HU OSA 420-2-1 Manuscripts, Background Materials (Kéziratok, háttéranyagok)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 420-2-1
Title
Manuscripts, Background Materials
Date(s)
1970 - 1991
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
49 Archival boxes, 6.13 linear meters

Context

Archival history
The original structure of the Document Center was changed only insofar as documents that resembled the rest of the material in terms of topic and genre but which were not archived here, were included in places where documents were missing. During the processing work, it was decided that documents marked [D] should belong here on the assumption that the Institute's record keeping had become slack over time, the categorization of materials lost consistency and chronology was not observed.

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
The Document Center (DC) preserved the TK/MKI’s institutional memory in a unique whole, its original aim being to function as a repository and archive within the institution. On the basis of the contents list, we can assume that those in charge of running the DC filed and marked thousands of documents, manuscripts, translations, studies and papers for internal use with a [D] sign: in 1988, for instance, the DC contained 8,805 items. The present series encompasses only a fragment of this total, as we have reconstructed 950 items from the original filing structure. The DC contains work carried out by all the TK/MKI’s researchers, and all commissioned studies and analyses. From time to time, we can also come across manuscripts and annotated fragments, which show that it was not only final versions of work that were filed and preserved. Although one portion of the research reports and analyses marked with a [D] appeared as publications, a certain proportion of them remained in manuscript form. These include analyses comprising hundreds of pages on the entire spectrum of the Institute’s activities, from media and public opinion research, methodological survey findings, to secondary analyses of public survey findings. Alongside the research reports, the DC also contains edited versions of talks delivered at academic conferences organized by the Institute (Language and Communication; The Nature of Beliefs; Lifestyle; Models and Patterns), as well as studies on long-term media and technology development.
Appraisal, destruction and scheduling information
No destruction was carried out.
Accruals

Not Expected

System of arrangement
In the Document Center documents were given a record number and marked [D]; the current structure of folders is based on this system. In reconstructing the original collection, the newest record number was used.

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
No special restriction applies
Conditions governing reproduction
Az OSA Archívum kutatótermében az anyag oktatási és kutatási célokra digitálisan másolható. Az adatfájlok korlátozott mennyiségben másolhatók.
Physical characteristics and technical requirements
The physical state of documents does not require special care.

Description Control

Archivist's note
April, 2013.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 420-2-1
Cím
Kéziratok, háttéranyagok
Idő(kör)
1970 - 1991
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
49 levéltári doboz, 6.13 folyóméter

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)
A dokumentumtár izgalmas egységben őrizte meg a TK/MKI intézményi emlékezetét, eredeti célja is az volt, hogy irattárként, archívumként működjön az intézményen belül. A címlista lapján feltételezhető, hogy több ezer dokumentumot, kéziratot, fordítást, tanulmányt, belső használatra szánt iratot iktattak és láttak el [D] jellel a dokumentumtár fenntartói:1988-ban például 8805 elemet tartalmazott a dokumentumtár. A jelenlegi állomány ennek csak töredékét öleli fel, 950 elemet sikerült az eredeti iktatási rend szerint helyreállítani. A dokumentumtárban megtalálhatóak mind a TK/MKI-ban dolgozó kutatók munkái, mind a megbízott kutatók megrendelésre készült tanulmányai, elemzései. Időnként kéziratokra, jegyzetelt töredékanyagokra bukkanunk, ami mutatja, hogy nem csak a végleges verziót iktatták és őrizték meg. S bár a kéziratként fennmaradt és [D] jellel ellátott kutatási beszámolók, elemzések egy része nyilvános publikációként is megjelent, bizonyos hányaduk csak kéziratos formában maradt meg. Ezek az akár több száz oldalas elemzések tartalmilag a TK/MKI tevékenységének teljes spektrumát felölelik a média- és közvélemény-kutatásoktól a módszertani vizsgálatok eredményein keresztül a közönségmérés eredményeinek szekunder elemzéséig. A kutatási beszámolókon kívül a dokumentumtár a TK/MKI által szervezett tudományos konferenciák előadásainak szerkesztett változatát (Nyelv és kommunikáció, A hiedelmek természete, Életmód: modellek és minták), illetve a média és technológia hosszú távú fejlődését vizsgáló szakanyagot tartalmazza.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
Iratmegsemmisités nem történt.
Gyarapodás

Nem várható

A leírási egység szerkezete
A dokumentumok iktatószám alapján és [D] jelzéssel kerültek be a dokumentumtárba, a jelenlegi mappa struktúra is ennek alapján jött létre. A helyreállítás során a legfrissebb nyilvántartási listára támaszkodtunk.

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Az általános kutatási korlátozások érvényesek
Reprodukciós korlátozások
Az OSA Archívum kutatótermében az anyag oktatási és kutatási célokra digitálisan másolható. Az adatfájlok korlátozott mennyiségben másolhatók.
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
Az iratok fizikai állapota nem igényel különleges bánásmódot.
Call Number Description
Archival boxes #1
420-2-1:1/1
Bibliográfia az MSZMP 10. kongresszusára készülő műsorokhoz, 1970
420-2-1:1/2
Jelentés a MÚOSZ és a Tömegkommunikációs Kutatóközpont által végzett dinamikus felmérésről: Milyen várakozások élnek a felnőtt lakosság különböző rétegeiben az új gazdasági mechanizmussal kapcsolatban?, 1970
[Szántó Miklós]
420-2-1:1/3
A magyar közvélemény-kutatás eredményei, 1947
420-2-1:1/4
Adalékok a hazai intézményes közvélemény-kutatás történetéhez, 1971
[Békés Ferenc]
420-2-1:1/5
To a Definition of the Concept and Structure of Public, 1971
[Angelusz Róbert]
420-2-1:1/6
A nagyméretű hírfogyasztás kísérőjelenségei, 1970
[Jakab Zoltán]
420-2-1:1/7
A magyar közvélemény és a gazdasági reform: Egy véleményvizsgálat tükrében, 1970
[Békés Ferenc, Jakab Zoltán]
420-2-1:1/8
A Szovjetunióban végeztek..., 1970
[Földvári Tamás, Kemény István, Szesztay András]
420-2-1:1/9
Hozzászólás az Országos Népművelési Konferencia vitájához, 1970
[Szecskő Tamás]
420-2-1:1/10
Társadalmi Szemle: Az egyéni előfizetők véleményei a folyóiratról, 1971
[Monigl István]
420-2-1:1/11
A kommunikációs kutatások történetéről dióhéjban, 1971
[Szecskő Tamás]
420-2-1:1/12
A Magyar Rádió fejlődése a számok tükrében: I. Az első évek (1925–1929), 1972
[Szabó-András Endre]
420-2-1:1/13
Szociálpszichológia a munkahelyeken, 1972
[Engländer Tibor]
420-2-1:1/14
A munkaértékelés néhány szociálpszichológiai vonatkozása, 1972
[Vitár Zoltán]
420-2-1:1/15
A 7. osztályos általános iskolai tanulók pályaválasztását meghatározó tényezők, 1972
[Molnár Péter]
420-2-1:1/16
Városi általános iskolai tanulók erkölcsi magatartásszintje és ennek változása szülői, ill. osztálytársi környezet hatására, 1972
[Komlósi Sándor]
420-2-1:1/17
Magatartás-értelmező gyakorlatok a vezetőképzésben, 1972
[Fehér István]
420-2-1:1/18
A modellek modellje: Az interdiszciplináris szemlélet problémái, 1970
[Hajnal Albert]
420-2-1:1/19
A polgári politikai szociológiai kutatások néhány jellegzetességéről, 1969 - 1970
[Szecskő Tamás]
420-2-1:1/20
Az ifjúság mint társadalmi réteg, 1969 - 1970
[Balogh József]
420-2-1:1/21
Tömegkommunikáció a szocialista demokrácia rendszerében: a szocialista közvélemény-formálás hatékony módszereiről, 1970
Archival boxes #2
420-2-1:2/1
A rádió és a televízió helye, szerepe a népművelésben, valamint az ország kulturális életében, 1967
[Sándor György]
420-2-1:2/2
Az OIRT országok tanulmányi, elméleti, kutató tevékenysége, 1965
420-2-1:2/3
A rádió- és televíziókészülék használati engedélyének statisztikája, 1972
420-2-1:2/4
Vélemények a Jó estét nyár, jó estét szerelem című tévéfilmről, 1972
[Dezséry Judit, Erős Ferenc, Hann Endre, Terestyéni Tamás]
420-2-1:2/5
Polémiák a rádióműsor szerkesztése közben, 1970
[Takács Ferenc]
420-2-1:2/6
Jelentés a Magyar Rádió megbízásából 1965. szeptember 13-15-én végzett hír-retenciós vizsgálatról: Elméleti szempontok, vizsgálati körülmények és eredmények, következtetések és további tervek, 1965
[Buda Béla]
420-2-1:2/7
Az ifjúsági- és gyermekriport tartalmi és formai kérdései: Részletek az Ifjúsági és Gyermekrádió "riporter konferenciájának" anyagából, 1972
[Takács Ferenc]
420-2-1:2/8
Zene és szöveg hangereje a rádióban – ahogy a hallgató észleli, 1972
[Szekfü András]
420-2-1:2/9
Magyar Televízió Szórakoztató és Zenei Főszerkesztőség 1973. évi terve, 1972
420-2-1:2/10
Magyar Televízió Irodalmi és Drámai Főszerkesztőség 1973. évi terve, 1972
420-2-1:2/11
A rádió és a televízió műsorainak fogadtatásáról, 1972
420-2-1:2/12
A lakásfelmérés menetének leírása és a felmérés módszertani tapasztalatai, 1972
[S. Molnár Edit]
420-2-1:2/13
A kihámozás nehézségei, 1972
[Szecskő Tamás]
420-2-1:2/14
A tömegközlési eszközök funkcióváltozása totalitáriánus rendekben: Olvasólevelek a magyar pártsajtóban, 1971
[Balla Bálint]
420-2-1:2/15
Szórakozás és közművelődés – munkabizottsági jelentés, 1973
[Szecskő Tamás, Liszkay Tamás]
420-2-1:2/16
A hazai rádióhallgatás és tévénézés Kelet-Európában, 1972
420-2-1:2/17
A magyar sajtójog – vázlat, 1972
[Dér Ferenc]
420-2-1:2/18
Az MRT és a közművelődés, 1972
420-2-1:2/19
Néhány ifjúságpolitikai műsor elemzése: a munkás- és parasztfiatalok ábrázolása, 1973
420-2-1:2/20
New Patterns of Musical Behavior of the Young Generation in Industrial Society, 1972
420-2-1:2/21
Szerkesztési törekvések és rendezés az ifjúsági történelmi hangjátékokban: Vitaalap az 1973. február 22-i műsorülésre, 1973
420-2-1:2/22
Teljesítménymotiváció az ipari kutatásokban: Gyógyszeripar, vegyipar, 1972
[Varga Károly]
420-2-1:2/23
Magyar-lengyel ideológiai tanácskozás: Budapest, 1972. június 27–30., 1973
Archival boxes #3
420-2-1:3/1
Jegyzőkönyv az 1973. február 15-i műsorülésről: A Szórakoztató Osztály új műsorai, 1973
420-2-1:3/2
Jegyzőkönyv az 1973. február 1-jei műsorülésről: Irodalmi vitaműsorok, 1973
420-2-1:3/3
Jegyzőkönyv a MR 1973. január 11-i műsorüléséről: Néhány külpolitikai műsor elemzése, 1973
420-2-1:3/4
A szocialista és kapitalista típusú tömegkommunikációs rendszerek funkcionális és szerkezeti különbségeinek vizsgálatához – tézisek, 1973
420-2-1:3/5
Megjegyzések a szocialista társadalom tömegkommunikációs rendszerének funkcióihoz, 1972
420-2-1:3/6
Az olvasók a Népszaváról: Szociológiai kutatás a Népszava előfizetői körében, 1973
[Szekfü András, Tomka Miklós]
420-2-1:3/7
Olvasói összetétel, 1971
420-2-1:3/8
Vélemények a Gondolat című irodalmi folyóiratról: Vitaanyag az 1973. június 21-i műsorülésre – jegyzőkönyv, 1973
420-2-1:3/9
Szóbeli információ a Szovjetunióban: Régi bor az új tömlőbe, 1971
[A.L. Unger]
420-2-1:3/10
Megjegyzések a politikai alternatíva kérdéséhez, 1973
[Gombár Csaba]
420-2-1:3/11
Családkutatás a pszichológiában: témák és módszerek, 1973
[Erős Ferenc]
420-2-1:3/12
Az ipari tanulók olvasmányai és azok személyiségtulajdonságaikra gyakorolt hatása, 1973
[Kiss Tihamér]
420-2-1:3/13
Veszprémi televíziótalálkozó: A szakmai vita teljes anyaga, 1973
420-2-1:3/14
A tömegkommunikáció és a népművelés, 1968
420-2-1:3/15
A rádióbemondói munka egyes sajátosságairól, 1973
420-2-1:3/16
A társadalom és földrajzi környezete, 1972
[Enyedi György]
420-2-1:3/17
A mezőgazdasági újságírás, 1973
[Földeáki Béla]
420-2-1:3/18
A külpolitikai újságírás, 1973
[Polgár Dénes]
420-2-1:3/19
Újságíró a televízióban, 1973
[Vértessy Sándor]
Archival boxes #4
420-2-1:4/1
Szabadidő: elmélet és empíria, 1972
[Rudas János]
420-2-1:4/2
Vélemények a rádiónak a színházakkal kapcsolatos műsorpolitikájáról és főbb műsorairól, 1973
420-2-1:4/3
A rádió szolgáltató, tanácsadó és hobbys műsorairól, 1974
420-2-1:4/4
Milyen a szerelem? A fiatalok szexuális erkölcséről az Ifjúsági Magazin néhány cikke alapján, 1973
[Erős Ferenc, Szabó Ildikó]
420-2-1:4/5
Kulturális blokkok Budapesten: Részeredmények III., 1973
[Józsa Péter]
420-2-1:4/6
Kivonat Az életmód célrendszere és az ezt szolgáló eszközrendszer című anyagból, 1973
420-2-1:4/7
Az MRT szerepe a közművelődésben, 1973
420-2-1:4/8
Szórakoztatás, műsorpolitika, műsorkészítés, 1973
420-2-1:4/9
Gondolatok a tömegkommunikációs propaganda rendszeréről a Megmérettünk... sorozat kapcsán – vizsgadolgozat, 1974
[Kővári Péter]
420-2-1:4/10
A megyei pártbizottságok mellett működő ifjúsági bizottságok beszámolója az Ifjúkommunista című folyóirat számára, 1974
[Dávid Márta]
420-2-1:4/11
A gate keeper-effektus a rádió hírszerkesztőségének egy napja tükrében, 1974
[Orbán Györgyi]
420-2-1:4/12
A salgótarjáni November 7. filmszínház és közönsége, 1974
[Sulyok László]
420-2-1:4/13
A Csongrád Megyei Hírlap makói szerkesztőségéhez 1973–74. évben érkezett levelek elemzése, 1974
[Mary György]
420-2-1:4/14
Az 1970. évi ifjúságpolitikai határozat és az ifjúsági törvény tükröződése a Veszprémi Naplóban, 1974
[Szilágyi Károly]
420-2-1:4/15
Kapcsolat a rádióhallgatókkal a Magyar Rádió Tudományos Ismeretterjesztő rovatánál, 1974
[Egyed László]
420-2-1:4/16
Gondolatok a rádiós lapszemle-készítésről, 1974
[Alpár Helga]
420-2-1:4/17
A sajtófotó a tájékoztatásban, 1974
[Tímár Endréné]
420-2-1:4/18
Az 1973. novemberi népesedéspolitikai intézkedések tükröződése a Veszprémi Naplóban, 1974
[Czingráber János]
420-2-1:4/19
A szocialista demokrácia és a tömegtájékoztatás kapcsolata Magyarországon, 1974
[Pozsgay Imre]
420-2-1:4/20
Operativni (kontinuálni) vyzkum Cs. Rozhlas, 1974
420-2-1:4/21
Things to Come: TV „Newspaper”, 1974
420-2-1:4/22
Észrevételek a rádió néhány nyári műsorának riportjairól, 1974
420-2-1:4/23
A Lengyel Kultúra Hetének néhány műsorából, 1974
420-2-1:4/24
A rádiókínálat gyenge, de ki a felelős érte?, 1974
[Csomós István]
420-2-1:4/25
A politikai plakátok néhány kommunikációs vonatkozása, 1972
[Tölgyesi János]
420-2-1:4/26
A mozgókép jelentése: Elméleti megfontolások a film- és tévé-képsorok szemiotikai elemzéséhez, 1974
[Szekfü András]
420-2-1:4/27
Az esztétikai-művészeti nevelés alapkérdései, 1974
[Deme Tamás]
420-2-1:4/28
A Magyar Rádió külföldre irányuló adásai 1925–1945 között, 1974
[Szabó Miklós]
Archival boxes #5
