HU OSA 361-0-8 Writings by Others (Mások írásai)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 361-0-8
Title
Writings by Others
Date(s)
1946 - 1994
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
26 Archival boxes, 3.25 linear meters

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
We did not create any internal sorting system by topic or by date within this series. The arrangement follows the alphabetic order of the authors and institutions. Many authors sent complimentary copies of their works to Hegedüs, some because they had been his disciples or colleagues. In one way or another the whole elite of Hungarian social science is represented here, from Agócs to Zsille, from Elemér Hankiss to Ágnes Heller. There are other works that were not sent by the author but that Hegedüs felt it important to acquire, especially when the publication itself was not yet legally available in Hungary, as in the case of "New Class" by Milovan Djilas, or Bill Lomax`s famous book on the 1956 Hungarian revolution. Péter Gosztonyi`s articles on 1956, which the author regularly sent to Hegedűs, are also of considerable interest. Perhaps the most important item in this group is a typed and corrected manuscript of György Konrád and Iván Szelényi's "The Road of the Intellectuals to Class-Rule", which was first published in samizdat in the early 1980s. According to the authors' preface, only three copies of this manuscript were made and two of them were confiscated by the political police. Only one copy reached Western Europe, where the samizdat edition was most probably produced.
Accruals

Not Expected

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
No special restriction applies
Conditions governing reproduction
Az OSA Archívum kutatótermében az anyag oktatási és kutatási célokra digitálisan másolható.
Languages
English, French, German, Hungarian, Italian

Description Control

Archivist's note
Arranged by Loránt Holtzer, June, 2003; described by Loránt Holtzer and András Mink, January, 2004; revised by Katalin Dobó and Pavol Šalamon, February - March, 2004; revised by Gabriella Ivacs and Judit Hegedüs, July, 2014.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 361-0-8
Cím
Mások írásai
Idő(kör)
1946 - 1994
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
26 levéltári doboz, 3.25 folyóméter

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)
Ebben a sorozatban nem végeztünk csoportosítást a témák, vagy a megjelenési idő alapján, csak ábécé szerinti sorrendbe tettük a szerzőket. A szerzők egy része valamikor tanítványa vagy munkatársa volt Hegedüsnek és feltehetően ezért küldött egy példányt művéből. A szerzők másik csoportja kollegiális okokból küldött neki tiszteletpéldányt. Így vagy úgy, de felvonul a magyar közgazdász- és szociológustársadalom színe-java Agócstól Zsilléig, Hankiss Elemértől Heller Ágnesig. Akadnak olyan művek is, melyeknek írói nyilván nem maguk küldték el Hegedüsnek művüket, de Hegedüs fontosnak tartotta megszerezni őket, feltehetően még akkor, amikor azokhoz hivatalosan nem lehetett Magyarországon hozzájutni. Ilyen például Milovan Gyilasz írása, "Az új osztály", valamint Bill Lomax híres könyve 1956-ról. Ugyancsak érdekesek Gosztonyi Péter cikkei, melyeket megküldött Hegedüsnek és amelyeket ő meg is őrzött.
A legérdekesebb azonban valószínűleg annak a "konspiratív" fedőlappal ellátott kéziratnak a felbukkanása a Hegedüs-hagyatékban, melyet Szelényi Iván és Konrád György készített, és amelyik "Az értelmiség útja az osztályhatalomig" címmel jelent meg először szamizdatként, majd a nyolcvanas évek végén hazai kiadásban is. Ebből a műből - a Szelényi-Konrád könyv magyarországi kiadásának előszava szerint - csak három írógéppel írt kézirat készült, melyből kettőt a politikai rendőrség lefoglalt. A harmadik példány kijutott Nyugat-Európába, amelyből feltehetően ott a szamizdat kiadás készült.
Gyarapodás

Nem várható

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Az általános kutatási korlátozások érvényesek.
Reprodukciós korlátozások
Az OSA Archívum kutatótermében az anyag oktatási és kutatási célokra digitálisan másolható.
Nyelvek
English, French, German, Hungarian, Italian
Call Number Description
Archival boxes #1
361-0-8:1/1
Agócs Sándor különböző írásai, 1991 - 1994
361-0-8:1/2
Agócs Péter és Sándor: The Change Was But an Unfulfilled Promise: Agriculture and Rural Population in Postcommunist Hungary: agrárgazdaság, 1992
361-0-8:1/3
Agócs Péter és Sándor: Hungary's Aged: Social Policy in a Post-communist State, 1992
361-0-8:1/4
A. J. Muste Memorial Institute Essay Series: Rosa Luxemburg, Martin Luther King, et al., 1990
361-0-8:1/5
Albrecht, Hartmut: Theoretischen Ansätze der amerikanischen Adoption-Forschung, Die, 1964
361-0-8:1/6
Apró Éva: Kollektív felelősség vagy kollektív bűnbak?, 1984
361-0-8:1/7
Alexej G. Arbatov.: Rethinking Nuclear Deterrence: In Search of a New Basis for European Security: békemozgalmak, 1970
361-0-8:1/8
Asztalos László György: Versenyelmélet és versenypolitika az NSZK [Német Szövetségi Köztársaság]-ban: MTA, 1989
[Kandidátusi tézisek]
361-0-8:1/9
B. Auffermann and P. Joenniemi: Neutrality in the changing Europe: stagnation or new thinking?, 1989
361-0-8:1/10
Augusztinovics Mária: Az emberi gazdaság leíró modellje: MTA, 1979
[Doktori tézisek]
361-0-8:1/11
Rudolf Bahro: Wer interveniert für Polen?: Lengyelország, 1987
361-0-8:1/12
Kees Bakker: Magyar romák demokratizálás és margináció között [Polémia Bíró Andrással], 1997
361-0-8:1/13
Bakó Ágnes [szerkesztő]: Kulich Gyula: visszaemlékezések, 1989
361-0-8:1/14
Balla István: Hercegszántó község szociológiai problémái, 1970
361-0-8:1/15
Balla Bálint: Egy meghiúsult vita, 1983
[Disputa]
361-0-8:1/16
