HU OSA 344-0-1 Documentary and Propaganda Films of the Workers' Militia

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 344-0-1
Title
Documentary and Propaganda Films of the Workers' Militia
Date(s)
1958 - 1989
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
18 VHS PAL, 0.45 linear meters
7 SVHS PAL, 0.17 linear meters

Context

Archival history
The Hungarian Military History Archive inherited the film collection of the Hungarian Workers Militia. In exchange for a complete set of VHS copies the Open Society Archives transformatted these films from celluloid and U-matic onto Beta and VHS.

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
Over 170 documentary and propaganda films; also news, training, cultural and sports programs relating to the history of the Hungarian Workers Militia.
Some of the highlights of this acquisition include an interview with János Kádár (1984); a program about "The 25th Anniversary of the Workers' Militia" (1982); a German documentary about the East-German Workers' Militia ("We, the Fighting Comrades", 1975) and a report about the every-day lives of the workers' militia members in Százhalombatta "Base on the Danube" (1977).
Accruals

Not Expected

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
Unknown
Conditions governing reproduction
Copyrights are held by the Hungarian Military History Archive
Languages
German, Hungarian, Russian, Spanish; Castilian

Description Control

Archivist's note
Processed by Attila Balázsi and Miklós Tamási April, 2001.
Call Number Description
VHS PAL #1
344-0-1:1/1
Unit of Excellence
Kiváló egység
Workers' Militia unit in Törökszentmiklós. March of the Workers' Militia unit Kilián György. Shopfloor of the Agricultural Machinery Factory, reception of Sándor Borbély, ceremony. The Törökszentmiklós unit of the Workers' Militia receiving the Unit of Excellence Award. First Secretary of the Szolnok County organization of the Hungarian Socialist Workers' Party Károly Majoros. Training, defense practice, boot camp, brief introduction of members of the unit.
Törökszentmiklós, munkásőr zászlóalj. A Kilián György munkásőr zászlóalj menetelése. A Mezőgazdasági Gépgyár üzemcsarnoka, Borbély Sándor fogadása, ünnepi gyűlés. Munkásőrség kiváló egysége cím elnyerése. Törökszentmiklósi egység, kitüntetések átadása, Majoros Károly, az MSZMP Szolnok megyei pártbizottsága első titkára. Kiképzés, objektumok védelmi gyakorlat, kiképzőbázis, rövid munkásőr portrék az egységből.
Hungarian language, Date of production: 1983, Duration: 18 min. 37 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003061
344-0-1:1/2
The 39th Anniversary of the Liberation of Bonyhád
Bonyhád felszabadulásának 39. évfordulója
Inauguration of the headquarters building of the Hungarian National Defense Alliance in Bonyhád. Celebratory program given by Primary School 2 in Bonyhád. Pioneers" uniform, zither band. The tasks of the Hungarian National Defense Alliance, training.
A Magyar Honvédelmi Szövetség MHSZ székházának avatása, Bonyhád. A Bonyhádi II. számú Általános Iskola ünnepi műsora. Úttörő egyenruha, citerazenekar. Az MHSZ feladatai, a honvédelmi oktatás.
Hungarian language, Date of production: 1983, Duration: 19 min. 39 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003061
344-0-1:1/3
Off-Road Vehicle Show
Terepjáró-bemutató
Presenting the off-road vehicle ARO 1003.
Az ARO-10.03 terepjáró kistehergépkocsi bemutatása.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 7 min. 1 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003061
344-0-1:1/4
Readiness
Készenlét
Readiness 1984. Inspection drill in county Zala. State of readiness, peaceful drill. County commander Gyula Tóth. Alert, mobilization, collective. Sándor Borbély at the drill. Press conference of the National Workers’ Militia. Final event of the drill Readiness ’84 in Zalaegerszeg. Speech by the first secretary of the Zala County Committee of the Hungarian Socialist Workers’ Party Gyula Varga. Handing out awards.
Készenlét 1984 szemlegyakorlat Zala megye. Készenléti állapot, békés gyakorlat. Tóth Gyula megyei parancsnok. Riasztás, mozgósítás, kollektíva. Borbély Sándor a szemlegyakorlaton. Országos munkásőr sajtótájékoztató. A Készenlét '84 szemlegyakorlat záróeseménye, Zalaegerszeg. Varga Gyula, az MSZMP Zala Megyei Bizottsága első titkára beszéde, kitüntetések átadása.
Hungarian language, Date of production: 1984, Duration: 20 min. 5 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003061
344-0-1:1/5
Deputy First Secretary of the Hungarian Socialist Workers’ Party Károly Németh Visits the Workers' Militia in Fót.
Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese látogatása Fóton
Deputy First Secretary of the Hungarian Socialist Workers’ Party Károly Németh visits the Workers' Militia in Fót. Introduction of the staff of the Central Logistics Command. Weapon repair unit. Visiting the printshop, gifts for comrade Németh. Gellért Hill, the new national headquarters of the Workers' Militia. Sándor Borbély’s appraisal of the achievements of the Workers' Militia over the year.
Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese látogatása Fóton a munkásőrségnél. A központi ellátó parancsnokság, a KEP munkatársainak bemutatása. Fegyverjavító részleg. Nyomdaüzem megtekintése, ajándékok Németh elvtársnak. Gellérthegy, a Munkásőrség új, országos parancsnoksága. Borbély Sándor értékelése a munkásőrség éves munkájáról.
Hungarian language, Date of production: 1985, Duration: 12 min. 38 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003061
344-0-1:1/6
Receiving Guests from Czechoslovakia
Csehszlovák vendégeket fogadtunk
Commander of the Czechosloval People’s Militia Miroslav Novak and commander of the Bratislava City Militia Pavel Kurcik. Sándor Borbély. Kissing each other on the cheek at the Ferihegy airport and the National Headquarters of the Workers’ Militia. Discussion, conference, presenting weapons.
Miroslav Novak, a csehszlovákiai népi milícia törzsparancsnoka és Pavel Kurcsik, a bratislavai városi milícia parancsnoka. Borbély Sándor. Csókváltás a Ferihegyi repülőtéren és a Munkásőrség Országos Parancsnokságán. Megbeszélés, konferencia fegyverek bemutatása.
Hungarian language, Date of production: 1983, Duration: 4 min. 22 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003061
344-0-1:1/7
Our Guest, the President of Council of Ministers
Vendégünk: a kormányfő
György Lázár visits the National Headquarters of the Workers’ Militia at 25 Arany János, Budapest. Sándor Borbély, Győző Kelemen, Béla Fehér, Károly Fövényesi, Tibor Baranyai. Handing over gifts. Visit of the Workers’ Militia Officer School. Assembly of the Workers’ Militia unit Kilián György in the Vasas stadium in Fáy utca. March in with the troop flag. Speech by József Kanács. New members taking the oath. Speech by György Lázár.
A Munkásőrség Országos Parancsnoksága, Arany János utca 25. Lázár György látogatása. Borbély Sándor, Kelemen Győző, Fehér Béla, Fövényesi Károly, Baranyai Tibor. Ajándékok átadása. Látogatás a Munkásőr Parancsnoki Iskolában. A Kilián György munkásőregység gyűlése, Fáy utca, Vasas Sportcsarnok. Csapatzászló bevonulás. Kanász József beszéde. Munkásőr eskütétel. Lázár György beszéde.
Hungarian language, Date of production: 1984, Duration: 23 min. 55 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003061
344-0-1:1/8
Delegation from the GDR
NDK-küldöttség
The National Headquarters of the Workers' Militia. Sándor Borbély receives the major-general of the State Security Minister of the German Democratic Republic Fritz Renckwitz.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága. Borbély Sándor fogadja a Német Demokratikus Köztársaság NDK Állambiztonsági Minisztériumának vezérőrnagyát. Fritz Renckwitz.
Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 9 min.
Digital version available | HU_OSA_00003061
344-0-1:1/9
János Kádár's Visit at the Headquarters of the Workers' Militia
Kádár János látogatása a Munkásőrség Országos Parancsnokságán
Sándor Borbély receives János Kádár in the headquarters of the Workers' Militia in Somlói Road.Discussion in the meeting hall. Conversations in the corridor. A memory plaque is given to comrade János Kádár.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága, Somlói út. Borbély Sándor fogadja Kádár Jánost. Megbeszélés a tanácsteremben. Folyosói beszélgetések. Emlékplakett Kádár János elvtársnak.
Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 8 min. 16 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003061
344-0-1:1/10
Day of the Hungarian Press
A magyar sajtó napja
Sándor Borbély hands over awards and honorary certificates and awards in the headquarters of the Workers' Militia. Awardees include Béla Győri, László Murányi. Welcome speech by Jenő Németh. Celebratory show and singing.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága, Díszoklevelek és kitüntetések adományozása, Borbély Sándor. A kitüntetettek között Győri Béla, Murányi László. Németh Jenő ünnepi köszöntője. Ünnepi műsor, ének.
1986, Duration: 16 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003061
VHS PAL #2
344-0-1:2/1
National Conference of Physicians of the Workers' Militia
Munkásőrorvosok országos tanácskozása
Big hall of the headquarters of the Workers' Militia. First national conference of physicians of the Workers' Militia. Welcome speech by Gyula Bartha. Keynote speech by Dr. Mihály Hrabovszky. Contribution by László Kovács from county Zala, László Miltényi from county Hajdú, Zita Guóth from county Fejér, Minister of Health László Medve , Kálmán Sonkoly from county Békés. Award ceremony.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága, nagyterem. Munkásőrorvosok első országos tanácskozása. Bartha Gyula köszöntője. Dr. Hrabovszky Mihály vitaindítója. Hozzászólások: Kovács László Zala megye, Miltényi László Hajdú megye, Guóth Zita Fejér megye, Medve László egészségügyi miniszter, Sonkoly Kálmán Békés megye. Kitüntetések átadása.
Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 20 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003062
344-0-1:2/2
Workers' Militia of the Hungarian Optical Works
A Magyar Optikai Művek munkásőrei
Hungarian Optical Works in Csörsz Street. Explaining the workflow. Director András Balogh, workplace party secretary Ernő Szita, human resources director Árpád Nagy report to Workers' Militia commanders Gyula Bartha and Dezső Forró. The new Workers' Militia base.
Magyar Optikai Művek MOM Csösz utca. Munkafolyamatok ismertetése. Balogh András vezérigazgató, Szita Ernő vállalati párttitkár és Nagy Árpád személyzeti igazgató tájékoztatja Bartha Gyula és Forró Dezső munkásőrparancsnokokat. Az új munkásőr bázis.
Hungarian language, Date of production: 1975, Duration: 9 min. 16 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003062
344-0-1:2/3
Earthquake in Berhida
Földrengés Berhidán
Hungarian Movie Newsreel 1985/44. Appear István Balogh pastor of the Calvinist church in Füle, Imre Szabó director of the State Insurance Company, Ede Bisztricsány from the Hungarian Academy of Sciences. Damages, restoration, reportage from Berhida. Reconstruction by volunteers.
Magyar Filmhíradó 1985/44. Megszólalók: Balogh István lelkész Fülei Református Templom, Szabó Imre Állami Biztosító ügyvezető igazgató, Bisztricsány Ede MTA. Károk, helyreállítás, riport Berhidáról. Újjáépítés, társadalmi munka.
Hungarian language, Date of production: 1985, Duration: 10 min. 26 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003062
344-0-1:2/4
Award Ceremony of the Competition Careers and Turning Points
Az Életutak, sorsfordulók pályázat eredményhirdetése
Announcement of the winners of the competition Careers and Turning Points, award ceremony. Evaluation of submissions. Central Committee staff of the Hungarian Socialist Worker's Party János Havai, deputy chief commander of the Workers' Militia Gyula Barta, chief commander of the Workers' Militia Sándor Borbély. Toasts, handshakes, telling memories, weeping.
Az Életutak, sorsfordulók pályázat eredményhirdetése, díjkiosztó ünnepség. Pályamunkák értékelése. Havai János, az MSZMP KB munkatársa, Barta Gyula, országos parancsnok helyettes, Borbély Sándor országos parancsnok. Koccintás, kézfogások, visszaemlékezések, sírdogálás.
Hungarian language, Date of production: 1984, Duration: 29 min. 12 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003062
344-0-1:2/5
Drill of the Workers' Militia in Budapest
Munkásőrgyakorlat Budapesten
The District 21 unit of the Workers' Militia. Concentrated training in the Pilis mountain. Practicing checking IDs and escorting. Preparing for modern self-defense fighting, warming up, training, close quarter combat. Dr. Géza Bodor. Weapons room. Staff of the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party Antal Ernst. Camp fire, cooking.
Budapesti XXI. kerületi munkásőregység, 3. század. Koncentrált kiképzés a Pilisben. Igazoltatás, bekísérés gyakorlása. Felkészülés a korszerű önvédelmi harcra, bemelegítés, kiképzés, közelharc. Dr. Bodor Géza. Fegyverszoba. Ernst Antal az MSZMP KB munkatársa. Tábortűz, szalonnasütés.
Hungarian language, Date of production: 1975, Duration: 18 min. 6 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003062
344-0-1:2/6
Training Camp in Nagybajom
Nagybajomi kiképzőtábor
Volunteers work to turn the tent camp into a comfortable training base. Modern range, shooting with live ammunition. Patriotic military defense education for students. Presenting the base at Badacsonytomaj.
Sátortáborból komfortos kiképzőbázis társadalmi munkában. Éleslövészet, korszerű lőtér. Hazafias honvédelmi nevelés diákoknak. A badacsonytomaji bázis bemutatása.
Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 3 min. 55 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003062
344-0-1:2/7
Pictures of the Ogaden War
Riport az ogadeni háborúból
The Ethiopian-Somali war in 1977 and 1978. Dry river bed, tanks, searching mines, wounded, dead. Soldiers from Cuba. Opening and closing credits are missing.
Az 1977-1978-as etióp-szomáli háború. Riport. Kiszáradt folyómeder, tankok, aknakeresés, sebesültek, halottak. Kubai katonák. Eleje vége főcím hiányzik, befejezetlen.
Hungarian language, Date of production: 1978, Duration: 10 min. 14 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003062
344-0-1:2/8
Military Parade 1985
Jubileumi díszszemle 1985
The parade is to commemorate the 40th anniversary of the liberation of Hungary from under German occupation in 1945. Dózsa György Road, Heroes' Square, János Kádár, György Lázár, György Aczél on the tribune. Music, salutes, historical flags. Battalion of honor of the Workers' Militia. Speech by minister of defense István Oláh. Parade of the People's Army. János Kádár greets the unit commanders. Award ceremony at the lunch for the Workers' Militia battalion of honor headed by national commander Sándor Borbély.
1985. április 4. A fegyveres erők jubileumi díszszemléje. Dózsa György út, Hősök tere, dísztribün, Kádár János, Lázár Görgy, Aczél György. Szózat, katonai tiszteletadás, történelmi zászlók. Munkásőr díszzászlóalj. Oláh István honvédelmi miniszter ünnepi beszéde. A néphadsereg egységeinek felvonulása. Kádár János köszönti a díszegységek parancsnokait, gratulációk. A Díszszemle Kiváló Alegység cím és díszserleg adományozása a munkásőr zászlóaljnak adott ünnepi ebéden, Borbély Sándor országos parancsnok.
Hungarian language, Date of production: 1985, Duration: 20 min. 15 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003062
344-0-1:2/9
Ramstein Air Base
Ramstein légitámaszpont
The American Air Force base in Ramstein, Germany. Fighter plane show, ME 108, Mirage, Red Arrows.
Ramstein, az amerikai légierő támaszpontja Németországban. Katonai légi támaszpont. Vadászrepülőgépek bemutatója, repülőshow, ME 108, Mirage, Red Arrows.
Hungarian language, Date of production: 1985, Duration: 26 min. 33 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003062
344-0-1:2/10
World Aerobatics Championships
Műrepülő világbajnokság
12nd aerobatics world championship of engine powered planes in Békéscsaba. Competitors, practices. The Hungarian team is made up of László Tóth, András Molnár, József Balatoni, Péter Besenyei, Tibor Pászti.
XII. motoros Műrepülő világbajnokság, Békéscsaba. Gyakorlatok, versenyzők. A magyar csapat: Tóth László, Molnár András, Balatoni József, Besenyei Péter, Pászti Tibor.
Hungarian language, Date of production: 1984, Duration: 14 min. 31 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003062
VHS PAL #3
344-0-1:3/1
The 30th Anniversary of the Hungarian Socialist Workers' Party
A Magyar Szocialista Munkáspárt három évtizede
The three decades of the Hungarian Socialist Workers' Party. Compiled by the staff of the movie newsreel and Reflektor Publishing house. Archival newsreel footage. Setting up the Revolutionary Workers'-Peasants' Government of Hungary, reorganization of the party, elements of restructuring, birth of the Workers' Militia, achievements of Socialist building, episodes, memories. The Hungarian Soviet Republic, Béla Kun, János Kádár about the Hungarian Soviet Republic, World War II, delivery of potatoes to Budapest, Soviet aid, prisoners of war, Mátyás Rákosi, János Kádár's radio speech in 1956. May 1, 1957. Josip Broz Tito visits Dunaújváros. János Kádár's meeting with Mikhail Gorbachev, international press coverage.
A Magyar Szocialista Munkáspárt MSZMP három évtizede. Készítették a Magyar Filmhíradó és a Reflektor Kiadó munkatársai. Összeállítás. archív híradófelvételek. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány létrehozása, a párt újjászervezése, újjáalakításának elemei, a munkásőrség megszületése, a szocialista építés vívmányai, epizódok, visszaemlékezések. Tanácsköztársaság, Kun Béla, Kádár János a Magyar Tanácsköztársaságról, II. világháború, krumplivonatok, szovjet segély, hadifoglyok, Rákosi Mátyás, Kádár János rádióbeszéde 1956, 1957. május 1., Josip Broz Tito Dunaújvárosban, KádárJános és Mihail Gorbacsov találkozója, a nemzetközi sajtó értékelése.
Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 20 min. 4 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003063
344-0-1:3/2
First Aid Training
Elsősegélynyújtás oktatása
Members of the Workers' Militia practice giving first aid. Recovery position, mouth-to-mouth resuscitation, stopping bleeding. Sound is missing.
Munkásőrök elsősegélynyújtás gyakorlat közben. Stabil oldalfekvés, lélegeztetés szájból szájba, vérzéscsillapítás. Nincs hang.
