HU OSA 361-0-3 Sociological Writings (Szociológiai írások)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 361-0-3
Title
Sociological Writings
Date(s)
1961 - 1991
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
29 Archival boxes, 3.63 linear meters

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
Similarly to the other series in the fonds, one can see the thematic changes in the sociological studies that Hegedüs concentrated on after he had ceased to be an active politician. There are some topics which also emerge in other series, such as bureaucracy, but these texts address the scholarly aspects of the topic. The files also indicate how closely Hegedüs worked together with Mária Márkus, who was often his co-author. (Unfortunately the files reveal little about their methodology.) The documents also prove that Hegedüs was involved in the preparatory work for the 1968 economic reforms, and the analysis of this topic, together with the problems of the social-political reform of the regime, remained a major intellectual challenge for him for the rest of his life. It is quite evident from these documents how well his scholarly instincts worked. He identified and understood the main theoretical and practical problems of the socialist system and the first signs of the approaching crisis far in advance, and started to try to find alternative solutions.
The series also contains the texts of the lectures Hegedüs delivered at various scientific conferences. These lectures were based on research conducted by Hegedüs and his colleagues.
Accruals

Not Expected

System of arrangement
Arranged alphabetically by original title

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
No special restriction applies
Conditions governing reproduction
Az OSA Archívum kutatótermében az anyag oktatási és kutatási célokra digitálisan másolható
Languages
German, Hungarian

Description Control

Archivist's note
Arranged by Loránt Holtzer, June, 2003; described by Loránt Holtzer and András Mink, January, 2004; revised by Katalin Dobó and Pavol Šalamon, February - March, 2004; revised by Gabriella Ivacs and Judit Hegedüs, July, 2014.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 361-0-3
Cím
Szociológiai írások
Idő(kör)
1961 - 1991
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
29 levéltári doboz, 3.63 folyóméter

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)
Hasonlóan a többi sorozat tartalmához itt is nyomon követhető, hogy mik voltak azok a – jelen esetben szociológiával kapcsolatos – témák, amelyek Hegedüs András életének nem politikusi szakaszát végigkísérték. Vannak átfedések más sorozatokkal, mint például a bürokráciáról szóló írások, de ebben a sorozatban a téma szociológiai vonatkozásai jutnak nagyobb szerephez. Megfigyelhető, hogy Hegedüs mennyire szívesen dolgozott Márkus Máriával szerzőtársként. (Sajnos munkamódszerükről az itt lévő anyagok nem adnak felvilágosítást.) Az is látható, hogy Hegedüs már az 1968-as gazdasági reform előkészületeibe is bekapcsolódott és később is, szinte élete végéig gondolkodott és írt a politikai-társadalmi rendszer reformjáról. A megőrzésre eltett munkáinak keletkezési dátumából jól látható, mennyire jól működött politikai-társadalomtudósi ösztöne, milyen korán érzékelte a szocialista rendszer elméleti és gyakorlati problémáit, a közeledő válság jeleit, és milyen hamar elkezdett gondolkodni a jobbítás lehetőségein.
Ugyancsak ez a sorozat tartalmazza Hegedüs különböző konferenciákon elmondott, szociológiai témájú előadásainak szövegét, melyekhez a fundamentumot Hegedüsnek és munkatársainak e témában folytatott vizsgálatai és kutatásai adták.
Gyarapodás

Nem várható

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Az általános kutatási korlátozások érvényesek
Reprodukciós korlátozások
Az OSA Archívum kutatótermében az anyag oktatási és kutatási célokra digitálisan másolható
Nyelvek
German, Hungarian
Call Number Description
Archival boxes #1
361-0-3:1/1
Adalékok a tulajdonviszonyok szociológiai elemzéséhez, 1975
[manuscript]
361-0-3:1/2
Agrárkérdés és Marxizmus, 1975
[manuscript]
361-0-3:1/3
Az alkotómunka körülményeinek és hatékonyságának szociológiai vizsgálatáról. Jelentés a Kohó- és Gépipari Minisztériumnak, 1970
[coauthor Mária Márkus]
361-0-3:1/4
Az alkotómunka körülményeinek és hatékonyságának szociológiai vizsgálata., 1971
[In: Időszerű gazdaságirányítási kérdések, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:1/5
Államigazgatás versus önigazgatás, 1977
