HU OSA 361 András Hegedüs Personal Papers (Hegedüs András iratai)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 361
Title
András Hegedüs Personal Papers
Date(s)
1940 - 1998
Description Level
Fonds
Extent and medium (processed)
162 Archival boxes, 20.25 linear meters
1 Archival card box, 0.32 linear meters

Context

Name of creator(s)
Hegedüs, András
Archival history
After Hegedüs' death, the family has donated his personal papers and photo archive to the Open Society Archives at CEU in order to keep the heritage together and make them available for historical research. Miklós Szabó, a prominent Hungarian historian and an expert in the works and life of Hegedüs, started the processing of the records at OSA, but his sudden and unexpected death has prevented him from completing the task. OSA continued his work on the basis of his suggestions, with some modifications to his originally proposed classification system.

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
The series “Biographical data" makes up a relatively small part of the collection since most of András Hegedüs’ biographical documents belong to the series “Personal files, documents". The reasoning behind this is that Hegedüs published most of his biographical materials in his memoirs. Also found in the latter series are the various manuscripts and other versions of his published memoirs.

The series “Essays" is likewise relatively small, since most materials of this type are filed under the series “Sociological writings" or “Political writings".
Hegedüs’ correspondence is divided into two series: “Letters Written by András Hegedüs" and “Letters Written to András Hegedüs".

The works, articles and essays that were written by others and preserved by Hegedüs are divided into two separate series. Under the series “Writings by others" are filed those printouts and manuscripts in which the author was clearly identifiable and the writing was obviously the result of individual effort. In cases when a work was written by a team or under the aegis of a research institute, and/or the author was not clearly identifiable, documents were filed under the series “Manuscripts of Institutions".

The series “Workers’ Academy" contains documents related to the foundation and operation in the 1990s of this special, privately-run educational institution, which Hegedüs treated as highly important in the last part of his life.

There are many newspapers and clippings, which Hegedüs wanted to preserve for various reasons. These are separated into two series. “Press clippings" contains full or partially preserved articles for which the purpose of preservation was apparent. The series “Complete newspapers" includes those editions that were preserved in their complete form, in some cases for unclear reasons.

It is not widely known that András Hegedüs had literary aspirations as well. The manuscripts of his various attempts — according to our knowledge none of them was ever published - that remained in partial or almost complete form are filed under the series “Literary works".

Alongside these main groups, the Hegedüs Papers contains assorted photographs and fragments. The textual fragments that were identifiable are filed under the appropriate series.
Accruals

Not Expected

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
No special restriction applies
Conditions governing reproduction
Az OSA Archívum kutatótermében az anyag oktatási és kutatási célokra digitálisan másolható.
Languages
English, French, German, Hungarian, Italian, Russian, Swedish

Allied Materials

Related Units
Library Special Collection

Description Control

Archivist's note
Arranged by Loránt Holtzer, June, 2003; described by Loránt Holtzer and András Mink, January, 2004; revised by Katalin Dobó and Pavol Šalamon, February - March, 2004; revised by Gabriella Ivacs and Judit Hegedüs, July, 2014.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 361
Cím
Hegedüs András iratai
Idő(kör)
1940 - 1998
Leírás szintje
Fonds
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
162 levéltári doboz, 20.25 folyóméter
1 levéltári kártyadoboz, 0.32 folyóméter

Kontextus

Készítő(k) nevei
Hegedüs, András
A megőrzés története
Hegedüs András halálát követően személyes iratait és fotóarchívumát a család a CEU mellett működő Nyílt Társadalom Archívumnak (OSA Archívum) adományozta. Az hagyaték egybentartása volt a céljuk, valamint a történelmi kutatás számára való hozzáférhetővé tétel. Szabó Miklós, neves magyar történész, Hegedüs munkásságának és életének szakértője kezdte meg az iratok feldolgozását, ám hirtelen és váratlan halála miatt nem tudta befejezni a feladatot. Az OSA Szabó javaslatai alapján, az általa felállított osztályozási rendszer némi módosításával folytatta a munkát.

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)
Az „Életrajzi adatok” című sorozat a gyűjteménynek viszonylag kis részét teszi ki, mivel Hegedüs András életrajzi dokumentumai zömmel a „Magániratok” sorozatba kerültek. Ennek oka, hogy Hegedüs életrajzi anyagait memoárjaiban közölte. A „Magániratokban” találhatóak még a megjelent memoárok különféle kéziratai és változatai.
Az „Esszék” sorozat szintén viszonylag kicsi, mert az ilyen típusú anyagok többnyire a „Szociológiai írások” és a „Politikai írások” sorozatokba kerültek.
Hegedüs levelezését két sorozatba osztottuk: „Hegedüs András által írt levelek” és „Hegedüs Andrásnak írt levelek”.
Két sorozatok képeznek azok a művek, cikkek, esszék, amelyeket nem Hegedüs írt, de megőrzött: a „Mások írásai” sorozatban olyan kinyomtatott szövegek és kéziratok találhatóak, amelyeknél egyértelműen tudható, ki a szerzője, és hogy az a saját munkája. Azok a dokumentumok, amelyek csoportmunka keretében vagy egy kutatóintézet égisze alatt születtek meg, és/vagy a szerzőjük nem egyértelműen azonosítható az „Intézményi kéziratok” sorozatba kerültek.
A „Munkásakadémia” sorozatban az 1990-es években működő a Hegedüs által élete utolsó részében nagyon fontosnak tartott magán oktatási intézmény alapításával és működésével kapcsolatos iratok kaptak helyet.
Hegedüs különböző okoknál fogva rengeteg újságot és újságkivágást tartott meg. Ezeket két sorozatba osztottuk. Az „Újságkivágásokba” az egyértelmű céllal eltett teljes cikkek vagy cikk-részletek kerültek. A „Teljes újságokban” a teljes egészében – olykor nem is követhető okokból - megtartott példányok kaptak helyet.
Nem köztudott, hogy Hegedüs Andrásnak szépirodalmi ambíciói is voltak. Irodalmi kísérleteinek részlegesen vagy teljes egészében fennmaradt kéziratai – tudomásunk szerint egyiket sem adta ki – a „Szépirodalmi Művek” sorozatban kaptak helyet.

E sorozatokon kívül a Hegedüs anyagok között található még egy fotó-válogatás és szövegtöredékek. Ez utóbbiak közül az azonosíthatóakat a megfelelő sorozatban helyeztük el.
Gyarapodás

Nem várható

Hozzáférés és Felhasználás

Reprodukciós korlátozások
Az OSA Archívum kutatótermében az anyag oktatási és kutatási célokra digitálisan másolható.
Nyelvek
English, French, German, Hungarian, Italian, Russian, Swedish

Kapcsolódó anyagok

Related Units
Library Special Collection