HU OSA 419 Júlia Vajda Totalitarianism and Holocaust Interview Collection (Vajda Júlia totalitarianizmus és holokauszt interjúgyűjteménye)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 419
Title
Júlia Vajda Totalitarianism and Holocaust Interview Collection
Date(s)
2004 - 2015
Description Level
Fonds
Extent and medium (processed)
6 Digital container, 0.01 linear meters
9 Archival boxes, 1.13 linear meters

Context

Name of creator(s)
Vajda, Júlia
Archival history
Since the project was administered by Debrecen University, one copy of the material was deposited there in 2007 and another copy in Yad Vashem, Israel, in 2010. The first part of the collection was deposited to OSA in 2012. The collection has been expanding with the creation and transcription of more and more interviews.

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
The collection originally included 334 interviews which were made in the frameworks of a project financed by the National Research and Development Program. Currently there are over 350 interviews and more of them are expected. The interviews were made with the narrative biographical method developed by Fritz Schütze. Besides gathering information, this interviewing method makes it possible to analyze the narration from the psychological point of view because the narration is construed by the narrator and, again because the interview is not lead by the interviewer but is a free flowing narration by the interviewee, it also may serve as a therapy which helps the interviewee to overcome his/her trauma of the Shoa. Accordingly, there are strict rules: during the first part of the interview the interviewee speaks freely and the interviewer cannot ask questions, only listens in a supportive way. Questions come in the second phase concerning what has been mentioned by the interviewee, asking him/her to develop on issues mentioned but not fully told. The interviews were recorded and the interviewer took notes too. The interviews are transcribed word by word, with special signs marking the interviewee’s lowering his/her voice, repeating words, making pauses, stressing certain words.

Survivors of the Shoah were recruited by the researchers through institutions (Claims Conference, religious communities and other Jewish organizations) and through the snowball method. Letters were sent out by these organizations and people willing to give an interview could contact the research group vial mail, e-mail or telephone. Calls were answered by people who had given interviews earlier in the project. All persons were regarded survivors who lived in the period of the Shoah and were of Jewish or Roma origin. However, eventually no Roma interviews were made. Interviewers were trained how to use narrative biography interviewing method elaborated by Fritz Schütze and also were given education on the Jewish religion and the history of the Shoah. Witnesses were found in the framework of another project conducted in rural communities, including Gönyü, Baja, Pincehely and Dombóvár. These interviews were made with the narrative biographical method, too.
The interviewing process was administered by Judit Trombitás and Bogdan Zavalnij. The interviewers handed their material over to them, including the digitally recorded interviews, a short summary of the interview, the datasheet capturing the details of persecution and the life of the interviewee, as well as the interviewee’s statement on restriction of access, and any documents, photos, or diaries donated by the interviewees. Bogdan Zavalnij cleaned the recordings too.

The overwhelming majority of the collection is digital. The first two series—interviews with Holocaust survivors and witnesses and related material—were donated to OSA in 2012. The third series includes auxiliary material while the fourth and fifth series contain the new interviews with survivors and witnesses and related material. These interviewees are persons whom Júlia Vajda found after 2012 and the interviews were added to the OSA collection later.

The four series of interviews are structured identically. The digital interviews and material are arranged in folders by interviewees in alphabetical order; the series of witnesses includes a summary of the interviews made in Gönyü. There are 9 archival boxes in the first series containing physical material, again arranged by interviewees. The physical material include the statement of interviewees, the notebook of the interviewer and any other documents and photographs the interviewee handed over to the interviewer.
Appraisal, destruction and scheduling information
No destruction was made.
Accruals

Expected

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
280 interviews and related digital files are accessible for research and education purposes. 86 interviews and archival boxes are restricted. For further information OSA Reference Service is to be contacted. Certain files/documents containing personal information (eg. statement of interviewees) are under restricted access.
Conditions governing reproduction
Az interjúk kizárólag kutatási és oktatási céllal másolhatóak.
Languages
German, Hungarian
Physical characteristics and technical requirements
Good condition. Digital sound files are mp3, WMA or WAVE, text files are pdf.

Notes

Note
Interviewers: Gábor Filippov, Attila Gáspár, Attila Gidó, Bori Jáki, Ferenc Kocsy, Bori Kriza, Andrea Lórántffy, Éva Matern, Júlia Mecséri, Anna Menyhárt, Szilvia Molnár, Eszter Németh, Eszter Neumann, Zsófi Pintér, Dóri Szegő, Júlia Vajda. Sound: Bogdan Zavalnij Organizers: Judit Trombitás, Bogdan Zavalnij Administration: Júlia Mecséri, Anna Menyhárt, Szilvia Molnár, Judit Trombitás Telephone contacts: János Kun, Magda Kun, Artúr Faragó, György Győri

Description Control

Archivist's note
Processed by Judit Hegedűs, November, 2014.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 419
Cím
Vajda Júlia totalitarianizmus és holokauszt interjúgyűjteménye
Idő(kör)
2004 - 2015
Leírás szintje
Fonds
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
6 Digitális gyűjtő, 0.01 folyóméter
9 levéltári doboz, 1.13 folyóméter