[manuscript]
361-0-3:1/6
Alternatíva és értékválasztás az elosztás és a fogyasztás távlati tervezésében, 1972
[manuscript, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:1/7
Ami a Sztálinizmus után következhet, 1989
[in: Új Fórum, Volumes I and II, publication and manuscript]
361-0-3:1/8
Az anyagi érdekeltségi rendszerünk hatása a műszaki fejlesztésre
[manuscript]
361-0-3:1/9
Az alternatíva választás kora, 1975
[manuscript]
361-0-3:1/10
Azonosság és különbözőség, 1975
[manuscript]
361-0-3:1/11
A Bahro-cikk első változata, 1975
[manuscript]
361-0-3:1/12
Beiträge zur makrostrukturellen Simulation im Interesse der Durchsetzung wirtschaftlicher Reformen
[manuscript]
Archival boxes #2
361-0-3:2/1
A beruházási döntések függéstípusai. Töredék, 1975
[manuscript]
361-0-3:2/2
Besoin differenciés et modèlés de civilisation socialiste. In: Aspirations et transformations sociales
[coauthor Mária Márkus]
361-0-3:2/3
A bérstruktúra a munkásbérezési rendszerünkben, különös tekintettel a szak-, betanított és segédmunkás keresetek arányaira
[manuscript]
361-0-3:2/4
Beszámoló Az ipari demokrácia aktuális kérdései c. nemzetközi szemináriumról
[manuscript]
361-0-3:2/5
Die Beziehung zwischen Theorie und Fakten in den empirischen Sozialforschung, 1975
[manuscript]
361-0-3:2/6
Beszélgetés Örkény Istvánnal
[manuscript]
361-0-3:2/7
Bevezető a Bürokrácia és szocializmus c. tanulmánykötet német és japán kiadásához, 1978
[manuscript]
361-0-3:2/8
Bucharin und die Agrarfrage in Ostmitteleuropa, 1988
[manuscript]
361-0-3:2/9
Bureaucracy. A Blackwell Dictionary részére
[manuscript]
361-0-3:2/10
Bureaucracy, Property, 1982
[manuscript]
361-0-3:2/11
Bürokratie als Sozialpathologie der Fachverwaltung, 1978
[manuscript]
361-0-3:2/12
Bürokratie - Was ist das?, 1981
[In: Soziologie in Ungarn]
361-0-3:2/13
Bürokratikus viszony és szocializmus
[manuscript]
361-0-3:2/14
A bürokratizmus elleni harc szakaszai és mai feladatai, 1980
[manuscript]
361-0-3:2/15
A bürokratizmus mint a szakigazgatás szociálpatológiája
[manuscript]
361-0-3:2/16
Bürokrácia és a mai kapitalizmus, 1980
[manuscript]
361-0-3:2/17
A bürokrácia és szocializmus. Kézirattöredékek, 1970
[manuscript Chapters 1-3, pp 1-234]
Archival boxes #3
361-0-3:3/1
A bürokrácia és a szocializmus, 1966 - 1970
[manuscript Volume I chapters 1-3]
361-0-3:3/2
A bürokrácia és a szocializmus, 1966 - 1970
[manuscript Volume II chapters 4-7]
361-0-3:3/3
A bürokrácia és a szocializmus. Fel nem használt anyagok, 1966 - 1970
[manuscript]
361-0-3:3/4
A bürokrácia fő típusai, 1973
[manuscript, 2/3]
361-0-3:3/5
A bürokrácia lényege és megoldása, 1972
Archival boxes #4
361-0-3:4/1
Bürokrácia-marxizmus-szocializmus, 1970
[manuscript, 3/3]
361-0-3:4/2
A bürokrácia szociálpatológiája, 1970
[manuscript]
361-0-3:4/3
A bürokrácia-probléma történelmi hátteréről Töredék, 1983
[manuscript]
361-0-3:4/4
A Changing World-Levelling
[manuscript]
361-0-3:4/5
[Cikk- és előadás-töredékek], 1970 - 1980
[manuscript]
361-0-3:4/6
The Community and the Individual, 1970
[publication, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:4/7
The Community and the Individual, 1970
[manuscript, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:4/8
Contributions to the Sociological Analysis of Property Relations, 1975
[manuscript]
361-0-3:4/9
Contributions to the Sociological Analysis of Property Relations, 1975
[manuscript]
361-0-3:4/10
A "csoportelmélet" és a társadalmi valóság. Az értékek átértékelése. A kapitalizmus sociometrikus apologetikája
[manuscript]
361-0-3:4/11
A demokrácia alapja a civil társadalom önmagára találása, 1989
[manuscript]
361-0-3:4/12
Discussion on Socialist Market Economy
[In: Acta Oeconomica 40]
361-0-3:4/13
Dilemma der Entwicklung der Soziologie in den europäischen sozialistischen Ländern, 1970
[manuscript]
361-0-3:4/14
[Diplomamunka minősítések]
[manuscript]
Archival boxes #5
361-0-3:5/1
Döntésszociológia. Töredék, 1970 - 1980
[manuscript]
361-0-3:5/2
Economic Reforms and Changes in the Power Structure
361-0-3:5/3
Economic Reforms and the Fundamental Types of Control Systems Established in Socialist Societies
[In: Acta Oeconomica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomsu 5 (4) pp. 289-303]
361-0-3:5/4
Elgondolás a Valóság c. folyóirat fejlesztésére
[manuscript]
361-0-3:5/5
Elitcsoportok szerepe a gazdaságban
[manuscript]
361-0-3:5/6
Elmélkedés önigazolás helyett, 1970 - 1980
[manuscript]
361-0-3:5/7
Előítélet és illúzió nélkül
[In: Élet és irodalom 1965. április 17.]