Silent language, Date of production: 1987, Duration: 9 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003063
344-0-1:3/3
The 25th Anniversary of the Workers' Militia
A munkásőrség megalapításának 25. évfordulója
Headquarters of the Workers' Militia at 25 Arany János Street. Sándor Borbély and his guest First Secretary of the Hungarian Socialist Workers' Party János Kádár. Remembering the foundation of the Workers' Militia 25 years before. Archival footage, first units in 1957, taking the oath. Work and special events. Defense. guarding facilities, drill, training, camp, field kitchen.
Munkásőrség Országos Parancsnokság székháza, Arany János utca 25. Borbély Sándor és vendége, Kádár János. Emlékezés a munkásőrség megalapításának 25. évfordulóján. Archív felvételek, összeállítás, a munkásőrség megalakulása 1957, első munkásőr egységek, munkásőr eskütétel. Építőmunka és rendkívüli események. Elhárítás, objektum védelem, szemlegyakorlat, kiképzés, tábori foglalkozás, gulyáságyú.
Hungarian language, Date of production: 1982, Duration: 15 min. 24 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003063
344-0-1:3/4
Workers' Militia Show in Zánka
Munkásőr bemutató Zánkán
The Pioneers' camp in Zánka. Members of the Workers' Militia give the children a military training.
Zánkai Úttörőtábor, munkásőrök honvédelmi oktatást tartanak a táborozó gyerekeknek.
Hungarian language, Date of production: 1975, Duration: 1 min. 6 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003063
344-0-1:3/5
György Lázár's Visits the Workers' Militia
Látogatók a munkásőrségnél
Head of Council of Ministers György Lázár's visit at the national headquarters of the Workers' Militia. Lázár reviews the technical and military equipment of the Workers' Militia. Bertalan Farkas visits the headquarters of the Workers' Militia and autographs his photographs. Happy group photo with Sándor Borbély and Workers' Militia girls and women.
Munkásőrség Országos Parancsnokság, Lázár György látogatása. Lázár György megtekinti a munkásőrség technikai és hadifelszerelését. Farkas Bertalan látogatása, dedikálás. Munkássőrlányok és asszonyok, vidám csoportkép Borbély Sándorral.
Hungarian language, Date of air: 1984, Duration: 2 min. 31 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003063
344-0-1:3/6
Armed Forces Parade 1985
Jubileumi díszszemle 1985
Anniversary parade of the armed forces April 4. Dózsa György Road, Heros' Square. Military salute, historical flags. The battalion of honor of the Workers' Militia. János Kádár greats and congratulates the commanders of the units of honor. Taking the oath. Ceremonial handing over of arms. Performance of the choir of the Workers' Militia.
A fegyveres erők jubileumi díszszemléje április 4-én. Dózsa György út, Hősök tere. Katonai tiszteletadás, történelmi zászlók. Munkásőr díszzászlóalj. Kádár János köszönti a díszegységek parancsnokait, gratulációk. Eskütétel. Ünnepélyes fegyverátadás. Munkásőr kórus.
Hungarian language, Date of air: 1985, Duration: 6 min. 4 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003063
344-0-1:3/7
Third National Meeting of Workers' Militia Commanders
Munkásőrparancsnokok III. országos tanácskozása
The new building of the headquarters of the Workers' Militia on Somlói Road, Gellért Hill. Third national meeting of Workers' Militia commanders, May 17, 1986. Károly Grósz and Ernő Lakatos serve in the presidium. Contributions. Tamás Szegő on political education work. Károly Grósz' speech, greetings from János Kádár. Interview with Károly Grósz about the role of the Workers' Militia. György Bender, professor at Orthopedic Clinic. Graphic artist László Sós. Commander's briefing by Sándor Borbély.
A Munkásőrség Országos Parancsnokságának új épülete, Gellért-hegy, Somlói út. Munkásőrparancsnokok III. országos tanácskozása, 1986. május 17. Az elnökségében Grósz Károly és Lakatos Ernő. Felszólalások. Szegő Tamás a politikai nevelőmunkáról. Grósz Károly felszólalása, Kádár János üdvözlete. Grósz Károly interjú a munkásőrség szerepéről. Bender György, az Ortopéd Klinika professzora. Sós László grafikus. Parancsnoki összefoglaló, Borbély Sándor.
Hungarian language, Date of air: 1986, Duration: 54 min. 3 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003063
344-0-1:3/8
Military Drill and Show of the Workers' Militia
Szemlegyakorlat
Workers' Militia military drill and show code name Galga 1986 in Pest County. Alleged and fictive military threat, NATO agents in the woods, mercenaries, special unit, alarm, guarding facilities, close quarter combat. Evaluation by György Nagy. Parade. Produced by the Workers' Militia video studio, directed by László Bokor.
Pest megyei munkásőrök Galga 1986 fedőnevű hadgyakorlata és hadi bemutatója. Feltételezett és elképzelt katonai veszélyhelyzet: Nato ügynökök az erdőben, felbérelt zsoldosok, kommandó csoport, éles helyzet, riadó, objektumőrzés, közelharc. Nagy György értékelő beszéde. Díszmenet. Készült a Munkásőrség videostúdiójában, rendező Bokor László.
Hungarian language, Date of air: 1986, Duration: 13 min. 2 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003063
344-0-1:3/9
U.S. Marines
Amerikai tengerészgyalogosok
A film on the history of the American marine corps. The invasion in Grenada. The 1950s. The Korean war. Guatemala, 1954. Lebanon, 1958. Dominica, 1965. Vietnam, 1964-1973. Training camps, training.
Az Amerikai Egyesült Államok Tengerészgyalogsága, összeállítás. A grenadai invázió. Az 1950-es évek. Koreai háború. 1954 Guatemala. 1958 Libanon. 1965 Dominika. 1964-1973 Vietnám. Kiképzőtábor, kiképzés.
Hungarian language, Date of production: 1983, Duration: 15 min. 45 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003063
344-0-1:3/10
Workers' Militia Military Drill and Show
Munkásőrgyakorlat
Workers' Militia military drill and show code name Galga 1986 in Pest County.
Munkásőr szakaszgyakorlat. Pest megyei munkásőrök Galga ’86 fedőnevű szemlegyakorlata.
Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 44 min. 24 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003063
VHS PAL #4
344-0-1:4/1
The Abelovszky Family
Abelovszkyék...
Story of three generations in the service of the Hungarian Workers' Militia since the 1900s. László, József and György Abelovszky. Labor movement, organizing the party, Workers' Militia. Compiled by Studi M based on the memoirs of József Abelovszky, excerpts from letters, interviews and István Gyökér's collection of post cards from Dunaföldvár, New York, Moscow, Buenos Aires.
Három generációs munkásőr-család története az 1900-as évektől. Abelovszky László, Abelovszky József és Abelovszky György. Munkásmozgalom, pártszervezés, munkásőrség. Abelovszky József visszaemlékezései, levélrészletek, interjúk és Gyökér István képeslap gyűjteménye alapján összeállította a Studió M. Dunaföldvár, New York, Moszkva, Buenos Aires.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 47 min. 43 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003064
344-0-1:4/2
Wearing Steel Blue
Acélszürkében
Images from 1956. The history of the Hungarian Workers' Militia. Interview with Károly Grósz, First Secretary of the Central Committee, about its role and mandate in the changing world. Attacks on the Workers' Militia. The tasks of the Workers' Militia. Militiamen on strike. Reports by Árpád Bánki.
1956 képei. A munkásőrség megalakulása, archív felvételek. Grósz Károly a munkásőrség feladatairól, megítéléséről. A munkásőrség elleni támadások. A munkásőrség feladatköre. Sztrájkoló munkásőrök. Bánki Árpád riportjai.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 16 min. 8 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003064
344-0-1:4/3
In the Service of Politics. Second National Meeting of Workers' Militia Commanders
A Politika szolgálatában. Munkásőrparancsnokok II. országos tanácskozása
Video report about the second national meeting of Workers' Militia Commanders. The Csepel Iron Works. Opening speech by colonel Gyula Barta. Speech by Sándor Borbély. Contributions by Sándor Farkas Ivánné Lelkes, Dr József Hajnal from the medical school of the Pécs University, Boldizsár Lengyel, the director of the Szigliget theater, Lajos Bonta, Dezső Terbe, László Fiák, the CEO of the Hungarian Ball Bearing Works, János Szlovák. Speech by secretary of the Central Committee Károly Németh. Interview with Károly Németh. Cintributions by László Horváth, member of the Central Committee of the Communist Youth Organization, György Vaczó, chief radiologist, Gyula Tóth, Cecília Szunyi, János Venczel, miner István Mészáros, Hero of Socialist Work, László Varga, sculptor György Várhelyi.
Videojegyzet a munkásőrparancsnokok II. országos tanácskozásáról. Csepel Vas- és Fémművek. Barta Gyula ezredes megnyitója. Borbély Sándor beszéde. Hozzászólások: Farkas Sándor, Lelkes Ivánné, Dr. Hajnal József Pécsi Orvostudományi Egyetem, Lengyel Boldizsár, a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója, Bonta Lajos, Terbe Dezső, Fiák László, a Magyar Gördülőcsapágy Művek vezérigazgatója, Szlovák János, Németh Károly, a Központi Bizottság titkára beszéde. Németh Károly interjú. Hozzászólások folytatása: Horváth László KISZ KB, Dr. Vaczó György röntgenfőorvos, Tóth Gyula, Szunyi Cecília, Venczel János, Mészáros István bányász, a Szocialista Munka Hőse, Varga László, Várhelyi György szobrászművész.
Hungarian language, Date of production: 1983, Duration: 38 min. 49 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003064
344-0-1:4/4
Vá-Ba-Ba
Vá-Ba-Ba
Computer controlled shooting range. The video is produced by the Video Studio of the Workers' Militia, directed by Sándor Barcs.
Készült a Munkásőrség Videóstúdiójában, rendezte Barcs Sándor. Alacsony feszültséggel működő programvezérelt elektronikus lőtérrendszer bemutatása.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 5 min. 37 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003064
344-0-1:4/5
Vá-Ba-Ba
Vá-Ba-Ba
Russian version of HU OSA 344-0-1:4/4.
Computer controlled shooting range. The video is produced by the Video Studio of the Workers' Militia, directed by Sándor Barcs.
Készült a Munkásőrség Videóstúdiójában, rendezte Barcs Sándor. Alacsony feszültséggel működő programvezérelt elektronikus lőtérrendszer ismertetése.
Russian language, Date of production: 1988, Duration: 5 min. 38 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003064
344-0-1:4/6
Vá-Ba-Ba
Vá-Ba-Ba
English version of HU OSA 344-0-1:4/4.
Electronically controlled shooting range. The video is produced by the Video Studio of the Workers' Militia, directed by Sándor Barcs.
Készült a Munkásőrség Videóstúdiójában, rendezte Barcs Sándor. Alacsony feszültséggel működő programvezérelt elektronikus lőtérrendszer bemutatása.
English language, Date of production: 1988, Duration: 5 min. 39 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003064
344-0-1:4/7
The Bridge of Memories
Emlékek hídja
The history of the Workers' Militia. Kossuth Prize winner sculptor Zoltán Olcsai-Kiss, Pantheon of the Workers' Movement, photos by Tamás Fényes, Emil Madarász. Archival footage, events in 1956, Köztársaság Square, removing red stars, burning red flags, Corvin Alley, new militia to defend the workers' state, establishing the Workers' Militia, Lajos Halas, János Kádár's speech May 1, 1957. Division of labor among armed forces, tools of outlaw warfare, School for Workers' Militia Officers, every day efforts of militiamen in production, research, creation. Training, flood control, catching criminals. The choir of the Workers' Militia and György Aczél at L'Unita festival in Naples. Anniversary award ceremony.
A munkásőrség története, készítette a MAFILM munkásőr kollektívája, rendező Bokor László. Olcsai-Kiss Zoltán Kossuth-díjas szobrász, Munkásmozgalmi Panteon, Fényes Tamás fotói, Madarász Emil. Archív képsorok, 1956-os események, Köztársaság tér, vörös csillagok leverése, vörös zászlók égetése, Corvin köz, új karhatalom a munkáshatalom védelméért, munkásőrség megalakulása, Halas Lajos, Kádár János beszéde 1957. május 1. A fegyveres erők közötti munkamegosztás, a törvényen kívüli hadviselés eszköztára, Munkásőr Parancsnoki Iskola, a munkásőrök hétköznapi helytállása a termelésben, a kutató-, alkotó munkában, kiképzések, árvízvédelem, munkásőrök a bűnüldözésben. A Munkásőrség kórusa és Aczél György Nápolyban a L’Unita fesztiválon. Jubileumi kitüntetések átadása.
Hungarian language, Date of production: 1976, Duration: 49 min. 8 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003064
VHS PAL #5
344-0-1:5/1
Sándor Borbély in Nicaragua
Borbély Sándor Nicaraguában
The leader of the Hungarian Workers' Militia decorates the members of the Nicaraguan delegation with medals. 25th anniversary of the Sandinista National Liberation Front, reception, ceremony. National anthems, speeches, Sándor Borbély, Hugo Torres.
A Sandinista Nemzeti Felszabadítási Front megalakulásának (FSLN) 25. évfordulója, ünnepség, fogadás. Himnuszok, ünnepi beszédek, Borbély Sándor, Hugo Torres. Kitüntetések átadása.
Hungarian language, Date of production: 1986-11-08, Duration: 34 min. 7 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003065
344-0-1:5/2
János Kádár's Visit at the Headquarters of the Workers' Militia
Kádár János látogatása a Munkásőrség Országos Parancsnokságán
Headquarters of the Workers' Militia on Somlói Road. Sándor Borbély receives János Kádár. Meeting, images from the corridor.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága, Somlói út. Borbély Sándor fogadja Kádár Jánost. Megbeszélés. Folyosói képek.
Hungarian language, Date of production: 1986-12-18, Duration: 5 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003065
344-0-1:5/3
Interview with Károly Grósz
Grósz Károly interjú
Interview with Károly Grósz about the role of the Workers' Militia on the occasion of the 3rd National Meeting of Workers§ Militia Commanders. Work done for the community. Interviewer is Árpád Bánki.
A munkásőrség szerepének értékelése a Munkásőrparancsnokok III. országos tanácskozása alkalmából. A közösségért végzett munka. Riporter Bánki Árpád.
Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 12 min. 33 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003065
344-0-1:5/4
On the Wings of Friendship
A barátság szárnyán
Video report by Gábor Edelényi and Jenő Kovács. Delegation of the Wokers' Militia at the Ferihegy airport. Flying to Moscow to attend the anniversary celebration of the October Revolution of 1917. Hotel Kozmos, monument of astronauts, exhibition on the achievements of the people's economy, sightseeing including Avenue Peace, Comecom palace, Hotel Ukraina, horse statue of Kutuzov, Kremlin, Red Square, paying respects, Lenin's Mausoleum. Presenting the district Kuibishev, celebratory rally, speech by Lajos Borzák, children's performance, reception, Eskimo and Chukchi dance ensemble. Parade on Red Square. Gala dinner, music show.
Edelényi Gábor és Kovács Jenő videóbeszámolója. Munkásőrök delegációja a Ferihegy Nemzetközi Repülőtéren. Utazás Moszkvába az 1917-es októberi orosz forradalom (nagy októberi szocialista forradalom, NOSZF) jubileumára. Jutalomutazás. Fontosabb epizódok, ünnepi pillanatok. Kozmosz szálloda, űrhajós emlékmű, Népgazdasági Eredmények Kiállítása (VDNH). Városnézés. Béke sugárút, KGST palota, Hotel Ukrajna, Kutuzov lovasszobra, Kreml, Vörös tér, koszorúzás, Lenin-mauzóleum. Kujbisev kerület bemutatása, tájékoztató. Ünnepi nagygyűlés, Borzák Lajos felszólalása, gyermekek műsora, ünnepi fogadás, eszkimó, csukcs táncegyüttes. Díszszemle a Vörös téren. Ünnepi vacsora, zenés műsor.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 42 min. 41 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003065
344-0-1:5/5
30 years of the Central Men's Choir of the Workers' Militia
30 éves a Munkásőrség központi férfikara
Drawings by children, militiamen. Interview with chorus master László Révész. Introduction of choir members. Excerpts from concerts. International acclaim. The song Bella ciao.
Gyerekrajzok, munkásőrök. Révész László karnagy, interjú. Bemutatkozó interjúk a kórus tagjaival. Koncertrészletek. Nemzetközi sikerek. Bella ciao.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 29 min. 8 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003065
344-0-1:5/6
Music in the Air
Music in the Air
Public relations' film for the Hungarian airways company MALÉV. Imaginary trip on a Tu-154 plane accompanied by Ferenc Liszt's Les Préludes. Produced by Mafilm Stúdió 8, directed by István Tímár. This film is not part of HU OSA 344-0-1 Documentary and Propaganda Films of the Workers' Militia.
Malév PR-film. Tisztelgés a Magyar Nemzeti Légitársaság előtt. Képzelt repülés a Malév aranykorát idéző Tu-154-essel Liszt Ferenc Les Préludes című szimfonikus költeményének hangjaira. Public relations PR-film, készítette a Mafilm Stúdió 8, rendezte Tímár István. A film nem a Munkásőr gyűjtemény része.
Hungarian language, Date of production: 1983, Duration: 15 min. 55 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003065
344-0-1:5/7
Gerecse 1987
Gerecse 1987
Drill in county Komárom. Tatabánya, Komárom, Bábolna and Tata. Speech by commander of the drill István Dósa. First secretary of the county party organization Albert Antalóczy, Sándor Borbély. Stepped-up preparedness to fight, securing by arms, alarm, notification, reporting at the unit, picking up weapons. Portraits of militiamen.
Komárom megyei országos szemle. Tatabánya, Komárom, Bábolna, Tata. Dósa István szemleparancsnok beszéde. Antalóczy Albert megyei első titkár, Borbély Sándor. Fokozott harckészültség, fegyveres biztosítási feladatok, riasztás, kiértesítés, jelentkezés az egységnél, fegyverek felvételezése. Munkásőr portrék.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 22 min. 42 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003065
VHS PAL #6
344-0-1:6/1
Workers' Militia News 1987
1987 eseményei
Compilation by Árpád Bánki on the events in 1987. Decorating militiamen of Miskolc, welcome speech by József Dudla. The unit of Ajka, handing over the traveling flag. Ceremonial unit meeting in Budaörs, widow of Sándor Sziklai. Central anniversary ceremony, greeting by Sándor Borbély, speech by Károly Németh, decoration ceremony. International events, reception of delegations from the Soviet Union, East-Germany, Nicaragua, Mosambic. Drill Gerecse. Day of Armed Forces in the City Park. National parade of the Youth Guard. Visit by journalists of the Warsaw Pact, Day of the Hungarian Press, commemorating the Great October Revolution, György Lázár' visit in Fót, interview with Károly Grósz.
