation in English. Interview with Zoltán Király. Interview with an Austrian green party politician. Dispute in the lobby, mental pollution. Withholding information. Planning fee, waste water treatment, sports harbor, planning a sewage system instead of the barrage. The role of József Marjai in building the barrage.
Budapest, Kossuth tér, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (METESZ) székház. Előcsarnok. Könyvárusítás: Duna - Egy antológia. Interjú egy vízügy lobbi taggal. Előadás angolul. Király Zoltán interjú. Interjú egy osztrák zöld párti politikussal. Vita az előtérben, mentális környezetszennyezés. Információ visszatartás. Tervezési díj, szennyvíztisztító, sport kikötő, csatornarendszer tervezés a vízlépcső tervezés és építés helyett. Marjai József szerepe a vízlépcső építésben.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:17:00
305-0-3:4/2
Recordings of the Conference on Hydroelectric Power Plants on the Danube
Dunai duzzasztógátak konferencia
Budapest, Kossuth Square, headquarters of the Federation of Technical and Natural Sciences Associations. Interview with an Austrian green party politician in the lobby (continuation). The role of environmental demonstrations and of the Austrian Green Party in environmental protection. Energy conservation, change of attitudes in Austria. Large investments, renewable energy. Professional debate, presentations. Questions from the media.
Budapest, Kossuth tér, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (METESZ) székház. Interjú az osztrák Zöld Párt képviselőjével, előcsarnok - folytatás. A környezetvédelmi tüntetések és az osztrák Zöld Párt szerepe a környezetvédelemben. Energia takarékosság, szemléletváltás Ausztriában. Nagyberuházások, megújuló energia. Szakmai vita, előadások. Sajtó kérdez.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:05:00
305-0-3:4/6
[1/3] Recordings of the Conference on Hydroelectric Power Plants on the Danube
Dunai duzzasztógátak konferencia
Budapest, Kossuth Square, headquarters of the Federation of Technical and Natural Sciences Associations. Lobby. Selling books: Danube - Anthology. Interview with a member of the water lobby. Presentation in English. Interview with Zoltán Király. Interview with an Austrian green party politician. Dispute in the lobby, mental pollution. Withholding information. Planning fee, waste water treatment, sports harbor, planning a sewage system instead of the barrage. The role of József Marjai in building the barrage.
Budapest, Kossuth tér, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (METESZ) székház. Előcsarnok. Könyvárusítás: Duna - Egy antológia. Interjú egy vízügy lobbi taggal. Előadás angolul. Király Zoltán interjú. Interjú egy osztrák zöld párti politikussal. Vita az előtérben, mentális környezetszennyezés. Információ visszatartás. Tervezési díj, szennyvíztisztító, sport kikötő, csatornarendszer tervezés a vízlépcső tervezés és építés helyett. Marjai József szerepe a vízlépcső építésben.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-09-02, Duration: 77 min.
305-0-3:4/7
[2/3] Recordings of the Conference on Hydroelectric Power Plants on the Danube
Dunai duzzasztógátak konferencia
Budapest, Kossuth Square, headquarters of the Federation of Technical and Natural Sciences Associations. Interview with an Austrian green party politician in the lobby (continuation). The role of environmental demonstrations and of the Austrian Green Party in environmental protection. Energy conservation, change of attitudes in Austria. Large investments, renewable energy. Professional debate, presentations. Questions from the media.
Budapest, Kossuth tér, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (METESZ) székház. Interjú az osztrák Zöld Párt képviselőjével, előcsarnok - folytatás. A környezetvédelmi tüntetések és az osztrák Zöld Párt szerepe a környezetvédelemben. Energia takarékosság, szemléletváltás Ausztriában. Nagyberuházások, megújuló energia. Szakmai vita, előadások. Sajtó kérdez.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-09-02, Duration: 125 min.
DVD-ROM #5
305-0-3:5/1
Conference on Hydroelectric Power Plants on the Danube
Dunai duzzasztógátak konferencia
Budapest, Kossuth Square, headquarters of the Federation of Technical and Natural Sciences Associations. Lobby, journalist, typewriter, informal discussion between Austrian and Hungarian environmentalists and water management professionals, interpreter, writing on the wall Let Everything Flow Naturally and Violence Be Absent from all Things. Conference room, buffet of the headquarters of the Federation of Technical and Natural Sciences Associations, coffee, the Parliament and Kossuth Square seen through the window, red star, view of the Danube, interview with an 80 year-old gentleman, ex director of the Tinned Food and Paprika Research Institute. Religious life, Jesus Christ, Duna Circle badge on jacket, 1956. The room is full of people, some sit on the floor.
Budapest, Kossuth tér, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (METESZ) székház. Előtér, újságíró, írógép, informális beszélgetések osztrák és magyar környezetvédők és vízúgyi szakemberek között, tolmács, falra kiírva: Minden szabadon folyjék, távol legyen a dolgoktól az erőszak. Tárgyalóterem, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége székház büfé, kávé, parlament és Kossuth tér az ablakon át, vörös csillag, dunai panoráma, interjú egy 80 éves úrral, a Konzerv és Paprika Kutató Intézet volt igazgatója. Evangélikus élet, Jézus Krisztus, Duna körös kitűzó a zakón, 1956-ról. Terem tömve, emberek a földön ülnek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:59:00
305-0-3:5/2
Protest against the Hydroelectric Power Plant at Gabčíkovo-Nagymaros. Camera One
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Kamera A
Budapest, gathering of demonstrators at the Petőfi statue, among them Mihály Bihari, György Szabad, Dénes Csengery, József Antall, Béla Pomogáts, Lajos Für, Ferenc Kulin, and Imre Kerényi. Duna Promenade with many posters of the Alliance of Young Democrats: The Danube is Ours, the Responsibility is Yours, a black flag, László Kövér and Tamás Deutch, László Seres with about 150 members of the Alliance of Young Democrats. Towards Democratic Socialism, red banner at the Technical University. Banner To the Poor House via the Barrage, chanting Nagymaros, Come with Us, Referendum, Build Houses not Dams! We Don't Want the Barrage. Banner of the Network of Free Initiatives. Many thousand people march on Bajcsy-Zsilinszky Street, in front of Bazilika church, people looking out of windows of buildings. Banners protesting against the barrage and demanding people's control over the issue, democracy, freedom of press. Austrians against the Gabčíkovo-Nagymaros power plant. Hungarian villages from Csallóköz, posters. Pál Schiffer, Szentjóby, Péter Esterházy, Péter Korniss. Banners, posters.
Budapest, gyülekező, Petőfi szobor, Bihari Mihály, Szabad György, Csengery Dénes, Antall József, Pomogáts Béla, Für Lajos, Kulin Ferenc, Kerényi Imre. Duna korzó, sok Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) transzparens: A Duna a miénk, a felelősség a tiétek, fekete zászló, Kövér László, Deutsch Tamás, kb. százötvenen fideszes, Seres László. Irány a demokratikus szocializmus, vörös banner a Műegyetemen. Vízlépcsőkön át a szegényházba banner, skandálás: Nagymaros, Gyertek velünk, Népszavazást. Lakást építs, ne gátat!, Nem kell vízlépcső. Hálózat banner, sokezren vonulnak a Bajcsy-Zsilinszky úton, Bazilika, emberek az ablakban. Banner: Nem kell a sóder, nem kell a duma, saját medrében folyjék a Duna. Rosszul értették? Mi nem többgát rendszert akarunk! Nagymaros vagy Grószmaros? Állampolgárok vagyunk, nem alattvalók! Dunát, nem Dumát! Osztrákok a Visegrád-Nagymarosi erőmű ellen. Csallóközi magyar falvak. Protect the mother nature, Break Austrian neocolonism, Vízlépcsőd, Magyar Csernobil? Kié a Duna? Kié az ország? Schiffer Pál, Szentjóby, Esterházy Péter, Korniss Péter, Ceausescu a falvakat, Grósz a Dunát rendezi, Ez már a népszavazás, Népszavazást, demokráciát!, Jogállamot! FIDESZ, Az igazság a kifosztottak és megnyomorítottak oldalán!, Sajtószabadságot! Republikánus kör, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) Munkáscsoport.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:19:00
DVD-ROM #6
305-0-3:6/1
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo-Nagymaros. Camera Two
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Kamera B
Budapest, Vörösmarty Place. Gathering of the crowd, activists of Danube Circle. Good spirits, march, chanting slogans, flyers.
Budapest, Vörösmarty tér. Gyülekezés, tömeg, Duna Kör aktivisták. Gyülekezés, jókedv, vonulás, jelszavak skandálása, röplapok.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:30:00
305-0-3:6/2
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo-Nagymaros - Camera Two
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Kamera B
Banners and people saying Referendum; Stop it; Protect the Danube; We don't Want the Barrage;. Let the People Decide; Come with Us, demonstration, several thousands of people, Bajcsy-Zsilinszky Street, Alkotmány Street, Kossuth Square, demonstration in front of the Parliament, speech by Dénes Csengery. Nagymaros Committee, János Vargha, András Vitay, speech by Austrian environmental activists, translated by Katalin Filó and András Szekfű. Report by László Szekeres on handing over the petition. Slogans: We Don't Want the Barrage; Too Many Dams. Huge crowd. Demonstration under street lights. The case of ethnic Hungarians in Csallóköz, representative of the legal aid for the Hungarian minority in Czechoslovakia, speech. Speech by János Vargha and Imre Mécs, the crowd demands democracy and referendum. Zsuzsa Szelényi reports about the demonstration on 17th September.
Népszavazást!, Állítsd le!, Védd meg a Dunát!, Nem kell a vízlépcső!, Döntsön a nép!, Gyertek velünk!, tüntetés, többezer ember. Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca, Kossuth tér, demonstráció a Parlament előtt, Csengery Dénes beszél. Nagymaros Bizottság, Vargha János, Vitay András, osztrák környezetvédők beszédei, Filó Katalin és Szekfű András fordít. Szekeres László beszámolója a petíció átadásáról. Szlogenek: Nem kell vízlépcső!, Túl sok a gát!. Nagy tömeg. Tüntetés lámpafényben. Csallóközi magyarok ügye, csehszlovákiai Magyar kisebbség jogvédő bizottsága képviselője, beszéd. Vargha János, Mécs Imre beszél, demokráciát és népszavazást követel a tömeg. Szelényi Zsuzsa a szeptember 17-diki nőtüntetésről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:47:00
305-0-3:6/3
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo-Nagymaros. Camera Three
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Kamera C
Demonstration in front of the Parliament. Nagymaros Committee. Speech by András Vitay, constitution, national identity, nature conservation, banners, flags, chanting, demanding to immediately stop constructions and hold a referendum. Speech by Austrian environmental activists, interpreter, close up of the speaker.
Demonstráció a Parlament előtt. Nagymaros Bizottság, Vitay András beszéd, alkotmány, nemzeti identitás, természetvédelem, bannerek, zászlók, skandálás, követelés: az építkezés azonnali leállítása és népszavazás kiírása. Osztrák környezetvédők beszéde, tolmács, közeli felvétel a szónokokról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:40:00
305-0-3:6/4
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo-Nagymaros - Camera Two
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Kamera B
Banners and people saying Referendum; Stop it; Protect the Danube; We don't Want the Barrage;. Let the People Decide; Come with Us, demonstration, several thousands of people, Bajcsy-Zsilinszky Street, Alkotmány Street, Kossuth Square, demonstration in front of the Parliament, speech by Dénes Csengery. Nagymaros Committee, János Vargha, András Vitai, speech by Austrian environmental activists, translated by Katalin Filó and András Szekfű. Report by László Szekeres on handing over the petition. Slogans: We Don't Want the Barrage; Too Many Dams. Huge crowd. Demonstration under street lights. The case of ethnic Hungarians in Csallóköz, representative of the legal aid for the Hungarian minority in Czechoslovakia, speech. Speech by János Vargha and Imre Mécs, the crowd demands democracy and referendum. Zsuzsa Szelényi reports about the demonstration on 17th September.
Népszavazást!, Állítsd le!, Védd meg a Dunát!, Nem kell a vízlépcső!, Döntsön a nép!, Gyertek velünk!, tüntetés, többezer ember. Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca, Kossuth tér, demonstráció a Parlament előtt, Csengery Dénes beszél. Nagymaros Bizottság, Vargha János, Vitai András, osztrák környezetvédők beszédei, Filó Katalin és Szekfű András fordít. Szekeres László beszámolója a petíció átadásáról. Szlogenek: Nem kell vízlépcső!, Túl sok a gát!. Nagy tömeg. Tüntetés lámpafényben. Csallóközi magyarok ügye, csehszlovákiai Magyar kisebbség jogvédő bizottsága képviselője, beszéd. Vargha János, Mécs Imre beszél, demokráciát és népszavazást követel a tömeg. Szelényi Zsuzsa a szeptember 17-diki nőtüntetésről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-09-12, Duration: 107 min.
305-0-3:6/5
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo-Nagymaros. Camera Three
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Kamera C
Demonstration in front of the Parliament. Nagymaros Committee. Speech by András Vitai, constitution, national identity, nature conservation, banners, flags, chanting, demanding to immediately stop constructions and hold a referendum. Speech by Austrian environmental activists, interpreter, close up of the speaker.
Demonstráció a Parlament előtt. Nagymaros Bizottság, Vitai András beszéd, alkotmány, nemzeti identitás, természetvédelem, bannerek, zászlók, skandálás, követelés: az építkezés azonnali leállítása és népszavazás kiírása. Osztrák környezetvédők beszéde, tolmács, közeli felvétel a szónokokról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-09-12, Duration: 40 min.
DVD-ROM #7
305-0-3:7/1
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo-Nagymaros Organized by Alice Madzsar Women's Group of the Alliance of Young Democrats. Camera One
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ Madzsar Alice női csoport. Kamera A
Traveling to Nagymaros by train, arrival, posters protesting against the barrage. Gathering, preparing for the demonstration. Speeches by Zsuzsa Szelényi, Judit Vásárhelyi (Danube Circle), Györgyi Mangel biologist. Giving information on the itinerary, counter opinion of residents of Nagymaros. Reading of the petition addressed to the heads and workers of the construction. Tibor Honvéd, chief engineer receives the petition and answers questions. Debate. Participants: Monika Vig, András Lányi. National anthem. Discussion with the chief engineer in small groups. Opinion of residents of Nagymaros. Footage of the Danube bank. Interview with a woman from Czechoslovakia, opinion on the barrage.
Utazás vonaton Nagymarosra, megérkezés, vízlépcső-ellenes transzparensek, gyülekezés, készülődés a tüntetésre. Beszédek: Szelényi Zsuzsa, Vásárhelyi Judit - Duna Kör, Mangel Györgyi biológus. Útvonal ismertetése, vonulás. Nagymarosi lakosok ellenvéleménye. Az építkezés vezetőinek és dolgozóinak szóló petíció felolvasása. Honvéd Tibor, a létesítmény főmérnöke átveszi a petíciót, kérdésekre válaszol. Vita. A résztvevők között: Vig Monika, Lányi András. Himnusz. Vita a főmérnökkel, kisebb csoportban. A nagymarosiak véleménye. Felvételek a Duna parton. Interjúk: Csehszlovákiából érkezett tüntető nővel, vélemény a vízlépcső ellen.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:14:00
DVD-ROM #8
305-0-3:8/1
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo-Nagymaros Organized by Alice Madzsar Women's Group of the Alliance of Young Democrats. Camera Two
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, Fidesz Madzsar Alice női csoport. Kamera B
Nagymaros, railway station. Children are drawing. Speech. March through the streets, demonstration on the construction site, marching.
Nagymaros, vasútállomás. Gyerekek rajzolnak. Beszéd. Vonulás az utcákon, demonstráció az építkezés helyszínén, vonulás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:26:00
305-0-3:8/2
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo-Nagymaros Organized by Alice Madzsar Women's Group of the Alliance of Young Democrats. Camera Three
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ Madzsar Alice női csoport. Kamera C
Footage in front of the Nagymaros Town Council. Children are drawing in the grass. András Lányi’s interview with leaders of Nagymaros about the barrage. Discussion, opinions in the crowd. Marching. Dispute in the street. Lányi’s interviews with people from Nagymaros. Tibor Honvéd, chief engineer of the facility, receives the petition, holds a briefing on the construction, answers questions. Dispute in the crowd between local people and demonstrators.
Felvételek a Nagymaros Nagyközségi Tanács épülete előtt. Gyerekek rajzolnak a fűben. Lányi András interjúja Nagymaros vezetőivel a vízlépcsőről. Vita, vélemények a tömegben. Vonulás. Vitatkozás az utcán. Lányi interjúja nagymarosiakkal. Az építkezés területe, rendőrök. A tüntetők hangos tiltakozása. Beszédtöredékek. Honvéd Tibor, a létesítmény főmérnöke átveszi a petíciót, tájékoztatót tart az építkezésről, kérdésekre válaszol. Vitatkozás a tömegben, tüntetők és nagymarosiak között.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:26:00
305-0-3:8/3
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo-Nagymaros Organized by Alice Madzsar Women's Group of the Alliance of Young Democrats. Camera Three
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés, Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ Madzsar Alice női csoport. Kamera C
Footage in front of the Nagymaros Town Council. Children are drawing in the grass. András Lányi’s interview with leaders of Nagymaros about the barrage. Discussion, opinions in the crowd. Marching. Dispute in the street. Lányi’s interviews with people from Nagymaros. Tibor Honvéd, chief engineer of the facility, receives the petition, holds a briefing on the construction, answers questions. Dispute in the crowd between local people and demonstrators.
Felvételek a Nagymaros Nagyközségi Tanács épülete előtt. Gyerekek rajzolnak a fűben. Lányi András interjúja Nagymaros vezetőivel a vízlépcsőről. Vita, vélemények a tömegben. Vonulás. Vitatkozás az utcán. Lányi interjúja nagymarosiakkal. Az építkezés területe, rendőrök. A tüntetők hangos tiltakozása. Beszédtöredékek. Honvéd Tibor, a létesítmény főmérnöke átveszi a petíciót, tájékoztatót tart az építkezésről, kérdésekre válaszol. Vitatkozás a tömegben, tüntetők és nagymarosiak között.
raw material, language, Date of Production: 1988-09-17, Duration: 86 min.
DVD-ROM #9
305-0-3:9/1
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo–Nagymaros, Budapest. Camera Two
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés Budapest. Kamera B
March with torches, posters, demanding referendum, democracy, pluralist system, Kossuth coat of arms. Margaret Island, lower embankment on the Buda side, Chain Bridge. Hungarian Academy of Sciences, handing over the memorandum. Danube Promenade, Petőfi statue. András Vitay: the van with the sound system has been diverged, the car with the torches impounded. Reading the October 15 release of the provisionary presidium of the Hungarian Democratic Forum demanding free elections and constituent national assembly. Discussion among participants, conversation with András Szekfű.
Fáklyás felvonulás, transzparensek, népszavazás, demokrácia, többpártrendszer, Kossuth-címer követelése. Margit-sziget, budai alsó rakpart, Lánchíd. Magyar Tudományos Akadémia (MTA), memorandum átadása. Duna-korzó, Petőfi-szobor. Vitay András: hangosító kocsit elterelték, fáklyás kocsit lefoglalták. Az Magyar Demokrata Fórum (MDF) ideiglenes elnöksége október 15-i közleményének felolvasása, szabad választások, alkotmányozó nemzetgyűlés követelése. Vitatkozás a résztvevők között, Szekfű András beszélgetése.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:15:00
305-0-3:9/2
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo–Nagymaros, Budapest. Camera Two
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés Budapest. Kamera B
March with torches, posters, demanding referendum, democracy, pluralist system, Kossuth coat of arms. Margaret Island, lower embankment on the Buda side, Chain Bridge. Hungarian Academy of Sciences, handing over the memorandum. Danube Promenade, Petőfi statue. András Vitay: the van with the sound system has been diverged, the car with the torches impounded. Reading the October 15 release of the provisionary presidium of the Hungarian Democratic Forum demanding free elections and constituent national assembly. Discussion among participants, conversation with András Szekfű.
Fáklyás felvonulás, transzparensek, népszavazás, demokrácia, többpártrendszer, Kossuth-címer követelése. Margit-sziget, budai alsó rakpart, Lánchíd. Magyar Tudományos Akadémia (MTA), memorandum átadása. Duna-korzó, Petőfi-szobor. Vitay András: hangosító kocsit elterelték, fáklyás kocsit lefoglalták. Az Magyar Demokrata Fórum (MDF) ideiglenes elnöksége október 15-i közleményének felolvasása, szabad választások, alkotmányozó nemzetgyűlés követelése. Vitatkozás a résztvevők között, Szekfű András beszélgetése.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:54:00
305-0-3:9/3
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo–Nagymaros, Budapest. Camera Two
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés Budapest. Kamera B
March with torches, posters, demanding referendum, democracy, pluralist system, Kossuth coat of arms. Margaret Island, lower embankment on the Buda side, Chain Bridge. Hungarian Academy of Sciences, handing over the memorandum. Danube Promenade, Petőfi statue. András Vitai: the van with the sound system has been diverged, the car with the torches impounded. Reading the October 15 release of the provisionary presidium of the Hungarian Democratic Forum demanding free elections and constituent national assembly. Discussion among participants, conversation with András Szekfű.
Fáklyás felvonulás, transzparensek, népszavazás, demokrácia, többpártrendszer, Kossuth-címer követelése. Margit-sziget, budai alsó rakpart, Lánchíd. Magyar Tudományos Akadémia (MTA), memorandum átadása. Duna-korzó, Petőfi-szobor. Vitai András: hangosító kocsit elterelték, fáklyás kocsit lefoglalták. Az Magyar Demokrata Fórum (MDF) ideiglenes elnöksége október 15-i közleményének felolvasása, szabad választások, alkotmányozó nemzetgyűlés követelése. Vitatkozás a résztvevők között, Szekfű András beszélgetése.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-30, Duration: 15 min.
305-0-3:9/4
Protest against the Hydroelectric Power Plants at Gabčíkovo–Nagymaros, Budapest. Camera Two
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés Budapest. Kamera B
March with torches, posters, demanding referendum, democracy, pluralist system, Kossuth coat of arms. Margaret Island, lower embankment on the Buda side, Chain Bridge. Hungarian Academy of Sciences, handing over the memorandum. Danube Promenade, Petőfi statue. András Vitai: the van with the sound system has been diverged, the car with the torches impounded. Reading the October 15 release of the provisionary presidium of the Hungarian Democratic Forum demanding free elections and constituent national assembly. Discussion among participants, conversation with András Szekfű.
Fáklyás felvonulás, transzparensek, népszavazás, demokrácia, többpártrendszer, Kossuth-címer követelése. Margit-sziget, budai alsó rakpart, Lánchíd. Magyar Tudományos Akadémia (MTA), memorandum átadása. Duna-korzó, Petőfi-szobor. Vitai András: hangosító kocsit elterelték, fáklyás kocsit lefoglalták. Az Magyar Demokrata Fórum (MDF) ideiglenes elnöksége október 15-i közleményének felolvasása, szabad választások, alkotmányozó nemzetgyűlés követelése. Vitatkozás a résztvevők között, Szekfű András beszélgetése.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-30, Duration: 54 min.
DVD-ROM #10
305-0-3:10/1
Labor Day Celebrations at Csepel Paper Factory
Csepeli Papírgyár majálisa
Interviews with teenage girls, a former secretary of the Communist Youth Organization about the organization, politics, public life, activities in Csepel. Summer camp, tennis, swimming. Interview with Soviet delegation about the factory, May Festival Day. Swimming pool. Housing shortage. Opinion on the Alliance of Young Democrats. Interview with a skilled worker about freedom.
Interjúk tinédzser lányokkal, ex-KISZ titkárral a Kommunista Ifjúsági Szövetségről (KISZ), politikáról, közéletről, a KISZ csepeli tevékenységéről. Nyári tábor, tenisz, úszás. Szovjet delegátussal interjú a Csepei Papírgyárról és a majálisról. Uszoda. Beszélgetés fiatalokkal a lakáshiányról, KISZ-ről. Vélemények a Fiatal Demokraták Szövetségéről (FIDESZ). Interjú egy szakmunkással a szabadságról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:30:00
305-0-3:10/4
Labor Day Celebrations at Csepel Paper Factory
Csepeli Papírgyár majálisa
Interviews with teenage girls, a former secretary of the Communist Youth Organization about the organization, politics, public life, activities in Csepel. Summer camp, tennis, swimming. Interview with Soviet delegation about the factory, May Festival Day. Swimming pool. Housing shortage. Opinion on the Alliance of Young Democrats. Interview with a skilled worker about freedom.
Interjúk tinédzser lányokkal, ex-KISZ titkárral a Kommunista Ifjúsági Szövetségről (KISZ), politikáról, közéletről, a KISZ csepeli tevékenységéről. Nyári tábor, tenisz, úszás. Szovjet delegátussal interjú a gyárról, a majálisról. Uszoda. Lakáshiány. Vélemények a Fiatal Demokraták Szövetségéről (FIDESZ). Interjú egy szakmunkással a szabadságról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-05-01, Duration: 90 min.
DVD-ROM #11
305-0-3:11/1
Meeting of the Alliance of Young Democrats in Tinódi Cinema. Camera One
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ gyűlés a Tinódi moziban. Kamera A
Participants arrive to the cinema. Interview with Gábor Fodor. Fodor on a press law suit. Viktor Orbán reports on what happened in the Budapest Chief Attorney’s office. Tamás Deutsch reports on the youth parliament in Veszprém. Zsolt Németh on the goals of the Alliance of Young Democrats. Report on measures against the Alliance of Young Democrats. Comments concerning the future of the Alliance of Young Democrats, its program, if they want a congress or assembly meeting etc. Statement of the environmental protection group of Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society on the Gabčíkovo-Nagymaros barrage, Sándor Takács. Footage during the break. Comments continue: Tamás Deutsch, Lajos Kósa, Zsolt Bayer, Viktor Orbán, Zsolt Németh and others. Voting: assembly meeting will be held in the second week of May; no election of leadership now. Informing about setting up the Young Democrat Studio. Participants leave the cinema, footage in the street.
A résztvevők érkezése a mozihoz. A moziban interjú Fodor Gáborral. Fodor a sajtóhelyreigazítási ügyről. Orbán Viktor: beszámoló a budapesti főügyészségen történtekről. Deutsch Tamás: beszámoló a veszprémi ifjúsági parlamentről. Németh Zsolt: tájékoztatás a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) törekvéseiről. Beszámoló a FIDESZ elleni fellépésekről. Hozzászólások: a FIDESZ jövőjéről, programról, legyen-e kongresszus vagy nagygyűlés stb. A Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT) környezetvédő csoportjának nyilatkozata a bős-nagymarosi vízlépcsőről, Takács Sándor. Szünetben készült felvételek. Hozzászólások folytatása: Deutsch Tamás, Kósa Lajos, Bayer Zsolt, Orbán Viktor, Németh Zsolt és mások. Szavazások: legyen nagygyűlés május második hetében; most ne legyen vezetőválasztás. Tájékoztatás az Ifjú Demokrata Stúdió megalakításáról. A résztvevők távoznak a moziból, utcai felvételek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:17:00
DVD-ROM #12
305-0-3:12/1
Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera Two
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ gyűlés. Kamera B
From the original location, Jurta Theater, Viktor Orbán and a group of members of the Alliance of Young Democrats go over to Tinódi cinema. Trip on subways. Interview in the subway and in the street with András Lányi. Interviews in Tinódi cinema: Gábor Fodor on the agenda of the meeting, Tamás Deutch. László Kövér: greetings from the organizers of the Hungarian Democratic Forum; report on the informal meeting with the leadership of the Communist Youth Organization. Viktor Orbán reports on what happened in the Budapest Chief Attorney’s office. Tamás Deutsch reports on the youth parliament in Veszprém. Zsolt Németh on the goals of the Alliance of Young Democrats. Report on measures against the Alliance of Young Democrats.
Az eredetileg kijelölt helyszínről, a Jurta Színházból Orbán Viktor és egy csoport fideszes átvonul a Tinódi moziba. Utazás metrón, földalattin. Interjúk a metróban, az utcán beszél Lányi András. Interjúk a Tinódi moziban: Fodor Gábor a gyűlés programjáról,Deutsch Tamás. Kövér László: az Magyar Demokrata Fórum (MDF) szervezőinek üdvözlete; tájékoztatás a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ)-vezetőivel történt informális találkozóról. Orbán Viktor: beszámoló a budapesti főügyészségen történtekről. Deutsch Tamás: beszámoló a veszprémi ifjúsági parlamentről. Németh Zsolt: tájékoztatás a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) törekvéseiről. Beszámoló a FIDESZ elleni fellépésekről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:13:00
305-0-3:12/2
Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera Two
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ gyűlés. Kamera B
Tinódi cinema. József Szájer on the press law suit. Comments.
Tinódi mozi. Szájer József a sajtó-perről. Hozzászólások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:24:00
305-0-3:12/3
Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera Two
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ gyűlés. Kamera B
Comments whether there should be a congress or great assembly meeting, election of leaders, voting. Zsolt Bayer, Viktor Orbán, Zsolt Németh and others. Interview with Gábor Fodor. Underground passage in the subway, Orbán, Szájer and Fodor are about to leave to meet Alajos Dornbach, the lawyer helping the Alliance of Young Democrats.
Hozzászólások azzal kapcsolatosan, hogy legyen-e kongresszus, nagygyűlés, válasszanak-e vezetőséget, szavazás. Bayer Zsolt, Orbán Viktor, Németh Zsolt és mások. Interjú Fodor Gáborral. Metró aluljáró, Orbán, Szájer és Fodor indulóban Dornbach Alajoshoz, aki ügyvédként segíti a FIDESZ-t.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:17:00
305-0-3:12/11
Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera Two
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ gyűlés. Kamera B
Tinódi cinema. József Szájer on the press law suit. Comments.
A 305-0-3:11 folytatása. Tinódi mozi. Szájer József a sajtó-perről. Hozzászólások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-04-30, Duration: 24 min.
305-0-3:12/12
Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera Two
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ gyűlés. Kamera B
Comments whether there should be a congress or great assembly meeting, election of leaders, voting. Zsolt Bayer, Viktor Orbán, Zsolt Németh and others. Interview with Gábor Fodor. Underground passage in the subway, Orbán, Szájer and Fodor are about to leave to meet Alajos Dornbach, the lawyer helping the Alliance of Young Democrats.
Hozzászólások azzal kapcsolatosan, hogy legyen-e kongresszus, nagygyűlés, válasszanak-e vezetőséget, szavazás. Bayer Zsolt, Orbán Viktor, Németh Zsolt és mások. Interjú Fodor Gáborral. Metró aluljáró, Orbán, Szájer és Fodor indulóban Dornbach Alajoshoz, aki ügyvédként segíti a FIDESZ-t.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-04-30, Duration: 17 min.
DVD-ROM #13
305-0-3:13/1
Open Debate about the Political Representation of Youth Organized by the Circle of Young Sociologists
A Fiatal Szociológusok Körének FISZOK vitaestje. Az ifjúság politikai arculata
Invited speakers: Csaba Vass, People’s Patriotic Front, Viktor Orbán, Alliance of Young Democrats and Mihály Nagy, Communist Youth Organization. Speeches, comments, debate. Participants include Gábor Fodor, László Urbán, György Fischer, János Ladányi, Péter Molnár, András Bozóki, Vilmos Heiszler, István Hegedűs, Zsuzsa Szelényi, Gabriella Béki.
Meghívott előadók: Vass Csaba, Hazafias Népfront. Orbán Viktor, Fiatal demokraták Szövetsége (FIDESZ). Nagy Mihály, Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ). Előadások. Hozzászólások, vita. A résztvevők között Fodor Gábor, Urbán László, Fischer György, Ladányi János, Molnár Péter, Bozóki András, Heiszler Vilmos, Hegedűs István, Szelényi Zsuzsa, Béki Gabriella.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:51:00
305-0-3:13/3
Open Debate about the Political Representation of Youth Organized by the Circle of Young Sociologists
A Fiatal Szociológusok Körének FISZOK vitaestje. Az ifjúság politikai arculata
Invited speakers: Csaba Vass, People’s Patriotic Front, Viktor Orbán, Alliance of Young Democrats and Mihály Nagy, Communist Youth Organization. Speeches, comments, debate. Participants include Gábor Fodor, László Urbán, György Fischer, János Ladányi, Péter Molnár, András Bozóki, Vilmos Heiszler, István Hegedűs, Zsuzsa Szelényi, Gabriella Béki.
Meghívott előadók: Vass Csaba, Hazafias Népfront. Orbán Viktor, Fiatal demokraták Szövetsége (FIDESZ). Nagy Mihály, Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ). Előadások. Hozzászólások, vita. A résztvevők között Fodor Gábor, Urbán László, Fischer György, Ladányi János, Molnár Péter, Bozóki András, Heiszler Vilmos, Hegedűs István, Szelényi Zsuzsa, Béki Gabriella.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-05-09, Duration: 171 min.
DVD-ROM #14
305-0-3:14/1
4th Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera One
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ 4. összejövetele. Kamera A
Jurta Theater. Gathering, interviews. Gábor Fodor is chairing. Reporting by Deutsch, Kövér and representatives of groups in other cities, such as Debrecen and Szeged, János Máté. Report by Viktor Orbán on the May 9 debate in the Circle of Young Sociologists. Introducing a French television crew. Szájer’s report on the press law suit. Reporting on the organizing work in the faculty of humanities. Comments on the provisionary charter. Reply to the letter from the Hungarian Democratic Forum. Interviewing the members of the French crew and participants. Debate on the program. Fragments of comments. Zsuzsa Szelényi, Péter Molnár, Zsolt Németh, Tamás Deutsch, László Kövér. Interview on the possibility of organizing young workers.
Jurta Színház. Gyülekezés, interjúk. Fodor Gábor elnököl. Deutsch, Kövér, vidéki csoportok képviselői Debrecen, Szeged; Máté János beszámolói. Orbán Viktor beszámolója a május 9-i FISZOK vitáról. A francia forgatócsoport bemutatkozása. Szájer tájékoztatója a sajtó-helyreigazítási perről. Beszámoló a bölcsészkari szerveződésről. Hozzászólások az ideiglenes alapszabálytervezethez. Válasz az Magyar Demokrata Fórum (MDF) levelére. Interjúk a francia forgatócsoport tagjával, a résztvevőkkel. Program-vita. Hozzászólás-töredékek. Szelényi Zsuzsa, Molnár Péter, Németh Zsolt, Deutsch Tamás, Kövér László. Interjú a munkásfiatalok megszerveződésének lehetőségéről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:30:00
305-0-3:14/4
4th Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera One
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ 4. összejövetele. Kamera A
Jurta Theater. Gathering, interviews. Gábor Fodor is chairing. Reporting by Deutsch, Kövér and representatives of groups in other cities, such as Debrecen and Szeged, János Máté. Report by Viktor Orbán on the May 9 debate in the Circle of Young Sociologists. Introducing a French television crew. Szájer’s report on the press law suit. Reporting on the organizing work in the faculty of humanities. Comments on the provisionary charter. Reply to the letter from the Hungarian Democratic Forum. Interviewing the members of the French crew and participants. Debate on the program. Fragments of comments. Zsuzsa Szelényi, Péter Molnár, Zsolt Németh, Tamás Deutsch, László Kövér. Interview on the possibility of organizing young workers.
Jurta Színház. Gyülekezés, interjúk. Fodor Gábor elnököl. Deutsch, Kövér, vidéki csoportok képviselői Debrecen, Szeged; Máté János beszámolói. Orbán Viktor beszámolója a május 9-i FISZOK vitáról. A francia forgatócsoport bemutatkozása. Szájer tájékoztatója a sajtó-helyreigazítási perről. Beszámoló a bölcsészkari szerveződésről. Hozzászólások az ideiglenes alapszabálytervezethez. Válasz az Magyar Demokrata Fórum (MDF) levelére. Interjúk a francia forgatócsoport tagjával, a résztvevőkkel. Program-vita. Hozzászólás-töredékek. Szelényi Zsuzsa, Molnár Péter, Németh Zsolt, Deutsch Tamás, Kövér László. Interjú a munkásfiatalok megszerveződésének lehetőségéről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-05-14, Duration: 90 min.
DVD-ROM #15
305-0-3:15/1
4th Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera Two
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ 4. összejövetele. Kamera B
Gábor Fodor is chairing. Deutsch, Kövér, representatives of groups of other cities, Debrecen, Szeged. János Máté reports. Report by Viktor Orbán on the May 9, 1988 debate in the Circle of Young Sociologists. Introducing a French television crew. Szájer’s report on the press law suit. Szájer reads the provisionary charter of the Alliance of Young Democrats, comments. Viktor Orbán. Report on the lawyers’ group, and on the organization efforts at the faculty of humanities, economics and architecture, and on the young workers’ group. Comments. Footage in the break, mini interviews. Debating the program. Comments by Orbán, Szelényi, Molnár, Németh. Gyula Bartók’s and Tamás Deutsch’s proposal on military service.
Fodor Gábor elnököl. Deutsch, Kövér, vidéki csoportok képviselői Debrecen, Szeged. Máté János beszámoló. Orbán Viktor beszámol az 1988. május 9-i FISZOK-vitáról. Egy francia forgatócsoport bemutatkozása. Szájer tájékoztatója a sajtó-helyreigazítási perről: A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) ideiglenes alapszabály-tervezete, Szájer felolvassa. Hozzászólások Orbán Viktor. Beszámolók a jogász-csoportról, a bölcsészkari, a közgazdász és az építészkari szerveződésekről, az ifjúmunkás csoportról. Hozzászólások. Szünetben készült felvételek, mini-interjúk. Program-vita. Hozzászólások Orbán, Szelényi, Molnár Péter, Németh Zsolt. Javaslatok a katonai szolgálatról Bartók Gyula, Deutsch Tamás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:57:00
305-0-3:15/5
4th Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera Two
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ 4. összejövetele. Kamera B
Gábor Fodor is chairing. Deutsch, Kövér, representatives of groups of other cities, Debrecen, Szeged. János Máté reports. Report by Viktor Orbán on the May 9, 1988 debate in the Circle of Young Sociologists. Introducing a French television crew. Szájer’s report on the press law suit. Szájer reads the provisionary charter of the Alliance of Young Democrats, comments. Viktor Orbán. Report on the lawyers’ group, and on the organization efforts at the faculty of humanities, economics and architecture, and on the young workers’ group. Comments. Footage in the break, mini interviews. Debating the program. Comments by Orbán, Szelényi, Molnár, Németh. Gyula Bartók’s and Tamás Deutsch’s proposal on military service.
Fodor Gábor elnököl. Deutsch, Kövér, vidéki csoportok képviselői Debrecen, Szeged. Máté János beszámoló. Orbán Viktor beszámol az 1988. május 9-i FISZOK-vitáról. Egy francia forgatócsoport bemutatkozása. Szájer tájékoztatója a sajtó-helyreigazítási perről: A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) ideiglenes alapszabály-tervezete, Szájer felolvassa. Hozzászólások Orbán Viktor. Beszámolók a jogász-csoportról, a bölcsészkari, a közgazdász és az építészkari szerveződésekről, az ifjúmunkás csoportról. Hozzászólások. Szünetben készült felvételek, mini-interjúk. Program-vita. Hozzászólások Orbán, Szelényi, Molnár Péter, Németh Zsolt. Javaslatok a katonai szolgálatról Bartók Gyula, Deutsch Tamás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-05-14, Duration: 117 min.
DVD-ROM #16
305-0-3:16/1
4th Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera Three
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ 4. összejövetele. Kamera C
Jurta Theater. Report on the organization efforts at universities. Footage in the break. Debating the program. Comments by Orbán, Szelényi, Molnár, Kövér and others. Proposal on military service: Deutsch. Comments. A woman arriving from the constituent assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers reads the statement of the Committee for the Protection of Transylvania. Footage in the open air, City Park near the theater.
Jurta Színház. Beszámolók az egyetemi szerveződésekről. Hozzászólások. Szünetben készült felvételek. Program-vita. Hozzászólások: Orbán, Szelényi, Molnár Péter, Kövér, Fodor és mások. Javaslat a katonai Szolgálatról: Deutsch. Hozzászólások. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) alakuló közgyűléséről érkezett nő felolvassa az Erdélyt védő bizottság nyilatkozatát. Felvételek a szabadban, Városliget, a színház mellett.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:07:00
305-0-3:16/6
4th Meeting of the Alliance of Young Democrats. Camera Three
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ 4. összejövetele. Kamera C
Jurta Theater. Report on the organization efforts at universities. Footage in the break. Debating the program. Comments by Orbán, Szelényi, Molnár, Kövér and others. Proposal on military service: Deutsch. Comments. A woman arriving from the constituent assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers reads the statement of the Committee for the Protection of Transylvania. Footage in the open air, City Park near the theater.
Jurta Színház. Beszámolók az egyetemi szerveződésekről. Hozzászólások. Szünetben készült felvételek. Program-vita. Hozzászólások: Orbán, Szelényi, Molnár Péter, Kövér, Fodor és mások. Javaslat a katonai Szolgálatról: Deutsch. Hozzászólások. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) alakuló közgyűléséről érkezett nő felolvassa az Erdélyt védő bizottság nyilatkozatát. Felvételek a szabadban, Városliget, a színház mellett.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-05-14, Duration: 67 min.
DVD-ROM #17
305-0-3:17/1
Founders of the Alliance of Young Democrats in the Home of Film Director Károly Makk
Beszélgetés a Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ alapítóival Makk Károly lakásán
Roof terrace. Introduction: Viktor Orbán, László Kövér, Tamás Deutsch, Gábor Fodor, Vilmos Both, József Szájer, András Rácz. Kövér on the establishment of the Alliance of Young Democrats. Orbán on police harassment and talks in the attorney’s office. Deutsch on the events in the Youth Parliament in Veszprém. Fodor on the meetings of the Alliance of Young Democrats, composition of membership, growth, media interest and goals set out in the founding charter. Additions by Vilmos Both about organizational issues and programs. Szájer on the legal aspects of establishing the party and on the press law suit. Orbán about reactions of authorities and of families and friends to the establishment of the Alliance of Young Democrats. Fodor about the characteristics of the Alliance of Young Democrats: they are children of divorced parents. Orbán on the future operation of he Alliance of Young Democrats. András Rácz speaks about the development of the program and activities in the summer. Orbán about his ideas concerning the operation. Attitudes towards reform movements. Fodor on the financial situation of the Alliance of Young Democrats, support and income. Károly Makk wants to know what will happen to the video footage.
Tetőterasz. Bemutatkozás: Orbán Viktor, Kövér László, Deutsch Tamás, Fodor Gábor, Both Vilmos, Szájer József, Rácz András. Kövér a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) megalakulásáról. Orbán a rendőrségi retorziókról és ügyészségi beszélgetésekről. Deutsch a veszprémi ifjúsági parlamenten történtekről. Fodor a FIDESZ gyűléseiről, a tagság összetételéről, növekedéséről, a sajtó érdeklődéséről, az alapító nyilatkozatban megfogalmazott célokról. Both Vilmos kiegészítése szervezeti kérdésekről, programról. Szájer a megalakulás jogi kérdéseiről, a sajtó-helyreigazítási perről. Orbán a FIDESZ megalakulására való reagálásokról, a hatalom képviselői részéről, a család, az ismerősök részéről. Fodor a FIDESZ jellegéről: elvált szülők gyermekei. Orbán a FIDESZ jövőbeni működéséről. Rácz András a program kidolgozásáról, a nyárra tervezett tevékenységről. Orbán a működésről vallott elképzeléseiről. A reformmozgalmakhoz való viszonyról. Fodor a FIDESZ pénzügyi helyzetéről, a támogatásokról, bevételekről. Makk Károly tudni akarja, mi lesz ennek a videó anyagnak a sorsa.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:00:00
305-0-3:17/7
Founders of the Alliance of Young Democrats in the Home of Film Director Károly Makk
Beszélgetés a Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ alapítóival Makk Károly lakásán
Roof terrace. Introduction: Viktor Orbán, László Kövér, Tamás Deutsch, Gábor Fodor, Vilmos Both, József Szájer, András Rácz. Kövér on the establishment of the Alliance of Young Democrats. Orbán on police harassment and talks in the attorney’s office. Deutsch on the events in the Youth Parliament in Veszprém. Fodor on the meetings of the Alliance of Young Democrats, composition of membership, growth, media interest and goals set out in the founding charter. Additions by Vilmos Both about organizational issues and programs. Szájer on the legal aspects of establishing the party and on the press law suit. Orbán about reactions by authorities and by families and friends to the establishment of the Alliance of Young Democrats. Fodor about the characteristics of the Alliance of Young Democrats: they are children of divorced parents. Orbán on the future operation of he Alliance of Young Democrats. András Rácz speaks about the development of the program and activities in the summer. Orbán about his ideas concerning the operation. Attitudes towards reform movements. Fodor on the financial situation of the Alliance of Young Democrats, support and income. Károly Makk wants to know what will happen to the video footage.
Tetőterasz. Bemutatkozás: Orbán Viktor, Kövér László, Deutsch Tamás, Fodor Gábor, Both Vilmos, Szájer József, Rácz András. Kövér a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) megalakulásáról. Orbán a rendőrségi retorziókról és ügyészségi beszélgetésekről. Deutsch a veszprémi ifjúsági parlamenten történtekről. Fodor a FIDESZ gyűléseiről, a tagság összetételéről, növekedéséről, a sajtó érdeklődéséről, az alapító nyilatkozatban megfogalmazott célokról. Both Vilmos kiegészítése szervezeti kérdésekről, programról. Szájer a megalakulás jogi kérdéseiről, a sajtó-helyreigazítási perről. Orbán a FIDESZ megalakulására való reagálásokról, a hatalom képviselői részéről, a család, az ismerősök részéről. Fodor a FIDESZ jellegéről: elvált szülők gyermekei. Orbán a FIDESZ jövőbeni működéséről. Rácz András a program kidolgozásáról, a nyárra tervezett tevékenységről. Orbán a működésről vallott elképzeléseiről. A reformmozgalmakhoz való viszonyról. Fodor a FIDESZ pénzügyi helyzetéről, a támogatásokról, bevételekről. Makk Károly tudni akarja, mi lesz ennek a videó anyagnak a sorsa.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-05-17, Duration: 120 min.
DVD-ROM #18
305-0-3:18/1
Lawsuit of the Alliance of Young Democrats against the Hungarian News Agency and Magyar Hírlap
A Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ sajtó-helyreigazítási pere a Magyar Távirati Iroda MTI-vel és a Magyar Hírlappal szemben
The issue of legality of setting up the Alliance of Young Democrats. Meeting in the underground passage at Marx Square. Viktor Orbán, László Kövér, Gábor Fodor, József Szájer. Office of lawyer Alajos Dornbach. Szájer explains Gábor Halmai’s review of the case. Discussion with Dornbach, interview in the toilet of the Budapest Court during the break before verdict. Fodor and Péter Molnár at the entrance, Dr. János Somogyi legal counselor explains his opinion. Interview with the lawyer of second defendant Magyar Hírlap after the trial. Opinion of Dornbach and Szájer. Interview on the benches of Kossuth Square: Szájer, Orbán, Fodor, Molnár.
A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) megalapításának jogszerűsége. Találkozás a Marx téri aluljáróban. Orbán Viktor, Kövér László, Fodor Gábor, Szájer József. Dornbach Alajos ügyvédi irodája. Szájer: Halmai Gábor jogi szakvéleményéről. Megbeszélés Dornbachhal, interjú a Fővárosi Bíróság WC-jében, az ítélethozatal előtti szünetben: Fodor, Molnár Péter, kapualjban, dr. Somogyi János jogtanácsos véleménye. Tárgyalás utáni interjú az ellenérdekű fél, a Magyar Hírlap - másodrendű alperes - jogi képviselőjével. Dornbach, Szájer véleménye. Nyilatkozatok a Kossuth téri padokon: Szájer, Orbán, Fodor, Molnár.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:45:00
305-0-3:18/2
International Press Conference of the Alliance of Young Democrats. Camera One
A Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ nemzetközi sajtótájékoztatója. Kamera A
Népköztársaság Avenue, Hajnal bar. Footage before the press conference in the bar. There are about 50 journalists. An English interpreter. Tamás Deutsch introduces the participants. Report on the membership of Alliance of Young Democrats and the composition of its various groups.Viktor Orbán on Kádár’s speech at the Hungarian Socialist Workers' Party conference the previous day. József Szájer on the press law suit. Miklós Andrási on the retributions. Zsolt Bayer on the hostility of professors at the Teachers’ Training College. Deutsch about their relations with the Communist Youth Organization. Zsolt Németh on the Communist Youth Organization. Orbán on the goals of the Alliance of Young Democrats and its interest protection image. Zsolt Németh on relations with other democratic organizations, Orbán on drafting the program.
Népköztársaság útja, Hajnal bár. Sajtótájékoztató előtti képek a bárban. Kb. 50 újságíró. Angol tolmács fordít oda-vissza. Deutsch Tamás bemutatja a résztvevőket. Tájékoztató a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) taglétszámáról, csoportjainak összetételéről. Orbán Viktor a pártkonferencián előző nap elhangzott Kádár-beszédről. Szájer József a sajtóhelyreigazítási perről. Andrási Miklós a retorziókról. Bayer Zsolt a tanári kar ellenségességéről a Tanárképző Főiskolán. Deutsch a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ)-hez való viszonyról. Németh Zsolt a KISZ-ről. Orbán a FIDESZ céljairól, érdekvédelmi arculatáról. Németh Zsolt más demokratikus szervezetekkel való kapcsolatokról. Orbán a programkészítésről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:41:00
305-0-3:18/8
Lawsuit of the Alliance of Young Democrats against the Hungarian News Agency and Magyar Hírlap
A Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ sajtó-helyreigazítási pere a Magyar Távirati Iroda MTI-vel és a Magyar Hírlappal szemben
The issue of legality of setting up the Alliance of Young Democrats. Meeting in the underground passage at Marx Square. Viktor Orbán, László Kövér, Gábor Fodor, József Szájer. Office of lawyer Alajos Dornbach. Szájer explains Gábor Halmai’s review of the case. Discussion with Dornbach, interview in the toilet of the Budapest Court during the break before verdict. Fodor and Péter Molnár at the entrance, Dr. János Somogyi legal counselor explains his opinion. Interview with the lawyer of second defendant Magyar Hírlap after the trial. Opinion of Dornbach and Szájer. Interview on the benches of Kossuth Square: Szájer, Orbán, Fodor, Molnár.
A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) megalapításának jogszerűsége. Találkozás a Marx téri aluljáróban. Orbán Viktor, Kövér László, Fodor Gábor, Szájer József. Dornbach Alajos ügyvédi irodája. Szájer: Halmai Gábor jogi szakvéleményéről. Megbeszélés Dornbachhal, interjú a Fővárosi Bíróság WC-jében, az ítélethozatal előtti szünetben: Fodor, Molnár Péter, kapualjban, dr. Somogyi János jogtanácsos véleménye. Tárgyalás utáni interjú az ellenérdekű fél, a Magyar Hírlap - másodrendű alperes - jogi képviselőjével. Dornbach, Szájer véleménye. Nyilatkozatok a Kossuth téri padokon: Szájer, Orbán, Fodor, Molnár.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-05-18, Duration: 45 min.
305-0-3:18/9
International Press Conference of the Alliance of Young Democrats. Camera One
A Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ nemzetközi sajtótájékoztatója. Kamera A
Népköztársaság Avenue, Hajnal bar. Footage before the press conference in the bar. There are about 50 journalists. An English interpreter. Tamás Deutsch introduces the participants. Report on the membership of Alliance of Young Democrats and the composition of its various groups. Viktor Orbán on Kádár’s speech at the Hungarian Socialist Workers' Party conference the previous day. József Szájer on the press law suit. Miklós Andrási on the retributions. Zsolt Bayer on the hostility of professors at the Teachers’ Training College. Deutsch about their relations with the Communist Youth Organization. Zsolt Németh on the Communist Youth Organization. Orbán on the goals of the Alliance of Young Democrats and its interest protection image. Zsolt Németh on relations with other democratic organizations, Orbán on drafting the program.
Népköztársaság útja, Hajnal bár. Sajtótájékoztató előtti képek a bárban. Kb. 50 újságíró. Angol tolmács fordít oda-vissza. Deutsch Tamás bemutatja a résztvevőket. Tájékoztató a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) taglétszámáról, csoportjainak összetételéről. Orbán Viktor a pártkonferencián előző nap elhangzott Kádár-beszédről. Szájer József a sajtóhelyreigazítási perről. Andrási Miklós a retorziókról. Bayer Zsolt a tanári kar ellenségességéről a Tanárképző Főiskolán. Deutsch a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ)-hez való viszonyról. Németh Zsolt a KISZ-ről. Orbán a FIDESZ céljairól, érdekvédelmi arculatáról. Németh Zsolt más demokratikus szervezetekkel való kapcsolatokról. Orbán a programkészítésről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-05-21, Duration: 41 min.
DVD-ROM #19
305-0-3:19/1
First Congress of the Alliance of Young Democrats. Day 1
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 1. nap
Jurta Theater, day 1. Greetings by Zsuzsa Szelényi. Tamás Tirts: the Alliance of Young Democrats is six months old. Gábor Fodor, László Kövér, Péter Molnár, Tamás Deutsch on financial issues, Csaba Gy. Kiss, Hungarian Democratic Forum, Zoltán Rockenbauer, Ferenc Langmár on the two drafts of the charter, Gyula Bartók, Mihály Szécsényi and others. Membership fee paying. Jurta Buffet. Katalizátor Iroda sells samizdat publications. Information desk of the Alliance of Young Democrats Workers’ Group. Journalist Sándor Révész gives his opinion on the draft of organizational and operational rules. In his view it is important to prevent the concentration of power, it is indispensable for the bottom to be able to control the leaders. Special committees. Prevention of the concentration of power, creation of control and real publicity. Steering committee vs. president.
Jurta Színház. 1. nap. Szelényi Zsuzsa köszöntője. Tirts Tamás: féléves a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ). Fodor Gábor, Kövér László, Molnár Péter, Deutsch Tamás a pénzügyekről, Kiss Gy. Csaba Magyar Demokrata Fórum (MDF), Rockenbauer Zoltán, Langmár Ferenc a két alapszabály-tervezetről, Bartók Gyula, Szécsényi Mihály és mások. Tagdíj fizetés. Jurta büfé. Katalizátor Iroda szamizdat árusítás. FIDESZ munkáscsoport információs pult. Révész Sándor újságíró véleményezi a szervezési és működési szabályzatot és program tervezetet. Szerinte a hatalomkoncentráció megakadályozása fontos, a bázis ellenőrzése a vezetés fölött elengedhetetlen érdek. Szakbizottságok. Hatalomkoncentráció megakadályozása, ellenőrzés és valódi nyilvánosság megteremtése. Szóvivői testület versus elnök.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:30:00
305-0-3:19/9
First Congress of the Alliance of Young Democrats. Day 1
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 1. nap
Jurta Theater, day 1. Greetings by Zsuzsa Szelényi. Tamás Tirts: the Alliance of Young Democrats is six months old. Gábor Fodor, László Kövér, Péter Molnár, Tamás Deutsch on financial issues, Csaba Gy. Kiss, Hungarian Democratic Forum, Zoltán Rockenbauer, Ferenc Langmár on the two drafts of the charter, Gyula Bartók, Mihály Szécsényi and others. Membership fee paying. Jurta Buffet. Katalizátor Iroda sells samizdat publications. Information desk of the Alliance of Young Democrats Workers’ Group. Journalist Sándor Révész gives his opinion on the draft of organizational and operational rules. In his view it is important to prevent the concentration of power, it is indispensable for the bottom to be able to control the leaders. Special committees. Prevention of the concentration of power, creation of control and real publicity. Steering committee vs. president.
Jurta Színház. 1. nap. Szelényi Zsuzsa köszöntője. Tirts Tamás: féléves a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ). Fodor Gábor, Kövér László, Molnár Péter, Deutsch Tamás a pénzügyekről, Kiss Gy. Csaba Magyar Demokrata Fórum (MDF), Rockenbauer Zoltán, Langmár Ferenc a két alapszabály-tervezetről, Bartók Gyula, Szécsényi Mihály és mások. Tagdíj fizetés. Jurta büfé. Katalizátor Iroda szamizdat árusítás. FIDESZ munkáscsoport információs pult. Révész Sándor újságíró véleményezi a szervezési és működési szabályzatot és program tervezetet. Szerinte a hatalomkoncentráció megakadályozása fontos, a bázis ellenőrzése a vezetés fölött elengedhetetlen érdek. Szakbizottságok. Hatalomkoncentráció megakadályozása, ellenőrzés és valódi nyilvánosság megteremtése. Szóvivői testület versus elnök.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-01, Duration: 90 min.
DVD-ROM #20
305-0-3:20/1
First Congress of the Alliance of Young Democrats. Day 1
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 1. nap
Jurta Theater, day 1. Opening speech, report: László Kövér. Report on the activities of the Alliance of Young Democrats, and on the work of the steering committee: Péter Molnár, Gábor Fodor. Tamás Deutsch, Tamás Tirts, Zoltán Rockenbauer and others. Rockenbauer on the organizational and operational rules. Break. Day 2. László Kövér reviews the debate on the organizational and operational rules the day before. New draft. Comments.
Jurta Színház. 1. nap: Megnyitó beszéd, beszámoló: Kövér László. Beszámoló a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) eddigi tevékenységéről, a szóvivői testület munkájáról: Molnár Péter, Fodor Gábor. Deutsch Tamás, Tirts Tamás, Rockenbauer Zoltán és mások. Rockenbauer az SZMSZ-ről (szervezési és működési szabályzat). Szünet. 2. nap: Kövér László az előző napi SZMSZ-vitáról. Az új SZMSZ-változat. Hozzászólások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:27:00
305-0-3:20/10
First Congress of the Alliance of Young Democrats. Day 1
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 1. nap
Jurta Theater, day 1. Opening speech, report: László Kövér. Report on the activities of the Alliance of Young Democrats, and on the work of the steering committee: Péter Molnár, Gábor Fodor. Tamás Deutsch, Tamás Tirts, Zoltán Rockenbauer and others. Rockenbauer on the organizational and operational rules. Break. Day 2. László Kövér reviews the debate on the organizational and operational rules the day before. New draft. Comments.
Jurta Színház. 1. nap: Megnyitó beszéd, beszámoló: Kövér László. Beszámoló a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) eddigi tevékenységéről, a szóvivői testület munkájáról: Molnár Péter, Fodor Gábor. Deutsch Tamás, Tirts Tamás, Rockenbauer Zoltán és mások. Rockenbauer az SZMSZ-ről (szervezési és működési szabályzat). Szünet. 2. nap: Kövér László az előző napi SZMSZ-vitáról. Az új SZMSZ-változat. Hozzászólások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-01, Duration: 147 min.
DVD-ROM #21
305-0-3:21/1
First Congress of the Alliance of Young Democrats. Day 2
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. nap
Jurta Theater, day 2. Discussion of the charter, electing the 6 members of the provisory leadership. Break, counting votes. Comments: Sándor Szilágyi, representative of the English Trotskyist party. Open letter to Károly Grósz. Sándor Rácz, first honorary member of the Alliance of Young Democrats. International press conference at the place of the congress. Concert.
Jurta Színház. 2. nap. Alapszabály-vita, 6 fős ideiglenes vezetőség választása. Szünet, szavazatszámlálás.Hozzászólások: Szilágyi Sándor, az angol trockista párt képviselője. Grósz Károlyhoz írt nyílt levél. Rácz Sándor, a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) első tiszteletbeli tagja. Nemzetközi sajtótájékoztató a kongresszus helyszínén. Koncert.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:43:00
305-0-3:21/2
First Congress of the Alliance of Young Democrats. Day 2
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. nap,
Day 2. Closing the debate on the organizational and operational rules. Closing remarks by Tamás Deutsch. International press conference with English translation.
2. nap. SZMSZ, szervezési és működési szabályzat vita lezárása. Deutsch Tamás zárószava. Nemzetközi sajtótájékoztató. Angol tolmáccsal.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:27:00
305-0-3:21/3
Concert at the First Congress of the Alliance of Young Democrats
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus, 2. nap koncert
Concert at the end of day 2, Géza Röhrig plays rock and roll, reads poems. Guitar player Attila Kristóf Nagy.
2. nap végén koncert, Röhrig Géza rock and roll, vers. Nagy Attila Kristóf gitár.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:09:00
305-0-3:21/4
International Press Conference of the Alliance of Young Democrats Workers’ Group
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ munkáscsoport, nemzetközi sajtótájékoztató
Budapest, pub in Török Street. Zoltán Rockenbauer, reporting on the Workers’ Group of the Alliance of Young Democrats. The Alliance of Young Democrats remains an independent party, will not become the youth section of another party. Presenting the 2nd issue of periodical Fidesz Hírek. About other internal publications, a two-week sitting strike near the Romanian embassy in Budapest. Talk by the representative of Romania Libera, with English translation.
Budapest, Török utcai borozó. Rockenbauer Zoltán, tájékoztatás a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) munkáscsoportról, a FIDESZ önálló párt marad, nem lesz ifjúsági szervezete más pártnak. FIDESZ Hírek című periodika 2. száma bemutatása. Más belső kiadványokról, kéthetes ülősztrájkról a budapesti Román Nagykövetség közelében. Romania Libera képviselője beszél. Angol tolmács.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:12:00
305-0-3:21/11
First Congress of the Alliance of Young Democrats. Day 2
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. nap,
Day 2. Closing the debate on the organizational and operational rules. Closing remarks by Tamás Deutsch. International press conference with English translation.
2. nap. SZMSZ, szervezési és működési szabályzat vita lezárása. Deutsch Tamás zárószava. Nemzetközi sajtótájékoztató. Angol tolmáccsal.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-02, Duration: 27 min.
305-0-3:21/12
Concert at the First Congress of the Alliance of Young Democrats
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus, 2. nap koncert
Concert at the end of day 2, Géza Röhrig plays rock and roll, reads poems. Guitar player Attila Kristóf Nagy.
2. nap végén koncert, Röhrig Géza rock and roll, vers. Nagy Attila Kristóf gitár.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-02, Duration: 9 min.
305-0-3:21/13
International Press Conference of the Alliance of Young Democrats Workers’ Group
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ munkáscsoport, nemzetközi sajtótájékoztató
Budapest, pub in Török Street. Zoltán Rockenbauer, reporting on the Alliance of Young Democrats Workers’ Group. The Alliance of Young Democrats remains an independent party, will not become the youth section of another party. Presenting the 2nd issue of periodical Fidesz Hírek. About other internal publications, a two-week sitting strike near the Romanian embassy in Budapest. Talk by the representative of Romania Libera, with English translation.
Budapest, Török utcai borozó. Rockenbauer Zoltán, tájékoztatás a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) munkáscsoportról, a FIDESZ önálló párt marad, nem lesz ifjúsági szervezete más pártnak. FIDESZ Hírek című periodika 2. száma bemutatása. Más belső kiadványokról, kéthetes ülősztrájkról a budapesti Román Nagykövetség közelében. Romania Libera képviselője beszél. Angol tolmács.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-30, Duration: 12 min.
DVD-ROM #22
305-0-3:22/1
First Congress of the Alliance of Young Democrats. 2nd Round
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. fordulója
Jurta Theater, day 1, morning. Debating the program. Open voting. Chair: István Hegedűs. Comments by Tamás Tirts, Bálint Korsós, András Körösényi, Zoltán Pünkösdi, Ferenc Langmár, Tamás Ökrös, Péter Grawátsch, Attila Kristóf Nagy, Zsolt Bayer, Péter Kalocsai, Iván Csaba, György Pintér, Tamás Deutsch, Csaba Káel, Zoltán Rockenbauer and others. Afternoon. Tamás Deutsch is chairing. Sándor Szilágyi reads the statement of Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society, Alliance of Young Democrats, Hungarian Democratic Forum, Refugee Committee, Alliance of Free Democrats and Historical Justice Committee on condemning the prohibition of the peaceful demonstration to commemorate the anniversary of the workers riot in Brassó and police abuse. Comment by Vilmos Both. Debate on the method of drafting the program. Voting on political proposals. Debate on political principles. Comments by László Kövér, Júlia Szabó, Gábor Fodor, Péter Grawátsch, Tamás Ökrös, István Hegedűs, Tamás Tirts, Monika Vig. Deutsch reads passages Viktor Orbán proposed for the program. Comments.
Jurta Színház. 1. nap délelőtt. Program-vita. Név szerinti szavazás. Elnököl: Hegedűs István. Hozzászólások: Tirts Tamás, Korsós Bálint, Körösényi András, Pünkösdi Zoltán, Langmár Ferenc, Ökrös Tamás, Grawátsch Péter, Nagy Attila Kristóf, Bayer Zsolt, Kalocsai Péter, Csaba Iván, Pintér György, Deutsch Tamás, Káel Csaba, Rockenbauer Zoltán és mások. Délután. Elnököl: Deutsch Tamás. Szilágyi Sándor felolvassa a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT), a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), az Magyar Demokrata Fórum (MDF), a Menedék Bizottság, a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a TIB nyilatkozatát, amelyben elítélik a november 15-én, a brassói munkásmegmozdulás évfordulóján rendezett békés tüntetés hatósági tiltását és a rendőri erőszakot. Both Vilmos hozzászólása. Vita a programalkotás módjáról. Szavazás politikai javaslatokról. Vita a politikai alapelvekről. Hozzászólások: Kövér László, Szabó Júlia, Fodor Gábor, Grawátsch Péter, Ökrös Tamás, Hegedűs István, Tirts Tamás, Vig Monika. Deutsch felolvassa Orbán Viktornak a programhoz javasolt szövegeit. Hozzászólások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 03:08:00
305-0-3:22/2
First Congress of the Alliance of Young Democrats. 2nd Round
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. fordulója
Jurta Theater, day 1, morning. Debating the program. Open voting. Chair: István Hegedűs. Comments by Tamás Tirts, Bálint Korsós, András Körösényi, Zoltán Pünkösdi, Ferenc Langmár, Tamás Ökrös, Péter Grawátsch, Attila Kristóf Nagy, Zsolt Bayer, Péter Kalocsai, Iván Csaba, György Pintér, Tamás Deutsch, Csaba Káel, Zoltán Rockenbauer and others. Afternoon. Tamás Deutsch is chairing. Sándor Szilágyi reads the statement of Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society, Alliance of Young Democrats, Hungarian Democratic Forum, Refugee Committee, Alliance of Free Democrats and Historical Justice Committee on condemning the prohibition of the peaceful demonstration to commemorate the anniversary of the workers riot in Brassó and police abuse. Comment by Vilmos Both. Debate on the method of drafting the program. Voting on political proposals. Debate on political principles. Comments by László Kövér, Júlia Szabó, Gábor Fodor, Péter Grawátsch, Tamás Ökrös, István Hegedűs, Tamás Tirts, Monika Vig. Deutsch reads passages Viktor Orbán proposed for the program. Comments.
Jurta Színház. 1. nap. Délelőtt. Program-vita. Név szerinti szavazás. Elnököl: Hegedűs István. Hozzászólások: Tirts Tamás, Korsós Bálint, Körösényi András, Pünkösdi Zoltán, Langmár Ferenc, Ökrös Tamás, Grawátsch Péter, Nagy Attila Kristóf, Bayer Zsolt, Kalocsai Péter, Csaba Iván, Pintér György, Deutsch Tamás, Káel Csaba, Rockenbauer Zoltán és mások. Délután. Elnököl: Deutsch Tamás. Szilágyi Sándor felolvassa a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT), a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), az Magyar Demokrata Fórum (MDF), a Menedék Bizottság, a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a TIB nyilatkozatát, amelyben elítélik a november 15-én, a brassói munkásmegmozdulás évfordulóján rendezett békés tüntetés hatósági tiltását és a rendőri erőszakot. Both Vilmos hozzászólása. Vita a programalkotás módjáról. Szavazás politikai javaslatokról. Vita a politikai alapelvekről. Hozzászólások: Kövér László, Szabó Júlia, Fodor Gábor, Grawátsch Péter, Ökrös Tamás, Hegedűs István, Tirts Tamás, Vig Monika. Deutsch felolvassa Orbán Viktornak a programhoz javasolt szövegeit. Hozzászólások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-02, Duration: 188 min.
DVD-ROM #23
305-0-3:23/1
First Congress of the Alliance of Young Democrats. 2nd Round
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. fordulója
Jurta Theater, day 1. Debate on the program. Chairing: István Hegedűs. Comments by Zoltán Rockenbauer, János Bölcskei, Júlia Szabó, Gábor Fodor, Tamás Tirts. Footage of the lobby.
Jurta Színház. 1. nap. Program-vita. Elnököl: Hegedűs István. Hozzászólások: Rockenbauer Zoltán, Bölcskei János, Szabó Júlia, Fodor Gábor, Tirts Tamás. Felvételek az előtérben.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:43:00
305-0-3:23/2
International Press Conference of the Alliance of Young Democrats
A Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ nemzetközi sajtótájékoztatója
About recalling parliamentary representative Miklós Vida. Tamás Wachsler on collecting signatures. Róbert Braun is interpreting from English into Hungarian and from Hungarian into English.
Vida Miklós képviselő visszahívásáról. Wachsler Tamás az aláírásgyűjtésről. Braun Róbert tolmácsol angolról magyarra, magyarról angolra.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:13:00
305-0-3:23/3
First Congress of the Alliance of Young Democrats. 2nd Round
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. fordulója
Jurta Theater, day 1. Debate on the program. Chairing: István Hegedűs. Comments by Zoltán Rockenbauer, János Bölcskei, Júlia Szabó, Gábor Fodor, Tamás Tirts. Footage of the lobby.
Jurta Színház. 1. nap. Program-vita. Elnököl: Hegedűs István. Hozzászólások: Rockenbauer Zoltán, Bölcskei János, Szabó Júlia, Fodor Gábor, Tirts Tamás. Felvételek az előtérben.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-11-19, Duration: 43 min.
305-0-3:23/4
International Press Conference of the Alliance of Young Democrats
A Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ nemzetközi sajtótájékoztatója
About recalling parliamentary representative Miklós Vida. Tamás Wachsler on collecting signatures. Róbert Braun is interpreting from English into Hungarian and from Hungarian into English.
Vida Miklós képviselő visszahívásáról. Wachsler Tamás az aláírásgyűjtésről. Braun Róbert tolmácsol angolról magyarra, magyarról angolra.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-15, Duration: 13 min.
DVD-ROM #24
305-0-3:24/1
First Congress of the Alliance of Young Democrats. 2nd Round
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. fordulója
Jurta Theater, day 2. Gathering. Discussion on the stage around the presidium table. Péter Molnár on joining National Council of Hungarian Youth Organizations, recommendation by the provisory council. István Stumpf on the National Council of Hungarian Youth Organizations: Comments, questions, opinions given by Zoltán Rockenbauer, István Hegedűs, Lajos Győri Molnár, Ferenc Miszlivetz, János Bölcskei, Gyula Bartók, Tamás Ökrös, Tamás Wachsler, András Körösényi, Miklós Révész, Bálint Korsós, Ferenc Langmár, Júlia Szabó. Participating in the work of the National Council of Hungarian Youth Organizations is voted yes. Viktor Orbán’s proposal on the standpoint to be presented at the constituent assembly meeting of the National Council of Hungarian Youth Organizations. Electing delegates of the Alliance of Young Democrats for the meeting. Monika Vig’s report on publishing the Alliance of Young Democrats News. Introduction of candidates for editor-in-chief István Hegedűs, Ferenc Langmár, Mihály Szécsényi. Voting on the candidates. Proposals on monthly membership fees, voting. Endre Medvigy from Forrás Kör greets the congress. New voting on the editor-in-chief. Break, interviews. Géza Röhrig, László Rajk, Zsuzsa Szelényi, Ferenc Miszlivetz and others.
