HU OSA 362-0-5 Audio Recordings of the Video Samizdat Ellenfényben and other Audio Materials (Az Ellenfényben videószamizdat hangfelvételei és egyéb hanganyagok)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 362-0-5
Title
Audio Recordings of the Video Samizdat Ellenfényben and other Audio Materials
Date(s)
1983 - 1985
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
1 Digital container, 0.0 linear meters

Context

Name of creator(s)
Radio Free Europe
BBC
Group Inconnu
Philipp, Tibor

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
The series contains 20 digital files, which are digitized surrogates of audio recordings. The first part of the series features voice recordings of the weekly program by the Group Inconnu entitled In Backlight, followed by audio materials of other alternative events and foreign radio broadcasts by Radio Free Europe and the Hungarian Service of BBC.
Scope and Content (Narrative)
As part of the collection, 20 audiotapes have been added to the Archives’ collection, most of which contain amateur footage. A subset of the series is part of the audio recordings of the conversations recorded during 1988 and 1989 for the Samizdat documentary series Ellenfényben (In Backlight). This program was a weekly, usually one-hour long documentary created by the members of Inconnu. The soundtracks of the programs were recorded separately by a dictaphone. The first part of the archival series features sound files being made in this way. The camera was usually handled by a member of the group (Róbert Pálinkás Szűcs, Péter Bokros, Tamás Molnár or Tibor Philipp), the conversations were led by another member. Video recordings are probably not available for these programs now, although at the time several copies were sent to Radio Free Europe and György Krassó, who lived in London. This was considered to be necessary as the police seized illegal press products several times. Most of the programs were made in Philipp Tibor's apartment in Nádor street, Budapest. The discussions focused primarily on the emerging political organizations, the situation of green movements in Hungary, independent and democratic trade unions, advisors for those refusing military service . Pograms on 1956, and recordings with Fidesz members from 1988 and with representatives of the newly re-established Independent Smallholders Party are also included in this part of the collection.

A subset of items in the series covers the topic of the banned exhibition of the Group Inconnu entitled The Fighting City (1986). Among these the opening speech of the exhibition can be found, along with the titles and starting price of the exhibited materials being seized by the police. This part of the series also includes reports by Radio Free Europe on the event as well as a sound file containing the commemoration on October 23, 1987. Only a few recordings of these conversations and events organized in private apartments have survived, and so far these have not been available for research.

The rest of the audio files contains Miklós Szabó's speech at Rakpart Club in 1985 about the events of 1956, and it includes recorded programs by the BBC and Radio Free Europe on the same subject. At the end of the series, György Petri's public reading in Paris and an alternative cultural program entitled Stupid of You to Read It (1980, recorded at the Young Artists' Club) is placed.
Appraisal, destruction and scheduling information
Some of the materials are of very poor quality. These are almost inaudible even after digital enhancement and noise filtering. This is partly due to the jamming of foreign radios by Hungarian authorities and the amateur sound recording procedure and often the program was recorded over another. Most of the material is audible.
Accruals

Not Expected

System of arrangement
At the beginning of the series In Backlight episodes are placed, followed by other amateur recordings and radio programs.

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
Not restricted
Languages
Hungarian

Description Control

Archivist's note
Processed by Örs Lehel Tari, July 30, 2019.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 362-0-5
Cím
Az Ellenfényben videószamizdat hangfelvételei és egyéb hanganyagok
Idő(kör)
1983 - 1985
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
1 Digitális gyűjtő, 0.0 folyóméter

Kontextus

Készítő(k) nevei
Radio Free Europe
BBC
Group Inconnu
Philipp, Tibor
A megőrzés története
Rendezte és a leírást készítette Tari Örs Lehel, 2019. július 30.

