MLA

Krokodil. Moskva, Russia: Izdatel'stvo Gazety "Pravda", 1922.

APA

(1922). Krokodil. Moskva, Russia: Izdatel'stvo Gazety "Pravda".

Chicago

Krokodil. Moskva, Russia: Izdatel'stvo Gazety "Pravda",, 1922.