Jurta Színház, 2. nap Gyülekezés. Beszélgetés a színpadon az elnökségi asztal körül. Molnár Péter a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsához (MIOT) való csatlakozásról, az ideiglenes választmány javaslata. Stumpf István a MIOT-ról. Hozzászólások, kérdések, vélemények, Rockenbauer Zoltán, Hegedűs István, Győri Molnár Lajos, Miszlivetz Ferenc, Bölcskei János, Bartók Gyula, Okrös Tamás, Wachsler Tamás, Körösényi András, Révész Miklós, Korsós Bálint, Langmár Ferenc, Szabó Júlia. Szavazás: részt vesznek a MIOT munkájában. Orbán Viktor javaslata a MIOT alapító közgyűlésén képviselendő álláspontról. A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) küldötteinek megválasztása a közgyűlésre. Vig Monika előterjesztése a FIDESZ Hírek szerkesztéséről. A főszerkesztő-jelöltek Hegedűs István, Langmár Ferenc, Szécsényi Mihály bemutatkozása. Szavazás a jelöltekről. Javaslatok a havi tagdíjról, szavazás. Medvigy Endre, Forrás Kör, köszönti a kongresszust. Újabb szavazás a főszerkesztőről. Szünet, interjúk: Röhrig Géza, Rajk László, Szelényi Zsuzsa, Miszlivetz Ferenc és mások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:01:00
305-0-3:24/2
First Congress of the Alliance of Young Democrats. 2nd Round
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. fordulója
Jurta Theater, day 2.
Jurta Színház, 2. nap
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:13:00
305-0-3:24/4
First Congress of the Alliance of Young Democrats. 2nd Round
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. fordulója
Jurta Theater, day 2. Gathering. Discussion on the stage around the presidium table. Péter Molnár on joining National Council of Hungarian Youth Organizations, recommendation by the provisory council. István Stumpf on the National Council of Hungarian Youth Organizations: Comments, questions, opinions given by Zoltán Rockenbauer, István Hegedűs, Lajos Győri Molnár, Ferenc Miszlivetz, János Bölcskei, Gyula Bartók, Tamás Ökrös, Tamás Wachsler, András Körösényi, Miklós Révész, Bálint Korsós, Ferenc Langmár, Júlia Szabó. Participating in the work of the National Council of Hungarian Youth Organizations is voted yes. Viktor Orbán’s proposal on the standpoint to be presented at the constituent assembly meeting of the National Council of Hungarian Youth Organizations. Electing delegates of the Alliance of Young Democrats for the meeting. Monika Vig’s report on publishing the Alliance of Young Democrats News. Introduction of candidates for editor-in-chief István Hegedűs, Ferenc Langmár, Mihály Szécsényi. Voting on the candidates. Proposals on monthly membership fees, voting. Endre Medvigy from Forrás Kör greets the congress. New voting on the editor-in-chief. Break, interviews. Géza Röhrig, László Rajk, Zsuzsa Szelényi, Ferenc Miszlivetz and others.
Jurta Színház, 2. nap Gyülekezés. Beszélgetés a színpadon az elnökségi asztal körül. Molnár Péter a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsához (MIOT) való csatlakozásról, az ideiglenes választmány javaslata. Stumpf István a MIOT-ról. Hozzászólások, kérdések, vélemények, Rockenbauer Zoltán, Hegedűs István, Győri Molnár Lajos, Miszlivetz Ferenc, Bölcskei János, Bartók Gyula, Okrös Tamás, Wachsler Tamás, Körösényi András, Révész Miklós, Korsós Bálint, Langmár Ferenc, Szabó Júlia. Szavazás: részt vesznek a MIOT munkájában. Orbán Viktor javaslata a MIOT alapító közgyűlésén képviselendő álláspontról. A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) küldötteinek megválasztása a közgyűlésre. Vig Monika előterjesztése a FIDESZ Hírek szerkesztéséről. A főszerkesztő-jelöltek Hegedűs István, Langmár Ferenc, Szécsényi Mihály bemutatkozása. Szavazás a jelöltekről. Javaslatok a havi tagdíjról, szavazás. Medvigy Endre, Forrás Kör, köszönti a kongresszust. Újabb szavazás a főszerkesztőről. Szünet, interjúk: Röhrig Géza, Rajk László, Szelényi Zsuzsa, Miszlivetz Ferenc és mások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-11-20, Duration: 121 min.
305-0-3:24/5
First Congress of the Alliance of Young Democrats. 2nd Round
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ I. Kongresszus 2. fordulója
Jurta Theater, day 2.
Jurta Színház, 2. nap
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-11-20, Duration: 73 min.
DVD-ROM #25
305-0-3:25/1
International Press Conference of the Alliance of Young Democrats
A Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ nemzetközi sajtótájékoztatója
Recalling Miklós Vida, Tamás Wachsler, István Béres and others. Ferenc Langmár on the opinion of environmental groups. In the name of the Council of the Alliance of Young Democrats council, László Kövér presents the draft of the open letter to Imre Pozsgay about atrocities and discrimination against members of the Alliance of Young Democrats.
Vida Miklós visszahívása, folytatás, Wachsler Tamás, Béres István és mások. Langmár Ferenc a környezetvédő csoportok véleményéről. Kövér László a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) választmánya nevében a Pozsgay Imréhez írt nyílt levél tervezetét ismerteti. Témája: a FIDESZ-tagokat ért különböző atrocitások, diszkriminatív lépések.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:09:00
305-0-3:25/2
Handing over the Petition against Miklós Vida, parliamentary representative of the Hungarian Socialist Workers Party
A Vida Miklós a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) országgyűlési képviselő visszahívásáért gyűjtött aláírások átadása
Office of the Patriotic People’s Front in district 8, Budapest. Members of the Alliance of Young Democrats, including Tamás Wachsler, Gergely Baráth and others hand over the signatures to a member of the Presidium of the Patriotic People’s Front; signatures are counted and minutes are taken. Interview in the street about the experience of collecting signatures.
Budapest 8. kerületi Hazafias Népfront iroda. Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-tagok Wachsler Tamás, Baráth Gergely és mások átadják az összegyűjtött aláírásokat a kerületi HNF elnökségi tagjának; összeszámolják az aláírásokat, jegyzőkönyvet készítenek. Az utcán interjú: mit tapasztaltak az aláírásgyűjtés során.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:31:00
305-0-3:25/5
International Press Conference of the Alliance of Young Democrats
A Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ nemzetközi sajtótájékoztatója
Recalling Miklós Vida, Tamás Wachsler, István Béres and others. Ferenc Langmár on the opinion of environmental groups. In the name of the Council of the Alliance of Young Democrats council, László Kövér presents the draft of the open letter to Imre Pozsgay about atrocities and discrimination against members of the Alliance of Young Democrats.
Vida Miklós visszahívása, folytatás, Wachsler Tamás, Béres István és mások. Langmár Ferenc a környezetvédő csoportok véleményéről. Kövér László a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) választmánya nevében a Pozsgay Imréhez írt nyílt levél tervezetét ismerteti. Témája: a FIDESZ-tagokat ért különböző atrocitások, diszkriminatív lépések.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-15, Duration: 69 min.
305-0-3:25/6
Handing over the Petition against Miklós Vida, parliamentary representative of the Hungarian Socialist Workers Party
A Vida Miklós a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) országgyűlési képviselő visszahívásáért gyűjtött aláírások átadása
Office of the Patriotic People’s Front in district 8, Budapest. Members of the Alliance of Young Democrats, including Tamás Wachsler, Gergely Baráth and others hand over the signatures to a member of the Presidium of the Patriotic People’s Front; signatures are counted and minutes are taken. Interview in the street about the experience of collecting signatures.
Budapest 8. kerületi Hazafias Népfront iroda. Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-tagok Wachsler Tamás, Baráth Gergely és mások átadják az összegyűjtött aláírásokat a kerületi HNF elnökségi tagjának; összeszámolják az aláírásokat, jegyzőkönyvet készítenek. Az utcán interjú: mit tapasztaltak az aláírásgyűjtés során.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-21, Duration: 31 min.
DVD-ROM #26
305-0-3:26/1
Workers' Groups Meeting in a Török Street Wine House
Munkáscsoportok értekezlete, Török utcai borozó
Waiting and talking. Géza Buda, Alliance of Young Democrats Workers’ Group talks about the objectives of the discussion, the plan to organize a workers’ conference and setting up a workers’ organization. Comments and discussion. Isvtán Vass, Network of Free Initiatives, Workers for Democracy, Lajos Győri Molnár, Alliance of Young Democrats, Liberal Circle, Attila Ledényi, Alliance of Young Democrats, Public Life Group, Zoltán Rockenbauer, Alliance of Young Democrats Provisionary Council, Péter Honecz, Alliance of Young Democrats, Gyula Fábián, Ilona Horváth Vajasné, Levente Jánosi, Sarolta Filó Alliance of Young Democrats Workers’ Group, Gábor Fodor, Károly Bartus and others. Drafting a Memorandum of Understanding.
Várakozás, beszélgetés. Buda Géza, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) Munkáscsoport, a megbeszélés céljáról munkáskonferencia tervéről, munkásszervezet létrehozásának szándékáról. Hozzászólások, vita. Vass István, Szabad Kezdeményezések Hálózata, Munkások a demokráciáért csoport; Győri Molnár Lajos FIDESZ, Liberális Kör; Ledényi Attila FIDESZ, Közéleti csoport; Rockenbauer Zoltán FIDESZ ideiglenes választmánya; Honecz Péter FIDESZ; Fábián Gyula, Vajasné Horváth Ilona, Jánosi Levente, Filó Sarolta FIDESZ Munkáscsoport; Fodor Gábor, Bartus Károly és mások. Szándéknyilatkozat fogalmazása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:09:00
DVD-ROM #27
305-0-3:27/1
Founding the Network of Free Initiatives
A Szabad Kezdeményezések Hálózatának megalakulása
Hági beer pub in Budapest. Participants arrive. Speakers are Mihály Horváth, László Morvay, János Kis on the background and release of the petition, setting up the Council of the Network and its operation, Gáspár Miklós Tamás on the draft document and the operation of the Council, Csaba Gy Kiss on why the Hungarian Democratic Forum did not join in the initiative, Ferenc Kőszeg, Gábor Demszky, Erzsébet Szalai, János Dénes, István Szász, András Lányi, János Vargha, István Vass, Sándor Szilágyi, András Kovács, Róbert Pálinkás, Inconnu, Miklós Haraszti, Mihály Vajda, debate on the type of Network, comments by Gábor Demszky, János Kis, Ferenc Miszlivetz. Voting on the draft by chapters. The draft of the Network Council is approved. Electing the 50-member Council, moderated by Imre Mécs. Counting the votes. Proposal on the political stance by Haraszti. Participants include Bálint Magyar, Iván Pető, Miklós Vásárhelyi, Mihály Vajda, Endre Hann, Alajos Dornbach, László Lengyel, Szabolcs Bognár, János M. Rainer, Alíz Halda, Pál Forgács, Mihály Csákó, Zsolt Csalog, Sándor Radnóti, Mihály Horváth, Viktor Orbán, András Bozóki, László Kövér, Péter Molnár, András Körösényi, Zsolt Németh, Pál Szalai, György Litván, Levente Ruttkay.
Budapest, Hági söröző. A résztvevők érkezése a sörözőhöz. Felszólalók: Horváth Mihály, Morvay László, Kis János az előzményekről, a kibocsátott felhívásról, a Hálózat Tanácsának megalakításáról, működési elveiről; Tamás Gáspár Miklós a tervezetről, a Tanács működéséről; Kiss Gy. Csaba a Magyar Demokrata Fórum (MDF) szervezőinek álláspontjáról: miért nem írták alá a kezdeményezést; Kőszeg Ferenc, Demszky Gábor, Szalai Erzsébet, Dénes János, Szász István, Lányi András, Vargha János, Vass István, Szilágyi Sándor, Kovács András, Pálinkás Róbert Inconnu; Haraszti Miklós, Vajda Mihály; vita a Hálózat jellegéről: Demszky, Kis János, Miszlivetz Ferenc. Szavazás a javaslatokról, fejezetenként. Elfogadják a Hálózat Tanácsának tervezetét. Az 50 fős Tanács választása, levezeti Mécs Imre. Szavazatszámlálás. Haraszti politikai állásfoglalás-javaslata. A résztvevők között Magyar Bálint, Pető Iván, Vásárhelyi Miklós, Vajda Mihály, Hann Endre, Dornbach Alajos, Lengyel László, Bognár Szabolcs, Rainer M. János, Halda Alíz, Forgács Pál, Csákó Mihály, Csalog Zsolt, Radnóti Sándor, Horváth Mihály, Orbán Viktor, Bozóki András, Kövér László, Molnár Péter, Körösényi András, Németh Zsolt, Szalai Pál, Litván György, Ruttkay Levente.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:26:00
305-0-3:27/2
Founding the Network of Free Initiatives
A Szabad Kezdeményezések Hálózatának megalakulása
Hági beer pub in Budapest. Participants arrive. Speakers are Mihály Horváth, László Morvay, János Kis on the background and release of the petition, setting up the Council of the Network and its operation, Miklós Tamás Gáspár on the draft document and the operation of the Council, Csaba Gy Kiss on why the Hungarian Democratic Forum did not join in the initiative, Ferenc Kőszeg, Gábor Demszky, Erzsébet Szalai, János Dénes, István Szász, András Lányi, János Vargha, István Vass, Sándor Szilágyi, András Kovács, Róbert Pálinkás, Inconnu, Miklós Haraszti, Mihály Vajda, debate on the type of Network, comments by Gábor Demszky, János Kis, Ferenc Miszlivetz. Voting on the draft by chapters. The draft of the Network Council is approved. Electing the 50-member Council, moderated by Imre Mécs. Counting the votes. Proposal on the political stance by Haraszti. Participants include Bálint Magyar, Iván Pető, Miklós Vásárhelyi, Mihály Vajda, Endre Hann, Alajos Dornbach, László Lengyel, Szabolcs Bognár, János M. Rainer, Aliz Halda, Pál Forgács, Mihály Csákó, Zsolt Csalog, Sándor Radnóti, Mihály Horváth, Viktor Orbán, András Bozóki, László Kövér, Péter Molnár, András Körösényi, Zsolt Németh, Pál Szalai, György Litván, Levente Ruttkay.
Budapest, Hági söröző. A résztvevők érkezése a sörözőhöz. Felszólalók: Horváth Mihály, Morvay László, Kis János az előzményekről, a kibocsátott felhívásról, a Hálózat Tanácsának megalakításáról, működési elveiről; Tamás Gáspár Miklós a tervezetről, a Tanács működéséről; Kiss Gy. Csaba a Magyar Demokrata Fórum (MDF) szervezőinek álláspontjáról: miért nem írták alá a kezdeményezést; Kőszeg Ferenc, Demszky Gábor, Szalai Erzsébet, Dénes János, Szász István, Lányi András, Vargha János, Vass István, Szilágyi Sándor, Kovács András, Pálinkás Róbert Inconnu; Haraszti Miklós, Vajda Mihály; vita a Hálózat jellegéről: Demszky, Kis János, Miszlivetz Ferenc. Szavazás a javaslatokról, fejezetenként. Elfogadják a Hálózat Tanácsának tervezetét. Az 50 fős Tanács választása, levezeti Mécs Imre. Szavazatszámlálás. Haraszti politikai állásfoglalás-javaslata. A résztvevők között Magyar Bálint, Pető Iván, Vásárhelyi Miklós, Vajda Mihály, Hann Endre, Dornbach Alajos, Lengyel László, Bognár Szabolcs, Rainer M. János, Halda Aliz, Forgács Pál, Csákó Mihály, Csalog Zsolt, Radnóti Sándor, Horváth Mihály, Orbán Viktor, Bozóki András, Kövér László, Molnár Péter, Körösényi András, Németh Zsolt, Szalai Pál, Litván György, Ruttkay Levente.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-05-01, Duration: 146 min.
DVD-ROM #28
305-0-3:28/1
Open Session of the Council of Network of Free Initiatives
A Szabad Kezdeményezések Hálózata Tanácsának nyilvános ülése
Múzeum Café, Budapest. Meeting is moderated by József Merza. Debate on the Council, election, term etc. Debate on the draft of the political statement The Way Out. Sándor Szilágyi, János Dénes, Gáspár Miklós Tamás, Ferenc Miszlivetz, János Kis, Gyula Benda István Síklaky, Júlia Szalai, Anna Perczel, István Vass Benda, György Litván, Éva Bognár, János Kenedi, Miklós Haraszti, János Vargha, Gábor Demszky, András Lányi, Vilmos Bereczki, Bálint Magyar, István Szász, Ottilia Solt, Pál Juhász. Electing the 9 member steering committee. Debate on drafting of the final version and the procedure of its approval. Participants include Endre Hann, Miklós Szabó, István Szent-Iványi, János Kenedi,. András B. Hegedűs, Márton Tardos, Péter György, Mihály Kornis, Levente Ruttkay.
Budapest, Múzeum kávéház. Az ülést vezeti: Merza József. Vita a Tanácsról, megválasztásáról, meddig szóljon a felhatalmazása stb.; A Van kiút című politikai nyilatkozat szövegtervezetének vitája, javaslatok. Szilágyi Sándor, Dénes János, Tamás Gáspár Miklós, Miszlivetz Ferenc, Kis János, Benda Gyula, Síklaky István, Szalai Júlia, Perczel Anna, Vass István, Litván György, Bognár Éva, Kenedi János, Haraszti Miklós, Vargha János, Demszky Gábor, Lányi András, Bereczki Vilmos, Magyar Bálint, Szász István, Solt Ottilia, Juhász Pál. 9 tagú szóvivői testület megválasztása. Vita a politikai nyilatkozat végső szövegezésének és elfogadásának módjáról. A résztvevők között Hann Endre, Szabó Miklós, Szent-Iványi István, Kenedi János, Hegedűs B. András, Tardos Márton, György Péter, Kornis Mihály, Ruttkay Levente.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:54:00
305-0-3:28/3
Open Session of the Council of Network of Free Initiatives
A Szabad Kezdeményezések Hálózata Tanácsának nyilvános ülése
Múzeum Café, Budapest. Meeting is moderated by József Merza. Debate on the Council, election, term etc. Debate on the draft of the political statement The Way Out. Sándor Szilágyi, János Dénes, Miklós Tamás Gáspár, Ferenc Miszlivetz, János Kis, Gyula Benda István Síklaky, Júlia Szalai, Anna Perczel, István Vass Benda, György Litván, Éva Bognár, János Kenedi, Miklós Haraszti, János Vargha, Gábor Demszky, András Lányi, Vilmos Bereczki, Bálint Magyar, István Szász, Ottilia Solt, Pál Juhász. Electing the 9 member steering committee. Debate on drafting of the final version and the procedure of its approval. Participants include Endre Hann, Miklós Szabó, István Szent-Iványi, János Kenedi,. András B. Hegedűs, Márton Tardos, Péter György, Mihály Kornis, Levente Ruttkay.
Budapest, Múzeum kávéház. Az ülést vezeti: Merza József. Vita a Tanácsról, megválasztásáról, meddig szóljon a felhatalmazása stb.; A Van kiút című politikai nyilatkozat szövegtervezetének vitája, javaslatok. Szilágyi Sándor, Dénes János, Tamás Gáspár Miklós, Miszlivetz Ferenc, Kis János, Benda Gyula, Síklaky István, Szalai Júlia, Perczel Anna, Vass István, Litván György, Bognár Éva, Kenedi János, Haraszti Miklós, Vargha János, Demszky Gábor, Lányi András, Bereczki Vilmos, Magyar Bálint, Szász István, Solt Ottilia, Juhász Pál. 9 tagú szóvivői testület megválasztása. Vita a politikai nyilatkozat végső szövegezésének és elfogadásának módjáról. A résztvevők között Hann Endre, Szabó Miklós, Szent-Iványi István, Kenedi János, Hegedűs B. András, Tardos Márton, György Péter, Kornis Mihály, Ruttkay Levente.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-05-04, Duration: 174 min.
DVD-ROM #29
305-0-3:29/1
Open Session of the Council of the Network of Free Initiatives
A Szabad Kezdeményezések Hálózata Tanácsának második nyilvános ülése
Hági beer pub in Budapest. Debating the draft of János Kis' political statement The Way Out. Announcement: Péter Esterházy does not want to be on the Council and objects his being elected in absentia. Debate of the political statement, moderated by Endre Hann. Vilmos Bereczki, János Kenedi, Sándor Szilágyi, László Hegedűs, János Dénes, Imre Mécs, Gyula Benda, István Szász, István Vass, Ottilia Solt, Judit Vásárhelyi, Ferenc Miszlivetz, György Litván, Éva Bognár, Mihály Kornis, János Kis, Gáspár Miklós Tamás, Levente Ruttkay. Debate on the procedures and forms of operation. Participants include Bálint Magyar, László Lengyel, Miklós Haraszti, Szabolcs Bognár, András Lányi, Pál Juhász, Gábor Havas, Viktor Orbán, András Bozóki, Márton Tardos, Júlia Szalai, Zsolt Csalog, Róza Hodosán, Gábor Demszky, Ferenc Kőszeg, István Eörsi.
Budapest, Hági söröző. Kis János a Van kiút c. politikai nyilatkozat vita utáni szövegezéséről. Bejelentés: Esterházy Péter nem vállalja részvételét a Tanácsban, kifogásolta, hogy távollétében megválasztották. A politikai nyilatkozat vitája, vezeti: Hann Endre. Bereczki Vilmos, Kenedi János, Szilágyi Sándor, Hegedüs László, Dénes János, Mécs Imre, Benda Gyula, Szász István, Vass István, Solt Ottilia, Vásárhelyi Judit, Miszlivetz Ferenc, Litván György, Bognár Éva, Kornis Mihály, Kis János, Tamás Gáspár Miklós, Ruttkay Levente. Vita a működés módjáról, formáiról. A résztvevők között Magyar Bálint, Lengyel László, Haraszti Miklós, Bognár Szabolcs, Lányi András, Juhász Pál, Havas Gábor, Orbán Viktor, Bozóki András, Tardos Márton, Szalai Júlia, Csalog Zsolt, Hodosán Róza, Demszky Gábor, Kőszeg Ferenc, Eörsi István.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:15:00
305-0-3:29/2
Interview with Ferenc Kőszeg and Imre Mécs
Kőszeg Ferenc és Mécs Imre interjú
Cancellation of passports, Károly Grósz' speech in the United States, hunger strike to protest against the denial of passports.
Útlevél megvonásról, Grósz Károly amerikai nyilatkozatairól, az útlevelek elutasítása miatt tartott éhségsztrájk-akcióról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:07:00
305-0-3:29/3
Open Session of the Council of the Network of Free Initiatives. Camera One
Szabad Kezdeményezések Hálózata, nyilvános Tanács-ülés. Kamera A
Bakony beer pub in Budapest. Meeting chaired by Iván Bába. Miklós Szabó talks about drafting the program statement. Gábor Fodor, Gabriella Béki, Bálint Magyar, Pál Szalai, Ferenc Kőszeg, Pál Forgács, György Litván, Erzsébet Szalai, Flóra Fencsik, Imre Mécs. Also present: Zsuzsa Szelényi, Endre Hann, László Lengyel, Ottilia Solt, Pál Juhász, István Szent-Iványi, András Jeles, István Hegedűs, János Dénes, István Szász, Gábor Havas, Tibor Zimányi, Péter Molnár, Tamás Csapody, Imre Boross, Ferenc Miszlivetz.
Budapest, Bakony söröző. Az ülést Bába Iván vezeti. Szabó Miklós a programnyilatkozat kidolgozásáról. Fodor Gábor, Béki Gabriella, Magyar Bálint, Szalai Pál, Kőszeg Ferenc, Forgács Pál, Litván György, Szalai Erzsébet, Fencsik Flóra, Mécs Imre. Jelen vannak még: Szelényi Zsuzsa, Hann Endre, Lengyel László, Solt Ottilia, Juhász Pál, Szent-Iványi István, Jeles András, Hegedűs István, Dénes János, Szász István, Havas Gábor, Zimányi Tibor, Molnár Péter, Csapody Tamás, Boross Imre, Miszlivetz Ferenc.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:34:00
305-0-3:29/4
Open Session of the Council of the Network of Free Initiatives
A Szabad Kezdeményezések Hálózata Tanácsának második nyilvános ülése
Hági beer pub in Budapest. Debating the draft of János Kis' political statement The Way Out. Announcement: Péter Esterházy does not want to be on the Council and objects his being elected in absentia. Debate of the political statement, moderated by Endre Hann. Vilmos Bereczki, János Kenedi, Sándor Szilágyi, László Hegedüs, János Dénes, Imre Mécs, Gyula Benda, István Szász, István Vass, Ottilia Solt, Judit Vásárhelyi, Ferenc Miszlivetz, György Litván, Éva Bognár, Mihály Kornis, János Kis, Miklós Tamás Gáspár, Levente Ruttkay. Debate on the procedures and forms of operation. Participants include Bálint Magyar, László Lengyel, Miklós Haraszti, Szabolcs Bognár, András Lányi, Pál Juhász, Gábor Havas, Viktor Orbán, András Bozóki, Márton Tardos, Júlia Szalai, Zsolt Csalog, Róza Hodosán, Gábor Demszky, Ferenc Kőszeg, István Eörsi.
Budapest, Hági söröző. Kis János a Van kiút c. politikai nyilatkozat vita utáni szövegezéséről. Bejelentés: Esterházy Péter nem vállalja részvételét a Tanácsban, kifogásolta, hogy távollétében megválasztották. A politikai nyilatkozat vitája, vezeti: Hann Endre. Bereczki Vilmos, Kenedi János, Szilágyi Sándor, Hegedüs László, Dénes János, Mécs Imre, Benda Gyula, Szász István, Vass István, Solt Ottilia, Vásárhelyi Judit, Miszlivetz Ferenc, Litván György, Bognár Éva, Kornis Mihály, Kis János, Tamás Gáspár Miklós, Ruttkay Levente. Vita a működés módjáról, formáiról. A résztvevők között Magyar Bálint, Lengyel László, Haraszti Miklós, Bognár Szabolcs, Lányi András, Juhász Pál, Havas Gábor, Orbán Viktor, Bozóki András, Tardos Márton, Szalai Júlia, Csalog Zsolt, Hodosán Róza, Demszky Gábor, Kőszeg Ferenc, Eörsi István.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-05-11, Duration: 75 min.
305-0-3:29/5
Interview with Ferenc Kőszeg and Imre Mécs
Kőszeg Ferencl és Mécs Imre interjú
Cancellation of passports, Károly Grósz' speech in the United States, hunger strike to protest against the denial of passports.
Útlevél megvonásról, Grósz Károly amerikai nyilatkozatairól, az útlevelek elutasítása miatt tartott éhségsztrájk-akcióról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-08, Duration: 7 min.
305-0-3:29/6
Open Session of the Council of the Network of Free Initiatives. Camera One
Szabad Kezdeményezések Hálózata, nyilvános Tanács-ülés. Kamera A
Bakony beer pub in Budapest. Meeting chaired by Iván Bába. Miklós Szabó talks about drafting the program statement. Gábor Fodor, Gabriella Béki, Bálint Magyar, Pál Szalai, Ferenc Kőszeg, Pál Forgács, György Litván, Erzsébet Szalai, Flóra Fencsik, Imre Mécs. Also present: Zsuzsa Szelényi, Endre Hann, László Lengyel, Ottilia Solt, Pál Juhász, István Szent-Iványi, András Jeles, István Hegedűs, János Dénes, István Szász, Gábor Havas, Tibor Zimányi, Péter Molnár, Tamás Csapody, Imre Boross, Ferenc Miszlivetz.
Budapest, Bakony söröző. Az ülést Bába Iván vezeti. Szabó Miklós a programnyilatkozat kidolgozásáról. Fodor Gábor, Béki Gabriella, Magyar Bálint, Szalai Pál, Kőszeg Ferenc, Forgács Pál, Litván György, Szalai Erzsébet, Fencsik Flóra, Mécs Imre. Jelen vannak még: Szelényi Zsuzsa, Hann Endre, Lengyel László, Solt Ottilia, Juhász Pál, Szent-Iványi István, Jeles András, Hegedűs István, Dénes János, Szász István, Havas Gábor, Zimányi Tibor, Molnár Péter, Csapody Tamás, Boross Imre, Miszlivetz Ferenc.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-09-05, Duration: 34 min.
DVD-ROM #30
305-0-3:30/1
First National Assembly of the Network of Free Initiatives
Szabad Kezdeményezések Hálózata első országos találkozó
People gathering, footage before the meeting. Róbert Pálinkás Szűcs. Opening by Imre Mécs. Contribution by Miklós Szabó, Imre Mécs, László Lengyel, Imre Mécs, János Dénes and others, Ottilia Solt, László Lengyel. Announcing the establishment of Committee for Historical Justice, demanding the rehabilitation of political prisoners. Statement of the Network of Free Initiatives concerning Imre Nagy and the other martyrs and the 1956 revolution on the occasion of the anniversary of their execution. Imre Mécs, Gábor Fodor, Gyula Erdélyi, hunger strike to protest against the withdrawal of passports, Gábor Demszky's proposal cocnerning the parliamentary bill on the right of association and meeting, Romhányi about the measure against Jurta Theater, Júlia Mátrai about the Network of East-West Dialogue, Gáspár Miklós Tamás gives information on the demonstration for Transylvania, protest against the destruction of villages in Romania, a call by the Danube movements, Péter Molnár on the plans of the Alliance of Young Democrats, Sándor Németh Faith Church, József Merza on grass root congregations, Gábor Iványi.
Gyülekezés, gyűlés előtti felvételek. Pálinkás Szűcs Róbert. Mécs Imre megnyitója. Hozzászólások: Szabó Miklós, Mécs Imre, Lengyel László, Mécs Imre, Dénes János és mások; Solt Ottilia, Lengyel László. A TIB megalakulásának bejelentése, a politikai elítéltek rehabilitációjának követelése. A Hálózat nyilatkozata Nagy Imréről és társairól, 1956-ról a kivégzés évfordulója alkalmából. Mécs Imre, Fodor Gábor, Erdélyi Gyula, útlevél-ügy miatt éhségsztrájk; Demszky Gábor az egyesülési és gyülekezési jogról készülő törvénytervezettel kapcsolatban döntést befolyásoló indítvány; Romhányi a Jurta Színház elleni akcióról, Mátrai Júlia a Kelet-Nyugat Pártbeszéd Hálózatról, Tamás Gáspár Miklós az Erdély tüntetéssel kapcsolatos tudnivalókról, felhívás a romániai falurombolás ellen; a Duna-mozgalmak felhívása, Molnár Péter a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) terveiről, Németh Sándor Hit Gyülekezete; Merza József bázisközösségekről, Iványi Gábor.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:09:00
DVD-ROM #31
305-0-3:31/1
Open Session of the Council of Network of Free Initiatives. Camera Two
Szabad Kezdeményezések Hálózata nyilvános Tanács-ülés, Kamera B
Bakony beer pub, Budapest. Meeting chaired by Iván Bába. Gábor Fodor, Gabriella Béki: information on the demonstration of September 12. Bálint Magyar briefs on the criticism of the bill on the right of association and meeting. János Dénes, Endre Hann. Approving the language of posters for the demonstration on September 12. György Litván on the Committee for Historical Justice. Flóra Fencsik on the Gyula Kristály case, Péter Grawátsch. Imre Mécs on what the Network has done so far. Sándor Szilágyi on the human rights conference in Krakow in August. Júlia Mátrai on the meeting in Balatonszárszó. Ottilia Solt on the survey on the composition of supporters of Network. Greeting letter to the Hungarian Democratic Forum on the occasion of becoming an independent social organization. Pál Dragon on the camp in Balatonszárszó. Ferenc Kőszeg. Géza Deli on the group Conscience 88. Antal Vásárhelyi on Romania Libera. István Szász on György Faludy’s visit to Budapest. Ferenc Miszlivetz, Imre Mécs, János Dénes. Statement of the communal leadership of Young Artists’ Club.
Budapest, Bakony Söröző. Az ülést Bába Iván vezeti. Fodor Gábor, Béki Gabriella: információk a szeptember 12-diki tüntetésről. Magyar Bálint ismerteti az egyesülési és gyülekezési törvénytervezetről készített kritikai elemzést. Dénes János, Hann Endre. A szeptember 12-i tüntetésre transzparens-szövegek jóváhagyása. Litván György a TIB-ről. Fencsik Flóra a Kristály Gyula ügyről; Grawátsch Péter. Mécs Imre a Hálózat eddigi működéséről. Szilágyi Sándor az augusztusi krakkói emberjogi konferenciáról. Mátrai Júlia a szárszói találkozóról. Solt Ottilia a Hálózat támogatóinak összetételéről készített kérdőíves felmérésről. Üdvözlő levél a Magyar Demokrata Fórum (MDF)-nek, független társadalmi szervezetté való átalakulásának alkalmából. Dragon Pál a szárszói táborról. Kőszeg Ferenc. Deli Géza a Lelkiismeret 88 csoportról. Vásárhelyi Antal a Romania Libera mozgalomról. Szász István Faludy György budapesti látogatásáról. Miszlivetz Ferenc, Mécs Imre, Dénes János. A Fiatal Művészek Klubja társadalmi vezetőségének nyilatkozata.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:25:00
DVD-ROM #32
305-0-3:32/1
Council of Network of Free Initiatives. Open Session
Szabad Kezdeményezések Hálózata nyilvános Tanács-ülés
Bakony beer pub, Budapest. Briefing on the agenda by Imre Mécs. Open letter by East-West Circle to Prime Minister Károly Grósz, Tamás Csapody, debate on conscientious objection, János Dénes, István Szász. Founding declaration on Workers for Democracy, István Vass. Political analysis by Miklós Szabó. Péter Molnár about negotiations with Imre Pozsgay. Imre Boross, István Eörsi, Sándor Németh, Faith Church. Declaration of the steering committee on freedom of religion, István Szent-Iványi. Contribution by György Gadó, Árpád Göncz, Ferenc Miszlivetz, Gábor Klaniczay, Judit Vásárhelyi, Erzsébet Szalai, Gyula Benda, Tamás Fogarasi, László Bruszt, Péter Grawátsch, Ferenc Kőszeg. Participants include: Gábor Iványi, Sándor Szilágyi, Ottilia Solt.
Budapest, Bakony Söröző. Napirend-ismertetés, Mécs Imre. A Kelet-Nyugat Kör nyílt levele Grósz Károly miniszterelnökhöz, Csapody Tamás; vita a szolgálatmegtagadásról, Dénes János, Szász István. Munkások a demokráciáért csoport alapító nyilatkozata, Vass István. Szabó Miklós aktuális politikai helyzetelemzése. Molnár Péter, tárgyalások Pozsgayval. Boross Imre, Eörsi István, Németh Sándor Hit Gyülekezet. A szóvivői testület nyilatkozata a vallásszabadságról Szent-Iványi István. Gadó György, Göncz Árpád, Miszlivetz Ferenc, Klaniczay Gábor, Vásárhelyi Judit, Szalai Erzsébet, Benda Gyula, Fogarasi Tamás, Bruszt László, Grawátsch Péter, Kőszeg Ferenc hozzászólása. A résztvevők között: Iványi Gábor, Szilágyi Sándor, Solt Ottilia.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:27:00
305-0-3:32/2
Council of Network of Free Initiatives. Open Session
Szabad Kezdeményezések Hálózata nyilvános Tanács-ülés
Bakony beer pub, Budapest. Briefing on the agenda by Imre Mécs. Open letter by East-West Circle to Prime Minister Károly Grósz, Tamás Csapody, debate on conscientious objection, János Dénes, István Szász. Founding declaration on Workers for Democracy, István Vass. Political analysis by Miklós Szabó. Péter Molnár about negotiations with Imre Pozsgay. Imre Boross, István Eörsi, Sándor Németh, Faith Church. Declaration of the steering committee on freedom of religion, István Szent-Iványi. Contribution by György Gadó, Árpád Göncz, Ferenc Miszlivetz, Gábor Klaniczay, Judit Vásárhelyi, Erzsébet Szalai, Gyula Benda, Tamás Fogarasi, László Bruszt, Péter Grawátsch, Ferenc Kőszeg. Participants include: Gábor Iványi, Sándor Szilágyi, Ottilia Solt.
Budapest, Bakony Söröző. Napirend-ismertetés, Mécs Imre. A Kelet-Nyugat Kör nyílt levele Grósz Károly miniszterelnökhöz, Csapody Tamás; vita a szolgálatmegtagadásról, Dénes János, Szász István. Munkások a demokráciáért csoport alapító nyilatkozata, Vass István. Szabó Miklós aktuális politikai helyzetelemzése. Molnár Péter, tárgyalások Pozsgayval. Boross Imre, Eörsi István, Németh Sándor Hit Gyülekezet. A szóvivői testület nyilatkozata a vallásszabadságról Szent-Iványi István. Gadó György, Göncz Árpád, Miszlivetz Ferenc, Klaniczay Gábor, Vásárhelyi Judit, Szalai Erzsébet, Benda Gyula, Fogarasi Tamás, Bruszt László, Grawátsch Péter, Kőszeg Ferenc hozzászólása. A résztvevők között: Iványi Gábor, Szilágyi Sándor, Solt Ottilia.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-09-19, Duration: 147 min.
DVD-ROM #33
305-0-3:33/1
Network of Free Initiatives' Public Meeting and Foundation of the Alliance of Free Democrats
A Szabad Kezdeményezések Hálózatának közgyűlése. A Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ megalakulása
Chair: Gábor Fodor. Debate on the further work of the Network and on setting up a political organization. Comments: Iván Bába, Bálint Magyar, Miklós Szabó, Sándor Szilágyi, György Kövér, Péter Kelemen, Endre Hann, Sára Éliás, László Gábor Berényi, Ferenc Kőszeg, Tibor Boros, Gábor Herman, István Mészáros, Ottilia Solt, letter by Péter Győri presented by Gábor Fodor, István Eörsi, Flóra Fencsik, István Vass, György Gadó, Pál Lőcsei. Voting on setting up a political organization. Iván Bába: the Network will continue to operate. Imre Mécs. Break. Participants include: Miklós Vásárhelyi, Levente Ruttkay, Szabolcs Bognár, János Dénes, Márton Tardos, Péter Hack, Tamás Deutsch, Zsuzsa Szelényi, Iván Pető, János Kenedi, András B.Hegedűs.
Elnököl: Fodor Gábor. Vita a Hálózat további működéséről, illetve politikai szervezet létrehozásáról. Hozzászólások: Bába Iván, Magyar Bálint, Szabó Miklós, Szilágyi Sándor, Kövér György, Kelemen Péter, Hann Endre, Éliás Sára, Berényi László Gábor, Kőszeg Ferenc, Boros Tibor, Herman Gábor, Mészáros István, Solt Ottilia, Győri Péter levele Fodor Gábor ismerteti, Eörsi István, Fencsik Flóra, Vass István, Gadó György, Lőcsei Pál. Szavazás politikai szervezet létrehozásáról. Bába Iván: a Hálózat folytatja működését. Mécs Imre. Szünet. A résztvevők között: Vásárhelyi Miklós, Ruttkay Levente, Bognár Szabolcs, Dénes János, Tardos Márton, Hack Péter, Deutsch Tamás, Szelényi Zsuzsa, Pető Iván, Kenedi János, Hegedűs B. András.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:36:00
305-0-3:33/2
Meeting for the Protection of Refugees from Romania and of Ethnic Minorities in Romania
Rendezvény az erdélyi menekültek és a romániai nemzeti kisebbségek védelmében
György Cserhalmi reading Gyula Illyés' poem One Sentence about Tyranny. Sándor Szilágyi on the Refugee Committee. Mária Lázár, a refugee from Romania about the Free Romania group, Sándor Szilágyi reads their declaration. The statement of the Alliance of Young Democrats dated May 14, 1988 on supporting refugees from Transylvania and ethnic minorities in Romania, solidarity with the Romanian people, condemning the Ceaușescu regime etc. Call by the independent Hungarian committee in defense Transylvania to hold a march with torches June 27, 6 p.m. on Heroes’ Square to protest against the destruction of villages in Transylvania.
Cserhalmi György szaval. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról. Szilágyi Sándor a Menedék Bizottságról. Mária Lázár romániai menekült a Szabad Románia csoportról, Szilágyi Sándor felolvassa álláspontjukat. A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) nyilatkozatát olvassa fel valaki, dátuma: 1988. május 14. Az Erdélyből menekültek, a romániai nemzeti kisebbségek melletti állásfoglalás, szolidaritás a román néppel, a Ceaușescu-diktatúra elítélése stb.. Az Erdélyt védő magyarországi független bizottság felhívása: június 27-én 18 órakor fáklyás felvonulást szerveznek a Hősök téren, a falurombolás ellen.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:25:00
305-0-3:33/3
Protest for Transylvania. Camera One
Erdély-tüntetés. Kamera A
Traveling to Heroes‘ Square by bus 105, Népköztársaság Avenue. Demonstrators are gathering. Heroes’ Square, Budapest. Call to protest against the destruction of villages, footage of the crowd. National anthem, reading the memorandum, march with torches, György Dózsa Street, police cordon. Waiting in front of the Romanian embassy, failing to hand over the memo. Heroes‘ Square, Székely anthem.
105-ös busszal a Hősök tere felé, utasok a buszon, Népköztársaság útja. Tüntetők gyülekezése. Budapest, Hősök tere. Falurombolás elleni felhívás, tömeg-képek, Himnusz, memorandum ismertetése, fáklyás vonulás, Dózsa György út, rendőri sorfal. Várakozás a román nagykövetség előtt, a memorandum-átadás meghiúsul. Hősök tere, Székely himnusz.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:49:00
305-0-3:33/6
Meeting for the Protection of Refugees from Romania and of Ethnic Minorities in Romania
Rendezvény az erdélyi menekültek és a romániai nemzeti kisebbségek védelmében
György Cserhalmi reading Gyula Illyés' poem One Sentence about Tyranny. Sándor Szilágyi on the Refugee Committee. Mária Lázár, a refugee from Romania about the Free Romania group, Sándor Szilágyi reads their declaration. The statement of the Alliance of Young Democrats dated May 14, 1988 on supporting refugees from Transylvania and ethnic minorities in Romania, solidarity with the Romanian people, condemning the Ceausescu regime etc. Call by the independent Hungarian committee in defense Transylvania to hold a march with torches June 27, 6 p.m. on Heroes’ Square to protest against the destruction of villages in Transylvania.
Cserhalmi György szaval. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról. Szilágyi Sándor a Menedék Bizottságról. Mária Lázár romániai menekült a Szabad Románia csoportról, Szilágyi Sándor felolvassa álláspontjukat. A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) nyilatkozatát olvassa fel valaki, dátuma: 1988. május 14. Az Erdélyből menekültek, a romániai nemzeti kisebbségek melletti állásfoglalás, szolidaritás a román néppel, a Ceausescu-diktatúra elítélése stb.. Az Erdélyt védő magyarországi független bizottság felhívása: június 27-én 18 órakor fáklyás felvonulást szerveznek a Hősök téren, a falurombolás ellen.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-05, Duration: 25 min.
305-0-3:33/7
Protest for Transylvania. Camera One
Erdély-tüntetés. Kamera A
Traveling to Heroes‘ Square by bus 105, Népköztársaság Avenue. Demonstrators are gathering. Heroes’ Square, Budapest. Call to protest against the destruction of villages, footage of the crowd. National anthem, reading the memorandum, march with torches, György Dózsa Street, police cordon. Waiting in front of the Romanian embassy, failing to hand over the memo. Heroes‘ Square, Székely anthem.
105-ös busszal a Hősök tere felé, utasok a buszon, Népköztársaság útja. Tüntetők gyülekezése. Budapest, Hősök tere. Falurombolás elleni felhívás, tömeg-képek, Himnusz, memorandum ismertetése, fáklyás vonulás, Dózsa György út, rendőri sorfal. Várakozás a román nagykövetség előtt, a memorandum-átadás meghiúsul. Hősök tere, Székely himnusz.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-06-27, Duration: 49 min.
DVD-ROM #34
305-0-3:34/1
Hungarian Democratic Forum Meeting in Jurta Theater
Magyar Demokrata Fórum MDF nyilvánosság fórum Jurta Színház
Contributions. Richárd Hirschler on the relationship between the press and press control. Dénes Csengey on important events that constitute secret in the country. János Kis, Gábor Czakó. János Dénes on the destruction of villages in Romania, Call to All Peoples of the World. Zoltán Bíró chairing. János Betlen interviews Zoltán Bíró in open air. On the relationship of the Hungarian Democratic Forum with the government and with the democratic opposition, the type of the event. International press conference with English interpretation. Csaba Gy. Kiss, István Csurka, Sándor Csoóri. About new organizations, the bottom up organization of society, Alliance of Young Democrats, Network, Democratic Trade Union of Scientific Workers. The Hungarian Democratic Forum transforming into a party, its being an intellectuals’ organization. Relationship with the government. The rural-urban opposition. Continuation of the event, chaired by Sándor Lezsák. Contributions. Information on the operations of Network. Csaba Gy. Kiss on the visibility of the Hungarian Democratic Forum. Gyula Fekete. Gáspár Miklós Tamás, some aspects of the understanding of free press. László Ablonczy. Tibor Derdák on Moldova’s article on Gypsy perpetrators, announcement of organizing Wallenberg Circle. Sándor Lendvai, turner in Csepel Works talks about his life, experience and opinion about the regime.
Hozzászólások. Hirschler Richárd a sajtóirányítás és a sajtó viszonyáról. Csengey Dénes azokról a fontos eseményekről, amelyek titkot képeznek az országban. Kis János, Czakó Gábor. Dénes János a romániai falurombolásról,‚Felhívás a világ népeihez. Bíró Zoltán elnököl. Interjú a szabadban Bíró Zoltánnal, Betlen János. A Magyar Demokrata Fórum (MDF)-nek a kormányhoz és a demokratikus ellenzékhez való viszonyáról, a rendezvények jellegéről. Nemzetközi sajtótájékoztató, angol tolmácsolással. Kiss Gy. Csaba, Csurka István, Csoóri Sándor. Az új szervezetekről, a társadalom alulról való szerveződéséről, a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-ről, a Hálózatról, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ)-ről. Az MDF párttá alakulásáról, értelmiségi jellegéről. A kormányhoz való viszonyról. A népi-urbánus ellentétről. A rendezvény folytatása. Lezsák Sándor elnököl. Hozzászólások. Tájékoztatás a Hálózat tevékenységéről. Kiss Gy. Csaba az MDF nyilvánosságáról. Fekete Gyula. Tamás Gáspár Miklós, a sajtószabadság értelmezésével kapcsolatos néhány szempont. Ablonczy László. Derdák Tibor Moldova cigánybűnözőkről írt cikkéről, bejelentés a Wallenberg Kör szervezéséről. Lendvai Sándor csepeli vasesztergályos saját életéről, tapasztalatairól, véleménye a rendszerről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:52:00
305-0-3:34/4
Hungarian Democratic Forum Meeting in Jurta Theater
Magyar Demokrata Fórum MDF nyilvánosság fórum Jurta Színház
Contributions. Richárd Hirschler on the relationship between the press and press control. Dénes Csengey on important events that constitute secret in the country. János Kis, Gábor Czakó. János Dénes on the destruction of villages in Romania, Call to All Peoples of the World. Zoltán Bíró chairing. János Betlen interviews Zoltán Bíró in open air. On the relationship of the Hungarian Democratic Forum with the government and with the democratic opposition, the type of the event. International press conference with English interpretation. Csaba Gy. Kiss, István Csurka, Sándor Csoóri. About new organizations, the bottom up organization of society, Alliance of Young Democrats, Network, Democratic Trade Union of Scientific Workers. The Hungarian Democratic Forum transforming into a party, its being an intellectuals’ organization. Relationship with the government. The rural-urban opposition. Continuation of the event, chaired by Sándor Lezsák. Contributions. Information on the operations of Network. Csaba Gy. Kiss on the visibility of the Hungarian Democratic Forum. Gyula Fekete. Miklós Tamás Gáspár, some aspects of the understanding of free press. László Ablonczy. Tibor Derdák on Moldova’s article on Gypsy perpetrators, announcement of organizing Wallenberg Circle. Sándor Lendvai, turner in Csepel Works talks about his life, experience and opinion about the regime.
Hozzászólások. Hirschler Richárd a sajtóirányítás és a sajtó viszonyáról. Csengey Dénes azokról a fontos eseményekről, amelyek titkot képeznek az országban. Kis János, Czakó Gábor. Dénes János a romániai falurombolásról,‚Felhívás a világ népeihez. Bíró Zoltán elnököl. Interjú a szabadban Bíró Zoltánnal, Betlen János. A Magyar Demokrata Fórum (MDF)-nek a kormányhoz és a demokratikus ellenzékhez való viszonyáról, a rendezvények jellegéről. Nemzetközi sajtótájékoztató, angol tolmácsolással. Kiss Gy. Csaba, Csurka István, Csoóri Sándor. Az új szervezetekről, a társadalom alulról való szerveződéséről, a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-ről, a Hálózatról, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ)-ről. Az MDF párttá alakulásáról, értelmiségi jellegéről. A kormányhoz való viszonyról. A népi-urbánus ellentétről. A rendezvény folytatása. Lezsák Sándor elnököl. Hozzászólások. Tájékoztatás a Hálózat tevékenységéről. Kiss Gy. Csaba az MDF nyilvánosságáról. Fekete Gyula. Tamás Gáspár Miklós, a sajtószabadság értelmezésével kapcsolatos néhány szempont. Ablonczy László. Derdák Tibor Moldova cigánybűnözőkről írt cikkéről, bejelentés a Wallenberg Kör szervezéséről. Lendvai Sándor csepeli vasesztergályos saját életéről, tapasztalatairól, véleménye a rendszerről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-05-15, Duration: 172 min.
DVD-ROM #35
305-0-3:35/1
Protest for Transylvania. Camera 2
Tüntetés Erdélyért. Kamera B
György Dózsa Street, traffic. Demonstration to protest against the demolition of villages in Romania. Gathering, Székely anthem. Speeches. March with torches to the Romanian embassy. Police presence. Failing to hand over the memorandum, marching back to Heroes’ Square. Székely anthem. János Dénes delivers speech, report on failing to hand over the memorandum. Singing Szózat.
Dózsa György út, forgalom. Tüntetés a romániai falvak lerombolása ellen. Gyülekezés, Székely himnusz. Beszédek. Fáklyás felvonulás a román nagykövetség elé. Rendőri készültség. A memorandum-átadás meghiúsul, vonulás vissza a Hősök terére. Székely himnusz. Dénes János szónokol. Beszámoló a memorandum átadásának meghiúsulásáról. Szózat.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:18:00
305-0-3:35/2
Youth Conference
Ifjúsági összejövetel
Fragments of a presentation in a tent, loitering during breaks outside. Cold, blanket, sleeping bag. Some of those present are István Hegedűs, Sándor Rácz, Csaba Vass, Zoltán Király, Attila Ágh, László Lengyel. Calvinist church in Balatonszárszó. Remembering the meeting in 1943, elderly audience, fragments of speeches, István Huszár. Putting a wreath on a memorial plate.
Előadás-töredékek egy sátorban, a szünetben ténfergés a szabadban. Hideg, pokróc, hálózsák. A jelenlévők között: Hegedűs István, Rácz Sándor, Vass Csaba, Király Zoltán, Ágh Attila, Lengyel László. Balatonszárszói református templom. Egy teremben emlékezés az 1943-as találkozóra, idősebb közönség, beszéd-töredékek, Huszár István. Emléktábla-koszorúzás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:37:00
305-0-3:35/5
Protest for Transylvania. Camera 2
Tüntetés Erdélyért. Kamera B
György Dózsa Street, traffic. Demonstration to protest against the demolition of villages in Romania. Gathering, Székely anthem. Speeches. March with torches to the Romanian embassy. Police presence. Failing to hand over the memorandum, marching back to Heroes’ Square. Székely anthem. János Dénes delivers speech, report on failing to hand over the memorandum. Singing Szózat.
Dózsa György út, forgalom. Tüntetés a romániai falvak lerombolása ellen. Gyülekezés, Székely himnusz. Beszédek. Fáklyás felvonulás a román nagykövetség elé. Rendőri készültség. A memorandum-átadás meghiúsul, vonulás vissza a Hősök terére. Székely himnusz. Dénes János szónokol. Beszámoló a memorandum átadásának meghiúsulásáról. Szózat.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-06-27, Duration: 78 min.
305-0-3:35/6
Youth Conference
Ifjúsági összejövetel
Fragments of a presentation in a tent, loitering during breaks outside. Cold, blanket, sleeping bag. Some of those present are István Hegedűs, Sándor Rácz, Csaba Vass, Zoltán Király, Attila Ágh, László Lengyel. Calvinist church in Balatonszárszó. Remembering the meeting in 1943, elderly audience, fragments of speeches, István Huszár. Putting a wreath on a memorial plate.
Előadás-töredékek egy sátorban, a szünetben ténfergés a szabadban. Hideg, pokróc, hálózsák. A jelenlévők között: Hegedűs István, Rácz Sándor, Vass Csaba, Király Zoltán, Ágh Attila, Lengyel László. Balatonszárszói református templom. Egy teremben emlékezés az 1943-as találkozóra, idősebb közönség, beszéd-töredékek, Huszár István. Emléktábla-koszorúzás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-08-25, Duration: 37 min.
DVD-ROM #36
305-0-3:36/1
Paris, Pere Lachaise Cemetery, Symbolic Grave of the Victims of the 1956 Hungarian Revolution. Camera One
Párizs Père Lachaise temető, megemlékezés az Emberi Jogok Ligája által állított jelképes 1956-os sírnál. Kamera A
Footage of the symbolic grave, inscription: For Imre Nagy, Géza Losonczy, Pál Maléter, József Szilágyi, Miklós Gimes and all the executed martyrs of the 1956 revolution who do not have a grave in their homeland. Footage in the area around the graves. Present are Márta Elbert, István Jávor, Gábor Havas, András B. Hegedűs, Péter Kende, Erzsébet Nagy, Judit Gyenes, Miklós Vásárhelyi. Ceremonial speeches: Tibor Méray, Ferenc Fejtő, Gilles Martinet, French Socialist Party, Claudio Martelli, Italian Socialist Party, Pierro Fassino, Italian Communist Party, Miklós Vásárhelyi, Éva Szörényi reads the poem Imre Nagy by György Faludy, Marseillaise, national anthem.
Felvételek a jelképes sírról, felirat: Nagy Imrének, Losonczy Gézának, Maléter Pálnak, Szilágyi Józsefnek, Gimes Miklósnak és az 1956-os magyar forradalom minden kivégzettjének, akiknek saját hazájukban nincs sírjuk. Felvételek a sír körül, a jelenlévők között Elbert Márta, Jávor István, Havas Gábor, Hegedűs B. András, Kende Péter, Nagy Erzsébet, Gyenes Judit, Vásárhelyi Miklós. Ünnepi beszédek, 14. perctől: Méray Tibor, Fejtő Ferenc, Gilles Martinet, Francia Szocialista Párt; Claudio Martelli, Olasz Szocialista Párt; Pierro Fassino, Olasz Kommunista Párt; Vásárhelyi Miklós, Szörényi Éva; vers Faludy György: Nagy Imre;, Marseillaise, Himnusz.
raw material, French language, Date of Production: 1988, Duration: 00:27:00
305-0-3:36/2
Paris, Pere Lachaise Cemetery, Symbolic Grave of the Victims of the 1956 Hungarian Revolution. Camera One, Part 2
Párizs, Père Lachaise temető, megemlékezés az Emberi Jogok Ligája által állított jelképes 1956-os sírnál. Kamera A 2
Footage of the symbolic grave, inscription: For Imre Nagy, Géza Losonczy, Pál Maléter, József Szilágyi, Miklós Gimes and all the executed martyrs of the 1956 revolution who do not have a grave in their homeland. Footage in the area around the graves. Present are Márta Elbert, István Jávor, Gábor Havas, András B. Hegedűs, Péter Kende, Erzsébet Nagy, Judit Gyenes, Miklós Vásárhelyi. Ceremonial speeches: Tibor Méray, Ferenc Fejtő, Gilles Martinet, French Socialist Party, Claudio Martelli, Italian Socialist Party, Pierro Fassino, Italian Communist Party, Miklós Vásárhelyi, Éva Szörényi reads the poem Imre Nagy by György Faludy, Marseillaise, national anthem.
Felvételek a jelképes sírról, felirat: Nagy Imrének, Losonczy Gézának, Maléter Pálnak, Szilágyi Józsefnek, Gimes Miklósnak és az 1956-os magyar forradalom minden kivégzettjének, akiknek saját hazájukban nincs sírjuk. Felvételek a sír körül, a jelenlévők között Elbert Márta, Jávor István, Havas Gábor, Hegedűs B. András, Kende Péter, Nagy Erzsébet, Gyenes Judit, Vásárhelyi Miklós. Ünnepi beszédek, 14. perctől: Méray Tibor, Fejtő Ferenc, Gilles Martinet, Francia Szocialista Párt; Claudio Martelli, Olasz Szocialista Párt; Pierro Fassino, Olasz Kommunista Párt; Vásárhelyi Miklós, Szörényi Éva; vers Faludy György: Nagy Imre;, Marseillaise, Himnusz.
raw material, French language, Date of Production: 1988, Duration: 00:54:00
DVD-ROM #37
305-0-3:37/1
Remembering the Victims of the 1956 Hungarian Revolution in Paris. Camera Two
Megemlékezés az Emberi Jogok Ligája által állított jelképes 1956-os sírnál. Kamera B
Gala dinner, toast by Péter Kende. Footage in the cemetery. Márta Elbert. Interviews: Ernő Nagy, Miklós Vásárhelyi, Pierro Fassino. Speeches by Tibor Méray, Ferenc Fejtő. Unveiling the monument, Erzsébet Nagy, Jenő Sujánszky. Speeches: Gilles Martinet, Pierro Fassino, Miklós Vásárhelyi, Éva Szörényi reads a poem, Jenő Sujánszky. Placing wreaths and flowers. Marseillaise, national anthem. Interviews with Alíz Halda, László Szabó. Press conference: Ferenc Fejtő, Miklós Vásárhelyi, Judit Gyenes, Anna Losonczy, Júlia Szilágyi. Gábor Havas interviews Ferenc Fejtő about the history of the memorial.
Ünnepi vacsora, Kende Péter pohárköszöntője. Temetői felvételek. Elbert Márta. Interjúk: Nagy Ernő, Vásárhelyi Miklós, Pierro Fassino. Unnepi beszédek: Méray Tibor, Fejtő Ferenc. Az emlékmű leleplezése, Nagy Erzsébet, Sujánszky Jenő. Beszédek: Gilles Martinet, Pierro Fassino, Vásárhelyi Miklós, Szörényi Éva vers; Sujánszky Jenő. Koszorúzások, virágok elhelyezése. Marseillaise, Himnusz. Interjúk: Halda Alíz, Szabó László. Sajtótájékoztató: Fejtő Ferenc, Vásárhelyi Miklós, Gyenes Judit, Losonczy Anna, Szilágyi Júlia. Havas Gábor interjú Fejtő Ferenccel az emlékmű megszületésének történetéről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 03:04:00
305-0-3:37/3
Remembering the Victims of the 1956 Hungarian Revolution in Paris. Camera Two
Megemlékezés az Emberi Jogok Ligája által állított jelképes 1956-os sírnál. Kamera B
Gala dinner, toast by Péter Kende. Footage in the cemetery. Márta Elbert. Interviews: Ernő Nagy, Miklós Vásárhelyi, Pierro Fassino. Speeches by Tibor Méray, Ferenc Fejtő. Unveiling the monument, Erzsébet Nagy, Jenő Sulyánszky. Speeches: Gilles Martinet, Pierro Fassino, Miklós Vásárhelyi, Éva Szörényi reads a poem, Jenő Sulyánszky. Placing wreaths and flowers. Marseilles, national anthem. Interviews with Aliz Halda, László Szabó. Press conference: Ferenc Fejtő, Miklós Vásárhelyi, Judit Gyenes, Anna Losonczy, Júlia Szilágyi. Gábor Havas interviews Ferenc Fejtő about the history of the memorial.
Ünnepi vacsora, Kende Péter pohárköszöntője. Temetői felvételek. Elbert Márta. Interjúk: Nagy Ernő, Vásárhelyi Miklós, Pierro Fassino. Unnepi beszédek: Méray Tibor, Fejtő Ferenc. Az emlékmű leleplezése, Nagy Erzsébet, Sulyánszky Jenő. Beszédek: Gilles Martinet, Pierro Fassino, Vásárhelyi Miklós, Szörényi Éva vers; Sulyánszky Jenő. Koszorúzások, virágok elhelyezése. Marseilles, Himnusz. Interjúk: Halda Aliz, Szabó László. Sajtótájékoztató: Fejtő Ferenc, Vásárhelyi Miklós, Gyenes Judit, Losonczy Anna, Szilágyi Júlia. Interjú Fejtő Ferenccel, Havas Gábor, az emlékmű megszületésének történetéről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-06-16, Duration: 184 min.
DVD-ROM #38
305-0-3:38/1
1956 Commemoration in Paris and Interviews
Párizs 1956-os emlékülés, interjúk
Péter Kende’s report on the commemoration in Budapest June 16. Saying thanks to helpers in creating the memorial. Speeches by Éva Szörényi, Erzsébet Nagy, Pál Lőcsei, Alíz Halda, Tibor Méray, Artúr Kárász, László Luka. Handing over the Imre-Nagy award to Ferenc Fejtő, President of the League of Human Rights. Interview with the founding member of the Italian Communist Party. Interview with Judit Gyenes about Pál Maléter.
Kende Péter beszámolója a június 16-i budapesti megemlékezésekről. Köszönetnyilvánítás az emlékmű-állításban közreműködőknek. Beszédek: Szörényi Éva, Nagy Erzsébet, Lőcsei Pál, Halda Alíz, Méray Tibor, Kárász Artúr, Luka László. A Nagy Imre-díj átadása az Emberi Jogok Ligájának, elnökének, Fejtő Ferencnek. Interjú az Olasz KP alapító tagjával. Interjú Gyenes Judittal Maléter Pálról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:37:00
305-0-3:38/2
1956 Commemoration and Interviews in Paris. Continued
Párizs 1956-os emlékülés, interjúk - folytatás
Péter Kende’s report on the commemoration in Budapest June 16. Saying thanks to helpers in creating the memorial. Speeches by Éva Szörényi, Erzsébet Nagy, Pál Lőcsei, Alíz Halda, Tibor Méray, Artúr Kárász, László Luka. Handing over the Imre-Nagy award to Ferenc Fejtő, President of the League of Human Rights. Interview with the founding member of the Italian Communist Party. Interview with Judit Gyenes about Pál Maléter.
Kende Péter beszámolója a június 16-i budapesti megemlékezésekről. Köszönetnyilvánítás az emlékmű-állításban közreműködőknek. Beszédek: Szörényi Éva, Nagy Erzsébet, Lőcsei Pál, Halda Alíz, Méray Tibor, Kárász Artúr, Luka László. A Nagy Imre-díj átadása az Emberi Jogok Ligájának, elnökének, Fejtő Ferencnek. Interjú az Olasz KP alapító tagjával. Interjú Gyenes Judittal Maléter Pálról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:16:00
305-0-3:38/6
1956 Commemoration in Paris and Interviews
Párizs 1956-os emlékülés, interjúk
Péter Kende’s report on the commemoration in Budapest June 16. Saying thanks to helpers in creating the memorial. Speeches by Éva Szörényi, Erzsébet Nagy, Pál Lőcsei, Alíz Halda, Tibor Méray, Artúr Kárász, László Luka. Handing over the Imre-Nagy award to Ferenc Fejtő, President of the League of Human Rights. Interview with the founding member of the Italian Communist Party. Interview with Judit Gyenes about Pál Maléter.
Kende Péter beszámolója a június 16-i budapesti megemlékezésekről. Köszönetnyilvánítás az emlékmű-állításban közreműködőknek. Beszédek: Szörényi Éva, Nagy Erzsébet, Lőcsei Pál, Halda Alíz, Méray Tibor, Kárász Artúr, Luka László. A Nagy Imre-díj átadása az Emberi Jogok Ligájának, elnökének, Fejtő Ferencnek. Interjú az Olasz KP alapító tagjával. Interjú Gyenes Judittal Maléter Pálról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-06-16, Duration: 37 min.
305-0-3:38/7
1956 Commemoration and Interviews in Paris. Continued
Párizs 1956-os emlékülés, interjúk - folytatás
Péter Kende’s report on the commemoration in Budapest June 16. Saying thanks to helpers in creating the memorial. Speeches by Éva Szörényi, Erzsébet Nagy, Pál Lőcsei, Alíz Halda, Tibor Méray, Artúr Kárász, László Luka. Handing over the Imre-Nagy award to Ferenc Fejtő, President of the League of Human Rights. Interview with the founding member of the Italian Communist Party. Interview with Judit Gyenes about Pál Maléter.
Kende Péter beszámolója a június 16-i budapesti megemlékezésekről. Köszönetnyilvánítás az emlékmű-állításban közreműködőknek. Beszédek: Szörényi Éva, Nagy Erzsébet, Lőcsei Pál, Halda Alíz, Méray Tibor, Kárász Artúr, Luka László. A Nagy Imre-díj átadása az Emberi Jogok Ligájának, elnökének, Fejtő Ferencnek. Interjú az Olasz KP alapító tagjával. Interjú Gyenes Judittal Maléter Pálról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-06-16, Duration: 136 min.
DVD-ROM #39
305-0-3:39/1
Pere Lachaise Cemetery in Paris
Párizsi Père Lachaise temető
Interviews. Footage in cemetery Père Lachaise, at the memorial. Interview with a freedom fighter living in Geneva. Interview with Júlia Szilágyi, and with Jenő Sujánszky, HUngarian Freedom Fighters Federation. The interviews were made by sociologist Gábor Havas.
Interjúk. Felvételek a Père Lachaise temetőben, az emlékműnél. Interjú egy Genfben élő 1956-ossal. Interjú Szilágyi Júliával. Interjú Sujánszky Jenővel, Magyar Szabadságharcos Világszövetség. Az interjúkat készítettte Havas Gábor szociológus.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 03:01:00
305-0-3:39/5
Père Lachaise Cemetery in Paris
Párizsi Père Lachaise temető
Interviews. Footage in cemetery Père Lachaise, at the memorial. Interview with a freedom fighter living in Geneva. Interview with Júlia Szilágyi, and with Jenő Sulyánszky, Freedom Fighters’ Association. The interviews were made by sociologist Gábor Havas.
Interjúk. Felvételek a Père Lachaise temetőben, az emlékműnél. Interjú egy Genfben élő 1956-ossal. Interjú Szilágyi Júliával. Interjú Sulyánszky Jenővel, Szabadságharcos Szövetség. Az interjúkat készítettte Havas Gábor szociológus.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-06-17, Duration: 181 min.
DVD-ROM #40
305-0-3:40/1
Interviews with Jenő Sujánszky and Tibor Méray
Párizs, interjú: Sujánszky Jenő és Méray Tibor
Interview by Gábor Havas.
Havas Gábor interjúja.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:30:00
305-0-3:40/2
Interview with Tibor Méray
Méray Tibor interjú
Interview by Gábor Havas.
Havas Gábor interjúja.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:42:00
305-0-3:40/4
Interviews with Jenő Sulyánszky and Tibor Méray
Párizs, interjú: Sulyánszky Jenő és Méray Tibor
Interview by Gábor Havas.
Havas Gábor interjúja.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-06-17, Duration: 90 min.
305-0-3:40/8
Interview with Tibor Méray
Méray Tibor interjú
Interview by Gábor Havas.
Havas Gábor interjúja.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-06-17, Duration: 102 min.
DVD-ROM #41
305-0-3:41/1
Interview with Jenő Sujánszky, István Németh, Rezső Kiss
Sujánszky Jenő, Németh István, Kiss Rezső interjú
Hungarian émigrés in Paris talk about the 1956 revolution and their involvement. The Corvin group, Pál Maléter, Gergely Pongrácz, fake identity papers, worker, factory, emigration, charged with spying, executions, State Security Authority, archive photo, personal papers.
Párizsi emigránsok az 1956-os forradalomról, saját részvételükről. Helyszín: Párizs. Corvin-közi csoport, Maléter Pál, Pongrácz Gergely, hamis igazolvány, munkás, gyár, emigráció, kémkedési vád, kivégzések, Államvédelmi Hatóság (ÁVH), archív fotó, személyes iratok.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 03:00:00
305-0-3:41/9
Interview with Jenő Sulyánszky, István Németh, Rezső Kiss
Sulyánszky Jenő, Németh István, Kiss Rezső interjú
Hungarian émigrés in Paris talk about the 1956 revolution and their involvement. The Corvin group, Pál Maléter, Gergely Pongrácz, fake identity papers, worker, factory, emigration, charged with spying, executions, state security organ, archive photo, personal papers.
Párizsi emigránsok az 1956-os forradalomról, saját részvételükről. Helyszín: Párizs. Corvin-közi csoport, Maléter Pál, Pongrácz Gergely, hamis igazolvány, munkás, gyár, emigráció, kémkedési vád, kivégzések, államvédelmi hivatal (ÁVO), archív fotó, személyes iratok.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-06-17, Duration: 180 min.
DVD-ROM #42
305-0-3:42/1
Interview with István Németh and Rezső Kiss
Németh István, Kiss Rezső interjú
Hungarian émigrés in Paris talk about the 1956 revolution and their involvement.
Párizsi emigránsok az 1956-os forradalomról, saját részvételükről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 03:00:00
305-0-3:42/2
Interview with Rezső Kiss
Kiss Rezső interjú
The last 3 minutes of the interview. About the occupation of the Hungarian Radio building. Revolutionary euphoria.
Utolsó 3 perc az interjúból. A Magyar Rádió elfoglalása. Forradalmi mámor.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:03:00
305-0-3:42/10
Interview with István Németh and Rezső Kiss
Németh István, Kiss Rezső interjú
Hungarian émigrés in Paris talk about the 1956 revolution and their involvement.
Párizsi emigránsok az 1956-os forradalomról, saját részvételükről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-06, Duration: 180 min.
305-0-3:42/11
Interview with Rezső Kiss
Kiss Rezső interjú
The last 3 minutes of the interview. About the occupation of the Hungarian Radio building. Revolutionary euphoria.
Utolsó 3 perc az interjúból. A Magyar Rádió elfoglalása. Forradalmi mámor.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-06, Duration: 3 min.
DVD-ROM #43
305-0-3:43/1
Interview with László Rajk
Rajk László interjú
László Rajk’s home. About the 1956 memorial erected in cemetery Père Lachaise. Confrontation and debate between Rajk and the memorial committee. Why does not he accept responsibility for the memorial? For artistic and aesthetic reasons rather than political. The technical construction of the memorial is strongly objectionable. The Grósz administration is stupid to keep calling 1956 a counter revolution. The drawing of the memorial in Paris, design book.
Rajk László lakása. A párizsi Père Lachaise temetőben felállított 1956-os emlékműről. Ellentét ill. Vita Rajk és az emlékműbizottság között. Miért nem vállalta fel az emlékművet? Művészeti, esztétikai okok, nem pedig politikai. A műtárgy műszaki megvalósítása erősenkifogásolható. A Grósz-kormány ostoba, hogy 1956-ot továbbra is ellenforradalomnak nevezi. A párizsi emlékmű terve, terv füzet.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:48:00
305-0-3:43/2
Interview with Anna Losonczy
Losonczy Anna interjú
Daughter of Géza Losonczy. About the arrest of her father, the Yugoslavian embassy, memories of Romania. About 23rd October, piano lesson. Her memories of 1956-58 and later, death of her father, the memorial erected in in cemetery Pere Lachaise, Paris.