José Baptista: Recenzió Marcuse Ellenforradalom és lázadás c. könyvéről, 1973
361-0-8:1/17
José Baptista: A manipulált, elidegenedett tömeges fogyasztás, 1970
361-0-8:1/18
José Baptista: Che Guevara: A szocializmus és az ember Kubában c. művének aktualitása, 1970
[Kritikai ismertetés]
361-0-8:1/19
José Baptista: Some Problems and Issues in a Political Sociology Concerned with the International Migration of Labour in Europe, 1974
361-0-8:1/20
N. Baster and M. Subramanian: Aspects of Social and Economic Growth, 1965
[UNRISD]
361-0-8:1/21
R. C. Baum: Convergence and Divergence in Modernization and Modernity, 1972
361-0-8:1/22
Zygmunt Bauman: Möglichkeiten und Methodologische Klippen Soziologischer Forschungen [filozófia], 1966
[Deutsche Zeitschrift für Philosophie]
361-0-8:1/23
Zygmunt Bauman: Marx and the Contemporary Theory of Culture [filozófia], 1970
Archival boxes #2
361-0-8:2/1
Bánhegyi Péter: Az Iszlám kialakulásának és elterjedésének társadalmi és politikai összefűggései, 1990
361-0-8:2/2
Daniel Bell: Erste Liebe und frühes Leid, 1990
361-0-8:2/3
Frank Benseler: Festschrift zum achtzigsten Geburtstag von Georg Lukács, 1965
361-0-8:2/4
Frank Benseler: Materialismus und Innovation, 1985
361-0-8:2/5
H. C. de Bettignies and S. H. Rhinesmith: Developing the International Executive, 1970
361-0-8:2/6
H. C. de Bettignies: Leaders Across the Ocean, 1970
361-0-8:2/7
H. C. de Bettignies and D.J. Hall: Training better executives: problems and progress, 1968
361-0-8:2/8
Parimal Bhattacharya: Newer dimensions and determinant of peace: békemozgalmak, 1983
361-0-8:2/9
Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága, 1946
361-0-8:2/10
Bihari Mihály: Reform és demokrácia, 1987
361-0-8:2/11
Giuseppe Boffa: Bucharin and the International Problems of the Revolution [1/2], 1980
361-0-8:2/12
Giuseppe Boffa: Bucharin and the international problems of the revolution [2/2], 1980
361-0-8:2/13
Bogár László: Kitörési kísérleteink. [Egy modernizációs csapda anatómiája]: reformok, 1989
361-0-8:2/14
Bohó R. és Kántás L.: A szexuális nevelés [filmsorozat vázlata], 1974
361-0-8:2/15
dr. Bonyár Lajos: Az üzemorvosok szerepe az alkoholbetegek felkutatásában, gyógyításában és gondozásában, 1987
361-0-8:2/16
Borgulya Istvánné Vető Ágota: Vállalati kultúra, interkulturális gazdasági kommunikáció: MTA, 1994
[kandidátusi tézisek]
361-0-8:2/17
Borsányi György: A Magyarországi sztálinizmus történelmi gyökerei, 1970
[xerox copy]
361-0-8:2/18
Bosznay L., Horváth L., Szalay Gy. és Varga S.: Világbank által támogatott gabonatárolási projekthez kapcsolódó oktatási program, 1983
Archival boxes #3
361-0-8:3/1
K. Braunreuther, H. Meyer: Zu konzeptionellen Fragen einer marxistischen soziologischen Organisationstheorie, 1966
361-0-8:3/2
K. Braunreuther: Die Marxistische Soziologie und ihr Beitrag zur wissenschaftlich begründeten Leitungstätigkeit, 1965
361-0-8:3/3
Kurt Braunreuther: Zur Konzeption der soziologischen Organisationsanalyse, 1966
361-0-8:3/4
Kurt Braunreuther: Forschungen und Fortschritte, 1967
361-0-8:3/5
Kurt Braunreuther: Überlegungen zur soziologischen Organisationsanalyse, 1967
361-0-8:3/6
Rudolf Buchala: Mitteleuropa: das Recht auf die Zukunft, 1989
361-0-8:3/7
Bucharin: Bucharin und die Agarafrage in Ostmitteleurope, 1989
361-0-8:3/8
J. Burroughs, A. Lichterman: Challenging the Nuclear Addiction: békemozgalmak, 1993
361-0-8:3/9
Jozef Chalasinski: Nation, Culture, Personality in the Life Records of the Young Rural Inhabitants in People's Poland, 1980
361-0-8:3/10
F. Stephen Cohen: Bukharin and Building Socialism, 1980
[Instituto Gramsci]
361-0-8:3/11
Cukor Gy., Balázsy S., Bródy A., Lukács L., Sági M.: Feljegyzés Friss elvtárs részére. [Tanulmányok a gazdasági tervezés és vezetés kérdéseirol]: reformok, 1956
361-0-8:3/12
Csányi T., dr. Rózsahegyi Gy.: Vállalati prognózisok, 1984
361-0-8:3/13
Csomós Róbert: Isten! Irgalmazz!, 1991
[Népszabadság]
361-0-8:3/14
Csomós Róbert: A limanovai csata, 1946 - 1994
361-0-8:3/15
Dalos György: Nachrichten aus dem sozialistischen Lager, 1980
361-0-8:3/16
R. Dayal, Ch. Elliott: Social and economic factors in agricultural development, 1966
[UNRISD]
361-0-8:3/17
Deák Dániel: Redisztribúció és szocializmus, 1982
Archival boxes #4
361-0-8:4/1
Deák János: A Gazdaság struktúrája és a nemzetközi munkamegosztásban való részvételünk, 1972
361-0-8:4/2
J. D. Deleage: Rouge et le vert, Le: L' écologie dans la renaissance des sociétés civiles d'Europe de l'Est: környezetvédelem, 1989
361-0-8:4/3
Steven Deutsch: Sociological Currents in Contemporary Yugoslavia: Jugoszlávia, 1977
[The American Sociologist]
361-0-8:4/4
Donáth Ferenc: A magyar szövetkezeti nagyüzemi mezőgazdaság kialakulásának vázlatos története: szövetkezetek, 1973
361-0-8:4/5
J. Drewnowski: Social and Economic Factors in Development, 1966
[UNRISD]
361-0-8:4/6
J. Dru: Gondolatok a munka szocialista demokráciájáról, 1965
[Les Temps Modernes]
361-0-8:4/7
Egula György: Versek, cikkek, 1960
361-0-8:4/8
Daniel Ellsberg: Introduction Call to Mutiny, 1981
361-0-8:4/9
Hans Enzensberger: Ungarische Wirrungen, 1985
[journal: EXTRA]
361-0-8:4/10
Erdei Ferenc: Lektori vélemény Hegedűs András Bürokrácia, vagy szakigazgatás c. munkájáról: bürokrácia, 1970
361-0-8:4/11
K. Erdmann, M. Melzer, M. Keren: Entwicklungskonzepte für die DDR-Wirtschaft im Experiment: reformok, 1984
[FS Analysen]
361-0-8:4/12
Kurt Erdmann: Neue Preisbasis 1980. Die Veränderungen in der DDR-Statistik [reformok], 1982
[FS Analysen]
361-0-8:4/13
Antola Esko: Communists, neutralists, unilateralists, ritualists, 1983
361-0-8:4/14
Eszenyi Miklós: Adalékok Gerő Ernő életéhez, különös tekintettel feljegyzéseire 1944-es tevékenységéről: visszaemlékezések, 1995
361-0-8:4/15
Falukutató munkacsoport: Somogyi falukutató dolgozatok: szövetkezetek, 1971
