HU OSA 445-1-1 Oral History Interviews with Political Actors of the Regime Change in Hungary (A rendszerváltás alakítóival késztett interjúk)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 445-1-1
Title
Oral History Interviews with Political Actors of the Regime Change in Hungary
Date(s)
1997
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
122 Audio cassette, 1.83 linear meters

Context

Name of creator(s)
Bozóki, András
Archival history
Under the leadership of András Bozóki, the Political Sciences Department of Central European University (CEU) carried out a research project on the persons who played a key role in the regime change in Hungary. The original recordings on 122 audio cassettes were kept by Bozóki in his office at the university. In 2020, when CEU moved to Vienna after the Fidesz government passed a law, dubbed Lex CEU, to make it impossible for the university to continue to operate in Budapest, Bozóki handed over his research material on the Oppositional Roundtable Negotiations and the National Roundtable Negotiations to the Vera and Donald Blinken Open Society Archives (OSA) at CEU. In 2020 and 2021 OSA digitized the audio cassettes and in 2021 cataloged and key-worded them. The collection is until July 1, 2022, after that it will be open for research. These interviews were one of the sources for Bozóki's Rolling Transition and the Role of Intellectuals. The Case of Hungary (CEU Press, 2022)

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
The collection is a series of semi structured interviews with delegates to the National Roundtable Negotiations made up of the Opposition Roundtable, the Hungarian Socialist Workers’ Party and the Third Side. The interviewees were asked a standardized questionnaire, starting with their family’s and parents’ background and social status, their education, studies, career, party membership. The interviews focused on the interviewees’ personal life and career and activities at the time of the regime change.
The research project was carried out by the Political Science Department of CEU in 1996 and 1997 under the leadership of András Bozóki. The interviewers were Bálint Balázs, Marcell Bálint, Botond Bitskey, András Bozóki, Katalin Füzér, Gergely Karácsony, Borbála Kriza, András Lénárt, Csanád Nagypál, Krisztina Schay, Eszter Somogyi and Enikő Szombati. The interviews, altogether 136 hours, were recorded on 122 audio cassettes.
Scope and Content (Narrative)
The focal points and main questions of the interviews were the following:
a) What were the standpoints developed by the member organizations of the Opposition Roundtable and the party state sitting across from them in the process of negotiating the new Constitution?
b) What differences and conflicts were there within the Opposition Roundtable in terms of the attitudes and political strategies of the Hungarian Democratic Forum, the Alliance of Free Democrats, Fidesz, Democratic League of Independent Trade Unions and the historical parties including the Christian Democratic People’s Party, Social Democratic Party of Hungary, and the Hungarian People's Party?
c) What is the interviewee’s opinion on the Third Side?
d) What differences were there in the background (ideologist, reformist, technocratic) of the delegates of the Hungarian Socialist Workers’ Party, and what role did these differences play? Who were the reformist economists maintaining contacts with the democratic opposition, what career had they after the regime change, what important positions did they have first in the Antall, then in the Horn administrations?
e) What were the reasons why economic negotiations became secondary? How did the negotiations start concentrate on political issues?
f) Who were the protagonists of the negotiations phase in 1989?
The collection is an interesting and useful source to explore who the most active players of the regime change in Hungary were and what they wanted; what kind of dynamics worked within the Opposition Roundtable and the National Roundtable, and what were the tiny details that moved the process. Furthermore, the tensions and differences in terms of views and values within the Communist side are explained.
Apart from giving an insight in the many kinds of motivations playing a role in the regime change, these interviews reveal how the players interpret their roles in hindsight. It is especially important to see how the norms of Fidesz at the time of the regime change are different from those of the same party later.
Accruals

Not Expected

System of arrangement
The interviews converted to mp4 audio files are available for research at OSA. The 122 audio cassettes were digitized into 122 mp4 files, containing 182 interviews; each of the interviews is a separate record entry in the catalog. The itemized list is in the finding aids.

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
Partially restricted
Languages
Hungarian

Allied Materials

Publication note
Related publications by András Bozóki: A rendszerváltás forgatókönyve: kerekasztal-tárgyalások 1989-ben, 1-8. kötet. 1. kötet, 1988. november 27 - 1989. június 10. / [szerk. Bozóki András, Ripp Zoltán] ; [a jegyzeteket kész. Ripp Zoltán] ; [az anyagot gyűjtötte, a szerkesztésben és a jegyzetírásban közrem. ... Bozóki András et al.] cop. 1999, 608 p., 2. kötet, 1989. június 13 - július 27. / [szerk. Bozóki András, Ripp Zoltán] ; [a jegyzeteket kész. Ripp Zoltán] ; [az anyagot gyűjtötte, a szerkesztésben és a jegyzetírásban közrem. ... Bozóki András et al.] cop. 1999, 659 p., 3. kötet, 1989. augusztus 3 - augusztus 29. / [szerk. Bozóki András, Kalmár Melinda, Ripp Zoltán] ; [a jegyzeteket kész. Kalmár Melinda] ; [az anyagot gyűjtötte, a jegyzetírásban közrem. Elbert Márta, Révész Béla],1999, 653 p., 4. kötet, 1989. augusztus 30 - szeptember 18. / [szerk. Bozóki András, Kalmár Melinda, Ripp Zoltán] ; [a jegyzeteket kész. Kalmár Melinda] ; [az anyagot gyűjtötte, a jegyzetírásban közrem. Elbert Márta, Révész Béla], 1999, 557 p., 5. kötet, Az 1989. szeptember 18-i megállapodástól a szabad választásokig] / [szerk., a jegyzeteket és a tárgymutatót kész. Ripp Zoltán] ; [a szöveggondozást végezte és a kronológiát összeáll. Ripp Erzsébet], 2000, 738 p., 6. kötet, A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások politikai munkabizottságainak jegyzőkönyvei / [szerk., a jegyzeteket és a bevezetőket kész. Kalmár Melinda, Révész Béla], 2000, 760 p., 7. kötet, Alkotmányos forradalom: tanulmányok / [szerk. Bozóki András] ; [a szerkesztésben közrem. Karácsony Gergely és Masát Ádám], 2000, 825 p., 8. kötet, Portrék és életrajzok / [kész. Elbert Márta és Bozóki András] ; [... felvételek: Jávor István et al.] ; [az életrajzok készítésében közrem. Dudás Rita et al.], 1999, 332 p., Alkotmányos forradalom (Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2000, 825 p., Bozóki András: Gördülő rendszerváltás: az értelmiség politikai szerepe Magyarországon, 1977-1994. (Budapest: L'Harmattan, 2019, 532 p.).

Description Control

Archivist's note
Related collection: Video recordings of the Oppositional Roundtable negotiations by Black Box. The 121 hours of raw material documents to negotiations conducted behind closed doors. The collection is available for research at OSA. The call number is HU OSA 305-0-5 Recordings of the Opposition Roundtable Negotiations (Felvételek az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásokról). Processed and described by assistant archivist Judit Krausz. Edited by Zsuzsa Zádori and Judit Hegedüs.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 445-1-1
Cím
A rendszerváltás alakítóival késztett interjúk
Idő(kör)
1997
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
122 hangkazetta, 1.83 folyóméter

Kontextus

Készítő(k) nevei
Bozóki, András
A megőrzés története
1996-1997-ben Bozóki András vezetésével a Central European University (CEU) Politikatudományi Tanszéke kutatást végzett a magyar rendszerváltás szereplőiről. A 122 kazettányi eredeti hangfelvételt Bozóki a CEU-béli professzori irodájában őrizte. 2020-ban, miután a Fidesz-kormányzat a Lex CEU révén a CEU budapesti működését ellehetetlenítette, s az egyetem Bécsbe költözött, Bozóki az addig az irodájában őrzött gyűjteményét, az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások (EKA) és a Nemzeti Kerekasztal történetére vonatkozó kutatási anyagát a CEU részeként működő Open Society Archívumban (OSA) helyezte el. Az OSA az audió kazettákat 2020-2021-ben digitalizálta, majd 2021-ben katalogizálta, kulcsszavazta. A gyűjtemény embargó alatt áll 2022. július 1-ig. Ezen időpont után szabadon, engedély nélkül kutatható. Bozóki András részben ezen interjúk feldolgozása alapján írta Gördülő rendszerváltás : az értelmiség politikai szerepe Magyarországon, 1977-1994. c. könyvét (Budapest: L'Harmattan, 2019). https://catalog.osaarchivum.org/catalog/JXdpqbXk

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)
A gyűjtemény a Nemzeti Kerekasztal (NEKA) résztvevőivel – Ellenzéki Kerekasztal, Magyar Szocialista Munkáspárt, Harmadik Oldal tárgyaló delegátusai – készített, félig strukturált interjúkból áll. Az interjúkat a kutatók standard kérdőív alapján készítették, kikérdezve az interjúalanyt családi hátteréről, szülei származásáról és státuszáról, iskolai végzettségéről, tanulmányairól, pályafutásáról, párttagságáról. Az interjúk fókuszában a megkérdezettek személyes életútja és a rendszerváltás idején kifejtett tevékenysége áll.
A kutatást Bozóki András vezetésével a CEU Politikatudományi Tanszéke (Political Science Department) végezte 1996-1997-ben. Az interjúkat Balázs Bálint, Bálint Marcell, Bitskey Botond, Bozóki András, Füzér Katalin, Karácsony Gergely, Kriza Borbála, Lénárt András, Nagypál Csanád, Schay Krisztina, Somogyi Eszter és Szombati Enikő készítették, a beszélgetéseket audió felvételen rögzítve. A 122 audió kazettából álló gyűjtemény összesen 136 órányi felvételt tartalmaz.
Tárgy és tartalom (Narratív)
Az interjúzás során az alábbi kérdéskörök, témák álltak a középpontban:
a. Milyen álláspontok kristályosodtak ki az alkotmányozás során az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) tagszervezetei között, valamint a velük szemben álló állampárt soraiban?
b. Milyen különbségek, konfliktusok voltak az EKA-belül a Magyar Demokrata Fórum (MDF), a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), a Fidesz és a Liga, valamint a történelmi pártok – Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) és a Magyar Néppárt (MNP) – attitűdje és politikai stratégiáik között?
c. Mi a véleményük a Harmadik Oldalról?
d. Milyen volt és mekkora szerepet játszott az MSZMP tárgyalóinak eltérő (ideologikus, reformista, technokrata) háttere? Kik a demokratikus ellenzékkel kapcsolatot tartó reformközgazdászok, milyen a rendszerváltás utáni karrierjük, szerepük az Antall-, majd a Horn-kormány fontos pozícióiban?
e. Mik voltak a gazdasági tárgyalások háttérbe szorulásának okai? Hogyan uralta el a tárgyalásokat a politikai ügyek megtárgyalása?
f. Kik voltak az 1989-es tárgyalásos szakasz kiemelkedő szereplői?

A gyűjtemény érdekes és hasznos lehet mindazoknak, akiket érdekel, hogy kik voltak és mit akartak a magyar rendszerváltás legaktívabb résztvevői, milyen volt a dinamika az EKA-n és a NEKA-n belül, mik voltak az események apró mozgatórugói. Az egykori kommunista nomenklatúra tagjai között feszülő nézet- és értékrend különbségek is felfejthetőek.
Az interjúk nem csak abból a szempontból érdekesek, hogy feltárják a rendszerváltás résztvevőinek sokféle motivációját, hanem abból is, hogyan értelmezik utólagosan a saját politikai szerepüket a tárgyalófelek. Különösen tanulságos megérteni, hogy az egykori rendszerváltó Fidesz normái milyen mértékben térnek el a későbbi Fideszétől.
Gyarapodás

Nem várható

A leírási egység szerkezete
Az interjúk hang dokumentum formájában, mp4 fájlokként kutathatók az OSA-ban. A 122 kazetta tartalma a digitalizációt követően 122 mp4 fájl. A kazetták fele több mint egy interjút tartalmaz. A 122 kazettán összesen 182 interjú van, s ezen 181 interjú mindegyike egy-egy rekord a katalógusban. A tételes lista a segédletben (finding aids) van.

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Partially restricted
Nyelvek
Hungarian

Kapcsolódó anyagok

Publikációk
Bozóki András kapcsolódó publikációi: A rendszerváltás forgatókönyve: kerekasztal-tárgyalások 1989-ben, 1-8. kötet. 1. kötet, 1988. november 27 - 1989. június 10. / [szerk. Bozóki András, Ripp Zoltán] ; [a jegyzeteket kész. Ripp Zoltán] ; [az anyagot gyűjtötte, a szerkesztésben és a jegyzetírásban közrem. ... Bozóki András et al.] cop. 1999, 608 p., 2. kötet, 1989. június 13 - július 27. / [szerk. Bozóki András, Ripp Zoltán] ; [a jegyzeteket kész. Ripp Zoltán] ; [az anyagot gyűjtötte, a szerkesztésben és a jegyzetírásban közrem. ... Bozóki András et al.] cop. 1999, 659 p., 3. kötet, 1989. augusztus 3 - augusztus 29. / [szerk. Bozóki András, Kalmár Melinda, Ripp Zoltán] ; [a jegyzeteket kész. Kalmár Melinda] ; [az anyagot gyűjtötte, a jegyzetírásban közrem. Elbert Márta, Révész Béla],1999, 653 p., 4. kötet, 1989. augusztus 30 - szeptember 18. / [szerk. Bozóki András, Kalmár Melinda, Ripp Zoltán] ; [a jegyzeteket kész. Kalmár Melinda] ; [az anyagot gyűjtötte, a jegyzetírásban közrem. Elbert Márta, Révész Béla], 1999, 557 p., 5. kötet, Az 1989. szeptember 18-i megállapodástól a szabad választásokig] / [szerk., a jegyzeteket és a tárgymutatót kész. Ripp Zoltán] ; [a szöveggondozást végezte és a kronológiát összeáll. Ripp Erzsébet], 2000, 738 p., 6. kötet, A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások politikai munkabizottságainak jegyzőkönyvei / [szerk., a jegyzeteket és a bevezetőket kész. Kalmár Melinda, Révész Béla], 2000, 760 p., 7. kötet, Alkotmányos forradalom: tanulmányok / [szerk. Bozóki András] ; [a szerkesztésben közrem. Karácsony Gergely és Masát Ádám], 2000, 825 p., 8. kötet, Portrék és életrajzok / [kész. Elbert Márta és Bozóki András] ; [... felvételek: Jávor István et al.] ; [az életrajzok készítésében közrem. Dudás Rita et al.], 1999, 332 p., Alkotmányos forradalom (Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2000, 825 p., Bozóki András: Gördülő rendszerváltás: az értelmiség politikai szerepe Magyarországon, 1977-1994. (Budapest: L'Harmattan, 2019, 532 p.).

Megjegyzések

Jegyzetek
A gyűjtemény 2022. július 1-ig zárolva van. E dátum után a jogtulajdonos-adományozó engedélye nélkül szabadon kutatható.

