A gépállomások és az állami gazdaságok területére befurakodott osztályidegen elemek elleni munka értékelése; 6 lap.

Call Number
357-2-1:11/53