Losonczy Géza lánya. Apja letartóztatásáról, jugoszláv követség, romániai emlékek. Október 23-dikáról, zongoraóra. 1956-58-as és későbbi emlékeiről, édesapja haláláról, a párizsi Père Lachaise temetőben felállított emlékműről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:19:00
305-0-3:43/3
Protest for Human Rights in Népstadion Street Neighborhood
Népstadion út és környéke emberi jogi tüntetés
Gathering, a florist polishing her nails, activists of the Alliance of Young Democrats, a young person is giving a speech in the crowd, Universal Declaration of Human Rights. Marching, poster Protest, Székely anthem, Give Transylvania Back! Young people arriving at the stadium where the concert Amnesty International Human Rights Now! is held.
Gyülekezés, virágárus manikűröz, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) aktivisták, egy fiatal szónokol a tömegben, az emberi jogok egyetemes nyilatozata. Vonulás, transzpaerns Tiltakozz, Székely himnusz, Erdélyt vissza! Fiatalok érkezése a Népstadionhoz, az emberi jogi nemzetközi koncertre. 'Amnesty International Human Rights Now!' koncert.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:57:00
305-0-3:43/11
Interview with László Rajk
Rajk László interjú
László Rajk’s home. About the 1956 memorial erected in cemetery Père Lachaise. Confrontation and debate between Rajk and the memorial committee. Why does not he accept responsibility for the memorial? For artistic and aesthetic reasons rather than political. The technical construction of the memorial is strongly objectionable. The Grósz administration is stupid to keep calling 1956 a counter revolution. The drawing of the memorial in Paris, design book.
Rajk László lakása. A párizsi Père Lachaise temetőben felállított 1956-os emlékműről. Ellentét ill. Vita Rajk és az emlékműbizottság között. Miért nem vállalta fel az emlékművet? Művészeti, esztétikai okok, nem pedig politikai. A műtárgy műszaki megvalósítása erősenkifogásolható. A Grósz-kormány ostoba, hogy 1956-ot továbbra is ellenforradalomnak nevezi. A párizsi emlékmű terve, terv füzet.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-07-10, Duration: 48 min.
305-0-3:43/12
Interview with Anna Losonczy
Losonczy Anna interjú
Daughter of Géza Losonczy. About the arrest of her father, the Yugoslavian embassy, memories of Romania. About 23rd October, piano lesson. Her memories of 1956-58 and later, death of her father, the memorial erected in in cemetery Père Lachaise, Paris.
Losonczy Géza lánya. Apja letartóztatásáról, jugoszláv követség, romániai emlékek. Október 23-dikáról, zongoraóra. 1956-58-as és későbbi emlékeiről, édesapja haláláról, a párizsi Père Lachaise temetőben felállított emlékműről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-07-27, Duration: 79 min.
305-0-3:43/13
Protest for Human Rights in Népstadion Street Neighborhood
Népstadion út és környéke emberi jogi tüntetés
Gathering, a florist polishing her nails, activists of the Alliance of Young Democrats, a young person is giving a speech in the crowd, Universal Declaration of Human Rights. Marching, poster Protest, Székely anthem, Give Transylvania Back! Young people arriving at the stadium where the concert Amnesty International Human Rights Now! is held.
Gyülekezés, virágárus manikűröz, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) aktivisták, egy fiatal szónokol a tömegben, az emberi jogok egyetemes nyilatozata. Vonulás, transzpaerns Tiltakozz, Székely himnusz, Erdélyt vissza! Fiatalok érkezése a Népstadionhoz, az emberi jogi nemzetközi koncertre. 'Amnesty International Human Rights Now!' koncert.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-09-06, Duration: 57 min.
DVD-ROM #44
305-0-3:44/1
Batthyány Eternal Flame, Martyrs' Day. Camera One
Batthyány örökmécses Mártírok Napja. Kamera A
Cars, faces, gathering people. Organizer: Alliance of Young Democrats Workers’ Group. National anthem, photograph of the Arad martyrs, school children placing flowers. Poster: Lajos Batthyány – Imre Nagy. Speech: the Parliament should declare this day a national holiday. National anthem. Commemorative speech. Speech by Ottilia Solt, Hobó Singing Green-Yellow, some voices. Candles, speech. Delegation comes back from the Parliament. Demanding the rehabilitation of Imre Nagy, Zsolt Bayer, Gábor Czakó, poem read by a female voice. Poem Szózat.
Autók, arcok, gyülekezők. Szervező: Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) munkáscsoport. Himnusz, az aradi vértanúk fényképei, kisdobosok virágot helyeznek el. Transzparens: Batthyány Lajos – Nagy Imre. Beszéd – az Országgyűlés nyilvánítsa iskolaszünetté ezt a napot. Himnusz. Megemlékező beszéd. Solt Ottilia beszéde, Hobó Zöld-sárga, hangfoszlányok. Gyertyák, beszéd. Küldöttség visszaérkezése a Parlamentből. Nagy Imre rehabilitálásának követelése, Bayer Zsolt; Czakó Gábor, vers női hangon. Szózat.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:23:00
305-0-3:44/2
Batthyány Eternal Flame, Martyrs' Day. Camera Two
Batthyány örökmécses Mártírok Napja. Kamera B
National anthem. Reading the petition of the Alliance of Young Democrats addressed to the Speaker of the Parliament. National anthem. Speech by the representative of the Alliance of Young Democrats Workers’ Group and member of Romania Libera. Hobó singing Green-Yellow. Ottilia Solt on behalf of Network of Free Initiatives; representative of the Republican Circle. Zoltán Rockenbauer, member of the delegation coming back from the Parliament reports. Zsolt Bayer demanding the rehabilitation of Imre Nagy. Gábor Czakó on behalf of the organizers of the Hungarian Democratic Forum, Sarolta Filó from the Alliance of Young Democrats Workers’ Group reads a poem. Participating organizations place a wreath. Gábor Czakó: members of the Hungarian Democratic Forum are organizing a guard of honor for the night. Poem Szózat. Székely anthem, lighting candles, placing flowers. Sign on the memorial: “We Want Referendum on the Kossuth Coat of Arms”.
Himnusz. A parlament elnökének szóló Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-petíció felolvasása. Himnusz. Beszéd: a FIDESZ munkáscsoportjának képviselője, Romania Libera csoport képviselője. Hobó Zöld-sárga. Solt Ottilia a Szabad Kezdeményezések Hálózata nevében; a Republikánus Kör képviselője. A Parlamentből visszaérkezett küldöttségből Rockenbauer Zoltán beszámolója. Bayer Zsolt követeli Nagy Imre rehabilitálását, Nagy Imre rehabilitálásának követelése. Czakó Gábor a Magyar Demokrata Fórum (MDF) szervezői nevében; Filó Sarolta FIDESZ munkáscsoport verset mond. A részt vevő szervezetek koszorúzása. Czakó Gábor: az MDF tagjai éjszakai díszőrséget szerveznek. Szózat. Székely himnusz, gyertyagyújtás, virágok elhelyezése. Népszavazást Kossuth-címer ügyben – felirat az emlékművön.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:05:00
305-0-3:44/12
Batthyány Eternal Flame, Martyrs' Day. Camera One
Batthyány örökmécses Mártírok Napja. Kamera A
Cars, faces, gathering people. Organizer: Alliance of Young Democrats Workers’ Group. National anthem, photograph of the Arad martyrs, school children placing flowers. Poster: Lajos Batthyány – Imre Nagy. Speech: the Parliament should declare this day a national holiday. National anthem. Commemorative speech. Speech by Ottilia Solt, Hobó Singing Green-Yellow, some voices. Candles, speech. Delegation comes back from the Parliament. Demanding the rehabilitation of Imre Nagy, Zsolt Bayer, Gábor Czakó, poem read by a female voice. Poem Szózat.
Autók, arcok, gyülekezők. Szervező: Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) munkáscsoport. Himnusz, az aradi vértanúk fényképei, kisdobosok virágot helyeznek el. Transzparens: Batthyány Lajos – Nagy Imre. Beszéd – az Országgyűlés nyilvánítsa iskolaszünetté ezt a napot. Himnusz. Megemlékező beszéd. Solt Ottilia beszéde, Hobó Zöld-sárga, hangfoszlányok. Gyertyák, beszéd. Küldöttség visszaérkezése a Parlamentből. Nagy Imre rehabilitálásának követelése, Bayer Zsolt; Czakó Gábor, vers női hangon. Szózat.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-06, Duration: 23 min.
305-0-3:44/14
Batthyány Eternal Flame, Martyrs' Day. Camera Two
Batthyány örökmécses Mártírok Napja. Kamera B
National anthem. Reading the petition of the Alliance of Young Democrats addressed to the Speaker of the Parliament. National anthem. Speech by the representative of the Alliance of Young Democrats Workers’ Group and member of Romania Libera. Hobó singing Green-Yellow. Ottilia Solt on behalf of Network of Free Initiatives; representative of the Republican Circle. Zoltán Rockenbauer, member of the delegation coming back from the Parliament reports. Zsolt Bayer demanding the rehabilitation of Imre Nagy. Gábor Czakó on behalf of the organizers of the Hungarian Democratic Forum, Sarolta Filó from the Alliance of Young Democrats Workers’ Group reads a poem. Participating organizations place a wreath. Gábor Czakó: members of the Hungarian Democratic Forum are organizing a guard of honor for the night. Poem Szózat. Székely anthem, lighting candles, placing flowers. Sign on the memorial: “We Want Referendum on the Kossuth Coat of Arms”.
Himnusz. A parlament elnökének szóló Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-petíció felolvasása. Himnusz. Beszéd: a FIDESZ munkáscsoportjának képviselője, Romania Libera csoport képviselője. Hobó Zöld-sárga. Solt Ottilia a Szabad Kezdeményezések Hálózata nevében; a Republikánus Kör képviselője. A Parlamentből visszaérkezett küldöttségből Rockenbauer Zoltán beszámolója. Bayer Zsolt követeli Nagy Imre rehabilitálását, Nagy Imre rehabilitálásának követelése. Czakó Gábor a Magyar Demokrata Fórum (MDF) szervezői nevében; Filó Sarolta FIDESZ munkáscsoport verset mond. A részt vevő szervezetek koszorúzása. Czakó Gábor: az MDF tagjai éjszakai díszőrséget szerveznek. Szózat. Székely himnusz, gyertyagyújtás, virágok elhelyezése. Népszavazást Kossuth-címer ügyben – felirat az emlékművön.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-06, Duration: 65 min.
DVD-ROM #45
305-0-3:45/1
Batthyány Eternal Flame, Martyrs' Day. Camera Three
Batthyány örökmécses Mártírok Napja. Kamera C
Gathering. National anthem. Footage of the neighborhood and of participants. Close ups, faces, clothing, shoes. Reading the petition of the Alliance of Young Democrats addressed to the Speaker of the Parliament. National anthem. Speech by the representative of the Alliance of Young Democrats Workers’ Group and member of Romania Libera. Hobó sings Green-Yellow. Ottilia Solt on behalf of the Network of Free Initiatives. Péter Turcsány reads a poem. Speech by József Balla, representative of the Republican Circle. Zoltán Rockenbauer, member of the delegation coming back from the Parliament reports. Speech by Zsolt Bayer and Gábor Czakó on behalf of the organizers of the Hungarian Democratic Forum, Sarolta Filó from the Alliance of Young Democrats Workers’ Group reads a poem by Gáspár Nagy. Participating organizations place a wreath. Gábor Czakó: members of the Hungarian Democratic Forum are organizing a guard of honor for the night. Poem Szózat. Wreaths, flags, posters. Székely anthem, lighting candles, placing flowers.
Gyülekezés. Himnusz. Felvételek a környékről, a résztvevőkről. Sok közeli, arcok, ruha, cipők. A parlament elnökének szóló Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-petíció felolvasása. Himnusz. Beszéd: a FIDESZ munkáscsoportjának képviselője, Romania Libera csoport képviselője. Hobó Zöld-sárga. Solt Ottilia a Szabad Kezdeményezések Hálózata nevében. Turcsány Péter – vers. A Republikánus Kör képviselőjének, Balla József beszéde. A Parlamentből visszaérkezett küldöttségből Rockenbauer Zoltán beszámolója. Beszéd: Bayer Zsolt, Czakó Gábor a Magyar Demokrata Fórum (MDF) szervezői nevében. Filó Sarolta FIDESZ munkáscsoport Nagy Gáspár versét szavalja. A részt vevő szervezetek koszorúzása. Czakó Gábor: az MDF tagjai éjszakai díszőrséget szerveznek. Szózat. Koszorúk, zászlók, transzparensek. Székely himnusz, gyertyagyújtás, virágok elhelyezése.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:33:00
305-0-3:45/2
Batthyány Eternal Flame, Martyrs' Day. Camera Four
Batthyány örökmécses Mártírok Napja. Kamera D
Gathering. National anthem. Footage of the neighborhood and of participants. Reading the petition of the Alliance of Young Democrats addressed to the Speaker of the Parliament. National anthem. Speech by the representative of the Alliance of Young Democrats Workers’ Group and member of Romania Libera. Hobó sings Green-Yellow. Ottilia Solt on behalf of the Network of Free Initiatives. Péter Turcsány reads a poem. Speech by József Balla, representative of the Republican Circle. Zoltán Rockenbauer, member of the delegation coming back from the Parliament reports. Speech by Zsolt Bayer and Gábor Czakó on behalf of the organizers of the Hungarian Democratic Forum, Sarolta Filó from the Alliance of Young Democrats Workers’ Group reads a poem by Gáspár Nagy. Participating organizations place a wreath. Gábor Czakó: members of the Hungarian Democratic Forum are organizing a guard of honor for the night. Poem Szózat. Wreaths, flags, posters. Székely anthem, lighting candles, placing flowers.
Gyülekezés. Himnusz. Felvételek a környékről, a résztvevőkről. Sok közeli, arcok, ruha, cipők. A parlament elnökének szóló Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-petíció felolvasása. Himnusz. Beszéd: a FIDESZ munkáscsoportjának képviselője, Romania Libera csoport képviselője. Hobó Zöld-sárga. Solt Ottilia a Szabad Kezdeményezések Hálózata nevében. Turcsány Péter – vers. A Republikánus Kör képviselőjének, Balla József beszéde. A Parlamentből visszaérkezett küldöttségből Rockenbauer Zoltán beszámolója. Beszéd: Bayer Zsolt, Czakó Gábor a Magyar Demokrata Fórum (MDF) szervezői nevében. Filó Sarolta FIDESZ munkáscsoport Nagy Gáspár versét szavalja. A részt vevő szervezetek koszorúzása. Czakó Gábor: a Magyar Demokrata Fórum (MDF) tagjai éjszakai díszőrséget szerveznek. Szózat. Koszorúk, zászlók, transzparensek. Székely himnusz, gyertyagyújtás, virágok elhelyezése.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:05:00
305-0-3:45/13
Batthyány Eternal Flame, Martyrs' Day. Camera Three
Batthyány örökmécses Mártírok Napja. Kamera C
Gathering. National anthem. Footage of the neighborhood and of participants. Close ups, faces, clothing, shoes. Reading the petition of the Alliance of Young Democrats addressed to the Speaker of the Parliament. National anthem. Speech by the representative of the Alliance of Young Democrats Workers’ Group and member of Romania Libera. Hobó sings Green-Yellow. Ottilia Solt on behalf of the Network of Free Initiatives. Péter Turcsány reads a poem. Speech by József Balla, representative of the Republican Circle. Zoltán Rockenbauer, member of the delegation coming back from the Parliament reports. Speech by Zsolt Bayer and Gábor Czakó on behalf of the organizers of the Hungarian Democratic Forum, Sarolta Filó from the Alliance of Young Democrats Workers’ Group reads a poem by Gáspár Nagy. Participating organizations place a wreath. Gábor Czakó: members of the Hungarian Democratic Forum are organizing a guard of honor for the night. Poem Szózat. Wreaths, flags, posters. Székely anthem, lighting candles, placing flowers.
Gyülekezés. Himnusz. Felvételek a környékről, a résztvevőkről. Sok közeli, arcok, ruha, cipők. A parlament elnökének szóló Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-petíció felolvasása. Himnusz. Beszéd: a FIDESZ munkáscsoportjának képviselője, Romania Libera csoport képviselője. Hobó Zöld-sárga. Solt Ottilia a Szabad Kezdeményezések Hálózata nevében. Turcsány Péter – vers. A Republikánus Kör képviselőjének, Balla József beszéde. A Parlamentből visszaérkezett küldöttségből Rockenbauer Zoltán beszámolója. Beszéd: Bayer Zsolt, Czakó Gábor a Magyar Demokrata Fórum (MDF) szervezői nevében. Filó Sarolta FIDESZ munkáscsoport Nagy Gáspár versét szavalja. A részt vevő szervezetek koszorúzása. Czakó Gábor: az MDF tagjai éjszakai díszőrséget szerveznek. Szózat. Koszorúk, zászlók, transzparensek. Székely himnusz, gyertyagyújtás, virágok elhelyezése.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-06, Duration: 33 min.
305-0-3:45/15
Batthyány Eternal Flame, Martyrs' Day. Camera Four
Batthyány örökmécses Mártírok Napja. Kamera D
Gathering. National anthem. Footage of the neighborhood and of participants. Reading the petition of the Alliance of Young Democrats addressed to the Speaker of the Parliament. National anthem. Speech by the representative of the Alliance of Young Democrats Workers’ Group and member of Romania Libera. Hobó sings Green-Yellow. Ottilia Solt on behalf of the Network of Free Initiatives. Péter Turcsány reads a poem. Speech by József Balla, representative of the Republican Circle. Zoltán Rockenbauer, member of the delegation coming back from the Parliament reports. Speech by Zsolt Bayer and Gábor Czakó on behalf of the organizers of the Hungarian Democratic Forum, Sarolta Filó from the Alliance of Young Democrats Workers’ Group reads a poem by Gáspár Nagy. Participating organizations place a wreath. Gábor Czakó: members of the Hungarian Democratic Forum are organizing a guard of honor for the night. Poem Szózat. Wreaths, flags, posters. Székely anthem, lighting candles, placing flowers.
Gyülekezés. Himnusz. Felvételek a környékről, a résztvevőkről. Sok közeli, arcok, ruha, cipők. A parlament elnökének szóló Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-petíció felolvasása. Himnusz. Beszéd: a FIDESZ munkáscsoportjának képviselője, Romania Libera csoport képviselője. Hobó Zöld-sárga. Solt Ottilia a Szabad Kezdeményezések Hálózata nevében. Turcsány Péter – vers. A Republikánus Kör képviselőjének, Balla József beszéde. A Parlamentből visszaérkezett küldöttségből Rockenbauer Zoltán beszámolója. Beszéd: Bayer Zsolt, Czakó Gábor a Magyar Demokrata Fórum (MDF) szervezői nevében. Filó Sarolta FIDESZ munkáscsoport Nagy Gáspár versét szavalja. A részt vevő szervezetek koszorúzása. Czakó Gábor: a Magyar Demokrata Fórum (MDF) tagjai éjszakai díszőrséget szerveznek. Szózat. Koszorúk, zászlók, transzparensek. Székely himnusz, gyertyagyújtás, virágok elhelyezése.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-06, Duration: 65 min.
DVD-ROM #46
305-0-3:46/1
Democratic Trade Union of Scientific Workers' Founding Session
Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ alakuló ülés
Democratic Union of Scientific Workers. Metro Club. Opening speech by Júlia Szalai, electing the board of the meeting. Speech by Chair Pál Forgács. Approving the agenda and the rules of procedure, electing the members of the editing committee. Draft of the founding document presented by Csaba Őry. Presenting the draft charter, Ágnes Erdélyi. Contributions.
Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. Metró Klub. Megnyitó beszéd Szalai Júlia, az ülés elnökségének megválasztása. Az ülés elnökének - Forgács Pál - beszéde. Napirend jóváhagyása, az ülés ügyrendjének elfogadása, a szerkesztő bizottság tagjainak megválasztása. Az alapító levél tervezetének előterjesztése Őry Csaba. Az alapszabály tervezetének előterjesztése, Erdélyi Ágnes. Hozzászólások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:31:00
305-0-3:46/2
Democratic Trade Union of Scientific Workers' Founding Session. Continued
Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ alakuló ülés
Democratic Union of Scientific Workers. Metro Club. Opening speech by Júlia Szalai, electing the board of the meeting. Speech by Chair Pál Forgács. Approving the agenda and the rules of procedure, electing the members of the editing committee. Draft of the founding letter presented by Csaba Őry. Presenting the draft charter, Ágnes Erdélyi. Contributions.
Folytatás. Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. Metró Klub. Megnyitó beszéd Szalai Júlia, az ülés elnökségének megválasztása. Az ülés elnökének - Forgács Pál - beszéde. Napirend jóváhagyása, az ülés ügyrendjének elfogadása, a szerkesztő bizottság tagjainak megválasztása. Az alapító levél tervezetének előterjesztése Őry Csaba. Az alapszabály tervezetének előterjesztése, Erdélyi Ágnes. Hozzászólások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:02:00
305-0-3:46/3
International Press Conference of the Democratic Trade Union of Scientific Workers
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ sajtótájékoztatója
Participants: Pál Forgács, Júlia Szalai, Csaba Őry, Ágnes Erdélyi, Tibor Szécsényi. Questions: authorities on setting up the organization, negotiations with them
Résztvevők: Forgács Pál, Szalai Júlia, Őry Csaba, Erdélyi Ágnes, Szécsényi Tibor. Kérdések: a hivatalos szervek álláspontja a megalakulásról, milyen tárgyalások voltak eddig a hivatalos szervezetekkel; tervezik-e a szakszervezetek tagságának kampányszerű megújulását; volt-e olyan intézet, ahol a vezetés valamilyen tiltakozást jelentett be a szakszervezet ellen; hogyan értékelik a készülő új egyesületi törvényt; elképzelések a szakszervezet tevékenységéről; a Szolidaritással való hasonlóság; megengedik-e a kettős tagságot; mi a vélemény a pártértekezletről; a tagság összetétele, budapesti-vidéki arány; tagsági díj; SZOT-tal való vagyonmegosztás, anyagi és technikai lehetőségek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:50:00
305-0-3:46/4
International Press Conference of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Continued
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ sajtótájékoztatója - folytatás
Csaba Őry, Viktor Orbán, and Tamás Deutsch on the stage.
Pódiumon Őry Csaba, Orbán Viktor, Deutsch Tamás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:20:00
DVD-ROM #47
305-0-3:47/1
Interview with Péter Hanák
Hanák Péter interjú
The interviewer is Gábor F. Havas. The topics are: joining Democratic Trade Union of Scientific Workers, participation, the group organized in the Institute of History. Relationship with the National Council of Trade Unions, the government and new organizations such as the Alliance of Young Democrats and the Network of Free Initiatives. Budget cuts, laying off people, introducing personal income tax, value added tax raise, job insecurity, problems of civil servants in Hungary in 1988.
F. Havas Gábor kérdez. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ)-hez való csatlakozásról, részvételről, a Történettudományi Intézetben alakított csoportról. Viszony a Szakszervezetek Országos Tanácsához (SZOT), a kormányhoz, a többi új szervezethez - Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), Hálózat. Költségvetési megszorítások, munkahelyek megszűnése, személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó emelés, munkahely biztonság, közalkalmazottak ügye Magyarországon 1988.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:42:00
305-0-3:47/2
Press Conference of the Democratic Trade Union of Scientific Workers
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ sajtótájékoztatója
Representatives of the Democratic Trade Union of Scientific Workers: Vera Pécsi, Csaba Őry, György Kerekes, Pál Forgács, Endre Hann. András Szekfű’s report on the Danube barrage and the human chain.
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) képviselői: Pécsi Vera, Őry Csaba, Kerekes György, Forgács Pál, Hann Endre. Szekfű András tájékoztatója a vízlépcsőről, az élőláncról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:39:00
DVD-ROM #48
305-0-3:48/1
1st Delegates' Assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Part 1
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ I. küldöttgyűlése 1. rész
Representative of American trade union federation AFL-CIO welcomes the assembly. Comments. Voting on the program, the charter, suggestions and comments.
Az amerikai szakszervezeti szövetség, AFL-CIO képviselője üdvözli a küldöttgyűlést. Hozzászólások. Szavazások a programról és az alapszabályról, javaslatokkal, hozzászólásokkal.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:59:00
305-0-3:48/3
1st Delegates' Assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Part 1
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ I. küldöttgyűlése 1. rész
Representative of American trade union federation AFL-CIO welcomes the assembly. Comments. Voting on the program, the charter, suggestions and comments.
Az amerikai szakszervezeti szövetség, AFL-CIO képviselője üdvözli a küldöttgyűlést. Hozzászólások. Szavazások a programról és az alapszabályról, javaslatokkal, hozzászólásokkal.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-17, Duration: 119 min.
DVD-ROM #49
305-0-3:49/1
1st Delegates' Assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Part 2
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ I. küldöttgyűlése 2. rész
Assembly meeting of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Comments, debating the charter, voting.
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) küldöttgyűlése. Hozzászólások, alapszabály vita, szavazás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:07:00
305-0-3:49/4
1st Delegates' Assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Part 2
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ I. küldöttgyűlése 2. rész
Assembly meeting of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Comments, debating the charter, voting.
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) küldöttgyűlése. Hozzászólások, alapszabály vita, szavazás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-18, Duration: 127 min.
DVD-ROM #50
305-0-3:50/1
1st Delegates' Assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Part 2
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ küldöttgyűlése 2. rész
Building of the Hungarian Academy of Sciences. Assembly meeting of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Fragments from comments, footage in the lobby in the break. Notice board, photo, international press coverage.
Magyar Tudományos Akadémia épülete. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) küldöttgyűlése. Hozzászólás-töredékek, felvételek az előtérben, szünetben. Faliújság, fotó, külföldi sajtó visszhang.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:21:00
305-0-3:50/2
1st Delegates' Assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Part 3
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ küldöttgyűlése 3. rész
Building of the Hungarian Academy of Sciences. Voting on the program, the charter with suggestions and comments.
Magyar Tudományos Akadémia épülete. Szavazások a programról és az alapszabályról, javaslatokkal, hozzászólásokkal.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:05:00
305-0-3:50/5
1st Delegates' Assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Part 2
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ küldöttgyűlése 2. rész
Building of the Hungarian Academy of Sciences. Assembly meeting of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Fragments from comments, footage in the lobby in the break. Notice board, photo, international press coverage.
Magyar Tudományos Akadémia épülete. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) küldöttgyűlése. Hozzászólás-töredékek, felvételek az előtérben, szünetben. Faliújság, fotó, külföldi sajtó visszhang.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-17, Duration: 21 min.
305-0-3:50/6
1st Delegates' Assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Part 3
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ küldöttgyűlése 3. rész
Building of the Hungarian Academy of Sciences. Voting on the program, the charter with suggestions and comments.
Magyar Tudományos Akadémia épülete. Szavazások a programról és az alapszabályról, javaslatokkal, hozzászólásokkal.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-18, Duration: 125 min.
DVD-ROM #51
305-0-3:51/1
1st Delegates' Assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Part 4
Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ I. küldöttgyűlése 4. rész
Building of the Hungarian Academy of Sciences. Discussing the charter, voting, approving the amended charter. Appointing candidates for leadership bodies. Break. Voting. Proposed resolutions, voting. Approving the short version of the program. Making the names of elected members of the National Committee public. Closing remarks by Pál Forgács. International press conference; report by representatives of international trade union federations.
Magyar Tudományos Akadémia. Alapszabály-vita, szavazás, a módosított alapszabály elfogadása. Jelölés a vezető testületek tagjaira. Szünet. Szavazás. Határozati javaslatok, szavazások. A rövidített programnyilatkozat elfogadása. Az Országos Választmány megválasztott tagjainak ismertetése. Forgács Pál záró beszéde. Nemzetközi sajtótájékoztató; a nemzetközi szakszervezeti szövetségek képviselőinek tájékoztatói.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:38:00
305-0-3:51/7
1st Delegates' Assembly of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Part 4
Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete TDDSZ I. küldöttgyűlése 4. rész
Building of the Hungarian Academy of Sciences. Discussing the charter, voting, approving the amended charter. Appointing candidates for leadership bodies. Break. Voting. Proposed resolutions, voting. Approving the short version of the program. Making the names of elected members of the National Committee public. Closing remarks by Pál Forgács. International press conference; report by representatives of international trade union federations.
Magyar Tudományos Akadémia. Alapszabály-vita, szavazás, a módosított alapszabály elfogadása. Jelölés a vezető testületek tagjaira. Szünet. Szavazás. Határozati javaslatok, szavazások. A rövidített programnyilatkozat elfogadása. Az Országos Választmány megválasztott tagjainak ismertetése. Forgács Pál záró beszéde. Nemzetközi sajtótájékoztató; a nemzetközi szakszervezeti szövetségek képviselőinek tájékoztatói.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-18, Duration: 158 min.
DVD-ROM #52
305-0-3:52/1
Interview with Csaba Őry. Part 1
Őry Csaba interjú 1. rész
Csaba Őry’s home. He talks about himself and the establishment of the Democratic Trade Union of Scientific Workers.
Őry Csaba lakása. Őry Csaba önmagáról és a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) megalakításáról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:33:00
305-0-3:52/2
Interview with Csaba Őry. Part 2
Őry Csaba interjú 2. rész
Images of Csaba Őry’s books and objects. He talks about himself and the establishment of the Democratic Trade Union of Scientific Workers.
Felvételek Őry Csaba könyveiről, tárgyairól. Őry Csaba a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) megalakításáról és önmagáról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:16:00
305-0-3:52/3
Foundation of Motion Picture Democratic Trade Union
A Mozgókép Demokratikus Szakszervezetet MODESZ megalakulása
Toldi cinema. Comments by Károly Makk, László Vitézy, Péter Gothár, Ildikó Szabó, Imre Kerényi, László Rajk, Can Togay and others.
Toldi mozi. Hozzászólók: Makk Károly, Vitézy László, Gothár Péter, Szabó Ildikó, Kerényi Imre, Rajk László, Can Togay és mások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:27:42
305-0-3:52/8
Interview with Csaba Őry. Part 1
Őry Csaba interjú 1. rész
Csaba Őry’s home. He talks about himself and the establishment of the Democratic Trade Union of Scientific Workers.
Őry Csaba lakása. Őry Csaba önmagáról és a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) megalakításáról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12, Duration: 93 min.
305-0-3:52/9
Interview with Csaba Őry. Part 2
Őry Csaba interjú 2. rész
Images of Csaba Őry’s books and objects. He talks about himself and the establishment of the Democratic Trade Union of Scientific Workers.
Felvételek Őry Csaba könyveiről, tárgyairól. Őry Csaba a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) megalakításáról és önmagáról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12, Duration: 16 min.
305-0-3:52/10
Foundation of Motion Picture Democratic Trade Union
A Mozgókép Demokratikus Szakszervezetet MODESZ megalakulása
Toldi cinema. Comments by Károly Makk, László Vitézy, Péter Gothár, Ildikó Szabó, Imre Kerényi, László Rajk, Can Togay and others.
Toldi mozi. Hozzászólók: Makk Károly, Vitézy László, Gothár Péter, Szabó Ildikó, Kerényi Imre, Rajk László, Can Togay és mások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988,
DVD-ROM #53
305-0-3:53/1
Constituent Meeting of Nyilvánosság Klub
Nyilvánosság Klub alakuló gyűlése
University of Economics. Speech by Ervin Gyertyán, letter of foundation of Openness Club, agenda. Discussing the person of president, comments: Gábor Halmai, András Szekfű, János Déri. Vote, electing Ervin Gyertyán. Debate on the order of items on the agenda. Comments by Imre Boross, János Szilágyi. Voting on the agenda. László Vass reads message from minister Imre Pozsgay. Gábor Halmai on the charter. Comments by József Lovas from Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society, Ferenc L. Gazsó, Henrik Havas. Footage of the lobby, selling publications. Comments by András Szekfű on periodical Mozgó Világ, Zoltán Lovas. Greeting telegram by the Motion Picture Democratic Trade Union. Participants include György Petri, Endre Hann, Mária Vásárhelyi, Mihály Gálik, András Réz, János Fodor, Zoltán Kovács, László Vitézy, Zoltán Farkas, Ferenc Langmár.
Közgazdaságtudományi Egyetem. Gyertyán Ervin beszéde, a Nyilvánosság Klub alapító levele, napirend ismertetése. Vita az elnök személyéről, hozzászólások: Halmai Gábor, Szekfű András, Déri János. Szavazás: Gyertyán Ervin megválasztása. Vita a napirendek sorrendjéről. Hozzászólások: Boross Imre, Szilágyi János. Szavazás a napirendről. Vass László felolvassa Pozsgay Imre államminiszter üzenetét. Halmai Gábor az alapszabályról. Hozzászólások: Lovas József Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT); Gazsó L. Ferenc, Havas Henrik. Felvételek az auláról, kiadványok árusítása. Hozzászólások: Szekfű András a Mozgó Világról, Lovas Zoltán. A Mozgókép Demokratikus Szakszervezetet (MODESZ) üdvözlő távirata. A résztvevők között: Petri György, Hann Endre, Vásárhelyi Mária, Gálik Mihály, Réz András, Fodor János, Kovács Zoltán, Vitézy László, Farkas Zoltán, Langmár Ferenc.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:01:50
305-0-3:53/2
General Meeting of Nyilvánosság Klub
A Nyilvánosság Klub közgyűlése
University of Economics. Opening remarks by acting head László Sólyom. Endre Babus about the events of the past five weeks and the work of the steering committee. Zoltán Farkas and Imre Boross on the Independent Smallholders’ Party, Imre Kónya on the Independent Lawyers’ Forum.
Közgazdaságtudományi Egyetem. Sólyom László ügyvivő megnyitója. Babus Endre az elmúlt öt hét eseményeiről, az ügyvivői testület munkájáról. Farkas Zoltán, Boross Imre a Független Kisgazdapártról, Kónya Imre a Független Jogász Fórumról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:28:00
305-0-3:53/11
Constituent Meeting of Nyilvánosság Klub
Nyilvánosság Klub alakuló gyűlése
University of Economics. Speech by Ervin Gyertyán, letter of foundation of Openness Club, agenda. Discussing the person of president, comments: Gábor Halmai, András Szekfű, János Déri. Vote, electing Ervin Gyertyán. Debate on the order of items on the agenda. Comments by Imre Boross, János Szilágyi. Voting on the agenda. László Vass reads message from minister Imre Pozsgay. Gábor Halmai on the charter. Comments by József Lovas from Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society, Ferenc L. Gazsó, Henrik Havas. Footage of the lobby, selling publications. Comments by András Szekfű on periodical Mozgó Világ, Zoltán Lovas. Greeting telegram by the Motion Picture Democratic Trade Union. Participants include György Petri, Endre Hann, Mária Vásárhelyi, Mihály Gálik, András Réz, János Fodor, Zoltán Kovács, László Vitézy, Zoltán Farkas, Ferenc Langmár.
Közgazdaságtudományi Egyetem. Gyertyán Ervin beszéde, a Nyilvánosság Klub alapító levele, napirend ismertetése. Vita az elnök személyéről, hozzászólások: Halmai Gábor, Szekfű András, Déri János. Szavazás: Gyertyán Ervin megválasztása. Vita a napirendek sorrendjéről. Hozzászólások: Bóross Imre, Szilágyi János. Szavazás a napirendről. Vass László felolvassa Pozsgay Imre államminiszter üzenetét. Halmai Gábor az alapszabályról. Hozzászólások: Lovas József Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT); Gazsó L. Ferenc, Havas Henrik. Felvételek az auláról, kiadványok árusítása. Hozzászólások: Szekfű András a Mozgó Világról, Lovas Zoltán. A Mozgókép Demokratikus Szakszervezetet (MODESZ) üdvözlő távirata. A résztvevők között: Petri György, Hann Endre, Vásárhelyi Mária, Gálik Mihály, Réz András, Fodor János, Kovács Zoltán, Vitézy László, Farkas Zoltán, Langmár Ferenc.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-29,
305-0-3:53/12
General Meeting of Nyilvánosság Klub
A Nyilvánosság Klub közgyűlése
University of Economics. Opening remarks by acting head László Sólyom. Endre Babus about the events of the past five weeks and the work of the steering committee. Zoltán Farkas and Imre Boross on the Independent Smallholders’ Party, Imre Kónya on the Independent Lawyers’ Forum.
Közgazdaságtudományi Egyetem. Sólyom László ügyvivő megnyitója. Babus Endre az elmúlt öt hét eseményeiről, az ügyvivői testület munkájáról. Farkas Zoltán, Boross Imre a Független Kisgazdapártról, Kónya Imre a Független Jogász Fórumról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12, Duration: 28 min.
DVD-ROM #54
305-0-3:54/1
Preparations for Founding the Wallenberg Association. Part 1
A Wallenberg Egyesület megalakításának előkészítése 1. rész
In the street in front of the humanities faculty of Eötvös Lóránd university, editors of Gypsy periodical Románo. Interview with Róbert Braun, aesthetics student, in front of the building: why they could not hold the meeting the establish Wallenberg Association; the purposes of the new organization. New location: offices of Gypsy periodical Románo. Comments by Tibor Derdák, János Zolnay, Guy Lázár, Róbert Braun, Pál Szalai, Zsolt Csalog. Participants: László Seres, György Rostás Farkas and others.
ELTE BTK előtt, az utcán + Románo Cigányújság szerkesztősége. Interjú az egyetem épülete előtt Braun Róberttel, az esztétika tanszék hallgatójával: miért nem tudták a tanszéken megtartani a Wallenberg Egyesület alakuló ülését; mi a célja az új egyesületnek. Az új helyszín: a Romano Cigányújság szerkesztősége. Hozzászólók: Derdák Tibor, Zolnay János, Lázár Guy, Braun Róbert, Szalai Pál, Csalog Zsolt. A résztvevők között: Seres László, Rostás Farkas György és mások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:16:00
305-0-3:54/13
Preparations for Founding the Wallenberg Association. Part 1
A Wallenberg Egyesület megalakításának előkészítése 1. rész
In the street in front of the humanities faculty of Eötvös Lóránd university, editors of Gypsy periodical Románo. Interview with Róbert Braun, aesthetics student, in front of the building: why they could not hold the meeting the establish Wallenberg Association; the purposes of the new organization. New location: offices of Gypsy periodical Románo. Comments by Tibor Derdák, János Zolnay, Guy Lázár, Róbert Braun, Pál Szalai, Zsolt Csalog. Participants: László Seres, György Rostás Farkas and others.
ELTE BTK előtt, az utcán + Románo Cigányújság szerkesztősége. Interjú az egyetem épülete előtt Braun Róberttel, az esztétika tanszék hallgatójával: miért nem tudták a tanszéken megtartani a Wallenberg Egyesület alakuló ülését; mi a célja az új egyesületnek. Az új helyszín: a Romano Cigányújság szerkesztősége. Hozzászólók: Derdák Tibor, Zolnay János, Lázár Guy, Braun Róbert, Szalai Pál, Csalog Zsolt. A résztvevők között: Seres László, Rostás Farkas György és mások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10, Duration: 76 min.
DVD-ROM #55
305-0-3:55/1
Preparations for Founding the Wallenberg Association. Part 2
A Wallenberg Egyesület megalakításának előkészítése 2. rész
Offices of Gypsy periodical Románo.
Romano Cigányújság szerkesztősége.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:58:00
305-0-3:55/2
Constituent Meeting of the Wallenberg Association
A Wallenberg Egyesület alakuló ülése
Faculty of Humanities, Eötvös Lóránd University. Opening speech by Tibor Derdák. István Eörsi and others. Zoltán Pokorni. Reading the Founding Charter, setting up the Association.
ELTE BTK. Derdák Tibor megnyitója. Eörsi István és mások. Pokorni Zoltán. Az Alapító Nyilatkozat felolvasása, az Egyesület megalakítása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:38:00
305-0-3:55/14
Preparations for Founding the Wallenberg Association. Part 2
A Wallenberg Egyesület megalakításának előkészítése 2. rész
Offices of Gypsy periodical Románo.
Romano Cigányújság szerkesztősége.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10, Duration: 58 min.
305-0-3:55/15
Constituent Meeting of the Wallenberg Association
A Wallenberg Egyesület alakuló ülése
Faculty of Humanities, Eötvös Lóránd University. Opening speech by Tibor Derdák. István Eörsi and others. Zoltán Pokorni. Reading the Founding Charter, setting up the Association.
ELTE BTK. Derdák Tibor megnyitója. Eörsi István és mások. Pokorni Zoltán. Az Alapító Nyilatkozat felolvasása, az Egyesület megalakítása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-17, Duration: 38 min.
DVD-ROM #56
305-0-3:56/1
Student Strike at József Attila University in Szeged. Camera One
Diáksztrájk, József Attila Tudományegyetem JATE, Szeged. Kamera A
Hitchhiking to Szeged. Cement hauling IFA truck. Trabant car. Overtaking. Faculty of Humanities, József Attila University: call to strike on the bulletin board; interviews about the demands in the street and in the university. New law on education, the ministry should cease to be an authority, there should be no centrally planned curriculum, ideological education, social situation, structure of the university, autonomy etc. Auditorium: report by the operative committee about the strike and events. Interview with the organizers of the strike.
Utazás autóstoppal Szegedre. Cement szállító IFA teherautó. Trabant. Előzés kívülről. JATE, bölcsészkar: sztrájkfelhívás a faliújságon; interjúk az utcán, az egyetemen a követelésekről - új oktatási törvény, szűnjön meg a minisztérium hatósági szerepe, szűnjön meg a tanterv-utasítás, szűnjön meg a kötelező ideológiai oktatás, szociális helyzet, egyetemi struktúra, autonómia stb. Előadóterem: az operatív bizottság tájékoztatója a sztrájkról, az eseményekről. Interjú a sztrájk szervezőivel.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:07:00
305-0-3:56/2
Foundation of the Hungarian Jewish Cultural Association
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület MAZSIKE megalakítása
Speeches by Endre T. Rózsa, his personal motivation to set up the association, background history, fundamental goals and tasks, Miklós Jancsó, Miklós Mészöly, Róbert Braun, Tamás Raj and others. Voting on the establishment and the charter of the association. Break, footage. Participants include István Nemeskürty, László Vitézy, László Kabos, György Gadó, Tibor Derdák, László Róbert, József Székhelyi, László Donáth.
Beszédek: Rózsa T. Endre az egyesület kezdeményezésének személyes indítékai, a megalakítás előzményei, alapvető célok, feladatok; Jancsó Miklós, Mészöly Miklós, Braun Róbert, Raj Tamás és mások. Szavazás a megalakulásról, az alapszabályról. Szünet, felvételek. A résztvevők között: Nemeskürty István, Vitézy László, Kabos László, Gadó György, Derdák Tibor, Róbert László, Székhelyi József, Donáth László.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:57:00
DVD-ROM #57
305-0-3:57/1
Student Strike at József Attila University in Szeged. Camera Two
Diáksztrájk Szeged, József Attila Tudományegyetem JATE. Kamera B
General strike of students of the Faculty of Humanities, József Attila University. Auditorium, corridor, posters. Event in the auditorium: presentation on the independence of a Paris university. Report by Zsolt Szövényi, head of department in the Ministry of Education. Debate, comments by students and professors. Answers by deputy dean László Bodrán, dean Gyula Kristó and Zsolt Szövényi. Comments. László Szilassy, András Pikó. Striking students from the faculty of humanities, many close ups. Demand: develop education, modernization, independence of the university, freedom of curriculum.
József Attila Tudományegyetem (JATE) Bölcsészettudományi Kar (BTK) általános hallgatói sztrájkja. Előadóterem, folyosó, plakátok, sztájkfelhívás. Rendezvény az előadóteremben - előadás a párizsi egyetem függetlenségéről. Szövényi Zsolt, a Művelődésügyi Minisztérium osztályvezetője az oktatás anyagi feltételrendszeréről, tanszabadság, egyetemi autonómia, tantárgyi irányelvek, tájékoztató. Vita, hallgatók és tanárok hozzászólásai. Bodnár László rektorhelyettes, Kristó Gyula dékán, Szövényi Zsolt válaszai. A vitát Pikó András vezeti. Hozzászólások. Szilasi László, Pikó András, Mesés Péter, Deák Ágnes és mások. Bölcsész kari sztrájkolók, sok közeli. Követelés: oktatás fejlesztés, korszerűsítés, egyetemi függetlenség, tanszabadság, egyetemi autonómia.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:18:00
305-0-3:57/3
Student Strike at József Attila University in Szeged. Camera Two
Diáksztrájk Szeged, József Attila Tudományegyetem JATE. Kamera B
General strike of students of the Faculty of Humanities, József Attila University. Auditorium, corridor, posters. Event in the auditorium: presentation on the independence of a Paris university. Report by Zsolt Szövényi, head of department in the Ministry of Education. Debate, comments by students and professors. Answers by deputy dean László Bodrán, dean Gyula Kristó and Zsolt Szövényi. Comments. László Szilassy, András Pikó. Striking students from the faculty of humanities, many close ups. Demand: develop education, modernization, independence of the university, freedom of curriculum.
JATE BTK általános hallgatói sztrájkja. Előadóterem, folyosó, plakátok. Rendezvény az előadóteremben - előadás a párizsi egyetem függetlenségéről. Szövényi Zsoltnak, a Művelődésügyi Minisztérium osztályvezetőjének tájékoztatója. Vita, hallgatók és tanárok hozzászólásai. Bodnár László rektorhelyettes, Kristó Gyula dékán, Szövényi Zsolt válaszai. Hozzászólások. Szilassy László, Pikó András. Bölcsész kari sztrájkolók, sok közeli. Követelés: oktatás fejlesztés, korszerűsítés, egyetemi függetlenség, tanszabadság.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-09-28, Duration: 138 min.
DVD-ROM #58
305-0-3:58/1
Meeting of the Organizers of the Student Strike
A diáksztrájkok szervezőinek megbeszélése
Dormitory in Budaörs. Students from the following towns and cities: Szeged, Budapest, Debrecen, Eger. Reports by representatives of universities and colleges about the organizational efforts. Organizing a joint nationwide event. Call to send telegrams. Strategies. Concept for higher education.
Budaörsi Kollégium. Diákok az alábbi városokból: Szeged, Budapest, Debrecen, Eger. Egyetemek, főiskolák képviselőinek beszámolói a szervezés helyzetéről. Közös országos megmozdulás szervezése. Táviratozásra való felhívás. Stratégiák. Felsőoktatási koncepció.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:18:00
305-0-3:58/2
Student Strike, Karl Marx University of Economics
Egyetemi nagygyűlések, demonstrációk
Two-day demonstration. University meeting, demonstration on the street. Sports hall. Day 1 – lobby of the University of Economics. Speech on the goals of the two-day national higher education demonstration. Improving the financial situation, autonomy, free curriculum, internal democracy in higher education institutions. Footage of corridors in the university, in the street in front of the faculty of humanities. Day 2. Sports hall, 1000-1500 participants. Speech, greeting. Speeches by representatives of universities and colleges. Tamás Deutsch representing the Council of the Alliance of Young Democrats. Representative of the Faculty of Humanities and Law of the Szeged University, Lajos Mátyás Szabó. Demonstration on the street in front of the faculty of humanities, in Váci street, in front of Petőfi statue, on Erzsébet Bridge. “Burying” Hungarian higher education, coffin is thrown in the Danube.
Kétnapos demonstráció. Egyetemi gyűlés, utcai demonstráció. BEAC tornacsarnok. 1. nap, Közgazdasági Egyetem, aula – beszéd a kétnapos országos felsőoktatási demonstráció céljáról. Anyagi helyzet javítása, autonómia, tanszabadság, belső demokrácia a felsőoktatási intézményekben. Felvételek az egyetemi folyosókról, utcai felvételek a bölcsészkar előtt. 2. nap november 24. – BEAC-pálya, 1000-1500 résztvevő. Beszéd, köszöntő. Az egyetemek és főiskolák képviselőinek felszólalásai. Deutsch Tamás, a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) választmányának képviseletében. Szegedi egyetem bölcsészkar, jogi kar képviselője stb., Szabó Lajos Mátyás. Utcai demonstrálás a bölcsészkar előtt, a Váci utcában, Petőfi-szobor előtt, az Erzsébet-hídon. A magyar felsőoktatás temetése; a koporsót a Dunába dobják.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:15:00
305-0-3:58/4
Meeting of the Organizers of the Student Strike
A diáksztrájkok szervezőinek megbeszélése
Dormitory in Budaörs. Students from the following towns and cities: Szeged, Budapest, Debrecen, Eger. Reports by representatives of universities and colleges about the organizational efforts. Organizing a joint nationwide event. Call to send telegrams. Strategies. Concept for higher education.
Budaörsi Kollégium. Diákok az alábbi városokból: Szeged, Budapest, Debrecen, Eger. Egyetemek, főiskolák képviselőinek beszámolói a szervezés helyzetéről. Közös országos megmozdulás szervezése. Táviratozásra való felhívás. Stratégiák. Felsőoktatási koncepció.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-09-28, Duration: 138 min.
305-0-3:58/7
Student Strike, Karl Marx University of Economics
Diáksztrájk, Közgazdaságtudományi Egyetem
Two-day demonstration. University meeting, demonstration on the street. Sports hall. Day 1 – lobby of the University of Economics. Speech on the goals of the two-day national higher education demonstration. Improving the financial situation, autonomy, free curriculum, internal democracy in higher education institutions. Footage of corridors in the university, in the street in front of the faculty of humanities. Day 2. Sports hall, 1000-1500 participants. Speech, greeting. Speeches by representatives of universities and colleges. Tamás Deutsch representing the Council of the Alliance of Young Democrats. Representative of the Faculty of Humanities and Law of the Szeged University, Lajos Mátyás Szabó. Demonstration on the street in front of the faculty of humanities, in Váci street, in front of Petőfi statue, on Erzsébet Bridge. “Burying” Hungarian higher education, coffin is thrown in the Danube.
Kétnapos demonstráció. Egyetemi gyűlés, utcai demonstráció. BEAC tornacsarnok. 1. nap, Közgazdasági Egyetem, aula – beszéd a kétnapos országos felsőoktatási demonstráció céljáról. Anyagi helyzet javítása, autonómia, tanszabadság, belső demokrácia a felsőoktatási intézményekben. Felvételek az egyetemi folyosókról, utcai felvételek a bölcsészkar előtt. 2. nap november 24. – BEAC-pálya, 1000-1500 résztvevő. Beszéd, köszöntő. Az egyetemek és főiskolák képviselőinek felszólalásai. Deutsch Tamás, a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) választmányának képviseletében. Szegedi egyetem bölcsészkar, jogi kar képviselője stb., Szabó Lajos Mátyás. Utcai demonstrálás a bölcsészkar előtt, a Váci utcában, Petőfi-szobor előtt, az Erzsébet-hídon. A magyar felsőoktatás temetése; a koporsót a Dunába dobják.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-11-23, Duration: 75 min.
DVD-ROM #59
305-0-3:59/1
Conscientious Objectors' Protest. Camera One. Part 1
Szolgálatmegtagadók. Kamera A. 1. rész
Kossuth Square. Demonstration for the conscientious objectors. Police cordon around the Parliament. Poster reading Freedom for Political Prisoners. Women and children among the demonstrators. Flowers. Petition is taken to the Speaker of the Parliament. Tamás Csapody reads mathematician dr. József Merza’s writing on conscientious objection and alternative civil service. Letter by Júlia Mátrai on behalf of East-West Dialogue Network to Prime Minister Károly Grósz; letter to vicar György Bisztrai; letter by a grandmother to her grandchild dated December 1986, letter by a prisoner sentenced for 15 years. Reading the names of prisoners convicted for conscientious objection, singing János Bródy’s If I Were a Rose, reading the posters, national anthem. Interview with Tamás Tóth blue collar worker and political conscientious objector. Last 9 minutes is shot at a different location, in Szófia restaurant, interview with György Bisztrai on conscientious objection.
Kossuth tér. Tüntetés a szolgálatmegtagadók védelmében. Rendőrsorfal a Parlament körül. Szabadságot a politikai foglyoknak - banner. Asszonyok, gyerekek a tüntetők között. Virág. Petíciót visznek az Országgyűlés elnökének. Csapody Tamás felolvassa dr. Merza József matematikus szövegét a fegyveres szolgálat megtagadásáról, az alternatív civil szolgálatért. Mátrai Júlia Kelet-Nyugati Párbeszéd Hálózat Kör nevében írt levél Grósz Károly miniszterelnöknek, Bisztrai György plébánosoknak írt levél, 1986. decemberben írt levél nagymamától az unokának, egy 15 évet kapott elítélt levele. A szolgálatmegtagadásért elítéltek nevének felolvasása, éneklés Bródy János Ha én rózsa volnék, a transzparensek szövegének ismertetése, Himnusz. Interjú Tóth Tamás fizikai munkással, politikai szolgálatmegtagadóval. Utolsó 9 percben más helyszínen Szófia étterem, interjú Bisztrai Györggyel a katonai szolgálatmegtagadásról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:07:00
305-0-3:59/2
Conscientious Objectors' Protest. Camera One. Part 2
Szolgálatmegtagadók. Kamera A. 2. rész
Kossuth Square, Szófia restaurant. Interview with György Bisztrai on conscientious objection; with József Merza on the demonstration on Kossuth Square and handing over the petition; with Tamás Csapody on the difference between political and religious objection.
Kossuth tér, Szófia étterem. Interjú Bisztrai Györggyel a katonai szolgálatmegtagadásról; Merza Józseffel a délutáni Kossuth téri demonstrációról és a petíció átadásáról; Csapody Tamással a politikai és a vallási szolgálatmegtagadás különbségéről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:14:00
305-0-3:59/3
Conscientious Objectors' Protest. Camera Two. Part 2
Szolgálatmegtagadók. Kamera B. 1. rész
Kossuth Square, distributing flyers, talking with passers by. Demonstration in defense of conscientious objectors. There are 166 conscientious objectors in prison. Petition is carried to the Speaker of the Parliament. Tamás Csapody reads mathematician dr. József Merza’s writing on conscientious objection and alternative civil service. Letter by Júlia Mátrai on behalf of East-West Dialogue Network to Prime Minister Károly Grósz; letter to vicar György Bisztrai; letter by a grandmother to her grandchild dated December 1986. Posters, interview in the Federation of Technical and Natural Sciences Associations headquarters about the demonstrations. Filming on Kossuth Square.
Kossuth tér, röplap-osztogatás, beszélgetés a járókelőkkel. Tüntetés a szolgálatmegtagadók védelmében. 166 fő van börtönben lelkiismereti okokból, mert elutasították a fegyveres katonai szolgálatot. Petíciót visznek az Országgyűlés elnökének. Csapody Tamás felolvassa dr. Merza József matematikus szövegét a fegyveres szolgálat megtagadásáról, az alternatív civil szolgálatért. Mátrai Júlia Kelet–Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör nevében írt levél Grósz Károly miniszterelnöknek, Bisztrai György plébánosoknak írt levél, 1986. decemberben írt levél nagymamától az unokának. Transzparensek. Interjú a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (METESZ) székházban a tuntetésekről. Felvételek a Kossuth téren.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:37:00
305-0-3:59/5
Conscientious Objectors' Protest. Camera One. Part 1
Szolgálatmegtagadók. Kamera A. 1. rész
Kossuth Square. Demonstration for the conscientious objectors. Police cordon around the Parliament. Poster reading Freedom for Political Prisoners. Women and children among the demonstrators. Flowers. Petition is taken to the Speaker of the Parliament. Tamás Csapody reads mathematician dr. József Merza’s writing on conscientious objection and alternative civil service. Letter by Júlia Mátrai on behalf of East-West Dialogue Network to Prime Minister Károly Grósz; letter to vicar György Bisztrai; letter by a grandmother to her grandchild dated December 1986, letter by a prisoner sentenced for 15 years. Reading the names of prisoners convicted for conscientious objection, singing János Bródy’s If I Were a Rose, reading the posters, national anthem. Interview with Tamás Tóth blue collar worker and political conscientious objector. Last 9 minutes is shot at a different location, in Szófia restaurant, interview with György Bisztrai on conscientious objection.
Kossuth tér. Tüntetés a szolgálatmegtagadók védelmében. Rendőrsorfal a Parlament körül. Szabadságot a politikai foglyoknak - banner. Asszonyok, gyerekek a tüntetők között. Virág. Petíciót visznek az Országgyűlés elnökének. Csapody Tamás felolvassa dr. Merza József matematikus szövegét a fegyveres szolgálat megtagadásáról, az alternatív civil szolgálatért. Mátrai Júlia Kelet-Nyugati Párbeszéd Hálózat Kör nevében írt levél Grósz Károly miniszterelnöknek, Bisztrai György plébánosoknak írt levél, 1986. decemberben írt levél nagymamától az unokának, egy 15 évet kapott elítélt levele. A szolgálatmegtagadásért elítéltek nevének felolvasása, éneklés Bródy János Ha én rózsa volnék, a transzparensek szövegének ismertetése, Himnusz. Interjú Tóth Tamás fizikai munkással, politikai szolgálatmegtagadóval. Utolsó 9 percben más helyszínen Szófia étterem, interjú Bisztrai Györggyel a katonai szolgálatmegtagadásról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-05, Duration: 67 min.
305-0-3:59/8
Conscientious Objectors' Protest. Camera One. Part 2
Szolgálatmegtagadók. Kamera A. 2. rész
Kossuth Square, Szófia restaurant. Interview with György Bisztrai on conscientious objection; with József Merza on the demonstration on Kossuth Square and handing over the petition; with Tamás Csapody on the difference between political and religious objection.
Kossuth tér, Szófia étterem. Interjú Bisztrai Györggyel a katonai szolgálatmegtagadásról; Merza Józseffel a délutáni Kossuth téri demonstrációról és a petíció átadásáról; Csapody Tamással a politikai és a vallási szolgálatmegtagadás különbségéről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-05, Duration: 14 min.
305-0-3:59/9
Conscientious Objectors' Protest. Camera Two. Part 2
Szolgálatmegtagadók. Kamera B. 1. rész
Kossuth Square, distributing flyers, talking with passers by. Demonstration in defense of conscientious objectors. There are 166 conscientious objectors in prison. Petition is carried to the Speaker of the Parliament. Tamás Csapody reads mathematician dr. József Merza’s writing on conscientious objection and alternative civil service. Letter by Júlia Mátrai on behalf of East-West Dialogue Network to Prime Minister Károly Grósz; letter to vicar György Bisztrai; letter by a grandmother to her grandchild dated December 1986. Posters, interview in the Federation of Technical and Natural Sciences Associations headquarters about the demonstrations. Filming on Kossuth Square.
Kossuth tér, röplap-osztogatás, beszélgetés a járókelőkkel. Tüntetés a szolgálatmegtagadók védelmében. 166 fő van börtönben lelkiismereti okokból, mert elutasították a fegyveres katonai szolgálatot. Petíciót visznek az Országgyűlés elnökének. Csapody Tamás felolvassa dr. Merza József matematikus szövegét a fegyveres szolgálat megtagadásáról, az alternatív civil szolgálatért. Mátrai Júlia Kelet–Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör nevében írt levél Grósz Károly miniszterelnöknek, Bisztrai György plébánosoknak írt levél, 1986. decemberben írt levél nagymamától az unokának. Transzparensek. Interjú a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (METESZ) székházban a tuntetésekről. Felvételek a Kossuth téren.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-05, Duration: 37 min.
DVD-ROM #60
305-0-3:60/1
Discussion on Conscientious Objectors in Hungary
A katonai szolgálatmegtagadásról, Kételkedők című est
Jurta Theater. Speeches by György Bisztrai, Tamás Csapody and Péter Orbán who were imprisoned. Over 160 young conscientious objectors in prison in Baracska. Bokor base community. Exhibited posters.
Jurta Színház. Beszédek: Bisztrai György, Csapody Tamás, Orbán Péter börtönbüntetést szenvedett szolgálatmegtagadó. Több mint 160 fiatal börtönben Baracskán, lelkiismereti szolgálatmegtagadó. Bokor Bázisközösség. Bannerek kiállítva.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:42:00
305-0-3:60/2
Preparatory Meeting for the Reorganization of the Hungarian Scouts' Association. Part 1
A Magyar Cserkészszövetség újjáalakulása
Museum Café. People are having a conversation at a table . Interview: the provisionary committee was set up, their goal is to re-organize the scouts’ movement; the goals and essence of the scout movement. Gábor Iványi among the people at the table.
Múzeum Kávéház. Egy asztaltársaság beszélget. Interjú: az ideiglenes intéző bizottság összeült, céljuk a cserkészmozgalom újraszervezése; a cserkészet lényege, célok. Iványi Gábor az asztaltársaságban, mások között.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:08:00
305-0-3:60/3
Meeting of the Provisional Executive Committee of the Scouts' Association. Part 1
A Magyar Cserkészszövetség újjáalakulása
Museum Café. About the preparations to re-establish the Scouts' Association and reorganize the movement; 40-50 persons participating. National scouts’ meeting, it should be an alternative youth organization, on voluntary bases, parallel with the Communist Youth Organization.
Múzeum Kávéház. A Magyar Cserkészszövetség újjáalakulásának és a cserkészmozgalom újraszervezésének előkészítéséről, 40-50 fő részvételével. Országos cserkésztalálkozó, altrnatív ifjúsági szervezet lenne, önkéntes alapon szerveződne, a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ)-szel párhuzamosan.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:08:00
305-0-3:60/6
Discussion on Conscientious Objectors in Hungary
A katonai szolgálatmegtagadásról, Kételkedők című est
Jurta Theater. Speeches by György Bisztrai, Tamás Csapody and Péter Orbán who were imprisoned. Over 160 young conscientious objectors in prison in Baracska. Bokor base community. Exhibited posters.
Jurta Színház. Beszédek: Bisztrai György, Csapody Tamás, Orbán Péter börtönbüntetést szenvedett szolgálatmegtagadó. Több mint 160 fiatal börtönben Baracskán, lelkiismereti szolgálatmegtagadó. Bokor Bázisközösség. Bannerek kiállítva.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-11-12, Duration: 42 min.
305-0-3:60/10
Preparatory Meeting for the Reorganization of the Hungarian Scouts' Association. Part 1
Megbeszélés a cserkész mozgalom újraszervezéséről
Museum Café. People are having a conversation at a table . Interview: the provisionary committee was set up, their goal is to re-organize the scouts’ movement; the goals and essence of the scout movement. Gábor Iványi among the people at the table.
Múzeum Kávéház. Egy asztaltársaság beszélget. Interjú: az ideiglenes intéző bizottság összeült, céljuk a cserkészmozgalom újraszervezése; a cserkészet lényege, célok. Iványi Gábor az asztaltársaságban, mások között.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10, Duration: 8 min.
305-0-3:60/11
Meeting of the Provisional Executive Committee of the Scouts' Association. Part 1
Cserkész Szövetség ideiglenes intéző bizottsága előkészítő megbeszélés. 1. rész
Museum Café. About the preparations to re-establish the Scouts' Association and reorganize the movement; 40-50 persons participating. National scouts’ meeting, it should be an alternative youth organization, on voluntary bases, parallel with the Communist Youth Organization.
Múzeum Kávéház. A Cserkész Szövetség újjáalakulásának és a cserkészmozgalom újraszervezésének előkészítéséről, 40-50 fő részvételével. Országos cserkésztalálkozó, altrnatív ifjúsági szervezet lenne, önkéntes alapon szerveződne, a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ)-szel párhuzamosan.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10, Duration: 68 min.
DVD-ROM #61
305-0-3:61/1
Preparations for the Reorganization of the Hungarian Scouts' Association. Part 2
A Magyar Cserkészszövetség újjáalakulása
Museum Café.
Múzeum Kávéház.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:41:00
305-0-3:61/2
National Meeting of Hungarian Scouts. Camera One. Part 1
Országos Cserkésztalálkozó. Kamera A. 1. rész
Jurta Theater. Speeches. Veterans. Singing in the dark, lighting candles. Speeches after the electric shortcut.
Jurta Színház. Beszédek. Veteránok. Éneklés a sötétben, gyertyagyújtás. Áramszünet után beszédek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:24:00
305-0-3:61/3
National Meeting of Hungarian Scouts. Camera One. Part 2
Országos Cserkésztalálkozó. Kamera A. 2. rész
Jurta Theater. Speech, during which interview is taken in the lobby about the work of scouts in Szentendre. Comment: girls scouts should be organized too. Greetings from Jenő Pataki, actor and one time scout living in France. Scouts’ uniform show in the lobby. Fragments of comments. Among the audience is Imre Sinkovits. Singing, Szózat, march. After the end of the meeting: interview with a participant. A few people stay, happy singing. Press conference. Debate: some persons speak on behalf of the Scout Association. Questions concerning the drafting of a charter, future organization, contacts with scouts abroad, with the international scout association, with the Pioneer Association.
Jurta Színház. Beszéd, közben az előtérben interjú a szentendrei cserkészek munkájáról. Hozzászólás: a lánycserkészet is alakuljon meg. Pataki Jenő Franciaországban élő színész, öreg cserkész üdvözlő szavak. Hozzászólások. Az előtérben cserkészruha bemutató. Hozzászólás-részletek. A nézők között: Sinkovits Imre. Éneklés, Szózat, egy induló. A találkozó vége után: interjú egy résztvevővel. Néhányan maradnak, önfeledt éneklés. Sajtótájékoztató. Vita: valakik fellépnek a Cserkészszövetség nevében. Kérdések egy készülő alapszabály-tervezetet, további szerveződést, a külföldi cserkészekkel, a nemzetközi cserkészszövetséggel az úttörőszövetséggel való kapcsolatot illetően.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:00:00
DVD-ROM #62
305-0-3:62/1
National Meeting of the Hungarian Scouts. Camera Two
Országos Cserkésztalálkozó. Kamera B
Scouts about the movement. Scout museum. Founding the records and photo archive. Scout charter. Provisional steering committee. Old scouts’ groups. Options. Comments (with candlelight due to the first shortcut). Break. More debate about tasks, collecting donations. Singing together. After the meeting: Imre Sinkovits gives autographs and talks to people. Singing. Press conference. Discussion around Sinkovits.
Cserkészek a cserkészetről. Cserkészmúzeum. Irattár és fotótár megalapítása. Cserkész alapszabályzat. Ideiglenes Intéző Bizottság. Véncserkész csapatok. Lehetőségek. Hozzászólások, az első áramszünet miatt gyertyafénynél. Szünet. Hozzászólások folytatása a feladatokról, adománygyűjtés. Közös éneklés. A rendezvény után: Sinkovits Imre autogramot osztogat és beszélget. Eneklés. Sajtótájékoztató. Beszélgetés Sinkovits körül.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:27:00
DVD-ROM #63
305-0-3:63/1
Lajos Kassák Cultural Association. Setting up the Organizing Committee
Kassák Lajos Baráti Kör szervező bizottságának megalakulása
Kassák Memorial Museum. Speakers: Tibor Baranyai, András Révész. Baranyai: the goal is to forward the social democratic idea, research Kassák and the history of the social democratic movement. Révész: Kassák Circle is the cover name for the social democratic party. Comments. Participants: Géza Buda, István Gaskó, Mihály T.Révész, Sándor Bácskai, György G. Márkus, Gábor Szilágyi.
Kassák Emlékmúzeum. Előadók: Baranyai Tibor, Révész András. Baranyai – cél: a a szociáldemokrata gondolat továbbadása, Kassákkal és a szociáldemokrata mozgalom történetével való foglalkozás. Révész: a Kassák Kör a szocdem párt fedőneve. Hozzászólások. Résztvevők között: Buda Géza, Gaskó István, Révész T. Mihály, Bácskai Sándor, G. Márkus György, Szilágyi Gábor.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:27:00
305-0-3:63/2
Lajos Kassák Cultural Association. Setting up the Organizing Committee
Kassák Lajos Baráti Kör szervező bizottságának megalakulása
Kassák Memorial Museum. Speakers: Tibor Baranyai, András Révész. Baranyai: the goal is to forward the social democratic idea, research Kassák and the history of the social democratic movement. Révész: Kassák Circle is the cover name for the social democratic party. Comments. Participants: Géza Buda, István Gaskó, Mihály T.Révész, Sándor Bácskai, György G. Márkus, Gábor Szilágyi.
Kassák Emlékmúzeum. Előadók: Baranyai Tibor, Révész András. Baranyai – cél: a a szociáldemokrata gondolat továbbadása, Kassákkal és a szociáldemokrata mozgalom történetével való foglalkozás. Révész: a Kassák Kör a szocdem párt fedőneve. Hozzászólások. Résztvevők között: Buda Géza, Gaskó István, Révész T. Mihály, Bácskai Sándor, G. Márkus György, Szilágyi Gábor.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-11-26, Duration: 87 min.
DVD-ROM #64
305-0-3:64/1
Interview with András Révész. Part 1
Révész András interjú. 1. rész
Home of András Révész. Family, upbringing, prison years, career, friends. Social Democratic Party, cooperation with the communists. His wife on his prison years. First visit in prison in January 1954.
Révész András lakása. Család, neveltetés, börtönévek, életpálya, barátok. Szociáldemokrata párt, kommunistákkal való együttműködés. Feleség a férje börtönéveiről. Első beszélőn 1954. január.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:54:00
305-0-3:64/3
Interview with András Révész. Part 1
Révész András interjú. 1. rész
Home of András Révész. Family, upbringing, prison years, career, friends. Social Democratic Party, cooperation with the communists. His wife on his prison years. First visit in prison in January 1954.
Révész András lakása. Család, neveltetés, börtönévek, életpálya, barátok. Szociáldemokrata párt, kommunistákkal való együttműködés. Feleség a férje börtönéveiről. Első beszélőn 1954. január.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12, Duration: 114 min.
DVD-ROM #65
305-0-3:65/1
Interview with András Révész. Part 2
Révész András interjú. 2. rész
Home of András Révész. Prison years, 1950s. State security staff, one-time Arrow Cross guards. Social Democratic Party from 1945, its break up, the trial of József Kálmán, arrests from 1950, life sentence.
Révész András lakása. Börtönévek, 1950-es évek. Ávósok, volt nyilas smasszerek. Irányzatok a Szociáldemokrata Pártban 1945-től, az SZDP szétverése, felszámolása, szalámitaktika, pártszakadás 1948-ban, Kálmán József per, letartóztatások 1950-től, gyűjtőfogház, újságírók, életfogytiglan.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:11:00
305-0-3:65/4
Interview with András Révész. Part 2
Révész András interjú. 2. rész
Home of András Révész. Prison years, 1950s. State security staff, one-time Arrow Cross guards. Social Democratic Party from 1945, its break up, the trial of József Kálmán, arrests from 1950, life sentence.
Révész András lakása. Börtönévek, 1950-es évek. Ávósok, volt nyilas smasszerek.Irányzatok a Szociáldemokrata Pártban 1945-től, az SZDP szétverése, felszámolása, szalámitaktika, pártszakadás 1948-ban, Kálmán József per, letartóztatások 1950-től, gyűjtőfogház, újságírók, életfogytiglan.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-09, Duration: 131 min.
DVD-ROM #66
305-0-3:66/1
Interview with András Révész. Part 3
Révész András interjú. 3. rész
Home of András Révész. Révész talking about the years 1952 and 53, prison, journalists, life sentence in the first instance, brutal treatment, prison in Vác, release, 1956, trade unions and social democracy.
Révész András lakása. Révész az 1952-1953-as évekről, gyűjtőfogházról, újságírókról, első fok életfogytiglani ítéletéről, kíméletlen bánásmódról, Váci börtön. Börtönévekről, szabadulásról, 1956-ról, szakszervezetekről és szociáldemokráciáról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:25:00
305-0-3:66/5
Interview with András Révész. Part 3
Révész András interjú. 3. rész
Home of András Révész. Révész talking about the years 1952 and 53, prison, journalists, life sentence in the first instance, brutal treatment, prison in Vác, release, 1956, trade unions and social democracy.
