HU OSA 305-0-5 Recordings of the Opposition Roundtable Negotiations (Felvételek az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásokról)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 305-0-5
Title
Recordings of the Opposition Roundtable Negotiations
Date(s)
1989
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
48 VHS PAL, 1.2 linear meters
6 SVHS PAL, 0.15 linear meters

Context

Name of creator(s)
Fekete Doboz Alapítvány

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
This series contains 121 hours of raw, uncut video recordings of the Opposition Roundtable (EKA) negotiations. The cameramen and editors of Black Box recorded the closed-door negotiations of opposition parties and organizations about the peaceful transition on VHS analog video cassettes.

Using the raw, unedited video documentation of the roundtable negotiations, Black Box Foundation has produced a five-part documentary film titled "Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 1989". The film is archived and accessible under the series HU OSA 305-0-2.

The Opposition Roundtable was founded on March 22, 1989 with the goal to work out a joint standpoint. That joint standpoint of the opposition was to be crucial when the opposition held—within the framework of the National Roundtable (NKA)—negotiations with the Hungarian Socialist Workers’ Party (MSZMP) that had been usurping total power for 41 years.
Scope and Content (Narrative)
According to its own definition, “[t]he founders of the Roundtable are independent opposition organizations seeking to establish popular sovereignty. They do not share in, and do not wish to share in, the privileges of power monopoly, nor do they form alliances with organizations that seek to do so. The participants of the Roundtable strive to harmonize their political work towards a democratic transformation of Hungary.” The organizations participating in the work of the Roundtable were the Hungarian Democratic Forum (MDF), the Alliance of Free Democrats (SZDSZ), the Alliance of Young Democrats (FIDESZ), the Independent Smallhorders’ Party (FKgP), the Christian Democratic People’s Party (KDNP), the Hungarian People’s Party (MNP), the Hungarian Social Democratic Party (MSZDP), the Bajcsy-Zsilinszky Society (BZST) and the Democratic League of Independent Trade Unions (FSZDL), the latter with observer status.

From June 13, 1989 onwards, negotiations with MSZMP took place within the institutional-organizational framework of the National Roundtable. The participants at these trilateral negotiations were MSZMP, the nine organizations forming the Opposition Roundtable, and the seven organizations that made up the so-called third side. The principal goal of the talks was to elaborate so-called cardinal laws to reshape the political system and the constitutional setup, as well as to introduce democratic legislation on basic rights in line with the principles of the rule of law. The laws on the amendment of the constitution, on the Constitutional Court, on the functioning and financing of political parties, on the election of the members of parliament, on the Criminal Code and on the modification of criminal procedure emerged from the debates within the working groups assisting the political negotiation process. The discussions that took place between June and September 1989 resulted in the agreement signed on September 18, 1989, based on which the Hungarian Republic was proclaimed on October 23, 1989.

It is little known that the EKA was not dissolved after the September 18 agreement. In fact, it met on nine further occasions until April 27, 1990. The minutes of forty-three meetings, as well as the audio recordings of sixteen sessions of the EKA document the proceedings of the meetings held in 1989, from the growth of the EKA’s negotiating position vis-à-vis the Power to the debates that led to the emergence of a joint position on the proposed bills, including—and especially—the amendment of the constitution. Of the forty-three meetings, three were held with foreign negotiating partners in attendance: The Opposition Roundtable was attended twice by the ambassador of the United States and once by the ambassador of the Soviet Union.

The crew of the Black Box Foundation recorded most of the proceedings of the EKA in the form of so-called video-minutes. It is a historical fact that—in the initial phase—five meetings were not recorded on video camera. These discussions are documented in summary minutes. The minutes of meetings following September 18, 1989 have been written based on the audio cassettes kept by the Alliance of Free Democrats. The partial transcripts and the minutes of the meetings of the National Roundtable (at plenary, mid-level and working group level), have been transferred to the Hungarian National Library in 1997 (MOL P. 2117., boxes 1-13), following the 1996 recommendation of the Parliamentary Commissioner for Data Protection and Freedom of Information on the publicity of these documents (Recommendation 466/A/1996).

In 1997, the Minister of Culture and Education declared the video recordings made and owned by Black Box Foundation protected archival material. Their archival identifier is HU-MNL-OL-P 2117.
Accruals

Not Expected

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
Not restricted
Languages
Hungarian

Description Control

Archivist's note
Arranged by Judit Krausz, described by Zsuzsa Zádori based on a publication by Dr. Béla Révész, 2020.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 305-0-5
Cím
Felvételek az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásokról
Idő(kör)
1989
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
48 VHS PAL, 1.2 folyóméter
6 SVHS PAL, 0.15 folyóméter

Kontextus

Készítő(k) nevei
Fekete Doboz Alapítvány

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)
Ez a sorozat az Ellenzéki Kerekasztal Tárgyalások (EKA) 121 órányi nyers, vágatlan videó felvételeit tartalmazza. A Fekete Doboz operatőrei és szerkesztői analóg videó kazettán, VHS-en rögzítették az ellenzéki pártok és szervezetek zárt ajtók mögött zajló tárgyalásait a békés átmenetről.

A kerekasztal-tárgyalások nyers, vágatlan videódokumentációja alapján a Fekete Doboz Alapítvány ötrészes dokumentumfilmet készített "Az Ellenzéki Kerekasztal története" címmel. A film a HU OSA 305-0-2-es sorozatban lett archiválva.

Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) 1989. március 22-én megalakult szervezet, amelynek célja közös álláspont kialakítása. A közös ellenzéki álláspont kulcsfontosságú lesz, amikor majd az ellenzék a Nemzeti Kerekasztal (NKA) keretében a teljhatalmat 41 éve bitorló Magyar Szocilaista Munkáspárttal, az MSZMP-vel tárgyal.
Tárgy és tartalom (Narratív)
Önmeghatározása szerint: „A Kerekasztal létrehozói olyan, a népszuverenitás érvényesítésére törekvő független, ellenzéki szervezetek, melyek nem osztoznak és nem is kívánnak osztozni a hatalmi monopólium kiváltságaiban, és nem is kötnek szövetséget erre törekvő szervezetekkel. A Kerekasztal résztvevői a Magyarország demokratikus átalakítására irányuló politikai működésük kívánatos összhangjának megteremtésére törekszenek." A Kerekasztal munkájában részvevő szervezetek a Magyar Demokrata Fórum (MDF), a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz), a Független Földmunkás és Kisgazda Párt (FKgP), a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), a Magyar Néppárt (MNP), a Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP), a Bajcsy-Zsilinszky Társaság (BZST) és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (FSZDL) - megfigyelői státusban.

Az MSZMP-vel folytatott tárgyalásoknak 1989. június 13-tól a Nemzeti Kerekasztal biztosított intézményes szervezeti kereteket. A háromoldalú tárgyalások delegációi az MSZMP, az Ellenzéki Kerekasztal kilenc szervezete és az ún. harmadik oldal hét szervezete volt. A tárgyalások alapvető célja a politikai rendszer, az alkotmányos berendezkedés és az alapvető jogok demokratikus, jogállami szabályozását megvalósító ún. sarkalatos törvények kidolgozása volt. Az alkotmány módosításáról, az Alkotmánybíróságról, a pártok működéséről és gazdálkodásáról, az országgyűlési képviselők választásáról, a Büntető Törvénykönyv és a büntetőeljárási törvény módosításáról szóló törvények a politikai tárgyalások munkabizottságai vitáiban formálódtak. A 1989. június-szeptemberi tárgyalások vezettek el az 1989. szeptember 18-án aláírt megállapodáshoz, melynek alapján 1989. október 23-án kikiáltották a Magyar Köztársaságot.

Kevésbé ismert, hogy az EKA a szeptember 18-án aláírt megállapodás után is fennmaradt, sőt, 1990. április 27-ig még a következő évben is tartott kilenc ülést. Az EKA negyvenhárom ülésének jegyzőkönyve továbbá tizenhat ülésének hanganyaga az Ellenzéki Kerekasztal 1989 évi ülésein történteket dokumentálják: a hatalommal szembeni tárgyalási pozíciójuk megszerzésének folyamatát, majd a törvénytervezetek - elsősorban az alkotmánymódosítás - vitáiban képviselt álláspontjuk kialakításának vitáit. A negyvenhárom ülés közül háromra nemzetközi tárgyalófelek részvételével került sor: kétszer az Egyesült Államok, egyszer pedig a Szovjetunió nagykövete látogatott az Ellenzéki Kerekasztalhoz.

Az EKA tárgyalásainak döntő többségét video-jegyzőkönyv formájában rögzítette a Fekete Doboz Alapítvány stábja. Történelmi tény, hogy a kezdeti időszakban öt alkalommal még nem készült videó felvétel. Ezek szövegét kivonatos jegyzőkönyvek pótolják. Az 1989. szeptember 18-át követő jegyzőkönyvek a Szabad Demokraták Szövetsége által megőrzött hangkazetták felvételei nyomán készültek. E hanganyagok részben leírt változatai, továbbá a Nemzeti Kerekasztal - plenáris, középszintű illetve munkabizottsági szintű - tárgyalásainak jegyzőkönyvei 1997-ben a Magyar Országos Levéltárba kerültek (MOL P. 2117. 1-13. sz. dobozok), azt követően, hogy az adatvédelmi biztos ajánlást fogalmazott meg az iratok nyilvánosságával kapcsolatban (466/A/1996. sz. adatvédelmi biztosi ajánlás).

A Fekete Doboz Alapítvány által készített és tulajdonukat képező videofelvételeket a művelődési és közoktatási miniszter 1997-ben védett levéltári anyaggá nyilvánította. Jelzete: HU-MNL-OL-P 2117.
Forrás: Révész Béla: A Fekete Doboz – 20 éve (Beszélő 12/7)
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
A gyűjtemény digitalizálása, majd az ezt követő katalogizálás 2020-ra van betervezve.
Gyarapodás

Nem várható

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Not restricted
Nyelvek
Hungarian