420-2-1:5/1
Múzeumlátogatási szokások és a festészeti ízlés, 1974
[S. Nagy Katalin]
420-2-1:5/2
A szociológia helyzete Magyarországon, 1974
420-2-1:5/3
Kitekintés a következő másfél évtizedre: Társadalmi, politikai körvonalak, 1975–1990, 1974
420-2-1:5/4
A Magyar Rádió és Televízió közművelődési koncepciója és tervei, 1974
420-2-1:5/5
Társadalom és rádiózás a 80-as években: Prognosztikai tanulmány a Magyar Rádió távlati műsorpolitikai tervének kidolgozásához, 1974
[Boros Péter, Jakab Zoltán, Kováts Ildikó, Kulcsár László, Márton Miklós, Révész Klára, Szecskő Tamás, Tímár János, Váradi László]
420-2-1:5/6
Beszámoló a TK-nál folyó Modernizáció és tömegkommunikáció című kutatás jelenlegi állásáról, 1975
[Varga Károly]
420-2-1:5/7
Vélemények az 1973-as népesedéspolitikai határozatról, a családtervezés egyes kérdéseiről, 1974
[Kulcsár László]
420-2-1:5/8
A modern nyelvészet tudományos horizontjai és filozófiai zsákutcái: Egy pszichológus reflexiói N. Chomsky könyveihez, 1975
[Alekszandr Romanovics Lurija]
420-2-1:5/9
A művészet szociológiai vizsgálatáról, 1975
[Ju. I. Szurovcev]
420-2-1:5/10
A Tömegkommunikációs Kutatóközpont Műsorfigyelő Szolgálatának adatai a Veszprémi Tévétalálkozó műsorán szereplő hét tévéfilmről, 1975
Archival boxes #6
420-2-1:6/1
A szabadidő felhasználásának rétegek szerinti vizsgálata különös tekintettel a művelődésre és a szórakozásra: Következtetések levonása a közművelődés számára, 1974
[Vitányi Iván]
420-2-1:6/2
A tömegkommunikációs eszközök agitációs-propagandatevékenységének hatékonysága az egyes társadalmi csoportok körében: Javaslatok a párt- és állami szervek propaganda munkájának továbbfejlesztéséhez – zárótanulmány, 1974
[összeállították: Barcy Magdolna, Gallay Katalin, Szecskő Tamás, Szekfü András, Tardos Róbert, Váradi László]
420-2-1:6/3
Vélemények a Családjogi törvény módosításairól – jelentés, 1974
[Bodnár Éva]
420-2-1:6/4
Az információtól a közéletig, 1975
420-2-1:6/5
Az iskolatelevízió adásainak értékelés, 1975
420-2-1:6/6
Két kongresszus között: Áttekintés a politikai közvélemény-kutatás néhány eredményéről,1970–1974, 1975
420-2-1:6/7
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation: Media Workshop for Journalists and Broadcasters, 1975
420-2-1:6/8
Az újságíró kritikai tevékenysége és a jog: Sajtóperek a gyakorlatban, 1975
[Tímár János]
420-2-1:6/9
Nézetek a szocialista hazafiság időszerű kérdéseiről, 1975
[Hunyady György, Hann Endre, Pörzse Katalin]
420-2-1:6/10
Kísérlet politikai kifejezések megítélésére alkalmas szemantikus differenciál skála kidolgozására, 1975
[Czigler István, Pléh Csaba]
420-2-1:6/11
A rádiós és televíziós műsorpolitika távlati fejlesztésének alapvonásai, 1976
[Szecskő Tamás]
420-2-1:6/12
Past and Present on the Screen: Public Reception of the Television’s Historical and Sociographical Educational Series, 1976
[Hanák Katalin]
Archival boxes #7
420-2-1:7/1
A falusi településhálózat funkcionális koncentrációja és hierarchiája Magyarországon, 1976
[Kulcsár László]
420-2-1:7/2
A mezőgazdasági termelés és munkakultúra alakulása és kísérőjelenségei: Egy vizsgálati megközelítés, 1976
[Kulcsár László]
420-2-1:7/3
Falusi fiatalok Magyarországon: Homogenitás és differenciálódás, 1976
[Kulcsár László]
420-2-1:7/4
Readers of the Hungarian Press, 1976
[Szekfü András]
420-2-1:7/5
Tömegkommunikáció és üdülés, 1972
[Pribék Sándor]
420-2-1:7/6
A kommunikáció és a gazdasági vezetés, 1970
[Tóth Gábor]
420-2-1:7/7
A televíziós dokumentumfilm megszületése, 1958–1963: Kísérlet egy televíziós műfaj sajátosságainak feltárására és jellemzésére, 1976
[Szilágyi Gábor]
420-2-1:7/8
Első tapasztalatok az Irodalmi Főosztály műsorainak profilírozásában a műsorreform után a 3. adón, 1976
420-2-1:7/9
Vélekedések a XX. század történetéről és a családok múltjáról, 1976
[Hunyady György, Pörzse Katalin]
420-2-1:7/10
Szocialista országok tájékoztatási társaságainak és bizottságainak tanácskozása, 1976
420-2-1:7/11
A pályakezdők vertikális társadalmi mobilitására ható tényezők vizsgálata az útelemzés módszerével, 1976
[Surányi Bálint, Vita László]
420-2-1:7/12
A modern polgári vallásszociológia, 1976
[Tomka Miklós]
420-2-1:7/13
Az egyházak változó társadalmi szerepe, 1976
[Tomka Miklós]
420-2-1:7/14
A KISZ IX. kongresszus ideje alatt végzett közvélemény-kutatás módszertani tapasztalatai, 1977
[Bánáti Ferenc]
420-2-1:7/15
Dokumentációs és információszervezési tevékenység a Német Demokratikus Köztársaság tömegkommunikációs intézményeiben, 1974
[Varsányi Lívia]
420-2-1:7/16
Tömegkommunikációs fogyasztás és értékrend, 1975
[Tomka Miklós]
420-2-1:7/17
Importműsor a képernyőn, 1962 - 1973
[Jakab Zoltán, Losonczy István]
Archival boxes #8
420-2-1:8/1
A jogászok társadalmi helyzete és szakmai életútja, 1973
[Angelusz Iván, Léderer Pál, Jékelyi, Balogh]
420-2-1:8/2
Középkorú felnőttek képe a KISZ-ről, 1976
[Jakab Zoltán, Kalmár Mária, Pataki Judit, Timár János]
420-2-1:8/3
Munkások, érdekek, üzemi demokrácia, 1976
[Héthy Lajos, Makó Csaba]
420-2-1:8/4
A Népszabadság és a Népszava budapesti előfizetői – összehasonlítás, 1973
[Tomka Miklós, Szekfü András]
420-2-1:8/5
Az olvasók a Népszabadságról II. kötet, 1973
[Tomka Miklós, Szekfü András]
Archival boxes #9
420-2-1:9/1
Magyarország képe a francia sajtóban, 1977
420-2-1:9/2
A műsorstruktúra néhány problémája a tévénézők reagálásának tükrében, 1977
420-2-1:9/3
Egy, a közművelődési munkában „speciálisan érintett” réteg véleménye a rádió és a televízió közművelődésben elfoglalt helyéről, szerepéről, feladatairól, 1977
[Kalmár Mária]
420-2-1:9/4
A Moszkvai Rádióról, 1976
[Boros Miklósné, Zeley László]
420-2-1:9/5
A lengyel rádiózás helyzetéről, 1976
[Morovecz Imre]
420-2-1:9/6
Milyen ma a sláger, avagy mit kínál a rádió? Az elmúlt három év tánczenei rádió-hangfelvételeinek tartalomelemzése, 1976
[Vágó Judit]
420-2-1:9/7
Válaszok a KGST országok tömegtájékoztatási eszközei című kutatómunkával kapcsolatos kérdőív néhány kérdésére, 1977
420-2-1:9/8
„Elromlott a TV-nk…”, 1977
[Nagy Katalin]
420-2-1:9/9
A közönségre utaló mozzanatok magyar filmekről szóló sajtókritikákban, 1975
420-2-1:9/10
Néhány adat a rádió és televízió hírműsorainak közönségnagyságáról és a napisajtó olvasóiról, 1975
420-2-1:9/11
Az 1960-as sajtótermékekben megjelent tervek és a jelen összehasonlítása, 1975
420-2-1:9/12
Kinek nincs rádiója, 1975
[Váradi László]
420-2-1:9/13
A falusi településhálózat funkcionális koncentrációja és hierarchiája Magyarországon, 1976
[Kulcsár László]
420-2-1:9/14
Kábeltelevízió-rendszerek: Műszaki, gazdasági és társadalmi tapasztalatok külföldön, 1977
[Reich Ágnes]
420-2-1:9/15
A cseh rádiózásról, 1977
[Valkó Emőke, Zeley László]
420-2-1:9/16
A tévénézés és a rádióhallgatás a napi tevékenységek rendszerében I-II. kötet, 1976
[Tomka Miklós]
Archival boxes #10
420-2-1:10/1
A kalendáriumok társadalomképe, 1977
[Gellériné Lázár Márta]
420-2-1:10/2
A közigazgatás, államigazgatás személyi állománya összetételének és anyagi-erkölcsi ösztönző rendszerének szociológiai vizsgálata, 1977
[Kulcsár László]
420-2-1:10/3
Panasz az intervíziós híranyag irányi nyugati érdektelenség miatt, 1977
420-2-1:10/4
A tv-híradó befogadása, a befogadási mechanizmus vizsgálata, 1977
[Semjén Anita]
420-2-1:10/5
Statutes, 1976
420-2-1:10/6
Fórum, vagy ítélőszék?, 1976
[Boros Péter]
420-2-1:10/7
Ifjúságkutatók az ifjúságról: Előadások a Dimitrovi Komszomol KB Ifjúságkutató Tudományos Központjának 1976 szeptemberében rendezett IV. nemzetközi szimpozionjáról, 1976
420-2-1:10/8
A Tömegkommunikációs Kutatóközpont Szakkönyvtára – ismertetés, 1977
420-2-1:10/9
The Knowledge of Population about History, 1976
[Angelusz Róbert]
420-2-1:10/10
A Survey of Economic Atmosphere: Changes in the Second Half of 1975, 1976
[Angelusz Róbert, Nagy Lajos Géza, Tardos Róbert, Terestyéni Róbert]
420-2-1:10/11
A tévénézés és a rádióhallgatás a napi tevékenységek rendszerében, 1976
[Tomka Miklós]
420-2-1:10/12
Gesztenyepüré tarkababból, 1977
[Kozák Gyula]
420-2-1:10/13
Véleményező lektorálás, 1976
[Claus Eurich]
420-2-1:10/14
A Magyar Iskolarádió szerepe a tanítás-tanulás hatékonyságának növelésében, 1977
[Navril Andrásné]
420-2-1:10/15
Az öngyilkosságok területi megoszlása és nagyságrendi változása: Az öngyilkossági kísérlet és az öngyilkosság kapcsolatának idősoros elemzése, 1977
[Jobb Sándor, Miltényi Károly, Juhászné Kiss Júlia]
420-2-1:10/16
Javaslatok a Panel továbbfejlesztésére, 1977
[Bácskai Erika, Révész Klára]
420-2-1:10/17
Budapesti kulturális rendezvények látogatottsága egy novemberi héten – adatok, 1977
[Béres Attila]
Archival boxes #11
420-2-1:11/1
Komplex rádiókutatás a rádió 1976. november 22–28-i műsorhetéből I-II. rész, 1977
420-2-1:11/2
Komplex rádiókutatás a rádió 1976. november 22–28-i műsorhetéből III-IV. Rész, 1977
420-2-1:11/3
Komplex rádiókutatás a rádió 1976. november 22–28-i műsorhetéből V. rész, 1977
420-2-1:11/4
Komplex rádiókutatás az 1976. november. 22–28-i műsorhét alapján: Első kutatási szakasz – összefoglalás, 1977
420-2-1:11/5
Mutató a komplex rádiókutatáshoz: Melyik rádióműsorról hol esik szó?, 1977
420-2-1:11/6
A tömegtájékoztatás feladatai, 1977
[Szecskő Tamás]
420-2-1:11/7
Vitaműsorok rejtett üzenete, 1977
[Hankiss Ágnes]
420-2-1:11/8
A Népszabadság és a Népszava budapesti előfizetői – összehasonlítás, 1973
[Tomka Miklós, Szekfü András]
420-2-1:11/9
A Népszabadság és a Népszava budapesti előfizetői, 1977
[Veikko Pietilä]
Archival boxes #12
420-2-1:12/1
Studying at the Department of Journalism and Mass Communication, 1978
420-2-1:12/2
Studying at the University of Tampere: Degrees, Subjects, Applications, Costs, 1978
420-2-1:12/3
Les jeunes telespectateurs de 8 to 14 ans, 3. tome.: Opinions des meres et des jeunes sur la television et les loisirs, 1976
420-2-1:12/4
Hat darab cseh és szlovák nyelvű kiadvány ismertetése, 1975
[Szilágyi Erzsébet]
420-2-1:12/5
Amerikai bicentenárium: elnökválasztási offenzíva – forradalmi jelmezben, 1975
[Köves Tibor]
420-2-1:12/6
Irodalom a Varázsdobozban: A gyermek- és ifjúsági irodalom a tömegkommunikáció korszakában, 1975
[Szablyár Ferenc]
420-2-1:12/7
A történelem védelmében, 1975
[Marc Bloch]
420-2-1:12/8
Kérdezni nehéz, 1975
[Vidor Zsuzsa]
420-2-1:12/9
A néző tekintetének irányítása, 1975
[Molnár Miklós]
420-2-1:12/10
A hangkulissza szerepe a rádióban, 1975
[Józsa Péter]
420-2-1:12/11
Informatív tömegkommunikáció, 1975
[Batyánszky Anna]
420-2-1:12/12
Úgy hívják, hogy szoba meg konyha: Műsormonográfiák 8., 1975
[Gácsi Sándor]
420-2-1:12/13
Milyen legyen a 22 órai hírek, és milyen legyen az Esti Krónika?, 1975
[Lázár István]
420-2-1:12/14
A rádió, televízió és a közművelődés, 1974
[Kőháti Zsolt]
420-2-1:12/15
Március 15-e a televízióban, 1974
[Szörényi László]
420-2-1:12/16
Menekülők: Egy mű két műfaj határmezsgyéjén, 1974
[Mocsár Gábor, Harangozó Márta]
420-2-1:12/17
A falfelirat: Tervezett szakkönyvtári kötet szinopszisa, 1974
420-2-1:12/18
Kísérleti műsorok, információcsere: Televíziósok nemzetközi találkozója Budapesten, 1974
420-2-1:12/19
Történelmi életkép, 1974
[Vágó Péter]
420-2-1:12/20
A történelem és az ember: Örsi Ferenc televíziós drámájáról, 1973
[Péter Katalin]
420-2-1:12/21
Zrínyi, 1974
[Nánay István]
420-2-1:12/22
A társadalmi tervezés szociológiája, 1973
[Kulcsár László]
420-2-1:12/23
Hatáselemző kísérletek külföldi célterületen: Vizsgálatok az NSZK-ban élő görög rádióhallgatók körében, 1973
[Gáti Vilmos]
420-2-1:12/24
Felszólalás helyett: Torzonborz gondolatok az 1973. évi riportkonferencián, 1973
[Radnóti László]
420-2-1:12/25
Irodalomról, televízióról, egy sorozat kapcsán: Gondolatok az Odüsszeia tévéváltozatáról, 1973
[Hídvégi Jenő]
420-2-1:12/26
A Miskolci Rövidfilm-fesztivál előzsűrizés tapasztalatai, 1973
[Sípos Jenő]
420-2-1:12/27
Munka és közérzet, 1973
[Tóth Judit]
420-2-1:12/28
Egy vita, tanulságokkal és perspektívával, 1973
[Juhász Előd]
420-2-1:12/29
A művészet sorsa a tudományos-technikai forradalomban, 1972
[Csanády András]
420-2-1:12/30
A TIT retorikai tanfolyamai és a televízió, 1973
[Lengyel Dénes]
420-2-1:12/31
A tervszerű együttműködés szükségességéről, 1973
[Pataky László]
420-2-1:12/32
Zenei műsorülés tanulságokkal, perspektívával, 1972
[Juhász Előd]
420-2-1:12/33
A rádió és a televízió a magyar postajog gyakorlatában, 1973
[Dér Ferenc]
420-2-1:12/34
A műsortól a közvéleményig, 1972
[Földvári Éva]
420-2-1:12/35
Alatvalók és királyok: Gondolatok egy történelmi ismeretterjesztő sorozatról, 1972
[Zöldi László]
420-2-1:12/36
A reklám hullámhosszán, 1971
[Erős Ferenc]
420-2-1:12/37
Ki a bűnös? Különvélemény Gyurkó László – Szinetár Miklós tévéfilmjéről, 1971
[Nánay István]
420-2-1:12/38
Szőnyi G. Sándor Jó estét nyár, jó estét szerelem című filmjéről kritika, 1971
[Nemes Károly]
420-2-1:12/39
Ismeretterjesztés, 1971
[Benedek István]
420-2-1:12/40
Az elektronikus eszközök alkalmazásának előnyei a tömeghatás és a gazdaságosság szempontjából, 1971
[Rajnai András]
420-2-1:12/41
Előzetes jelentés A televízió hatása a család pedagógiai módszereire című vizsgálatról, 1971
[Vágó Péter]
420-2-1:12/42
Az egyéni előfizetők véleményei a folyóiratról: Társadalmi Szemle, 1971
[Monigl István]
420-2-1:12/43
The Grammar of Global Communications, 1981
[Szecskő Tamás]
420-2-1:12/44
Gondolatok a szocialista életmódról, 1978
[Szántó Miklós]
420-2-1:12/45
Az ingázó fiatalok helyzete Pest megyében, 1975
[Juhász István]
420-2-1:12/46
Ontologie et Moi. La réordonnance mythologique de l’hitoire de la vie, 1978
[Hankiss Ágnes]
420-2-1:12/47
Sur le stratification socio-démografique de quelque types des connaissances transmises par l’école, 1978
[Békés Ferenc]
420-2-1:12/48
Szelektív védekezés és tömegkommunikáció, 1978
[Halász László]
Archival boxes #13
420-2-1:13/1
Ismeretszint-mérés, ismeretstruktúra, ismerettipológia: A felnőtt lakosság körében végzett eddigi ismeretszint-vizsgálatok alapján, 1978
[Békés Ferenc]
420-2-1:13/2
Tömegkommunikáció és társadalmi integráció: Tudásszociológiai tézisek, 1978
[Tomka Miklós]
420-2-1:13/3
A magyar film formanyelve és közleménye 1965–1975: 4. számú munkafüzet, Előkészület a “Zsúr” elemzéséhez, Három vita 1977. májusában, 1978
420-2-1:13/4
Some Contributions to the Methodology of Analysing Decisions on the Number of Children to be Born, 1978
[S. Molnár Edit]
420-2-1:13/5
Religion and Social Stratification in Eastern Europe, 1978
[Tomka Miklós]
420-2-1:13/6
Functional Productivity of the Village Network in Hungary: Distribution of Advantages and Disadvantages, 1978
[Kulcsár László]
420-2-1:13/7
“TF” – Alternative Distribution of Films in Hungary, 1978
[Szekfü András]
420-2-1:13/8
Offre des connaissances, niveau des connissances: Demande des connaissances, 1978
[Békés Ferenc]
420-2-1:13/9
