HU OSA 302-5 Records of the SZDSZ [Alliance of Free Democrats] (Az SZDSZ [Szabad Demokraták Szövetsége] iratai)

Identity statement

Reference code
HU OSA 302-5
Title
Records of the SZDSZ [Alliance of Free Democrats]
Date(s)
1991 - 2010
Description level
Subfonds
Extent and medium (processed)
5 Archival box, 0.63 linear meters

Context

Archival history
Records of SZDSZ collected by Gábor Demszky were added to the papers in 2010. This collection is not complete, was pre-selected by Gábor Demszky and colleagues.

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
The liberal political party Alliance of Free Democrats (SZDSZ) was in the parliament between 1990 and 2010 and a government coalition partner from 1994 to 1998 and from 2002 to 2008 to the ruling Hungarian Socialist Party (MSZP). The historical roots of the party lay in the Hungarian democratic opposition of the 1970s and 1980s. It formally ceased to exist in 2013. Gábor Demszky was Mayor of Budapest for twenty years as SZDSZ candidate. In addition he was president of the party between December 2000 and June 2001. The subfonds consists of two series. The first includes documents on Gábor Demszky’s activities related to SZDSZ as well as on his membership of the European Commission, on cases of SZDSZ Ethical Committee and local branches, and a collection of press clippings on SZDSZ. The second series includes SZDSZ documents from the period when Demszky was president.
Appraisal, destruction and scheduling information
During processing duplicates were removed.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
The collection is not restricted and freely researchable in OSA Research Room.
Conditions governing reproduction
Az SZDSZ dokumentumok kutatási és oktatási célból szabadon másolhatók az OSA Archivum kutatótermében.
Physical characteristics and technical requirements
Printed, xerox copied and typewritten papers.

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 302-5
Cím
Az SZDSZ [Szabad Demokraták Szövetsége] iratai
Idő(kör)
1991 - 2010
Leírás szintje
Subfonds
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
5 levéltári doboz, 0.63 folyóméter

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története
A gyűjtemény 2010-ben bővült az SZDSZ Demszky Gábor által összegyűjtött dokumentumaival. Az iratanyag nem teljes, az előválogatást Demszky Gábor és munkatársai végezték.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
A Szabad Demokraták Szövetsége magyar liberális politikai párt 1990 és 2010 között az Országgyűlés tagja volt, 1994-1998 és 2002-2008 között az MSZP vezette kormánykoalíció egyik pártja. A párt története a hetvenes és nyolcvanas évek demokratikus ellenzékéig nyúlik vissza. A párt 2103-ban formálisan megszűnt. Demszky Gábor az SZDSZ koalíciós jelöltjeként húsz éven keresztül volt Budapest főpolgármestere. Emellett 2000 decembere és 2001 júniusa közt a párt elnöki tisztségét is betöltötte. Az állag két sorozatból áll, ezek közül az első Demszky Gábor SZDSZ-hez szorosan kötődő tevékenységének, az Európai bizottsági tagságának, az SZDSZ Jószolgálati és Etikai Bizottsága helyi szervezeti ügyeinek dokumentumai mellett az SZDSZ sajtómegjelenéseinek gyűjteményét tartalmazza. A második sorozat Demszky Gábor SZDSZ-elnöksége alatt és annak kapcsán keletkezett dokumentumokat tartalmazza.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
A feldolgozás során a duplumok eltávolításra kerültek.
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet
Az SZDSZ dokumentumai szabadon, korlátozások nélkül kutathatók az OSA Archivum kutatótermében.
Reprodukciós korlátozások
Az SZDSZ dokumentumok kutatási és oktatási célból szabadon másolhatók az OSA Archivum kutatótermében.
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
Nyomtatott, fénymásolt, gépelt iratok.