1987 eseményei, összeállítás, készítette Bánki Árpád. Miskolci munkásőrök kitüntetése, Dudla József köszöntője. Ajkai egység, vándorzászló átadása. Budaörs ünnepi egységgyűlés, Sziklai Sándor özvegye. Jubileumi, központi megemlékezés, Borbély Sándor köszöntője, Németh Károly beszéde, kitüntetések átadása. Nemzetközi események, szovjet, keletnémet, nicaraguai, mozambiki delegáció fogadása. Gerecse szemlegyakorlat. Fegyveres erők napja a Városligetben. Országos Ifjúgárda Szemle. A Varsói Szerződés honvédelmi újságíróinak vendégeskedése, A magyar sajtó napja, nagy októberi szocialista forradalom megemlékezés, Lázár György látogatása Fóton, Grósz Károly interjú.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 26 min. 45 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003066
344-0-1:6/2
What Do the Reform Circles Want?
Mit akarnak a reformkörök?
The Budapest Reform Circle of the Hungarian Socialist Workers' Party. The activities of the reform circles. Interview with Zoltán Szabó and János Vajda. The standpoint of the Reform Circle on the Workers' Militia. Editor and reporter János Antal.
Az MSZMP Budapesti Reformköre. A reformköri mozgalom tevékenysége, programja. Szabó Zoltán, Vajda János interjú. A reformkör állásfoglalása a munkásőrségről. Szerkesztő-riporter Antal János.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 26 min. 7 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003066
344-0-1:6/3
Delegation from the GDR
Keletnémet küldöttség látogatása
At the Headquarters of the Workers' Militia. Sándor Borbély receives the Major General of the Ministry of State Security of the German Democratic Republic, GDR. Fritz Renckwitz.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága. Borbély Sándor fogadja a Német Demokratikus Köztársaság NDK Állambiztonsági Minisztériumának vezérőrnagyát. Fritz Renckwitz.
Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 4 min. 34 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003066
344-0-1:6/4
30th Anniversary of the Workers' Militia
30 éves a Munkásőrség
Headquarters of the Workers' Militia. Central commemorative event on the occasion of the 30th anniversary. Károly Németh, Lajos Czinege, Lajos Halas. Greeting by Sándor Borbély. Speech by Károly Németh. Award ceremony.
A Munkásőrség Országos Parancsnoksága. Központi megemlékezés a testület megalakulásának 30. évfordulójáról. Németh Károly, Czinege Lajos, Halas Lajos. Borbély Sándor köszöntője, Németh Károly beszéde. Kitüntetések átadása.
Hungarian language, Date of air: 1987, Duration: 11 min. 59 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003066
344-0-1:6/5
Wolfgang Herger's Visit to Budapest
Wolfgang Herger látogatása Budapesten
Wolfgang Herger, member of the Central Committee of the Socialist Unity Party of Germany, visiting the Hungarian Workers' Militia. Reception of the guests in Budapest at Ferihegy1 Airport. The Headquarters of the Workers' Militia, Gellérthegy, Somlói Road, Sándor Borbély. Central School of the Workers' Militia. Badacsonytomaj Workers' Militia Resort Base. Comrade ladies taking a sauna.
Wolfgang Herger, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának tagja látogatása Budapesten. A vendégek fogadása, Budapest Ferihegy 1. Munkásőrség Országos Parancsnoksága, Gellérthegy, Somlói út, Borbély Sándor. Munkásőrség Központi Iskolája. Badacsonytomaji munkásőr üdülőbázis. Szaunázó elvtársnők.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 16 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003066
344-0-1:6/6
Commemoration of October
Október ünnepén
Headquarters of the Workers' Militia. Ceremony to commemorate the 70the anniversary of the Great October Socialist Revolution. Speech by Nikita Ivanovich Darchiev. Chief secretary of the Hungarian Soviet Friendship Society hands out awards. Speech by Gyula Barta. Laying wreaths, Lenin's mausoleum.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága, ünnepség a nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulóján. Nyikita Ivanovics Darcsijev beszéde. Bíró Gyula, a Magyar Szovjet Baráti Társaság főtitkára kitüntetéseket ad át. Barta Gyula beszéde. Koszorúzás, Lenin-mauzóleum.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 9 min. 44 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003066
344-0-1:6/7
Pyrotechnical Weapons
A pirotechnikai eszközök
A show of several pyrotechnical weapons used by the Workers' Militia including signal rockets, smoke candles, sound grenade, smoke detector bullet, smoke grenade.
A munkásőrségnél rendszeresített pirotechnikai eszközök bemutatása. Jelzőrakéták, füstgyertyák, hanggránát, füstjelző töltény, ködkézigránát.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 14 min. 16 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003066
344-0-1:6/8
Camouflage
Az álcázás
Training film on the regulations on camouflage. Camouflage uniforms. Sound camouflage. Practical advice. Light camouflage. Camouflage net.
Az álcázás rendszabályai, oktatófilm. Álcázóruhák. Hangálcázás. Praktikus jótanácsok. Fényálcázás. Álcaháló. Fényálcázás.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 6 min. 16 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003066
344-0-1:6/9
Orientation and Moving
Tájékozódás és mozgás
Training film on orientation and movement in the field. Using the compass. Practicing marching in file, keeping directions, pedometer. Calculating step pairs.
Tájékozódás és mozgás terepen, oktatófilm. A tájoló használata. Menetvonal szakasz gyakorlása, iránytartás, lépésszámláló. Lépéspár kiszámolása.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 5 min. 38 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003066
344-0-1:6/10
Capture
Az elfogás
Training film on capture and clothing search. Cases of arrest, conditions for lawful action. General rules. Arrested, injured persons. Means of coercion. Breaking resistance.
Az elfogás és a ruházat átvizsgálása, oktatófilm. Az elfogás esetei, a jogszerűség feltételei. Általános szabályok. Elfogott, sérült személyek. Kényszerítő eszközök. Az ellenállás megtörése.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 9 min. 23 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003066
344-0-1:6/11
Rules of Conduct on Vehicles
Magatartás a gépjárművön
Rules of conduct on vehicles. Rules of formalities. Lining up, checking equipment. Rules of getting on and off vehicles.
Magatartás a gépjárművön. A munkásőrség alaki szabályzata. Sorakoztatás, felszerelés ellenőrzése. Gépjárműre szállás és leszállás szabályai.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 12 min. 6 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003066
VHS PAL #7
344-0-1:7/1
Sports Competition
Sportverseny
Rowing championship on Tisza river, in Szeged. Teams of sports clubs. Buffet, beer drinking, ambulance, audience and competitors in bathing suits, sexist camerawork disrespecting women. Medal ceremony.
Evezős bajnokság a Tiszán, Szeged. Csapatok, Vasas, Külker, Nemzeti Bank. Büfé, sörözés, mentőszolgálat, fürdőruhás nézők, versenyzőnők, nőket sértő, szexista operatőri munka. Díjátadás.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 5 min. 18 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003067
344-0-1:7/2
Weapons Show
Fegyverbemutató
Headquarters of the Workers' Militia. Pictures of an exhibition (without sound). Studio equipment, Workers' Militia uniforms, various weapons on a table covered with red cloth, copies of the Workers' Militia newspapers, certificates, medals.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága. Rendezvény előtti felvételek, egy kiállítás képei hang nélkül. Stúdió technikai berendezések, munkásőr egyenruhák, piros terítős asztalon különböző fegyverek, a Munkásőr újság példányai, oklevelek, kitüntetések.
Silent language, Date of production: 1986, Duration: 9 min. 25 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003067
344-0-1:7/3
Thirty Years of the Workers' Militia
Harminc éves a munkásőrség
Headquarters of the Workers' Militia. Press conference on the occasion of the imminent 30th anniversary. Opening speech by president of the Information Office of the Council of Ministers Rezső Bányász. Speech by Sándor Bobély.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága. Sajtótájékoztató a munkásőrség megalakulásának közelgő 30. évfordulója alkalmából. Bányász Rezső, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke megnyitó beszéde. Borbély Sándor beszéde.
Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 12 min. 34 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003067
344-0-1:7/4
Award Ceremony
Kitüntetések átadása
Headquarters of the Workers' Militia. Ceremony on the occasion of the Day of Armed Forces. Award ceremony. Speeches, Sándor Borbély and secretary of the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party István Horváth. At the beginning of the video the sound comes from a different footage.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága. Ünnepség a fegyveres erők napja alkalmából. Kitüntetések átadása. Beszédek, Borbély Sándor és Horváth István, az MSZMP Központi Bizottságának titkára. A fájl elején nem a képhez tartozik a hang.
Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 21 min. 53 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003067
344-0-1:7/5
Soviet and Mozambican Delegations
Delegációk fogadása
Headquarters of the Workers' Militia. Sándor Borbély briefs a Soviet delegation about the operation of the Workers' Militia. Reception of Mozambican military general Albérto Joaquim Chipande at the Workers' Militia.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága. Szovjet delegáció tájékoztatása a Munkásőrség működéséről, Borbély Sándor. Albérto Joaquim Chipande mozambiki hadseregtábornok fogadása a Munkásőrségnél
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 10 min. 21 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003067
344-0-1:7/6
Thirty Years of Loyalty
Harminc évnyi hűség
Interviews with the members of the Workers' Militia on the occasion of its 30th anniversary. Reporter is Sándor Vértessy.
Riportfim a Munkásőrség megalakulása évfordulójára, interjúk munkásőrökkel. Riporter Vértessy Sándor.
Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 36 min. 8 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003067
344-0-1:7/7
Commemoration of October
Október ünnepén
Headquarters of the Workers' Militia. Ceremony to commemorate the 70the anniversary of the Great October Socialist Revolution. Speech by Nikita Ivanovich Darchiev. Chief secretary of the Hungarian Soviet Friendship Society hands out awards. Speech by Gyula Barta. Laying wreaths, Lenin's mausoleum.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága. Ünnepség a nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulóján. Nyikita Ivanovics Darcsijev megnyitó beszéde, fotókiállítás megnyitó. Bíró Gyula, a Magyar Szovjet Baráti Társaság főtitkára kitüntetést ad át Borbély Sándornak. Barta Gyula beszéde. Koszorúzás, munkásőrök, Lenin-mauzóleum.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 9 min. 38 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003067
344-0-1:7/8
District Heating Plant Company at Pécs
Pécsi Hőerőmű Vállalat
Footage of the city of Pécs, buildings, parks. The operation and future of the District Heating Plant Company. Interviews with staff who are members of the Workers' Militia: director Sándor Ficzkó, boiler operator János Szlama, secretary of the workplace organization of the Hungarian Socialist Workers' Party. Sponsoring the children's home Szamuely Tibor in Bakóca, director Tibor Kovács.
Pécsi városképek, épületek, parkok. A Pécsi Hőerőmű Vállalat, működése, perspektívái. Interjúk munkásőr dolgozókkal: Ficzkó Sándor igazgató, Szlama János kazángépész, Halmos Gábor MSZMP titkár. A Szamuely Tibor Gyermekotthon patronálása, Bakóca, Kovács Tibor igazgató.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 29 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003067
344-0-1:7/9
Shaking Hands
Kézfogások
Hungarian-Soviet economic relations. Tungsram Company, the museum at Tungsram, Gáborné Blum. Soviet-Hungarian market relations, exchange of goods, trade between the two countries in Ruble as a currency, energy demand, foreign trade relations. János Ambrus, Deputy Minister of Trade. Mikhail Gorbachev's arrival at the Ferihegy Airport in Budapest, exchange of kisses with János Kádár. Soviet-Hungarian joint ventures. Kálmán Pécsi, World Economic Research Institute within the Hungarian Academy of Sciences.
Magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok. Tungsram Vállalat, gyártörténeti múzeum, Blum Gáborné. A szovjet-magyar piaci kapcsolatok, árucsere, rubelforgalom, energiaigény, külkerekedelem. Ambrus János kereskedelmi miniszterhelyettes. Mihail Gorbacsov érkezése a Ferihegyi repülőtérre, csókváltás Kádár Jánossal. Szovjet-magyar vegyesvállalatok. Pécsi Kálmán , MTA Világgazdasági Kutatóintézet.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 15 min. 6 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003067
344-0-1:7/10
Lecture at a Conference
Konferencia
Excerpt from a discussion in a lecture hall. István Hajdu, István Huszár.
Pódiumbeszélgetés, részlet. Hajdu István, Huszár István.
Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 3 min.
Digital version available | HU_OSA_00003067
VHS PAL #8
344-0-1:8/1
Our Base at the Ferihegy Airport
Bázishelyünk a MALÉV
The new terminal at Ferihegy Airport. Radars, control tower, hangar, tarmac, communication system. Workers' Militia member workers at the airport, portraits, interviews. Workers' Militiamen at the Air Traffic and Airport Administration. Zoltán Sárospataki explains the activities of the Administration. Lajos Jahoda, CEO of the Hungarian Airlines MALÉV and member of the Workers' Militia.
Ferihegyi repülőtér. Budapest Ferihegy 2 új terminálja. Radarhálózat irányítótorony, hangár, felszállópálya, információs rendszer. Munkásőr dolgozók a repülőtéren, portrék, interjúk. A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság LRI munkásőrei. Sárospataki Zoltán az LRI tevékenységéről. Jahoda lajos MALÉV vezérigazgató, munkásőr.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 20 min. 33 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003068
344-0-1:8/2
Outstanding Company Award Ceremony
Kiváló vállalat ünnepség
Grand Hotel Hungária. Ceremony for the presentation of the "Outstanding Company" and the "International Work Competition Outstanding Company Awards". Delegates, honorees. Members of the Board, Judit Csehák, László Somogyi. Ceremonial speech, Sándor Czina, CEO of the Glass Works. Speech by László Somogyi. Presentation of awards. Dinner, gypsy music. The Glass Works is given the title "Outstanding Company".
Grand Hotel Hungária. Ünnepség a Kiváló Vállalat és a Nemzetközi Munkaverseny Élenjáró Vállalat kitüntetések átadása alkalmából. Küldöttek, kitüntettek. Az elnökség tagjai, Csehák Judit, Somogyi László. Ünnepi beszéd, Czina Sándor, az Üvegipari Művek vezérigazgatója. Somogyi László felszólalása. Kitüntetések átadása. Vacsora, cigányzene.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 15 min. 18 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003068
344-0-1:8/3
Distinguished Unit of the Workers' Militia
A munkásőrség kiváló egysége
Workers' Militia battalion in Körmend. Ceremony. The Brodorits Ferenc unit of the Workers' Militia wins the Distinguished Unit title and the traveling flag. Sándor Borbély. Greeting by János Lukács. New members of the Workers' Militia take the oath.
Körmend, munkásőr zászlóalj. Ünnepség. A Brodorits Ferenc nevét viselő körmendi munkásőr-egység elnyeri a Munkásőr-egység Kiváló Egysége címet és az ezzel járó vándorzászlót, Borbély Sándor. Lukács János köszöntő beszéde. Új munkásőrök eskütétele.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 23 min.
Digital version available | HU_OSA_00003068
344-0-1:8/4
Csongrád County's Workers' Militia Meeting
A Csongrád megyei törzsgyűlés
Celebratory meeting of the Csongrád county Workers' Militia. National anthem. Speech by county commander Ferenc Koczkás. Award ceremony. Speech by first secretary of the county party organization Dr. Pál Vastagh. Retirement of Ferenc Koczkás, nomination of János Szabó. Sándor Borbály says his thanks to the wives of militiamen.
A munkásőrség megyei törzsének ünnepi gyűlése. Himnusz. Koczkás Ferenc megyei parancsnok beszéde. Kitüntetések átadása. Dr. Vastagh Pál, megyei első titkár beszéde. Koczkás Ferenc nyugállományba helyezése, Szabó János kinevezése. Borbély Sándor beszéde, köszönet a munkásőrfeleségeknek.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 22 min. 55 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003068
344-0-1:8/5
The Workers' Militia
A Munkásőrség
Compilation on the Workers' Militia. Children's drawings of militiamen. Pioneers and members of the Workers' Militia, sport activities, training, oath, traveling flag, drill.
Mozaikok a munkásőség életéből. Gyermekrajzok munkásőrökről. Úttörők és munkásőrök, sportfeladatok, kiképzés, munkásőrök esküje, vándorzászló, gyakorlatozás.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 5 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003068
344-0-1:8/6
Award Ceremony
Kiváló cím és serleg
Year closing and opening meeting of the Workers' Militia in Szolnok County. Sándor Borbély, first secretary of the county party organization István Szabó, president of the county Council Ottó Mohácsi, lieutenant colonel Nikolai Tarasov. Reports, speeches. Award ceremony. Toasting wives of militiamen.
A munkásőrség évzáró-évnyitó egységgyűlése, Szolnok megye. Borbély Sándor, Szabó István megyei első titkár, Mohácsi Ottó, a Megyei Tanács elnöke, Nyikolaj Taraszov alezredes. Beszámolók, beszédek. Kitüntetések átadása. Feleségek köszöntése.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 15 min. 23 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003068
344-0-1:8/7
In the Spirit of Glasnost
A nyitás jegyében
Military Attachés Visiting at the headquarters of the Workers' Militia. Political briefing by Sándor Borbély. Visit in Veszprém County, a disaster response drill, evacuation. Visiting the county headquarters. Shooting range, visiting the training and resort base in Badacsonytomaj, boat trip.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága. Magyarországra akkreditált katonai és légügyi attasék fogadása. Borbély Sándor belpolitikai tájékoztatója. Látogatás Veszprém megyében, az attasék látogatásának tiszteletére rendezett katasztrófa-elhárító bemutató, lakosság kitelepítése. Ismerkedés a megyei parancsnoksággal. Lőtéri program, lőgyakorlat. Badacsonytomaji kiképző- és üdülőbázis megtekintése, hajókirándulás.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 21 min. 45 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003068
344-0-1:8/8
In the Spirit of Glasnost
A nyitás jegyében
Military Attachés Visiting at the headquarters of the Workers' Militia. Political briefing by Sándor Borbély. Visit in Veszprém County, a disaster response drill, evacuation. Visiting the county headquarters. Shooting range, visiting the training and resort base in Badacsonytomaj, boat trip.