Ellenőrzés

Levéltárosi jegyzetek
Kapcsolódó gyűjtemény: a Fekete Doboz videó felvételei az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásokról. Ez a 121 órányi nyers, vágatlan videó felvétel dokumentálja a zárt ajtók mögött zajló tárgyalásokat. A gyűjtemény szabadadon kutatható az OSA-ban. Levéltári jelzet: HU OSA 305-0-5 Recordings of the Opposition Roundtable Negotiations (Felvételek az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásokról). *** Feldolgozta és a leírást készítette Krausz Judit segédlevéltáros. Szerkesztette Zádori Zsuzsa és Hegedüs Judit.
Call Number Description
Audio cassette #1
445-1-1:1/1
Interview with János Áder
Áder János interjú
Tri-lateral negotiations, National Roundtable negotiations. The delegate of the Opposition Roundtable to Work Committee I/3. Electoral Law Committee, the principles of the elections law. Áder’s career from 1988. Biographical information, education, employers, party membership, organizations, family, parents. How he became involved in the National Roundtable, procedure of becoming a delegate, experts’ committee. Péter Tölgyessy’s role. Cutting back the number of parties in the Opposition Roundtable for the sub-committee negotiations, gradual exclusion of Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Democratic League of Independent Trade Unions, the Hungarian People’s Party from the negotiations. Talks after the plenary sessions to develop a shared strategy among the delegates of the Opposition Roundtable. Topics, concepts, electoral law issues. The role of the Third Side, the satellite organization of the Hungarian Socialist Workers’ Party. Procedural issues, electoral system, the system of individual and list candidacy, combined system, implementing filters, collecting recommendation slips, number of recommendation slips, date of collections, four-percent threshold. Overall evaluation, evaluating the role of the Alliance of Young Democrats and his own participation on the National Roundtable negotiations. János Áder’s proposals about candidacy of Constitutional Judges, Constitution.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/3. számú munkabizottság delegált képviselője az Ellenzéki Kerekasztal képviseletében. Választójogi bizottság, a választási törvény elvei. Pályafutása 1988-tól. Életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek, párttagság, szervezetek, család, szülők. Hogy került a NKA munkájába, delegálás, a felkérés menete, a szakértői bizottság. Tölgyessy Péter szerepéről. Az EKA pártjainak szűkítése az albizottsági tárgyalásokra, a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, a LIGA Szakszervezetek és Magyar Néppárt kiszorulása a tárgyalásokból. Plenáris tárgyalások utáni egyeztetések a közös stratégia kialakításáról az EKA delegáltjai között. Témák, koncepciók, választójogi kérdések. A harmadik oldal szerepe, az MSZMP szatelit szervezete. Eljárási kérdések, választási rendszer, egyéni kerületi rendszer, listás rendszer, vegyes választási rendszer, szűrők beépítése, ajánlások gyűjtése, száma, az összegyűjtés időpontja, listák, négy százalékos küszöb. Átfogó értékelés, a Fidesz szereplésének értékelése, illetve saját részvétele az NKA-ban. Áder János javaslatai az Alkotmánybírák jelöléséről, Alkotmány.
Hungarian language, Date of production: 1997-07-07, Duration: 58 min. 21 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012001
445-1-1:1/2
Interview with András Bozóki
Bozóki András interjú
Tri-lateral negotiations, National Roundtable negotiations. The delegate of the Opposition Roundtable to Work Committee I/6. The Committee’s focus is to create legal guarantees that prevent the violent taking of power. Bozóki’s career, biography, education, employers, relation with the leaders of the Alliance of Young Democrats, his membership in the Alliance of Young Democrats, Soros grant, teaching at the law school of Eötvös Loránd University. His involvement in the National Roundtable negotiations, how he was approached. Hist relationship with János Áder, András Körösény, Viktor Orbán. Main issues at the talks: Warsaw Pact, state security, independence of secret service from the Ministry of Interior, Workers’ Militia, military, law enforcement organizations. Fault lines within the Opposition Roundtable. Characterization of committee members Zsolt Zétényi, István Balás, Ferenc Kőszeg, Miklós Gáspár, Miklós Szabó.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú munkabizottság delegált képviselője az Ellenzéki Kerekasztal képviseletében. Az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtésével foglalkozó munkabizottság. Pályafutása, életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek, kapcsolata a Fidesz vezetőségével, Fidesz tagság, Soros-ösztöndíj, ELTE ÁJTK oktatója. Hogy került a Nemzeti Kerekasztal (NKA) tárgyalásokra, a felkérés körülményei. Kapcsolata Áder Jánossal, Körösény Andrással, Orbán Viktorral. Fontosabb tárgyalási kérdések: Varsói Szerződés, állambiztonság, a titkosszolgálatok függetlensége a Belügyminisztériumtól, Munkásőrség, honvédség, erőszakszervezetek. Választóvonalak az EKA-n belül egyes kérdésekben. Bizottsági tagok jellemzése, Zétényi Zsolt, Balás István, Kőszeg Ferenc, Gáspár Miklós, Szabó Miklós.
Hungarian language, Date of production: 1997-07-08, Duration: 34 min. 14 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012001
Audio cassette #2
445-1-1:2/1
Interview with László Gy. Asztalos
Asztalos László György interjú
Talks on political issues at the National Roundtable negotiations. Vice President of the Economic Policy Committee from the Third Side. Hist role in the People’s Patriotic Front, not a party member. Drafting the booklet Turn and Reform. Financial Research Institute, etatists, monetarists. Great coalition, ending the socialist economy, privatization. Political ambitions, renewal program in 1985, preparing to be minister of finance in the new government. His opinion on the Bokros program. The economic concept of the People’s Patriotic Front. Conflicts within the Third Side, crisis management, process of privatization. Program of the Patriotic Election Coalition. Pensions system, health care reform, social policy, health care, women policy, women’s career phases, education policy. Personal and intellectual conflicts between economists, adherence to parties, Research Institute of Industrial Economy, Hungarian Democratic Forum, Financial Research Institute, Alliance of Free Democrats. Evaluation of the National Roundtable negotiations and of the year 1990. Political issues becoming more important than economic ones, failure of tri-lateral economic talks. Break up of the patriotic front, the Hungarian Democratic Forum, Imre Pozsgay.
Nemzeti Kerekasztal, Politikai Egyeztető Tárgyalások, Gazdaságpolitikai Bizottság elnökhelyettese, Harmadik Oldal. Szerepe a Hazafias Népfrontban (HNF), pártonkívüli. A Fordulat és reform kidolgozása. Pénzügykutatási Intézet, etatisták és monetaristák. Nagykoalíció, szocialista gazdaság szanálása, privatizációs elképzelések. Politikai ambíciók, újjáépítési program 1985, pénzügyminiszteri posztra készülés az új kormányban. Véleménye a Bokros programról. A HNF gazdasági koncepciójának alapjai. Konfliktusok a Harmadik oldalon belül, a válságkezelés módja, a privatizáció menete. A Hazafias Választási Koalíció programja. Nyugdíjrendszer koncepciója, egészségügyi reform, szociálpolitika, egészségügyi ellátások, nőpolitika, női életpálya szakaszok, oktatáspolitika. A közgazdászok közötti személyi és irányzati ellentétek, kapcsolódás a pártokhoz az ellentétek mentén, Ipargazdasági Kutató, Magyar Demokrata Fórum (MDF), Pénzügykutató Intézet, Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ). A Nemzeti Kerekasztal tárgyalások és az 1990-es évek értékelése, a gazdasági tárgyalások háttérbe szorulása a politikai tárgyalások mögött, gazdaságpolitikai viták elmaradása, a háromoldalú gazdasági tárgyalások kudarca, "a gazdasági egyeztetések során semmilyen gyakorlati eredmény nem született". A népfront felbomlása, az MDF és Pozsgay Imre.
Hungarian language, Date of production: 1997-04, Duration: 1 hour 23 min. 1 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012002
Audio cassette #3
445-1-1:3/1
Interview with András Bozóki
Bozóki András interjú 2. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. The delegate of the Opposition Roundtable to Work Committee I/6. Weekly meetings between the Alliance of Young Democrats and committees, garden of Bibó István College for Advanced Studies, briefings, comments, evaluation by Orbán. The relationship between the Alliance of Free Democrats and the Alliance of Young Democrats, differences, radicalism. Characterization of the members of the political sub-committee I/6 András Holló and József Fehér from the Hungarian Socialist Workers’ Party, István Szikinger from the People’s Patriotic Front, Pál Dragon and Zsolt Zétényi from the Opposition Roundtable. Pact between the Hungarian Democratic Forum and the Hungarian Socialist Workers’ Party, election of the President of the Republic. The character of József Antall as an integrative figure of realpolitik. The relationship of the leaders of the Hungarian Democratic Forum with Imre Pozsgay. Debate on making the negotiations public.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú munkabizottság delegált képviselője az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) képviseletében. Egyeztetések hetente a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) és a bizottságok között, Bibó Szakkollégium kertje, Orbán tájékoztatói, kommentjei, értékelése. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a FIDESZ viszonya, különbségek, radikalizmus. Az I/6-os politikai albizottság tagjairól jellemzések, háttértörténetek: Holló András Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), Fehér József MSZMP, Szikinger István Hazafias Népfront (HNF), Dragon Pál (EKA), Zétényi Zsolt (EKA). Magyar Demokrata Fórum (MDF) és MSZMP közötti paktum, köztársaságielnök-választás. Antall József jellemzése, integráló reálpolitikus. Az MDF vezetőinek viszonya Pozsgay Imréhez. A tárgyalások nyilvánosságának kérdése, viták.
Hungarian language, Date of production: 1997-07-08, Duration: 35 min. 44 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012003
445-1-1:3/2
Interview with Tamás Deutsch
Deutsch Tamás interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. The delegate of the Opposition Roundtable to Work Committee I/5. Issues of information, information law. Deutsch’s career, biographical data, education, employers. The Opposition Roundtable and the Alliance of Young Democrats. Proposing the radical and tough attitude in the Opposition Roundtable. Replacing István Hegedűs and András B. Vágvölgyi in the I/5 Work Committee only once, does not remember. Frontlines within the Opposition Roundtable, differences in tactics. The role of the Third Side. Informal meetings in Angelica bar. Stories about plenary meetings, György Szabad, Géza Kilényi, Csaba Varga. Evaluating the year 1989, personal experience, Prague Spring. Evaluating the role of the Alliance of Young Democrats in the Opposition Roundtable, criticizing that the talks are not public, dangers of the pact between József Antall and Imre Pozsgay, Zoltán Bíró.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/5. számú munkabizottság delegált képviselője az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) képviseletében, tájékoztatás és az információ kezelés kérdései, az új tájékoztatási törvény. Pályafutása, életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek. Az EKA és a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ). Radikális, kemény, egységes fellépés képviselete az EKA-ban. Hegedűs István, Vágvölgyi B. András helyettesítése az I/5. számú munkabizottságban, nem emlékszik semmire, egyszer vett részt. Az EKA tárgyalások, frontvonalak az EKA-n belül, taktikai különbségek. A Harmadik Oldal szerepe, jellemzése. Informális találkozók, Angelika presszó. Sztorik a plenáris tárgyalásokról, Szabad György, Kilényi Géza, Varga Csaba. 1989 megítélése, személyes élmények, prágai tavasz. A FIDESZ szerepének értékelése az EKA-n belül, a tárgyalások nyilvánosságának hiánya, Antall-Pozsgay paktum veszélye, Bíró Zoltán.
Hungarian language, Date of production: 1997-07-09, Duration: 51 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012003
Audio cassette #4
445-1-1:4/1
Interview with György Fenyő
Fenyő György interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Fenyő’s career, biographical data, education, employers, party and organizational membership, family, parents. Economic Work Committee II/4. Issues of land ownership and law on cooperatives. Gusztáv Raisz, István Vörös, László Jójárt, András Szentgyörgyi. Elaborating standpoints, proposals concerning land ownership, state and cooperative land ownership, proportionate ownership, land law, cooperative law, small farm ownership, disputed issues. Retrospective evaluation of the talks, atmosphere of talks and meetings. His characterization of Zoltán Bogárdi, Géza Zsíros, Gusztáv Raisz, László Pallos. His career after the regime change, Elemér Gergátz.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Pályafutása, életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek, párttagság, szervezetek, család, szülők. Gazdasági munkabizottság II/4. A földtulajdon és a szövetkezeti törvény kérdései. Raisz Gusztáv, Vörös István, Jójárt László, Szentgyörgyi András. Álláspontok kialakítása, földtulajdon kérdései körüli javaslatok, állami és szövetkezeti földtulajdon, részarány tulajdon, földtörvény, termelőszövetkezeti törvény, háztáji tulajdon, vitatott kérdések. A tárgyalások utólagos értékelése, az egyeztetések, tárgyalások hangulata. Bogárdi Zoltán, Zsíros Géza, Raisz Gusztáv, Pallos László jellemzése. Pályafutása a rendszerváltás után, Gergátz Elemér.
Hungarian language, Date of production: 1997-05, Duration: 34 min. 52 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012004
445-1-1:4/2
Interview with Mátyás Budzsáklia
Budzsáklia Mátyás interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. The delegate of the Hungarian Socialist Workers’ Party to Work Committee I/2. Legal control of the operation of political parties. Biographical information. Composition of the delegation. Reporting to György Fejti. Zoltán Bodnár, Tibor Bogdán, Ferenc Rákosi, Gézáné Bán, Gyula Farkas. Role of medium level talks. Finances of parties, properties owned by parties. Iván Pető. Atmosphere of talks. Characterization of György Fejti and Imre Pozsgay. Shortcomings of negotiations, neglect of economic issues. His career after the regime change.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/2. számú munkabizottság delegált képviselője a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében, a politikai pártok működésének jogi szabályozása. Életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek, párttagság, család, szülők. A delegáció összetétele, az Igazságügyi Minisztérium, a Minisztertanács titkársága, a pártközpont delegáltjai (pártközpont, minisztérium, kormány). Álláspontok kialakításának menete, megbízás csak tárgyalásra felhatalmazás nélkül, referálás Fejti Györgynek. Bodnár Zoltán, Bogdán Tibor, Rákosi Ferenc, Bán Gézáné, Farkas Gyula. Intézményesített átjárás a szakértői bizottságok között, a középszintű tárgyalások szerepe. Pártok finanszírozásának kérdése, pártvagyon, Pető Iván. A tárgyalások hangulata. Fejti György és Pozsgay Imre jellemzése. A tárgyalások hiányosságai, a gazdasági kérdések megtárgyalásának hiánya. Pályafutása a rendszerváltás után.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 51 min. 27 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012004
Audio cassette #5
445-1-1:5/1
Interview with Pál György Bártfay
Bártfay Pál György interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. The delegate of the Hungarian Socialist Workers’ Party to Work Committee I/3. Issues of elections, electoral law. Bártfay’s career, biographical data, education, employers, party and organizational membership, family, parents. Foundation of the Independent Lawyers' Forum, Young Lawyers’ Club, Imre Kónya. Representation of the Democratic League of Independent Trade Unions in the I/3 Work Group of tri-lateral talks. The role of the Independent Lawyers' Forum in setting up the Opposition Roundtable. Praising Gyögy Szabad and the Alliance of Young Democrats.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), I/3-as munkabizottság, a választásokkal kapcsolatos kérdések, választójogi törvény. Pályafutása, életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek, párttagság, szervezetek, család, szülők. A Független Jogász Fórum (FJF) megalapítása, Fiatal Ügyvédek Klubja, Kónya Imre. A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának képviselete a háromoldalú tárgyalások I/3-as munkabizottságában. Az FJF szerepe az Ellenzéki Kerekasztal létrejöttében. Szabad György és a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) méltatása.
Hungarian language, Date of production: 1997-07, Duration: 42 min. 15 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012005
Audio cassette #6
445-1-1:6/1
Interview with Tamás Bauer
Bauer Tamás interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Member of the Party to Economic Work Committee II/1. Managing and strategic issues of the economic crisis (debts, need for structural reform, inflation). Bauer’s joining the democratic opposition for family reasons, communist parents. He does not participate in the Opposition Roundtable negotiations. The standpoint of the opposition in economic talks, evaluation of work committees, Katalin Botos, Károly Attila Soós. The relationship of the Alliance of Free Democrats with the other oppositional parties, the Alliance of Young Democrats. Prominent figures of the Alliance of Free Democrats at the Roundtable negotiations Bálint Magyar, Péter Tölgyessy, János Kis, Ferenc Kőszeg, Miklós Haraszti.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1. gazdasági munkabizottság tagja, a gazdasági válság (eladósodás, szerkezeti átalakítás szükségessége, infláció) kezelése, stratégiai kérdései. Családi indíttatás a demokratikus ellenzékhez való csatlakozásában, kommunista szülők. EKA tárgyalásokban nem vesz részt. Az ellenzék álláspontja a gazdasági tárgyalásokról, a bizottságok munkájának értékelése, Botos Katalin, Soós Károly Attila. A Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) viszonya a többi ellenzéki párthoz, a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ). Az SZSZ meghatározó személyiségei a kerekasztal tárgyalásokon, Magyar Bálint, Tölgyessy Péter, Kis János, Kőszeg Ferenc, Haraszti Miklós.
Hungarian language, Date of production: 1997-04, Duration: 13 min. 44 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012006
Audio cassette #7
445-1-1:7/1
Interview with István Bánfalvi
Bánfalvi István interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Head of Work Committee II/2 on social control of the economic crisis delegated by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Bánfalvi’s career, biographical data, education, employers, party and organizational membership, parents, family.
Bad sound quality, hardly intelligible recording.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/2. a gazdasági válság társadalmi szabályozása nevezetű munkabizottság delegációjának vezetője a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében. Pályafutása, életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek, párttagság, szervezetek, család, szülők.
Rossz minőségű hangfelvétel, az interjú szövege nem vagy alig érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997-04-29, Duration: 53 min. 33 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012007
445-1-1:7/2
Interview with Sándorné Szabó
Szabó Sándorné interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. She is member of Work Committee II/2 on social control of the economic crisis delegated by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Social policy work group. Her career, biographical data, education, employers, state administration, distributional systems, Hungarian Central Statistical Office, Ministry of Labor, National Planning Authority, Ministry of Social and Health Affairs, Economic Research Institute, party membership, family. She was asked by István Bánfalvi to join the committee. In her opinion the committee worked in a collaborative rather that disputing way. The negotiations took place in the conference room of the Ministry of Social and Health Affairs. The committee was headed by Ottilia Solt. Delegates of the Hungarian Socialist Workers’ Party were Ádám Forgács, Csaka Chikán, András Jávor, György Radnai. Evaluation of the regime change. Professional evaluation of the delegates of the Opposition Roundtable and of the Third Side.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Szabóné A gazdasági válság társadalmi szabályozása nevezetű II/2. munkabizottság tagja a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében. Szociálpolitikai, szakértői munkacsoport. Pályafutása, életrajzi adatok, végzettség, karrier, munkahelyek, államigazgatás, elosztórendszerek, Központi Statisztikai Hivatal (KSH), Munkaügyi Minisztérium, Országos Tervhivatal, Szociális és Egészségügyi Minisztérium, Gazdaságkutató Intézet, párttagság, család. Bánfalvi István felkérésére került a szakértői bizottságba. Értékelése: nem voltak éles viták, inkább kölcsönös gondolkodás, megbeszélés. A tárgyalások a Szociális és Egészségügyi Minisztérium tárgyalótermében zajlottak. A bizottság vezetője Solt Ottilia. Az MSZMP delegáció tagjai: Forgács Ádám Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Chikán Csaba Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, Jávor András Szociális és Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Reformtitkársága, dr. Radnai György. Egyeztetés, stratégia a tárgyalások előtt, technikai jellegű. A rendszerváltás értékelése. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) és a Harmadik Oldal delegációjának szakmai értékelése.
Hungarian language, Date of production: 1997-04-30, Duration: 32 min. 55 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012007
Audio cassette #8
445-1-1:8/1
Interview with Gábor Bencsik
Bencsik Gábor interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate of the Democratic League of Independent Trade Unions to Work Committee I/5. The new information law. Founding meeting of Democratic Trade Union of Scientific Workers, journalist section. Bencsik was delegated to the Opposition Roundtable by the national council of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. They did not reach any specific achievements. Disputes about the political engagement of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Relationship between members the Democratic League of Independent Trade Unions, the relationship between the League and oppositional parties, supporters of the Alliance of Free Democrats, university intellectuals. Bencsik’s election Secretary general of the National Association of Hungarian Journalists in September 1989, cutting contacts with oppositional figures.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/5. számú munkabizottság delegált képviselője a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek) képviseletében. A tájékoztatás és az információ kezelés kérdései, az új tájékoztatási törvény. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) alakuló közgyűlése, újságíró tagozat. Bencsiket a TDDSZ országos választmánya küldte az EKA-ba a sajtó albizottság tagjaként. Kézzelfogható eredményt nem tapasztalt. Viták a TDDSZ politikai szerepvállalásáról, a szakszervezeti vezető szerepéről. A Ligába tartozó szakszervezetek viszonya, a Liga és az ellenzéki pártok viszonya, SZDSZ szimpatizánsok, egyetemi értelmiség. Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) főtitkár, megválasztása körülményei 1989 szeptemberében, kapcsolatainak megszüntetése az ellenzéki körökkel.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 28 min. 42 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012008
445-1-1:8/2
Interview with László Bruszt
Bruszt László interjú
Foundation of the Democratic League of Independent Trade Unions in Bruszt’s home in December 1988. Steering committee member, representing the League at the meetings of the Opposition Roundtable and at the medium level tri-lateral economic negotiations. Creating the strike law. Helping political parties, democracy, free trade unions. Invited to the Opposition Roundtable negotiations as full observer. Foundation of the Democratic League of Independent Trade Unions, the Democratic Trade Union of Scientific Workers, Motion Picture Democratic Trade Union, Democratic Union of Teachers, Humanitas, Trade Union of Property Managers. Relationship of the League with regime change parties, reform communists in the League. Advisor for the League, quitting the League, scientific career, Central European University. The role of the League at the Opposition Roundtable meetings, its popularity.
A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek) megalakulása Bruszt lakásában 1988 december, ügyvivői testület, ügyvivő, a Liga képviselője az Ellenzéki Kerekasztal ülésein és a háromoldalú tárgyalások középszintű gazdasági megbeszélésein. Sztrájktörvény létrehozása. Politikai pártok segítsége, demokrácia és szabad szakszervezetek. Meghívás az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásokra (EKA), megfigyelő státusú teljes jogú tagként. A Liga megalakulása, Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) Mozgókép Demokratikus Szakszervezetet, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), Humanitas, Ingatlankezelők Szakszervezete. A LIGA kapcsolata a rendszerváltó pártokkal, reformkommunisták a LIGA-ban. Tanácsadóként a LIGA-ban, távozása, tudományos karrier, Central European University CEU (Közép-európai Egyetem). A LIGA szerepe az EKA ülésein, értékelés. A LIGA népszerűsége.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 46 min. 2 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012008
Audio cassette #9
445-1-1:9/1
Interview with Pál Csizmadia
Csizmadia Pál interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate of the Münnich Ferenc Society to Work Committee I/6 working on creating the legal guarantees that prevent the violent taking of power. The Hungarian Socialist Workers’ Party and the Münnich Ferenc Society. Founding member of the Workers’ Party. Characterization of the delegates to the Opposition Roundtable István Balázs from the Hungarian Democratic Forum, Ferenc Kőszeg from the Alliance of Free Democrats, Miklós Jancsó and Zoltán Rockenbauer from the Alliance of Young Democrates, Pál Dragon from the Independent Smallholders' Party. Characterization of unnamed delegates from the Hungarian Socialist Workers’ Party. Workers’ Militia.
The interview is unintelligible because of bad sound quality.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú munkabizottság delegáltja, Münnich Ferenc Társaság (MFT), Harmadik oldal. Az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtésével foglalkozó bizottság. Az MSZMP és a Münnich Ferenc Társaság. A Munkáspárt alapító tagja. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) küldötteinek jellemzése, Balás István (MDF), Kőszeg Ferenc (SZDSZ), Jancsó Miklós, Rockenbauer Zoltán (Fidesz), Dragon Pál (FKGP), MSZMP delegáltak jellemzése név nélkül. Munkásőrség. Rossz minőségű hangfelvétel, nem érthető az interjú szövege.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 31 min. 19 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012009
Audio cassette #10
445-1-1:10/1
Interview with István Csillag
Csillag István interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to the II/6 economic Work Committee working on competition law and anti-monopoly regulations. Csillag was asked to join the committee by Bálint Magyar and Márton Tardos. Financial Research Co, privatization program. Csillag’s contacts with the Alliance of Free Democrats, friendship with Bálint Magyar, Iván Pető, Gábor Demszky. His contacts with the democratic opposition. Economic negotiations failed, nothing was decided in the committees.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). II/6. gazdasági bizottság, a versenyjog és a monopólium-ellenes szabályozás. A bizottsági munkára Magyar Bálint és Tardos Márton kéri fel Csillagot. Pénzügykutató Rt., privatizációs program. Kapcsolata a Szabad Demokraták Szövetségével (SZDSZ), barátságok, Magyar Bálint, Pető Iván, Demszky Gábor. Kapcsolata a demokratikus ellenzékkel. A gazdasági tárgyalások megítélése, sikertelen tárgyalások, mert semmi nem dőlt el a bizottságokban.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-25, Duration: 13 min. 10 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012010
Audio cassette #11
445-1-1:11/1
Interview with Iván Csaba
Csaba Iván interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to economic Work Committee II/2 by the Alliance of Young Democrats. Methods of managing the welfare consequences of the economic crisis. Institute of Economic Sciences, founding the Alliance of Young Democrats. Rajk László College for Advanced Studies, the economic program draft of the Alliance of Young Democrats, László Urbán, István György Tóth, the Szamóca Street Circle, Klára Ungár. Csaba’s evaluation of the work of the committee, lack of meaningful work, none of the sides has clear ideas, intellectual wrestling, low-prestige committee, inconclusive talks. Breaking with the Alliance of Young Democrats.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), a II/2. gazdasági munkabizottság delegáltja a Fidesz képviseletében. A gazdasági válság szociális következményeinek és kezelésének módjai. Közgazdaságtudományi Intézet, Fidesz alapítás, Rajk Szakkollégium, Fidesz gazdaságpolitikai programtervezet, Urbán László, Tóth István György, Szamóca utcai kör, Ungár Klára. A bizottság munkájának értékelése, érdemi munka hiánya, egyik oldalnak sincs elképzelése, intellektuális birkózás, alacsony presztízsű bizottság, sehova nem vezető tárgyalások. Szakítása a Fidesszel.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 40 min.
Digital version available | HU_OSA_00012011
445-1-1:11/2
Interview with István Hegedűs
Hegedűs István interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to sub-Committee I/5. Issues of information, new information act. Committee overseeing the campaign. The Antall-Pozsgay pact, media law, media supervision. The seeming unity of the Opposition Roundtable, not signing the final agreement, split of the Opposition Roundtable, method of electing the president of the republic, the your-yes referendum. The importance of 1989 in Hegedűs’ personal life. The parties appropriated the regime change. Evaluating the participation of the Alliance of Young Democrats at the Roundtable negotiations. Changes in the behavior of the delegation of the Hungarian Socialist Workers’ Party, drifting, lack of concept. Legitimacy issues of the Opposition Roundtable.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA) I/5. albizottság. A tájékoztatás és az információ kérdései, az új tájékoztatási törvény. Kampányfelügyelő bizottság. Antall-Pozsgay paktum, médiatörvény, médiafelügyelet. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) látszategysége, a végső megállapodás alá nem írása, az EKA kettéválása, a köztársasági elnök megválasztásának módja, négyigenes népszavazás. 1989 szerepe személyes életútjában. Hogy sajátították ki a pártok a rendszerváltást. A Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) szerepe a Kerekasztal-tárgyalásokon, értékelés. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tárgyalóküldöttség viselkedésének változása, sodródás, koncepció hiánya. Az EKA legitimitásának kérdései.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 39 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012011
Audio cassette #12
445-1-1:12/1
Interview with Sándor Czirják
Czirják Sándor interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to economic Work Committee II/1 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Czirják was asked by Péter Szerdahelyi to participate in the committee. Economic crisis management strategy, debts, restructuring, inflation. Unnecessary talks in economic sub-committees, his relationship with the opposition, disputes with the Third Side, Russian state debt, financing huge investments, the closure of negotiations. Czirják’s career, biographical information, education, employers, party membership, parents.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). II/1. gazdasági munkabizottság szakértője a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében, Szerdahelyi Péter felkérésére. A gazdasági válság kezelésének stratégiai kérdései, adósságprobléma, szerkezetátalakítás, infláció. Egyeztetések szükségtelensége a gazdasági albizottságokban, kapcsolata az ellenzékkel, viták a harmadik oldallal, orosz államadóság, nagyberuházások finanszírozása, a tárgyalások lezárásának körülményei. Pályafutása, életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek, párttagság, szülők.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 10 min. 12 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012012
Audio cassette #13
445-1-1:13/1
Interview with Gábor Demszky
Demszky Gábor interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/5. Information issues, new information act. Early oppositional activities, Democratic Opposition, Foundation for Supporting the Poor, Charta ’77, samizdat production, AB Independent Publisher, personal motivations. Contacts with opposition in Hungary, reform economists, radical opposition. Network of Free Initiatives, Alliance of Free Democrats, samizdat Beszélő. Split within the opposition, meeting in Lakitelek in 1988. The relationship of the Alliance of Free Democrats with the Alliance of Young Democrats and with the Hungarian Socialist Workers’ Party, headquarters in Mérleg Street. Evaluation of Péter Tölgyessy. Election of the President of the Republic, the four-yes referendum, Hungarian Democratic Forum, Imre Pozsgay, reform Communists. Different views on the regime change, the Alliance of Free Democrats, lack of social embeddedness of historical parties.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), az I/5. számú a munkabizottság delegált képviselője, tájékoztatás és az információ kezelés kérdései, az új tájékoztatási törvény. Az ellenzéki tevékenység kezdetei, a Demokratikus Ellenzék, a Szegényeket Támogató Alap (SZETA), Charta '77, szamizdat kiadás, AB Független Kiadó, személyes indíttatás. Kapcsolatai a magyarországi ellenzékkel, reformközgazdászok, radikális ellenzék. Szabad Kezdeményezések Hálózata, Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) alapítása, a szamizdat Beszélő és köre. Az ellenzék megosztottsága, Lakitelek 1988. Az SZDSZ és a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz), az SZDSZ és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), Mérleg utca. Tölgyessy Péter értékelése. Köztársasági elnökválasztás, négyigenes népszavazás, a Magyar Demokrata Fórum (MDF) és Pozsgay Imre, reformkommunisták, MDF. A rendszerváltásról alkotott eltérő elképzelések, az SZDSZ és a történelmi pártok, a történelmi pártok társadalmi beágyazottságának hiánya.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 55 min. 17 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012013
Audio cassette #14
445-1-1:14/1
Interview with András Dékány Part 1
Dékány András interjú 1. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/5 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. New information law. Dékány’s career, biographical data, employers, party membership, parents. Privatization of county newspapers, information policy, media law. Evaluation of the roundtable negotiations, lack of strategy, improvisation, his relationship with the members of the work committee.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), az I/5. számú a munkabizottság MSZMP által delegált képviselője, tájékoztatás és az információ kérdései, az új tájékoztatási törvény. Pályafutása, életrajzi adatok, végzettség, karrier, munkahelyek, párttagság, szülők. Megyei lapok privatizációja, tájékoztatáspolitika, médiatörvény. A kerekasztal-tárgyalások értékelése, stratégia hiánya, improvizáció, kapcsolata a munkabizottság tagjaival.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 6 min. 59 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012014
445-1-1:14/2
Interview with András Dékány Part 2
Dékány András interjú 2. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/5 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. New information law. Dékány’s career, biographical data, employers, party membership, parents. Privatization of county newspapers, information policy, media law. Evaluation of the roundtable negotiations, lack of strategy, improvisation, his relationship with the members of the work committee.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), az I/5. számú a munkabizottság MSZMP által delegált képviselője, tájékoztatás és az információ kérdései, az új tájékoztatási törvény. Pályafutása, életrajzi adatok, végzettség, karrier, munkahelyek, párttagság, szülők. Megyei lapok privatizációja, tájékoztatáspolitika, médiatörvény. A kerekasztal-tárgyalások értékelése, stratégia hiánya, improvizáció, kapcsolata a munkabizottság tagjaival.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 45 min. 35 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012014
Audio cassette #15
445-1-1:15/1
Interview with Tamás Draviczky
Draviczky Tamás interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to economic Work sub-Committee II/1 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Economic crisis in Hungary, debt, restructuring, strategic issues of management of the inflation. The role of Péter Szerdahelyi, Draviczky’s personal tasks, drafting reports, liaison between the state administration and the sub-committee. No political coordination. Draviczky’s contacts with the other two sides, impressions. Lack of minutes. Economic committees played a secondary role. Economic program. László Urbán, György Szakolczai, Katalin Botos, Károly Attila Soós, professional debates. Medium level talks. Secrecy of economic information. Draviczky’s career, employers, party membership.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), a II/1 gazdasági albizottság MSZMP által delegált tagja. A magyar gazdági válság, eladósodás, szerkezetátalakítás, infláció kezelésének stratégiai kérdései. Szerdahelyi Péter szerepe, Draviczky személyes feladatai, írásbeli anyagok elkészítése, összekötő az államapparátus és az albizottság között. Politikai koordinálás nem volt. Kapcsolata a másik két oldallal, impressziók. Jegyzőkönyvek hiánya. A gazdasági bizottságok másodlagos szerepe. Fordulat és Reform. Urbán László, Szakolczai György, Botos Katalin, Soós Károly Attila, szakmai viták. Középszintű tárgyalások. Gazdasági adatok titkossága. Pályafutás, karrier, munkahelyek, párttagság.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-19, Duration: 33 min. 57 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012015