361-0-8:4/16
Falusné Szikra Katalin: A technikai haladás és az ipari munka, 1960
361-0-8:4/17
Fasang Árpád ifj.: Gondolkozzunk együtt az értelmiség hivatásáról 1995-ben, 1995
361-0-8:4/18
Fazekas K., Köllő J.: Munkaerőpiac tőkepiac nélkül: MTA, 1987
[Kandidátusi tézisek]
361-0-8:4/19
Fábry Zoltán: Magyar kisebbség nyomorúsága és nagysága, 1968
Archival boxes #5
361-0-8:5/1
Fáth János: A korszerű szocialista ipari nagyvállalat értelmezésének kérdéséhez, 1963
361-0-8:5/2
Fehér Ferenc: Nagy Imre öröksége, 1989
361-0-8:5/3
Feigli József: A komlósdi Béke termelőszövetkezetről, 1973
361-0-8:5/4
Franco Ferraresi: Some notes on the possibilities of political intervention of the Italian state bureaucracy [bürokrácia], 1975
361-0-8:5/5
Fitos Vilmos: A Magyar Közösség: visszaemlékezések, 1970
361-0-8:5/6
Flajsz Andrea: A hazai cserkészmozgalom új feladatai és megújulási kísérlete [1933-42], 1990
[OTDK [Országos Tudományos Diákkör]]
361-0-8:5/7
Fleischer Tamás: Infrastruktúra-fejlesztési csapdák, 1986
[Közgazdasági Szemle, különlenyomat]
361-0-8:5/8
Földvári T., Zsille Z.: Gondolatok a budapesti Ikarus-gyár munkásságának életmódjáról és életstratégiájáról, 1976
361-0-8:5/9
B. Frolic, Michael: Urban elites in the Soviet Union [Szovjetunió], 1971
361-0-8:5/10
Fukász György: A munkamegosztás és az elidegenedés, 1970
361-0-8:5/11
Johan Galtung: The Blue and the Red, the Green and the Brown, 1984
361-0-8:5/12
Garai László: Társadalmi azonosság és tudat: MTA, 1987
[Akadémiai doktori tézisei]
361-0-8:5/13
Garai László: A bürokratikus ethosz szocialista válfajához [bürokrácia], 1988
361-0-8:5/14
Garai László: Vers une theorie psychoéconomique de l'identité sociale, 1988
Archival boxes #6
361-0-8:6/1
Roberto Gatti: Marxismo e revisionismo nelle demokrazie popolari, 1980
361-0-8:6/2
Gayer Gyuláné: Családok, stratégák, 1990
361-0-8:6/3
Alexander Gerschenkron: Válogatás gazdaságtörténeti munkáiból, 1976
[Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem]
361-0-8:6/4
Gianni Sofri: Über ariatische productions weise, 1972
361-0-8:6/5
Gombár Csaba: Kísérlet egy hatalomelmélet kidolgozására, 1985
361-0-8:6/6
Stanislaw Gomulka: Economic Factor in the Demokratization of Socialism and the Socialization of Capitalism, 1977
[Journal of comparative economics]
361-0-8:6/7
Gosztonyi Péter: Emlékeim a Kilián laktanyáról: visszaemlékezések, 1993
[Az 1956-os Intézet évkönyve]
361-0-8:6/8
Gosztonyi Péter: 1956 hadtörténész szemmel. A népfelkelés Magyarországon 1956-ban: Magyarország 1956, 1988
361-0-8:6/9
Gosztonyi György: Az öngyilkosság egyes szociológiai problémái, 1971
361-0-8:6/10
Gosztonyi Péter: Aki magyar, velünk tart: visszaemlékezések, 1996
[Dedikált példány]
361-0-8:6/11
Gosztonyi Péter: Magyarország: 1944. Fejezetek az ellenállás történetéből: visszaemlékezések, 1994
361-0-8:6/12
Gosztonyi Péter: A zászló, 1993
[In: Kapu]
361-0-8:6/13
Gosztonyi Péter: A magyar hadbalépés története: visszaemlékezések, 1981
[In: Irodalmi Újság, Párizs]
361-0-8:6/14
Gosztonyi Péter: Eisenhower und der ungarische Aufstand: visszaemlékezések, 1993
Archival boxes #7
361-0-8:7/1
Gosztonyi Péter: Neue Dokumente zum Ungarnaufstand, 1956: Magyarország 1956, 1993
361-0-8:7/2
Gosztonyi Péter: Hegedus-Memoiren erregen Budapest, 1989
[Recenzió. In: Rheinischer Merkur]
361-0-8:7/3
Gosztonyi Péter: A Köztársaság téri ostrom és a kazamaták mítosza, 1994
361-0-8:7/4
Grancelli, Bruno: Research Project. Informal Economy, Collective Bargaining and Polical Trade-off. An East-West Comparison, 1983
361-0-8:7/5
Bruno Grancelli: Workers' Self-management in Contemporary Capitalism, 1981
361-0-8:7/6
Grósz Károly és az MSZMP KB [Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság] Ellenőrző Bizottsága: Levél Kutrucz Gizellához, 1987
361-0-8:7/7
Hubert Guindon: Bureaucracy and Social Change in Contemporary French-Canada [bürokrácia], 1970
361-0-8:7/8
Juan Gutierrez: Mutual Understanding Between Emancipation Movements, 1985
361-0-8:7/9
Gyilasz Milovan: Az új osztály, 1989
[Társadalmi valóság - nemzeti önismeret, belso használatra]
361-0-8:7/10
Hajdú Tibor: Weis István középosztályképe, 1991
361-0-8:7/11
D. J. Hall, H. C. de Bettignies, Amado, G. Fischgrund: The European Business Elite: an Exclusive Survey in Six European Countries, 1969
361-0-8:7/12
Hankiss Elemér: A bűntudatról, 1977
361-0-8:7/13
Hankiss Elemér: Életminőség modellek, 1977
361-0-8:7/14
Hankiss Elemér: Kelet-európai alternatívák, 1989
Archival boxes #8
361-0-8:8/1
Hankiss Elemér: Kelet-európai alternatívák [Lábjegyzetek, táblázatok], 1989
361-0-8:8/2
Hankiss E., Manchin R., Füstös L., Szakolczai Á.: Interactions Between Socio-economic Factors, Ways of Life and Value Orientations, 1983
361-0-8:8/3
Yehoshafat Harkabi: Das Palästinensische Nationalabkommen, 1974
361-0-8:8/4
Havas Géza K.: Beszélgetések, 1946 - 1994
361-0-8:8/5
Háber Judit: Abendroth, W.: Antagonistische Gesellschaft und politische Demokratie, 1967
361-0-8:8/6
Háy Gyula: Miért nem szeretem Kucsera elvtársat?: Magyarország 1956, 1989
361-0-8:8/7
Hegedus A., Hegedus B. A., Litván Gy., Vásárhelyi M.: Beszélgetés, 1984
361-0-8:8/8
Hegedűs Andrásné: Ügyvitelgépesítés a belkereskedelemben, 1968
361-0-8:8/9
Hegedűs J., Pártos Gy.: A bérlakásrendszer: lakáspolitika, 1988
361-0-8:8/10
Hegedűs J., Tosics I.: Lakásosztályok és lakáspolitika I.: lakáspolitika, 1982
[Folyóirat: Mozgó Világ]
361-0-8:8/11
Hegedűs J., Tosics I.: A lakásrendszer szociológiai és közgazdasági elemzése: MTA, 1993
[Kandidátusi tézisek, Hegedus András megjegyzéseivel]
361-0-8:8/12
Hegedűs J., Tosics I.: Housing Classes and Housing Policy: lakáspolitika, 1982
361-0-8:8/13
Hegedűs J., Lengyel Gy.: A vállalati munkaerőpiac és irányítási mechanizmusa, 1983
361-0-8:8/14
Hegedűs József: Reconsidering the Roles of the State and the Market in Socialist Housing Systems, 1988