Ellenőrzés

Levéltárosi jegyzetek
Feldolgozta: Krausz Judit. A sorozat leírását Zádori Zsusza készítette Dr. Révész Béla tanulmánya alapján.
Call Number Description
VHS PAL #1
305-0-5:1/1
305-0-5-1
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 28 April 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. április 28.
Venue: Faculty of Law, Eötvös Loránd University.
Participants: Imre Kónya president Independent Lawyers' Forum, Pál Bártfay Independent Lawyers' Forum, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, Sándor Faludi Independent Smallholders' Party, Imre Furmann Hungarian Democratic Forum, István Hegedűs Alliance of Young Democrats, László Kónya Hungarian People's Party, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Tamás Ökrös Alliance of Young Democrats, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Mihály Révész T. Social Democratic Party of Hungary, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, Pál Szerédi Hungarian People's Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Members of the press in attendance: István Jávorniczky Magyar Nemzet, Ferenc Székely Hungarian Television.
Issues discussed at the meeting: greeting message to be sent on the occasion of the anniversary of the Polish constitution, presented by Zsolt Zétényi; media performance of the Opposition Roundtable, participation at Workers' Day celebrations, presented by Csaba Őry.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Résztvevők: Kónya Imre elnök Független Jogász Fórum, Bártfay Pál Független Jogász Fórum, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Faludi Sándor Független Kisgazdapárt, Furmann Imre Magyar Demokrata Fórum, Hegedűs István Fiatal Demokraták Szövetsége, Kónya László Magyar Néppárt, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Ökrös Tamás Fiatal Demokraták Szövetsége, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Révész T. Mihály Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szeredi Pál Magyar Néppárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. A sajtó részéről megjelentek: Javorniczky István Magyar Nemzet, Székely Ferenc Magyar Televízió.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: a lengyel alkotmány ünnepe alkalmából küldendő üdvözlő nyilatkozat, ismerteti Zétényi Zsolt, az Ellenzéki Kerekasztal médiaszereplése, a május elsejei rendezvényeken való részvétel, ismerteti Őry Csaba.
Hungarian language, Date of production: 1989-04-28, Duration: 15 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009620
VHS PAL #2
305-0-5:2/1
305-0-5-2
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 19 April 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. április 19.
Venue: Faculty of Law, Eötvös Loránd University.
Participants: Imre Kónya president Independent Lawyers' Forum, Sándor Bácskai Social Democratic Party of Hungary, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Pál Bártfay Independent Lawyers' Forum, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, István Csurka Hungarian Democratic Forum, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions, László Kónya Hungarian People's Party, László Kövér Alliance of Young Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, Katalin Orzó Independent Lawyers' Forum, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Anna Richter Independent Lawyers' Forum, György Sándorfi Independent Lawyers' Forum, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, László Szabó Democratic League of Independent Trade Unions, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Also in attendance: Attila Farkas Hungarian News Agency, László Murányi Hungarian Television.
Issues discussed at the meeting: letter to the Central Committee of the Hungarian Socialist Worker's Party on the preparatory talks, approval of the members of the delegation representing the Opposition Roundtable at the preparatory talks.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar.
Résztvevők: Kónya Imre elnök Független Jogász Fórum, Bácskai Sándor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bártfay Pál Független Jogász Fórum, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Csurka István Magyar Demokrata Fórum, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Kónya László Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Orzó Katalin Független Jogász Fórum, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Richter Anna Független Jogász Fórum, Sándorfi György Független Jogász Fórum, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szabó László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Megjelentek: Farkas Attila Magyar Távirati Iroda, Murányi László Magyar Televízió. Az ülésen megtárgyalt kérdések: Az MSZMP Központi Bizottságához címzett levél az előkészítő tárgyalásokról, az Ellenzéki Kerekasztalt az előkészítő tárgyalásokon képviselő delegáció tagjainak elfogadása.
Hungarian language, Date of production: 1989-04-19, Duration: 33 min. 19 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009621
305-0-5:2/2
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 17 July 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. július 17.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament.
Participants: Károly Vigh rotating president Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders's Party, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions, Endre Hann Democratic League of Independent Trade Unions, Gábor Horn Democratic League of Independent Trade Unions, János Kis Alliance of Free Democrats, László Kónya Hungarian People's Party, László Kövér Alliance of Young Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed at the meeting: Situation of the Social Democratic Party and its participation in the work of the Opposition Roundtable. Demands of the organizations seeking to join the discussions of the Opposition Roundtable, the position of the Opposition Roundtable in this regard, the interpretation of the agreements thus far accepted, and the responses to be given. Open letter to be sent to the Prime Minister on the Hungarian-Czechoslovak talks regarding the Gabčíkovo-Nagymaros Dam. The debate that arose in working committee No. I/6. on the interpretation of civil disobedience; signs of a delaying tactic applied in working committee proceedings; topics to be addressed at all levels of trilateral negotiations, the decision making competence of negotiators at subcommittee level. Election of Opposition Roundtable delegates to the goodwill committee of the National Roundtable. Questions arising from the publicity of the talks. The authority, functioning and the necessity and possibilities of more effective communication of the Opposition Roundtable working committees on publicity and television. Election of a press committee. Election of the new head of the television working committee. Basic principles of the new electoral system.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme.
Résztvevők: Vigh Károly soros elnök Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Hann Endre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Horn Gábor Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Kónya László Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A Szociáldemokrata Párt helyzete, részvételének ügye az Ellenzéki Kerekasztal tevékenységében. A Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokhoz csatlakozni kívánó szervezetek igényei, az EKA ezekkel kapcsolatos álláspontja, az elfogadott megállapodások értelmezése, a válaszadás módja. A miniszterelnöknek küldendő nyílt levél a bős-nagymarosi vízlépcsőről folyó magyar-csehszlovák tárgyalások ügyében. Az I/6. számú munkabizottságban kialakult vita az állampolgári engedetlenség értelmezéséről; a munkabizottságokban tapasztalható, az időhúzásra utaló jelenségek; a háromoldalú tárgyalások különböző szintjein eldöntendő kérdések, az albizottsági szinteken résztvevő tárgyalópartnerek döntési kompetenciája. Az Ellenzéki Kerekasztal delegáltjainak megválasztása a Nemzeti Kerekasztal tárgyalások jószolgálati bizottságába. A tárgyalások nyilvánosságának problémái. Az Ellenzéki Kerekasztal nyilvánossággal foglalkozó munkabizottsága, illetve televíziós szakbizottsága hatásköre, működésük, a hatékonyabb kommunikáció szükségessége és lehetőségei. Sajtóbizottság megválasztása. A televíziós szakbizottság új vezetőjének megválasztása. Az új választójogi rendszer alapelvei.
Hungarian language, Date of production: 1989-07-17, Duration: 2 hours 31 min. 13 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009621
VHS PAL #3
305-0-5:3/1
305-0-5-3
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 19 April 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. április 19.
Venue: Faculty of Law, Eötvös Loránd University.
Participants: Imre Kónya president Independent Lawyers' Forum, Sándor Bácskai Social Democratic Party of Hungary, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Pál Bártfay Independent Lawyers' Forum, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, István Csurka Hungarian Democratic Forum, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions, László Kónya Hungarian People's Party, László Kövér Alliance of Young Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, Katalin Orzó Independent Lawyers' Forum, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Anna Richter Independent Lawyer's Forum, György Sándorfi Independent Lawyers' Forum, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, László Szabó Democratic League of Independent Trade Unions, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Also in attendance: Attila Farkas Hungarian News Agency, László Murányi Hungarian Television.
Issues discussed at the meeting: Letter to the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party on the preparatory talks, approval of the members of the delegation representing the Opposition Roundtable at the preparatory talks.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Résztvevők: Kónya Imre elnök Független Jogász Fórum, Bácskai Sándor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bártfay Pál Független Jogász Fórum, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Csurka István Magyar Demokrata Fórum, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Kónya László Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Orzó Katalin Független Jogász Fórum, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Richter Anna Független Jogász Fórum, Sándorfi György Független Jogász Fórum, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szabó László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Megjelentek: Farkas Attila Magyar Távirati Iroda, Murányi László Magyar Televízió.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Az MSZMP Központi Bizottságához címzett levél az előkészítő tárgyalásokról, az Ellenzéki Kerekasztalt az előkészítő tárgyalásokon képviselő delegáció tagjainak elfogadása.
Date of production: 1989-04-19, Duration: 36 min. 13 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009622
305-0-5:3/2
305-0-5-3
National Roundtable Negotiations in Hungary 6 July 1989
Nemzeti Kerekasztal tárgyalások NKA 1989. július 6.
Parliament, Vadászterem [Hunter's Room]. Second, mid-level political talks between the Hungarian Socialist Workers' Party, the Opposition Roundtable, and the Third Side composed of representatives of social organizations. The delegation of the Hungarian Socialist Workers' Party is led by Imre Pozsgay, that of the Opposition Roundtable by Péter Tölgyessy, and that of the Third Side by István Huszár. Information statement of the Parliament Office, the question of permanent access permits, organizations joining the Third Side. Imre Pozsgay's procedural proposal, the establishing of a presiding order, rotation. Agenda items: publicity of committee work, establishment of goodwill committee, unresolved contentious matters in the working committees.
Parlament Vadászterem. Az MSZMP, az Ellenzéki Kerekasztal és a Harmadik Oldalon helyet foglaló társadalmi szervezetek képviselői, második középszintű politikai megbeszélés. A megbeszélésen az MSZMP küldöttségét Pozsgay Imre, az Ellenzéki Kerekasztalét Tölgyessy Péter, a Harmadik Oldalét Huszár István vezeti. Az Országgyűlési Iroda tájékoztatója, állandó belépők kérdése, a Harmadik oldalhoz csatlakozó szervezetek. Pozsgay Imre ügyrendi javaslata, elnöklési rend kialakítása rotáció. Napirendi pontok: bizottsági munka nyilvánossága, jószolgálati bizottság felállítása, nem megoldott vitás kérdések a munkabizottságokban.
Hungarian language, Date of production: 1989-07-06, Duration: 18 min. 22 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009622
305-0-5:3/3
305-0-5-3
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 21 July 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. július 21.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament.
Participants: Gábor Fodor rotating president Alliance of Young Democrats, József Antall Hungarian Democratic Forum, János Áder Alliance of Young Democrats, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Endre Hann Democratic League of Independent Trade Unions, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, János Kis Alliance of Free Democrats, László Kónya Hungarian People's Party, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, Iván Pető Alliance of Free Democrats, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed at the meeting: Report about the activity of working committee No. I/2 on the functioning and financing of parties. Use of the funds set aside by the government, principles of use of the share destined for each Opposition Roundtable member organization. Differences in financial standing among parties. Establishing the position of the Opposition Roundtable, temporary embargo of already drawn amounts; creation of a committee in charge of the matter. Problems in connection with the accounting for National Council of Trade Unions assets, questions on the legality of the refusal to account for them. Statements of the Prime Minister and the General Secretary of the National Council of Trade Unions. Possibility to record on camera mid-level talks. Report on the work of committee No. I/3 dealing with questions surrounding the electoral law. The necessity of an agreement as a condition to further work. Proposal of the Hungarian People's Party: six-point package plan. Setting the date for the December elections; the need to elect the President before the free elections; the closing of trilateral talks by mid-August; the proportionality of a mixed electoral system. Debate on the interpretation of past and proposed decisions. The possibility to renegotiate decisions, and to suspend the implementation of decisions, at working committee talks. Questions in connection with the adjustment to the development of the political situation. Interpretation of the decision-making agenda of the Opposition Roundtable. Setting deadlines for future decisions.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Fodor Gábor soros elnök Fiatal Demokraták Szövetsége, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Áder János Fiatal Demokraták Szövetsége, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Hann Endre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Horn Gábor Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Kónya László Magyar Néppárt, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Beszámoló a pártok működésével és finanszírozásával foglalkozó I/2. számú munkabizottság tevékenységéről. A kormány által elkülönített pénzalap felhasználása, az Ellenzéki Kerekasztal egyes szervezetei részesedésének elvi kérdései. A pártok anyagi lehetőségei közötti eltérések. Az EKA álláspontjának kialakítása, a felvett összegek felhasználásának időleges zárolása; bizottság létrehozása a rendezés érdekében. A SZOT vagyonelszámolásával kapcsolatos problémák, az elszámolás megtagadása jogszerűségének kérdései. A jószolgálati bizottság ülésén felvetendő problémák meghatározása. A miniszterelnök és a SZOT főtitkárának nyilatkozatai. A középszintű tárgyalások videofelvételének lehetősége. Beszámoló a választási törvény kérdéseivel foglalkozó I/3. számú bizottságban végzett munkáról. A további munka feltételét jelentő megállapodás szükségessége. A Magyar Néppárt javaslata: hatpontos csomagterv. A választások decemberi időpontjának kitűzése; a köztársasági elnök megválasztásának szükségessége a szabad választások előtt; a háromoldalú tárgyalások befejezése augusztus közepére; a vegyes választási rendszer arányai. Vita a javaslat, illetve a korábban meghozott határozatok értelmezéséről. Lehetőség határozatok újratárgyalására, a döntések érvényesítésének felfüggesztésére a munkabizottsági tárgyalásokon. A politikai helyzet alakulásához való igazodás kérdései. Az Ellenzéki Kerekasztal döntési rendjének értelmezése. A döntések határidejének kitűzése.