445-1-1:15/2
Interview with László Antal
Antal László interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Antal is not a delegated representative but a government official participating in several of the economic sub-committees. His family, parents, background, career, employers, party membership. Ministry of finance, Financial Research Institute. Economic program. The Monor meeting, disciplinary punishment in the party. Official in the Károly Grósz and Miklós Németh administrations, Béla Kádár, the three-year economic growth program. Characterization of Lajos Bokros, Péter Medgyessy, Miklós Németh. Serving as advisor for László Békesi, Lajos Bokros and Péter Medgyessy. Antal’s opinion on the roundtable negotiations and the economic sub-committee. Handing over economic information and debate papers to the opposition. The role of economic talks. Disputes occurred with the third side rather than between the Hungarian Socialist Workers’ Party and the Opposition Roundtable. His activity in the New March Front. Hardliners like György Fejti, Imre Pozsgay and reform socialists, Pozsgay and the Hungarian Democratic Forum. Antal’s career after the regime change. The importance of the roundtable negotiations, peaceful transition.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Nem delegált képviselő, kormánytisztviselőként vesz részt több gazdasági albizottság munkájában. Család, szülők, származás, pályafutás, karrier, munkahelyek, párttagság. Pénzügyminisztérium, Pénzügykutató Intézet. Fordulat és reform. Monori találkozó, pártfegyelmi. Grósz Károly, majd Németh Miklós kormányában, Kádár Béla, hároméves kibontakozási program. Bokros Lajos, Medgyessy Péter, Németh Miklós, jellemzések. Pénzügyminiszteri tanácsadóként Békesi László, Bokros Lajos és Medgyessy Péter mellett. Véleménye a kerekasztal-tárgyalásokról, a gazdasági albizottság munkájáról. Gazdasági információk, vitaanyagok átadása az ellenzéknek. A gazdasági tárgyalások szerepe. Viták inkább a harmadik oldallal, kevésbé a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) és az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) tárgyalói között. Szerepvállalása az Új Márciusi Frontban. A Fejti György-féle keményvonal, Pozsgay Imre és a reformszocialisták, Pozsgay és a Magyar Demokrata Fórum. Pályafutása a rendszerváltás után. A kerekasztal-tárgyalások jelentősége, békés átmenet.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 53 min. 22 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012015
Audio cassette #16
445-1-1:16/1
Interview with János Dávid
Dávid János interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Dávid’s tasks as delegate of the Democratic League of Independent Trade Unions are to set up economic sub-committees, moderate first meetings, define tasks, draft the topics for the negotiations. In Dávid’s view, economic sub-committees were unimportant. Foundation of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. Creating the Democratic League of Independent Trade Unions instead of an intellectuals’ union, representing workers. Tensions within the League, property issues, pressure from political parties, property of the National Confederation of Hungarian Trade Unions, relationship between the Alliance of Free Democrats and the League. The real membership size of League. Péter Somlai. Institutionalization vs movement, apparatus, experts. Restructuring of the market economy, privatization, Márton Tardos, Tamás Bauer, Tamás Sárközy, business and transformation of legal entities acts, redistribution of economic positions, patterns of the Polish roundtable negotiations in the negotiation process.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Feladatai: gazdasági albizottságok felállítása, első ülések vezetése, feladatok meghatározása, tárgyalási tematika a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) képviseletében. A gazdasági bizottságok munkájának Dávid szerint nem volt jelentősége. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) megalakulása. Értelmiségi szakszervezet helyett a Liga létrehozása, munkás érdekképviselet, munkásszakszervezet. Feszültségek a LIGA Szakszervezeteken belül, vagyoni problémák, politikai pártok nyomása, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) vagyona, a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a LIGA, szakszervezet, érdekvédelem, pártpolitika. A LIGA tényleges taglétszáma. Somlai Péter. Intézményesülés vagy mozgalom, apparátus, szakértői háttér. A piacgazdaság átalakulása, privatizáció, Tardos Márton, Bauer Tamás, Sárközy Tamás, társasági és átalakulási törvény, gazdasági pozíciók újraelosztása, a lengyel kerekasztal-tárgyalások mintája az alkufolyamatokban.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 14 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012016
Audio cassette #17
445-1-1:17/1
Interview with Pál Doleschall
Doleschall Pál interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/3 by the Democratic League of Independent Trade Unions. Issues related to the elections, electoral law. Foundation of the Democratic Trade Union of Scientific Workers. The relationship between of the Democratic Trade Union of Scientific Workers and the League. Democratic Trade Union of Scientific Workers seeking contacts with parties while the League was the alternative union movement. The relationship between the League and the Opposition Roundtable. Reorganization of the I/3 Work Committee, Doleschall stopping working in the committee. His opinion on the role and activity of Péter Tölgyessy. The political activity of the Democratic Trade Union of Scientific Workers.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), az I/3. munkabizottság LIGA által delegált tagja. A választásokkal kapcsolatos kérdések, választójogi törvény. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) megalakítása. A TDDSZ és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) kapcsolata. A TDDSZ orientáltsága a pártok felé. A LIGA, mint az alternatív szakszervezeti mozgalom. A LIGA és az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) kapcsolata. Az I/3. munkabizottság átrendeződése, kikerülése a bizottságból, Tölgyessy Péter munkájáról és szerepéről. A TDDSZ politikai aktivitása.
Hungarian language, Date of production: 1997-02-26, Duration: 27 min. 52 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012017
445-1-1:17/2
[Posthumous Radio Program on Ottilia Solt]
[Posztumusz rádió műsor Solt Ottilia]
Radio program of Anna Lengyel and Péter Rados. Excerpt from an interview, parliamentary speech on squatters. (This is a radio recording, thus not part of Bozóki’s project.)
Lengyel Anna és Rados Péter rádiós műsora. Interjúrészlet, parlamenti felszólalás az önkényes lakásfoglalók ügyében. (Nem interjú, hanem rádióműsor. Ily módon a Bozóki-sorozatból kilógó felvétel.)
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 16 min. 36 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012017
Audio cassette #18
445-1-1:18/1
Interview with Mátyás Eörsi
Eörsi Mátyás interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/2 by the Alliance of Free Democrats. Legal control of the operation of political parties. Praising Iván Pető and Zoltán Bodnár. The operation of the steering committee of the Alliance of Free Democrats, Árpád Göncz, Péter Tölgyessy, János Kis. The relationship of the Alliance of Free Democrats with the parties of the Opposition Roundtable, Alliance of Young Democrats, Hungarian Democratic Forum, Democratic League of Independent Trade Unions.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), az I/2. számú munkabizottság Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) által delegált képviselője. A politikai pártok működésének jogi szabályozása. Pető Iván, Bodnár Zoltán méltatása. Az SZDSZ ügyvivő testületének működése, értékelése, Göncz Árpád, Tölgyessy Péter, Kis János. Az SZDSZ kapcsolata az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) pártjaival, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), Magyar Demokrata Fórum (MDF), Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA).
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 27 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012018
445-1-1:18/2
[Interview with Iván Darvas]
[Darvas Iván interjú]
Excerpt from a radio program. Darvas' career, life. Interviewer is Eszter Rádai.
Rádióműsor. Részlet. Darvas Iván életútja, pályaképe. Riporter Rádai Eszter.
Hungarian language, 1997, Duration: 46 min. 33 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012018
Audio cassette #19
445-1-1:19/1
Interview with Béla Rabi
Rabi Béla interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committees I/2 and I/3 by the Hungarian Democratic Youth Organization. Legal controls of the operation of political parties. Biographical data, education, employers, party membership, family, parents. Youth Environmental Council, social relations department of the Hungarian Communist Youth Organization, building contacts with alternative movements, with environmental groups. Reorganization of the Communist Youth Organization, foundation of the Hungarian Democratic Youth Organization. The relationship of the Third Side with the opposition and with the Hungarian Socialist Workers’ Party. Rabi’s opinion on tri-lateral negotiations: there was no political control, the Hungarian Democratic Youth Organization practically did not function. Conflicts of the Third Side with the trade union. Sándor Csintalan. The effect of the regime change, personal experience.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/2 és I/3. számú munkabizottság delegált képviselője a Demokratikus Ifjúsági Szövetség (DEMISZ) képviseletében, a politikai pártok működésének jogi szabályozása. Életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek, párttagság, család, szülők. Ifjúsági Környezetvédelmi Tanács, Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) társadalmi kapcsolatok osztálya, kapcsolatok kiépítése az alternatív mozgalmakkal, kapcsolatkeresés a környezetvédőkkel. A KISZ átalakulása, a DEMISZ megalakulása. A Harmadik Oldal kapcsolata az ellenzékkel, illetve a Magyar Szocialista Munkáspárttal (MSZMP). Véleménye a háromoldalú tárgyalásokról: nem volt politikai kontroll, egyeztetett álláspont, a DEMISZ gyakorlatilag nem is működött. A Harmadik Oldal résztvevőinek jellemzése, nézetkülönbségek a szakszervezettel. Csintalan Sándor. A rendszerváltás hatása, személyes vonatkozások.
Hungarian language, Date of production: 1996-09, Duration: 43 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012019
445-1-1:19/2
Interview with Mária Frey
Frey Mária interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee II/1 by the Hungarian Women’s Association. Economic crisis, debts, restructuring, strategy of managing the inflation. Frey is the expert of the Third Side. Unemployment, lack of economic policy strategy, employment policy. Erzsébet Gidai, László Nyikos. Characterization of the Third Side. Strategic tasks of fighting the economic and social crisis. The future of employment of women, her contacts wit the Women’s Association, membership of the Hungarian Socialist Workers’ Party, Judit Asbóthné Torma. Part time work, working time, flexible work schemes.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1-es munkabizottság delegált képviselője a Magyar Nők Szövetsége (MNSZ) képviseletében, gazdasági válság, eladósodás, szerkezetátalakítás, infláció kezelésének stratégiai kérdései. Frey a Harmadik Oldal szakértője. Munkanélküliség, gazdaságpolitikai stratégia hiánya, foglalkoztatáspolitika. Gidai Erzsébet, Nyikos László. A Harmadik Oldal jellemzése. A gazdasági és szociális válság leküzdésének stratégiai feladatai. A női foglalkoztatás jövője, kapcsolata a Nőszövetséggel, párttagság, MSZMP, Asbóthné Torma Judit. Részmunkaidő, munkaidőalap, munkaidő rendszerek rugalmassá tétele.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 44 min. 56 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012019
Audio cassette #20
445-1-1:20/1
Interview with Zsuzsa Farkas
Farkas Zsuzsa interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate expert to Work Committees I/2 and I/3 by the Hungarian Women’s Association, recommended by Judit Asbóthné Torma, Csilla Lehoczkyné Kollonay and István Kukorelly. Timely questions of modifying the Constitution, the institution of president of the republic, constitutional court. Farkas is replaced by Mária Ugróczky in the negotiations. Characterization of the Third Side, ready to agreement, under-informed, lack of political motivation. Characterization of committee members Péter Tölgyessy, László Kövér, Viktor Orbán, Imre Boross, György Szabad, József Antall. The relationship of the Third Side with the Hungarian Socialist Workers’ Party and the Opposition Roundtable. Atmosphere of the talks, developing shared standpoints, check-mates, the legal competence and election of the president of the republic.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. és I/3. munkabizottság delegált képviselője, a Magyar Nők Szövetsége (MNSZ) szakértője Asbóthné Thorma Judit, Lehoczkyné Dr. Kollonay Csilla, Kukorelli István ajánlására. Az alkotmánymódosítás időszerű kérdései, a köztársasági elnöki intézményről, az alkotmánybíróságról. A tárgyalásokat elhagyja, helyét Ugróczky Mária veszi át. A Harmadik Oldal jellemzése, kompromisszumkészség, alulinformáltság, politikai információk hiánya. A munkabizottság egyes tagjainak jellemzése, Tölgyessy Péter, Kövér László, Orbán Viktor, Boross Imre, Szabad György, Antall József. A Harmadik oldal kapcsolata a Magyar Szocialista Munkáspárttal (MSZMP) és az Ellenzéki Kerekasztallal (EKA). A tanácskozások hangulata, közös álláspontok kialakítása, patthelyzetek, a köztársasági elnök jogköréről és megválasztásának módjáról.
Hungarian language, Date of production: 1996-07-18, Duration: 33 min. 44 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012020
445-1-1:20/2
Interview with Klára Fűrész
Fűrész Klára interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate expert to Work Committees I/2 and I/3 by the Hungarian Women’s Association. Timely questions of modifying the Constitution, the institution of president of the republic, constitutional court. Fűrész’ relationship with the Hungarian Women’s Association, Ibolya Újvári. Election reform, the Office of the Council of Ministers, Zoltán Tóth, professional preparatory work, designing the new election system. Negotiation strategies and conflicts within the Third Side. The different concept of the Hungarian Women’s Association about letting social organizations nominate candidates. The National Council of Hungarian Women and the Hungarian Women’s Association. Women’s Conference held in June 19889. Status and support for the Hungarian Women’s Association and other social organizations in the 1990s.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. számú munkabizottság delegált képviselője a Magyar Nők Szövetsége (MNSZ) alkotmányjogi szakértőjeként. Az alkotmánymódosítás időszerű kérdései, a köztársasági elnöki intézményről, az alkotmánybíróságról. Kapcsolata a Nőszövetséggel, Újvári Ibolya. Választási reform, Minisztertanács Tanácsi Hivatala, Tóth Zoltán, szakmai előkészítő munka, az új választási rendszer előkészítése. A Harmadik Oldalon belüli tárgyalási stratégiák, konfliktusok. A Nőszövetség eltérő koncepciója, a társadalmi szervezeteknek is legyen lehetőségük jelöltállításra. A Magyar Nők Országos Tanácsa (MNOT) és az MNSZ. Az 1989. júniusában tartott Országos Nőkonferencia. Az MNSZ és más társadalmi szervezetek státusza, támogatása a 1990-es években.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 35 min. 27 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012020
Audio cassette #21
445-1-1:21/1
Interview with József Fehér
Fehér József interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate expert to Work Committees I/1 and I/6 by the Hungarian Socialist Workers’ Party which work on creating the legal guarantees of preventing taking power by force and on the amendment of the constitution. Family, parents, professional career, party membership. Law Faculty at the University of Pécs, study contract with the army, Legal Department of the Ministry of Defense, history of public administration, sociology. Political negotiations, professional delegate, Tiananmen bloodbath and its consequences: urgent drafting of legal provisions concerning the use of the military domestically, preparing the regime change by the government apparatus in an unprofessional way. Drafting legal provisions concerning the state of emergency, Péter Tölgyessy, István Somogyvári. Characterization of József Antall, personal contacts between participants of the negotiations, evaluating the work of the I/6 committee. Details of the legislation processes. Evaluation of the negotiations, world historical importance, the culture of politics, consensus on basic values. The functioning, place and role of the party apparatus and the professional apparatus.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. és I/6. számú munkabizottság delegáltja az Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében. Az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtésével és az alkotmánymódosítás kérdéseivel foglalkozó bizottságok. Család, szülők, szakmai életrajz, pályafutás, párttagság. Pécsi Tudományegyetem Jogtudományi Kar, tanulmányi szerződés a hadsereggel, Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztálya, közigazgatás történet, szociológia. Politikai egyeztető tárgyalások, szakmai delegált, Tienanmen téri vérengzés Kínában, ennek következménye: jogszabálytervezetek sürgős szövegezése a hadsereg belföldi alkalmazásával kapcsolatban, rendszerváltás előkészítése a kormányapparátus részéről, szakmaiatlan pártapparátus. A szükségállapotról szóló jogszabályok szövegezése, Tölgyessy Péter, Somogyvári István. Antall József jellemzése, személyes kapcsolatok a tárgyalófelek között, az I/6-os bizottság munkájának értékelése. A jogalkotási folyamatok részletezése. A tárgyalások értékelése, világtörténelmi jelentőség, politikai kultúra, konszenzusos alapértékek. A pártapparátus és a szakmai apparátus működése, helye és szerepe.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 6 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012021
445-1-1:21/2
Interview with Tibor Bálint
Bálint Tibor interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate expert to Work Committee I/6 by the Hungarian Socialist Workers’ Party, which works on creating the legal guarantees of preventing taking power by force. Family, professional career, party membership. Bálint worked for the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers’ Party, headed the secretariat of the Ministry of Interior. Liaising with the Party center at middle level during the negotiations, reporting to Minister of Interior István Horváth. Relationship with participants at the Roundtable, evaluation of the Third Side. Praising István Balás, András Bozóki, Zoltán Rockenbauer, Zoltán Gál. Evaluating the regime change, peaceful transition, weak Hungarian Socialist Workers’ Party, significance of the demonstration on March 15, 1989. The Antall administration and the Hungarian Democratic Forum. Evaluation of the Alliance of Free Democrats, Iván Pető, Róza Hodosán, Bálint Magyar. Evaluation of the Ministry of Interior, commanders, István Horváth.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú munkabizottság delegáltja az Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében. Az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtésével foglalkozó bizottság. Életrajz, család, pályakép, párttagság, diplomás zárlat. Az MSZMP KB politikai munkatársa, a Belügyminisztérium (BM) Titkárság vezetője. A tárgyalások menete, kapcsolattartás a pártközponttal középszinten, egyeztetések az ülések előtt. Beszámolási kötelezettség csak Horváth István miniszternek. Kapcsolat a kerekasztal résztvevőivel, a Harmadik Oldal értékelése. Balás István, Bozóki András, Rockenbauer Zoltán, Gál Zoltán államtitkár méltatása. A rendszerváltás értékelése, békés átmenet, erőtlen MSZMP, az 1989. március 15-ei tüntetés jelentősége. Az Antall-kormány és a Magyar Demokrata fórum (MDF). A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) értékelése, Pető Iván, Hodosán Róza, Magyar Bálint. A Belügyminisztérium értékelése, parancsnoki kar, Horváth István miniszter.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 45 min. 3 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012021
445-1-1:21/3
[Interview with Unknown Person]
[Interjú ismeretlen személlyel]
Unidentified interviewee. The interview is not part of the project lead by Bozóki. The interview is in English, with Hungarian translation. Its topics are the Hungarian Democratic Charta, the Alliance of Free Democrats, election campaign.
Az interjúalany ismeretlen. Az interjú nem a Bozóki-féle, rendszerváltást feltáró kutatás keretében készült. Angol nyelvű interjú részlet, tolmáccsal. A téma: a Magyar Demokratikus Charta, a Szabad Demokraták Szövetsége, a választási kampány.
Hungarian language, Date of production: 1993, Duration: 9 min. 53 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012021
Audio cassette #22
445-1-1:22/1
Interview with Ilona Fonyódi
Fonyódi Ilona interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/4 by the Oppositional Roundtable. Principles of amending the criminal code and the criminal proceedings law. Biography, family, employers, occupation, party membership. Establishment of Humanitás Democratic Union of Special Needs Teachers, joining the Democratic League of Independent Trade Unions, creation of League. Teachers’ demonstration on December 19, 1988. Fonyódi’s participation in the Opposition Roundtable negotiations. The relationship between the League and the Alliance of Free Democrats. Merge of Humanitás with the Democratic Union of Teachers.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/4. számú munkabizottság delegált képviselője az Ellenzéki Kerekasztal képviseletében. A büntető-törvénykönyv és a büntető-eljárási törvény módosításának elvei. Életrajz, család, munkahelyek, foglalkozás, párttagság. A Humanitás Demokratikus Gyógypedagógiai Szakszervezet megalakulása, csatlakozás a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájához (LIGA Szakszervezetek), a LIGA megalakulása. Az 1988. december 19-i pedagógus demonstráció. Részvétele az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásokon (EKA). A LIGA és a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) kapcsolata. A Humanitás egyesülése a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével (PDSZ).
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 30 min. 17 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012022
Audio cassette #23
445-1-1:23/1
Interview with György Fejti
Fejti György interjú
Deputy leader of the Hungarian Socialist Workers’ Party delegation to the National Roundtable negotiations. The road to the negotiations, necessity to draft new constitution, changing the political system, social reforms, failing economy. The Hungarian Socialist Workers’ Party accepted the multiparty system, the acts on freedom of association and assembly. Decision on setting up delegations, separate negotiations with alternative organizations. The establishment of the Opposition Roundtable, opinion on the Alliance of Free Democrats. Debate on the economic and social crisis, including these topics in the negotiations. The process of the negotiations, selecting experts, middle-level talks. Ideas about the functions of the president of the republic. Characterization of Imre Pozsgay. Signing the agreements made at the National Roundtable Negotiations on September 18. Bad sound quality.
A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) küldöttségének helyettes vezetője a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain. Út a tárgyalásokig, az új alkotmány kidolgozásának szükségessége, a politikai rendszer átalakítása, társadalmi reformok, a rosszul teljesítő gazdaság. A többpártrendszer elfogadása az MSZMP-ben, annak keretei, az egyesülési és gyülekezési törvény. Döntés a tárgyalódelegációk felállításáról, az „alternatív” szervezetekkel folytatott külön tárgyalások. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) létrejötte, a Szabad Demokraták Szövetsége megítélése. Vita a gazdasági és szociális válságról, a téma bevitele a tárgyalásokra. A pozíciók alakulása a tárgyalásokon, a tárgyalások menete, a szakértők kiválasztása, a középszintű tárgyalások. Elképzelések a köztársasági elnök funkciójáról. Pozsgay Imre jellemzése. A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon elért egyezmények szeptember 18-i aláírása. Rossz minőségű hangfelvétel, az interjú szövege nem vagy alig érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 14 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012023
Audio cassette #24
445-1-1:24/1
Interview with Károly Fazekas
Fazekas Károly interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to Work Committee II/1 by the Alliance of Free Democrats and the Democratic League of Independent Trade Unions. Management and strategic issues of the economic crisis (debts, restructuring, inflation. Economic program expected effect of economic and social changes on the labor market, unemployment. National Labor Force Committee, National Interest Reconciliation Council, labor policy, employment fund.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1. gazdasági munkabizottság szakértője a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (Liga Szakszervezetek) képviseletében. A gazdasági válság (eladósodás, szerkezeti átalakítás, infláció) kezelése, stratégiai kérdései. Fordulat és reform, a várható gazdasági és társadalmi változások hatása a munkaerőpiacra, a várható munkanélküliség. Országos Munkaerő-piaci Bizottság, Országos Érdekegyeztető Tanács, foglalkoztatáspolitika, foglalkoztatási alap.
Hungarian language, Date of production: 1997-04-22, Duration: 30 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012024
Audio cassette #25
445-1-1:25/1
Interview with Kálmán Györgyi
Györgyi Kálmán interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to Work Committee I/4 by the People’s Patriotic Front. Principles of amending the criminal code and the criminal proceedings code. Crime against the state, proceedings law, judicial competence, preliminary custody, socialist legal system, incitement against communities and against the regime, constitution, Csemegi Code.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/4. számú munkabizottság delegált képviselője a Hazafias Népfront (HNF) képviseletében. A büntető-törvénykönyv és a büntető-eljárási törvény módosításának elvei. Állam elleni bűncselekmények, eljárási jog, bírói kompetencia, előzetes letartóztatás, szocialista jogrendszer, közösség elleni izgatás és rendszer elleni izgatás, alkotmány, Csemegi-kódex.
Hungarian language, Date of production: 1997-05, Duration: 21 min. 35 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012025
445-1-1:25/2
Interview with Gábor Tóth
Tóth Gábor interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to Work Committee I/5 by the People’s Patriotic Front. Issues regarding giving information, new information law. The role and situation of the organizations of the Third Side, leadership by the party. Lack of common concept and agreement.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/5. számú munkabizottság delegált képviselője a Hazafias Népfront (HNF) képviseletében. A tájékoztatás és az információ kérdései, az új tájékoztatási törvény. A Harmadik Oldal szervezeteinek szerepe, helyzete, pártirányítás. Közös koncepció, egyeztetés hiánya.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 16 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012025
445-1-1:25/3
Interview with Kálmán Györgyi
Györgyi Kálmán interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to Work Committee I/4 by the People’s Patriotic Front. Principles of amending the criminal code and the criminal proceedings code. Amending the provisions on crime against the state.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/4. számú munkabizottság delegált képviselője a Hazafias Népfront (HNF) képviseletében. A büntető-törvénykönyv és a büntető-eljárási törvény módosításának elvei. Az állam elleni bűncselekményekre vonatkozó rendelkezések módosításának kérdése.
Hungarian language, Date of production: 1997-05, Duration: 22 min. 22 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012025
Audio cassette #26
445-1-1:26/1
Interview with Zoltán Gál
Gál Zoltán interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Representing the Hungarian Socialist Workers’ Party at the committee of middle level political talks. Gál is in the delegation as a state official but played no meaningful role. His tasks as deputy minister of interior, public administration, elections. He did not know the representatives of the Opposition Roundtable. Characterization of György Fejti. Gál’s biography, family, career. Political college, Central Committee of the Hungarian Socialist Workers’ Party. Dunagate. Bad sound quality, questions cannot be heard.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Politikai egyeztető bizottság, középszint, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében. A tárgyalódelegációba állami funkciójából adódóan került. Saját bevallása szerint a tárgyalásokon nem volt érdemi szerepe. Feladatkörei miniszterhelyettesként a Belügyminisztériumban, a közigazgatás irányítása, választások. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) képviselőit nem ismerte. Fejti György jellemzése. Életrajz, család, pályakép. Politikai Főiskola, MSZMP Központi Bizottság. Dunagate. Rossz hangminőség. Az interjúkészítők kérdései nem érthetőek.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 55 min. 27 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012026
Audio cassette #27
445-1-1:27/1
Interview with Gyula Gaál
Gaál Gyula interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to economic Work Committee II/4 by the Alliance of Free Democrats and the Democratic League of Independent Trade Unions. Land ownership and law on cooperatives. Gaál’s biography, family, career, party membership, founding member of the Alliance of Free Democrats. Section on agriculture in the Regime Change Program (Blue Book), Research Institute on Cooperatives, Bálint Magyar. Disagreement within the opposition about agriculture, privatization, land ownership. Evaluating the work of the committee, no agreement reached. The four-yes referendum, creation of the Opposition Roundtable.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/4. gazdasági munkabizottság szakértője a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (Liga Szakszervezetek) képviseletében, a földtulajdon és a szövetkezeti törvény kérdései. Életrajz, család, pályakép, párttagság, SZDSZ alapító tag. A Rendszerváltás Programja (Kék könyv) mezőgazdasági programja, Szövetkezeti Kutató Intézet, Magyar Bálint. Az ellenzék megosztottsága az agrárkérdések, a privatizáció, a földtulajdon ügyében. A bizottsági munka értékelése, megegyezés nem született. A négyigenes népszavazás, az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) megalakulása.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 44 min. 6 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012027
Audio cassette #28
445-1-1:28/1
[Radio Broadcast]
[Rádióműsor]
Recording of the radio program 16 Hours. Expulsions from the Christian Democratic People’s Party, Tamás Isépy, György Giczy, the Alliance of Young Democrats, László Kövér. The media market, commercial channels, National Radio and Television Authority, Irisz TV, RTL Club, Dezső Pintér. The recording is not part of the Bozóki collection.
A 16 óra című rádióműsor felvétele. Kizárások a Kereszténydemokrata Néppártból (KDNP), Isépy Tamás, Giczy György, Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz), Kövér László. Médiapiaci helyzet, kereskedelmi csatornák, Országos Rádió- és Televíziótestület (ORTT), Irisz TV, RTL Klub, Pintér Dezső. A felvétel nem része a Bozóki-gyűjteménynek.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 46 min. 47 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012028
445-1-1:28/2
Interview with János Gács
Gács János interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to economic Work Committee II/1 by the Democratic League of Independent Trade Unions. Economic crisis, debts, restructuring, inflation, strategic issues. Gács’ biography, family, career, union membership. Democratic Trade Union of Scientific Workers. Reform economists, reform economics, Kopint-Datorg Co. Evaluation of the economic committee, lack of coordination, information, organization. Gács’ contacts with the Alliance of Free Democrats, economic advisor.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1. gazdasági munkabizottság szakértője a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) képviseletében. A gazdasági válság, eladósodás, szerkezeti átalakítás, infláció, annak kezelése, stratégiai kérdések. Életrajz, család, pályakép, szakszervezeti tagság, Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ). Reformközgazdászok, reformközgazdaságtan, Kopint-Datorg Rt. A gazdasági bizottság munkájának értékelése, koordináció, információk, szervezés hiánya. Kapcsolata a Szabad Demokraták Szövetségével (SZDSZ), szakmai tanácsadás.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 40 min. 5 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012028
Audio cassette #29
445-1-1:29/1
Interview with Ferenc Gegesy
Gegesy Ferenc interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to economic Work Committee II/5 by the Alliance of Free Democrats. Budget reform and public finances law. Gegesy’s contacts with the opposition, membership in the Alliance of Free Democrats, oppositional activities, demonstrations. Members of the work committee, debates, György Schamschula. Evaluation of the work of the committee. The four-yes referendum, Imre Pozsgay’s role. Municipal elections in 1990.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/5. gazdasági munkabizottság szakértője a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) képviseletében. A költségvetési reform és az államháztartási törvény. Kapcsolata az ellenzékkel, SZDSZ tagság, ellenzéki tevékenység, tüntetések. A munkabizottság tagjai, viták, Schamschula György. A munkabizottság tevékenységének értékelése. A négyigenes népszavazás, Pozsgay Imre szerepe. Az 1990-es önkormányzati választások.
Hungarian language, Date of production: 1997-04-23, Duration: 28 min. 44 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012029
Audio cassette #30
445-1-1:30/1
Interview with Péter Győri
Győri Péter interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to economic Work Committee II/2 by the Democratic League of Independent Trade Unions. Social consequences of the economic crisis and the management thereof. Győri’s career, Institute of Sociology at the Hungarian Academy of Sciences, foundation of the Democratic Trade Union of Scientific Workers, Józsefváros branch of the Alliance of Free Democrats, Poverty Fighting Weekends in Józsefváros, samizdat Beszélő. The oppositional members of the work committee. Representatives of the Third Side and of the Hungarian Socialist Workers’ Party. Functions of special committees, obtaining information. The issue of publicness. Topics of the negotiations.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/2. gazdasági munkabizottság szakértője a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) képviseletében. A gazdasági válság szociális következményeinek és kezelésének módjairól. Pályakép, Szociológiai Intézet, Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) megalapítása, Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) Józsefvárosi Csoportja, Józsefvárosi Szegénységellenes Hétvégék, Beszélő. A II/2. munkabizottság, az ellenzéki oldal tagjai. A Harmadik Oldal és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviselői. A szakbizottságok funkciói, az információk megszerzése. A nyilvánosság kérdése. A tárgyalások témái.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-23, Duration: 1 hour 25 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012030
Audio cassette #31
445-1-1:31/1
Interview with Péter Hack
Hack Péter interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to Work Committee I/4 by the Alliance of Free Democrats. Principles of amending the criminal code and the law on criminal proceedings. Hack’s contacts with the democratic opposition, his joining the Network of Free Initiatives through the Faith Church. The Network and the Alliance of Free Democrats, Evangelical Christians' Group, bill on freedom of religion and conscience. Faith Church and the Alliance of Free Democrats. Picking the name Alliance of Free Democrats, Sándor Szilágyi. Steering committee of the Alliance of Free Democrats- Hack’s parliamentary membership.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/4. számú munkabizottság delegált szakértője a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) képviselőjeként. A büntető-törvénykönyv és a büntető-eljárási törvény módosításának elvei. Kapcsolata a demokratikus ellenzékkel, a Hit Gyülekezetén keresztül kapcsolódott a Szabad Kezdeményezések Hálózatához. A Hálózat és a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), az Evangéliumi Keresztények Csoportja, vallás és lelkiismereti szabadság törvényjavaslat. A Hit Gyülekezete és az SZDSZ. Az SZDSZ név választása, Szilágyi Sándor. Az SZDSZ ügyvivői testülete. Hack parlamenti képviselősége.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-12, Duration: 35 min. 2 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012031