361-0-8:8/15
Hegedűs József: Struktura goroda i struktura obshchestva, 1979
[Budapest, (orosz nyelvu)]
361-0-8:8/16
Hegedűs Péter: Hegedűs András unokájának forgatókönyv-tervezete és levele a nagyapjáról készítendő filmhez: portréfilm, 1995
361-0-8:8/17
Hegedűs Sándor: A vállalkozáskutatás vendéglátóipar területén történő megvalósításának részleges munkaterve, 1979
361-0-8:8/18
Hegedűs Zsuzsa: Social Movements and Social Change in Self-creative Society, 1990
Archival boxes #9
361-0-8:9/1
Hegedűs Zsuzsa: The Political Ecology Movement and the New Protest Actor: környezetvédelem, 1981
361-0-8:9/2
Hegedűs Zsuzsa: The Challenge of the Peace Movement. Civilian Security and Civilian Emancipation: békemozgalmak, 1987
361-0-8:9/3
Hegedűs Zsuzsa: L' Europe des iniatives de citoyens: mouvements alternatifs Est-Ouest, 1988
361-0-8:9/4
Heinrich, H. Georg: Die Entwicklung der österreich-ungarischen Beziehungen, 1987
361-0-8:9/5
Heller Ágnes: Néhány újabb megjegyzés Hegedűs András nyílt leveléhez, 1977
361-0-8:9/6
Heller Ágnes: Hipotézis egy marxista értékelmélethez II.: filozófia, 1971
361-0-8:9/7
Heller Ágnes: Redeutung und Funktion des Begriffs Bedürfnis, 1973
361-0-8:9/8
Heller Ágnes: Wert und Geschichte, 1975
361-0-8:9/9
Heller Á., Medvegyev, R.: A Gorbacsov-illúzió. I. Mihály a reformista korszakból: reformok, 1986
361-0-8:9/10
Hickson, D.J., Hinings, C. R., Payne, R. L.: Dimensional Analysis of Organizational Structure: Some Results, 1966
361-0-8:9/11
Hirt, J., Wiener, J. P., Kaul, M. B.: What Cooperative Projects Between the United States and Soviet Union Would You Propose to Help End the Nuclear Arms Race?: békemozgalmak, 1988
361-0-8:9/12
Hobsbawm, J. Eric: Notes on a Proposed History of Marxism, 1975
361-0-8:9/13
Hocevar, France: A Választók és társadalmi- polikai szervek szerepe a jelölésben, 1987
Archival boxes #10
361-0-8:10/1
Hogebrink, Laurens: Don't Wait for Geneva, 1982
361-0-8:10/2
Horváth László: Stratégiai tervezés: elmélet és gyakorlat: MTA, 1985
[Doktori tézisek]
361-0-8:10/3
Horváth Mihály: A koncepciós perek első áldozata 1949 nyarán a NÉKOSZ [Népi Kollégiumok Országos Szövetsége] mozgalom volt: visszaemlékezések, 1974
361-0-8:10/4
Horváth: Versek, 1987
361-0-8:10/5
Hrubos I., Szelényi I.: A Fogyasztás néhány szociológiai problémája, 1971 - 1972
361-0-8:10/6
Hruscsov, N. Sz.: A Szovjetunió agrárpolitikájának irányvonalai, 1961
[Tíz beszéd]
361-0-8:10/7
Hungarian Engineers for Peace: World Movement of Engineers for Peace. Proposal for an Action Plan: békemozgalmak, 1988
361-0-8:10/8
Inkeles, A..: Making Men Modern, 1969
[Különlenyomat "The American Journal of Sociology"]
361-0-8:10/9
Iraschko, Josef: The Responsibility of the Neutral States for the Future of Europe, 1989
361-0-8:10/10
Ismeretlen szerzo: A Marxista szociológia védelmében, 1968
361-0-8:10/11
Ismeretlen szerző: A magyar parasztságról, 1965
361-0-8:10/12
Ismeretlen szerző: Egy illegális legitimációról, 1975
361-0-8:10/13
Ismeretlen szerző: Proposal for a Number of L'Ottavio Giorno: The German question, 1985
361-0-8:10/14
Ismeretlen szerző: Summary of Mlynár's Article: The Cross-roads of Political Reform, 1987
361-0-8:10/15
Ismeretlen szerző: A szociológia manipulatív funkciója, 1975
361-0-8:10/16
Ismeretlen szerző: A teljesítményeket [termelékenységet, minőséget] befolyásoló emberi tényezők, 1988
Archival boxes #11
361-0-8:11/1
Ismeretlen szerző: A vállatvezetői magatartás szociológiai vizsgálata, 1980
361-0-8:11/2
Ismeretlen szerző: visszaemlékezések, 1975
361-0-8:11/3
Ismeretlen szerző: Western Marxism and Eastern Societies, 1980
361-0-8:11/4
Jahn, Egbert: Überlegungen zur Erneuerung von Entspannungspolitik in Europa, 1984
361-0-8:11/5
Jánossy Ferenc: Extensives Wachstum und intensive Entwicklung, 1970
361-0-8:11/6
Jávor István: Munkademokratizálás elmélet, 1980
361-0-8:11/7
Jávor István: A hatalom szerkezete az iparban: MTA, 1989
[Kandidátusi tézisek és opponensi vélemény]
361-0-8:11/8
Jenei Sarolta: Hetési beszélgetések [1/2], 1972
Archival boxes #12
361-0-8:12/1
Jenei Sarolta: Hetési beszélgetések [2/2], 1972
361-0-8:12/2
Jerschina, J., Górniak, J.: Computer Simulation of Social Processes in the Situation of Crisis of Economy of Waste, 1988
361-0-8:12/3
Juhász Pál: A Mezőgazdaság fejlődésében megnyilvánuló tehetetlenségről: agrárgazdaság, 1973
361-0-8:12/4
Kaminsky, A. Z., Kurczewska, J.: The Logic of Institutional Transformation, 1989
361-0-8:12/5
Kapolyi László: Az ipar feladatai, 1987
361-0-8:12/6
Karbonski A.: Eastern Europe, 1984
361-0-8:12/7
Karsai Éva: írásai, 1975
361-0-8:12/8
Kelle, Wladislaw: Struktur der marxistischen soziologischen Theorie, Die: filozófia, 1967
[Deutsche Zeitschrift für Philosophie]
361-0-8:12/9
Kende István: Észrevételek az Eszmei harc és a népiesek c. cikkhez, 1957
361-0-8:12/10
Kende Péter: A demokrácia jövője Kelet-Európában, 1977
361-0-8:12/11
Kerner Ferenc: A környezetvédelem új piaci lehetőségei, 1994 - 1995
[Kandidátusi tézisek]
361-0-8:12/12
Kiss Gábor: Előszó a Bürokrácia és szocializmus német kiadásához: bürokrácia, 1980
361-0-8:12/13
Kiss Gábor: Einführung in die soziologischen Theorien I., 1972
361-0-8:12/14
Kiss Imre: A kúriális nemesi Felső-Pásztori a XVI. századtól a XIX. sz. Közepéig, 1973
[töredék]
361-0-8:12/15
Kiss Margit-Rita: Chamanisme et Sorcellerie, 1988
361-0-8:12/16
Kiss Margit-Rita: Contre le Barrage du Danube Bos-Nagymaros en Hongrie, 1988
361-0-8:12/17
Kiss Margit-Rita: L'écologie: une économie alternative: környezetvédelem, 1989
361-0-8:12/18
Kiss Margit-Rita: Egyéb írások, 1987 - 1988
Archival boxes #13
361-0-8:13/1
Kiss Margit-Rita: Cultural identity and universal nationalism - case of Indian Nations of America, 1992
361-0-8:13/2
Kiss Margit-Rita: Civil és más társadalmak, 1987