Statistics as Source of Data for Mass Communication Research, 1978
[Kováts Ildikó]
420-2-1:13/10
A New Use of an Old Research Method: Possible Contributions of the Focused Interview to Reception Studies, 1978
[Boros Péter]
420-2-1:13/11
A szovjet tömegkommunikációs kutatásokról, 1978
[Tamás Pál]
420-2-1:13/12
A magyar társadalom a 80-as években: Interjúk az R-80-as témához, 1978
420-2-1:13/13
Országos és vidéki napilapok sajtópropagandájának főbb tartalmi és technikai jellemzői a X. kongresszust követő időszakban, 1978
[szerkesztette: Antal László]
420-2-1:13/14
Töredék a bűnügyi nyilvántartások természetrajzáról, avagy hipotézisek egy esetleges igazságügyi sajtót vizsgáló felméréshez, 1978
[Babus Endre]
420-2-1:13/15
Jelentésféle a végekről, 1978
[Joó József]
420-2-1:13/16
A társadalmi egyenlőtlenségek tudati tükröződése és az ezzel kapcsolatos értékorientációk: A mai magyar társadalom osztály- és rétegszerkezete című kutatás 15. zárótanulmánya, 1978
[Kolosi Tamás, Papp Zsolt, Gombár Csaba, Pál László, Bara János]
Archival boxes #14
420-2-1:14/1
Összefoglalás a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban a szocialista tudat témakörében végzett kutatásokról, 1978
[Terestyéni Tamás]
420-2-1:14/2
Az irodalmi főosztály műsorainak közönségfogadtatása 1978-ban, 1979
[összeállított: Révész Klára]
420-2-1:14/3
Tendenciák a tömegkommunikációs eszközhasználatban, 1978
[Tardos Róbert]
420-2-1:14/4
Általános kommunikációs tematikájú nemzetközi sajtótudományi bibliográfia, 1978
[Rezessy Zoltán]
420-2-1:14/5
Közléstudomány: A kommunikáció problémarendszere, 1978
[Rezessy Zoltán]
420-2-1:14/6
A közléstudomány egy hazai úttörője: Beszélgetés dr. Rezessy Zoltánnal, 1978
[Szász István]
420-2-1:14/7
A családi közösségek változása és a családi közösségeken belüli kapcsolatok alakulása a használati és díszítő funkciójú tárgyak tükrében, 1978
[S. Nagy Katalin]
420-2-1:14/8
A közvélemény tanulmányozása: A hatékonyabb agitációs és propagandamunka feltétele, 1976
[Ritter Tibor]
420-2-1:14/9
Gazdasági nézetek a fiatalok körében, 1978
[Dögei Ilona]
420-2-1:14/10
Tizenévesek véleménye az Itt és ott című filmről, 1978
[Szilágyi Erzsébet]
420-2-1:14/11
Értékpreferenciák a vezetői döntésekben, 1977
[Engländer Tibor, Kovács Zoltán]
420-2-1:14/12
A kutatás kutatása, 1965
[Szalai Sándor]
420-2-1:14/13
Bevezetés a gazdasági információ és döntés elméletébe, 1972
[Nemény Vilmos]
420-2-1:14/14
A gazdasági irányítás alapkérdései, 1971
[Nemény Vilmos]
420-2-1:14/15
A televíziós reklámfilmek szerepe a könyvpropagandában, 1978
[Baranyai Tibor]
420-2-1:14/16
Részanyag az MSZP KB elé kerülő Az agitációs munka tapasztalatai, javaslat a feladatokra című előterjesztéshez, 1978
[Barsi Tomaj, Lehoczky István]
420-2-1:14/17
Az agitációs munka tapasztalatai [1/2], 1978
420-2-1:14/18
Az agitációs munka tapasztalatai [2/2], 1978
Archival boxes #15
420-2-1:15/1
Társadalmi mobilitás, életmód, információszükséglet a falusi lakosság körében, 1979
[Hanák Katalin]
420-2-1:15/2
Elements of Segmentation in Radio Programs, 1979
[Tölgyesi János]
420-2-1:15/3
Az UNESCO kubai nemzeti bizottságának a kommunikáció problémáit vizsgáló Nemzetközi UNESCO-bizottság ideiglenes jelentéséhez, 1979
420-2-1:15/4
Az életpálya fordulópontja és az oktatási rendszer, 1978
[Surányi Bálint]
420-2-1:15/5
Áttekintés és javaslat egy gyerek-panel lehetőségeiről, 1978
[Hann Endre]
420-2-1:15/6
Az életmód néhány eleme a közgondolkodásban, 1978
[Nagy Lajos Géza, Nagy Márta, S. Molnár Edit, Tardos Róbert]
420-2-1:15/7
Vizsgálat a korona hazakerülésével foglalkozó kabarészám visszhangjáról, 1978
[Erdélyi Miklós, Farkas Katalin, Pörzse Katalin, Vágó Judit, Virágh Attila]
420-2-1:15/8
Gyorstájékoztató a labdarugó vb-vel kapcsolatos véleményekről, 1978
420-2-1:15/9
A szerzői jog és alkalmazása a Magyar Televízióban, 1979
[Kígyós László]
420-2-1:15/10
Az újságíró foglalkozás és a képzési rendszer: Az újságíró oktatás néhány elvi kérdéséről, 1979
[Tamás Pál]
420-2-1:15/11
A városi közterek és a tömegkommunikációs eszközök, 1978–1979: Nyolc budapesti tér vizsgálata, 1979
[S. Nagy Katalin, Száva Anna]
420-2-1:15/12
Elvi megfontolások az értékkutatás tervezéséhez, 1979
[Huszár Tibor]
420-2-1:15/13
Taste Cultures and Their Composition: Towards a New Theoretical Perspective, 1978
[George Lewis]
420-2-1:15/14
Differential Change in Three Villages: The Impact of TV, 1978
[Sachchidananda]
420-2-1:15/15
Közvélemény és cigánykérdés Magyarországon a Cséplő Gyuri című film ankétjainak tükrében, 1978
[Szekfü András]
420-2-1:15/16
Szilveszter előtt, szilveszter után: Vélemények a rádió és a televízió szilveszter esti műsoráról, 1979
[Szilágyi Erzsébet]
420-2-1:15/17
Élmény, emlékmobilizálás vagy szórakozás? Felmérés a Küszöbök című magyar filmsorozat fogadtatásáról, 1980
[Szilágyi Erzsébet]
420-2-1:15/18
A fiatalok ismeretei a XI. VIT-ről négy közvélemény-kutatás alapján, 1979
[Diósi Pál]
420-2-1:15/19
The Way of Living, Cultural Activities, Leisure Time, 1966
[Szántó Miklós]
420-2-1:15/20
A Few Remarks on the New World Communication Order from an Eastern-European Socialist Perspective, 1980
[Jakab Zoltán]
420-2-1:15/21
Jelentés a Szerkesztő Bizottságnak a Társadalmi Szemle olvasói körében végzett közvélemény-kutatás eredményéről, 1980
Archival boxes #16
420-2-1:16/1
A mai magyar társadalom osztály- és rétegszerkezete: Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága által kiemelt kutatási irány zárótanulmánya, 1979
420-2-1:16/2
Abstracts and Papers: Semiotic Terminology, 1979
420-2-1:16/3
A rádió társadalmi megítélése, 1979
[Farkas Katalin, Hann Endre, Vágó Judit]
420-2-1:16/4
Az új nemzetközi gazdasági rend és az új információs világrend problémái, 1979
[Hernádi Krisztina]
420-2-1:16/5
A városi közterek és a tömegkommunikációs eszközök, 1978–1979: Nyolc budapesti tér vizsgálata, 1980
[S. Nagy Katalin, Száva Anna]
420-2-1:16/6
Megjegyzések a sajtóstruktúrához, 1980
[Szekfü András]
420-2-1:16/7
A kultúra értelmezésének problémái: Az Élet és Irodalom 1978 első félévi számaiban, 1980
[Marschall Miklós]
420-2-1:16/8
A MOKÉP 1979. évi bemutatási tervének elemzése, 1980
[Szita Anna]
420-2-1:16/9
Hiedelmek, tudomások és társadalmi közlésrendszerek, 1980
[Szalai Sándor]
420-2-1:16/10
Javaslat a kutatási folyamatok lebonyolítási szakaszának szabályozására, szervezeti rendjének kialakítására, 1980
[Levendel Ádám]
420-2-1:16/11
Intergovernmental Conference for Cooperation on Activities, Needs and Programmes, for Communication Development, 1980
420-2-1:16/12
A filmforgalmazás helyzete és a továbbfejlesztés fontosabb feladatai, 1980
[Gombár József]
420-2-1:16/13
Tájékoztató a nagyközösségi antennarendszerek "hírvezeték"-ként történő hasznosításáról, 1980
[Szekfü András]
420-2-1:16/14
A Magyar Rádió a 80-as években, 1980
420-2-1:16/15
Tájékoztató a műholdas műsorszórás fejlődéséről és ennek várható magyarországi kihatásairól, 1980
420-2-1:16/16
A sajtóstruktúrát és továbbfejlesztésének lehetőségeit vizsgáló bizottság jelentése, 1980
420-2-1:16/17
A társadalmi kommunikáció kutatása Magyarországon: A tömegkommunikációs- és közvélemény-kutatások stratégiai terve, 1980
420-2-1:16/18
A sajtóolvasás struktúrájáról az 1979 őszi felvétel alapján, 1980
[Váradi László]
420-2-1:16/19
"Cséplő Gyuri". Közvélemény, cigánykérdés és egy film ankétjai, 1980
[Szekfü András]
Archival boxes #17
420-2-1:17/1
A politikai propaganda alak- és funkcióváltozásai: Megfelelések és ellentmondások a politikai propagandában, 1981
[Bödecs László]
420-2-1:17/2
Békeidő: A film közönségvizsgálata, 1981
[Szekeres Péter]
420-2-1:17/3
A magyar értelmiségi csoportok által saját helyzetükről és országos kérdésekről alkotott vélemények néhány jellemző vonása, 1981
420-2-1:17/4
Az értelmiség foglalkozási szerkezete, jövedelmi viszonyai, életmódja, 1981
[Nyitrai Ferencné]
420-2-1:17/5
Sajtótermékek ára és kereslete, 1979–1981, 1981
[Jakab Zoltán]
420-2-1:17/6
Kutatások a mindennapi vizuális kultúra köréből I-II., 1981
[S. Nagy Katalin]
420-2-1:17/7
Televíziózás 1980-ban, 1981
[Lendvay Judit]
420-2-1:17/8
A társadalmi rétegződés várható tendenciái a 80-as években, 1981
[Bokor Ágnes, Róbert Péter]
420-2-1:17/9
Tendenciák a gyermekek és fiatalok rádiózásában 1979–1981-ben, 1981
[Erdősi Sándor, Dankánics Mária]
420-2-1:17/10
A magyarországi értelmiségi csoportok által saját helyzetükről és országos kérdésekről alkotott véleményének néhány jellemző vonása, 1981
420-2-1:17/11
Filmismeret, filmezés, filmpreferencia: Kutatások a hetvenes években, 1981
[Szekeres Péter]
420-2-1:17/12
Fiatalok utazásai a tények és az elképzelések tükrében, 1981
[Diósi Pál]
420-2-1:17/13
A KISZ KB ifjúságkutató csoportja kutatásainak és tanulmányainak jegyzéke, rövid ismertetése, 1976–1980, 1981
420-2-1:17/14
A 80-as években elterjedő új közlési eszközök és társadalmi hasznosításuk néhány kérdése, 1981
[Faragó Mihály, Fucskó Lajos, Jakab Zoltán, Szabó Miklós, Szekfü András]
420-2-1:17/15
Gyermekek és fiatalok ízléséről, érdeklődéséről a hazai művelődéskutatás tükrében, 1981
[Nagy Attila]
420-2-1:17/16
Érdeklődés- és ízléstípusok a felnőtt népesség körében, 1981
[Gereben Ferenc]
420-2-1:17/17
A magyar társadalom demográfiai és rétegződési szerkezetének néhány legfontosabb jellemzője, 1981
[Tomka Miklós]
420-2-1:17/18
A “többoldalúan hátrányos helyzet” néhány kérdése a gyermek- és ifjúkorban, 1981
[Barabás János]
420-2-1:17/19
Lakáshelyzet és szociálpolitika, 1981
[Hoch Róbert]
420-2-1:17/20
Társadalmi beilleszkedési zavarok és nehézségek összefüggése halmozottan hátrányos helyzetekkel a pszichiáter szemszögéből, 1981
[Ozsváth Károly]
420-2-1:17/21
Hátrányos helyzetek az életciklus egymást követő szakaszaiban, 1981
[Monigl István]
420-2-1:17/22
A többoldalúan hátrányos helyzetűek anyagi viszonyai, különös tekintettel a lakásellátás és a lakóhelyi intézményi ellátottság kérdéseire, 1981
[Vukovich György]
420-2-1:17/23
Többszörösen hátrányos helyzet és társadalmi struktúra, 1981
[Kolosi Tamás]
420-2-1:17/24
A deprivációról és okairól, 1981
[Ferge Zsuzsa]
420-2-1:17/25
Kulcsár Kálmán hozzászólása: A többoldalúan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok vizsgálata című konferencián, 1981
420-2-1:17/26
Nyers Rezső hozzászólása: A többoldalúan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok vizsgálata című konferencián, 1981
420-2-1:17/27
A hátrányos helyzetűek Magyarországon: A többoldalúan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok vizsgálata című konferencián, 1981
Archival boxes #18
420-2-1:18/1
Tervezet A világ perspektívái című vizsgálathoz, 1981
[Dobossy Imre]
420-2-1:18/2
Az Élő történelem című rádióműsor fogadtatása a felnőtt lakosság körében, 1981
[Kulcsár László, Tímár János, Vágó Judit]
420-2-1:18/3
Vélemények az Élő történelem rádiósorozatról, 1981
[Kulcsár László, Tímár János, Vágó Judit]
420-2-1:18/4
Jelentés a tömegtájékoztatásról az MSZMP és a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulásának 25. évfordulója alkalmából, 1981
[Reinhard Veronika, Levendel Ádám]
420-2-1:18/5
Budapesti üzemi fiatalok képe 1956-ról, 1981
[Erdősi Sándor, Dankánics Mária]
420-2-1:18/6
Kőszegi beszélgetések, 1981
420-2-1:18/7
Vitaanyag: Közvélemény-kutatás a művelődési igényekről és lehetőségekről, Művelődési lehetőségek, művelődési egyenlőtlenségek a köztudatban, 1981
[Lázár Guy, Hann Endre]
420-2-1:18/8
Esti Hírlap kontra Hanglemezgyár: Egy tévévita analízise, 1981
[Hoffmann Márta, Rudas János]
420-2-1:18/9
A 80-as évek rádiója, 1981
420-2-1:18/10
Az "új kommunikációs eszközök" és a sajtó, 1981
[Szekfü András]
420-2-1:18/11
Az ötnapos munkahétre való áttérésből adódó feladatok, követelmények a nyomtatott sajtó területén, 1981
[Rudas János, Tölgyesi János]
420-2-1:18/12
Kommunikációs tendenciák a magyar tömegkommunikációs eszközök 1980. negyedik negyedévi gazdasági közléseiben, 1981
[Terestyéni Tamás, Becsky Róbert]
420-2-1:18/13
Kommunikációs tendenciák a magyar tömegkommunikációs eszközök 1981 első negyedévi gazdasági közléseiben, 1981
[Terestyéni Tamás, Becsky Róbert]
420-2-1:18/14
A tömegtájékoztatási eszközök és a 25. évforduló, 1981
420-2-1:18/15
A tömegkommunikáció fejlődése és összefüggése az életmód alakulásával, 1981
[Kováts Ildikó]
420-2-1:18/16
Az ismeretterjesztő- és oktatóműsorok mennyiségének alakulása a rádióban és a televízióban, 1979
[Hernádi Krisztina]
420-2-1:18/17
Az iskolatelevízió tapasztalatai a közművelődési és tudományos intézetekkel folytatott együttműködés terén, 1979
[Kelemen Endre]
420-2-1:18/18
Ismeretterjesztés a 80-as években, 1982
[Sylvester András]
420-2-1:18/19
A magyarországi cigány kutatások története: Folklór és etnográfia, 1982
[Vekerdi József]
420-2-1:18/20
Hét nap hírei a Kossuth, Petőfi és a Szabad Európa Rádióban, 1971
[Kulcsár László, Terestyéni Tamás]
Archival boxes #19
420-2-1:19/1
Az árpolitika társadalmi hatásai az MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont eddigi kutatásai alapján, 1971
420-2-1:19/2
Társadalmi Szemle: Az egyéni előfizetők véleményei a folyóiratról, 1971
[Monigl István]
420-2-1:19/3
A Minisztertanács 1012/1972. (IV. 27.) számú határozata az 1971–1985 közötti időszakra szóló országos távlati tudományos kutatási tervről, 1972
420-2-1:19/4
Az újságíró társadalom helyzete 1981-ben, 1982
[Angelusz Róbert, Békés Ferenc, Nagy Márta, Tímár János]
420-2-1:19/5
May Day as a Media Event, 1982
[Lendvai Judit, Tomka Miklós, Tölgyesi János]
420-2-1:19/6
“Valami baly van uraim”: A Ludas Matyi Ragasszunk karikatúrát című pályázatának előzetes (1000-es) feldolgozása, 1973
[Horányi Özséb, Terestyéni Tamás]
420-2-1:19/7
A Kincses Kalendárium, a Népszava Naptár és a Bucsánszky Nagy Képes Naptára 1897–1945 között: Kiadványközpontú megközelítés a tartalomelemzés eredményeinek felhasználásával, 1973
[Gellériné Lázár Mária]
420-2-1:19/8
[A rádiózással kapcsolatos legfontosabb adatok, 1946–1973], 1974
420-2-1:19/9
A kognitív szociálpszichológia továbbfejlődése: A szociális attitűd és percepció kutatásáról, 1982
[Hunyadi György]
420-2-1:19/10
A csoportkutatás közérzete: A vállalkozás határai., 1982
[Pataki Ferenc]
420-2-1:19/11
The Voice of America: A Brief History and Current Operations, 1980
420-2-1:19/12
A család és a televízió - előtanulmány, 1983
[Barcy Magdolna, Hanák Katalin]
420-2-1:19/13
Szertartás vagy élmény? A tenger című magyar filmsorozat közönségfogadtatása, 1982
[Szilágyi Erzsébet]
420-2-1:19/14
Women in the Media: As a Necessary Element in Democratic Communication, 1982
[Hanák Katalin]
420-2-1:19/15
Szociálpolitikai kérdések a közgondolkodásban, 1982
[Angelusz Róbert, Tardos Róbert]
420-2-1:19/16
Az MSZMP tagságának szocializmusképe: Fogalmak, szempontok, föltevések, 1982
[G. Cs.]
