MLA

Khrushchev, Nikita Sergeevich. Program of the Communist Party of the Soviet Union. New York: International Publishers, 1963.

APA

Khrushchev, N. Sergeevich. (1963). Program of the Communist Party of the Soviet Union. New York: International Publishers.

Chicago

Khrushchev, Nikita Sergeevich, Program of the Communist Party of the Soviet Union. New York: International Publishers, 1963.