Révész András lakása. Révész beszél az 1952-1953-as évekről, gyűjtőfogházról, újságírókrúl, első fok életfogytiglani ítéletéről, kíméletlen bánásmódról, Váci börtön.börtönévekről, szabadulásról, 1956-ról, szakszervezetekről és szociáldemokráciáról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-16, Duration: 145 min.
DVD-ROM #67
305-0-3:67/1
Interview with Tivadar Pártay
Pártay Tivadar interjú
Home of Tivadar Pártay. Pártay talks about his life, the Independent Smallholders’ Party, the attack on it by the communist party, show trials, the meeting on November 18, 1988, re-establishment. Identity papers, documents, photos.
Pártay Tivadar lakása. Pártay Tivadar beszél az életéről, a Független Kisgazdapártról, a kommunista párt támadása a kisgazdapárt ellen, koncepciós perek, az 1988. november 18-i gyűlésről, az újjáalakulásról. Igazolványok, dokumentumok, fotók.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:15:00
305-0-3:67/6
Interview with Tivadar Pártay
Pártay Tivadar interjú
Home of Tivadar Pártay. Pártay talks about his life, the Independent Smallholders’ Party, the attack on it by the communist party, show trials, the meeting on November 18, 1988, re-establishment. Identity papers, documents, photos.
Pártay Tivadar lakása. Pártay Tivadar beszél az életéről, a Független Kisgazdapártról, a kommunista párt támadása a kisgazdapárt ellen, koncepciós perek, az 1988. november 18-i gyűlésről, az újjáalakulásról. Igazolványok, dokumentumok, fotók.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-11-25, Duration: 135 min.
DVD-ROM #68
305-0-3:68/1
National Congress of the Smallholders' Party. Round Two. Part 1
A Független Kisgazdapárt FKGP országos értekezletének második fordulója. 1. rész
Pilvax Café. Gathering, discussion. Opening remarks. Vilmos Bereczki briefs on the proposed agenda, Pál Dragon reports on the background, Bereczki talks about the meeting of the provisionary leadership the day before, László Morvay. Debate on giving out functions for friends. Károly Böröcz, Károly Ravasz, István Prepeliczay and others.
Pilvax kávéház. Gyülekezés, beszélgetés. Megnyitó. Bereczki Vilmos napirendi javaslat, Dragon Pál beszámoló az előzményekről, Bereczki az előző napi ideiglenes vezetőségi ülésről, Morvay László. Vita a funkció-osztogatásról. Böröcz Károly, Ravasz Károly, Prepeliczay István és mások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:46:00
305-0-3:68/2
National Congress of the Smallholders' Party. Round Two, Part 2
A Független Kisgazdapárt FKGP országos értekezletének második fordulója 2.
Chair: Vilmos Bereczki. Contributions: András Deák, István Soós, Imre Boross, László Mátyás Iványi, Ferenc Kapitány, Péter Szabó, László Morvay, István Szász, member of the Alliance of Free Democrats.
Elnököl: Bereczki Vilmos. Hozzászólások: Deák András, Soós István, Boross Imre, Iványi László Mátyás, Kapitány Ferenc, Szabó Péter, Morvay László, Szász István Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) tag.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:02:00
305-0-3:68/7
National Congress of the Smallholders' Party. Round Two. Part 1
A Független Kisgazdapárt FKGP országos értekezletének második fordulója. 1. rész
Pilvax Café. Gathering, discussion. Opening remarks. Vilmos Bereczki briefs on the proposed agenda, Pál Dragon reports on the background, Bereczki talks about the meeting of the provisionary leadership the day before, László Morvay. Debate on giving out functions for friends. Károly Böröcz, Károly Ravasz, István Prepeliczay and others.
Pilvax kávéház. Gyülekezés, beszélgetés. Megnyitó. Bereczki Vilmos napirendi javaslat, Dragon Pál beszámoló az előzményekről, Bereczki az előző napi ideiglenes vezetőségi ülésről, Morvay László. Vita a funkció-osztogatásról. Böröcz Károly, Ravasz Károly, Prepeliczay István és mások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-11-26, Duration: 46 min.
305-0-3:68/8
National Congress of the Smallholders' Party. Round Two, Part 2
A Független Kisgazdapárt FKGP országos értekezletének második fordulója 2.
Chair: Vilmos Bereczki. Contributions: András Deák, István Soós, Imre Boross, László Mátyás Iványi, Ferenc Kapitány, Péter Szabó, László Morvay, István Szász, member of the Alliance of Free Democrats.
Elnököl: Bereczki Vilmos. Hozzászólások: Deák András, Soós István, Boross Imre, Iványi László Mátyás, Kapitány Ferenc, Szabó Péter, Morvay László, Szász István Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) tag.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-11-26, Duration: 62 min.
DVD-ROM #69
305-0-3:69/1
Interview with Dezső Futó
Futó Dezső interjú
Dezső Futó on the reorganization of the Independent Smallholders’ Party, his election as secretary general; about the rigged elections in 1948, the “blue ticket” elections, communist takeover; about 1956, Béla Kovács and newspaper Kis Újság; on domestic politics, plural system, need for a coalition and continuation of the Smallholders’ Party.
Futó Dezső a Független Kisgazdapárt újjászerveződéséről, főtitkárrá választásáról; az 1948-as választási csalásról, a kommunista hatalomátvételről, kékcédulás választás; 1956-ről, Kovács Béláról, a Kis Újságról; a belpolitikai helyzetről, többpártrendszer, koalíció szükségessége, a kisgazdapárt jogfolytonosságáról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:28:00
305-0-3:69/2
Tribute to György Faludy
Faludy-est
Budapest, Eötvös College. Reading, poem by György Faludy, prose. Discussion with Faludy about the atomic bomb, changing his point of view, schools, social democracy, Kosztolányi, Karinthy, Attila József, Illyés, Lajos Nagy, his relationship with communists, the Hitler Stalin pact.
Budapest, Eötvös Kollégium. Felolvasás, Faludy vers, próza. Beszélgetés Faludy Györggyel az atombombáról – nézőpontjának megváltozásáról, iskolájáról, a szociáldemokráciáról, Kosztolányiról, Karinthyról, József Attiláról, Illyésről, Nagy Lajosról, a kommunistákhoz való viszonyról, a Molotov-Ribbentrop paktumról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:43:00
305-0-3:69/9
Interview with Dezső Futó
Futó Dezső interjú
Dezső Futó on the reorganization of the Independent Smallholders’ Party, his election as secretary general; about the rigged elections in 1948, the “blue ticket” elections, communist takeover; about 1956, Béla Kovács and newspaper Kis Újság; on domestic politics, plural system, need for a coalition and continuation of the Smallholders’ Party.
Futó Dezső a Független Kisgazdapárt újjászerveződéséről, főtitkárrá választásáról; az 1948-as választási csalásról, a kommunista hatalomátvételről, kékcédulás választás; 1956-ről, Kovács Béláról, a Kis Újságról; a belpolitikai helyzetről, többpártrendszer, koalíció szükségessége, a kisgazdapárt jogfolytonosságáról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-11-28, Duration: 28 min.
305-0-3:69/10
Tribute to György Faludy
Faludy-est
Budapest, Eötvös College. Reading, poem by György Faludy, prose. Discussion with Faludy about the atomic bomb, changing his point of view, schools, social democracy, Kosztolányi, Karinthy, Attila József, Illyés, Lajos Nagy, his relationship with communists, the Hitler Stalin pact.
Budapest, Eötvös Kollégium. Felolvasás, Faludy vers, próza. Beszélgetés Faludy Györggyel az atombombáról – nézőpontjának megváltozásáról, iskolájáról, a szociáldemokráciáról, Kosztolányiról, Karinthyról, József Attiláról, Illyésről, Nagy Lajosról, a kommunistákhoz való viszonyról, a Molotov-Ribbentrop paktumról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-09, Duration: 43 min.
DVD-ROM #70
305-0-3:70/1
Guest Vladimir Farkas
Meghívott vendég: Farkas Vladimir
Szeged, József Attila University, Faculty of Humanities, auditorium. Vladimir Farkas talks and answers questions about his books soon to come out; about documents of show trials; his work in the state security agency, his role in the Rajk case, denying the torture of Kádár and his involvement in it; about the “new era” politics after the death of Stalin; about leftist social democrats; the Kádár case, the Gábor Péter case, Mihály Farkas; his arrest in October, 1956; execution of Rajk; his opinion on the Imre Nagy trial, the communist movement.
Szeged, József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (JATE, BTK), auditórium. Farkas Vladimir beszél és kérdésekre válaszol – készülő könyveiről; a koncepciós perek iratairól; AVH-s tevékenységéről, szerepe a Rajk-ügyben, Kádár megkínzásának és abban való részvételének cáfolata; a Sztálin halála utáni új szakasz politikájáról; a baloldali szociáldemokraták ügyéről, a Kádár-ügyről, a Péter Gábor ügyről, Farkas Mihályról; 1956. októberi letartóztatásáról; Rajk kivégzéséről; véleménye a Nagy Imre perről, a kommunista mozgalomról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 03:08:00
305-0-3:70/11
Guest Vladimir Farkas
Meghívott vendég: Farkas Vladimir
Szeged, József Attila University, Faculty of Humanities, auditorium. Vladimir Farkas talks and answers questions about his books soon to come out; about documents of show trials; his work in the state security agency, his role in the Rajk case, denying the torture of Kádár and his involvement in it; about the “new era” politics after the death of Stalin; about leftist social democrats; the Kádár case, the Gábor Péter case, Mihály Farkas; his arrest in October, 1956; execution of Rajk; his opinion on the Imre Nagy trial, the communist movement.
Szeged, József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (JATE, BTK), auditórium. Farkas Vladimir beszél és kérdésekre válaszol – készülő könyveiről; a koncepciós perek iratairól; AVH-s tevékenységéről, szerepe a Rajk-ügyben, Kádár megkínzásának és abban való részvételének cáfolata; a Sztálin halála utáni új szakasz politikájáról; a baloldali szociáldemokraták ügyéről, a Kádár-ügyről, a Péter Gábor ügyről, Farkas Mihályról; 1956. októberi letartóztatásáról; Rajk kivégzéséről; véleménye a Nagy Imre perről, a kommunista mozgalomról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-11-01, Duration: 188 min.
DVD-ROM #71
305-0-3:71/1
Evening of the Samizdat Periodical Égtájak között
Az Égtájak Között című független folyóirat estje
Jurta Theater. Open editorial evening. Opening remarks by László Romhányi, cultural opposition, samizdat periodical, persecution, fight against Stalinist methods and cultural policy. Reading.
Jurta Színház. Nyilvános szerkesztőségi est. Romhányi László bevezetője, kulturális ellenzék, szamizdat folyóirat, üldözés, harc a sztalinista módszerek, sztálinista kulturpolitika ellen. Felolvasások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:51:00
305-0-3:71/2
Evening of the Samizdat Periodical Beszélő. Part 1
A Beszélő című szamizdat folyóirat nyilvános estje. 1. rész
Jurta Theater. György Aczél’s cultural policy, taboos in the Hungarian literature. The practice of prohibition, tolerate, support. István Eörsi on the Kádár regime and the importance of samizdat periodical Beszélő. Gyula Kodolányi on publishing the Bibó memorial book. György Petri reads his poems. Speech by Endre Babus, Sándor Rácz, László Rajk. Participants include: László Rajk, Alíz Halda, Sándor Szilágyi, Ottilia Solt, Ferenc Kőszeg, Gábor Iványi, Péter Molnár, Gábor Fodor, György Konrád, Gábor Iványi.
Jurta Színház. Aczél György kultúrpolitikája, tabuk a magyar irodalomban. A tilt, tűr, támogat gyakorlata. Eörsi István a Kádár-rendszerről és a Beszélő jelentőségéről. Kodolányi Gyula a Bibó emlékkönyv létrehozásáról. Petri György verseit olvassa fel. Babus Endre, Rácz Sándor, Rajk László beszéde. A résztvevők között: Rajk László, Halda Alíz, Szilágyi Sándor, Solt Ottilia, Kőszeg Ferenc, Iványi Gábor, Molnár Péter, Fodor Gábor, Konrád György, Iványi Gábor.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:47:00
305-0-3:71/12
Evening of the Samizdat Periodical Égtájak között
Az Égtájak Között című független folyóirat estje
Jurta Theater. Open editorial evening. Opening remarks by László Romhányi, cultural opposition, samizdat periodical, persecution, fight against Stalinist methods and cultural policy. Reading.
Jurta Színház. Nyilvános szerkesztőségi est. Romhányi László bevezetője, kulturális ellenzék, szamizdat folyóirat, üldözés, harc a sztalinista módszerek, sztálinista kulturpolitika ellen. Felolvasások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-11-12, Duration: 51 min.
305-0-3:71/13
Evening of the Samizdat Periodical Beszélő. Part 1
A Beszélő című szamizdat folyóirat nyilvános estje. 1. rész
Jurta Theater. György Aczél’s cultural policy, taboos in the Hungarian literature. The practice of prohibition, tolerate, support. István Eörsi on the Kádár regime and the importance of samizdat periodical Beszélő. Gyula Kodolányi on publishing the Bibó memorial book. György Petri reads his poems. Speech by Endre Babus, Sándor Rácz, László Rajk. Participants include: László Rajk, Aliz Halda, Sándor Szilágyi, Ottilia Solt, Ferenc Kőszeg, Gábor Iványi, Péter Molnár, Gábor Fodor, György Konrád, Gábor Iványi.
Jurta Színház. Aczél György kultúrpolitikája, tabuk a magyar irodalomban. A tilt, tűr, támogat gyakorlata. Eörsi István a Kádár-rendszerről és a Beszélő jelentőségéről. Kodolányi Gyula a Bibó emlékkönyv létrehozásáról. Petri György verseit olvassa fel. Babus Endre, Rácz Sándor, Rajk László beszéde. A résztvevők között: Rajk László, Halda Aliz, Szilágyi Sándor, Solt Ottilia, Kőszeg Ferenc, Iványi Gábor, Molnár Péter, Fodor Gábor, Konrád György, Iványi Gábor.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-15, Duration: 47 min.
DVD-ROM #72
305-0-3:72/1
Evening of the Samizdat Periodical Beszélő. Part 2
A Beszélő című szamizdat folyóirat nyilvános estje. 2. rész
Beszélő evening on the occasion of the coming out of issue 25. Greeting by the representative of Faith Church. János Kenedi on the editorial principles and content of the section Máshonnan Beszélő. Varied topics, Western and Eastern European contemporary literature, Hungary in world press, György Konrád’s Diary, Gábor Fodor, Lukács Ádám Petri.
Beszélő-est a 25. szám megjelenése alkalmából. A Hit Gyülekezete képviselőjének köszöntője. Kenedi János a Máshonnan Beszélő rovat szerkesztési elveiről, a tartalomról. Sokszinűség, nyugati és kelet-európai kortárs irodalom, Magyarország a világsajtóban, Konrád György Naplójegyzet, Fodor Gábor, Petri Lukács Ádám.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:37:00
305-0-3:72/2
History Conference on the 1956 Revolution in Hungary. Camera One. Day 1
Történész konferencia 1956-ról 1. nap. Kamera A
University of Economics. György Litván’s talk on the activities of the Imre Nagy group. Excerpts from András B. Hegedűs' comments. Hegedűs’ talk on Petőfi Circle, presentation by László Varga.
Közgazdaságtudományi Egyetem. Litván György előadása a Nagy Imre-csoport tevékenységéről. Hegedűs András hozzászólásrészlet. Hegedűs B. András előadása a Petőfi Körről, Varga László előadása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:34:00
305-0-3:72/3
History Conference on the 1956 Revolution in Hungary. Camera Two. Day 1
Történész konferencia 1956-ról 1. nap. Kamera B
University of Economics. György Litván’s talk on the activities of the Imre Nagy group.
Közgazdaságtudományi Egyetem. Litván György előadása a Nagy Imre-csoport tevékenységéről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:17:00
305-0-3:72/14
Evening of the Samizdat Periodical Beszélő. Part 2
A Beszélő című szamizdat folyóirat nyilvános estje. 2. rész
Beszélő evening on the occasion of the coming out of issue 25. Greeting by the representative of Faith Church. János Kenedi on the editorial principles and content of the section Máshonnan Beszélő. Varied topics, Western and Eastern European contemporary literature, Hungary in world press, György Konrád’s Diary, Gábor Fodor, Lukács Ádám Petri.
Beszélő-est a 25. szám megjelenése alkalmából. A Hit Gyülekezete képviselőjének köszöntője. Kenedi János a Máshonnan Beszélő rovat szerkesztési elveiről, a tartalomról. Sokszinűség, nyugati és kelet-európai kortárs irodalom, Magyarország a világsajtóban, Konrád György Naplójegyzet, Fodor Gábor, Petri Lukács Ádám.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-15, Duration: 37 min.
305-0-3:72/15
History Conference on the 1956 Revolution in Hungary. Camera One. Day 1
Történész konferencia 1956-ról 1. nap. Kamera A
University of Economics. György Litván’s talk on the activities of the Imre Nagy group. Excerpts from András B. Hegedűs' comments. Hegedűs’ talk on Petőfi Circle, presentation by László Varga.
Közgazdaságtudományi Egyetem. Litván György előadása a Nagy Imre-csoport tevékenységéről. Hegedűs András hozzászólásrészlet. Hegedűs B. András előadása a Petőfi Körről, Varga László előadása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-03, Duration: 94 min.
305-0-3:72/16
History Conference on the 1956 Revolution in Hungary. Camera Two. Day 1
Történész konferencia 1956-ról 1. nap. Kamera B
University of Economics. György Litván’s talk on the activities of the Imre Nagy group.
Közgazdaságtudományi Egyetem. Litván György előadása a Nagy Imre-csoport tevékenységéről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-03, Duration: 17 min.
DVD-ROM #73
305-0-3:73/1
History Conference on the 1956 Revolution in Hungary. Day 2. Part 1
Történész konferencia 1956-ról 2. nap 1. rész
Sándor M. Kiss’ talk on the State Security Agency, speeches by Iván Pető, Bálint Magyar, Sándor Rácz, János Molnár and Imre Mécs.
M. Kiss Sándor előadása az Államvédelmi Hatóságról (ÁVH), Pető Iván, Magyar Bálint, Rácz Sándor, Molnár János és Mécs Imre előadása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 03:04:00
305-0-3:73/17
History Conference on the 1956 Revolution in Hungary. Day 2. Part 1
Történész konferencia 1956-ról 2. nap 1. rész
Sándor M. Kiss’ talk on the State Security Agency, speeches by Iván Pető, Bálint Magyar, Sándor Rácz, János Molnár and Imre Mécs.
M. Kiss Sándor előadása az Államvédelmi Hatóságról (ÁVH), Pető Iván, Magyar Bálint, Rácz Sándor, Molnár János és Mécs Imre előadása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-04, Duration: 184 min.
DVD-ROM #74
305-0-3:74/1
History Conference on the 1956 Revolution in Hungary. Day 2. Part 2
Történész konferencia 1956-ról. 2. nap. 2. rész
University of Economics. Imre Mécs’s presentation, Miklós Szabó on the legacy of 1956. Questions and comments.
Közgazdaságtudományi Egyetem. Mécs Imre előadása; Szabó Miklós 1956 örökségéről. Kérdések, hozzászólások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:11:00
305-0-3:74/18
History Conference on the 1956 Revolution in Hungary. Day 2. Part 2
Történész konferencia 1956-ról. 2. nap. 2. rész
University of Economics. Imre Mécs’s presentation, Miklós Szabó on the legacy of 1956. Questions and comments.
Közgazdaságtudományi Egyetem. Mécs Imre előadása; Szabó Miklós 1956 örökségéről. Kérdések, hozzászólások.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-04, Duration: 131 min.
DVD-ROM #75
305-0-3:75/1
History Conference on the 1956 Revolution in Hungary. Day 2. Part 3
Történész konferencia 1956-ról. 2. nap. 3. rész
University of Economics, Budapest. Excerpt from an unfinished novel by István Csurka, read by the author. Presentations by Iván Pető and Bálint Magyar.
Budapest, Közgazdaságtudományi Egyetem. Csurka István egy befejezetlen regényének részlete, felolvassa a szerző. Pető Iván, Magyar Bálint előadása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:02:00
305-0-3:75/2
Interview with Vicar János Varga about Hungarian Refugees from Transylvania
Beszélgetés Varga János plébánossal az Erdélyből menekült magyarokról
Nagyecsed, a village near the Romanian border. Interview by Zsolt Csalog. Aid, donation of clothes and money for the refugees.
Nagyecsed, román határ közeli falu. Az interjút Csalog Zsolt készítette. Segélyezés, ruha és pénz adomány a menekülkteknek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:37:00
305-0-3:75/19
History Conference on the 1956 Revolution in Hungary. Day 2. Part 3
Történész konferencia 1956-ról. 2. nap. 3. rész
University of Economics, Budapest. Excerpt from an unfinished novel by István Csurka, read by the author. Presentations by Iván Pető and Bálint Magyar.
Budapest, Közgazdaságtudományi Egyetem. Csurka István egy befejezetlen regényének részlete, felolvassa a szerző. Pető Iván, Magyar Bálint előadása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12-04, Duration: 62 min.
305-0-3:75/20
Interview with Vicar János Varga about Hungarian Refugees from Transylvania
Beszélgetés Varga János plébánossal az Erdélyből menekült magyarokról
Nagyecsed, a village near the Romanian border. Interview by Zsolt Csalog. Aid, donation of clothes and money for the refugees.
Nagyecsed, román határ közeli falu. Az interjút Csalog Zsolt készítette. Segélyezés, ruha és pénz adomány a menekülkteknek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-22, Duration: 37 min.
DVD-ROM #76
305-0-3:76/1
Interview with Ethnic Hungarian Refugees from Romania
Interjú egy Erdélyből menekült magyar családdal
Zsolt Csalog talks with refugees from Transylvania, with illegal border crossers and the woman taking them in. Food rationing, shortage of bread, butter and meat in Romania. Border guards, settling, prospects and possibility of a new life. Agricultural cooperative worker, Medikor, worker from a spinning mill. Small children.
Csalog Zsolt beszélget erdélyi menekültekkel, illegális határátlépőkkel és az őket befogadó asszonnyal. Jegyrendszer, kenyér, vaj és hús hiány Romániában. Határőrök, letelepedés, kilátások, új élet lehetősége. TSZ munkás, Medikor, Fonógyári munkás. Kisgyerekek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:30:00
305-0-3:76/2
Interview with a Hungarian Refugee Couple from Transylvania
Interjú egy Erdélyből menekült magyar házaspárral
Zsolt Csalog talks with a couple illegally fleeing Transylvania. The vicinity of Nagyecsed. About nice families taking in 9 refugees. In the area of Nagyecsed 15 to 20 cross the border illegally every day, crossing the river during the night. Geszt, county Békés. The conditions of fleeing to Hungary, lack of food and freedom, hope for a better future for the children and for themselves. Handcuffing the refugees, sending them back to Romania tied up. Mock, contempt, humiliation.
Csalog Zsolt beszélget egy Romániából menekült, illegálisan átszökött házaspárral. Nagyecsed környéke. Jóravaló családokról, akik 9 menekültet fogadtak be. Nagyecsed környékén, ahol naponta 15-20 ember szökik át a határon, folyón éjjel szöktek. Geszt, Békés megye. A Magyarországra menekülés körülményei, élelmiszer hiány, szabadság hiány, szebb jövő reménye gyerekeiknek és maguknak. A menekültek megbilincselése, megkötözve, visszatoloncolása Romániába. Gúny, megvetés és megaláztatás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:28:00
305-0-3:76/21
Interview with Ethnic Hungarian Refugees from Romania
Interjú egy Erdélyből menekült magyar családdal
Zsolt Csalog talks with refugees from Transylvania, with illegal border crossers and the woman taking them in. Food rationing, shortage of bread, butter and meat in Romania. Border guards, settling, prospects and possibility of a new life. Agricultural cooperative worker, Medikor, worker from a spinning mill. Small children.
Csalog Zsolt beszélget erdélyi menekültekkel, illegális határátlépőkkel és az őket befogadó asszonnyal. Jegyrendszer, kenyér, vaj és hús hiány Romániában. Határőrök, letelepedés, kilátások, új élet lehetősége. TSZ munkás, Medikor, Fonógyári munkás. Kisgyerekek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-22, Duration: 30 min.
305-0-3:76/22
Interview with a Hungarian Refugee Couple from Transylvania
Interjú egy Erdélyből menekült magyar házaspárral
Zsolt Csalog talks with a couple illegally fleeing Transylvania. The vicinity of Nagyecsed. About nice families taking in 9 refugees. In the area of Nagyecsed 15 to 20 cross the border illegally every day, crossing the river during the night. Geszt, county Békés. The conditions of fleeing to Hungary, lack of food and freedom, hope for a better future for the children and for themselves. Handcuffing the refugees, sending them back to Romania tied up. Mock, contempt, humiliation.
Csalog Zsolt beszélget egy Romániából menekült, illegálisan átszökött házaspárral. Nagyecsed környéke. Jóravaló családokról, akik 9 menekültet fogadtak be. Nagyecsed környékén, ahol naponta 15-20 ember szökik át a határon, folyón éjjel szöktek. Geszt, Békés megye. A Magyarországra menekülés körülményei, élelmiszer hiány, szabadság hiány, szebb jövő reménye gyerekeiknek és maguknak. A menekültek megbilincselése, megkötözve, visszatoloncolása Romániába. Gúny, megvetés és megaláztatás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-24, Duration: 88 min.
DVD-ROM #77
305-0-3:77/1
Interview with an Ethnic Hungarian Refugee from Transylvania
Interjú egy erdélyi magyar menekülttel
Zsolt Csalog talking with a Hungarian young man who fled from Romania.
Csalog Zsolt beszélget egy Romániából menekült magyar fiatalemberrel.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:45:00
305-0-3:77/2
Interview with Ethnic Hungarian Refugees from Transylvania
Interjú erdélyi magyar menekültekkel
Zsolt Csalog talking with three Hungarian men who fled from Romania.
Csalog Zsolt beszélget három magyar Romániából menekült férfival.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:10:00
305-0-3:77/23
Interview with an Ethnic Hungarian Refugee from Transylvania
Interjú egy erdélyi magyar menekülttel
Zsolt Csalog talking with a Hungarian young man who fled from Romania.
Csalog Zsolt beszélget egy Romániából menekült magyar fiatalemberrel.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-10-30, Duration: 45 min.
305-0-3:77/24
Interview with Ethnic Hungarian Refugees from Transylvania
Interjú egy erdélyi magyar menekültekkel
Zsolt Csalog talking with three Hungarian men who fled from Romania.
Csalog Zsolt beszélget három magyar Romániából menekült férfival.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988-12, Duration: 70 min.
DVD-ROM #78
305-0-3:78/1
Interview with András Révész. Part 4
Révész András interjú. 4. rész
Home of András Révész. Historical background of the elections in 1947. Membership of the Social Democratic Party, factions, workers' parties. Actions of the Bástya Street group to prevent merger.
Révész András lakása. Az 1947-es szeptemberi választások előzményei, a Szociáldemokrata Párt tagsága, összetétele, frakciók, munkáspártok, a Bástya utcai csoport tevékenysége a fúzió ellen.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:43:00
305-0-3:78/2
Interview with András Révész. Part 5
Révész András interjú. 5. rész
Home of András Révész. Révész' vision of the new Social Democratic Party in 1989.
Révész András lakása. Révész elképzelése az új szociáldemokrata pártról 1989-ben.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:11:00
305-0-3:78/3
Interview with Béla Király. Part 1
Király Béla interjú 1.
Vienna. Family, traditions. Studies at the military academy Ludovika. Military aspect of World War II and the Horthy regime. High ranking officers looked to the British and the Germans.
Bécs. Család, családi hagyományok. Tanulmányok a Ludovikán, a Honvéd Hadiakadémián. Király elsősorban katonaként idézi meg a II. világháborút, a Horthy-korszakot. A tisztikar angol és német orientációjáról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:06:00
DVD-ROM #79
305-0-3:79/1
Interview with Béla Király. Part 2
Király Béla interjú 2.
Vienna. Roots of the Hungarian and German contacts. World War II. Takeover of power by Szálasi. As chief officer at Kőszeg, Király steps over to the Soviet side. Prisoner of war in Székesfehérvár and Focsani, escapes Soviet captivity. Joining the Hungarian Communist Party. Marrying the daughter of the brother of prime minister Gyula Gömbös, affect on his military career. Organizing the People's Army, war planned against Yugoslavia, Korean war.
Bécs. A magyar német kapcsolatok gyökerei, a második világháború. A Szálasi hatalomátvétel. Kőszeg dandárparancsnokaként átáll a szovjet csapatok oldalára. Hadifogság Székesfehérváron és Focsaniban, szökés a szovjet fogságból. Belépés a MKP-ba. Házasság Gömbös Gyula miniszterelnök öccsének leányával és következményei honvédségi pályafutásában. Hadseregszervezés: a Néphadsereg kialakítása, tervezett háború Jugoszlávia ellen, koreai háború.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:56:00
305-0-3:79/4
Interview with Béla Király. Part 2
Király Béla interjú 2.
Vienna. Roots of the Hungarian and German contacts. World War II. Takeover of power by Szálasi. As chief officer at Kőszeg, Király steps over to the Soviet side. Prisoner of war in Székesfehérvár and Focsani, escapes Soviet captivity. Joining the Hungarian Communist Party. Marrying the daughter of the brother of prime minister Gyula Gömbös, affect on his military career. Organizing the People's Army, war planned against Yugoslavia, Korean war.
Bécs. A magyar német kapcsolatok gyökerei, a második világháború. A Szálasi hatalomátvétel. Kőszeg dandárparancsnokaként átáll a szovjet csapatok oldalára. Hadifogság Székesfehérváron és Focsaniban, szökés a szovjet fogságból. Belépés a MKP-ba. Házasság Gömbös Gyula miniszterelnök öccsének leányával és következményei honvédségi pályafutásában. Hadseregszervezés: a Néphadsereg kialakítása, tervezett háború Jugoszlávia ellen, koreai háború.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-02-25, Duration: 116 min.
DVD-ROM #80
305-0-3:80/1
Interview with Bálint Magyar
Magyar Bálint interjú
Home of Bálint Magyar. Family, studies, military service, professional and political ambitions. Democratic opposition, role of samizdat periodical Beszélő. Network of Free Initiatives, Alliance of Free Democrats and their relationship with the Alliance of Young Democrats.
Magyar Bálint lakása. Család, tanulmányok, katonaság szerepe, szakmai, politikai ambíciók. A demokratikus ellenzékről, a szamizdat Beszélő szerepéről. A Szabad Kezdeményezések Hálózata és a Szabad Demokraták Szövetsége. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) kapcsolata.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:00
DVD-ROM #81
305-0-3:81/1
Interview with Bálint Magyar
Magyar Bálint interjú
Home of Bálint Magyar. Possible roles in the Alliance of Free Democrats. Political and professional life.
Magyar Bálint lakása. Milyen szerepet vállalna a Szabad Demokraták Szövetségében? Politikai, szakmai szerepek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:27:00
305-0-3:81/2
Interview with Gábor Fodor
Fodor Gábor interjú
Fodor's family background and his childhood. His road to becoming and member of the opposition. Schools, military service, university. His role in the Bibó Special College.
Származás, család, gyermekkor. Ellenzékivé válásának meghatározó mozzanatai, iskolák, katonaság, egyetem. A Jogász Társadalomtudományi Szakkollégiumbanban, Bibó Kollégium, betöltött szerepéről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:32:00
DVD-ROM #82
305-0-3:82/1
Interview with Gábor Fodor
Fodor Gábor interjú
The relationship between the Alliance of Young Democrats and Bibó Special College, the foundation of the Alliance of Young Democrats, its relationship with the Communist Youth Organization. Fodor's responsibilities in organizing the Alliance of Young Democrats.
A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) és a Bibó Kollégium viszonya, a FIDESZ megalakulása, a FIDESZ és a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ), Fodor feladatai a FIDESZ szervezésében.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:17:00
305-0-3:82/2
Interview with László Lengyel. Part 1.
Lengyel László interjú 1. rész
Home of László Lengyel. Family background, ties with Transylvania, his environment in the mid 1960s, the beat generation, leftist affiliation, university years.
Lengyel László lakása. Családi háttér, erdélyi kötődések, az 1960-as évek közege, beat-nemzedék, baloldali elkötelezettség, egyetemi évek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:42:00
DVD-ROM #83
305-0-3:83/1
Interview with László Lengyel. Part 1
Lengyel László interjú 1. rész
Home of László Lengyel. Joining the Hungarian Socialist Workers' Party in 1973. Work, publications as an economist, critic of the socialist market economy, reform economists in the Monetary Research Institute, his writing Change and Reform.
Lengyel László lakása. Felvétele az Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP)-be 1973-ban, párttagsága. Közgazdaságtani munkái, publikációk, a szocialista piacgazdaság kritikája, reformközgazdászok a Pénzügykutatási Intézetben, a Fordulat és reform című tanulmány.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:00
305-0-3:83/3
Interview with László Lengyel. Part 1
Lengyel László interjú 1. rész
Home of László Lengyel. Joining the Hungarian Socialist Workers' Party in 1973. Work, publications as an economist, critic of the socialist market economy, reform economists in the Monetary Research Institute, his writing Change and Reform.
Lengyel László lakása. Felvétele az Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP)-be 1973-ban, párttagsága. Közgazdaságtani munkái, publikációk, a szocialista piacgazdaság kritikája, reformközgazdászok a Pénzügykutatási Intézetben, a Fordulat és reform című tanulmány.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-03-16, Duration: 120 min.
DVD-ROM #84
305-0-3:84/1
Interview with László Lengyel. Part 1
Lengyel László interjú 1. rész
Home of László Lengyel. The meeting at Monor and the first meeting at Lakitelek.
Lengyel László lakása. Lengyel a monori találkozóról és az első lakitelki találkozóról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:23:48
305-0-3:84/2
Interview with László Lengyel. Part 2
Lengyel László interjú. 2. rész
Home of László Lengyel. The break between the rural and urban writers, failure of the second meeting at Monor. Bad functioning of opposition parties. The New March Front, Network of Free Initiatives, Hungarian Democratic Forum as mediators. His role as expert and politician. Possibility of creating an new party or becoming a parliamentary representative.
Lengyel László lakása. Népiesek és urbánusok szakítása, a második Monori találkozó meghiúsulása. Az ellenzéki pártok helyzete, működésük hiányosságai. Közvetítői szerepek: Új Márciusi Front, Hálózat, Demokrata Fórum. Szakértői és politikusi tevékenysége, pártalakítással, képviselőjelöltséggel kapcsolatos tervei.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:25:00
DVD-ROM #85
305-0-3:85/1
Interview with Csaba Varga. Part 1
Varga Csaba interjú. 1. rész
Home of Csaba Varga. Family background, schools, work places. Participation in the literary life, the Source Circle, rural writers in the 1970s.
Varga Csaba lakása. Bemutatkozás, származás, család, iskolák, munkahelyek. Részvétele az irodalmi életben, Forrás Kör, népi gondolat az 1970-es évek elején.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:00
305-0-3:85/3
Interview with Csaba Varga. Part 1
Varga Csaba interjú. 1. rész
Home of Csaba Varga. Family background, schools, work places. Participation in the literary life, the Source Circle, rural writers in the 1970s.
Varga Csaba lakása. Bemutatkozás, származás, család, iskolák, munkahelyek. Részvétele az irodalmi életben, Forrás Kör, népi gondolat az 1970-es évek elején.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-03, Duration: 120 min.
DVD-ROM #86
305-0-3:86/1
Interview with Csaba Varga. Part 1.
Varga Csaba interjú. 1. rész
Varga's membership in the Writers' Union. Literary and public life. Participation in and break with the Young Artists' Club. Ideas about a People's College, pilot village projects. Lakitelek, Hungarian Democratic Forum.
Tagsága az Írószövetségben. Irodalom és közélet. A Fiatal Művészek Klubja, eltávolítása az FMK-ból. Népfőiskolai elképzelések, falukísérletek. Lakitelek és a Magyar Demokrata Fórum (MDF).
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:05:00
305-0-3:86/2
Interview with Csaba Varga. Part 2
Varga Csaba interjú. 2. rész
Hungary's place in European integration, sovereignty, individual and collective liberties, welfare state. Foundation of the Hungarian People's Party, its ideology, membership and leadership. His political role, professional politician or writer and sociologist.
Magyarország lehetőségei az európai integrációban, integráció és szuverenitás, egyéni és kollektív szabadságjogok, jóléti állam. A Magyar Néppárt (MNP) megalakulása, ideológiája, tagság, vezetőség. Politikai szerepvállalás, profi politikusi szerep vagy az írói, szociológusi pálya alternatívái.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:56:00
DVD-ROM #87
305-0-3:87/1
Interview with Csaba Varga. Part 2.
Varga Csaba interjú. 2. rész
Home of Csaba Varga. His relationship with Imre Pozsgay. Founding the Hungarian People's Party. Breaking with the Hungarian Democratic Forum.
Varga Csaba lakása. Kapcsolata Pozsgay Imével. A Magyar Néppárt megalakítása, távolodása a Magyar Demokrata Fórum (MDF)-től.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:16:40
305-0-3:87/2
Interview with Iván Bába. Part 1
Bába Iván interjú 1. rész
Home of Iván Bába. Family, Hungarian minority in Slovakia. 1968 and the Hungarian minority in Czechoslovakia. His place in the university and Eötvös College as a person coming from transborder Hungarian minority. Literary life, publishers. Working for Madách Publishing House in Bratislava. Censorship in Czech and Slovak publishers in the 1960s and 1970s.
Bába Iván lakása. Családi háttér, a Szlovákiában élő magyarság helyzete, kisebbségi sors, 1968 és a csehszlovákiai magyarság. A pesti bölcsészkar és az Eötvös Kollégium kisebbségi magyarként. Irodalmi élet, könyvkiadás, könyvkiadók. Munkájáról a pozsonyi Madách Könyvkiadóban. Cenzurális mechanizmusok a csehországi és szlovákiai könyvkiadásban az 1960-as és 1970-es években.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:40:00
305-0-3:87/3
Interview with Iván Bába. Part 1
Bába Iván interjú 1. rész
Home of Iván Bába. Family, Hungarian minority in Slovakia. 1968 and the Hungarian minority in Czechoslovakia. His place in the university and Eötvös College as a person coming from transborder Hungarian minority. Literary life, publishers. Working for Madách Publishing House in Bratislava. Censorship in Czech and Slovak publishers in the 1960s and 1970s.
Bába Iván lakása. Családi háttér, a Szlovákiában élő magyarság helyzete, kisebbségi sors, 1968 és a csehszlovákiai magyarság. A pesti bölcsészkar és az Eötvös Kollégium kisebbségi magyarként. Irodalmi élet, könyvkiadás, könyvkiadók. Munkájáról a pozsonyi Madách Könyvkiadóban. Cenzurális mechanizmusok a csehországi és szlovákiai könyvkiadásban az 1960-as és 1970-es években.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-04-10, Duration: 100 min.
DVD-ROM #88
305-0-3:88/1
Interview with Iván Bába. Part 2
Bába Iván interú. 2. rész
Home of Iván Bába. His vision of the reorganization of the Smallholders' Party. His opinion of the Alliance of Young Democrats.
Bába Iván lakása. Elképzelései a Kisgazdapárt újjászervezéséről. Véleménye a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-ről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:27:00
305-0-3:88/2
Interview with Iván Bába. Part 1.
Bába Iván interjú. 1. rész
Home of Iván Bába. Moving to Hungary. Literary editor in the Hungarian Radio and periodical Nagyvilág. Fired from the Radio in 1982. Contacts with the democratic opposition from the late 1970s. His models included György Szabad, Miklós Vásárhelyi, István Kemény, Árpád Göncz. Translating for samizdat publications, contacts with Gábor Demszky. Joining the Danube Circle, conflicts within the Circle. Relationship between the Network of Free Initiatives and the Hungarian Democratic Forum. Lakitelek, István Csurka, the Social Contract and future of the Network of Free Initiatives. The foundation of the Alliance of Free Democrats, deficiencies of its program. Joining the Smallholders' Party.
Bába Iván lakása. Áttelepülés Magyarországra. Világirodalmi szerkesztőként a Magyar Rádióban és a Nagyvilágban. Kirúgása a rádióból 1982-ben. Kapcsolatai a demokratikus ellenzékkel az 1970-es évek végétől. Példaképek, tanárok, mesterek Szabad György, Vásárhelyi Miklós, Kemény István, Göncz Árpád. Szamizdat fordításai, kapcsolata Demszky Gáborral. A Duna Kör, konfliktusok a Duna Körön belül. a Szabad Kezdeményezések Hálózata és a Magyar Demokrata Fórum (MDF) viszonya, Lakitelekről és Csurka Istvánról, a Társadalmi Szerződésről, a Hálózat továbbműködtetéséről. A Szabad Demokraták Szövetsége megalakulásáról, programjának hiányosságairól. Miért lépett be a Kisgazdapártba?
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:24:00
DVD-ROM #89
305-0-3:89/1
Interview with Viktor Orbán
Orbán Viktor interjú
The venue of the interview is the István Bibó Special College. Orbán's childhood in Alcsút and Felcsút, poverty, abuse by his father, his father's membership in the Hungarian Socialist Workers' Party. The stone pit in Gánt. Political traditions within the family. His friends in the secondary school in Székesfehérvár include Lajos Simicska and Róbert Hermann. Joined the Communist Youth Organization, football. Conflicts while doing his military service in Zalaegerszeg. University years, views on lawyer education, special college on Budaörsi Road. Founding the Alliance of Young Democrats. Contacts with youth organizations, opinion on Ferenc Gyurcsány, the Alliance of Free Democrats and the Hungarian Democratic Forum.
Helyszín a Bibó István Szakkollégium. Gyermekkoráról Alcsúton és Felcsúton, szegénység, apai bántalmazások, apja párttagsága a Magyar Szocialista Munkáspártban , a gánti kőbánya. Politikai hagyományok a családban. Baráti társasága a székesfehérvári gimnáziumban, Simicska, Hermann Róbert, Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) tagság, viszonya a focihoz. Konfliktusai a hadseregben Zalaegerszegen. Egyetemi évek, viszonya a jogászképzéshez, a Budaörsi úti szakkkollégium. A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) megalakulása. A kulcsember Kövér László. Kapcsolata az ifjúsági szervezetekkel, véleménye Gyurcsány Ferencről, a Szabad Demokraták Szövetségéről és a Magyar Demokrata Fórum (MDF)-ről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:00
305-0-3:89/3
Interview with Viktor Orbán
Orbán Viktor interjú
The venue of the interview is the István Bibó Special College. Orbán's childhood in Alcsút and Felcsút, poverty, abuse by his father, his father's membership in the Hungarian Socialist Workers' Party. The stone pit in Gánt. Political traditions within the family. His friends in the secondary school in Székesfehérvár include Lajos Simicska and Róbert Hermann. Joined the Communist Youth Organization, football. Conflicts while doing his military service in Zalaegerszeg. University years, views on lawyer education, special college on Budaörsi Road. Founding the Alliance of Young Democrats. Contacts with youth organizations, opinion on Ferenc Gyurcsány, the Alliance of Free Democrats and the Hungarian Democratic Forum.
Helyszín a Bibó István Szakkolégium. Gyermekkoráról Alcsúton és Felcsúton, szegénység, apai bántalmazások, apja párttagsága a Magyar Szocialista Munkáspártban , a gánti kőbánya. Politikai hagyományok a családban. Baráti társasága a székesfehérvári gimnáziumban, Simicska, Hermann Róbert, Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) tagság, viszonya a focihoz. Konfliktusai a hadseregben Zalaegerszegen. Egyetemi évek, viszonya a jogászképzéshez, a Budaörsi úti szakkkollégium. A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) megalakulása. A kulcsember Kövér László. Kapcsolata az ifjúsági szervezetekkel, véleménye Gyurcsány Ferencről, a Szabad Demokraták Szövetségéről és a Magyar Demokrata Fórum (MDF)-ről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-04-11, Duration: 120 min.
DVD-ROM #90
305-0-3:90/1
Interview with Viktor Orbán
Orbán Viktor interjú
His role in the Alliance of Young Democrats. His speech on March 15, 1989.
Szerepe a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-ben. Az 1989. március 15-ei beszédéről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:12:53
305-0-3:90/2
Interview with Dénes Csengey. Part 1
Csengey Dénes interjú. 1. rész
Introducing himself, politics and childhood experience in Szekszárd. Readings. In Budapest in the early 1970s, gang membership. Television quiz show Who Knows What and János Komlós. Friends in Szekszárd. In military service he alienated himself from the situation.
Bemutatkozás, politika a gyermekkori élmények mögött, gyermekkor Szekszárdon, olvasmányok. Az 1970-es évek eleje Budapesten, galeri tagság, A Ki mit tud című vetélkedő és Komlós János. Társasága Szekszárdon. Viszonya a katonasághoz.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:47:00
DVD-ROM #91
305-0-3:91/1
Interview with Dénes Csengey. Part 2
Csengey Dénes interjú 2. rész
His readings including László Németh and Sándor Csoóri and cultural affiliation influencing his political direction. The political differences in the programs of the Hungarian Democratic Forum and the Alliance of Free Democrats.
Az olvasmányélmények, Németh László, Csoóri, a kulturális vonzódások szerepe politikai irányválasztásában. Politikai különbözőségek a Magyar Demokrata Fórum (MDF) és a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) programjában.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:42:00
305-0-3:91/2
Interview with Dénes Csengey. Part 1
Csengey Dénes interjú. 1. rész
Working as a people's educator in Hajdúböszörmény, university years in Debrecen. Taught by András Görömbei. Joining the Communist Youth Organization, friendship with István Elek. Writing for periodicals Alföld, Mozgó Világ, Valóság. His relationship with Sándor Csoóri and György Konrád. President of the Attila József Circle.
Népművelőként Hajdúböszörményben, egyetemi korszak Debrecenben. Görömbei András szemináriumai, Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) élet, barátság Elek Istvánnal. Rendszeres publikációk az Alföldben, Mozgó Világban, Valóságban. Csoóri Sándorhoz és Konrád Györgyhöz fűződő kapcsolatáról. József Attila Kör (JAK), elnökség.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:18:00
305-0-3:91/3
Interview with Dénes Csengey. Part 1
Csengey Dénes interjú. 1. rész
Working as a people's educator in Hajdúböszörmény, university years in Debrecen. Taught by András Görömbei. Joining the Communist Youth Organization, friendship with István Elek. Writing for periodicals Alföld, Mozgó Világ, Valóság. His relationship with Sándor Csoóri and György Konrád. President of the Attila József Circle.
Népművelőként Hajdúböszörményben, egyetemi korszak Debrecenben. Görömbei András szemináriumai, Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) élet, barátság Elek Istvánnal. Rendszeres publikációk az Alföldben, Mozgó Világban, Valóságban. Csoóri Sándorhoz és Konrád Györgyhöz fűződő kapcsolatáról. JAK, József Attila Kör, elnökség.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05-30, Duration: 78 min.
305-0-3:91/5
Interview with Dénes Csengey. Part 2
Csengey Dénes interjú 2. rész
His readings including László Németh and Sándor Csoóri and cultural affiliation influencing his political direction. The political differences in the programs of the Hungarian Democratic Forum and the Alliance of Free Democrats.
Az olvasmányélmények, Németh László, Csoóri, a kulturális vonzódások szerepe politikai irányválasztásában. Politikai különbözőségek a Magyar Demokrata Fórum (MDF) és a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) programjában.
raw material, Hungarian language, Duration: 42 min.
DVD-ROM #92
305-0-3:92/1
Interview with Dénes Csengey. Part 2.
Csengey Dénes interjú. 2. rész
Roles as a politician and a writer. Political prospects. Need to convene a Constituent National Assembly. Election system.
Szerepváltások, miért lett íróból politikus. Hogy érzi magát a politikusi szerepkörben? Politikai perspektívák. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívásának szükségességéről, a választási rendszerről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:12:00
305-0-3:92/2
Interview with Béla Grünberger
Grünberger Béla interjú
Paris, Béla Grünberger's home. First contacts with psychoanalysis and psychoanalysts. Studies in Switzerland.
Párizs, Grünberger Béla lakása. Megismerkedése a pszichoanalízissel. Tanulmányai Svájcban, kapcsolatai analitikusokkal.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:47:00
305-0-3:92/4
Interview with Dénes Csengey. Part 2.
Csengey Dénes interjú. 2. rész
Roles as a politician and a writer. Political prospects. Need to convene a Constituent National Assembly. Election system.
Szerepváltások, miért lett íróból politikus. Hogy érzi magát a politikusi szerepkörben? Politikai perspektívák. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívásának szükségességéről, a választási rendszerről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05-30, Duration: 72 min.
305-0-3:92/5
Interview with Béla Grünberger
Grünberger Béla interjú
Paris, Béla Grünberger's home. First contacts with psychoanalysis and psychoanalysts. Studies in Switzerland.
Párizs, Grünberger Béla lakása. Megismerkedése a pszichoanalízissel. Tanulmányai Svájcban, kapcsolatai analitikusokkal.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05, Duration: 47 min.
DVD-ROM #93
305-0-3:93/1
Interview with Béla Grünberger
Grünberger Béla interjú
Paris, Béla Grünberger's home. Narcissism and Christianity. Anti-Semitism, Jewishness. The Lacanist movement and Freudism. Sándor Ferenczi and Freud.
Párizs, Grünberger Béla lakása. Gondolatok a nárcizmusról. Kereszténység és nárcizmus. Antiszemitizmus, zsidóság és nárcizmus. A lacanista mozgalom és a freudizmus. Ferenczi Sándor és Freud.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:00
305-0-3:93/6
Interview with Béla Grünberger
Grünberger Béla interjú
Paris, Béla Grünberger's home. Narcissism and Christianity. Anti-Semitism, Jewishness. The Lacanist movement and Freudism. Sándor Ferenczi and Freud.
Párizs, Grünberger Béla lakása. Gondolatok a nárcizmusról. Kereszténység és nárcizmus. Antiszemitizmus, zsidóság és nárcizmus. A lacanista mozgalom és a freudizmus. Ferenczi Sándor és Freud.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05, Duration: 120 min.
DVD-ROM #94
305-0-3:94/1
Interview with Béla Grünberger
Grünberger Béla interjú
Paris, Béla Grünberger's home. Who can become a psychoanalyst. The dangers of analysis.
Párizs, Grünberger Béla lakása. Kiből lehet analitikus. Az analízis veszélyeiről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:16:22
305-0-3:94/2
Interview with Miklós Molnár
Molnár Miklós interjú
Paris. The interviewer is János M. Rainer. Molnár was a communist journalist and critic for newspaper Szabad Nép and Irodalmi Újság. The political turn in 1953 introduced with Imre Nagy's speech in the Parliament. The role of Béla Illés, the rural and urban writers' conflict was fuelled from the top leadership. The Miklós Vásárhelyi and Imre Nagy group.
Párizs. Az interjút Rainer M. János készítette. Kommunista újságíróként, kritikusként a Szabad Népnél. A sztálinista Irodalmi Ujság, irodalompolitika, az 1953-as júniusi fordulat, Nagy Imre parlamenti beszéde, Illés Béla szerepéről, a felülről szított urbánus népi ellentét. 1955-ös leváltásának előzményei, Aczél Tamás Tovább a júniusi úton című cikke, Benjámin László Köznapi dolgok igézete című verse. Vásárhelyi Miklós és a Nagy Imre csoport.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:44:00
305-0-3:94/7
Interview with Béla Grünberger
Grünberger Béla interjú
Paris, Béla Grünberger's home. Who can become a psychoanalyst. The dangers of analysis.
Párizs, Grünberger Béla lakása. Kiből lehet analitikus. Az analízis veszélyeiről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05, Duration: 16 min. 22 sec.
305-0-3:94/8
Interview with Miklós Molnár
Molnár Miklós interjú
Paris. The interviewer is János M. Rainer. Molnár was a communist journalist and critic for newspaper Szabad Nép and Irodalmi Újság. The political turn in 1953 introduced with Imre Nagy's speech in the Parliament. The role of Béla Illés, the rural and urban writers' conflict was fuelled from the top leadership. The Miklós Vásárhelyi and Imre Nagy group.
Párizs. Az interjút Rainer M. János készítette. Kommunista újságíróként, kritikusként a Szabad Népnél. A sztálinista Irodalmi Ujság, irodalompolitika, az 1953-as júniusi fordulat, Nagy Imre parlamenti beszéde, Illés Béla szerepéről, a felülről szított urbánus népi ellentét. 1955-ös leváltásának előzményei, Aczél Tamás Tovább a júniusi úton című cikke, Benjámin László Köznapi dolgok igézete című verse. Vásárhelyi Miklós és a Nagy Imre csoport.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-06-26, Duration: 104 min.
DVD-ROM #95
305-0-3:95/1
Interview with Miklós Molnár
Molnár Miklós interjú
Paris. The interviewer is János M. Rainer. Writers' and artists' memorandum in October 1955. The readers of Irodalmi Újság.
Párizs. Az interjút Rainer M. János készítette. Az írók és művészek memoranduma 1955. októberében. Az Irodalmi Ujság olvasótáboráról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:12:24
305-0-3:95/2
Visit at Ernő Nagy's
Látogatás Nagy Ernőnél
Giromagny, printing house. Irodalmi Újság in the Hungarian emigration in the West. Founding a printing house. Footage of printing the last issue of the newspaper. Ernő Nagy's daughter on the printing. Tibor Méray talks about the last issue of Irodalmi Újság. His connection to the paper in Budapest in the 1950s.
Giromagny, nyomda. Az Irodalmi Ujság a nyugati magyar emigrációban. Nagy Ernő az Irodalmi Ujságról, a nyomdaalapításról, az Irodalmi Ujság és az IU könyveinek előállításáról. Felvételek a nyomdai munkákról, az utolsó lapszám készítéséről. Nagy Ernő lánya a nyomdai munkálatokról. A harcunkat megharcoltuk, Méray Tibor az Irodalmi Ujság utolsó lapszámáról, a kiadás szüneteltetéséről. Kapcsolata a magyarországi lappal az 1950-es években.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:07:00
305-0-3:95/3
Interview with the Widow of Zoltán Szabó
Beszélgetés Szabó Zoltán özvegyével
France. István Kemény interviews Zsuzsa Szekeres. The couple first met in Heidelberg. Their house in Kew, life in London, Radio Free Europe, Szabó's reaction to the events of 1968, friendship with László Cs. Szabó, András Révai, social life.
Franciaország. Kemény István beszélget Szekeres Zsuzsával. Megismerkedésük Heidelbergben, a kew-i ház és a londoni élet, a Szabad Európa Rádió (SZER), hogy reagált Szabó Zoltán az 1968-as folyamatokra, barátságok, Cs. Szabó Lászó, Révai András, társasági élet.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:39:00
305-0-3:95/9
Interview with Miklós Molnár
Molnár Miklós interjú
Paris. The interviewer is János M. Rainer. Writers' and artists' memorandum in October 1955. The readers of Irodalmi Újság.
Párizs. Az interjút Rainer M. János készítette. Az írók és művészek memoranduma 1955. októberében. Az Irodalmi Ujság olvasótáboráról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-06-26, Duration: 12 min. 24 sec.
305-0-3:95/10
Visit at Ernő Nagy's
Látogatás Nagy Ernőnél
Giromagny, printing house. Irodalmi Újság in the Hungarian emigration in the West. Founding a printing house. Footage of printing the last issue of the newspaper. Ernő Nagy's daughter on the printing. Tibor Méray talks about the last issue of Irodalmi Újság. His connection to the paper in Budapest in the 1950s.
Giromagny, nyomda. Az Irodalmi Ujság a nyugati magyar emigrációban. Nagy Ernő az Irodalmi Ujságról, a nyomdaalapításról, az Irodalmi Ujság és az IU könyveinek előállításáról. Felvételek a nyomdai munkákról, az utolsó lapszám készítéséről. Nagy Ernő lánya a nyomdai munkálatokról. A harcunkat megharcoltuk, Méray Tibor az Irodalmi Ujság utolsó lapszámáról, a kiadás szüneteltetéséről. Kapcsolata a magyarországi lappal az 1950-es években.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-06, Duration: 67 min.
305-0-3:95/11
Interview with the Widow of Zoltán Szabó
Beszélgetés Szabó Zoltán özvegyével
France. István Kemény interviews Zsuzsa Szekeres. The couple first met in Heidelberg. Their house in Kew, life in London, Radio Free Europe, Szabó's reaction to the events of 1968, friendship with László Cs. Szabó, András Révai, social life.
Franciaország. Kemény István beszélget Szekeres Zsuzsával. Megismerkedésük Heidelbergben, a kew-i ház és a londoni élet, a Szabad Európa Rádió (SZER), hogy reagált Szabó Zoltán az 1968-as folyamatokra, barátságok, Cs. Szabó Lászó, Révai András, társasági élet.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-09, Duration: 39 min.
DVD-ROM #96
305-0-3:96/1
Interview with the Widow of Zoltán Szabó
Beszélgetés Szabó Zoltán özvegyével
France. István Kemény interviews Zsuzsa Szekeres. Friends, connections, disillusion. Ignotus, Mihály Károlyi, Péter Veres, Miklós Krassó, Gyula Illyés. Gyula Borbándi, István Kemény, refugees of 1956, lack of intellectual life, isolation. Moving from London to Bretagne. Periodical Új Látóhatár, Gábor Bikich. Tibor Méray and Irodalmi Újság. The book entitled Ancestors and Partners. The national Issue.
Franciaország. Kemény István beszélget Szekeres Zsuzsával. Barátságok, kapcsolatok, csalódások. Ignotus, Károlyi Mihály, Veres Péter, Krassó Miklós, Illyés Gyula. Borbándi Gyula, Kemény István, az 1956-os emigránsok, a szellemi élet hiánya, izoláltság. Költözés Londonból Bretagne-ba. Az Új Látóhatár és Bikich Gábor. Méray Tibor és az Irodalmi Ujság. Az Ősök és társak című köny. A nemzeti kérdésről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:25:00
305-0-3:96/2
Interview with the Widow of Zoltán Szabó
Beszélgetés Szabó Zoltán özvegyével
France. István Kemény interviews Zsuzsa Szekeres. Her family, roots, relationship with the Hungarian people. Argentina. Ágnes, Zoltán Szabó's daughter.
Franciaország. Kemény István beszélget Szekeres Zsuzsával. Szekeres Zsuzsa családjáról, gyökereiről, magyarsághoz való viszonyáról, Argentináról. Szabó Zoltán lánya, Ágnes.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:33:00
DVD-ROM #97
305-0-3:97/1
Radio Free Europe. Interview with László Kasza. Part 1
Kasza László interjú. Szabad Európa Rádió SZER. 1 rész
Munich, the building of Radio Free Europe. The interviewer is Endre Hann. First contacts with the opposition in Hungary. The operation of Radio Free Europe, technology, program policy, editors' guidelines. The Hungarian Socialist Workers' Party and the Radio Free Europe. The role of Radio Free Europe in the regime change. Still images from Kasza's archives and documents. The studios. From 1:18 to 1:28 István Román in the program World News. Kasza's home, he cooks. Why he left Hungary. Family background, Church-run secondary school, his mother's imprisonment. His views on politics and the Radio Free Europe.
München, a Szabad Európa Rádió (SZER)épülete, a riporter Hann Endre. Az első kapcsolatfelvétel a magyarországi ellenzékkel. Hogy működik a SZER, technikai feltételek, műsorpolitika, szerkesztési irányelvek. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) és a SZER. A SZER szerepe a rendszerváltás folyamatában. Vágóképek Kasza archívumáról, dokumentumairól. Stúdiók. 1:18-1:28 között Román István a Világhiradóban. Kasza László otthona. Kasza László főz. Miért menekült el Magyarországról? Családi miliő, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, édesanyja bebörtönzése, politikafelfogásáról, a SZER-ről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:00
DVD-ROM #98
305-0-3:98/1
Radio Free Europe. Interview with László Kasza. Part 1.
Kasza László interjú. Szabad Európa Rádió SZER. 1 rész
Munich. Kasza's home. The interviewer is Endre Hann. Kasza's first contact with Radio Free Europe. Radio Free Europe in the 1950s. Professional deficiency. Political orientations within Radio Free Europe. Contacts with the democratic opposition, protests by the American emigration.
München. Kasza László lakása. Riporter Hann Endre. A Szabad Európa Rádió (SZER)-hez kerülése. A SZER az ötvenes években. Szakmai hiányosságok. Politikai irányzatok SZER-en belül. Kapcsolatok a demokratikus ellenzékkel, az amerikai emigráció tiltakozása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:04:00
305-0-3:98/2
Radio Free Europe. Interview with László Kasza. Part 2
Kasza László interjú. Szabad Európa Rádió SZER. 2 rész
Munich. Kasza's home. The situation of the Hungarian program within Radio Free Europe, lack of cooperation with other national desks. Prospects, possible liquidation. His impressions and experience of Hungary. Photos from his youth.
München. Kasza László lakása. A magyar adás helyzete a Szabad Európa Rádió (SZER)-en belül, az együttműködés hiánya a többi osztállyal. Perspektívák, a felszámolás lehetősége. Benyomások, élmények Magyarországról. Fiatalkori fotók.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:56:00
305-0-3:98/3
Radio Free Europe. Interview with László Kasza. Part 2
Kasza László interjú. Szabad Európa Rádió SZER. 2 rész
Munich. Kasza's home. The situation of the Hungarian program within Radio Free Europe, lack of cooperation with other national desks. Prospects, possible liquidation. His impressions and experience of Hungary. Photos from his youth.
München. Kasza László lakása. A magyar adás helyzete a Szabad Európa Rádió (SZER)-en belül, az együttműködés hiánya a többi osztállyal. Perspektívák, a felszámolás lehetősége. Benyomások, élmények Magyarországról. Fiatalkori fotók.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05-07, Duration: 56 min.
DVD-ROM #99
305-0-3:99/1
The Operation of Radio Free Europe. Interview with László László and Géza Ekecs
A Szabad Európa Rádió SZER működése, László László, Cseke László interjú
Munich. Showing the building and environment of Radio Free Europe including entrance, exit, tennis court, reception, storage area, message wall. László Cseke explains the operation of the central news section then gives a tour in the archives and disc library. The monitoring section. László László on the Hungarian interception section. Cseke at work. His assuming a pseudonym, emigration, working for the Radio Free Europe. The original name was Géza Ekecs.
München. A Szabad Európa Rádió (SZER) és környezetének bemutatása, bejárat, kijárat, teiniszpálya, épület, porta, faliújság, raktár. A központi hírosztály működését bemutatja Cseke László, majd körbevezet az archívumban és a lemeztárban. A monitoringrészleg. A magyar lehallgató részlegről László László. A mechanikai központ működéséről Cseke László. Cseke László munka közben, hírszerkesztés. Cseke László névváltásáról, emigrálásáról, a rádiónál betöltött szerepéről. Eredeti neve Ekecs Géza volt.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:00
DVD-ROM #100
305-0-3:100/1
Interview with László Cseke, Tibor Kovácsy, Barna Büky. Radio Free Europe
Cseke László, Kovácsy Tibor, Büky Barna interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Interview with László Cseke on Radio Free Europe and the Central Intelligence Agency, 1956, emigration to Paris and to Munich. His current job and other sections in Radio Free Europe. Imre Basilides reads news. Tibor Kovácsy on news editing. Barna Büky, who works under the pseudonym János Vadász, deputy director of the Hungarian desk talks about debates on program policy, competition, independence and goals.
Beszélgetés Cseke Lászlóval a szabadban, a Szabad Európa Rádió (SZER) épülete mellett. A SZER és a CIA. A SZER és 1956. A párizsi emigrációról. A müncheni élet, család. Munkái jelenleg, olvasószerkesztő, Forgószínpad, zenei műsorok. A SZER perspektíváiról. SZER – névtáblák, társosztályok vezetőinek megbeszélése, Basilides Barna híreket olvas. Kovácsy Tibor a hírek sorrendjéről, hírszerkesztési alapelvekről. Büky Barna, álnevén Vadász János, a Magyar Osztály igazgatóhelyettese műsorpolitikai vitákról, versenyképességről, függetlenségről, a SZER célkitűzéseiről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:50:00
DVD-ROM #101
305-0-3:101/1
Interview with Barna Büky and László Ribánszky. Radio Free Europe
Büky Barna, Ribánszky László interjú Szabad Európa Rádió SZER
Barna Büky on the role of Radio Free Europe in 1956, works councils, operation and program structure of Radio Free Europe. Interview with director of the Hungarian desk László Ribánszky, who works under the pseudonym Szaniszló Lengyel on changes in Hungary, independence of Radio Free Europe. Cooperation with other desks, tensions, competition.
Büky Barna a Szabad Európa Rádió (SZER) 1956-os szerepéről, üzemi tanácsról, a SZER működéséről, műsorszerkezetről. Beszélgetés Ribánszky Lászlóval, Lengyel Szaniszló, a SZER Magyar Osztályának igazgatójával. A magyarországi változásokról, a SZER függetlenségéről. Szakmai együttműködés a SZER többi osztályával, vezetői munkájáról, az osztályon belüli feszültségekről, versenyképességről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:06:00
305-0-3:101/2
Interview with László Kasza. Radio Free Europe
Kasza László interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Home of László Kasza. The situation of the Hungarian desk within Radio Free Europe, lack of cooperation with the other desks. Prospects, potential liquidation. Impressions and experience of Hungary. Photos from youth.
München. Kasza László lakása. A magyar adás helyzete a Szabad Európa Rádió (SZER)-en belül, az együttműködés hiánya a többi osztállyal. Perspektívák, a felszámolás lehetősége. Benyomások, élmények Magyarországról. Fiatalkori fotók.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:53:00
DVD-ROM #102
305-0-3:102/1
Interview with László Ribánszky. Radio Free Europe.
Ribánszky László interjú. Szabad Európa Rádió SZER
László Ribánszky on ethical guidelines, the issue of Transylvania, BBC. Radio Free Europe's potential role in the Hungarian elections campaign via an ultra short wave broadcast. His studies in Budapest and London, interest in aikido and Eastern Asia. Telephone conversations with Zoltán Szép. Tutorial for secondary school final exams. Róbert Ribánszki on János Kádár. Júlia Lángh working. László Kasza's report from Budapest, Miklós Németh's new government, press conference. Barna Büky's commentary on Gyula Horn. Zoltán Szép interviews Róbert Ribánszki about the Ferenc Münnich Society. Staff meeting with Barna Büky, Tamás Fóti, Magda Bokodi, Sándor Gergelyfy, Júlia Lángh.
Ribánszky László az etikai alapelvekről, az erdélyi kérdésről, BBC-ről. Lehet-e szerepe a Szabad Európa Rádió (SZER)-nek a magyarországi választási kampányban? A SZER ultrarövid-hullámú, azaz URH rádióadásának lehetősége Magyarországon. Tanulmányai Budapesten és Londonban. Az aikido és Kelet-Ázsia iránti vonzalma. Szép Zoltán telefonbeszélgetései. Az érettségi tételek beolvasásának cáfolata. Ribánszki Róbert Kádárról. Lángh Júlia munka közben. Kasza László tudósítása Budapestről. Németh Miklós kormányátalakítása, sajtókonferencia. Lángh Júlia Glatz Ferencet kérdezi az oktatáspolitikáról. Büky Barna kommentárja Horn Gyuláról. Szép Zoltán Ribánszki Róbertet a Münnich Ferenc Társaságról kérdezi. Szerkesztőségi értekezlet. Büky Barna, Fóti Tamás, Bokodi Magda, Gergelyfy Sándor, Lángh Júlia.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:00
305-0-3:102/3
Interview with László Ribánszky. Radio Free Europe.
Ribánszky László interjú. Szabad Európa Rádió SZER
László Ribánszky on ethical guidelines, the issue of Transylvania, BBC. Radio Free Europe's potential role in the Hungarian elections campaign via an ultra short wave broadcast. His studies in Budapest and London, interest in aikido and Eastern Asia. Telephone conversations with Zoltán Szép. Tutorial for secondary school final exams. Róbert Ribánszki on János Kádár. Júlia Lángh working. László Kasza's report from Budapest, Miklós Németh's new government, press conference. Barna Büky's commentary on Gyula Horn. Zoltán Szép interviews Róbert Ribánszki about the Ferenc Münnich Society. Staff meeting with Barna Büky, Tamás Fóti, Magda Bokodi, Sándor Gergelyfy, Júlia Lángh.
Ribánszky László az etikai alapelvekről, az erdélyi kérdésről, BBC-ről. Lehet-e szerepe a Szabad Európa Rádió (SZER)-nek a magyarországi választási kampányban? A SZER ultrarövid-hullámú, azaz URH rádióadásának lehetősége Magyarországon. Tanulmányai Budapesten és Londonban. Az aikido és Kelet-Ázsia iránti vonzalma. Szép Zoltán telefonbeszélgetései. Érettségi tételek a SZER-ben? Ribánszki Róbert Kádárról. Lángh Júlia munka közben. Kasza László tudósítása Budapestről. Németh Miklós kormányátalakítása, sajtókonferencia. Lángh Júlia Glatz Ferencet kérdezi az oktatáspolitikáról. Büky Barna kommentárja Horn Gyuláról. Szép Zoltán Ribánszki Róbertet a Münnich Ferenc Társaságról kérdezi. Szerkesztőségi értekezlet. Büky Barna, Fóti Tamás, Bokodi Magda, Gergelyfy Sándor, Lángh Júlia.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05-10, Duration: 120 min.
DVD-ROM #103
305-0-3:103/1
Interview with István Lovas. Radio Free Europe
Lovas István interjú Szabad Európa Rádió SZER
Munich, Radio Free Europe. Lovas' first contacts with the Hungarian Radio, Radio Free Europe guidelines, journalists' ethical code, his own political philosophy and journalist practice, prison, life after emigration in 1976. His series Prohibited Books.
München. Szabad Európa Rádió (SZER). Beszélgetés Lovas Istvánnal. Az első kapcsolat a Magyar Rádióval, a SZER irányvonaláról, újságíró etikáról, saját politikai filozófiájáról és újságírói gyakorlatáról, börtönbüntetéséről, 1976-os emigrálása utáni életéről. A Tiltott könyvek című sorozatáról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:47:00
305-0-3:103/2
Interview with Tibor Kovácsy and Zoltán Zsille. Radio Free Europe
Kovácsy Tibor, Zsille Zoltán interjú Szabad Európa Rádió SZER
Munich, Radio Free Europe. Tibor Kovácsy talks about his work, censorship, lack of creative community, reasons of his emigration. Zoltán Zsille on forgotten achievements of György Krassó.
München. Szabad Európa Rádió (SZER). Beszélgetés Kovácsy Tiborral munkájáról, cenzúráról, alkotó közösség hiányáról, emigrálásának okairól. Zsille Zoltán az elfelejtett teljesítményekről; Krassó György.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:13:00
DVD-ROM #104
305-0-3:104/1
Interview with Zoltán Zsille and János Antal. Radio Free Europe
Zsille Zoltán, Antal János interjú Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Zoltán Zsille's home. Zoltán Zsille on objectivity, loyalty, emigration, his own radio programs. Bibó Press. The role of Radio Free Europe in the strengthening of the democratic opposition. The influence of American foreign policy on the work of Radio Free Europe. Censorship in Radio Free Europe. Heated dispute between Zoltán Zsille, crew of Black Box and János Antal on the objectivity of Black Box. János Antal's emigration because of losing his job and family issues. His thoughts on he tasks of Radio Free Europe and the independence of journalists.