361-0-3:5/8
Előszó helyett, 1970
[manuscript]
361-0-3:5/9
Előzetes tanulmány a Fertő-táj közösségeinek szociológiai problémájáról
[In: A Fertő-tájjal kapcsolatos kutatásokat és feltárásokat áttekintő helyzetfelmérő tanulmányok]
361-0-3:5/10
Az első reformperiódus társadalmi következményei, 1973
[manuscript]
361-0-3:5/11
Az emberi jogok szindrómája, 1985
[manuscript]
361-0-3:5/12
Emergence of the Four Main Roads of Socialization, 1978
[manuscript]
361-0-3:5/13
Energiatakarékosság a mezőgazdaságban, 1975
[manuscript]
361-0-3:5/14
Erdei Ferenc portréja. Töredék, 1972
[manuscript]
361-0-3:5/15
Éthosz válság, 1975
[manuscript]
361-0-3:5/16
Ethos und Wirtschaftkrise in Ostmitteleuropa, 1975
[manuscript]
361-0-3:5/17
Europa nach dem Verschwinden der sozialistischen Regimes
[In: Utopie, August 1991]
361-0-3:5/18
Az épületcsoportokkal, illetve épülettípusokkal szembeni társadalmi igények flexibilitása
[manuscript]
361-0-3:5/19
Az értékek fontosságáról és viszonylagosságáról, 1975
[manuscript]
361-0-3:5/20
Értelmiségiek válaszúton. Töredék, 1975
[manuscript]
361-0-3:5/21
Érzelmi viszonyok - intim kapcsolatok. Töredék, 1975
[manuscript]
361-0-3:5/22
Éthosz és gazdaság, 1975
[manuscript]
Archival boxes #6
361-0-3:6/1
A falusi munkaviszonyokban bekövetkezett változások szociológiai vizsgálatáról, 1964
[manuscript]
361-0-3:6/2
A falusi vezetők dilemmái, 1971
[manuscript]
361-0-3:6/3
A fegyverek kritikája - a kritika fegyvere
[manuscript]
361-0-3:6/4
Felmérés a bérszínvonalról. Kérdőív-tervezet töredék, 1958
[manuscript]
361-0-3:6/5
Felszólalás a kecskeméti vándorgyűlésen
[manuscript]
361-0-3:6/6
[Filozófiai kézirat töredékek], 1983
[manuscript]
361-0-3:6/7
Die Französische Revolution und die Renaissance der bürgerlichen Gesellschaften in Ost- und Ostmitteleuropa
[manuscript]
361-0-3:6/8
Die Französische Revolution und die Renaissance der Zivilgesellschaft in Osteuropa
[manuscript]
361-0-3:6/9
A funkcionális szakirányítás és igazgatás szociológiai problémái
[In: Pénzügyminisztérium Pénzügykutatási Intézetének tanulmánykötete]
361-0-3:6/10
A funkcionárius, 1982
[manuscript]
361-0-3:6/11
Der Funktionär im heutigen Osteuropa
[In: Europäische Rundschau, 1982/4]
Archival boxes #7
361-0-3:7/1
Gazdasági fejlődés és társadalmi problémák
[In: Magyar Nemzet]
361-0-3:7/2
A gazdasági krízis, 1985
[manuscript]
361-0-3:7/3
A gazdasági válság szociológiai értelmezéséről, 1988
[manuscript]
361-0-3:7/4
Gazdaságirányítás és társadalmi függőség
[In: Közgazdasági Szemle, 1966. 7-8]
361-0-3:7/5
Gazdaságirányítás és társadalmi függőség. Jegyzetek
[manuscript]
361-0-3:7/6
Gazdaságszociológiai kutatásokról
[manuscript]
361-0-3:7/7
Gondolatok a tudományos munka irányításának mechanizmusáról
[manuscript]
361-0-3:7/8
A gondolkodás útvesztői, 1970
[manuscript, 1/2]
361-0-3:7/9
A gondolkodás útvesztői, 1970
[manuscript, 2/2]
361-0-3:7/10
A gondolkodás útvesztői, 1970
[manuscript, 2/2]
Archival boxes #8
361-0-3:8/1
A harmadik ökonómia, 1980
[manuscript]
361-0-3:8/2
A Hazai Pamutszövőgyár munkaerővándorlásának elemzése
[manuscript]
361-0-3:8/3
A hazai szociológiáról
[In: Magyar Hírek, 1965. december 1.]