Audio cassette #32
445-1-1:32/1
Interview with Elemér Hankiss
Hankiss Elemér interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to Work Committees I/1 and I/5 by the Democratic League of Independent Trade Unions. Current questions of amending the constitution, issues of the institution of the president of the republic and the constitutional court, of provision and handling of information, new law on information. Hankiss’ contacts with the democratic opposition, founding member of the Democratic League of Independent Trade Unions. The Democratic Trade Union of Scientific Workers. Meeting of the reform circles of the Hungarian Socialist Workers’ Party in Kecskemét in April, 1989, Csaba Gombár, Imre Pozsgay. Split in the Opposition Roundtable due to conspiracy paranoia. Hankiss’ particilation in the Oppositinal Roundtable and the National Roundtable, evaluation of the negotiations, Viktor Orbán, Imre Kónya, József Antall, Péter Hack, Péter Tölgyessy, János Kis, Imre Boross. Hankiss’ nomination for president of the Hungarian Television. The Antall-Pozsgay pact. Four-yes referendum. Comparison of Gyula Horn and Imre Pozsgay. Lack of a trade union system, the consequences thereof. Media war, media law.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. és az I/5. számú munkabizottság delegált szakértője a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) képviseletében. Az alkotmánymódosítás időszerű kérdései, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság kérdései. A tájékoztatás és az információ kezelés kérdései, az új tájékoztatási törvény. Kapcsolata a demokratikus ellenzékkel, LIGA alapítótag. Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ). A Magyar Szocialista Munkáspárt MSZMP reformkörei tanácskozása Kecskeméten 1989. április, Gombár Csaba, Pozsgay Imre. Hasadás az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) tagjai között. Konspirációs paranoiák. Részvétele az EKA és a NKA munkájában, a tárgyalások értékelése, Orbán Viktor, Kónya Imre, Antall József, Hack Péter, Tölgyessy Péter, Kis János, Boross Imre. Magyar Televízió (MTV) elnökévé történő jelölése. Antall-Pozsgay paktum. A négyigenes népszavazás. Horn Gyula és Pozsgay Imre összehasonlítása. A szakszervezeti rendszer hiánya, következményei. Médiaháború, médiatörvény.
Hungarian language, Date of production: 1997-07-22, Duration: 58 min. 23 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012032
Audio cassette #33
445-1-1:33/1
Interview with Miklós Haraszti
Haraszti Miklós interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committees I/3 and I/5 by the Alliance of Free Democrats. Issues concerning the elections, electoral law, information, new information law. End of the united opposition, four-yes referendum, failure of the ideas of the I/5 Work Committee. Insufficient legal control of media, media war. The history of the four-yes referendum, Iván Szelényi, János Kis. József Antall and the constructive censure motion. The pact between the Hungarian Democratic Forum and the Alliance of Free Democrats, regulation on the media, law on appointment.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/3. és I/5. számú munkabizottság delegáltja a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) képviselőjeként. A választásokkal kapcsolatos kérdések, a választójogi törvény, valamint a tájékoztatás és az információ kérdései, az új tájékoztatási törvény. Az ellenzéki egység megszűnése, a négyigenes népszavazás körülményei, az I/5. munkabizottság elgondolásainak megbukása. A média hiányzó törvényi szabályozása, médiaháború. A négyigenes népszavazás története, Szelényi Iván, Kis János. Antall József és a konstruktív bizalmatlansági indítvány. Az MDF–SZDSZ paktum és a média szabályozás, kinevezési törvény.
Hungarian language, Date of production: 1997-05-29, Duration: 1 hour 4 min. 52 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012033
Audio cassette #34
445-1-1:34/1
Interview with Péter Bognár
Bognár Péter interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to by the Münnich Ferenc Society. Amendment of the constitution, institution of the president of the republic, constitutional court. Bognár’s family, career, social organizations, party membership. Conflicts within the Third Side, evaluation of participants, talks, conflicts, debates. Competence of the president of the republic, characterization of Imre Pozsgay. The Münnich Ferenc Society.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. számú munkabizottság delegáltja a a Münnich Ferenc Társaság (MFT) képviselőjeként. Az alkotmánymódosítás időszerű tételei, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság kérdései. Család, pályakép, társadalmi szervezetek, párttagság. A Harmadik Oldalon belüli ellentétek, a résztvevők értékelése, egyeztetések, ellentétek, viták. Köztársasági elnöki jogkör, Pozsgay Imre jellemzése, megítélése. A Münnich Ferenc Társaság.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 38 min. 44 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012034
445-1-1:34/2
Interview with György Halász
Halász György interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/1 by the Münnich Ferenc Society. The establishment, historical function of the Münnich Ferenc Society and its relation to the Hungarian Socialist Workers’ Party. Halász’ family and career.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. számú munkabizottság delegáltja a a Münnich Ferenc Társaság (MFT) képviselőjeként. Az MFT megalakulása, történelmi funkciója, viszony az MSZMP-hez. Család, pályakép.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 52 min. 17 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012034
Audio cassette #35
445-1-1:35/1
Interview with István Kukorelli Part 1
Kukorelli István interjú 1. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/3 by the People's Patriotic Front. Election, electoral law. Characterization of the Third Side, National Council of Trade Unions quitting the negotiations. Political and economic work committees, evaluation of negotiations. The People's Patriotic Front. Movement for Democratic Hungary. The role, identity of the People's Patriotic Front and of the Third Side.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/3. számú munkabizottság delegáltja a Hazafias Népfront (HNF) képviseletében. A választásokkal kapcsolatos kérdések, a választójogi törvény. A Harmadik Oldal jellemzése, a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) kilépése a tárgyalásokból. A politikai munkabizottságok és a gazdasági munkabizottságok jellemzése, a tárgyalások értékelése. A Hazafias Népfrontról. A Demokratikus Magyarországért mozgalom. A HNF szerepe, identitása, a Harmadik Oldal szerepe, identitása.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 33 min. 5 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012035
445-1-1:35/2
Interview with István Huszár
Huszár István interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable middle-level negotiations. Characterization of the People's Patriotic Front, including social associations and organizations in politics, forum of non-party members, core of civil organizations. The people’s front movement.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), középszint. A Hazafias Népfront jellemzése, társadalmi egyesületek és szervezetek beemelése a politikába, a párton kívüliek fóruma, a civil szervezetek magja. A népfront mozgalom.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 14 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012035
445-1-1:35/3
Interview with István Kukorelli Part 2
Kukorelli István interjú 2. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/3 by the People's Patriotic Front. Renewal of the people’s front movement. Changes in the People's Patriotic Front, coup in April, 1989, Róbert Ribánszki stepping down, new steering board, Kukorelli’s role in the front. Characterization of István Huszár. Coordination between plenary, middle level and work committees, the negotiation process, meetings in Imre Pozsgay’s office.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/3. számú munkabizottság delegáltja a Hazafias Népfront (HNF) képviseletében. A megújuló HNF-mozgalom. Változások a HFN-ban, az 1989. áprilisi puccs, Ribánszki Róbert eltávolítása, az új ügyvezető elnökség, Kukorelli szerepe a népfrontban. Huszár István jellemzése. A plenáris, a középszint és a munkabizottságok közötti koordinálás, az egyeztetések menete, a Pozsgay Imre szobájában történő egyeztetések.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 35 min. 44 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012035
Audio cassette #36
445-1-1:36/1
Interview with Gábor Horn
Horn Gábor inerjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations, plenary sessions. Horn’s contacts with the democratic opposition, party membership, Alliance of Young Democrats, Network of Free Initiatives. Founding the Democratic Union of Teachers. Forming the Democratic League of Independent Trade Unions, its relationship with various parties and place in the Opposition Roundtable and the National Roundtable, observer status. Opposition Roundtable negotiations, Csaba Őry, replacing László Bruszt during the summer. Procedure of negotiations in the League. Change of roles of József Antall and György Szabad during the National Roundtable negotiations. The relationship between Csaba Varga and Imre Pozsgay. The informal role of the Third Side. The role of League unions in the negotiations, experts, Zsuzsa Ferge, László Vitézy, Miklós Jancsó. Rivalry between parties at the negotiations. The relationship between the Alliance of Free Democrats and the League. The independence of the League. Taxi drivers’ blockade. Power struggles within the League, Csaba Őry, Béla Kalmár.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), plenáris ülések. Kapcsolata a demokratikus ellenzékkel, párttagság, Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz), Szabad Kezdeményezések Hálózata. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) megalapítása. A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) megalakulása, a Liga kapcsolata a különböző pártokkal, helye az Ellenzéki Kerekasztalban (EKA) és a Nemzeti Kerekasztalban, megfigyelő státusz. EKA tárgyalások, Őry Csaba, Bruszt László helyettesítése a nyári időszakban. Az egyeztetések menete a Ligában. Antall József és Szabad György szerepváltása a Nemzeti Kerekasztal tárgyalások során. Varga Csaba és Pozsgay Imre kapcsolata. A Harmadik Oldal informális szerepe. A Liga szakszervezeteinek szerepe a tárgyalásokon, szakértők, Ferge Zsuzsa, Vitézy László, Jancsó Miklós. A pártok közötti rivalizálás a tárgyalásokon. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a Liga kapcsolata. A Liga függetlensége. Taxisblokád. A Ligán belüli hatalmi harcok, Őry Csaba, Kalmár Béla.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 13 min. 4 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012036
Audio cassette #37
445-1-1:37/1
Interview with Endre Hann
Hann Endre interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to Work Committee I/5 by the Democratic League of Independent Trade Unions. Information, new information law. Hann’s biography, education, employers, career, parents, family. Mass Communication Center. Tamás Szecskő, Károly Grósz, Imre Pozsgay. Hann’s union career. The Democratic League of Independent Trade Unions. János Kenedi, Network of Free Initiatives, Alliance of Free Democrats, Publicness Club. Medián Opinion & Market Research Ltd. Role of informal contacts. The four-yes referendum, Iván Szelényi. Péter Tölgyessy. The members of the I/5 Work Committee. Hann’s membership in the Alliance of Free Democrats.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/5. számú munkabizottság delegált szakértője a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) képviseletében. A tájékoztatás kérdései, az új tájékoztatási törvény. Életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek, pályakép, szülők, család. A Tömegkommunikációs Kutatóközpont (TK). Szecskő Tamás, Grósz Károly, Pozsgay Imre. Szakszervezeti pályafutás. A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA). Kenedi János, Szabad Kezdeményezések Hálózata, Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), Nyilvánosság Klub. Medián Közvélemény és Piackutató Intézet. Informális kapcsolatok szerepe. A négyigenes népszavazás, Szelényi Iván. Tölgyessy Péter. Az I/5. számú bizottság tagjairól. Tagsága az SZDSZ-ben.
Hungarian language, Date of production: 1997-04-16, Duration: 1 hour 19 min. 55 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012037
Audio cassette #38
445-1-1:38/1
Interview with István Hegedűs
Hegedűs István interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Hegedűs’ biography, education, employers, party membership, organizations, family, parents. Delegate to the I/5 Work Committee by the Alliance of Young Democrats. Access to and management of information, the new information law. Flying university, Lakitelek 1987. Publicness Club, founding the Alliance of Young Democrats, Fidesz News – the internal new bulletin of the Alliance of Young Democrats, Fidesz Press. His competence in the Alliance of Young Democrats. Research in the Sociological Institute. The anti-Communist rhetoric in the Alliance of Young Democrats. Zsolt Németh’s anti-Communist crusade in 1989. The Alliance of Young Democrats moving to the right, split of the party, wave of quitters in 1993, Dialogue Platform. The Alliance of Young Democrats at the Opposition Roundtable negotiations. Mónika Vig. Failure of setting up a committee to safeguard unbiased information. Middle-level negotiations.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek, párttagság, szervezetek, család, szülők. Az I/5. számú munkabizottság delegált képviselője a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) képviseletében, az információhoz való hozzájutás és kezelés kérdései, az új tájékoztatási törvény. Repülő Egyetem, Lakitelek 1987. Nyilvánosság Klub, Fidesz alapítás, Fidesz Hírek, a A Fiatal Demokraták Szövetségének belső tájékoztatója, Fidesz Press. Hatáskörei a Fideszben. Kutatásai a Szociológiai Intézetben. A Fidesz antikommunista retorikája, Németh Zsolt 1989-es szövege: a "kommunisták agyagba döngölése". A Fidesz jobbratolódása, pártszakadás, az 1993-as kilépési hullám, Párbeszéd Platform. A Fidesz az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) tárgyalásokon. Delegálása az I/5. számú bizottságba. Vig Mónika. A pártatlan tájékoztatást felügyelő bizottság létrehozásának kudarca, az I/5. munkabizottság tárgyalásai. A középszintű tárgyalások.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 44 min. 4 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012038
Audio cassette #39
445-1-1:39/1
Interview with Gábor Lenkei
Lenkei Gábor interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to Work Committee I/5 by the Association of the Left Alternative. Impartial information, new information law. Setting up the Association of the Left Alternative, Marxist intellectuals, new left.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/5. számú munkabizottság delegált képviselője a Baloldali Alternatíva Egyesülés (BAL) képviseletében. A pártatlan tájékoztatás kérdései, az új tájékoztatási törvény. A BAL megalakulása, a BAL és a marxista értelmiség, az új baloldal.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 15 min. 46 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012039
445-1-1:39/2
Interview with Ferenc Hegyi
Hegyi Ferenc interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/2 by the People's Patriotic Front. Legal regulation of the activities of political parties. Hegyi’s biography, education, employers. Patriotic Elections Coalition. Talks within the work committee. Role of István Kukorelli. The integrative role of the people’s front, strengthening of civil society.
Bad sound quality.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/2. számú munkabizottság delegált képviselője a Hazafias Népfront (HNF) képviseletében, a politikai pártok működésének jogi szabályozása. Életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek. A Hazafias Választási Koalíció. Egyeztetések a munkabizottságon belül. Kukorelli István szerepe. A népfront integráló szerepe, a civil társadalom erősítése.
Rossz minőségű hangfelvétel, az interjú szövege nem vagy alig érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 31 min. 22 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012039
Audio cassette #40
445-1-1:40/1
Interview with Dr. András Holló
Holló András interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to Work Committee I/6 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Creating the legal guarantees to prevent taking power by force. Holló’s family, parents, background, career, employers, party membership. Public Administration Organization Institution, Constitution Preparatory Codification Secretariat, Constitutional Council, Géza Kilényi, preparations to amend the constitution. Work of the I/6 Work Committee, cardinal laws, political transition. Hungarian Socialist Workers’ Party becoming less important than the government. Talks with Géza Kilényi, Imre Pozsgay, Zsolt Zétényi. Plenary sessions, contacts with other committees. Tone of discussions, legitimacy of the negotiations, evaluation of the talks, spirit of the talks, national interest.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú munkabizottság szakértője a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében. Az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtése. Család, szülők, származás, pályafutás, karrier, munkahelyek, párttagság. Államigazgatási Szervezési Intézet (ÁSZI), Alkotmányelőkészítő Kodifikációs Titkárság, Alkotmányjogi Tanács, Kilényi Géza, alkotmánymódosító törvények előkészülete. Az I/6. számú bizottság munkája, sarkalatos törvények, politikai átmenet. Az MSZMP háttérbe szorulása a kormánnyal szemben. Konszenzus a bizottságon belül. Egyeztetések Kilényi Gézával, Pozsgay Imrével, Zétényi Zsolttal. Plenáris ülések, kapcsolat a többi bizottsággal. A viták hangneme, a tárgyalások legitimitása, a tárgyalások értékelése, szellemisége, nemzeti érdek.
Hungarian language, Date of production: 1997-02-10, Duration: 45 min. 38 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012040
445-1-1:40/2
[About Christian Art]
[Beszélgetés részletek a keresztény művészetről ]
The recording is not part of the Bozóki collection on the regime change. Christian art, religious music, mass, texts of masses. Discussion.
A felvétel nem része a rendszerváltást taglaló Bozóki-gyűjteménynek. Keresztény művészet, egyházzene, a mise műfaja, miseszövegek. Beszélgetés.
Hungarian language, 1997, Duration: 24 min. 41 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012040
445-1-1:40/3
[About Liberalism and Christianity]
[Beszélgetés a liberalizmus és kereszténység témakörében]
The recording is not part of the Bozóki collection on the regime change. Junction of liberalism and christianity. Discussion.
A felvétel nem része a rendszerváltást taglaló Bozóki-gyűjteménynek. Liberalizmus és kereszténység érintkezési pontjai. Beszélgetés.
Hungarian language, 1997, Duration: 20 min. 12 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012040
Audio cassette #41
445-1-1:41/1
Interview with Miklós Haraszti
Haraszti Miklós interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committees I/3 and I/5 by the Alliance of Free Democrats. Issues concerning the elections, electoral law, impartial information, new information law. Haraszti’s expulsion from the university in 1970, police supervision, samizdat lawsuit in 1973, Beszélő. 1988-1989. Visiting lecturer in New York state, involved in the regime change only in late spring 1989. Focal points of the tri-lateral talks, fighting the Hungarian Socialist Workers’ Party, participation of the Alliance of Young Democrats and Democratic League of Independent Trade Unions, election of the president of the republic before the parliamentary elections, the role of the president of the republic, relationship between the Hungarian Democratic Forum and Imre Pozsgay, power pact between the Hungarian Socialist Workers’ Party and the Hungarian Democratic Forum. József Antall changing his mind on the election of the president of the republic, the four-yes referendum, collapse of the roundtable. Conflicting geopolitical views of the Hungarian Democratic Forum and the Alliance of Free Democrats, division of power on the Polish model. Achievements and failures of I/5 Work Committee, publicness, independent information provision. Achieving and securing guarantees, József Csikós’ tactics, László Sólyom quitting. Making the negotiations and the middle level talks public, role of Black Box. The pact between the Hungarian Democratic Forum and the Alliance of Free Democrats, law on appointment, media war.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/3. és I/5. számú munkabizottság delegáltja a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) képviselőjeként. A választásokkal kapcsolatos kérdések, a választójogi törvény, valamint a pártatlan tájékoztatás kérdései, az új tájékoztatási törvény. Kizárása az egyetemről 1970-ben, rendőri felügyelet, szamizdat-per 1973, a szamizdat Beszélő. 1988–89. New York államban vendégtanár, a rendszerváltás folyamatába csak 1989 késő tavaszán kerül vissza. A háromoldalú tárgyalások vitapontjai, harcok a Magyar Szocialista Munkáspárttal (MSZMP), a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) részvétele, a szabad parlamenti választások elé behozott köztársasági elnökválasztás kérdése, a köztársasági elnök szerepe, a Magyar Demokrata Fórum (MDF) és Pozsgay Imre kapcsolata, az MSZMP és az MDF hatalmi megállapodása. Antall József megváltoztatta álláspontját a köztársasági elnök megválasztásának kérdésében, a négyigenes népszavazás, a kerekasztal felbomlása. Ellentét az MDF és az SZDSZ geopolitikai látásmódja között, lengyel típusú hatalommegosztás. Az I/5. számú munkabizottság eredményei és kudarcai, a nyilvánosság felszabadításának, a független tájékoztatás kérdései. Garanciák elérése és bebiztosítása, Csikós József taktikája, Sólyom László kilépése. A tárgyalások nyilvánosságának kérdése, a középszint nyilvánossága, a Fekete Doboz szerepe. Az MDF-SZDSZ paktum, kinevezési törvény, médiaháború.
Hungarian language, Date of production: 1997-05-27, Duration: 1 hour 31 min. 46 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012041
Audio cassette #42
445-1-1:42/1
Interview with Miklós Jancsó
Jancsó Miklós interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as observer to Work Committee I/6 by the Democratic League of Independent Trade Unions. Creating legal guarantees to prevent taking power by force. The state of the film profession in 1988, central transfers, film distribution, setting up the Motion Picture Democratic Trade Union, joining the League, interest representation, political support. The situation of the League in the Opposition Roundtable. Characterization of the Hungarian right and Kadarism. Members of the I/6 Work Committee, Pál Dragon, László Vitézy, Zsolt Zétényi, conflicts. Jancsó’s opinion on József Antall. The Antall-Pozsgay pact. Anecdotes about a few of the prominent figures of the regime change, István Csurka.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú a munkabizottság megfigyelője a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) képviseletében, az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtése. A filmszakma állapota 1988 körül, állami pénzek elosztása, filmterjesztés, Mozgókép Demokratikus Szakszervezet (MODESZ) létrehozása, belépés a Ligába, érdekvédelem, politikai kiállás. A Liga helyzete az EKA-ban. A hazai jobboldal és a kádárizmus jellemzése. Az I/6. bizottság tagjai, Dragon Pál, Vitézy László, Zétényi Zsolt, konfliktusok. Véleménye Antall Józsefről. Az Antall-Pozsgay paktum. Anekdoták a rendszerváltás néhány prominenséről, Csurka István.
Hungarian language, Date of production: 1997-03-04, Duration: 58 min. 18 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012042
Audio cassette #43
445-1-1:43/1
Interview with György Jutasi
Jutasi György interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert on the constitution to I/1 Work Committee I/1 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Amending the constitution, institution of the president of the republic, constitutional court. Jutasi’s family, parents, CV, career, party membership. Preparations for the constitution without control by the Hungarian Socialist Workers’ Party center. Members of the Hungarian Socialist Workers’ Party delegation, the Office of the Council of Ministers, experts of the Ministry of Justice. Characterization of the members of the work committee István Somogyvári, József Antall, Péter Szalay, Viktor Orbán, Péter Tölgyessy, Imre Boross, Imre Kónya. The activities of the work committee, process of talks, methods of the sub-committee, debates. The role of the Third Side. Jutasi’s opinion on György Fejti and Imre Pozsgay. Progressive change of government, legislative processes, role of the parliamentary secretariat of the Council of Ministers. October 23, 1989, historical background of the proclamation of the (third) Hungarian Republic, celebratory issue of Magyar Közlöny (Hungarian Gazette), József Kajdi, Edit Papácsy, István Somogyvári.
00:43:52-00:47:40 not part of the interview.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. számú munkabizottság delegált képviselője a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) alkotmányjogi szakértőjeként. Az alkotmánymódosítás időszerű tételei, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság kérdései. Család, szülők, szakmai életrajz, pályafutás, párttagság. Alkotmányelőkészítés az MSZMP pártközpontjának kontrollja nélkül, az MSZMP delegáltak összetétele, a Minisztertanács Hivatala, az Igazságügyi Minisztérium szakértői. A munkabizottság tagjainak jellemzése, Somogyvári István, Antall József, Szalay Péter, Orbán Viktor, Tölgyessy Péter, Boross Imre, Kónya Imre. A bizottsági munka, a tárgyalások menete, az albizottság munkamódszere, viták. A Harmadik Oldal szerepe. Véleménye Fejti Györgyről és Pozsgay Imréről. A kormány progresszivitása, a jogalkotási folyamatok részletezése, a Minisztertanács Parlamenti titkárságának szerepe. 1989. október 23. a (harmadik) Magyar Köztársaság kikiáltásának előzményei, a Magyar Közlöny ünnepi száma, Kajdi József, Papácsy Edit, Somogyvári István.
00:43:52-00:47:40 között idegen felvétel (rávettek valamit?), nem az interjú része.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 16 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012043
Audio cassette #44
445-1-1:44/1
Interview with Tibor Bogdán
Bogdán Tibor interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert on the constitution to Work Committee I/2 and as replacement to the I/1 Work Committee by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Legal regulation of the operation of political parties, current issues of amending the constitution, the institution of the president of the republic, constitutional court. Bogdán’s family background, parents, CV, career. Ministry of Justice, Constitution Preparatory Codification Secretariat, right of assembly, law on parties, drafting the bill on the freedom of religion. Mix of the parliamentary representatives of the Hungarian Socialist Workers’ Party. Party center, György Fejti’s man, Mátyás Budzsáklija, codification secretariat of the Ministry of Justice, delegates of Imre Pozsgay. Relationships withing the delegation of the Hungarian Socialist Workers’ Party. Conflicts between the groups headed by Géza Kilényi, György Fejti and Imre Pozsgay. The focal points of debate are party finances, party property. Merits of Iván Pető, Balázs Horváth, János Áder. The role of the third side was insignificant. Law requiring two-thirds majority, overestimation of the weight of the Hungarian Socialist Workers’ Party, pact, the effect of the electoral law on the 1994 elections. What happened in the last weeks of the negotiations? Pozsgay withdrew from the negotiations, the position of the president of the republic, the Pozsgay-Antall pact was sealed in Pozsgay’s weekend house at Balaton, informal gossips about Pozsgay’s clandestine talks and deals.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/2. bizottságban, és helyettesítőként az I/1. számú munkabizottságban volt delegált a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) alkotmányjogi szakértőjeként. A politikai pártok működésének jogi szabályozása, illetve az alkotmánymódosítás időszerű tételei, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság kérdései. Családi háttér, szülők, szakmai életrajz, pályafutás. Igazságügyi Minisztérium (IM), Alkotmányelőkészítő kodifikációs bizottság, egyesülési jog, párttörvény, vallásszabadságról szóló törvények előkészítése. Az MSZMP képviselők összetétele: pártközpont, Fejti György embere, Budzsáklia Mátyás, IM kodifikációs titkárság, Pozsgay Imre delegáltjai. Kapcsolatok az MSZMP delegáción belül, konzultáció Kilényi Gézával. Konfliktusok a Kilényi Géza-Fejti György-Pozsgay Imre által képviselt irányvonalak között. Viták középpontjában a pártok gazdálkodása, a pártvagyon. Pető Iván, Horváth Balázs, Áder János méltatása. Harmadik oldal szerepe, Bogdán szerint nem volt jelentősége. A kétharmados törvények, az MSZMP súlyának túlértékelése, paktum, a választójogi törvény 1994-es hatása. Mi történhetett a tárgyalások utolsó heteiben? Pozsgay kivonta magát a tárgyalásból, köztársasági elnöki pozíció, Pozsgay-Antall paktum köttetett Pozsgay balatoni házában, informális pletykák Pozsgay külön tárgyalásairól és alkuiról.
Hungarian language, Date of production: 1997-03-10, Duration: 42 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012044
445-1-1:44/2
Interview with Tamás Jakucs
Jakucs Tamás interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert on the constitution to Work Committee I/4 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Principles of amending the criminal code and the criminal proceedings law. Jakucs’ family background, parents, career. Criminal law department at the Ministry of Justice. His opinion of the work committee. Praising András Szabó, Katalin Kutruch, Péter Hack. There was no political pressure from any side, a small professional group. Importance of the negotiations, evaluation retrospectively.
Bad sound quality.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/4. számú munkabizottság delegált képviselője a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) alkotmányjogi szakértőjeként, a büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási törvény módosításának elvei. Családi háttér, szülők, szakmai életrajz, pályafutás. Igazságügyi Minisztérium (IM) Büntetőjogi Főosztály. A munkabizottság tevékenységének szakmai értékelése. Szabó András, Kutrucz Katalin, Hack Péter méltatása. Politikai nyomás egyik tárgyalófél részéről sem volt, szűk szakmai társaság. A tárgyalások jelentősége, utólagos értékelése.
Rossz minőségű hangfelvétel, az interjú szövege nem vagy alig érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 45 min. 35 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012044
Audio cassette #45
445-1-1:45/1
Interview with András Jávor
Jávor András interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to economic Work Committee II/2 by the Hungarian Socialist Workers’ Party on the request of Judit Csehák. Methods of managing the social consequences of the economic crisis. Jávor participated only at the opening talk, he is not a social policy expert. From November 1989 he participates at the Health Care Roundtable negotiations, heading the delegation of the Ministry of Welfare. Preparing the health care reform. Setting up the Hungarian Chamber of Doctors, András Veér, Béla Doktorits.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/2. gazdasági munkabizottság szakértője a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) delegáltjaként, Csehák Judit felkérésére. A gazdasági válság szociális következményeinek és kezelésének módjai. Csak a nyitó tárgyaláson vesz részt, nem szakterülete a szociálpolitika. 1989. novemberétől az Egészségügyi Kerekasztal-tárgyalások résztvevője, a Népjóléti Minisztérium delegációjának vezetője. Egészségügyi reform előkészítése. A Magyar Orvosi Kamara megalakulása, Veér András, Doktorits Béla.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-19, Duration: 8 min. 35 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012045
445-1-1:45/2
Interview with Eszter Sinkó
Sinkó Eszter interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Expert of economic Work Committee II/2. Methods of managing the social consequences of the economic crisis. Sinkó’s career, family, parents, membership in the Hungarian Democratic Forum. Delegated by the Ministry of Social Affairs and Health Care. Her evaluation of the members of the work committee Gábor Havas, Ottilia Solt, Gyula Fekete, István Bánfalvi, Ádám Forgács. Conflicts between Sándorné Szabó and Gyula Fekete about demographic policy. Evaluation of the Opposition Roundtable negotiations and the regime change. Health Care Roundtable negotiations.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/2. gazdasági munkabizottság szakértője, a gazdasági válság szociális következményeinek és kezelésének módjai. Életút, pályakép, család, szülők, párttagság, Magyar Demokrata Fórum (MDF). A Szociális és Egészségügyi Minisztérium delegáltja. Értékelések a munkabizottság tagjairól, Havas Gábor, Solt Ottilia, Fekete Gyula, Bánfalvi István, Forgács Ádám. Szabó Sándorné és Fekete Gyula vitái népesedéspolitikai kérdésekben. Az Ellenzéki Kerekasztal-tárgyalások (EKA) és a rendszerváltás értékelése. Az Egészségügyi Kerekasztal-tárgyalások.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 30 min. 42 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012045
445-1-1:45/3
Interview with Ádám Forgács
Forgács Ádám interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated to economic Work Committee II/2 by the Ministry of Social Affairs and Health Care. Methods of managing the social consequences of the economic crisis. Forgács’ career. Social Security Directorate. Pension system reform, social security, health care reform, social security self-government. The negotiations process, chances for a private insurance system, agreement on broad issues, lack of specific agreement. The most important achievement is cancelling the taboo of poverty, the role of Ottilia Solt.
Parts of the interview are missing.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/2. gazdasági munkabizottság szakértője a Szociális és Egészségügyi Minisztérium delegáltjaként. A gazdasági válság szociális következményeinek és kezelésének módjai. Pályakép. Társadalombiztosítási Főigazgatóság. A nyugdíjrendszer átalakítása, társadalombiztosítás, egészségügy átalakítása, társadalombiztosítási önkormányzatok. A tárgyalások menete, a magánbiztosítási rendszerek esélyei, egyetértés általános kérdésekben, konkrét megállapodás hiánya. Legfontosabb eredmény, a szegénység tabujának megtörése, Solt Ottilia szerepe.
Hibás felvétel, akadozik, hiányzó szövegrészek.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 45 min. 29 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012045
Audio cassette #46
445-1-1:46/1
Interview with Imre Kerényi
Kerényi Imre interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as observer to Work Committee I/5 by the Democratic League of Independent Trade Unions. Information provision, new information law. Setting up the Motion Picture Democratic Trade Union, András Szolnoki, László Vitézy, Miklós Jancsó. Creating the League in the home of László Bruszt. The creation of the Opposition Roundtable. Talks with the president of the Hungarian Television, Gyula Bereczky, Endre Hann, György Giczy, broadcast time, time for parties, dividing channels between the government and the opposition. Kerényi’s political career, membership on the Hungarian Democratic Forum. Evaluation of József Antall. Political extremism, István Csurka.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/5. számú a munkabizottság megfigyelője a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (Liga) képviseletében, a tájékoztatás és az információ kérdései, az új tájékoztatási törvény. A Mozgókép Demokratikus Szakszervezetet (MODESZ) megalakulása, Szolnoki András, Vitézy László, Jancsó Miklós. A Liga megalakulása Bruszt László lakásán. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) megalakulása. Tárgyalások a Magyar Televízió elnökével, Bereczky Gyulával, Hann Endre, Giczy György, adásidő, pártok szereplése, a tévécsatornák felosztásának ötlete a kormány és az ellenzék között. Politikai pályakép, párttagság, Magyar Demokrata fórum (MDF). Antall József értékelése. Politikai szélsőségek, Csurka István.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 42 min. 16 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012046
Audio cassette #47
445-1-1:47/1
Interview with László Kövér
Kövér László interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations, middle level. Delegate of the Alliance of Young Democrats. Kövér’s family, parents, career, party membership. Soros scholarship in 1988, colleges for advanced studies, founding the Alliance of Young Democrats. The function of the middle level, political deals. Conflicts at the Opposition Roundtable and the National Roundtable negotiations. Characterization of the parties in the Opposition Roundtable, program, membership, historical parties. The issue of voting for lists, agreements related to the reform wing lead by Imre Pozsgay of the Hungarian Socialist Workers’ Party. Talks between the Alliance of Young Democrats and the Alliance of Free Democrats. Talks with experts in the sub-committees. The role of the Alliance of Young Democrats at the tri-lateral negotiations.
Noisy recording.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), középszint, a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) képviseletében. Család, szülők, szakmai életrajz, pályafutás, párttagság. 1988 Soros-ösztöndíjas, szakkollégiumok, a Fidesz megalapítása. A középszint funkciója, politikai kompromisszumok megkötése. Konfliktusos kérdések az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) és a NKA tárgyalásokon. Az EKA pártjainak jellemzése, program, tagság, a történelmi pártok. A listás szavazás kérdése, az MSZMP-n belüli Pozsgay-féle reformszárnyhoz köthető kompromisszumok. Egyeztetések a Fidesz és a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) között. Egyeztetések az albizottságok szakértőivel. A Fidesz szerepe a háromoldalú tárgyalásokon, értékelés.