English language version of HU OSA 344-0-1:8/7
Munkásőrség Országos Parancsnoksága. Magyyarországra akkreditált katonai és légügyi attasék fogadása. Borbély Sándor belpolitikai tájékoztatója. Látogatás Veszprém megyében, az attasék látogatásának tiszteletére rendezett katasztrófa-elhárító bemutató, lakosság kitelepítése. Ismerkedés a megyei parancsnoksággal. Lőtéri program, lőgyakorlat. Badacsonytomaji kiképző- és üdülőbázis megtekintése, hajókirándulás.
HU OSA 344-0-1:8/7 angol nyelvű változata
English language, Date of production: 1989, Duration: 21 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003068
344-0-1:8/9
Mark Palmer's Visit
Mark Palmer látogatása
Miscellaneous images and pieces of footage about the Workers' Militia. Mark Palmer visits the headquarters of the Workers' Militia. Military attachés in Veszprém County, disaster-response drill, shooting range.
Vegyes képek, fimrészletek a munkásőrségről. Mark Palmer látogatása a Munkásőrség Országos Parancsnokságán. Katonai attasék Veszprém megyében, katasztrófa-elhárító bemutató, lőtéri program, lőgyakorlat.
Russian language, Date of production: 1989, Duration: 14 min. 10 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003068
VHS PAL #9
344-0-1:9/1
Behind the Lines
Arcvonal mögött...
Exam at a top secret school. Military training at an American special unit. Selection of candidates. Gymnasium exercises, practicing special situations. Physical and psychological training. Mines. Subversion, subversive group. Directed by Sándor Barcs.
Szigorúan titkos iskola végzős hallgatóinak vizsgája. Katonai kiképzés egy amerikai különleges egységnél. Jelöltek kiválasztása. Edzőtermi gyakorlatok, különleges helyzetek begyakorlása. Fizikai pszichikai felkészítés. Aknacsapdák. Diverziós tevékenység, diverziós csoport. Rendező Barcs Sándor.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 33 min.
Digital version available | HU_OSA_00003069
344-0-1:9/2
Old Postcards
Régi képeslapok
Postcards showing cities of the world in the 20th century.
A világ különböző városait bemutató képeslapok a 20. századból.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 25 min. 46 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003069
344-0-1:9/3
Behind the Lines
Arcvonal mögött...
Final exams at a top secret school. Military training at an American special unit. Selection of candidates. Gymnasium exercises, practicing special situations. Physical and psychological training. Mines. Subversion, subversive group. Directed by Sándor Barcs.
Szigorúan titkos iskola végzős hallgatóinak vizsgája. Katonai kiképzés egy amerikai különleges egységnél. Jelöltek kiválasztása. Edzőtermi gyakorlatok, különleges helyzetek begyakorlása. Fizikai pszichikai felkészítés. Aknacsapdák. Diverziós tevékenység, diverziós csoport. Rendező Barcs Sándor.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 33 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003069
344-0-1:9/4
Close Quarter Combat
Közelharc
Training film on close quarter combat. Published by the Training Department of the Headquarters of Workers' Militia. Techniques for defense.
Kiképzési oktatófilm a közelharcról. Kiadja a Munkásőrség Országos Parancsnoksága MOP Kiképzési Osztálya. Védekezőtechnikák.
Hungarian language, Date of production: 1983, Duration: 24 min. 56 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003069
VHS PAL #10
344-0-1:10/1
Made in CIA (sic!)
Made in CIA
Compilation of CIA training material. The Fifth Column to weaken the Socialist bloc. Special forces, secret service, training camps.
Filmösszeállítás a CIA oktatóanyagaiból. Ötödik hadoszlop a szocialista világ gyengítésére. Special Forces, különleges erők, titkosszolgálat, kiképzőtáborok.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 18 min. 8 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003070
344-0-1:10/2
Graduation of Workers' Militia Members
Munkásőravatás
Rally of Workers' Militia units in Kunhegyes, speech by Lajos Czinege. Parade and inauguration of the flag. Taking the oath. Sándor Borbély.
Munkásőrök egységgyűlése Kunhegyesen, Czinege Lajos felszólalása. Munkásőr felvonulás és zászlóavatás. Eskütétel. Borbély Sándor.
Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 20 min. 12 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003070
344-0-1:10/3
Moving out from the Arany János Street Premises
Költözés az Arany János utcából
25, Arany János Street, headquarters of the Workers' Militia. Footage outside and inside. Sándor Borbély among boxes. Empty shelves, crates, boxes, offices.
Arany János utca 25. A Munkásőrség Országos Parancsnoksága épülete. Külső és belső felvételek. Borbély Sándor dobozok közt. Üres polcok, ládák és dobozok, irodák.
Hungarian language, Date of production: 1985, Duration: 4 min. 17 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003070
344-0-1:10/4
Self-defense
Önvédelem
Recording of an educational film. Warm-up. Fighting stance. Self-defense techniques. Close combat.
Oktatófilm felvétele. Bemelegítés. Küzdőállás. Védekezőtechnikák. Közelharc.
Hungarian language, Date of production: 1983, Duration: 37 min. 48 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003070
344-0-1:10/5
Sightseeing in Moscow
Moszkvai impressziók
Moscow. Delegation of the Workers' Militia at the airport. Hotel Kozmos, memorial of astronauts. Mir Avenue, Comecon palace, Hotel Ukraina, statue of Kutuzov on horseback. Parade on Red Square, units of honor. Kremlin. Lenin's mausoleum. The film was made by Studio M hired by the Hungarian-Soviet Friendship Society.
Moszkva. Munkásőrök delegációja a repülőtéren. Kozmosz szálloda, űrhajós emlékmű, Béke sugárút, KGST palota, Hotel Ukrajna, Kutuzov lovasszobra. Ünnepi díszszemle a Vörös téren, díszalakulatok. Kreml. Lenin-mauzóleum. A filmet készítette a Magyar–Szovjet Baráti Társaság (MSZBT) megbízásából a Studio M.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 13 min. 3 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003070
344-0-1:10/6
Tactical Drill in Berettyóújfalu
Harcászati gyakorlat Berettyóújfalu
Methodological show, a unit level tactical practice. Technical issues of training. County headquarters of the Workers' Militia in Debrecen. Opening by István Dósa, discussion of theoretical issues. County commander Sándor Garai. Gyögy Nagy explains the purpose of the drill. The base at Berettyóújfalu. Briefing about the exercise. Work groups. Checkpoint, roadblock.
Módszertani bemutató, egységszintű harcászati gyakorlat. Kiképzési szakkérdések. Debrecen, megyei munkásőr-parancsnokság. Dósa István megnyitója, elvi megbeszélés. Garai Sándor megyei parancsnok. Nagy György a bemutató céljáról, programjáról. Berettyóújfalusi bázis. Feladatok ismertetése. Munkacsoportok. Ellenőrző és átengedő pont, útzár.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 18 min. 32 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003070
344-0-1:10/7
On a September Night
Szeptemberi éjszakán
György Nagy speaks about the tactical drill of the Workers' Militia in Bács-Kiskun County. Capturing criminals on the run.
Nagy György a Bács-Kiskun megyei munkásőrök harcászati gyakorlatáról. Feltételezett szökött bűnözők elfogása.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 13 min. 23 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003070
VHS PAL #11
344-0-1:11/1
Party Delegation from the GDR
NDK pártmunkás-küldöttség látogatása testületünknél
Central Logistics Headquarters in Fót. Delegation of the Socialist Unity Party of Germany headed by major general Fritz Renckwitz. Briefing by Sándor Borbély about the activities of the Worker's Militia. Visiting the depot of weapons, the vehicle repair shop and the printshop. Visiting the county party committee headquarters and the historical downtown in Győr. Exhibition of Miklós Borsos' works. Benedictine archabbey in Pannonhalma. Film made by Árpád Bánki and Gábor Edelényi.
Fót, Központi Ellátó Parancsnokság. A Német Szocialista Egységpárt pártmunkásküldöttsége, élén Fritz Renckwitz vezérőrnaggyal. Borbély Sándor tájékoztatója a munkásőrség tevékenységéről. Látogatás a fegyverraktárban, gépjárműjavító műhelyben és a nyomdában. Látogatás Győrben, a megyei pártbizottság székháza és a történelmi belváros. Borsos Miklós kiállítás. Pannonhalma, Bencés Főapátság. Készítette Bánki Árpád és Edelényi Gábor.
Hungarian language, Date of production: 1982, Duration: 8 min. 57 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003071
344-0-1:11/2
Day of the Hungarian Press
Sajtónap
Celebration on the Day of the Hungarian Press. The first time the award founded by the National Commander of the Workers' Militia is given. Awardees are Éva Fábri Buzáné, János Menczel, Sándor Vértessy and József Sztankay. Service for the Homeland award. Ceremony speech by Deputy National Commander of the Workers' Militia József Gáti and László Karvalics. Interview with Gyula Bereczky, Sándor Vértessy, Józsefné Matúz. Film made by Árpád Bánki and Gábor Edelényi.
A magyar sajtó napja alkalmából tartott ünnepség. Első ízben adják át a Munkásőrség Országos Parancsnoka által alapított alkotói nívódíjat. Díjazottak: Buzáné Fábri Éva, Menczel János, Vértessy Sándor és Sztankay József. A Haza Szolgálatáért, érdemérem kitüntetések. Ünnepi beszédet mond Gáti József, a Munkásőrség Országos Parancsnokának helyettese és Karvalics László. Interjúk: Bereczky Gyula, Vértessy Sándor, Matúz Józsefné. Készítette Bánki Árpád és Edelényi Gábor.
Hungarian language, Date of production: 1982, Duration: 9 min. 44 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003071
344-0-1:11/3
The Choir of the Workers' Militia in Ireland
A munkásőrség férfikórusa Írországban
International Choir Competition in Cork. Footage of the city. The choir rehearses with choir master László Révész. Excerpts from performances. Singing in a pub. Travelling prize. Interviews with choir members.
Corki Nemzetközi Kórusverseny. Városképek. A kórus próba közben, vezényel Révész László. Ünnepi beszédek. Ajándékok átadása. Corki városképek. Részletek a fellépők előadásaiból. Kocsmai éneklés. Vándordíj. Interjúk a kórus tagjaival.
Hungarian language, Date of production: 1984, Duration: 34 min. 33 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003071
344-0-1:11/4
Award Ceremony
Kitüntetések átadása
Award ceremony in honor of the builders of the new national headquarters of the Workers' Militia. Speeches by Gyula Barta, László Somogyi. Handing over the Outstanding Work awards. Performance by the Male Choir of the Workers' Militia.
Kitüntetési ünnepség a Munkásőrség Országos Parancsnoksága új vezetési központja építőinek tiszteletére. Ünnepi beszédek, Barta Gyula, Somogyi Lászó. Kiváló Munkáért kitüntetések átadása az építőknek. Ünnepi műsor, a Munkásőrség Férfikórusa.
Hungarian language, Date of production: 1985, Duration: 25 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003071
344-0-1:11/5
Foundry
Kohó
Metallurgy. No sound.
Fémgyártás képei, hang nélkül.
Hungarian language, Date of production: 1985, Duration: 28 min. 4 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003071
344-0-1:11/6
Reportage from Nyírség
Nyírségi tudósítás
Ceremonial assembly of units in Szabolcs-Szatmár County. Opening speech by the president, contributions, award ceremony. Retiring István Balla, appointing Péter Dancs. Speech by Sándor Borbély.
Ünnepi egységgyűlés, Szabolcs-Szatmár megye. Elnöki megnyitó, ünnepi beszédek, kitüntetések átadása. Ballai István felmentése, Dancs Péter kinevezése. Borbély Sándor beszéde.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 7 min. 29 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003071
344-0-1:11/7
Hungarian Mirror
Hazai tükör
Program of the Hungarian Television hostted by Barna Héder and Mariann Menthy. The role of the Worker's Militia, commanders' opinions on the tasks of the Worker's Militia. Archival footage, newsreel on the history of the organization. Interviews with Gyula Fekete, Hungarian Democratic Forum, Ferenc Szombathelyi, Hungarian Socialist Workers' Party, Tibor Forgács, Münnich Ferenc Society. Armed forces in Europe.
Az Magyar Televízió MTV műsora. Műsorvezető: Héder Barna és Menthy Mariann. Téma: munkásőrség. Riportok a munkásőrség szerepéről, munkásőrparancsnokok véleménye a munkásőrség feladatáról. Archív filmek, híradórészletek a munkásőrség történetéről. Megszólalók: Fekete Gyula Magyar Demokrata Fórum (MDF), Szombathelyi Ferenc Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), Forgács Tibor Münnich Ferenc Társaság. Fegyveres testületek Európában.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 14 min. 14 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003071
344-0-1:11/8
Miners' Lanterns
Bányászlámpások
About the future of Hungarian mines that are going to be shut down. Portraits of miners who are members of the Workers' Militia. Reported by Sándor Vértessy.
Portrék. Nógrád megyei munkásőr bányászok. Sarló Lajos, Pál József. Bányabezárások. Riporter Vértessy Sándor.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 40 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003071
344-0-1:11/9
Medical Program
Tudományos előadás
Excerpt from a scientific lecture, not part of the collection.
Tudományos előadás részlete, nem kapcsolódik a gyűjteményhez.
English language, Date of production: 1970, Duration: 15 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003071
VHS PAL #12
344-0-1:12/1
The Workers' Militia of Hungary
A magyar munkásőrség
A compilation of excerpts from films, news about the Hungarian Workers' Militia. Spanish language introduction by journalist János Horvát. Celebrations, visits at the headquarters, János Kádár, Bertalan Farkas, commanders' meetings, rallies, parades, drills, Galga 1986, Gerecse 1987, resort base at Badacsonytomaj, militiamen in Moscow, Friendship train, militiamen with pioneers.
Összeállítás a Munkásőrségről készült filmek, riportok, tudósítások alapján. Horvát János újságíró spanyol nyelvű bevezetője. A munkásőrség jubileumi eseményei, látogatások az Országos Parancsnokságon, Kádár János, Farkas Bertalan, parancsnoki értekezletek, egységgyűlések, országos szemlék, szemlegyakorlatok, harcászati gyakorlatok, Galga 1986, Gerecse 1987, Badacsonytomaji üdülőbázis, munkásőrök Moszkvában, barátságvonat, munkásőrök és úttörők.
Hungarian language, Date of production: 1982, Duration: 1 hour 1 min. 7 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003072
344-0-1:12/2
We Were in Spain. Hungarian Choir un Basque Country
Spanyolországban jártunk. Magyar kórus Baszkföldön
Film by Árpád Bánki and Gábor Edelényi. The male choir of the Workers' Militia at the 11th International Festival of Choirs in Spain. Traveling to Barcelona. Sightseeing in Barcelona, Montserrat, Benedictine monastery. Interview with choir members. Sand Sebastián, Basque Country. Tolosa. Choirs before performance. Concert. Singing Guantanamera on the beach. Madrid. Terrorist attack. Victor Lago Román.
Bánki Árpád és Edelényi Gábor filmje. A Munkásőrség férfikara a XI. Nemzetközi Kórusfesztiválon. Utazás Barcelonába. A repülőgép kapitánya köszönti a munkásőrség tagjait. Barcelona, városnézés. Montserrat, bencés kolostor. Interjúk kórustagokkal. San Sebastián. Baszkföld. Tolosa. Kórusok fellépés előtt. Koncert. San Sebastián, Guantanamera éneklése a tengerparton. Madrid. Terrorista támadás, Victor Lago Román.
Hungarian language, Date of production: 1982, Duration: 31 min. 1 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003072
344-0-1:12/3
Soldiers of the Sky
Az ég katonái
The aircraft of the Hungarian People's Army. Film by Gábor Edelényi. On board of aircraft. Interviews with several Hungarian pilots.
Arcképvázlatok a Magyar Néphadsereg repülőiről. Edelényi Gábor riportfilmje. Felvételek vadászgépek fedélzetéről. A Magyar Néphadsereg légierejének repülőeszközei.
Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 58 min. 52 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003072
344-0-1:12/4
Workers' Militia Meeting in Salgótarján
Egységgyűlés Salgótarjánban
Year closing and opening ceremony in the sports hall. Speeches, award ceremony, greeting the wives of militiamen, pioneers on the stage, new militia recruits take the oath.
Évzáró-évnyitó egységgyűlés a városi sportcsarnokban. Ünnepi beszédek, kitüntetések átadása, munkásőr feleségek köszöntése, úttörők műsora, munkásőrjelöltek eskütétele.
Hungarian language, Date of production: 1985, Duration: 22 min. 18 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003072
SVHS PAL #13
344-0-1:13/1
The Bridge of Memories
Emlékek hídján
The history of the Workers' Militia. Kossuth Prize winner sculptor Zoltán Olcsai-Kiss, Pantheon of the Workers' Movement, photos by Tamás Fényes, Emil Madarász. Archival footage, events in 1956, Köztársaság Square, removing red stars, burning red flags, Corvin Alley, new militia to defend the workers' state, establishing the Workers' Militia, Lajos Halas, János Kádár's speech May 1, 1957. Division of labor among armed forces, tools of outlaw warfare, School for Workers' Militia Officers, every day efforts of militiamen in production, research, creation. Training, flood control, catching criminals. The choir of the Workers' Militia and György Aczél at L'Unita festival in Naples. Anniversary award ceremony.
A munkásőrség története, készítette a MAFILM munkásőr kollektívája, rendező Bokor László. Olcsai-Kiss Zoltán Kossuth-díjas szobrász, Munkásmozgalmi Panteon, Fényes Tamás fotói, Madarász Emil. Archív képsorok, 1956-os események, Köztársaság tér, vörös csillagok leverése, vörös zászlók égetése, Corvin köz, új karhatalom a munkáshatalom védelméért, munkásőrség megalakulása, Halas Lajos, Kádár János beszéde 1957. május 1. A fegyveres erők közötti munkamegosztás, a törvények kívüli hadviselés eszköztára, Munkásőr Parancsnoki Iskola , a munkásőrök hétköznapi helytállása a termelésben, a kutató-, alkotó munkában, kiképzések, árvízvédelem, munkásőrök a bűnüldözésben. A Munkásőrség kórusa és Aczél György Nápolyban a L’Unita fesztiválon. Jubileumi kitüntetések átadása.
Hungarian language, Date of production: 1984, Duration: 48 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003073
344-0-1:13/2
We, the Fighting Comrades
Mi, a harcoló elvtársak
About the East-German Workers' Militia. Speech by Erich Honecker in the Werner-Seelenbinder-Halle stadium.
