HU OSA 356 Pál Schiffer Personal Papers (Schiffer Pál iratai)

Identity statement

Reference code
HU OSA 356
Title
Pál Schiffer Personal Papers
Date(s)
1964 - 2001
Description level
Fonds
Extent and medium (estimated)
44 archival boxes approx. 10 photo albums
Extent and medium (processed)
49 Archival box, 6.13 linear meters
1 VHS, 0.03 linear meters
1 Archival card box, 0.32 linear meters

Context

Name of creator(s)
Schiffer, Pál
Archival history
Following the death of the filmmaker, Pál Schiffer's personal papers were inherited and stored by the daughter of the artists, and by a close friend and former colleague, Vera Pécsi. The Open Society Archives received the manuscripts, letters, press clipings, periodicals and photos in 2004. The colection was processed in 2005. Attempts were made to acquisit the rest of the archival materials of Schiffer's from MOKÉP, without success.

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
The collection includes the documentation of Schiffer's own film works from his early non-fiction films to his last feature length documentaries and film series. Records of his activities as a prominent public figure, and activist in the civil society form part of the collection, too. Manuscripts, dialogue lists, screenplays, documentation of film production, promotional materials, program brochures, press clippings, personal letters and official correspondence reflect on his activities as a filmmaker, as a membr of the opposition and as an active figure in social, film professional and civil organizations. Saját filmjeinek és a filmes közéletben betöltött szerepének, illetve a Kádár-kori és a rendszerváltás körüli politikai, valamint a filmszakmában lejátszódó változások dokumentációja a gyűjtemény. A hagyaték tartalmazza a MAFILM Hiradó- és Dokumentumfilm Stúdióban, a Balázs Béla Stúdióban, a Magyar Televíziónál, valamint a MOKÉP-nél és a Hunnia Filmstúdióban készített dokumentum- és kísérleti filmjeinek dokumnetációját. Az ellenzéki mozgalmak tevékenységében aktívan részt vett, a hagyaték ezt is dokumentálja. A Magyar Filmklubok Szövetsége, a Nyilvánosság Klub, a Magyar Történelmi Filmalapítvány, valamint a Hunnia Filmstúdió tisztségviselőjeként végzett munkájához kapcsolódó anyagokat is tartalmazza a hagyaték.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
Open to the public.
Conditions governing reproduction
A jogok, különösen a fotók copyright-ja ügyében konzultáljon a Kutatótermi szolgálattal.
Languages
English, French, Hungarian

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 356
Cím
Schiffer Pál iratai
Idő(kör)
1964 - 2001
Leírás szintje
Fonds
Terjedelem, adathordozók (becsült)
44 levéltári doboz kb. 10 fotó album
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
49 levéltári doboz, 6.13 folyóméter
1 videókazetta VHS, 0.03 folyóméter
1 levéltári kártyadoboz, 0.32 folyóméter