361-0-3:8/4
A hazai szociológia és a rendszerváltás, 1995
[manuscript]
361-0-3:8/5
Hegedüs András rádiónyilatkozata a nyugat-németországi tanulmányútjáról
[manuscript]
361-0-3:8/6
Die heutigen gesellschaftlichen Syndrome
[manuscript]
361-0-3:8/7
Hierarchia és teljesítményelv
[In: Közgazdasági Szemle. 1969/9, coauthor Márkus Mária]
361-0-3:8/8
Hierarchy and the Performance Principle, 1965
[coauthor Márkus Mária]
361-0-3:8/9
Egy homályos cikk védelmében
[manuscript, coauthor Márkus Mária]
361-0-3:8/10
A homo hierarchikus, 1975
[manuscript]
361-0-3:8/11
Hozzászólás a Gramsci Intézet Bucharin szemináriumához
[manuscript]
361-0-3:8/12
Ich bin mit der Analyse von Adriano Guerra…, 1979
[manuscript]
361-0-3:8/13
Ideológia a háttérben és nemzeti köntösben, 1985
[manuscript]
361-0-3:8/14
Ideologischen Entspannung (Détente) und das Hauptdilemma der unabhängigen osteuropäischen Bewegungen, 1975
[manuscript]
361-0-3:8/15
Imperialista szociológiai irányzatok. Jegyzetek, 1960
[manuscript]
361-0-3:8/16
Individuális tömegfogyasztás, 1975
[manuscript]
361-0-3:8/17
International Discussion of the Draft Project of the Encyclopedia of Contemporary Socialism, 1985
[manuscript]
361-0-3:8/18
Az ipar szociológiája vagy szociológia az iparosok számára, 1970
[manuscript]
361-0-3:8/19
Az irányított önképzés, 1970
[manuscript]
361-0-3:8/20
Az irodalmi és a társadalomtudományi megismerés mint szociológiai probléma
[In: Helikon 1966/4]
361-0-3:8/21
Javaslat a beruházók, tervezők és kivitelezők közös anyagi érdekeltségének megteremtésére, 1976
[manuscript]
361-0-3:8/22
Jelentés az MTA Szociológiai Kutató Csoport 1968. évben végzett munkájáról
[manuscript]
361-0-3:8/23
A Just Society c. konferenciára készült előadás részletei
[manuscript]
Archival boxes #9
361-0-3:9/1
[Kautskyval kapcsolatos fogalmazványtöredék], 1975
[manuscript]
361-0-3:9/2
Kádárizmus és a munkásság, 1986
[manuscript]
361-0-3:9/3
"Kelet" és "Nyugat" szociológusainak találkozója
[In: Élet és Irodalom, 1966. október 1.]
361-0-3:9/4
A kelet-európai társadalmak legfőbb jellemzői, 1975
[manuscript]
361-0-3:9/5
A kelet-európai társadalmak mai társadalmi szindrómái
[manuscript]
361-0-3:9/6
A kettes szekrénykulcs, a Flóri juhász és néhány tanulság, 1975
[manuscript]
361-0-3:9/7
Kibernetika és társadalomtudomány
[In: Magyar Nemzet, 1965. május 1.]
361-0-3:9/8
Kísérlet a krízis okainak rendszerezésére, 1986
[manuscript]
361-0-3:9/9
[Kísérlet egy mezőgazdasággal foglalkozó könyv megírására], 1975
[manuscript]
361-0-3:9/10
A kisvállalkozó és a szocializmus
[manuscript, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:9/11
Konformitás és konformizmus
[manuscript]
361-0-3:9/12
Konfrontation mit der Wirklichkeit
[In: Budapester Rundschau]
361-0-3:9/13
A konstrukció fogalmának értelmezése, 1975
[manuscript]
361-0-3:9/14
[Könyvtervezetek], 1986 - 1992
[manuscript]
361-0-3:9/15
A közéleti munkás, 1980
[manuscript]
361-0-3:9/16
A közgazdasági gondolkodás korallzátonyai, 1985
[manuscript]
Archival boxes #10
361-0-3:10/1
Közösség és individuum
[manuscript, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:10/2
A kritikai szociológia, 1978
[manuscript]
361-0-3:10/3
A krízis kialakulásának történelmi előzményei, 1987
[manuscript]
361-0-3:10/4
Kutatási terv az Ipari munkások körében tapasztalható fejlett kulturális szükséglet-struktúrák c. témához, 1975
[manuscript]
361-0-3:10/5
Lektori vélemény A textilipari értelmiség élet- és munkakörülményei c. szociológiai kutatás beszámolójáról
[manuscript]
361-0-3:10/6
Lenin és a szocializmus gazdasági rendszerének alternatívái, 1970
[manuscript]
361-0-3:10/7
Létavértes és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet működésének néhány szociológiai jellemzője
[manuscript]
361-0-3:10/8
A magánérdek rehabilitációja, 1985
[manuscript]
361-0-3:10/9
A magyar falu és agrárszociológia a paraszti társadalom felbomlása után, 1973
[manuscript]
361-0-3:10/10
A magyar gazdasági reform egy évtized távlatából, 1985
[manuscript]
361-0-3:10/11
A magyar reform és társadalmi következményei, 1985
[manuscript]
361-0-3:10/12
A magyar reformbizottság anyagai, 1966 - 1968
[manuscript]
361-0-3:10/13
The Main Characteristics of the Social Structure of East European Societies, 1975
[manuscript]
361-0-3:10/14
The Main Personality Types of Middle East European Societies as a New Perspective of Their Structural Analysis, 1977 - 1978
[manuscript, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:10/15
A MALÉV vezetőképzőjén készült felvétel, 1975
[manuscript]
361-0-3:10/16
Management and Scientific Research
[In: Organization of Research and Training and manuscript]
361-0-3:10/17
A manager. Töredékek, 1980
[manuscript]
361-0-3:10/18
A manager személyiségtípus pártfunkcionáriustól eltérő tulajdonságai, 1980
[manuscript]
361-0-3:10/19
Manager versus funkcionárius, 1980 - 1983
[manuscript]
Archival boxes #11
361-0-3:11/1
Marx a bürokrácia alapjairól
[In: Magyar Tudomány 1966/4]
361-0-3:11/2
Marx's Analysis of Bureaucracy and the Socialist Reality
[In: Marx and Contemporary Scientific Thought]
361-0-3:11/3
Marxista filozófia. Jegyzetek, 1967
[manuscript]
361-0-3:11/4
A marxista szociológia integrációja
[In: Magyar Tudomány 1965/5]
361-0-3:11/5
A menedzseri ideológia kísértete járja be a parlament padsorait?
