HU OSA 362-0-3 Posters, Leaflets and Ephemera (Plakátok, szórólapok és aprónyomtatványok)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 362-0-3
Title
Posters, Leaflets and Ephemera
Date(s)
1980 - 1989
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
5 Archival boxes, 0.63 linear meters

Context

Name of creator(s)
Group Inconnu
Philipp, Tibor

Content and Structure

Scope and Content (Narrative)
The series contains documents closely related to the political and social activities of Group Inconnu and the democratic opposition movement in Hungary, but by their nature they do not fall into the category of Samizdat. These materials predominantly contain leaflets, posters and other ephemera, providing insight into the activities of organizations of the Hungarian opposition movement (Group Inconnu, Endre Bajcsy-Zsilinszky Society, Danube Circle, etc.). Also they contain information about events organized at one of the most important alternative venues. In terms of format, the series is extremely diverse, almost all possible types of documents can be found here, generated during the operation of opposition actors and movements: signature collection sheets, invitations, debate papers, open letters. Some of the topics discussed in these have more emphasis, which refers to the political topics in the focus of the Group Inconnu. These were the 1956 Revolution, environmental issues such as the Gabčíkovo-Nagymaros investment, and some materials can be found on village destructions in Romania. A smaller part of the documents, leaflets and posters were produced by foreign anti-nuclear organizations. The series also provides insight into the alternative cultural life of the late 1980s through invitations and posters promoting events at well-known cultural venues (including the ACC - Alternative Cultural Center, Artéria Gallery, Fekete Lyuk - Black Hole, Jurta Színház - Jurta Theater, Rakpart Klub - Quay Club). Most of these leaflets are associated with the work of newly established political groups and organizations (Rusai Commission, Endre Bajcsy-Zsilinszky Society, Danube Circle, Independent Law Enforcement Service, Refugee Committee, Republican Circle, Network of Free Initiatives, Democratic Trade Union of Scientific Workers). Documents of newly formed political parties (SZDSZ – Alliance of Free Democrats, FIDESZ – Alliance of Young Democrats, Hungarian October Party) are also included in the series. Among the materials ephemeral documents on various events of the opposition are contained, created for demonstrations organized on memorial days of historical events. These documents include leaflets related to the 1989 headstone installation. One of the boxes in the series features ephemera and other graphic works, organised by subject: the part on the Hungarian Revolution in 1956 contains small prints of the banned exhibition The Fighting City, along with stamps and badges used at the time. Topics like the Danube Circle and the Black Box Foundation also appear here. Some of the graphics, stickers, and other items were designed especially for Inconnu. The last box in the series contains large posters which are partly related to various events of the Group Inconnu. A few copies of a poster designed for the reburial of Imre Nagy in 1989 are also part of these materials, as well as other posters issued by international organizations, including the ones created by the World Federation of Democratic Youth.
Appraisal, destruction and scheduling information
The series contains materials of good physical condition.
Accruals

Not Expected

System of arrangement
The series is arranged alphabetically. In the last two boxes small prints and posters are placed.

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
Not restricted
Languages
Hungarian

Description Control

Archivist's note
Processed by Örs Lehel Tari, July 30, 2019.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 362-0-3
Cím
Plakátok, szórólapok és aprónyomtatványok
Idő(kör)
1980 - 1989
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
5 levéltári doboz, 0.63 folyóméter

Kontextus

Készítő(k) nevei
Group Inconnu
Philipp, Tibor
A megőrzés története
A sorozatot rendezte és a leírást készítette Tari Örs Lehel, 2019. július 30.