[Magyar Tudomány]
361-0-8:13/3
Kiss Margit-Rita: Milyen várost, milyen teret?, 1987
[Tér és Társadalom]
361-0-8:13/4
Kocman, M.: A Szocialista gazdaságirányítás elméletének alapkérdései, 1966
361-0-8:13/5
Kocman, M.: Az igazgatás teljes folyamata a népgazdaság irányításában, 1962
361-0-8:13/6
Kofler, Leo: Technologische Rationalität im Spätkapitalismus, 1971
361-0-8:13/7
Kofler, Leo: Agression und Gewissen, 1973
[Carl Hanser Verlag, München]
361-0-8:13/8
Kopp M. S.: Egy klinikai vizsgálat, 1970
361-0-8:13/9
Kopátsy Sándor: A jelenlegi gazdasági mechanizmus továbbfejlesztésének néhány soron következő feladata: reformok, 1972
361-0-8:13/10
Kopátsy Sándor: Gondolatok Hegedűs András A funkcionális szakigazgatás szociológiai problémái c. tanulmánya olvasása után, 1970
361-0-8:13/11
Kosta, J., Levcik, F.: Wirtschaftskrise in den osteuropäischen RGW-Ländern, 1985
361-0-8:13/12
Kovács É., Tóth I. J.: Politikai kultúra, politizálási technikák 1988-89, 1989
361-0-8:13/13
Kovács János: A Szovjetunió húszas éveinek gazdasági elemzéséhez A NEP kereskedelmi rendszere: Szovjetunió, 1973
361-0-8:13/14
Kovel, Joel: Notes and Commentary: Theses on Technocracy, 1982
361-0-8:13/15
Körössényi J.: Szimmetrista kiáltvány, 1981
361-0-8:13/16
Köves András: Central and East-European Economies in Transition: The International Dimension: MTA, 1992
[akadémiai doktori értekezés tézisei]
Archival boxes #14
361-0-8:14/1
Kőhegyi Kálmán: Megjegyzések a szabályozó rendszer módosításához: reformok, 1976
361-0-8:14/2
Kőszegi Ferenc: Új békemozgalom és tömegbázis: békemozgalmak, 1988
361-0-8:14/3
Kőszegi Gyula: Közúthálózatunk, 1975
361-0-8:14/4
Krell, Gert: Ostpolitik Dimensions of Westgerman Security Policy, 1987
361-0-8:14/5
Kreutz, Henrik: Einfluss von Massenmedien, 1970
361-0-8:14/6
Krieger, D., Bruyne, B.: Preventing Proliferation by Nuclear Weapons Abolition Supporting a Limited Extension of the NPT: békemozgalmak, 1994
361-0-8:14/7
Krieger, D., Woetzel, R.: A Magna Charta for the Nuclear Age: békemozgalmak, 1992
[Nuclear age peace foundation]
361-0-8:14/8
Krieger, David: Toward Universal Sovereignity in the Twenty-first Century, 1994
361-0-8:14/9
Kuczi T., Vajda Á.: A Kisvállalkozók társadalmi összetétele, 1990
361-0-8:14/10
Kun Ferenc: A Társadalom gazdasági szerkezete elemzésének módszeréhez, 1965
[Különlenyomat a Magyar Filozófiai Szemlébol]
361-0-8:14/11
Kunszabó Ferenc: Emberi tényezők az iparszerkezet átalakításában [Pécsi Borgyár], 1987
361-0-8:14/12
Kunszabó Ferenc: Értelmi súly és erkölcsi felelősség, 1987
361-0-8:14/13
Laky Teréz: Községi tanácsi vezetők intragenerációs mobilitása 1950-65 között, 1966
361-0-8:14/14
Laky Teréz: Szervezet, döntés, érdek, 1985
Archival boxes #15
361-0-8:15/1
Laky Teréz: A tanácstagok kapcsolatai, 1972
361-0-8:15/2
Lamberger G., Matolcsi Gy., Szalai E., Voszka É.: Vállalatmegszüntetés [Hét eset a nyolcvanas évekből], 1986
361-0-8:15/3
Langer Lajos: Az elveszett mi. [Dolgozat az identitásváltás lehetőségeiről], 1981
361-0-8:15/4
Láng János: A totemizmus alapjai és kialakulása, 1963
[Különlenyomat az Ethnographia 1963/3. Számából]
361-0-8:15/5
Láng János: The Identical Structure of the Kinship Systems of Certain Ural-Altaic and Indian Peoples, 1962
[Az Acta Etnographica különlenyomata]
361-0-8:15/6
Lányi Kamilla: Változások néhány szocialista ország gazdasági mechanizmusában II., 1967
[Konjunktúra és Piackutató Intézet]
361-0-8:15/7
Lázár Guy: Közvéleménykutatás a Varsói Szerződésről, 1981
361-0-8:15/8
Lázár G., Nagy L. G.: Politikai-ideológiai áramlatok a magyar társadalomban: politikai pártok, 1987
361-0-8:15/9
Lektori vélemény: Hegedűs András Útkeresés c. művéről, 1980
361-0-8:15/10
Lendvai Pál: A Belpolitikai helyzet Kelet-Európában, 1985
361-0-8:15/11
Levin, Moshe: Bukharin and the Leviathan State: Bucharin, 1980
[Instituto Gramsci]
361-0-8:15/12
Lévi-Strauss, Claude: First Thoughts on the Proposed Survey of The Main Trends of Research in the Social and Human Sciences, 1964
361-0-8:15/13
Libik György: visszaemlékezés, 1942 - 1956
[Emlékiratok]
Archival boxes #16
361-0-8:16/1
Liska Tibor: Tulajdonreform: reformok, 1972
361-0-8:16/2
Lomax, Bill: Magyarország 1956-ban, 1989
[Társadalmi valóság - nemzeti önismeret, belso használatra]
361-0-8:16/3
Lőcsei Pál: A házasságbomlás problémái Magyarországon, 1986
361-0-8:16/4
Lőcsei Pál: A női munkavállalás és a hagyományos magyar család, 1985
361-0-8:16/5
Lőcsei Pál: Életrajz 1956 után, 1986
361-0-8:16/6
Lőrincz Lajos: A közigazgatás tudományos vizsgálata az Amerikai Egyesült Államokban, 1972
361-0-8:16/7
Luhmann, Niklas: Worker Participation in Decision Making: Germany [reformok], 1966
361-0-8:16/8
Luhmann, Niklas: Komplexität, 1975
361-0-8:16/9
Luhmann, Niklas: Handlungstheorie und Systemtheorie, 1978
361-0-8:16/10
Luhmann, Niklas: Zeit und Handlung, 1979
361-0-8:16/11
Luhmann, Niklas: 1. Kapitel, 1973
361-0-8:16/12
Lukács György: Megélt gondolat: demokratikus ellenzék, 1971
[Szamizdat, 1978]
361-0-8:16/13
Lux Judit: Lektori vélemény Hegedűs András Kisiklott életek c. művérol, 1994
361-0-8:16/14
Machonin, Pavel: Sociological Analysis of Social Stratification, 1969
Archival boxes #17
361-0-8:17/1
Magyar értelmiségiek szolidaritási nyilatkozata Jurij Orlovval, Sydney-ből: demokratikus ellenzék, 1978
361-0-8:17/2
Mahdi Imberisha: Liberation and Peace: békemozgalmak, 1984
[Malta]
361-0-8:17/3
Mailer, A., Kent, D. H.: Chinese Management Reform Lessons in Organizational Control and Culture: reformok, 1990
361-0-8:17/4
Malette, F. Malcolm: Reporting: Where Journalism Begins, 1990
[Magyar fordítás is]
361-0-8:17/5
Mansfeldová, B.: The Transition from Totalitarianism to Political Democracy, 1990
361-0-8:17/6
Marcus, Judith: Socialist Criticism of Socialist Bureaucracies: bürokrácia, 1981
