HU OSA 375 Péter Pallai Collection (Pallai Péter gyűjteménye)

Identity statement

Reference code
HU OSA 375
Title
Péter Pallai Collection
Date(s)
1938 - 1988
Description level
Fonds
Extent and medium (processed)
3 Archival boxes, 0.38 linear meters
5 Oversized box (40 cm), 2.0 linear meters

Context

Name of creator(s)
Pallai, Péter
Archival history
The collection was accumulated by Péter Pallai during the 1980s. One set of the materials comes from the BBC‘s Written Archives, while the Foreign Office materials are from the British Museum's Archive. The latter were confidential and disclosed to the public only after a 30 year moratorium. Before he donated it to the Blinken OSA Archive in 2018, Péter Pallai kept his documentation private.

Content and structure

Scope and Content (Narrative)
Péter Pallai worked as journalist at the BBC Hungarian Service for almost 40 years. As a student, he took part in the Hungarian Uprising of 1956. Shortly after, he fled to London. Over the years, Pallai documented his own and the work of colleagues at the BBC Hungarian Service, dated between 1956 and 1988. The first series, named „Interviews and Research Documentation on Soviet Influence and the Emergence of the One-party System in Hungary until 1956 and Events Preceding the 1956 Uprising” includes interview transcripts with Hungarian politicians. These interviews are related to Hungarian politics from the interwar period until the revolution in 1956 and its immediate aftermath. Most of the documents are background material to BBC broadcasts. The second series, „Documents on the Situation of Hungary during the Second World War and after from the BBC Written Archives and British Press Publications“, comprises various background materials for BBC broadcasts, among others, the daily press review. The documents from the BBC Written Archives include notes and transcripts prepared by BBC journalists for broadcasts. The series contains a chronology of British Press Publications, found at the British Library Archive. Furthermore, the series includes a study of the University of London on Hungarian students in Great Britain (1959), in which Pallai himself participated. The third series, a substantial part of the collection, contains confidential communiques of the British Foreign Office, entitled „Correspondence of the British Foreign Office on Eastern Europe between 1938 and 1957“. These three large-sized boxes contain secret exchanges between various Foreign Legations from Budapest, Belgrade, Istanbul to New York and London, between 1938 and 1957. It also includes a dissertation by Michael Burd entitled “Foreign Office Attitudes towards the Soviet Union (1982)“. The fourth series „Correspondence of the US Department of State in 1946-1947“ consists of two folders with confidential telegrams of the American Department of State about an official visit of the Hungarian Governmental Delegation to the USA and its aftermath.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
Partially restricted
Languages
English, Hungarian, Polish
Physical characteristics and technical requirements
The collection contains photocopied and typewritten documents of good physical condition. Some of the documents are oversized, these are preserved in their original form.

Allied materials

Publication note
Pallai, Péter - Sárközi, Mátyás: A szabadság hullámhosszán - Az 1956-os magyar forradalom története - Az 1956-os magyar forradalom története a BBC elmondásában [At the Wavelength of Freedom - The Story of the 1956 Revolution - As Told by the BBC], (Helikon, Budapest, 2006.) Pallai, Péter - Sárközi Mátyás: Némi demokráciától a népi demokráciáig (1945-1948) [From Some Democracy to People's Democracy (1945-1948)], (Helikon, Budapest, 2008) Irving, David: Uprising! The Hungarian Revolution of 1956

Notes

Note
Two documents in the first series, namely David Irving's interview with György Marosán, and correspondence of Vilmos Böhm are accessible upon the permission from the Donor.

