HU OSA 368-3 State Security Surveillance and Court Records (Állambiztonsági megfigyelési és bírósági iratok)

Identity statement

Reference code
HU OSA 368-3
Title
State Security Surveillance and Court Records
Date(s)
1949 - 1989
Description level
Subfonds
Extent and medium (processed)
3 Archival box, 0.38 linear meters

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
István Kemény came into the sights of the state security organizations during two meetings of the Petőfi Circle. After the crushing of the 1956 revolution, Kemény was tried in the case of László Kardos and accomplices and found guilty of participation in conspiring to topple the state and social system of the people’s democracy. He was sentenced to four years in prison, but amnestied after two years, of which he spent 15 months in solitary confinement. Kemény requested state security and court documents relating to László Kardos and his friends in the framework of a 2005 research project. The first series consists of the documents of the Ministry of Internal Affairs on 1956, including the proceedings against László Kardos and accomplices as well as the closely related case of István Bibó and accomplices. The second series holds state security documents related to the democratic opposition in the 1980s rather than to 1956.
Appraisal, destruction and scheduling information
During the course of processing no materials have been removed.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
The collection is open for research. General restrictions apply.
Conditions governing reproduction
Az OSA kutatótermében oktatási és kutatási célra digitálisan másolható.
Physical characteristics and technical requirements
The series contains paper documents of good physical condition.

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 368-3
Cím
Állambiztonsági megfigyelési és bírósági iratok
Idő(kör)
1949 - 1989
Leírás szintje
Subfonds
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
3 levéltári doboz, 0.38 folyóméter

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
Az 1956-os forradalom leverését követően a Kardos László és társai elleni állambiztonsági és büntetőügyi eljárás keretein belül Kemény Istvánt is bűnösnek találták a népi demokrácia állami és társadalmi rendszerének megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvétel vádjában. Az állambiztonság figyelmét a Petőfi kör két vitája során, még tanárként keltette fel. Négy évre ítélték, de két év elteltével amnesztiával szabadult, tizenöt hónapot magánzárkában töltött. Jóval az események után, 2005-ben egy kutatás keretein belül kikérte a Kardos Lászlóra és társaira vonatkozó állambiztonsági és bírósági dokumentumokat. Az első sorozat az 1956-os eseményekkel kapcsolatban keletkezett belügyi iratok találhatók. Ennek része a Kardos László és társai elleni, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó, Bibó István és társai elleni eljárás anyagai is. A második sorozatban az egyéb, 1956-hoz nem szorosan kapcsolódó, főleg későbbi demokratikus ellenzéki ügyekhez köthető állambiztonsági iratok találhatók.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
A feldolgozás során selejtezés nem történt.
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet
Az általános kutatási korlátozások érvényesek. A gyűjtemény az OSA kutatótermében megtekinthető.
Reprodukciós korlátozások
Az OSA kutatótermében oktatási és kutatási célra digitálisan másolható.
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
A gyűjtemény jó állapotú papír fénymásolatokat tartalmaz.