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)
A sorozat 20 digitális fájlt tartalmaz, melyek az adományozáskor az archívumhoz került magnókazetták hanganyagainak digitalizált változatai. A sorozat első részében az Inconnu csoport Ellenfényben című heti rendszerességgel készült műsorának diktafonnal felvett hangsávjai találhatók, ezt követik az egyéb alternatív rendezvények felvételei, valamint a külföldi rádiók magyar adásain elhangzott műsorok rögzített felvételei.
Tárgy és tartalom (Narratív)
A gyűjtemény részeként 20 magnókazetta az archívumhoz került, ezek legtöbb esetben amatőr felvételeket tartalmaznak. A sorozat fontos eleme az 1988-ban és 1989-ben készült Ellenfényben című videószamizdat készítése során felvett beszélgetések hanganyagának egy része. A műsor az Inconnu tagjai által heti rendszerességgel készített, általában egyórásra tervezett dokumentumsorozat volt. A műsorok hangsávját külön is felvették, a sorozat első részét az ilyen módon készült hangfelvételek alkotják. A Ellenfényben a csoport tagjai és a második nyilvánosság számára jelentősebb ügyek feldolgozására törekedett. A kamerát rendszerint a csoport egyik tagja (Pálinkás Szűcs Róbert, Bokros Péter, Molnár Tamás, Philipp Tibor) kezelte, a műsort a csoport egy másik tagja vezette. A videófelvételek vélhetően nem maradtak fenn, bár az adásokról készült másolatokat elküldték a Szabad Európa Rádiónak, illetve a Londonban élő Krassó Györgynek. Erre azért is volt szükség, mert a házkutatások során a rendőrség többször lefoglalta az illegális sajtótermékeket. A műsorok többsége Philipp Tibor Nádor utcai lakásában készült. A beszélgetések elsősorban az újonnan létrejövő politikai szerveződésekre fókuszáltak, így foglalkoztak a magyarországi zöld mozgalmak helyzetével, a független és demokratikus szakszervezetekkel, a szolgálatmegtagadók érdekképviseletével, de található tematikus beszélgetés 1956-ról is, valamint egy 1988-as felvétel a Fidesz tagjaival, egy pedig Független Kisgazdapárt két tagjával.
Különleges része a sorozatnak az Inconnu 1986-ban betiltott Harcoló város című kiállításával foglalkozó anyagrész, melyben elhangzik a kiállítás megnyitó szövege, valamint a rendőrség által lefoglalt műtárgyak címei és kikiáltási áruk is. A hanganyagok közt megtalálható a Szabad Európa Rádió tudósítása is az eseményről. A fentiek mellett az 1987. október 23-i Nádor utcai megemlékezés felvétele is a sorozatba került. A lakásmegemlékezések, valamint a beszélgetések hangfelvételeinek csak egy töredéke maradt fenn, ezek eddig nem voltak hozzáférhetők a kutatók számára.
Az anyag további része tartalmazza Szabó Miklós 1985-ös, Rakpart Klubban tartott előadását az 1956-os eseményekről, valamint rögzített BBC és SZER rádióműsorokat is ugyanebben a témában. Ugyanitt megtalálható Petri György Párizsban megtartott felolvasóestjének felvétele is. A sorozat végén egy 1980-ban készült hanganyag található, melyet a Fiatal Művészek Klubjában bemutatott Hülye aki elolvassa című előadás során rögzítettek.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
Az anyagok egy része igen rossz minőségű. Ezek digitális feljavítás és zajszűrés után is nehezen hallgathatók. Ennek oka egyrészt a külföldi rádiók hatósági szervek általi zavarása, valamint az amatőr hangrögzítési eljárás. A hagfeltéleken gyakran az egyik műsort a másikra vették. Az anyag jelentős része jól érthető.
Gyarapodás

Nem várható

A leírási egység szerkezete
A sorozat elején az Ellenfényben adásai találhatók, ezt követik az egyéb amatőr felvételek és rögzített rádióműsorok.