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Narratív)
A sorozatban azok a dokumentumok találhatók, melyek szorosan kötődnek az Inconnu csoport és a magyarországi demokratikus ellenzék politikai és társadalmi aktivitásához, de jellegükből adódóan nem sorolhatók a szamizdat kiadványok közé. Az anyagrész túlnyomórészt szórólapokat, plakátokat és egyéb aprónyomtatványokat tartalmaz, melyek többsége valamelyik ellenzéki szervezet (Inconnu, Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Duna Kör, stb.) tevékenységébe enged betekintést, más esetekben a kultikusnak számító helyszíneken megrendezett eseményekkel kapcsolatban tartalmaz információt. A sorozat formailag rendkívül sokszínű, az ellenzéki működés során keletkező, a 80-as évekre jellemző dokumentumtípusok közül szinte mind megtalálható itt: aláírásgyűjtő ívek, meghívók, vitairatok, nyílt levelek. Ezek témái közül néhány kiemelt hangsúllyal szerepel, utalva az Inconnu csoport politikai fókuszára. Ezek közé tartozik az 1956-os forradalom eseményeinek értelmezése, a környezeti ügyek, így a bős-nagymarosi beruházás elleni tiltakozás, de találhatók anyagok a romániai falurombolással kapcsolatban, valamint külföldi atomenergia-ellenes szervezetek anyagai is, szórólapok és poszterek egyaránt. A sorozat a nyolcvanas évek végének alternatív életébe is betekintést nyújt, néhány meghívó és plakát közismert kulturális helyszínek eseményeit hirdeti (többek között az ACC – Alternative Cultural Center, Artéria Galéria, Fekete Lyuk, Jurta Színház, Rakpart Klub). A szórólapok többsége politikai tartalmú, az éppen létrejövő politikai szervezetek munkájához kapcsolódik (Rusai Bizottság, Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Duna Kör, Független Jogvédő Szolgálat, Menedék Bizottság, Republikánus Kör, Szabad Kezdeményezések Hálózata, Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete), ezek mellett a rendszerváltás új pártjainak (SZDSZ, FIDESZ, Magyar Október Párt) anyagai is megtalálhatók. A dokumentumok közt különböző ellenzéki rendezvényekről is találhatók efemer dokumentumok, a fontosabb történelmi események emléknapjain megrendezett tüntetésekkel, köztük az 1989-es fejfaállítással kapcsolatos szórólapok is. A sorozat egyik dobozában aprónyomtatványok és egyéb grafikus munkák kaptak helyet, melyek témák szerinti csoportosításban szerepelnek: 1956-os forradalom, ebben a részben megtalálható a A harcoló város című betiltott kiállítás szóróanyaga, bélyegtervek és kitűzők, a Duna Kör és a Fekete Doboz Alapítvány, vagy éppen maga az Inconnu csoport számára készített grafikai tervek, matricák, és egyéb tárgyak. A sorozat utolsó dobozában nagy méretű plakátok találhatók, melyek részben az Inconnu művészcsoport rendezvényeihez kötődnek. Köztük megtalálható a Nagy Imre újratemetésére időzített fejfaállításra készült, tízezer példányban nyomtatott plakát néhány példánya, valamint egyes nemzetközi szervezetek, többek között a baloldali Demokratikus Ifjúsági Világszövetség plakátjai is.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
A sorozat jó minőségű dokumentumokat tartalmaz.
Gyarapodás

Nem várható

A leírási egység szerkezete
Az sorozat alfabetikusan rendezett, az utolsó dobozban aprónyomtatványok és plakátok kerültek elhelyezésre.

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Not restricted
Nyelvek
Hungarian