[manuscript]
361-0-3:11/6
Mezőgazdasággal kapcsolatos jegyzettöredékek, 1970
[manuscript]
361-0-3:11/7
A mezőgazdasági szabályozórendszer továbbfejlesztése, 1975
[manuscript]
361-0-3:11/8
Mezőgazdasági munkaviszonyok. Töredék, 1970
[manuscript]
361-0-3:11/9
A mikroszociológia és a társadalmi valóság, 1970
[manuscript]
361-0-3:11/10
Mit vár a reformtól, mit tesz érte?
[In: Népszabadság, 1967. december 29.]
361-0-3:11/11
The Modern Capitalist State and Contemporary Marxist Thinking, 1970
[manuscript]
361-0-3:11/12
Modern polgári szociológia. Töredék, 1970
[manuscript]
361-0-3:11/13
A modern polgári szociológia zsákutcája, 1965
[manuscript]
361-0-3:11/14
Modernization and the Alternatives of Social Progress
[manuscript, coatuhor Mária Márkus]
Archival boxes #12
361-0-3:12/1
A modernizáció és a társadalmi fejlődés alternatívái
[manuscript, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:12/2
A monolit hatalmi struktúra, 1972
[manuscript]
361-0-3:12/3
Módszertani bevezető, 1972
[manuscript]
361-0-3:12/4
A munka humanizációja
[In: Kortárs, 1965. november, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:12/5
Munkagazdaságtani jegyzetek 5., 1970
[manuscript]
361-0-3:12/6
Munkagazdaságtani jegyzetek 6., 1970
[manuscript]
361-0-3:12/7
Munkagazdaságtani jegyzetek 7., 1970
[manuscript]
361-0-3:12/8
Munkagazdaságtani jegyzetek 8., 1970
[manuscript]
Archival boxes #13
361-0-3:13/1
Munkagazdaságtani jegyzetek 9., 1970
[manuscript]
361-0-3:13/2
Munkamegosztás a falusi családban, 1970
[manuscript]
361-0-3:13/3
Munkabér. Töredék, 1965
[manuscript]
361-0-3:13/4
A munkaerő bővített újratermeléséről és elosztásáról, 1975
[manuscript]
361-0-3:13/5
A munkaügyi statisztika, 1959 - 1960
[manuscript]
361-0-3:13/6
A munkásbérezés rendszere és az átlagkeresetek meghatározása
[manuscript]
361-0-3:13/7
A munkásbérezés rendszere szocialista iparunkban, különös tekintettel az átlagkeresetek meghatározására és ellenőrzésére című anyag tartalmi összefoglalója
[manuscript]
361-0-3:13/8
A műszaki fejlesztés hatékonyságát csökkentő… Töredék, 1972
[manuscript]
361-0-3:13/9
A műszaki fejlesztés és a tervgazdálkozás. Kandidátusi disszertáció tartalmi kivonata, 1980
[manuscript]
361-0-3:13/10
Nagyvállalatok és a szocializmus. Gondolatok Szalai Erzsébet könyvének olvasása közben, 1984
[manuscript]
361-0-3:13/11
Négy ország - Ausztria, Olaszország, Magyarország és Jugoszlávia - társadalmi fejlődésében érvényesülő preferenciák és diszkriminációk összehasonlító elemzése, 1980
[manuscript]
Archival boxes #14
361-0-3:14/1
Négy ország - Ausztria, Olaszország, Magyarország és Jugoszlávia - társadalmi fejlődésében érvényesülő preferenciák és diszkriminációk összehasonlító elemzése, 1980
[manuscript]
361-0-3:14/2
Négy ország - Ausztria, Olaszország, Magyarország és Jugoszlávia - társadalmi fejlődésében érvényesülő preferenciák és diszkriminációk összehasonlító elemzése. Előzetes tanulmány, 1980
[manuscript]
361-0-3:14/3
[Német nyelvű előadás töredékek], 1985
[manuscript]
361-0-3:14/4
Nemzeti kérdés, 1970
[manuscript]
361-0-3:14/5
A nemzetközi tudományos értekezletek sikeréről, 1964
[In: Valóság, 1964/4]
361-0-3:14/6
A nemzetközi tudományos értekezletek. Rádiónyilatkozat, 1965
361-0-3:14/7
A népgazdaság elemzésének egy grafikus modellje
[In: Időszerű közgazdasági kérdések c. kollégium]
361-0-3:14/8
Népünk a harmadik útra szavazott
[manuscript, published in Magyar Hírlap June 27, 1990]
361-0-3:14/9
Nivellierung und Differienziegung
[In: Von der Agrar - zur Industriegesesllschaft]
361-0-3:14/10
Ob otraslevom uprovlenii nauchnimi issledovaniami
[In: Nauchnii simpozium]
361-0-3:14/11
Oknyomozás válság ügyben
[manuscript]
361-0-3:14/12
Opponensi vélemény Falusné Szikra Katalin A technikai haladás és az ipari munka című kandidátusi értekezéséről, 1959 - 1960
[manuscript]
361-0-3:14/13
Optimalizálás és humanizálás
[In: Valóság 1965/3]
361-0-3:14/14
Optimalizálás és humanizálás, 1965
[manuscript]
361-0-3:14/15
Összefoglaló jelentés a BME által rendezett tanfolyamokról, 1971
[manuscript]
Archival boxes #15
361-0-3:15/1
A parlamenti rendszerről, 1965
[manuscript]
361-0-3:15/2
Politik und Détente
[manuscript]
361-0-3:15/3
Politikai árok vagy piaci árak, 1975
[manuscript]
361-0-3:15/4