Hungarian language, Date of production: 1989-07-21, Duration: 2 hours 9 min. 59 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009622
VHS PAL #4
305-0-5:4/1
305-0-5-4
Open Forum of the Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 1 May 1989
Az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA nyilvános fóruma 1989. május 1.
Jurta Theatre. Open forum of the Opposition Roundtable. The debate is chaired by Imre Kónya, representative of Independent Lawyers' Forum. Answering the questions of the public: Sándor Lezsák Hungarian Democratic Forum, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, György Ruttner Social Democratic Party of Hungary, László Kövér Alliance of Young Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Péter Hardi Independent Smallholders' Party, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Topics: electoral law, members of Opposition Roundtable, representation of Gypsies, state property, private property, social policy, homelessness, independent press, Gabčíkovo-Nagymaros Dam, constitutional assembly. Announcements: Statement of Committee for Sheltering Refugees, Sándor Szilágyi.
Picture error between 00:37:37 and 00:39:00.
Jurta Színház. Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) nyilvános fóruma. A vitát Kónya Imre, a Független Jogász Fórum képviselője vezeti. A közönség kérdéseire válaszol: Lezsák Sándor Magyar Demokrata Fórum (MDF), Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Ruttner György Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), Varga Csaba Magyar Néppárt, Hardi Péter Független Kisgazdapárt, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Témák: választójogi törvény, az EKA tagjai, cigányok képviselete, állami tulajdon, magántulajdon, szociálpolitika, hajléktalanság, független sajtó, bős–nagymarosi vízlépcső, alkotmányozó országgyűlés. Bejelentések: a Menedék Bizottság nyilatkozata, Szilágyi Sándor.
00:37:37-00:39:00 között képhiba.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-01, Duration: 54 min. 59 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009623
VHS PAL #5
305-0-5:5/1
305-0-5-5
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 2 May 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. május 2.
Venue: Faculty of Law, Eötvös Loránd University. Participants: Pál Bártfay president Independent Lawyers' Forum, Imre Boross Independent Smallholdrers' Party, Sándor Faludi Independent Smallholders' Party, Imre Magyar Hungarian Democratic Forum, László Kónya Hungarian People's Party, László Kövér Alliance of Young Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Katalin Orzó Independent Lawyers' Forum, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Anna Richter Independent Lawyers' Forum, György Sándorfi Independent Lawyers' Forum, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed during the meeting: Report about the expert preparatory talks between the Opposition Roundtable and the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party, and a discussion of the issues that have come up during the talks; statement in connection with the talks. Composition of delegations, spokespersons. Discussion of economic and social matters at talks. Enforcing of agreements by Parliament, the obligation of Hungarian Socialist Workers' Party representatives to comply, mode of enactment. Communiqués and the openness of talks. Use of experts and their remuneration. Competence of negotiators, participants to the talks, spokespersons. TV statement on talks. Request by Hungarian Independence Party to join, as well as its invitation of the Opposition Roundtable to the session of the "accountability board." Information on the preparations for the June 16 funeral of Imre Nagy and his fellow martyrs.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Résztvevők: Bártfay Pál elnök Független Jogász Fórum, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Faludi Sándor Független Kisgazdapárt, Furmann Imre Magyar Demokrata Fórum, Kónya László Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Orzó Katalin Független Jogász Fórum, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Richter Anna Független Jogász Fórum, Sándorfi György Független Jogász Fórum, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Beszámoló az Ellenzéki Kerekasztal és az MSZMP KB szakértői előkészítő tárgyalásáról és az ennek kapcsán felmerült problémák megvitatása: A tárgyalásokkal kapcsolatos nyilatkozat. A delegációk összetétele, a szóvivők. A gazdasági és szociális kérdések napirendre tűzése a tárgyalásokon. A megállapodások érvényre juttatása az Országgyűlésben, az MSZMP-tag képviselők kötelezése, a törvényalkotás módja. Közlemények és a tárgyalások nyilvánossága. Szakértők igénybevétele és díjazása. A tárgyalófél kompetenciája, a tárgyalások résztvevői, a szóvivők. Televíziós nyilatkozat a tárgyalásokról. A Magyar Függetlenségi Párt csatlakozási kérelme, valamint az Ellenzéki Kerekasztalnak küldött meghívása a “számonkérő szék” ülésére. Tájékoztatás Nagy Imre és mártírtársai június 16-i temetésének előkészületeiről.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-02, Duration: 1 hour 45 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009624
VHS PAL #6
305-0-5:6/1
305-0-5-6
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 10 May 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. május 10.
Venue: Faculty of Law, Eötvös Loránd University.
Participants: Imre Kónya president Independent Lawyers' Forum, Imre Boross Independent Smallholders' Party, Pál Bártfay Independent Lawyers' Forum, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, László Kónya Hungarian People's Party, László Kovács Kikova Social Democratic Party of Hungary, László Kövér Alliance of Young Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Katalin Orzó Independent Lawyers' Forum, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Anna Richter Independent Lawyers' Forum, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, Zsuzsa Szelényi Alliance of Young Democrats, Pál Szeredi Hungarian People's Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Also in attendance: András Jánossy Nagymaros Committee, László Kasza Radio Free Europe, Endre Kukorelly Danube Circle, Csaba Páska Danube Circle, Balázs Stépán Magyar Hírlap.
Issues discussed at the meeting: Publicness of the meetings of the Opposition Roundtable. Response to the May 8, 1989 proposal of the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party. Conditions of joining the Opposition Roundtable, admission requests of the Christian Democratic People's Party and of the Hungarian Independence Party. Request of support of Danube-movements to set up a foundation to mitigate the damage caused by the construction of the Gabčíkovo-Nagymaros Dam.
No sound between 00:00:00 and 00:02:01.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Résztvevők: Kónya Imre elnök Független Jogász Fórum, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bártfay Pál Független Jogász Fórum, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Kónya László Magyar Néppárt, Kovács Kikova László Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orzó Katalin Független Jogász Fórum, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Richter Anna Független Jogász Fórum, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szelényi Zsuzsa Fiatal Demokraták Szövetsége, Szeredi Pál Magyar Néppárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Megjelentek: Jánossy András Nagymaros Bizottság, Kasza László Szabad Európa Rádió, Kukorelly Endre Duna Kör, Páska Csaba Duna Kör, Stépán Balázs Magyar Hírlap.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Az Ellenzéki Kerekasztal üléseinek nyilvánossága. Válasz az MSZMP KB 1989. május 8-i javaslatára. Az Ellenzéki Kerekasztalhoz való csatlakozás feltételei, a Kereszténydemokrata Néppárt és a Magyar Függetlenségi Párt felvételi kérelme. A Duna-mozgalmak képviselőinek támogatási kérése alapítvány létrehozására, a Bős-Nagymarosi vízi erőmű építése során okozott károk enyhítése érdekében.
00:00:00-00:02:01 között nincs hang.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-10, Duration: 3 hours 5 min. 14 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009625
VHS PAL #7
305-0-5:7/1
305-0-5-7
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 24 May 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. május 24.
Venue: Faculty of Law, Eötvös Loránd University.
Participants: Imre Kónya president Independent Lawyers' Forum, Sándor Bácskai Social Democratic Party of Hungary, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Pál Bártfay Independent Lawyers' Forum, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, Imre Furmann Hungarian Democratic Forum, László Kónya Hungarian People's Party, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendschip Society, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Katalin Orzó Independent Lawyers' Forum, Iván Pető Alliance of Free Democrats, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Anna Richter Independent Lawyers' Forum, György Sándorfi Independent Lawyers' Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, Pál Szeredi Hungarian People's Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Monika Víg Alliance of Free Democrats, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Also in attendance: Attila Farkas Hungarian News Agency, Sándor Kurtán Karl Marx University of Economics, Tibor Puszt Motion Picture Democratic Trade Union, György Ruttner, Péter Sándor Karl Marx University of Economics, Anna Sárdi Hungarian Television, László Schmidt VidArt Stúdió.
Issues discussed at the meeting: Before agenda: Invitation of Opposition Roundtable to the Napzárta television program, issue of appearing along with Hungarian Socialist Workers' Party reform circles. Problems raised by press statements made in the name of Opposition Rountable. Proposal on the creation of committees to work out the position of Opposition Roundtable in its negotiations with the Hungarian Socialist Workers' Party. Various negotiation initiatives of different Hungarian Socialist Workers' Party circles and the answers to be given; timeliness of issuing Opposition Roundtable statement. Content of Opposition Roundtable statement, wording of statement; issue of adequate interlocutors; problems in connection with the continuation of talks; possibility of bilateral or multilateral talks. Response to be given to reform circles. Reception of Motion Picture Democratic Trade Union delegation, proposal for creation of independent television. Participation of the League at talks with the government on economic and social issues; implications for Opposition Roundtable negotiations; rejection of law on transformation [of enterprises]. Proposal for a law on parties, the issue of state budget support for parties before elections. Organization of Imre Nagy and his fellow martyrs' funeral on June 16, negotiations and things to do in the matter. Organization of planned meeting and press conference with group of independent representatives.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Résztvevők: Kónya Imre elnök Független Jogász Fórum, Bácskai Sándor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bártfay Pál Független Jogász Fórum, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Furmann Imre Magyar Demokrata Fórum, Kónya László Magyar Néppárt, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Orzó Katalin Független Jogász Fórum, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Richter Anna Független Jogász Fórum, Sándorfi György Független Jogász Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szeredi Pál Magyar Néppárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vig Monika Fiatal Demokraták Szövetsége, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Megjelentek: Farkas Attila Magyar Távirati Iroda, Kurtán Sándor Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Puszt Tibor MODESZ, Ruttner György, Sándor Péter Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Sárdi Anna Magyar Televízió, Schmidt László VidArt Stúdió.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Napirend előtt: Az Ellenzéki Kerekasztal meghívása a Napzárta című televíziós műsorba, közös szereplés kérdése az MSZMP reformkörökkel. Az Ellenzéki Kerekasztal nevében tett sajtónyilatkozatok problémái. Javaslat bizottságok létrehozására az Ellenzéki Kerekasztal álláspontjának kialakításához az MSZMP-vel folytatandó tárgyalásokra. Az MSZMP köreiből elhangzott különféle kezdeményezések a tárgyalásokra és az azokra adandó válasz; az EKA-nyilatkozat kiadásának időszerűsége. Az EKA nyilatkozatának tartalma, a nyilatkozat szövegezése; a megfelelő tárgyalópartnerek kérdése; a tárgyalások folytatásának problémái; a két- vagy többoldalú tárgyalás lehetősége. A reformköröknek adandó válasz. A MODESZ küldöttségének fogadása, javaslat független televízió létrehozására.
A Liga részvétele a kormánnyal gazdasági és szociális kérdésekről folytatandó tárgyalásokon; ennek összefüggése az EKA tárgyalásaival; az átalakulási törvény elutasítása. A párttörvény tervezete, a pártok költségvetési támogatásának kérdése a választások előtt. Nagy Imre és mártírtársai június 16-i temetésének megrendezése, az ezzel kapcsolatos tárgyalások, teendők. A független képviselők csoportjával tervezett találkozó és sajtótájékoztató rendezése.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-24, Duration: 3 hours 4 min. 44 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009626
VHS PAL #8
305-0-5:8/1
305-0-5-8
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 24 May 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. május 24.
Venue: Faculty of Law, Eötvös Loránd University.
Participants: Imre Kónya president Independent Lawyers' Forum, Sándor Bácskai Social Democratic Party of Hungary, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Pál Bártfay Independent Lawyer's Forum, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, Imre Furmann Hungarian Democratic Forum, László Kónya Hungarian People's Party, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Katalin Orzó Independent Lawyers' Forum, Iván Pető Alliance of Free Democrats, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Anna Richter Independent Lawyers' Forum, György Sándorfi Independent Lawyer's Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, Pál Szeredi Hungarian People's Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Monika Víg Alliance of Young Democrats, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed at the meeting: proposal for a law on parties, the issue of state budget support for parties before elections. Organization of Imre Nagy and his fellow martyrs' funeral on June 16, negotiations and things to do in the matter. Organization of planned meeting and press conference with group of independent representatives.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Résztvevők: Kónya Imre elnök Független Jogász Fórum, Bácskai Sándor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bártfay Pál Független Jogász Fórum, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Furmann Imre Magyar Demokrata Fórum, Kónya László Magyar Néppárt, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Orzó Katalin Független Jogász Fórum, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Richter Anna Független Jogász Fórum, Sándorfi György Független Jogász Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szeredi Pál Magyar Néppárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vig Monika Fiatal Demokraták Szövetsége, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A párttörvény tervezete, a pártok költségvetési támogatásának kérdése a választások előtt. Nagy Imre és mártírtársai június 16-i temetésének megrendezése, az ezzel kapcsolatos tárgyalások, teendők. A független képviselők csoportjával tervezett találkozó és sajtótájékoztató rendezése.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-24, Duration: 52 min. 59 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009627
VHS PAL #9
305-0-5:9/1
305-0-5-9
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 31 May 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. május 31.
Venue: Faculty of Law, Eötvös Loránd University.