Ellenőrzés

Levéltárosi jegyzetek
A sorozatot rendezte és a leírást készítette Tari Örs Lehel, 2019. július 30.
Call Number Description
Archival boxes #1
362-0-3:1/1
[Signature Collection Sheet to Stop the Construction of the Gabčíkovo-Nagymaros Barrage System] / [Aláírásgyűjtő ív a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer építésének leállítására], 1984
362-0-3:1/2
[Alternative Cultural Center: Invitations, Leaflets] / [Alternative Cultural Center: Meghívók, szórólapok], 1987 - 1988
362-0-3:1/3
[Newsletter of the Endre Bajcsy-Zsilinszky Friend`s Society] / A Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság Értesítője, 1988 - 1989
362-0-3:1/4
[The Endre Bajcsy-Zsilinszky Society: Invitations, Leaflets] / [Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság: Meghívók, szórólapok], 1988
362-0-3:1/5
[Declaration by Czechoslovak, Hungarian and Austrian Environmentalists on the Intention to Establish an International Nature Park] / [Csehszlovák, magyar és osztrák környezetvédők nyilatkozata nemzetközi természetvédelmi park létesítésének szándékáról], 1988
362-0-3:1/6
[Danube Circle: Invitations, Leaflets] / [Duna Kör: Meghívók, szórólapok], 1986 - 1988
362-0-3:1/7
[The DANUBE National Environmental Association Statutory Meeting, Invitation] / [A DUNA Környezetvédelmi Országos Egyesület alakuló közgyűlése, meghívó], 1987
362-0-3:1/8
Europe Against the Current, Amsterdam / Európa az Árral Szemben, Amszterdam, 1989
362-0-3:1/9
[Black Hole: Posters] / [Fekete Lyuk: Plakátok], 1988
362-0-3:1/10
Appeal to the Association of Hungarian Architects / Felhívás a Magyar Építőművészek Szövetségéhez, 1985
362-0-3:1/11
Association of Young Democrats: Founding Declaration / Fiatal Demokraták Szövetsége: Alapító Nyilatkozat, 1988
362-0-3:1/12
Fidesz Harsona [Fidesz Trombone] Vol. I. No 1. / Fidesz Harsona I/1., 1988
362-0-3:1/13
Fidesz Hírek [Fidesz News 1988 August-September] / Fidesz Hírek 1988 augusztus-szeptember, 1988
362-0-3:1/14
Fidesz Press No. 17 / Fidesz Press 17.sz., 1989
362-0-3:1/15
Alliance of Young Democrats: Newsletter of the National Minority Working Group, No. 1. / Fiatal Demokraták Szövetsége: Nemzeti-Kisebbség Csoport Tájékoztató 1. sz, 1988
362-0-3:1/16
Alliance of Young Democrats: Direct Participation / Fiatal Demokraták Szövetsége: Közvetlen Részvétel, 1988
362-0-3:1/17
Alliance of Young Democrats: Declaration on the Foundation of the Alliance of Young Democrats / Fiatal Demokraták Szövetsége: Nyilatkozat a Fiatal Demokraták Szövetsége Létrehozásáról, 1988
362-0-3:1/18
Draft Program of the Alliance of Free Democrats / A Fiatal Demokraták Szövetségének programtervezete, 1988
362-0-3:1/19
Alliance of Young Democrats: Organizational and Operational Rules / Fiatal Demokraták Szövetsége: Szervezeti és Működési Szabályzat, 1988
362-0-3:1/20
[Alliance of Young Democrats: Leaflets, Invitations] / [Fiatal Demokraták Szövetsége: Szórólapok, meghívók], 1988 - 1989
362-0-3:1/21
[Young Artists' Club: Invitations] / [Fiatal Művészek Klubja: Meghívók], 1980
362-0-3:1/22
[Independent Legal Aid Service: Foundation Statement, Leaflets] / [Független Jogvédő Szolgálat: Alapító felhívás, szórólapok], 1988
362-0-3:1/23
[Independent Legal Aid Service: Case Files] / [Független Jogvédő Szolgálat: Ügyiratkartonok], 1988
362-0-3:1/24
Directives for Program Development for the Temporary Management of the Independent Smallholders, Farmers and Civil Party / A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt Ideiglenes Vezetőségének irányelvei a pártprogram kidolgozásához, 1988
362-0-3:1/25
Statements by Independent Press about Changes in Staff and the Summer Session of the Parliament / A független sajtó munkatársainak nyilatkozatai a személyi változásokról és az Országgyűlés nyári ülésszakáról, 1987
362-0-3:1/26
Füzet 8. - Newsletter of the Club Council / Füzet 8. - A Klubtanács tájékoztatója, 1988
362-0-3:1/27
Gondolat-Jel, 1988 Vol. 2 / Gondolat-Jel, 1988/II., 1988
362-0-3:1/28
Help this Man - International Society for Human Rights, Leaflet / Helfen sie diesen Menschen - Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, Broschüre, 1989
