HU OSA 302-2 State Security and Legal Files (Állambiztonsági és jogi iratok)

Identity statement

Reference code
HU OSA 302-2
Title
State Security and Legal Files
Date(s)
1966 - 1989
Description level
Subfonds
Extent and medium (processed)
11 Archival box, 1.38 linear meters

Context

Archival history
Copies of documents on state security operative surveillance deposited with OSA in 2010.

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
The subfonds includes documents from various sources on Gábor Demszky’s activities as member of the democratic opposition. The first series includes the state security documents published by Gábor Demszky in Parallel Archives. In addition to daily operative reports, there are documents on several leading oppositional target persons and groups as well as events. The second series is made up of documents on Gábor Demszky’s disciplinary case at the Law Faculty of ELTE University in 1972 and other later legal cases. The series of the Csurka case includes the documents on the libel law suit against István Csurka, president of the Hungarian Justice and Life Party (MIÉP), and related press articles.
Appraisal, destruction and scheduling information
During processing, duplicates were removed.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
The collection is not restricted and freely researchable in OSA Research Room.
Conditions governing reproduction
A gyűjtemény dokumentumanak kutatási és oktatási célú másolása engedélyezett az OSA kutatótermében.
Physical characteristics and technical requirements
Xerox copies of typewritten documents.

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 302-2
Cím
Állambiztonsági és jogi iratok
Idő(kör)
1966 - 1989
Leírás szintje
Subfonds
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
11 levéltári doboz, 1.38 folyóméter

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története
Állambiztonsági operatív megfigyelési dokumentumok másolatai, melyek 2010-ben kerültek az OSA Archívumhoz.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
Az állagban a Demszky Gábor demokratikus ellenzékhez kötődő tevékenységeinek különböző forrásokból származó anyagai találhatók. Az első sorozat a Demszky Gábor által publikált Párhuzamos Archívum alapjául szolgáló állambiztonsági dokumentumokat tartalmazza. A napi operatív jelentéseken kívül számos prominens ellenzéki célszemélyről, csoportról és jelentős eseményről tartalmaz másolatokat. A második sorozat a Demszky Gábor ellen indított 1972-es ELTE-ÁJK egyetemi fegyelmi eljárást és az egyéb későbbi jogi eseteket dokumentáló iratokat tartalmazza. A Csurka-ügy sorozatban a MIÉP elnöke ellen indított becsületsértési eljárás dokumentációja és az üggyel kapcsolatos sajtómegjelenések találhatók.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
A feldolgozás során a duplumok megsemmisítésre kerültek.
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet
A gyűjtemény szabadon, korlátozások nélkül kutatható az OSA Archívum kutatótermében.
Reprodukciós korlátozások
A gyűjtemény dokumentumanak kutatási és oktatási célú másolása engedélyezett az OSA kutatótermében.
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
A gyűjtemény gépelt dokumentumok fénymásolatait tartalmazza.