HU OSA 368-4 Articles on Public Policies (Közéleti és szakpolitikai cikkek)

Identity statement

Reference code
HU OSA 368-4
Title
Articles on Public Policies
Date(s)
1944 - 2008
Description level
Subfonds
Extent and medium (processed)
3 Archival box, 0.38 linear meters

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
The subfond contains publications by István Kemény on public life and politics around and after the Hungarian transition. These publications were mainly intended to put the results of research projects carried out by Kemény into practice and bring them into mainstream political discourse. Reactions to everyday political events can also be found among the articles too. The first series of the subfond contains mainly press clippings and preparatory notes. The second series includes handwritten preparatory manuscripts for the Hungarian service of the BBC.
Appraisal, destruction and scheduling information
During the course of processing no materials have been removed.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
The collection is open for research. General restrictions apply.
Conditions governing reproduction
Az OSA kutatótermében oktatási és kutatási célra digitálisan másolható.
Physical characteristics and technical requirements
The series contains paper documents of good physical condition.

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 368-4
Cím
Közéleti és szakpolitikai cikkek
Idő(kör)
1944 - 2008
Leírás szintje
Subfonds
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
3 levéltári doboz, 0.38 folyóméter

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
Az állag Kemény István a rendszerváltás körül és azt követően keletkezett magyarul megjelent közéleti és szakpolitikai publikációit tartalmazza. Ezek főként a tudományos pályája eredményeinek gyakorlatba és széleskörű társadalmi diskurzusba való áthelyezését szolgálták, de ezek mellett megtalálhatók a napi politikai eseményekre adott reflexiók. Az állag első sorozata főleg újságkivágásokat és előkészítő anyagokat tartalmaz. A második sorozatban a BBC magyar nyelvű adásának 1991-es rádióműsoraihoz küldött kézzel írt előkészületi anyagai találhatók.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
A feldolgozás során selejtezés nem történt
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet
Az általános kutatási korlátozások érvényesek. A gyűjtemény az OSA kutatótermében megtekinthető.
Reprodukciós korlátozások
Az OSA kutatótermében oktatási és kutatási célra digitálisan másolható.
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
A gyűjtemény jó állapotú papír kiadványokat és kéziratokat tartalmaz.