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Not restricted
Nyelvek
Hungarian

Ellenőrzés

Levéltárosi jegyzetek
Rendezte és a leírást készítette Tari Örs Lehel, 2019. július 30.
Call Number Description
Digital container #1
362-0-5:1/1
[Ellenfényben [In Backlight], No. 2/1 ] / [Ellenfényben, 2/1. adás]
Hungarian language, 1988,
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/1-1
[Interview with Members of Fidesz], 1988
[Beszélgetés a Fidesz tagjaival], 1988
Beszélgetés az akkor kétezer fős tagsággal bíró párt vezetőivel a szervezet célkitűzéseiről, tagságáról, az egyéb ifjúsági szervezetekhez fűződő viszonyukról. Beazonosítható jelenlévők: Orbán Viktor, Fodor Gábor.
[Bad sound quality.]
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/1-2
[The Hungarian Samizdat], 1988
[A magyar szamizdat], 1988
Beszélgetés szamizdatosokkal. A második nyilvánosság esélyei a magyar médiatérban. A szamizdat elkészítésének folyamata és gazdasági háttere, az írástól a sokszorosításig, a terjesztés módszerei. Szamizdat lapszerkesztés és könyvkiadás.
Beazonosítható résztvevők: Nagy Jenő, Radó György.
[Bad sound quality.]
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/2-1
[Ellenfényben [In Backlight], No 2/2., Interview on a Big Family]
[Ellenfényben, 2/2. adás: Beszélgetés egy nagycsaládról]
Beszélgetés egy nagycsaládos asszonnyal és a lányával gazdasági problémákról, életmódról, vallásosságról, családtervezésről és fogamzásgátlásról.
Hungarian language, 1988, Duration: 43 min. 53 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/3-1
[Ellenfényben [In Backlight], No. 4/1, Interview with Representatives of Independent and Democratic Trade Unions]
[Ellenfényben, 4/1. adás: Beszélgetés a független és demokratikus szakszervezetek képviselőivel]
Kiket képviselnek az újonnan létrejövő demokratikus szakszervezetek? Interjú a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ), a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), Mozgókép Demokratikus Szakszervezet (MODESZ), Humanitas, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligáját létrehozó szervezetek elnökségi tagjaival. A szervezetek képviseletében Vidos Tibor és Papi Attila (TDDSZ), Szepesi Péter (Humanitas), Horn Gábor (PDSZ) és Surányi András (MODESZ) vesznek részt a beszélgetésben. A beszélgetés témája a Liga létrehozása, valamint a szakszervezetek válasza az 1989. január 9-i áremelésekre.
Hungarian language, 1989, Duration: 1 hour 1 min.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/4-1
[Ellenfényben [In Backlight], No. 4/2, Interview with Representatives of Independent and Democratic Trade Unions]
[Ellenfényben, 4/1. adás: Beszélgetés a független és demokratikus szakszervezetek képviselőivel]
Kiket képviselnek az újonnan létrejövő demokratikus szakszervezetek? Interjú a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ), a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), Mozgókép Demokratikus Szakszervezet (MODESZ), Humanitas, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligáját létrehozó szervezetek elnökségi tagjaival. A szervezetek képviseletében Vidos Tibor és Papi Attila (TDDSZ), Szepesi Péter (Humanitas), Horn Gábor (PDSZ) és Surányi András (MODESZ) vesznek részt a beszélgetésben. A beszélgetés témája a Liga létrehozása, valamint a szakszervezetek válasza az 1989. január 9-i áremelésekre.
1989, Duration: 1 hour 1 min.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/5-1
[Ellenfényben [In Backlight], No 5, Convicts in 1956]
[Ellenfényben, 5. adás: Az 1956-os elítéltek]
Beszélgetés 1956-os elítéltekkel. A beszélgetés résztvevői volt 1956-osok: Mécs Imre, Rácz Sándor, Lőcsei Pál, Nagy Elek, Fónay Jenő.