A politikai elit változása, 1993
[manuscript]
361-0-3:15/5
The Process of Humanization of Labour in a Socialist Society and Identification with Work
[In: Hungarian Papers of the Sixth World Congress of Sociology]
361-0-3:15/6
Reflexiók dokumentumfilm-gyártásunkról, 1971
[manuscript]
361-0-3:15/7
Egy reform történetének vázlata
[manuscript]
361-0-3:15/8
Reformok. Fogalmazvány töredékek, 1988
[manuscript]
361-0-3:15/9
A reformszociológus, 1967
[manuscript]
361-0-3:15/10
Research Activities at the Institute of Sociology of Hungarian Academy of Sciences
361-0-3:15/11
La revendication autogestionnaire dans les pays de l'Est, 1978
[In: Autogestion 1978 June-September]
361-0-3:15/12
Rol ekonomicheskikh pokozatelei v rukovodstve promishlennimi predpriiatiami
[In: Nauchnaia regionlanaia konferentsiia]
361-0-3:15/13
Le Rôle des indeces économique dans la direction des entreprises industrielles
[In: Conference scientifique regionale]
361-0-3:15/14
Le Rôle des valeurs dans la planification à long terme de la distribution et de la consommation
[In: L'homme et la société, 1969 October, November, December, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:15/15
The Role of Economic Indicators in the Control of Industrial Entreprises
[In: Scientific Regional Conference]
361-0-3:15/16
The Role of Values in the Long Range Planning of Distribution and Consumption
[In: Iparosodás, urbanizáció és életmód, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:15/17
The Role of Values in the Long Range Planning of Distribution and Consumption
[In: Revue internationale de sociologie, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:15/18
The Role of Values in the Long Range Planning of Distribution and Consumption
[manuscript, coauthor Mária Márkus]
Archival boxes #16
361-0-3:16/1
Sociological Problems of the Social Management
[manuscript]
361-0-3:16/2
Sociological Studies, 1968
[manuscript]
361-0-3:16/3
Sociology in Hungary
[manuscript]
361-0-3:16/4
The Small Entrepreneur and Socialism
[In: Acta Oeconomica 1979 Vol. 22, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:16/5
Specialized Management and Scientific Research
[Excerpt from Proceedings of the First Italo-Hungarian Meeting of Sociology]
361-0-3:16/6
The Structure of Socialist Society, 1967
[manuscript]
361-0-3:16/7
Szabadidő vizsgálat
[manuscript]
361-0-3:16/8
Szabadidő és munkamegosztás
[manuscript, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:16/9
A szakosított management és a tudományos kutatás
[manuscript]
361-0-3:16/10
A szakszervezet és a felnőtt munkásképzés, 1975
[manuscript]
361-0-3:16/11
Személyzeti döntések, 1970
[manuscript]
361-0-3:16/12
A szervezet felelőtlenség bürokratikus rendszere, 1989
[manuscript]
361-0-3:16/13
Szervezet felelőtlenség a döntési folyamatokban és más írások, 1982
[manuscript]
361-0-3:16/14
Szindrómák: Az elidegenedés, 1975
[manuscript]
361-0-3:16/15
A szocialista társadalom önbírálata, 1967
[manuscript;later published in Kortárs 1967/7]
Archival boxes #17
361-0-3:17/1
A szocialista társadalom strukturális modellje és a társadalmi rétegződés
[In: Valóság, 1964/5]
361-0-3:17/2
A szocialista társadalom strukturális modellje, 1964
[manuscript]
361-0-3:17/3
A szocializmus gazdaságtana. Jegyzetek, 1965
[manuscript]
361-0-3:17/4
A sztálinizmus sem nem népi, sem nem szocialista, 1970
[manuscript]
361-0-3:17/5
Szociológia az európai szocialista országokban, 1966 - 1967
[In: MTA IX. Osztályának Közleményei 1, 1966-67]
361-0-3:17/6
A szociológia fekete doboza
[In: Kortárs, 1990/2]
361-0-3:17/7
Szociológia és human relations, 1965
[manuscript]
361-0-3:17/8
A szociológia a szocialista társadalomban, 1970
[manuscript in German]
361-0-3:17/9
A szociológia és a szociográfia, 1961
[manuscript; published in Valóság 1961/3]
361-0-3:17/10
A szociológia fejlődése. Három írás, 1970
[manuscript, A marxista szociológia integrációjának metodológiai problémájáról; Szociológia az európai szocialista országokban - két csehszlovák szociológiai konferencia tanulságai; A szociológia feljődésének dilemmái az európai szocialista országokban]
361-0-3:17/11
Szociológia Magyarországon, 1972
[manuscript]
361-0-3:17/12
A szociológia problémái a szocialista országokban
[In: Magyar Nemzet, 1965. március 7.]
