HU OSA 302 Gábor Demszky Personal Papers (Demszky Gábor iratgyűjteménye)

Identity statement

Reference code
HU OSA 302
Title
Gábor Demszky Personal Papers
Date(s)
1972 - 2010
Description level
Fonds
Extent and medium (estimated)
53 linear meters textual materials, 417 Archival boxes, 37 photographs, 39 VHS casettes
Extent and medium (processed)
414 Archival boxes, 51.75 linear meters
36 Digital container, 0.04 linear meters

Context

Name of creator(s)
Demszky, Gábor
Archival history
Gábor Demszky was the founder and director of the biggest Hungarian samizdat publishing house (AB Publisher) between 1981 and 1989. He was also the editor-in-chief and publisher of the samizdat periodical Hírmondó (Herald). He took part in and helped the publication of other underground literature, such as Beszélő and Független Demokrata. During these activities he collected and accumulated the richest collection of publications, artefacts and remnants of the Hungarian samizdat. Gábor Demszky donated his samizdat collection to OSA on March 15, 1995. After the end of his terms as Mayor of Budapest in 2010, papers, mainly on urban policy, from his time in office were added to the collection. The majority of these documents was created by the Mayor’s Office, while others by municipal institutions, civil organizations and local government agencies. Documents of the state security organs on the surveillance of Gábor Demszky and other members of the democratic opposition, records of the libel law suit against extreme-right wing politician István Csurka, as well as the documents on the history of the Alliance of Free Democrats (SZDSZ) pre-selected by Demszky were added to the collection in the same year.

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
The collection contains Demszky's own publications and works, printed, published and manuscripts; series of the most famous Hungarian samizdat periodicals, including Beszélő, Hírmondó, Független Demokrata; manuscripts of the most important samizdat books published in the 80s by AB Publisher and others; documents of the Hungarian political opposition during the 80s; printing sheets and galley proofs, illustrations and cover designs of the Hungarian samizdat publishers; tools, printing machines and raw materials for creating underground publications. The subfonds State Security and Legal Files is made up of police and state security surveillance documents created in the 1970s and 80s on the activities of Gábor Demszky and the democratic opposition. This collection includes some of the documents on a disciplinary case against university student Gábor Demszky in 1972 as well as Demszky’s libel law suit against the extreme-right wing politician István Csurka. The subfonds Records of the Budapest City Council includes documents on Budapest’s urban policy collected and selected by Gábor Demszky as Mayor of Budapest. In addition to Assembly, General Staff and House Committee resolutions, agendas and memos, the collection includes the thematic records and publications on big investments after the regime change as well as the full collection of press monitoring by the Press Office of the Council between 1990 and 2010. The subfonds Records of the Mayor of Budapest is made up of documents of the sessions of the Mayor’s Cabinet, which worked closely with the Mayor, as well as the press releases of the Mayor’s Office, correspondence, speeches and video recordings of his public appearances. The subfonds Records of SZDSZ includes the documents of the Alliance of Free Democrats pre-selected by Gábor Demszky and his colleagues.
Appraisal, destruction and scheduling information
During processing, duplicates were removed.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
The collection is freely researchable. The series HU OSA 302-5-2 SZDSZ Presidium Papers is not accessible until unspecified date.
Conditions governing reproduction
Kutatási és oktatási célból a dokumentumok szabadon másolhatók az OSA kutatótermében.
Languages
English, Hungarian, Polish
Physical characteristics and technical requirements
Mostly printed, typed and hand written documents. The videos are digitized copies of VHS cassettes.

