HU OSA 416 Magos-Gimes Family Papers (Magos-Gimes család iratai)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 416
Title
Magos-Gimes Family Papers
Date(s)
1925 - 1999
Description Level
Fonds
Extent and medium (processed)
6 Archival boxes, 0.75 linear meters
2 Oversized box (40 cm), 0.8 linear meters

Context

Name of creator(s)
Magos-Gimes, Judith Juca
Archival history
The documents in this collection are from the heritage of Gábor Magos (1914-2000) and Judith Juca Magos-Gimes (1920-2014). The first installment was selected, annotated and arranged for archiving by Juca together with Csaba Szilagyi in Dübendorf near Zurich in 2011. A second shipment from the same heritage was prepared and sent to Blinken OSA by their daughter, Judith Luif, following the death of Judith Magos-Gimes.

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
This fonds primarily consists of the personal papers of Gábor Magos, an agricultural engineer, college professor and close co-worker of Prime Minister Imre Nagy during the 1956 Hungarian Revolution. It also includes several files on his wife, Judith Magos-Gimes, an instructor, librarian and translator, who maintained and prepared the collection for archiving. Her brother, Miklós Gimes, a journalist and politician was executed for his revolutionary activities together with Imre Nagy and Pál Maléter in 1958.

Documents include letters, handwritten and typed notes, transcripts, copies of archival documents, reports, newspapers and media clippings, publications, diplomas, memorial awards, photographs, audio cassettes, CD-ROMs, and books. (These latter are with the Blinken OSA library's special collections.)

The fonds is arranged in five series, with documents covering the following aspects of the donors' life: family, professional activities, the 1956 Hungarian revolution and its memory, and life in exile after the crushing of the revolution.
Accruals

Not Expected

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
Open for research
Conditions governing reproduction
For purposes of research and education, digital reproduction of the documents is possible in OSA's Research Room.
Languages
English, French, German, Hungarian
Physical characteristics and technical requirements
Duplicates were removed during the physical rearrangement.

Allied Materials

Publication note
The testimony of Gábor Magos (as witness XXX) before the UN Special Committee on the Problem of Hungary is available in: Blinken OSA's Héderváry Collection: https://tinyurl.com/y39u9np5 Tanúságtevők az ENSZ előtt - 1957, by Mink, András (editor, Blinken OSA), Nagy Imre Alapítvány, 2010.

Description Control

Archivist's note
Processed by Csaba Szilagyi, 2016; revised by Csaba Szilagyi, 2020.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 416
Cím
Magos-Gimes család iratai
Idő(kör)
1925 - 1999
Leírás szintje
Fonds
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
6 levéltári doboz, 0.75 folyóméter
2 levéltári doboz túlméretes, 0.8 folyóméter

Kontextus

Készítő(k) nevei
Magos-Gimes, Judith Juca
A megőrzés története
Feldolgozta és a leírást készítette Szilágyi Csaba 2016-ban; a leírást Szilágyi Csaba frissítette 2020-ban.

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)
A fond elsősorban Magos Gábor iratait tartalmazza, aki agrármérnök, főiskolai tanár és az 1956-os magyar forradalom alatt Nagy Imre miniszterelnök közeli munkatársa volt. Az iratok egy rész feleségére, az oktató, könyvtáros és fordító Magos-Gimes Judithra vonatkozik, aki a gyűjteményt gondozta és archiválásra előkészítette. Bátyját, Gimes Miklós újságírót és politikust forradalmi tevékenysége miatt Nagy Imrével és Maléter Pállal együtt 1958-ban kivégezték.

Az iratok között találunk leveleket, kézzel és géppel írott feljegyzéseket, átiratokat, archívumi dokumentumok másolatait, jelentéseket, újságokat és újságkivágásokat, kiadványokat, okleveleket, emlékdíjakat, hangkazettákat, CD-ROM-okat, illetve könyveket. (Ez utóbbiak a Blinken OSA Archívum könyvtárának különgyűjteményében vannak.)

A fond öt sorozatra tagolódik, amelyek dokumentumai az adományozók életének különböző szakaszaira vonatkoznak, így a családi és szakmai életre, az 1956-os forradalomra és emlékére, valamint a forradalom leverése utáni száműzetésben töltött évekre.
Gyarapodás

Nem várható

Hozzáférés és Felhasználás

Reprodukciós korlátozások
For purposes of research and education, digital reproduction of the documents is possible in OSA's Research Room.
Nyelvek
English, French, German, Hungarian
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
A fizikai átrendezés során a duplumokat eltávolítottuk.

Kapcsolódó anyagok

Publikációk
Magos Gábor vallomása (XXX tanúként) az ENSZ magyar kérdéssel foglalkozó Különbizottsága előtt megtalálható az alábbi helyeken: Blinken OSA Arcgívum Héderváry gyűjteménye: https://tinyurl.com/y39u9np5 Tanúságtevők az ENSZ előtt - 1957, szerkesztette Mink András (Blinken OSA), Nagy Imre Alapítvány, 2010.