Participants: Imre Kónya president Independent Lawyers' Forum, Sándor Bácskai Social Democratic Party of Hungary, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Imre Furmann Hungarian Democratic Forum, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions, László Kónya Hungarian People's Party, László Kövér Alliance of Young Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, László Mendei Democratic League of Independent Trade Unions, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Katalin Orzó Independent Lawyers' Forum, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarians Democratic Forum, Miklós Szabó Alliance of Free Democrats, Pál Szeredi Hungarian People's Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Also in attendance: Anna Sárdi Hungarian Television.
Issues discussed at the meeting: appearance of the Opposition Roundtable in the Napzárta television program, the appearance of the Opposition Roundtable and its constituent organizations in the press. Preparatory talks with the delegation of the Hungarian Socialist Workers' Party and the response to be given to the negotiation proposal formulated in the letter of the Hungarian Socialist Workers' Party. Acceptance of agreement on the conclusion of preparatory talks and on the start of substantive talks, their time, and related conditions. Establishing the circle of organizations to participate in the talks, their status and position. The negotiation tactics to be followed by the Opposition Roundtable, versions of proposals to put forward at talks with the Hungarian Socialist Workers' Party. Ways of publicizing the position of the Opposition Roundtable. Invitation of George Bush, the President of the United States to meet with member organizations of the Opposition Roundtable during his visit to Hungary. Response to be given to the letter of deputy prime minister Péter Medgyessy on the talks initiated between the government and the Opposition Roundtable. Response to be given to the invitation of Opposition Roundtable member organizations extended by the president of Hungarian Television, creation of an expert committee in charge of working out a joint bargaining position.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Résztvevők: Kónya Imre elnök Független Jogász Fórum, Bácskai Sándor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Furmann Imre Magyar Demokrata Fórum, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Kónya László Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Mendei László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Orzó Katalin Független Jogász Fórum, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Richter Anna Független Jogász Fórum, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szabó Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Szeredi Pál Magyar Néppárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Megjelent: Sárdi Anna Magyar Televízió.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Az EKA szereplése a Napzárta c. televíziós műsorban, az EKA és egyes szervezeteinek megnyilvánulásai a sajtóban. Az MSZMP küldöttségével folytatott előkészítő tárgyalások és az MSZMP levelében foglalt tárgyalási javaslatára adandó válasz. Az előkészítő tárgyalások lezárásáról, az érdemi tárgyalások elkezdéséről szóló megállapodás elfogadása, ennek időpontja és feltételei. A tárgyalásokon résztvevő szervezetek köre, valamint státuszuk, pozíciójuk meghatározása. Az EKA-delegáció követendő tárgyalási taktikája, az MSZMP-vel folytatandó tárgyalásokon előterjeszthető javaslatok változatai. Az EKA-álláspont nyilvánosságra hozásának módja és tartalma. George Bush, az Egyesült Államok elnöke meghívása az Ellenzéki Kerekasztal szervezeteivel való találkozásra az elnök magyarországi látogatása alkalmával. Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes levelére adandó válasz a kormány és az EKA között kezdeményezett tárgyalásokról. A Magyar Televízió elnökétől az egyes EKA-szervezetekhez érkezett meghívásokra adandó válasz, szakbizottság létrehozása az egységes tárgyalási pozíció kialakítására.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-31, Duration: 2 hours 50 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009628
VHS PAL #10
305-0-5:10/1
305-0-5-10
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 4 June 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. június 4.
Venue: Apartment of Csaba Varga, Budapest. Participants: Imre Kónya president Independent Lawyers' Forum, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, László Kónya Hungarian People's Party, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, Pál Szeredi Hungarian People's Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party. Also in attendance: György Szakolczai Christian Democratic People's Party.
Issues discussed at the meeting: June 16 funeral of Imre Nagy and his fellow martyrs, questions related to the attendance of representatives of Power. Report on the June 1-2 expert preparatory negotiations, debate on the conditions of an agreement. The role of the Third Side in the talks, the circle of participants and their position. Mandates for negotiation and for the conclusion of agreements, application of the principle of consensus. Strength and composition of delegations, creation of committees, identification of topics for negotiation. Continuation of talks with the Hungarian Socialist Workers' Party. The Christian Democratic People's Party's request to join.
No sound during the first eight minutes of the recording.
Helyszín: Varga Csaba lakása, Budapest. Résztvevők: Kónya Imre elnök Független Jogász Fórum, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Kónya László Magyar Néppárt, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szeredi Pál Magyar Néppárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt. Megjelent: Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Nagy Imre és mártírtársai június 16-ai temetése, a hatalom képviselői részvételének kérdései. Beszámoló a június 1-2-ai szakértői előkészítő tárgyalásról, vita a megállapodás létrejöttének feltételeiről. A harmadik oldal szerepe a tárgyalásokon, a résztvevők köre és pozíciója. A tárgyalási és megegyezési kompetenciák, a konszenzuselv alkalmazásának módja. A delegációk létszáma és összetétele, a bizottságok kialakítása, tárgyalási témakörök meghatározása. Az MSZMP-vel folytatott tárgyalás további menete. A Kereszténydemokrata Néppárt felvételi kérelme, a felvétel kritériumai.
A felvétel első nyolc percében a hang nem hallható.
Date of production: 1989-06-04, Duration: 3 hours 4 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009629
VHS PAL #11
305-0-5:11/1
305-0-5-11
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 7 June 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. június 7.
Venue: Faculty of Law, Eötvös Loránd University. Participants: Imre Kónya president Independent Lawyers' Forum, Sándor Bácskai Social Democratic Party of Hungary, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Gyula Csomós Democratic League of Independent Trade Unions, Ilona Fonyódi Democratic League of Independent Trade Unions, Imre Furmann Hungarian Democratic Forum, Péter Hardi Independent Smallholders' Party, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions, László Kövér Alliance of Young Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Katalin Orzó Independent Lawyers' Forum, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, András Vágvölgyi B. Alliance of Young Democrats, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Also in attendance: György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Csaba Páska Danube Circle.
Issues discussed at the meeting: Briefing on economic talks between Democratic League of Independent Trade Unions and the government, connection between the bargaining positions of the League and the Opposition Roundtable, position of the Opposition Roundtable vis-à-vis the nature of economic talks. Membership of the Christian Democratic People's Party in the Opposition Roundtable, criteria of its accession. Regulation of operation of the Opposition Roundtable, tension among member organizations and easing of that tension. Report on ongoing preparatory talks with the Hungarian Socialist Workers' Party and the future of these talks, conditions for concluding the agreement on ending the preparatory phase and on trilateral talks.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Résztvevők: Kónya Imre, elnök Független Jogász Fórum, Bácskai Sándor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Csomós Gyula Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Fonyódi Ilona Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Furmann Imre Magyar Demokrata Fórum, Hardi Péter Független Kisgazdapárt, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orzó Katalin Független Jogász Fórum, Őry Csaba Független Jogász Fórum, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vágvölgyi B. András Fiatal Demokraták Szövetsége, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Megjelent: Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Páska Csaba Duna Kör.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Tájékoztató az FSZDL és a kormány között folyó gazdasági tárgyalásokról, a Liga és az EKA tárgyalási pozícióinak összefüggései, az Ellenzéki Kerekasztal álláspontja a gazdasági tárgyalások jellegéről. A Kereszténydemokrata Néppárt felvétele az Ellenzéki Kerekasztal tagjai közé, a felvétel kritériumai. Az Ellenzéki Kerekasztal működési feltételeinek szabályozása, a szervezetek közötti feszültségek és ezek rendezése. Beszámoló az MSZMP-vel folyó előkészítő megbeszélésekről és a tárgyalások további menete, az előkészítő szakasz lezárásáról és a háromoldalú tárgyalásokról szóló megállapodás megkötésének feltételei és körülményei.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-07, Duration: 2 hours 37 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009630
VHS PAL #12
305-0-5:12/1
305-0-5-12
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 20 June 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. június 20.
Venue: Faculty of Law, Eötvös Loránd University. Participants: Imre Kónya president Independent Lawyers' Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, Imre Kerényi Democratic League of Independent trade Unions, László Kövér Alliance of Young Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, Tamás Ökrös Alliance of Young Democrats, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, Iván Pető Alliance of Free Democrats, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, György Sándorfi Independent Lawyers' Forum, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed at the meeting: Evaluation of the work of the delegation charged with the preparation of the plenary meeting of the National Roundtable; assessment of the agreement on negotiation topics and on the committees to be set up. Questions regarding the competency of the negotiating delegation. Issues surrounding the statements that have emerged during earlier meetings of Oppostion Roundtable and the proposed trilateral agreement. Problems of economic talks. Division and levels of working committees to be set up for the talks. Assignment to end preparatory talks. Speeches to be given at the plenary session of the National Roundtable on behalf of the Opposition Roundtable. Assignment of the person to make statement for television on behalf of the Opposition Roundtable.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Résztvevők: Kónya Imre elnök Független Jogász Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Ökrös Tamás Fiatal Demokraták Szövetsége, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Sándorfi György Független Jogász Fórum, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A Nemzeti Kerekasztal plenáris ülésének előkészítésével megbízott tárgyaló delegáció munkájának értékelése; a tárgyalások tematikájáról és a megalakítandó bizottságokról előkészített megállapodás megítélése. A tárgyaló delegáció hatáskörének kérdései. Az Ellenzéki Kerekasztal korábbi ülésein született állásfoglalások
és a háromoldalú megállapodás-tervezet összefüggései. A gazdasági tárgyalások problémái. A tárgyalásokra létrehozandó munkabizottságok tagolódása, szintjei. Megbízatás az előkészítő tárgyalások befejezésére. A Nemzeti Kerekasztal plenáris ülésén az Ellenzéki Kerekasztal nevében elmondandó beszédek. Az Ellenzéki Kerekasztal nevében a televízióban nyilatkozó személy megbízása.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-20, Duration: 2 hours 26 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009631
VHS PAL #13
305-0-5:13/1
305-0-5-13
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 27 June 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. június 27.
Meeting of Mark Palmer, Ambassador of the United States with representatives of the Opposition Roundtable.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: From the Opposition Roundtable: Csaba Varga president Hungarian People's Party, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zoltán Krasznai Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Mihály Laki Alliance of Free Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, János Márton Hungarian People's Party, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Tamás Szabó Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, László Urbán Alliance of Young Democrats. From the Embassy of the United States: Mark Palmer ambassador, Sandra Dembski second secretary of economic section, Jeffrey Feltman first secretary of economic section, Francisco Gonzales second secretary of political section.
Topics: Meeting between Mark Palmer, ambassador of the United States with representatives of the Opposition Roundtable. Economic program of parties, possible forms of assistance provided by the American government to the Hungarian economy, preparation of president George Bush's visit to Hungary.
Mark Palmer, az Egyesült Államok nagykövetének találkozója az EKA képviselőivel.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Az Ellenzéki Kerekasztal részéről: Varga Csaba, elnök Magyar Néppárt, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Krasznai Zoltán Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Laki Mihály Szabad Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Márton János Magyar Néppárt, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Szabó Tamás Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Urbán László Fiatal Demokraták Szövetsége. Az Amerikai Egyesült Államok
nagykövetsége részéről: Mark Palmer nagykövet, Sandra Dembski a gazdasági osztály másodtitkára, Jeffrey Feltman a gazdasági osztály első titkára, Francisco Gonzales a politikai osztály másodtitkára.
Témák: Mark Palmer, az Egyesült Államok nagykövetének találkozója az EKA képviselőivel. A pártok gazdasági, programja, az amerikai kormánynak a magyar gazdaság részére nyújtott segítség lehetséges formái, George Bush elnök magyarországi látogatásának előkészítése.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-27, Duration: 53 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009632
305-0-5:13/2
305-0-5-13
National Roundtable Negotiations in Hungary 10 June 1989
Nemzeti Kerekasztal tárgyalások NKA 1989. június 10.
Headquarters of the Hungarian Socialist Workers' Party, Fehérház [Whitehouse]. Representatives of the Hungarian Socialist Workers' Party and the Opposition Roundtable sign an agreement to start substantive political negotiations. Representing the Hungarian Socialist Workers' Party: György Fejti, representing the Opposition Roundtable: Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, László Kövér Alliance of Young Democrats, Péter Hardi Independent Smallholder's Party, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, Csaba Varga Hungarian People's Party, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions as observer; representing the Third Side: Csaba Kemény, Union for a Left Wing Alternative, István Kukorelly, People’s Patriotic Front, Ferenc Gyurcsány Hungarian Democratic Youth Organization, Imre Kerekes Hungarian Federation of Resistance Fighters and Antifascists, dr. Mária Soósné Dobos, National Council of Hungarian Women, Ferenc Berényi Münnich Ferenc Society, dr. Magda Kósáné Kovács, National Council of Trade Unions.
A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) központi székháza, Fehérház. Az MSZMP és az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) képviselői megállapodást írnak alá az érdemi politikai tárgyalások megkezdéséről. Az MSZMP képviseletében: Fejti György, az EKA képviseletében: Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Hardi Péter Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, Szakolczai György Keresztény Demokrata Néppárt, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Varga Csaba Magyar Néppárt, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, mint megfigyelő, a harmadik oldal képviseletében: Kemény Csaba Baloldali Alternatíva Egyesülés, Kukorelli István Hazafias Népfront, Gyurcsány Ferenc Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, Kerekes Imre Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége, Soósné dr. Dobos Mária Magyar Nők Országos Tanácsa, Berényi Ferenc Münnich Ferenc Társaság, Kósáné dr. Kovács Magda Szakszervezetek Országos Tanácsa.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-10, Duration: 34 min. 37 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009632