Archival boxes #20
420-2-1:20/1
Az ifjúsági mozgalom néhány időszerű kérdése, 1982
[Schiffer Péter]
420-2-1:20/2
A MUOSZ újságíró-iskola tömegkommunikációs vizsgadolgozatainak bibliográfiája, 1982
420-2-1:20/3
Gazdasági magatartástípusok, anyagi aspirációk, 1982
[Tardos Róbert]
420-2-1:20/4
Életmód modellek, életmód minták, 1982
[Hanák Katalin]
420-2-1:20/5
Kommunikációs minták pragmatikai szempontból, 1982
[Terestyéni Tamás]
420-2-1:20/6
Műsortermelés: Modellgyártás és kommunikáció?, 1982
[Jakab Zoltán]
420-2-1:20/7
A közönségsztereotípiák és a valóságos közönség szerepe a rádiós műsorkészítés folyamatában, 1982
[Jakab Zoltán]
420-2-1:20/8
[VB '82], 1982
[Révész Klára]
420-2-1:20/9
Szexuális témák a tömegkommunikációban '81, 1982
[Földvári Éva, Rudas János]
420-2-1:20/10
A társadalmi struktúra az életmód és a tudat alakulása Magyarországon, 1982
420-2-1:20/11
A modern mítoszok ismerete és a bennük való hit a magyar fiatal értelmiségiek körében, 1982
[Boros Péter]
420-2-1:20/12
Szembenézni: Budapesti üzemi fiatalok tudati képe 1956-ról, 1982
[Erdősi Sándor, Dankács Mária]
420-2-1:20/13
A tévé hatása a társadalmi tudatra és magatartásra: Kísérlet az amerikai és magyar tévé hatásainak összehasonlítására, 1982
[Hankiss Elemér]
420-2-1:20/14
A 80-as évek és az MTV, 1982
[Matuz Józsefné]
420-2-1:20/15
A 80-as évek és az MTV, 1982
[Czigány György, Mezey Emőke, Bánki Iván, Liszkay Tamás, Gellért Endre]
420-2-1:20/16
Az “osztálytudat” kérdései és a “modell” problémája: Lukács és Poitou ökonómiai problémájáról, 1982
[Balogh Tibor]
420-2-1:20/17
A magyar politikai gondolkodás antinómiái – bevezetés egy történelmi szociálpszichológiai elemzéshez, 1982
[Lányi Gusztáv]
420-2-1:20/18
A családi kapcsolatok jelentésvilága, 1982
[Somlai Péter]
420-2-1:20/19
Szociálpszichológia és tudásszociológia Mannheim Károlytól napjainkig, 1982
[Erős Ferenc]
420-2-1:20/20
Kemény interperszonális forgatókönyvek vagy laza sémák?, 1982
[László János]
420-2-1:20/21
Egy technológiai korszerűsítés néhány szociálpszichológiai tanulsága, 1982
[Veres Sándor]
420-2-1:20/22
A kaland szociálpszichológiája, 1982
[Erdélyi Ildikó]
420-2-1:20/23
"Azt hiszik, mert kérdezzük őket, mondhatják azt, hogy nem", 1982
[Székely György]
420-2-1:20/24
Párhuzamos értékrendek a 10–14 éves gyermekek politikai világképében, 1982
[Szabó Ildikó, Csepeli György]
420-2-1:20/25
Communication Polices in Hungary, 1974
[Szecskő Tamás, Fodor Gábor]
Archival boxes #21
420-2-1:21/1
The Economic Aspects of a New International Information-Communication Order, 1983
[Breda Pavlic]
420-2-1:21/2
A tömegkommunikáció mint az információáramlás közvetítője, 1983
[Szekfü András]
420-2-1:21/3
A reklám és a szépség, 1984
[Török Ferenc]
420-2-1:21/4
Új vallásos mozgalmak a XX. század végén, 1980
[Ruttkay Levente]
420-2-1:21/5
A művészet és/mint kommunikáció, 1983
420-2-1:21/6
A tévéhíradó képzőművészeti közleményei, 1983
[Hoffmann Márta, S. Nagy Katalin]
420-2-1:21/7
Stúdió 82. IV-VII. – összefoglaló értékelés, 1983
[Vadas József]
420-2-1:21/8
Néhány észrevétel a felnőtt televíziós műsornaplók pontatlan kitöltésével kapcsolatban, 1982
420-2-1:21/9
Televíziózás 1980-ban, 1981
[Lendvai Judit]
420-2-1:21/10
Modernization of Value-Systems: Indicators of Change in Cross-Cultural Comparisons, 1982
[Hankiss Elemér, Manchin Róbert, Füstös László, Szakolcai Árpád]
420-2-1:21/11
A tömegkommunikáció és az élet új algoritmusai, 1984
[Szecskő Tamás]
420-2-1:21/12
Tömegkommunikáció és szabadidő, 1984
[Tomka Miklós]
420-2-1:21/13
Privát fotókutatás – munkaközi jelentés, 1984
420-2-1:21/14
A közvélemény növekvő politikai szerepéről, 1984
[Szecskő Tamás]
420-2-1:21/15
A Csepel Vas- és Fémművek tájékoztatási és információs rendszere, sajtókapcsolatai, 1982
[Nagy Jenőné]
420-2-1:21/16
Az üzemi lap megjelenése a vállalat életében, hatása a közhangulatra, kommunikációs lehetőségei és korlátai, 1982
[Krébecz József]
420-2-1:21/17
Nagyközösségi antennarendszer, vezetékes (kábel) televízió, 1982
[Kálmán András]
420-2-1:21/18
A tömegkommunikáció egyes kérdései: A politikai, szakszervezeti információs rendszer működése a Csepel Művekben, 1982
[Takács József]
420-2-1:21/19
The Image of the Family on the Screen, 1984
[Barcy Magdolna, Hanák Katalin]
420-2-1:21/20
A Few Methodological Remarks about the International Study – “Three Weeks of Television”, 1984
[Hanák Katalin]
420-2-1:21/21
Some Problems of International Comparative Investigations, 1984
[Hoffmann Márta, Lendvay Judit]
420-2-1:21/22
Some Methodological Experiences Drawn from an International Comparative Sociology Study, 1984
[Dobossy Imre, Kulcsár László]
420-2-1:21/23
Notes on the Value of Information, 1984
[Szecskő Tamás]
420-2-1:21/24
Gender Advertisements in Hungary, 1984
[Hoffmann Márta]
420-2-1:21/25
How Ecological Topics are Handled in the Press, 1984
[Kováts Ildikó, Tölgyesi János]
420-2-1:21/26
The First Experiment in Community Cable TV in a Socialist Country, 1984
[Szekfü András]
420-2-1:21/27
Observations on Societal Structures and Media Structure, 1984
[Szekfü András]
420-2-1:21/28
Mass Communication, Secularization, Culture, 1984
[Tomka Miklós]
420-2-1:21/29
A mérnökök jövedelmi helyzete, 1984
[Solymosi Zsuzsa, Székelyi Mária]
Archival boxes #22
420-2-1:22/1
A közvélemény növekvő politikai szerepéről, 1984
[Szecskő Tamás]
420-2-1:22/2
Csepeli munkások életmódja, 1983
[Fukász György]
420-2-1:22/3
A zene mindenkié?, 1984
[Valkó Emőke]
420-2-1:22/4
Közkedvelt és elutasított zenei műsorok a rádióban, 1984
[Malecz Attila]
420-2-1:22/5
A család képe a televízióban, 1984
[Barcy Magdolna, Hanák Katalin]
420-2-1:22/6
Három hét a képernyő előtt, 1984
[Angelusz Róbert, Révész Klára]
420-2-1:22/7
A Magyar Televízió műsorszerkesztésének alakulása 1979-től 1982-ig, 1983
[Révész Klára]
420-2-1:22/8
Die Massenkommunikation im Spannungsfeld einer Reformperiode, 1983
[Szecskő Tamás]
420-2-1:22/9
Three weeks of television, 1981
420-2-1:22/10
Közvélemény a kisvállalkozásokról, 1983
[Farkas Katalin]
420-2-1:22/11
Az állam gyermekei: Egy közvélemény-kutatás tapasztalatai, 1984
[Zsiros Mária]
420-2-1:22/12
Fiatal nők a munkavállalásról az elhelyezkedésről, 1984
[Diósi Pál]
420-2-1:22/13
Idős emberek rádióhallgatása, tévénézése, 1983
[Tomka Miklós]
420-2-1:22/14
Levelek a "66"-hoz, 1982
[Szekfü András]
420-2-1:22/15
Például Táp: Adalékok egy falu kommunikációs monográfiájához, 1983
[Tölgyesi János]
420-2-1:22/16
A mindennapi vizuális kultúráról, a lakberendezési szokások alapján, 1982
[S. Nagy Katalin]
Archival boxes #23
420-2-1:23/1
Szabályszerűségek a válaszadásban: Módszertani vizsgálódás, 1982
[Tomka Miklós]
420-2-1:23/2
Különböző korú munkások tudati képe a II. világháborúról: Hiedelem-konferencia, 1975
[Dankánics Mária]
420-2-1:23/3
Korrajz a kórrajzban: Patológiai dokumentumok történeti forrásértékének vizsgálata, 1868–1918, 1975
[Frank Tibor]
420-2-1:23/4
Amerika hangjai a nemzetközi rádiós propagandában, 1982
[Ralph Uttaro]
420-2-1:23/5
Amerika hangjai a nemzetközi rádiós propagandában, 1984
[összeállította: Lendvay Ildikó]
420-2-1:23/6
A Helsinki Záróokmány jogi vonatkozásai, 1984
[összeállította: Lendvay Ildikó]
420-2-1:23/7
A fogyasztói magatartástípusok, mint az életstílusok egyik vetülete - kandidátusi értekezés tézisei, 1984
[Utasi Ágnes]
420-2-1:23/8
A Nemzetközi Távközlési Egyesülés és a nemzetközi távközlési konfliktusok, 1984
[összeállította: Lendvay Ildikó]
420-2-1:23/9
Ökológiai problémák percepciója és logikai kezelése újságírók körében: Az ökológiai problémák kultivációja és az ökológiai tudat egyes összetevői, 1984
[Mihály Éva]
420-2-1:23/10
A CST és az MTV nézettségének vizsgálata és preferenciájának okai, 1983
[Eduard András]
420-2-1:23/11
Membership 1984, 1984
420-2-1:23/12
Egészségügyi filmek hatásvizsgálata, 1984
[Barcy Magdolna, Szilágyi Erzsébet]
420-2-1:23/13
IAMCR Abstracts, 1984
420-2-1:23/14
Socially Being Prepared for the New Technologies, 1984
[Vörös Csilla]
420-2-1:23/15
Some Methodological Experiences Drawn from an International Comparative Sociological Study, 1984
[Dobossy Imre, Kulcsár László]
420-2-1:23/16
Some Problems of International Comparative Investigations, 1984
[Hoffmann Márta, Lendvay Judit]
420-2-1:23/17
The Image of the Family on the Screen, 1984
[Barcy Magdolna, Hanák Katalin]
420-2-1:23/18
A rádió és televízió rendszere Magyarországon, 1984 - 1985
[Jakab Zoltán]
420-2-1:23/19
Mindenkinek lehet valahol egy "keresztapja": A hírforrás és a hivatásos közlő viszonya a magyar tömegkommunikációban, 1984
[Jakab Zoltán]
420-2-1:23/20
Az egészségügyi plakátokról, 1984
[S. Nagy Katalin]
420-2-1:23/21
Gazdasági közhangulat és gazdasági propaganda 1983-ban, 1984
420-2-1:23/22
Piac '84: Vélemények a zöldség- és gyümölcsellátásról, 1984
[Farkas Katalin]
420-2-1:23/23
Vizuális kommunikáció Mosonmagyaróvárott és környékén, 1984
[S. Nagy Katalin]
420-2-1:23/24
A párttagság szocializmus képe: Egy empirikus kutatás tanulságai, 1984
[Gombár Csaba, Nagy Lajos Géza, Vágó Judit]
420-2-1:23/25
A totócsalás: Esettanulmány a tájékoztatásról és a közvéleményről, 1984
Archival boxes #24
420-2-1:24/1
Contribution of the International Media to Adult Education, 1984
[Hanák Katalin]
420-2-1:24/2
A televíziós nézők és a sorozatok, 1984
[Szilágyi Erzsébet, Bartók János]
420-2-1:24/3
Zene és tömegkommunikáció: Beszámoló a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban folyó zeneszociológiai kutatás néhány eredményéről, 1984
[Valkó Emőke, Strém Kálmán]
420-2-1:24/4
Még egyszer a kisvállalkozásokról – kutatási jelentés, 1984
[Farkas Katalin]
420-2-1:24/5
Közlekedéskultúra, közlekedésbiztonság, 1984
420-2-1:24/6
[CATV napló], 1984
420-2-1:24/7
Televisione e potere, 1985
[Ferrarotti Franco]
420-2-1:24/8
Matrimonio e famiglia Ricerca sui racconti televisivi, 1985
[Milly Buonanno]
420-2-1:24/9
Education and Training of Journalists at Higher Educational Establishments in the Czechoslovak Socialist Republic, 1984
[Vladimir Hudec]
420-2-1:24/10
Towards Democratic Communication, 1984
420-2-1:24/11
Igényszintek, anyagi aspirációk, gazdasági magatartástípusok – kandidátusi disszertáció tézisei, 1984
[Tardos Róbert]
420-2-1:24/12
Gazdasági magatartástípusok, anyagi aspirációk: Életmód modellek és minták című munkaértekezlet, 1984
[Tardos Róbert]
420-2-1:24/13
Igényszintek, anyagi aspirációk, 1984
[Tardos Róbert]
420-2-1:24/14
The Family on Television: Empirical Study by Content Analysis in Four Countries, 1984
420-2-1:24/15
Mass Com System '85: Hungary, 1985
420-2-1:24/16
A Case of Public Access Cable: Hungary, 1985
420-2-1:24/17
Gyerekek a tv-híradóról, 1985
[S. Nagy Katalin]
Archival boxes #25
420-2-1:25/1
Családi kapcsolatminták: Gyerekek és felnőttek társkapcsolatai, 1984
[Barcy Magdolna]
420-2-1:25/2
A zene mindenkié? Az otthoni zenehallgatás lehetősége, 1985
[Valkó Emőke]
420-2-1:25/3
A választói döntések néhány motiváló tényezője: Az 1985. évi országgyűlési választások első fordulójának empirikus elemzése, 1985
[Jakab Zoltán, Tölgyesi János]
420-2-1:25/4
Koncepció a Körzeti és helyi rádiók című vizsgálathoz, 1985
[Szekfü András]
420-2-1:25/5
Modell-mítoszok és a makacs közönség, 1982
[Szecskő Tamás]
420-2-1:25/6
Yesterday's Predictions: The Way the Future Was, 1985
[Madeline Jacobs]
420-2-1:25/7
Reprezentatív lakossági felvételek (összeírások, kikérdezések) végrehajtásának néhány módszertani kérdése, 1984
420-2-1:25/8
A változások és irányuk észlelése Kelet-Európában, 1984
420-2-1:25/9
Case Study on Cable TV in Hungary, 1984
[Szekfü András, Nagypál Endre, Kálmán András]
420-2-1:25/10
Középtávú kutatási terv az 1986-1990. évre: Tervezet II., 1985
[Rudas János]
420-2-1:25/11
Mit? Hol? Kivel?, 1985
[Szilágyi Erzsébet]
420-2-1:25/12
Mit? Hol? Kivel?, 1985
[Szilágyi Erzsébet]
420-2-1:25/13
A helyi társadalom és a tömegkommunikáció: Koncepció a téma kutatásához, 1985
[Révész Sándor, Szekfü András]
420-2-1:25/14
Az ipari formatervezés ízlésformáló funkciórendszerének, az ipari formatervezés és a tömegkultúra összefüggéseinek szociológiai vizsgálata, kutatása, 1983 - 1985
420-2-1:25/15
Az ipari formatervezés ízlésformáló funkciórendszerének, az ipari formatervezés és a tömegkultúra összefüggéseinek szociológiai vizsgálata, kutatása [1/2], 1983 - 1985
420-2-1:25/16
Az ipari formatervezés ízlésformáló funkciórendszerének, az ipari formatervezés és a tömegkultúra összefüggéseinek szociológiai vizsgálata, kutatása [2/2], 1983
420-2-1:25/17
A Tömegkommunikációs Kutatóközpont egyéni kutatói tervei, 1985
Archival boxes #26
420-2-1:26/1
The Use of Video Technique in Hungary, 1985
[szerkesztette: Pogány Csaba]
420-2-1:26/2
Fiatalok az ifjúsági klubokban és az ifjúsági klubokról: Közvélemény-kutatás, 1984. május, 1985
[Diósi Pál]
420-2-1:26/3
Gyorsjelentés a január 13-i műsorok közönségéről és az "Élő segély Afrikáért" közönségfogadtatásáról, 1986
[Vásárhelyi Mária]
420-2-1:26/4
Komolyzene és rádiózás, 1985
[Valkó Emőke, Strém Kálmán]
420-2-1:26/5
