HU OSA 409 Voices of the 20th Century Archive (A 20. század Hangja Archívum)

Identity statement

Reference code
HU OSA 409
Title
Voices of the 20th Century Archive
Date(s)
1970 - 2010
Description level
Fonds
Extent and medium (estimated)
This continuously expanding collection contains eleven major collections including hard copy interview transcripts, sound recordings on mini DV, beta cassettes, approximately 20 linear meters of materials and 0.8 TB of digital surrogates.
Extent and medium (processed)
75 Archival box, 9.38 linear meters

Context

Name of creator(s)
Huszadik Század Hangja Kutatóműhely
Archival history
In 2009 the Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences brought to life The 20th Century Voices Research Group to curate the documentary heritage of Hungarian sociology. The group’s mission is to identify endangered research documentation (sound recordings, tapes, transcribed interviews, movies, etc.) in the possession of individual researchers or research institutes in order to preserve them as an archival collection. Since 2009 the members of the research group have been negotiating with a number of collectors and creators.

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
The collection is organized according to research projects named after the principal investigator or the subject of the research. These projects constitute the subfonds structure, and within each subfonds we have several series on more specific sub-topics. The collection includes a qualitative research documentation, structured interviews starting from the 1970s. The unedited "raw data" provide valuable insight into the everyday life of the Communist regime in Hungary. The physical materials can be explored in the Research Room, while digital copies are available in the digital repository http://voices.osaarchivum.org/ .
Appraisal, destruction and scheduling information
In the course of processing duplicates have been removed.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
The collection is open for research.
Conditions governing reproduction
A dokumentumok másolása kizárólag a donor engedélyével, kutatási vagy oktatási célból lehetséges.
Physical characteristics and technical requirements
Both hard copy and digital records are open for research.

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 409
Cím
A 20. század Hangja Archívum
Idő(kör)
1970 - 2010
Leírás szintje
Fonds
Terjedelem, adathordozók (becsült)
A folyamatosan bővülő gyűjtemény interjúátiratokat, szociológiai esettanulmányokat, hang- és mini DV illetve beta videófelvételeket tartalmaz. A fizikai gyűjtemény 20 folyóméter, ezekről 0.8 terabyte másolat készült.
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
75 levéltári doboz, 9.38 folyóméter

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Az iratképző(k) neve
Huszadik Század Hangja Kutatóműhely
A megőrzés története
A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete 2009-ben indította útjára a 20. század Hangja Kutatóműhelyt a magyar szociológia történeti hagyatékát képező dokumentumok kezelésére. A csoport küldetése a veszélybe került, magán- vagy intézményi tulajdonban lévő kutatási dokumentációk (hangfelvételek, interjúátiratok, mozgóképek stb.) azonosítása és archívumi gyűjteményként való védelmére. A csoport tagjai 2009 óta tárgyalásokat folytatnak a dokumentumok gyűjtőivel és keletkeztetőivel.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
A gyűjtemény rendezése kutatási projektek alapján, a kutatási csoport vezetőjének megnevezésével történt. Ezek a projektek alkotják a gyűjtemény állagstruktúráját, az állagok kutatási témák szerint rendezett sorozatokba kerültek. A gyűjtemény kvalitatív kutatási dokumentációt, interjúkat tartalmaz a 70-es évektől kezdődően. A szerkesztetlen anyagok betekintést nyújtanak a magyarországi kommunizmus mindennapjaiba. A fizikai gyűjtemény az OSA Archivum kutatótermében megtekinthető, a digitalizált változat pedig az elektronikus tárhelyen elérhető: http://voices.osaarchivum.org/
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
A feldolgozás során a másolatok eltávolításra kerültek.
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet
A gyűjtemény szabadon kutatható.
Reprodukciós korlátozások
A dokumentumok másolása kizárólag a donor engedélyével, kutatási vagy oktatási célból lehetséges.
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
A fizikai és digitális dokumentumok egyaránt kutathatók.