Search

Number of results to display per page

Search Results

RFE/RL Background Reports
Textual Description Level: Item Language: English

Available Online

by Michnik, Adam
Book xlii, 354 p. Berkeley : University of California Press, c1985

Available in the Research Room

by Kuczyński, Waldemar
Book 157 p. Freiburg in Breisgau : Herderbücherei, 1987

Available in the Research Room

Book viii, 325 p. New York, N.Y. : Helsinki Watch, c1983

Available in the Research Room

RFE/RL Situation Reports
Description Level: Item Language: English

Available Online

Book v. Kraków ; Warszawa ; Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej--Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2002-

Available in the Research Room

Book 336 p. Moskwa : Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych : Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechniania (NIPC) "Memoriał" ; Warszawa : Ośrodek KARTA, 1997

Available in the Research Room