Magnózás a rádióból és a tévéből, 1985
[Valkó Emőke]
420-2-1:26/6
Közvélemény-kutatás a lakáshelyzetről, 1985
[Pataki Judit, S. Molnár Edit]
420-2-1:26/7
A nagyvilág egy hete – öt hullámhosszon: A Magyar Rádió és négy magyar nyelvű nyugati rádióadó híreinek összehasonlító tartalomelemzése, 1984
[Hann Endre, Hoffmann Márta]
420-2-1:26/8
Néhány külföldi televízió műsorstruktúrája, 1985
[Hoffmann Márta]
420-2-1:26/9
A mélyinterjúzás technikájáról, két TK-s vizsgálat kapcsán, 1985
[Jakab Zoltán]
420-2-1:26/10
Panelfolklór, avagy mi a bajuk a rádiós műsorkészítőknek a közönségméréssel?, 1985
[Jakab Zoltán]
420-2-1:26/11
Gondolatok a Szabó család című rádiójáték-sorozatról: Mindennapiság és ideologikum, 1981
[Gulyás Gyula]
420-2-1:26/12
Demokratikus modellek a rádióműsorban: Szabó család – elemzés, 1981
[Hadházy Ágnes]
420-2-1:26/13
Demokratikus modellek a rádióműsorban: Kabaré, 1981
[Lővey Imre]
420-2-1:26/14
A 127. sajtókonferencia, 1981
[Szabó Ildikó]
420-2-1:26/15
Demokratikus modellek az Esti Magazin belpolitikai műsoraiban, 1981
[Torma Kálmán]
420-2-1:26/16
Az 1981 júniusában elhangzott Disputa című műsorok elemzése, 1981
[Tallér Andrásné]
420-2-1:26/17
A Disputa című rádióműsor két júniusi adásának elemzése: "Demokratikus modellek a rádióműsorokban" kutatáshoz, 1981
[Lőrincz Judit]
420-2-1:26/18
Demokratikus modellek a rádióműsorokban: Csúcsforgalom, 1981
[Diósi Pál]
420-2-1:26/19
MR 10-14, 1981
[Lázár Guy]
420-2-1:26/20
Az Ötödik sebesség című rádióműsor elemzése az 1981. június 2. hetének adásai alapján, 1981
[Lőrincz Judit]
420-2-1:26/21
Megfigyelések, reflexiók és némi elemzés a Szivárvány - a virágokról című rádióelemzésről, 1981
[Tölgyesi János]
420-2-1:26/22
"Fecseg a felszín…", Demokratikus modellek a rádiózásban: A Szabó család, 1981
[Hoffmann Márta, Vásárhelyi Mária]
420-2-1:26/23
Demokratizmus az Ötödik sebesség júniusi műsoraiban, 1981
[Vágó Judit]
420-2-1:26/24
A lányok, asszonyok, a nők és a magyar társadalom a "Lányok, asszonyok" tükrében, 1981
[Szilágyi Erzsébet]
420-2-1:26/25
Mit üzen és mire válaszol a rádió, 1981
[Vágó Judit, Kulcsár László]
420-2-1:26/26
A "Napközben" elemzése, 1981
[Barcy Magdolna]
420-2-1:26/27
Esettanulmány a Demokratikus modellek a rádióműsorokban című kutatáshoz az Esti Magazin 1981. június havi adásai alapján, 1981
[Regényi Emil]
420-2-1:26/28
Lektori jelentés a Demokratikus modellek a rádióműsorokban című tanulmánygyűjteményről, 1981
[Szekfü András]
420-2-1:26/29
Lektori jelentés a Demokratikus modellek a rádióműsorokban című tanulmánygyűjteményről, 1981
[S. Nagy Katalin]
Archival boxes #27
420-2-1:27/1
A szaksajtó mostohagyereke: Beszélgetések a vezetési szaklapokról, 1982
[Bogyai Katalin]
420-2-1:27/2
Házasság céljából…!? 1961-ben és 1981-ben megjelent házassághírdetések összehasonlító elemzése, 1982
[Fodor Csilla]
420-2-1:27/3
Milyen riporter kerestetik? Értékkonfliktusok egy televíziós vetélkedő jelöltjei és jelölői között, 1985
[Földvári Éva]
420-2-1:27/4
A szocializmuskép értékvonatkozásai, 1985
[Nagy Lajos Géza]
420-2-1:27/5
A szimbolikus ideológiaközvetítés eszközei: Kulturális intézmények ideológiai értékközvetítési mechanizmusairól, 1985
[Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor]
420-2-1:27/6
Közvélemény-kutatás népesedési kérdésekről, 1985
420-2-1:27/7
Egy archaikus tömegkommunikációs eszköz, a kalendárium szerepe az új értékek kultiválásában a magyar parasztság körében, 1850–1880, 1985
[Kovács I. Gábor]
420-2-1:27/8
Kísérlet a nyilvános viták olvasói típusainak jellemzésére, 1985
[Némedi Dénes, Heller Mária, Rényi Ágnes]
420-2-1:27/9
A tárgyak közvetítette értékekről, 1945
[S. Nagy Katalin]
420-2-1:27/10
Értékeink: egy survey korlátai, 1985
[Rudas János]
420-2-1:27/11
Fogyasztói ideológia és hiánygazdaság: Egy értékkonfliktus természetrajzához, 1985
[Bessenyei István, Heller Mária]
420-2-1:27/12
Rétegek és preferált életcélok, 1985
[Utasi Ágnes]
420-2-1:27/13
Privát fotó és privát film, 1985
[Bán András, Forgács Péter]
420-2-1:27/14
"Határidőházifeladatnapló", 1985
[Heleszta Sándor]
420-2-1:27/15
A Kormányközi Informatikai Iroda (IBI) heti jelentése, 1985
420-2-1:27/16
A kulturális információs tevékenység fejlődése az elmúlt 25 évben Magyarországon a számok tükrében, 1985
[összeállította: Varga Lajosné]
420-2-1:27/17
A Reappraisal – The Case of Hungary, IOIU Project, Information Overload and Information Underused, 1985
420-2-1:27/18
Párttagságunk szocializmusképe és társadalmi valóságunk – kutatási összefoglalók, 1985
420-2-1:27/19
Európai tömegkommunikációs körkép, 1983, 1985
[Hoffmann Mária, Lendvay Judit]
420-2-1:27/20
A háztartási elektronika magyarországi piacának sajátosságai: árak, vámok, érdekek, 1985
[Révész Sándor]
420-2-1:27/21
Gazdasági közhangulat az árintézkedések után, 1985
420-2-1:27/22
Választások, 1985: Sajtó tartalomelemzés – kutatási koncepció, 1985
420-2-1:27/23
Színes televízió vevőkészülékek ellátottsága Magyarországon 1985 márciusában, 1985
[Valkó Emőke]
420-2-1:27/24
Értékek és minták a 10–18 évesek egészségi kultúrájáról, 1985
[S. Nagy Katalin]
420-2-1:27/25
Új eszköz a tájékozódásban: A Képújság, 1985
[Vásárhelyi Mária]
420-2-1:27/26
Közvélemény-kutatás a nemzetközi helyzetről és a fegyverkorlátozási tárgyalásokról, 1985
420-2-1:27/27
Új eszköz a tájékozódásban: A Képújság, 1985
[Vásárhelyi Mária]
420-2-1:27/28
A mélyinterjúzás technikájáról két TK-s vizsgálat kapcsán, 1985
[Jakab Zoltán]
Archival boxes #28
420-2-1:28/1
"Még többet kellene tennie a világért": Közvélemény-kutatás az ENSZ-ről, 1985
[Dobossy Imre, Lázár Guy]
420-2-1:28/2
A VII. ötéves tervkoncepció és a társadalmi folyamatok kapcsolatához, 1985
[Tardos Róbert]
420-2-1:28/3
Vélemények a településfejlesztési hozzájárulásról, 1985
420-2-1:28/4
A szolnoki rádió hallgatói: előzetes kutatási jelentés, 1985
[Szekfü András]
420-2-1:28/5
Az 1985. évi parlamenti képviselői és tanácstagválasztások sajtóvisszhangja, 1985
[Kováts Ildikó, Tölgyesi János]
420-2-1:28/6
Rádióműsorok közönségfogadtatása 1985-ben, 1985
[Lendvay Judit]
420-2-1:28/7
Közvélemény-kutatás a genfi csúcstalálkozóról, 1985
420-2-1:28/8
Egy hétvége közönségvisszhangja, 1985
[Lendvay Judit, Valkó Emőke]
420-2-1:28/9
Gyorsjelentés a Shultz-látogatás után végzett közvélemény-kutatásról, 1985
420-2-1:28/10
A kormányzati szervek tájékoztatási gyakorlatának fő vonalai, 1985
[Dobossy Imre]
420-2-1:28/11
A kormányzati szervek tájékoztató tevékenységének jogi szabályozásáról, 1985
[Tímár János]
420-2-1:28/12
A kormányzati szervek tájékoztató tevékenységének továbbfejlesztési lehetőségei, 1985
[Kulcsár László]
420-2-1:28/13
A közönség: Néhány szociológiai megközelítés, 1985
[Jakab Zoltán]
420-2-1:28/14
On the Meaning and Functions of Audience in Mass Communication, 1985
[Jakab Zoltán]
420-2-1:28/15
Kommunikációs tendenciák a magyar tömegkommunikációs eszközök 1984. évi gazdasági közléseiben, 1985
420-2-1:28/16
Karácsonyi tévéműsorok Európában, 1985
420-2-1:28/17
Narkománia, alkoholizmus a fiatalok körében, 1985
[Földvári Éva, VásárheIyi Mária]
420-2-1:28/18
Közvélemény-kutatás a kongresszusi irányelvek megjelenése után, 1985
[Hann Endre, Lázár Guy]
420-2-1:28/19
Televíziós személyiségekkel kapcsolatos elvárások és benyomások a nézők körében, 1985
[Barcy Magdolna, Hann Endre, Hunyady György]
Archival boxes #29
420-2-1:29/1
GEAR jelentés, 1985
420-2-1:29/2
Műhold-dollár, kábel-forint...: Adatok és megjegyzések az új kommunikációs technikák gazdasági problémáihoz, 1985
[Szekfü András]
420-2-1:29/3
A miskolci rádió hallgatótábora: előzetes kutatási jelentés, 1986
[Révész Sándor]
420-2-1:29/4
A Nyíregyházi Rádió egy Szabolcs-Szatmár megyei felmérés tükrében, 1986
[Révész Sándor]
420-2-1:29/5
Vallási változások az elmúlt másfél évtizedben, 1996
420-2-1:29/6
A gyermeksávban előforduló non-fiction műsorokról, 1995
[Barcy Magdolna]
420-2-1:29/7
Választási motivációk 1985-ben, 1985
420-2-1:29/8
Közgondolkodás, gazdaság: Alaperedmények, első hipotézisek, lehetséges irányok, 1985
420-2-1:29/9
A gazdasági közvélemény-kutatások sztenderd rotációs rendszerének leírása, 1985
420-2-1:29/10
Television Christmas in Europe, 1985
[Hoffmann Mária]
420-2-1:29/11
Yearly Report, 1985
420-2-1:29/12
Identitásproblémák rétegszéli helyzetben, 1985
[Tarjányi József]
420-2-1:29/13
Közösségi kábeltelevízió Gazdagréten – esettanulmány, 1985
[Szekfü András]
420-2-1:29/14
Filmkultúra és a televízió, 1985
[Lendvay Judit]
420-2-1:29/15
Előzetes elképzelések a rádió és a televízióműsor fogadtatásával kapcsolatos tájékoztatókról, 1985
[Erdősi Sándor]
420-2-1:29/16
A vidéki napilapok előállításának körülményei: Helyzetfeltáró adatok, 1985
[Tölgyesi János]
420-2-1:29/17
Kabalisztikus tárgyak, 1985
[S. Nagy Katalin]
420-2-1:29/18
Rádió vevőkészülék-ellátottság Magyarországon 1984-ben, 1985
[összeállította: Valkó Emőke]
420-2-1:29/19
A Magyar Televízió csökkentett műsoridejének visszatükröződése öt fővárosi napilapban 1985. január és április között – MUOSZ szakdolgozat, 1986
[Madarász György]
420-2-1:29/20
Vizsgálat a Rádiókabaré 1986. március 3-i adásáról, 1986
420-2-1:29/21
Gyorsjelentés az 1986. február 24-én sugárzott Szovjet Fórum nézői körében végzett közvélemény-kutatásról, 1986
420-2-1:29/22
Hungarian Notes on the Value of Information, 1986
[Szecskő Tamás]
420-2-1:29/23
Az Ég határai: Összeurópai televízió, 1986
420-2-1:29/24
Közvélemény-kutatás az országgyűlés tavaszi ülésszakáról és a sajtótörvényről, 1986
420-2-1:29/25
Adatok 1985 tévéműsorainak közönségfogadtatásáról, 1986
420-2-1:29/26
Német, szerb-horváth-szlovén, szlovák, román nyelven...: Vélemények, igények, javaslatok a német, délszláv, szlovák és román nemzetiségi rádió- és tévéadásokhoz, 1985
[Tomka Miklós]
420-2-1:29/27
Popular and Public Value in the Soviet Press, 1921–28, 1986
[Jeffrey Brooks]
420-2-1:29/28
The Encoding of Dissident Political, Cultural and Ideological Viewpoints in East European Cinema, 1986
[Herbert Eagle]
420-2-1:29/29
Könnyűzenei műsorok és közönségük, 1986
[Malecz Attila]
420-2-1:29/30
Kulturális-kommunikációs rétegződés, 1986
[Angelusz Róbert, Tardos Róbert]
Archival boxes #30
420-2-1:30/1
Tények és adatok a hazai tömegkommunikációs rendszerről, 1974
420-2-1:30/2
Az 1984–1985. évi információs jelentések elemzésének tapasztalatai, 1985
420-2-1:30/3
Plakátok: az egészségügy és a közlekedés témakörében, 1986
[S. Nagy Katalin]
420-2-1:30/4
A 10–14 éves gyerekek és a politika, 1983
[Szabó Ildikó, Csepeli György]
420-2-1:30/5
Rádiós műsorpolitika, a közönségfogadtatás tükrében, 1983
[Malecz Attila]
420-2-1:30/6
Közvélemény-kutatás a Heti Világgazdaságról (HVG), 1983
[Lázár Guy, Pataki Judit]
420-2-1:30/7
Közvélemény-kutatás a Heti Világgazdaságról (HVG), 1984
[Lázár Guy, Pataki Judit]
420-2-1:30/8
Közlekedéskultúránk a gépkocsivezetés oktatóinak szemével, 1983
[Hann Endre]
420-2-1:30/9
A karmester varázspálcája, 1983
[Malecz Attila]
420-2-1:30/10
Magyar nézők külföldi mozikban, 1983
[Szekfü András]
420-2-1:30/11
A magyar sajtóstruktúra változása 1980 és 1983 augusztusa között, 1983
420-2-1:30/12
A magyar sajtóstruktúra változása 1980 és 1983 augusztusa között, 1983
[Szekfü András, Tölgyesi János]
420-2-1:30/13
A televízió képzőművészeti műsorkészítőinek értékrendje, 1983
[S. Nagy Katalin]
420-2-1:30/14
A televízió képzőművészeti műsorkészítőiről, 1983
[S. Nagy Katalin]
420-2-1:30/15
A hazafiasság és a nemzetköziség kérdései a köztudatban, 1983
420-2-1:30/16
A nemzeti imagek vizsgálatának elméleti és módszertani problémái, 1986
[Hoffmann Márta, Lendvay Judit, Benno Signitzer, Harald Waitzbauer]
Archival boxes #31
420-2-1:31/1
Vizsgálat a csernobili atomreaktor-szerencsétlenséggel kapcsolatos hazai tömegtájékoztatás jellegzetességeiről, 1986
[Beck László, Földvári Éva, Terestyéni Tamás, Hoffmann Márta, Montvai Attila]
420-2-1:31/2
Tájékoztatáspolitika tanulságok, kérdőjelek és dilemmák Csernobil kapcsán, 1986
420-2-1:31/3
Tartalomelemzés a Csernobilt követő hazai tájékoztatásról, 1986
420-2-1:31/4
Csernobil, kommunikációs szindróma, 1986
420-2-1:31/5
Egy robbanás tömegkommunikációs "szennyeződései": Csernobil és a magyar tájékoztatás, 1986
420-2-1:31/6
Értelmiségiek nemzeti identitása és attitűdjei, 1983 - 1986
[Csepeli György]
420-2-1:31/7
Adatok az 1979–1985 között sugárzott magyar filmek televíziós közönségfogadtatásáról, 1986
420-2-1:31/8
A félreértések értelmezése a döntés-előkészítésben, 1986
[Vári Anna, Vecsenyi János, Paprika Zita]
420-2-1:31/9
Community Cable Television: Hungarian Perspectives, 1986
[Szekfü András]
420-2-1:31/10
Közönségadatok a rádió- és tévéreklámok időbeli elhelyezéséhez, 1986
420-2-1:31/11
A Képújság létrehozásának és működésének jogi és gazdasági szabályozása, 1986
[Vásárhelyi Mária]
420-2-1:31/12
Csernobil és a tájékoztatás, 1986
[Avar János]
420-2-1:31/13
A csernobili szerencsétlenség a Magyar Rádióban, 1986
[Bolgár György]
420-2-1:31/14
Nem alkalmazott tömeglélektan, 1986
[Csepeli György]
420-2-1:31/15
