HU OSA 368 István Kemény Personal Papers (Kemény István iratai)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 368
Title
István Kemény Personal Papers
Date(s)
1937 - 2011
Description Level
Fonds
Extent and medium (processed)
44 Archival boxes, 5.5 linear meters

Context

Name of creator(s)
Kemény, István
Archival history
Before the donation in 2015 the collection was stored in the residence of Krisztina Passuth, the widow of István Kemény. The collection was pre-processed by János Dávid, Gábor Havas, János Köllő, Krisztina Passuth and Júlia Varga.

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
Sociologist István Kemény (1925-2008) left an immense intellectual legacy to a group of sociologists who were already calling themselves the Kemény School during his lifetime. His taboo-breaking inquiries into the problems of economics and society re-thematized the theory and practice of sociology in Hungary in the 1970s and 80s, meeting with the harsh disapproval of the state socialist regime. Refused the right to work and build an academic career, after years of insecurity Kemény eventually left the country. He was first targeted by state security organizations in 1956, and after the crushing of the revolution he was sentenced to four years in prison during the trial of László Kardos et al., and amnestied only in May 1959. After his release he worked free-lance for several years, since sociological research as such was prohibited between 1948 and 1963. His first research project within an institutional framework took place in 1963, when the Hungarian Central Statistical Office hired him for the Office’s social stratification research. Several of the large scale research projects that he led before his emigration were acclaimed for their methodological innovation and for openly contradicting official propaganda. In 1979, the Foundation for Supporting the Poor was established by the young sociologists who had participated in Kemény’s research projects on the poor and the Roma. The Foundation became one of the most important organizations of the democratic opposition.

Kemény did not give up research as an émigré (1977-1990) and was active in other areas too: he made programs for Radio Free Europe, published articles on his own research and political topics, in Irodalmi Újság, for instance, which was the most important Hungarian language émigré periodical. Furthermore, together with Péter Kende (sociologist, 1927-), he founded and edited the periodical Hungarian Booklets.

After returning to Hungary he became the President of the Hungarian Sociological Association in 1992, then Vice President, as well as being chief advisor to Mayor of Budapest Gábor Demszky (1952-).

The first sub-fonds of the collection includes the documents relating to Kemény’s sociological research activities, interviews and background material, as well as published papers based thereon. Several of these writings were not allowed to go to print at the time of their creation.

The second sub-fonds consists of documents collected while he lived abroad, including material pertaining to his program on Radio Free Europe and issues of the Hungarian Booklets and the Literary Gazette published in Paris.

The third sub-fonds is made up of the records of the state security investigations and trials in the cases of László Kardos and István Bibó. Documents of other cases are included in fragmentary form.

The fourth sub-fonds includes Kemény’s other articles on public politics and sociology.
Appraisal, destruction and scheduling information
During the course of processing no materials have been removed.
Accruals

Not Expected

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
The collection is open for research. General restrictions apply.
Conditions governing reproduction
Az OSA kutatótermében oktatási és kutatási célra digitálisan másolható.
Physical characteristics and technical requirements
The series contains paper documents of good physical condition.

Description Control

Archivist's note
Processed by János Dávid, Gábor Havas, János Köllő, Júlia Varga, Krisztina Passuth and Örs Lehel Tari, September 21, 2016.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 368
Cím
Kemény István iratai
Idő(kör)
1937 - 2011
Leírás szintje
Fonds
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
44 levéltári doboz, 5.5 folyóméter

Kontextus

Készítő(k) nevei
Kemény, István

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)
Kemény István (szociológus, 1925-2008) szellemi hagyatéka még életében, az önmagára Kemény-iskolaként hivatkozó szociológusi kör tevékenységében formát öltött. Tabudöntő gazdasági és társadalmi probléma-felvetései áttematizálták a hetvenes és nyolcvanas évek társadalomtudományi gondolkodását, ezzel kivívva az államszocialista rendszer tudomány-politikai kádereinek rosszallását, mely először szakmai ellehetetlenüléséhez, később emigrációjához vezetett. Kemény először 1956-ban került az állambiztonság látókörébe, amikor a forradalmat követően Kardos László és társai büntetőperében négy év fegyházbüntetést kapott, de 1959 májusában amnesztiával szabadult. Szabadulását követően évekig szabadúszóként tevékenykedett, mivel 1948 és 1963 közt a pártállam nem engedélyezte a szociológiai kutatásokat. Szervezett keretek közt történő vizsgálatokat csak a Központi Statisztikai Hivatal által megrendelt 1963-as társadalmi rétegződés kutatással kezdődően végezhetett. Emigrációjáig végzett nagyívű társadalomtudományi felmérései közül több is feltűnést keltett módszertani újszerűségével, máskor a hivatalos állami propagandának valló nyílt ellentmondásával. Tevékenysége eredményeként az általa vezetett szegénység- és romakutatásokban részt vevő fiatal társadalomtudósok köréből nőtt ki a Szegényeket Támogató Alap 1979-ben, mely a demokratikus ellenzék egyik legjelentősebb mozgalmává vált.

Az emigrációs az időszakban (1977-1990) sem szüneteltette kutatói tevékenységét, emellett a közéletben is részt vett, a Szabad Európa Rádió külső munkatársaként műsorokat készített, valamint rendszeresen publikálta kutatási és politikai témákat feldolgozó cikkeit, többek közt az Irodalmi Újságban, mely az emigráció legjelentősebb magyar nyelvű folyóirata volt. Kende Péter (szociológus, 1927-) mellett részt vett a Magyar Füzetek című kiadvány megalapításában, majd szerkesztésében is.

Hazatérését követően tudományos és közéleti pályafutását folytatva 1992-től a Magyar Szociológiai Társaság elnöke, majd alelnöke, valamint az MTA Szociológiai Intézetének tudományos tanácsadója, emellett Demszky Gábor (1952-) budapesti főpolgármester főtanácsadója is volt.

A gyűjtemény első állaga a szociológiai kutatásainak dokumentációját, interjúit és háttéranyagait, valamint az ezek nyomán megjelent elemző tanulmányokat tartalmazza. Itt több olyan dokumentum is megtalálható, mely a keletkezése idejében nem jelenhetett meg nyilvánosan Magyarországon.

A második állag a Kemény István emigrációs média- és közéleti tevékenysége során összegyűlt dokumentumokat foglalja magában, melyek közt helyt kaptak a Szabad Európa Rádió műsorainak előkészítő anyagai, valamint a Magyar Füzetek és az akkor párizsi székhelyű Irodalmi Újság egyes számai.

A harmadik állagban kaptak helyt a Kardos László (szociológus, 1918-1980) és Bibó István (politikus, 1911-1979) ügyében folytatott állambiztonsági nyomozások és bírósági tárgyalások iratai. Ezek mellett töredékesen más nyomozások iratai is megtalálhatók.

A negyedik állag Kemény István egyéb közéleti és szakpolitikai cikkeit tartalmazza.

Az ötödik állagban találhatók a Kemény István életútjára és szakmai pályafutására vonatkozó interjúk, bibliográfiák, újságcikkek és nekrológok.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
A feldolgozás során selejtezés nem történt
Gyarapodás

Nem várható

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Az általános kutatási korlátozások érvényesek. A gyűjtemény az OSA kutatótermében megtekinthető.
Reprodukciós korlátozások
Az OSA kutatótermében oktatási és kutatási célra digitálisan másolható.
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
A gyűjtemény jó állapotú papír dokumentumokat tartalmaz.