Komunikat : no. 102, 1981

Collection Information

Part of
Polish Underground Periodicals (view collection record)

General Information

Title:
Komunikat : no. 102, 1981 / NSZZ "Solidarność" MKS Ziemi Łódzkiej
Published:
Łódź : MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej, 1981
Language:
Polish
Physical Description:
1 issue : ill., some issues single-sided , screen print, offset; 30 cm.

Content

Context

Note:
Creation and circulation: During strikes the editors applied a double numeration, continous and for consequtive days of strike, with imprint: warning strike or strike readiness. Some issues pubished more than once a day with the hour of publication. After introduction of the Martial Law publication suspended. Republished in 1989 as the official periodical of the Regional Board.
Print run: 1700-4500 copies
Frequency: Daily
Related Title:
Komunikat (Łódź-"S")
Additional Authors/Names:

Coverage

Access and Use

Rights Statement:
Rights Reserved - Free Access
Library ID:
HU OSA LibSpColl_Pokolenie-03128
Suggested Citation:
"Komunikat" / NSZZ "Solidarność" MKS Ziemi Łódzkiej, 1981. HU OSA LibSpColl_Pokolenie-03128; Open Society Archives at Central European University, Budapest.
Permanent URI:
http://hdl.handle.net/10891/osa:e06ad340-7fc7-4cb8-b2e4-c88f431d0d56
When you cite the online source, the phrase "[Electronic record]" should be inserted into the standard citation after the item title and date. The citation should be followed by the URI with the date you last accessed the resource in square brackets.

Collection Information

Part of
Polish Underground Periodicals (view collection record)

General Information

Title:
Komunikat : no. 102, 1981 / NSZZ "Solidarność" MKS Ziemi Łódzkiej
Published:
Łódź : MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej, 1981
Language:
Polish
Physical Description:
1 issue : il., powiel. częściowo jednostr., sito, off.; 30 cm

Content

Context

Note:
Powstanie i obieg: W czasie strajków Redakcja pisma sygnowała początkowo numery strajkowe podwójną numeracją, ciągłą i kolejnymi numerami z okresu strajku oraz uzupełniała nadrukiem: strajk ostrzegawczy lub gotowość strajkowa. Niektóre numery ukazywały się kilkakrotnie w ciągu dnia z zaznaczeniem godziny wydania. Po wprowadzeniu stanu wojennego pismo zawieszono. Wznowione w 1989 r. jako organ Prezydium Zarządu Regionu
Nakład: 1700-4500 egz.
Częstotliwość: Dz.
Related Title:
Komunikat (Łódź-"S")
Additional Authors/Names:

Coverage

Access and Use

Rights Statement:
Rights Reserved - Free Access
Library ID:
HU OSA LibSpColl_Pokolenie-03128
Suggested Citation:
"Komunikat" / NSZZ "Solidarność" MKS Ziemi Łódzkiej, 1981. HU OSA LibSpColl_Pokolenie-03128; Open Society Archives at Central European University, Budapest.
Permanent URI:
http://hdl.handle.net/10891/osa:e06ad340-7fc7-4cb8-b2e4-c88f431d0d56
When you cite the online source, the phrase "[Electronic record]" should be inserted into the standard citation after the item title and date. The citation should be followed by the URI with the date you last accessed the resource in square brackets.