A Német Demokratikus Köztársaság munkásőrsége. Erich Honecker beszéde a Werner-Seelenbinder-Halle sportarénában.
German language, Date of production: 1975, Duration: 28 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003073
344-0-1:13/3
Red Guard 2/2
Vörös őrség 2/2
About the Hungarian Soviet Republic with archival footage from 1919. The Hungarian Soviet Republic, Red Army, dictatorship of the proletariat. Ferenc Stein, Ottó Korvin, memories.
Archív híradófelvételek. összeállítás. Tanácsköztársaság, Vörös Hadsereg, proletárdiktatúra. Stein Ferenc, Korvin Ottó, visszaemlékezések.
Hungarian language, Date of production: 1969, Duration: 33 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003073
VHS PAL #14
344-0-1:14/1
Badcsonytomaj
Badacsonytomaj
The resort and training base of the Workers' Militia in Baladacsonytomaj.
Balaton, Badacsony, Badacsonytomaji kiképző- és üdülőbázis, kisfilm zenei aláfestéssel.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 13 min.
Digital version available | HU_OSA_00003074
344-0-1:14/2
Workers' Militia's Resort and Training Center in Baladacsonytomaj
Badacsonytomaji Munkásőr Üdülő és Kiképző Központ
István Nagy, head of the logistics department of the Central Command of the Workers' Militia explains how the resort center was created. Images of the construction. Interview with the Commander of the base Tibor Molnár, Imre Bényi, the director of the Construction Company of the Zala County Council. Vacationers at the base. Excerpt from the show of Kamilla Dévai Nagy.
Nagy István, Munkásőrség Országos Parancsnoksága MOP elhelyezési és létesítményfenntartási osztály, a badacsonytomaji üdülőbázis létrejöttéről. Képek a beruházásról, kivitelezésről. Molnár Tibor bázisparancsnok, Bényi Imre, a Zala megyei Tanács Építőipari Vállalat igazgatója, interjúk. Nyaralók a táborban. Részlet Dévai Nagy Kamilla műsorából.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 16 min. 9 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003074
344-0-1:14/3
Art Gallery in Badacsonytomaj
Galéria, Badacsonytomaj
Exhibition of painter György Platthy in the art gallery of the Workers' Militia resort base in Badacsonytomaj.
Platthy György festőművész állandó kiállítása a munkásőrség badacsonytomaji ödülőbázisának galériájában.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 4 min. 25 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003074
344-0-1:14/4
The Hungarian Workers' Militia
A magyar munkásőrség
A compilation of excerpts from films, news about the Hungarian Workers' Militia. Spanish language introduction by journalist János Horvát. Drill Kemenes 83, tactical drill of the Workers' Militia unit of Vas County. Visit by head of government György Lázár at the Headquarters of the Workers' Militia and at the unit Kilián György in Angyalföld. Hungarian choir in Basque Country, the male choir of the Workers' Militia at the 11th International Choir Festival.
Összeállítás a Munkásőrségről készült filmek, riportok, tudósítások alapján, Horvát János újságíró spanyol nyelvű narrációjával. Kemenes 83, munkásőrgyakorlat, a Vas megyei munkásőrök harcászati bemutatója. Vendégünk: a kormányfő, Lázár György látogatása a Munkásőrség Országos Parancsnokságán és a Kilián György munkásőregység gyűlésén Angyalföldön. Magyar kórus Baszkföldön, a Munkásőrség férfikara a XI. Nemzetközi Kórusfesztiválon.
Spanish; Castilian language, Date of production: 1984, Duration: 19 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003074
344-0-1:14/5
The Workers' Militia 1986
Munkásőrség 1986
A compilation of excerpts from films, news about the Hungarian Workers' Militia with Spanish language narration. Press conference on the upcoming 30th anniversary of the Hungarian Workers' Militia. Rezső Bányász, Sándor Borbély. Galga '86, parade of the Pest County unit, evaluation of the drill.
Összeállítás a Munkásőrségről készült filmek, riportok, tudósítások alapján, spanyol nyelvű narrációval. Harminc éves a munkásőrség, sajtótájékoztató a munkásőrség megalakulásának közelgő 30. évfordulója alkalmából, Bányász Rezső, Borbély Sándor. Galga ’86, Pest megyei munkásőrök szemlegyakorlata, a harcgyakorlat értékelése.
Spanish; Castilian language, Date of production: 1986, Duration: 15 min. 22 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003074
344-0-1:14/6
Guests at the Workers' Militia
Vendégek a Munkásőrségnél
Headquarters of the Workers' Militia in Somlói Road. Reception of the delegation from abroad, giving gifts. No sound.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága, Somlói út. Külföldi delegáció fogadása, ajándékozás. Nincs szöveg a képek alatt.
Hungarian language, Date of production: 1986, Duration: 3 min. 33 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003074
344-0-1:14/7
Zengő 1982
Zengő 1982
Opening credits. Participants: Landler Jenő battalion of Pécs, Steinmetz Miklós battalion of Mecsek Coal Mines, Kréth Imre Sr. battalion of Siklós, Rózsa Ferenc battalion of Mohács, Csizmadia Gyula battalion of Komló, Tömpe József company of Szigetvár, József Attila battalion of Siófok, Gőgös Ignác company of Tamási, Baranya County Police Headquarters and 5th District Command of Border Guards. Film made by Mafilm News and Dokumentumfilm Stúdió.
Főcím, résztvevők: pécsi Landler Jenő Városi Zászlóalj, a Mecseki Szénbányák Vállalat Steinmetz Miklós Zászlóalja, a siklósi id. Kréth Imre Városi Zászlóalj, a mohácsi Rózsa Ferenc Járási Zászlóalj, a komlói Csizmadia Gyula Városi Zászlóalj, szigetvári Tömpe József Városi Önálló Század, siófoki József Attila Városi Zászlóalj, tamási Gőgös Ignác Járási Önálló Század, a Baranya megyei Rendőr Főkapitányság és az 5. Határőr Kerületi Parancsnokság kijelölt állománya. Készítette a Mafilm Híradó és Dokumentumfilm Stúdió.
Hungarian language, Date of production: 1982, Duration: 1 min. 24 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003074
344-0-1:14/8
Sándor Borbély Visiting Cuba
Borbély Sándor Kubában
The Delegation of the Workers' Militia in Cuba. Havana, getting the Cuban militiamen known. Exhibition, militia workshop, weapons show by pioneers, meeting the press, briefing about the Hungarian Workers' Militia. Award ceremony. Artillery military school. Directed by the Film Studio and Television of the Cuban Armed Forces.
Havanna. Ismerkedés a kubai milicistákkal. Kiállítás, milicista szakkör, úttörők fegyverbemutatója, találkozás a sajtóval, tájékoztató a magyar munkásőrségről. Kitüntetések átadása. Tüzértisztképző katonai iskola. Rendezte a Kubai Fegyveres erők TV és Filmstúdiója.
Spanish; Castilian language, Date of production: 1985, Duration: 20 min. 38 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003074
344-0-1:14/9
Los pinos nuevos
Az új fenyőfák
The daily life of Cuban pioneers. Training and playing.
Kubai úttörők mindennapjai. Kiképzés és játék.
Spanish; Castilian language, Date of production: 1985, Duration: 10 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003074
344-0-1:14/11
Károly Grósz at the Workers' Militia
Grósz Károly látogatása a Munkásőrségnél
Headquarters of the Workers' Militia on Somlói Road on Gellért Hill. Arrival of First Secretary of the Central Committee Károly Grósz, exchanging stories about György Krassó. 4th national meeting of Commanders. Speech by Károly Grósz. Tasks of renewing the Workers' Militia. Enemy and opposition, nationalism, leadership and administrative tools. Comment by János Lukács, messages from the party conference. Speech by Sándor Borbély.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága, Gellért-hegy, Somlói út. Grósz Károly érkezése, anekdotázás Krassó Györgyről. Munkásőrparancsnokok IV. Országos Tanácskozása. Grósz Károly felszólalása. A munkásőrség tevékenységének megújítását szolgáló feladatok. Ellenség és ellenzék, nacionalizmus, magyarkodás, a vezetés és az adminisztratív eszközök. Lukács János felszólalása, a pártértekezlet üzenetei. Borbély Sándor felszólalása.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 57 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003074
VHS PAL #15
344-0-1:15/1
The Garage of the Workers' Militia
Gépkocsiszerviz
Munkásőrség Központi Gépjármű Üzem. Beléptető rendszer. Ladák. Revíziós munkák.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 5 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003075
344-0-1:15/2
Gerecse 1987
Gerecse 1987
All-country drill in county Komárom. Place in front of the County Community Hall in Tatabánya. Speech by commander of the drill István Dósa. First secretary of the county party organization Albert Antalóczy, Sándor Borbély. Stepped-up preparedness to fight, securing by arms, alarm, notification, reporting at the unit, picking up weapons. Portraits of militiamen. Award ceremony.
Komárom megyei országos szemle. Tatabánya, Megyei Művelődési Központ előtti tér. Dósa István szemleparancsnok beszéde. Antalóczy Albert megyei első titkár, Borbély Sándor. Fokozott harckészültség, fegyveres biztosítási feladatok, riasztás, kiértesítés, jelentkezés az egységnél, fegyverek felvételezése. Munkásőr portrék. Kitüntetések átadása.
Hungarian language, Date of production: 1987, Duration: 18 min. 53 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003075
344-0-1:15/3
Computer Controlled Shooting Range Vá-Ba-Ba
A Vá-Ba-Ba számítógép vezérlésű lőtéri berendezés
Computer controlled shooting range. The video is produced by the Video Studio of the Workers' Militia, directed by Sándor Barcs. No sound.
Készült a Munkásőrség Videóstúdiójában, rendezte Barcs Sándor. Alacsony feszültséggel működő programvezérelt elektronikus lőtérrendszer bemutatása. Szöveg nélkül.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 5 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003075
344-0-1:15/4
Beetle. Night Vision Device
Bogár. Éjszakai célzókészülék
Accurate aiming, aiming device, service patent. Function and use of the device. Film made by the Video Studio of the Workers' Militia, directed by Sándor Barcs.
Pontos célzás, célzókészülék, szolgálati szabadalom. A célzókészülék működése, alkalmazása. Készült a Munkásőrség Videóstúdiójában, rendezte Barcs Sándor.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 5 min. 18 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003075
344-0-1:15/5
The Abelovszky Family
Abelovszkyék
Story of three generations in the service of the Hungarian Workers' Militia since the 1900s. László, József and György Abelovszky. Labor movement, organizing the party, Workers' Militia. Compiled by Studi M based on the memoirs of József Abelovszky, excerpts from letters, interviews and István Gyökér's collection of post cards from Dunaföldvár, New York, Moscow, Buenos Aires.
Három generációs munkásőr-család története az 1900-as évektől. Abelovszky László, Abelovszky József és Abelovszky György. Munkásmozgalom, pártszervezés, munkásőrség. Abelovszky József visszaemlékezései, levélrészletek, interjúk és Gyökér István képeslap gyűjteménye alapján összeállította a Studió M. Dunaföldvár, New York, Moszkva, Buenos Aires.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 57 min. 52 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003075
344-0-1:15/6
Award Ceremony on the Day of the Press
Sajtó napi kitüntetések
Celebration on the Day of the Hungarian Press. Award ceremony in the headquarters of the Workers' Militia. Awardees are: poet Ferenc Baranyi, graphic artist László Sós, László Murányi, Iván Sándor. Toast by Gyula Bereczky.
Sajtónapi megemlékezés, díjátadás a Munkásőrség Országos Parancsnokságán. Nívódíjak átadása: Baranyi Ferenc költő, Sós László grafikusművész, Murányi László, Sándor Iván. Bereczky Gyula pohárköszöntője.
Hungarian language, Date of production: 1984, Duration: 14 min. 22 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003075
344-0-1:15/7
Rally of a Workers' Militia Unit
Egységgyűlés
Rally of the Workers' Militia in the sports hall of Salgótarján. Commander of the Czechoslovak People's Militia Miroslav Novak hands over a memorial flag to the Workers' Militia of Nógrád County.
Salgótarján, Városi Sportcsarnok, munkásőr egységgyűlés. Miroslav Novak, a Csehszlovák Népi Milícia parancsnoka emlékzászlót adományoz a nógrádi munkásőröknek.
Hungarian language, Date of production: 1985, Duration: 6 min. 19 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003075
344-0-1:15/8
Discussion on Recruitment
Háttérbeszélgetés az utánpótlásról
Range of the Workers' Militia in Dóc, discussion with young militiamen about what is the appeal of the Militia. The role and lack of of propaganda, Youth Guard, Communist Youth Organization, young workers, families with Militia members, Sándor Székey, Lajos Székely. Ensuring public order and safety.
Munkásőrség dóci lőtere, beszélgetés fiatal munkásőrökkel, mitől vonzó a munkásőrség. Propaganda szerepe, hiánya. Ifjúgárda, KISZ, munkásfiatalok, munkásőr családok, Székely Sándor, Székely Lajos. Közrend, közbiztonság biztosítása.
Hungarian language, Date of production: 1984, Duration: 46 min. 38 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003075
VHS PAL #16
344-0-1:16/1
Photo Album
Egy fényképalbum képei
Photos of Lajos Halas, the first chief commander of the Workers' Militia. Inauguration of the flag in Szombathely, 1987; the Pushkin regiment in civilian cloth, 1957, Comrade Kádár visits the headquarters, 1958, delegation from Cuba, training camp in Tata, construction battalion in Balatonkenese, Pál Losonczi hands over awards, Lajos Halas receives the Medal for Socialist Hungary in 1982.
Halas Lajos, a Munkásőrség első országos parancsnokának képei. Zászlóavatás Szombathely 1957, Puskin ezred civilben 1957, Kádár elvtárs a parancsnokságon 1958, kubai küldöttség, tatai edzőtábor, építőzászlóalj Balatonkenese, Losonczi Pál kitüntetést ad át, Halas Lajos átveszi a Szocialista Magyarországért Érdemrendet 1982.
Hungarian language, Date of production: 1982, Duration: 12 min.
Digital version available | HU_OSA_00003076
344-0-1:16/2
Concert
Koncert
Brass concert, Rákóczi march, anthem, International, songs of the labor movement, Szózat, Soviet anthem.
Fúvószenekari koncert. Rákóczi-induló, Himnusz, Internacionálé, mozgalmi dalok, Szózat, Szovjet himnusz.
Hungarian language, Date of production: 1966, Duration: 37 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003076
344-0-1:16/3
Pictures of an Exhibition
Egy kiállítás képei
Arts exhibition, paintings, statues, statuettes.
Képzőművészeti kiállítás, festmények, szobrok, kisplasztikák.
Hungarian language, Date of production: 1966, Duration: 14 min. 55 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003076
344-0-1:16/4
Thirty Years
Harminc év
From the Potsdam conference to signing the Helsinki Accords. Excerpts from fiction film and archival footage.
A potsdami konferenciától a helsinki záróokmány aláírásáig. Játékfilm és archív fimek rövid részletei.
Russian language, Date of production: 1976, Duration: 8 min. 42 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003076
344-0-1:16/5
4th Conference of Workers' Militia Commanders
Munkásőrparancsnokok IV. országos tanácskozása
Headquarters of the Workers' Militia on Somlói Road on Gellért Hill. Gyula Barta, Károly Grósz, János Lukács, Jenő Kovács, Dezső Trombitás. Contribution by Sándor Borbély to the keynote speech. Comments, interviews. Social and political renewal, critique, self-criticism. János Lukács' speech. Interview with Károly Grósz, Dr. Kálmán Szakáts. Contribution by Károly Grósz. Singing the International.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága, Gellért-hegy, Somlói út. Barta Gyula, Grósz Károly, Lukács János, Kovács Jenő, Trombitás Dezső. Borbély Sándor hozzászólása a vitaindítóhoz. Felszólalások, interjúk. Társadalmi, politikai megújulás, kritikai észrevételek, önkritika. Lukács János felszólalása. Grósz Károly interjú. Dr. Szakáts Kálmán interjú. Grósz Károly felszólalása. Internacionálé.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 59 min. 24 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003076
VHS PAL #17
344-0-1:17/1
Demonstration of Protective Equipment and Weapons
Védőeszközök, fegyverek bemutatása
Police. Helmet, gas mask, shield. Breaking pieces of wood on the head of a policeman in protective gear. Charging with dummy bullets. Using tear gas and hand grenade. Armored vehicles. Water cannon.
Rendőrség. Védősisak, gázálarc, védőpajzs bemutatása, szemléltetés, egy férfi fadarabokat tör el a védőruhába öltöztetett rendőr fején. Fegyvertárazás, vaktöltény. Könnygáz spray, kézigránát használata. Páncélos járművek. Vízágyú.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 1 hour 21 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003077
344-0-1:17/2
Conference of Workers' Militia Commanders
Munkásőrparancsnokok országos tanácskozása
Lecture hall of the Csepel Iron and Metal Works. Speech by Károly Németh,Secretary of the Central Committee of the Communist Party delivers a speech. Interview with Károly Németh.
Csepel Vas- és Fémművek oktatási igazgatóságának előadóterme. Munkásőrparancsnokok országos tanácskozása, Németh Károly felszólalása. Németh Károly interjú.
Hungarian language, Date of production: 1983, Duration: 17 min. 41 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003077
344-0-1:17/3
János Kádár's Visit at the Workers' Militia
Kádár János látogatása a Munkásőrségen
Conference of county commanders of the Workers' Militia at the headquarters. János Kádár meets the senior officers on the occasion of the upcoming 25th anniversary of the Workers' Militia. János Kádár receiving a memorial medal.
Munkásőrség Országos Parancsnoksága, megyei parancsnokok értekezlete. Kádár János a Munkásőrség megalakulásának közelgő negyedszázados évfordulója alkalmából találkozik az országos parancsnokság vezetőivel. Jubileumi Emlékjelvény átadása Kádár Jánosnak.
Hungarian language, Date of production: 1981, Duration: 2 min. 57 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003077
344-0-1:17/4
Károly Németh's Visit at the Workers' Militia
Németh Károly látogatása a Munkásőrségnél
Károly Németh, Deputy Secretary of the Central Committee of the Communist Party visits the Workers' Militia in Fót. Introducing the central logistics headquarters. The weapon repair shop. Giving Károly Németh gifts. The new headquarters of the Workers' Militia on Gellért Hill. Sándor Borbély evaluates the the work of the Militia during the year.
Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese látogatása Fóton a munkásőrségnél. A központi ellátó parancsnokság, a KEP bemutatása. Fegyverjavító részleg. Ajándékok átadása Németh Károlynak. Gellérthegy, a Munkásőrség új, országos parancsnoksága. Borbély Sándor értékelése a munkásőrség éves munkájáról.
Hungarian language, Date of production: 1985, Duration: 7 min. 34 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003077
SVHS PAL #18
344-0-1:18/1
Base at the Danube
Bázis a Duna partján
The Workers' Militia at Százhalombatta. Reportage by Károly Kovalik. Dunamenti Power Plant, housing estate, archeological objects from the Roman era, kayak and canoe sports, fish farm. Ligeti Károly Wokers' Militia Company of Százhalombatta.
Százhalombatta, riportösszeállítás, riporter Kovalik Károly. Dunamenti Erőmű, készenléti lakótelep, római kori emlékek, kajak-kenu sport, haltenyésztő telep. A százhalombattai munkásőregység, Ligeti Károly Városi Önálló Század.
Hungarian language, Date of production: 1979, Duration: 36 min. 17 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003078
344-0-1:18/2
Armed Forces of the Warsaw Pact Countries
Varsó Szerződés fegyveres erői
An educational black and white film. Military training of the Warsaw Pact units. Weapons. Vehicle mounted artillery. Engineering troops. Rocket launchers. Tank units. Aircraft units. Navy. Nuclear propelled submarines. Strategic rocket units. Joint drill of the Warsaw Pact armed forces.
Fekete-fehér oktatófilm. A Varsói Szerződés különböző egységeinek kiképzése. Fegyvernemek bemutatása. Gépkocsizó lövészcsapatok. Műszaki szakcsapatok. Rakéta sorozatvetők. Harckocsizó csapatok. Légideszant csapatok. Haditengerészeti flotta. Atommeghajtású tengeralattjárók. Hadászati rakétacsapatok. A Varsói Szerződés fegyveres erői, közös hadgyakorlatainak jellemzői.
Hungarian language, Date of production: 1975, Duration: 42 min. 46 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003078
344-0-1:18/3
Against the Current
Szemben az árral
Flood in the Upper Tisza region in Szabolcs-Szatmár County in May, 1970. Control and rescue efforts, evacuation, reinforcing dikes. Rally for the Flood Control Committee on Széchenyi Square, Szeged with Lajos Czinege and Árpád Papp. Interviews with residents participating in the rescue. Rescuing doors, window frames, eaves. Sorting food, deliveries of bread. Transporting people escaping the flood. Headquarters in Nyíregyháza, daily report. Evacuees, reportage. Reconstruction.
1970. május, Szabolcs Szatmár megye, Felső-Tisza-vidék. Az árvíz elleni küzdelem, védekezési akciók, mentési munkálatok, kitelepítések, gáterősítés. Szeged, Széchenyi tér, az Árvízvédelmi Bizottság ünnepi nagygyűlése, Czinege Lajos, Papp Árpád. Riportok a mentést végző lakosokkal. Ajtók, ablakkeretek, ereszcsatornák mentése. Élelem csoportosítása, kenyérszállítmányok. Menekülők szállítása. Nyíregyháza, főhadiszállás, napi jelentés. Kitelepítettek, riportok. Újjáépítés.
Hungarian language, Date of production: 1970, Duration: 40 min. 5 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003078
344-0-1:18/4
Cuban Spring
Kubai tavasz
Short documentary by the Television Newsreel. Choir of the Workers' Militia in Cuba.The choir members on board of an IL 62 airplane. Deputy chief commander József Gáti. Havana, Hotel Habana Libre. Concert, the choir and the audience. Varadero, militiamen in the ocean. DuPont palace. Canta Clara, los Caneyes. Trinidad. Harvesting sugar cane. Party college Nico Lopez. Reception at the embassy, Vilmos Meruk.
A TV Híradó kisfilmje. A Munkásőrség Központi Férfikara koncertsorozata Kubában. A férfikar az IL 62-es repülőgép fedélzetén. Gáti József országos parancsnokhelyettes. Havanna. Hotel Habana Libre. Koncert, a kórus és a közönség. Varadero, munkásőrök a tengerben. DuPont kastély. Santa Clara, los Caneyes. Trinidad. Cukornád aratás. Nico Lopez Pártfőiskola. Fogadás a kubai nagykövetségen, Meruk Vilmos.
Hungarian language, Date of production: 1973, Duration: 29 min. 53 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003078
344-0-1:18/5
Days of August
Augusttage
An East-German black and white propaganda film made by the film studio of the GDR ministry of interior, directed by Roland Carl. The imperialist politics of the FRD, aggression against GDR. Prehistory of closing borders. Sabotage, hostile action. Anti-GDR press. GDR steps to secure borders. The Workers' Militia in the first lines of class struggle. August 13, 1961. The capital city of GDR, East Berlin ten year later in August 1971. Military drill of the Warsaw Pact countries. Workers' Militia parade in August 1971, greeting by Erich Honecker.
Augusztusi napok. Fekete-fehér propaganda film, készítette a Német Demokratikus Köztársaság NDK Belügyminisztériumának Filmstúdiója, rendező Roland Carl. A Német Szövetségi Köztársaság imperialista politikája, agressziója az NDK ellen. Az államhatár lezárásának előzményei. Szabotázsok, diverzánsok, NDK ellenes uszítások, sajtó.
Az NDK intézkedései államhatárainak védelmében. Munkásőrök az osztályharc frontvonalában. 1961. augusztus 13. Az NDK fővárosa, Kelet-Berlin 10 évvel később, 1971. augusztus. Fegyverbarátság hadgyakorlat, Varsói Szerződés. Munkásőr díszszemle 1971. augusztus, Erich Honecker köszöntése.
Hungarian language, Date of production: 1971, Duration: 30 min.
Digital version available | HU_OSA_00003078
VHS PAL #19
344-0-1:19/1
Kemenes 83
Kemenes 83
A drill of the Workers' Militia in Vas County. Szombathely, county headquarters. Alarm, preparedness to fight, branches of the forces, work groups, briefing. Parade commander József Gáti. Camouflage observation stations. Press conference with Sándor Borbély. Chemical warfare station, range, bases in the woods. Capturing hostiles. Parachute action, chasing, liquidating enemy group. Commanders' review, evaluation by Sándor Borbély, award ceremony.
Munkásőr szemlegyakorlat, a Vas megyei munkásőrök harcászati bemutatója. Szombathely. Megyei munkásőrparancsnokság. Riasztás, harckészültség, hadrendi besorolás, munkacsoportok, eligazítás. Gáti József szemleparancsnok. Álcázott figyelőállások. Sajtótájékoztató, Borbély Sándor. Vegyvédelmi állomás. Lőtér, erdei támaszpontok. Diverzánsok elfogása, őrizetbevétel. Ejtőernyős akció, üldözés bemutatása, ellenséges csoport felszámolása. Parancsnoki szemle, Borbély Sándor értékelő beszéde, kitüntetések átadása.
Hungarian language, Date of production: 1983, Duration: 49 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003079
344-0-1:19/2
Successors of Szigetvár
Szigetvári utódok
Szigetvár city, the fortress of Szigetvár. Sándor Kulcsár, unit commander, about military education. Teachers who are serving in the Workers' Militia. Children's drawings, portraits of Workers' Militia members. Pioneers in service of the Workers' Militia. Deputy General Secretary of the Hungarian Socialist Workers' Party Károly Németh talks about the Workers' Militia. Pioneer camp, patriotic military education.
Szigetvár, Szigetvár vára. Kulcsár Sándor egységparancsnok a honvédelmi nevelőmunkáról. Munkásőr pedagógusok. Gyerekrajzok, munkásőr portrék. Úttörő munkásőrök. Németh Károly MSZMP főtitkárhelyettes a munkásőrségről. Úttörő munkásőr tábor, hazafias nevelés.
Hungarian language, Date of production: 1983, Duration: 15 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003079
344-0-1:19/3
Friendship Train to Moscow
Barátságvonattal Moszkvába
Nyugati railway station. Trip to the parade in Moscow as a reward for the best militiamen. Waving. Arrival at Moscow, József Gáti report by the Television News.
Nyugati pályaudvar. A munkásőrök legjobbjainak jutalomutazása különvonattal a moszkvai díszszemlére. Integetés. Megérkezésük Moszvába, a TV Híradó beszámolója, Gáti József.
Hungarian language, Date of production: 1983, Duration: 6 min. 25 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003079
344-0-1:19/4
Report on England
Riportműsor Angliáról
Reportage from England by András Sugár. Full employment, unemployment, unemployment benefit, Blackburn, Salisbury.
Angliai riportok, riporter Sugár András.Teljes foglalkoztatottság, munkanélküliség, munkanélküli segély, Blackburn, Salisbury.
Hungarian language, Date of production: 1985, Duration: 17 min. 36 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003079
344-0-1:19/5
Training at the Police
Rendőrségi gyakorlat
Police Station, Kerepesi út. Footage of an educational film about the work of the police, their equipment and technical tools. Riot squad, crowd control, deployment of riot police, restoration of law and order. Defending the Socialist state.
Rendőrség, Kerepesi út. A rendőrség munkájáról, felszereléséről, technikai eszközeiről készülő oktatófilm felvételei. Rohamosztag, tömegoszlatás, csapaterő bevetése, közrend helyreállítása. Szocialista államrend megvédése.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 47 min. 25 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003079
344-0-1:19/6
Pictures of 1983
1983 képekben
A compilation by Árpád Bánki on the occasion of the 2nd anniversary of the Video Studio of the Workers' Militia. Significant events. Singing a cooperation agreement between the Hungarian National Defense Alliance and the Workers' Militia, national headquarter of the Hungarian National Defense Alliance, major general Lajos Kiss and Sándor Borbély. Visiting the museum of the Hungarian National Defense Alliance. Drill Kemenes 83. Excellent unit in Törökszentmiklós. Second conference of Workers' Militia commanders, Csepel Iron Works. Bertalan Farkas visits the Workers' Militia, Workers' Militia commanders' school. Children in Badacsonytomaj. Zánka, meeting of pioneer guards, pioneers in the Workers' Militia, presentation of weapons. Training camp in Nagybajom. Vas County, all-country drill, Kemenes 83. Ivan Badul. The House of Soviet Culture and Sciences in Budapest is 10 years old, president of the Presidium of the Alliance of Soviet Friendship Societies. Friendship Train to Moscow.
Bánki Árpád összeállítása a Munkásőrség Videóstúdiójának 2 éves fennállása alkalmából. Jelentős események a testület életében. A Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) és munkásőrség közötti együttműködés aláírása, MHSZ Országos Központja, Kiss Lajos vezérőrnagy és Borbély Sándor, MHSZ Múzeum megtekintése. Kemenes 83 szemlegyakorlat. Kiváló egység Törökszentmiklós. Munkásőrparancsnokok II. országos tanácskozása, Csepel Vas- és Fémművek. Farkas Bertalan látogatása a munkásőrségnél, interjú, Munkásőr Parancsnoki Iskola. Gyerekek Badacsonytomajon. Zánka, úttörőgárdisták találkozója, úttörő munkásőrök, fegyverbemutató. Nagybajomi kiképzőtábor. Vas megye, országos szemlegyakorlat, Kemenes 83. Ivan Bagyul. 10 éves a Szovjet Kultúra és Tudomány Háza Budapesten, Iván Bagyul, a Szovjet Baráti Társaságok Szövetsége Elnökségének elnöke. Barátságvonattal Moszkvába.
Hungarian language, Date of production: 1984, Duration: 29 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003079
SVHS PAL #20
344-0-1:20/1
Military Drill in Veszprém
Veszprémi szemlegyakorlat
Black and white propaganda film about a drill in Veszprém. Missing sound. Capturing prison escapees in prison uniform with the help of dogs.
Veszprém megyei szemlegyakorlat, fekete-fehér propaganda film. Hanghibás, nincs hang. Rabruhás, szökött rabok elfogása kutyával.
Silent language, Date of production: 1960, Duration: 9 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003080
344-0-1:20/2
15th Anniversary of the Workers' Militia
15 éves a Munkásőrség
Portraits of and interviews with militiamen. Sculptor Aladár Farkas. The creation of the Workers' Militia. Archival footage. Taking the oath, inauguration of the flag. Workers' militia in other Socialist countries. Predecessors in 1919, international brigades. Reported by János Horvát.
Portrék, riportok, interjúk munkásőrökkel. Farkas Aladár szobrász. A munkásőrség megszületése. Archív felvételek. Eskütétel, zászlóavatás. Körkép a szocialista országok munkásőrségei. Elődök, 1919., nemzetközi brigádok. Riporter Horvát János.
Hungarian language, Date of production: 1972, Duration: 22 min. 35 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003080
344-0-1:20/3
Brotherhood in Arms
Fegyverbarátság
Military training in the Hungarian-Soviet border zone. Border guards' headquarters in Beregsurány. State border, Friendship Garden. Cooking in the open air to celebrate the Day of Armed Forces. Interviews with Hungarian and Soviet border guards and members of the Workers' Militia.
Katonai kiképzés a magyar-szovjet határzónában. Határőrség parancsnoksága, Beregsurány. Országhatár, Barátságkert. Ünnepi bográcsozás a fegyveres erők napján. Interjúk magyar és szovjet határőrökkel, munkásőrökkel.
Hungarian language, Date of production: 1976, Duration: 18 min. 37 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003080
344-0-1:20/4
One Percent
Egyetlen százalék
Black-and-white film, May 1970, Szabolcs Szatmár County, Upper Tisza region. Fight against flooding, protection actions, rescue operations, evacuations, dam reinforcement. Workers' Militia members sleeping in their uniforms. Reconstruction works. No sound.
Fekete-fehér riportfilm, 1970. május, Szabolcs Szatmár megye, Felső-Tisza-vidék. Az árvíz elleni küzdelem, védekezési akciók, mentési munkálatok, kitelepítések, gáterősítés. Menetfelszerelésben alvó munkásőrök. Újjáépítési munkálatok. Nincs hang.
Silent language, Date of production: 1970, Duration: 22 min.
Digital version available | HU_OSA_00003080
344-0-1:20/5
20 Years in Service
Húsz éve őrségen
Compilation on the history of the Workers' Militia on the occasion of its 20th anniversary. Made by Mafilm Military Studio, directed by József Csőke, camera Sándor Barcs. Hall of the Láng machine factory, ceremonial assembly. Kilián György batalion of District 13. Battalion commander Sándor Cseszák reports to János Kádár. Opening speech by first secretary of the district 13 party committee Károly Kovács. Contribution by chief commander of the Workers' Militia Árpád Papp. János Kádár's speech (First Secretary of the Central Committee).
Összeállítás a munkásőrség megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából. Készítette a Mafilm Katonai Stúdió, rendező Csőke József, operatőr Barcs Sándor. Angyalföld, Láng Gépgyár kazánműhelyének csarnoka. Ünnepi gyűlés. A XIII. kerületi Kilián György zászlóalj. Cseszák Sándor zászlóaljparancsnok jelentése Kádár Jánosnak. Kovács Károly, a XIII kerületi pártbizottság első titkárának elnöki megnyitója. Papp Árpád, a munkásőrség országos parancsnoka felszólalása. Kádár János ünnepi beszéde.
Hungarian language, Date of production: 1977, Duration: 1 hour 52 min. 12 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003080
SVHS PAL #21
344-0-1:21/1
Why Doesn't She Have Three Lives
Miért nincs három élete
Portrait film about Júlia Sörös made by the Hungarian Television, directed by Miklós Végh. Farm at Jászszentlászló, Weaving plant, night school. Free time with neighbors. Workers' Militia, throwing hand grenades, winter drill.
Portréfilm Sörös Júliáról, készítette a Magyar Televízió, rendező Végh Miklós. Jászszentlászlói tanya, Kender-Juta Szövőgyár, esti iskola. Szabadidő a szomszédokkal. Munkásőrség, kézigránát hajítás, téli gyakorlat.
Hungarian language, Date of production: 1973, Duration: 25 min. 5 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003081
344-0-1:21/2
In Our Times
Olyan korban élünk...
Declining capitalism and developing socialism. Introduction and political propaganda about the Soviet Union and the Soviet bloc countries. Archive footage of Moscow, Spasskaia Tower, Ostankino television tower. Achievements of Soviet science and technology. Comecon and its functioning. Petrol pipelines, railroads and ports. Written and directed by József Csőke, produced at MAFILM Military Film Studio.
A hanyatló kapitalizmus és a fejlődő szocialimus, propagandafilm. Írta és rendezte Csőke József, készült a MAFILM Katonai Stúdióban. Archív felvételek. Moszkva, Szpasszkaja torony, az Osztankino TV-torony és panorámája. A szovjet tudomány és technika eredményei. A KGST és működése. Kőolajvezetékek. OPW vagonpark, kikötők. Szocialista országok bemutatása.
Hungarian language, Date of production: 1971, Duration: 23 min. 45 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003081
344-0-1:21/3
Keeping Secrets
Titoktartás
Black and white fiction film on state security made up of short episodes on the dangers of divulging service secrets of the People's Army. The film was produced by Rendőrilm, directed by Tamás Rényi. Cast: István Velenczey, László Bánhidi, József Madaras, Gábor Koncz, György Somhelgyi, Judit Halász, Mirtill Nádassy, Gyöngyi Polonyi.
Fekete-fehér állambiztonsági játékfilm, készítette a Rendőrfilm, rendező Rényi Tamás, szereplők: Velenczey István, Bánhidy László, Madaras József, Koncz Gábor, Somhegyi György, Halász Judit, Nádassy Mirtill, Polonyi Gyöngyi. A játékfilm kis epizódokkal szemlélteti a néphadsereg szolgálati titkairól való "fecsegés" veszélyeit.
Hungarian language, Date of production: 1965, Duration: 24 min. 14 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003081
344-0-1:21/4
Portraits of Workers' Militia Members
Arcképek a Munkásőrség történetéből
The History of the Hungarian Workers' Militia. Screenplay by Sándor Vértessy. Portraits, interviews with Lajos Halas, Lajos Bonta, Imre Keleti, József Kara, András Halász.
A munkásőrség megalakulása, megszervezése, forgatókönyv Vértessy Sándor. Portrék, interjúk: Halas Lajos, Bonta Lajos, Keleti Imre, Kara József, Halász András.
Hungarian language, Date of production: 1978, Duration: 40 min. 5 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003081
344-0-1:21/5
Fighting In All Kinds of Ways
Más fegyverrel is
Interviews with members of the Workers' Militia. Staff of the Medical School of the Pécs University, militiamen. József Hajnal, András Tigyi, Sándor Kovács, József Tigyi. Produced by the Regional Studio of the Hungarian Television, directed by László Bükkösdi.