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Az iratképző(k) neve
Schiffer, Pál
A megőrzés története
Schiffer 2001-ben bekövetkezett halála után a hagyaték a rendező lánya, Schiffer Kata, valamint az egykori barát és munkatárs, a közgazdász Pécsi Vera tulajdonába került. Az OSA Archívum 2004-ben vette át a filmrendező maga-rendszerezte hagyatékát: túlnyomórészt kéziratokat, forgatókönyveket, kutatási anyagokat, szociológiai tanulmányokat, aprónyomtatványokat, magán- és közügyekben írott és kapott leveleket, filmfotókat, stand és premier fotókat, albumokat, sajtókivágatokat, filmtörténeti és filmelméleti tanulmányokat, szamizdatot – egy alkotó ember papírhagyatékát. A mintegy hét folyóméternyi levéltári anyagot 2005-ben dolgozta fel egy kutató. 2005 és 2007 között történtek kísérletek a papír hagyaték másik, Hunnia Filmstúdióban maradt felének beszerzésére – sikertelenül.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
A gyűjtemény a filmrendező Schiffer Pál (1939-2001), a magyar szociológiai dokumentumfilm meghatározó alakjának hagyatéka. Saját filmjeinek, valamint filmes közéletben betöltött szerepének részletező dokumentációja. A szociológiai dokumentumfilmes Schiffer a Kádár-kori és a rendszerváltás körüli politikai, valamint a filmszakmában az 1989-es rendszerváltás idején lejátszódó változások megragadásra törekedett. A hagyaték tartalmazza a MAFILM Híradó- és Dokumentumfilm Stúdióban, a Balázs Béla Stúdióban, a Magyar Televíziónál, valamint a MOKÉP-nél és a Hunnia Filmstúdióban készített dokumentum- és kísérleti filmjeinek dokumentációját: kéziratokat, forgatókönyveket, újságkivágatokat, szociológia tanulmányokat, levelezést, filmfesztiválok brosúráit és filmjeinek sajtóvisszhangját, cenzúra iratokat, valamint fénykép sorozatokat és standfotókat, azok albumait. Csaknem négy évtizedes filmes pályafutása során a paraszti élet változásait, a cigány kisebbség lakhatási, munka- és iskoláztatási körülményeit, valamint a munkásélet változásait kutatta és dolgozta föl. Kutató- és alkotótársai a kor jelentős (többnyire ellenzéki) szociológusai, társadalomkutatói, többek között Csalog Zsolt, Havas Gábor, Kemény István, Magyar Bálint, Pécsi Vera, Solt Ottilia. Schiffer első jelentős dokumentumfilmje, a Fekete vonat (1970), a Szabolcs megye és Budapest között ingázó kétlaki életet élő cigány munkásemberek élet-, munka- és családi körülményeit mutatja be. Hosszú évek kutatásaival járta körül a magyarországi cigányok iskoláztatási- és lakáskörülményeit, asszimilációjukat, és készített látleletet a klasszikus szociológiai dokumentumfilmes műfajban. (Faluszéli házak, 1972; Mit csinálnak a cigánygyerekek? 1973). A Hunnia Filmstúdióban készült első dokumentum-játékfilmje, a Cséplő Gyuri (1978), az ún. szituációs dokumentumfilmezés egyik legfontosabb darabja. A 80-as években sokrészes filmszociográfiát készített a paraszti élet és a magyar mezőgazdaság átalakulásáról (Kovbojok, 1985; A Dunánál, 1987). 1989 környékén a közelmúlt történelmi tabuit és traumáit kutatta múltfeltáró dokumentumfilmjeiben (Engesztelő 1956-1989, 1989). A rendszerváltás után nagy ívű sorozatban dolgozta fel a munkásélet változásait, a székesfehérvári szocialista mintaüzem, a Videoton gyár átszervezése-bezárása következményeit, a gyári munkások, szocialista brigádokban dolgozók túlélési stratégiáit, az egyéni vállalkozóvá válás stációit és folyamatát, a munkanélküliséggel küzdők életét. (A Videoton sztori I–III., 1993; Elektra, avagy: Bevezetés a kapitalizmus politikai gazdaságtanába, 1995; Törésvonalak I–III., 1998) A sorozat a rendszerváltás utáni gazdasági változások hiteles és alapos krónikája. Schiffer aktív közéleti szereplő: 1986-tól a Magyar Filmklubok Szövetsége alapító alelnöke, 1993-tól elnöke. 1993–1994-ben a Nyilvánosság Klub ügyvivője. 1992-től 1998-ig a Magyar Történelmi Filmalapítvány kurátora. A hagyaték az itt végzett munkájához kapcsolódó anyagokat is tartalmazza. 1994-től haláláig a Hunnia Filmstúdióban producerként is dolgozott.
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet
Szabadon kutatható.
Reprodukciós korlátozások
A jogok, különösen a fotók copyright-ja ügyében konzultáljon a Kutatótermi szolgálattal.
Nyelv, írásrendszer
English, French, Hungarian