München. Zsille Zoltán lakása. Zsille Zoltán tárgyilagosságról, lojalitásról, emigrációról, műsorairól, A munka világa című, Magyar kérdés című műsorok. A Bibó-Press. A Szabad Európa Rádió (SZER) szerepe a demokratikus ellenzék megerősödésében. Az amerikai külpolitika hatása a SZER működésére. Cenzúra a SZER-ben. Élénk vita a Fekete Doboz munkatársai és Zsille, valamint Antal János között a Fekete Doboz objektivításáról. Antal János emigrációjának okairól, kirúgása népművelői állásából, családi viszonyok. Mit gondol a SZER feladatairól, újságírói függetlenségéről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:52:00
DVD-ROM #105
305-0-3:105/1
Interview with Zoltán Zsille and János Antal. Radio Free Europe
Zsille Zoltán, Antal János interjú Szabad Európa Rádió SZER
Zoltán Zsille and János Antal on the freedom of information. The information policy of the American leadership of Radio Free Europe. Representation of the minority.
Zsille Zoltán és Antal János a szabad tájékoztatás lehetőségeiről és a Szabad Európa Rádió (SZER) amerikai vezetőségének tájékoztatási politikájáról. A kisebbségek képviselete.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:23:08
305-0-3:105/2
Interview with Sándor Gergelyfy. Radio Free Europe
Gergelyfy Sándor interjú Szabad Európa Rádió SZER
Establishing Radio Free Europe, principles, political diversity. Emigration, his past as a social democrat, journalist career. The rollback policy in Radio Free Europe. His opinion on the regime change. Radio Free Europe and 1956. His lecture series The History of Political Thinking.
A Szabad Európa Rádió (SZER) alapítása, alapelvek, politikai sokszínűség. Emigráció, szociáldemokrata múlt, újságírói pályafutás.A rollback politika érvényesülése a SZER-ben. Véleménye a rendszerváltásról. Az 1956-os forradalom és a SZER. A politikai gondolkodás története című előadássorozatáról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:06:21
305-0-3:105/3
Interview with Barna Büky. Radio Free Europe
Büky Barna interjú Szabad Európa Rádió SZER
His joining Radio Free Europe. Family background, imprisonment of his father, solidarity in the Rákosi era, his political ideas as a teenager.
Kapcsolatba kerülése a Szabad Európa Rádió (SZER)-rel. Családi háttér, apja bebörtönzése, szolidarítás a Rákosi korszakban, a kamaszkor politikai ideái.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:31:00
305-0-3:105/4
Interview with Barna Büky. Radio Free Europe
Büky Barna interjú Szabad Európa Rádió SZER
His joining Radio Free Europe. Family background, imprisonment of his father, solidarity in the Rákosi era, his political ideas as a teenager.
Kapcsolatba kerülése a Szabad Európa Rádió (SZER)-rel. Családi háttér, apja bebörtönzése, szolidarítás a Rákosi korszakban, a kamaszkor politikai ideái.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05, Duration: 31 min.
DVD-ROM #106
305-0-3:106/1
Interview with Barna Büky. Radio Free Europe
Büky Barna interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Büky's vision on the future market, capitalist economy of Hungary. Political and economic terms of foreign loans, debts, social problems. The Hungarian Socialist Workers' Party, safeguarding its power in the new era.
Milyen gazdasági berendezkedést képzel el Magyarországon? Piacgazdaság, kapitalizmus. A külföldi hitelek politikai és gazdasági feltételei, adósságrendezés, szociális problémák kezelése. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) és a hatalomátmentés.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:25:05
305-0-3:106/2
Interview with Ferenc Török
Török Ferenc interjú
Munich. Home of Ferenc Török and his wife, Márta. Ferenc Török talks about his life, emigration, relationships, Radio Free Europe, Kádár regime, democracy, market economy.
München. Török Ferenc és felesége, Márta lakása. Török Ferenc emigráns mesél életéről, kapcsolatairól, Szabad Európa Rádió (SZER)-ről, Kádár rendszerről, demokráciáról, piacgazdaságról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:42:43
305-0-3:106/3
Interview with Miklós Frank. Radio Free Europe
Frank Miklós Interjú Szabad Európa Rádió SZER
Father Miklós' clerical career, International Charity. Taking care of émigré Hungarians. Oecumenical and clerical programs. Still images of a map of Hungary, corridor in Radio Free Europe, studio booking sheets, Hungarian News with Júlia Láng.
Miklós atya papi pályafutása, Nemzetközi Karitász. Az emigráns magyarok lelki gondozásáról. Ökumenikus műsorok, egyházi műsorok. Vágóképek, Magyarország térkép, Szabad Európa Rádió (SZER) folyosó, stúdióbeosztások, Magyar Hiradó felvétel Láng Júliával.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:24:09
305-0-3:106/4
Interview with Júlia Lángh. Radio Free Europe
Lángh Júlia interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Júlia Lángh bicycling to Radio Free Europe. The need for change in Radio Free Europe.
Lángh Júlia kerékpározik a Szabad Európa Rádió (SZER)-be. Lángh Júlia a változtatás szükségességéről a SZER-ben.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:20:00
305-0-3:106/5
Interview with Barna Büky. Radio Free Europe
Büky Barna interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Büky's vision on the future market, capitalist economy of Hungary. Political and economic terms of foreign loans, debts, social problems. The Hungarian Socialist Workers' Party, safeguarding its power in the new era.
Milyen gazdasági berendezkedést képzel el Magyarországon? Piacgazdaság, kapitalizmus. A külföldi hitelek politikai és gazdasági feltételei, adósságrendezés, szociális problémák kezelése. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) és a hatalomátmentés.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05, Duration: 25 min. 5 sec.
305-0-3:106/6
Interview with Miklós Frank. Radio Free Europe
Frank Miklós Interjú Szabad Európa Rádió SZER
Father Miklós' clerical career, International Charity. Taking care of émigré Hungarians. Oecumenical and clerical programs. Still images of a map of Hungary, corridor in Radio Free Europe, studio booking sheets, Hungarian News with Júlia Láng.
Miklós atya papi pályafutása, Nemzetközi Karitász. Az emigráns magyarok lelki gondozásáról. Ökumenikus műsorok, egyházi műsorok. Vágóképek, Magyarország térkép, Szabad Európa Rádió (SZER) folyosó, stúdióbeosztások, Magyar Hiradó felvétel Láng Júliával.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05, Duration: 24 min. 9 sec.
305-0-3:106/7
Interview with Ferenc Török
Török Ferenc interjú
Munich. Home of Ferenc Török and his wife, Márta. Ferenc Török talks about his life, emigration, relationships, Radio Free Europe, Kádár regime, democracy, market economy.
München. Török Ferenc és felesége, Márta lakása. Török Ferenc emigráns mesél életéről, kapcsolatairól, Szabad Európa Rádió (SZER)-ről, Kádár rendszerről, demokráciáról, piacgazdaságról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05, Duration: 42 min. 43 sec.
305-0-3:106/8
Interview with Júlia Lángh. Radio Free Europe
Lángh Júlia interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Júlia Lángh bicycling to Radio Free Europe. The need for change in Radio Free Europe.
Lángh Júlia kerékpározik a Szabad Európa Rádió (SZER)-be. Lángh Júlia a változtatás szükségességéről a SZER-ben.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05, Duration: 20 min.
DVD-ROM #107
305-0-3:107/1
Interview with Júlia Lángh. Radio Free Europe
Lángh Júlia interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Júlia Láng's home. Her life as an émigré and before, home raids, arrest of György Konrád, her passport withdrawn. Teaching in a secondary school in the outskirts of Budapest, book reviews for Radio Kossuth, from where she was fired. Emigration to Paris, French citizenship, working for Radio Free Europe under the pseudonym Anna Hajdu. Her programs in Munich. Plans for a Radio Free Europe office in Budapest.
München. Lángh Júlia lakása. Emigráns élete és előzményei, házkutatások, Konrád György letartóztatása, útlevéltilalom. Tanárként a kispesti Landler Gimnáziumban, könyvajánlók a Kossuth Rádióban, kitiltása a rádióból. Párizs, francia állampolgárság, Szabad Európa Rádió (SZER) tudósító Hajdú Annaként. Műsorai Münchenben. Forgószínpad, Kiváncsi mikrofon, Periszkóp, Hallgatók fóruma, Magyar híradó. SZER Iroda terve Budapesten.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:00
DVD-ROM #108
305-0-3:108/1
Interview with Júlia Lángh. Radio Free Europe
Láng Júlia interjú Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Júlia Láng's home. Chatting about cats.
München. Lángh Júlia lakása. Csevegés macskákról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:04:00
305-0-3:108/2
Interview with Tamás Fóti. Radio Free Europe
Fóti Tamás interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Tamás Fóti's home. His opinion on Radio Free Europe as audience before his emigration in 1980. His years in Hungary, sociology, opposition, samizdat. Émigré in the Netherlands, Kelemen Mikes Circle, correspondent for Radio Free Europe. Working as editor from 1987 in Munich. Censorship by the editors. Visiting Hungary, attempt at enrolling him as agent. On István Lovas, Zoltán Zsille and László Ribánszky.
München. Fóti Tamás lakása. Véleménye a Szabad Európa Rádió (SZER)-ről hallgatóként az 1980-as emigrálása előtt. Otthoni évek, szociológia, ellenzék, szamizdat. Emigráns lét Hollandiában, Mikes Kelemen Kör, tudósítások a SZER-nek. 1987-től szerkesztőként Münchenben. Az okézó szerkesztők. Látogatás Magyarországra, ügynöki beszervezési kísérlet. Lovas Istvánról, Zsille Zoltánról, Ribánszky Lászlóról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:56:00
305-0-3:108/3
Interview with Tamás Fóti. Radio Free Europe
Fóti Tamás interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Tamás Fóti's home. His opinion on Radio Free Europe as audience before his emigration in 1980. His years in Hungary, sociology, opposition, samizdat. Émigré in the Netherlands, Kelemen Mikes Circle, correspondent for Radio Free Europe. Working as editor from 1987 in Munich. Censorship by the editors. Visiting Hungary, attempt at enrolling him as agent. On István Lovas, Zoltán Zsille and László Ribánszky.
München. Fóti Tamás lakása. Véleménye a Szabad Európa Rádió (SZER)-ről hallgatóként az 1980-as emigrálása előtt. Otthoni évek, szociológia, ellenzék, szamizdat. Emigráns lét Hollandiában, Mikes Kelemen Kör, tudósítások a SZER-nek. 1987-től szerkesztőként Münchenben. Az okézó szerkesztők. Látogatás Magyarországra, ügynöki beszervezési kísérlet. Lovas Istvánról, Zsille Zoltánról, Ribánszky Lászlóról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05, Duration: 116 min.
DVD-ROM #109
305-0-3:109/1
Interview with Zoltán Zsille. Radio Free Europe
Zsille Zoltán interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Zoltán Zsille's home. Being a sociologist in Vienna. Bibó Press, Independent Forum, the Tibor Pákh case. His relationship with János Kis, Ferenc Kőszeg. His writing was banned from the Bibó memorial book. How he came to work for Radio Free Europe in Munich.
München. Zsille Zoltán lakása. Szociológusként Bécsben. Bibó-Press, Független fórum, Pákh Tibor ügy. Kapcsolata Kis Jánossal, Kőszeg Ferenccel, kicenzúrázása a Bibó-emlékkönyvből. A Bibó-Press és a Szabad Európa Rádió (SZER). Hogy lett a müncheni SZER munkatársa.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:07:06
DVD-ROM #110
305-0-3:110/1
Interview with Zoltán Zsille. Radio Free Europe
Zsille Zoltán interjú. Szabad Európa Rádió SZER
Munich. The quality of Radio Free Europe broadcasts, relationship with the audience. Chances of the regime change. A Radio Free Europe office in Budapest. About Sándor Csoóri.
München. A Szabad Európa Rádió (SZER) színvonala, kapcsolat a hallgatókkal. A rendszerváltás esélyeiről. A budapesti SZER irodáról. Csoóri Sándorról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:50:05
305-0-3:110/2
The Headquarters of the Hungarian Democratic Forum in Ó Street, Budapest
Magyar Demokrata Fórum MDF székház Budapest, Ó utca
Headquarters of the Hungarian Democratic Forum in the barracks at 8-10, Ó Street. Briefing of the organizers on the re-burial of Imre Nagy on June 16. The head of the organizer group is Csaba Olajos. Other organizers include Sándor Lezsák and György Csóti.
Magyar Demokrata Fórum (MDF) központ, Ó utca 8-10 barakk épület. Az MDF rendezőgárda szervezőinek eligazítása a június 16-i rendezvényre, Nagy Imre újratemetése. A rendezőgárda vezetője Olajos Csaba. A részt vevő szervezők közt feltűnik Lezsák Sándor és Csóti György.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:31:44
305-0-3:110/3
Carving Wooden Mark Posts
Kopjafa faragás
Inconnu art group is carving wooden grave posts in open air to be placed to commemorate the martyrs of 1956. The group includes Róbert Pálinkás Szűts, András Koczhog, Tamás Molnár, Tibor Philipp. The Hungarian Television is shooting too with reporter János Fodor.
Kopjafakészítés a szabadban az 1956-os mártírok emlékére. Faragás közben Pálinkás Szűts Róbert, Koczhog András, Molnár Tamás, Philipp Tibor, Inconnu. A helyszínen a Magyar Televízió is forgat, riporter Fodor János.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:18:50
DVD-ROM #111
305-0-3:111/1
Interview with Cord Meyer. Radio Free Europe
Cord Meyer interjú Szabad Európa Rádió SZER
One time director of CIA Cord Meyer talks about the role of CIA in Radio Free Europe.
Cord Meyer, volt CIA igazgató. A CIA szerepe a Szabad Európa Rádió (SZER)-nél.
raw material, English language, Date of Production: 1996, Duration: 01:16:28
305-0-3:111/2
Interview with Eugene Pell. Radio Free Europe
Eugene Pell interjú. Szabad Európa Rádió SZER
President of Radio Free Europe/Radio Liberty between 1986 and 1993.
Eugene Pell, a Szabad Európa Rádió és a Szabadság Rádió elnöke 1986 és 1993 között.
raw material, English language, Date of Production: 1996, Duration: 00:39:03
DVD-ROM #112
305-0-3:112/1
People's Patriotic Front
Hazafias Népfront
Office of the People's Patriotic Front. Handing over the signatures on the petition to call back Parliamentary representative Sándor Dauda. Counting the signed sheets, writing up a receipt form. Interview with Ákos László Németh, member of the Alliance of Young Democrats about the experience of collecting signatures. An elderly women asks about the candidate of the Smallholders' Party. Bea Balázs from the Hungarian Radio and János Dési from daily Magyar Nemzet are in the office.
a Hazafias Népfront helyisége. Dauda Sándor országgyűlési képviselő, 45.számú választókörzet Zugló, a visszahívásáért gyűjtött aláírások átadása. Az átadott aláírásgyűjtő ívek megszámolása, elismervény készítése. Interjú Németh László Ákossal, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ); az aláírásgyűjtés tapasztalatairól. Egy idős hölgy a Kisgazdapárt jelöltjéről érdeklődik. A helyszínen a Magyar Rádió riportere, Balázs Bea és Dési János a Magyar Nemzettől.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:21:19
305-0-3:112/2
The Construction Site of the Dam System on the Danube. 1989
Bős-Nagymarosi vízlépcső építési terület 1989.
The construction site. On behalf of the demanders of a referendum, László Vit wants to inspect the construction. Chief engineer Tibor Honvéd denies permission. He informs Vit on planned explosions and gives data on the construction.
Vízlépcső építési terület. Vit László, a népszavazást követelők csoportja nevében az építkezést szeretné megtekinteni. Honvéd Tibor létesítményi főmérnök megtagadja a kérést, a munkaterület engedély nélkül nem látogatható. Honvéd Tibor tájékoztat a robbantási munkálatokról, adatok az építkezésről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:43:09
305-0-3:112/3
Interview with Eugene Pell. Radio Free Europe
Eugene Pell interjú Szabad Európa Rádió SZER
President of Radio Free Europe/Radio Liberty.
Eugene Pell, a Szabad Európa Rádió (SZER) elnöke.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:15:22
305-0-3:112/4
Collecting Signatures Against the Water Dam. Parliament
Bős-Nagymarosi vízlépcső építése elleni aláírásgyűjtés. Parlament
Parliament. Handing out signature sheets for the petition to suspend the construction of the Gabčíkovo - Nagymaros dams and holding a referendum. István Stadinger, Speaker of the Parliament receives László Vit, András Szekfű and László Szekeres, the delegation of the Danube movement. The press is represented by János Fodor, Hungarian Television, Henrik Havas, Hungarian Radio. Footage of the signature sheets. Announcement: a warning demonstration will be held on March 6 in front of the Ministry of Environment. The delegation evaluates Stadinger's behaviour in front of the Parliament and discusses the agenda.
Parlament. Aláírásgyűjtő ívek átadása a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer építésének felfüggesztéséről és a népszavazás kiírásáról. Az Országgyűlés elnöke, Stadinger István fogadja a Duna-mozgalom küldöttségét, Vit László, Szekfű András és Szekeres László. A sajtó képviseletében Fodor János MTV és Havas Henrik Magyar Rádió. Felvételek az aláírásgyűjtő ívekről. Bejelentés: március 6-án figyelmeztető tüntetés a Környezetvédelmi Minisztérium előtt. A Parlament épülete előtt Vit Lászlóék Stadinger magatartását értékelik, ügyrendi kérdésekről vitatkoznak.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:28:30
305-0-3:112/5
Collecting Signatures for the Petition for a Referendum on the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
Aláírásgyűjtés a Bős-Nagymarosi vízlépcső ellen
Collecting signatures in the underground pass at Marx Square. Demanding a referendum.
Marx téri aluljáró. Aláírásgyűjtés. Népszavazást Bős-Nagymaros ügyében.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:10:54
305-0-3:112/6
Collecting Signatures for the Petition for a Referendum on the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
Aláírásgyűjtés a Bős-Nagymarosi vízlépcső ellen
Collecting signatures in the underground pass at Nyugati Square. Demanding a referendum.
Nyugati téri aluljáró. Aláírásgyűjtés. Népszavazást Bős-Nagymaros ügyében.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-03-07, Duration: 10 min. 54 sec.
305-0-3:112/7
The Construction Site of the Dam System on the Danube. 1989
Bős-Nagymarosi vízlépcső építési terület 1989.
The construction site. On behalf of the demanders of a referendum, László Vit wants to inspect the construction. Chief engineer Tibor Honvéd denies permission. He informs Vit on planned explosions and gives data on the construction.
Vízlépcső építési terület. Vit László, a népszavazást követelők csoportja nevében az építkezést szeretné megtekinteni. Honvéd Tibor létesítményi főmérnök megtagadja a kérést, a munkaterület engedély nélkül nem látogatható. Honvéd Tibor tájékoztat a robbantási munkálatokról, adatok az építkezésről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-03-01, Duration: 43 min. 9 sec.
DVD-ROM #113
305-0-3:113/1
The Construction Site of the Dam System on the Danube
Bős-Nagymarosi vízlépcső építési terület
The construction site. Chief engineer Tibor Honvéd answers the questions by environmentalists. Chances of stopping the construction of the barrage. Still inserts of the construction and the site of the explosions.
Vízlépcső, építési terület. Honvéd Tibor létesítményi főmérnök válaszol a környezetvédők kérdéseire. A Bős-nagymarosi építkezés leállításának esélyei. Vágóképek az építkezésről, a robbantási területről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:21:49
305-0-3:113/2
The Alliance of Free Democrats about the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ a Bős-Nagymarosi vízierőműről
Jurta Theater. The debate forum of the Alliance of Free Democrats on the barrage at Nagymaros and the Vienna-Budapest world expo. Chair: István Szent-Iványi. Guests and speakers: János Ladányi, Béla Greskovits, government commissioner László Somogyi, first secretary and acting president of the Austrian Green Party. János Ladányi presents the stand point of the Alliance of Free Democrats on the barrage at Nagymaros and the world expo. Johannes Voggenhuber from the Austrian Green Party speaks about the compensation. László Somogyi on the suspension of the construction of the barrage. Summary of the preparations for and costs of the world expo. Béla Greskovits gives economic arguments including costs and profits on the world expo.
Jurta Színház. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) vitafórum a nagymarosi vízlépcsőről és a Bécs–Budapest világkiállításról. Vezeti: Szent-Iványi István. Meghívottak, előadók: Ladányi János, Greskovits Béla, Somogyi László kormánybiztos, az Osztrák Zöld Párt főtitkára és ügyvezetője. Ladányi János az SZDSZ álláspontját ismerteti a világkiállítás és a nagymarosi vízlépcső ügyben. A kártérítés kérdéseiről az osztrák zöldek, Johannes Voggenhuber. Somogyi László a vízlépcső munkálatainak felfüggesztéséről, összefoglaló a világkiállítás előkészületeiről, költségeiről. Greskovits Béla a világkiállításról, közgazdasági érvek, költségek, hozamok.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:38:12
DVD-ROM #114
305-0-3:114/1
The Alliance of Free Democrats about the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ a Bős-Nagymarosi vízierőműről
Jurta Theater. The debate forum of the Alliance of Free Democrats. Béla Greskovits speaks about modernization, job creation, growth, costs and profits concerning the world expo. Arguments and controversies. László Sárossy presents the view of the Hungarian Democratic Forum debate on the world expo.
Jurta Színház. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) vitafórum. Greskovits Béla a világkiállításról. Modernizáció és világkiállítás, munkahelyteremtés, húzóágazat, költségek, hozamok. Érvek és ellentmondások. Sárossy László a Magyar Demokrata Fórum (MDF) álláspontjáról világkiállítás ügyben.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:35:42
305-0-3:114/2
Political Debate in Jurta Theater
Politikai vitaest Jurta Színház
Debate on the terms of the coalition of the democratic, independent political organizations and the Hungarian Socialist Workers' Party, the possibilities of a new reconciliation, the call of the New March Front on the responsibilities of the Hungarian Socialist Workers' Party, control of power, setting up a national committee, the possibility of public agreement, great coalition bargain. Participants include historian Károly Vargha representing Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society, deputy director of the Party History Institute of the Hungarian Socialist Workers' Party János Molnár, Miklós Szabó, Ivány Vitányi representing New March Front, József Antall representing Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society, István Csurka from the Hungarian Democratic Forum, Pál Forgács from the Democratic Trade Union of Scientific Workers, György Gadó, Zsolt Füle and Zoltán Krasznai.
Vitaest a demokratikus, független politikai szervezetek és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) koalíciójának feltételeiről, az új kiegyezés lehetőségéről, az Új Márciusi Front felhívásáról, az MSZMP felelőssége, a hatalom korlátozása, országos nemzeti bizottság, a közmegegyezés lehetősége, nagykoalíciós alku. Vigh Károly történész Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT), Molnár János MSZMP Párttörténeti Intézet igazgató helyettes, Molnár Péter Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), Szabó Miklós, Vitányi Iván ÚMF, Antall József Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT), Csurka István Magyar Demokrata Fórum (MDF), Forgács Pál Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ), Gadó György, Füle Zsolt, Krasznai Zoltán.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:24:19
305-0-3:114/3
The Alliance of Free Democrats about the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ a Bős-Nagymarosi vízierőműről
Jurta Theater. The debate forum of the Alliance of Free Democrats. Béla Greskovits speaks about modernization, job creation, growth, costs and profits concerning the world expo. Arguments and controversies. László Sárossy presents the view of the Hungarian Democratic Forum debate on the world expo.
Jurta Színház. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) vitafórum. Greskovits Béla a világkiállításról. Modernizáció és világkiállítás, munkahelyteremtés, húzóágazat, költségek, hozamok. Érvek és ellentmondások. Sárossy László a Magyar Demokrata Fórum (MDF) álláspontjáról világkiállítás ügyben.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05-21, Duration: 35 min. 42 sec.
305-0-3:114/4
Political Debate in Jurta Theater
Politikai vitaest Jurta Színház
Debate on the terms of the coalition of the democratic, independent political organizations and the Hungarian Socialist Workers' Party, the possibilities of a new reconciliation, the call of the New March Front on the responsibilities of the Hungarian Socialist Workers' Party, control of power, setting up a national committee, the possibility of public agreement, great coalition bargain. Participants include historian Károly Vargha representing Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society, deputy director of the Party History Institute of the Hungarian Socialist Workers' Party János Molnár, Miklós Szabó, Ivány Vitányi representing New March Front, József Antall representing Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society, István Csurka from the Hungarian Democratic Forum, Pál Forgács from the Democratic Trade Union of Scientific Workers, György Gadó, Zsolt Füle and Zoltán Krasznai.
Vitaest a demokratikus, független politikai szervezetek és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) koalíciójának feltételeiről, az új kiegyezés lehetőségéről, az Új Márciusi Front felhívásáról, az MSZMP felelőssége, a hatalom korlátozása, országos nemzeti bizottság, a közmegegyezés lehetősége, nagykoalíciós alku. Vigh Károly történész Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT), Molnár János MSZMP Párttörténeti Intézet igazgató helyettes, Molnár Péter Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), Szabó Miklós, Vitányi Iván ÚMF, Antall József Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT), Csurka István Magyar Demokrata Fórum (MDF), Forgács Pál Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ), Gadó György, Füle Zsolt, Krasznai Zoltán.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-01-20, Duration: 84 min. 19 sec.
DVD-ROM #115
305-0-3:115/1
Political Debate in Jurta Theater
Politikai vitaest Jurta Színház
Debate on the terms of the coalition of the democratic, independent political organizations and the Hungarian Socialist Workers' Party, the possibilities of a new reconciliation, the call of the New March Front on the responsibilities of the Hungarian Socialist Workers' Party, control of power, setting up a national committee, the possibility of public agreement, bargaining for a big coalition. Participants include István Csurka from the Hungarian Democratic Forum, Pál Forgács from the Democratic Trade Union of Scientific Workers, György Gadó, Zsolt Füle, Zoltán Krasznai and deputy director of the Party History Institute of the Hungarian Socialist Workers' Party János Molnár.
Jurta Színház. Vitaest a demokratikus, független politikai szervezetek és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) koalíciójának feltételeiről, az új kiegyezés lehetőségéről, az Új Márciusi Front felhívásáról: az MSZMP felelőssége, a hatalom korlátozása, országos nemzeti bizottság, a közmegegyezés lehetősége, nagykoalíciós alku. Hozzászólók: Csurka István Magyar Demokrata Fórum (MDF), Forgács Pál, Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ), Gadó György, Füle Zsolt, Krasznai Zoltán, Vitányi Iván, Antall József, nézőtéri közönség, Molnár János, MSZMP Párttörténeti Intézet igazgató helyettes.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:59:31
305-0-3:115/2
Political Debate with the Participation of the Newly Established Parties. Kossuth Club. Part 1
Politikai fórum az új pártok képviselőivel Kossuth Klub. 1 rész
Kossuth Club. Political debate forum with the representatives of new parties on political democracy and the issues of transition to the multiparty parliamentary system. Meeting chaired by András Körösényi. Participants are András Gergely, Hungarian Democratic Forum, Iván Bába, Independent Smallholders' Party, István Hegedűs, Alliance of Young Democrats, Vilmos Heiszler, Hungarian Social Democratic Party, Bálint Magyar, Alliance of Free Democrats. Question rounds, introducing the parties, the social mix of membership. Debate on the transition, the lead role of the Hungarian Socialist Workers' Party, legitimacy, constitution, 1956 in the constitution, socialism as prospects, constituent national assembly, elections, elections law, party law, president of the republic.
Kossuth Klub. Politikai fórum az új pártok képviselőivel; a politikai demokrácia, a parlamentáris többpártrendszerre való átmenet kérdései. Vezeti: Körösényi András, résztvevők: Gergely András Magyar Demokrata Fórum (MDF); Bába Iván Független Kisgazdapárt (FKGP), Hegedűs István Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), Heiszler Vilmos (MSZDP), Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége. Körkérdések, a pártok bemutatása, a tagság szociológiai összetétele.Vita az átmenetről, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) vezető szerepe, legitimitás, alkotmány, 1956 megítélése az alkotmányban, a szocializmus, mint perspektíva, alkotmányozó nemzetgyűlés, választások, választojogi törvény, párttörvény, köztársasági elnök.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:54:44
DVD-ROM #116
305-0-3:116/1
Béla Lipták's Lecture on the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
Lipták Béla előadása Bős-Nagymarosról
National Association of Hungarian Journalists. Béla Lipták's lecture on the Gabčíkovo-Nagymaros barrage for professionals and the media. Background with data, navigation, other barrage plans, Paks and electricity, costs of the investment.
Magyar Újságíról Országos Szövetsége (MÚOSZ). Lipták Béla előadása a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrőről a szakemberek és a sajtó részére. Általános háttér adatokkal, hajózás, egyéb vízlépcső tervek, Paks és a villamosenergiatemelés, a beruházás költségei.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:32:14
305-0-3:116/2
Political Debate with the Participation of the Newly Established Parties. Kossuth Club. Part 1
Politikai fórum az új pártok képviselőivel Kossuth Klub. 1. rész
Kossuth Club. Political debate forum with the representatives of new parties on political democracy and the issues of transition to the multiparty parliamentary system. Meeting chaired by András Körösényi. Participants are Bálint Magyar, Alliance of Free Democrats, István Hegedűs, Alliance of Young Democrats, Vilmos Heiszler, Hungarian Social Democratic Party, Iván Bába, Independent Smallholders' Party, András Gergely, Hungarian Democratic Forum. Debate on the proposal of the New March Front, National Committee, round table negotiations.
Kossuth Klub. Politikai fórum az új pártok képviselőivel; a politikai demokrácia, a parlamentáris többpártrendszerre való átmenet kérdései. Vezeti: Körösényi András. Hozzászólók: Magyar Bálint, Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ); Hegedűs István, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ); Heiszler Vilmos, Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP); Bába Iván, Független Kisgazdapárt (FKGP); Gergely András, Magyar Demokrata Fórum (MDF). Vélemények az Új Márciusi Front indítványáról, Országos Nemzeti Bizottság, kerekasztal.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:27:16
305-0-3:116/3
Political Forum with the Representatives of New Parties. Kossuth Club
Politikai fórum az új pártok képviselőivel Kossuth Klub
Kossuth Club. Political debate forum with the representatives of new parties on political democracy and the issues of transition to the multiparty parliamentary system. Meeting chaired by András Körösényi. Participants are András Gergely, Hungarian Democratic Forum, Iván Bába, Independent Smallholders' Party, István Hegedűs, Alliance of Young Democrats, Vilmos Heiszler, Hungarian Social Democratic Party, Bálint Magyar, Alliance of Free Democrats. András B. Hegedűs speaks from the audience about the resolution made on February 10, 1989 by the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party, counter revolution, evaluation of socialism. The membership size of the various parties, organizational penetration, hardships of organizing, the establishment of the Hungarian People's Party, the possibility of alternative round table negotiations, cooperation between alternative organizations, common celebration of March 15, New March Front. Comments from the audience.
Kossuth Klub. Politikai fórum az új pártok képviselőivel; a politikai demokrácia, a parlamentáris többpártrendszerre való átmenet kérdései. Vezeti: Körösényi András. Hozzászólók: Gergely András, Magyar Demokrata Fórum (MDF); Bába Iván, Független Kisgazdapárt (FKGP); Hegedűs István, Fiatal demokraták Szövetsége (FIDESZ), Heiszler Vilmos Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP); Magyar Bálint, Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ). Hegedűs B. András hozzászól a közönség soraiból, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottsága 1989. február 10-11-i határozata, ellenforradalom, szocializmus megítélése. A pártok taglétszáma, szervezettség, szervezési nehézségek, a Magyar Néppárt megalakulása, az alternatív kerekasztal lehetősége, alternatív szervezetek együttműködése, március 15. közös megünneplése, Új Márciusi Front. Hozzászólások a közönség soraiból.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:00:03
305-0-3:116/4
Political Forum with the Representatives of New Parties. Kossuth Club
Politikai fórum az új pártok képviselőivel Kossuth Klub
Kossuth Club. Political debate forum with the representatives of new parties on political democracy and the issues of transition to the multiparty parliamentary system. Meeting chaired by András Körösényi. Participants are András Gergely, Hungarian Democratic Forum, Iván Bába, Independent Smallholders' Party, István Hegedűs, Alliance of Young Democrats, Vilmos Heiszler, Hungarian Social Democratic Party, Bálint Magyar, Alliance of Free Democrats. András B. Hegedűs speaks from the audience about the resolution made on February 10, 1989 by the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party, counter revolution, evaluation of socialism. The membership size of the various parties, organizational penetration, hardships of organizing, the establishment of the Hungarian People's Party, the possibility of alternative round table negotiations, cooperation between alternative organizations, common celebration of March 15, New March Front. Comments from the audience.
Kossuth Klub. Politikai fórum az új pártok képviselőivel; a politikai demokrácia, a parlamentáris többpártrendszerre való átmenet kérdései. Vezeti: Körösényi András. Hozzászólók: Gergely András, Magyar Demokrata Fórum (MDF); Bába Iván, Független Kisgazdapárt (FKGP); Hegedűs István, Fiatal demokraták Szövetsége (FIDESZ), Heiszler Vilmos Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP); Magyar Bálint, Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ). Hegedűs B. András hozzászól a közönség soraiból, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottsága 1989. február 10-11-i határozata, ellenforradalom, szocializmus megítélése. A pártok taglétszáma, szervezettség, szervezési nehézségek, a Magyar Néppárt megalakulása, az alternatív kerekasztal lehetősége, alternatív szervezetek együttműködése, március 15. közös megünneplése, Új Márciusi Front. Hozzászólások a közönség soraiból.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-02-13, Duration: 60 min. 3 sec.
305-0-3:116/5
Béla Lipták's Lecture on the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
Lipták Béla előadása Bős-Nagymarosról
National Association of Hungarian Journalists. Béla Lipták's lecture on the Gabčíkovo-Nagymaros barrage for professionals and the media. Background with data, navigation, other barrage plans, Paks and electricity, costs of the investment.
Magyar Újságíról Országos Szövetsége (MÚOSZ). Lipták Béla előadása a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrőről a szakemberek és a sajtó részére. Általános háttér adatokkal, hajózás, egyéb vízlépcső tervek, Paks és a villamosenergiatemelés, a beruházás költségei.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 32 min. 14 sec.
DVD-ROM #117
305-0-3:117/1
Béla Lipták's Lecture on the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
Lipták Béla előadása Bős-Nagymarosról
National Association of Hungarian Journalists. Béla Lipták's lecture on the Gabčíkovo-Nagymaros barrage for professionals and the media. Navigation, waste water management barrage water level, ecological dangers, flood risks, potable water reserve, historical monument protection. Measures taken to safeguard the Danube, Danube protection movements, the Danube Circle. Comments and critique: Gábor Szabó from newspaper Világgazdaság, Károly Perczel, Richárd Hirschler from periodical HVG, László Szepesi from the Hungarian Radio, Miklós Persányi, Enikő Tamás from magazine Gardening and Vinyards, Imre Dosztányi from magazine Diver.
Magyar Újságíról Országos Szövetsége (MÚOSZ). Lipták Béla előadása a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrőről a szakemberek és a sajtó részére. Hajózás, szennyvízkezelés, duzzasztási szint, ökológiai veszélyek, árvizi kockázatok, ivóvíz tartalék, műemlékvédelem. Milyen lépések történtek a Duna védelmében, Duna mozgalmak, Duna kör. Hozzászólások, kritikák: Szabó Gábor Világgazdaság, Perczel Károly, Hirschler Richárd HVG, Szepesi László Magyar Rádió, Persányi Miklós, Tamás Enikő Kertészet és szőlészet, Dosztányi Imre Búvár.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 02:00:31
305-0-3:117/6
Béla Lipták's Lecture on the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
Lipták Béla előadása Bős-Nagymarosról
National Association of Hungarian Journalists. Béla Lipták's lecture on the Gabčíkovo-Nagymaros barrage for professionals and the media. Navigation, waste water management barrage water level, ecological dangers, flood risks, potable water reserve, historical monument protection. Measures taken to safeguard the Danube, Danube protection movements, the Danube Circle. Comments and critique: Gábor Szabó from newspaper Világgazdaság, Károly Perczel, Richárd Hirschler from periodical HVG, László Szepesi from the Hungarian Radio, Miklós Persányi, Enikő Tamás from magazine Gardening and Vinyards, Imre Dosztányi from magazine Diver.
Magyar Újságíról Országos Szövetsége (MÚOSZ). Lipták Béla előadása a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrőről a szakemberek és a sajtó részére. Hajózás, szennyvízkezelés, duzzasztási szint, ökológiai veszélyek, árvizi kockázatok, ivóvíz tartalék, műemlékvédelem. Milyen lépések történtek a Duna védelmében, Duna mozgalmak, Duna kör. Hozzászólások, kritikák: Szabó Gábor Világgazdaság, Perczel Károly, Hirschler Richárd HVG, Szepesi László Magyar Rádió, Persányi Miklós, Tamás Enikő Kertészet és szőlészet, Dosztányi Imre Búvár.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 120 min. 31 sec.
DVD-ROM #118
305-0-3:118/1
Béla Lipták's Lecture on the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
A Bajcsy Zsilinszky Baráti Társaság környezetvédő csoportjának konferenciája
National Association of Hungarian Journalists. Comments, questions and answers after Béla Lipták's lecture on the Gabčíkovo-Nagymaros barrage. Speaking: Enikő Tamás from magazine Gardening and Vinyards, engineer István Molnár, Szilvia Hámor from daily Népszabadság, engineer László Markó, Szabolcs Seléndy from magazine Gardening and Vinyards.
Magyar Újságíról Országos Szövetsége (MÚOSZ). Lipták Béla Bős-Nagyamaros előadását követő hozzászólások, kritikák, kérdések, válaszok: Tamás Enikő Kertészet és szőlészet, Molnár István mérnök, Hámor Szilvia Népszabadság, Markó László mérnök, Seléndy Szabolcs Kertészet és szőlészet.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:33:43
305-0-3:118/2
Béla Lipták's Lecture on the Gabčíkovo - Nagymaros Dams
A Bajcsy Zsilinszky Baráti Társaság környezetvédő csoportjának konferenciája
Jurta Theater. Béla Lipták's lecture on the Gabčíkovo–Nagymaros barrage organized by the environmental group of Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society. Károly Vígh introduces Béla Lipták. Soviet film Barrage made in 1986 on the negative effects of building a barrage. The film is not in the footage. Environmental damage and risk due to the barrage, national budget issues, movements to protect the Danube.
Jurta Színház. Lipták Béla előadása a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőről, a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT) környezetvédelmi csoportja szervezésében. Vígh Károly bemutatja Lipták Bélát. A Duzzasztógát című 1986-os szovjet film a vízerőmű építés káros következményeiről, a film nem látható. A duzzasztórendszer kialakítása következtében fellépő környezeti károk és kockázatok, a beruházás költségvetési vonzatai, Duna mozgalmak.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:26:18
DVD-ROM #119
305-0-3:119/1
Conference of the environmental group of Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society
Bajcsy Zsilinszky Baráti Társaság környezetvédő csoportjának konferenciája
Continued. Jurta Theater. Debate after Béla Lipták's lecture. Comments by Béla Lipták, Károly Vígh, László Szekeres, János Vargha, István Molnár, Imre Mécs, Sándor Mikovics, Miklós Persányi.
Jurta Színház. Lipták Béla előadását követő vita. Felszólalók: Lipták Béla, Vígh Károly, Szekeres László, Vargha János, Molnár István, Mécs Imre, Mikovics Sándor, Persányi Miklós.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:38:12
305-0-3:119/2
Hungarian Social Democratic Party Recruiting Assembly
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt MSZDP toborzó gyűlés
Hungarian Social Democratic Party recruiting assembly. National anthem. Sándor Bácskai, Tibor Baranyai, András Révész, László Bruszt, György Ruttner sit at the presidential table. Report by Tibor Baranyai, program, joining the Socialist International. Footage of the participants.
Az MSZDP toborzó gyűlése. Himnusz. Elnöki asztalnál: Bácskai Sándor, Baranyai Tibor, Révész András, Bruszt László, Ruttner György. Baranyai Tibor beszámolója, program, csatlakozás a Szocialista Internacionáléhoz. Felvételek a résztvevőkről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:16:51
305-0-3:119/3
Conference of the environmental group of Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society
Bajcsy Zsilinszky Baráti Társaság környezetvédő csoportjának konferenciája
Continued. Jurta Theater. Debate after Béla Lipták's lecture. Comments by Béla Lipták, Károly Vígh, László Szekeres, János Vargha, István Molnár, Imre Mécs, Sándor Mikovics, Miklós Persányi.
Jurta Színház. Lipták Béla előadását követő vita. Felszólalók: Lipták Béla, Vígh Károly, Szekeres László, Vargha János, Molnár István, Mécs Imre, Mikovics Sándor, Persányi Miklós.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 98 min. 12 sec.
305-0-3:119/4
Hungarian Social Democratic Party Recruiting Assembly
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt MSZDP toborzó gyűlés
Hungarian Social Democratic Party recruiting assembly. National anthem. Sándor Bácskai, Tibor Baranyai, András Révész, László Bruszt, György Ruttner sit at the presidential table. Report by Tibor Baranyai, program, joining the Socialist International. Footage of the participants.
Az MSZDP toborzó gyűlése. Himnusz. Elnöki asztalnál: Bácskai Sándor, Baranyai Tibor, Révész András, Bruszt László, Ruttner György. Baranyai Tibor beszámolója, program, csatlakozás a Szocialista Internacionáléhoz. Felvételek a résztvevőkről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-03-01, Duration: 16 min. 51 sec.
DVD-ROM #120
305-0-3:120/1
Demonstration on March 15, 1989 in Budapest
1989. március 15-diki tüntetés Budapest
Demonstration on March 15, 1989. The cloakroom attendant of Bécsi Cafe is wearing the national colors cockade and listens to the poem Szózat. Promenade on the Danube bank. Interviews with Tamás Király, István Mártha. Demonstrators at the Petőfi statue, György Konrád, Miklós Mészöly, János Kis, Gábor Havas, Endre Hann. Demonstrators march through downtown, participants include Viktor Orbán, János Áder. Interviews with Gábor Bouquet, András B. Hegedűs. Szabadság Square, headquarters of the Hungarian Television, Kossuth Square. Interview with László Kasza, speech by Viktor Orbán and János Kis. Singing the Székely anthem and Szózat. Interview with chief organizer of the commemoration Pál Dragon. March to Bem Square via Margit Bridge.
1989. március 15. tüntetés. Bécsi Kávézó ruhatárosnője kokárdában a Szózatot hallgatja. Duna-korzó – felvételek, interjúk, Király Tamás, Mártha István. Petőfi-szobor – felvételek a tüntető tömegről, Konrád György, Mészöly Miklós, Kis János, Havas Gábor, Hann Endre. Vonuló tömeg a Belvárosban, a vonulók között Orbán Viktor, Áder János. Interjúk Bouquet Gábor, Hegedűs B. András és mások. Szabadság tér, MTV-székház előtt – tömeg, felvételek a résztvevőkről. Kossuth tér. Interjú Kasza Lászlóval. Beszédek: Orbán Viktor, Kis János. Székely himnusz. Szózat. Interjú Dragon Pállal, az ünnepség főrendezőjével. Vonulás a Margit-hídon át a Bem térre.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:30:46
305-0-3:120/2
Debate of the Alliance of Free Democrats and the Hungarian Democratic Forum on the Economic Situation
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ és Magyar Demokrata Fórum MDF vitafórum a gazdasági helyzetről
Marczibányi Place. Debate on the economic and political situation, budget deficit, inflation, wage fight, gross debts. László Lengyel, Mihály Laki, Imre Kónya.
Marczibányi tér. Vita a gazdasági, politikai helyzetről, költségvetési hiány, infláció, bérharc, bruttó adósság. Lengyel László, Laki Mihály, Kónya Imre.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:20:20
DVD-ROM #121
305-0-3:121/1
Demonstration on March 15, 1989 in Budapest
1989. március 15-diki tüntetés Budapest
Petőfi statue, crowd, banners, fragments of speeches, citing poems and singing together. March to Szabadság Square. In front of the Hungarian Television headquarters, Sándor Szilágyi reads the slogans on the banners aloud. Singing, actor György Cserhalmi reads the 12 points. Dénes Csengey's speech. March to Kossuth Square, the crowd sings the national and the Székely anthems. At the Bem statue: placing the wreath, slogans on banners. Greeting telegrams from the Polish-Hungarian Solidarity, Independent Polish Student Organization, Solidarity, Sándor Lezsák Hungarian Democratic Forum, Estonian People's Front, György Danis Alliance of Free Democrats, the Ukrainian Democratic Union, Antal Vásárhelyi, Eastern Germen Justice and Solidarity Group, Sándor Szilágyi Refugee Committee, Romania Libera, Iván Bába Independent Smallholders' Party, Charta 77. Speeches by János Dénes, Jenő Fónay, Tibor Hornyák. March to Batthyány Square
Petőfi-szobor: tömeg, transzparensek, beszéd-foszlányok, közös szavalás, Nemzeti dal. Vonulás a Szabadság térre. Az MTV székház előtt Szilágyi Sándor transzparens szövegeket olvas fel, közös éneklés, 48-as dalok; 12 pont Cserhalmi György, Csengey Dénes ünnepi beszéde. Vonulás a Kossuth térre. Felvételek a tömegről, Himnusz, Székely himnusz. Bem-szobor: koszorúzás, transzparensek szövegének ismertetése. Üdvözlő táviratok: a Lengyel-Magyar Szolidaritás és a Lengyel Független Diákszervezet üdvözlete, a lengyel Szolidaritás üdvözlete, Lezsák Sándor Magyar Demokrata Fórum (MDF); Az Észtországi Népfront távirata, Danis György Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), az Ukrajnai Demokratikus Unió távirata; Vásárhelyi Antal, a keletnémet Igazság és Szolidaritás Csoport távirata; Szilágyi Sándor Menedékbizottság, a Romania Libera csoport üzenete; Bába Iván Független Kisgazdapárt (FKGP), Charta ’77 távirata. Beszédek: Dénes János, Fónay Jenő, Hornyák Tibor. Vonulás a Batthyány térre.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:52:35
DVD-ROM #122
305-0-3:122/1
Petőfi Circle. Academic Memorial Meeting. Part 1.
Petőfi Kör, tudományos emlékülés. 1. rész
Budai Redoute, Petőfi Circle, the forum of the reform movement in 1956. Meeting chaired by Gábor Fodor. Presenting the agenda. Guest speakers: András B. Hegedűs on the afterlife of Petőfi Circle; Domokos Kosáry, interpreting historical sources, the public; István Lakatos, Bessenyei Circle; Miklós Vásárhelyi, Imre Nagy and the Petőfi Circle. Gábor Fodor reads István Mészáros' letter. Comments by János Ambrus, Ferenc Pataki, Balázs Nagy, Károly Vígh, Imre Mécs.
Budai Vigadó. Petőfi kör, a reformmozgalom fóruma 1956-ban. Elnököl Fodor Gábor. Napirend ismertetés. Felkért hozzászólók: Hegedűs B. András, a Petőfi kör utóélete; Kosáry Domokos, történelmi források értelmezése, nyilvánosság; Lakatos István, Bessenyei Kör; Vásárhelyi Miklós, Nagy Imre és a Petőfi kör. Fodor Gábor felolvassa Mészáros István levelét. Hozzászólások: Ambrus János, Pataki Ferenc, Nagy Balázs, Vigh Károly, Mécs Imre.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:31
DVD-ROM #123
305-0-3:123/1
Petőfi Circle. Academic Memorial Meeting
Petőfi Kör, tudományos emlékülés
Budai Redoute, Petőfi Circle, the forum of the reform movement in 1956. Meeting chaired by Gábor Fodor. Comments: Ferenc Pataki, the different periods of Petőfi Circle; Gábor Tánczos' role; Balázs Nagy and Károly Vígh on the historian's debate on Petőfi Circle; Imre Mécs.
Budai Vigadó. Petőfi kör, a reformmozgalom fóruma 1956-ban. Elnököl Fodor Gábor. Hozzászólások: Pataki Ferenc, a Petőfi kör periódusai; Tánczos Gábor szerepe; Nagy Balázs, Vigh Károly a Petőfi kör történész vitájáról; Mécs Imre.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:02:00
305-0-3:123/2
Petőfi Circle. Academic Memorial Meeting. Part 2.
Petőfi Kör, tudományos emlékülés 2.
Budai Redoute, Petőfi Circle, the forum of the reform movement in 1956. Meeting chaired by Gábor Fodor. Ferenc Fekete, András B. Hegedűs, Iván Kádár, memorial plaque for Gábor Tánczos; Péter Kende on revisionism, radicalism and emancipation; Zoltán Benkő, Róbert Hoch revolution or counterrevolution; Miklós Lambrech on the history of research; Ernő Laurenszky, György Litván, summary, closing the debate.
Budai Vigadó. Petőfi kör, a reformmozgalom fóruma 1956-ban. Elnököl Fodor Gábor. Fekete Ferenc, Hegedűs B. András, Kádár Iván, emléktábla Tánczos Gábornak; Kende Péter revizionizmus, radikalizmus, emancipáció; Benkő Zoltán, Hoch Róbert forradalom vagy ellenforradalom; Lambrecht Miklós tudománytörténet; Laurenszky Ernő, Litván György, összefoglaló, vitazáró.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:58:31
DVD-ROM #124
305-0-3:124/1
Minority Right and Human Rights Conference
Kisebbségi konferencia
The Roma issue, anti-Semitism. Moderator Géza Komoróczy. Presentations by János Kenedi, Gábor Havas, György Csepeli. Break, interview with a Roma couple.
Kisebbségi konferencia. Cigánykérdés, antiszemitizmus. Vezeti Komoróczy Géza. Előadások: Kenedi János, Havas Gábor, Csepeli György. Felvételek a szünetben, interjú egy cigány házaspárral.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:08:26
305-0-3:124/2
János Kis Talks with the Leaders of the Alliance of Young Democrats
Kis János beszélgetése a Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ vezetőivel
István Bibó Special College. Conversation concerning the demonstration in front of the Soviet Embassy on June 15 organized by the Alliance of Young Democrats and Viktor Orbán's speech on June 16. The Soviet political situation, withdrawal of Soviet troops, leaving the Warsaw Pact, withdrawing the Brezhnev doctrine, Tamás Tirts, Gábor Fodor, Péter Molnár, Tamás Deutsch, László Urbán, Viktor Orbán, Zoltán Rockenbauer, István Hegedűs, András B. Vágvölgyi, András Bozóki, Miklós Sükösd, László Kövér.
Bibó Kollégium. Beszélgetés a június 15-i szovjet nagykövetség előtt rendezett Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-tüntetés és a június 16-i Orbán Viktor beszéd kapcsán. A szovjet politikai helyzet, Magyarország függetlensége, a szovjet csapatok kivonása, kiválás a Varsói Szerződésből, Brezsnyev doktrína visszavonása, Tirts Tamás, Fodor Gábor, Molnár Péter, Deutsch Tamás, Urbán László, Orbán Viktor, Rockenbauer Zoltán, Hegedűs István, Vágvölgyi B. András, Bozóki András, Sükösd Miklós, Kövér László.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:51:35
305-0-3:124/3
Minority Right and Human Rights Conference
Kisebbségi konferencia
The Roma issue, anti-Semitism. Moderator Géza Komoróczy. Presentations by János Kenedi, Gábor Havas, György Csepeli. Break, interview with a Roma couple.
Kisebbségi konferencia. Cigánykérdés, antiszemitizmus. Vezeti Komoróczy Géza. Előadások: Kenedi János, Havas Gábor, Csepeli György. Felvételek a szünetben, interjú egy cigány házaspárral.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-06-03, Duration: 68 min. 26 sec.
305-0-3:124/4
János Kis Talks with the Leaders of the Alliance of Young Democrats
Kis János beszélgetése a Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ vezetőivel
István Bibó Special College. Conversation concerning the demonstration in front of the Soviet Embassy on June 15 organized by the Alliance of Young Democrats and Viktor Orbán's speech on June 16. The Soviet political situation, withdrawal of Soviet troops, leaving the Warsaw Pact, withdrawing the Brezhnev doctrine, Tamás Tirts, Gábor Fodor, Péter Molnár, Tamás Deutsch, László Urbán, Viktor Orbán, Zoltán Rockenbauer, István Hegedűs, András B. Vágvölgyi, András Bozóki, Miklós Sükösd, László Kövér.
Bibó Kollégium. Beszélgetésa június 15-i szovjet nagykövetség előtt rendezett Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-tüntetés és a június 16-i Orbán Viktor beszéd kapcsán. A szovjet politikai helyzet, Magyarország függetlensége, a szovjet csapatok kivonása, kiválás a Varsói Szerződésből, Brezsnyev doktrína visszavonása, Tirts Tamás, Fodor Gábor, Molnár Péter, Deutsch Tamás, Urbán László, Orbán Viktor, Rockenbauer Zoltán, Hegedűs István, Vágvölgyi B. András, Bozóki András, Sükösd Miklós, Kövér László.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-07-08, Duration: 51 min. 35 sec.
DVD-ROM #125
305-0-3:125/1
János Kis Talks with the Leaders of the Alliance of Young Democrats
Kis János beszélgetése a Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ vezetőivel
István Bibó Special College. Conversation concerning the demonstration in front of the Soviet Embassy on June 15 organized by the Alliance of Young Democrats and Viktor Orbán's speech on June 16. The Soviet political situation, Hungary's independence, withdrawal of Soviet troops, leaving the Warsaw Pact, withdrawing the Brezhnev doctrine, Gábor Fodor, Péter Molnár, Tamás Deutsch, László Urbán, Viktor Orbán, Zoltán Rockenbauer, István Hegedűs, András B. Vágvölgyi, András Bozóki, Miklós Sükösd, László Kövér.
Bibó Kollégium. Beszélgetés a június 15-i szovjet nagykövetség előtt rendezett Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-tüntetés és a június 16-i Orbán Viktor beszéd kapcsán. A szovjet politikai helyzet, Magyarország függetlensége, a szovjet csapatok kivonása, kiválás a Varsói Szerződésből, Brezsnyev doktrína visszavonása, Fodor Gábor, Molnár Péter, Deutsch Tamás, Urbán László, Orbán Viktor, Rockenbauer Zoltán, Hegedűs István, Vágvölgyi B. András, Bozóki András, Sükösd Miklós, Kövér László.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:56:32
305-0-3:125/2
Exhumation of the Martyrs of 1956. Part 6
Az 1956-os mártírok exhumálása. 6. rész
The Forensic Specialist and Research Institute, Fő Street. Presenting the results of forensic examination after the exhumation of the martyrs of 1956 to families and representatives of the Committee for Historical Justice, János Vészi, Erzsébet Nagy, Mária Haraszti, Alíz Halda, Judith Gyenes, Júlia Szilágyi, András B. Hegedűs, Alajos Dornbach. Dr. Árpád Szabó, Dr. László Harsányi, dr. Sándor Orsós, Dr. Váczi, dr. József Csillag summarize the examination findings.
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézet, Fő utca. Az 1956-os mártírok exhumálása utáni szakértői vizsgálatok eredményeinek ismertetése a hozzátartozók és a TIB képviselői, Vészi János, Nagy Erzsébet, Haraszti Mária, Halda Alíz, Gyenes Judith, Szilágyi Júlia, Hegedűs B. András, Dornbach Alajos jelenlétében. Dr. Szabó Árpád, dr. Harsányi László, dr. Orsós Sándor, Váczi doktornő, dr. Csillag József összegzik a vizsgálati eredményeket.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:03:29
305-0-3:125/5
János Kis Talks with the Leaders of the Alliance of Young Democrats
Kis János beszélgetése a Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ vezetőivel
István Bibó Special College. Conversation concerning the demonstration in front of the Soviet Embassy on June 15 organized by the Alliance of Young Democrats and Viktor Orbán's speech on June 16. The Soviet political situation, Hungary's independence, withdrawal of Soviet troops, leaving the Warsaw Pact, withdrawing the Brezhnev doctrine, Gábor Fodor, Péter Molnár, Tamás Deutsch, László Urbán, Viktor Orbán, Zoltán Rockenbauer, István Hegedűs, András B. Vágvölgyi, András Bozóki, Miklós Sükösd, László Kövér.
Bibó Kollégium. Beszélgetés a június 15-i szovjet nagykövetség előtt rendezett Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-tüntetés és a június 16-i Orbán Viktor beszéd kapcsán. A szovjet politikai helyzet, Magyarország függetlensége, a szovjet csapatok kivonása, kiválás a Varsói Szerződésből, Brezsnyev doktrína visszavonása, Fodor Gábor, Molnár Péter, Deutsch Tamás, Urbán László, Orbán Viktor, Rockenbauer Zoltán, Hegedűs István, Vágvölgyi B. András, Bozóki András, Sükösd Miklós, Kövér László.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-07-08, Duration: 56 min. 32 sec.
305-0-3:125/6
Exhumation of the Martyrs of 1956. Part 6
Az 1956-os mártírok exhumálása. 6. rész
The Forensic Specialist and Research Institute, Fő Street. Presenting the results of forensic examination after the exhumation of the martyrs of 1956 to families and representatives of the Committee for Historical Justice, János Vészi, Erzsébet Nagy, Mária Haraszti, Aliz Halda, Judith Gyenes, Júlia Szilágyi, András B. Hegedűs, Alajos Dornbach. Dr. Árpád Szabó, Dr. László Harsányi, dr. Sándor Orsós, Dr. Váczi, dr. József Csillag summarize the examination findings.
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézet, Fő utca. Az 1956-os mártírok exhumálása utáni szakértői vizsgálatok eredményeinek ismertetése a hozzátartozók és a TIB képviselői, Vészi János, Nagy Erzsébet, Haraszti Mária, Halda Aliz, Gyenes Judith, Szilágyi Júlia, Hegedűs B. András, Dornbach Alajos jelenlétében. Dr. Szabó Árpád, dr. Harsányi László, dr. Orsós Sándor, Váczi doktornő, dr. Csillag József összegzik a vizsgálati eredményeket.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05-26, Duration: 63 min. 29 sec.
DVD-ROM #126
305-0-3:126/1
Ceremony and Reburial of Imre Nagy on Heroes' Square and Rákoskeresztúr Cemetery. Camera A
Nagy Imre újratemetési szertartás a Hősök terén és a Rákoskeresztúri temetőben. Kamera A
Heroes' Square. Funeral ceremony of Imre Nagy and the other martyrs, reburial. People arriving, Placing wreaths and flowers. Imre Sinkovits reads the statement of the Committee for Historical Justice and oppositional organizations. List of persons executed after the revolution. Péter Esterházy, Péter Balassa. Parties, organizations, associations, institutions bring their wreaths. Bell ringing, the anthem sung, excerpt from Imre Nagy's radio speech October 30, 1956. Speeches by Miklós Vásárhelyi, Sándor Rácz, Imre Mécs, Béla Király, Viktor Orbán. Hearses, flowers, cemetery in Rákoskeresztúr. Plot 301, open coffins, Iván Darvas and László Mensáros read the names of the executed. Families, tomb and coffin of Miklós Gimes, Lucy and Miklós and Judit Gimes, Gábor Magos, Alíz Halda. Tomb and coffin of Géza Losonczy, Mária Újhelyi Haraszti, Anna Losonczy. Tomb and coffin of Pál Malter, Judith Gyenes, Ferenc Donáth, Béla Harmati. Tomb and coffin of Imre Nagy, Erzsébet Nagy. Coffin of József Szilágyi.
Hősök tere. Nagy Imre és társainak gyászszertartása, újratemetése. Gyülekezés, felvételek a résztvevőkről. Koszorúk, virágok elhelyezése. Sinkovits Imre felolvassa a Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB) és az ellenzéki szervezetek nyilatkozatát. 1956-ot követő kivégzések áldozatainak névsora. Felvételek a tömegről. Esterházy Péter, Balassa Péter. Pártok, szervezetek, egyesületek, intézmények koszorúzása. Harangszó, Himnusz, Nagy Imre 1956. október 30-i rádióbeszéde, részlet. Gyászbeszédek, szónokok. Vásárhelyi Miklós, Rácz Sándor, Mécs Imre, Király Béla, Orbán Viktor. Halottaskocsik, virágok, koszorúk. Szoborárus. Rákoskeresztúri temető. Díszsorfal. 301-es parcella, nyitott koporsók. Kivégzettek névsora, felovassa Darvas Iván és Mensáros László. Család, hozzátartozók. Gimes Miklós koporsója és a sír. Gimes Lucy, Gimes Miklós, Gimes Judit, Magos Gábor, Halda Alíz. Losonczy Géza koporsója, sírja, Újhelyi Szilárdné Haraszti Mária, Losonczy Anna, Újhelyi Szilárd). Maléter Pál koporsója, sírja. Gyenes Judith, Donáth Ferenc, Harmati Béla. Nagy Imre koporsója, sírja. Nagy Erzsébet. Szilágyi József koporsója.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:55:04
DVD-ROM #127
305-0-3:127/1
Ceremony and Reburial of Imre Nagy on Heroes' Square and Rákoskeresztúr Cemetery. Camera A
Nagy Imre újratemetési szertartás a Hősök terén és a Rákoskeresztúri temetőben. Kamera A
Rákoskeresztúr cemetery. Re-burial of Imre Nagy and the other martyrs. Pál Lőcsei's eulogy for József Szilágyi. Present are families including Júlia Szilágyi, József Szilágyi's widow, his sister, Árpád Göncz and crowd. The coffin with the inscription Martyrs of 1956. Wooden grave posts. Prayers by churchmen. István Jelenits, Béla Harmati, Donáth László Donáth, Győző Dobner, Gábor Iványi, Tamás Raj, Tivadar Pánczél, Olivér Cövek. The coffins are lowered in the tombs while Szózat is performed.
Rákoskeresztúri temető. Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése. Lőcsei Pál búcsúzása Szilágyi Józseftől. Hozzátartozók, gyászolók. Szilágyi Júlia, Szilágyi József özvegye, nővére, Göncz Árpád. Az 1956 mártírja feliratú koporsó. Kopjafák. Egyházi személyiségek imái. Jelenits István, Harmati Béla, Donáth László, Dobner Győző, Iványi Gábor, Raj Tamás, Pánczél Tivadar, Cövek Olivér. A koporsókat a Szózat alatt leengedik a sírgödörbe.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:29:45
305-0-3:127/2
Ceremony and Reburial of Imre Nagy on Heroes' Square and Rákoskeresztúr Cemetery. Camera B
Nagy Imre újratemetési szertartás a Hősök terén és a Rákoskeresztúri temetőben.Kamera B
Footage of the street. Vendors of funeral accessories. Gábor Horn on the lessons of 1956. Flags on the buildings of the Budapest Committee of the Communist Youth Organization and of the Union of Hungarian Pioneers. Talking with the accessories vendors. Deserted Parade Square. Hearses. Helpful policemen.
Utcai felvételek, beszélgetések. Relikvia árusok. Horn Gábor 1956 tanításáról. Zászlók a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) Budapesti Bizottsága és a Magyar Úttörők Szövetsége épületén. Beszélgetés a relikvia árusokkal. Kihalt Felvonulási tér. Halottaskocsik. Segítőkész rendőrök.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:32:14
305-0-3:127/3
Ceremony and Reburial of Imre Nagy on Heroes' Square and Rákoskeresztúr Cemetery. Camera B
Nagy Imre újratemetési szertartás a Hősök terén és a Rákoskeresztúri temetőben. Kamera B
Heroes' Square. Interview with Adam Michnik. Clerical leaders, leaders of political organizations. Károly Makk in conversation with Iván T. Berend. Imre Pozsgay, György Faludy. Mihály Bihari talking to Iván Vitányi. Miklós Jancsó, Róza Hodosán. Wreaths are brought. Gábor Fodor, Tamás Deutsch, István Csurka, Lajos Für, Gábor Demszky and Gabriella Béki. Zoltán Rockenbauer is talking to Sándor Rácz. Tibor Méray and Miklós Molnár. Ferenc Kőszeg and Éva Fekete.
Hősök tere. Interjú Adam Michnikkel. Felvételek egyházi vezetőkről, politikai szervezetek vezetőiről. Makk Károly Berend T. Ivánnal beszélget. Pozsgay Imre. Faludy György. Bihari Mihály Vitányi Ivánnal beszélget. Jancsó Miklós, Hodosán Róza. Koszorúzók. Fodor Gábor és Deutsch Tamás, Csurka István és Für Lajos, Demszky Gábor és Béki Gabriella. Rockenbauer Zoltán Rácz Sándorral beszélget. Méray Tibor és Molnár Miklós. Kőszeg Ferenc és Fekete Éva.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:37:15
305-0-3:127/4
Ceremony and Reburial of Imre Nagy on Heroes' Square and Rákoskeresztúr Cemetery. Camera B
Nagy Imre újratemetési szertartás a Hősök terén és a Rákoskeresztúri temetőben. Kamera B
Traffic stops on the Grand Boulevard. Drivers are sounding the car horns. Television screen in a pub. Young people are listening to the radio broadcast of the funeral. Vendors of samizdat Beszélő. Heroes' Square, Dózsa György Road, Yugoslav embassy. Hearses with wreaths. Rákoskeresztúr, cemetery. Military ceremony, mourners.
Leáll a forgalom a körúton. Autósok dudálnak. Tévéközvetítés egy kocsmában. Fiatalok a gyászszertartást hallgatják rádión keresztül. Szamizdat Beszélő árusok. Hősök tere. Dózsa György út, Jugoszláv Nagykövetség. Felkoszorúzott halottaskocsik. Rákoskeresztúr, temető. Katonai díszsorfal, gyászolók.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:18:21
DVD-ROM #128
305-0-3:128/1
Ceremony and Reburial of Imre Nagy on Heroes' Square and Rákoskeresztúr Cemetery. Camera B
Nagy Imre újratemetése a Hősök terén és a Rákoskeresztúri temetőben. Kamera B
Public cemetery at Rákoskeresztúr. Funeral march. Imre Mécs. Wooden grave posts carved and erected by the art group Inconnu. Footage of the cemetery, the service and mourners. Open tomb, Imre Nagy's coffin. Eulogy by Tibor Méray, Sándor Kopácsy. Erzsébet Nagy, Katalin Jánosi, Ferenc Jánosi, György Faludy by the grave. Pál Lőcsei's eulogy for József Szilágyi. Ferenc Forgách words at the coffin of the murdered unknown revolutionaries. Jenő Fónay's speech. The coffins are lowered in the graves while Szózat is played.
Rákoskeresztúri Új Köztemető. Temetési menet. Mécs Imre. Az Inconnu csoport kopjafái. Felvételek a temetőről, a szertartásról, a gyászolókról. Nyitott sír, Nagy Imre koporsója. Méray Tibor gyászbeszéde. Kopácsi Sándor gyászbeszéde. A sírnál Nagy Erzsébet, Jánosi Katalin, Jánosi Ferenc, Faludy György. Lőcsei Pál búcsúzása Szilágyi Józseftől. Forgách Ferenc búcsúszavai a meggyilkolt ismeretlen forradalmárok koporsójánál. Fónay Jenő beszéde. A Szózat hangjai alatt leengedik a koporsókat a sírgödörbe.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:20:50
305-0-3:128/2
Retrial of the Imre Nagy Case by the Supreme Court
A Nagy Imre per újratárgyalása a Legfelsőbb Bíróságon
Open session of the Presidential Council of the Supreme Court in the criminal case of Imre Nagy and his associates. Discussing the legal objection filed by the Attorney General. On behalf of the Supreme Court, Dr. Jenő Szilbereky opens the session. The Attorney General is represented by dr. Sándor Nyíri. Counsels for the defendants are dr. Alajos Dornbach, dr. Miklós Róth and dr. János Bánáti. Rapporteur is dr. Gyula Czily. Presenting the legal objection. The prosecutor and the defense present their cases. Promulgation of the resolution of the Supreme Court.
A Legfelsőbb Bíróság elnökségi tanácsának nyilvános ülése a Nagy Imre és társai ellen folyt büntetőügyben. A legfőbb ügyész által emelt törvényességi óvás tárgyalása. A Legfelsőbb Bíróság nevében az ülést dr. Szilbereky Jenő nyitja meg. A Legfőbb Ügyészséget dr. Nyíri Sándor képviseli. A vádlottak védője dr. Dornbach Alajos, dr. Róth Miklós és dr.Bánáti János. Az ügy előadója dr. Czily Gyula. A törvényességi óvás ismertetése. A legfőbb ügyész helyettesének, dr. Nyíri Sándornak a felszólalása. A védelem felszólalása. A Legfelsőbb Bíróság határozatának kihirdetése, a határozat indokolása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:39:11
305-0-3:128/5
Ceremony and Reburial of Imre Nagy on Heroes' Square and Rákoskeresztúr Cemetery. Camera B
Nagy Imre újratemetése a Hősök terén és a Rákoskeresztúri temetőben. Kamera B
Public cemetery at Rákoskeresztúr. Funeral march. Imre Mécs. Wooden mark posts carved and erected by the art group Inconnu. Footage of the cemetery, the service and mourners. Open tomb, Imre Nagy's coffin. Eulogy by Tibor Méray, Sándor Kopácsy. Erzsébet Nagy, Katalin Jánosi, Ferenc Jánosi, György Faludy by the grave. Pál Lőcsei's eulogy for József Szilágyi. Ferenc Forgách words at the coffin of the murdered unknown revolutionaries. Jenő Fónay's speech. The coffins are lowered in the graves while Szózat is played.
Rákoskeresztúri Új Köztemető. Temetési menet. Mécs Imre. Az Inconnu csoport kopjafái. Felvételek a temetőről, a szertartásról, a gyászolókról. Nyitott sír, Nagy Imre koporsója. Méray Tibor gyászbeszéde. Kopácsi Sándor gyászbeszéde. A sírnál Nagy Erzsébet, Jánosi Katalin, Jánosi Ferenc, Faludy György. Lőcsei Pál búcsúzása Szilágyi Józseftől. Forgách Ferenc búcsúszavai a meggyilkolt ismeretlen forradalmárok koporsójánál. Fónay Jenő beszéde. A Szózat hangjai alatt leengedik a koporsókat a sírgödörbe.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-06-16, Duration: 80 min. 50 sec.
305-0-3:128/6
Retrial of the Imre Nagy Case by the Supreme Court
A Nagy Imre per újratárgyalása a Legfelsőbb Bíróságon
Open session of the Presidential Council of the Supreme Court in the criminal case of Imre Nagy and his associates. Discussing the legal objection filed by the Attorney General. On behalf of the Supreme Court, Dr. Jenő Szilbereky opens the session. The Attorney General is represented by dr. Sándor Nyíri. Counsels for the defendants are dr. Alajos Dornbach, dr. Miklós Róth and dr. János Bánáti. Rapporteur is dr. Gyula Czily. Presenting the legal objection. The prosecutor and the defense present their cases. Promulgation of the resolution of the Supreme Court.
A Legfelsőbb Bíróság elnökségi tanácsának nyilvános ülése a Nagy Imre és társai ellen folyt büntetőügyben. A legfőbb ügyész által emelt törvényességi óvás tárgyalása. A Legfelsőbb Bíróság nevében az ülést dr. Szilbereky Jenő nyitja meg. A Legfőbb Ügyészséget dr. Nyíri Sándor képviseli. A vádlottak védője dr. Dornbach Alajos, dr. Róth Miklós és dr.Bánáti János. Az ügy előadója dr. Czily Gyula. A törvényességi óvás ismertetése. A legfőbb ügyész helyettesének, dr. Nyíri Sándornak a felszólalása. A védelem felszólalása. A Legfelsőbb Bíróság határozatának kihirdetése, a határozat indokolása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-07-06, Duration: 39 min. 11 sec.