305-0-5:13/3
305-0-5-13
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 17 July 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. július 17.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Károly Vigh rotating president Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions, Endre Hann Democratic League of Independent Trade Unions, Gábor Horn Democratic League of Independent Trade Unions, János Kis Alliance of Free Democrats, László Kónya Hungarian People's Party, László Kövér Alliance of Young Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Topic: Basic principles of the new electoral system.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Vigh Károly soros elnök Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Hann Endre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Horn Gábor Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Kónya László Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Téma: Az új választójogi rendszer alapelvei.
Hungarian language, Date of production: 1989-07-17, Duration: 58 min. 18 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009632
SVHS PAL #14
305-0-5:14/1
National Roundtable Negotiations in Hungary 13 June 1989
Nemzeti Kerekasztal tárgyalások NKA 1989. június 13.
Vadászterem [Hunter Room], Parliament: National Roundtable, opening of political coordination talks, plenary meeting with the participation of the Opposition Roundtable, the Hungarian Socialist Workers' Party, as well as delegations of social organizations from the Third Side. Presiding chair: Mátyás Szűrös, president of Parliament. Remarks, declarations of intent: Mátyás Szűrös's presidential speech. Statements presented by Károly Grósz on behalf of the Hungarian Socialist Workers' Party, Imre Kónya on behalf of the Opposition Roundtable, and István Kukorelli on behalf of the Third Side. Interview with Imre Pozsgay (inaudible due to background noise).
Az Országház Vadászterme: Nemzeti Kerekasztal (NKA), politikai egyeztető tárgyalások nyitó ülése, plenáris ülés az Ellenzéki Kerekasztal EKA, a Magyar Szocialista Munkáspárt MSZMP, valamint a társadalmi szervezetek delegációinak, Harmadik Oldal részvételével. Levezető elnök Szűrös Mátyás, az Országgyűlés elnöke. Felszólalások, szándéknyilatkozatok: Szűrös Mátyás elnöklő beszéde. Az MSZMP részéről Grósz Károly, az Ellenzéki Kerekasztal nevében Kónya Imre, a Harmadik Oldal képviseletében pedig Kukorelli István olvassa fel nyilatkozatát. Pozsgay Imre interjú, a háttérzaj miatt nem érthető.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-13, Duration: 58 min.
Digital version available | HU_OSA_00009633
305-0-5:14/2
305-0-5-14
Meeting the Press at the Ministry of Interior Affairs
Újságírók tájékoztatása a Belügyminisztériumban
Ministry of Interior Affairs. Press conference. Journalists, Péter Márványi. Raw, uncut, short excerpt. Topics: housing sector, family support, labor, unemployment, evictions.
Belügyminisztérium. Tájékoztató. Újságírók, Márványi Péter. Nyers, vágatlan, rövid részlet. Témák: lakásszektor, családtámogatás, munkavállalás, munkanélküliség, kilakoltatás.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 10 min. 13 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009633
VHS PAL #15
305-0-5:15/1
305-0-5-15
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 15 June 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. június 15.
Venue: Faculty of Law, Eötvös Loránd University. Participants: László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, András Gergely Hungarian Democratic Forum, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions, József Koblencz Hungarian People's Party, Imre Kónya Independent Lawyers' Forum, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, László Szabó Democratic League of Independent trade Unions, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Csaba Varga Hungarian People's Party, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Also in attendance: Csaba Páska Danube Circle.
Issues discussed at the meeting: Topics of economic talks and the establishing of corresponding working subcommittees. Speeches to be given at the upcoming plenary session of the Opposition Roundtable. Closed nature of subcommittee talks and the issue of publicity. Creation of expert committees and the deputation of subcommittee members. Statement of the Danube Circle, problems arising from the bureaucratic nature of government.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Résztvevők: Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Gergely András Magyar Demokrata Fórum, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Koblencz József Magyar Néppárt, Kónya Imre Független Jogász Fórum, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Szabó László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Varga Csaba Magyar Néppárt, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Megjelent: Páska Csaba Duna Kör.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A gazdasági tárgyalások tematikái és az ennek megfelelő albizottságok létrehozása. A Nemzeti Kerekasztal tárgyalás következő plenáris ülésén elmondandó beszédek. Az albizottsági tárgyalások zártsága és a nyilvánosság ügye. Szakértői csoportok létrehozása és az albizottságokba való delegálás módja. Tájékoztató a Duna Kör részéről, a kormányzati munka bürokratikus jellegéből fakadó problémák.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-15, Duration: 41 min. 45 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009634
305-0-5:15/2
305-0-5-15
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 19 June 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. június 19.
Venue: Faculty of Law, Eötvös Loránd University. Participants: Imre Kónya president Independent Lawyers' Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Association, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, András Gergely Hungarian Democratic Forum, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions, László Kövér Alliance of Young Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Csaba Őry Democratic League of Independent trade Unions, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Anna richter Independent Lawyers' Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Tamás Tirts Alliance of Young Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed at the meeting: Preparation of further meeting with the ambassador of the United States, acquiring information on economic matters. Creation, composition and leadership of the Opposition Roundtable expert committee on television; portrayal of the Opposition Roundtable and the negotiations on television. Report and debate on the preparatory talks for the plenary session of the National Roundtable, on the structure and topics of the trilateral talks, on the contentious issues in the agreement to be concluded in this regard. The political and economic talks, the levels of negotiation, the topics and the working committees to be created. Plan for a special committee to handle conflicts arising during the talks. Speeches given during the plenary session. Preparation of the Opposition Roundtable for the negotiations, creation of its own working committees, material and technical conditions of the talks.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Résztvevők: Kónya Imre elnök Független Jogász Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Gergely András Magyar Demokrata Fórum, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Richter Anna Független Jogász Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Tirts Tamás Fiatal Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Újabb találkozó előkészítése az Egyesült Államok nagykövetével, informálódás gazdasági kérdésekről. Az Ellenzéki Kerekasztal televíziós szakbizottságának megalakulása, összetétele és vezetése; az Ellenzéki Kerekasztal és a tárgyalások megjelenítése a televízióban. Beszámoló és vita a Nemzeti Kerekasztal plenáris ülésének előkészítő megbeszéléseiről, a háromoldalú tárgyalások szerkezetéről és tematikáiról, az erről kötendő megállapodás vitás pontjairól. A háromoldalú politikai és gazdasági tárgyalások szintjei, témakörei és a megalakítandó munkabizottságok. Külön bizottság terve a tárgyalások során megjelenő konfliktusok kezelésére. A plenáris ülésen elhangzó beszédek. Az Ellenzéki Kerekasztal felkészülése a tárgyalásokra, saját munkacsoportjainak létrehozása, a tárgyalások anyagi és technikai feltételei.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-19, Duration: 2 hours 13 min. 19 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009634
VHS PAL #16
305-0-5:16/1
305-0-5-16
Reportage about an Expropriation
Hatósági kisajátítás
Budapest, 16th District, 42 Pesti út. Expropriation procedure, eviction, rehabilitation, without the agreement of residents. Construction despite public protests. Evicted residents, violations by the Council. Move-out, wasted homes being demolished. Correspondence of resident Lajos Magyar with the Council, documents. Reportage.
Budapest, XVII. kerület Pesti út 42. Hatósági kisajátítási eljárás, kilakoltatás, szanálás, lakossági megegyezés nélkül. Építkezés a lakossági tiltakozások ellenére. Kilakoltatott lakók, tanácsi törvénysértés. Költözködés, feldúlt otthonok bontás alatt. Magyar Lajos ingatlantulajdonos levelezései a tanácsi szervekkel, dokumentumok. Riport.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 53 min. 32 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009635
305-0-5:16/2
305-0-5-16
Press Conference of the Committee for Historical Justice
A Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB) sajtótájékoztatója
Press conference of the Committee for Historical Justice, organization of the funeral of Imre Nagy and his fellow martyrs on June 16. András B. Hegedűs, Imre Mécs, Miklós Vásárhelyi, Árpád Göncz, Gyula Borics, Tibor Erdélyi. Reports: Negotiations between the Committee for Historical Justice and the government, revision of the Nagy Imre trial documentation, film about the trial. Questions: János Betlen, Anna Berecz, Jenő Fónay and others.
A Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB) sajtótájékoztatója, Nagy Imre és mártírtársai június 16-i temetésének lebonyolítása. Hegedűs B. András, Mécs Imre, Vásárhelyi Miklós, Göncz Árpád, Borics Gyula, Erdélyi Tibor. Beszámolók: A Történelmi Igazságtétel Bizottság és a kormány tárgyalásai, a Nagy Imre per anyagának felülvizsgálata, a tárgyalásról készült film. Kérdések: Betlen János, Berecz Anna, Szilágyi Sándor, Fónay Jenő és mások.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-08, Duration: 38 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009635
305-0-5:16/3
305-0-5-16
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 9 June 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. június 9.
Venue: Faculty of Law, Eötvös Loránd University. Participants: Pál Bártfay president Independent Lawyers' Forum, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Gyula Csomós Democratic League of Independent Trade Unions, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Csaba Őry Democratic League of Independent trade Unions, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczay Christian Democratic People's Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed at the meeting: Agreement on the conclusion of preparatory negotiations and on the start of substantive talks between the Hungarian Socialist Workers' Party and the Opposition Roundtable. Questions concerning the text and signature of the agreement, proposals for changes to the text, debate on the timetable of negotiations. The issue of publicity: television news coverage of the plenary session, presentation of negotiations in the press.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Résztvevők: Bártfay Pál elnök Független Jogász Fórum, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Csomós Gyula Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Az MSZMP és az Ellenzéki Kerekasztal között folytatott előkészítő tárgyalások lezárásáról és az érdemi tárgyalások megkezdéséről szóló megállapodás. A megállapodás szövegével és aláírásával kapcsolatos kérdések, szövegmódosítási javaslatok, a tárgyalási menetrend megvitatása. A sajtónyilvánosság problémája: a televíziós híradás módja a nyitó plenáris ülésről, a tárgyalások megjelenítése a sajtóban.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-09, Duration: 1 hour 20 min. 42 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009635
VHS PAL #17
305-0-5:17/1
305-0-5-17
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 10 May 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. május 10.
Venue: Faculty of Law, Eötvös Loránd University. Participants: Imre Kónya president Independent Lawyers' Forum, Imre Boross Independent Smallholders' Party, Pál Bártfay Independent Lawyers' Forum, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, László Kónya Hungarian People's Party, László Kovács Kikova Social Democratic Party of Hungary, László Kövér Alliance of Young Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Katalin Orzó Independent Lawyers' Forum, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Anna Richter Independent Lawyers' Forum, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, Zsuzsa Szelényi Alliance of Young Democrats, Pál Szeredi Hungarian People's Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Also in attendance: András Jánossy Nagymaros Committee, László Kasza Radio Free Europe, Endre Kukorelly Danube Circle, Csaba Páska Danube Circle, Balázs Stepán Magyar Hírlap. The recording contains the last 13 minutes of the session.
Topic: request of support of representatives of Danube movements for the establishment of a foundation to mitigate the damage caused by the construction of the Gabčíkovo-Nagymaros hydroelectric plant.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. Résztvevők: Kónya Imre elnök Független Jogász Fórum, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bártfay Pál Független Jogász Fórum, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Kónya László Magyar Néppárt, Kovács Kikova László Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orzó Katalin Független Jogász Fórum, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Richter Anna Független Jogász Fórum, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szelényi Zsuzsa Fiatal Demokraták Szövetsége, Szeredi Pál Magyar Néppárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Megjelentek: Jánossy András Nagymaros Bizottság, Kasza László Szabad Európa Rádió, Kukorelly Endre Duna Kör, Páska Csaba Duna Kör, Stépán Balázs Magyar Hírlap.
A felvétel az ülésnap utolsó 13 percét tartalmazza.
Téma: A Duna-mozgalmak képviselőinek támogatási kérése alapítvány létrehozására, a Bős-Nagymarosi vízi erőmű építése során okozott károk enyhítése érdekében.
Hungarian language, Date of production: 1989-05-10, Duration: 13 min.
Digital version available | HU_OSA_00009636
305-0-5:17/2
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 26 June 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. Június 26.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: György Szabad president Hungarian Democratic Forum, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, Sándor Karcsay Christian Democratic People's Party, László Kónya Hungarian People's Party, László Kónya Hungarian People's Party, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Csaba Őry Democratic Federation of Independent Trade Unions, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Sándor Pullai Social Democratic Party of Hungary, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szakolczay Christian Democratic People's Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed at the meeting: Formation of a standpoint vis-à-vis the proposed Criminal Code amendment. Creation of working committees for National Roundtable negotiations. Participation requests of parties, delegation of committee members. Restitution claims of historical parties. Establishment of Opposition Roundtable working committees and formation of five-member delegations to participate at talks. Information needs for economic talks. Upcoming meeting with the ambassador of the United States.