Description control

Archivist's note
Arranged and described by Zsófia Mária Schmidt and Örs Lehel Tari, February 20th 2019
Description notes
Arranged and described by Zsófia Mária Schmidt and Örs Lehel Tari, February 20th 2019

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 375
Cím
Pallai Péter gyűjteménye
Idő(kör)
1938 - 1988
Leírás szintje
Fonds
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
3 levéltári doboz, 0.38 folyóméter
5 levéltári doboz túlméretes, 2.0 folyóméter

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Az iratképző(k) neve
Pallai, Péter
A megőrzés története
Az anyagokat Pallai Péter az 1980-as években gyűjtötte össze. A dokumentumok egy része a BBC cavershami archívumából származik, a brit diplomáciai anyagok a British Museum levéltárából. Az utóbbiak összesen harminc évig voltak elzárva a nyilvánosság elől. A Blinken OSA Archívumnak való 2018-as adományozásukig a dokumentumok nem voltak hozzáférhetőek a kutatók számára.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Narratív)
Pallai Péter majdnem négy évtizeden át dolgozott a BBC magyar osztályának munkatársaként. Egyetemistaként részt vett az 1956-os forradalomban, röviddel ezután Londonba menekült. Az 1980-as években gyűjtötte saját, és a BBC magyar adásain dolgozó kollégái munkáit és a műsorkészítéshez használt kutatási anyagokat. Az első sorozat, „Interjúk és kutatási dokumentáció a magyarországi szovjet befolyásról és a magyar egypártrendszer kialakulásáról, az 1956-os felkeléshez vezető események“, elsősorban a Szociáldemokrata Párt politikusaival készült interjúkat tartalmaz, melyek a két világháború közti időszaktól egészen 1956-os forradalomig és annak közvetlen utóéletéig taglalják a magyarországi politikai eseményeket. Ezek a dokumentumok a BBC magyar adásának készítése során háttéranyagkként kerültek felhasználásra. A „Dokumentumok a BBC archívumából és brit sajtóanyagok a második világháború alatti és utáni Magyarországról“ sorozat a különböző BBC adások, többek között a napi sajtószemle háttéranyagai voltak. A BBC archívumából származnak a rádió tudósítóinak munkája során készült jegyzetek és beolvasásra szánt átiratok, ezen kívül megtalálható egy kronologikus sajtógyűjtemény, mely a British Library archívumából származik. A sorozatban található egy 1959-ben készült felmérés a Nagy Britanniában élő magyar diákokról, melyben Pallai is részt vett. „A Brit Külügyi Hivatal levelezése a háború utáni Kelet Európáról 1938 és 1957 között“ sorozata három nagyméretű doboznyi feloldott titkosítású brit diplomáciai levelezést tartalmaz, a brit hivatal és a budapesti, belgrádi és isztambuli képviseletek részvételével. A sorozatban került elhelyezésre Michael Burd 1982-es “A Külügyi Hivatal viszonyulása a Szovjetunióhoz” című szakdolgozata. „Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának levelezése 1946 és 1947 között“ című sorozat szintén feloldott titkosítású üzenetváltásokat tartalmaz, melyek a magyar delegáció amerikai látogatásának körülményeit taglalják.
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet
Partially restricted
Nyelv, írásrendszer
English, Hungarian, Polish
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
A gyűjteményben jó állapotú fénymásolt és írógéppel írt dokumentumok találhatók. Egyes másolatok túlméretesek, ezek eredeti formájukban kerültek megőrzésre.

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Publication note
Pallai Péter, Sárközi Mátyás: A szabadság hullámhosszán - Az 1956-os magyar forradalom története - Az 1956-os magyar forradalom története a BBC elmondásában, (Helikon, Budapest, 2006.) Pallai Péter, Sárközi Mátyás: Némi demokráciától a népi demokráciáig (1945-1948), (Helikon, Budapest, 2008) David Irving: Felkelés! Egy nemzet küzdelme: Magyarország 1956

Megjegyzések adatcsoport

Megjegyzések
Az első sorozatból a David Irving által Marosán Györggyel készített interjú, valamint Böhm Vilmos levelezésének megtekintése az adományozó engedélyéhez kötött.

Ellenőrző adatcsoport

A feldolgozó megjegyzései
Rendezte és a leírást készítette Schmidt Zsófia Mária és Tari Örs Lehel, 2019. február 20.
Leírással kapcsolatos megjegyzések
Arranged and described by Zsófia Mária Schmidt and Örs Lehel Tari, February 20th 2019