Zajos hangfelvétel.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-12, Duration: 46 min. 2 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012047
445-1-1:47/2
Interview with Lajos Kósa Part 1
Kósa Lajos interjú 1. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to economic sub-Committee II/1 by the Alliance of Young Democrats. Economic crisis, debts, restructuring, strategic issues of managing the inflation. Privatization, lack of information on the economy, market economy, centrally planned economy. Kósa’s family, parents, career. Raj college for advanced studies, foundation of the Alliance of Young Democrats. The role of the Alliance of Young Democrats at the tri-lateral negotiations. The relationship between the Alliance of Young Democrats and the Alliance of Free Democrats. Taxi drivers’ blockade in 1990.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1. gazdasági albizottság szakértője a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) képviselőjeként. Gazdasági válság, eladósodás, szerkezetátalakítás, infláció kezelésének stratégiai kérdései. Privatizáció, gazdasági információk hiánya, piacgazdaság, tervgazdaság. Család, szülők, szakmai életrajz, pályafutás. Rajk Szakkollégium, Fidesz alapítás. A Fidesz szerepe az Ellenzéki Kerekasztal-tárgyalásokon (EKA), értékelés. A Fidesz és a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) kapcsolata. A taxisblokád 1990-ben.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 42 min. 9 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012047
Audio cassette #48
445-1-1:48/1
Interview with Csaba Kemény
Kemény Csaba interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Political negotiations at the middle level, Kemény representing Association of the Left Alternative. Conflicts with the group of Tamás Krausz. Leftist roundtable, non-public talks in 1991. The standpoint of the Association of the Left Alternative concerning the four-yes referendum. Leading role of the People's Patriotic Front and the National Council of Trade Unions in the Third Side. The relationship between Imre Pozsgay and the Third Side. National Federation of Social Associations and the Civil Parliament.
Bad quality recording, missing parts
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Politikai egyeztető tárgyalások középszinten, a Baloldali Alternatíva Egyesülés (BAL) képviseletében. Ellentétek a Krausz Tamás körüli csoportosulással. Baloldali kerekasztal, nem nyilvános tárgyalások 1991. A BAL álláspontja a négyigenes népszavazás kérdésében. A Hazafias Népfront (HNF) és a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) vezető szerepe a Harmadik Oldalon belül. Pozsgay Imre és a Harmadik oldal viszonya. A Társadalmi Egyesülések Szövetsége (TESZ) és a Civil Parlament.
Hibás hangfelvétel, akadozik, hiányzó szövegrészek.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 33 min. 16 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012048
Audio cassette #49
445-1-1:49/1
Interview with József Kajdi
Kajdi József interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as a non-party member expert to Work Committee I/1 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Amending the constitution, president of the republic, constitutional court. Expert of the Ministry of Justice. Kajdi’s family background, parents, career. Ministry of Justice, Edit Papácsy, Ferenc Petrik. Drafting the bill on the constitutional court. The role of István Somogyvári. Role and work of the Third Side. Kajdi’s contacts with the delegates of the Opposition Roundtable, Viktor Orbán, Péter Tölgyessy, Imre Boross, Tibor Füzessy, Imre Kónya. Praise of József Antall. Techniques of negotiating. Conflicts between the groups of Géza Kilényi, György Fejti and Imre Pozsgay, president of the republic, briefings by Imre Pozsgay. The pact between the Hungarian Democratic Forum and the Alliance of Free Democrats, two-thirds laws. Evaluation of the negotiations. Proclamation of the republic, regime change in 1989, amending the constitution, special issue of Magyar Közlöny (Hungarian Gazette)
Bad sound quality.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. számú munkabizottság delegált képviselője a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szakértőjeként, párton kívüli. Az alkotmánymódosítás, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság kérdései. Igazságügyi Minisztérium (IM) szakértője. Családi háttér, szülők, szakmai életrajz, pályafutás. Igazságügyi Minisztérium (IM), Papácsy Edit, Petrik Ferenc. Az Alkotmánybíróságról szóló törvény előkészítése. Somogyvári István szerepe. A Harmadik Oldal jellemzése, szerepe. Kapcsolatai az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) delegációjával, Orbán Viktor, Tölgyessy Péter, Boross Imre, Füzessy Tibor, Kónya Imre. Antall József méltatása. Tárgyalási technikák. Különböző elvárások, konfliktusok a Kilényi Géza-Fejti György-Pozsgay Imre vonalak között, Köztársasági elnöki pozíció, alkotmánybíróság, Pozsgay Imre eligazításai. Az MDF-SZDSZ egyezség, kétharmados törvények. A tárgyalások értékelése, méltatása. A köztársaság kikiáltása, az 1989. évi rendszerváltás, az alkotmánymódosítás, ünnepi Magyar Közlöny.
Technikailag hibás hangfelvétel, nehezen érthető szöveg.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 21 min. 43 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012049
Audio cassette #50
445-1-1:50/1
Interview with László Kövér
Kövér László interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations, middle level. Delegate by the Alliance of Young Democrats. István Csurka supported the participation of the radical Alliance of Young Democrats, the Hungarian Socialist Workers’ Party tried to exclude the Alliance of Young Democrats from the negotiations. The influence of the Opposition Roundtable talks on the political maturity of the Alliance of Young Democrats and on Kövér’s career. The role of the Hungarian Socialist Workers’ Party at middle level talks, division of labor within the Hungarian Socialist Workers’ Party, the role of Imre Pozsgay and György Fejti. The role of the Third Site, satellite organizations. Kövér’s career after the Opposition Roundtable negotiations, National Security Committee.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), középszint, a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) képviseletében. Csurka István kiállt a radikális Fidesz részvétele mellett, az MSZMP próbákozása a Fidesz kizárására a tárgyalásokról. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) tárgyalások hatása a Fidesz politikai érésére, Kövér karrierjére. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szerepe a középszintű tárgyalásokon, munkamegosztás az MSZMP-n belül, tárgyalási taktikák, az ellenzék megosztása, Pozsgay Imre és Fejti György szerepe. A Harmadik Oldal szerepe, szatellitszervezetek. Pályafutása az EKA után, Nemzetbiztonsági Bizottság.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-13, Duration: 22 min. 17 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012050
445-1-1:50/2
Interview with Klára Ungár Part 1
Ungár Klára interjú 1. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to economic Work Committee II/3 by the Alliance of Young Democrats. Reform of ownership with special regard to state property. Evaluation of the economic work committees. Ungár’s career, biographical information, education, employers, her relationship with the leadership of the Alliance of Young Democrats, membership in the party. Institute for Economy and Market Research. Wokers’ ownership, compensation. Experts of the conservative parties and of the Alliance of Young Democrats, cooperation between politicians and experts. Budapest municipality.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). II/3. gazdasági munkabizottság szakértője a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) képviseletében. A tulajdonreform, különös tekintettel az állami vagyon átalakítására. A gazdasági bizottságok értékelése. Pályafutása, életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek, kapcsolata a Fidesz vezetőségével, Fidesz-tagság. Konjunktúra- és Piackutató Intézet (KOPINT). Dolgozói tulajdon, kárpótlás kérdései. A konzervatív pártok szakértői gárdája, a Fidesz szakértői gárdája, működése, a politikusok és a szakértők együttműködése. Fővárosi Önkormányzat.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 9 min. 25 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012050
Audio cassette #51
445-1-1:51/1
Interview with Lajos Komár
Komár Lajos interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to Work Committee II/1 the People's Patriotic Front. Economic crisis, debts, restructuring, managing the inflation. The economic work committee of the People's Patriotic Front, request of László Asztalos. Komár’s debates with László Tóth and Andrea Szegő, rescheduling external debts, suspending payments, giving space to other opinions. Komár’s career, employers. Hungarian National Bank, CIB Bank. Evaluation of negotiations, waste of time.
Due to technical fault, the questions cannot be heard.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1. gazdasági munkacsoport szakértője a Hazafias Népfront (HNF) képviseletében. A gazdasági válság, eladósodás, szerkezeti átalakítás szükségessége, infláció kezelése. A HNF gazdasági munkacsoportja, Asztalos László felkérése. Vitái Tóth Lászlóval és Szegő Andreával, a külső adósság átütemezése, adósság törlesztés felfüggesztése, ellenvélemények megjelenítése. Pályafutás, karrier, munkahelyek. Magyar Nemzeti Bank (MNB), Közép-európai Nemzetközi Bank (CIB). A tárgyalások értékelése, felesleges időtöltés.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú kérdések nem érthetőek.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 23 min. 48 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012051
445-1-1:51/2
Interview with Nándor Bugár
Bugár Nándor interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/6 the People's Patriotic Front. Creating the legal guarantees of preventing taking power by force. Bugár’s biography, family, career, employers, party membership. The Szentendre District Committee of the Hungarian Socialist Workers’ Party. The People's Patriotic Front and Imre Pozsgay. The People's Patriotic Front and the Hungarian Socialist Workers’ Party. Characterization of the Third Side, evaluation of the negotiations.
Bad quality recording.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú munkabizottság delegáltja, a Hazafias Népfront (HNF) képviselője. Az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtése. Életrajz, család, pályafutás, karrier, munkahelyek, párttagság. Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Szentendre járási Bizottság. A Hazafias Népfront és Pozsgay Imre. A Hazafias Népfront és az MSZMP. A Harmadik Oldal jellemzése, a tárgyalások értékelése.
Technikailag hibás hangfelvétel, nehezen vagy nem érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 40 min. 18 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012051
Audio cassette #52
445-1-1:52/1
Interview with Géza Kilényi Part 1
Kilényi Géza interjú 1. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert by the Hungarian Socialist Workers’ Party at middle-level. Modernizing public administration. Research at the Institute for Legal Studies Hungarian Academy of Sciences, István Kovács, Lajos Lőrinc. Hungarian Institute of Public Administration. Research on developing public administration, constitutional law, setting up the constitutional court, state and constitution. Director of the state studies program of the Hungarian Academy of Sciences, coordination research about and drafting the new constitution. Social reform, reform of the political institutional system, right of assembly, concepts of constitutional regulation. Legal perspective of the preparations for the roundtable negotiations, agreement without deadlines, frame, lack of representation from the government. The Third Side is a rabble. No structure and information channel at the middle-level talks, Imre Pozsgay makes the decisions on the cooperation between the three levels. Pozsgay’s alone talks with the opposition and with the Hungarian Democratic Forum in order to land himself the position of the president of the republic. Press conference on the constitutional leaflets, Kilényi announces that the Council of Ministers submits the bill on peaceful transition even if there is no consensus.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), a középszintű tárgyalásokon a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviselője szakértőként. A közigazgatás korszerűsítése. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetében folyó kutatások, Kovács István, Lőrinc Lajos. A Magyar Közigazgatási Intézet. A közigazgatás továbbfejlesztésének tudományos vizsgálata, kutatása, alkotmányjogi kérdések kutatása, alkotmánybíróság létrehozása, állam és alkotmány. A Magyar Tudományos Akadémia Államtudományi Kutatások Programirodájának igazgatója: az új alkotmány megalapozását szolgáló kutatások irányítása, felkészülés az új alkotmány elkészítésére. A társadalmi reform szükségessége, a politikai intézményrendszer reformja, egyesülési jog, gyülekezési törvény, alkotmányszabályozási koncepciók. A kerekasztal tárgyalások előkészítésének megítélése jogászi szempontból, időhatár nélküli, parttalan, csapnivaló megállapodás, a kormány képviseletének hiánya. A Harmadik Oldal megítélése, gyülevész banda. A középszintű tárgyalások megítélése, nincs egyeztetés, az álláspontok kialakítására nincs intézményesített információs csatorna, a három szint együttműködéséről és irányításáról Pozsgay Imre dönt. Pozsgay egyszemélyes tárgyalásai az ellenzékkel, az MDF-fel a köztársasági elnöki poszt megszerzése érdekében. Az Alkotmányjogi füzeteket bemutató sajtótájékoztató, Kilényi bejelentése, a Minisztertanács konszenzus nélkül is beterjeszti az Országgyűlés elé a békés átmenethez szükséges törvénytervezeteket.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 31 min. 15 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012052
Audio cassette #53
445-1-1:53/1
Interview with Imre Kónya
Kónya Imre interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as observer to Work Committee I/1 by the League of Independent Trade Unions. Amendment of the constitution, institution of the president of the republic, constitutional court. Setting up the Opposition Roundtable, call of the Independent Lawyers’ Forum. The reaction of the party state to setting up the Opposition Roundtable, Hungarian Socialist Workers’ Party official György Fejti’s attempts to disrupt the opposition. Pact made at Rózsadomb, conspiracy theories, finances of the Hungarian People’s Party. The Hungarian Democratic Forum and Imre Pozsgay. Four-yes referendum. Grievances, conflicts, gut resentment between parties. Taxi drivers’ blockade. Evaluation of the members of the I/1 Work Committee, József Kajdi, Péter Szalay, József Antall. Supporters of direct election of the president of the republic, Tibor Füzessy. The list of agents of the III/III department of the Ministry of Interior, its significance. The League and election of social security self-government, property of trade unions.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. számú munkabizottság megfigyelője a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) képviseletében. Az alkotmánymódosítás, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság kérdései. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) létrehozása, a Független Jogász Fórum felhívása (FJF). Az állampárt reagálása az EKA létrehozására, Fejti György (MSZMP) bomlasztási kísérletei. A rózsadombi paktum, összeesküvés-elméletek, a Magyar Néppárt finanszírozása. A Magyar Demokrata Fórum (MDF) és Pozsgay Imre. A köztársasági elnöki intézmény, az alkotmánybíróság és a köztársasági elnök, négyigenes népszavazás. Sérelmek, konfliktusok, zsigeri ellentétek a pártok között. A taxisblokád. Az I/1. számú munkabizottság tagjainak minősítése, Kajdi József, Szalay Péter, Antall József. A közvetlen elnökválasztás támogatói, Füzessy Tibor. A Belügy III/III-as ügynöklistája és annak jelentősége. A Liga és a társadalombiztosítási önkormányzati választások, a szakszervezeti vagyon.
Hungarian language, Date of production: 1997-02-20, Duration: 1 hour 26 min. 55 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012053
Audio cassette #54
445-1-1:54/1
Interview with János Köllő
Köllő János interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to Work Committee II/1 by the Alliance of Free Democrats and the League of Independent Trade Unions. Economic crisis, debts, restructuring, managing the inflation, strategy of reforming the economy. The economic policy program of the Alliance of Free Democrats. Its relationship with the League. Employment policy. Cancellation of the research institute network at the Hungarian Academy of Sciences.
Technically bad recording, hardly intelligible.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1. gazdasági munkabizottság szakértője a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) képviseletében, a gazdasági válság, eladósodás, szerkezeti átalakítás, infláció kezelései, gazdaság átalakítási stratégia. Az SZDSZ gazdaságpolitikai programja. Kapcsolata a Liga Szakszervezettel. Foglalkoztatáspolitika. Az akadémiai kutatóintézet-hálózat megszűnése.
Technikailag hibás hangfelvétel, érthetetlen az interjú szövege.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 58 min. 51 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012054
Audio cassette #55
445-1-1:55/1
Interview with János Kurucz
Kurucz János interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Sub-Committee I/5 by the Alliance of Free Democrats. Information, impartiality, new law on information. Kurucz’s contacts with the democratic opposition, faculty of humanities, anti-communism, the people around Beszélő, Miklós Haraszti, Ferenc Kőszeg, the Network of Free Initiatives, the Alliance of Free Democrats, committee of foreign affairs, press secretary. Evaluation of the talks in the I/5 Sub-Committee, polite, helpful, no conflicts. The relationship between the Alliance of Free Democrats and the Alliance of Young Democrats, László Kövér, Bálint Magyar, Ottilia Solt. Characterization of Miklós Haraszti, informal relations within the Alliance of Free Democrats. István Eörsi, Péter Tölgyessy, Gáspár Miklós Tamás, János Kis.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), az I/5. albizottság Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) által delegált képviselője. A tájékoztatás és a pártatlanság kérdései, az új tájékoztatási törvény. Kapcsolata a demokratikus ellenzékkel, bölcsészkar, kommunizmus ellenesség, a Beszélő-kör, Haraszti Miklós, Kőszeg Ferenc, Szabad Kezdeményezések Hálózata, SZDSZ, külügyi bizottság, sajtótitkár. Az I/5. albizottság tárgyalásainak jellemzése, előzékeny, udvarias, nincs konfliktus. Az SZDSZ és a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) viszonya, Kövér László és Magyar Bálint. Solt Ottilia. Haraszti Miklós jellemzése, informális kapcsolatok az SZDSZ-en belül. Eörsi István, Tölgyessy Péter, Tamás Gáspár Miklós, Kis János.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 8 min. 7 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012055
Audio cassette #56
445-1-1:56/1
Interview with Géza Kilényi Part 1
Kilényi Géza interjú 2. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to middle-level talks by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Kilényi’s letter to Imre Pozsgay, stepping down as expert representing the the Hungarian Socialist Workers’ Party. Evaluation of his own role in the agreements. Activities as head of the Goodwill Committee. His family, parents, career, party membership.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), a középszintű tárgyalások képviselője a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szakértőjeként. Levele Pozsgay Imrének, lemondása a szakértői tevékenységről, elhatárolódás az MSZMP képviseletétől. Saját szerepének értékelése a megállapodások létrejöttében. Tevékenysége a Jószolgálati Bizottság vezetőjeként. Család, szülők, pályakép, párttagság.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 32 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012056
445-1-1:56/2
Interview with István György
György István interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committees I/1 and I/6 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Timeliness of amending the constitution, the institution of the president of the republic. György’s family, parents, career, party membership. The operation of the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers’ Party and of the apparatus. Rapporteur for György Fejti, preparing for the negotiations with the opposition, liaising with oppositional parties. Attempt by the Hungarian Socialist Workers’ Party to disrupt the Opposition Roundtable, setting up the National Roundtable. Atmosphere at the talks, characterization of experts and delegates. Political and professional fault lines within the opposition. Significance of the talks.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. és I/6. számú munkabizottságokban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) delegáltja. Az alkotmánymódosítás időszerűsége, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság kérdései. Család, szülők, szakmai életrajz, pályafutás, párttagság. Az MSZMP KB, az apparátus működése. Fejti György referense, az ellenzékkel való tárgyalások előkészítése, kapcsolattartás az ellenzéki pártokkal. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) szétforgácsolásának kísérlete az MSZMP részéről, a Nemzeti Kerekasztal létrejötte. A tárgyalások hangulata, a szakértők, delegáltak jellemzése. Politikai és szakmai törésvonalak az ellenzéken belül. A tárgyalások jelentősége, értékelés.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 41 min.
Digital version available | HU_OSA_00012056
Audio cassette #57
445-1-1:57/1
Interview with János Kis
Kis János interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/1 by the Alliance of Free Democrats. Kis does not participate at the negotiations. Kis’ career, involvement with the democratic opposition. Social Contract, samizdat Beszélő, Network of Free Initiatives, Faith Church, Alliance of Free Democrats, Steering Board. Kis’ cooperation with the Hungarian Democratic Forum at the Opposition Roundtable negotiations, the new group of the Hungarian Democratic Forum politicians. A correct and loyal breaking with József Antall. Changes in the standpoint of the Hungarian Democratic Forum concerning the election of the president of the republic. Relationship with the Alliance of Young Democrats. The four-yes referendum. Péter Tölgyessy.
Technically bad recording, difficult to hear.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. számú munkabizottság delegáltja a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) képviseletében, a tárgyalásokon nem vesz részt. Pályakép, út a demokratikus ellenzékbe. Társadalmi Szerződés, Beszélő-kör, Szabad Kezdeményezések Hálózata, Hit Gyülekezete, SZDSZ, Ügyvivői Testület. Együttműködés a Magyar Demokrata Fórummal az Ellenzéki Kerekasztal-tárgyalásokon (EKA), az MDF új politikusi garnitúrája. Korrekt és lojális szakítás Antall Józseffel. Az MDF álláspontjának változása a köztársasági elnök megválasztása kérdéseiben. Viszony a Fiatal Demokraták Szövetségével (FIDESZ). Négyigenes népszavazás. Tölgyessy Péter.
Technikailag hibás hangfelvétel, nehezen érthető szöveg.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 57 min. 45 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012057
Audio cassette #58
445-1-1:58/1
Interview with Jenő Koltay
Koltay Jenő interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to Work Committee II/5 by the Opposition Roundtable. Budget reform and the law on state finances. Koltay’s contacts with reform economists, János Kornai, Márton Tardos, Institute for Economics Hungarian Academy of Sciences. Trade unioins in the institutions of the Academy, the Democratic Trade Union of Scientific Workers, law on the Academy. Koltay’s contacts with the Alliance of Free Democrats. The negotiations on the economy were insignificant.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az II/5. számú munkabizottság delegált szakértője az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) képviseletében. A költségvetési reform és az államháztartási törvény. Kapcsolata a reformközgazdászokkal, Kornai János, Tardos Márton, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet. Szakszervezetek az akadémiai intézetekben, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ), akadémiai törvény. Kapcsolódásai a Szabad Demokraták Szövetségéhez (SZDSZ). A gazdasági tárgyalások értékelése, súlytalan.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 44 min. 36 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012058
Audio cassette #59
445-1-1:59/1
Interview with Ferenc Kőszeg
Kőszeg Ferenc interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/6 by the Alliance of Free Democrats. The Work Committee deals with creating the legal guarantees of preventing taking power by force when changing the system. Legitimacy of the Opposition Roundtable, proposals by Péter Tölgyessy, attitude of historical parties, debates prior to negotiations, participation of the Alliance of Young Democrats and the Democratic League of Independent Trade Unions, the importance of unified stance of the opposition. Setting up the Opposition Roundtable, Imre Kónya, assembly meeting of the Alliance of Free Democrats in Corvin movie theater. The role of the Third Side at the negotiations. The specific tasks of the I/6 Work Committee, lack of information exchange between the committees. Shortcomings in the work of the committees, missing laws on national security and police. The contact of the Hungarian Democratic Forum with state security organs. The role of Péter Tölgyessy, Iván Pető, Bálint Magyar in setting up tri-lateral negotiations. Characterization of József Antall. Péter Tölgyessy and the Alliance of Free Democrats. The four-yes referendum. Samizdat periodical Beszélő and the Alliance of Free Democrats.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú munkabizottság delegált képviselője a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) képviseletében. Az államrend átalakításakor az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtésével foglalkozó munkabizottság. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) legitimációjának kérdése, Tölgyessy Péter javaslatai, a történelmi pártok hozzáállása, a tárgyalásokat megelőző viták, a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) részvétele, az egységes ellenzéki fellépés szerepe. Az EKA létrejötte, Kónya Imre, a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) közgyűlése a Corvin moziban. A harmadik oldal szerepe a tárgyalásokon. Az I/6. számú munkabizottság konkrét ügyei, az információáramlás hiánya a bizottságok között. A bizottsági munka hiányosságai, mulasztások, nemzetbiztonsági törvény, rendőrségi törvény hiánya. A Magyar Demokrata Fórum (MDF) kapcsolatai az állambiztonsági szervekkel. Tölgyessy Péter, Pető Iván, Magyar Bálint szerepe az EKA és a háromoldalú tárgyalások létrehozásában. Antall József jellemzése. Tölgyessy Péter és az SZDSZ. A négyigenes népszavazás. A Beszélő és az SZDSZ.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012059
Audio cassette #60
445-1-1:60/1
Interview with Attila Fölsz
Fölsz Attila interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to Work Committee II/6 by the Alliance of Young Democrats. Competition law and anti-monopoly law. Fölsz’ family background, parents, career. Institute for Economy and Market Research, Rajk László College for Advanced Studies, membership in the Alliance of Young Democrats. Evaluation of the work of the committee, focusing on the drafting the economic program of the Alliance of Young Democrats, Lajos Bokros. Evaluation of the regime change, its importance. Fölsz’ relationship to the Alliance of Young Democrats.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/6. gazdasági bizottságban szakértő a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) képviseletében. A versenyjog és a monopólium ellenes szabályozás. Családi háttér, szülők, szakmai életrajz, pályafutás. Konjunktúra- és Piackutató Intézet (Kopint-Datorg), Rajk László Szakkollégium, Fidesz tagság. A bizottsági munka értékelése, fókuszban inkább a Fidesz gazdasági programjának írása, Bokros Lajos. A rendszerváltás értékelése, jelentősége. Kapcsolata a Fidesszel.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-09, Duration: 16 min. 47 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012060
445-1-1:60/2
Interview with György Kakuk
Kakuk György interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/4 by the Alliance of Young Democrats. Principles of amending the criminal code and criminal proceedings law. Kakuk’s family background, parents, career. Independent Legal Aid Service, Andrea Pelle. Talks in the I/4 Work Committee, compromises, professionalism, Katalin Kutrucz, Péter Hack. Kakuk’s break with the Alliance of Young Democrats. Journalism. The role of the Alliance of Young Democrats in the Opposition Roundtable negotiations, praising József Antall.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/4. számú munkabizottság delegáltja a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) képviseletében, a büntető törvénykönyv és a büntető eljárási törvény módosításának elvei. Családi háttér, szülők, szakmai életrajz. Független Jogvédő Szolgálat, Pelle Andrea. Az I/4. számú munkabizottság tárgyalásai, kompromisszumok, szakmaiság, Kutrucz Katalin, Hack Péter. Szakítása a Fidesszel. Újságírói pályafutása. A Fidesz szerepe az EKA tárgyalásain, Antall József méltatása.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 55 min. 36 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012060
445-1-1:60/3
Interview with Lajos Kósa Part 2
Kósa Lajos interjú 2.rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to economic Work Sub-Committee II/1 by the Alliance of Young Democrats. Economic crisis, debts, restructuring, strategy of managing the inflation. The functioning of the economic sub-committee, no meaningful work.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1. gazdasági albizottság szakértője a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) delegáltjaként. Gazdasági válság, eladósodás, szerkezetátalakítás, infláció kezelésének stratégiai kérdései. A gazdasági albizottság működése, kompromisszumkészség, érdemi munka hiánya.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 19 min. 54 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012060
Audio cassette #61
445-1-1:61/1
Interview with István Goldperger
Goldperger István interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to economic Work Committee II/3 by the People's Patriotic Front. Ownership reform with special attention to state ownership. In Goldperger’s opinion the economic committees were insignificant. Goldperger’s career, employers, party membership. Economic Planning Institute, Planning Office. Technology policy, economic policy, ownership reform, ownership of institutions and of the state.
Technically bad recording.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/3. gazdasági munkabizottság szakértője a Hazafias Népfront (HNF) képviseletében. A tulajdonreform, különös tekintettel az állami vagyon átalakulására. A gazdasági bizottságok értékelése, súlytalan, komolytalan. Pályafutása, munkahelyek, párttagság. Tervgazdasági Intézet, Tervhivatal. Technológia politika, gazdaságpolitika, tulajdonreform, intézményi tulajdon, állami tulajdon.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege nehezen vagy nem is érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 33 min. 29 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012061
445-1-1:61/2
Interview with Miklós Kecskeméti
Kecskeméti Miklós interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as deputy expert to Work Committee I/1 by the People's Patriotic Front. Legal control of operation of political parties, necessity to amend the constitution, the institution of the president of the republic. Kecskeméti’s biography, family, career, employers. Ideas about the position of the president of the republic. The importance and role of tri-lateral talks, publicness.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. számú munkabizottság szakértője helyettes funkcióban a Hazafias Népfront (HNF) képviseletében. A politikai pártok működésének jogi szabályozása, illetve az alkotmánymódosítás időszerűsége, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság kérdései. Életrajz, család, pályafutás, karrier, munkahelyek. A köztársasági elnök pozíciójával kapcsolatos elképzelései. A háromoldalú tárgyalások jelentősége, szerepe, nyilvánosság.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 20 min. 21 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012061
Audio cassette #62
445-1-1:62/1
Interview with Mihály Laki
Laki Mihály interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to Work Committee II/6 by the Alliance of Free Democrats. Competition law, regulations against monopoly. Laki’s biography, family, career, employers, party membership. His involvement with the oppositional movements. The Democratic Trade Union of Scientific Workers and the Alliance of Free Democrats. Parties’ economic programs, privatization. Characterization of historical parties.
Technically bad recording.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az II/6. számú munkabizottság szakértője a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) képviseletében. A versenyjog és a monopólium ellenes szabályozás. Életrajz, család, pályafutás, karrier, munkahelyek, párttagság. Kapcsolódás az ellenzéki mozgalmakhoz. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) és az SZDSZ. A pártok gazdasági programjai, privatizáció. A történelmi pártok jellemzése.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege nehezen vagy nem is érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 38 min.
Digital version available | HU_OSA_00012062
Audio cassette #63
445-1-1:63/1
Interview with Gusztáv Raisz
Raisz Gusztáv interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as expert to economic Sub- Committee II/4 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Deputy Minister of Agriculture and Food. Land ownership and the law on cooperatives. Raisz’ biography, professional and political career.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/4. gazdasági albizottság szakértője a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviselőjeként. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi miniszter-helyettes. A földtulajdon és a szövetkezeti törvény kérdései. Életút, szakmai, politikai pályafutás.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 16 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012063
Audio cassette #64
445-1-1:64/1
Interview with Károly Lóránt
Lóránt Károly interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate as deputy expert to economic Work Committee II/1 by the People's Patriotic Front. Economic crisis, debts, restructuring, inflation. Lóránt’s biography, career, employers, party membership, Independent Social Democratic Party, National Democratic Union. National Planning Office. Third Side, László György Asztalos, László Tóth, National Council of Trade Unions. Middle level talks. Monetary policy, economy theories, economic policy directions.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az II/1. számú gazdasági munkabizottság szakértője a Hazafias Népfront (HNF) képviseletében. A gazdasági válság, eladósodás, a szerkezeti átalakítás szükségessége, az infláció kezelése. Életút, pályakép, munkahelyek, párttagság, Független Szociáldemokrata Párt, Nemzeti Demokrata Szövetség. Országos Tervhivatal. A Harmadik Oldal, Asztalos László György, Tóth László, Szakszervezetek Országos Tanácsa. Középszintű egyeztetés. Monetáris gazdaságpolitika, közgazdasági elméletek, gazdaságpolitikai irányok.
Hungarian language, Date of production: 1997-07, Duration: 30 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012064
Audio cassette #65
445-1-1:65/1
Interview with Péter Molnár
Molnár Péter interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/2 by the Alliance of Young Democrats. Legal regulation of the operation of political parties. Molnár’s biography, family, career, employers. His relationship with the Alliance of Young Democrats, Bibó István College for Advanced Studies, Gábor Fodor, founding the party, reasons and circumstances of Molnár’s quitting, joining the Alliance of Free Democrats. The structure of the National Roundtable negotiations. He does not remember the details of the talks. The role of the Alliance of Young Democrats in the talks.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/2. számú munkabizottság tagja a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) képviseletében. A politikai pártok működésének jogi szabályozása. Életrajz, család, pályafutás, karrier, munkahelyek. Kapcsolata a Fidesszel, Bibó István Szakkollégium, Fodor Gábor, pártalapítás, a kilépés okai és körülményei. Belépése a Szabad Demokraták Szövetségébe (SZDSZ). A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások felépítése. Nem emlékszik a tárgyalások részleteire. A Fidesz szerepe a tárgyalásokban.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-05, Duration: 45 min. 10 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012065
445-1-1:65/2
Interview with András Körösényi