(The recording is in two parts, members of the Opposition Roundtable leave the room to have talks. Break. The recording continues - after completion of mid-level talks - with the beginning of the second part of the session.)
Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Résztvevők: Szabad György elnök Magyar Demokrata Fórum, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Karcsay Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kónya László Magyar Néppárt, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Pullai Sándor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A Büntető Törvénykönyv módosításának tervével kapcsolatos álláspont kialakítása. A Nemzeti Kerekasztal tárgyalások munkabizottságainak megalakítása. Az egyes pártok részvételi igényei, a bizottságokba delegálás módja. A történelmi pártok igénye egykori vagyonuk visszaszerzésére. Az Ellenzéki Kerekasztal munkabizottságainak létrehozása és a háromoldalú tárgyalásokon résztvevő ötfős delegációk kialakítása. Információs igények a gazdasági tárgyalásokra. Az Egyesült Államok nagykövetével lebonyolítandó találkozó.
(A felvétel két részből áll, az Ellenzéki Kerekasztal tagjai elhagyják a termet, tárgyalni mennek. Szünet. A felvétel a középszintű tárgyalás után, az ülés második szakaszának kezdetével folytatódik.)
Hungarian language, Date of production: 1989-06-26, Duration: 1 hour 44 min. 12 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009636
VHS PAL #18
305-0-5:18/1
305-0-5-18
Opposition Roundtable Negotiations Expert Working Committees
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA szakértői munkabizottságok
Formation of expert working committees, coordinating and constituting sessions, delegates of the Opposition Roundtable.
Topics: constitutional law, issues in connection with the amendment of the constitution, principles of amending the criminal code and criminal procedure, voting rights, electoral system, election law. Füzessy Tibor, Imre Kónya, Elemér Hankiss, János Kis, József Antall, Péter Hack, Andrea Pelle, György András Kakuk, Katalin Kónyáné Kutrucz, János Áder, József Torgyán, Imre Kónya, Lajos Für, István Balsai, Imre Mécs, Zsolt Zétényi, Ferenc Kőszeg, Miklós Szabó, András Bozóki, Konrád Salamon, Miklós Jancsó, István Balás, Pál Dragon, Iván Pető, István Szent-Iványi, Balázs Horváth, Mátyás Eörsi, Péter Molnár, László Sólyom, Endre Hann, Miklós Haraszti and others.
A szakértői munkabizottságok megalakulása, egyeztető, alakuló ülések, az EKA delegáltjai.
Témák: alkotmányjog, alkotmánymódosítás kérdései, a büntetőjogi és büntetőeljárás-jogi szabályok módosításának elvei, választójog, választási rendszer, a választási törvény. Füzessy Tibor, Kónya Imre, Hankiss Elemér, Kis János, Antall József. Hack Péter, Pelle Andrea, Kakuk György András, Kónyáné Kutrucz Katalin. Áder János, Torgyán József, Kónya Imre, Für Lajos, Balsai István, Mécs Imre, Zétényi Zsolt, Kőszeg Ferenc, Szabó Miklós, Bozóki András, Salamon Konrád, Jancsó Miklós, Balás István, Dragon Pál, Pető Iván, Szent Iványi István, Horváth Balázs, Eörsi Mátyás, Molnár Péter, Sólyom László, Hann Endre, Haraszti Miklós és mások.
Hungarian language, Date of production: 1989-06, Duration: 31 min. 34 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009637
305-0-5:18/2
305-0-5-18
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 28 June 1989
Ellenzéki Kerekasztal Tárgyalások EKA 1989. Június 28.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Imre Boross rotating president Independent Smallholders' Party, József Antall Hungarian Democratic Forum, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Imre Furmann Hungarian Democratic Forum, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, László Kónya Hungarian People's Party, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, Iván Pető Alliance of Free Democrats, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, János Teleki Christian Democratic People's Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Participants from among the members of the working committees: János Áder Alliance of Young Democrats, István Balás Hungarian Democratic Forum, András Bozóki Alliance of Young Democrats, Pál Dragon Independent Smallholders' Party, Mátyás Eörsi Alliance of Free Democrats, József Géher Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Péter Hack Alliance of Free Democrats, Endre Hann Democratic League of Independent Trade Unions, István Hegedűs Alliance of Young Democrats, György András Kakuk Alliance of Young Democrats, Imre Kónya Democratic League of Independent Trade Unions, Katalin Kutrucz Hungarian Democratic Forum, Elemér Magyar Alliance of Free Democrats, István Mészáros Alliance of Free Democrats, Péter Molnár Aliance of Young Democrats, Andrea Pelle Alliance of Young Democrats, Zoltán Pokorni Democratic League of Independent Trade Unions, István Say Hungarian People's Party, György Such Alliance of Young Democrats, András Szabó Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, Tamás Tirts Alliance of Young Democrats, Mária Zám Hungarian People's Party.
Issues discussed at the meeting: Questions surrounding the finances of the Opposition Roundtable. Opposition Roundtable delegates to the six subcommittees of mid-level committee No. 1; representation of member organizations within the Opposition Roundtable, their experts' ratio within committees; representation of the position of the Opposition Roundtable, modes of its expression. Method to reach joint position in most important questions (timing of elections, individual or list-based electoral system, institution of the president of the republic). Group of independent members of parliament seeking contact with the Opposition Roundtable. Request of Recsk Association to join the work of the Opposition Roundtable with consultation rights; request to participate in the negotiations sent by four other opposition organizations to the president of parliament. Timing of committee sessions, space requirements. Work of Fekete Doboz at sessions of National Roundtable.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Boross Imre soros elnök Független Kisgazdapárt, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Furmann Imre Magyar Demokrata Fórum, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Kónya László Magyar Néppárt, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Teleki János Kereszténydemokrata Néppárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Résztvevők a munkabizottságok tagjai közül: Áder János Fiatal Demokraták Szövetsége, Balás István Magyar Demokrata Fórum, Bozóki András Fiatal Demokraták Szövetsége, Dragon Pál Független Kisgazdapárt, Eörsi Mátyás Szabad Demokraták Szövetsége, Gehér József Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Hack Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Hann Endre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Hegedűs István Fiatal Demokraták Szövetsége, Kakuk György András Fiatal Demokraták Szövetsége, Kónya Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Kutrucz Katalin Magyar Demokrata Fórum, Magyar Elemér Szabad Demokraták Szövetsége, Mészáros István Szabad Demokraták Szövetsége, Molnár Péter Fiatal Demokraták Szövetsége, Pelle Andrea Fiatal Demokraták Szövetsége, Pokorni Zoltán Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Say István Magyar Néppárt, Such György Fiatal Demokraták Szövetsége, Szabó András Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Tirts Tamás Fiatal Demokraták Szövetsége, Zám Mária Magyar Néppárt.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Tájékozódás igénye az Ellenzéki Kerekasztal működésének pénzügyi kérdéseiről. Az EKA delegáltjai az I. sz. középszintű bizottság hat szakbizottságába; az EKA egyes szervezeteinek reprezentációja, szakértőik részvételi aránya a bizottságokban; az EKA álláspontjának képviselete, a megnyilatkozás módja. Az Ellenzéki Kerekasztal konszenzusos döntési rendje és a szakbizottságokban képviselt álláspont kialakításának módja. A legfontosabb kérdésekben (a választások időpontja, az egyéni vagy listás választási rendszer, a köztársasági elnöki intézmény) kialakítandó közös álláspont módszere. Az Országgyűlés független képviselőcsoportjának kapcsolatkeresése az EKÁ-val. A Recski Szövetség kérelme, amely szerint tanácskozási joggal részt kíván venni az EKA munkájában; valamint négy további ellenzéki szervezet levele az Országgyűlés elnökéhez a tárgyalásokban való részvételi igényükről. A bizottsági ülések időpontja, helyiségigények. A Fekete Doboz munkájának lehetősége a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-28, Duration: 1 hour 50 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009637
305-0-5:18/3
305-0-5-18
National Roundtable Negotiations in Hungary 29 June 1989
Nemzeti Kerekasztal tárgyalások NKA 1989. június 29.
Parliament. Political coordination talks, working committee on economic and social matters.
Parlament. Politikai egyeztető tárgyalások, a gazdasági és szociális kérdésekről tárgyaló munkabizottság.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-29, Duration: 4 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009637
VHS PAL #19
305-0-5:19/1
305-0-5-19
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 6 July 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. július 6.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: László Kónya rotating president Hungarian People's Party, János Áder Alliance of Young Democrats, József Antall Hungarian Democratic Forum, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Mátyás Eörsi Alliance of Free Democrats, Imre Furmann Hungarian Democratic Forum, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, János Kis Alliance of Free Democrats, József Koblencz Hungarian People's Party, László Kövér Alliance of Young Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, Zoltán Pokorni Democratic League of Independent Trade Unions, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, László Salamon Hungarian Democratic Forum, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, András Szabó Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Tamás Tirts Alliance of Young Democrats, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Tibor Vidos Democratic League of Independent Trade Unions, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed during the meeting: Conditions of operation of the Opposition Roundtable in the Parliament. Handover of letter in connection with the picket line organized by Hungarian Socialist Workers' Party reform circles. Request for television statement regarding the death of János Kádár. Information about financial aspects of the work of the Opposition Roundtable. Participation of journalists at meeting of Opposition Roundtable. Conflicts within the Hungarian Sociali Democratic Party and the temporary suspension of the participation of Social Democrats in the work of the Opposition Roundtable, as well as in the committees of the National Roundtable. Questions regarding the institution and election of the president of the republic, press statement to be issued on the Opposition Roundtable's position in the matter. Legal protection of participants to the talks during transition period.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Kónya László soros elnök Magyar Néppárt, Áder János Fiatal Demokraták Szövetsége, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Eörsi Mátyás Szabad Demokraták Szövetsége, Furmann Imre Magyar Demokrata Fórum, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Koblencz József Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Pokorni Zoltán Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szabó András Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Tirts Tamás Fiatal Demokraták Szövetsége, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vidos Tibor Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Az Ellenzéki Kerekasztal működésének feltételei az Országházban. Az MSZMP reformköreinek élőlánc-akciójával kapcsolatos levél átadása. Felkérés televíziós nyilatkozatra Kádár János halálának ügyében. Tájékoztató az Ellenzéki Kerekasztal működésének pénzügyi kérdéseiről. Újságírók részvétele az Ellenzéki Kerekasztal ülésén. Az MSZDP belső ellentétei és a szociáldemokraták részvételének ideiglenes felfüggesztése az Ellenzéki Kerekasztal tevékenységében, valamint a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások bizottságaiban. A köztársasági elnöki intézményének és megválasztásának kérdései; az Ellenzéki Kerekasztal álláspontjáról adandó sajtónyilatkozat. A tárgyalások résztvevőinek biztosítandó jogi védelem az átmeneti időszakban.
Hungarian language, Date of production: 1989-07-06, Duration: 2 hours 4 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009638
VHS PAL #20
305-0-5:20/1
305-0-5-20
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 10 July 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. július 10.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: György Szakolczai rotating president Christian Democratic People's Party, József Antall Hungarian Democratic Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Gábor Bencsik Democratic League of Independent Trade Unions, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, Endre Hann Democratic League of Independent Trade Unions, István Hegedűs Alliance of Young Democrats, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, László Kónya Hungarian People's Party, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, Iván Pető Alliance of Free Democrats, Anna Petrasovits Social Democratic Party of Hungary, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, György Ruttner Social Democratic Party of Hungary, László Salamon Hungarian Democratic Forum, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, András Vágvölgyi B. Alliance of Young Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Also in attendance: Márton Halasi, Bureau of Parliament.
Issues discussed at the meeting: Report on the work of the committee on television, as well as on its internal conflict with the subcommittee in charge of drafting the laws on informatics and the press, and its consequences. Letter addressed to the president of Hungarian Television. Information regarding technical matters in connection with the operation of the Opposition Roundtable. Composition of economic working committees. Letter of Zsolt Zétényi on the rejection at a mid-level commitee meeting of the proposal on the legal protection of participants to political negotiations. Procedural issues with the format of committee drafts and a proposal to fix them. Appropriate date of parliamentary elections; issues raised by the concept of the electoral law, basic principles of the new electoral system.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Szakolczai György soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Bencsik Gábor Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Hann Endre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Hegedűs István Fiatal Demokraták Szövetsége, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kónya László Magyar Néppárt, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Petrasovits Anna Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Ruttner György Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Vágvölgyi B. András Fiatal Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Megjelent: Halasi Márton Országgyűlés Hivatala.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Beszámoló a televíziós szakbizottság munkájáról, valamint a bizottságnak az informatikai és sajtótörvény előkészítésével foglalkozó albizottsággal kialakult belső konfliktusáról és ennek következményeiről. A Magyar Televízió elnökének írt levél. Tájékoztató az Ellenzéki Kerekasztal működését érintő technikai kérdésekről. A gazdasági munkabizottságok személyi összetétele. Zétényi Zsolt levele a politikai tárgyalások résztvevőinek jogi védelméről szóló előterjesztés visszautasításáról a középszintű bizottság ülésén. A bizottsági előterjesztések formájának ügyrendi problémái és az ezek megoldására kidolgozandó javaslat. Az országgyűlési választások megfelelő időpontja; a választási törvény koncepciójának kérdései, az új választási rendszer alapelvei.
Hungarian language, Date of production: 1989-07-10, Duration: 2 hours 54 min. 18 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009639
VHS PAL #21
305-0-5:21/1
305-0-5-21