DVD-ROM #129
305-0-3:129/1
Retrial of the Imre Nagy Case by the Supreme Court
A Nagy Imre per újratárgyalása a Legfelsőbb Bíróságon
Open session of the Presidential Council of the Supreme Court in the criminal case of Imre Nagy and associates. Dr. Gyula Czily presents the legal objection. Speeches by the dr. Sándor Nyíri, deputy Attorney General and by defense lawyers dr. Alajos Dornbach, dr. Miklós Róth and dr. János Bánáti. Promulgation of the resolution of the Supreme Court.
A Legfelsőbb Bíróság elnökségi tanácsának nyilvános ülése a Nagy Imre és társai ellen folyt büntetőügyben. dr. Czily Gyula ismerteti a törvényességi óvást. A legfőbb ügyész helyettesének, dr. Nyíri Sándornak a felszólalása. A védelem felszólalása. dr. Dornbach Alajos, dr. Róth Miklós és dr.Bánáti János. A Legfelsőbb Bíróság határozatának kihirdetése, a határozat indokolása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:51:36
305-0-3:129/7
Retrial of the Imre Nagy Case by the Supreme Court
A Nagy Imre per újratárgyalása a Legfelsőbb Bíróságon
Open session of the Presidential Council of the Supreme Court in the criminal case of Imre Nagy and associates. Dr. Gyula Czily presents the legal objection. Speeches by the dr. Sándor Nyíri, deputy Attorney General and by defense lawyers dr. Alajos Dornbach, dr. Miklós Róth and dr. János Bánáti. Promulgation of the resolution of the Supreme Court.
A Legfelsőbb Bíróság elnökségi tanácsának nyilvános ülése a Nagy Imre és társai ellen folyt büntetőügyben. dr. Czily Gyula ismerteti a törvényességi óvást. A legfőbb ügyész helyettesének, dr. Nyíri Sándornak a felszólalása. A védelem felszólalása. dr. Dornbach Alajos, dr. Róth Miklós és dr.Bánáti János. A Legfelsőbb Bíróság határozatának kihirdetése, a határozat indokolása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-07-06, Duration: 111 min. 36 sec.
DVD-ROM #130
305-0-3:130/1
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. Footage of the lobby and in front of the movie. Distributing membership cards and programs. Opening speech by Imre Mécs; the agenda of the meeting; on the celebration of March 15, 1989; commemoration of the victims of Nazi occupation. The meeting is chaired by Miklós Vásárhelyi. Gáspár Miklós Tamás, Iván Pető, The Program of the Regime Change. Confirming independence from other political organizations and rejection the third way approach. Debate, comments by Iván Kádár, István Eörsi, János Malina, Vilmos Heiszler. István Szent-Iványi reads Károly Kiszely's letter, proposals for a new constitution, healthy environment. János Kis on human rights, social democratism, market economy, liberalism, withdrawal of the Hungarian Socialist Workers Party from workplaces, stopping the Gabčíkovo–Nagymaros constructions, dissolving the Workers' Militia. Tamás Zala, Hungarian Jewish Cultural Association, István Szász, Sándor Szilágyi on celebrating March 15; István Vass, Ferenc Kőszeg, solidarity with Václav Havel. Imre Mécs' Open Letter to our Friends in Eastern Europe, vote. Open Letter to our Friends within the Country, comments, vote. Imre Kónya, the call of the Independent Lawyers' Forum to Hungarian independent organizations. Ferenc Kőszeg's comments. János Kis' recommendation to adopt the call and withdraw the open letter. Vote. János Vargha, a proposal for a resolution on the Gabčíkovo–Nagymaros dams issue. Vote. István Eörsi, call for one time workers' councils leaders. The program presented by Miklós Szabó and Márton Tardos.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Felvételek az előcsarnokban, a mozi előtt. Tagkönyv és programtervezet osztás. Mécs Imre megnyitó beszéd; a közgyűlés programja; az 1989. március 15-i ünnepségről; megemlékezés a náci megszállás évfordulóján az áldozatokról. Vásárhelyi Miklós levezető elnök. Tamás Gáspár Miklós, Pető Iván, A rendszerváltás programja. Elhatárolódás más politikai szervezetektől, a harmadik út elutasítása. Tölgyessy Péter az alkotmányról. Vita, hozzászólók: Kádár Iván, Eörsi István, Malina János, Heiszler Vilmos. Szent-Iványi István felolvassa Kiszely Károly levelét, javaslat az új alkotmányhoz, az ép környezet ügye. Kis János emberi jogok, szociáldemokrácia, piacgazdaság, liberalizmus, a Magyar Szocialista Munkáspárt távozása a munkahelyekről, Bős-Nagymaros leállítása, a Munkásőrség feloszlatása. Zala Tamás Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, Szász István. Szilágyi Sándor március 15. ünneplése; Vass István, Kőszeg Ferenc, szolidaritás Václav Havellel. Mécs Imre: Nyílt levél kelet-európai barátainkhoz című írás – szavazás; Nyílt levél hazai barátainkhoz című írás – hozzászólások, szavazás. Kónya Imre: A Független Jogász Fórum felhívása a magyarországi független szervezetekhez. Kőszeg Ferenc hozzászólása. Kis János javaslata a felhívás elfogadásáról és a nyílt levél visszavonásáról. Szavazás. Vargha János: határozattervezet Bős-Nagymaros ügyében. Szavazás. Eörsi István: volt munkástanácsi vezetők felhívása. A programról: Szabó Miklós, Tardos Márton.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:31
DVD-ROM #131
305-0-3:131/1
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats. Part 1
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés. 1. rész
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. Debate on the Program of the Regime Change, chaired by Imre Mécs. Comments. Sándor Szilágyi demands free press. István Vass. Ferenc Kőszeg, statement of solidarity with Václav Havel. Imre Mécs' writing Open Letter to our Friends in Eastern Europe, vote; Open Letter to our Friends within the Country, joining forces of oppositional groups, round table. Comments, vote. Imre Kónya, the call of the Independent Lawyers' Forum to Hungarian independent organizations. János Kis' recommendation to adopt the call and withdraw the open letter. Vote. János Vargha, a proposal for a resolution on the Gabčíkovo–Nagymaros issue. Vote. István Eörsi, call for one time workers' councils leaders. The program presented by Miklós Szabó and Márton Tardos.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Vita A rendszerváltás programjáról, vezeti Mécs Imre. Hozzászólások. Szilágyi Sándor szabad magyar sajtót. Vass István. Kőszeg Ferenc szolidaritási nyilatkozat Vaclav Havel-lel. Mécs Imre Nyílt levél kelet-európai barátainkhoz – szavazás; Nyílt levél hazai barátainkhoz, ellenzéki erők összefogása, kerekasztal. Hozzászólások, szavazás. Kónya Imre A Független Jogász Fórum felhívása a magyarországi független szervezetekhez. Kőszeg Ferenc hozzászólása. Kis János javaslata a felhívás elfogadásáról és a nyílt levél visszavonásáról. Szavazás. Vargha János: határozattervezet Bős-Nagymaros ügyében. Szavazás. Eörsi István: volt munkástanácsi vezetők felhívása. A programról Szabó Miklós, Tardos Márton.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:05:28
305-0-3:131/2
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats. Part 1
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés.1. rész
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. Debate on the Program of the Regime Change, chaired by Imre Mécs. Comments. Márton Tardos on ownership; Endre Hann on mass media and media policy; Tamás Bauer on national symbols; Mihály Kornis on the national issue; Béla Mester, Péter Tölgyessy, fixed mandate, procedure of call back; Miklós Tamás Gáspár on civil disobedience; János Vargha on environmental protection; dr. Péter Varga, Miklós Révész, Pál Juhász, Györgyi Mangel. Press conference: Gáspár Miklós Tamás, Bálint Magyar, Ferenc Kőszeg.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Vita A rendszerváltás programjáról, vezeti Mécs Imre. Hozzászólások: Tardos Márton a tulajdonviszonyokról; Hann Endre tömegtájékoztatás, médiapolitika; Bauer Tamás nemzeti jelképek; Komis Mihály nemzeti kérdés; Mester Béla, Tölgyessy Péter, kötött mandátum, visszahívási eljárás; Tamás Gáspár Miklós polgári engedetlenség; Vargha János környezetvédelem; dr. Varga Péter, Révész Miklós, Juhász Pál, Mangel Györgyi. Sajtótájékoztató: Tamás Gáspár Miklós, Magyar Bálint, Kőszeg Ferenc.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:55:03
305-0-3:131/3
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats. Part 1
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés.1. rész
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. Debate on the Program of the Regime Change, chaired by Imre Mécs. Comments. Márton Tardos on ownership; Endre Hann on mass media and media policy; Tamás Bauer on national symbols; Mihály Kornis on the national issue; Béla Mester, Péter Tölgyessy, fixed mandate, procedure of call back; Miklós Tamás Gáspár on civil disobedience; János Vargha on environmental protection; dr. Péter Varga, Miklós Révész, Pál Juhász, Györgyi Mangel. Press conference: Miklós Tamás Gáspár, Bálint Magyar, Ferenc Kőszeg.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Vita A rendszerváltás programjáról, vezeti Mécs Imre. Hozzászólások: Tardos Márton a tulajdonviszonyokról; Hann Endre tömegtájékoztatás, médiapolitika; Bauer Tamás nemzeti jelképek; Komis Mihály nemzeti kérdés; Mester Béla, Tölgyessy Péter, kötött mandátum, visszahívási eljárás; Tamás Gáspár Miklós polgári engedetlenség; Vargha János környezetvédelem; dr. Varga Péter, Révész Miklós, Juhász Pál, Mangel Györgyi. Sajtótájékoztató: Tamás Gáspár Miklós, Magyar Bálint, Kőszeg Ferenc.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-03-19, Duration: 55 min. 3 sec.
DVD-ROM #132
305-0-3:132/1
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats. Part 2
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés. 2. rész
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. Debate on the Program of the Regime Change, chaired by Imre Mécs. Comments. Dr. Péter Varga on legal guarantees; Pál Juhász on privatization, social democracy, world exposition; Györgyi Mangel on conflict of interests, budget. Press conference with Gáspár Miklós Tamás, Ferenc Kőszeg, Bálint Magyar.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Vita A rendszerváltás programjáról, vezeti Mécs Imre. Hozzászólások: dr. Varga Péter jogi garanciák; Révész Miklós halálbüntetés, katonai szolgálatmegtagadás; Juhász Pál privatizáció, szociáldemokrácia, világkiállítás; Mangel Györgyi összeférhetetlenség, költségvetés. Sajtótájékoztató: Tamás Gáspár Miklós, Kőszeg Ferenc, Magyar Bálint.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:02:00
305-0-3:132/2
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats. Part 2
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés. 1. rész
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. The Alliance's program. Footage of the lobby and in front of the film theater. Opening speech by Árpád Göncz. János Eörsi, András Kardos, Endre Hann, Iván Pető, Bálint Magyar and Árpád Göncz sit at the presidium table. Speech by István Eörsi. Three versions of the statement of the steering committee. Ottilia Solt on establishing a government of professionals, András Kardos on Hungary's situation in a federative system, exiting the Warsaw Pact; Bálint Magyar on the properties of the social organizations of the Hungarian Socialist Workers' Party. Vote on the versions. Gáspár Miklós Tamás' draft text against the spread of nationalism in Eastern Europe, the situation of Hungarian minorities in Romania, Slovakia and Voivodina, solidarity with the Romanian opposition, rejection of chauvinism and racial hatred. Vote. Debate on the program. Endre Hann on the draft program, methodology, discussions.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Az SZDSZ programjáról. Felvételek az előcsarnokban, a mozi előtt. Göncz Árpád megnyitója. Az elnöki asztalnál: Eörsi János, Kardos András, Hann Endre, Pető Iván, Magyar Bálint, Göncz Árpád. Hann Endre elnököl. Eörsi István beszéde. Az ügyvivői testület három nyilatkozat-tervezete: Solt Ottilia a szakértői kormány létrehozásáról, Kardos András Magyarország helyéről a szövetségi rendszerben, kiválás a Varsói Szerződésből; Magyar Bálint a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) és társadalmi szervezetei vagyonáról. Szavazások a nyilatkozattervezetek elfogadásról. Tamás Gáspár Miklós: szövegtervezet a Kelet-Európában terjedő nacionalizmus ellen, a romániai, a szlovákiai és a vajdasági magyarok helyzetéről, szolidaritás a román ellenzékkel, a sovinizmus és a fajgyűlölet elutasítása. Szavazás. Program-vita. Hann Endre a programtervezet készítésről, munkamódszerről, vitákról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:58:31
DVD-ROM #133
305-0-3:133/1
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. Debate on the program. Endre Hann on the draft program, methodology, discussions. Árpád Göncz on the responsible Hungarian community. Péter Tölgyessy on the draft constitution, and public law. Opinions on the coat of arms. Vote. Including the abolition of capital punishment in the program. Vote. Greetings by György Szabad from the Hungarian Democratic Forum. Péter Tölgyessy's comments concerning the vice president of the republic, conflict of interests, Hungarian minorities, local governments. Bálint Magyar on the achievements of the Oppositional Round Table negotiations. Tibor Vidos extends the invitation of the Democratic Trade Union of Scientific Workers to the independent trade unions' May Day celebration. Contribution by János Kenedi and Ferenc Kőszeg.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Az SZDSZ programjáról. Program-vita. Hann Endre a programtervezet készítésről, munkamódszerről, vitákról. Göncz Árpád hozzászólása a felelős magyarságról. Tölgyessy Péter az alkotmánytervezetről, közjogi berendezkedésről. Álláspontok a címer ügyében. Szavazás. A halálbüntetés eltörlésének bevétele a programba. Szavazás. Szabad György Magyar Demokrata Fórum (MDF) üdvözlő beszéde. Tölgyessy Péter hozzászólása, téma: köztársasági elnökhelyettes, összeférhetetlenség, kisebbségi magyarok, önkormányzatok. Magyar Bálint az Ellenzéki Kerekasztal Tárgyalások (EKA) sikereiről. Vidos Tibor Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ): meghívás a független szervezetek majálisára. Hozzászólások: Kenedi János, Kőszeg Ferenc.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:31
305-0-3:133/3
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. Debate on the program. Endre Hann on the draft program, methodology, discussions. Árpád Göncz on the responsible Hungarian community. Péter Tölgyessy on the draft constitution, and public law. Opinions on the coat of arms. Vote. Including the abolition of capital punishment in the program. Vote. Greetings by György Szabad from the Hungarian Democratic Forum. Péter Tölgyessy's comments concerning the vice president of the republic, conflict of interests, Hungarian minorities, local governments. Bálint Magyar on the achievements of the Oppositional Round Table negotiations. Tibor Vidos extends the invitation of the Democratic Trade Union of Scientific Workers to the independent trade unions' May Day celebration. Contribution by János Kenedi and Ferenc Kőszeg.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Az SZDSZ programjáról. Program-vita. Hann Endre a programtervezet készítésről, munkamódszerről, vitákról. Göncz Árpád hozzászólása a felelős magyarságról. Tölgyessy Péter az alkotmánytervezetről, közjogi berendezkedésről. Álláspontok a címer ügyében. Szavazás. A halálbüntetés eltörlésének bevétele a programba. Szavazás. Szabad György Magyar Demokrata Fórum (MDF) üdvözlő beszéde. Tölgyessy Péter hozzászólása, téma: köztársasági elnökhelyettes, összeférhetetlenség, kisebbségi magyarok, önkormányzatok. Magyar Bálint az Ellenzéki Kerekasztal Tárgyalások (EKA) sikereiről. Vidos Tibor Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ): meghívás a független szervezetek majálisára. Hozzászólások: Kenedi János, Kőszeg Ferenc.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-04-16, Duration: 120 min. 31 sec.
DVD-ROM #134
305-0-3:134/1
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats. Part 2
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés. 2. rész
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. The Alliance's program. Debate. Comments: Pál Juhász on criticism, Iván Pető on modifications in the language, Tamás Bauer on the provisional crisis management program, Ottilia Solt on social policy, Pál Juhász on the tasks of economic work teams. Bálint Magyar reads the letter of the American branch of the Alliance of Free Democrats and the call of Elek Nagy, representing the Csepel Workers' Council. Endre Hann on the modifications of the political program of transition. Vote. Péter Tölgyessy on the elections system. Vote. Vilmos Heiszler announces the establishment of the social liberal platform of the Alliance of Free Democrats. Tamás Zala reads the call of the presidium of the Hungarian Jewish Cultural Association- The Assembly adopts the program of the Alliance. Árpád Göncz closes the meeting. National Anthem. Press conference in the bar Krumplis Fáni. Gáspár Miklós Tamás, Tamás Bauer, Iván Pető, Bálint Mayar and István Vass answer questions from journalists.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Az SZDSZ programjáról. Program-vita. Hozzászólások: Juhász Pál a kritikákról, Pető Iván a szövegmódosításokról, Bauer Tamás az átmeneti válságprogramról, Solt Ottilia a szociálpolitikai koncepcióról, Juhász Pál a gazdasági munkacsoportok feladatairól. Magyar Bálint felolvassa az SZDSZ amerikai tagozatának levelét és Nagy Elek (Csepeli Munkástanács) felhívását. Hann Endre az átmenet politikai programjának módosításairól. Szavazás. Tölgyessy Péter a választási rendszerről. Szavazás. Heiszler Vilmos bejelentése a SZDSZ szociálliberális platformjának megalakulásáról. Zala Tamás a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnökségének felhívását olvassa fel. Az SZDSZ programját a közgyűlés elfogadja. Göncz Arpád zárszava. Himnusz. Sajtókonferencia a Krumplis Fániban. Újságírói kérdésekre válaszol Tamás Gáspár Miklós, Bauer Tamás, Pető Iván, Magyar Bálint, Vass István.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:01
305-0-3:134/4
Assembly Meeting of the Alliance of Free Democrats. Part 2
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ közgyűlés. 2. rész
Corvin film theater. Assembly meeting of the Alliance of Free Democrats. The Alliance's program. Debate. Comments: Pál Juhász on criticism, Iván Pető on modifications in the language, Tamás Bauer on the provisional crisis management program, Ottilia Solt on social policy, Pál Juhász on the tasks of economic work teams. Bálint Magyar reads the letter of the American branch of the Alliance of Free Democrats and the call of Elek Nagy, representing the Csepel Workers' Council. Endre Hann on the modifications of the political program of transition. Vote. Péter Tölgyessy on the elections system. Vote. Vilmos Heiszler announces the establishment of the social liberal platform of the Alliance of Free Democrats. Tamás Zala reads the call of the presidium of the Hungarian Jewish Cultural Association- The Assembly adopts the program of the Alliance. Árpád Göncz closes the meeting. National Anthem. Press conference in the bar Krumplis Fáni. Miklós Tamás Gáspár, Tamás Bauer, Iván Pető, Bálint Mayar and István Vass answer questions from journalists.
Corvin mozi. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlés. Az SZDSZ programjáról. Program-vita. Hozzászólások: Juhász Pál a kritikákról, Pető Iván a szövegmódosításokról, Bauer Tamás az átmeneti válságprogramról, Solt Ottilia a szociálpolitikai koncepcióról, Juhász Pál a gazdasági munkacsoportok feladatairól. Magyar Bálint felolvassa az SZDSZ amerikai tagozatának levelét és Nagy Elek (Csepeli Munkástanács) felhívását. Hann Endre az átmenet politikai programjának módosításairól. Szavazás. Tölgyessy Péter a választási rendszerről. Szavazás. Heiszler Vilmos bejelentése a SZDSZ szociálliberális platformjának megalakulásáról. Zala Tamás a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnökségének felhívását olvassa fel. Az SZDSZ programját a közgyűlés elfogadja. Göncz Arpád zárszava. Himnusz. Sajtókonferencia a Krumplis Fániban. Újságírói kérdésekre válaszol Tamás Gáspár Miklós, Bauer Tamás, Pető Iván, Magyar Bálint, Vass István.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-04-16, Duration: 120 min. 1 sec.
DVD-ROM #135
305-0-3:135/1
Alliance of Free Democrats Event
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ rendezvénye
Event organized by the Alliance of Free Democrats, Jurta Theater. The Colorful Party. Host: György Konrád. Guests: Júlia Vásárhelyi, Árpád Göncz, István Vass, Gábor Kertesi, Miklós Szabó, István Eörsi. Topics: how they were attracted to the Alliance; their expectations; goals and traditions; desirable date of general elections; the issue of entering a coalition; capability of the opposition to form a government; potential allies; elections chances, the situation of old parties, potential organization of workers' councils.
Jurta Színház. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) rendezvény. A Tarka párt. Házigazda Konrád György. Vendégek: Vásárhelyi Júlia, Göncz Árpád, Vass István, Kertesi Gábor, Szabó Miklós, Eörsi István. Témák: miért, hogyan, milyen szellemi háttérrel kerültek az SZDSZ-be; mit várnak a párttól, célok, tradíciók; a választások kívánatos időpontja; a koalíciókötés kérdése; kormányképes-e az ellenzék; lehetséges szövetségesek; választási esélyek; a történelmi pártok helyett szerveződjenek-e munkástanácsok.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:31:45
305-0-3:135/2
Congress of the Hungarian Socialist Workers' Party / Hungarian Socialist Party
Magyar Szocialista Munkáspárt MSZMP / Magyar Szocialista Párt MSZP pártkongresszus
Budapest, Congress Center, October 6 to 9, 1989. Congress of the Hungarian Socialist Workers' Party / Hungarian Socialist Party. Discussions, break. László Kovács, Imre Pozsgay, Károly Grósz, Rezső Nyers, Pál Vastagh, János Gönci, János Barabás, György Fejti. Vote on the elections system.
1989. október 6-9. Budapest, Kongresszusi Központ. Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) / Magyar Szocialista Párt (MSZP) pártkongresszus. Felvételek a tanácskozáson, szünetben, Kovács László, Pozsgay Imre, Grósz Károly, Nyers Rezső, Vastagh Pál, Gönci János, Barabás János, Fejti György. Szavazás a választási rendszerről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:19:50
305-0-3:135/3
Congress of the Hungarian Socialist Workers' Party / Hungarian Socialist Party
Magyar Szocialista Munkáspárt MSZMP / Magyar Szocialista Párt MSZP pártkongresszus
Budapest, Congress Center, October 6 to 9, 1989. Congress of the Hungarian Socialist Workers' Party / Hungarian Socialist Party. Participants on the footage. István Stumpf. The meeting is chaired by Gyula Horn. Excerpts of speeches of county delegates.
1989. október 6—9. Budapest, Kongresszusi Központ. Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) / Magyar Szocialista Párt (MSZP) pártkongresszus. Felvételek a résztvevőkről. Stumpf István. Elnököl Horn Gyula. Megyei küldöttek felszólalása, részletek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:07:56
305-0-3:135/5
Alliance of Free Democrats Event
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ rendezvénye
Event organized by the Alliance of Free Democrats, Jurta Theater. The Colorful Party. Host: György Konrád. Guests: Júlia Vásárhelyi, Árpád Göncz, István Vass, Gábor Kertesi, Miklós Szabó, István Eörsi. Topics: how they were attracted to the Alliance; their expectations; goals and traditions; desirable date of general elections; the issue of entering a coalition; capability of the opposition to form a government; potential allies; elections chances, the situation of old parties, potential organization of workers' councils.
Jurta Színház. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) rendezvény. A Tarka párt. Házigazda Konrád György. Vendégek: Vásárhelyi Júlia, Göncz Árpád, Vass István, Kertesi Gábor, Szabó Miklós, Eörsi István. Témák: miért, hogyan, milyen szellemi háttérrel kerültek az SZDSZ-be; mit várnak a párttól, célok, tradíciók; a választások kívánatos időpontja; a koalíciókötés kérdése; kormányképes-e az ellenzék; lehetséges szövetségesek; választási esélyek; a történelmi pártok helte, szerveződjenek-e munkástanácsok.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-04-27, Duration: 91 min. 45 sec.
305-0-3:135/6
Congress of the Hungarian Socialist Workers' Party / Hungarian Socialist Party
Magyar Szocialista Munkáspárt MSZMP / Magyar Szocialista Párt MSZP pártkongresszus
Budapest, Congress Center, October 6 to 9, 1989. Congress of the Hungarian Socialist Workers' Party / Hungarian Socialist Party. Discussions, break. László Kovács, Imre Pozsgay, Károly Grósz, Rezső Nyers, Pál Vastagh, János Gönci, János Barabás, György Fejti. Vote on the elections system.
1989. október 6-9. Budapest, Kongresszusi Központ. Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) / Magyar Szocialista Párt (MSZP) pártkongresszus. Felvételek a tanácskozáson, szünetben, Kovács László, Pozsgay Imre, Grósz Károly, Nyers Rezső, Vastagh Pál, Gönci János, Barabás János, Fejti György. Szavazás a választási rendszerről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-10-06, Duration: 19 min. 50 sec.
305-0-3:135/7
Congress of the Hungarian Socialist Workers' Party / Hungarian Socialist Party
Magyar Szocialista Munkáspárt MSZMP / Magyar Szocialista Párt MSZP pártkongresszus
Budapest, Congress Center, October 6 to 9, 1989. Congress of the Hungarian Socialist Workers' Party / Hungarian Socialist Party. Participants on the footage. István Stumpf. The meeting is chaired by Gyula Horn. Excerpts of speeches of county delegates.
1989. október 6—9. Budapest, Kongresszusi Központ. Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) / Magyar Szocialista Párt (MSZP) pártkongresszus. Felvételek a résztvevőkről. Stumpf István. Elnököl Horn Gyula. Megyei küldöttek felszólalása, részletek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-10-07, Duration: 7 min. 56 sec.
DVD-ROM #136
305-0-3:136/1
Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ vezetők a párt programjáról
Home of Bálint Magyar. Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program. Márton Tardos on the economic reform, market economy, ownership, private ownership, privatization, inflation, unemployment.
Magyar Bálint lakása. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) vezetői a párt programjáról. Tardos Márton a gazdaság átalakításáról, piacgazdaság, tulajdonviszonyok, magántulajdon, privatizáció, infláció, munkanélküliség.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:19:50
305-0-3:136/2
Debate Forum of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ vitafórum
Debate Forum on the plans of the Alliance of Free Democrats in Újpest. Péter Tölgyessy, Bálint Magyar, Iván Pető answer questions. The draft program of the Alliance, oppositional organizations, the Hungarian Socialist Workers' Party and its reformist wing, satellite organizations, date of elections, round table negotiations, the law on parties, property of parties.
Mit akar a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)? Vitafórum Újpesten. A kérdésekre Tölgyessy Péter, Magyar Bálint, Pető Iván válaszol. Az SZDSZ programtervezete, ellenzéki szervezetek, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) és a reformszárny, társutas szervezetek, a választások időpontja, kerekasztal-tárgyalások, párttörvény, pártvagyon.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:36:25
305-0-3:136/8
Debate Forum of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ vitafórum
Debate Forum on the plans of the Alliance of Free Democrats in Újpest. Péter Tölgyessy, Bálint Magyar, Iván Pető answer questions. The draft program of the Alliance, oppositional organizations, the Hungarian Socialist Workers' Party and its reformist wing, satellite organizations, date of elections, round table negotiations, the law on parties, property of parties.
Mit akar a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)? Vitafórum Újpesten. A kérdésekre Tölgyessy Péter, Magyar Bálint, Pető Iván válaszol. Az SZDSZ programtervezete, ellenzéki szervezetek, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) és a reformszárny, társutas szervezetek, a választások időpontja, kerekasztal-tárgyalások, párttörvény, pártvagyon.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05-29, Duration: 96 min. 25 sec.
305-0-3:136/9
Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ vezetők a párt programjáról
Home of Bálint Magyar. Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program. Márton Tardos on the economic reform, market economy, ownership, private ownership, privatization, inflation, unemployment.
Magyar Bálint lakása. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) vezetői a párt programjáról. Tardos Márton a gazdaság átalakításáról, piacgazdaság, tulajdonviszonyok, magántulajdon, privatizáció, infláció, munkanélküliség.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05, Duration: 19 min. 50 sec.
DVD-ROM #137
305-0-3:137/1
Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program
A Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ vezetői a párt programjáról
Home of Bálint Magyar. Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program. Márton Tardos on the economic reform, debts, loans. Péter Tölgyessy on the preconditions of a new constitution, law on parties, law on associations, on press, elections law, elections system, constitution, local governments. Ottilia Solt on the social program, living standards, social security, positive discrimination, structural poverty, family policy, segregation. Gábor Havas on welfare program, tasks of local governments, self-help, self-organization, social interest groups, welfare benefits. Iván Pető on rejecting third way solutions. Bálint Magyar on the possibility of the restoration of the old system by force. Warsaw Pact, armed bodies, workers' militia, police, military.
Magyar Bálint lakása. A Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) vezetői a párt programjáról. Tardos Márton a gazdaság átalakításáról, adósság, hitelek. Tölgyessy Péter az új alkotmány előfeltételeiről, párttörvény, egyesületi törvény, sajtótörvény, választójog, választási rendszer, alkotmány, önkormányzati rendszer. Solt Ottilia a szociális programról, életszínvonal, társadalombiztosítás, pozitív diszkrimináció, strukturális szegénység, családtámogatás, szegregáció. Havas Gábor a szociális programról, önkormányzatok feladatai, önsegélyezés, önszerveződés, szociális érdekvédelmi csoportok, szociálpolitikai juttatások. Pető Iván a harmadik utas törekvések elutasításáról. Magyar Bálint az erőszakos visszarendeződés lehetőségeiről. Varsói Szerződés, fegyveres tesületek, munkásőrség, rendőrség, hadsereg.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:31
305-0-3:137/10
Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program
A Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ vezetői a párt programjáról
Home of Bálint Magyar. Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program. Márton Tardos on the economic reform, debts, loans. Péter Tölgyessy on the preconditions of a new constitution, law on parties, law on associations, on press, elections law, elections system, constitution, local governments. Ottilia Solt on the social program, living standards, social security, positive discrimination, structural poverty, family policy, segregation. Gábor Havas on welfare program, tasks of local governments, self-help, self-organization, social interest groups, welfare benefits. Iván Pető on rejecting third way solutions. Bálint Magyar on the possibility of the restoration of the old system by force. Warsaw Pact, armed bodies, workers' militia, police, military.
Magyar Bálint lakása. A Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) vezetői a párt programjáról. Tardos Márton a gazdaság átalakításáról, adósság, hitelek. Tölgyessy Péter az új alkotmány előfeltételeiről, párttörvény, egyesületi törvény, sajtótörvény, választójog, választási rendszer, alkotmány, önkormányzati rendszer. Solt Ottilia a szociális programról, életszínvonal, társadalombiztosítás, pozitív diszkrimináció, strukturális szegénység, családtámogatás, szegregáció. Havas Gábor a szociális programról, önkormányzatok feladatai, önsegélyezés, önszerveződés, szociális érdekvédelmi csoportok, szociálpolitikai juttatások. Pető Iván a harmadik utas törekvések elutasításáról. Magyar Bálint az erőszakos visszarendeződés lehetőségeiről. Varsói Szerződés, fegyveres tesületek, munkásőrség, rendőrség, hadsereg.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05, Duration: 120 min. 31 sec.
DVD-ROM #138
305-0-3:138/1
Alliance of Free Democrats Rally in the City Park
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ naggyűlés a Városligetben.
Demonstrators in front of the Embassy of Czechoslovakia demanding the release of Tamás Deutsch and György Kerényi arrested on Wenceslas Square, Prague. Tamás Wachsler, pregnant wife of Tamás Deutsch. City Park, Királydomb. Rally of the Alliance of Free Democrats on the 200th anniversary of the Declaration of Human and Civil Rights. Statements of protest against the arrest of Tamás Deutsch and György Kerényi in Prague. Playing radio reports. Evelin Forró, László Pesty, Ágnes Vándor. László Rajk's message from Paris, letter of Charta 77 to the Alliance of Young Democrats. Speeches by Gábor Demszky on the Hungarian Socialist Workers' Party keeping its power, Next 2000 Ltd; Péter Tölgyessy on the constitution, round table negotiations, freedom of press; Mónika Víg. March to the embassy of Czechoslovakia, Ferenc Kőszeg's speech.
Tüntetők a budapesti csehszlovák nagykövetség előtt a Vencel téren őrizetbe vett Deutsch Tamás és Kerényi György szabadon bocsátását követelik. Wachsler Tamás, Deutsch Tamás terhes felesége. Városliget, Királydomb. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) nagygyűlése az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának 200. évfordulóján. Tiltakozó üzenetek felolvasása Deutsch Tamás és Kerényi György prágai letartóztatása miatt. Rádiótudósítások bejátszása. Forró Evelin, Pesty László, Vándor Ágnes. Rajk László Párizsból küldött üzenete, a Charta 77 levele a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-hez. Beszédek: Demszky Gábor, téma: a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) hatalomátmentése, Next 2000 Kft.; Tölgyessy Péter, téma: alkotmány, kerekasztal tárgyalások, sajtószabadság; Vig Monika. Menet a csehszlovák nagykövetség elé. Kőszeg Ferenc beszéde a követség előtt.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:07:27
305-0-3:138/2
Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program
A Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ vezetői a párt programjáról
Home of Bálint Magyar. Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program. Mihály Laki on the Alliance's economic program. Social market economy, joining the European Economic Community, COMECON, private ownership, small enterprises, international capital, competitiveness, re-privatization, unemployment, inflation. Árpád Göncz on the Hungarian community, third way.
Magyar Bálint lakása. A Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) vezetői a párt programjáról. Laki Mihály az SZDSZ gazdasági programjáról. Szociális piacgazdaság, belépés az Európai Gazdasági Közösségbe, KGST, magántulajdon, kisvállalkozások, nemzetközi tőke, versenyképesség, reprivatizálás, munkanélküliség, infláció. Göncz Arpád a magyarságról, harmadik útról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:30:15
305-0-3:138/11
Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program
A Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ vezetői a párt programjáról
Home of Bálint Magyar. Leaders of the Alliance of Free Democrats on the party's program. Mihály Laki on the Alliance's economic program. Social market economy, joining the European Economic Community, COMECON, private ownership, small enterprises, international capital, competitiveness, re-privatization, unemployment, inflation. Árpád Göncz on the Hungarian community, third way.
Magyar Bálint lakása. A Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) vezetői a párt programjáról. Laki Mihály az SZDSZ gazdasági programjáról. Szociális piacgazdaság, belépés az Európai Gazdasági Közösségbe, KGST, magántulajdon, kisvállalkozások, nemzetközi tőke, versenyképesség, reprivatizálás, munkanélküliség, infláció. Göncz Arpád a magyarságról, harmadik útról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05, Duration: 30 min. 15 sec.
305-0-3:138/12
Alliance of Free Democrats Rally in the City Park
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ naggyűlés a Városligetben.
Demonstrators in front of the Embassy of Czechoslovakia demanding the release of Tamás Deutsch and György Kerényi arrested on Wenceslas Square, Prague. Tamás Wachsler, pregnant wife of Tamás Deutsch. City Park, Királydomb. Rally of the Alliance of Free Democrats on the 200th anniversary of the Declaration of Human and Civil Rights. Statements of protest against the arrest of Tamás Deutsch and György Kerényi in Prague. Playing radio reports. Evelin Forró, László Pesty, Ágnes Vándor. László Rajk's message from Paris, letter of Charta 77 to the Alliance of Young Democrats. Speeches by Gábor Demszky on the Hungarian Socialist Workers' Party keeping its power, Next 2000 Ltd; Péter Tölgyessy on the constitution, round table negotiations, freedom of press; Mónika Víg. March to the embassy of Czechoslovakia, Ferenc Kőszeg's speech.
Tüntetők a budapesti csehszlovák nagykövetség előtt a Vencel téren őrizetbe vett Deutsch Tamás és Kerényi György szabadon bocsátását követelik. Wachsler Tamás, Deutsch Tamás terhes felesége. Városliget, Királydomb. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) nagygyűlése az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának 200. évfordulóján. Tiltakozó üzenetek felolvasása Deutsch Tamás és Kerényi György prágai letartóztatása miatt. Rádiótudósítások bejátszása. Forró Evelin, Pesty László, Vándor Ágnes. Rajk László Párizsból küldött üzenete, a Charta 77 levele a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)-hez. Beszédek: Demszky Gábor, téma: a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) hatalomátmentése, Next 2000 Kft.; Tölgyessy Péter, téma: alkotmány, kerekasztal tárgyalások, sajtószabadság; Vig Mónika. Menet a csehszlovák nagykövetség elé. Kőszeg Ferenc beszéde a követség előtt.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-08-26, Duration: 67 min. 27 sec.
DVD-ROM #139
305-0-3:139/1
Joint Rally of the Alliance of Free Democrats and the Alliance of Young Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ és Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ közös nagygyűlés
Park Theater. Joint Rally of the Alliance of Free Democrats and the Alliance of Young Democrats. Moderator: András Kardos, member of the 11th district branch of the Alliance of Free Democrats and Zoltán Mátyásfalvi member of the 11th district branch of the Alliance of Young Democrats. The parties' programs, Oppositionary Round Table, Workers' Militia, properties of parties, president of the republic. Tamás Tirts, Imre Mécs, Tamás Deutsch.
Park Színpad. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) - Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) közös nagygyűlés. Vezeti: Kardos András XI. kerületi SZDSZ; és Mátyásfalvi Zoltán, XI. kerület FIDESZ. A pártok programjáról, ellenzékről, Ellenzéki Kerekasztalról, Munkásőrség, pártvagyon, köztársasági elnök. Tirts Tamás, Mécs Imre, Deutsch Tamás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:41:39
305-0-3:139/2
Demonstration
Tüntetés
Bem Square. Demonstration organized by the Alliance of Free Democrats and the Alliance of Young Democrats. Róza Hodosán's speech. Conversation, dispute with workers' militiamen and participants on the street. Demonstrators demand the immediate dissolution of the Workers' Militia without legal successor. The National Headquarters of the Workers' Militia on Somlói Road. Speeches and demands. Tamás Deutsch, handing over properties and arms. Dissolution of the Workers! Militia. Handing over the memorandum to Lajos Borzák spokesman.
Bem tér. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) tüntetés. Hodosán Róza beszéde. Beszélgetés, vita munkásőrökkel, résztvevőkkel az utcán. A tüntetők a Munkásőrség azonnali és jogutód nélküli felszámolását követelik. A Munkásőrség Országos Parancsnoksága, Somlói út. Beszédek, követelések. Deutsch Tamás: fegyverek, vagyon átadása, Munkásőrség feloszlatása. Jegyzék átadása. Borzák Lajos szóvivő átveszi a petíciót.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:45:37
305-0-3:139/3
Collecting Signatures to Demand the Referendum of Four Yes
Négyigenes népszavazás aláírásgyűjtés
Main Square, Óbuda. Collecting signatures, referendum of four yes. Luca Szalay collects signatures. Iván Pető plays the reporter. Charity fair organized by the Oppositional Round Table. Hajni Hegedűs and Zsuzsa Hegedűs.
Óbuda, Fő tér. Aláírásgyűjtés, négyigenes népszavazás. Szalay Luca aláírásokat gyűjt. Pető Iván, mint riporter. Jótékonysági vásár az Ellenzéki Kerekasztal szervezésében. Hegedűs Hajni és Hegedűs Zsuzsa.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:13:23
305-0-3:139/13
Demonstration
Tüntetés
Bem Square. Demonstration organized by the Alliance of Free Democrats and the Alliance of Young Democrats. Róza Hodosán's speech. Conversation, dispute with workers' militiamen and participants on the street. Demonstrators demand the immediate dissolution of the Workers' Militia without legal successor. The National Headquarters of the Workers' Militia on Somlói Road. Speeches and demands. Tamás Deutsch, handing over properties and arms. Dissolution of the Workers! Militia. Handing over the memorandum to Lajos Borzák spokesman.
Bem tér. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) tüntetés. Hodosán Róza beszéde. Beszélgetés, vita munkásőrökkel, résztvevőkkel az utcán. A tüntetők a Munkásőrség azonnali és jogutód nélküli felszámolását követelik. A Munkásőrség Országos Parancsnoksága, Somlói út. Beszédek, követelések. Deutsch Tamás: fegyverek, vagyon átadása, Munkásőrség feloszlatása. Jegyzék átadása. Borzák Lajos szóvivő átveszi a petíciót.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-09-29, Duration: 45 min. 37 sec.
305-0-3:139/14
Joint Rally of the Alliance of Free Democrats and the Alliance of Young Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ és Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ közös nagygyűlés
Park Theater. Joint Rally of the Alliance of Free Democrats and the Alliance of Young Democrats. Moderator: András Kardos, member of the 11th district branch of the Alliance of Free Democrats and Zoltán Mátyásfalvi member of the 11th district branch of the Alliance of Young Democrats. The parties' programs, Oppositionary Round Table, Workers' Militia, properties of parties, president of the republic. Tamás Tirts, Imre Mécs, Tamás Deutsch.
Park Színpad. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) - Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) közös nagygyűlés. Vezeti: Kardos András XI. kerületi SZDSZ; és Mátyásfalvi Zoltán, XI. kerület FIDESZ. A pártok programjáról, ellenzékről, Ellenzéki Kerekasztalról, Munkásőrség, pártvagyon, köztársasági elnök. Tirts Tamás, Mécs Imre, Deutsch Tamás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-10-01, Duration: 41 min. 39 sec.
305-0-3:139/15
Collecting Signatures to Demand the Referendum of Four Yes
Négyigenes népszavazás aláírásgyűjtés
Main Square, Óbuda. Collecting signatures, referendum of four yes. Luca Szalay collects signatures. Iván Pető plays the reporter. Charity fair organized by the Oppositional Round Table. Hajni Hegedűs and Zsuzsa Hegedűs.
Óbuda, Fő tér. Aláírásgyűjtés, négyigenes népszavazás. Szalay Luca aláírásokat gyűjt. Pető Iván, mint riporter. Jótékonysági vásár az Ellenzéki Kerekasztal szervezésében. Hegedűs Hajni és Hegedűs Zsuzsa.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-10, Duration: 13 min. 23 sec.
DVD-ROM #140
305-0-3:140/1
Assembly of Delegates of the Alliance of Free Democrats. Part 1
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés. 1. rész
Assembly meeting on October 27-29, 1989. Eötvös Lóránd University Budapest, Gólyavár building. Assembly of delegates, congress of the Alliance of Free Democrats. Preparations, banners, stage, decoration, László Rajk. Delegates arriving, György Konrád, Miklós Haraszti. Opening speech by György Konrád entitled What Kind of Society Do We Want? Greeting Hungarian and foreign guests, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, István Hegedűs Alliance of Young Democrats, Anna Losonczy. Contributions by Róza Hodosán, women's group of the Alliance of Free Democrats; Zsolt Szentkirályi on the party's rural base; Stephan Musto Friedrich Naumann Foundation; István Prepeliczay Independent Smallholders' Party; Anna Losonczy Transnational Radical Party; Imre Mécs on achievements, collecting signatures, four-yes referendum; Gáspár Miklós Tamás on stability, regime change, constructive opposition, market economy; Ferenc Kőszeg on the place of the Alliance of Free Democrats in political life, legitimacy, Oppositional Round Table; Gabriella Béki, organizational issues, membership size.
Küldöttgyűlés, 1989. otktóber 27-29. ELTE, Gólyavár. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)-küldöttgyűlés, kongresszus. Előkészületek, molinók, díszletek, dekoráció, Rajk László. Gyülekező, Konrád György, Haraszti Miklós. A küldöttgyűlés megnyitója, Konrád György bevezetője Milyen társadalmat akarunk? címmel. Külföldi és hazai vendégek köszöntése, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt (FKGP), Hegedűs István Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), Losonczy Anna. Felszólalások: Hodosán Róza az SZDSZ női csoportjáról; Szentkirályi Zsolt a vidék bázisról; Stephan Musto Friedrich Naumann Alapítvány; Prepeliczay István FKGP; Losonczy Anna Transznacionális Radikális Párt; Mécs Imre, eredmények, aláírásgyűjtés, négyigenes népszavazás; Tamás Gáspár Miklós stabilitás, rendszerváltás, konstruktív ellenzékiség, piacgazdaság; Kőszeg Ferenc az SZDSZ helye a politikai életben, legitimáció, Ellenzéki Kerekasztal (EKA); Béki Gabrilla, szervezeti kérdések, szervezési munkák, taglétszám.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:00
305-0-3:140/16
Assembly of Delegates of the Alliance of Free Democrats. Part 1
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés. 1. rész
Assembly meeting on October 27-29, 1989. Eötvös Lóránd University Budapest, Gólyavár building. Assembly of delegates, congress of the Alliance of Free Democrats. Preparations, banners, stage, decoration, László Rajk. Delegates arriving, György Konrád, Miklós Haraszti. Opening speech by György Konrád entitled What Kind of Society Do We Want? Greeting Hungarian and foreign guests, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, István Hegedűs Alliance of Young Democrats, Anna Losonczy. Contributions by Róza Hodosán, women's group of the Alliance of Free Democrats; Zsolt Szentkirályi on the party's rural base; Stephan Musto Friedrich Naumann Foundation; István Prepeliczay Independent Smallholders' Party; Anna Losonczy Transnational Radical Party; Imre Mécs on achievements, collecting signatures, referendum of four yes; Miklós Tamás Gáspár on stability, regime change, constructive opposition, market economy; Ferenc Kőszeg on the place of the Alliance of Free Democrats in political life, legitimacy, Oppositional Round Table; Gabriella Béki, organizational issues, membership size.
Küldöttgyűlés, 1989. otktóber 27-29. ELTE, Gólyavár. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)-küldöttgyűlés, kongresszus. Előkészületek, molinók, díszletek, dekoráció, Rajk László. Gyülekező, Konrád György, Haraszti Miklós. A küldöttgyűlés megnyitója, Konrád György bevezetője Milyen társadalmat akarunk? címmel. Külföldi és hazai vendégek köszöntése, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt (FKGP), Hegedűs István Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), Losonczy Anna. Felszólalások: Hodosán Róza az SZDSZ női csoportjáról; Szentkirályi Zsolt a vidék bázisról; Stephan Musto Friedrich Naumann Alapítvány; Prepeliczay István FKGP; Losonczy Anna Transznacionális Radikális Párt; Mécs Imre, eredmények, aláírásgyűjtés, négyigenes népszavazás; Tamás Gáspár Miklós stabilitás, rendszerváltás, konstruktív ellenzékiség, piacgazdaság; Kőszeg Ferenc az SZDSZ helye a politikai életben, legitimáció, Ellenzéki Kerekasztal (EKA); Béki Gabrilla, szervezeti kérdések, szervezési munkák, taglétszám.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-10-27, Duration: 120 min.
DVD-ROM #141
305-0-3:141/1
Assembly of Delegates of the Alliance of Free Democrats. Part 2
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés. 2. rész
Assembly meeting on October 27-29, 1989. Eötvös Lóránd University Budapest, Gólyavár building. Assembly of delegates, congress of the Alliance of Free Democrats. Contributions by István Vass, Gábor Demszky on the Alliance's political style; György Gadó, György Konrád on the issue of coalition; Béla Mester, Alajos Dornbach on the independence of courts; Dezső Kertész, Ferenc Zemplényi. Vote on the Alliance of Free Democrats badge. András Kardos, Gabriella Béki, Sándor Szilágyi, Iván Pető, Gáspár Miklós Tamás, Ferenc Kőszeg, Béla Király and others. Debate on the draft statutes: Mátyás Eörsi, comments, vote. Péter Tölgyessy's speech, Iván Pető, Tamás Bauer, Pál Juhász.
Küldöttgyűlés, 1989. otktóber 27-29. ELTE, Gólyavár. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)-küldöttgyűlés, kongresszus. Felszólalók: Vass István, Demszky Gábor az SZDSZ politikai stílusa; Gadó György, Konrád György a koalíció kérdése; Mester Béla, Dornbach Alajos a független bíróság; Kertész Dezső, Zemplényi Ferenc. Szavazás az SZDSZ jelvényről. Kardos András, Béki Gabriella, Szilágyi Sándor, Pető Iván, Tamás Gáspár Miklós, Kőszeg Ferenc, Király Béla és mások. Az alapszabály-tervezet vitája: Eörsi Mátyás, hozzászólások, szavazás. Tölgyessy Péter beszéde, Pető Iván, Bauer Tamás, Juhász Pál.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:55:03
305-0-3:141/2
Assembly of Delegates of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés
Assembly meeting on October 27-29, 1989. Eötvös Lóránd University Budapest, Gólyavár building. Assembly of delegates, congress of the Alliance of Free Democrats. Contributions Gabriella Béki on organizational issues and the relationship between members and leaders; György Danis on organizing activities and membership size; István Szent-Iványi on external relations; János Kis, report on the Collapse of the Oppositional Round Table Negotiations, the four-yes referendum, critique of the government, proposal, conditions set for the transition government, restoring the functioning of the opposition.
Küldöttgyűlés, 1989. otktóber 27-29. ELTE, Gólyavár. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)-küldöttgyűlés, kongresszus. Felszólalók: Béki Gabriella szervezeti kérdések, szervezési munkák, tagság és vezetőség kapcsolata; Danis György szervezési tevékenység, taglétszám; Szent-Iványi István, külkapcsolatok; Kis János, beszámoló, az Ellenzéki Kerekasztal Tárgyalások (EKA) felbomlása, négyigenes népszavazás, kormánykritika, javaslat, feltételek az átmenet kormányának, az ellenzék működőképességének helyreállítása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:05:28
DVD-ROM #142
305-0-3:142/1
Assembly of Delegates of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttgyűlés
Assembly meeting on October 27-29, 1989. Eötvös Lóránd University Budapest, Gólyavár building. Assembly of delegates of the Alliance of Free Democrats. Electing the council and the steering committee. Chair: Zsolt Szentkirályi. Contributions: András Kardos, Zsolt Szentkirály, greeting from Miklós Duray. Gabriella Béki on putting up candidates. Welcoming Béla Király. Sándor Szilágyi explains why he is not running for office in the council. Greeting from Helena Nemcova and Charta 77. Comments, suggestions for candidates: Iván Pető, Gabriella Béki, Ferenc Kőszeg, Gáspár Miklós Tamás, Mátyás Eörsi. Welcoming Éva Balla. Debating the statutes, chaired by Gábor Demszky. Contribution by Béla Király. Comments on the draft of the statutes, vote. Mátyás Eörsi, János Kis. Péter Tölgyessy on the preparations for the general elections and the regime change. Iván Pető on the Alliance of Free Democrats badge. Tamás Bauer rejects Thatcherism and market economy.
Küldöttgyűlés, 1989. otktóber 27-29. ELTE, Gólyavár. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)-küldöttgyűlés. A tanács és ügyvivői testület megválasztása. Levezető elnök: Szentkirályi Zsolt. Hozzászólások: Kardos András, Szentkirályi Zsolt. Duray Miklós üdvözlete. Béki Gabriella a jelöltállításról. Király Béla üdvözlése. Szilágyi Sándor: miért nem vállalja a jelölést a tanácsba. Helena Nemcova és a Charta 77 üdvözlete. Hozzászólások, javaslatok jelöltekre: Pető Iván, Béki Gabriella, Kőszeg Ferenc, Tamás Gáspár Miklós, Eörsi Mátyás és mások. Balla Éva köszöntése. Az alapszabály-tervezet vitája. Levezető elnök: Demszky Gábor. Király Béla felszólalása. Hozzászólások az alapszabály tervezetéhez, szavazások: Eörsi Mátyás, Kis János. Tölgyessy Péter a választások előkészítéséről, rendszerváltásról. Pető Iván az SZDSZ jelvényről. Bauer Tamás elhatárolódás a thatcherizmustól, a piacgazdaságról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 02:00:31
DVD-ROM #143
305-0-3:143/1
Interview with László Kapolyi
Kapolyi László interjú
Kapolyi's career in state administration. Achievements in energy management and political mechanisms. Secretary for Energy in the Ministry of Industry. Reforming the structure of economy, lack of management, Gabčíkovo–Nagymaros dam, disputes over the barrage, hard currency exports, world passport, liberalizing importing.
Pályafutása az államigazgatásban. Az energiagazdálkodás eredményei és a politikai mechanizmusok. Az Ipari Minisztérium energetikai államtitkára. A gazdaságszerkezet átalakítás menedzselés hiánya, Bős-Nagymaros, vízlépcső viták, konvertibilis export kérdése, világútlevél, importliberalizálás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:31:15
305-0-3:143/2
Interview with László Kapolyi
Kapolyi László interjú
Kapolyi's career in state administration. Achievements in energy management and political mechanisms. Secretary for Energy in the Ministry of Industry. Reforming the structure of economy, lack of management, Gabčíkovo–Nagymaros dam, disputes over the barrage, hard currency exports, world passport, liberalizing importing.
Pályafutása az államigazgatásban. Az energiagazdálkodás eredményei és a politikai mechanizmusok. Az Ipari Minisztérium energetikai államtitkára. A gazdaságszerkezet átalakítás menedzselés hiánya, Bős-Nagymaros, vízlépcső viták, konvertibilis export kérdése, világútlevél, importliberalizálás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05-31, Duration: 91 min. 15 sec.
DVD-ROM #144
305-0-3:144/1
Protest Against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam
Bős-Nagymarosi vízlépcső elleni tiltakozás
Protest against the Danube dam, warning strike organized by the Alliance of Young Democrats. Boycotting class attendance, launched by legal, humanities and economist student groups of the Alliance of Young Democrats. Eötvös Lóránd University, law faculty, interviews: students' opinion on the action. Students gathering at the faculty of humanities, Kígyó street, Petőfi statue, Interview with Tamás Deutsch and other students. Welcoming participants, Tamás Deutsch: solidarity with the students in strike in Szeged. András Lányi's speech on behalf of Danube Circle. Report on the human chain on October 3, 1988, Sándor Takács, environmental group of Bajcsy-Zsilinszky Friendship Society. Interview with Hobó, students, István Eörsi, Lajos Mátyás Szabó. Interviewer is Péter Molnár.
Vízlépcső elleni tiltakozás, figyelmeztető sztrájk a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) szervezésében. Hallgatás beszűntetés az egyetemi jogász, bölcsész, közgazdász FIDESZ-csoportok felhívására. ELTE jogi kar, interjúk: egyetemisták véleménye az akcióról. Gyülekezés a bölcsész karnál, Kígyó utca, a Petőfi-szobor. Interjú Deutsch Tamással és a gyülekezőkkel. A résztvevők üdvözlése, Deutsch Tamás: szolidaritás a szegedi diáksztrájkkal. Lányi András beszéde a Duna Kör képviseletében. Tájékoztatás az 1989 október 3-i élőláncakcióról, Takács Sándor, Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT) környezetvédő csoport. Interjúk: Hobó, egyetemisták, Eörsi István, Szabó Lajos Mátyás. Riporter Molnár Péter.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 01:04:14
DVD-ROM #145
305-0-3:145/1
Paris, Pere Lachaise Cemetery, Symbolic Grave of the Victims of the 1956 Hungarian Revolution Erected by the League of Human Rights
Párizs Père Lachaise temető, megemlékezés az Emberi Jogok Ligája által állított jelképes 1956-os sírnál
Footage of the symbolic grave, inscription: For Imre Nagy, Géza Losonczy, Pál Maléter, József Szilágyi, Miklós Gimes and all the executed martyrs of the 1956 revolution who do not have a grave in their homeland. Footage in the area around the graves (present are Márta Elbert, István Jávor, Gábor Havas, András B. Hegedűs, Péter Kende, Erzsébet Nagy, Judit Gyenes, Miklós Vásárhelyi. Ceremonial speeches: Tibor Méray, Ferenc Fejtő, Gilles Martinet, French Socialist Party, Claudio Martelli, Italian Socialist Party, Pierro Fassino, Italian Communist Party, Miklós Vásárhelyi, Éva Szörényi reads the poem ‘Imre Nagy’ by György Faludy, Marseillaise, national anthem.
Felvételek a jelképes sírról, felirat: Nagy Imrének, Losonczy Gézának, Maléter Pálnak, Szilágyi Józsefnek, Gimes Miklósnak és az 1956-os magyar forradalom minden kivégzettjének, akiknek saját hazájukban nincs sírjuk. Felvételek a sír körül, a jelenlévők között Elbert Márta, Jávor István, Havas Gábor, Hegedűs B. András, Kende Péter, Nagy Erzsébet, Gyenes Judit, Vásárhelyi Miklós. Ünnepi beszédek: Méray Tibor, Fejtő Ferenc, Gilles Martinet Francia Szocialista Párt, Claudio Martelli Olasz Szocialista Párt, Pierro Fassino Olasz Kommunista Párt, Vásárhelyi Miklós, Szörényi Éva, vers – Faludy György: Nagy Imre, Marseillaise, Himnusz.
raw material, French language, Date of Production: 1988, Duration: 01:20:12
305-0-3:145/2
Paris, Père Lachaise Cemetery, Symbolic Grave of the Victims of the 1956 Hungarian Revolution Erected by the League of Human Rights
Párizs Père Lachaise temető, megemlékezés az Emberi Jogok Ligája által állított jelképes 1956-os sírnál
Footage of the symbolic grave, inscription: For Imre Nagy, Géza Losonczy, Pál Maléter, József Szilágyi, Miklós Gimes and all the executed martyrs of the 1956 revolution who do not have a grave in their homeland. Footage in the area around the graves (present are Márta Elbert, István Jávor, Gábor Havas, András B. Hegedűs, Péter Kende, Erzsébet Nagy, Judit Gyenes, Miklós Vásárhelyi. Ceremonial speeches: Tibor Méray, Ferenc Fejtő, Gilles Martinet, French Socialist Party, Claudio Martelli, Italian Socialist Party, Pierro Fassino, Italian Communist Party, Miklós Vásárhelyi, Éva Szörényi reads the poem ‘Imre Nagy’ by György Faludy, Marseilles, national anthem.
Felvételek a jelképes sírról, felirat: Nagy Imrének, Losonczy Gézának, Maléter Pálnak, Szilágyi Józsefnek, Gimes Miklósnak és az 1956-os magyar forradalom minden kivégzettjének, akiknek saját hazájukban nincs sírjuk. Felvételek a sír körül, a jelenlévők között Elbert Márta, Jávor István, Havas Gábor, Hegedűs B. András, Kende Péter, Nagy Erzsébet, Gyenes Judit, Vásárhelyi Miklós. Ünnepi beszédek: Méray Tibor, Fejtő Ferenc, Gilles Martinet Francia Szocialista Párt, Claudio Martelli Olasz Szocialista Párt, Pierro Fassino Olasz Kommunista Párt, Vásárhelyi Miklós, Szörényi Éva, vers – Faludy György: Nagy Imre, Marseilles, Himnusz.
raw material, French language, Date of Production: 1988-06-16, Duration: 80 min. 12 sec.
DVD-ROM #146
305-0-3:146/1
Interview with Ferenc Török. Radio Free Europe
Török Ferenc interjú
Munich. Home of Ferenc Török and his wife, Márta. Ferenc Török talks about his life, emigration, relationships, Radio Free Europe, Kádár regime, democracy, market economy.
München. Török Ferenc és felesége, Márta lakása. Török Ferenc emigráns mesél életéről, kapcsolatairól, Szabad Európa Rádió (SZER)-ről, Kádár rendszerről, demokráciáról, piacgazdaságról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:39:20
305-0-3:146/2
Interview with Júlia Lángh. Radio Free Europe
Láng Júlia interjú Szabad Európa Rádió SZER
Júlia Lángh bicycling to Radio Free Europe. The need for change in Radio Free Europe.
München. Lángh Júlia kerékpározik a Szabad Európa Rádió (SZER)-be. Lángh Júlia a változtatás szükségességéről a SZER-ben.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:19:52
digital - video #147
305-0-3:147/1
Demonstration in Budapest on March 15, 1988
1988. március 15-diki tüntetés Budapesten
Petőfi statue. Demonstration. Participants place flowers. János Kis, surrounded by Ferenc Kőszeg, Gáspár Miklós Tamás, Róza Hodosán and the crowd delivers a speech. March, applause. Vörösmarty Place. Banners: Freedom of Press; Freedom of Association. Kossuth statue. Singing the National Song together. Miklós Tamás Gáspár's speech: demanding peaceful transition, new constitution, free elections. March. Batthyányi eternal flame. Róza Hodosán reads Gábor Demszky's speech, who was arrested. Freedom of press, of gathering, of association, rule of law. March on Lenin Boulevard, Margit Bridge, Bem statue. Tibor Pákh sings and delivers a speech. Gáspár Miklós Tamás speaks. March to Batthyány Square. Kölcsey statue. Singing Szózat. Gáspár Miklós Tamás announces a demonstration at 7 p.m. at the Petőfi statue. Székely anthem. Footage at night, march over Chain Bridge.
Petőfi-szobor. Tüntetés. A résztvevők virágokat helyeznek el. Kis János beszél a tömegből, körülötte Kőszeg Ferenc, Tamás Gáspár Miklós, Hodosán Róza. Vonulás, taps. Vörösmarty tér. Transzparensek: Sajtószabadságot!, Egyesülési szabadságot!. Kossuth-szobor. Nemzeti dal kórusban. Tamás Gáspár Miklós beszéde:békés átmenet, új alkotmány, szabad választások követelése. Vonulás. Batthyány-örökmécses. Hodosán Róza felolvassa a letartóztatott Demszky Gábor beszédét. Sajtószabadság, gyülekezési jog, egyesületi jog, alkotmányos jogállam. Vonulás: Lenin körút, Margit híd, Bem-szobor. Pákh Tibor énekel és szónokol. Tamás Gáspár Miklós beszél. Vonulás a Batthyány térre. Kölcsey- szobor. Szózat. Tamás Gáspár Miklós bejelentése: este 7-kor találkozás a Petőfi -szobornál. Székely himnusz. Esti felvételek: vonulás a Lánchídon.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:47:54
digital - video #148
305-0-3:148/1
Interview with Tamás Fóti. Radio Free Europe
Fóti Tamás interjú Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Tamás Fóti's home. His opinion on Radio Free Europe as audience before his emigration in 1980. His years in Hungary, sociology, opposition, samizdat. Émigré in the Netherlands, Kelemen Mikes Circle, correspondent for Radio Free Europe. Working as editor from 1987 in Munich. Censorship by the editors, conflicts within the editorial staff..
München. Fóti Tamás lakása. Véleménye a Szabad Európa Rádió (SZER)-ről hallgatóként, 1980-as emigrálása előtt. Otthoni évek, szociológia, ellenzék, szamizdat. Emigráns lét Hollandiában, Mikes Kelemen Kör, tudósítások a SZER-nek. 1987-től szerkesztőként Münchenben. Az úgynevezett okézó szerkesztők, konfliktusok a szerkesztők között.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:59:48
DVD-ROM #148
305-0-3:148/2
Interview with Tamás Fóti. Radio Free Europe
Fóti Tamás interjú Szabad Európa Rádió SZER
Munich. Tamás Fóti's home. His opinion on Radio Free Europe as audience before his emigration in 1980. His years in Hungary, sociology, opposition, samizdat. Émigré in the Netherlands, Kelemen Mikes Circle, correspondent for Radio Free Europe. Working as editor from 1987 in Munich. Censorship by the editors, conflicts within the editorial staff..
München. Fóti Tamás lakása. Véleménye a Szabad Európa Rádió (SZER)-ről hallgatóként, 1980-as emigrálása előtt. Otthoni évek, szociológia, ellenzék, szamizdat. Emigráns lét Hollandiában, Mikes Kelemen Kör, tudósítások a SZER-nek. 1987-től szerkesztőként Münchenben. Az úgynevezett okézó szerkesztők, konfliktusok a szerkesztők között.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-05, Duration: 59 min. 48 sec.
digital - video #149
305-0-3:149/1
305-0-3.1990-001_90-1
Béla Lévay Candidate for Parliament
Lévay Béla képviselőjelölt
Béla Lévay's home. Introduces himself, speaks about his scientific research and education career and why he joined the Alliance of Free Democrats. The Alliance's program. His candidacy program.
Lévay Béla lakása. Bemutatkozás, tudományos kutatás, oktatás. Miért csatlakozott a Szabad Demokraták Szövetségéhez (SZDSZ). Az SZDSZ programjáról. Képviselő-jelölti bemutatkozó program.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:36:07
305-0-3:149/2
305-0-3.1990-001_90-1
Imre Mécs Candidate for Parliament
Mécs Imre képviselőjelölt
Imre Mécs' home. Introduces himself, speaks about his role in 1956, prison, amnesty, democratic opposition. The Alliance of Free Democrats and the regime change. The program of the Alliance of Free Democrats. His program as candidate for Parliament. Insert images: death sentence, photos.
Mécs Imre lakása. Bemutatkozás, 1956-os szerepe, bebörtönzés, amnesztia, demokratikus ellenzék. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a rendszerváltás. Az SZDSZ programja. Képviselő-jelölti bemutatkozó program. Vágóképek: halálos ítélet, fényképek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:22:47
305-0-3:149/3
305-0-3.1990-001_90-1
Béla Lévay Candidate for Parliament
Lévay Béla képviselőjelölt
Béla Lévay's home. Insert images of Béla Lévay. He speaks about the program of the Alliance of Free Democrats, the Duna-Gate scandal.
Lévay Béla lakása. Vágóképek Lévay Béláról. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) programjáról, Dunagate botrány.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:17:40
Digital - Video #149
305-0-3:149/4
Imre Mécs Candidate for Parliament
Mécs Imre képviselőjelölt
Imre Mécs' home. Introduces himself, speaks about his role in 1956, prison, amnesty, democratic opposition. The Alliance of Free Democrats and the regime change. The program of the Alliance of Free Democrats. His program as candidate for Parliament. Insert images: death sentence, photos.
Mécs Imre lakása. Bemutatkozás, 1956-os szerepe, bebörtönzés, amnesztia, demokratikus ellenzék. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a rendszerváltás. Az SZDSZ programja. Képviselő-jelölti bemutatkozó program. Vágóképek: halálos ítélet, fényképek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 22 min. 47 sec.
305-0-3:149/5
Béla Lévay Candidate for Parliament
Lévay Béla képviselőjelölt
Béla Lévay's home. Insert images of Béla Lévay. He speaks about the program of the Alliance of Free Democrats, the Duna-Gate scandal.
Lévay Béla lakása. Vágóképek Lévay Béláról. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) programjáról, Dunagate botrány.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 17 min. 40 sec.
digital - video #150
305-0-3:150/1
305-0-3.1990-002_90-2
A Fake Secret Agent in Romania
Álszekus
Interview with a young man who infiltrated Securitate, the Romanian secret service as a fake agent.
Interjú a román titkosszolgálatálatba álügynökként beépült fiatalemberrel. Securitate ügynök, álszekus. Elbert Márta dokumentációja alapján.
raw material, Romanian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:40:05
305-0-3:150/2
305-0-3.1990-002_90-2
József Végvári in a Sanatorium
Végvári József a szanatóriumban
Korányi tuberculosis sanatorium. Ward, bed. Végvári is taking notes. Interview in the park. His being afraid of retribution. Criminal proceedings. Who he will vote for, plans. Documents and information in his possession. State Security Services, working for state security.
Korányi TBC Intézet. Szanatóriumi szoba, ágy. Végvári jegyzeteket készít. Interjú a szabadban. Fél-e a megtorlástól? Büntetőeljárás. Kire fog szavazni, mik a tervei. A birtokában lévő dokumentumok, információk sorsáról. Állambiztonsági Szolgálatok, állambiztonsági munka.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:47:17
digital - video #151
305-0-3:151/1
305-0-3.1990-003_90-3
Press Conference of the Alliance of Young Democrats on Duna-Gate
Duna-gate, Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ sajtótájékoztató
Press Conference of the Alliance of Young Democrats and the Alliance of Free Democrats on Duna-Gate after the screening of the Black Box film. József Végvári, Zoltán Lovas, Gábor Fodor and Bálint Magyar on the stage. The Hungarian Socialist Party, the successor of the Hungarian Socialist Workers' Party continues intercepting and surveillance practices. List of people surveiled in Végvári's notebook. Anikó Lévai is legal advisor to József Végvári. Comments by Gábor Roszik, István Szász, Imre Mécs and András Bozóki.
Graffiti mozi. Duna-gate ügy, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) - Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) sajtótájékoztató a Fekete Doboz filmjének vetítése után. A színpadon Végvári József, Lovas Zoltán, Fodor Gábor, Magyar Bálint. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) utódpárja, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) ugyanúgy folytatja a lehallgatásokat és megfigyeléseket. Megfigyeltek névsora Végvári noteszéből. Lévai Anikó, Végvári jogi segítője. Roszik Gábor, Szász István, Mécs Imre, Bozóki András felszólalása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:45:00
305-0-3:151/2
305-0-3.1990-003_90-3
Elections Campaign of the Alliance of Young Democrats
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ kampány
Listen to Your Heart. The campaign film of the Alliance of Young Democrats
Hallgass a szívedre. A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) választási kampányfilmje.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:00:36
Digital - Video #151
305-0-3:151/3
Press Conference of the Alliance of Young Democrats on Duna-Gate
Duna-gate, Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ sajtótájékoztató
Press Conference of the Alliance of Young Democrats and the Alliance of Free Democrats on Duna-Gate after the screening of the Black Box film. József Végvári, Zoltán Lovas, Gábor Fodor and Bálint Magyar on the stage. The Hungarian Socialist Party, the successor of the Hungarian Socialist Workers' Party continues intercepting and surveillance practices. List of people surveiled in Végvári's notebook. Anikó Lévai is legal advisor to József Végvári. Comments by Gábor Roszik, István Szász, Imre Mécs and András Bozóki.
Graffiti mozi. Duna-gate ügy, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) - Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) sajtótájékoztató a Fekete Doboz filmjének vetítése után. A színpadon Végvári József, Lovas Zoltán, Fodor Gábor, Magyar Bálint. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) utódpárja, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) ugyanúgy folytatja a lehallgatásokat és megfigyeléseket. Megfigyeltek névsora Végvári noteszéből. Lévai Anikó, Végvári jogi segítője. Roszik Gábor, Szász István, Mécs Imre, Bozóki András felszólalása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-01-19, Duration: 45 min.
305-0-3:151/4
Elections Campaign of the Alliance of Young Democrats
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ kampány
Listen to Your Heart. The campaign film of the Alliance of Young Democrats
Hallgass a szívedre. A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) választási kampányfilmje.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 36 sec.
digital - video #152
305-0-3:152/1
305-0-3.1990-004_90-4.avi
Christmas, Romania 1989
Románia 1989. Karácsony
Medical aid and supplies for the hospital in Arad. Romanian border. Arad. A kid who wanted to blow up the hospital. The chief surgeon and other doctors of the hospital talk about medicine supplies. Travel to the hospital in Nagyszeben. Medical supplies arrive. Body search, looking for arms. Victims, bodies, wounded. The burnt out Hotel Continental. Nicu Ceaușescu's villa. Traces of the bloodshed in Nagyszeben, a ruined villa district, police, state security forces, buildings, cars. The first Securitate trial. Interviews on the spot with soldiers, revolutionary kids and doctors in Romanian and Hungarian.
Gyógyszerküldemények, segélyszállítmányok eljuttatása az aradi kórházba. A román határ. Arad. Egy gyerek, aki fel akarta robbantani a kórházat. Az aradi kórház sebész főorvosa és más orvosok a gyógyszerellátásról. Utazás Nagyszebenbe a kórházba. Gyógyszerszállítmányok érkezése. Motozás, fegyverek keresése. Áldozatok, halottak, sebesültek. Kiégett Hotel Continental. Nicu Ceaușescu villa. A nagyszebeni vérontások nyomai, szétlőtt villanegyed, rendőrség, securitate, épületek, autók. Az első Securitate per. Helyszini riportok katonákkal, forradalmár gyerekekkel, orvosokkal románul és magyarul.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 01:03:34
305-0-3:152/2
305-0-3.1990-004_90-4.avi
Parliament, January 23, 1990
Országgyűlés 1990 január 23.