Körösényi András interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate (replacing János Áder) to Work Committee I/3 by the Alliance of Young Democrats. Issues regarding the elections, electoral law. Körösényi’s relationship with the Alliance of Young Democrats. He does not remember the details of the talks. The individual and list candidacy at the elections, compromises. The group of 56 Eper Street. Körösényi’s biography, family, career, employers. Evaluation, summary and importance of 1989.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/3. számú munkabizottság delegáltja a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) képviseletében (Áder Jánost helyettesíti). A választásokkal kapcsolatos kérdések, a választójogi törvény. Kapcsolata a Fidesszel. Független Jogvédő Szolgálat. Nem emlékszik a tárgyalások részleteire. Az egyéni és listás választási rendszer, kompromisszumok. Az Eper utca 56. alatti csoport. Életrajz, család, pályafutás, karrier, munkahelyek. Értékelés, összegzés, 1989 jelentősége.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 46 min. 4 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012065
Audio cassette #66
445-1-1:66/1
Interview with Pál Fodor
Fodor Pál interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/6 by the Münnich Ferenc Society. Creating legal guarantees to prevent taking power by force. Fodor’s biography, family, career, employers, party membership. The District 13 organization of the Hungarian Socialist Workers’ Party, party organization, Pál Csizmadia. The stance of the Münnich Ferenc Society regarding the reorganization of law enforcement, police, military, workers’ militia. Procedure of negotiations within the Third Side. The goals of the Münnich Ferenc Society. The May 1 Society.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú a munkabizottságban a Münnich Ferenc Társaság (MFT) képviselője. Az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtése. Életrajz, család, pályafutás, karrier, munkahelyek, párttagság. A XIII. kerületi MSZMP, a pártszervezet, Csizmadia Pál. A MFT álláspontja az erőszakszervezetek, a rendőrség, katonaság, munkásőség átszervezésével kapcsolatban. Az egyeztetések menete a Harmadik Oldalon belül. A MFT célkitűzései. A Május 1. Társaság.
Hungarian language, Date of production: 1996-12-10, Duration: 41 min. 32 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012066
445-1-1:66/2
[Interview with János Berecz]
[Berecz János interjú]
The interview is not part of the interviews in the Bozóki collection about the regime change made in 1996 and 1997. It is an excerpt of an English language interview on which Berecz is helped by an interpreter.
Az interjú nem az 1996-1997-es, a rendszerváltást vizsgáló Bozóki-gyűjtemény keretében készült. Egy angol nyelvű interjú részlete, egy tolmács fordít Berecznek.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 4 min. 56 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012066
445-1-1:66/3
Interview with Tamás Morva
Morva Tamás interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee II/1 by the Münnich Ferenc Society. Economic crisis, debts, restructuring, strategic issues of managing the inflation. Expert of the Third Side. Morva’s biography, family, career, employers, party membership. National Planning Office, economic reform, planned economy, United Nations Economic Commission for Europe. Negotiations within the Third Side. Economic and political goals of the Münnich Ferenc Society.
Technically bad recording, interview hardly heard.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1-es munkabizottságban a Münnich Ferenc Társaság (MFT) képviseletében tárgyal. Gazdasági válság, eladósodás, szerkezetátalakítás, az infláció kezelésének stratégiai kérdései. A Harmadik Oldal szakértője. Életrajz, család, pályafutás, karrier, munkahelyek, párttagság. Országos Tervhivatal, gazdasági reform, tervgazdálkodás, ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága. Egyeztetések a Harmadik Oldalon belül. A MFT gazdasági és politikai célkitűzései.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege nehezen vagy nem is érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 45 min. 43 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012066
Audio cassette #67
445-1-1:67/1
Interview with Imre Mécs
Mécs Imre interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/1 by the Alliance of Free Democrats. Amending the constitution, the institution of the president of the republic, constitutional court. Pre-history of the Opposition Roundtable and of the regime change, the organization of the opposition, independent political groups, the Hungarian Democratic Forum, its support for Imre Pozsgay, Lakitelek. The role of Imre Pozsgay, the People's Patriotic Front, Turn and Reform, the restaurant Szerb, democratic opposition, Social Contract, rip within the opposition, István Csurka, “the letter of the 100”, Network of Free Initiatives, Committee for Historical Justice, Independent Lawyers’ Forum, reburial of Imre Nagy on June 16, 1989, the four-yes referendum, Péter Tölgyessy and the Alliance of Free Democrats.
Technically bad recording, interview hardly heard.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. munkabizottság tagja a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) képviseletében. Az alkotmánymódosítás, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság kérdései. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) előzményei, a szerveződő ellenzék, a rendszerváltás előzményei, független politikai csoportok, Magyar Demokrata Fórum (MDF), Pozsgay Imre MDF-es támogatottsága, Lakitelek. Pozsgay szerepe, Hazafias Népfront, Fordulat és Reform, Szerb étterem, demokratikus ellenzék, Társadalmi szerződés, szakadás az ellenzéken belül, Csurka István, a „százak levele”, Szabad Kezdeményezések Hálózata, Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB), Független Jogász Fórum (FJF), Nagy Imre újratemetése 1989.06.16., négyigenes népszavazás. Tölgyessy Péter és az SZDSZ.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege nehezen vagy nem is érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 32 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012067
Audio cassette #68
445-1-1:68/1
Interview with László Mendrey
Mendrey László interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Plenary sessions. Establishing the Democratic Union of Teachers. The relationship between the Democratic Union of Teachers and the Democratic League of Independent Trade Unions. The relationship between the League and the Opposition Roundtable. Directions, disputes within the Opposition Roundtable. The relationship between the Alliance of Free Democrats and the League. The four-yes referendum. Taxi drivers’ blockade. Mendrey’s relationship with the Democratic Union of Teachers.
Technically bad recording, interview hardly heard.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Plenáris ülések. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) megalakulása. A PDSZ kapcsolata a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájával (LIGA). A Liga és az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) kapcsolata. Irányzatok, viták az EKA-n belül. Pártszimpátiák a Ligán belül. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a Liga kapcsolata. Négyigenes népszavazás. Taxisblokád. Kapcsolata a PDSZ-szel.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege nehezen vagy nem is érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997-03-03, Duration: 54 min. 22 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012068
Audio cassette #69
445-1-1:69/1
Interview with Zoltán Murányi
Murányi Zoltán interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committees I/1 and I/6 by the Association of the Left Alternative. Amendment of the constitution, the institution of the president of the republic, constitutional court. Creating guarantees to prevent reforming the state by force. The politics and importance of the Third Side. The base and membership of the Association of the Left Alternative. Characterization of the Third Side. Experts of the Association of the Left Alternative, Csaba Kemény, András Varjas, Gábor Lenkei, György Drucker. Preparing the new constitution by Géza Kilényi. legal provisions. Characterization of the members of the I/1 Committee, the members of the Third Side, the Association of Hungarian Resistance Fighters and Anti-Fascists, Sándor Sárközi, István Darvasi, story-telling.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. és I/6.számú munkabizottságokban a Baloldali Alternatíva Egyesülés (BAL) képviselője. Az alkotmánymódosítás, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság kérdései. Az állam megreformálásának erőszakos módozatait kizáró jogi garanciák megteremtése. A Harmadik Oldal politikája és jelentősége. A BAL bázisa, tagsága. A Harmadik Oldal jellemzése. A BAL szakértői, Kemény Csaba, Varjas András, Lenkei Gábor, Drucker György. A Kilényi Géza-féle alkotmányelőkészítés, alkotmánymódosító törvények. Az I/1. bizottság tagjainak jellemzése, a Harmadik Oldal tagjai, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ), Sárközi Sándor, Darvasi István, anekdotázás.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 2 min.
Digital version available | HU_OSA_00012069
445-1-1:69/2
Interview with Csaba Kemény
Kemény Csaba interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate by the Association of the Left Alternative, middle level political talks. Kemény’s career, studies, party membership, arrest in 1971, expulsion from the Hungarian Socialist Workers’ Party. Kemény’s contacts with the democratic opposition. Establishing the Association of the Left Alternative, its concepts, self-government system.
Technically bad recording, missing parts.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Középszintű politikai egyeztető tárgyalások, a Baloldali Alternatíva Egyesülés (BAL) képviselője. Pályafutás, tanulmányok, karrier, párttagság, letartóztatása 1971-ben, kizárása az MSZMP-ből. Kapcsolata a demokratikus ellenzékkel. A BAL megalakítása, koncepciója, önkormányzati rendszer.
Technikailag hibás hangfelvétel, akadozik, hiányzó szövegrészek.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 29 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012069
Audio cassette #70
445-1-1:70/1
Interview with György Radnai Part 1
Radnai György interjú 1. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to economic Work Committee II/2 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Social consequences of the economic crisis and the management thereof. Radnai’s biography, family, career, studies, party membership. Pre-history of the economic reform drafted in Turn and Reform. Dismantling the Finance Research Institution. Evaluating the importance of the II/2 economic Work Committee.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/2. gazdasági munkabizottságban szakértő a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében. A gazdasági válság szociális következményei és kezelésének módjai. Életrajz, család, pályafutás, tanulmányok, karrier, párttagság. A Fordulat és reform gazdaságpolitikai előzményei. A Pénzügykutatási Intézet megszüntetése. A II/2. bizottság munkájának értékelése, jelentősége.
Hungarian language, Date of production: 1997-05-13, Duration: 46 min. 36 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012070
445-1-1:70/2
Interview with György Naszvadi
Naszvadi György interjú
Naszvadi did not participate at the National Roundtable negotiations, was a consultant expert. His contacts with the government side of economic Work Committee II/2, István Bánfalvi, Sándor Szabó, György Radnai, Ádám Forgács.
Technically bad recording, interview hardly heard.
Nem vesz részt a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon (NKA), konzultációs szakértő. Kapcsolata a II/2. munkabizottság kormánypárti tagjaival, Bánfalvi István, Szabó Sándor, Radnai György, Forgács Ádám. Szociálpolitikai elképzelések 1989. Költségvetés, zárszámadás, a társadalombiztosítás önállósítása, családi pótlék, tandíj. Pályafutás, karrier, párttagság.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege nehezen érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 45 min. 18 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012070
Audio cassette #71
445-1-1:71/1
Interview with László Náray
Náray László interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Expert delegate to economic Work Committee II/3 by the People's Patriotic Front. Reforming ownership with special regard to state ownership. Rakpart Club, free trade unions, Mihály Horváth. Ecomomic policy committee of the People's Patriotic Front, privatization strategy. Members of the committee and their ideas, László Kotz, Hungarian People’s Party, Erzsébet Giday, concepts of ownership reform, spontaneous privatization. Contacts between committees, lack of information sharing. Náray’s biography, family career.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/3. gazdasági munkabizottság szakértője a Hazafias Népfront képviseletében. A tulajdonreformról, különös tekintettel az állami vagyon átalakítására. Rakpart Klub, szabad szakszervezetek, Horváth Mihály. A Hazafias Népfront gazdaságpolitikai bizottsága, privatizációs stratégia. A bizottság tagjai és elképzeléseik, Kotz László Magyar Néppárt, Giday Erzsébet, tulajdonreform koncepciók, spontán privatizáció. Kapcsolat a bizottságok között, nincs átjárás, információ hiány. Életrajz, család, karrier, pályafutás.
Hungarian language, Date of production: 1997-06, Duration: 54 min. 37 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012071
Audio cassette #72
445-1-1:72/1
Interview with László Orbán
Orbán László interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Expert delegate to sub-Committee I/5 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Party neutral information, new information law. Orbán’s biography, family, parents, career, party membership. Information Office. Information Policy College of the Council of Ministers. Imre Pozsgay’s advisors.
Technically bad recording, interview hardly heard.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), az I/5. albizottságban szakértő a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében. A pártsemleges tájékoztatás, az új tájékoztatási törvény. Életrajz, család, szülők, karrier, pályakép, párttagság. Tájékoztatási Hivatal. Minisztertanács Tájékoztatáspolitikai Kollégiuma. Pozsgay Imre tanácsadói.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege nehezen érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 41 min. 6 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012072
445-1-1:72/2
Interview with Ferenc Rákosi
Rákosi Ferenc interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committees I/2 and I/3 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Legal regulation of political parties, organizing free elections. Rákosi’s career, biography, education, employers, party and organization membership, family, parents. Office of the Council of Ministers, secretariat of Imre Pozsgay. Atmosphere of the talks, opinions, standpoints. Characterization of the Opposition Roundtable and of the Third Side.
Technically bad recording, interview hardly heard.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/2. és az I/3.számú munkabizottságokban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviselője. A politikai pártok működésének jogi szabályozása, a szabad választások megszervezése. Pályafutása, életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek, párttagság, szervezetek, család, szülők. Minisztertanácsi Hivatal, Pozsgay Imre titkársága. A tárgyalások hangulata, egyeztetések, álláspontok. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) és a Harmadik Oldal jellemzése.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege nehezen érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 20 min. 56 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012072
Audio cassette #73
445-1-1:73/1
Interview with Csaba Őry
Őry Csaba interjú
Creating the Democratic Trade Union of Scientific Workers, beginnings of the independent union movement. Lay-offs and cutting back on research funding at the Hungarian Academy of Sciences in 1987. Mihály Csákó and his job agency MUKI. Organizational efforst of the Institute of Sociology, interest representation, Rakpart Club, László Árva, Ágnes Erdélyi, György Gyarmati, Guy Lázár, conspiration, metro Club. Setting up the Democratic League of Independent Trade Unions, László Bruszt, Pál Forgács. Őry’s relationship wth Pál Forgács. The first meeting of delegates of the League in December 1988. The League and the Opposition Roundtable. Film by Black Box, representatives of the Democratic Trade Union of Scientific Workers visit Solidarity in Poland, László Bruszt, László Pesty. May 1 festivities in Népliget in 1989. The negotiation strategy of League, the role of publicness. The four-yes referendum.
Technically bad recording, interview hardly heard.
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) megalakulása, a független szakszervezeti mozgalom kezdetei. 1987. elbocsátások, kutatási pénzek megvonása az Akadémián. Csákó Mihály és a Munka Után Kutató Intézet (MUKI). A Szociológiai Intézet kutatóinak szervezkedései, érdekvédelem, Rakpart Klub, Árva László, Erdélyi Ágnes, Gyarmati György, Lázár Guy, konspirációk, Metró Klub. A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) megalakulása, Bruszt László, Forgács Pál. Kapcsolata Forgács Pállal. A Liga első küldöttgyűlése, 1988 december. A Liga és az Ellenzéki Kerekasztal (EKA). A Fekete Doboz filmje, a TDDSZ képviselők Lengyelországban a Szolidaritás Szakszervezetnél, Bruszt László, Pesty László. 1989. május 1. népligeti majális. A Liga tárgyalási stratégiája, a nyilvánosság szerepe. Négyigenes népszavazás.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege nehezen vagy nem is érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997-02-25, Duration: 1 hour 30 min. 1 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012073
Audio cassette #74
445-1-1:74/1
Interview with Andrea Pelle
Pelle Andrea interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate to Work Committee I/4 by the Alliance of Young Democrats. Principles of amending the criminal code and the law on criminal proceedings. Pelle’s career, studies. Independent Legal Aid Service. Characterization of counterparts in the negotiations, defensiveness of the Hungarian Socialist Workers’ Party, the role of the Third Side. The crucial issues and achievements of the negotiations: termination of politically motivated procedures, the right to defense in criminal proceedings. The role of Kálmán Györgyi. Pelle quitting the Alliance of Young Democrats. Evaluation of the negotiations, atmosphere.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/4. számú munkabizottságban a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) képviselője, a büntetőtörvénykönyv és a büntető eljárási törvény módosításának elvei. Szakmai életrajz, tanulmányok. A Független Jogvédő Szolgálat. A tárgyalópartnerek jellemzése, defenzív MSZMP, a Harmadik Oldal szerepe. A legfontosabb kérdések és eredmények a tárgyalás sorozaton: politikai okokból folytatott eljárások megszüntetése, a védelem joga a büntetőeljárásban. Györgyi Kálmán szerepe. Kilépése a Fideszből. A tárgyalások hangulata, értékelés.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-04, Duration: 30 min. 41 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012074
445-1-1:74/2
Interview with István György Tóth
Tóth István György interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate expert to economic Work Committee II/2 by the Alliance of Young Democrats. Social consequences of the economic crisis, the management thereof. Tóth’s biography, education, career. His relationship with the Alliance of Young Democrats. Rajk College for Advanced Studies, university meeting in Szarvas in 1985. Members of the Work Committee. Role and characterization of Ottilia Solt. Lack of strategy, meaningless discussions. The Third Side.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), a II/2. gazdasági munkabizottságbsn a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) szakértője. A gazdasági válság szociális következményei, a kezelés módjai. Életrajz, tanulmányok, pályakép. Kapcsolata a Fidesszel. A Rajk Szakkollégium, egyetemi találkozó 1985. Szarvas. A munkabizottság tagjai. Solt Ottilia szerepe, jellemzése. A stratégia hiánya, tét nélküli diskurzus. A Harmadik Oldal.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 33 min. 52 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012074
445-1-1:74/3
[French Language Talk]
[Francia nyelvű felvétel]
A talk of an unidentified person.
Ismeretlen személy beszéde.
French language, 1997,
Digital version available | HU_OSA_00012074
Audio cassette #75
445-1-1:75/1
Interview with Tiborné Palánkai
Palánkai Tiborné interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate expert to Work Committee I/4 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Principles of amending the criminal code and the law on criminal proceedings. Palánkai’s family background, parents, career. Criminal Code Department at the Ministry of Justice. Talking with Katalin Kutrucz on the amendment of the criminal code. Bill on proceedings. Professional discussion on anti-state subversion, label, military criminal proceedings, compensation.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/4. számú munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szakértője, a büntető törvénykönyv és a büntető eljárási törvény módosításának elvi kérdései. Családi háttér, szülők, szakmai életrajz, pályakép. Igazságügyi Minisztérium, Büntetőjogi Kodifikációs Főosztály. Büntetőtörvénykönyv módosítás, egyeztetés Kutrucz Katalinnal. Eljárási törvényjavaslat. Államellenes izgatás, rágalmazás, katonai büntetőeljárás, kártalanítás körüli szakmai viták.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 46 min. 46 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012075
445-1-1:75/2
Interview with István Somogyvári
Somogyvári István interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegate expert to Work Committee I/1 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Amendment of the constitution, the institution of the president of the republic, constitutional court. Somogyvári’s family, parents, career, party membership. Press law. Tasks of preparation of the constitution, drafting bills, introduction of the institution of the president of the republic, cardinal laws, elaborating the electoral law. Somogyvári’s specific tasks: amendment of the constitution, elimination of the Council of the Prime Minister, creating the institution of the president of the republic. Conflicting standpoint within the Work Committee, debates. Setting up the constitutional court, president of the republic, invalidating ideological parts. The role of the Third Side. Relationship between members of the Opposition Roundtable and the Hungarian Socialist Workers’ Party. Evaluation of József Antall and Péter Tölgyessy. Structure and levels of the National Roundtable. Middle-level negotiation political committees Géza Kilényi, Zoltán Gál, Imre Pozsgay, György Fejti, Ferenc Gazsó. Delegating experts, party center, Pozsgay’s secretariat, Ministry of Justice, Office of the Prime Minister. Procedure of negotations, professional autonomy.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. számú munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében szakértő. Az alkotmány módosítása, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság. Család, szülők, szakmai életrajz, pályafutás, párttagság. Sajtótörvény. Az alkotmány-előkészítő kodifikációs titkárság feladatai az Igazságügyi Minisztériumban (IM), törvényjavaslatok előkészítése, köztársasági elnök intézményének bevezetése, sarkalatos törvények, választójogi törvény kidolgozása. Konkrét feladatai: alkotmánymódosítás, Elnöki Tanács megszüntetése, a köztársasági elnök intézményének létrehozása. Eltérő álláspontok a munkabizottságban, viták: Alkotmánybíróság (AB) felállítása, köztársasági elnök, ideologikus részek hatályon kívül helyezése. A Harmadik oldal szerepe. Kapcsolat az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) és az MSZMP tagjai között. Antall József és Tölgyessy Péter értékelése. A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások felépítése, különböző szintek. A politikai egyeztető bizottságok középszintje, Kilényi Géza, Gál Zoltán, Pozsgay Imre, Fejti György, Gazsó Ferenc. A szakértői szint képviselőinek delegálása, pártközpont, Pozsgay titkársága, Igazságügyi Minisztérium, Miniszterelnöki Hivatal. Az egyeztetések menete, szakmai önállóság.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 46 min. 1 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012075
Audio cassette #76
445-1-1:76/1
Interview with Imre Pozsgay Part 2
Pozsgay Imre interjú 2. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Head of delegation of the Hungarian Socialist Workers’ Party upon the authorization of the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers’ Party. Obligation to report, prior consultation, tactical must, evaluation of György Fejti. Pozsgay’s opinion of the Third Side, haphazard groups. Preparations for the roundtable negotiations, evaluation thereof, road to the negotiations, political power relations, his own role. Pozsgay’s contacts with the parties of the Opposition Roundtable, characterization, his relationship with József Antall. The four-yes referendum campaign, president of the republic, debated issues, compromises, talks in the background. Conflicting ideas about the election system, historical parties. Topics and schedule of negotiations. Special congress of the Hungarian Socialist Workers’ Party, formation of the Hungarian Socialist Party. Evaluation of negotiations.
Technically bad recording, interview hardly heard.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A tárgyalásokon a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) küldöttségének vezetője a MSZMP Központi Bizottságának (KB) felhatalmazása alapján. Beszámolási kötelezettség, előzetes konzultáció, taktikai kényszerek, Fejti György értékelése. A Harmadik oldal megítélése, gyülevész csapatok. A kerekasztal tárgyalások előkészítése, megítélése, út a tárgyalásokig, politikai erőviszonyok, saját szerepének megítélése. Kapcsolata az Ellenzéki Kerekasztal pártjaival (EKA), jellemzések, kapcsolata Antall Józseffel. A négyigenes népszavazási kampány, a köztársasági elnöki poszt, vitás kérdések, kompromisszumok, háttértárgyalások. Eltérő elképzelések a választási rendszerről, történelmi pártok. A tárgyalások tematikája és tárgyalási rendje. Az MSZMP rendkívüli kongresszusa, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) megalakulása. A tárgyalások értékelése.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege nehezen vagy nem is érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 41 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012076
Audio cassette #77
445-1-1:77/1
Interview with Zoltán Pokorni
Pokorni Zoltán interjú
Opposition Roundtable, plenary sessions, delegate by the Democratic League of Independent Trade Unions. Imre Kónya’s role in the negotiations. Activities of the Independent Lawyers’ Forum. Conflicts within oppositional parties. Interest representation, trade unions, political conservativism. League and the multi-party democracy. Union property. The Alliance of Young Teachers. Setting up the Democratic Union of Teachers, disputes within the union. Interest representation and education policy. The League, Democratic Trade Union of Scientific Workers, and the Democratic Union of Teachers. Lászéó Bruszt. Personal conflicts within the League, Csaba Őry, Gábor Horn, Béla Kalmár.
Technically bad recording, interview hardly heard.
Ellenzéki Kerekasztal (EKA), plenáris ülések a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) képviseletében (szimbolikus és baráti). Kónya Imre szerepe a tárgyalásokon. A Független Jogász Fórum tevékenysége. Az ellenzéki pártokon belüli ellentétek. Érdekvédelem, szakszervezetek, politikai konzervativizmus. A Liga és a többpárti demokrácia. Szakszervezeti vagyon. Fiatal Pedagógusok Egyesülete. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) megalakulása. Viták a PDSZ-en belül. Érdekvédelem és oktatáspolitika. A Liga a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) és a PDSZ. Bruszt László. Személyi konfliktusok a Ligában, Őry Csaba, Horn Gábor, Kalmár Béla.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege nehezen érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997-02-24, Duration: 1 hour 27 min.
Digital version available | HU_OSA_00012077
Audio cassette #78
445-1-1:78/1
Interview with Botond Bercsényi
Bercsényi Botond interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Expert delegate to sub-Committee I/5 by the Hungarian Socialist Workers’ Party and the government (Imre Pozsgay’s secretariat). Issues of information, the new law on information. Bercsényi’s biography, family, parents, career, party membership. Vice-president of the Office of Information, government commissioner for division and use of party property. Briefings and instructions by Imre Pozsgay, talks with the Hungarian Socialist Workers’ Party, process of talks. József Csikós. Disputes within the opposition, István Csurka, Miklós Haraszti. Insignificant role of the Third Side. The reasons for Bercsényi’s quitting.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), az I/5. albizottság szakértője a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) illetve a kormány (Pozsgay titkársága) képviseletében. A tájékoztatás és az információ kérdései, az új tájékoztatási törvény. Életrajz, család, szülők, karrier, pályakép, párttagság. Tájékoztatási Hivatal elnökhelyettese, pártvagyon felosztásáért és felhasználásáért felelős kormánybiztos. Pozsgay Imre tájékoztatói és instrukciói, megbeszélések az MSZMP-vel, egyeztetések menete. Csikós József. Viták az ellenzéken belül, Csurka István, Haraszti Miklós. A Harmadik Oldal jelentéktelen szerepe. Távozásának okairól.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-01, Duration: 21 min. 13 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012078
445-1-1:78/2
Interview with Edit Papácsy
Papácsy Edit interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Expert delegate to sub-Committee I/5 by the Hungarian Socialist Workers’ Party and the government. Issues of impartial information, and access to information, the new law on information. Papácsy’s biography, family, parents, career. The work in the Committee. Separate talks with László Sólyom, Péter Buza, Edit Papácsy. Contact between representatives of the Hungarian Socialist Workers’ Party and the government.
Technically bad recording, interview hardly heard.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), az I/5. albizottság szakértője a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) illetve a kormány képviseletében. A pártatlan tájékoztatás és az információhoz való hozzáférés kérdései, az új tájékoztatási törvény. Életrajz, család, szülők, karrier, pályakép. A bizottság munkájáról. Sólyom László, Buza Péter, Papácsy Edit külön tárgyalásai. Kapcsolat az MSZMP és a kormány képviselői közt.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege nehezen érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 22 min. 53 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012078
Audio cassette #79
445-1-1:79/1
Interview with Iván Pető
Pető Iván interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Expert delegate to Work Committee I/2 by the Alliance of Free Democrats. Legal regulation of the activities of political parties. Pető’s relationship with the democratic opposition, flying university, Lukács school, signing the Democratic Charta, samizdat, Beszélő, Democratic Trade Union of Scientific Workers. Publication of Social Contract, debates, acrimony within the opposition. Lakitelek, the Hungarian Democratic Forum. Conflicts between the Hungarian Democratic Forum and the Alliance of Free Democrats, democratic rights of national fate. The Network of Free Initiatives, founding the Alliance of Free Democrats. The program of the regime change, Blue Book. Characterization of historical parities, evaluation of József Antall. The four-yes referendum. The Hungarian Democratic Forum and Imre Pozsgay.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/2. számú munkabizottság tagja a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) képviseletében. A politikai pártok működésének jogi szabályozása. Kapcsolata a demokratikus ellenzékkel, repülő egyetem, Lukács-iskola, Demokratikus Charta aláírások, szamizdat, Beszélő, Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ). A Társadalmi Szerződés nyilvánosságra hozatala, viták, sértődések az ellenzéken belül. Lakitelek, Magyar Demokrata Fórum (MDF). Véleménykülönbségek az MDF és SZDSZ között, demokratikus jogok vagy nemzeti sorskérdések. A Szabad Kezdeményezések Hálózata, SZDSZ megalapítása. A rendszerváltás programja, a Kék Könyv. A történelmi pártok jellemzése. Antall József értékelése. A négyigenes népszavazás. Az MDF és Pozsgay Imre.
Hungarian language, Date of production: 1997-07-07, Duration: 54 min. 34 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012079
Audio cassette #80
445-1-1:80/1
Interview with Áron Sánta
Sánta Áron interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Expert delegate to sub-Committee I/5 by the Hungarian Socialist Workers’ Party, replacing László Orbán at the negotiations. Information, freedom of information, new law on information. Sánta’s family, parents, origins, career, employers, party membership. The opposition is cynical, not democratic. Characterization of the party elite, holding on to power. No difference between the democratic opposition and the Hungarian Socialist Workers’ Party. Process of negotiations. The office of state minister Imre Pozsgay. Evaluation of the regime change.
Technically bad recording, interview hardly heard.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), az I/5. albizottság szakértője a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében. Orbán Lászlót helyettesíti a tárgyalásokon. A tájékoztatás és az információ szabadság kérdései, az új tájékoztatási törvény. Család, szülők, származás, pályafutás, karrier, munkahelyek, párttagság. Az ellenzék jellemzése: cinikus, nem demokratikus. A pártelit jellemzése, hatalomátmentés. "Nincs különbség a demokratikus ellenzék és az MSZMP között." Egyeztetések menete. Pozsgay Imre államminiszter hivatala. A rendszerváltás értékelése.
Rossz minőségű hangfelvétel, az interjú szövege nehezen érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 30 min. 42 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012080
445-1-1:80/2
Interview with Imre Pozsgay Part 1
Pozsgay Imre interjú 1. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Head of delegation of the Hungarian Socialist Workers’ Party upon the authorization of the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers’ Party. The years prior to the Roundtable negotiations. Charta ’77, László Levendel and his circle, contacts with the opposition movement, parliamentary elections in 1985. Pozsgay’s contacts with the opposition after 1987. Removing János Kádár, succeeded by Károly Grósz. Announcing the dismantling of the Iron Curtain, opening the border, calling 1956 a popular uprising. Background history of the Opposition Roundtable negotiations, preparations for free elections, position at the negotiations, legitimacy of participants. The office and role of state minister Imre Pozsgay at the negotiations.
Technically bad recording, interview hardly heard.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tárgyalóküldöttségének vezetője a MSZMP Központi Bizottsága (KB) felhatalmazása alapján. A Kerekasztal-tárgyalásokat megelőző évek. Charta '77, Levendel László köre, kapcsolata az ellenzéki mozgalmakkal, az 1985-ös országgyűlési választás. Kapcsolata az ellenzékkel 1987 után. Kádár János elmozdítása, Grósz Károly utódlása. Vasfüggöny lebontásának bejelentése, határnyitás, 1956 népfelkelésnek nevezése. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) tárgyalások előzményei, szabad választások előkészítése, tárgyalási pozíciók, tárgyalófelek legitimációja. Pozsgay Imre államminiszter hivatala és szerepe a tárgyalásokon.
Rossz minőségű hangfelvétel, az interjú szövege nehezen érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 48 min.
Digital version available | HU_OSA_00012080
Audio cassette #81
445-1-1:81/1
Interview with György Radnai, Part 2
Radnai György interjú 2. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Expert delegate to Work Committee II/2 of the Economic and Social Committee by the Hungarian Socialist Workers’ Party.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A Gazdasági és szociális bizottság II/2. munkabizottságában szakértő a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 7 min. 26 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012081
445-1-1:81/2
Interview with Gabriella Papp
Papp Gabriella interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Expert delegate to the II/2 economic Work Committee by the Ministry of Welfare. Consequences of the economic crisis, management thereof. Papp’s biography, family, parents, career, party membership. Income and redistribution policy. Social distribution systems, pension reform, modernizing social security. Unpreparedness of the Third Side.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/2. gazdasági munkabizottságban szakértő a Népjóléti Minisztérium képviseletében. A gazdasági válság szociális következményeinek és kezelésének módjai. Életrajz, család, szülők, szakmai életrajz, pályafutás, párttagság. Jövedelem és elosztáspolitika. Társadalmi elosztórendszerek, nyugdíjreform, a társadalombiztosítás korszerűsítése. A harmadik oldal felkészületlensége.
Hungarian language, 1997, Duration: 39 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012081
Audio cassette #82
445-1-1:82/1
Interview with Ferenc Rákosi
Rákosi Ferenc interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Rákosi is the representative of the Hungarian Socialist Workers’ Party in Work Committees I/2 and I/3. Legal control over the operation of political parties, issues related to the elections. Tasks of the secretariat of Imre Pozsgay, electing Pozsgay president of the republic, Movement for the Democratic Hungary.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/2. és az I/3.számú munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviselője. A politikai pártok működésének jogi szabályozása, a választásokkal kapcsolatos kérdések. Pozsgay Imre titkárságának feladata, Pozsgay köztársasági elnökké választatása, a Demokratikus Magyarországért Mozgalom.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 9 min. 10 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012082