Types and Dimensions of Religiosity – and Problems of Measurement, 1986
[Tomka Miklós]
420-2-1:31/16
Analysis of Trend- and Cohort-Data in Religious Research, 1986
[Tomka Miklós]
420-2-1:31/17
Act II of 1986 on the Press, 1986
420-2-1:31/18
Árpádhoni fejfák 1906–1985: Nyelvcsere egy amerikai magyar településen, 1986
[Böröcz József]
420-2-1:31/19
R-86, avagy mozaikok: Hogyan látjuk a Magyar Rádió néhány problémáját: Kérdések válasz nélkül és időnként javaslatok, 1968
[Kováts Ildikó, Rudas János, Szekfü András]
420-2-1:31/20
A jövő hallgatói, 1986
[Valkó Emőke]
420-2-1:31/21
A szocializmus valósága és fejlődése, 1987
[Berecz János]
420-2-1:31/22
A televízió a családban – kandidátusi értekezés tézisei, 1986
[Erdélyi Ildikó]
420-2-1:31/23
A XI. KISZ Kongresszus sajtója – tartalomelemzés, 1987
[Révész Sándor]
420-2-1:31/24
Elméleti és szakirodalmi összeállítás a hit- és hiedelemkutatás problémáiról, a hazai kutatási tradíció áttekintése: A Vallásosság és szocialista tudat című kutatás tervezésének s empirikus, valamint elméleti kutatásának előkészítéséhez, 1977
[összeállította: Tomka Miklós]
420-2-1:31/25
A vallási tudat szerkezete, 1978
[Tomka Miklós]
420-2-1:31/26
Tömegkommunikációs forradalmak Magyarországon: A magyar tömegkommunikációs rendszer fejlődése a televízió térhódításától a helyi kommunikációs rendszerek kialakulásáig, 1985
[Lázár Guy]
420-2-1:31/27
Tendenciák a nyugat-európai rádiós műsorszórásban a nyolcvanas évek első felében, 1986
[Hoffmann Márta, Jakab Zoltán, Tölgyesi János]
420-2-1:31/28
A család a valóságban és a televízióban, 1986
[Barcy Magdolna, Hoffmann Márta]
420-2-1:31/29
The Family on Television and in Reality, 1986
[Barcy Magdolna, Hoffmann Márta]
Archival boxes #32
420-2-1:32/1
Társadalmi-gazdasági fejlődésünk világnézeti, ideológiai és erkölcsi problémáinak tükröződése a társadalmi tudatban, 1986
[Bajomi Lázár Guy, Bőhm Antal, Fricz Tamás, Sterk Péter]
420-2-1:32/2
Társadalmi-gazdasági fejlődésünk ideológiai kérdései a közgondolkodásban, 1986
[szerkesztette: Lázár Guy]
420-2-1:32/3
An Institutional Approach to Mass Communication Research, 1985
[George Gerener]
420-2-1:32/4
Levél Nagy Lajos Gézához az ideológiáról, 1986
[Gombár Csaba]
420-2-1:32/5
Szempontok az 1985-ös sugárzási év közönségfogadtatásának értékeléséhez, 1986
[Domján Dénes]
420-2-1:32/6
A MUOSZ újságíró-iskola tömegkommunikációs vizsgadolgozatainak bibliográfiája, 1986
[összeállította, szerkesztette: Fehér Zsuzsa]
420-2-1:32/7
A hétvégi híradók fogadtatása Budapesten, 1986
[Erdősi Sándor]
420-2-1:32/8
Vélemények a megújult tv-híradóról, 1986
[Erdősi Sándor]
420-2-1:32/9
The Attitude of Youth towards Peace and the Socio-Historical Approach in the Research of Younger Generations, 1986
420-2-1:32/10
Melyiket válasszam? Vélemények a tömegkommunikációs eszközök, tájékoztató eszközök, tájékoztató tevékenységéről, 1986
420-2-1:32/11
A Jó reggelt című műsor kísérleti adásainak fogadtatásáról, 1986
[Erdősi Sándor]
420-2-1:32/12
Fiatalok véleménye népesedéspolitikai kérdésekről, 1986
[Pataki Judit]
420-2-1:32/13
Study in National Images: Austria and Hungary, 1986
[Hoffmann Márta, Lendvay Judit, Signitzer Benno, Waitzbauer Harold]
420-2-1:32/14
Burgenland from Sopron – and the Other Way Round Experiences of an Austrian-Hungarian Joint Project, 1986
[Hoffmann Márta, Lendvay Judit, Signitzer Benno, Waitzbauer Harold]
420-2-1:32/15
[Olof Palme], 1986
420-2-1:32/16
Jegyzetek a televízió Hatvanhat című 1984. április 26-i műsora előkészítéséhez kért és kapott levelekről, 1986
[Tomka Miklós]
420-2-1:32/17
Az anyanyelvi kommunikációs kultúra néhány jellegzetessége Magyarországon, 1986
[Terestyéni Tamás]
420-2-1:32/18
Választás, vagy szavazás? Közvélemény-kutatás az országgyűlési képviselők választásáról, 1986
[Szurkos Mária, Tímár János]
420-2-1:32/19
Közvélemény-kutatási jelentések: A nemzetközi helyzetről, Mihail Gorbacsov magyarországi látogatásáról és a Varsói Szerződés budapesti üléséről, A csernobili szerencsétlenségről, A nyugati rádió hallgatásáról, A közhangulatról, Az áruhiányról, 1986
Archival boxes #33
420-2-1:33/1
Elégedettség, 1986
[Pataki Judit, S. Molnár Edit]
420-2-1:33/2
A NATO képe a nyugat-európai és az amerikai közvéleményben: Jelentés a NATO Polgári Ügyek Bizottsága részére, 1986
420-2-1:33/3
A NATO közgyűlése: A Tájékoztatási Albizottság, 1986
420-2-1:33/4
A közérzet néhány összetevőjéről a Tömegkommunikációs Kutatóközpont vizsgálatai alapján, 1986
[Hann Endre]
420-2-1:33/5
A Magyar Televízió V. Nemzetközi Karmesterversenyének közönségfogadtatása, 1986
[Malecz Attila]
420-2-1:33/6
Néhány adalék népművelők sajtóolvasásához – kutatási zárójelentés, 1986
[Heleszta Sándor, Tölgyesi János]
420-2-1:33/7
Hallgatói vélemények a vidéki adók délutáni, délelőtti és esetleges reggeli adásidőpontjairól, 1986
[Szekfü András]
420-2-1:33/8
A Nemzetközi Turizmus Háttértényezői a közép-európai félperiférián: Magyarország, 1960–1984, 1986
[Böröcz József]
420-2-1:33/9
A postaláda színe és a műsorfigyelés, avagy a napló visszaküldési hajlandóságot befolyásoló tényezők, 1986
[Malecz Attila, Valkó Emőke]
420-2-1:33/10
Az ifjúsági sajtó tartalmáról, hatásáról, szerkezetéről és olvasóiról, 1986
[Banyár Magdolna, Beck László, Szilágyi Erzsébet, Tomka Miklós]
420-2-1:33/11
Gazdasági közhangulat 1986 őszén, 1986
420-2-1:33/12
Gazdasági közhangulat, és néhány aktuális gazdasági kérdés megítélése, 1986
[Vásárhelyi Mária]
420-2-1:33/13
Karnyújtásnyi távolságra a műsorszóró műholdak, 1986
[összeállította: Jakab Zoltán]
420-2-1:33/14
A rádiózó közönség jövője, 1986
[Gadó János]
420-2-1:33/15
Vélemények a gazdasági nehézségekről, 1986
420-2-1:33/16
A közvélemény devianciaképe és a tömegkommunikáció: Egy kutatási koncepció premisszái, 1986
[Erdősi Sándor]
420-2-1:33/17
Közvélemény-kutatás az MSZMP KB november 19–20-án tartott ülésének lakossági visszhangjáról, 1986
420-2-1:33/18
Kérdéstipológia és műsorjavaslat, 1986
420-2-1:33/19
Hosszú távú tendenciák a tömegkommunikáció gazdasági közléseiben és a gazdasági közhangulat alakulásában, 1986
420-2-1:33/20
A magyar lakosság társadalomképe a nyolcvanas évek első felében, 1986
[Lázár Guy]
420-2-1:33/21
Paraszolvencia: Közvélemény-kutatás az egészségügyi ellátásról és a hálapénzről, 1986
[Dobossy Imre, Vágó Judit, Kulcsár László]
420-2-1:33/22
Gazdasági közgondolkodás néhány jellegzetessége a 80-as években, 1986
[Nagy Lajos Géza, Tardos Róbert]
420-2-1:33/23
Az egészségügy helyzete, ahogy a lakosság látja: Közvélemény-kutatás az egészségügyi ellátásról és a hálapénzről, 1986
[Dobossy Imre, Vágó Judit, Kulcsár László]
420-2-1:33/24
Mass Media in Hungary, 1986
420-2-1:33/25
Magnózás a rádióból és a tévéből, 1986
[Valkó Emőke]
420-2-1:33/26
Társadalmi problémák a közvéleményben, 1986
[Nagy Lajos Géza]
420-2-1:33/27
Adatok a rádióhallgatásról és a tévénézésről 1986-ban, 1986
Archival boxes #34
420-2-1:34/1
Origins and Roles of Public Opinion in Hungary, an East Central European Society, 1986
[Levendel Ádám]
420-2-1:34/2
Dilemmák családi körben, 1982
[Dankánics Mária, Erdősi Sándor]
420-2-1:34/3
A videózás jellemzői Magyarországon, 1987
[Valkó Emőke, Rosner Imre]
420-2-1:34/4
A műholdas műsorszórás és Magyarország: Adatok, tények, kilátások, 1986
420-2-1:34/5
A New Means of Information: Teletext, 1986
[Vásárhelyi Mária]
420-2-1:34/6
Varied Images of Youth: Young People in the Political Dailies, 1986
[Terestyéni Tamás]
420-2-1:34/7
Beszámoló a Nyolc évszak című magyar filmsorozat első négy epizódjának közönségfogadtatásáról, 1987
[Szilágyi Erzsébet, Valkó Emőke]
420-2-1:34/8
Közlekedéskultúra, közbiztonság: A KTI megbízásából végzett kutatássorozat zárótanulmánya [1/2], 1984
[szerkesztette: S. Nagy Katalin, Dobossy Imre]
420-2-1:34/9
Közlekedéskultúra, közbiztonság: A KTI megbízásából végzett kutatássorozat zárótanulmánya [2/2], 1984
[szerkesztette: S. Nagy Katalin, Dobossy Imre]
420-2-1:34/10
Összhang és verseny: Tájékozódási szokások és a tájékoztatás hazai és külföldi forrásainak megítélése, 1982
[Hann Endre]
420-2-1:34/11
A tömegtájékoztatásról: Az ’56-os események, az MSZMP és a Forradalmi Munkás Paraszt Kormány megalakulásának 25. évfordulója alkalmából, 1982
[Levendel Ádám, Reinhard Veronika]
420-2-1:34/12
A tömegkommunikáció fejlődése és összefüggése az életmód alakulásával, 1980
[Kováts Ildikó]
420-2-1:34/13
Contribution to World Communication: Summary of Reports on the National Communications Systems in Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary and Poland, 1987
[Beck László, Kováts Ildikó, Vörös Csilla]
Archival boxes #35
420-2-1:35/1
Sociological Consequences of Agricultural Policies, 1983
[Hanák Katalin]
420-2-1:35/2
Szakértői vélemény napilapok vasárnapi számáról, 1983
[összeállította: Rudas János]
420-2-1:35/3
A magyar újságíró-társadalom helyzete 1981-ben, 1983
[Angelusz Róbert, Békés Ferenc, Nagy Márta, Tímár János]
420-2-1:35/4
Lesz-e béke 2000-ben? Jelentés a Galtung-féle nemzetközi összehasonlító vizsgálat nyomán végzett közvélemény-kutatásról, 1983
[Dobossy Imre, Lázár Guy]
420-2-1:35/5
Közvélemény a kisvállalkozásokról, 1983
[Farkas Katalin]
420-2-1:35/6
Mit és hogyan mér a panel, 1983
[Valkó Emőke]
420-2-1:35/7
Videóvilág Magyarországon: Tények a videó terjedéséről, 1983
[Mihály Éva]
420-2-1:35/8
Egészségkultúra, egészségügyi szokások, 1984
[Barcy Magdolna]
420-2-1:35/9
A televízió képzőművészeti műsorkészítői I., 1983
[Hoffmann Márta]
420-2-1:35/10
Télen nagyon hideg van…: Egy intézkedés hatásmechanizmusa, 1983
[Földvári Éva, Hoffmann Márta]
420-2-1:35/11
A közlekedési plakátokról: A közlekedési plakát, mint a propagandatevékenység része. A közlekedési plakát, mint a tömegkommunikációs eszközök egyike, 1983
[S. Nagy Katalin, Beck László, Kelemen Zsuzsa]
420-2-1:35/12
A napilapok szombati és vasárnapi számainak fogadtatása az olvasóknál – kutatási jelentés, 1983
420-2-1:35/13
Television and the Family, 1983
[Barcy Magdolna, Hanák Katalin]
420-2-1:35/14
The Family and Television, 1983
[Barcy Magdolna, Hanák Katalin]
420-2-1:35/15
Közvélemény a családról, 1984
420-2-1:35/16
Tájékoztató a 25. évfordulóhoz kötődőtömegkommunikációs munkát elemző néhány vizsgálatról, 1981
420-2-1:35/17
Színes televíziózás Magyarországon a 80-as évek elején, 1983
420-2-1:35/18
A rádióval kapcsolatos vizsgálatok a GEAR tagországokban, 1982
420-2-1:35/19
Adatok és észrevételek a szegedi felvétel zárt kérdéseinek alapsoraiból, 1980
[Váradi László]
420-2-1:35/20
A tömegkommunikációs napirend meghatározó funkciójának kutatásáról, 1980
[Váradi László]
420-2-1:35/21
Politikai, ideológiai áramlatok a magyar társadalomban, 1987
[Lázár Guy, Nagy Lajos Géza]
420-2-1:35/22
The Practical Side of Using Master Samples: the Bangladesh Experience, 1987
[Robert Torene, Laurie Griffin Torene]
420-2-1:35/23
Une enquéte sur le róle de l'écrit dans la communication culturelle en Hongrie, 1987
[Terestyéni Tamás]
420-2-1:35/24
A közvélemény…, 1987
[Szecskő Tamás]
420-2-1:35/25
A közvélemény-kutatások felhasználása és felhasználhatósága: Vitaindító gondolatok, 1987
[S. Molnár Judit]
420-2-1:35/26
A francia informatikai törvény, 1987
420-2-1:35/27
Az életszínvonal, a szociálpolitika és az elosztási viszonyok alakulása, 1978–1985, 1987
Archival boxes #36
420-2-1:36/1
Hazánkról külföldre: A külföldre irányuló tájékoztatás és propaganda helyzetéről, feladatairól 1987. március 9–13. között elhangzott előadássorozat rövidített jegyzőkönyve, 1987
420-2-1:36/2
Közéletiség és demokrácia: Az állampolgári magatartás néhány ideológiai összetevőjéről a választások kapcsán, 1987
[Szurkos Mária, Tímár János]
420-2-1:36/3
Alkalmazkodás, társadalmi szerveződés, kommunikáció, 1987
[Terestyéni Tamás]
420-2-1:36/4
Kikapcsolom, bekapcsolom…: mégis szól az opera, 1987
[Malecz Attila]
420-2-1:36/5
Médiaszilveszter, avagy egy év végi hétvége a televízióban, 1987
[Erdősi Sándor]
420-2-1:36/6
Múzeum és közönség, 1987
[Heleszta Sándor]
420-2-1:36/7
Dunaújvárosiak a helyi tömegkommunikációs eszközökről, 1987
[Szilágyi Erzsébet, Valkó Emőke]
420-2-1:36/8
A Nyolc évszak című magyar filmsorozat dunaújvárosi és várható országos fogadtatása, 1987
[Szilágyi Erzsébet, Valkó Emőke]
420-2-1:36/9
Régiós gondok, magyar specifikumok? Posztkonvencionalista tűnődések, 1988
[P. Zs]
420-2-1:36/10
Negyedik csatorna: II. Gyorsvizsgálat a Petőfi Rádió május 20-i délutáni műsorának kettébontásáról, 1987
[Gadó János, Rosner Imre]
420-2-1:36/11
A tájékoztatás felelőssége, 1987
[Pataki Judit, Lázár Guy]
420-2-1:36/12
Állampolgári vélemény a politikai rendszerről II., 1987
[Lázár Guy]
420-2-1:36/13
Honky Tonk Women in Folk Costume Video Clips in Hungary, 1987
[Hoffmann Márta]
420-2-1:36/14
Szomszédos tévéadók, magyar nézők, 1987
[Lendvay Judit]
420-2-1:36/15
Belép a reggeli csúcs: Hogyan változtak a reggeli rádiózási szokások, mióta megjelent a Reggeli csúcs című műsor a Petőfi adón?, 1987
[Gadó János]
420-2-1:36/16
Koncepcióvázlat az Információgazdaság, információkultúra információpolitika című kutatáshoz, 1987
