HU OSA 362-0-1 Artworks and Preparatory Materials by Group Inconnu (Az Inconnu Csoport Művészeti alkotásai és előkészületi anyagai)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 362-0-1
Title
Artworks and Preparatory Materials by Group Inconnu
Date(s)
1982 - 1989
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
4 Archival boxes, 0.5 linear meters
1 VHS PAL, 0.03 linear meters

Context

Name of creator(s)
Group Inconnu

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
This series includes artworks and preparatory materials related to the social and political activities of Group Inconnu. Much of these pieces were made for the group's exhibitions, public performances and demonstrations.
Scope and Content (Narrative)
Group Inconnu was founded by independent artists who organized their first joint exhibition in Cegléd on May 15, 1978. This was followed by many other performances, film screenings and exhibitions. In the early years, the group was based in Szolnok, but by the beginning of the 80s the center of their activity shifted to the capital. After moving to Budapest, in the decade preceding the regime change, Inconnu had an active role in the opposition movement. In many respects they became pioneers, active in the international mail art scene, shaping and applying the concept of the action theater they organized public events and political performances, while their efforts in graphic art greatly contributed to the improvement of the quality of Hungarian samizdat literature. Within the group, the BM – Scandal Art Group was founded in 1983, and the Artéria Gallery, a venue for their events in a private flat, was operated in Budapest between 1984 and 1985, where various exhibitions and other political events were held on more 30 occasions. During Károly Grósz’s American visit in 1988, the group went on a hunger strike against restrictions on travelling abroad from Hungarys, and in June 1989, a national commemorative garden was installed in the public cemetery of Rákoskeresztúr, where 300 headstones were placed in memory of the martyrs of the 1956 revolution. They also participated in international events of alternative arts, one of which was Europe Against the Current Festival in August 1989, held in Amsterdam, where Inconnu exhibited. During their years in Budapest, most of their exhibitions were specifically designed to provide – by the means of art – an alternative to the monopolized, state-controlled propaganda, reflecting on critical social and political events and phenomena of the eighties. In addition to exhibitions, their works also appeared at opposition mass gatherings, so the artworks remembering the victims of the 1956 revolution and their posters opposing the construction of the Gabčíkovo-Nagymaros hydroelectric power plant were frequent visual elements of the unofficial political events. As a result of their activities, their exhibitions cancelled by the authorities had at least as much impact as the actually organized ones. The most well-known of them was the one entitled The Fighting City in 1986, when the entire material of the exhibition was seized by the police in the morning of the exhibition opening, during a house search conducted in the apartment of Tibor Philipp. Despite this, the exhibition was opened, copies of the 'confiscation resolutions' were placed on the walls, and the event received significant foreign press coverage.
In addition to exhibit materials, the collection also holds works prepared for mass gatherings, including a commemorative series on the March 15th revolution and the victims of the retaliation afterwards. This series contains the results of many experimental attempts to interpret the events of 1956, among them there are colored versions of a series of photographs taken in the streets during the revolution, as well as several portraits of Imre Nagy. Most of these were exhibited in the apartment of Tibor Philipp in Nádor (at that time Ferenc Münnich) street, Budapest. The series mostly contains pieces by the members of Group Inconnu, namely by István Elek (elek is), Péter Bokros, Róbert Pálinkás Szűcs. Others, like Ágnes Háy (György Krassó’ s partner), are loosely connected to the group, but due to their formal and thematic similarities, their work has also been placed in this series.
Appraisal, destruction and scheduling information
The series contains artifacts of a good condition. Due to the nature of the series, no materials have been removed.
Accruals

Not Expected

System of arrangement
The series is arranged alphabetically.

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
Not restricted
Languages
Hungarian

Description Control

Archivist's note
Processed by Örs Lehel Tari, July 30, 2019.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 362-0-1
Cím
Az Inconnu Csoport Művészeti alkotásai és előkészületi anyagai
Idő(kör)
1982 - 1989
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
4 levéltári doboz, 0.5 folyóméter
1 VHS PAL, 0.03 folyóméter

Kontextus

Készítő(k) nevei
Group Inconnu
A megőrzés története
Rendezte és a leírást készítette Tari Örs Lehel, 2019. július 30.