361-0-3:17/13
Szociológiai alapismeretek
[In: Munkalélektan és munkaszociológia, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:17/14
[Szociológiai feljegyzés töredékek], 1970
[manuscript]
Archival boxes #18
361-0-3:18/1
A Kontakta műszerves rendszere. Szociológiai feljegyzés töredékek., 1974
[manuscript]
361-0-3:18/2
A szociológiai gondolkodás falai, 1970
[manuscript]
361-0-3:18/3
[Szociológiai írások. Töredékek], 1975
[manuscript]
361-0-3:18/4
[Szociológiai jegyzetek], 1975
[manuscript]
361-0-3:18/5
Szociológiai jegyzet az ÁFÉSZ vezető továbbképző tanfolyamok számára
[manuscript, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:18/6
A szociológiai kutatás helyzete
[manuscript]
361-0-3:18/7
Szociológiai kutatás Magyarországon, 1965
[manuscript]
361-0-3:18/8
Szociológiai kutatás: A megfigyelés és a kísérlet a polgári szociológiában, 1965
[manuscript]
361-0-3:18/9
[Szociológiai, statisztikai felmérések], 1965
[manuscript]
361-0-3:18/10
Szociológiai szempontok az üzemszervezésben, 1963
[In: Vezetéselmélet és gyakorlat, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:18/11
Szociológiai szempontok az üzemszervezésben, 1963 - 1964
[In: Vegyipari szervezési anyagszolgáltatás, 1963-64 V/12, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:18/12
[Szociológiai tanulmánykötetek tervei], 1972
[manuscript]
Archival boxes #19
361-0-3:19/1
A tanácsok, mint a társadalmi uralom legfontosabb intézményei, 1965
[manuscript]
361-0-3:19/2
Tanulmányok Márkus Máriával, 1965
[manuscript]
361-0-3:19/3
Tájékoztató jelentés a KGM-hez tartozó 10 gépipari vállalatban és három kutatóintézetben végzett vizsgálat műszaki fejlesztéssel összefüggő kérdéseiről, 1970
[manuscript, coauthor Mária Márkus]
361-0-3:19/4
Tárgyválasztás és a módszertan dilemmái a szociológiában
[manuscript]
361-0-3:19/5
Társadalmi egyenlőtlenség és szocializmus, 1982
[manuscript]
361-0-3:19/6
Társadalmi egyenlőtlenség és szocializmus, 1982
[manuscript]
361-0-3:19/7
Társadalmi egyenlőtlenség. Töredékek, 1982
[manuscript]
361-0-3:19/8
Társadalmi egyenlőtlenség. Jegyzetek, 1982
361-0-3:19/9
Társadalmi egyenlőtlenség, mint a reformellenesség ideológiai gyökere, 1982
[manuscript]
361-0-3:19/10
A társadalmi egyenlőtlenségek újjászületése, 1982
[manuscript]
361-0-3:19/11
A társadalmi fejlődés hajtóerői a szocializmusban, 1975
[manuscript]
Archival boxes #20
361-0-3:20/1
A társadalmi és a társadalomtudományi jövőkutatásról, 1971
[manuscript]
361-0-3:20/2
Társadalmi konfliktusok vállalati szintű döntésekben
[In: A Borsodi Vezető Továbbképző Iskola Közleményei, 1969, coauthor Tamás Rozgonyi]
361-0-3:20/3
Társadalmi konszenzus és a politikai intézmények reformja
[manuscript]
361-0-3:20/4
Társadalmi struktúra és munkamegosztás
[In: Valóság 1966/8]
361-0-3:20/5
Társadalom és bürokrácia, 1963
[manuscript]
361-0-3:20/6
A technokrata, 1970
[manuscript]
361-0-3:20/7
A tervgazdálkodás konkrét rendszeréről
[manuscript]
361-0-3:20/8
A tervgazdálkodás konkrét rendszeréről
[manuscript]
361-0-3:20/9
A tervgazdálkodás konkrét rendszeréről. Töredékek
[manuscript]
361-0-3:20/10
Tézisek az éthoszválságról és a gazdasági krízisről, 1980
361-0-3:20/11
Tézisek a szocialista demokrácia fejlesztéséről, 1972
[manuscript]
361-0-3:20/12
Theses on the Crisis of Ethics and the Economic Crisis
[In: Acta Oeconomica, 1989, and manuscript]
361-0-3:20/13
Die Theorie und die Fakten in der Empirischen Sozialforschung, 1985
[manuscript]
Archival boxes #21
361-0-3:21/1
Theorie der Gesellschaft und empirische Sozialforschung
[manuscript]
361-0-3:21/2
Theses on the Crisis of Ethics and the Economic Crisis
[In: Acta Oeconomica, Vol. 40, 1989]
361-0-3:21/3
Theses of the Paper Property Relations in Eastern Europe, 1985
[manuscript]
361-0-3:21/4
A TSz-elnök tanfolyam, 1985
[manuscript]
361-0-3:21/5
A tudományos kutatás szakigazgatásáról, 1967
[In: Nemzetközi állóeszközgazdálkodási szimpozium]
361-0-3:21/6
A tudományos kutatás szakigazgatásáról
[In: Magyar Tudmány, 1967. 7-8.]