Készítette a Magyar Televízió Körzeti Stúdiója, Pécs, rendező Bükkösdi László. Portrék, a Pécsi Orvostudományi Egyetem munkatársai, munkásőrök. Hajnal József, Tigyi András, Kovács Sándor, Tigyi József.
Hungarian language, Date of production: 1973, Duration: 38 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003081
344-0-1:21/6
5th Anniversary of the Workers' Militia
Öt éves a Munkásőrség
Film made by the Budapest Film Studio. Archival footage, history, Red Army, 1919, Hungarian partisans, 1945. Monument of Soviet Heroes on Szabadság Square, members of the Workers' Militia take the oath, capturing hostiles, training of militiamen, militias in Socialist countries, awards.
Készítette a Budapest Filmstúdió. Archív felvételek, előzmények, Vörös Hadsereg, 1919, magyar partizánok, 1945. Szabadság téri szovjet hősi emlékmű, munkásőr eskütétel, diverzánsok elfogása, munkásőrök kiképzése, munkásőr milíciák a szocialista tábor országaiban, kitüntetések.
Hungarian language, Date of production: 1962, Duration: 9 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003081
344-0-1:21/7
Hungarian Newsreel 1972/10
Magyar Filmhíradó 1972/10
Angela Davis; Air-pollution in Budapest; The art of gymnastics in the Soviet Union and Hungary; A Visit to Burma and Vietnam. Jenő Fock.
Angela Davis; Légszennyezés Budapesten; A torna művészete, szovjet-magyar tornászbajnokság; Baráti látogatás Burmában és Vietnámban, Fock Jenő.
Hungarian language, Date of production: 1972, Duration: 10 min. 52 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003081
SVHS PAL #22
344-0-1:22/1
Our Undertaking
Mi vállaltuk
Reportage on the daily activities of the Workers' Militia unit in Szolnok. Reported by Károly Kovalik, directed by László Szűcs. Transporting and processing carrots as volunteers. Jászkun Volán company. Garage service, security check, breathalyzer. Director Ferenc Kerekes.
A szolnoki munkásőrszakasz mindennapjait bemutató riportfilm. Munkásőr portrék. Riporter Kovalik Károly, rendező Szűcs László. Sárgarépa szállítás, feldolgozás társadalmi munkában. Jászkun Volán. Garázsszolgálat, biztonsági ellenőrzés, szondázás. Kerekes Ferenc igazgató.
Hungarian language, Date of production: 1975, Duration: 36 min. 5 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003082
344-0-1:22/2
Alarm
Riadó
Short fiction film with Menyus, a veteran Workers' Militia member in the center, who is selflessly helping civil defense forces in the devastating floods in Eastern Hungary in 1970. Menyus joining the flood control service and single handedly fighting looters.
Az 1970-es árvíz képei. Menyus, Tóth Menyhárt leszerelt munkásőr portréja. Horgászás, rádióhallgatás. Az árvízről szóló hírek. Menyus csatlakozása az árvízvédelmi szolgálathoz. A veterán munkásőr hősies helytállása, Tóth Menyhért egyedül száll szembe fosztogatók bandájával, akik orvul életére törnek.
Hungarian language, Date of production: 1981, Duration: 20 min. 25 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003082
344-0-1:22/3
Hungarian Newsreels 1982/4
Magyar Filmhíradó 1982/4
The 25th anniversary of the Workers' Militia in Hungary. The choir of the Workers' Militia tours the country, exhibition in the Buda Castle. Archival footage on the history of the Workers' Militia. Taking the oath. Visit by the Angolan brother militia.
Huszonötéves a munkásőrség. A munkásőrség országos hangverseny körútja, a jubileumi év nyitánya. 25 éves a munkásőrség, kiállítás a Budai Várban. Archív felvételek a munkásőrség történetéből. Munkásőr eskütétel. Angolai testvérmilícia látogatása.
Hungarian language, Date of production: 1982, Duration: 9 min. 53 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003082
344-0-1:22/4
Clean Courtyard, Tidy House
Tiszta udvar rendes ház
Nagyléta. Cleanliness competition Clean Courtyard, Tidy House. Embellishing streets, houses, planting plants, repairing roads, celebration, giving out plaques saying Clean Courtyard, Tidy House and certificates. No sound.
Nagyléta. Tiszta udvar, rendes ház tisztasági mozgalom. Utcák, porták csinosítása, növényültetés, útjavítás, ünnepség, tiszta-udvar rendes ház tábla, elismerések kiosztása. Hanghiba, nincs hang.
Silent language, Date of production: 1957, Duration: 6 min. 31 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003082
344-0-1:22/5
Anniversary of the Workers' Militia
A munkásőrség megalakulásának évfordulója
Compilation on the Workers' Militia by Mafilm, directed by László Bokor, camera Vidor Török Jr. György Lázár at the congress of the Hungarian Socialist Workers' Party. National headquarters of the Workers' Militia at 25, Arany János Street. Visit by György Lázár. Sports hall of Vasas club in Fáy Street, march in with the team flag. Aircraft models. György Lázár visits the Workers' Militia Commanders School. Militiamen working by the Danube to fight the flood. Photos of the Workers' Militia being founded in 1957. Alarm. Voluntary blood donation. Self-defense fighting. Bad image and sound.
Összeállítás a munkásőrségről, készítette a Mafilm, rendező Bokor László, operatőr ifj. Török Vidor. Lázár György az MSZMP kongresszusán. A Munkásőrség Országos Parancsnoksága Arany János utca 25. Lázár György látogatása. Fáy utca, Vasas Sportcsarnok, csapatzászló bevonulás. Repülőgép modellezés. Lázár György látogatása a Munkásőr Parancsnoki Iskolában. Dunai árhullám, munkásőrök mentés közben. Fényképek a munkásőrség megalakulása idejéből 1957. Munkásőr riadó. Önkéntes véradás. Önvédelmi harc. Kép-és hanghibák.
Hungarian language, Date of production: 1984, Duration: 17 min. 5 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003082
344-0-1:22/6
Day by Day
Napról-napra
Compilation on the daily activities of members of the Workers' Militia. Film made by Pannónia Filmsúdió. Blaha Lujza Square, Rákóczi Road, traffic, crowd. Kilián György battalion headquarters in district 13. Securing an event, discussion. March on May 1. Shooting range, throwing grenades. Working in shops. Free time. Songs of the Workers' Militia. Drill. Greeting militiawomen. Inauguration of new members of the Workers' Militia.
Munkásőr mindennapok, összeállítás, készítette a Pannónia Filmstúdió. Blaha Lujza tér, Rákóczi út, forgalom, tömeg. Munkásőrség XIII. kerületi Kilián György Zászlóalj Parancsnokság. Rendezvény biztonság megszervezése, megbeszélés. Május 1. felvonulás. Lőgyakorlat, gránátdobás. Üzemi munkák. Szórakozás, kikapcsolódás. Munkásőr dalok, Harcászati gyakorlat. Munkásőrnők köszöntése, ünnepség. Munkásőr avatás.
Hungarian language, Date of production: 1977, Duration: 16 min. 3 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003082
344-0-1:22/7
Our Watch Post is Zala
Őrhelyünk Zala
Presenting Zala County, folk art, traditions, Firing by The Workers' Militia in Zala county. Gendarmes killing civilians in Pacsa in the 1930s. Oil industry, glass production, Zala furniture plant, dairy, Nagykanizsa brewery, meat industry, large agricultural companies. Film made by Mafilm News and Documentary Studio.
Zala megye bemutatása, népművészet, hagyományok. Pacsai csendőrsortűz. Olajipar. Bitumengyártás. Üveggyártás. Zala Bútorgyár. Tejipar. Nagykanizsai Sörgyár. Húskombinát. Mezőgazdasági nagyüzemek. Készült a Mafilm Híradó-és Dokumentumfilm Stúdióban.
Hungarian language, Date of production: 1979, Duration: 13 min. 35 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003082
344-0-1:22/8
Hungarian Newsreel 1975/15
Filmhíradó 1975/15
Training of dressmakers, offers by pupils, mentoring kindergarten children. Parade in 1975. Compilation on poet Attila József.
Női szabó képzés, tanulók felajánlásai, óvodások patronálása. Díszszemle 1975, Felvonulási tér. József Attila, összeállítás.
Hungarian language, Date of production: 1975, Duration: 10 min. 28 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003082
344-0-1:22/9
East German Delegation
Kelet-német küldöttség
Visit by the delegation of workers' militia commanders of the German Democratic Republic. Ikarus Factory, Sziklai Sándor Workers' Militia battalion of district 14, drill of the Veszprém County Workers' MIlitia, Ferihegy Airport. No sound.
A Német Demokratikus Köztársaság NDK munkásőrparancsnokokból álló küldöttségének látogatása. Ikarus gyár, XIV kerületi Sziklai Sándor Munkásőr Zászlóalj, Veszprémi Járási Munkásőregység szemlegyakorlata, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér. Nincs hang.
Silent language, Date of production: 1962, Duration: 25 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003082
344-0-1:22/10
Members of the Workers' Militia
Munkásőrök
Compilation directed by Imre Eck, editor and reporter Károly Kovalik. Details on the Workers' Militia, Miklós Rékai. Archival footage on the creation of the Workers' Militia, taking the oath. Militias in Socialist countries. Editorial offices of periodical Munkásőr, editor-in-chief Ferenc Vadász. Painter Zoltán Rozsnyai, sculptor Aladár Farkas. Chief commander of the Workers' Militia Árpád Papp hands over awards. Militiamen in action. Photo journalist Tamás Féner.
Összeállítás, rendező Eck Imre, szerkesztő-riporter Kovalik Károly. Tudnivalók a testületről, Rékai Miklós. Archív képek a munkásőrség megalakulásáról. Munkásőr eskü. Munkásőrség a szocialista országokban. Deák tér, Munkásőr újság szerkesztősége, Vadász Ferenc főszerkesztő. Rozsnyai Zoltán festő, Farkas Aladár szobrász. Papp Árpád, a Munkásőrség országos parancsnoka kitüntetéseket ad át. Munkásőrök bevetésen. Féner Tamás fotóriporter.
Hungarian language, Date of production: 1970, Duration: 20 min. 45 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003082
344-0-1:22/11
Workers' Militia Conference
Munkásőr értekezlet
Short excerpt. Interview with county commanders in the bread of the National Commanders' Conference.
Rövid részlet. Interjú megyei parancsnokokkal az Országos Parancsnoki Értekezlet szünetében.
Hungarian language, Date of production: 1968, Duration: 1 min. 47 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003082
SVHS PAL #23
344-0-1:23/1
First Aid for Oneself and for Comrade in a Battle
Önsegély és elvtársi segély harc közben
Training film made by Pannónia Filmstúdió for the medical department of the Ministry of Defense. Treating injuries during battle. Using the wound treatment package. Securing broken limbs. Treating head injuries. Tourniquet.
Oktatófilm. Bemutatja a Honvédelmi Minisztérium egészségügyi csoportfőnöksége, készítette a Pannónia Filmstúdió. Sérülések ellátása harc közben. A sebkötöző csomag és használata. Törött végtag rögzítése. Koponyasérülés ellátása. Szorítókötés.
Hungarian language, Date of production: 1958, Duration: 30 min. 10 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003083
344-0-1:23/2
Mozambique
Mozambik
Reportage on Mozambique. History. Independence. Colonial wars with Portugal, Frelimo and partisan movements. Maputo. Rhodesian mercenaries at the border. Patriotic Font of Zimbabwe. Interview with Joshua Nkomo. Bad sound quality at times. Continued in HU OSA 344-0-1:23/6.
Mozambiki riportösszeállítás. Történelmi előzmények. A független Mozambik. Portugál gyarmati háborúk, a Frelimo és a partizánmozgalmak. Maputo. Rhodéziai zsoldosok a mozambiki határnál. A Zimbabwei Hazafias Front. Interjú Joshua Nkomo-val. Hanghibák. Folytatás HU OSA 344-0-1:23/6.
Hungarian language, Date of production: 1978, Duration: 28 min. 2 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003083
344-0-1:23/3
Symptoms of Our Age
Kórtünet
Short fiction film based on Ervin Radványi's short story Andaxin. Directed by György Kárpáti. Starring Ferenc Kállai. Addiction, destructive life style.
Színes játékfilm, Radványi Ervin Andaxin kora című novellájából, rendező Kárpáti György. Főszerepben Kállai Ferenc. Káros szenvedélyek, rohanó életmód.
Hungarian language, Date of production: 1969, Duration: 17 min.
Digital version available | HU_OSA_00003083
344-0-1:23/4
On the Conveyor Belt of History
A történelem futószalagján
Labor movement, history of a working class family. Produced by Mafilm Military Film Studio, directed by Ilona Kolonits. Working class district of Budapest, washerwoman Andrásné Kruzslák and her children. Béla Kruzslák's life. Bloody Thursday, Soviet Republic of Hungary. Newsreels, reconstruction after World War II, Erik Molnár, winter holiday for children in the countryside, national aid, infant powdered food Sertamin, cooking competition, autobus No 1, Zoltán Vas, food supply, building bridges, Ernő Gerő, Szabadság Square, election rally in North Budapest, József Révai, end of film is missing.
Fél évszázad történelme, munkásmozgalom, egy munkáscsalád krónikája. Készítette a Mafilm Katonai Filmstúdió, rendező Kolonits Ilona. Angyalföld, Csongor utca, Kruzslák Andrásné mosónő és gyermekei. Kruzslák Béla élete. Vérvörös csütörtök, Tanácsköztársaság, A Magyar Filmgyártó Rt. Híradói (Mafirt Krónikák), a II. világháborút követő újjáépítések, Molnár Erik, gyermekek teleltetése vidéken, nemzeti segély, Sertamin tápszer, főzőverseny, 1-es jelzésű autóbusz, Vas Zoltán, élelmiszerellátás, hídépítések, Gerő Ernő, Szabadság tér, Budapest északi kerületének választói nagygyűlése, Révai József. Hiányzó képsorok, a film vége hiányzik.
Hungarian language, Date of production: 1970, Duration: 19 min.
Digital version available | HU_OSA_00003083
344-0-1:23/5
Hungarian Newsreels 1970
Filmhíradó 1970
Compilation by Mafilm Newsreel Studio. Castle in Hertfordshire, kastély, Shaw's Corner, George Bernard Shaw, Naples, Pompeii, Greece, Skiathos, French seaside, surfers, fashionable sunglasses, all-world meeting of magicians, Paris, Georgia, zoo animal trainers, pantomime school in Szczecin, Poland, TV towers in Europe.
A Mafilm Filmhiradó Stúdió összeállítása. Hertfordshire, kastély, Shaw's Corner, George Bernard Shaw, Nápoly, Pompeii, Görögország, Skiathos, francia tengerpart, szörfözők, napszemüveg divat, bűvész világtalálkozó Párizs, Grúzia, állatkerti idomárok Grúzia, lengyel pantomim iskola Szczecin, európai TV tornyok.
Hungarian language, Date of production: 1970, Duration: 8 min. 51 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003083
344-0-1:23/6
Mozambique
Mozambik
TV production on Mozambique, attacks by the Rhodesian army. Refugee camps, terror attacks. Interview with minister of foreign affairs Joachim Chissano. The Mozambican army. Continued from HU OSA 344-0-1:23/2
Mozambiki riportösszeállítás. Mozambik, a rhodéziai hadsereg céltáblája. Menekülttáborok. Terrortámadások. Joachim Chissano külügyminiszter, interjú. A mozambiki hadsereg. A HU OSA 344-0-1:23/2 folytatása.
Hungarian language, Date of production: 1978, Duration: 9 min. 54 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003083
344-0-1:23/7
Red May
Vörös Május
Crowd celebrating May 1, 1919, Soviet Republic in Hungary, 1919. Contemporary posters, banners, photos, memorabilia, streetscapes, photos of scenes, images by Red Report Films. Photo documentary film made by MAFILM Newsreel and Documentary Studio, Miklós Jancsó, Ferenc Grünwalszky, Péter Zimre, Alajos Paulus, Károly Peller, Zoltán Farkas.
1919. május 1. ünneplő budapesti tömeg, Tanácsköztársaság. Korabeli plakátok, transzparensek, fényképek, amatőrök emlékei, utcaképek, jelenet-fotók, a Vörös Riport Filmek képei. Fotó-dokumentumfilm, készítette a MAFILM Hiradó-és Dokumentumfim Stúdió, Jancsó Miklós, Grünwalszky Ferenc, Zimre Péter, Paulus Alajos, Peller Károly, Farkas Zoltán.
Hungarian language, Date of production: 1969, Duration: 9 min. 52 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003083
344-0-1:23/8
The Next One Could Be You
A következő te lehetsz
Motor-cicle accidents. Propaganda film made by MAFILM for the Road Accidents Prevention Council. Directed by Imre Popper. Chain Bridge, Pest side embankment of the Danube, Danube Curve, young people on motor bikes. Motor bike race. Rules of motor biking.
Motorkerékpáros balesetek. Propagandafilm, készült a MAFILM Propagandafilm Stúdiójában a Közúti Balesetelhárítási Tanács megbízásából. Rendező Popper Imre. Lánchíd, pesti rakpart, Dunakanyar, fiatalok motorkerékpáron. Motorverseny. A motoros közlekedés szabályai.
Hungarian language, Date of production: 1965, Duration: 10 min. 56 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003083
344-0-1:23/9
Tomorrow Will Be Spring
Holnap már tavasz lesz
Black and white propaganda film made by MAFILM Newsreel Studio, directed by László Bokor. The 80th birthday of Béla Kun, communist leader of the Hungarian Soviet Republic, 1919. Archival footage from newsreels, World War I, Communist Party of Hungary, Kun's emigration to the Soviet Union, Comintern. Memoirs of József Lengyel, Ferenc Münnich, Béláné Kun.
Fekete-fehér propagandafilm, készítette a Mafilm Híradó Studió, rendező Bokor László. Kun Béla születésének 80. évfordulójára. Archív, korabeli híradófelvételek, első világ­háború, Kommunisták Magyarországi Pártja, Tanácsköztársaság, emigráció, Kun Béla a Szovjetunióban, Komintern. Lengyel József, Münnich Ferenc, Kun Béláné visszaemlékezései.