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)
A sorozatban az Inconnu művészcsoporthoz köthető, társadalmi és politikai témaválasztású művészeti alkotások és azok előkészületi anyagai találhatók. A tárgyak jelentős része a művészcsoport kiállításaira, valamint nyilvános szerepléseire, demonstrációira készült.
Tárgy és tartalom (Narratív)
Az Inconnu Csoport független ellenzéki képzőművészekből szerveződött, akik első közös kiállításukat Cegléden rendezték, 1978. május 15-én. Ezt számos egyéb performansz, filmvetítés és kiállítás követte. A csoport első székhelye Szolnokon volt, de a 80-as évek elejére a tevékenységének súlypontja a fővárosba tevődött. A Budapestre költözést követően, a rendszerváltást megelőző évtizedben az Inconnu aktív szereplője volt a fővárosi ellenzéki életnek. Számos tekintetben úttörőnek számító munkásságuk során bekapcsolódtak a nemzektözi mail art életbe, az akcionista színház koncepcióját alakítva és követve szerveztek nyilvános rendezvényeket, politikai performanszokat, miközben grafikus művészeti teljesítményük nagyban hozzájárult a magyarországi szamizdat irodalom minőségének javulásához. A csoporton belül 1983-ban megalakult a BM – Botrányművészeti Frakció, 1984 és 1985 között Budapesten működtették az Artéria Galériát, ahol több, mint 30 alkalommal rendeztek különböző bemutatókat, kiállításokat és egyéb politikai rendezvényeket. Grósz Károly amerikai látogatása idején, 1988-ban a csoport együtt éhségsztrájkolt a külföldi utazási korlátozások miatt, 1989 júniusában a rákoskeresztúri köztemetőben nemzeti sírkertet alakítottak ki, ahol 300 fejfát helyeztek el a forradalom mártírjainak emlékére. Több nemzetközi alternatív művészeti rendezvényen is részt vettek, melyek közül az egyik jelentősebb az 1989 augusztusi, Amszterdamban megrendezett Európa az árral szemben (Europe Against the Current) fesztivál volt, amire az Inconnu installációval készült. A budapesti tevékenységük éveiben a legtöbb kiállításuk kifejezetten azzal a céllal került megrendezésre, hogy a művészet eszközeivel mutassanak fel alternatívát a monopolizált állami nyilvánossággal szemben, kritikai szemlélettel reflektálva a nyolcvanas évek társadalmi és politikai eseményeire. A kiállítások mellett több ellenzéki tömegrendezvényen is megtalálhatók voltak az alkotásaik, így az 1956-os forradalom áldozataira emlékező grafikai munkáik és a bős-nagymarosi vízerőmű építését ellenző grafikáik is gyakran előbukkanó vizuális kísérői voltak a nyolcvanas évek alulról szerveződő politikai eseményeinek.
Működésük módjából következett, hogy – legtöbb esetben hatósági közbelépés miatt - elmaradt kiállításaik legalább akkora visszhangot váltottak ki, mint a megrendezettek. A legismertebb ilyen a Harcoló város volt 1986-ban, melynek teljes anyagát a rendőrség a kiállítás napján lefoglalta egy Philipp Tibor lakásán történt házkutatás során. Ennek ellenére a kiállítást megnyitották, a falakra a „helyiségellenőrzésre jogosító határozat” és a „lefoglalási jegyzőkönyv” másolatai kerültek, az esemény pedig jelentős külföldi sajtóvisszahangot kapott. A kiállítások anyagain kívül megtalálhatók még az egyes tömegrendezvényekre készült munkák is, többek között egy március 15-i megemlékezésre készült sorozat. Számos mű megtalálható az 1956-os események értelmezésére tett művészeti kísérletek eredményei közül, melyek közt kiemelkedőek a forradalom idején az utcán készült fotósorozat színezett változatai, valamint a csoport által többször feldolgozott Nagy Imre portré, melyet lakásmegemlékezéseken, jellemzően Philipp Tibor Nádor (akkoriban Münnich Ferenc) utcai lakásában állítottak ki. A sorozatban található munkák szerzőinek többsége, Elek István (elek is), Bokros Péter, Pálinkás Szűcs Róbert az Inconnu művészcsoport tagja volt. Mások, mint Háy Ágnes (Krassó György élettársa), lazábban kapcsolódnak a csoporthoz, de formai és tematikai hasonlóságok miatt munkáik ugyancsak ebben a sorozatban kerültek elhelyezésre.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
A sorozatban található műalkotások jó állapotban maradtak fenn. Ezek közül a sorozat jellegéből adódóan a feldolgozás során selejtezés nem történt.
Gyarapodás