Hungarian language, 1989, Duration: 1 hour 25 min.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/6-1
[Ellenfényben [In Backlight], No. 6: The Hungarian Green Movements]
[Ellenfényben, 6. adás: A magyarországi zöld mozgalmak]
A műsor vendégei a magyarországi zöld mozgalmak képviselői: Borsos Béla (Duna Kör), Miklósi László (Nagymaros Bizottság), Varga János (Duna Kör), Páska Csaba (Duna Kör), Miháltz István (Duna Kör).
Hungarian language, 1989, Duration: 1 hour 13 min. 23 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/7-1
[Ellenfényben [In Backlight], No. 8, Advocacy for Military Service Deniers]
[Ellenfényben, 8. adás: A katonai szolgálatmegtagadók érdekképviselete]
A műsor vendégei a békemozgalom és a katonai szolgálatmegtagadók ügyével foglalkozó aktivisták: Holczer Tibor (békemozgalom), Perlaky Tamás, Csizmadia Gábor, Merza József.
Hungarian language, 1989, Duration: 1 hour 31 min. 22 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/8-1
[Ellenfényben [In Backlight], No. 9, Interview with Members of the Independent Smallholders` Party]
[Ellenfényben, 9. adás: Beszélgetés a Független Kisgazdapárt tagjaival]
A műsor vendégei a Független Kisgazdapárt képviselői: Bereczki Vilmos és Balogh Erika, akik a korábbi politikai tevékenységükről beszélnek.
Hungarian language, 1989, Duration: 1 hour 10 min. 22 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/9-1
[Fighting City: List of Artworks]
[Fighting City - A harcoló város: A műtárgyak listája]
A harcos város kiállítás műjegyzéke és kikiáltási árak. A tárgyak listájának felolvasását követően felolvasásra kerül egy üdvözlő levél is.
Hungarian language, 1986, Duration: 10 min. 20 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/10-1
[Memorial Program on the 1956 Hungarian Revolution on Radio Free Europe]
[A Szabad Európa Rádió 1956-os emlékműsora]
Riportműsor a Szabad Európa Rádióban. A műsorban többek közt elhangzanak Gyenes Judit, Maléter Pál özvegye, Halda Alíz visszaemlékezései, valamint olyan ismertebb ellenzéki személyiségek mint Haraszti Miklós, Kemény István, Molnár Tamás szövegei is elhangzanak.
Hungarian language, 1987, Duration: 1 hour 29 min.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/11-1
[Fighting City: Report by Radio Free Europe]
[Fighting City - A harcoló város: A Szabad Európa Rádió beszámolója]
A Szabad Európa Rádió Kommentár nélkül és Kasza László műsorának beszámolója a Harcoló város kiállításról.
Hungarian language, 1987, Duration: 43 min. 21 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/12-1
[1956 Commemoration in Tibor Philipp's Apartment in Nádor Street] [1 of 2]
[1956-os megemlékezés Pihill Tibor Nádor utcai lakásán] [1 of 2]
Az eseményen felolvasták Albert Camus A magyarok vére című szövegét, Nagy Elek, Philipp Tibor és Mikes Tamás mond beszédet. Az eseményen részt vettek egykori 1956-osok is.
1987, Duration: 1 hour 1 min.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/13-1
[1956 Commemoration in Tibor Philipp's Apartment in Nádor Street] [2 of 2]
[1956-os megemlékezés Pihill Tibor Nádor utcai lakásán] [2 of 2]
Az eseményen felolvasták Albert Camus A magyarok vére című szövegét, Nagy Elek, Philipp Tibor és Mikes Tamás mond beszédet. Az eseményen részt vettek egykori 1956-osok is. A résztvevők és a forradalom résztvevői között kialakult beszélgetés hanganyaga.
Hungarian language, 1987, Duration: 58 min. 36 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/14-1
[Lecture by Miklós Szabó on the 1956 Revolution in the Rakpart Klub] [1 of 2], 1985
[Szabó Miklós 1956-ról szóló előadása a Rakpart Klubban] [1 of 2], 1985
