HU OSA 368-2 Media and Public Activities During Emigration (Média- és közéleti tevékenység az emigrációban)

Identity statement

Reference code
HU OSA 368-2
Title
Media and Public Activities During Emigration
Date(s)
1977 - 1990
Description level
Subfonds
Extent and medium (processed)
8 Archival box, 1.0 linear meters

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
His professional career blocked, in January 1977 István Kemény emigrated to Paris. From January 1978 to September 1990 he was a researcher at the Maison des sciences de l'homme and the Écoles des Hautes Études en Scienes Sociales, and acted as an advisor to the Fondation pour une entraide intellectuelle européenne. He first learnt in Paris that his one-time disciples and colleagues, considering themselves Kemény’s intellectual heirs, were continuing his work with an ever-sharper political edge. His old colleagues kept in touch with him by telephone or personal visits, and he had lively contacts with émigré Hungarian intellectuals. While his main job was at the research center, he was also busy writing in Hungarian, French and English, as well as making programs for Radio Free Europe. He actively participated in founding and editing Magyar Füzetek, launched in Paris in 1978, and regularly wrote about the activities of the opposition in the well-known Hungarian paper Irodalmi újság, which was then based in Paris Kemény published a large number of studies on Hungary in English, French and German periodicals, as well as a book in French on Hungarian workers. For many years he was a member of the editorial board of L’Alternative, where he organized the translation of Samizdat articles. Until as late as the changes in 1989 he was forbidden to enter Hungary. After that he planned to divide his life between Paris and Budapest, but eventually stayed in Hungary. The sub-fonds consists of the transcripts of Radio Free Europe programs on which Kemény worked; at the same time, one series includes some of the writings he published during his émigré years, including issues of Magyar Füzetek and Irodalmi újság as well as French and English papers.
Appraisal, destruction and scheduling information
During the course of processing no materials have been removed.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
The collection is open for research. General restrictions apply.
Conditions governing reproduction
Az OSA kutatótermében oktatási és kutatási célra digitálisan másolható.
Physical characteristics and technical requirements
The series contains paper documents of good physical condition.

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 368-2
Cím
Média- és közéleti tevékenység az emigrációban
Idő(kör)
1977 - 1990
Leírás szintje
Subfonds
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
8 levéltári doboz, 1.0 folyóméter

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
Magyarországi szakmai ellehetetlenülését követően Kemény István 1977. januárjában Párizsba emigrált, ahol 1978. januárjától 1981-ig a Maison des sciences de l'homme, majd 1990. szeptember végéig az Ecoles des Hautes Etudes en Scienes Sociales kutatója, valamint magyar tanácsadóként közreműködött a Foundation pour une entraide intellectuelle européenne-nél. Már Párizsban élt, amikor először értesült arról, hogy egykori tanítványi és munkatársai az ő szellemi örököseinek tartva magukat, egyre élesebb politikai arculattal folytatják munkájukat. Egykori munkatársai telefonon és személyesen többször megkeresték, emellett élénk kapcsolatot ápolt az emigrációban élő magyar értelmiséggel. Elsősorban a kutatóközpontban dolgozott, de folyamatosan publikált írásban magyarul, franciául és angolul, emellett a Szabad Európa Rádió külső munkatársaként műsorokat állított össze. A Párizsban 1978-tól megjelenő Magyar Füzetek megalapításának és szerkesztésének tevékeny szereplője volt, emellett a nagyobb múltra visszatekintő, akkoriban párizsi székhelyű Irodalmi Újság is közölte írásait. Mindvégig folyamatosan tájékoztatást adott a magyarországi ellenzék tevékenységéről. A magyar viszonyokról igen sok tanulmányt tett közzé angol, francia és német folyóiratokban, franciául könyvet is jelentetett meg a magyar munkásokról. Több évig tagja a L’Alternative szerkesztőségének, ahol szamizdat cikkek fordítását is szervezte és végezte. Az 1989-es fordulatig nem járhatott Magyarországon. Visszatérésekor úgy tervezte, hogy megfelezi az életét Párizs és Budapest között. Végül Magyarországon maradt. Az állag a Szabad Európa Rádió azon műsorainak leiratait tartalmazza, melyek készítésében Kemény István tevékenyen részt vett, emellett egy sorozatban megtalálható az emigrációs időszak nyomtatásban megjelent anyagainak egy része, köztük a Magyar Füzetek és az Irodalmi Újság egyes számai, emellett francia és angol publikációk.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
A feldolgozás során selejtezés nem történt.
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet
Az általános kutatási korlátozások érvényesek. A gyűjtemény az OSA kutatótermében megtekinthető.
Reprodukciós korlátozások
Az OSA kutatótermében oktatási és kutatási célra digitálisan másolható.
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
A gyűjtemény jó állapotú papír dokumentumokat tartalmaz.