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 302
Cím
Demszky Gábor iratgyűjteménye
Idő(kör)
1972 - 2010
Leírás szintje
Fonds
Terjedelem, adathordozók (becsült)
417 levéltári doboz, 53 folyóméter, 39 VHS kazetta, 37 fotó.
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
414 levéltári doboz, 51.75 folyóméter
36 Digitális gyűjtő, 0.04 folyóméter

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Az iratképző(k) neve
Demszky, Gábor
A megőrzés története
Demszky Gábor a legjelentősebb magyar szamizdatkiadó (AB Kiadó) alapítója és vezetője volt 1981 és 1989 között, emellett a Hírmondó főszerkesztője és kiadója. Részt vett más alternatív folyóiratok, a Beszélő és a Független Demokrata kiadásában is. Tevékenysége során létrehozta Magyarország leggazdagabb szamizdat- és ahhoz kapcsolódó tárgyi gyűjteményét, amit 1995-ben ajánlott fel az OSA Archívumnak. Főpolgármesteri tevékenységét követően, 2010-ben a gyűjtemény tovább bővült a mandátumai alatt összegyűlt, főleg várospolitikai tartalmú iratanyagokkal. A dokumentumok legnagyobb részben a Főpolgármesteri Hivatalban keletkeztek, de átadásra kerültek egyéb fővárosi intézmények, civil szervezetek és önkormányzati szervek dokumentumai is. Ugyanebben az évben lettek a gyűjtemény részei a Demszky Gábor és a demokratikus ellenzék egyéb tagjainak állambiztonsági megfigyelési anyagai, a Csurka István szélsőjobboldali politikus ellen indított becsületsértési eljárás iratai, valamint az SZDSZ történetére vonatkozó Demszky Gábor által előválogatott dokumentumok is. .

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
A Szamizdat publikációk állag a Demszky Gábor kiadói tevékenysége során írt, publikált és összegyűjtott népszerű illegális sajtókiadványokat, kéziratokat tartalmazza, melyek közül a legjelentősebbek a Beszélő, Hírmondó és a Független Demokrata. Ezeken kívül megtalálhatók a nyolcvanas években az AB és mások által publikált legnépszerűbb szamizdat könyvek kéziratai, ezen kívül a magyar demokratikus ellenzék dokumentumai, kefelevonatok, illusztrációk és borítótervek, szamizdat előállításához szükséges eszközök, nyomdagépek. Az Állambiztonsági és jogi dokumentumok állaga a Demszky Gábor és a demokratikus ellenzék tevékenységének megfigyelése során a hetvenes és nyolcvanas években készült állambiztonsági és rendőrségi dokumentumok másolatait tartalmazza. A gyűjtemény ezen részében megtalálható a Demszky Gábor ellen indított 1972-es egyetemi fegyelmi eljárás dokumentációjának egy része is, valamint a Csurka István szélsőjobboldali politikus ellen indított becsületsértési per anyagai is. A Fővárosi Önkormányzat állag dokumentumai a Demszky Gábor főpolgármesteri pályafutása alatt összegyűjtött és szelektált várospolitikai dokumentumokat tartalmazza. A közgyűlési, vezérkari és házbizottsági határozatok, napirendek és emlékeztetők mellett az állag tartalmazza az 1990-2010 közötti időszak urbanisztikai fejlődését és a rendszerváltást követő legnagyobb beruházásokat dokumentáló tematikus rendezettségű várospolitikai iratokat és kiadványokat. Az állag tartalmazza a Fővárosi Önkormányzat Sajtóirodájának a teljes sajtófigyelő gyűjteményét 1990 és 2010 között. A Főpolgármesteri Hivatal állagában a főpolgármesterrel szorosabb kapcsolatban dolgozó Főpolgármesteri Kabinet üléseinek dokumentációja mellett a hivalat sajtóközlményei, a főpolgármester levelezése, beszédei és a a nyilvános megjelenéseit tartalmazó videók találhatók. A SZDSZ iratai állag az Szabad Demokraták Szövetsége párt Demszky Gábor és munkatársai által előválogatott anyagait tartalmazza.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
A gyűjtemény feldolgozása során a duplumok eltávolításra kerültek.
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Reprodukciós korlátozások
Kutatási és oktatási célból a dokumentumok szabadon másolhatók az OSA kutatótermében.
Nyelv, írásrendszer
English, Hungarian, Polish
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
Elsősorban nyomtatott, gépelt és kézzel írt dokumentumok. A videók VHS felvételek digitális másolatai.