361-0-8:17/7
Marcuse, Herbert: A protoszocializmus és a fejlett kapitalizmus, 1979
361-0-8:17/8
Markovic, Mihajlo: Inquiry, 1965
361-0-8:17/9
Markovic, Mihajlo: Cause and Goal in History, 1966
[a Praxis különlenyomata]
361-0-8:17/10
Markovic, Mihajlo: Marx and Critical Scientific Thought, 1968
361-0-8:17/11
Matthes, J., Messelken, K.: The Practical Function of Sociology and the Influence of the Practic on Sociology as Science, 1967
[német nyelvu]
361-0-8:17/12
Márián Zoltán: Üdvözlőlap gyűjtemény, 1948 - 1996
361-0-8:17/13
Márkus Mária: A Család szocializációs funkciójának és modelljének változásáról, 1972
361-0-8:17/14
Márkus Mária: Crisis of Legitimation and the Worker's Movement, 1981
361-0-8:17/15
Márkus Mária: The Changing Structure of Occupations, 1982
361-0-8:17/16
Márkus Mária: Overt and Covert Modes of Legitimation in East-European Societies, 1982
361-0-8:17/17
Márkus Mária: Trying to Understand Poland [1980-81], 1982
361-0-8:17/18
Márkus Mária: Constitution and Functioning of Civil Society in Poland [1980-81], 1982
361-0-8:17/19
Márkus Mária: Transformation and Metamorphosis: Some Observations Concerning the Political Character of the Process of Privatisation in East Central Europe, 1970
361-0-8:17/20
Márkus Mária: Cultural Pluralism and the Subversion of the Taken-for-granted World, 1979
361-0-8:17/21
Márkus Mária: Women and Work (I). Feminine Emancipation at an Impasse, 1970
361-0-8:17/22
Márkus Mária: The Position of Working Women in Hungary, 1996
361-0-8:17/23
Márkus Mária: Problems of Economic Modernisation in the Socialist Countries, 1982
361-0-8:17/24
Márkus Péter: A Társadalmi-gazdasági átalakulás alternatív baloldali programja, 1996
Archival boxes #18
361-0-8:18/1
McCarthy, M. A.: Lobbying for the Poor: CPAG and the Politics of Welfare, 1975
361-0-8:18/2
Megill, A. Kenneth: Philosophy in Hungary: filozófia, 1969
[International Philosophical Quarterly]
361-0-8:18/3
Micovic, Vojo: Vezetőségválasztások demokratizálásának és a politikai funkciók…, 1955
[két példányban]
361-0-8:18/4
Molnár László: A Politikai magatartás pszichés folyamatainak szociológiai elemzéséhez, 1975
361-0-8:18/5
Müller Lajos: A dolgozók részvétele a vállalati tervezésben: MTA, 1981
[Kandidátusi tézisek]
361-0-8:18/6
Musil, Jirí: Some Aspects of Social Organization of the Contemporary Czechoslovak Family, 1971
361-0-8:18/7
Nagy Károly: Az irodalom szerepe a valóságtudat kialakításában, fenntartásában és megváltoztatásában, 1970
361-0-8:18/8
Nemes Ferenc: Lektori vélemény a Zsille Zoltán-Hegedűs András interjúkötetről, 1989
361-0-8:18/9
Nemes Ferenc: Bevezetés a gazdaságszociológiába, 1967
361-0-8:18/10
Névtelen szerző visszaemlékezései: visszaemlékezések, 1980
361-0-8:18/11
Nowak, R. Jerzy: Verlorene Jahre, 1981
[Polityka 38-81]
361-0-8:18/12
Nyilas András: Magyar válasz a világgazdasági kihívásra: MTA, 1983
[Kandidátusi tézisek]
361-0-8:18/13
Nyilas András: Nemzeti vagyon és felhalmozás Magyarországon: MTA, 1989
[akadémiai doktori tézisek]
361-0-8:18/14
Oross Jolán: Itthontalanul. A hajléktalanok budaörsi rehabilitációs otthonáról, 1991
361-0-8:18/15
Pallai Péter [szerkesztő]:A fordulat éve [1947-48], 1986
[BBC magyar adás]
361-0-8:18/16
Pápai Lajos: Siómaros: szövetkezetek, 1972
361-0-8:18/17
Pecujlic, Miroslav: The Critique of Theoretical Thought, 1980
361-0-8:18/18
Pekker Zsolt: András Hegedűs: A történelem és a hatalom igézetében, 1991
[Recenzió, Osteurope]
361-0-8:18/19
Perczel J.: Follow-up Investigation on the Motivation-hygiene Concept, 1965
361-0-8:18/20
Petri György: Versek és prózatöredékek, 1985
361-0-8:18/21
Péczy Lajos: Kajárpéc-Felpéc: szövetkezetek, 1975
361-0-8:18/22
Péter Gy., Zala J.: A népgazdaság központi irányításának megszilárdításáról, 1964
Archival boxes #19
361-0-8:19/1
Péter György: A gazdaságosság és a jövedelmezőség jelentősége a tervgazdálkodásban, 1956
[Folyóirat: Közgazdasági Szemle]
361-0-8:19/2
Pór György: Adalékok egy szociológia életrajzához: visszaemlékezések, 1972
361-0-8:19/3
Pós Gáborné Kukorelly Eszter: A közép-európai régió mint félperiféria?, 1991
361-0-8:19/4
Pünkösti Árpád: Feljegyzések Vég Béla javasolt korrekciójáról Hegedűs András könyvéhez [A történelem és hatalom igézetében]: megjelent könyvei, 1987
361-0-8:19/5
Radikális Párt 35. Kongresszusa:, 1989
361-0-8:19/6
Reich, Wilhelm: A szexuális forradalom, 1975
361-0-8:19/7
Rédey Pál: Miért reszketnek a csillagok [1/3], 1983
361-0-8:19/8
Rédey Pál: Miért reszketnek a csillagok [2/3], 1983
361-0-8:19/9
Rédey Pál: Miért reszketnek a csillagok III. [3/3], 1983
361-0-8:19/10
Révész Sándor: A háztartási elektronika magyarországi piacának sajátosságai, 1985
Archival boxes #20
361-0-8:20/1
Robinson, Joan: Value and Price, 1970
361-0-8:20/2
Rosenmayr, Leopold: Der Neue Unterrichtsgegenstand Sozialkunde, 1965
361-0-8:20/3
Rosenmayr, Leopold: Milieu und Kultur, 1970
361-0-8:20/4
Rozgonyi Tamás: Lektori vélemény H. A. Útkeresés c. művéről, 1989
361-0-8:20/5
Rózsa Gy., Szalai S.: Társadalmi szükséglet és szakirodalmi tájékoztatás, 1968
361-0-8:20/6
Rózsahegyi György: A Csepel Művek Irányítás- és Számítástechnikai Intézetéről, 1970
361-0-8:20/7
Rózsahegyi György: Az Iparon belüli forgalom sajátosságai [1980-85], 1985
361-0-8:20/8
Rühle, Alice, Rühle, Otto: Erziehung und Gesellschaft, 1978
361-0-8:20/9
Ruis, G., Mock, Hegedűs András: 14. Salzburger Humanismusgespräch, Podiumgespräch, 1988
361-0-8:20/10
Sachs, Ignacy: Marx and the Foundation of Socio-economic Prevision, 1968
361-0-8:20/11
Sannitore, Rita: Initiatives on Christmas and New-year, 1983
361-0-8:20/12
Sas Judit H.: Lektori vélemény Hegedűs András könyvéről, 1969
361-0-8:20/13
Sas Judit H.: Szűkséglet, funkció, elvárás, hatás, 1969
361-0-8:20/14
Ságvári Ágnes: visszaemlékezés, 1987 - 1988