362-0-3:1/29
An Imaginary Museum of Revolution, Catalog, 1989
362-0-3:1/30
An Imaginary Museum of Revolution: Postcards, 1989
Archival boxes #2
362-0-3:2/1
[Inconnu: 10th Anniversary Publication, Leaflets] / [Inconnu: 10. évfordulós kiadvány, szórólapok], 1988
362-0-3:2/2
[Inconnu: Headstone Installation] / [Inconnu: Fejfaállítás], 1989
[Leaflets and statements.]
362-0-3:2/3
[Inconnu: Kossuth Crest] / [Inconnu: Kossuth címer], 1988
[Flyers.]
362-0-3:2/4
[Inconnu: Commemoration, March 14th 1987] / [Inconnu: Ünnepi megemlékezés, 1987. március 14.], 1987
362-0-3:2/5
[Inconnu: Leaflets, Posters and other Graphic Artworks] / [Inconnu: Szórólapok, plakátok és egyéb grafikák], 1987
362-0-3:2/6
[International Human Rights Conference, Cracow: Poster, Leaflets, Speech] / [International Human Rights Conference, Krakkó: Plakát, szóróanyagok, beszéd], 1988
362-0-3:2/7
[Nomination Meeting before the Parliamentary Election: Miscellaneous Documents] / [Jelölőgyűlés az országgyűlési képviselő választás előtt: Vegyes dokumentumok], 1985
362-0-3:2/8
[Jurta Theater: Leaflets, Tickets, Posters] / [Jurta Színház: Szórólapok, jegyek, plakátok], 1988
362-0-3:2/9
Catholic Youth Refusing Military Service / Katonai szolgálatmegtagadó katolikus fiatalok, 1988
362-0-3:2/10
[Zsolt Keszthelyi Committee: Leaflets] / [Keszthelyi Zsolt Bizottság: Szórólapok], 1987
362-0-3:2/11
[Environmental Conference, Budapest: Resolution] / [Környezetvédelmi konferencia, Budapest: Állásfoglalás], 1988
362-0-3:2/12
[György Krassó (1932-1991)] / [Krassó György (1932-1991)], 1991
362-0-3:2/13
[Hungarian October Party: Program, Regulation, Leaflets] / [Magyar Október Párt: Program, szabályzat, szóróanyagok], 1989 - 1992
362-0-3:2/14
[Hunagrian Social Democratic Party: Announcements, Leaflets, Entry Forms] / [Magyar Szociáldemokrata Párt: Közlemények, szórólapok, belépési nyilatkozat], 1989
362-0-3:2/15
[Shelter Commission: Leaflets] / [Menedék Bizottság: Szórólapok], 1988 - 1989
362-0-3:2/16
Why not? Response to Sándor Szilágyi / Miért nem? Válasz Szilágyi Sándornak, 1986
362-0-3:2/17
[Minimal P'arty: Poster] / [Minimal P'art: Plakát], 1986
362-0-3:2/18
[Nagymaros Investment: Protests] / [Nagymarosi beruházás: Tiltakozások], 1988
362-0-3:2/19
Declaration on Charges against Czechoslovak Peace and Civil Rights Activists / Nyilatkozat a csehszlovák béke- és polgárjogi aktivisták elleni vádak ügyében, 1989
362-0-3:2/20
[Open Letter to Charter 77 Signatories] / [Nyílt levél a Charta 77 aláíróihoz], 1988
362-0-3:2/21
[Open Letter to Károly Grósz] / [Nyílt levél Grósz Károlyhoz], 1989
[Letter by Vilmos Heiszler and Péter Kelemen, signature collection sheet]
362-0-3:2/22
[Open Letter to dr. Gustav Husák, President of the Czechoslovak Socialist Republic] / [Nyílt levél dr. Gustav Husáknak, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnökének], 1989
362-0-3:2/23
[Open Letter to the Foreign Hungarian Radios] / [Nyílt levél a külföldi magyar rádióadókhoz], 1987
362-0-3:2/24
Open Letter to the Presidium of the Representation of the Hungarian Israelites and to the Editorial Board of Új Élet / Nyílt levél a Magyar Izraeliták Országos Képviselete Elnökségéhez és az Új Élet szerkesztőségéhez, 1983
362-0-3:2/25
Open letter to the members of the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party / Nyílt levél az MSZMP Központi Bizottsága tagjainak, 1989
362-0-3:2/26
[Open Letter to Marek Edelman] / [Nyílt levél Marek Edelmannak], 1988
362-0-3:2/27
West German Greens' Initiative for an International Referendum against Nuclear Power / Nyugatnémet zöldek felhívása egy nemzetközi atomellenes népszavazás kezdeményezésére, 1986
362-0-3:2/28
[Complaint to the Council of Ministers of the Hungarian People's Republic] / [Panasz a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsához], 1987
362-0-3:2/29
[Quay Club: Programs] / [Rakpart Klub: Programok], 1988 - 1989
362-0-3:2/30
[Republican Circle: Res Publica Pages] / [Republikánus Kör: Res Publica Lapok], 1988
362-0-3:2/31
No.6 Final Announcement of the Rusai Committee / A Rusai Bizottsg 6.sz., utolsó közleménye, 1988
