HU OSA 302-4 Records of the Mayor of Budapest (Budapest főpolgármesterének iratai)

Identity statement

Reference code
HU OSA 302-4
Title
Records of the Mayor of Budapest
Date(s)
1990 - 2010
Description level
Subfonds
Extent and medium (processed)
49 Archival box, 6.13 linear meters
36 Digital container, 0.04 linear meters

Context

Archival history
Records collected while being Mayor of Budapest was added to Gábor Demszky’s papers in 2010. This collection is not complete, was pre-selected by Gábor Demszky and colleagues.

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
Gábor Demszky was the first Mayor of Budapest after the regime change of 1989, keeping his office for five terms between 1990 and 2010. During these twenty years Budapest went through profound urban development while facing economic, social and political challenges in the post state socialist period and finding its place in the international political relations. A major factor in the history of Budapest was Hungary’s joining international treaties and the European Union. The subfonds is made up of documents of organs closely related to the Mayor, including the documents of the sessions of the Mayor’s Cabinet and press releases of the Mayor’s Office between 1995 and 2010. The subfonds also includes the selected correspondence of Gábor Demszky as well as his publications, speeches and the recordings of television appearances.
Appraisal, destruction and scheduling information
During processing duplicates were removed.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
The collection is not restricted and freely researchable in OSA Research Room.
Conditions governing reproduction
A gyűjtemény dokumentumai kutatási és oktatási célból szabadon másolhatók az OSA kutatótermében.
Physical characteristics and technical requirements
Typewritten, xeroxed, and printed texts, digital copies of recordings on VHS cassettes.

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 302-4
Cím
Budapest főpolgármesterének iratai
Idő(kör)
1990 - 2010
Leírás szintje
Subfonds
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
49 levéltári doboz, 6.13 folyóméter
36 Digitális gyűjtő, 0.04 folyóméter

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története
Demszky Gábor gyűjteménye 2010-ben bővült a főpolgármesteri mandátuma alatt összegyűjtött dokumentumokkal. Az iratanyag nem teljes, az előválogatást Demszky Gábor és munkatársai végezték.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
Demszky Gábor Budapest rendszerváltás utáni első polgármestere, aki 1990 és 2010 között ötször töltötte be ezt a hivatalt. Ez a húsz év Budapest urbanisztikai fejlődésében az államszocializmust követő időszak gazdasági, társadalmi, politikai kihívásairól és a megváltozott nemzetközi politikai viszonyrendszerbe való beilleszkedésről szólt. Budapest történetének alakulásában jelentős szerepet játszott a Magyarország nemzetközi politikai helyzetét is befolyásoló szerződésrendszerekhez való csatlakozás, az Európai Unió bővéítése. Az állag a főpolgármester személyéhez szorosabban kötődő szervek, így a főpolgármesteri kabinet 1995 és 2010 közötti üléseinek dokumentációját, a Főpolgármesteri Hivatal 1995 és 2008 közötti sajtóközleményeit tartalmazza. Az állag része a főpolgármester 1990 és 2010 közötti válogatott levelezése is, valamint Demszky Gábor polgármesteri hivatala idejében keletkezett publikációit és beszédei, és televíziós szerepléseinek felvételei is.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
A gyűjtemény feldolgozása során a duplumok eltávolításra kerültek.
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet
A gyűjtemény szabadon, korlátozások nélkül kutatható az OSA Archivum kutatótermében.
Reprodukciós korlátozások
A gyűjtemény dokumentumai kutatási és oktatási célból szabadon másolhatók az OSA kutatótermében.
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
Gépelt és fénymásolt, nyomtatott szövegek, VHS kazetták digitalizált másolatai.