Parliament in session. Gáspár Miklós Tamás in the Parliament. Footage of the Parliament. István Horváth minister of interior affairs and Imre Pozsgay. István Horváth and Gyula Horn. Gáspár Miklós Tamás takes his seat in the Parliament. István Horváth's pre-agenda speech, the interception scandal, Duna-Gate, refuses to answer journalists.
Országgyűlés. Tamás Gáspár Miklós a Parlamentben. Parlamenti képsorok. Horváth István belügyminiszter és Pozsgay Imre. Horváth István és Horn Gyula. Tamás Gáspár Miklós elfoglalja helyét a Parlamentben. Horváth Isván napirend előtti felszólalása, lehallgatási botrány, Dunagate, majd az újságírói kérdések hárítása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:10:08
305-0-3:152/3
305-0-3.1990-004_90-4.avi
Mátyás Szűrös and Václav Havel
Szűrös Mátyás és Václav Havel
Interview with Mátyás Szűrös on the visit of the new president of the Czechoslovak Republic Václav Havel in Budapest. The reception of Václav Havel at Ferihegy airport.
Szűrös Mátyás interjú, Václav Havel, az új csehszlovák köztársasági elnök Budapesti látogatásáról. Havel fogadása a Ferihegyi repülőtéren.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:05:54
Digital - Video #152
305-0-3:152/5
Parliament, January 23, 1990
Országgyűlés 1990 január 23.
Parliament in session. Miklós Tamás Gáspár in the Parliament. Footage of the Parliament. István Horváth minister of interior affairs and Imre Pozsgay. István Horváth and Gyula Horn. Miklós Tamás Gáspár takes his seat in the Parliament. István Horváth's pre-agenda speech, the interception scandal, Duna-Gate, refuses to answer journalists.
Országgyűlés. Tamás Gáspár Miklós a Parlamentben. Parlamenti képsorok. Horváth István belügyminiszter és Pozsgay Imre. Horváth István és Horn Gyula. Tamás Gáspár Miklós elfoglalja helyét a Parlamentben. Horváth Isván napirend előtti felszólalása, lehallgatási botrány, Dunagate, majd az újságírói kérdések hárítása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-01-23, Duration: 10 min. 8 sec.
305-0-3:152/6
Mátyás Szűrös and Václav Havel
Szűrös Mátyás és Václav Havel
Interview with Mátyás Szűrös on the visit of the new president of the Czechoslovak Republic Václav Havel in Budapest. The reception of Václav Havel at Ferihegy airport.
Szűrös Mátyás interjú, Václav Havel, az új csehszlovák köztársasági elnök Budapesti látogatásáról. Havel fogadása a Ferihegyi repülőtéren.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-01-26, Duration: 5 min. 54 sec.
305-0-3:152/7
Christmas, Romania 1989
Románia 1989. Karácsony
Medical aid and supplies for the hospital in Arad. Romanian border. Arad. A kid who wanted to blow up the hospital. The chief surgeon and other doctors of the hospital talk about medicine supplies. Travel to the hospital in Nagyszeben. Medical supplies arrive. Body search, looking for arms. Victims, bodies, wounded. The burnt out Hotel Continental. Nicu Ceaușescu's villa. Traces of the bloodshed in Nagyszeben, a ruined villa district, police, state security forces, buildings, cars. The first Securitate trial. Interviews on the spot with soldiers, revolutionary kids and doctors in Romanian and Hungarian.
Gyógyszerküldemények, segélyszállítmányok eljuttatása az aradi kórházba. A román határ. Arad. Egy gyerek, aki fel akarta robbantani a kórházat. Az aradi kórház sebész főorvosa és más orvosok a gyógyszerellátásról. Utazás Nagyszebenbe a kórházba. Gyógyszerszállítmányok érkezése. Motozás, fegyverek keresése. Áldozatok, halottak, sebesültek. Kiégett Hotel Continental. Nicu Ceaușescu villa. A nagyszebeni vérontások nyomai, szétlőtt villanegyed, rendőrség, securitate, épületek, autók. Az első Securitate per. Helyszini riportok katonákkal, forradalmár gyerekekkel, orvosokkal románul és magyarul.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989-12-27, Duration: 63 min. 34 sec.
digital - video #153
305-0-3:153/1
305-0-3.1990-005_90-5
Elections Campaign Films of the Alliance of Young Democrats
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ választási kampányfilmek
Listen To Your Heart, Vote for the Alliance of Young Democrats. Campaign films, collection of clips.
Hallgass a szívedre, szavazz a FIDESZ-re.Választási kampányfilmekek, videoklip-gyűjtemény.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:10:30
digital - video #154
305-0-3:154/1
305-0-3.1990-006_90-6
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Méray.
Irodalmi Újság, Párizs. Méray Tibor interjú.
Offices of Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Méray. 1956 and Irodalmi Újság. Ban and re-launch. Vienna, London, Paris. Financial issues, support from US, Congress for Cultural Freedom. Émigré literary and political papers. The objectives of Irodalmi Újság, bring down the Kádár regime, create a democratic Hungary. Editorial offices in Paris from 1962. Endre Enczy, Gergely Lehoczky. The organization Friends of Irodalmi Újság. The printing house of György Egri.
Az Irodalmi Újság szerkesztősége, Párizs. Méray Tibor interjú. 1956 és az Irodalmi Újság. Betiltás és újraindítás, Bécs, London, Párizs. Finanszirozási kérdések, amerikai támogatás, Congress for Cultural Freedom. Emigráns irodalmi és politikai lapok. Az Irodalmi Újság céljai, a Kádár rendszer megbuktatása, demokratikus Magyarország. A párizsi szerkesztőség 1962-től. Enczy Endre, Lehoczky Gergely. Az Irodalmi Újság Baráti Köre. Egri György nyomdája.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:52:38
305-0-3:154/2
305-0-3.1990-006_90-6
Irodalmi Újság, Paris. Interview with János Tardos.
Irodalmi Újság, Párizs. Tardos János interjú.
Offices of Irodalmi Újság, Paris. Interview with János Tardos. His life in Paris, connections with Irodalmi Újság, the memorial monument of Imre Nagy in Paris. His film The Hungarian October. His career as a journalist.
Az Irodalmi Újság szerkesztősége, Párizs. Tardos János interjú. Párizsi élete, kapcsolata az Irodalmi Újsággal, a párizsi Nagy Imre emlékmű. A magyar október című filmjéről. Újságírói tevékenysége.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:31:42
305-0-3:154/3
305-0-3.1990-006_90-6
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Méray.
Irodalmi Újság, Párizs. Méray Tibor interjú.
Offices of Irodalmi Újság, Paris. Tibor Méray talks about Irodalmi Újság. Authors, spirit, tradition.
Az Irodalmi Újság szerkesztősége, Párizs. Beszélgetés Méray Tiborral az Irodalmi Újságról. Szerzők, szellemiség, hagyomány.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:39:38
Digital - Video #154
305-0-3:154/4
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Méray.
Irodalmi Újság, Párizs. Méray Tibor interjú.
Offices of Irodalmi Újság, Paris. Tibor Méray talks about Irodalmi Újság. Authors, spirit, tradition.
Az Irodalmi Újság szerkesztősége, Párizs. Beszélgetés Méray Tiborral az Irodalmi Újságról. Szerzők, szellemiség, hagyomány.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 39 min. 38 sec.
digital - video #155
305-0-3:155/1
305-0-3.1990-007_90-7
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Méray.
Irodalmi Újság, Párizs. Méray Tibor interjú.
Paris. Home of Tibor Méray. Talking about Irodalmi Újság. Special issue of November 2, 1956. György Krassó's role, Hungarians in neighboring countries. The Hungarian events in Irodalmi Újság, people signing Charta 77, the Bulányi case, the case of periodical Mozgó Világ, Gabčíkovo-Nagymaros. The last issue, publication in Hungary in 1989. Inserts: articles in Irodalmi Újság, Paris.
Párizs. Méray Tibor lakása. Beszélgetés az Irodalmi Újságról. 1956 november 2. az Irodalmi Újság különszáma, Krassó György szerepe, határon túli magyarok. Magyarországi események az Irodalmi Újságban, Charta 77 aláírói, Bulányi ügy, Mozgó Világ ügy, Bős-Nagymaros. Az utolsó szám, magyarországi megjelenés 1989-ben. Vágóképek: az Irodalmi Újság cikkei, Párizs.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:54:37
305-0-3:155/2
305-0-3.1990-007_90-7
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Ferenc Fejtő.
Irodalmi Újság, Párizs. Fejtő Ferenc interjú.
Paris. Home of Ferenc Fejtő. Talking about Irodalmi Újság. His article entitled The Independent Republic of Hungarian Writers in Lettres Nouvelles.
Párizs. Fejtő Ferenc lakása. Beszélgetés Fejtő Ferenccel az Irodalmi Újságról. Cikke a Lettres Nouvelles-ben A magyar írók független köztársasága címmel. Kapcsolatai, írásai az emigrációs Irodalmi Újságban. Politikai kapcsolatai, szerepe a Nagy Imre emlékmű felállításában a Pere-Lachaise temetőben. Az Irodalmi Újság hatása az emigrációra.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:38:25
305-0-3:155/3
305-0-3.1990-007_90-7
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Méray.
Irodalmi Újság, Párizs. Méray Tibor interjú.
Paris. Offices of Irodalmi Újság. Interview with Tibor Méray. His connection with Irodalmi Újság in Hungary. Advocacy of the multiparty system in Irodalmi Újság.
Párizs. Az Irodalmi Újság szerkesztősége. Beszélgetés Méray Tiborral. Kapcsolata a magyarországi Irodalmi Újsággal. A többpártrendszer képviselete az Irodalmi Újságban.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:17:26
digital - video #156
305-0-3:156/1
305-0-3.1990-008_90-8
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Méray.
Irodalmi Újság, Párizs. Méray Tibor interjú.
Paris. Interview with Tibor Méray about Irodalmi Újság, émigré Hungarian writers and colleagues. The views on Irodalmi Újság within Hungary, hardships in dissemination. The Irodalmi Újság Sorozat series of booklets. The Kádár era and Irodalmi Újság. Publication of books.
Párizs. Interjú Méray Tiborral az Irodalmi Újságról, emigráns magyar írókról, munkatársakról. Az Irodalmi Újság magyarországi megítélése, a magyarországi terjesztés nehézségeiről. Az Irodalmi Újság Sorozat ( I.U.S.) füzetek. A Kádár korszak és az Irodalmi Újság. Könyvkiadás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:28:04
305-0-3:156/2
305-0-3.1990-008_90-8
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Gyula Sipos.
Irodalmi Újság, Párizs. Sipos Gyula interjú.
Paris. Interview with Gyula Sipos, his emigration, life in Paris, Radio Free Europe, Irodalmi Újság. Footage showing the publications of Irodalmi Újság. Interview with Tibor Tardos about the 1950s, his life as an émigré, and Irodalmi Újság.
Párizs. Interjú Sipos Gyulával, emigrálása, párizsi élete, Szabad Európa Rádió (SZER), az Irodalmi Újság. Felvételek az Irodalmi Újság kiadványairól. Interjú Tardos Tiborral az 1950-es évekről, emigráns életéről, az Irodalmi Újságról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:42:33
305-0-3:156/3
305-0-3.1990-008_90-8
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Tardos.
Irodalmi Újság, Párizs. Tardos Tibor interjú.
Paris. Images of Paris, Tibor Tardos' home, family photos. Interview with Tibor Tardos about the 1950s, newspaper Szabad Nép, Irodalmi Újság, literary life, Imre Sarkadi, Péter Kuczka. Emigration to Paris, opportunities to publish his writings, plans.
Párizs. Vágóképek Párizsról, Tardos Tibor lakásáról, lakásbelső, családi fotók. Interjú Tardos Tiborral az 1950-es évekről, Szabad Nép, Irodalmi Újság, irodalmi élet, Sarkadi Imre, Kuczka Péter. Párizsi emigráció, publikálási lehetőségek, tervek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:53:33
Digital - Video #156
305-0-3:156/4
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Méray.
Irodalmi Újság, Párizs. Méray Tibor interjú.
Paris. Interview with Tibor Méray about Irodalmi Újság, émigré Hungarian writers and colleagues. The views on Irodalmi Újság within Hungary, hardships in dissemination. The Irodalmi Újság Sorozat series of booklets. The Kádár era and Irodalmi Újság. Publication of books.
Párizs. Interjú Méray Tiborral az Irodalmi Újságról, emigráns magyar írókról, munkatársakról. Az Irodalmi Újság magyarországi megítélése, a magyarországi terjesztés nehézségeiről. Az Irodalmi Újság Sorozat ( I.U.S.) füzetek. A Kádár korszak és az Irodalmi Újság. Könyvkiadás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-01, Duration: 88 min. 4 sec.
305-0-3:156/5
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Gyula Sipos.
Irodalmi Újság, Párizs. Sipos Gyula interjú.
Paris. Interview with Gyula Sipos, his emigration, life in Paris, Radio Free Europe, Irodalmi Újság. Footage showing the publications of Irodalmi Újság. Interview with Tibor Tardos about the 1950s, his life as an émigré, and Irodalmi Újság.
Párizs. Interjú Sipos Gyulával, emigrálása, párizsi élete, Szabad Európa Rádió (SZER), az Irodalmi Újság. Felvételek az Irodalmi Újság kiadványairól. Interjú Tardos Tiborral az 1950-es évekről, emigráns életéről, az Irodalmi Újságról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-01, Duration: 42 min. 33 sec.
305-0-3:156/6
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Tibor Tardos.
Irodalmi Újság, Párizs. Tardos Tibor interjú.
Paris. Images of Paris, Tibor Tardos' home, family photos. Interview with Tibor Tardos about the 1950s, newspaper Szabad Nép, Irodalmi Újság, literary life, Imre Sarkadi, Péter Kuczka. Emigration to Paris, opportunities to publish his writings, plans.
Párizs. Vágóképek Párizsról, Tardos Tibor lakásáról, lakásbelső, családi fotók. Interjú Tardos Tiborral az 1950-es évekről, Szabad Nép, Irodalmi Újság, irodalmi élet, Sarkadi Imre, Kuczka Péter. Párizsi emigráció, publikálási lehetőségek, tervek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-01, Duration: 53 min. 33 sec.
digital - video #157
305-0-3:157/1
305-0-3.1990-009_90-9
Târgu Mureș
Marosvásárhely
Târgu Mureș, Romania. Sports hall. Rally of Vatra Romaneasca. Tense atmosphere, the crew of Black Box is not let in, civilians demand passport. Hungarian and Romanian students speak about the Bolyai Lyceum, education in Hungarian, separatism.
Marosvásárhely, Sportcsarnok. Vatra Romaneasca nagygyűlés. Feszült hangulat, a Fekete Doboz stábját nem engedik be, útlevelet követelnek a civilek. Magyar és román diákok a Bolyai Líceumról, magyar nyelvű oktatásról, szeparatizmusról.
raw material, Romanian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:41:00
digital - video #158
305-0-3:158/1
305-0-3.1990-010_90-10
Where is the East Heading?
Merre tart Kelet?
Paris. International Conference Where is the East Heading? with the participation of Willy Brandt, Petre Roman, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Jorge Semprún, Adam Michnik, János Kis , Gregor Gysi, Édouard Balladur, Jegor Jakovlev, Roy Hattersley, Petr Pithart and other politicians.
Párizs. Merre tart Kelet – nemzetközi konferencia. Willy Brandt, Petre Roman, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Jorge Semprún, Adam Michnik, Kis János, Gregor Gysi, Édouard Balladur, Jegor Jakovlev, Roy Hattersley, Petr Pithart és más politikusok részvételével.
raw material, French language, Date of Production: 1990, Duration: 02:27:24
Digital - Video #158
305-0-3:158/2
Where is the East Heading?
Merre tart Kelet?
Paris. International Conference Where is the East Heading? with the participation of Willy Brandt, Petre Roman, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Jorge Semprún, Adam Michnik, János Kis , Gregor Gysi, Édouard Balladur, Jegor Jakovlev, Roy Hattersley, Petr Pithart and other politicians.
Párizs. Merre tart Kelet – nemzetközi konferencia. Willy Brandt, Petre Roman, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Jorge Semprún, Adam Michnik, Kis János, Gregor Gysi, Édouard Balladur, Jegor Jakovlev, Roy Hattersley, Petr Pithart és más politikusok részvételével.
raw material, French language, Date of Production: 1990-02-20, Duration: 147 min. 24 sec.
digital - video #159
305-0-3:159/1
305-0-3.1990-011_90-11
Béla Király Candidate for Parliament in Kaposvár
Király Béla országgyűlési képviselőjelölt Kaposváron
Kaposvár. Béla Király presents his home town, his childhood house in Eötvös Street. Grocery store. Memorial plaque for Imre Nagy. County hall. He talks to people living in Kaposvár. Táncsics secondary school, pupils, teachers. Poet Gyula Takáts. Béla Király's 12 point of Kaposvár, read by actors Judit Pogány and János Kulka. Footage inside the theater of Kaposvár, playing Orwell's Animal Farm. Róbert Koltai, Zoltán Bezerédi, László Helyey in the buffet. Talking with actors Judit Pogány, Róbert Koltai, Zoltán Bezerédi, László Helyey, János Kulka.
Kaposvár. Király Béla bemutatja szülővárosát. Gyermekkori házuk, Eötvös utca. Élelmiszerüzlet. Nagy Imre emléktábla. Megyeháza. Kaposváriakkal beszélget. Táncsics Gimnázium, diákok, tanárok. Takáts Gyula költő. Király Béla kaposvári 12 pontja, felolvassa Pogány Judit és Kulka János. Felvételek a kaposvári színházban, részlet Orwell: Állatfar című előadásból. büfében Koltai Róbert, Bezerédi Zoltán, Helyey László. Beszélgetés színészekkel: Pogány Judit, Koltai Róbert, Bezerédi Zoltán, Helyey László, Kulka János.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:20:13
305-0-3:159/2
305-0-3.1990-011_90-11
The Campaign Film of István Hegedűs
Hegedűs István kampányfilmje
Óbuda, Budapest. István Hegedűs, parliamentary candidate nominated by the Óbuda organization of the Alliance of Young Democrats.
Óbuda. Hegedűs István. A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) óbudai parlamenti képviselőjelöltjének bemutatkozó kampányfilmje.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:23:09
305-0-3:159/3
305-0-3.1990-011_90-11
Elections, 1990, Second Round
Választás 1990, második forduló
Headquarters of the Alliance of Free Democrats, headquarters of the Hungarian Democratic Forum. Second round of general elections. Learning the results in the Alliance of Free Democrats headquarters in Mérleg Street. Gábor Demszky, Mihály Ráday, József Székhelyi drink champagne. Iván Pető, Ottilia Solt, Imre Mécs, Gáspár Miklós Tamás, István Eörsi, Péter Hack. Lukács Ádám Petri's opinion on the Hungarian Democratic Forum coming to power. Press briefing by János Kis. Footage of the corridors in the Hungarian Democratic Forum headquarters on Bem Square, celebration. Champagne, dance in the Alliance of Free Democrats headquarters, László Rajk, Ferenc Kőszeg and Gábor Havas are dancing.
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) székház, Magyar Demokrata Fórum (MDF) székház. Az országgyűlési képviselőválasztások második fordulója. Eredmények fogadtatása SZDSZ Mérleg utca. Demszky Gábor, Ráday Mihály, Székhelyi József pezsgőznek. Pető Iván, Solt Ottilia, Mécs Imre, Tamás Gáspár Miklós, Eörsi István, Hack Péter és mások. Petri Lukács Ádám véleménye az MDF kormányra kerüléséről. Kis János sajtótájékoztatója. Folyosói felvételek a Bem téren, az MDF székházban, ünneplés. Pezsgőzés, tánc az SZDSZ-nél, Rajk László, Kőszeg Ferenc, Havas Gábor táncolnak.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:51:33
Digital - Video #159
305-0-3:159/4
The Campaign Film of István Hegedűs
Hegedűs István kampányfilmje
Óbuda, Budapest. István Hegedűs, parliamentary candidate nominated by the Óbuda organization of the Alliance of Young Democrats.
Óbuda. Hegedűs István. A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) óbudai parlamenti képviselőjelöltjének bemutatkozó kampányfilmje.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03, Duration: 23 min. 9 sec.
305-0-3:159/5
Elections, 1990, Second Round
Választás 1990, második forduló
Headquarters of the Alliance of Free Democrats, headquarters of the Hungarian Democratic Forum. Second round of general elections. Learning the results in the Alliance of Free Democrats headquarters in Mérleg Street. Gábor Demszky, Mihály Ráday, József Székhelyi drink champagne. Iván Pető, Ottilia Solt, Imre Mécs, Miklós Tamás Gáspár, István Eörsi, Péter Hack. Lukács Ádám Petri's opinion on the Hungarian Democratic Forum coming to power. Press briefing by János Kis. Footage of the corridors in the Hungarian Democratic Forum headquarters on Bem Square, celebration. Champagne, dance in the Alliance of Free Democrats headquarters, László Rajk, Ferenc Kőszeg and Gábor Havas are dancing.
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) székház, Magyar Demokrata Fórum (MDF) székház. Az országgyűlési képviselőválasztások második fordulója. Eredmények fogadtatása SZDSZ Mérleg utca. Demszky Gábor, Ráday Mihály, Székhelyi József pezsgőznek. Pető Iván, Solt Ottilia, Mécs Imre, Tamás Gáspár Miklós, Eörsi István, Hack Péter és mások. Petri Lukács Ádám véleménye az MDF kormányra kerüléséről. Kis János sajtótájékoztatója. Folyosói felvételek a Bem téren, az MDF székházban, ünneplés. Pezsgőzés, tánc az SZDSZ-nél, Rajk László, Kőszeg Ferenc, Havas Gábor táncolnak.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04-08, Duration: 51 min. 33 sec.
digital - video #160
305-0-3:160/1
305-0-3.1990-012_90-12
Debate between Candidates for Parliament
Képviselőjelöltek vitája
Community hall of Ferencváros. Debate between candidates for Parliament Sándor Fekete Hungarian Socialist Party and Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats. Presenting the programs, moderator Katalin Kondor.
Ferencvárosi Művelődési Központ. Fekete Sándor Magyar Szocialista Párt (MSZP) és Tölgyessy Péter, Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) országgyűlési képviselőjelöltek vitája, programismertető. Vezeti Kondor Katalin.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:26:07
Digital - Video #160
305-0-3:160/6
Debate between Candidates for Parliament
Képviselőjelöltek vitája
Community hall of Ferencváros. Debate between candidates for Parliament Sándor Fekete Hungarian Socialist Party and Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats. Presenting the programs, moderator Katalin Kondor.
Ferencvárosi Művelődési Központ. Fekete Sándor Magyar Szocialista Párt (MSZP) és Tölgyessy Péter, Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) országgyűlési képviselőjelöltek vitája, programismertető. Vezeti Kondor Katalin.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03, Duration: 26 min. 7 sec.
digital - video #161
305-0-3:161/1
305-0-3.1990-013_90-13
Campaign Videos of the Alliance of Young Democrats.
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ választási kampányfilmek
Campaign Videos of the Alliance of Young Democrats. István Hegedűs' campaign video.
A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) választási kampányfilmje. Hegedűs István választási kampányfilmje.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:05:04
305-0-3:161/2
305-0-3.1990-013_90-13
Temesvár, March 15, 1990
Temesvár 1990. március 15.
Temesvár. Talking with sociologist Ottó Benkő on the political situation, the relationship between Hungarians and Romanians. People of Temesvár talk about the network of national minorities, the situation of Hungarians in Transylvania. Tibor T. Toró Hungarian Youth Organization of Temesvár. Petőfi monument in Temesvár. The celebration on March 15, 1990, speeches in Romanian and Hungarian. Zoltán Lovas reads the 12 points of the Alliance of Young Democrats, show performed by pupils, laying wreaths.
Temesvár. Beszélgetés Benkő Ottó szociológussal a politikai helyzetről, a magyar-román viszonyról. Temesváriak a nemzetiségi iskolák hálózatáról, erdélyi magyarság helyzetéről. Toró T. Tibor Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet (TEMISZ). Temesvár, Petőfi-emlékmű. 1990. március 15-i ünnepség, beszédek románul és magyarul, Lovas Zoltán ismerteti a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) 12 pontját, iskolások műsora, koszorúzás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:02:15
305-0-3:161/3
305-0-3.1990-013_90-13
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete Március
Târgu Mureș, Main Square. Hungarian and Romanian mass rally in front of the city hall. Hungarian demonstrators demand the maintenance of Bólyai University, Hungarian education and reinstation of Előd Kincses. Policemen between the Hungarians and Romanians. Speeches. Distributing sticks and clubs. Clash between Romanians and Hungarians, severe bleeding wounds. Tanks on the square.
Marosvásárhely, Fő tér. Magyar és román tömeggyűlés a Városháza előtt. A magyar tüntetők Bólyai Egyetemet, magyar oktatást, Kincses Előd visszahelyezést követelik. Rendőrök a magyarok és a románok között. Beszédek. Lécek, botok osztogatása. Románok és magyarok összecsapása, súlyos, vérző sérültek. Tankok a téren.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:32:40
305-0-3:161/4
305-0-3.1990-013_90-13
Independent Hungarian Initiative
Független Magyar Kezdeményezés
Bratislava. The office of the Independent Hungarian Initiative. Election campaign poster.
Pozsony. A Független Magyar Kezdeményezés irodája. Választási plakátok.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:10:16
305-0-3:161/5
305-0-3.1990-006_90-13
Insert
Vágókép
Inserts. Waterside. A boy is throwing sand off a bottle, then throws the bottle into the water.
Vágóképek. Vízpart. Egy kisfiú homokot perget le egy palackról, majd a vízbe dobja.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:13:24
305-0-3:161/6
305-0-3.1990-006_90-13
Independent Hungarian Initiative
Független Magyar Kezdeményezés
About the Independent Hungarian Initiative. A campaign film.
A Független Magyar Kezdeményezésről. Kampányfilm.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:03:51
Digital - Video #161
305-0-3:161/7
Campaign Videos of the Alliance of Young Democrats.
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ választási kampányfilmek
Campaign Videos of the Alliance of Young Democrats. István Hegedűs' campaign video.
A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) választási kampányfilmje. Hegedűs István választási kampányfilmje.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 5 min. 4 sec.
305-0-3:161/8
Temesvár, March 15, 1990
Temesvár 1990. március 15.
Temesvár. Talking with sociologist Ottó Benkő on the political situation, the relationship between Hungarians and Romanians. People of Temesvár talk about the network of national minorities, the situation of Hungarians in Transylvania. Tibor T. Toró Hungarian Youth Organization of Temesvár. Petőfi monument in Temesvár. The celebration on March 15, 1990, speeches in Romanian and Hungarian. Zoltán Lovas reads the 12 points of the Alliance of Young Democrats, show performed by pupils, laying wreaths.
Temesvár. Beszélgetés Benkő Ottó szociológussal a politikai helyzetről, a magyar-román viszonyról. Temesváriak a nemzetiségi iskolák hálózatáról, erdélyi magyarság helyzetéről. Toró T. Tibor Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet (TEMISZ). Temesvár, Petőfi-emlékmű. 1990. március 15-i ünnepség, beszédek románul és magyarul, Lovas Zoltán ismerteti a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) 12 pontját, iskolások műsora, koszorúzás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03-15, Duration: 62 min. 15 sec.
305-0-3:161/9
Black March in Marosvásárhely
Marosvásárhely Fekete Március
Marosvásárhely, Main Square. Hungarian and Romanian mass rally in front of the city hall. Hungarian demonstrators demand the maintenance of Bólyai University, Hungarian education and reinstation of Előd Kincses. Policemen between the Hungarians and Romanians. Speeches. Distributing sticks and clubs. Clash between Romanians and Hungarians, severe bleeding wounds. Tanks on the square.
Marosvásárhely, Fő tér. Magyar és román tömeggyűlés a Városháza előtt. A magyar tüntetők Bólyai Egyetemet, magyar oktatást, Kincses Előd visszahelyezést követelik. Rendőrök a magyarok és a románok között. Beszédek. Lécek, botok osztogatása. Románok és magyarok összecsapása, súlyos, vérző sérültek. Tankok a téren.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03-20, Duration: 32 min. 40 sec.
305-0-3:161/10
Independent Hungarian Initiative
Független Magyar Kezdeményezés
Pozsony. The office of the Independent Hungarian Initiative. Election campaign poster.
Pozsony. A Független Magyar Kezdeményezés irodája. Választási plakátok.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 10 min. 16 sec.
305-0-3:161/11
Insert
Vágókép
Inserts. Waterside. A boy is throwing sand off a bottle, then throws the bottle into the water.
Vágóképek. Vízpart. Egy kisfiú homokot perget le egy palackról, majd a vízbe dobja.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 13 min. 24 sec.
305-0-3:161/12
Independent Hungarian Initiative
Független Magyar Kezdeményezés
About the Independent Hungarian Initiative. A campaign film.
A Független Magyar Kezdeményezésről. Kampányfilm.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 3 min. 51 sec.
digital - video #162
305-0-3:162/1
305-0-3.1990-014_90-14
Târgu Mureș, Sitting Strike.
Marosvásárhely, ülősztrájk
Târgu Mureș, Medical and Drugs University. Hungarian students on a sitting strike in the building demanding Hungarian language education and collective rights. Interview with students about the action. Interview with the rector of the university dr. Ion Pascu about the demands.
Marosvásárhely, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. Magyar hallgatók ülősztrájkja az egyetem épületében az anyanyelvű oktatásért, kollektív jogokért. Interjú orvostanhallgatókkal az akcióról. Beszélgetés az egyetem rektorával, dr. Ion Pascu, a sztrájkolók követeléseiről. A magyar hallgatók követelései.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:12:35
305-0-3:162/2
305-0-3.1990-014_90-14
Târgu Mureș, March 15, 1990
Marosvásárhely 1990. március 15.
Târgu Mureș. Memorial of Székely Martyrs. Peaceful commemoration of the 1848 freedom fight, placing of wreaths and ceremony organized by the Democratic Alliance of Hungarians in Romania.
Marosvásárhely. Székely vértanúk emlékműve. Az 1848-as szabadságharcra való békés megemlékezés, koszorúzás, ünnepi műsor a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szervezésében.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:18:04
305-0-3:162/3
305-0-3.1990-014_90-14
Homeless
Hajléktalanok
Portrait. Ex-prisoner Zsiga lives in a shelter for homeless in Budapest. Snapshots of the shelter and its residents.
Portré. A börtönviselt Zsiga egy budapesti hajléktalan menhelyen él. Pillanatfelvételek a menhelyről és lakóiról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:07:22
Digital - Video #162
305-0-3:162/13
Marosvásárhely, Sitting Strike.
Marosvásárhely, ülősztrájk
Marosvásárhely, Medical and Drugs University. Hungarian students on a sitting strike in the building demanding Hungarian language education and collective rights. Interview with students about the action. Interview with the rector of the university dr. Ion Pascu about the demands.
Marosvásárhely, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. Magyar hallgatók ülősztrájkja az egyetem épületében az anyanyelvű oktatásért, kollektív jogokért. Interjú orvostanhallgatókkal az akcióról. Beszélgetés az egyetem rektorával, dr. Ion Pascu, a sztrájkolók követeléseiről. A magyar hallgatók követelései.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03, Duration: 72 min. 35 sec.
305-0-3:162/14
Marosvásárhely, March 15, 1990
Marosvásárhely 1990. március 15.
Marosvásárhely. Memorial of Székely Martyrs. Peaceful commemoration of the 1848 freedom fight, placing of wreaths and ceremony organized by the Democratic Alliance of Hungarians in Romania.
Marosvásárhely. Székely vértanúk emlékműve. Az 1848-as szabadságharcra való békés megemlékezés, koszorúzás, ünnepi műsor a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szervezésében.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03-15, Duration: 18 min. 4 sec.
305-0-3:162/15
Homeless
Hajléktalanok
Portrait. Ex-prisoner Zsiga lives in a shelter for homeless in Budapest. Snapshots of the shelter and its residents.
Portré. A börtönviselt Zsiga egy budapesti hajléktalan menhelyen él. Pillanatfelvételek a menhelyről és lakóiról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03, Duration: 67 min. 22 sec.
digital - video #163
305-0-3:163/1
305-0-3.1990-015_90-15
Anti-Hungarian Demonstration in Romania
Magyarellenes tüntetés Romániában
Târgu Mureș. Anti-Hungarian demonstration.
Marosvásárhely. Magyarellenes román tüntetés.
raw material, Romanian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:23:43
305-0-3:163/2
305-0-3.1990-015_90-15
Meeting of Hungarian and Romanian Intellectuals, March 1990
Magyar-román értelmiségi találkozó 1990. március
Kolozsvár Television, March 19, 1990. Éva Cs. Gyimesi and Marius Tabacu on the meeting of Hungarian and Romanian intellectuals. Introductory part.
Kolozsvári TV 1990. március 19. A budapesti magyar-román értelmiségi találkozóról Cs.Gyimesi Éva, Marius Tabacu. Csak felkonferálás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:00:35
Digital - Video #163
305-0-3:163/16
Anti-Hungarian Demonstration in Romania
Magyarellenes tüntetés Romániában
Marosvásárhely. Anti-Hungarian demonstration.
Marosvásárhely. Magyarellenes román tüntetés.
raw material, Romanian language, Date of Production: 1990-03, Duration: 23 min. 43 sec.
305-0-3:163/17
Meeting of Hungarian and Romanian Intellectuals, March 1990
Magyar-román értelmiségi találkozó 1990. március
Kolozsvár Television, March 19, 1990. Éva Cs. Gyimesi and Marius Tabacu on the meeting of Hungarian and Romanian intellectuals. Introductory part.
Kolozsvári TV 1990. március 19. A budapesti magyar-román értelmiségi találkozóról Cs.Gyimesi Éva, Marius Tabacu. Csak felkonferálás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03, Duration: 35 sec.
digital - video #164
305-0-3:164/1
305-0-3.1990-016_90-16
Târgu Mureș, March 19, 1990
Marosvásárhely 1990. március 19.
Târgu Mureș. The Romanian demonstration is shot from a window. Romanian flags, crowd, a woman's voice is heard talking about the attack on the headquarters of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania.
Marosvásárhely. A kamera egy ablakból veszi a román tüntetést, román zászlók, tömeg, közben egy női hang a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) székház elleni támadásról beszél.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:26:25
305-0-3:164/2
305-0-3.1990-016_90-16
Târgu Mureș, March 20, 1990
Marosvásárhely 1990. március 20.
Târgu Mureș. The headquarters of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania after the attack. Blood stained floor, destruction, broken portrait of Bólyai, torn Hungarian periodicals, shattered furniture. Hungarians demonstrate in front of the city hall. Speeches and information in Hungarian and Romanian, crowd shouting Now or Never; Murderers. The communiqué of the Maros Country Council of the National Unity Provisory Council read in Romanian, then translated by journalist Zoltán Tófalvi. Catholic priest Ferenc Léstyán and reformist minister Kálmán Csiha pray and try to calm down protesters. The speech of Ion Scrieciu, President of the Maros Country Council of the National Unity Provisory Council is interrupted several times. Romanian demonstrators. Speech by Előd Kincses. Poem recited by Kinga Illyés. Clash between Hungarian and Romanian demonstrators, men armed with clubs, the first injury, counter-attack by Hungarians. Wounded, bleeding men. Footage of streets, church, city hall at night, testimony of injured Romanians.
Marosvásárhely. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) székház a román támadás után. Vérfoltos padló, pusztítás nyomai, összetört Bólyai kép, széttépett magyar folyóiratok, szétvert bútorok. Magyarok tüntetése a városháza előtt. Beszédek, közlemények magyarul és románul, skandáló tömeg, Most vagy soha; gyilkosok. A Nemzeti Egység Ideiglenes Tanácsa (NEIT) Maros Megyei Tanácsának közleménye román, majd Tófalvi Zoltán újságíró tolmácsolásában magyar nyelven. Léstyán Ferenc katolikus és Csiha Kálmán református lelkész rövid beszéddel és imával békességre intik az tüntetőket. Ion Scrieciu, a Maros megyei NEIT elnöke beszédét többször félbeszakítja a tömeg zaja. Román tüntetők. Kincses Előd beszéde. Illyés Kinga szaval. Magyar és román tüntetők összecsapása, botokkal felfegyverkezett emberek, az első sebesült, magyar ellentámadás. Sérült, vérző férfiak. Éjszakai képek, utca, templom, a városháza, sebesült románok vallomása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 02:49:57
Digital - Video #164
305-0-3:164/18
Marosvásárhely, March 19, 1990
Marosvásárhely 1990. március 19.
Marosvásárhely. The Romanian demonstration is shot from a window. Romanian flags, crowd, a woman's voice is heard talking about the attack on the headquarters of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania.
Marosvásárhely. A kamera egy ablakból veszi a román tüntetést, román zászlók, tömeg, közben egy női hang a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) székház elleni támadásról beszél.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03-19, Duration: 26 min. 25 sec.
305-0-3:164/19
Marosvásárhely, March 20, 1990
Marosvásárhely 1990. március 20.
Marosvásárhely. The headquarters of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania after the attack. Blood stained floor, destruction, broken portrait of Bólyai, torn Hungarian periodicals, shattered furniture. Hungarians demonstrate in front of the city hall. Speeches and information in Hungarian and Romanian, crowd shouting Now or Never; Murderers. The communiqué of the Maros Country Council of the National Unity Provisory Council read in Romanian, then translated by journalist Zoltán Tófalvi. Catholic priest Ferenc Léstyán and reformist minister Kálmán Csiha pray and try to calm down protesters. The speech of Ion Scrieciu, President of the Maros Country Council of the National Unity Provisory Council is interrupted several times. Romanian demonstrators. Speech by Előd Kincses. Poem recited by Kinga Illyés. Clash between Hungarian and Romanian demonstrators, men armed with clubs, the first injury, counter-attack by Hungarians. Wounded, bleeding men. Footage of streets, church, city hall at night, testimony of injured Romanians.
Marosvásárhely. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) székház a román támadás után. Vérfoltos padló, pusztítás nyomai, összetört Bólyai kép, széttépett magyar folyóiratok, szétvert bútorok. Magyarok tüntetése a városháza előtt. Beszédek, közlemények magyarul és románul, skandáló tömeg, Most vagy soha; gyilkosok. A Nemzeti Egység Ideiglenes Tanácsa (NEIT) Maros Megyei Tanácsának közleménye román, majd Tófalvi Zoltán újságíró tolmácsolásában magyar nyelven. Léstyán Ferenc katolikus és Csiha Kálmán református lelkész rövid beszéddel és imával békességre intik az tüntetőket. Ion Scrieciu, a Maros megyei NEIT elnöke beszédét többször félbeszakítja a tömeg zaja. Román tüntetők. Kincses Előd beszéde. Illyés Kinga szaval. Magyar és román tüntetők összecsapása, botokkal felfegyverkezett emberek, az első sebesült, magyar ellentámadás. Sérült, vérző férfiak. Éjszakai képek, utca, templom, a városháza, sebesült románok vallomása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03-20, Duration: 169 min. 57 sec.
digital - video #165
305-0-3:165/1
305-0-3.1990-017_90-17
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. Young people gather in a church to express solidarity with the striking students, demanding Hungarian language education and a Hungarian university. In front of the church people are unsatisfied with the Democratic Alliance of Hungarians in Romania, who are not present. Call for a strike. Romanian meeting on the Main Square, demonstration, distributing clubs. Filming from a window, a woman is heard talking about the attack on the headquarters of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Reports on the streets about the attack on the headquarters of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Footage of the siege, shattered furniture and machines. Hungarians mass rally in front of the city hall on March 20, 1990. Speeches and information in Hungarian and Romanian, crowd shouting Now or Never; Murderers. Speech by Előd Kincses in Hungarian and Romanian. We Want Our Rights. Kinga Illyés recites poems. Image of the injured András Sütő. Romanians armed with clubs, clash between Vatra men and Hungarians. Street fights, severely wounded people. City hall, refugees. Footage at nights. Big hall of the City hall, reports. Footage of the square, tanks at night.
Marosvásárhely. Fiatalok összejövetele egy templomban, szolidaritás a sztrájkoló egyetemistákkal, magyar tannyelvű oktatás, magyar egyetem követelése. A templom előtt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)-t hiányolják. Sztrájkfelhívás. Románok gyűlése a főtéren, tüntetés, lécek, botok osztogatása. Felvétel egy ház ablakából, közben egy női hang az RMDSZ-székház megtámadásáról számol be. Utcai riportok, beszámolók az RMDSZ-székház elleni támadásról.. Felvételek az ostromlott székházról, szétvert bútorok, gépek. Magyarok tömeggyűlése 1990. március 20-án a városháza előtt. Beszédek, közlemények magyarul és románul, skandáló tömeg: Most vagy soha! Gyilkosok! Kincses Előd beszéde magyarul és románul. Jogainkat akarjuk! Illyés Kinga szaval. Képek a sérült Sütő Andrásról. Botokkal felfegyverzett románok, Vatrások és magyarok összecsapása. Utcai harcok, súlyos sérültek. Városháza, menekültek. Éjszakai felvételek. Városháza nagyterme, riportok. Éjszakai felvételek a térről, tankok.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 03:06:24
digital - video #166
305-0-3:166/1
305-0-3.1990-018_90-18
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. County hospital, Teleki House, Monument of Székely Martyrs, statue of Avram Iancu, police, people gathering in front of the city hall. Crowd shouting slogans: Temesvár is With Us, Get Kincses Back, We Want Our Rights, Now or Never. Balcony of the city hall, leaders of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Speech by Sándor Zolcsák. Crowd shouting Sütő, Get Better.
Marosvásárhely. Megyei Kórház, Teleki-ház, Székely vértanúk emlékműve, Avram Iancu szobor, rendőrök, gyülekező tömeg a városháza előtt. Skandáló tömeg: Temesvár velünk van, Kincsest vissza, jogainkat akarjuk, Most vagy soha. Városháza erkélye, Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezetők. Zolcsák Sándor beszéde. Skandáló tömeg: Gyógyulást Sütőnek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:39:52
digital - video #167
305-0-3:167/1
305-0-3.1990-019_90-19
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș, Main Square. Romanian flags, Romanian demonstrators. Police line between the Hungarian and Romanian demonstrators. Romanians cheering Avram Iancu and Vatra. Report on the injury of the cameraman of the Marosvásárhely television. City hall, short reports. Hungarian demonstrators with banners, We Want Hungarian Schools, Rights and Laws, We Are with You, Temesvár, Bolyai School. András Hunyadi's speech. Crowd shouting slogans, police line. An injured man in green pullover. Hungarians armed with clubs and stones in a side street of the Main Square. Clashes, Hungarians are instructed via loudspeaker, hit them now, don't stop, chase them, attack, kill them. City hall, wounded. On the square, tanks cover the Romanians. A truck drives into the crowd, then hits the stairs of the church. Footage of the crowd, tanks on the square at night, interview with wounded persons in Romanian. City hall. Organizing the travel back of Hungarian women fleeing to Marosvásárhely. Taking care of and hearing Romanian wounded.
Marosvásárhely, Fő tér. Román zászlók, román tüntetők. Rendőr sorfal a magyar és román tüntetők között. Avram Iancut és a Vatrát éltető román tüntetők. Beszámoló a marosvásárhelyi TV operatőrének megsebesüléséről. Városháza, rövid riportok, beszámolók. Magyar tüntetők transzparensekkel: Magyar iskolát!, Jogokat, törvényt!, Veled vagyunk Temesvár!, Bolyai iskolát! Hunyadi András beszéde. Skandáló tömeg, rendőrsorfal. A sebesült zöld pulóveres férfi. Botokkal, kövekkel felfegyverkezett magyarok a Fő térre vezető mellékutcákban. Összecsapások, a magyarokat hangszóron keresztül irányítják, most üssétek, ne álljatok meg, futassátok, támadjatok, öljétek meg őket. Városháza, sebesültek. Tankok a téren fedezik a románokat. Teherautó a tömegbe hajt, majd a templom lépcsőjének ütküzik. Felvételek a tömegről, tankok a téren éjszaka, interjúk románul sebesültekkel. Városháza. Intézkedések az idemenekült magyar asszonyok hazaszállításáról. Román sebesültek ellátása, kihallgatása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 02:50:30
Digital - Video #167
305-0-3:167/2
Black March in Marosvásárhely
Marosvásárhely Fekete március
Marosvásárhely, Main Square. Romanian flags, Romanian demonstrators. Police line between the Hungarian and Romanian demonstrators. Romanians cheering Avram Iancu and Vatra. Report on the injury of the cameraman of the Marosvásárhely television. City hall, short reports. Hungarian demonstrators with banners, We Want Hungarian Schools, Rights and Laws, We Are with You, Temesvár, Bolyai School. András Hunyadi's speech. Crowd shouting slogans, police line. An injured man in green pullover. Hungarians armed with clubs and stones in a side street of the Main Square. Clashes, Hungarians are instructed via loudspeaker, hit them now, don't stop, chase them, attack, kill them. City hall, wounded. On the square, tanks cover the Romanians. A truck drives into the crowd, then hits the stairs of the church. Footage of the crowd, tanks on the square at night, interview with wounded persons in Romanian. City hall. Organizing the travel back of Hungarian women fleeing to Marosvásárhely. Taking care of and hearing Romanian wounded.
Marosvásárhely, Fő tér. Román zászlók, román tüntetők. Rendőr sorfal a magyar és román tüntetők között. Avram Iancut és a Vatrát éltető román tüntetők. Beszámoló a marosvásárhelyi TV operatőrének megsebesüléséről. Városháza, rövid riportok, beszámolók. Magyar tüntetők transzparensekkel: Magyar iskolát!, Jogokat, törvényt!, Veled vagyunk Temesvár!, Bolyai iskolát! Hunyadi András beszéde. Skandáló tömeg, rendőrsorfal. A sebesült zöld pulóveres férfi. Botokkal, kövekkel felfegyverkezett magyarok a Fő térre vezető mellékutcákban. Összecsapások, a magyarokat hangszóron keresztül irányítják, most üssétek, ne álljatok meg, futassátok, támadjatok, öljétek meg őket. Városháza, sebesültek. Tankok a téren fedezik a románokat. Teherautó a tömegbe hajt, majd a templom lépcsőjének ütküzik. Felvételek a tömegről, tankok a téren éjszaka, interjúk románul sebesültekkel. Városháza. Intézkedések az idemenekült magyar asszonyok hazaszállításáról. Román sebesültek ellátása, kihallgatása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03-20, Duration: 170 min. 30 sec.
digital - video #168
305-0-3:168/1
305-0-3.1990-020_90-20
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. Burnt vehicles, tanks on the street. Interview with Hungarians building barricades in Baross Street. Report to the crowd about the negotiations and the right to bilingual signs. Hungarians want cultural autonomy, Hungarian language signs and lawsuits. Negotiating with the Hungarian delegation at the city hall, interview about the results. Interview with the representatives of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania about the events on March 19 and 20, 1990. László Pesty's report on the anti-Hungarian feelings.
Marosvásárhely. Kiégett járművek, tankok az utcán. Interjú barikádokat állító magyarokkal a Baross utcában. Főtér, tankok, csoportosulások. Beszámoló a tömegnek a tárgyalásokról, a kétnyelvű feliratok használatának jogáról. Tankok, rendőrség, katonaság. A magyarok törekvéseiről, kulturális autonómia, magyar nyelvű feliratok, felelősségre vonások megkezdése. Tárgyalás a városházán a magyarok delegációjával, interjú a tárgyalás eredményéről. Interjúk a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselőivel az 1990. március 19-i és 20-i eseményekről. Pesty László beszámolója a magyarellenes hangulatról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:35:18
digital - video #169
305-0-3:169/1
305-0-3.1990-021_90-21
War in Karabakh
Háború Karabahban
Map of Armenia. The way to Karabakh. Aerial shots. Blockaded area, Getashen. Ceremony, cooking shashlik. The village club. Arms and toys. Partisan posts. Radio station. Baking bread. The village main square. Cemetery, tombstones, feast. Everyday life in the Armenian and Georgian war.
Örményország térképe. Út Karabahba. Légi felvételek. A blokádba zárt terület, Getashen. Szertartás, saslik sütés. A falu klubja. Fegyverek és játékok. A partizánok őrhelyei. Rádióállomás. Kenyérsütés. A falu főtere. Temető, sírkövek, gyásztor. Az örmények és a grúzok között kitört véres háború hétköznapjai.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:18:28
305-0-3:169/2
305-0-3.1990-021_90-21
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. A man, whose face is not visible, is commenting on the events of Black March. Inserts of footage of the events.
Marosvásárhely. A Fekete március eseményeit kommentálja egy férfi, arcát nem látni. A kommentár alatt illusztrációk az eseményekről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:17:06
305-0-3:169/3
305-0-3.1990-021_90-21
Black March for the Roma in Târgu Mureș
Marosvásárhelyi cigányok Fekete március
Interview with Hungarian speaking Roma men in Ady neighborhood about their fears. Their faces are blurred out.
Riport az Ady negyedi magyar cigány férfiakkal, arcuk kitakarva. Félelmeikről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:04:39
305-0-3:169/4
305-0-3.1990-021_90-21
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. A man, whose face is not visible, is commenting on the events of Black March. Inserts of footage of the events.
Marosvásárhely. A Fekete március eseményeit kommentálja egy férfi, arcát nem láni. A kommentár alatt illusztrációk az eseményekről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:16:48
305-0-3:169/5
305-0-3.1990-021_90-21
Black March for the Roma in Târgu Mureș
Marosvásárhelyi cigányok Fekete március
Interview with Hungarian speaking Roma men in Ady neighborhood about their fears. Their faces are blurred out. The men are arrested a few days later. Interview with wives about the arrest.
Riport az Ady negyedi magyar cigány férfiakkal, arcuk kitakarva. Félelmeikről. A férfiakat néhány nap múlva letartóztatják, a Fekete Doboz felirata. Beszélgetés a feleségekkel a letartóztatásokról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:17:44
Digital - Video #169
305-0-3:169/6
Black March for the Roma in Marosvásárhely
Marosvásárhelyi cigányok Fekete március
Interview with Hungarian speaking Roma men in Ady neighborhood about their fears. Their faces are blurred out. The men are arrested a few days later. Interview with wives about the arrest.
Riport az Ady negyedi magyar cigány férfiakkal, arcuk kitakarva. Félelmeikről. A férfiakat néhány nap múlva letartóztatják, a Fekete Doboz felirata. Beszélgetés a feleségekkel a letartóztatásokról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03, Duration: 17 min. 44 sec.
digital - video #170
305-0-3:170/1
305-0-3.1990-022_90-23
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. March 21-23, 1990. Wounded Romanians with bleeding heads. Romanians testify that they were threatened and forced to fight. Footage at night, camp fire, singing the Székely anthem, armed Hungarians. Footage of March 21, 1990. Mass rally in the morning, and negotiations in the afternoon at the city hall March 22, 1990. Romanian rally in front of the city hall March 23, 1990.
Marosvásárhely. 1990. március 21–23. Sebesült, vérző fejű románok. Megfenyegetett románok vallomásai, hogy kényszeríteték őket támadásra. Éjszakai felvételek, tábortűz, székely himnusz, felfegyverkezett magyarok. 1990. március 21-i éjszakai felvételek az utcán, a városházán. Délelőtti tömeggyűlés, délután tárgyalás a városházán 1990. március 22-én. Románok tömeggyűlése a városháza előtt 1990 március 23-án.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 03:19:30
Digital - Video #170
305-0-3:170/7
Black March in Marosvásárhely
Marosvásárhely Fekete március
Marosvásárhely. March 21-23, 1990. Wounded Romanians with bleeding heads. Romanians testify that they were threatened and forced to fight. Footage at night, camp fire, singing the Székely anthem, armed Hungarians. Footage of March 21, 1990. Mass rally in the morning, and negotiations in the afternoon at the city hall March 22, 1990. Romanian rally in front of the city hall March 23, 1990.
Marosvásárhely. 1990. március 21–23. Sebesült, vérző fejű románok. Megfenyegetett románok vallomásai, hogy kényszeríteték őket támadásra. Éjszakai felvételek, tábortűz, székely himnusz, felfegyverkezett magyarok. 1990. március 21-i éjszakai felvételek az utcán, a városházán. Délelőtti tömeggyűlés, délután tárgyalás a városházán 1990. március 22-én. Románok tömeggyűlése a városháza előtt 1990 március 23-án.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03-21, Duration: 199 min. 30 sec.
digital - video #171
305-0-3:171/1
305-0-3.1990-023_90-24
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete Március
Târgu Mureș. Tanks, military on the streets, filmed from a window. Women in the flat, threatened over the phone, their faces not shown. Romanians demonstrating on the main square. A man talking about the defense of the house. Television announces the recruitment of civilian militia and calls to end the strike. Program of the Romanian television.
Marosvásárhely. Tankok, katonaság az utcán. A felvételek egy lakás ablakából készülnek. A lakásban asszonyok megfélemlítve, telefonos fenyegetés, arcukat kérésükre nem mutatják. A fő téren románok tüntetnek, magyarok alig. Beszélgetés a ház védelméről egy férfivel, hanghiba. Felhívás a televízióból polgárőrség létrehozására, sztrájkbeszüntetés közzététele. A román televízió adása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:16:48
Digital - Video #171
305-0-3:171/8
Black March in Marosvásárhely
Marosvásárhely Fekete március
Marosvásárhely. Tanks, military on the streets, filmed from a window. Women in the flat, threatened over the phone, their faces not shown. Romanians demonstrating on the main square. A man talking about the defense of the house. Television announces the recruitment of civilian militia and calls to end the strike. Program of the Romanian television.
Marosvásárhely. Tankok, katonaság az utcán. A felvételek egy lakás ablakából készülnek. A lakásban asszonyok megfélemlítve, telefonos fenyegetés, arcukat kérésükre nem mutatják. A fő téren románok tüntetnek, magyarok alig. Beszélgetés a ház védelméről egy férfivel, hanghiba. Felhívás a televízióból polgárőrség létrehozására, sztrájkbeszüntetés közzététele. A román televízió adása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03-22, Duration: 76 min. 48 sec.
digital - video #172
305-0-3:172/1
305-0-3.1990-024_90-25
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. Tanks, military on the streets, filmed from a window. A man commenting on Black March. His face is not shown. Interview with Hungarian speaking Roma men in Ady neighborhood about the conflicts between Hungarians and Romanians.
Marosvásárhely. Tankok, katonaság az utcán. A felvételek egy lakás ablakából készülnek. Egy férfi a Fekete március eseményeit kommentálja. Arcát nem láni, keze egy újágon végig a felvétel alatt. Beszélgetés Ady negyedi magyar cigány férfiakkal a magyar román ellentétekről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:13:30
digital - video #173
305-0-3:173/1
305-0-3.1990-025_90-27
Black March in Târgu Mureș
Marosvásárhely Fekete március
Târgu Mureș. Tanks on the streets. A Hungarian eye witness speaks about the events and denies the official propaganda of the Romanian television. His face is not shown.
Marosvásárhely. Tankok a Fő téren. Egy magyar szemtanú a marosvásárhelyi eseményekről, cáfolja a román televízió hivatalos propagandáját. Arcát nem látjuk csak a kezét.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:03:38
305-0-3:173/2
305-0-3.1990-025_90-27
Black March for the Roma in Târgu Mureș
Marosvásárhelyi cigányok Fekete március
Târgu Mureș. Ady neighborhood. Roma men comment on the events of March 20, 1990. Hungarians, Don't Be Afraid, the Roma Are Here! Hungarian speaking Roma about the conflicts between Hungarians and Romanians, and their fears.
Marosvásárhely. Ady telep. Cigány férfiak az 1990. március 20-i eseményekről. Ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok! Magyar cigányok a magyar román ellentétekről, félelmeikről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:08:26
Digital - Video #173
305-0-3:173/3
Black March for the Roma in Marosvásárhely
Marosvásárhelyi cigányok Fekete március
Marosvásárhely. Ady neighborhood. Roma men comment on the events of March 20, 1990. Hungarians, Don't Be Afraid, the Roma Are Here! Hungarian speaking Roma about the conflicts between Hungarians and Romanians, and their fears.
Marosvásárhely. Ady telep. Cigány férfiak az 1990. március 20-i eseményekről. Ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok! Magyar cigányok a magyar román ellentétekről, félelmeikről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03-23, Duration: 8 min. 26 sec.
digital - video #174
305-0-3:174/1
305-0-3.1990-026_90-28
War of Posters
Plakátháború
Budapest, Blaha Lujza Square, underpass and vicinity. People talking about the upcoming elections. Campaign posters, parties, candidates, graffiti, advertisements.
Budapest, Blaha Lujza tér, aluljáró és környéke. Utcai beszélgetések a közelgő választásokról. Vélemények. Választási plakátok, pártok, képviselőjelöltek, falfirkák, reklámok.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:10:12
Digital - Video #174
305-0-3:174/4
War of Posters
Plakátháború
Budapest, Blaha Lujza Square, underpass and vicinity. People talking about the upcoming elections. Campaign posters, parties, candidates, graffiti, advertisements.
Budapest, Blaha Lujza tér, aluljáró és környéke. Utcai beszélgetések a közelgő választásokról. Vélemények. Választási plakátok, pártok, képviselőjelöltek, falfirkák, reklámok.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03, Duration: 10 min. 12 sec.
digital - video #175
305-0-3:175/1
305-0-3.1990-027_90-29
War of Posters
Plakátháború
Budapest, Blaha Lujza Square and vicinity. Campaign posters, parties, candidates, graffiti, advertisements. Moscow Square. An activist of the Alliance of Free Democrats and passers-by talking about the upcoming elections. Kossuth Square. Posters. Astoria, posters. Blaha Lujza Square, underpass. Posters and comments. Dimitrov Square, Market Hall, posters.
Budapest, Blaha Lujza tér és környéke. Választási plakátok, pártok, képviselőjelöltek, falfirkák, reklámok. Moszkva tér. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) aktivista és a járókelők vitatkoznak a közelgő választásról. Kossuth tér. Választási plakátok. Astoria. Választási plakátok. Blaha Lujza tér, aluljáró. Választási plakátok és kommentek. Dimitrov tér, Vásárcsarnok, választási plakátok.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:45:00
Digital - Video #175
305-0-3:175/5
War of Posters
Plakátháború
Budapest, Blaha Lujza Square and vicinity. Campaign posters, parties, candidates, graffiti, advertisements. Moscow Square. An activist of the Alliance of Free Democrats and passers-by talking about the upcoming elections. Kossuth Square. Posters. Astoria, posters. Blaha Lujza Square, underpass. Posters and comments. Dimitrov Square, Market Hall, posters.
Budapest, Blaha Lujza tér és környéke. Választási plakátok, pártok, képviselőjelöltek, falfirkák, reklámok. Moszkva tér. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) aktivista és a járókelők vitatkoznak a közelgő választásról. Kossuth tér. Választási plakátok. Astoria. Választási plakátok. Blaha Lujza tér, aluljáró. Választási plakátok és kommentek. Dimitrov tér, Vásárcsarnok, választási plakátok.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-03, Duration: 45 min.
digital - video #176
305-0-3:176/1
305-0-3.1990-028_90-30
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Sándor Lukácsy.
Irodalmi Újság, Párizs. Lukácsy Sándor interjú.
Interview with Sándor Lukácsy about Irodalmi Újság. Literature and public life in the 1950s. Erzsébet Andics. Writers' Union.
Interjú. Lukácsy Sándor interjú. Az Irodalmi Újságról. Irodalom és közélet az 1950-es években. Andics Erzsébet. Írószövetség. 1956 októbere és az Írószövetség.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:45:04
305-0-3:176/2
305-0-3.1990-028_90-30
Irodalmi Újság, Paris. Interview with György Faludy.
Irodalmi Újság, Párizs. Faludy György interjú
Interview with György Faludy. 1953, labor camp at Recsk, rehabilitation. Publication in Irodalmi Újság. Writers' Union. Escape after the revolution. Editor in the émigré Irodalmi Újság in London. József Gáli, Gyula Obersovszky and Bertrand Russel. Conflicts within the editorial committee. End of the job. Faludy recites his poem Lőrinc Priest.
Faludy György interjú. 1953, Recsk, a rehabilitálás körülményei. Megjelenés az Irodalmi Újságban. Írószövetség. Menekülés 1956 után. Az emigráns Irodalmi Újság szerkesztője Londonban. Gáli József, Obersovszky Gyula és Bertrand Russel. A szerkesztőbizottság konfliktusai. A londoni szerkesztői munka lezárása. Faludy Lőrinc pap c. versét mondja el.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:55:25
305-0-3:176/3
305-0-3.1990-028_90-30
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Péter Kuczka.
Irodalmi Újság, Párizs. Kuczka Péter interjú
Interview with Péter Kuczka. The new place and role of Irodalmi Újság from autumn 1950. Miklós Molnár's role.
Kuczka Péter interjú. Az Irodalmi Újság helye, szerepe 1950 őszétől. Molnár Miklós szerepéről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:22:31
digital - video #177
305-0-3:177/1
305-0-3.1990-029_90-31
Irodalmi Újság, Paris
Irodalmi Újság, Párizs. Kuczka Péter interjú.
Interview with Péter Kuczka. The influence of the Korean war on political thinking. Imre Nagy's government program. The poems first appearing in periodical Nyírségi napló later published in Irodalmi Újság. Debates within the presidium of the Writers' Union. The role of writers, literary life, political breakthrough. The conflict between urban and rural writers. The consequences of the fall of Imre Nagy on Irodalmi Újság, its last issue.
Kuczka Péter interjú. A koreai háború hatása politikai gondolkodására. A Nagy Imre kormányprogram. A Nyírségi napló versciklusa az Irodalmi Újságban. Elnökségi viták az Írószövetségben. Az írók magatartása, az irodalmi élet és a politikai áttörés. A népi-urbánus ellentét. Nagy Imre bukásának következményei az Irodalmi Ujságnál. Az Irodalmi Ujság utolsó száma.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:37:12
305-0-3:177/2
305-0-3.1990-029_90-31
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Miklós Vásárhelyi.
Irodalmi Újság, Párizs. Vásárhelyi Miklós interjú.
Interview with Miklós Vásárhelyi. Press in the 1950s. Newspaper Szabad Nép. His contacts with Miklós Molnár. Irodalmi Újság. The turn after Stalin's death in 1953, radical opinions, self-criticism, censorship.
Vásárhelyi Miklós interjú. A sajtó az 1950-es években. Szabad Nép. Kapcsolata Molnár Miklóssal. Az Irodalmi Újság. Fordulat 1953-ban Sztálin halála után, radikális vélemények, önkritikák, cenzúra.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:27:35
Digital - Video #177
305-0-3:177/4
Irodalmi Újság, Paris
Irodalmi Újság, Párizs. Kuczka Péter interjú.
Interview with Péter Kuczka. The influence of the Korean war on political thinking. Imre Nagy's government program. The poems first appearing in periodical Nyírségi napló later published in Irodalmi Újság. Debates within the presidium of the Writers' Union. The role of writers, literary life, political breakthrough. The conflict between urban and rural writers. The consequences of the fall of Imre Nagy on Irodalmi Újság, its last issue.
Kuczka Péter interjú. A koreai háború hatása politikai gondolkodására. A Nagy Imre kormányprogram. A Nyírségi napló versciklusa az Irodalmi Újságban. Elnökségi viták az Írószövetségben. Az írók magatartása, az irodalmi élet és a politikai áttörés. A népi-urbánus ellentét. Nagy Imre bukásának következményei az Irodalmi Ujságnál. Az Irodalmi Ujság utolsó száma.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 97 min. 12 sec.
305-0-3:177/5
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Miklós Vásárhelyi.
Irodalmi Újság, Párizs. Vásárhelyi Miklós interjú.
Interview with Miklós Vásárhelyi. Press in the 1950s. Newspaper Szabad Nép. His contacts with Miklós Molnár. Irodalmi Újság. The turn after Stalin's death in 1953, radical opinions, self-criticism, censorship.
Vásárhelyi Miklós interjú. A sajtó az 1950-es években. Szabad Nép. Kapcsolata Molnár Miklóssal. Az Irodalmi Újság. Fordulat 1953-ban Sztálin halála után, radikális vélemények, önkritikák, cenzúra.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 27 min. 35 sec.
digital - video #178
305-0-3:178/1
305-0-3.1990-030_90-32
Black Hole Alternative Club
A Fekete Lyuk nevű alternatív szórakozóhely
Concerts, attempts at self-expression and expanding one's mind. Henrik Pauer, Michael Mehlmann.
A Lyukban koncertek zajlanak, a szereplők kísérleteket tesznek az önkifejezésre és a tudattágításra. Pauer Henrik, Michael Mehlmann.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:28:43
305-0-3:178/2
305-0-3.1990-030_90-32
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Miklós Vásárhelyi.
Irodalmi Újság, Párizs. Vásárhelyi Miklós interjú.
Interview with Miklós Vásárhelyi. Press in the 1950s. Information Office, Zoltán Szántó, Imre Nagy. Irodalmi Újság after Miklós Molnár was fired. György Hámos, Endre Enczi. Confiscation of Irodalmi Újság. Personal contacts with the emigrant Irodalmi Újság. Váráshelyi's editorial article about plot 301.
Vásárhelyi Miklós interjú. A sajtó az 1950-es években. A Tájékoztatási Hivatal, Szántó Zoltán, Nagy Imre. Az Irodalmi Újság Molnár Miklós elbocsájtása után. Hámos György, Enczi Endre. Az Irodalmi Újság elkobzása. Személyes kapcsolata az emigráns Irodalmi Újsággal. Vásárhelyi vezércikke az újságban a 301-es parcelláról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:47:16
Digital - Video #178
305-0-3:178/6
Black Hole Alternative Club
A Fekete Lyuk nevű alternatív szórakozóhely
Concerts, attempts at self-expression and expanding one's mind. Henrik Pauer, Michael Mehlmann.
A Lyukban koncertek zajlanak, a szereplők kísérleteket tesznek az önkifejezésre és a tudattágításra. Pauer Henrik, Michael Mehlmann.
raw material, Hungarian language, Duration: 28 min. 43 sec.
305-0-3:178/7
Irodalmi Újság, Paris. Interview with Miklós Vásárhelyi.
Irodalmi Újság, Párizs. Vásárhelyi Miklós interjú.
Interview with Miklós Vásárhelyi. Press in the 1950s. Information Office, Zoltán Szántó, Imre Nagy. Irodalmi Újság after Miklós Molnár was fired. György Hámos, Endre Enczi. Confiscation of Irodalmi Újság. Personal contacts with the emigrant Irodalmi Újság. Váráshelyi's editorial article about plot 301.
Vásárhelyi Miklós interjú. A sajtó az 1950-es években. A Tájékoztatási Hivatal, Szántó Zoltán, Nagy Imre. Az Irodalmi Újság Molnár Miklós elbocsájtása után. Hámos György, Enczi Endre. Az Irodalmi Újság elkobzása. Személyes kapcsolata az emigráns Irodalmi Újsággal. Vásárhelyi vezércikke az újságban a 301-es parcelláról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 47 min. 16 sec.
digital - video #179
305-0-3:179/1
305-0-3.1990-031_90-33
Lehel Market
Lehel piac
An average day on Lehel Market.
Lehel piac. Piaci életkép.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:10:57
305-0-3:179/2
305-0-3.1990-031_90-33
New York Café
New York Kávéház
New York Café. Interior, customers, musicians, waiters.
New York Kávéház. Enteriőr, vendégek, zenészek, pincérek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:03:35
305-0-3:179/3
305-0-3.1990-031_90-33
Interview with János Kis
Kis János interjú
Headquarters of the Alliance of Free Democrats in Mérleg Street. Interview with János Kis after the first round of elections in 1990.
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) székház Mérleg utca. Interjú Kis Jánossal az 1990-es választás első fordulója után.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:18:48
305-0-3:179/4
305-0-3.1990-031_90-33
Interview with Sándor K. Keresztes
Keresztes K. Sándor interjú
Headquarters of the Hungarian Democratic Forum on Bem Square. Interview with Sándor K. Keresztes after the first round of elections in 1990.
Magyar Demokrata Fórum (MDF) székház Bem tér. Interjú Keresztes K. Sándorral az 1990-es választások első fordulója után. Az MDF profilja, választási esélyek, európai integráció.
raw material, German language, Date of Production: 1990, Duration: 00:18:59
305-0-3:179/5
305-0-3.1990-031_90-33
Headquarters of the Hungarian Democratic Forum
Magyar Demokrata Fórum MDF székház
Headquarters of the Hungarian Democratic Forum on Bem Square, and neighborhood. Press office. Press officers.
A Magyar Demokrata Fórum (MDF) Bem téri székháza és környéke. Sajtóiroda. Sajtósok munka közben.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:05:44
305-0-3:179/6
305-0-3.1990-031_90-33
Ózd, Not Great and Powerful
Ózd, csodák nélkül
Ernst Museum, Ózd, Not Great and Powerful. Imre Benkő's photo exhibition of the city of Ózd. The neighborhood of the Museum.
Ernst Múzeum. Ózd, csodák nélkül. Benkő Imre fotókiállítása. Az Ernst Múzeum és környéke. Vágóképek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:10:55
305-0-3:179/7
305-0-3.1990-031_90-33
Meeting
Megbeszélés
István Jávor and Beatrix Siklósi talk about professional issues.
Szakmai megbeszélés. Jávor István, Siklósi Beatrix.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:02:45
305-0-3:179/8
305-0-3.1990-031_90-33
Miklós Haraszti
Haraszti Miklós
Józsefváros district, Baross Street Harminckettesek Place. Miklós Haraszti is distributing flyers, talks to passers-by, while giving an interview in German.
Józsefváros, Baross utca, Harminckettesek tere. Haraszti Miklós választási röplapokat osztogat, járókelőkkel beszélget. Közben német nyelvű interjút ad.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:09:40
305-0-3:179/9
305-0-3.1990-031_90-33
Soviet Military Airport in Hungary.
Szovjet katonai repülőtér Magyarország
Soviet military airport. Locator station, Soviet military helicopters, bunkers.
Szovjet katonai repülőtér. Lokátorállomás, szovjet katonai helikopterek, bunkerek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:08:14
305-0-3:179/10
305-0-3.1990-031_90-33
Independent Hungarian Initiative
Független Magyar Kezdeményezés
Bratislava. Campaign video of the Independent Hungarian Initiative. Elections office. Candidates and programs. A road somewhere at night, turned up cars, road accident. Ambulance taking care of a drunk cyclist. Police activity.
Pozsony. A Független Magyar Kezdeményezés kampányfilmje. Választási iroda. Jelöltek és programok. Éjszaka valahol egy úton, felborult autók, közlekedési baleset. Részeg kerékpárost látnak el a mentősök. Intézkedő rendőrök.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:29:32
305-0-3:179/11
305-0-3.1990-031_90-33
Road Accident
Közlekedési baleset
A road somewhere at night, turned up cars, road accident. Ambulance taking care of a drunk cyclist. Police activity.
Éjszaka valahol egy úton, felborult autók, közlekedési baleset. Részeg kerékpárost látnak el a mentősök. Intézkedő rendőrök.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:08:23
305-0-3:179/12
305-0-3.1990-031_90-33
Independent Hungarian Initiative
Független Magyar Kezdeményezés
The campaign video of the Independent Hungarian Initiative. The party's agricultural program, ownership reform, cooperatives.
A Független Magyar Kezdeményezés kampányfilmje. A párt mezőgazdasági programja, tulajdonreform, szövetkezetek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:27:47
305-0-3:179/13
305-0-3.1990-031_90-33
Independent Hungarian Initiative
Független Magyar Kezdeményezés
The campaign video of the Independent Hungarian Initiative. Cooperation between small Central European Nations, schools in native languages.