[három írásmű]
361-0-8:20/15
Sárközy Tamás: Állami tulajdon: vállalati tulajdon szervezeti kérdései, 1982
361-0-8:20/16
Sárközy Tamás: A Társasági törvény előkészítése. Egy törvényhozás anatómiájáról: reformok, 1987
361-0-8:20/17
Segall, Jeffrey: UN Second [We the people] Assembly, 1983
361-0-8:20/18
Selucky, Radoslav: Gegenwärtige Dilemma der sowetisch-osteuropäischen Integration, Das, 1985
361-0-8:20/19
Senghaas, Dieter: Ostproblematik eines europäischen Systems Kollektiver Sicherheit, Die, 1984
361-0-8:20/20
Siklaky István: Communard akció, 1982
361-0-8:20/21
Simon Ágnes: Az Atrium Hyatt Hotel és a Marriott Hotel reklámtevékenysége, 1994
361-0-8:20/22
Singleton, F. B.: The Yugoslav System of Self-management: Jugoszlávia, 1978
361-0-8:20/23
Sochor, Lubomir: Beitrag zur Analyse der konservativen Elemente in der Ideologie des realen Sozialismus, 1985
361-0-8:20/24
Sozan, M.: Zsidók egy magyar faluban: zsidóság, 1975
361-0-8:20/25
Sólyom L., Mécs I., Kodolányi Gy., Vargha J., Herzog M., Rév I. et al.: Felkérés képviselőkhöz, hogy ne fogadják el a Környezetvédelmi Hivatal beszámolóját: környezetvédelem, 1987
Archival boxes #21
361-0-8:21/1
Stark, David: The Micro-politics of the Firm and the Macro-politics of Reform, 1983
361-0-8:21/2
Stark, David: The Politics of Organization Innovation in Hungary's Emerging Mixed Economy, 1986
361-0-8:21/3
Stark, David: Recombinant Property in East European Capitalism, 1993
361-0-8:21/4
Steiner, Helmut: Grundlagen und Ausdrucksformen des Intelligenzproblems im gegenwärtigen Imperialismus, 1966
361-0-8:21/5
Strübel, Michael: Probleme und Perspektiven alternativer Friedens- und Sicherheitspolitik, 1985
361-0-8:21/6
Stuber, E., Rau,G.,Schulze, K. H.: The Problem of the Armies and the Militarism of the two German States, 1965
361-0-8:21/7
Stüber, E., Rau, G., Schulze, K. H.: The Problem of Militarism and the Armies of the two German States, 1965
361-0-8:21/8
Su Shaozhi: Some Questions in China's Socialist Economic Costruction, 1980
361-0-8:21/9
Szabadi Béla: A tercier szektor magyarországi helyzetének számszerű jellemzése nemzetközi összehasonlításban: MTA, 1978
[Kandidátusi tézisek]
361-0-8:21/10
Szabó András György: Marxizmus és etika: MTA, 1988
[Akadémiai doktori tézisek]
361-0-8:21/11
Szabó Béla: A Helyi ipar fejlesztéséről, a kis- és középüzemek szükségességéről, 1970
361-0-8:21/12
Szabó Ildikó: Állandóság a változásban, 1987
361-0-8:21/13
Szabó Ildikó: Historical Personalities, Political Symbols and the Hungarian Youth, 1982
361-0-8:21/14
Szabó Ildikó: Intézményes és nem intézményes folyamatok a politikai szocializációban: MTA, 1987
[Kandidátusi tézisek]
361-0-8:21/15
Szabó Miklós: Gondolatok a szociáldemokráciáról, 1980
361-0-8:21/16
Szalai Erzsébet: Beszélgetések a gazdasági reformról: reformok, 1985
361-0-8:21/17
Szalai Erzsébet: A beruházási piac feszültségének kvantifikálása, 1972
[Pénzügykutatási Intézet]
361-0-8:21/18
Szalai Erzsébet: Civil társadalom és elitek a magyarországi rendszerváltásban: MTA, 1997
[akadémiai doktori tézisek]
361-0-8:21/19
Szalai Erzsébet: Hozzászólás Földes István Kerékkötők vagy bűnbakok című cikkéhez, 1982 - 1984
361-0-8:21/20
Szalai Erzsébet: Kiemelt vállalat - beruházás - érdek, 1981
[A szocialista vállalat]
361-0-8:21/21
Szalai Erzsébet: Libikóka. Gazdasági mechanizmus és nagyvállalati érdekek: reformok, 1989
Archival boxes #22
361-0-8:22/1
Szalai Erzsébet: Egy radikális gazdasági reform lehetőségei és a nagyvállalatok: reformok, 1985
361-0-8:22/2
Szalai Sándor: Differential Evaluation, 1966
361-0-8:22/3
Szamizdat rendelhető, 1981
361-0-8:22/4
Szamuely László: A gazdasági reformok kérdéséhez az európai KGST-országokban: reformok, 1988
361-0-8:22/5
Szamuely László: Adalékok az 1973. évi ideológiai határozatok és szervezeti intézkedések elemzéséhez. A fő ok és cél: a reform lefékezése: reformok, 1973
361-0-8:22/6
Szamuely László: A NEP utóélete: Szovjetunió, 1988
361-0-8:22/7
Szamuely László: A mechanizmus-vita három hulláma Magyarországon: reformok, 1984
361-0-8:22/8
Szamuely László: A jóléti állam és mai válsága, 1984
[MTA Világgazdasági Kutató Intézet]
361-0-8:22/9
Szamuely László: Gazdaságszerkezeti változások társadalmi következményei a fejlett ipari országokban: reformok, 1991
361-0-8:22/10
Szamuely László: Szándékok és korlátok, 1989
361-0-8:22/11
Szamuely László: Szocializmus-felfogás, modernizáció és reform Magyarországon: reformok, 1986
361-0-8:22/12
Száll József: Nagy Imre, 1989
361-0-8:22/13
Szántó Sándorné dr. Gáti Márta: Gépipari vállalatok fejlesztési stratégiájára irányuló vezetői döntések: MTA, 1969
[Kandidátusi tézisek]
361-0-8:22/14
Szász G., Székely Gy., Endrédi G.: A Budapesti Vegyiművek szociálpszichológiai csoportjának helyzete, tevékenysége, 1986
[Tanulmány és Szász Gabriella levelei]
361-0-8:22/15
Szczepanski, Jan: Az értelmiség szerepe a modern társadalomban, 1966
361-0-8:22/16
Szegal, D. M.:A Modern kulturális antropológia, 1969
[Folyóirat: Voprosi Filozofii]
361-0-8:22/17
Szegő Andrea: Történelmi szerepcserék, 1985
361-0-8:22/18
Szegő Katalin: A társadalmi intézmény fogalma Maurice Duverger gondolkodásában, 1969
361-0-8:22/19
Szegő László: On the Genre of the Truyen, 1994
[Az Acta Orientalia különlenyomata]
Archival boxes #23
361-0-8:23/1
Szekeres Sándor: Mindszenty, a politikus, 1990
[OTDK dolgozat]
361-0-8:23/2
Szelényi I., Konrád Gy.: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, 1974
[Szamizdat kiadás, megtéveszto fedlappal]
361-0-8:23/3
Szelényi I., Stark D.: Redistributive Injustice, 1985
361-0-8:23/4
Szelényi Iván: A VI. Szociológiai Világkongresszus és a szociológiai kutatások helyzete: konferenciák, 1967
361-0-8:23/5
Szelényi Iván: Új osztály, állam, politika, 1989
361-0-8:23/6
Szesztay András: A Kulturális Kapcsolatok Intézetének, 1969