Hungarian language, Date of production: 1966, Duration: 17 min. 8 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003083
344-0-1:23/10
Young Guards
Együtt a gárda
New recruits of the Workers' Militia. The tasks of the organization. Camp for Young Guards, lectures. Greeting by György Fejti. Controbutions by Dezső Jász, Aladár László, József Gáti. Interviews with guardists in the camp. Made by MAFILM Newsreel and Documentary Studio.
A munkásőrség és utánpótlása. Összeállítás a testület feladatairól. Ifjú Gárda tábor, előadások. Fejti György köszöntője. Jász Dezső, László Aladár, Gáti József felszólalása. Riportok a tábor gárdistáival. Készítette a MAFILM Hiradó-és Dokumentumfim Stúdió.
Hungarian language, Date of production: 1978, Duration: 16 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003083
344-0-1:23/11
Training Camp in Tata
Tatai tábor
Training camp, theoretical and practical training of members of the Workers' Militia. Calculating distance with help of landmarks. Lunch together in the camp including fisherman's soup and cottage cheese pasta. Medical check-up. Weight lifting. Sound is missing.
Felkészítő tábor. Munkásőrök elméleti és gyakorlati oktatása. Távolságmeghatározás tereptárgyak alapján. Közös ebéd a táborban. Halászlé, túrós csusza. Orvosi vizsgálat. Súlyemelés. Nincs hang.
Silent language, Date of production: 1966, Duration: 9 min. 4 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003083
VHS PAL #24
344-0-1:24/1
The Visit of György Lázár
Lázár György látogatása
Black Mercedes and Lada cars arrive at the logistics headquarters of the Workers' Militia in Fót. Reporting, presentation of weapons, weapons shop, print shop, gear deposit. Handing over gift flasks. Headquarters of the Workers' Militia, meeting of commanders. Report by Sándor Borbély and by county commanders, modernizing the organization, atmosphere among troops. Speech by Head of Council of Ministers György Lázár on current political issues. Greetings, handshakes.
Fekete Mercedes és Lada autók érkezése Fótra, a Munkásőrség Központi Ellátó Parancsnokságra. Beszámoló, fegyverbemutató, fegyverműhely, nyomda, ruházati raktár. Ajándék kulacs átadása. Munkásőrség Országos Parancsnokságának székháza, találkozás a munkásőr parancsnokokkal. Borbély Sándor beszámolója, megyei parancsnokok jelentései, a szervezet korszerűsítése, az állomány hangulata. Lázár György beszéde, időszerű politikai kérdések. Köszöntések, kézfogások.
Hungarian language, Date of production: 1988, Duration: 52 min. 25 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003084
344-0-1:24/2
1984 in Pictures
1984 képekben
Video studio of the Workers' Militia. Important events at the militia, compilation by Árpád Bánki. Anniversary parade of armed forces April 4, 1985. János Kádár congratulates the Workers' Militia. Unit of excellence of the Workers' Militia in Nagykanizsa. End-of-year meeting of the Workers' Militia unit in the community hall of the Almásfüzitő Alum Earth Plant, speech by Ferenc Havasi. Meeting of the Workers' Militia unit in the sports hall of Salgótarján. Commander of the Czechoslovakian People's Militia Miroslav Novak gives the Nógrád County Workers' Militia a commemorative flag. Drill Readiness 84 in Zala County. International events, Cuban delegation, friendship rally. The male choir of the Workers' Militia at the International Choir Contest in Cork, Ireland. Day of Hungarian Press, awards, welcome speech by Gyula Bereczky. Greeting teacher members of the Workers' Militia. New national headquarters of the Workers' Militia, handing over the keys.
Munkásőrség videóstúdiója, 1984-1985 fontosabb eseményei a testület életében, összeállítás, készítette Bánki Árpád. 1985. április 4. a fegyveres erők jubileumi díszszemléje. Kádár János gratulál a munkásőröknek. A nagykanizsai munkásőregység kiváló egysége. Almásfüzítői Timföldgyár Művelődési Háza, évzáró egységgyűlés, Havasi Ferenc beszéde. Salgótarján, Városi Sportcsarnok, munkásőr egységgyűlés. Miroslav Novak, a Csehszlovák Népi Milícia parancsnoka emlékzászlót adományoz a nógrádi munkásőröknek. Készenlét 84 mozgósítási gyakorlat Zala megyében. Nemzetközi események, kubai delegáció, barátsági nagygyűlés. A munkásőrség férfikórusa Írországban, Corki Nemzetközi Kórusverseny. Karcag, csapatzászló átadás. A magyar sajtó napja, kitüntetések átadása, Bereczky Gyula köszöntője. Munkásőr pedagógusok köszöntése. A Munkásőrség Országos Parancsnoksága új vezetési központja, kulcsátadás.
Hungarian language, Date of production: 1984, Duration: 25 min. 15 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003084
344-0-1:24/3
Workers' Militia
Munkásőrség
Compilation of footage on the Workers' Militia to celebrate its anniversary. Headquarters at 25 Arany János Street. Sándor Borbély and János Kádár. The 25th anniversary of the creation of the Workers' Militia, archival footage, first units, oath. János Berecz. Drill, training. Badacsonyomaj. Zánka. György Lázár and Bertalan Farkas visit the headquarters. Sándor Borbély among militiagirls. Celebratory parade. Dózsa György Road, Heroes' Square. Battalion of honor. János Kádár congratulates the Workers' Militia. Choir. Partially narrated in Russian.
Jubileumi összeállítás, válogatás a munkásőrségről készült filmekből. A Munkásőrség Országos Parancsnoksága Arany János utca 25. Borbély Sándor és vendége, Kádár János. Emlékezés a munkásőrség megalapításának 25. évfordulóján, archív felvételek, a munkásőrség megalakulása, első munkásőr egységek, munkásőr eskütétel. Berecz János. Építőmunka és rendkívüli események. Objektum védelem, szemlegyakorlat, kiképzés, tábori foglalkozás. Badacsonyomaj. Zánka. Lázár György, Farkas Bertalan látogatása a munkásőrségnél. Borbély Sándor munkássőrlányok gyűrűjében. A fegyveres erők jubileumi díszszemléje. Dózsa György út, Hősök tere. Munkásőr díszzászlóalj, Kádár János gratulációja. Munkásőrkórus. Részben orosz narráció.
Russian language, Date of production: 1985, Duration: 24 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003084
344-0-1:24/4
Kékes 1985
Kékes 85
All-country drill in Heves County. Alert, briefing. Presenting Commodore 64 computer. Press conference. Capturing hostiles, enemy aircraft. Sirok, Felsőtárkány, defense of facilities, parachutists, shooting drill. Interview with Sándor Borbély. Parade on Lening Square in Eger.
Országos parancsnoki szemlegyakorlat Heves megyében. Harckészültség, riadó, eligazítás. A Commodore 64 számítógép bemutatása. Sajtótájékoztató. Diverzánsok, ellenséges repülők elfogása. Sirok, Felsőtárkány, objektumvédés, ejtőernyősök, lőgyakorlat. Borbély Sándor interjú. Eger, Lenin tér, díszszemle.
Hungarian language, Date of production: 1985, Duration: 14 min. 35 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003084
344-0-1:24/5
Workers' Militia
Munkásőrség
Compilation on the Workers' Militia on the occasion of its 25th anniversary. Narrated by Árpád Bánki. Headquarters at 25 Arany János Street. Sándor Borbély and First Secretary of the Hungarian Socialist Workers' Party János Kádár. Archival footage on the creation of the Workers' Militia, setting up the first units, taking the oath. János Berecz. Drill, training, special events, field kitchen. Badacsonyomaj. Zánka. György Lázár and Bertalan Farkas visit the headquarters. Sándor Borbély among militiawomen. Celebratory parade. Dózsa György Road, Heroes' Square. Battalion of honor. János Kádár congratulates the Workers' Militia. Choir. Partially narrated in Russian.
A munkásőrség megalapításának 25. évfordulója, jubileumi összeállítás, válogatás a munkásőrségről készült filmekből Bánki Árpád narrációjával. A Munkásőrség Országos Parancsnoksága Arany János utca 25. Borbély Sándor és vendége, Kádár János. Emlékezés a munkásőrség megalapításának 25. évfordulóján, archív felvételek, a munkásőrség megalakulása, első munkásőr egységek, munkásőr eskütétel. Berecz János. Építőmunka és rendkívüli események. Objektum védelem, szemlegyakorlat, kiképzés, bevetés, tábori foglalkozás, gulyáságyú. Badacsonyomaj. Zánka. Lázár György és Farkas Bertalan látogatása a Munkásőrség Országos Parancsnokságán. Borbély Sándor munkássőrnők gyűrűjében. A fegyveres erők jubileumi díszszemléje. Dózsa György út, Hősök tere, munkásőr díszzászlóalj, Kádár János gratulációja. Munkásőrkórus. Részben orosz narráció.
Hungarian language, Date of production: 1985, Duration: 24 min. 45 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003084
344-0-1:24/6
Magyarújváros-Vegyépszer
Magyarújváros-Vegyépszer
A report about Tengiz oil plant, Kazakhstan. Construction of the refinery headed by Vegyépszer company.
Helyszíni riportösszeállítás a tengizi olajipari beruházásról, a Vegyépszer Vállalat vezetésével végzett kőolajfeldolgozó építési és szerelési munkák.
Russian language, Date of production: 1987, Duration: 16 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003084
SVHS PAL #25
344-0-1:25/1
We Are the Engineering Units
Fegyvernemünk: műszakiak
Engineering units, development, quality of branches of arms, engineers, pontoniers. Drill.
Műszaki csapatok, fegyvernemek fejlődése, színvonala, feladatai, hidászok, utászok. Út-és hídépítő alegységek. Pontonos alegységek harcgyakorlaton.
Hungarian language, Date of production: 1970, Duration: 10 min. 15 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003085
344-0-1:25/2
Attention! Explosion!
Vigyázat, robban!
Made by Educational Film Production Department and State Insurance company. Unexploded bombs from World War II. What to do when an explosive is found. Securing the site, sand bed, bomb squad. How an explosive works. Incidence area. Explosion pit.
Készítette a Tanért Filmgyártási Főosztálya az Állami Biztosító támogatásával. Fel nem robbant bombák, lövedékek a második világháború után. Teendők robbanóanyag megtalálása esetén. Helyszínbiztosítás, homokágy, tűzszerészek. A robbanótöltet működése. Előfordulási területek. Robbantógödör.
Hungarian language, Date of production: 1975, Duration: 14 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003085
344-0-1:25/3
Officers of the Future
A jövő tiszthelyettesei
New school system in the Hungarian People's Army. Vehicle engineering officer and vocational school in Szabadszállás. Car repair training, living in a dormitory, life style, physical education, vocation. Made by Mafilm Military Studio, directed by Róbert Glósz.
Új típusú iskolarendszer a Magyar Néphadseregben. Gépjárműtechnikai Tiszthelyettes és Szakmunkásképző Iskola Szabadszállás. Riportok, oktatás, autószerelői ismeretek, kollégiumi élet, életmód, testedzés, szakma és élethivatás. Készítette a Mafilm Katonai Stúdió, rendező Glósz Róbert.
Hungarian language, Date of production: 1975, Duration: 10 min. 18 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003085
344-0-1:25/4
Guards of the Sky
Az égbolt őrei
Color film made by MAFILM Military Film Studio, directed by Róbert Glósz. The daily jobs of anti-aircraft forces. Locator handlers, radio monitoring, anti-aircraft rocket units, fighter pilots.
Színes propagandafilm, készítette a Mafilm Katonai Filmstúdiója, rendező Glósz Róbert. A hazai légvédelem mindennapjai. A lokátorkezelők, rádiófigyelők, légvédelmi rakétások és vadászpilóták munkája, tevékenysége.
Hungarian language, Date of production: 1981, Duration: 19 min. 46 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003085
344-0-1:25/5
Film Magazine of the People's Army 1985/6
Néphadsereg Filmmagazin 1985/6
Scientists in the Army. Military developments. Nutritional Science Institute, Béla Gion food engineer, preservation research, sterilizing. Hungarian canned food in the space. Dr. László Galló, TS-pontoon. Dr. János Hideg, military medical science, stress tests, Balaton equipment, check up of prospective astronauts. Dr. Ágoston Tremmel, cartography, drawing maps, topographic maps.
Katonatudósok, katonai fejlesztések. Táplálkozástudományi Intézet, Gion Béla élelmiszermérnök, konzervipari kutatások, sterilezés. Magyar konzervek a világűrben. Dr. Galló László, TS-uszályhíd. Dr. Hideg János, katonai orvostudomány, terheléses vizsgálatok, Balaton készülék, űrhajósjelöltek vizsgálata. Dr. Tremmel Ágoston, térképészet, térképrajzolás, dombortérképek.
Hungarian language, Date of production: 1985, Duration: 9 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003085
344-0-1:25/6
Wings on Soldiers' Caps
Szárnyak a katonasapkán
Training of Hungarian pilots. Presentation of Kilián György Aircraft Engineering College. Reportage. Made by Mafilm Military Film Studio, directed by Róbert Glósz.
A magyar repülők képzése. A Kilián György Repülőműszaki Főiskola bemutatása. Riportok. Készítette a Mafilm Katonai Filmstúdiója, rendező Glósz Róbert.
Hungarian language, Date of production: 1982, Duration: 1 hour 10 min. 21 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003085
344-0-1:25/7
Building a Bomb Shelter
Óvóhelyépítés
Bomb shelters outside buildings. Trenches. The facility and equipment. Made by Sportfilm Studio, directed by Attila Schmidt.
Épületen kívül létesített szükségóvóhelyek. Árokóvóhelyek. Az építés fázisai. Az építmény és a felszerelések. Készítette a Sportfilm Stúdió, rendezte Schmidt Attila.
Hungarian language, Date of production: 1969, Duration: 18 min. 13 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003085
344-0-1:25/8
5th Anniversary of the Workers' Militia
5 éves a Munkásőrség
Made by Budapest Film Studio. Archival footage, history, Red Army, 1919, Hungarian partisans, 1945. Soviet heroes' monument on Szabadság Square, Workers' Militiamen taking the oath, capturing hostiles, training of militiamen, militias in countries of the Socialist bloc, awards. Bad image and sound. In some sections, footage from the film on the 10th anniversary are mixed in.
Készítette a Budapest Filmstúdió. Archív felvételek, előzmények, Vörös Hadsereg, 1919, magyar partizánok, 1945. Szabadság téri szovjet hősi emlékmű, munkásőr eskütétel, diverzánsok elfogása, munkásőrök kiképzése, munkásőr milíciák a szocialista tábor országaiban, kitüntetések. Kép-és hanghibák. Néhány részlet keveredik a tíz éves évfordulóra készített film képeivel.
Hungarian language, Date of production: 1962, Duration: 9 min. 7 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003085
344-0-1:25/9
We Are the Youth Guard
Vagyunk az Ifjú Gárda
Made by the Communist Youth Organization at Pannonia Film Studio. Patriotic military education for the young, special kind of work at the Communist Youth Organization. Camping, competitions. Shooting, swimming, hurdle with arms. Field drill. Throwing hand grenades. First aid. Shooting with air rifle. Learning about military technology. Last night, dancing. Evaluation, awards. Passing-out in front of the Parliament.
Készítette a Pannónia Filmstúdió KISZ szervezete. A fiatalok hazafias honvédelmi nevelése, a KISZ speciális munkaformája. Országos rendezvény, táborozás, vetélkedők, versenyek. Lövészet, úszás, fegyveres akadályfutás.Terepgyakorlatok. Kézigránát hajítás. Elsősegély. Légpuskalövészet. Ismerkedés a haditechnikával. Búcsúest tánccal. Értékelés, díjkiosztás. Tisztavatás a Parlament előtt.
Hungarian language, Date of production: 1975, Duration: 20 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003085
344-0-1:25/10
Medals
Kitüntetések
Parliament. Decorating members of the Workers' Militia. György Lázár, Pál Losonczi, Sándor Borbély. No sound.
Országház. Munkásőrök kitüntetése. Lázár György, Losonczi Pál, Borbély Sándor. Nincs hang.
Silent language, Date of production: 1970, Duration: 4 min. 53 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003085
344-0-1:25/11
Medals
Kitüntetések
Parliament. Decorating members of the Workers' Militia. György Lázár, Pál Losonczi, Sándor Borbély. No sound.
Országház. Munkásőrök kitüntetése. Lázár György, Losonczi Pál, Borbély Sándor. Nincs hang.
Silent language, Date of production: 1970, Duration: 3 min. 19 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003085
344-0-1:25/12
The Workers' Militia's Choir in Italy
A munkásőrség kórusa Olaszországban
The Naples Bay. Decorating Italian communists. L'Unita festival. György Aczél. The choir of the Workers' Militia sings the Italian workers' march song.
Nápolyi-öböl, Nápoly. Olasz kommunisták tüntetése. L’Unita fesztivál. Aczél György. A Munkásőrség kórusa az olasz munkásindulót énekli.
Hungarian language, Date of production: 1972, Duration: 3 min. 4 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003085
344-0-1:25/13
Meetings of the Workers' Militia
Munkásőr tanácskozások
Compilation on the meetings of national and county commanders of the Workers' Militia. Heves County headquarters, city headquarters of the Workers' Militia, meeting, awards, sights of Eger. 2nd Hungarian meeting of Workers' Militia commanders at the Csepel Iron and Metal Works. No sound.
Országos és megyei munkásőr tanácskozások, összeállítás. Munkásőrség Heves Megyei Parancsnoksága, Városi Parancsnokság, munkásőr értekezlet, kitüntetések, Eger nevezetességei. Munkásőrparancsnokok II. országos tanácskozása, Csepel Vas- és Fémművek. Nincs hang.
Silent language, Date of production: 1983, Duration: 11 min. 10 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003085
344-0-1:25/14
Friendship Cup
Cupele prieteniei (Barátság kupa)
Pictures of the winter Spartakiad of the Warsaw Pact countries in Brasov, Romania.
Összeállítás a Varsói Szerződés tagállamainak XI. téli spartakiádjáról. Románia, Brassó.
Romany language, Date of production: 1987, Duration: 10 min. 5 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003085
344-0-1:25/15
Fight
Küzdelem
Made by Mafilm educational studio for the Ministry of Health, directed by Tamás Czigány. Interviews with former alcoholics.
Az Egészségügyi Minisztérium Felvilágosító Központja megbízásából készítette a Mafilm Tudományos- és Oktatófim Stúdiója, rendező Czigány Tamás. Alkoholizmus. Portrék.
Hungarian language, Date of production: 1970, Duration: 18 min. 15 sec.
Digital version available | HU_OSA_00003085