445-1-1:82/2
Interview with István Szekeres
Szekeres István interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Szekeres is the delegated to Work Committee I/6 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Creating the legal guarantees preventing taking over power by force. Szekeres was asked to join the negotiations by the Ministry of Defense, Ferenc Szombathely. The Committee worked without authorization for months. Talks within the Hungarian Socialist Workers’ Party. Giving information at the middle level. Szekeres’ opinion of the negotiations: constructive, ready for a compromise. Szekeres’ career, employers, party membership, parents, family. Evaluation of 1989. The role of reformists of the Hungarian Socialist Workers’ Party in the regime change.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6.számú munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviselője. Az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtése. Felkérést a Honvédelmi Minisztériumtól kapott, Szombathelyi Ferenc. Hónapokig felhatalmazás nélkül dolgoztak. Egyeztetések az MSZMP oldalon belül. A középszint tájékoztatása. A tárgyalások megítélése: konstruktív, kompromisszumra kész. Életút, pályakép, munkahelyek, párttagság, család, szülők. 1989. értékelése. Az MSZMP reformköreinek szerepe a rendszerváltásban.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 41 min. 56 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012082
445-1-1:82/3
Interview with Zoltán Bodnár
Bodnár Zoltán interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated to Work Committee I/2 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Legal control over the operation of political parties. Bodnár’s career, employers, parents, family, party membership. The Central Committee of the Hungarian Socialist Workers’ Party, the party apparatus, János Berecz. The Communist Youth Organization at Eötvös University. Expert on party finances. The role of György Fejti and Imre Pozsgay at the negotiations. Bodnár’s quitting the delegation, the style of Iván Pető, atmosphere at the talks. Party organizations at work places.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/2. számú munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviselője. A politikai pártok működésének jogi szabályozása. Életút, pályakép, munkahelyek, szülők, család, párttagság. Az MSZMP KB, a pártapparátus és Berecz János. ELTE KISZ Bizottság. Pártfinanszírozási szabályok szakértője. Fejti György és Pozsgay Imre szerepe a tárgyalásokon. Távozása a delegációból, Pető Iván stílusa, a tárgyalások hangulata. A munkahelyi pártszervezetek megítélése.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 37 min. 23 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012082
Audio cassette #83
445-1-1:83/1
Interview with Zoltán Rockenbauer
Rockenbauer Zoltán interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated to Work Committee I/6 by the Alliance of Young Democrats. Creating the legal guarantees of preventing taking power by force. Rockenbauer’s family, parents, studies, career. The board of the Alliance of Young Democrats, advisors. Cancelling the Workers’ Militia. The structure of the National Roundtable. Division within the Opposition Roundtable in the Work Committee, compromises, the Alliance of Young Democrats being more radical, the Hungarian Democratic Forum. The procedure of the talks. Members of the Committee, István Balás. Dispute between Zsolt Zétényi and László Vitézy. The Third Side. Reporting to the Board. Rockenbauer’s evaluation of Opposition Roundtable negotiations, role of the Alliance of Young Democrats. Refusing to sign the agreements, László Kövér.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú a munkabizottságban a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) képviselője. Az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtése. Család, szülők, tanulmányok, pályafutás. Fidesz választmány, Fidesz tanácsadók. A Munkásőrség megszüntetése. A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások felépítése. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) megosztottsága a munkabizottságban, kompromisszumok, radikálisabb Fidesz, Magyar Demokrata Fórum (MDF). Egyeztetések menete. A bizottság tagjai, Balás István szerepe. Zétényi Zsolt és Vitézy László közötti viták. A Harmadik Oldal. Beszámolók a Fidesz választmánynak. Az EKA tárgyalások értékelése, a Fidesz szerepe. A megállapodások aláírásának elutasítása, Kövér László.
Hungarian language, Date of production: 1997-05-27, Duration: 1 hour 12 min. 38 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012083
Audio cassette #84
445-1-1:84/1
Interview with György Sándorfi
Sándorfi György interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to Work Committee I/4 by the Democratic League of Independent Trade Unions and the Independent Lawyers’ Forum, principles of amending the criminal code and the law on criminal proceedings. Legal Partnership No 21, György Ruttner, János Bánáti, István Balsai, András Bőhm, Pál Bártfay. The Club of Young Lawyers. Creating the Independent Lawyers’ Forum, foundation session, activities. Imre Kónya and the Opposition Roundtable. Sándorfi’s career, party membership, Hungarian Democratic Forum. The four-yes referendum. Chancellor system, presidential system.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/4. számú munkabizottságban a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) és a Független Jogász Fórum (FJF) szakértője, a büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási törvény módosításának elvei. A 21. számú Ügyvédi Munkaközösség, Ruttner György, Bánáti János, Balsai István, Bőhm András, Bártfay Pál. A Független Ügyvédek Klubja. A Független Jogász Fórum (FJF) megalakítása, alapító ülés, tevékenység. Kónya Imre és az Ellenzéki Kerekasztal (EKA). Szakmai pályafutás, párttagság, MDF. Négyigenes négyszavazás. Kancellári rendszer, elnöki rendszer.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 35 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012084
Audio cassette #85
445-1-1:85/1
Interview with Péter Szalay
Szalay Péter interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert on constitutional law to Work Committee I/1 by the Hungarian Socialist Workers’ Party and the government. Amendment of the constitution, the institution of the president of the republic, the constitutional court. The process of talks, relation between the Opposition Roundtable, the government and the Third Side, lack of consensus. Failure of the direction proposed by György Fejti. Imre Pozsgay and the position of the president of the republic, constitutional law arguments, the four-yes referendum. Law XXXI of 1989 (the amendment of the constitution), evaluation thereof. Two-thirds laws. Proclamation of the republic, evaluation of Mátyás Szűrös. Szalay’s family background, parents, education, career. Pre-history of the roundtable negotiations, legitimacy issues, division of the Hungarian Socialist Workers’ Party. Géza Kilényi’s concept of the constitution, preparing the new constitution in the Ministry of Justice, talks with the opposition about the constitution in 1988. Structure of the National Roundtable. Szalay’s evaluation of the members of Work Committee I/1 , negotiation techniques.
00:39:38 to 00:41:03 is not part of the interview.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/1. számú munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), illetve a kormány alkotmányjogi szakértője. Az alkotmánymódosítás, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság kérdései. A tárgyalások menete, az Ellenzéki Kerekasztal (EKA), a kormány és a Harmadik Oldal kapcsolata, konszenzus hiány. A Fejti György által szabott irány kudarca. Pozsgay Imre és a köztársasági elnöki pozíció, alkotmányjogi érvek, a négyigenes népszavazás. Az 1989. évi XXXI. törvény (az Alkotmány módosításáról), értékelés. A kétharmados törvények. A köztársaság kikiáltása, Szűrös Mátyás értékelése.
Családi háttér, szülők, iskolák, pályafutás, karrier. A kerekasztal-tárgyalások előzményei, a politikai legitimáció kérdése, az MSZMP megosztottsága. Kilényi Géza alkotmánykoncepciója, az új alkotmány előkészítése az Igazságügy Minisztériumban, tanácskozás, egyeztetés az ellenzékkel 1988-ban az alkotmánykoncepcióról. A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások felépítése. Az I/1. számú munkabizottság tagjairól, a tárgyalások technikája.
00:39:38 és 00:41:03 között idegen felvétel (beletörlés?), nem az interjú része.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 26 min. 59 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012085
Audio cassette #86
445-1-1:86/1
Interview with Attila Károly Soós
Soós Károly Attila interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated to Economic Sub-Committee II/1 by the Alliance of Free Democrats. Economic crisis, debts, restructuring, strategic issues of managing the inflation. Institute for Economic of the Hungarian Academy of Sciences, Soós’ contacts with reform economists and the democratic opposition. Members of the Sub-Committee, Péter Szerdahelyi, Andrea Szegő. The economic policy of the Németh administration, balance of payments, crisis management, spontaneous privatization.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1. gazdasági albizottságban a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) képviselője, szakértője. Gazdasági válság, eladósodás, szerkezetátalakítás, az infláció kezelésének stratégiai kérdései. MTA Közgazdaság-tudományi Intézet, kapcsolata a reformközgazdászokkal és a demokratikus ellenzékkel. Az albizottság tagjai. Szerdahelyi Péter, Szegő Andrea. A Németh-kormány gazdaságpolitikája, fizetési mérleg, válságkezelés, spontán privatizáció.
Hungarian language, Date of production: 1997-05-07, Duration: 57 min. 57 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012086
Audio cassette #87
445-1-1:87/1
Interview with István Szent-Iványi
Szent-Iványi István interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to Work Committee I/2 by the Alliance of Free Democrats. Legal control of the operation of political parties. Szent-Iványi’s contacts with the democratic opposition, flying university, reforming students’ representation, distributing samizdat, Dialogue Peace Group, periodical Mozgó Világ. Lakitelek 1987, 1988. Foundation of the Committee for Sheltering Refugees, Alliance of Free Democrats. Conditions of the tri-lateral talks, political conditions of cooperation within the opposition. Role of Péter Tölgyessy, characterization of organizations in the Opposition Roundtable, radicalism of the Alliance of Free Democrats, historical parties, behind-the-scene talks between the Hungarian Socialist Workers’ Party and the Opposition Roundtable. The four-yes referendum, authority of the president of the republic, Imre Pozsgay. Talks, informal contacts.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/2. számú munkabizottságban a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) szakértője. A politikai pártok működésének jogi szabályozása. Kapcsolata a demokratikus ellenzékkel, repülő egyetem, a hallgatói képviseleti rendszer reformja, szamizdat terjesztés, Dialógus Csoport, Mozgó Világ. 1987 Lakitelek, 1988. Menedék Bizottság alapítása, SZDSZ. A háromoldalú tárgyalások feltételei, az ellenzéki együttműködés politikai feltételei. Tölgyessy Péter szerepe, az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) szervezeteinek jellemzése, az SZDSZ radikalizmusa, a történelmi pártok, háttértárgyalások az MSZMP és az EKA között. A négyigenes népszavazás, a köztársasági elnök jogköre, Pozsgay Imre. Egyeztetések, informális kapcsolatok.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 44 min. 43 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012087
Audio cassette #88
445-1-1:88/1
Interview with Erzsébet Szöllősi
Szöllősi Erzsébet interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Work Committee II/4 by the Alliance of Free Democrats. Land ownership and law on cooperatives. Szöllősi’s contacts with the democratic opposition. Foundation for Supporting the Poor, Network of Free Initiatives, Democratic League of Independent Trade Unions, Mihály Csákó, Democratic Trade Union of Scientific Workers. The League and the Alliance of Free Democrats. Conflicts within the Leage, power struggle, Csaba Őry and Gábor Horn. The Network transforming into the party Alliance of Free Democrats.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/4. gazdasági munkabizottságban a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) képviselője. A földtulajdon és a szövetkezeti törvény kérdései. Kapcsolata a demokratikus ellenzékkel. Szegényeket Támogató Alap (SZETA), Szabad Kezdeményezések Hálózata, Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (Liga), Csákó Mihály, Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ). A LIGA és az SZDSZ. Ellentétek a Ligán belül, hatalmi harcok, Őry Csaba és Horn Gábor. A Hálózat párttá alakulása, az SZDSZ megalakulása.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 33 min. 21 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012088
Audio cassette #89
445-1-1:89/1
Interview with Ferenc Vissi Part 1
Vissi Ferenc interjú 1. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Work Committee II/6 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Competition law, anti-monopoly laws Vissi’s career, biography, employers. The Dimitrov Square group. National Price Authority. Fixing prices, price multipliers, currency, reform of prices and wages. Economy Management Committee.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/6. gazdasági munkabizottság szakértője a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében. A versenyjog és a monopólium ellenes szabályok. Pályafutása, életrajzi adatok, munkahelyek. A Dimitrov téri fiúk. Országos Árhivatal, Tervhivatal. Árrendezés, árszorzók, árfolyamjegyzés, árrendszer, ár-bér reform. Gazdaságirányítási Egyeztető Bizottság (GEB).
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 46 min. 34 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012089
445-1-1:89/2
Interview with Péter Szerdahelyi
Szerdahelyi Péter interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Sub-Committee II/1 by the Hungarian Socialist Workers’ Party on the request by Rezső Nyers. Economic crisis, debts, restructuring, strategic issues of managing the inflation. Szerdahelyi’s family background, parents, career, party membership. Selection of members of the committee based on professional adequacy. Little dispute and conflict with the representatives of the Opposition Roundtable. Characterization of the Third Side. Informal talks. No contact with the other economic committees.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1. gazdasági albizottságban szakértő a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviselőjeként, Nyers Rezső felkérésére. Gazdasági válság, eladósodás, szerkezetátalakítás, az infláció kezelésének stratégiai kérdései. Családi háttér, szülők, pályafutás, karrier, párttagság. A bizottság tagjainak kiválasztása: szakmai alapon. Kevés vita, kevés ellentét az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) képviselőivel. A Harmadik Oldal jellemzése. Informális egyeztetések. Nincs kapcsolat a többi gazdasági bizottsággal.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 28 min. 6 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012089
Audio cassette #90
445-1-1:90/1
Interview with György Szilvásy
Szilvásy György interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Sub-Committee I/3 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Issues related to the elections, elections law. Goodwill Commission. Szilvásy’s family, parents, education, career, party membership. Coordinating the party apparatus and the government, György Fejti and Imre Pozsgay. The procedure of the talks. The relationship between the government and the Hungarian Socialist Workers’ Party. Authorization, mandate. The atmosphere at the talks. Representatives quitting the delegation of the Hungarian Socialist Workers’ Party to protect their professional prestige, György Jutasi. Contact with the representatives of the Opposition Roundtable. Political compromises, informal talks, president of the republic, media war, four-yes referendum.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/3.számú munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében. A választásokkal kapcsolatos kérdések, választójogi törvény. Jószolgálati bizottság. Család, szülők, tanulmányok, pályafutás, karrier, párttagság. A pártapparátus és a kormányzati oldal koordinálása, Fejti György és Pozsgay Imre. Egyeztetések menete. A kormány és az MSZMP viszonya. Felhatalmazás, mandátum kérdései. A tárgyalások hangulata. Az MSZMP delegációból szakmai hírnevük miatt kiszálló képviselők, Jutasi György. Kapcsolat az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) képviselőivel. A választójogi törvény. Politikai kompromisszumok, háttéralkuk, köztársasági elnök, médiaháború, négyigenes népszavazás.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-29, Duration: 37 min. 17 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012090
Audio cassette #91
445-1-1:91/1
Interview with Miklós Szabó
Szabó Miklós interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated to economic Work Committee I/6 by the Alliance of Free Democrats. Creating legal guarantees to prevent taking power by force. Szabó’s contacts with the democratic opposition, the 1956 revolution, József Gáli, flying university, signing protest petitions, the Monor meeting, samizdat, Network of Free Initiatives, Alliance of Free Democrats. Differences and conflicts within the opposition, the nationalist side and Imre Pozsgay. The attitude of the Hungarian Democratic Forum towards power. The role of the Beszélő group in the leadership of by the Alliance if Free Democrats. The role of Faith Church in the Alliance of Free Democrats. The relationship between the Alliance of Free Democrats and the Alliance of Young Democrats. Characterization of historical parties. Dismantling the Workers’ Militia, conflicts within the Opposition Roundtable, the four-yes referendum, Péter Tölgyessy.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú munkabizottságban a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) delegáltja. Az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtésével foglalkozó munkabizottság. Kapcsolat a demokratikus ellenzékkel, az 1956-os forradalom, Gáli József, repülő egyetem, tiltakozó aláírások, monori találkozó, szamizdat Beszélő, Szabad Kezdeményezések Hálózata, Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ). Különbségek, ellentétek az ellenzéken belül, a nemzeti oldal és Pozsgay Imre. A Magyar Demokrata Fórum (MDF) viszonya a hatalomhoz. A Beszélő-kör szerepe az SZDSZ irányításában. A Hit Gyülekezete szerepe az SZDSZ működésében. Az SZDSZ kapcsolata a Fiatal Demokraták Szövetségével (Fidesz). A történelmi pártok jellemzése. A Munkásőrség feloszlatása, ellentétek az Ellenzéki Kerekasztalon (EKA) belül, a négyigenes népszavazás, Tölgyessy Péter.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-23, Duration: 44 min. 22 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012091
Audio cassette #92
445-1-1:92/1
Interview with András Szentgyörgyi
Szentgyörgyi András interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Work Committee II/4 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Land ownership and law on cooperatives. Szentgyörgyi’s family background, schools, career, party membership. His relationship with József Antall. The process of talks, atmosphere, members of the committee, decision making, conflicts, cooperatives, state farms. The importance of the negotiations.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/4. gazdasági munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szakértője. A földtulajdon és a szövetkezeti törvény kérdései. Családi háttér, iskolák, pályafutás, szakmai karrier, párttagság. Kapcsolata Antall Józseffel. A tárgyalások menete, A bizottsági munka hangulata, menete, a bizottság tagjai, döntéshozatal, ellentétek, szövetkezetek, állami gazdaságok megítélése. A tárgyalások jelentősége.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 34 min. 49 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012092
445-1-1:92/2
Interview with András Tóth
Tóth András interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated to economic Work Committee I/3 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Issues related to the elections, electoral law. Preparing for the National Roundtable negotiations, signing the final document. Tóth’s biography, education, parents, career, party membership, political activities, Central Committee of the Hungarian Socialist Workers’ Party. Political advisor to György Fejti, expert recommendations on how to change the political institutional system, pluralist system. Contacting oppositional organizations, reaching agreement, democratic elections. Preliminary talks with Péter Tölgyessy and László Sólyom. Various concepts within the Hungarian Socialist Workers’ Party, Imre Pozsgay, Miklós Németh, Rezső Nyers. Accelerating negotiations, techniques. Goodwill committee, structure of talks, separate talks with Imre Pozsgay, middle level. Four-yes referendum. Evaluation of the negotiations.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/3.számú munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) delegáltja. A választásokkal kapcsolatos kérdések, választójogi törvény. A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások előkészítése, záródokumentum aláírása.
Életrajz, iskolák, család, szülők, pályafutás, karrier, párttagság, politikai tevékenység, MSZMP Központi Bizottsága. Fejti György politikai tanácsadója, szakmai javaslatok a politikai intézményrendszer megváltoztatására, többpártrendszer. Kapcsolatfelvétel az ellenzéki szervezetekkel, megegyezéses tárgyalás, demokratikus választás. Előzetes megbeszélések Tölgyessy Péterrel és Sólyom Lászlóval. Különböző koncepciók az MSZMP-n belül, Pozsgay Imre, Németh Miklós, Nyers Rezső. A tárgyalások felgyorsítása, technikák. Jószolgálati bizottság, a tárgyalások felépítése, egyeztetések Pozsgay Imrénél, a középszint. A négyigenes népszavazás. A tárgyalások értékelése.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 48 min. 38 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012092
Audio cassette #93
445-1-1:93/1
Interview with István Szikinger
Szikinger István interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to Work Committee I/6 by the People's Patriotic Front on the request of István Kukorelli. Creating legal guarantees to prevent taking power by force. Legitimacy of participating organizations, talks prior to middle level, agreements, negotiations shifting towards drafting the constitution, parties concentrating on the situation after the transition rather than on the transition. Szikinger leaving the committee. Consensus within the Third Side, compromises, reforming the Workers’ Militia and the police, Duna-gate. Anti-constitutional activities of the police. Szikinger’s career, education, employers, party membership, organizations.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú munkabizottság delegált szakértője a Hazafias Népfront (HNF) képviseletében, Kukorelli István felkérésére. Az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtésével foglalkozó bizottság. A résztvevő szervezetek legitimációjának kérdése, megbeszélések a középszint előtt, megegyezések, tárgyalások eltolódása az alkotmányozás felé, nem az átmenetre, hanem az átmenet utáni állapotra koncentrálnak a felek, kilépése a munkabizottságból. Konszenzus a Harmadik Oldalon belül, kompromisszumok, a Munkásőrség, a rendőrség átalakítása, Duna-gate. A rendőrség alkotmányellenes tevékenysége.
Pályafutás, végzettség, munkahelyek, párttagság, szervezetek.
Hungarian language, Date of production: 1997-02, Duration: 45 min. 53 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012093
445-1-1:93/2
Interview with Miklós Mandel
Mandel Miklós interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to Work Committee II/1 by the People's Patriotic Front. Economic crisis, debts, restructuring, managing the inflation. Economic Committee of the People's Patriotic Front. Characterization of the Third Side. Lack of economic policy, economic coordination. The concept of Turn and Reform, its evaluation.
Technically bad recording.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az II/1. számú gazdasági munkabizottságban a Hazafias Népfront (HNF) szakértője. A gazdasági válság, eladósodás, szerkezeti átalakítás, infláció kezelése, stratégiai kérdései. A HNF Gazdaságpolitikai Bizottsága. A harmadik oldal jellemzése. Gazdaságpolitikai koncepció hiánya, gazdasági koordináció hiánya. A Fordulat és reform koncepciója, értékelése.
Technikailag hibás hangfelvétel, nehezen vagy nem érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 45 min. 35 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012093
Audio cassette #94
445-1-1:94/1
Interview with Péter Tölgyessy Part 2
Tölgyessy Péter interjú 2. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to Work Committees I/1 and I/3 by the Alliance of Free Democrats. Amending the constitution, the institution of the president of the republic, constitutional court. Prehistory of the four-yes referendum, initiators, campaign, consequences, efforts to keep the OppositionRoundtable together. Representatives of the Alliance of Free Democrats at the National Roundtable negotiations, characterization of Miklós Haraszti. The reasons for the success of the referendum, changes in the public mood, in the international situation, the Smallholders’ Party changing sides. Constitutional court, ombudsman, State Audit Agency. The relationship between the Alliance of Free Democrats and the Alliance of Young Democrats, alienation. The Hungarian Socialist Workers’ Party and the regime change, the role of the Hungarian Socialist Workers’ Party in the transition. Compensation vouchers, compensation law, second economy, law on transformation. The Alliance of Free Democrats and János Kis. The role of Bálint Magyar and Iván Pető in the Opposition Roundtable.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), az I/1. és I/3. számú munkabizottságokban a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) szakértője. Az alkotmánymódosítás, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság kérdései. A négyigenes népszavazás előzményei, kezdeményezők, kampány, következmények, az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) egyben tartására tett kísérletek. SZDSZ képviselők az NKA tárgyalásokon, Haraszti Miklós jellemzése. A népszavazás sikerének háttere, a közhangulat változása, a nemzetközi helyzet változása, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (FKGP) átállása. Garanciális intézmények, Alkotmánybíróság, ombudsman, Számvevőszék. Az SZDSZ és a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) viszonya, eltávolodás. A Magyarországi Szocialista Munkáspárt (MSZMP) és a rendszerváltás, az MSZMP szerepe az átmenetben. Kárpótlási jegyek, kárpótlási törvény, második gazdaság, átalakulási törvény. Az SZDSZ és Kis János. Magyar Bálint és Pető Iván szerepe az EKA-ban.
Hungarian language, Date of production: 1997-05-06, Duration: 1 hour 33 min. 3 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012094
Audio cassette #95
445-1-1:95/1
Interview with Zoltán Tóth
Tóth Zoltán interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to Work Committee I/3 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Issues of the elections, electoral law. Tóth’s career biography, education, employers, party membership, organizations, family, parents. Institute for Social Sciences, Council of Budapest, Council Office of the Council of Ministers. New electoral law, drafting the law on councils, elections of 1985. The procedure of talks, Zoltán Gál, András Tóth, Imre Pozsgay, György Fejti. Proportionate representation, list of candidates, threshold, hybrid election system. Ideas of the Third Side. Informal talks. The relationship of the delegations of the government and the Hungarian Socialist Workers’ Party.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/3. számú munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szakértője, a választásokkal kapcsolatos kérdések, választójogi törvény. Pályafutás, életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek, párttagság, szervezetek, család, szülők. Társadalomtudományi Intézet, Budapest Főváros Tanácsa, Minisztertanács Tanácsi Hivatal. Új választási törvény, tanács-törvény előkészítése, az 1985-ös választások lebonyolítása. Egyeztetések menete, Gál Zoltán, Tóth András, Pozsgay Imre, Fejti György. Arányos képviselet, listás választás, bekerülési küszöb, vegyes választási rendszer. A Harmadik oldal elképzelései. Informális egyeztetések. A kormány és az MSZMP delegációjának viszonya.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 44 min. 13 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012095
Audio cassette #96
445-1-1:96/1
Interview with Márton Tardos
Tardos Márton interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Sub-Committee II/3 by the Alliance of Free Democrats. Reform of ownership, especially of state ownership. Reform economists in the 1980s, the crisis of the Soviet system, maneuvering space, privatization, cooperative property, market economy. Tardos’ contacts with the reform wing of the Hungarian Socialist Workers’ Party, Rezső Nyers, New March Front. Tardos’ contacts with the democratic opposition, Monor meeting, Network of Free Initiatives, Alliance of Free Democrats. Spontaneous privatization.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/3. gazdasági albizottsában a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) szakértője. Tulajdonreform, különös tekintettel az állami vagyon átalakulására. Reformközgazdászok az 1980-as években, a szovjet rendszer válsága, mozgáslehetőségek, privatizáció, szövetkezeti tulajdon, piacgazdaság. Kapcsolata a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) reformszárnyával, Nyers Rezső, Új Márciusi Front. Kapcsolata a demokratikus ellenzékkel, Monor, Szabad Kezdeményezések Hálózata, Szabad Demokraták Szövetsége. Spontán privatizáció.
Hungarian language, Date of production: 1997-07-16, Duration: 52 min. 24 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012096
Audio cassette #97
445-1-1:97/1
Interview with Sándor Tütős
Interjú Tütős Sándor
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated Work Committee I/6 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Creating legal guarantees to prevent taking power by force. Tütős’ biography, family, schools, career, employers, party membership. Compensation, compensation law, Compensation Office. The branch of the Hungarian Socialist Workers’ Party in Miskolc, talks with the opposition in Miskolc.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében vesz részt. Az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtésével foglalkozó bizottság.
Életrajz, család, iskolák, pályakép, munkahelyek, párttagság. Kárpótlás, kárpótlási törvény, Kárpótlási Hivatal. A miskolci MSZMP, tárgyalások a miskolci ellenzékkel.
Hungarian language, Date of production: 1997-07-04, Duration: 38 min. 45 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012097
Audio cassette #98
445-1-1:98/1
Interview with Miklós Gáspár Tamás
Tamás Gáspár Miklós interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated to Work Committee I/1 by the Alliance of Free Democrats to replace Péter Tölgyessy. Amendment of the constitution, institution of the president of the republic, constitutional court. Setting up the Network of Free Initiatives, founding the Alliance of Free Democrats, Faith Church, Social Contract, Alliance of Young Democrats, the relationship between the Alliance of Free Democrats and the Alliance of Young Democrats. The Independent Lawyers’ Forum, Imre Kónya, setting up the Opposition Roundtable, historical parties, József Antall. The role of the Hungarian Democratic Forum at the negotiations. The method of electing the president of the republic, conflicts within the Opposition Roundtable, Imre Pozsgay. The four-yes referendum. Characterization of Péter Tölgyessy. The collapse of the Alliance of Free Democrats.
00:46:20-00:50:33 bad recording
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), az I/1. számú munkabizottságban Tölgyessy Péter távollétében a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) képviselője. Az alkotmánymódosítás, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság kérdései. A Szabad Kezdeményezések Hálózata (Hálózat) megalakulása, az SZDSZ megalakulása, a Hit Gyülekezete, a Társadalmi Szerződés, Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz), SZDSZ-Fidesz kapcsolat. Független Jogász Fórum, Kónya Imre, Ellenzéki Kerekasztal (EKA) létrejötte, történelmi pártok, Antall József. A Magyar Demokrata Fórum (MDF) szerepe a tárgyalásokon. A köztársasági elnök megválasztásának módja, ellentétek az EKA-n belül, Pozsgay Imre. Négyigenes népszavazás. Tölgyessy Péter jellemzése. Az SZDSZ összeomlása.
00:46:20-00:50:33 között technikai hiba, nehezen érthető az interjú szövege.
Hungarian language, Date of production: 1997-07-03, Duration: 1 hour 17 min. 3 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012098
Audio cassette #99
445-1-1:99/1
Interview with Péter Tölgyessy Part 1
Tölgyessy Péter interjú 1.rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to Work Committees I/1 and I/3 by the Alliance of Free Democrats. Amendment of the constitution, institution of the president of the republic, constitutional court. Tölgyessy’s joining the Alliance of Free Democrats, reviewing the concept of the constitution of the government on the request of Bálint Magyar. The program of the Alliance of Free Democrats, program drafting delegates’ meeting, Tölgyessy’s relationship with the founders of the Hungarian Democratic Forum and with the Democratic League of Independent Trade Unions. Historical parties and the Alliance of Young Democrats at the Opposition Roundtable negotiations, István Csurka and the Alliance of Young Democrats. The Hungarian Socialist Workers’ Party and the Opposition Roundtable. The Independent Lawyers’ Forum and Imre Kónya. The start of the negotiations, preliminary talks, László Sólyom, Imre Forgács, István György, András Tóth. Talks on the economy. The issue of publicness of talks, structure of the National Roundtable negotiations. Characterization of historical parties. Funeral of Imre Nagy accelerating the negotiations. The presidium of the Hungarian Democratic Forum, its leadership, their role in the Opposition Roundtable negotiations, József Antall, György Szabad, Zoltán Bíró.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA), az I/1. és I/3. számú munkabizottságok szakértője a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) képviseletében. Az alkotmánymódosítás, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság kérdései. Belépése az SZDSZ-be, a kormány alkotmánykoncepciójának véleményezése Magyar Bálint felkérése, az SZDSZ programja, programalkotó küldöttgyűlés, kapcsolata a Magyar Demokrata Fórum (MDF) alapítókkal, kapcsolata a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájával (LIGA). A történelmi pártok és a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) az Ellenzéki Kerekasztal EKA tárgyalásokon, Csurka István és a Fidesz. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) és az EKA. A Független Jogász Fórum (FJF) és Kónya Imre szerepe. A tárgyalások elindulása, előzetes megbeszélések, Sólyom László, Forgács Imre, György István, Tóth András. A gazdasági tárgyalások. A tárgyalások nyilvánosságának kérdése, a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások felépítése. A történelmi pártok jellemzése. Nagy Imre újratemetésének szerepe a tárgyalási folyamatok felgyorsításában. Az MDF elnöksége, vezetői, szerepük az EKA tárgyalásokon, Antall József, Szabad György, Bíró Zoltán.
Hungarian language, Date of production: 1998-05-06, Duration: 1 hour 4 min. 7 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012099
Audio cassette #100
445-1-1:100/1
Interview with Tamás Tirts
Tirts Tamás interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated to Work Committee I/3 by the Alliance of Young Democrats. Elections, electoral law. Tirts’ family, parents, schools, employers, career. Joining the Alliance of Young Democrats, Gorkij Library, Bibó István College for Advanced Studies, Board of the Alliance of Young Democrats, head of campaign. Members of Work Committee I/3. Hybrid election system, fragmentary votes, disputes within the committee, procedure of talks, middle level.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/3. számú munkabizottság delegáltja a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) képviseletében. A választások, a választójogi törvény. Szülők, család, iskolák, munkahelyek, karrier, pályafutás. Belépése a Fideszbe, Gorkij Könyvtár, Bibó István Szakkollégium, Fidesz választmány, kampányfőnökség. Az I/3. munkabizottság tagjai. A vegyes választási rendszer, töredékszavazatok, viták a bizottságon belül, az egyeztetések menete, középszint.
Hungarian language, Date of production: 1997-07-03, Duration: 1 hour 17 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012100
Audio cassette #101
445-1-1:101/1
Interview with Klára Ungár Part 2
Ungár Klára interjú 2. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Work Committee II/3 by the Alliance of Young Democrats. Ownership reform, especially of state ownership. Political pact with the Hungarian Democratic Forum. The headquarters building, Ungár’s quitting the Alliance of Young Democrats, together with Gábor Fodor and István Hegedűs. Viktor Orbán’s changing political direction. Viktor Orbán and József Antall. The self-made man from the countryside. The Alliance of Young Democrats and the Alliance of Free Democrats. The role of the Alliance of Young Democrats at the Opposition Roundtable negotiations, its importance in the regime change.