Nem várható

A leírási egység szerkezete
A sorozat alfabetikusan rendezett.

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Not restricted
Nyelvek
Hungarian

Ellenőrzés

Levéltárosi jegyzetek
Rendezte és a leírást készítette Tari Örs Lehel, 2019. július 30.
Call Number Description
Archival boxes #1
362-0-1:1/1
[Commemorative Posters of the Hungarian Revolution in 1848-49] / [Az 1848-49-es forradalom emlékplakátjai], 1988
362-0-1:1/2
[The 1956 Hungarian Revolution: Colored Photos from the Street] / [Az 1956-os forradalom: Színezett utcai fotók], 1986
362-0-1:1/3
[The Afghan War: Exhibition Materials] / [Az Afgán háború: Kiállítási anyagok], 1989
362-0-1:1/4
It was Only a Leap to the Sugár [Radiation]: Chernobyl in Cinema Art / Csak egy ugrás volt a sugár: Csernobil a filmművészetben, 1989
362-0-1:1/5
István Elek [elek is]: Who is going to write the Kama Sutra of the Fucked? (Workbook) / Elek István [elek is]: A rábaszás Kámaszútráját ki írja meg? (füzet), 1988
362-0-1:1/6
Independent Legal Aid Service: Foundation Statement / Független Jogvédő Szolgálat: Alapító felhívás, 1988
362-0-1:1/7
Portraits of Imre Nagy / Nagy Imre portrék, 1987
362-0-1:1/8
[Epigraph by Róbert Pálinkás Szűcs] / [Pálinkás Szűcs Róbert felirata], 1988
362-0-1:1/9
Politikunst / Politikunst, 1985
362-0-1:1/10
Rejection of Passport Requests / Útlevélkérelmek elutasítása, 1988
Archival boxes #2
362-0-1:2/1
[Vörös, Zsigmond: Socio-Photographs] / [Vörös Zsigmond: Szociofotók], 1985
Archival boxes #3
362-0-1:3/1
[Miscellaneous Preparatory Materials] / [Vegyes előkészületi anyagok], 1985
Archival boxes #4
362-0-1:4/1
[The Afghan War: Poster and Other Background Material] / [Az Afgán háború: Plakát és egyéb háttéranyagok], 1988
362-0-1:4/2
[Songs and Poems of the Budapest Folklore: Questionnaire and Notes] / [A budapesti folklór dalai és versei: Kérdőív és jegyzetek], 1978
362-0-1:4/3
István Elek [elek is]: Who is going to write the Kama Sutra of the Fucked? / Elek István [elek is]: A rábaszás Kámaszútráját ki írja meg?, 1988
362-0-1:4/4
Mosonyi, Alíz and Háy, Ágnes: Wardrobe Tales / Mosonyi Alíz és Háy Ágnes: Szekrénymesék, 1984
362-0-1:4/5
[Drawings by Ágnes Háy] / [Háy Ágnes rajzai], 1986
362-0-1:4/6
[Miscellaneous Drafts] / [Vegyes vázlatok], 1986
VHS PAL #5
362-0-1:5/1
Scandal Art Target Persons
Botrány Művészet Célszemélyek
Video about the members and the activities of the Hungarian art group called Inconnu.
Az Inconnu művészcsoport tagjairól és tevékenységéről szóló videó.
Hungarian language, Date of production: 2000, Duration: 45 min.
Digital version available | HU_OSA_90000161