HU OSA 335 Mária Heller Research Documentation (Heller Mária kutatási dokumentációja)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 335
Title
Mária Heller Research Documentation
Date(s)
1958 - 1989
Description Level
Fonds
Extent and medium (processed)
9 Archival boxes, 1.12 linear meters

Context

Archival history
Before the documents were donated they were located at the Eötvös Loránd University Institute of Sociology (later Faculty of Social Sciences), in the possession of the donor.

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
The collection contains research documentation gathered by sociologist, Mária Heller. The donor's primary research areas are communication theory, discourse analysis, sociology of the public, national identity, sociolinguistics, sociology of game and advertising.

One of the major projects jointly conducted with sociologists, Ágnes Rényi and Dénes Némedi (1942-2010) was the research on publicity, which lasted almost two decades before the transition. During the research, Mária Heller led the project entitled, “Intellectuals' Discourses and Role Perception in Contemporary Hungarian Public Life.” In this project Heller undertook the structural analysis of the ‘limited publicity’ by studying particular debates and theoretical problems of public communication strategies and appearance of opposition between ‘private’ and ‘public’ in the strategies of public speakers during the Kádár regime.

The research on structure of Hungarian publicity and the relation between new Hungarian publicity and the 'intellectual field' by Némedi Dénes were also based on the scientific evaluation of the collection. The donor also contributed in the research project.

The collection comprises one series that contains the annotations of articles of the debates and the writers` datasheets.
Appraisal, destruction and scheduling information
During the processing of the collection no materials have been removed.
Accruals

Not Expected

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
The collection is open for research. General restrictions apply.
Conditions governing reproduction
Az anyag oktatási és kutatási célból történő digitális másolása engedélyezett.
Physical characteristics and technical requirements
The annotations and datasheets are of good quality.

Description Control

Archivist's note
Processed by Örs Lehel Tari, November 30, 2015.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 335
Cím
Heller Mária kutatási dokumentációja
Idő(kör)
1958 - 1989
Leírás szintje
Fonds
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
9 levéltári doboz, 1.12 folyóméter

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)
A gyűjtemény a Heller Mária szociológus kutatásai során összegyűlt dokumentációt tartalmazza. Az adományozó kiemelt kutatási területei a kommunikációelmélet, diszkurzusanalízis, a nyilvánosság szociológiája, nemzeti identitás, szociolingvisztika, játékszociológia és reklámszociológia.

Egyik legjelentősebb kutatása a Rényi Ágnes szociológussal és Némedi Dénes szociológussal (1942-2010) közösen végzett nyilvánosság-kutatás volt a rendszerváltást megelőző majdnem két évtizedben, mely során Heller Mária az Értelmiségi beszédmódok és szerepfelfogások a mai magyar nyilvánosságban című vizsgálatot vezette. Ebben a Kádár-rendszer korlátozott nyilvánosságának szerkezeti elemzésére vállalkozott a korszak nyilvános vitáinak vizsgálatával, egyes viták részletes elemzésével, a nyilvános beszédmódok és stratégiák elméleti problémáinak vizsgálatával, a magán és köz oppozícióknak a nyilvános beszélők stratégiáiban való megjelenésének kutatásával.

A gyűjtemény anyagainak tudományos feldolgozásával készült Némedi Dénes a magyar nyilvánosság szerkezetét, valamint az értelmiségi mezőt és az új magyar nyilvánosság szerkezetének viszonyát vizsgáló kutatása, melyben az adományozó is közreműködött.

A gyűjtemény egy sorozatot tartalmaz, melyben megtalálhatók a fontosabb értelmiségi vitákhoz kapcsolódó újságcikkek annotációi és a publikálók adatlapjai.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
A gyűjtemény feldolgozása során selejtezés nem történt.
Gyarapodás

Nem várható

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
A gyűjtemény szabadon kutatható. Az általános kutatási korlátozások érvényesek.
Reprodukciós korlátozások
Az anyag oktatási és kutatási célból történő digitális másolása engedélyezett.
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
Az annotációk és az adatlapok jó minőségűek.