A Független Magyar Kezdeményezés kampányfilmje. A közép-európai kis nemzetek összefogása, anyanyelvű iskolarendszer.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:18:34
Digital - Video #179
305-0-3:179/14
Miklós Haraszti
Haraszti Miklós
Józsefváros district, Baross Street Harminckettesek Place. Miklós Haraszti is distributing flyers, talks to passers-by, while giving an interview in German.
Józsefváros, Baross utca, Harminckettesek tere. Haraszti Miklós választási röplapokat osztogat, járókelőkkel beszélget. Közben német nyelvű interjút ad.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04, Duration: 9 min. 40 sec.
305-0-3:179/15
New York Café
New York Kávéház
New York Café. Interior, customers, musicians, waiters.
New York Kávéház. Enteriőr, vendégek, zenészek, pincérek.
raw material, Hungarian language, Duration: 3 min. 35 sec.
305-0-3:179/16
Soviet Military Airport in Hungary.
Szovjet katonai repülőtér Magyarország
Soviet military airport. Locator station, Soviet military helicopters, bunkers.
Szovjet katonai repülőtér. Lokátorállomás, szovjet katonai helikopterek, bunkerek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 8 min. 14 sec.
305-0-3:179/17
Independent Hungarian Initiative
Független Magyar Kezdeményezés
Bratislava. Campaign video of the Independent Hungarian Initiative. Elections office. Candidates and programs. A road somewhere at night, turned up cars, road accident. Ambulance taking care of a drunk cyclist. Police activity.
Pozsony. A Független Magyar Kezdeményezés kampányfilmje. Választási iroda. Jelöltek és programok. Éjszaka valahol egy úton, felborult autók, közlekedési baleset. Részeg kerékpárost látnak el a mentősök. Intézkedő rendőrök.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 29 min. 32 sec.
305-0-3:179/18
Road Accident
Közlekedési baleset
A road somewhere at night, turned up cars, road accident. Ambulance taking care of a drunk cyclist. Police activity.
Éjszaka valahol egy úton, felborult autók, közlekedési baleset. Részeg kerékpárost látnak el a mentősök. Intézkedő rendőrök.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 8 min. 23 sec.
305-0-3:179/19
Independent Hungarian Initiative
Független Magyar Kezdeményezés
The campaign video of the Independent Hungarian Initiative. The party's agricultural program, ownership reform, cooperatives.
A Független Magyar Kezdeményezés kampányfilmje. A párt mezőgazdasági programja, tulajdonreform, szövetkezetek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 27 min. 47 sec.
305-0-3:179/20
Independent Hungarian Initiative
Független Magyar Kezdeményezés
The campaign video of the Independent Hungarian Initiative. Cooperation between small Central European Nations, schools in native languages.
A Független Magyar Kezdeményezés kampányfilmje. A közép-európai kis nemzetek összefogása, anyanyelvű iskolarendszer.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 18 min. 34 sec.
digital - video #180
305-0-3:180/1
305-0-3.1990-032_90-34
Shelter. Part 1
Menhely 1.
Images of poverty, dilapidated homes, broken windows, Roma families. Housing estate, people trying to find useful scraps in the garbage, old women planting nettle. Újpest district, Arany János Street. Kati with her two children in a sub-standard flat, living on social benefits. Trabant car and grazing goat in the yard. Paralytic boy on the second floor. A family with three children is building a bathroom, they earn their income from cleaning. Foundation for Supporting the Poor helps. Unemployed parents with 12 children, no water and electricity in the house, not entitled to any benefit. The office of the Foundation for Supporting the Poor, report by social workers.
A szegénység képei, málló falú körbeállványozott, lerobbant házak, kiszakadt villanyóra, betört ablakok, cigánycsaládok. Lakótelep, kukázó férfi. Csalánt ültető néni. Újpest, Arany János utca. Kati, kétgyermekes anyuka, szükséglakásban. GYES-ből és katonai segélyből él. Trabant és legelésző kecske az udvaron. Lebénult fiú a második emeleten, rokkantnyugdíjból él segítség nélkül. Háromgyerekes család önerőből fürdőszobát épít, takarításból élnek. Szegényeket Támogató Alap (SZETA) segítség. Tizenkétgyerekes család, munkanélküli szülők, víz, villany nincs. Segélyt nem kapnak. Gégeműtött néni 1945 óta szükséglakásban egyedül. SZETA iroda, szociális gondozók beszámolója.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 02:02:47
Digital - Video #180
305-0-3:180/21
Shelter. Part 1
Menhely 1.
Images of poverty, dilapidated homes, broken windows, Roma families. Housing estate, people trying to find useful scraps in the garbage, old women planting nettle. Újpest district, Arany János Street. Kati with her two children in a sub-standard flat, living on social benefits. Trabant car and grazing goat in the yard. Paralytic boy on the second floor. A family with three children is building a bathroom, they earn their income from cleaning. Foundation for Supporting the Poor helps. Unemployed parents with 12 children, no water and electricity in the house, not entitled to any benefit. The office of the Foundation for Supporting the Poor, report by social workers.
A szegénység képei, málló falú körbeállványozott, lerobbant házak, kiszakadt villanyóra, betört ablakok, cigánycsaládok. Lakótelep, kukázó férfi. Csalánt ültető néni. Újpest, Arany János utca. Kati, kétgyermekes anyuka, szükséglakásban. GYES-ből és katonai segélyből él. Trabant és legelésző kecske az udvaron. Lebénult fiú a második emeleten, rokkantnyugdíjból él segítség nélkül. Háromgyerekes család önerőből fürdőszobát épít, takarításból élnek. Szegényeket Támogató Alap (SZETA) segítség. Tizenkétgyerekes család, munkanélküli szülők, víz, villany nincs. Segélyt nem kapnak. Gégeműtött néni 1945 óta szükséglakásban egyedül. SZETA iroda, szociális gondozók beszámolója.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04, Duration: 122 min. 47 sec.
digital - video #181
305-0-3:181/1
305-0-3.1990-033_90-35
Shelter. Part 3
Menhely 3.
Car park, market, flea market in Buda. Elderly looking for edible things in the vegetable dump. Kati, the main character in Shelter. Part 1, grew up in an orphanage, now can go to live in a council flat. Office of the Foundation for Supporting the Poor. Their staff and a worker at the shelter talk about a gun attack. Discussion on the guidelines of running the shelter, and the problems and difficulties of social work.
Parkoló, piac, zsibvásár Budán a Margitkörúton. A földön fehérnemű, márkás cipők, kazetták, szőttesek, magnók, italok. Zöldségek közt guberáló idősek. Kati, az első rész szereplője lakáskiutalást kap. Kati, az intézetis lány élettörténete. Szegényeket Támogató Alap (SZETA) iroda. A SZETA és egy Rákóczi tér környéki menhely munkatársai a menhelyen történt gázpisztolyos leszámolás körülményeiről beszélnek. Vita a menhely működésének koncepciójáról. A szociális munka speciális problémái, a gondozói hálózat intézményi hátterének hiánya.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:58:02
305-0-3:181/2
305-0-3.1990-033_90-35
Shelter. Part 3
Menhely 3.
Theater. Biblical explanation of Easter to youngsters. Prayer, singing.
Színházterem. Bibliamagyarázat fiataloknak a Húsvétról. Imádkozás, éneklés.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:21:21
305-0-3:181/3
305-0-3.1990-033_90-35
Shelter. Part 3
Menhely 3.
Portrait of Marika, who lives in the shelter.
Beszélgetés Marika nénivel, aki a hajléktalanszállón lakik. Portré.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:45:32
Digital - Video #181
305-0-3:181/22
Shelter. Part 3
Menhely 3.
Car park, market, flea market in Buda. Elderly looking for edible things in the vegetable dump. Kati, the main character in Shelter. Part 1, grew up in an orphanage, now can go to live in a council flat. Office of the Foundation for Supporting the Poor. Their staff and a worker at the shelter talk about a gun attack. Discussion on the guidelines of running the shelter, and the problems and difficulties of social work.
Parkoló, piac, zsibvásár Budán a Margitkörúton. A földön fehérnemű, márkás cipők, kazetták, szőttesek, magnók, italok. Zöldségek közt guberáló idősek. Kati, az első rész szereplője lakáskiutalást kap. Kati, az intézetis lány élettörténete. Szegényeket Támogató Alap (SZETA) iroda. A SZETA és egy Rákóczi tér környéki menhely munkatársai a menhelyen történt gázpisztolyos leszámolás körülményeiről beszélnek. Vita a menhely működésének koncepciójáról. A szociális munka speciális problémái, a gondozói hálózat intézményi hátterének hiánya.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04, Duration: 118 min. 2 sec.
305-0-3:181/23
Shelter. Part 3
Menhely 3.
Theater. Biblical explanation of Easter to youngsters. Prayer, singing.
Színházterem. Bibliamagyarázat fiataloknak a Húsvétról. Imádkozás, éneklés.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04, Duration: 21 min. 21 sec.
305-0-3:181/24
Shelter. Part 3
Menhely 3.
Portrait of Marika, who lives in the shelter.
Beszélgetés Marika nénivel, aki a hajléktalanszállón lakik. Portré.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04, Duration: 45 min. 32 sec.
digital - video #182
305-0-3:182/1
305-0-3.1990-034_90-36
Delegates' Meeting of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttértekezlet
Alliance of Free Democrats, delegates' special meeting. Election of the president. Opening speech by Péter Hack, chair is Miklós Hankó Faragó. Letter to Gorbachev to lift the blockade to Lithuania. Greetings to the congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. János Kis evaluates the situation, the Alliance of Free Democrats turned from opposing the government to opposing the regime. The Party and the government coalition. Report from county organizations.
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) rendkívüli küldöttértekezlet. Elnökségválasztás. Hack Péter megnyitója. Levezető elnök Hankó Faragó Miklós. Levél Gorbacsovnak, a Litvánia elleni szovjet blokád megszűntetéséért. Üdvözlet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kongresszusának. Kis jános helyzetértékelő beszéde, az SZDSZ a rendszer ellenzékéből a kormány ellenzékévé vált. A választási eredmények okairól. Az SZDSZ és a kormánykoalíció. A megyei szervezetek képviselőinek beszámolója.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:15:35
305-0-3:182/2
305-0-3.1990-034_90-36
The Medicine Man from Manila
Manilai csodadoktor
The home of Tamás Oláh. Tamás is a cancer patient who flies to Manila to visit the medicine man. Six months after the trip, Tamás' doctor in Hungary talks about the time lost in Manila in treating his illness.
Oláh Tamásék lakása. Beszélgetés Oláh Tamás daganatos betegségéről, állapotáről, kezelésekről. Repülőút Manilába. A sebzés nélkül hasba nyúló manilai csodadoktorokok. A műtét. Tamás és szülei a manilai útról. Fél év múlva Tamással, a kemoterápiás kezelést követően. Onkológiai Intézet. Tamás és kezelő orvosa. Tamás betegsége, a műtét, a kezelések története, a manilai utak miatt elvesztegetett idő, az orvos véleménye a manilai csodadoktorokról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:39:00
Digital - Video #182
305-0-3:182/25
Delegates' Meeting of the Alliance of Free Democrats
Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ küldöttértekezlet
Alliance of Free Democrats, delegates' special meeting. Election of the president. Opening speech by Péter Hack, chair is Miklós Hankó Faragó. Letter to Gorbachev to lift the blockade to Lithuania. Greetings to the congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. János Kis evaluates the situation, the Alliance of Free Democrats turned from opposing the government to opposing the regime. The Party and the government coalition. Report from county organizations.
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) rendkívüli küldöttértekezlet. Elnökségválasztás. Hack Péter megnyitója. Levezető elnök Hankó Faragó Miklós. Levél Gorbacsovnak, a Litvánia elleni szovjet blokád megszűntetéséért. Üdvözlet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kongresszusának. Kis jános helyzetértékelő beszéde, az SZDSZ a rendszer ellenzékéből a kormány ellenzékévé vált. A választási eredmények okairól. Az SZDSZ és a kormánykoalíció. A megyei szervezetek képviselőinek beszámolója.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04-21, Duration: 75 min. 35 sec.
305-0-3:182/26
The Medicine Man from Manila
Manilai csodadoktor
The home of Tamás Oláh. Tamás is a cancer patient who flies to Manila to visit the medicine man. Six months after the trip, Tamás' doctor in Hungary talks about the time lost in Manila in treating his illness.
Oláh Tamásék lakása. Beszélgetés Oláh Tamás daganatos betegségéről, állapotáről, kezelésekről. Repülőút Manilába. A sebzés nélkül hasba nyúló manilai csodadoktorokok. A műtét. Tamás és szülei a manilai útról. Fél év múlva Tamással, a kemoterápiás kezelést követően. Onkológiai Intézet. Tamás és kezelő orvosa. Tamás betegsége, a műtét, a kezelések története, a manilai utak miatt elvesztegetett idő, az orvos véleménye a manilai csodadoktorokról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-05, Duration: 39 min.
digital - video #183
305-0-3:183/1
305-0-3.1990-035_90-37
The Meeting of the Zionist Alliance of Hungary
A Magyarországi Cionista Szövetség gyűlése
The Goldmark Hall. Celebration by the Zionist Alliance of Hungary.
Goldmark-terem. A Magyarországi Cionista Szövetség ünnepsége.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:04:40
305-0-3:183/2
305-0-3.1990-035_90-37
Faith Church
Hit Gyülekezet
Service in Faith Church.
Hit Gyülekezete. Istentisztelet.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:06:09
305-0-3:183/3
305-0-3.1990-035_90-37
Procession
Körmenet
Queen of Rosary Parish Church on Thököly Road. Procession.
Rózsafüzér Királynéja Plébánia, Thököly úti templom, XIV.kerület. Körmenet.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:03:33
Digital - Video #183
305-0-3:183/27
The Meeting of the Zionist Alliance of Hungary
A Magyarországi Cionista Szövetség gyűlése
The Goldmark Hall. Celebration by the Zionist Alliance of Hungary.
Goldmark-terem. A Magyarországi Cionista Szövetség ünnepsége.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04, Duration: 4 min. 40 sec.
305-0-3:183/28
Faith Church
Hit Gyülekezet
Service in Faith Church.
Hit Gyülekezete. Istentisztelet.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04, Duration: 6 min. 9 sec.
305-0-3:183/29
Procession
Körmenet
Queen of Rosary Parish Church on Thököly Road. Procession.
Rózsafüzér Királynéja Plébánia, Thököly úti templom, XIV.kerület. Körmenet.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04, Duration: 3 min. 33 sec.
digital - video #184
305-0-3:184/1
305-0-3.1990-036_90-38
Shelter. Part 2
Menhely 2.
Shelter in Vajdahunyad Street. Carpentry work in the courtyard, cooking. Meeting of homeless persons and social workers. Tamás Gyuris briefs on the house rules. Issue of protecting property. Some of the homeless found jobs as janitors. Curbing crime. Social workers debate on the capacity of the shelter, the police's attitude. Gas gun shoot-out in the shelter.
A Vajdahunyad utcai menhely. Életképek, asztalosmunka az udvaron, főzés a szobákban. A lakók és a szociális munkások közös gyűlése a menhelyen. Házirend bevezetése, Gyuris Tamás. A hajléktalanok és a gondozók vitája. Ki védje meg a vagyont. A menhely lakóiból lett portások, Zsiga, Hobó véleménye a bűnözés megállításának lehetőségeiről, a szociális gondozók munkájáról, a menhely jövőjéről. A szociális gondozók vitája férőhelyekről, elhelyezésről, portásokról, nyitvatartásról, a rendőrség hozzáállásáról. Gázpisztolyos leszámolás a menhelyen.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 03:04:18
Digital - Video #184
305-0-3:184/30
Shelter. Part 2
Menhely 2.
Shelter in Vajdahunyad Street. Carpentry work in the courtyard, cooking. Meeting of homeless persons and social workers. Tamás Gyuris briefs on the house rules. Issue of protecting property. Some of the homeless found jobs as janitors. Curbing crime. Social workers debate on the capacity of the shelter, the police's attitude. Gas gun shoot-out in the shelter.
A Vajdahunyad utcai menhely. Életképek, asztalosmunka az udvaron, főzés a szobákban. A lakók és a szociális munkások közös gyűlése a menhelyen. Házirend bevezetése, Gyuris Tamás. A hajléktalanok és a gondozók vitája. Ki védje meg a vagyont. A menhely lakóiból lett portások, Zsiga, Hobó véleménye a bűnözés megállításának lehetőségeiről, a szociális gondozók munkájáról, a menhely jövőjéről. A szociális gondozók vitája férőhelyekről, elhelyezésről, portásokról, nyitvatartásról, a rendőrség hozzáállásáról. Gázpisztolyos leszámolás a menhelyen.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04, Duration: 184 min. 18 sec.
digital - video #185
305-0-3:185/1
305-0-3.1990-037_90-38A
Interview with Zsolt Csalog.
Csalog Zsolt interjú
Zsolt Csalog's home. Interview with Zsolt Csalog. The 1956 revolution, Catholicism, first wife Éva Pócs. Early career in Szolnok, contacts with the Roma, first short stories, a student of György Szabad. Archeology, ethnography, Roma research with István Kemény, contact with János Kenedi and the opposition, samizdat, Charta 77.
Csalog Zsolt lakása. Csalog Zsolt interjú, portré. 1956-os forradalom eseményei, katolicizmusa, első felesége, Pócs Éva; pályakezdés Szolnokon, kapcsolata a cigánysággal, első novellák, Szabad György tanítványa, régészet, néprajz, cigánykutatás Kemény Istvánnal, Kenedi János és az ellenzék, szamizdat, Charta 77.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 02:56:00
digital - video #186
305-0-3:186/1
305-0-3.1990-038_90-39
Black March. The Roma of Târgu Mureș.
Fekete március - A marosvásárhelyi cigányok
Târgu Mureș. Interview with the wives of arrested Roma men. Discussion on ethnic tensions between Hungarians and Romanians, political representation, the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Life in a Roma neighborhood.
Marosvásárhely. Beszélgetés az Ady-telepi letartóztatott cigány férfiak feleségeivel. A magyar román etnikai ellentétekről, kisebbségi létről, politikai képviseletről, Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)-ről. Életképek egy cigánytelepről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:59:52
305-0-3:186/2
305-0-3.1990-038_90-39
The 1st Congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania
Az Romániai Magyar Demokrata Szövetség RMDSZ I. kongresszusa
The 1st Congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania in Nagyvárad. Conflicts within the Alliance. Representatives of the Union of Hungarian Youth Organizations from Romania Zoltán Ábrám, István Csutak, Zsolt Szilágyi, Árpád Márton, Hunor Bója speak about the Hungarian party politics within the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Gusztáv Kolompár and Gusztáv Kis from the Democratic Party of Free Roma in Romania speak about Roma organizations. Speech by candidates for presidency Géza Szőcs and Géza Domokos. Vote. Géza Szőcs on the affiliations of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania and Hungarians in Transylvania, Gáspár Miklós Tamás on the relationship between the Alliance and politics in Hungary. Counting the votes. Resolutions of the congress, ensuring personal and collective nationality rights.
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kongresszus, Nagyvárad. Viták az RMDSZ-en belül. Generációs vagy politikai ellentétek? A Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISzSz) képviselői, Ábrám Zoltán, Csutak István, Szilágyi Zsolt, Márton Árpád, Bója Hunor; a magyar pártpolitikáról, a magyarság politikai artikulációja az RMDSZ-n belül. Kolompár Gusztáv és Kis Gusztáv a Romániai Szabad Cigányok Demokratikus Pártjának képviselői a romániai cigány szervezetekről. Szőcs Géza és Domokos Géza elnökjelöltek felszólalása. Szavazás az RMDSZ elnökségéről. Szőcs Géza az RMDSZ és az erdélyi magyarság orientációjáról. Tamás Gáspár Miklós az RMDSZ és a magyar politikai közélet kapcsolatáról. Szavazatszámlálás. A kongresszus határozatai, az egyéni és kollektív nemzetiségi jogok biztosítása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:44:46
305-0-3:186/3
305-0-3.1990-038_90-39
Road Accidents
Közlekedési baleset
A road accident at night. Investigation of the scene where a train and a car crashed. Injured people, ambulance, police, fire fighters.
Közlekedési baleset éjszaka. Személyvonat és egy lengyel gépkocsi ütközése utáni helyszíni szemle. Sérültek, mentősők, rendőrök, tűzoltóság.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:15:25
Digital - Video #186
305-0-3:186/4
Road Accidents
Közlekedési baleset
A road accident at night. Investigation of the scene where a train and a car crashed. Injured people, ambulance, police, fire fighters.
Közlekedési baleset éjszaka. Személyvonat és egy lengyel gépkocsi ütközése utáni helyszíni szemle. Sérültek, mentősők, rendőrök, tűzoltóság.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 15 min. 25 sec.
digital - video #187
305-0-3:187/1
305-0-3.1990-039_90-40
Târgu Mureș
Marosvásárhely
Târgu Mureș. Streets. Police patrol. Damaged stairs of the Greek Orthodox church. Tanks, burnt houses.
Marosvásárhely. Utcaképek. Posztoló rendvédelmisek. A görög katolikus templom sérült lépcsője. Tankok, kiégett házak az utakon.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:18:30
305-0-3:187/2
305-0-3.1990-039_90-40
The 1st Congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania
Romániai Magyar Demokrata Szövetség RMDSZ I. kongresszus
Nagyvárad, Endre Ady Liceum. Bilingual sign. People gathering at the 1st Congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Géza Szőcs and Gáspár Miklós Tamás in conversation. Participants and guests from Hungary, László Pesty, Mónika Mécs, András B. Vágvölgyi, György Kakukk, Gáspár Miklós Tamás, Dénes Csengey, Lajos Für. Comments by László Tőkés, Éva Gyimesi, collective guilt. Géza Domokos submits his resignation.
Nagyvárad. Ady Endre Líceum. Kétnyelvű felirat. Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) I. kongresszus. Gyülekezés, résztvevők érkezése. Megbeszélés Szőcs Géza, Tamás Gáspár Miklós. Érkezik Für Lajos, Csengey Dénes. Sükösd Levente interjúja Tamás Gáspár Miklóssal. Képek a kongresszus résztvevőiről és a magyar meghívottakról, Pesty László, Mécs Mónika, Vágvölgyi B. András, Kakukk György, Tamás Gáspár Miklós, Csengey Dénes, Für Lajos. Felszólalások. Tőkés László hozzászólása. Gyimesi Éva hozzászólása, kollektív bűnösség, pártaktivisták. Domokos Géza felszólalása, felajánlja lemondását.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:46:36
305-0-3:187/3
305-0-3.1990-039_90-40
Nagyvárad
Nagyvárad
Nagyvárad. Talking with a French man about why he is in the city. Bikers action. Black Box crew is joking in the hotel.
Nagyvárad. Beszélgetés egy francia férfival, mit keres Nagyváradon. Kerékpáros akció. A Fekete Doboz stábja tréfálkozik a szállodában.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:16:04
305-0-3:187/4
305-0-3.1990-039_90-40
The 1st Congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania
Romániai Magyar Demokrata Szövetség RMDSZ I. kongresszus
Interview with Péter Erőss from Sepsiszentgyörgy about the Csángó Hungarians in Moldva. The activity of the Alliance in Hungarian minority areas outside Transylvania.
Interjú Erőss Péterrel, Sepsiszentgyörgy; a moldvai csángó magyarságról. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) tevékenysége a nem erdélyi magyar nyelvű területeken.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:18:21
Digital - Video #187
305-0-3:187/5
Marosvásárhely
Marosvásárhely
Marosvásárhely. Streets. Police patrol. Damaged stairs of the Greek Orthodox church. Tanks, burnt houses.
Marosvásárhely. Utcaképek. Posztoló rendvédelmisek. A görög katolikus templom sérült lépcsője. Tankok, kiégett házak az utakon.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04, Duration: 18 min. 30 sec.
305-0-3:187/6
The 1st Congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania
Romániai Magyar Demokrata Szövetség RMDSZ I. kongresszus
Nagyvárad, Endre Ady Liceum. Bilingual sign. People gathering at the 1st Congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Géza Szőcs and Miklós Tamás Gáspár in conversation. Participants and guests from Hungary, László Pesty, Mónika Mécs, András B. Vágvölgyi, György Kakukk, Miklós Tamás Gáspár, Dénes Csengey, Lajos Für. Comments by László Tőkés, Éva Gyimesi, collective guilt. Géza Domokos submits his resignation.
Nagyvárad. Ady Endre Líceum. Kétnyelvű felirat. Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) I. kongresszus. Gyülekezés, résztvevők érkezése. Megbeszélés Szőcs Géza, Tamás Gáspár Miklós. Érkezik Für Lajos, Csengey Dénes. Sükösd Levente interjúja Tamás Gáspár Miklóssal. Képek a kongresszus résztvevőiről és a magyar meghívottakról, Pesty László, Mécs Mónika, Vágvölgyi B. András, Kakukk György, Tamás Gáspár Miklós, Csengey Dénes, Für Lajos. Felszólalások. Tőkés László hozzászólása. Gyimesi Éva hozzászólása, kollektív bűnösség, pártaktivisták. Domokos Géza felszólalása, felajánlja lemondását.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04-21, Duration: 106 min. 36 sec.
305-0-3:187/7
Nagyvárad
Nagyvárad
Nagyvárad. Talking with a French man about why he is in the city. Bikers action. Black Box crew is joking in the hotel.
Nagyvárad. Beszélgetés egy francia férfival, mit keres Nagyváradon. Kerékpáros akció. A Fekete Doboz stábja tréfálkozik a szállodában.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04-22, Duration: 16 min. 4 sec.
305-0-3:187/8
The 1st Congress of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania
Romániai Magyar Demokrata Szövetség RMDSZ I. kongresszus
Interview with Péter Erőss from Sepsiszentgyörgy about the Csángó Hungarians in Moldva. The activity of the Alliance in Hungarian minority areas outside Transylvania.
Interjú Erőss Péterrel, Sepsiszentgyörgy; a moldvai csángó magyarságról. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) tevékenysége a nem erdélyi magyar nyelvű területeken.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04-22, Duration: 18 min. 21 sec.
digital - video #188
305-0-3:188/1
305-0-3.1990-040_90-41A
Interview with Zsolt Csalog
Csalog Zsolt interjú
Zsolt Csalog's home. His participation in the opposition movement, friendships, anxiety about not being able to earn enough. Illness, women, loves, wives, Magda Matolay. Life in New York. Founding the Alliance of Free Democrats.
Csalog Zsolt lakása. Csalog Zsolt interjú, portré. Ellenzékiség, barátságok, egzisztenciális szorongások. Betegsége. Nők, szerelmek, feleségek, Matolay Magda. A New York-i élet. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) alapítása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 02:40:30
Digital - Video #188
305-0-3:188/9
Interview with Zsolt Csalog
Csalog Zsolt interjú
Zsolt Csalog's home. His participation in the opposition movement, friendships, anxiety about not being able to earn enough. Illness, women, loves, wives, Magda Matolay. Life in New York. Founding the Alliance of Free Democrats.
Csalog Zsolt lakása. Csalog Zsolt interjú, portré. Ellenzékiség, barátságok, egzisztenciális szorongások. Betegsége. Nők, szerelmek, feleségek, Matolay Magda. A New York-i élet. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) alapítása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 160 min. 30 sec.
digital - video #189
305-0-3:189/1
305-0-3.1990-041_90-41
Shelter
Menhely
Shelter in Vajdahunyad Street. Old identity card and other photos. Portrait of Laci.
Vajdahunyad utcai menhely. Régi Igazolványképek, fotók. Portré Laci bácsiról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:22:21
305-0-3:189/2
305-0-3.1990-041_90-41
The Delegate of the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations in Budapest
Az amerikai szakszervezeti szövetség American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations AFL-CIO küldöttsége Budapesten
The delegation of the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations is laying the wreath in Plot 301. András B. Hegedűs, Pál Forgács, Alán Kralovánszky, Lane Kirkland.
Az amerikai szakszervezeti szövetség, AFL-CIO küldöttsége a 301-es parcellában koszorúz. Hegedűs B. András, Forgács Pál, Kralovánszky Alán, Lane Kirkland.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:09:57
305-0-3:189/3
305-0-3.1990-041_90-41
The visit of the delegation of the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations at Liga Trade Unions.
Az amerikai szakszervezeti szövetség American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations AFL-CIO küldöttsége Budapesten
The visit of the delegation of the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations at Liga Trade Unions. Speech by Pál Forgács and Lane Kirkland.
Az amerikai szakszervezeti szövetség AFL-CIO küldöttsége látogatása a Liga Szakszervezeteknél. Forgács Pál és Lane Kirkland felszólalása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:42:12
305-0-3:189/4
305-0-3.1990-041_90-41
Jewish and Christian Dialogue in the Hungarian Democratic Forum
Magyar Demokrata Fórum MDF zsidó-keresztény párbeszéd
Headquarters of the Hungarian Democratic Forum, meeting. Jewish and Christian dialogue, and the Hungarian Democratic Forum. Contribution by Árpád Fasang Jr., András Szesztay, Tamás Zala, Alfréd Schőner, István Bethlen, Zsolt Csalog, Tibor Engländer, Gyula Grosics, Endre T. Rózsa, Ferenc Kőszeg and others.
Magyar Demokrata Fórum (MDF) székház, ankét. A zsidó-keresztény párbeszéd és az MDF. Ifj. Fasang Árpád, Szesztay András, Zala Tamás, Schőner Alfréd, Bethlen István, Csalog Zsolt, Engländer Tibor, Grosics Gyula, Rózsa T. Endre, Kőszeg Ferenc és mások felszólalása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:49:38
digital - video #190
305-0-3:190/1
305-0-3.1990-042_90-42
Black March in Târgu Mureș
Fekete március Marosvásárhely
Târgu Mureș. Interview with a local teacher. The situation of Hungarians in Transylvania after the revolution, Black March, emigration wave. Interview with two men about the events in Black March, the beating of Hungarians.
Marosvásárhely. Interjú egy marosvásárhelyi tanárral. Az erdélyi magyarok helyzete a forradalom után, a Fekete március, elvándorlási hullám. Interjú két férfival a Fekete március eseményeiről, magyarverésekről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:55:58
305-0-3:190/2
305-0-3.1990-042_90-42
Black March. The Roma of Târgu Mureș
Fekete március. A marosvásárhelyi cigányok
The Roma of Târgu Mureș. The Black Box crew distributes donations to the families of men arrested after the Black March events. The Puczi family.
Marosvásárhelyi cigányok. A Fekete Doboz stábja adományokat oszt a Fekete március eseményei után letartóztatott magyar cigány férfiak családjának. Puczi család.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:10:50
305-0-3:190/3
305-0-3.1990-042_90-42
Trip to Transylvania
Erdélyi út
Footage shot from the car. Snow covered Székely gates, roads, church. The crew is having fun.
Autóból felvett képek. Behavazott székely kapuk, erdélyi utak, templom. A stáb tagjai hülyéskednek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:41:12
305-0-3:190/4
305-0-3.1990-042_90-42
George Soros
Soros György
Fészek Club. Excerpt from the interview with George Soros by András Gervai. London, stock exchange, anti-Semitism, being a Jew. The Soros Foundation. Family. Hobby.
Fészek Művészklub. Soros György interjú részlet. A interjút Gervai András készítette. London, tőzsde, antiszemizizmus, zsidósága. A Soros Alapítvány. Család. Hobbi.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:40:32
305-0-3:190/5
305-0-3.1990-042_90-42
Guitar Players
Gitárosok
Guitar players in a pub.
Gitárosok egy kocsmában.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:18:22
Digital - Video #190
305-0-3:190/6
Black March. The Roma of Marosvásárhely
Fekete március. A marosvásárhelyi cigányok
The Roma of Marosvásárhely. The Black Box crew distributes donations to the families of men arrested after the Black March events. The Puczi family.
Marosvásárhelyi cigányok. A Fekete Doboz stábja adományokat oszt a Fekete március eseményei után letartóztatott magyar cigány férfiak családjának. Puczi család.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 10 min. 50 sec.
305-0-3:190/7
Trip to Transylvania
Erdélyi út
Footage shot from the car. Snow covered Székely gates, roads, church. The crew is having fun.
Autóból felvett képek. Behavazott székely kapuk, erdélyi utak, templom. A stáb tagjai hülyéskednek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04, Duration: 41 min. 12 sec.
305-0-3:190/8
George Soros
Soros György
Fészek Club. Excerpt from the interview with George Soros by András Gervai. London, stock exchange, anti-Semitism, being a Jew. The Soros Foundation. Family. Hobby.
Fészek Művészklub. Soros György interjú részlet. A interjút Gervai András készítette. London, tőzsde, antiszemizizmus, zsidósága. A Soros Alapítvány. Család. Hobbi.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04, Duration: 40 min. 32 sec.
305-0-3:190/9
Guitar Players
Gitárosok
Guitar players in a pub.
Gitárosok egy kocsmában.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04, Duration: 18 min. 22 sec.
digital - video #191
305-0-3:191/1
305-0-3.1990-043_90-43
Shelter. Part 6
Menhely 6.
The shelter in Vajdahunyad Street. Portraits of homeless people known by the nick names Makk Ász and Panda.
Vajdahunyad utcai menhely. Hajléktalan portrék. Makk Ász, Panda.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:43:31
305-0-3:191/2
305-0-3.1990-043_90-43
Weekly Beszélő
A Beszélő című hetilap
Parliament. Corridor and chamber. Representatives read the 29th Issue of weekly Beszélő. Promotional video of Beszélő. László Rajk and Beszélő.
Parlament. Folyosó és ülésterem. A képviselők előtt a Beszélő hetilap. 29. szám, Évfolyam 2, Szám 32. A Beszélő kampányfimje. Rajk László és a Beszélő.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:20:28
Digital - Video #191
305-0-3:191/10
Shelter. Part 6
Menhely 6.
The shelter in Vajdahunyad Street. Portraits of homeless people known by the nick names Makk Ász and Panda.
Vajdahunyad utcai menhely. Hajléktalan portrék. Makk Ász, Panda.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-04, Duration: 103 min. 31 sec.
305-0-3:191/11
Weekly Beszélő
A Beszélő című hetilap
Parliament. Corridor and chamber. Representatives read the 29th Issue of weekly Beszélő. Promotional video of Beszélő. László Rajk and Beszélő.
Parlament. Folyosó és ülésterem. A képviselők előtt a Beszélő hetilap. 29. szám, Évfolyam 2, Szám 32. A Beszélő kampányfimje. Rajk László és a Beszélő.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-06, Duration: 20 min. 28 sec.
digital - video #192
305-0-3:192/1
305-0-3.1990-044_90-43A
Interview with Zsolt Csalog
Csalog Zsolt interjú
Zsolt Csalog's home. Interview with Csalog. His first trips to the West, police control, attempt at recruiting him as informant. His opinion on Csaba Varga, the Hungarian People's Party, Mihály Sükösd, Zoltán Zsille. The Rajk Boutique. Stipend grants from George Soros, New York, his third marriage. The foundation of the Alliance of Free Democrats, elections campaign, political activism.
Csalog Zsolt lakása. Csalog Zsolt interjú, portré. Első nyugati utak, rendőri ellenőrzések, ügynöki beszervezési kísérletek. Véleménye Varga Csabáról, Magyar Néppárt; Sükösd Mihályról, Zsille Zoltánról. A Rajk butik. Soros ösztöndíjasok, New York, harmadik házassága. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), pártalakítás, választási kampány, politikai szerepvállalás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 02:58:12
Digital - Video #192
305-0-3:192/12
Interview with Zsolt Csalog
Csalog Zsolt interjú
Zsolt Csalog's home. Interview with Csalog. His first trips to the West, police control, attempt at recruiting him as informant. His opinion on Csaba Varga, the Hungarian People's Party, Mihály Sükösd, Zoltán Zsille. The Rajk Boutique. Stipend grants from George Soros, New York, his third marriage. The foundation of the Alliance of Free Democrats, elections campaign, political activism.
Csalog Zsolt lakása. Csalog Zsolt interjú, portré. Első nyugati utak, rendőri ellenőrzések, ügynöki beszervezési kísérletek. Véleménye Varga Csabáról, Magyar Néppárt; Sükösd Mihályról, Zsille Zoltánról. A Rajk butik. Soros ösztöndíjasok, New York, harmadik házassága. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), pártalakítás, választási kampány, politikai szerepvállalás.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-05-01, Duration: 178 min. 12 sec.
digital - video #193
305-0-3:193/1
305-0-3.1990-045_90-44
Emigration of Russian Jews from Leningrad
Leningrádi orosz zsidók kivándorlása
Leningrad. Streets, people. The city is a center of Russian anti-Semitism. Jews have a hard time to obtain an emigration visa. A family is preparing to leave the Soviet Union and settle on the Land of Promises. Interviews with religious and lay leaders of the Jewish community. Fearing pogroms. Everyday customs of Russian Jews. Jewish school. Religious education. Synagogue, prayer. The Schmerling family is preparing to make alyah.
Leningrád. Utca- és életképek. Leningrád az oroszországi antiszemitizmus egyik központja. A menekülő zsidó lakosság csak nagy áldozatok árán juthat kivándorlási engedélyhez. Egy család készülődése, hogy a Szovjetuniót elhagyva az Igéret Földjére költözzön. Megszólalnak az orosz izraelita vallási és közéleti vezetők. Félelem a pogromtól. Az orosz zsidó lakosság mindennapi szokásai. Zsidó iskola. Hitoktatás. Zsinagóga, ima. Az alijázásre készülő Schmerling család.
raw material, Russian language, Date of Production: 1990, Duration: 03:04:42
digital - video #194
305-0-3:194/1
305-0-3.1990-046_90-45
Emigration of Russian Jews from Leningrad
Leningrádi orosz zsidók kivándorlása
Leningrad. Emigration to Israel. The Russian Jewish Schmerling family is packing. Difficulties in obtaining necessary documents.
Leningrád. Kivándorlás Izraelbe. Az orosz zsidó Schmerling család csomagol. Iratszerzési nehézségek.
raw material, Russian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:09:52
Digital - Video #194
305-0-3:194/2
Emigration of Russian Jews from Leningrad
Leningrádi orosz zsidók kivándorlása
Leningrad. Emigration to Israel. The Russian Jewish Schmerling family is packing. Difficulties in obtaining necessary documents.
Leningrád. Kivándorlás Izraelbe. Az orosz zsidó Schmerling család csomagol. Iratszerzési nehézségek.
raw material, Russian language, Date of Production: 1990-05, Duration: 9 min. 52 sec.
digital - video #195
305-0-3:195/1
305-0-3.1990-047_90-46
Teaching Handicapped How to Swim
Fogyatékkal élők úszásoktatása
A covered swimming pool. Teaching handicapped children individually and in group how to swim.
Fedett uszoda. Fogyatékkal élő gyerekek egyéni és csoportos úszásoktatása.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:26:50
305-0-3:195/2
305-0-3.1990-047_90-46
Eviction in Vaskapu Street, Budapest
Kilakoltatás, Budapest, Vaskapu utca
49, Vaskapu Street in Ferencváros district, Budapest. Policemen are standing in front of the block of substandard flats. Squatters. An official from the local government. Complaints of the evicted families. The office of the Vice-Mayor. The evicted Mrs. Balogh is a mother with young children. Dispute between the vice-mayor, who is a member of the Alliance of Free Democrats, the family center and the Foundation for Supporting the Poor about evictions and social housing.
Ferencváros, Vaskapu utca 49. Rendőrök a ház előtt. Rossz állapotú, komfort nélküli lakások és szükséglakások. Önkényes lakásfoglalók. Önkormányzati ügyintéző. Családok kilakoltatása. A kilakoltatottak méltatlankodása. Alpolgármesteri iroda. Baloghné, kisgyermekes kilakoltatott anya. Vita a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)-es alpolgármester, a családsegítő és a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) munkatársa között a kilakoltatásokról, lakáskiutalásokról. A IX.kerület helyrajzi térképe.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 01:44:13
305-0-3:195/3
305-0-3.1990-047_90-46
Eviction in Vaskapu Street, Budapest
Kilakoltatás, Budapest, Vaskapu utca
49, Vaskapu Street. The evicted family is in the courtyard, talking about where to spend the nights.
Vaskapu utca 49. A kilakoltattak az udvaron. A kilakoltatást követő éjszakákról beszélnek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 00:14:47
Digital - Video #195
305-0-3:195/4
Eviction in Vaskapu Street, Budapest
Kilakoltatás, Budapest, Vaskapu utca
49, Vaskapu Street in Ferencváros district, Budapest. Policemen are standing in front of the block of substandard flats. Squatters. An official from the local government. Complaints of the evicted families. The office of the Vice-Mayor. The evicted Mrs. Balogh is a mother with young children. Dispute between the vice-mayor, who is a member of the Alliance of Free Democrats, the family center and the Foundation for Supporting the Poor about evictions and social housing.
Ferencváros, Vaskapu utca 49. Rendőrök a ház előtt. Rossz állapotú, komfort nélküli lakások és szükséglakások. Önkényes lakásfoglalók. Önkormányzati ügyintéző. Családok kilakoltatása. A kilakoltatottak méltatlankodása. Alpolgármesteri iroda. Baloghné, kisgyermekes kilakoltatott anya. Vita a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)-es alpolgármester, a családsegítő és a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) munkatársa között a kilakoltatásokról, lakáskiutalásokról. A IX.kerület helyrajzi térképe.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 104 min. 13 sec.
305-0-3:195/5
Eviction in Vaskapu Street, Budapest
Kilakoltatás, Budapest, Vaskapu utca
49, Vaskapu Street. The evicted family is in the courtyard, talking about where to spend the nights.
Vaskapu utca 49. A kilakoltattak az udvaron. A kilakoltatást követő éjszakákról beszélnek.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1991, Duration: 14 min. 47 sec.
digital - video #196
305-0-3:196/1
305-0-3.1990-048_90-47
Changes in Eastern and Central Europe
Változások Kelet-Közép-Európában
The University of Economics in Budapest. Changes in Eastern and Central Europe, the foreign and economic policies of the United States and the Soviet Union in the new situation. Two youngsters are in discussion.
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Változások Kelet-Közép-Európában. Az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió külpolitikája, gazdaságpolitikája a megváltozott helyzetben. Két fiatal beszélgetése.
raw material, English language, Date of Production: 1990, Duration: 00:27:36
digital - video #197
305-0-3:197/1
305-0-3.1990-049_90-48
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Israel, Tel-Aviv. Interview with the Russian Jewish woman, who emigrated a month earlier. Initial hardships, not speaking the language. Streets, shop windows, shops. The Schmerling family in Tel-Aviv. Meeting old friends. Their new home. Policemen on the street. Editorial office. An elder man introduces the family in Ivrit. Photos of politicians on the wall.
Izrael, Tel-Aviv. Beszélgetés az egy hónapja kivándorolt orosz zsidó asszonnyal. Kezdeti nehézségek, nyelvtudás hiánya. Utcaképek, kirakatok, üzletek. A Schmerling család Tel-Avivban. Találkozás régi barátokkal. Az új lakás. Az utcán rendőrök. Egy szerkesztőség. Idősebb férfi bemutatja a családot ivritül. Politikusok képe a falon.
raw material, Russian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:20:34
305-0-3:197/2
305-0-3.1990-049_90-48
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Tel-Aviv, Israel. A colorful and busy market. Cloths, fruits, electronic commodities, melon vendor. Bus stop, soldiers, Orthodox Jews.
Izrael, Tel-Aviv. Színes piaci forgatag. Ruha, gyümölcs, elektronikai termékek, dinnyeárus kocsi. Buszmegálló, katonák, ortodox zsidók.
raw material, (No dialogue) language, Date of Production: 1990, Duration: 00:07:12
305-0-3:197/3
305-0-3.1990-049_90-48
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Tel-Aviv, Israel. Covered row of shops. Terrace of a café, a man carrying vegetables in a sack. Arabs pray, make deals, play cards. A fight.
Izrael, Tel-Aviv. Fedett üzletsor, presszó terasza, züldséget zsákban cipelő férfi. Arabok imádkoznak, adnak-vesznek, üzletelnek, kártyáznak. Verekedés.
raw material, Arabic language, Date of Production: 1990, Duration: 00:06:18
305-0-3:197/4
305-0-3.1990-049_90-48
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Negev desert. On the way to the Red Sea. Trucks transporting new cars. Rest station, palm trees, children, dogs, cacti, wire sculptures, tiger in cage, hen on the counter. Mountains behind the desert. Eilat. Airport, tarmac. Beach, tourist boats.
Izrael, Negev-sivatag. Útban a Vörös-tenger felé. Új gépkocsikat szállító kamionok. Útmenti pihenőhely, pálmafák, gyerekek, kutyák, kaktuszok, drótszobrok, tigris ketrecben, tyúk a pulton.Hegyláncok a sivatag mögött. Eilat. Repülőtér, kifutó. Tengerpar, strand, turistahajók.
raw material, (No dialogue) language, Date of Production: 1990, Duration: 00:21:49
305-0-3:197/5
305-0-3.1990-049_90-48
Tel-Aviv, Israel.
Zsidó kivándorlók Izraelben
Israel, the Judean Desert, Dead Sea. Bathers, the crew in the sea. Sheep and shepherds. On the way to Jerusalem. Temple Mount, Dome of the Rock in Jerusalem. Kibbutz. Kata, a girl working and studying in the kibbutz. The kibbutz kitchen. Sea shore, beach, hang-gliders above high-rise buildings. An old couple speak about their daily routine.
Izrael, Júdeai-sivatag, Holt-tenger. Strandolók, a stáb tagjai a tengerben. Juhnyáj és pásztorok. Útban Jeruzsálem felé. Jeruzsálem. Templomhegy, Sziklamecset. Kibuc. Kata, a kibucban dolgozó és tanuló magyar lány. A kibuc konyhája. Tengerpart, strand, sárkányrepülők a toronyházak felett. Kivándorolt idős házaspár napi rutinjáról beszél.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:27:33
305-0-3:197/6
305-0-3.1990-049_90-48
Tel-Aviv, Israel.
Zsidó kivándorlók Izraelben
Jerusalem, immigration office. Interview with the head of the office.
Jeruzsálem. Bevándorlási Hivatal. Beszélgetés a hivatal vezetőjével.
raw material, Hebrew language, Date of Production: 1990, Duration: 00:14:48
Digital - Video #197
305-0-3:197/7
Tel-Aviv, Israel.
Zsidó kivándorlók Izraelben
Jerusalem, immigration office. Interview with the head of the office.
Jeruzsálem. Bevándorlási Hivatal. Beszélgetés a hivatal vezetőjével.
raw material, Hebrew language, Date of Production: 1990-06, Duration: 14 min. 48 sec.
digital - video #198
305-0-3:198/1
305-0-3.1990-050_90-49
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Jerusalem. An émigré Jewish family from Leningrad. The husband is a doctor, the wife an engineer economist. Their daughter is 13. They emigrated because they had felt threatened. Help is settling, jobs. Inserts, photos, toys.
Jeruzsálem. Kivándorolt leningrádi orosz zsidó család. A férj orvos, a feleség mérnök-közgazdász, kislányuk 13 éves. A fenyegetettség elöl menekültek. Letelepedési kedvezmények, munkalehetőségek. Vágóképek, fényképek, játékok.
raw material, Russian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:47:57
305-0-3:198/2
305-0-3.1990-050_90-49
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Jerusalem. Old town, alleyways. Wailing Wall. Soldiers among the worshipers. Bazar, vendor of religious objects, David stars. Arab men drinking coffee. Tiny workshops. Arabs lying in the grass in front of the mosque. Praying people at the Wailing Wall. Women are separated. A Torah scroll. Alleyway. Arab and Jewish shops. A barber's. Mounted police.
Jeruzsálem. Óváros, sikátorok. Siratófal. Katonák az imádkozók közt. Imádkozó férfiak. Bazársor. Kegytárgy árus, Dávid-csillagok. Kávézó arab férfiak. Apró műhelyek. Fűben heverésző arabok a mecset előtt. Imádkozók a Siratófalnál. Nől elkülönítve imádkoznak. Tóratekercs. Sikátor. Arab és zsidó műhelyek. Borbélyüzlet. Lovasrendőrök.
raw material, Russian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:31:12
305-0-3:198/3
305-0-3.1990-050_90-49
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Haifa. Interview with a Jewish woman who emigrated from Leningrad. She works as a special education teacher, her husband is a mathematician. Inserts: baby, menorah. Interview with the Schmerling family in Haifa. Successful inclusion in society, state support, benefits, children's higher education. Inserts: textbooks, travel book, furniture. The street. A Russian book store. Signs in Russian saying We Speak Russian.
Haifa. Beszélgetés egy leningrádi orosz zsidó nővel. A kivándorlás és a munkavállalás nehézségei. Gyógypedagógusként dolgozik, férje matematikus. Vágóképek: kisgyerek, menóra. A Schmerling család Haifán, interjú. Sikeres beilleszkedés, állami támogatások, kedvezmények, gyerekek továbbtanulása. Vágóképek: tankönyvek, útikönyv, bútorok. Utcakép, orosz könyvesbolt. Beszélünk oroszul feliratok.
raw material, Russian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:59:39
Digital - Video #198
305-0-3:198/8
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Jerusalem. An émigré Jewish family from Leningrad. The husband is a doctor, the wife an engineer economist. Their daughter is 13. They emigrated because they had felt threatened. Help is settling, jobs. Inserts, photos, toys.
Jeruzsálem. Kivándorolt leningrádi orosz zsidó család. A férj orvos, a feleség mérnök-közgazdász, kislányuk 13 éves. A fenyegetettség elöl menekültek. Letelepedési kedvezmények, munkalehetőségek. Vágóképek, fényképek, játékok.
raw material, Russian language, Date of Production: 1990-06, Duration: 47 min. 57 sec.
305-0-3:198/9
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Jerusalem. Old town, alleyways. Wailing Wall. Soldiers among the worshipers. Bazar, vendor of religious objects, David stars. Arab men drinking coffee. Tiny workshops. Arabs lying in the grass in front of the mosque. Praying people at the Wailing Wall. Women are separated. A Torah scroll. Alleyway. Arab and Jewish shops. A barber's. Mounted police.
Jeruzsálem. Óváros, sikátorok. Siratófal. Katonák az imádkozók közt. Imádkozó férfiak. Bazársor. Kegytárgy árus, Dávid-csillagok. Kávézó arab férfiak. Apró műhelyek. Fűben heverésző arabok a mecset előtt. Imádkozók a Siratófalnál. Nől elkülönítve imádkoznak. Tóratekercs. Sikátor. Arab és zsidó műhelyek. Borbélyüzlet. Lovasrendőrök.
raw material, language, Date of Production: 1990-06, Duration: 31 min. 12 sec.
305-0-3:198/10
Russian Émigré Jews in Israel
Orosz zsidó kivándorlók Izraelben
Haifa. Interview with a Jewish woman who emigrated from Leningrad. She works as a special education teacher, her husband is a mathematician. Inserts: baby, menorah. Interview with the Schmerling family in Haifa. Successful inclusion in society, state support, benefits, children's higher education. Inserts: textbooks, travel book, furniture. The street. A Russian book store. Signs in Russian saying We Speak Russian.
Haifa. Beszélgetés egy leningrádi orosz zsidó nővel. A kivándorlás és a munkavállalás nehézségei. Gyógypedagógusként dolgozik, férje matematikus. Vágóképek: kisgyerek, menóra. A Schmerling család Haifán, interjú. Sikeres beilleszkedés, állami támogatások, kedvezmények, gyerekek továbbtanulása. Vágóképek: tankönyvek, útikönyv, bútorok. Utcakép, orosz könyvesbolt. Beszélünk oroszul feliratok.
raw material, Russian language, Date of Production: 1990-06, Duration: 59 min. 39 sec.
digital - video #199
305-0-3:199/1
305-0-3.1990-051_90-50
Delivering Books to Transylvania
Erdélyi könyvszállítmány
Discarded library books. Organizing delivery of books to Transylvania. Cultural activities of a Hungarian couple in Csángó Land. Interview with the Endrédy family. Their Transylvanian roots, the dance house movement. Making clay sculptures for an exhibition. The Romanian revolution sculpted in clay. The film crew is having a picnic with the Endrédys. Children talk about the sculptures and the planned journey to Transylvania, the Romanian revolution.
Felszámolt könyvtári állományok sorsa. Az erdélyi könyvszállítmányok megszervezése. Egy magyar pár kulturális tevékenysége Csángóföldön. Interjú az Endrédy családdal. Erdélyi gyökerek, táncházmozgalom. Agyagszobrok készítése egy erdélyi kiállításra. A román forradalom agyagba öntve. A stáb piknikezik Endrédyékkel. Gyerekek beszélnek a szobrokról és a tervezett erdélyi útról, a román forradalomról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 02:41:16
305-0-3:199/2
305-0-3.1990-051_90-50
Black Box
Fekete Doboz
The crew is partying on Mikszáth Place.
A stáb tagjai a Mikszáth téren buliznak.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:15:44
Digital - Video #199
305-0-3:199/11
Delivering Books to Transylvania
Erdélyi könyvszállítmány
Discarded library books. Organizing delivery of books to Transylvania. Cultural activities of a Hungarian couple in Csángó Land. Interview with the Endrédy family. Their Transylvanian roots, the dance house movement. Making clay sculptures for an exhibition. The Romanian revolution sculpted in clay. The film crew is having a picnic with the Endrédys. Children talk about the sculptures and the planned journey to Transylvania, the Romanian revolution.
Felszámolt könyvtári állományok sorsa. Az erdélyi könyvszállítmányok megszervezése. Egy magyar pár kulturális tevékenysége Csángóföldön. Interjú az Endrédy családdal. Erdélyi gyökerek, táncházmozgalom. Agyagszobrok készítése egy erdélyi kiállításra. A román forradalom agyagba öntve. A stáb piknikezik Endrédyékkel. Gyerekek beszélnek a szobrokról és a tervezett erdélyi útról, a román forradalomról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-07, Duration: 161 min. 16 sec.
305-0-3:199/12
Black Box
Fekete Doboz
The crew is partying on Mikszáth Place.
A stáb tagjai a Mikszáth téren buliznak.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-07, Duration: 15 min. 44 sec.
digital - video #200
305-0-3:200/1
305-0-3.1990-052_90-51
Tibor Liska
Liska Tibor
A nudist camp. Tibor Liska and his family are camping. Lenke Pólya and Bence Liska. Talking about Liska's views on economy, ownership, ownership by society, the pilot program in Szentes.
Nudista tábor. Liska Tibor és családja kempingeznek, Pólya Lenke és Liska Bence. Beszélgetés Liska közgazdasági koncepciójáról, tulajdonrendszer, társadalmi tulajdon, szentesi kísérlet.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:11:06
305-0-3:200/2
305-0-3.1990-052_90-51
Weekly Beszélő
A Beszélő című hetilap
Parliament. Representatives are taking dailies and weeklies from a counter. Károly Eke, István Hegedűs, László Rajk, János Áder, István Csurka, László Békesi, Ferenc Kőszeg etc. holding a Beszélő. Campaign video clip.
Parlament. A folyosón a képviselők napilapokat és hetilapokat vesznek el egy pultról. Képviselők a Beszélővel, Eke Károly, Hegedűs István, Rajk László, Áder János, Csurka István, Békesi László, Kőszeg Ferenc stb. Kampányfilm.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:21:01
Digital - Video #200
305-0-3:200/13
Tibor Liska
Liska Tibor
A nudist camp. Tibor Liska and his family are camping. Lenke Pólya and Bence Liska. Talking about Liska's views on economy, ownership, ownership by society, the pilot program in Szentes.
Nudista tábor. Liska Tibor és családja kempingeznek, Pólya Lenke és Liska Bence. Beszélgetés Liska közgazdasági koncepciójáról, tulajdonrendszer, társadalmi tulajdon, szentesi kísérlet.
raw material, Hungarian language, Duration: 71 min. 6 sec.
305-0-3:200/14
Weekly Beszélő
A Beszélő című hetilap
Parliament. Representatives are taking dailies and weeklies from a counter. Károly Eke, István Hegedűs, László Rajk, János Áder, István Csurka, László Békesi, Ferenc Kőszeg etc. holding a Beszélő. Campaign video clip.
Parlament. A folyosón a képviselők napilapokat és hetilapokat vesznek el egy pultról. Képviselők a Beszélővel, Eke Károly, Hegedűs István, Rajk László, Áder János, Csurka István, Békesi László, Kőszeg Ferenc stb. Kampányfilm.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-06, Duration: 21 min. 1 sec.
digital - video #201
305-0-3:201/1
305-0-3.1990-053_90-52
Ruzomberok
Ruzomberok
Ruzomberok. Demonstration demanding an independent Slovakian state. National commemoration of Andrej Hlinka. Church service. Ceremonial speeches. Images of Andrej Hlinka. Interview with František Mikloško.
Ruzomberok. Demonstráció a független szlovák államért. Nemzeti megemlékezés Andrej Hlinkáról. Istentisztelet. Ünnepi beszédek. Andrej Hlinka képek. Interjú František Mikloškóval.
raw material, Slovak language, Date of Production: 1990, Duration: 01:12:30
Digital - Video #201
305-0-3:201/15
Ruzomberok
Ruzomberok
Ruzomberok. Demonstration demanding an independent Slovakian state. National commemoration of Andrej Hlinka. Church service. Ceremonial speeches. Images of Andrej Hlinka. Interview with František Mikloško.
Ruzomberok. Demonstráció a független szlovák államért. Nemzeti megemlékezés Andrej Hlinkáról. Istentisztelet. Ünnepi beszédek. Andrej Hlinka képek. Interjú František Mikloškóval.
raw material, Slovak language, Date of Production: 1990-08-26, Duration: 72 min. 30 sec.
digital - video #202
305-0-3:202/1
305-0-3.1990-054_90-53
Ruzomberok
Ruzomberok
Ruzomberok. Demonstration demanding an independent Slovakian state. National commemoration of Andrej Hlinka. National anthem. Folk music. Ceremonial speeches.
Ruzomberok. Demonstráció a független szlovák államért. Nemzeti megemlékezés Andrej Hlinkáról. Himnusz. Népi hangszerszóló. Ünnepi szónoklatok.
raw material, Slovak language, Date of Production: 1990, Duration: 00:54:00
digital - video #203
305-0-3:203/1
305-0-3.1990-055_90-54
The Retrial of Miklós Fehér
Dr. Fehér Miklós perújrafelvétele
Open session of the Presidential Council of the Supreme Court. Retrial of veterinarian Dr. Miklós Fehér charged with war crimes and of not fulfilling central plans. Defense lawyer István Nehéz-Posony. Presentation of the case and the verdict of 1953. Appeal by the prosecutor. The defense gives proof of show trial, and requests acquittal on the ground of lack of criminal act. Comment by Dr. Miklós Fehér, acquittal verdict.
A Legfelsőbb Bíróság Elnöki Tanácsának nyilvános ülése. A háborús és terv-bűncselekményért elítélt dr. Fehér Miklós állatorvos perújrafelvétele. A megbízott védő Nehéz-Posony István. Az 1953-as ügy és az ítélet ismertetése. Az ügyészség óvása. A védelem bizonyítja, hogy dr. Fehért koncepciós perben ítélték el, és felmentését kéri bűncselekmény hiányára hivatkozva. Dr. Fehér Miklós hozzászólása, felmentő ítélet.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:53:05
Digital - Video #203
305-0-3:203/2
The Retrial of Miklós Fehér
Dr. Fehér Miklós perújrafelvétele
Open session of the Presidential Council of the Supreme Court. Retrial of veterinarian Dr. Miklós Fehér charged with war crimes and of not fulfilling central plans. Defense lawyer István Nehéz-Posony. Presentation of the case and the verdict of 1953. Appeal by the prosecutor. The defense gives proof of show trial, and requests acquittal on the ground of lack of criminal act. Comment by Dr. Miklós Fehér, acquittal verdict.
A Legfelsőbb Bíróság Elnöki Tanácsának nyilvános ülése. A háborús és terv-bűncselekményért elítélt dr. Fehér Miklós állatorvos perújrafelvétele. A megbízott védő Nehéz-Posony István. Az 1953-as ügy és az ítélet ismertetése. Az ügyészség óvása. A védelem bizonyítja, hogy dr. Fehért koncepciós perben ítélték el, és felmentését kéri bűncselekmény hiányára hivatkozva. Dr. Fehér Miklós hozzászólása, felmentő ítélet.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-08-28, Duration: 53 min. 5 sec.
digital - video #204
305-0-3:204/1
305-0-3.1990-056_90-55
Vatra Romaneasca
Vatra Romaneasca
Târgu Mureș. Footage of the everyday life of a Vatra Romaneasca organization.
Marosvásárhely. Felvételek egy Vatra Romaneasca szervezet életéből.
raw material, Romanian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:35:30
305-0-3:204/2
305-0-3.1990-056_90-55
Democratic Alliance of Hungarians in Romania
Romániai Magyar Demokrata Szövetség RMDSZ
Interview with one of the leaders of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania in Târgu Mureș.
Interjú a marosvásárhelyi Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) egyik vezetőjével.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:04:14
Digital - Video #204
305-0-3:204/3
Vatra Romaneasca
Vatra Romaneasca
Marosvásárhely. Footage of the everyday life of a Vatra Romaneasca organization.
Marosvásárhely. Felvételek egy Vatra Romaneasca szervezet életéből.
raw material, Romanian language, Date of Production: 1990-08-30, Duration: 35 min. 30 sec.
305-0-3:204/4
Democratic Alliance of Hungarians in Romania
Romániai Magyar Demokrata Szövetség RMDSZ
Interview with one of the leaders of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania in Marosvásárhely.
Interjú a marosvásárhelyi Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) egyik vezetőjével.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-08-30, Duration: 64 min. 14 sec.
digital - video #205
305-0-3:205/1
305-0-3.1990-057_90-56
Vatra Romaneasca
Vatra Romaneasca
Târgu Mureș. Demonstration of Vatra Romaneasca on the anniversary of the Second Vienna Award. Statue of Avram Iancu. Candles, flowers, ceremonial speech, church service. Children with balloons and Vatra Romaneasca flags. Vatra president Radu Ceontea. Vatra commemoration in the Culture Palace, speeches.
Marosvásárhely. A Vatra Romaneasca demonstrációja a második bécsi döntés évfordulóján. Avram Iancu szobor. Mécsesek, virágok, ünnepi beszéd, egyházi szertartás. Gyerekek lufival és Vatra Romaneasca zászlóval. Radu Ceontea, a Vatra elnöke. Vatra ünnep a Kultúrpalotában, felszólalások.
raw material, Romanian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:51:00
digital - video #206
305-0-3:206/1
305-0-3.1990-058_90-57
Delivering Books to Transylvania
Erdélyi könyvszállítmány
A truckload of books is transported to Transylvania. Temesvár. Portrait of 85-year-old Béla Székely. Unloading the books and statues intended for the exhibition from the truck. Conversation with a Romanian professor, who is helping the Hungarian delivery, about liberalism, minorities, nationality policy. Talking with an actress about shows for children. Reception of books in Béla Bartók Theoretical Lyceum. Ferenc Halász biology teacher talks about what will happen to the books.
Egy kamionnyi könyvszállítmány útja Erdélybe. Temesvár. Portré a 85 éves Székely Béla bácsiról. A könyvek és a kiállításra készített szobrok kipakolása a kamionból Temesváron. Beszélgetés egy román professzorral, aki segíti a magyar szállítmány útját; liberalizmus, kisebbségek, nemzetiségi politika. Beszélgetés egy színésznővel gyerekelőadásokról. A könyvek átvétele a Bartók Béla Elméleti Líceumban. Beszélgetés Halász Ferenc biológia tanárral a könyvek sorsáról.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:55:24
305-0-3:206/2
305-0-3.1990-058_90-57
Black March for the Roma in Târgu Mureș
Marosvásárhelyi cigányok Fekete március
Roma from villages on the Maros river imprisoned in Black March, 1990. Representation of the Roma, informants among them, benefits that disappeared. György Carculea and his family.
Az 1990 Fekete márciusa miatt börtönbe zárt Maros menti cigányok. A cigányság érdekképviselete, besúgók a cigányok közt, eltűnt segélyek. Carculea György és családja.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:47:45
305-0-3:206/3
305-0-3.1990-058_90-57
Petőfi Monument in Fehéregyháza
Fehéregyháza Petőfi-emlékmű
The damaged Petőfi Monument in Fehéregyháza. Talking with locals about the future of Hungarians in Transylvania.
A megrongált fehéregyházi Petőfi-emlékmű. Beszélgetés a helyiekkel az erdélyi magyarok jövőjéről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:22:14
Digital - Video #206
305-0-3:206/4
Petőfi Monument in Fehéregyháza
Fehéregyháza Petőfi-emlékmű
The damaged Petőfi Monument in Fehéregyháza. Talking with locals about the future of Hungarians in Transylvania.
A megrongált fehéregyházi Petőfi-emlékmű. Beszélgetés a helyiekkel az erdélyi magyarok jövőjéről.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 22 min. 14 sec.
digital - video #207
305-0-3:207/1
305-0-3.1990-059_90-59
Petőfi Monument in Fehéregyháza, on the Way to Gyimesközéplok
Fehéregyháza Petőfi-emlékmű, útban Gyimesközéplokra
Fehéregyháza. The damaged Petőfi Monument. Conversation by the statue. The role of Vatra in the damage. River shore, Nagy-Küküllő, every day life, women washing rugs. Burnt out house by the road. Cattle fair, pigs in the trunk. Gyimesközéplok. Talking with the chief librarian. Hungarian donation of books. Footage of the school and locals. The Gyimes landscape.
Fehéregyháza. A megrongált fehéregyházi Petőfi-emlékmű. Beszélgetés a szobornál. A Vatra szerepe a szoborrongálásokban. Folyópart, Nagy-Küküllő, életképek, rongyszőnyegmosó asszonyok. Kiégett ház az út mentén. Állatvásár, malacok a csomagtartóban. Gyimesközéplok. Beszélgetés a könyvtár vezetőjével. A magyar könyvszállítmányról. Képek a gyimesközéploki iskoláról, a helyiekről. Gyimesi táj.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:57:16
305-0-3:207/2
305-0-3.1990-059_90-59
Gypsy Democratic Alliance
A Cigány Demokrata Szövetség
Interview with the representatives of the Gypsy Democratic Alliance. The problems of the Roma in Romania, lack of parliamentary representation. Aid delivery. The membership and leaders in Maros County. Opinion on Black March. Minority rights after the revolution.
Beszélgetés a Cigány Demokrata Szövetség képviselőivel. A cigányság problémáiról Romániában, a parlamenti képviselet hiánya. Segélyszállítmányok sorsa. Maros megyei tagság, vezetőség, legitimitás. A Fekete március megítélése. Kisebbségi jogok a forradalom óta.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 02:06:43
Digital - Video #207
305-0-3:207/5
Petőfi Monument in Fehéregyháza, on the Way to Gyimesközéplok
Fehéregyháza Petőfi-emlékmű, útban Gyimesközéplokra
Fehéregyháza. The damaged Petőfi Monument. Conversation by the statue. The role of Vatra in the damage. River shore, Nagy-Küküllő, every day life, women washing rugs. Burnt out house by the road. Cattle fair, pigs in the trunk. Gyimesközéplok. Talking with the chief librarian. Hungarian donation of books. Footage of the school and locals. The Gyimes landscape.
Fehéregyháza. A megrongált fehéregyházi Petőfi-emlékmű. Beszélgetés a szobornál. A Vatra szerepe a szoborrongálásokban. Folyópart, Nagy-Küküllő, életképek, rongyszőnyegmosó asszonyok. Kiégett ház az út mentén. Állatvásár, malacok a csomagtartóban. Gyimesközéplok. Beszélgetés a könyvtár vezetőjével. A magyar könyvszállítmányról. Képek a gyimesközéploki iskoláról, a helyiekről. Gyimesi táj.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-08, Duration: 57 min. 16 sec.
305-0-3:207/6
Gypsy Democratic Alliance
A Cigány Demokrata Szövetség
Interview with the representatives of the Gypsy Democratic Alliance. The problems of the Roma in Romania, lack of parliamentary representation. Aid delivery. The membership and leaders in Maros County. Opinion on Black March. Minority rights after the revolution.
Beszélgetés a Cigány Demokrata Szövetség képviselőivel. A cigányság problémáiról Romániában, a parlamenti képviselet hiánya. Segélyszállítmányok sorsa. Maros megyei tagság, vezetőség, legitimitás. A Fekete március megítélése. Kisebbségi jogok a forradalom óta.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990-08, Duration: 126 min. 43 sec.
digital - video #208
305-0-3:208/1
305-0-3.1990-060_90-60
Demonstration by Katalizátor Iroda
A Katalizátor Iroda demonstrációja
Underpass at Astoria, Budapest. Demonstration by Katalizátor Iroda. Banners: Booksellers Are Not Criminals; Free Printing and Sales. Dialogue between Ádám Modor and the police. Civil disobedience, occupying public space, selling books and newspapers without permit. Conflict with the Hungarian Post and book dealers. Opinion of passers by.
Astoria aluljáró. A Katalizátor Iroda demonstrációja. Transzparensek: Könyvárusok nem bűnözők, Szabad nyomtatás, terjesztés. A kivezényelt rendőrök és Modor Ádámék párbeszéde. Polgári engedetlenség, közterületfoglalás, területfoglalási engedély nélküli könyv-és újságárusítás. Ellentét a postával, az állami könyvterjesztőkkel. A járókelők véleménye.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:10:24
305-0-3:208/2
305-0-3.1990-060_90-60
Budapest Technical University
Budapesti Műszaki Egyetem
Footage of the every day life of the university. Its institutions, buildings, sports facilities, swimming pool, tennis court. National Technical Information Center and Library.
Képek a Műegyetem életéből. Az egyetem intézményei, épületei, kollégiumok, sport a Műegyetemen, uszoda, teniszpálya; az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 01:14:23
305-0-3:208/3
305-0-3.1990-060_90-60
Road Accident
Közlekedési baleset
A wrecked Skoda car. Scene investigation, fire brigade, ambulance, police, brake traces.
Szabálytalanul előző Skoda egy ház oldalának ütközöve. Helyszínelés. Tűzoltók, mentők, rendőrök, féknyomok.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1990, Duration: 00:08:48
digital - video #209
305-0-3:209/1
305-0-3.1990-061_90-61
Demonstration of the Danube Circle with Torches
A Duna-kör fáklyás tüntetése
Demonstration in front of the Technical University and march with torches along the Danube. Human chain, protest against the Gabčíkovo–Nagymaros Dam. Demanding a referendum. Demonstration in front of the Parliament.
Tüntetés a Műszaki Egyetem előtt és fáklyás felvonulás a rakparton. Élőlánc a Duna Kör részvételével. A bős–nagymarosi vízlépcső elleni tüntetés. Népszavazás követelése. Tüntetés az Országház előtt.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1988, Duration: 00:09:30
305-0-3:209/2
305-0-3.1990-061_90-61
We Want Democracy! Demonstrations in Hungary
Demokráciát! tüntetések Magyarországon
Miscellaneous content: demonstration against the Danube dam; commemoration of the 1956 revolution; March 15, 1989; human chain; Romanian revolution.
Vegyes tartalom: vízlépcső elleni tüntetés, 1956-os tüntetés, 1989. március 15., élőlánc, román forradalom.
raw material, Hungarian language, Date of Production: 1989, Duration: 00:14:53
305-0-3:209/3
305-0-3.1990-061_90-61
Eviction in Hámán Kató Street, Budapest
Kilakoltatás, Budapest, Hámán Kató utca
42, Hámán Kató Street, District 9, Budapest. Eviction of a squatter family with 7 children. The authorities have thrown furniture and bed cloths out into the courtyard. N