362-0-3:2/32
[Alliance of Free Democrats: Leaflets] / [Szabad Demokraták Szövetsége: Szórólapok], 1988 - 1990
Archival boxes #3
362-0-3:3/1
[Network of Free Initiatives: Statement of Principle, Entry Form] / [Szabad Kezdeményezések Hálózata: Elvi nyilatkozat, belépési nyilatkozat], 1988
362-0-3:3/2
[Network of Free Initiatives: Appeal] / [Szabad Kezdeményezések Hálózata: Felhívás], 1988
362-0-3:3/3
[Network of Free Initiatives: Contrary Opinion by Group Inconnu] / [Szabad Kezdeményezések Hálózata: Az Inconnu csoport ellencéleménye], 1988
362-0-3:3/4
[Network of Free Initiatives: Leaflets, Ballot Papers, Notes] / [Szabad Kezdeményezések Hálózata: Szórólapok, szavazólapok, jegyzetek], 1988
362-0-3:3/5
[Network of Free Initiatives: There is a Way Out] / [Szabad Kezdeményezések Hálózata: Van kiút], 1988
362-0-3:3/6
[The Szárszó Front: Statement of Foundation] / [Szárszói Front: Alapító nyilatkozat], 1988
362-0-3:3/7
[Széchenyi Casino], 1988
362-0-3:3/8
[Fund to Support the Poor] / [Szegényeket Támogató Alap], 1981 - 1982
362-0-3:3/8-1
Proclamation to Help the Polish People / Felhívás a lengyel nép segítésére, 1981
362-0-3:3/8-2
Proclamation to Help the Poor / Felhívás szegények támogatására, 1982
362-0-3:3/9
[Consecration of St. Maximilian Kolbe Church] / [A Szent Maximilian Kolbe templom felszentelése], 1983
362-0-3:3/10
[Solidarity: Open Letter, Leaflets] / [Szolidaritás: Nyílt levél, szórólapok], 1988
362-0-3:3/11
[Solidarity with the Romanian Villages: Open Letters and Leaflets] / [Szolidaritás a romániai falvakkal: Nyílt levelek és szórólapok], 1988 - 1989
362-0-3:3/12
Szőcs, Géza: Petition to the Central Committee of the Romanian Communist Party / Szőcs Géza: Beadvány a Román Mommunista Párt Központi Bizottságának, 1984
362-0-3:3/13
Bulletin on the Case of Miklós Duray / Tájékoztató Duray Miklós ügyéről, 1982
362-0-3:3/14
[Bulletin on the Establishment of the Trade Union of Educators ] / [Tájékoztató a pedagógus szakszervezet létrehozásáról], 1981
Archival boxes #4
362-0-3:4/1
[Ephemera: The 1956 Revolution] / [Aprónyomtatványok: Az 1956-os forradalom], 1986 - 1989
[The Fighting City leaflet, Headstone Installation leaflet, memorial stamp, invitation, portrait of Imre Nagy, national tricolor ribbon, badges.]
362-0-3:4/2
[Ephemera: The Gabčíkovo-Nagymaros Barrage] / [Aprónyomtatványok: A bős-nagymarosi vízierőmű], 1988
[Leaflets, stickers]
362-0-3:4/3
[Ephemera: Black Box: Artworks] / [Aprónyomtatványok: Fekete Doboz: Grafikai tervek], 1988 - 1989
362-0-3:4/4
[Ephemera: Miscellaneous Artworks and Ephemera by Group Inconnu] / [Aprónyomtatványok: Az Inconnu Csoport vegyes grafikái és aprónyomtatványai], 1982 - 1989
[Stickers, business cards, leaflets, greeting cards, badges, incitations.]
362-0-3:4/5
[Ephemera: Kossuth Crest] / [Aprónyomtatványok: A Kossuth-címer], 1988
[Leaflets]
362-0-3:4/6
[Ephemera: Parties] / [Aprónyomtatványok: Pártok], 1988 - 1989
[Name cards, stickers.]
362-0-3:4/7
[Ephemera: Samizdat] / [Aprónyomtatványok: Szamizdat], 1986 - 1989
[Fake banknote, greeting card, stickers, pocket calendar]
362-0-3:4/8
[Ephemera: Miscellaneous] / [Aprónyomtatványok: Vegyes], 1982 - 1989
[Stickers, leaflets, pocket calendar, artwork by Ágnes Háy, Lenin portrait.]
Archival boxes #5
362-0-3:5/1
[Posters: Gabčíkovo-Nagymaros Barrage: Demonstration, October 3, 1988] / [Plakátok: Bős-nagymarosi vízierőmű: Tüntetés, 1988. október 3.], 1988
362-0-3:5/2
[Posters: Village Destruction in Romania: Demonstration, November 15, 1988] / [Plakátok: Falurombolás Romániában: Tüntetés, 1988. november 15.], 1988
362-0-3:5/3
[Posters: Reburial Imre Nagy, Headstone Installation] / [Plakátok: Nagy Imre újratemetése, fejfaállítás], 1989
362-0-3:5/4
[Posters: Posters of the World Federation of Democratic Youth against War and Nuclear Arms] / [Plakátok: A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség háború- és nukleáris fegyver ellenes plakátjai], 1988
362-0-3:5/5
[Posters: Mass Demonstration against Interceptors, May 1985] / [Plakátok: Óriástüntetés a vadászrepülőgépek ellen, 1985 május], 1985