420-2-1:36/17
Összefoglaló adattár az MTV 1986 I. negyedévi műsorainak közönségfogadtatásáról, 1987
[Malecz Attila]
420-2-1:36/18
Néhány adalék a kommunikáció lehetséges világainak felvázolásához, 1987
[Tölgyesi János]
420-2-1:36/19
A gazdasági reform a közgondolkodásban, 1987
[Vásárheyi Mária]
Archival boxes #37
420-2-1:37/1
Vázlat a magyar tömegkommunikáció következő húsz évéről, 1987
[Jakab Zoltán]
420-2-1:37/2
Tömegkommunikációs jövőkép 2010-ben, 1987
[Angelusz Róbert]
420-2-1:37/3
Magyar tömegkommunikációs jövőkép 2010-ig: Tudásszociológiai adalékok, 1987, 1987
[Tardos Róbert]
420-2-1:37/4
Adalékok a magyar tömegkommunikáció ezredforduló utáni jövőképéhez, 1987
[Erdősii Sándor]
420-2-1:37/5
Közvélemény-kutatások az Országgyűlésről, 1987
420-2-1:37/6
Közvélemény-kutatás a kormányprogramról és az adóreformról lezajlott parlamenti vitákról, 1987
420-2-1:37/7
Hozzászólás a tájékoztatáspolitika értékeléséhez és reformjához, 1987
[Erdősi Sándor]
420-2-1:37/8
Gyorsírásos vázlat a politikai nyilvánosságról, 1987
[Jakab Zoltán]
420-2-1:37/9
Új kihívások előtt a közvélemény-kutatás: Fejlesztési irányok és feltételek, 1987
420-2-1:37/10
A közvélemény tényei és tendenciái 1986–1987, 1987
420-2-1:37/11
A közvélemény tényei és tendenciái 1986–1987 – összefoglaló, 1987
420-2-1:37/12
Előzetes tájékoztatás az 1987 őszén végzett szociálpolitikai közvélemény-kutatás eredményeiről, 1987
[Angelusz Róbert, Nagy Lajos Géza, Tardos Róbert]
420-2-1:37/13
Közvélemény-kutatás a személyi jövedelemadóról, 1987
[Szurkos Mária, Tardos Róbert, Tímár János]
420-2-1:37/14
A kommunikációs eszköz struktúra változtatási irányai, 1987
420-2-1:37/15
A közvélemény-kutatás fejlesztési irányai, 1987
420-2-1:37/16
Washington és a világ: Közvélemény-kutatás a szovjet-amerikai csúcstalálkozóról, a békéről, a biztonságról és a leszerelésről, 1987
420-2-1:37/17
Az MSZMP és a tömegkommunikáció – elemzés, értékelés, 1987
[Fricz Tamás]
420-2-1:37/18
Communication and the International Community, 1987
420-2-1:37/19
Az új kommunikációs technikák innovatív alkalmazásai: Magyarországi példák, 1987
[Kováts Ildikó, Tölgyesi János]
420-2-1:37/20
Négy vallásszociológiai konferencia, 1987
420-2-1:37/21
A lakosság véleménye a művelődésről: Műveltség és művelődés a társadalmi tudatban, 1987
[Heleszta Sándor]
420-2-1:37/22
A tömegkommunikáció gazdasági közlései és a gazdasági közhangulat alakulása 1986-ban, 1987
420-2-1:37/23
A helyi tömegkommunikációs eszközök megítélése és használata Dunaújvárosban 1987-ben, 1987
[Szilágyi Erzsébet, Valkó Emőke]
420-2-1:37/24
Az új technikák és az audiovizuális gondolkodás megújulása, átalakulása Magyarországon, 1987, 1987
[Szilágyi Erzsébet]
420-2-1:37/25
Concepts and Tools of Artificial Intelligence for Human Decision Making, 1987
[Vári Anna, Vecsenyi János]
Archival boxes #38
420-2-1:38/1
Problem Structuring in Group Decision Making, 1987
[Vári Anna, Vecsenyi János]
420-2-1:38/2
Innovative Applications of New Communication Technologies, 1987
[Kováts Ildikó, Tölgyesi János]
420-2-1:38/3
Közvélemény-kutatás népesedési kérdésekről, 1987, 1988
[S. Molnár Edit, Pataki Judit]
420-2-1:38/4
A Nyolc évszak és a sorozatok, 1987
[Szilágyi Erzsébet, Valkó Emőke]
420-2-1:38/5
A kapcsolathálózati (network) és a kontextuális elemzés együttes alkalmazásának lehetőségeiről, 1987
[Angelusz Róbert, Tardos Róbert]
420-2-1:38/6
Néhány gondolat az OMNIBUSZ értekezletre, 1987
[Sterk Péter]
420-2-1:38/7
A Magyar Rádió hosszú távú, a 2000. éven túlnyúló fejlesztési koncepciója, 1987
420-2-1:38/8
Javaslat-vázlat a nyilvánosság kérdésének további kutatásához, 1987
[Gombár Csaba]
420-2-1:38/9
A kísérleti kereskedelmi műsor közönsége kettős tükörben, 1988
[Erdősi Sándor]
420-2-1:38/10
Az egészségügy helyzete, ahogy a lakosság látja: Közvélemény-kutatás az egészségügyi ellátásról és a hálapénzről, 1986
[Dobossy Imre, Kulcsár László, Vágó Judit]
420-2-1:38/11
A magyarországi kapcsolathálózatok néhány sajátossága – alapadatok és összefüggések a kulturális-interakciós rétegződésvizsgálat első eredményeiből, 1987
[Angelusz Róbert, Tardos Róbert]
420-2-1:38/12
Gazdasági propaganda a tömegkommunikációs eszközök 1987. évi közléseiben, 1988
[Terestyéni Tamás]
420-2-1:38/13
Kételyek és a bizakodás jelei: Közvélemény-kutatások a pártértekezletet megelőző hónapok hangulatáról és a pártértekezlettel kapcsolatos véleményekről, 1988
420-2-1:38/14
Görcsök és változások: Benyomások a Szovjetunióból, 1986
[Tamási Pál]
420-2-1:38/15
Beszámoló a rádiós újságírók számára tartott 2×1 hetes fejlesztési tréningről, 1988
[Barcy Magdolna, Rudas János]
420-2-1:38/16
Informatika tanulmányok: Információ és a politikai rendszer, 1988
[Pokol Béla]
420-2-1:38/17
Long-term development of the mass communication system: Concept and alternatives, 1988
[Jakab Zoltán, Tomka Miklós]
420-2-1:38/18
Közvélemény-kutatás népesedési kérdésekről, 1987, 1988
[Pataki Judit, S. Molnár Judit]
420-2-1:38/19
Tekintélyellenesség és a tabuk ledöntése: A nyilvánosság, mint téma az egyetemi lapokban, 1988
420-2-1:38/20
Negyedéves paneljelentés az MTV 1986. II. negyedévi műsorainak fogadtatásáról, 1988
[Rosner Imre]
Archival boxes #39
420-2-1:39/1
A tömegkommunikációs rendszer hosszú távú fejlesztése: Koncepció és variánsok, 1988
420-2-1:39/2
A tömegkommunikációs rendszer hosszú távú fejlesztése: Koncepció és variánsok – összefoglaló, 1988
420-2-1:39/3
A tömegkommunikációs rendszer hosszú távú fejlesztése: Koncepció és variánsok, 1988
420-2-1:39/4
A tömegkommunikációs rendszer hosszú távú fejlesztése: Koncepció és variánsok – összefoglaló, 1988
420-2-1:39/5
A tömegkommunikációs rendszer hosszú távú fejlesztése: Koncepció és variánsok – összefoglaló, 1988
420-2-1:39/6
Az információs gazdaság kibontakozásának társadalmi, gazdasági korlátai Magyarországon, 1988
[Lendvay Judit]
420-2-1:39/7
Kábeldolgozat: Közönségmérési dilemmák egy próbavizsgálat ürügyén, 1988
[Erdősi Sándor]
420-2-1:39/8
Információáramlás Kelet- és Nyugat-Európa között, 1988
[Jakab Zoltán]
420-2-1:39/9
Közvélemény-kutatás a Magyar Posta részére, 1988
420-2-1:39/10
Módszertani dilemmák és megoldási kísérletek a szociálpolitikai közgondolkodás kutatásban, 1988
[Angelusz Iván, Nagy Lajos Géza, Tardos Róbert]
420-2-1:39/11
Tájékoztató az Informatika társadalmi hatásai című kutatásról, 1988
[Vecsenyi János]
420-2-1:39/12
Tájékoztató az Informatika társadalmi hatásai című kutatás 1988. évi eredményeiről és 1989-es terveiről, 1988
[összeállította: Kováts Ildikó, Székely Iván, Tölgyesi János, Vári Anna, Vecsenyi János]
420-2-1:39/13
Egyéni és csoportos kezdeményezések az információs technológia alkalmazásában: Gondolat a téma kutatásához, 1988
[Tölgyesi János]
420-2-1:39/14
A gazdasági és a politikai közhangulat alakulása a budapesti lakosság körében, 1988
420-2-1:39/15
A lakosság találkozása az informatikával: Javaslatok a közvélemény-kutatás kérdéseire, 1988
[Csákó Mihály, Tölgyesi János, Vecsenyi János]
420-2-1:39/16
Heti összefoglaló, 1988
[Nagy Lajos Géza]
420-2-1:39/17
A családok gazdasági alkalmazkodása 1987–88 fordulóján, 1988
[Nagy Lajos Géza]
420-2-1:39/18
A SZOT Közgazdasági és Élelmiszerpolitikai osztályának szerepe, feladatai és funkciói: Véleménykutatási összefoglaló, az 1988. április 12-én rendezett szakértői tanácskozás eredményei, 1988
420-2-1:39/19
Konfliktusok kezeléseinek módszerei stratégiai döntéseknél, 1988
[Vári Anna]
420-2-1:39/20
Vitaanyag a társadalmi, a politikai nyilvánosságról, 1988
420-2-1:39/21
Gazdaság és közgondolkodás a nyolcvanas években, 1988
[Nagy Lajos Géza, Tardos Róbert]
420-2-1:39/22
Kabaré, 1988
[Beck László]
420-2-1:39/23
Összefoglaló adatok 1987. televízióműsorainak közönségfogadtatásáról, 1988
420-2-1:39/24
Politikai vélemények rövidtávú állandósága és változékonysága: Empirikus vizsgálatsorozat a pártértekezlet idején, 1988
[Jakab Zoltán]
420-2-1:39/25
A Magyar Televízió első és második, MTV-Plusz műsorának közönségnagysága 1988. május 17–29. között, 1988
420-2-1:39/26
Adatok a regionális műsorok fogadtatásáról az 1988 első húsz hetében, 1988
420-2-1:39/27
A Magyar Televízió első és második, MTV-Plusz műsorának közönségnagysága 1988. május 17–22. között, 1988
420-2-1:39/28
Az Ifjúsági Műsorfigyelő Szolgálat jelentése az MTV-Plusz műsorainak fogadtatásáról, 1988
420-2-1:39/29
Az MTV-Plusz műsorainak fogadtatása 1988. május 17–május 22., 1988
Archival boxes #40
420-2-1:40/1
Szembenézés a munkanélküliséggel: Szociálpolitikai felfogások válaszúton, 1988
[Angelusz Iván, Nagy Lajos Géza, Tardos Róbert]
420-2-1:40/2
BAZ megye hosszú távú fejlesztési koncepciójának készítése kormányzati és megyei szinten, 1988
[Krémer Balázs, Vági Gábor, Vecsenyi János]
420-2-1:40/3
BAZ megye struktúraátalakító programja 1. tervezeti időszak I. kötet – összefoglaló, 1988
[Vecsenyi János]
420-2-1:40/4
Kinek volt plusz az MTV-Plusz? AZ MTV-Plusz közönségfogadtatása, 1988
[Gadó János, Rosner Imre]
420-2-1:40/5
Televízió és a személyiségi jog, 1988
[Hanák Katalin]
420-2-1:40/6
Struktúraváltás, konfliktuskezelés: I. kísérlet értelmező fogalmi keret kialakítására, 1988
420-2-1:40/7
A Tervezett rádió műsorstruktúrájának 1989 őszétől bevezetendő reformjaira című anyaghoz – megjegyzések, 1988
420-2-1:40/8
Gazdasági alternatívák, kollektív szabadságjogok: A budapestiek véleménye a júliusi KB-ülés témáiról, 1988
[Gombás Gábor, Karajánnisz Manolisz, Závecz Tibor]
420-2-1:40/9
Nézetek, viták a sajtótörvényről: Születéstörténet, 1988
[Beck László]
420-2-1:40/10
Nyári rádiózás '88, 1988
[Valkó Emőke]
420-2-1:40/11
A rádió-vevőkészülék ellátottság és rádiózási szokások 1988-ban, 1988
[Valkó Emőke]
420-2-1:40/12
Kommunikációs cselekvés és kölcsönös tudás, 1988
[Terestyéni Tamás]
420-2-1:40/13
A párttagság és a lakosság pártképe, 1988
[Nagy Lajos Géza]
420-2-1:40/14
Változások a rádióhallgatás szokásokban 1986–1988 között, 1988
[Lendvay Judit]
420-2-1:40/15
Egyes alternatív szervezetek spontán módon való említése a megkérdezettek százalékában, 1988
420-2-1:40/16
Közismert hazai politikusok rokonszenv pontszáma társadalmi csoportonként, 1988
420-2-1:40/17
Információs jelentés az alkotmánnyal kapcsolatos kérdésekről a gyors-vegyes vizsgálatból, 1988
[Várnai Gábor]
420-2-1:40/18
Információs jelentés az országgyűlés októberi ülésszakáról, 1988
420-2-1:40/19
A szövegelemzés perspektívái: Szempontok a társadalmi kommunikáció vizsgálatában alkalmazott szövegelemzések stratégiájához, 1988
[Terestyéni Tamás]
Archival boxes #41
420-2-1:41/1
Classics and Identity: Paper Presented at the Plenary Session of the Barcelona Conference of the IAMCR, 1988
[Szecskő Tamás]
420-2-1:41/2
Laboratory Conditions: Paper Presented at the World Academic Conference of the Seoul Olympiad, 1988
[Szecskő Tamás]
420-2-1:41/3
Magyarország-kép a nyugati sajtóban, 1988. IV. negyedév, 1988
[Dobossy Imre, Terestyéni Tamás, Tímár János]
420-2-1:41/4
Vélemények az alternatív szervezetekről, a többpártrendszer lehetőségéről és szükségességéről, 1988
420-2-1:41/5
A lakosság véleménye az információs technológiáról: Kutatási keretek és a vizsgálatok első eredményei, 1988
[Tölgyesi János]
420-2-1:41/6
Informatika a társadalmi döntésekben az adóreform bevezetésének példáján, 1988
420-2-1:41/7
Javaslat a Közalkalmazottak Szakszervezete információs rendszerének javítására, 1988
420-2-1:41/8
Magas szintű társadalmi döntések mechanizmusa az új adórendszer bevezetésének példáján, 1988
[Vári Anna, Nagy László, Oprisné Fodor Anikó]
420-2-1:41/9
Gazdasági és politikai életünk a közvélemény tükrében, 1988
[Virágh Eszter]
420-2-1:41/10
Információ, szabályozás, hatalom, 1988
[Székely Iván]
420-2-1:41/11
A fővárosi fiatalok véleménye a KISZ-ről, az alternatív ifjúsági szervezetekről, 1988
420-2-1:41/12
A tömegkommunikáció és a gyerekek, 1988
[Szilágyi Erzsébet]
420-2-1:41/13
Az osztrák televízió magyar közönsége, 1988
[Valkó Emőke]
420-2-1:41/14
Külföldi rádiók, magyar hallgatók, 1988
[Valkó Emőke]
420-2-1:41/15
Ne az én kertembe! Történelmi háttértanulmány a dorogi környezetvédelmi konfliktusról, 1988
[Vecsenyi János]
420-2-1:41/16
Miért éppen a nyilvánosság?, 1988
[Fricz Tamás]
420-2-1:41/17
Hányat ismernek a három új politikai szervezetből?, 1988
420-2-1:41/18
Hány szervezet megalakulását helyeslik?, 1988
420-2-1:41/19
A szórakozás a kontaktometria tükrében, avagy lehet-e úgy szórakozni, hogy kontaktopátiában szenvedünk, 1988
[Szilágyi Erzsébet]
420-2-1:41/20
Heti Világgazdaság (HVG) olvasók 1982 és 1988 között, 1988
[Gadó János]
420-2-1:41/21
A Heti Világgazdaság (HVG) olvasók demográfiai összetétele és tömegkommunikációs fogyasztási szokásai, 1988
[Gadó János]
420-2-1:41/22
Munkanélküliség, általános tudatosulás, változó értelmezés, 1988
420-2-1:41/23
Közvélemény-kutatás a keleti-nyugati kapcsolatokról, 1988
[Lázár Guy]
420-2-1:41/24
Kilátások, életkörülmények: A fiatalok közérzetről, 1988
420-2-1:41/25
Tömegkommunikáció Magyarországon 1987–1988, 1988