Kontextus

Készítő(k) nevei
Vajda, Júlia

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)
Az induláskora Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program által finanszírozott projekt keretében elkészült 334 interjú került az OSA archívumba. Számuk azóta növekszik, jelenleg több, mint 350 interjú van készen. Az interjúk a Fritz Schütze által kidolgozott narratív életútinterjú módszerével készültek. A módszer lényege, hogy az interjú nem csak konkrét információk megszerzésre szolgál, hanem egyrészt azáltal, hogy az elbeszélést maga az elbeszélő konstruálja meg, a szöveg pszichológiai elemzésére is lehetőség van, másrészt ugyancsak amiatt, hogy nem az interjúer határozza meg az interjú menetét, hanem az elbeszélő szabadon beszélhet, az elbeszélésnek komoly terápiás hatása is van: gyakran hozzájárul a Soában szerzett trauma feldolgozásához is. Mindezeknek megfelelően az interjú készítésének szigorú szabályai vannak: kezdetben az interjúalany teljesen szabadon beszéli el élettörténetét, az interjúer csak értő figyelemmel hallgatja őt, nem kérdez. A második szakaszban pedig az interjúer az addig elhangzottakra kérdez vissza oly módon, hogy az elbeszélt és ki nem fejtett mozzanatok bővebb kifejtésére kéri partnerét. Az interjúkról digitális hangfelvétel készült. Átírásuk speciális jelek segítségével teljesen szöveghűen készül.

A Soá túlélőket részben intézményeken (Claims Conference, hitközségek, egyéb zsidó szervezetek) keresztül, részben hólabda módszerrel találták meg a kutatók. Az intézmények segítségével szétküldött felhívásra levélben, e-mailben, illetve telefonon keresztül jelentkezhettek azok, akik vállalkoztak az interjúra. A telefonhívások fogadására megszervezett telefonügyeletet olyanok biztosították, akikkel magukkal is készült interjú a projekt keretében. A kutatók mindenkit túlélőnek tekintettek, aki a Soá időszakában élt és zsidó vagy roma származású volt; roma túlélővel végül nem készült interjú. Az interjúzáshoz a Fritz Schütze által kidolgozott narratív életútinterjú módszerét az interjúerek egy felkészítő képzés során tanulták meg. A képzés során tanultak a zsidó vallásról, és a Soáról is. A szemtanúkat vidéki projektek keretében találták meg, elsősorban Gönyűn, Baján, Pincehelyen és Dombóváron. A velük készült interjúk szintén a narratív módszerrel készültek.
Az interjúkészítés folyamatát Trombitás Judit és Zavalnij Bogdan szevezte: ők vették át az interjúerektől az elkészült anyagot, a digitálisan rögzített hangfelvételeket, az interjúkról szóló rövid összefoglalót és a család üldöztetésére és az interjúalany későbbi életére vonatkozó adatlapot, valamint az alany hozzájárulási nyilatkozatát az interjú nyilvánosságra hozataláról, illetve annak korlátozásáról. Az interjúalanyok által átadott dokumentumokat, fényképeket, naplókat szintén ők vették át és helyezték el a gyűjteményben. Zavalnij Bogdan a hanganyagok tisztítását is elvégezte.

A gyűjtemény zömmel digitális anyag. Az első két sorozat a 2012-ben került az OSÁba, holokauszt túlélőkkel, illetve szemtanúkkal készült interjúkból és háttéranyagokból áll. A harmadik sorozatba a kutatási segédanyagok tartoznak, míg a negyedik és ötödik „új interjúk” sorozatok szintén túlélőkkel, illetve szemtanúkkal készült interjúkból és háttéranyagokból áll, amelyek olyan személyekkel készültek, akiket Vajda Júlia 2012 után talált meg, és az interjúk is utólag kerültek az OSÁba.

Az interjúkat tartalmazó négy sorozat azonos szerkezetű: az interjúalanyok neve szerinti ABC sorrendbe rendezve mappákban találjuk a digitális fájlokat, illetve a szemtanúk sorozatát kiegészíti egy összefoglaló a gönyüi interjúkról. Az első sorozathoz tartozik még 9 archívumi doboznyi fizikai anyag, szintén az alanyok szerint rendezve. A fizikai anyagok között találjuk az interjúalanyok beleegyezési nyilatkozatát, az interjúer jegyzetfüzetét, illetve minden olyan dokumentumot, fényképet, amelyet az interjúalany adott át az interjúernek.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
Selejtezés nem történt.
Gyarapodás

Várható

Hozzáférés és Felhasználás

Reprodukciós korlátozások
Az interjúk kizárólag kutatási és oktatási céllal másolhatóak.
Nyelvek
German, Hungarian
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
Jó állapotú. A digitális hangfáljok formátuma mp3, WMA vagy WAVE, a szövegfájlok pdf formátumúak.

Megjegyzések

Jegyzetek
Az interjúkat készítették: Filippov Gábor, Gáspár Attila, Gidó Attila, Jáki Bori, Kocsy Ferenc, Kriza Bori, Lórántffy Andrea, Matern Éva, Mecséri Júlia, Menyhárt Anna, Molnár Szilvia, Németh Eszter, Neumann Eszter, Pintér Zsófi, Szegő Dóri, Vajda Júlia Hangtechnika: Zavalnij Bogdan Szervezés: Trombitás Judit, Zavalnij Bogdán Adminisztráció: Mecséri Júlia, Menyhárt Anna, Molnár Szilvia, Trombitás Judit Telefonügyelet: Kun János, Kun Magda, Faragó Artúr, Győri György