HU OSA 302-3 Budapest City Council Records (Budapest főváros önkormányzatának iratai)

Identity statement

Reference code
HU OSA 302-3
Title
Budapest City Council Records
Date(s)
1990 - 2010
Description level
Subfonds
Extent and medium (processed)
320 Archival box, 40.0 linear meters

Context

Archival history
The collection was supplemented with the records of the Budapest City Council pre-selected by Gábor Demszky in 2010.

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
Gábor Demszky was the first Mayor of Budapest after the regime change of 1989, keeping his office for five terms between 1990 and 2010. During these twenty years Budapest went through profound urban development while facing economic, social and political challenges in the post state socialist period and finding its place in the international political relations. A major factor in the history of Budapest was Hungary’s joining international treaties and the European Union. The subfonds Records of the Budapest City Council includes documents on Budapest’s urban policy collected and selected by Gábor Demszky. In addition to Assembly, General Staff and House Committee resolutions, agendas and memos, the collection includes the thematic records and publications on big investments after the regime change as well as the full collection of press monitoring by the Press Office of the Council between 1990 and 2010.
Appraisal, destruction and scheduling information
During processing duplicates were removed.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
The collection is not restricted and freely researchable in OSA Research Room.
Conditions governing reproduction
A gyűjtemény dokumentumai kutatási és oktatási célból szabadon másolhatók az OSA kutatótermében.
Physical characteristics and technical requirements
Typewritten and xeroxed texts, press clippings, publications.

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 302-3
Cím
Budapest főváros önkormányzatának iratai
Idő(kör)
1990 - 2010
Leírás szintje
Subfonds
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
320 levéltári doboz, 40.0 folyóméter

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története
A gyűjtemény 2010-ben bővült a Fővárosi Önkormányzat Demszky Gábor által előválogatott dokumentumaival.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
Demszky Gábor Budapest rendszerváltás utáni első polgármestere, aki 1990 és 2010 között ötször töltötte be ezt a hivatalt. Ez a húsz év Budapest urbanisztikai fejlődésében az államszocializmust követő időszak gazdasági, társadalmi, politikai kihívásairól és a megváltozott nemzetközi politikai viszonyrendszerbe való beilleszkedésről szólt. Budapest történetének alakulásában jelentős szerepet játszott a Magyarország nemzetközi politikai helyzetét is befolyásoló szerződésrendszerekhez való csatlakozás, az Európai Unió bővítése. Az állag a Demszky Gábor főpolgármesteri pályafutása alatt összegyűjtött és szelektált várospolitikai dokumentumokat tartalmazza. A közgyűlési, vezérkari és házbizottsági határozatok, napirendek és emlékeztetők mellett megtalálhatók az 1990-2010 közötti időszak urbanisztikai fejlődését és a legnagyobb beruházások történetét dokumentáló tematikus rendezettségű várospolitikai iratok és kiadványok is. Az állag része a Fővárosi Önkormányzat Sajtóirodájának teljes sajtófigyelője 1990 és 2010 között.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
Az iratanyag feldolgozása során a duplumok eltávolításra kerültek.
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet
A gyűjtemény szabadon, korlátozások nélkül kutatható az OSA Archívum kutatótermében.
Reprodukciós korlátozások
A gyűjtemény dokumentumai kutatási és oktatási célból szabadon másolhatók az OSA kutatótermében.
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
Gépelt és fénymásolt szövegek, újságkivágások, kiadványok.