[Kováts Ildikó]
420-2-1:41/26
Argumatics: A Text Analysis Procedure for Supporting Problem Formulation, 1988
[Vári Anna]
420-2-1:41/27
Conflicting Perspectives in Multi-Stakeholder Problems: A Comparative Study, 1988
[Farago K., Oldfield A., Vári Anna]
420-2-1:41/28
Supporting Negotiations in Strategic Decisions, 1988
[Vári Anna]
420-2-1:41/29
Áttekintés a tájékoztatás hiányainak észleléséről és a nyugati rádiók hallgatásáról, 1988
420-2-1:41/30
Szóvivői tevékenység és rendszer – összehasonlító elemzés, 1988
420-2-1:41/31
Alternatív reformelképzelések, 1988
[Vári Anna, Vecsenyi János]
420-2-1:41/32
A reménytelenségtől a bizakodásig: Közvélemény-kutatás a lakosság körében a pártértekezletet megelőző hónapok hangulatáról és a pártértekezlet alatti véleményekről, 1988
[Fricz Tamás]
420-2-1:41/33
A magyarországi kapcsolathálózatok néhány sajátossága: Alapadatok és -összefüggések a kulturális-interakciós rétegződésvizsgálat első eredményeiből, 1988
[Angelusz Róbert, Tardos Róbert]
420-2-1:41/34
COCOM: Kommunikálj, mint a kőkorban!, 1988
[Jakab Zoltán]
420-2-1:41/35
Közhangulat-trendek: a prognosztizálás témájához, 1988
420-2-1:41/36
Elektronikus felhők nem létező kristálygömbben, Húsz év múlva: Egy (talán túlságosan) józan vízió, Magyar tömegkommunikáció: Hogyan is állunk manapság, Nemzetközi elterjedés: Még nem mutatkoznak igazi szabályszerűségek, 1988
[Jakab Zoltán]
420-2-1:41/37
A sorozatok az audiovizuális kultúra rendszerében, 1988
[Szilágyi Erzsébet]
420-2-1:41/38
Importhelyettesítés a csúcstechnológiában: A brazil példa, 1988
[Tölgyesi János]
420-2-1:41/39
Absztrakt társadalomképek, 1988
[Bokor Ágnes, Karajánnisz Manolisz]
420-2-1:41/40
Törekvések az új kommunikációs technikák innovatív alkalmazására: magyarországi példák, 1988
[Kováts Ildikó, Tölgyesi János]
420-2-1:41/41
Lehetőség vagy kényszer a választás?, 1988
[Erdősi Sándor]
420-2-1:41/42
A "rokonszenv-index"-ről, 1988
420-2-1:41/43
Egyéb bizalomnyilvánítási kérdések, 1988
420-2-1:41/44
A vallásosság alakulása Magyarországon: Tények, adatok, értelmezések, 1988
420-2-1:41/45
Adatok a Magyar Közvéleménykutató Intézet 1988. nyári vizsgálati eredményeiből, 1988
[Valkó Emőke]
420-2-1:41/46
Körkérdés: Húsz év múlva?, 1988
420-2-1:41/47
Összefoglalás [Közvélemény-kutatás], 1988
Archival boxes #42
420-2-1:42/1
Politikusok népszerűsége a lakóhely függvényében, 1988
420-2-1:42/2
Kik tartoznak a nemzethez? Fiatalok a magyarság ismérveiről és a határokon túli magyarokról, 1988
[Lázár Guy]
420-2-1:42/3
Non-Verbal Trends in Wedding Photographs, Hungary, 1905–1986, 1988
[Hoffmann Márta]
420-2-1:42/4
Reformközösségi hálózat, 1988
[Biro Lajos]
420-2-1:42/5
Historical Background Study on the Environmental Protection Conflict in Dorog, 1988
[Vecsenyi János]
420-2-1:42/6
Conflicting Views on the Sitting of a Hazardous Waste Incinerator: The Effect of the Degree of Risk Exposure, 1988
[Farago Klára, Vári Anna]
420-2-1:42/7
[A politikai vezetők iránti bizalom, Vélemények a lakáshelyzetről, Az új családjogi törvényről, Vélemények egészségi állapotokról], 1988
420-2-1:42/8
Megjegyzések az első változathoz: A magyar tömegkommunikáció hosszú távú fejlesztése, 1988
[Szekfü András]
420-2-1:42/9
A lengyel közvélemény a reformról 1984–1988 között, 1988
[Kováts Ildikó]
420-2-1:42/10
Összefoglalás: Helyzetértékelés és jövőkép, A politikai intézményrendszer változásáról, 1988
420-2-1:42/11
Mass Communication and Cultural Identity: a Selected Bibliography, 1988
[Böröcz József]
420-2-1:42/12
A közvélemény-kutatások 1988. IV. negyedévi összefoglalója, 1989
420-2-1:42/13
Baranya megye közvéleménye az alternatív szervezetekről, 1989
[Antal Gyula, Bunna Júlianna, Králik Ivánné, Molnár Tiborné, Sóvári Gizella]
420-2-1:42/14
A tömegkommunikációhoz kapcsolódó válaszok elemzése az Alternatív című vizsgálati anyagból, 1989
420-2-1:42/15
Vélemények a nyugati és a szocialista országok helyzetének alakulásáról: Az elmúlt hét évben végzett vizsgálatok eredményeinek összegzése, 1989
[Lázár Guy]
420-2-1:42/16
Társadalmi, politikai identitás- és konfliktustudat, 1989
[Angelusz Róbert, Tardos Róbert]
420-2-1:42/17
Tovább romlott a lakosság általános közérzete, s nagy az aggodalom, hogy mit hoz 1989, 1989
[Szurkos Mária]
420-2-1:42/18
Az "ingyencirkusz" közönsége, 1989
[Zelenay Anna]
420-2-1:42/19
Magyarország-kép a nyugati sajtóban (1989. I., II., III. és IV. negyedév), 1989
[Dobossy Imre, Terestyéni Tamás, Tímár János]
420-2-1:42/20
A Televíziós Gyermekműsorok és Gyermekfilmek VIII. Kőszegi Szemléjének eredményei, 1989
420-2-1:42/21
Vélemények az új alkotmányról: Várakozások és hiedelmek, 1989
[S. Molnár Edit]
420-2-1:42/22
Vélemények az alkotmányról, 1989
420-2-1:42/23
A politika iránti érdeklődés Magyarországon 1989 tavaszán, 1989
[Bokor Ágnes]
420-2-1:42/24
A holnap reklámja, 1989
[Nagy Zsolt]
420-2-1:42/25
Telecommunication Needs and Policies and New East-West Relationships: The Case of Hungary, 1989
420-2-1:42/26
Kik? Miből? Mennyit? A Magyar Televízió nézettsége 1989 első negyedévében, 1989
[Zelenay Anna, Oszlányi Marianne]
420-2-1:42/27
A Panel-csoport jelenti: üdvözlet a válaszadónak, 1989
[Zelenay Anna]
420-2-1:42/28
Két szék között: Motívumok egy társadalomképhez, 1989
[Böröcz József]
420-2-1:42/29
Our Wildest Dreams on the Screen Comments on Pornographic Movies, 1989
[Nagy Zsolt]
420-2-1:42/30
The Collapse of State-Sponsored Culture and the Emergence of Popular Culture in Hungary in the Late 1980s, 1989
[Nagy Zsolt]
420-2-1:42/31
Társadalmi-gazdasági fejlődésünk és a köznapi tudat, 1989, 1989
420-2-1:42/32
A környezetvédelmi problematika tükröződése a magyar újságokban és folyóiratokban, 1989
[Kováts Ildikó, Tölgyesi János]
420-2-1:42/33
Műsorról műsorra: A TV1 és TV2 kiemelt műsorainak elemzése 1989 első tíz hetének paneladatai alapján, 1989
[Zelenay Anna, Oszlányi Marianne, Nagy Zsolt]
420-2-1:42/34
A tüntetések szerepe a társadalom pluralizálódási folyamataiban -kutatási koncepció, 1989
[Gadó János, Rosner Imre, Solymosi Katalin]
420-2-1:42/35
Az 1988 júliusától 1988 decemberéig folytatott gyorsvizsgálatok mintavételi hibáiról és ezek csökkentéséről, 1989
[Fischer György]
420-2-1:42/36
A Napzárta nézettsége és nézői II. 1989. 40. és 41. műsorhétben, 1989
[Zelenay Anna]
420-2-1:42/37
A Napzárta nézettsége és nézői II. 1989. 40. és 41. műsorhétben, 1989
[Zelenay Anna]
420-2-1:42/38
Kihívás, kínálat, közönség, 1989
[Erdősi Sándor]
Archival boxes #43
420-2-1:43/1
Történelemképek és jövőképek: Ideológiai-jellegű nézetszerveződések a '80-as évek elején, 1989
[Nagy Lajos Géza]
420-2-1:43/2
[A tömegkommunikáció hosszú távú fejlesztése], 1989
[összeállította: Jakab Zoltán és Tomka Miklós, Heleszta Sándor és Szekfü András közreműködésével]
420-2-1:43/3
A Magyar Rádió negyedhetes műsora 1989. november 27–december 3. 48/I. hét, 1989
420-2-1:43/4
Kutatási javaslat a politikai kifejezések szemantikus-differenciál skálán történő vizsgálatára, 1989
[Dobossy Imre]
420-2-1:43/5
Kutatási javaslat politikai pártok és szervezetek tömegkommunikációs képének vizsgálatára, 1989
[Terestyéni Tamás]
420-2-1:43/6
Kutatási javaslat egy helyi választási kampány esettanulmányi feldolgozására, 1989
[Tímár János]
420-2-1:43/7
Information Policy, Hungary '89, 1989
420-2-1:43/8
Észrevételek az MKI: értékek és elvek című tervezethez, 1989
[S. Molnár Edit]
420-2-1:43/9
A tartalomelemző csoport tervei: Javaslat a többpártrendszerre való átállás vizsgálatára, A helyi társadalom empirikus politológiai vizsgálata, Választás – 1989/90, A helyi társadalom és a közvélemény, 1989
[Terestyéni Tamás, Dobossy Imre, Tímár János, S. Molnár Judit]
420-2-1:43/10
A magyar tömegkommunikációs piac szerkezete és a külföldi tőke belépésének kezdete az 1980-as évek második felében, 1990
420-2-1:43/11
Elmúlt egy év…: A pártorientációk stabilitása a pártprofilok kialakulásától napjainkig, 1990
420-2-1:43/12
Elektronika, családi használatban: Műholdas tévé, számítógép, videó, 1990
[Barcy Magdolna, Tölgyesi János]
420-2-1:43/13
Elégedettség és veszélyérzet, 1990
[S. Molnár Edit, Pataki Judit]
420-2-1:43/14
Telefonos közvélemény-kutatás a taxisblokád visszhangjáról, 1990
420-2-1:43/15
Nézettségi adatok a taxisblokád napjaiból, 1990
[Gadó János]
420-2-1:43/16
Választások után, 1990
[Kéri László]
420-2-1:43/17
Javaslat a funkcionális illiteráció fejlesztés-orientált kutatására Magyarországon, 1990
420-2-1:43/18
Tisztító vihar…? Közvélemény-kutatás a blokádról, 1990
420-2-1:43/19
Hét tézis a kelet-európai választások legújabb trendjeiről, 1990
[Tamás Pál]
420-2-1:43/20
Reflexiók Kéri László Választások után című írására, 1990
[Bokor Ágnes]
420-2-1:43/21
A reklám műsorkörnyezetéről, 1990
[Oszlányi Marianne]
420-2-1:43/22
Képviselők, képviselet, 1990
[Ágh Attila]
420-2-1:43/23
A megújulás válsága: Az új parlament első 60 napja, 1990
[Ágh Attila]
420-2-1:43/24
Választások előtt: Vázlatpontok a választói viselkedésről, 1990
[Ágh Attila]
420-2-1:43/25
A nézők, a pártok meg a média, 1990
[Zelenay Anna]
420-2-1:43/26
Kérdések a választások előtt: Huszonnégy hipotézis az esélyekről, 1990
[Kéri László]
420-2-1:43/27
Hány gyerek ma a sok gyerek, 1990
[S. Molnár Edit]
420-2-1:43/28
A Magyar Közvéleménykutató Intézet jelenti, 1990
[Závecz Tamás]
420-2-1:43/29
A visszakérdezések tanulságai, 1990
[Várnai Gábor]
420-2-1:43/30
Mi mennyi és miért: A választási közvélemény-kutatásról, 1990
[Levendel Ádám]
420-2-1:43/31
Lehet-e Magyarországon telefonon közvéleményt kutatni: Módszertani vizsgálat I., 1990
[Tarjányi József]
Archival boxes #44
420-2-1:44/1
Televíziós hétnegyed, azaz a Magyar Televízió nézettségének hét negyedéves összefoglaló adattára 1989. január–1990. szeptember, 1990
[Zelenay Anna vezetésével]
420-2-1:44/2
A kommunikátor, a műsorvezető hitelessége néhány non-fiction televíziós műsorban, 1990
[Forgács Tamás, Szilágyi Erzsébet]
420-2-1:44/3
Megválasztott szavak. Makroelemzés a rádió választási műsorairól, 1990
[Erdősi Sándor]
420-2-1:44/4
Public Opinion Research in Poland 1956–1989, 1990
Archival boxes #45
420-2-1:45/1
Small Scale Communication in a Global Age [1/3], 1985
420-2-1:45/2
Small Scale Communication in a Global Age [2/3], 1985
420-2-1:45/3
Small Scale Communication in a Global Age [3/3], 1985
420-2-1:45/4
[12 kézirat], 1968 - 1974
420-2-1:45/5
[14 kézirat] [1/2], 1968 - 1976
420-2-1:45/6
[14 kézirat] [2/2], 1968 - 1976
Archival boxes #46
420-2-1:46/1
[Beszélgetések Grósz Károllyal, Koroknai Zsuzsával, Hámori Csabával, Márton Annával, Huszár Istvánnal, Kende Istvánnal, Illai Mihálynéval, Pap Jánossal, Márványi Györggyel, Vincze Mátyással, Nyers Rezsővel, Berentey Györggyel, Levendel Ádámmal, Garam Józseffel, Lázár Istvánnal, Popper Péterrel] [1/3, 1985
420-2-1:46/2
[Beszélgetések Grósz Károllyal, Koroknai Zsuzsával, Hámori Csabával, Márton Annával, Huszár Istvánnal, Kende Istvánnal, Illai Mihálynéval, Pap Jánossal, Márványi Györggyel, Vincze Mátyással, Nyers Rezsővel, Berentey Györggyel, Levendel Ádámmal, Garam Józseffel, Lázár Istvánnal, Popper Péterrel] [2/3, 1985
420-2-1:46/3
[Beszélgetések Grósz Károllyal, Koroknai Zsuzsával, Hámori Csabával, Márton Annával, Huszár Istvánnal, Kende Istvánnal, Illai Mihálynéval, Pap Jánossal, Márványi Györggyel, Vincze Mátyással, Nyers Rezsővel, Berentey Györggyel, Levendel Ádámmal, Garam Józseffel, Lázár Istvánnal, Popper Péterrel] [3/3, 1985
Archival boxes #47
420-2-1:47/1
"Ideológia..." [1/4], 1980
[Tomka, Garai László, S. Molnár, Gazdag, Ficzk Tamás, Vajda Zsuzsa, Csepeli György, Schiffer Péter, Szabó Márton, Szabó Ildikó, Bőhm Antal, Harcsa István, Kulcsár Rózsa, Zeley László, Kovách Imre, Sajó A., Baranyai István, Salamin Pálné, Boros László, Kéri László, Pál László]
420-2-1:47/2
"Ideológia..." [2/4], 1980
[Tomka, Garai László, S. Molnár, Gazdag, Ficzk Tamás, Vajda Zsuzsa, Csepeli György, Schiffer Péter, Szabó Márton, Szabó Ildikó, Bőhm Antal, Harcsa István, Kulcsár Rózsa, Zeley László, Kovách Imre, Sajó A., Baranyai István, Salamin Pálné, Boros László, Kéri László, Pál László]
420-2-1:47/3
"Ideológia..." [3/4], 1980
[Tomka, Garai László, S. Molnár, Gazdag, Ficzk Tamás, Vajda Zsuzsa, Csepeli György, Schiffer Péter, Szabó Márton, Szabó Ildikó, Bőhm Antal, Harcsa István, Kulcsár Rózsa, Zeley László, Kovách Imre, Sajó A., Baranyai István, Salamin Pálné, Boros László, Kéri László, Pál László]
420-2-1:47/4
"Ideológia..." [4/4], 1980
[Tomka, Garai László, S. Molnár, Gazdag, Ficzk Tamás, Vajda Zsuzsa, Csepeli György, Schiffer Péter, Szabó Márton, Szabó Ildikó, Bőhm Antal, Harcsa István, Kulcsár Rózsa, Zeley László, Kovách Imre, Sajó A., Baranyai István, Salamin Pálné, Boros László, Kéri László, Pál László]
Archival boxes #48
420-2-1:48/1
TKI/MKI Dokumentumjegyzék, 1970 - 1990
[D1-D4999 és D5000-8499]
Archival boxes #49
420-2-1:49/1
Repertóriumok, 1969 - 1990
[A repertóriumok magukba foglalják nem csak nyilvánosság számára korlátozottan elérhető MKI/TK kiadványokat, hanem a bizalmas jelentéseket is.]