361-0-8:23/7
Szesztay András: Egy Pozsonyban élt cseh református értelmiségi és a szlovákiai magyarok, 1987
[doktori tézisek]
361-0-8:23/8
Szesztay András: Erdei Ferenc örökségéről református szemmel: visszaemlékezések, 1980
361-0-8:23/9
Székely György: Itt, akinek véleménye van, az meg is mondhatja: szövetkezetek, 1982
361-0-8:23/10
Szigeti József: Tervek és tervezetek, 1980
361-0-8:23/11
Szijjártó István: Nemzedék helyett, egy nemzet lehettünk volna. Sipos Gyula írói munkássága: MTA, 1984
[kandidátusi tézisek]
361-0-8:23/12
Szilágyi Pál: Nekrológ, 1984
Archival boxes #24
361-0-8:24/1
Tapia, Luciano: Civilization Indienne, 1982
361-0-8:24/2
Szilágyi Pál: Publikációs lista, 1982
361-0-8:24/3
Szondy György: A legnagyobb magyarokról, 1982
361-0-8:24/4
Szűcs Anna: Felnőtt munkásképzés: oktatás, 1982
361-0-8:24/5
Szűcs Kálmán: A Világbank által támogatott állattenyésztés fejlesztéséhez kapcsolodó oktatási program, 1983
361-0-8:24/6
Tamás Miklós F. Versek, 1980
361-0-8:24/7
Tannenbaum, A. S.: Control in Organization, 1967
361-0-8:24/8
Tanitványok anyagai, 1980
361-0-8:24/9
Tar Zoltán: Recenzió Horkheimer: Critical Theory-járól, 1980
[Contemporary Sociology: a journal of reviews]
361-0-8:24/10
Tar Zoltán: Review Essay: in Search of the Real Marx, 1981
[Folyóirat: American Journal of Sociology]
Archival boxes #25
361-0-8:25/1
Tardos Márton: A mechanizmusreform problémái: reformok, 1980
361-0-8:25/2
Tengelyi János: Temetetlen holtak, bujtatott gyilkosok, 1986
[Folyóirat: Irodalmi Újság, Párizs]
361-0-8:25/3
Tepicht, Jerzy: Aus den Problemen des Wachstumsmodells der Landwirtschaft Volkpolens, 1980
361-0-8:25/4
Terdik Mihály: Beszélgetés pártmunkásokkal, 1971
361-0-8:25/5
Terestyéni Tamás: Kommunikációs tendenciák a magyar tömegkommunikációs eszközök 1984. évi gazdasági közléseiben, 1985
[Tömegkommunikációs Kutatóközpont]
361-0-8:25/6
Téglás Dezső: Az erkölcsi és anyagi ösztönzés szocialista rendszere, 1960
361-0-8:25/7
Tér Aliz: Lugiótól Dunafalváig, 1980
[OTDK dolgozat]
361-0-8:25/8
Thoma László: Megjegyzések az 1956-os magyar munkástanácsok történelmi értelmezéséhez, 1990
361-0-8:25/9
Thompson: Interview with Roy Medvedev, 1980
[B. Russell Peace Foundation]
361-0-8:25/10
Tóth Alexander: Die Vermännlichte Spinne, 1980
361-0-8:25/11
Tóth Péter Pál: A debreceni baloldali értelmiségi ifjúsági csoport tevékenysége és szerkezetének néhány sajátossága: visszaemlékezések, 1990
361-0-8:25/12
Török Gabriella: Az 1956-os események Szegeden: visszaemlékezések, 1991
361-0-8:25/13
Trugly, E.: Liegt Österreich in West-Ost-Europa?, 1988
361-0-8:25/14
Vajda Mihály: A kelet-európai rendszer válsága és a magyar értelmiség: válságok, 1983
361-0-8:25/15
Vajda Mihály: A totalitárius rendszerek és a munkásság, 1988
Archival boxes #26
361-0-8:26/1
Valki László: A nyugat-európai integráció néhány szociológiai problémájáról, 1973
361-0-8:26/2
Varga E. Árpád: Az erdélyi magyarság főbb statisztikai adatai az 1910 utáni népszámlálások tükrében, 1988
[töredék]
361-0-8:26/3
Varga Gy., Szántó M., Szigeti J.: A Marx és a bürokráciá-ról: bürokrácia, 1966
[Lektori vélemények]
361-0-8:26/4
Varga Károly: Beszámoló a német szociológiai társaság közgyűléséről, 1980
361-0-8:26/5
Varga Károly: Társadalmunk adaptációs képessége és az emberi erofőrrás fejlettsége, fejleszthetősége: szociológiai kutatások, 1983
[Társadalomkutatás]
361-0-8:26/6
Varga Károly: Der Mensch in der Wende, 1988
361-0-8:26/7
Varga Károly: Tisztelt Ceausescu úr!, 1985
361-0-8:26/8
Varsányi Judit: Tudáspiaci stratégiák: MTA, 1993
[Kandidátusi tézisek]
361-0-8:26/9
Vásárhelyi Judit: Horváth Mihály halálára, 1988
[Túlélés]
361-0-8:26/10
Vékey Tamás: versek, 1980
361-0-8:26/11
Vincze Erzsébet: Történelmi sorsforduló?: visszaemlékezések, 1989
361-0-8:26/12
Wagner, H. F.: The Wall is open, 1989
361-0-8:26/13
Wagner, H. F.: How to Get Rid of the Socialist Dream Economy?, 1990
361-0-8:26/14
Weckesser, Erhard: Zum Verhältnis von Technik und Gesellschaft, 1961
361-0-8:26/15
Weckesser, Erhard: , Die Stellung des Ingenieurs in der Gesellschaft, 1963
361-0-8:26/16
Weston, H. Burns: Toward Post-Cold War Global Security, 1992
361-0-8:26/17
Wiatr, J. Jerzy: The Social Role of the Polish Press as the Object of Sociological Analysis, 1966
361-0-8:26/18
Wiatr, J. Jerzy: One-Party System: The Concept and Issue for Comparative Studies, 1964
361-0-8:26/19
Wien-Budapest Weltausstellung '95 előadásai:, 1989
361-0-8:26/20
Wilde, Lawrence: The Concept of Contradiction in the Works of K. Marx: filozófia, 1983
[Trent Polytechnic]
361-0-8:26/21
Zaslavsky, Victor: Socioeconomic Inequality and Changes in Soviet Ideology, 1978
361-0-8:26/22
Zaslavsky, Victor: The Nationality Problem in the USSR and the Soviet Ethnic Policy: Szovjetunió, 1982
361-0-8:26/23
Zellentin, Gerda: Friedenssicherung durch regionale Zusammenschlüsse: békemozgalmak, 1980
361-0-8:26/24
Zijderveld, C. Anton: Autonomy in Pluralistic Society, 1970
361-0-8:26/25
Zilahi Antal: Az Öcsödi Szabadság Mgtsz és Öcsöd nagyközség felszabadulás előtti és utáni társadalmi szerkezeti változásának rövid leírása: szövetkezetek, 1972
361-0-8:26/26
Zöhling, C., Sturm, M.: Dr. Adolf Scharf, 1973
361-0-8:26/27
Zupanov, J., Tannenbaum, A. S.: The Distribution of Control in Some Yugoslav Industrial Organizations as Perceived by Members: Jugoszlávia, 1967
361-0-8:26/28
Zsille Zoltán: A kurva anyját a vendéglátóiparnak!, 1976
[Tanítványok]
361-0-8:26/29
Zsille Zoltán: Nyilatkozat: Lengyelország, 1981
[Válasz Hegedus nyilatkozatára (Die Presse, XII.14) a lengyel eseményekrol]
361-0-8:26/30
Zsille Zoltán: Ohne Spritze zum Feuelöschen, 1978
361-0-8:26/31
Zsille, Juhász, Ambrus, Rózsahegyi: Gazdasági szervezetek és fejlődési útjaik, 1973
361-0-8:26/32
Zsótér Zoltán: Mezőkovácsháza: szövetkezetek, 1978