361-0-3:21/7
Tulajdon és bürokrácia, 1980
[manuscript]
361-0-3:21/8
Tulajdonviszonyok Kelet-Európában, 1985
[manuscript]
361-0-3:21/9
Újfajta népünnepély az autóvásár, 1985
[manuscript]
361-0-3:21/10
Über politische Reformen eine pluralistische Gesellschaft entwickeln, 1985
361-0-3:21/11
Über die Verwaltung der wissenschaftlichen Forschung, 1980
[manuscript]
361-0-3:21/12
Üzemszociológiai előadások, 1960 - 1961
[manuscript]
361-0-3:21/13
Üzemszociológiai jegyzetek, 1961
[manuscript]
361-0-3:21/14
Üzemszociológiai tanulmányok, 1960 - 1961
[manuscript]
Archival boxes #22
361-0-3:22/1
Vallási szekták, 1985
[manuscript]
361-0-3:22/2
Válasz a Századvég szerkesztőinek kérdésére
[manuscript]
361-0-3:22/3
A vállalati információs rendszer, 1985
[manuscript]
361-0-3:22/4
A vállalati integráció, a "Mi" és a "Miénk" tudat kialakulása, 1975
[manuscript]
361-0-3:22/5
Vállalatvezetéssel összefüggő szociológiai ismeretek
[In: Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola Külkereskedelmi Vezető Továbbképző Csoport Főosztályvezetői Tanfolyam]
361-0-3:22/6
A vállalatvezetéssel összefüggő szociológiai ismeretek
[In: Vezetési-szervezési ismeretek, 1970]
361-0-3:22/7
A vállalkozói személyiségtípus kifejlődésének akadályai. Töredék, 1980
[manuscript]
361-0-3:22/8
A vállalkozók a harmadik reformperiódusban, 1975
[manuscript]
361-0-3:22/9
[Vegyes filozófiai jegyzetek], 1970
[manuscript]
361-0-3:22/10
[Vegyes gazdasági írástöredékek], 1982
[manuscript]
361-0-3:22/11
[Vegyes jegyzetek], 1970
[manuscript]
Archival boxes #23
361-0-3:23/1
[Vegyes jegyzetek a bürokráciáról], 1980
[manuscript]
361-0-3:23/2
[Vegyes kézirattöredékek], 1960 - 1980
[1., manuscript]
361-0-3:23/3
[Vegyes kézirattöredékek], 1960 - 1980
[2., manuscript]
361-0-3:23/4
[Vegyes kézirattöredékek], 1960 - 1980
[3., manuscript]
361-0-3:23/5
[Vegyes kézirattöredékek], 1960 - 1980
[4., manuscript]
361-0-3:23/6
[Vegyes kézirattöredékek], 1960 - 1980
[5., manuscript]
Archival boxes #24
361-0-3:24/1
[Vegyes kézirattöredékek], 1960 - 1980
[6., manuscript]
361-0-3:24/2
[Vegyes kézirattöredékek], 1960 - 1980
[7., manuscript]
361-0-3:24/3
[Vegyes kézirattöredékek], 1960 - 1980
[8., manuscript]
361-0-3:24/4
[Vegyes kézirattöredékek], 1960 - 1980
[9., manuscript]
361-0-3:24/5
[Vegyes kézirattöredékek], 1960 - 1980
[10., manuscript]
361-0-3:24/6
[Vegyes kézirattöredékek], 1960 - 1980
[11., manuscript]
361-0-3:24/7
[Vegyes kézirattöredékek], 1960 - 1980
[12., manuscript]
361-0-3:24/8
[Vegyes közgazdasági jegyzetek], 1960 - 1980
[manuscript]
361-0-3:24/9
[Vegyes műszaki, fejlesztési jegyzetek], 1960 - 1980
[manuscript]
Archival boxes #25
361-0-3:25/1
[Vegyes művészeti és irodalmi jegyzetek], 1960 - 1980
[1., manuscript]
361-0-3:25/2
[Vegyes művészeti és irodalmi jegyzetek], 1960 - 1980
[2., manuscript]
361-0-3:25/3
[Vegyes német előadásszövegek], 1980 - 1986
[manuscript]
361-0-3:25/4
[Vegyes pszichológiai jegyzetek], 1960 - 1970
[manuscript]
361-0-3:25/5
[Vegyes szociológiai írások], 1980 - 1988
[manuscript]
361-0-3:25/6
Das Verhältnis von Staat und Kirche in Ostmitteleuropa
[manuscript]
361-0-3:25/7
Vezetésről vezetőknek
[manuscript]
361-0-3:25/8
Vélemény Baán László A helyi hatalom című doktori értekezéséről
[manuscript]
361-0-3:25/9
Vélemény az Ifjúmunkás parlament című politikai vitaműsorról, 1967
[manuscript]
361-0-3:25/10
Vélemény a társadalomtudományi kutatásokról
[manuscript]
361-0-3:25/11
Vélemény Tímár János Az ipari szakmunkások című tanulmányáról
[manuscript]
361-0-3:25/12
Wunderland in einer tiefen Krise und Probleme bei der Suche nach einem Ausweg, 1988
[manuscript]
361-0-3:25/13
A zsidók Kelet-Európában, 1967
[manuscript]