Bad quality recording.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). II/3. gazdasági munkabizottságban a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) szakértője. A tulajdonreform, különös tekintettel az állami vagyon átalakulására. Politikai paktum a Magyar Demokrata Fórummal (MDF). A székházügy, kilépése a Fideszből, Fodor Gábor, Hegedűs István. Orbán Viktor irányváltása a politikai palettán. Orbán Viktor és Antall József. A vidéki self-made man. A Fidesz és a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ). A Fidesz szerepe az Ellenzéki Kerekasztal-tárgyalásokon, jelentősége a rendszerváltásban.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege helyenként nehezen érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-13, Duration: 1 hour 4 min. 22 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012101
Audio cassette #102
445-1-1:102/1
Interview with András Vágvölgyi
Vágvölgyi András interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated to economic Work Committee I/5 by the Alliance of Young Democrats. Freedom of information, providing information, new law on providing information. Vágvölgyi’s career, biographical data, parents, education, employers, party membership. The group of Eper utca 56. Fierce disputes, frequency moratorium, impartial information, Imre Pozsgay. The pact between József Antall and Imre Pozsgay. Dinners with László Levendel. The relationship between the Alliance of Young Democrats and the weekly Magyar Narancs. The relationship between the Alliance of Young Democrats and the Alliance of Free Democrats. The congress of the Alliance of Young Democrats in 1993.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/5. számú munkabizottságban a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) képviselője, a tájékoztatás és az információ szabadság kérdései, az új tájékoztatási törvény. Pályafutása, életrajzi adatok, szülők, végzettség, munkahelyek, párttagságok. Az Eper utca 56. csoport. Erőteljes vitapontok, frekvenciamoratórium, pártatlan tájékoztatás bizottsága. A tárgyalások hangulata, résztvevők, a Harmadik oldal. A négyigenes népszavazás, Pozsgay Imre. Antall-Pozsgay paktum. Levendel László vacsorák. A Fidesz és a Magyar Narancs viszonya. A Fidesz és a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) viszonya. Az 1993-as debreceni Fidesz kongresszus.
Hungarian language, Date of production: 1997-07-10, Duration: 1 hour 11 min. 55 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012102
Audio cassette #103
445-1-1:103/1
Interview with István Vörös
Vörös István interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to Work Committee II/4 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Land ownership and the law on cooperatives. Vörös’ career, biographical data, parents, education, employers, party membership. The agricultural unit of the economic policy department of the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers’ Party. The Third Side, law on land, land purchase. Professional preparedness. Administrative regulation of agriculture.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az II/4. számú munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szakértője. A földtulajdon és a szövetkezeti törvény kérdései. Pályafutása, életrajzi adatok, szülők, végzettség, munkahelyek, párttagság. MSZMP KB gazdaságpolitikai osztály, agrár alosztály. Szövetkezeti törvény, földtulajdon, földtörvény, földmegváltás. A Harmadik Oldal. Szakmai felkészültség. A mezőgazdaság közigazgatási szabályozása.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 46 min. 29 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012103
445-1-1:103/2
Interview with László Jójárt
Jójárt László interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to Work Committee II/4 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Land ownership and the law on cooperatives. Jójárt’s career, biographical data, parents, education, employers, party membership. Law on land, lifting restrictions on land ownership. Cooperative ownership.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az II/4. számú munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szakértője. A földtulajdon és a szövetkezeti törvény kérdései. Pályafutása, életrajzi adatok, szülők, végzettség, munkahelyek, párttagság. Földtörvény, földtulajdoni korlátozások feloldása. Szövetkezeti tulajdon.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 37 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012103
Audio cassette #104
445-1-1:104/1
Interview with Balázs Varjas
Varjas Balázs interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Sub-Committee II/1 by the Union for a Left Wing Alternative. Economic crisis, debts, restructuring, strategy of managing the inflation. The role of the Union for a Left Wing Alternative within the Third Side.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1. gazdasági albizottságban a Baloldali Alternatíva Egyesület (BAL) szakértője. Gazdasági válság, eladósodás, szerkezetátalakítás, infláció kezelésének stratégiai kérdései. A BAL szerepe a Harmadik oldalon belül, a Harmadik oldal.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 7 min. 6 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012104
445-1-1:104/2
Interview with Tibor Végh
Végh Tibor interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Sub-Committee I/2 by the Union for a Left Wing Alternative. Regulating the operation of political parties. Characterization of the Union for a Left Wing Alternative, a small group of intellectuals. The Third Side. The role of the Alliance of Free Democrats, oppositional offensive. Disputes within the committee, party organizations at work places, finances of parties. Végh’s career, party membership.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/2. munkabizottságban a Baloldali Alternatíva Egyesület (BAL) szakértője. A politikai pártok működésének jogi szabályozása. A BAL jellemzése, szűk értelmiségi csapat. A Harmadik oldal. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) szerepe, ellenzéki offenzíva. Viták a bizottságon belül, a pártok munkahelyi szerveződése, pártfinanszírozás. Pályakép, párttagság.
Hungarian language, 1997, Duration: 38 min. 43 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012104
Audio cassette #105
445-1-1:105/1
Interview with Csaba Vass
Vass Csaba interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated to economic Sub-Committee II/2 by the People's Patriotic Front. Managing the social consequences of the economic crisis. The conservative and reformist wings of the People's Patriotic Front. Societal interest and interest alliance. Adherence of political parties and social organizations to the people’s front. The role and weight of negotiations. The role of the Third Side. National Council of Trade Unions leaving the talks. The role of the People's Patriotic Front in writing Turn and Reform. Reform circles, Reform Union. Vass’ career. Evaluation of the Opposition Roundtable and of the tri-lateral talks.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/2. gazdasági munkacsoportban a Hazafias Népfront (HNF) delegáltja. A gazdasági válság szociális következményei és kezelésének módjai. A HNF konzervatív és reformer szárnya. A társadalmi érdek- és értékvédelmi szövetség. A politikai pártok és a társadalmi szervezetek kötődése a népfronthoz. A tárgyalások szerepe, súlya. A Harmadik oldal szerepe. A Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) kivonulása a tárgyalásokról. A HNF szerepe a Fordulat és Reform létrejöttében. Reformkörök, Reformszövetség. Pályafutása. Az Ellenzéki Kerekasztal és a háromoldalú tárgyalások értékelése.
Hungarian language, Date of production: 1997-06, Duration: 43 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012105
445-1-1:105/2
Interview with Zsuzsa Szentgyörgyi
Szentgyörgyi Zsuzsa interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Work Committee II/1 by the Hungarian Women’s Association. Economic crisis, debts, restructuring, inflation. Szentgyörgyi’s career, employers, party membership. Evaluation of economic work groups, Szentgyörgyi’s quitting the committee. Equal Opportunities Club, National Council of Hungarian Women, Independent Association of Intellectual Women. Mária Frey. Characterization of the Third Side. Evaluation of the talks.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1. gazdasági munkacsoportban a Magyar Nők Szövetsége (MNSZ) szakértője. A gazdasági válság, eladósodás, szerkezeti átalakítás, infláció kezelése, stratégiai kérdések. Pályafutás, munkahelyek, párttagság. A gazdasági munkacsoportok értékelése, kilépése a bizottságból. Esélyegyenlősé­gi Klub, a Magyar Nők Országos Tanácsa, Független Értelmiségi Nő­szervezet. Frey Mária. A Harmadik oldal jellemzése. A tárgyalások értékelése.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege helyenként nehezen vagy nem érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 36 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012105
Audio cassette #106
445-1-1:106/1
Interview with Éva Voszka
Voszka Éva interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to Work Committee II/6 by the Alliance of Free Democrats. Competition law, anti-monopoly regulations. Voszka’s contacts with the democratic opposition, reform economists, Financial Research Institute, Network of Free Initiatives, Mihály Laki. Members of the work committee, Gábor Széles.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az II/6. számú munkabizottságban a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) szakértője. A versenyjog és a monopólium ellenes szabályozás. Kapcsolata a demokratikus ellenzékkel, reformközgazdászok, Pénzügykutató Intézet, Szabad Kezdeményezések Hálózata, Laki Mihály. A munkabizottság tagjai. Széles Gábor.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-11, Duration: 17 min. 4 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012106
Audio cassette #107
445-1-1:107/1
Interview with Lajos Vajtó
Vajtó Lajos interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to Work Committee I/3 by the Union for a Left Wing Alternative. Electoral law committee, principles of the electoral law. Characterization of the Union for a Left Wing Alternative. The Third Side. Characterization of the Hungarian Socialist Workers’ Party: the best prepared. Characterization of Péter Tölgyessy: unprepared, insolent. Making minutes public. Unfinished interview.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/3. számú munkabizottságban a Baloldali Alternatíva Egyesület (BAL) képviselője. Választójogi bizottság, a választási törvény elvei. A BAL jellemzése. A Harmadik oldal. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) jellemzése: "legfelkészültebb". Tölgyessy Péter jellemzése: "felkészületlen, arcátlan". A jegyzőkönyvek nyilvánosságának kérdése. Befejezetlen interjú.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 11 min. 13 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012107
445-1-1:107/2
Interview with György Sebestyén
Sebestyén György interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to Work Committee II/5 by the Union for a Left Wing Alternative. Budget reform and the law on state finances. The nature, philosophy and activities of the Union for a Left Wing Alternative. Cooperation with the Third Side. Procedure of talks. Unfinished interview.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/5. számú munkabizottságban a Baloldali Alternatíva Egyesület (BAL) képviseletében vesz részt. A költségvetési reform és az államháztartási törvény. A BAL jellege, filozófiája, tevékenysége. Együttműködés a Harmadik oldallal. Egyeztetések menete.
Befejezetlen interjú.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 17 min. 27 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012107
445-1-1:107/3
Interview with András Varjas
Varjas András interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated to Work Committee II/1 by the Union for a Left Wing Alternative. Economic crisis, debts, restructuring, inflation. Varjas’ role at the negotiations, opinion on the negotiations, lack of making then public, inbred intellectuals, no dialogue with society. The philosophy of the Union for a Left Wing Alternative. Process and structure of the talks. The Opposition Roundtable and the Third Side. Running the transition. Ownership of work tools, privatization, opinion on Márton Tardos.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1. számú munkabizottságban a Baloldali Alternatíva Egyesület (BAL) képviselője. A gazdasági válság, eladósodás, szerkezeti átalakítás, infláció kezelése, stratégiai kérdései. Szerepe a tárgyalásokon, véleménye a tárgyalásokról, a nyilvánosság hiánya, "belterjes értelmiség", nincs diskurzus a társadalommal. A BAL filozófiája, eszmeisége. A tárgyalások menete, szerkezete. Az EKA és a Harmadik oldal. A tárgyalások felépítése. Az átmenet levezénylése. A munkaeszközök tulajdonlásának kérdései, privatizáció, Tardos Márton megítélése.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 1 min. 43 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012107
Audio cassette #108
445-1-1:108/1
Interview with László Varga-Sabján
Varga-Sabján László interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated to Work Committee I/6 by the Hungarian Socialist Workers’ Party and the government. Creating the legal guarantees to prevent taking power by force. Varga-Sabján’s biography, family, parents, education, career, employers, party membership. Hungarian Communist Youth Organization, political life in the late Kádár era, Central Committee of the Hungarian Communist Youth Organization, State Office for the Youth and Sports, Károly Grósz, Miklós Németh, Office of the Council of Ministers, Bábolna Ltd. Tri-lateral talks, tensions within the Hungarian Socialist Workers’ Party, procedure of talks, characterization of the Opposition Roundtable, Third Side, informal contacts.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) illetve a kormány képviseletében tárgyal. Az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtése. Életrajzi adatok, család, szülők, végzettség, pályafutás, munkahelyek, párttagság. A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ), politikai élet a késő Kádár korban, KISZ KB, Állami Ifjúsági és Sporthivatal (ÁISH), Grósz Károly, Németh Miklós, Minisztertanács Hivatala, Bábolna Rt. Háromoldalú tárgyalások, feszültségek az MSZMP oldalon belül, egyeztetések menete, az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) jellemzése, a Harmadik oldal, informális kapcsolatok.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 21 min. 36 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012108
Audio cassette #109
445-1-1:109/1
Interview with András Vértes
Vértes András interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Work Committee II/1 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Economic crisis, debts, restructuring, inflation. Vértes’ biography, education, employers, party membership. National Planning Office, Miklós Németh, Economic Research Institute. Contact of government delegates with the Third Side and the Opposition Roundtable. Economic reform committee of the Council of Ministers, Blue Ribbon Committee. Vértes’ career after the regime change. The role of the National Roundtable in the transition, advantages and disadvantages.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1. gazdasági munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szakértője. A gazdasági válság, eladósodás, szerkezeti átalakítás, infláció kezelése. Életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek, párttagság. Az Országos Tervhivatal, Németh Miklós, Gazdaságkutató Intézet. A kormányzati delegáltak kapcsolata a Harmadik oldallal és az Ellenzéki Kerekasztallal (EKA). A Minisztertanács gazdasági reformbizottsága, Kék Szalag Bizottság. Pályafutása a rendszerváltás után. A NKA szerepe az átmenetben, előnyök, hátrányok.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 45 min. 11 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012109
445-1-1:109/2
Interview with József Sivák
Sivák József interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Work Committee II/1 by the Hungarian Socialist Workers’ Party on the request of Péter Szerdahelyi. Economic crisis, debts, restructuring, inflation. Sivák’s biography, education, employres. National Planning Office, Economic Planning Institute, macroeconomy, imbalance, regional crises. Evaluation of the talks.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/1. gazdasági munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szakértője, Szerdahelyi Péter felkérésére. A gazdasági válság, eladósodás, szerkezeti átalakítás, infláció kezelése. Életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek. Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézet, tanácsi tervezés, makrogazdaság, egyensúly hiány, területi válságok kérdése. A tárgyalások értékelése.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 26 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012109
Audio cassette #110
445-1-1:110/1
Interview with Ferenc Vissi Part 2
Vissi Ferenc interjú 2. rész
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Work Committee II/6 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Competition law and anti-monopoly regulations. Program of regulating competition, legal provisions, deregulation program, draft by the government, codification committee. Guidelines of competition policy, submitting the concept, free competition, independence of the Economic Competition Office, removing monopoly, evaluation of the committee’s efforts.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/6. gazdasági munkabizottság szakértője a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviseletében. A versenyjog és a monopólium ellenes szabályok. A versenyszabályozás kialakításának programja, jogszabályi környezet, a deregulációs program, kormányzati előterjesztés, kodifikációs bizottság. Versenypolitikai irányelvek, koncepciók előterjesztése, tanulmányok, szakmai előkészületek. A kormánytól független árhivatal terve, a verseny szabadsága, a Versenyhivatal függetlensége, demonopolizáció, a bizottsági munka értékelése.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 43 min. 13 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012110
Audio cassette #111
445-1-1:111/1
Interview with László Vitézy
Vitézy László interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as to Work Committee I/6 by the Democratic League of Independent Trade Unions. Creating the legal guarantees of preventing taking power by force. Vitézy’s biography, family, parents, education, employers, party membership. Founding the Motion Picture Democratic Trade Union, the Democratic League of Independent Trade Unions, Caba Őry, László Bruszt, Zoltán Pokorni. Participants at the Opposition Roundtable, Imre Kónya, Viktor Orbán, Péter Tölgyessy, József Antall. The relationship between Antall and Pozsgay. Vitézy’s contacts with the Social Democratic Party of Hungary, not signing the agreement of the National Roundtable. The issue of publicity. Freedom of information, media war, Péter Heltai.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú munkabizottságban a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) képviselője. Az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtése. Életrajzi adatok, család, szülők, végzettség, munkahelyek, párttagság. Mozgókép Demokratikus Szakszervezet (MODESZ) alapítása, a Liga megalapítása, Őry Csaba, Bruszt László, Pokorni Zoltán. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) résztvevőiről, Kónya Imre, Orbán Viktor, Tölgyessy Péter, Antall József. Antall-Pozsgay kapcsolat. Vitézy kapcsolata a Magyarországi Szociáldemokrata Párttal (MSZDP), az NKA megállapodás alá nem írása. A nyilvánosság kérdése. A tájékoztatás szabadsága, médiaháború, Heltai Péter.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 4 min. 21 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012111
Audio cassette #112
445-1-1:112/1
Interview with Tibor Vidos
Vidos Tibor interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to Work Committee I/2 by the Democratic League of Independent Trade Unions. Legal regulation of the operation of political parties. Foundation of Democratic Trade Union of Scientific Workers. Joining the Network of Free Initiatives. Establishing the Alliance of Free Democrats. The Opposition Roundtable and the League. Members of the work committee, debates. The procedure of talks. Not signing the National Roundtable agreement, the four-yes referendum. The Alliance of Free Democrats and the agreements between József Antall and Imre Pozsgay. The independence of the League.
Bad quality recording.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/2. munkabizottságban a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) szakértője. A politikai pártok működésének jogi szabályozása. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) megalakulása. Kapcsolódás a Szabad Kezdeményezések Hálózatához. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) megalakulása. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) és a Liga. A munkabizottság tagjai, viták. Az egyeztetések menete. Az NKA megállapodás alá nem írása, a négyigenes népszavazás. Az Antall-Pozsgay megállapodások és az SZDSZ. A Liga függetlensége.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege nehezen vagy nem érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997-02-24, Duration: 48 min. 12 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012112
Audio cassette #113
445-1-1:113/1
Interview with Tibor Forgách
Forgách Tibor interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Work Committee II/3 by the Münnich Ferenc Society. Reform of ownership with special regard to state ownership. Forgách’s career, biography, party organizations, Teachers' Union. The operation of the work committee, delegation of members, debates without content, lack of decision making right. Erzsébet Gidai. Excerpts from minutes. State ownership, workers’ councils, ownership reform. Stories about Mátyás Rákosi.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/3. gazdasági munkabizottságban a Münnich Ferenc Társaság (MFT) szakértője. A tulajdonreform, különös tekintettel az állami vagyon átalakulására. Pályafutás, életrajz, pártszervezetek, Pedagógus Szakszervezet. A munkabizottság működése, a tagok delegálása, tartalmatlan viták, döntési jog hiánya. Gidai Erzsébet. Jegyzőkönyv részletek. Állami tulajdon, munkástanácsok, tulajdonreform. Történetek Rákosi Mátyásról.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 1 hour 10 min. 45 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012113
Audio cassette #114
445-1-1:114/1
Interview with József Aggod, András Széchy and Ferenc Berényi
Aggod József, Széchy András és Berényi Ferenc interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated to Work Committee I/2 by the Münnich Ferenc Society in which József Aggod is president, András Széchy deputy president and Ferenc Berény secretary general. Legal regulation of the operation of political parties, plenary sessions. Families, parents, education, career, party membership. Disputes withing the Society: participation in the negotiations, signing the agreement. The role of the Münnich Ferenc Society within the Third Side, their relationship with the Hungarian Socialist Workers’ Party. The pact between József Antall and Imre Pozsgay. The institution of the referendum, constitution, president of the republic. Consultation and agreements within the Third Side. The role of the economic work committees, subjects covered, loosing importance, suspending the participation of the National Council of Trade Unions.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A Münnich Ferenc Társaság (MFT) tagjai, Aggod József elnök, Széchy András alelnök, Berényi Ferenc főtitkár. Az I/2. munkabizottság, a politikai pártok működésének jogi szabályozása, illetve plenáris ülések. Közös interjú. Család, szülők, tanulmányok, pályafutás, párttagságok. Viták a MFT-on belül: részvétel a tárgyalásokon, a megállapodások aláírása. A MFT szerepe a Harmadik oldalon belül, viszonyuk a Magyar Szocialista Munkáspárthoz (MSZMP). Antall-Pozsgay paktum. A népszavazás intézménye és az alkotmány. A köztársasági elnöki intézmény. Konzultációk, egyeztetések a Harmadik Oldalon belül. A gazdasági munkabizottságok szerepe, tárgyalt témái, háttérbe szorulásuk, a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) részvételének felfüggesztése.
Hungarian language, Date of production: 1996-10, Duration: 1 hour 20 min. 35 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012114
Audio cassette #115
445-1-1:115/1
Interview with György Fischer
Fischer György interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated to Work Committee I/6 by the Alliance of Young Democrats. Creating the legal MSZDP tees of preventing taking power by force. Fischer’s family, parents, education, career. Party memberships, the Social Democratic Party of Hungary. Platforms and leaders within the Social Democratic Party of Hungary, György Ruttner, István Gaskó, Pál Benyó.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/6. számú a munkabizottságban a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) képviselője. Az erőszakos megoldásokat kizáró jogi garanciák megteremtése. Család, szülők, tanulmányok, pályafutás. Párttagságok, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP). Platformok és vezetőik az MSZDP-n belül, Ruttner György, Gaskó István, Benyó Pál.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 31 min. 45 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012115
445-1-1:115/2
Interview with Endre Borbély
Borbély Endre interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Endre Borbély Jr. was delegated to Work Committee I/1by the Social Democratic Party of Hungary. Amendment of the constitution, the institution of the president of the republic and the constitutional court. Borbély’s career as a lawyer. The Social Democratic Party of Hungary in 1948, 1956, 1989. Communists and right wing in the Social Democratic Party of Hungary.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Borbély Endre fia, ifjabb Borbély Endre az I/1. számú munkabizottságban a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) képviselője. Az alkotmánymódosítás, a köztársasági elnöki intézmény és az alkotmánybíróság. Életút, pályafutás, ügyvédi karrier. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1948, 1956, 1989. Kommunisták és a jobboldaliak az MSZDP-ben.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 28 min. 25 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012115
Audio cassette #116
445-1-1:116/1
Interview with Ágnes Balázs
Balázs Ágnes interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Work Committee II/3 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Ownership reform with special regard to state ownership. Balázs’ biography, family, parents, education, career, employers, party membership. Members of the work committee. Ideas on privatization, dilemmas, role of the management. The atmosphere at the negotiations, Erzsébet Gidai. Evaluation of the talks, the role of the Hungarian Socialist Workers’ Party in the regime change.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/3. gazdasági munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szakértője. A tulajdonreform, különös tekintettel az állami vagyon átalakulására. Életrajzi adatok, család, szülők, végzettség, pályafutás, munkahelyek, párttagság. A munkabizottság tagjai. Privatizációs elképzelések, dilemmák, a menedzsment szerepe. A tárgyalások hangulata, Gidai Erzsébet. A tárgyalások értékelése, az MSZMP szerepe a rendszerváltásban.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 31 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012116
445-1-1:116/2
Interview with Henrik Auth
Auth Henrik interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Work Committee II/3 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Ownership reform with special regard to state ownership. Auth’s biography, family, parents, education, career, employers, party membership. Delegates in the committee, talks, liberalized privatization. The atmosphere at the negotiations, personal insults, lack of frames, characterization of Erzsébet Gidai.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/3. gazdasági munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szakértője. A tulajdonreform, különös tekintettel az állami vagyon átalakulására. Életrajzi adatok, család, szülők, végzettség, pályafutás, munkahelyek, párttagság. A bizottság delegáltjai, egyeztetések, liberalizált privatizáció. A tárgyalások hangulata, személyeskedő, szétfolyó viták, Gidai Erzsébet jellemzése.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 42 min. 41 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012116
Audio cassette #117
445-1-1:117/1
Interview with János Grád
Grád János interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. The history of the Social Democratic Party, reorganizations in 1948, 1956, Anna Kéthly, emigration, 1989. Anna Petrasovits, Zoltán Király, András Révész, László Kapolyi. The relationship between Social Democratic Party of Hungary and the historical parties. Premises, property, workers’ homes of the Social Democratic Party of Hungary.
Bad quality recording.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A Szociáldemokrata Párt története, újjászerveződései, 1948, 1956, Kéthly Anna, emigráció, 1989. Petrasovits Anna, Király Zoltán, Révész András, Kapolyi László. Az MSZDP kapcsolata a történelmi pártokkal. Az MSZDP párthelyiségei, vagyona, munkásotthonok.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege helyenként nehezen érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 45 min. 21 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012117
445-1-1:117/2
Interview with Sándor Bácskai
Bácskai Sándor interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Sub-Committee II/3 by the Social Democratic Party of Hungary. Ownership reform with special regard to state ownership. Liberalism and the left. Reorganization of the Social Democratic Party of Hungary. The structure of the elections. Bácskai’s career, biography, education, employers, family, parents. The falling apart of the party. Bácskai’s role in the union movement, the Democratic League of Independent Trade Unions, his lobbying efforts. Andor Bölcsföldi. Economic policy guidelines of the party, privatization.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/3. gazdasági albizottságban a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) szakértője. A tulajdonreform, különös tekintettel az állami vagyon átalakulására. A liberalizmus és a baloldal jellemzése. Az MSZDP újjászervezése. A választási struktúra.
Pályafutás, életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek, család, szülők. A párt szétforgácsolódása a rendszerváltás után. Szerepe a szakszervezeti mozgalomban, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA). Lobbitevékenysége. Bölcsföldi Andor. A párt gazdaságpolitikai irányelvei, privatizáció.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 35 min. 41 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012117
Audio cassette #118
445-1-1:118/1
[Aunt Nusi]
[Nusi néni]
Conversation with aunt Nusi, a farm near Kaposvár. The recording is not part of the interview collection on the regime change.
Bad quality recording.
Beszélgetés Nusi nénivel. Kaposvár melletti tanya.
A felvétel nem szerves része a rendszerváltást vizsgáló Bozóki-gyűjteménynek.
Technikailga hibás hangfelvétel, nehezen vagy nem érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 30 min. 35 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012118
445-1-1:118/2
Interview with László Urbán
Urbán László interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic and social Committee by the Alliance of Young Democrats. Strategic tasks of overcoming the economic and social crisis. Urbán’s family background, parents, education, career. Ownership reform, privatization, workers’ share. Evaluation of the negotiations: no professional meaningful debate. The role of historical parties, György Szakolczai. The process of the talks, parties’ standpoints were not enforced. Márton Tardos. Urbán’s political career, parliament, elections, stepping down in 1994. Membership in the Alliance of Young Democrats. Evaluation of the economic policy of the Alliance of Young Democrats.
Bad quality recording
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Gazdasági és szociális bizottság, a gazdasági és szociális válság leküzdésének stratégiai feladatai, középszint. A Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) szakértője. Családi háttér, szülők, iskolák, pályafutás, karrier. A tulajdonreform, privatizáció, dolgozói tulajdon. Tárgyalások értékelése: "szakmai, érdemi vita nem volt". A történelmi pártok szerepe, Szakolczai György. Egyeztetések menete, nem pártálláspontok érvényesültek. Tardos Márton. Urbán politikai pályája, parlamenti szerepvállalás, választások, lemondása 1994-ben. Párttagsága a Fideszben. A Fidesz gazdaságpolitikájának értékelése.
Technikailag hibás hangfelvétel, nehezen érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 56 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012118
Audio cassette #119
445-1-1:119/1
Interview with Bertalan Diczházi
Diczházi Bertalan interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to economic Work Committee II/6 by the Alliance of Young Democrats. Competition law, anti-monopoly regulations. Diczházi’s family background, parents, education, career. 405 Social Policy Circle, foundation of the Alliance of Young Democrats. Talks within the Opposition Roundtable, Gábor Széles, Ferenc Vissi. Diczházi’s contacts with the Hungarian Democratic Forum, membership in the Hungarian Democratic Forum, chief advisor, ownership reform. Evaluation of the negotiations, radicalism of the Alliance of Young Democrats.
Bad quality recording.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/6. gazdasági munkabizottságban a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) szakértője. A versenyjog és a monopólium ellenes szabályok. Családi háttér, szülők, iskolák, pályafutás, karrier.
A 405-ös Társadalompolitikai Kör, a Fidesz megalapítása. A gazdasági tárgyalások értékelése, véleménykülönbségek. Egyeztetések az Ellenzéki Kerekasztalon (EKA) belül, Széles Gábor, Vissi Ferenc. Kapcsolata a Magyar Demokrata Fórummal (MDF), MDF tagság, főtanácsadó, tulajdonreform. A tárgyalások értékelése, a Fidesz radikalizmusa.
Technikailag hibás hangfelvétel, nehezen érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997, Duration: 35 min. 56 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012119
Audio cassette #120
445-1-1:120/1
Interview with György Such
Such György interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated to Work Committee I/2 by the Alliance of Young Democrats. Legal regulation of political parties. Conflicts within the Opposition Roundtable. Evaluation of the talks, peaceful transition. The elections in 1994, Gábor Fodor. Such’s career, biography, education, employers. Market research, market research companies. The group of Eper utca 56. Members of the Work Committee I/2. Process of the negotiations.
Bad quality recording.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). Az I/2. számú munkabizottságban a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) delegáltja. A politikai pártok működésének jogi szabályozása. Az Ellenzéki Kerekasztalon (EKA) belüli nézetkülönbségek. A tárgyalások értékelése, a békés átmenet. Az 1994-es választások, Fodor Gábor. Such pályafutása, életrajzi adatok, végzettség, munkahelyek. Piackutatás, piackutató cégek. Az Eper utca 56. csoport. Az I/2. számú munkabizottság tagjai. Az egyeztetések menete.
Technikailag hibás hangfelvétel, az interjú szövege nehezen vagy nem érthető.
Hungarian language, Date of production: 1997-05-08, Duration: 1 hour 32 min. 35 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012120
Audio cassette #121
445-1-1:121/1
Interview with Márta Nagy
Nagy Márta interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to Work Committee II/6 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Competition policy, Economic Competition Office, behavior of market actors. Nagy’s family, parents, education, career, party membership. Nagy’s opinion on young generations interested in politics, lack of professional alternative. Bertalan Diczházi.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/6. gazdasági munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szakértője. Versenypolitika, Gazdasági Versenyhivatal, piaci szereplők magatartása. Család, szülők, tanulmányok, pályafutás, karrier, párttagság. Véleménye a fiatal politizáló generációról, szakmai alternatíva hiánya. Diczházi Bertalan.
Hungarian language, Date of production: 1997-06-11, Duration: 27 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012121
Audio cassette #122
445-1-1:122/1
Interview with István Tömpe
Tömpe István interjú
Tri-lateral talks, National Roundtable negotiations. Delegated as expert to Work Committee II/3 by the Hungarian Socialist Workers’ Party. Reform of ownership with special regard to state property. Tömpe’s family, parents, education, career, party membership. Reform economists, ideas of reform, libero program, law on companies, privatization, law on transformation. State controlled privatization, spontaneous privatization. Commissioner on privatization, State Property Agency. Characterization of the members of the economic work committees.
Háromoldalú tárgyalások, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások (NKA). A II/3. gazdasági munkabizottságban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szakértője. A tulajdonreform, különös tekintettel az állami vagyon átalakulására. Család, szülők, tanulmányok, pályafutás, karrier, párttagság. Reformközgazdászok, reformelképzelések, liberó-program, társasági törvény, a privatizáció, az átalakulási törvény. Államilag ellenőrzött privatizáció, spontán privatizáció. Privatizációs kormánybiztos, Állami Vagyonügynökség. A gazdasági munkabizottságok tagjai, jellemzések.
Hungarian language, Date of production: 1997-05-08, Duration: 1 hour 30 min. 24 sec.
Digital version available | HU_OSA_00012122