1985. novemberben a Rakpart Klubban nagy nyilvánosság előtt először Szabó Miklós tartott előadást 1956-ról.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/15-1
[Lecture by Miklós Szabó on the 1956 Revolution in the Rakpart Klub] [2 of 2]
[Szabó Miklós 1956-ról szóló eloadása a Rakpart Klubban] [2 of 2]
1985. novemberben a Rakpart Klubban nagy nyilvánosság előtt először Szabó Miklós tartott előadást 1956-ról.
Hungarian language, 1985, Duration: 49 min. 46 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/16-1
[György Petri Reading in Paris on the Program of Radio Free Europe] [1 of 2]
[Petri György párizsi felolvasóestje a Szabad Európa Rádió műsorán] [1 of 2]
A felolvasás hanganyaga Kasza László Kommentár nélkül című műsorában hangzott el.
Hungarian language, 1983, Duration: 52 min. 20 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/17-1
[György Petri Reading in Paris on the Program of Radio Free Europe] [2 of 2]
[Petri György párizsi felolvasóestje a Szabad Európa Rádió műsorán] [2 of 2]
A felolvasás hanganyaga Kasza László Kommentár nélkül című műsorában hangzott el.
Hungarian language, 1983, Duration: 54 min. 49 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/18
[Radio Free Europe Broadcasts] / [A Szabad Európa Rádió műsorai]
Hungarian language, 1985, Duration: 54 min. 58 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/18-1
[Portrait of György Krassó]
[Krassó György portréja]
A Kommentár nélkül című műsor adása Krassó György ellenzési tevékenységéről, és az őt érő hatósági zaklatásokról.
Hungarian language, 1985, Duration: 26 min. 51 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/18-2
[Press Review: Commentaries of Beszélő]
[Lapszemle: A Beszélő kommentárjai]
A sajtószemle a legjelentősebb magyarországi szamizdat kül- és belpolitikával foglalkozó elemzéseit dolgozza fel. Szerkesztő: Kasza László.
1985, Duration: 25 min. 30 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/18-3
[Book Review: Nomenklatura by Michael Voslensky] / [Könyvszemle: Mikhael Voszlenszki Nómenklatúra című könyve]
Hungarian language, 1985, Duration: 1 min. 58 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/19
[Miscellaneous Radio Broadcasts of BBC] / [A BBC vegyes rádióadásai]
Hungarian language, 1985 - 1989, Duration: 59 min. 30 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/19-1
[Book Review: Zsidókérdés Kelet- és Közép-Európában [Jewish Question in Middle and Eastern Europe] ed. Simon Róbert] / [Könyvszemle: Zsidókérdés Kelet- és Közép-Európában szerk. Simon Róbert]
Hungarian language, 1985, Duration: 12 min. 9 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/19-2
[International Political Analysis with György Krassó] / [Nemzetközi politikai elemzés Krassó Györggyel]
Hungarian language, 1985, Duration: 27 min. 56 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/19-3
[Interview with Tamás Molnár and Tibor Philipp, Members of Group Inconnu]
[Interjú Molnár Tamással és Philipp Tiborral, az Inconnu csoport tagjaival]
Az Inconnu által videón rögzített házi vitákról.
Hungarian language, 1989, Duration: 3 min. 36 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001
362-0-5:1/20
Stupid of You to Read It
Hülye aki elolvassa
A Hülye aki elolvassa című műsor a Fiatal Művészek Klubjában hangzott el 1980. május 9-én. Háy Ágnes Aszfalt népköltészet gyűjtéséből összeállította Háy Ágnes, Pálfi Ágnes, Turcsány Péter. Bevezetés: Gémes János Zoltán, azaz Dixi, előadta az Óvónőképző Szakközépiskola tanulói, Turcsány Péter, Vértes László, Erdős Zsuzsa és mások.
Hungarian language, 1980, Duration: 1 hour 1 min. 47 sec.
Digital version available | HU OSA 362-0-5_001