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 21 July 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. július 21.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Gábor Fodor rotating president Alliance of Young Democrats, József Antall Hungarian Democratic Forum, János Áder Alliance of Young Democrats, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Endre Hann Democratic League of Independent Trade Unions, Gábor Horn Democratic League of Independent Trade Unions, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, János Kis Alliance of Free Democrats, László Kónya Hungarian People's Party, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, imre Mécs Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Viktor Orbán Alliance of Free Democrats, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, Iván Pető Alliance of Free Democrats, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed at the meeting: Proposal of the Hungarian People's Party, six-point package plan. Setting the date for December elections; need to elect president of the republic before free elections; ending trilateral talks by mid-August; proportionality of mixed electoral system. Debate on proposal, as well as on interpretation of earlier decisions. Possibility for renegotiation of decisions and suspension of validity of decisions during working committee talks. Questions surrounding alignment with the political situation. Understanding the decision making of the Opposition Roundtable. Setting the deadline for decisions.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Fodor Gábor soros elnök Fiatal Demokraták Szövetsége, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Áder János Fiatal Demokraták Szövetsége, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Hann Endre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Horn Gábor Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Kónya László Magyar Néppárt, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A Magyar Néppárt javaslata: hatpontos csomagterv. A választások decemberi időpontjának kitűzése; a köztársasági elnök megválasztásának szükségessége a szabad választások előtt; a háromoldalú tárgyalások befejezése augusztus közepére; a vegyes választási rendszer arányai. Vita a javaslat, illetve a korábban meghozott határozatok értelmezéséről. Lehetőség határozatok újratárgyalásra, a döntések érvényesítésének felfüggesztésére a munkabizottsági tárgyalásokon. A politikai helyzet alakulásához való igazodás kérdései. Az Ellenzéki Kerekasztal döntési rendjének értelmezése. A döntések határidejének kitűzése.
Hungarian language, Date of production: 1989-07-21, Duration: 36 min. 53 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009640
VHS PAL #22
305-0-5:22/1
305-0-5-22
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 25 July 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. július 25.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Imre Mécs rotating president Alliance of Free Democrats, József Antall Hungarian Democratic Forum, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Lajos Für Hungarian Democratic Forum, Tibor Füzessy Christian Democratic Forum, Gábor Horn Democratic Forum of Independent Trade Unions, Sándor Karcsay Christian Democratic People's Party, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, László Kónya Hungarian People's Party, Ferenc Kőszeg Alliance of Free Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Iván Pető Alliance of Free Democrats, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Béla Szeremley Hungarian People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed at the meeting: Problems related to the taking of minutes. Basic questions of the new electoral system. Acceptance of the mixed (individual and party list-based) system, setting the ratios. Conditions of participation in the elections, number and collection of voter recommendations, implications for the financing of parties.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Mécs Imre soros elnök Szabad Demokraták Szövetsége, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Für Lajos Magyar Demokrata Fórum, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Horn Gábor Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Karcsay Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kónya László Magyar Néppárt, Kőszeg Ferenc Szabad Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Szeremley Béla Magyar Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A jegyzőkönyvvezetés problémái. Az új választási rendszer alapvető kérdései. A vegyes (egyéni és listás) rendszer elfogadása, az arányok meghatározása. A választásokon való indulás feltételei, az ajánlások gyűjtésének mértéke és módja, valamint összefüggése a pártok finanszírozásával.
Hungarian language, Date of production: 1989-07-25, Duration: 3 hours 4 min. 6 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009641
VHS PAL #23
305-0-5:23/1
305-0-5-23
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 27 July 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. július 27.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: József Antall rotating president Hungarian Democratic Forum, István Balás Hungarian Democratic Forum, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, Péter Kelemen Democratic League of Independent Trade Unions, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, János Kis Alliance of Free Democrats, József Koblencz Hungarian People's Party, László Kövér Alliance of Young Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, János Márton Hungarian People's Party, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre friendship Society, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Iván Pető Alliance of Free Democrats, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed at the meeting: Before the agenda: objections to the radio statement of the Hungarian People's Party representative, request for rectification. Issue of publicness of negotiations, position of Opposition Roundtable at mid-level political co-ordination talks. The turn occurred within committee No. I/2, the Hungarian Socialist Workers' Party's modified stance in its accounting for its property, interpretation of events occurred in the committee on the functioning and financing of parties. Assessment of new situation, nature (general, partial) of signs of change in the attitude of the Hungarian Socialist Workers' Party, experiences of other committees. Content and forms of response deemed necessary. Appearance at mid-level committee meeting, the question of publicity. Debate on the Hungarian People's Party's proposal on the date of the December elections and on the change in the decision on the presidential election. Connection between the date of the elections and their preconditions. Creation of a committee to formulate preconditions. Presidential election before the free elections and arguments against it, function of the president during the transition. Possibility to renegotiate and modify earlier decision; its meaning and implications for the trilateral talks.
Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Résztvevők: Antall József soros elnök Magyar Demokrata Fórum, Balás István Magyar Demokrata Fórum, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság
Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Kelemen Péter Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Koblencz József Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Márton János Magyar Néppárt, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Napirend előtt: a Magyar Néppárt képviselője rádiónyilatkozatával kapcsolatos kifogások, helyreigazítás iránti igény. A tárgyalások nyilvánosságának kérdése, az Ellenzéki Kerekasztal álláspontja a középszintű politikai egyeztető tárgyaláson. Az I/2. számú bizottságban történt fordulat, az MSZMP álláspontjának megváltozása a vagyonával való elszámolás ügyében; a pártok működésének és finanszírozásának kérdéseivel foglalkozó bizottságban történtek értelmezése. Az új helyzet megítélése, az MSZMP magatartásában a változásra mutatkozó jelek általános vagy részleges jellege, más bizottságok tapasztalatai. A szükségesnek ítélt válasz tartalma és formái. A középszintű bizottsági ülésen való fellépés, a nyilvánosságra hozás kérdése. A Magyar Néppárt javaslatának megvitatása a választások decemberi időpontjáról és a köztársasági elnök megválasztásával kapcsolatos döntés megváltoztatásáról. A választások időpontjának és előfeltételeinek összefüggése. Bizottság létrehozása az előfeltételek megfogalmazására. A köztársasági elnöknek a szabad választások előtti megválasztása és az ellene szóló tényezők, az államfői funkció kérdése az átmeneti időszakban. A korábbi döntés újratárgyalásának és megváltoztatásának lehetősége, ennek értelmezése; következményei a háromoldalú tárgyalásokon.
Hungarian language, Date of production: 1989-07-27, Duration: 3 hours 4 min. 42 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009642
VHS PAL #24
305-0-5:24/1
305-0-5-24
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 27 July 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. július 27.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: József Antall rotating president Hungarian Democratic Forum, István Balás Hungarian Democratic Forum, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, István Domonkos Bajczy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, Péter Kelemen Democratic League of Independent Trade Unions, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, János Kis Alliance of Free Democrats, József Koblencz Hungarian People's Party, László Kövér Alliance of Young Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, János Márton Hungarian People's Party, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Iván Pető Alliance of Free Democrats, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed at the meeting: Debate about the proposal of the Hungarian People's Party on the date of the December elections and on the changed decision regarding the election of the president. Connection between the date of elections and their preconditions. Creation of a commission to formulate preconditions. Election of president prior to free elections and arguments against it, the function of president during the transition. Renegotiation and modification of earlier decision, its meaning, and consequences during trilateral talks. Position to represent at press conference. Raising the issue of combinations towards the disbanding of Parliament at meeting of mid-level committee. Necessity of drafting a balance sheet about committee work, sending out a committee to perform evaluation. Proposal of the commitee established at July 21 meeting of Opposition Roundtable on the transitional financing of parties. Situation of the Social Democratic Party of Hungary, possibility for creating unity. Plan for meetings with Soviet ambassador Boris Stukalin, deputy prime minister Péter Medgyessy and the presidents of the committees of the Parliament.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Antall József soros elnök Magyar Demokrata Fórum, Balás István Magyar Demokrata Fórum, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Kelemen Péter Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Koblencz József Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Márton János Magyar Néppárt, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A Magyar Néppárt javaslatának megvitatása a választások decemberi időpontjáról és a köztársasági elnök megválasztásával kapcsolatos döntés megváltoztatásáról. A választások időpontjának és előfeltételeinek összefüggése. Bizottság létrehozása az előfeltételek megfogalmazására. A köztársasági elnöknek a szabad választások előtti megválasztása és az ellene szóló tényezők, az államfői funkció kérdése az átmeneti időszakban. A korábbi döntés újratárgyalásának és megváltoztatásának lehetősége, ennek értelmezése; következményei a háromoldalú tárgyalásokon. A sajtóértekezleten képviselendő álláspont. Az Országgyűlés feloszlatásával kapcsolatos szervezkedés problémája, felvetése a középszintű bizottság ülésén. Mérlegkészítés szükségessége a bizottsági munkák helyzetéről, bizottság kiküldése a felmérés elvégzésére. Az Ellenzéki Kerekasztal július 21-i ülésén létrehozott bizottság javaslata a pártok átmeneti finanszírozásának kérdéseiről. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt helyzete, az egység létrehozásának lehetősége. Találkozók terve Borisz Sztukalin szovjet nagykövettel, Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettessel és az Országgyűlés bizottságainak elnökeivel.
Hungarian language, Date of production: 1989-07-27, Duration: 45 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009643
305-0-5:24/2
305-0-5-24
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 10 August 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. augusztus 10.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: István Prepeliczay rotating president Independent Smallholders' Party, József Antall Hungarian Democratic Forum, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Pál Benyó Social Democratic Party of Hungary, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, Elemér Hankiss Democratic League of Independent Trade Unions, Miklós Haraszti Alliance of Free Democrats, Péter Kelemen Democratic League of Independent Trade Unions, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, László Kónya Hungarian People's Party, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, Anna Petrasovits Hungrarian Social Democratic Party, László Salamon Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Istvánné Töttössy Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed at the meeting: debate on electoral law issues. Accession of Social Democratic Party to previously agreed upon ratios; questions surrounding candidatures; county, regional, or national list. Ensuring the publicness of the Opposition Roundtable; letter of the president of Hungarian Television to Opposition Roundtable, regular TV-program, press conferences, press executive, spokesperson, propaganda-activity.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Prepeliczay István soros elnök Független Kisgazdapárt, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Benyó Pál Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Hankiss Elemér Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Kelemen Péter Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kónya László Magyar Néppárt, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Petrasovits Anna Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Töttössy Istvánné Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A választójogi kérdések megvitatása. Az SZDP csatlakozása a korábban elfogadott arányokhoz; a jelöltállítás kérdései; megyei, regionális vagy országos lista. Az Ellenzéki Kerekasztal nyilvánosságának biztosítása; a TV elnökének levele az EKÁ-hoz, rendszeres televízió-műsor, sajtótájékoztatók, sajtófőnök, sajtószóvivő, propaganda-tevékenység.
Hungarian language, Date of production: 1989-08-10, Duration: 1 hour 49 min. 19 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009643
VHS PAL #25
305-0-5:25/1
305-0-5-25
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 3 August 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. augusztus 3.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: László Bruszt rotating president Democratic League of Independent Trade Unions, János Áder Alliance of Young Democrats, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Lajos Für Hungarian Democratic Forum, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, Miklós Haraszti Alliance of Free Democrats, Péter Kelemen Democratic League of Independent Trade Unions, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, János Kis Alliance of Free Democrats, László Kónya Hungarian People's Party, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, László Salamon Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Associates: Mária Turi, Éva Vargáné Csorba.
Issues discussed at the meeting: Sound recording of the sessions of the Opposition Roundtable. Response to György Fejti's August 2nd television statement; causes behind standstill of negotiations, the question of publicness, the Opposition Roundtable's position vis-à-vis the continuation of talks. Report of the committee on the Social Democratic Party; the Social Democrats' rejoining the work of the Opposition Roundtable. Response to the stand of the representatives of Hungarians in the West. Objection of the Alliance of Free Democrats, the Democratic League of Independent Trade Unions and Fidesz to the activity of Csaba Varga as spokesperson; announcement of a no-confidence motion. Discord within the Opposition Roundtable and publicness. Decision on rotation-based appointment of spokesperson.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Bruszt László soros elnök Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Áder János Fiatal Demokraták Szövetsége, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Für Lajos Magyar Demokrata Fórum, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Kelemen Péter Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége
Kónya László Magyar Néppárt, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Munkatársak: Turi Mária, Vargáné Csorba Éva.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Az Ellenzéki Kerekasztal ülésein elhangzottakról hangfelvétel készítése. Válasz Fejti György augusztus 2-i televíziós nyilatkozatára; a tárgyalások elakadásának okai, a nyilvánosság kérdése, az EKA álláspontja a tárgyalások folytathatóságával kapcsolatban. A Szociáldemokrata Párttal foglalkozó bizottság beszámolója; a szociáldemokraták képviselőinek újbóli bekapcsolódása az Ellenzéki Kerekasztal munkájába. Válasz a nyugati magyarság képviselőinek állásfoglalására. Az SZDSZ, az FSZDL és a Fidesz kifogása Varga Csaba sajtószóvivői tevékenysége ellen; bizalmatlanság bejelentése. Az Ellenzéki Kerekasztalon belüli nézetkülönbségek és a nyilvánosság. Döntés sajtószóvivői tisztség rotációs alapon való betöltéséről.
Hungarian language, Date of production: 1989-08-03, Duration: 3 hours 4 min. 10 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009644
VHS PAL #26
305-0-5:26/1
305-0-5-26
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 3 August 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. augusztus 3.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: László Bruszt rotating president Democratic League of Independent Trade Unions, János Áder Alliance of Young Democrats, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Lajos Für Hungarian Democratic Forum, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, Miklós Haraszti Alliance of Free Democrats, Péter Kelemen Democratic League of Independent Trade Unions, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, János Kis Alliance of Free Democrats, László Kónya Hungarian People's Party, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, László Salamon Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Associates: Mária Turi, Éva Vargáné Csorba.
Issues discussed at the meeting: Objection of Alliance of Free Democrats, Democratic League of Independent Trade Unions and Alliance of Young Democrats to the activity of Csaba Varga as spokesperson; announcement of no-confidence motion. Discord within the Opposition Roundtable and publicness. Decision on rotation-based appointment of spokesperson. Hungarian Socialist Workers' Party's informal contact-making via its delegate to committee I/2 in view of continuation of negotiations. Proposal for TV-programs on negotiations prepared for Imre Pozsgay by the Opposition Roundtable.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Bruszt László soros elnök Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Áder János Fiatal Demokraták Szövetsége, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Für Lajos Magyar Demokrata Fórum, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Kelemen Péter Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége
Kónya László Magyar Néppárt, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Munkatársak: Turi Mária, Vargáné Csorba Éva.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Az SZDSZ, az FSZDL és a Fidesz kifogása Varga Csaba sajtószóvivői tevékenysége ellen; bizalmatlanság bejelentése. Az Ellenzéki Kerekasztalon belüli nézetkülönbségek és a nyilvánosság. Döntés sajtószóvivői tisztség rotációs alapon való betöltéséről. Az MSZMP nem hivatalos kapcsolatkeresése a tárgyalások folytatása érdekében, az I/2-es bizottságba delegált képviselőjén keresztül. Az Ellenzéki Kerekasztal Pozsgay Imrének készített tervezete a tárgyalásokról szóló TV-műsorokról.
Hungarian language, Date of production: 1989-08-03, Duration: 42 min. 47 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009645
305-0-5:26/2
305-0-5-26
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 10 August 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. augusztus 10.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Distribution of permanent access IDs. Participants: István Prepeliczay rotating president Independent Smallholders' Party, József Antall Democratic Forum of Hungary, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Pál Benyó Hungarian Social Democratic Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, Elemér Hankiss Democratic League of Independent Trade Unions, Miklós Haraszti Alliance of Free Democrats, Péter Kelemen Democratic League of Independent Trade Unions, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, László Kónya Hungarian People's Party, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, Anna Petrasovits Social Democratic Party of Hungary, László Salamon Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Istvánné Töttösy Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Associates: Mária Turi, Éva Vargáné Csorba.
Issues discussed at the meeting: Report on the August 9th meeting of the goodwill committee convened by Hungarian Socialist Workers' Party. Recalling members of parliament; statement of Péter Tölgyessy; publicness of mid-level negotiations; expense- and building needs of Opposition Roundtable member organizations. Statement on writings published in the German Democratic Republic. Discussion of electoral law-related issues. Accession of Social Democratic Party to previously agreed upon ratios; questions surrounding candidatures; county, regional, or national list.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Állandó parlamenti belépők kiosztása. Résztvevők: Prepeliczay István soros elnök Független Kisgazdapárt, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Benyó Pál Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Hankiss Elemér Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Kelemen Péter Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kónya László Magyar Néppárt, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Petrasovits Anna Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Töttössy Istvánné Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Munkatársak: Turi Mária, Vargáné Csorba Éva.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Tájékoztató a jószolgálati bizottság augusztus 9-i - az MSZMP által összehívott - üléséről. Parlamenti képviselők visszahívása; Tölgyessy Péter nyilatkozata; a középszintű tárgyalások nyilvánossága; az EKA, szervezeteinek költség- és épületigényei. Nyilatkozat az NDK sajtójában megjelent írásokról. A választójogi kérdések megvitatása. Az SZDP csatlakozása a korábban elfogadott arányokhoz; a jelöltállítás kérdései; megyei, regionális vagy országos lista.
Hungarian language, Date of production: 1989-08-10, Duration: 2 hours 21 min. 26 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009645
VHS PAL #27
305-0-5:27/1
305-0-5-27
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 17 August 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. augusztus 17.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Károly Vigh rotating president Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, József Antall Hungarian Democratic Forum, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, György Hahn Social Democratic Party of Hungary, Miklós Haraszti Alliance of Free Democrats, Péter Kelemen Democratic League of Independent Trade Unions, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions, László Kónya Hungarian People's Party, László Kövér Alliance of Young Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Iván Pető Alliance of Free Democrats, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, László Salamon Hungarian Democratic Forum, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Gáspár Miklós Tamás Alliance of Free Democrats, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Istvánné Töttösy Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Csaba Varga Hungarian People's Party. Associates: Mária Turi, Éva Vargáné Csorba.
Issues discussed at the meeting: Hungarian Socialist Worker's Party's initiative to continue talks within subcommittee I/2. Discussion of Soviet ambassador Boris Stukalin's August 18 visit. Hungarian Democratis Forum's package deal proposal for the August 24 political coordination talks. Alliance of Free Democrats communiqué proposal on Demisz's collection of signatures and on Géza Kilényi's statement. Joint proposal of the Independent Smallholders' Party and of the Hungarian People's Party on press-related questions. Publicness of the Opposition Roundtable; resolution to set up a central briefing committee. Decision on coordination talks in preparation for the August 24 meeting of the Opposition Roundtable. Preparations for the August 18 press conference of the Opposition Roundtable.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Vigh Károly soros elnök Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Hahn György Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Kelemen Péter Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Kónya László Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt Tamás Gáspár Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Töttössy Istvánné Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Varga Csaba Magyar Néppárt. Munkatársak: Turi Mária, Vargáné Csorba Éva.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Az MSZMP kezdeményezése a tárgyalások folytatására az I/2-es albizottságban. Borisz Sztukalin szovjet nagykövet augusztus 18-i látogatásának megbeszélése. Az MDF csomagterv javaslata az augusztus 24-i háromoldalú politikai egyeztető bizottsági tárgyalásokra. Az SZDSZ kommüniké javaslata a Demisz aláírásgyűjtő akciójáról és Kilényi Géza nyilatkozatáról. A Független Kisgazdapárt és a Magyar Néppárt közös javaslata a sajtóval kapcsolatos kérdésekről. Az Ellenzéki Kerekasztal nyilvánosságának problémái; határozat egységes tájékoztatási bizottság felállításáról. Döntés az Ellenzéki Kerekasztal augusztus 24-i ülését előkészítő, az álláspontokat egyeztető megbeszélésről. Felkészülés az Ellenzéki Kerekasztal augusztus 18-i sajtóértekezletére.
Hungarian language, Date of production: 1989-08-17, Duration: 2 hours 18 min. 43 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009646
305-0-5:27/2
305-0-5-27
Opposition Roundtable Negotiations, press conference
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA, sajtótájékoztató
Budai Vigadó. Questions relating to publicness and to the course of trilateral talks. György Szabad, László Sólyom, Miklós Haraszti, József Torgyán, István Prepeliczay, István Hegedűs. Questions of the press: Pál Emőd, Richárd Hirscher, Endre Babus.
Budai Vigadó. A nyilvánosság és a háromoldalú tárgyalások menetével kapcsolatos kérdések. Szabad György, Sólyom László, Haraszti Miklós, Torgyán József, Prepeliczay István, Hegedűs István. Újságírói kérdések: Emőd Pál, Hirschler Richárd, Babus Endre.
Hungarian language, Date of production: 1989-08-18, Duration: 33 min. 46 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009646
VHS PAL #28
305-0-5:28/1
305-0-5-28
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 17 August 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. augusztus 17.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Károly Vigh rotating president Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, József Antall Hungarian Democratic Forum, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, György Hahn Social Democratic Party of Hungary, Miklós Haraszti Alliance of Free Democrats, Péter Kelemen Democratic League of Independent Trade Unions, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions, László Kónya Hungarian People's Party, László Kövér Alliance of Young Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Iván Pető Alliance of Free Democrats, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, László Salamon Hungarian Democratic Forum, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Gáspár Miklós Tamás Alliance of Free Democrats, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Istvánné Töttösy Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Csaba Varga Hungarian People's Party.
Preparations for the August 18 press conference of the Opposition Roundtable.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Vigh Károly soros elnök Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Hahn György Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Kelemen Péter Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Kónya László Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt Tamás Gáspár Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Töttössy Istvánné Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Varga Csaba Magyar Néppárt.
Felkészülés az Ellenzéki Kerekasztal augusztus 18-i sajtóértekezletére.
Hungarian language, Date of production: 1989-08-17, Duration: 54 min. 44 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009647
305-0-5:28/2
305-0-5-28
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 18 August 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. augusztus 18.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: József Antall Hungarian Democratic Forum, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Imre Boross Independent Smallholders' Party, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, Miklós Haraszti Alliance of Free Democrats, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Csaba Varga Hungarian People's Party, Monika Víg Alliance of Young Democrats, Boris Ivanovich Stukalin ambassador of the Soviet Union, five staff of the ambassador, interpreter. József Antall introduces the member organizations of the Opposition Roundtable, and reviews the goals of Opposition Roundtable. Future of negotiations, chances and conditions for successful outcome of talks.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Antall József Magyar Demokrata Fórum, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vig Monika Fiatal Demokraták Szövetsége, Borisz Ivanovics Sztukalin, a Szovjetunió nagykövete, a nagykövet öt munkatársa, tolmács. Antall József bemutatja az Ellenzéki Kerekasztal résztvevő szervezeteit, és néhány szóban ismerteti az EKA céljait. A tárgyalások jövője, a tárgyalások sikeres kimenetelének a lehetőségei és feltételei.
Hungarian language, Date of production: 1989-08-18, Duration: 2 hours 8 min. 24 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009647
VHS PAL #29
305-0-5:29/1
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 24 August 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. augusztus 24.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Imre Boross rotating president Independent Smallholders' Party, József Antall Hungarian Democratic Forum, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, Péter Hack Alliance of Free Democrats, Elemér Hankiss Democratic League of Independent Trade Unions, Miklós Haraszti Alliance of Free Democrats, Balázs Horváth Hungarian Democratic Forum, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions, János Kis Alliance of Free Democrats, László Kövér Alliance of Young Democrats, Katalin Kutrucz Hungarian Democratic Forum, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Iván Pető Alliance of Free Democrats, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, László Salamon Hungarian Democratic Forum, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Gáspár Miklós Tamás Alliance of Free Democrats, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Istvánné Töttösy Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Csaba Varga Hungarian People's Party, László Vitézy Democratic League of Independent Trade Unions, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Associates: Mária Turi, Éva Vargáné Csorba.
Issues discussed at the meeting: Preparation of meeting with parliamentary committee presidents. Preparation for mid-level political coordination committee meeting: publicness of trilateral talks, proposal for other two delegations participating at mid-level committee meeting; briefing on preparatory talks for Opposition Roundtable and trilateral mid-level committee meetings; appointing Opposition Roundtable spokespersons to cover specific areas of each committee; relationship between MDF package plan and talks on specific questions, the issue of contentious positions within the Opposition Roundtable, withdrawal of the package plan; report on the work of committee I/4 and on issues awaiting decision, questions connected to the amendment of the criminal code and criminal procedure, their relation to the amendment of the constitution; report on the agreements reached within committee I/6, as well as on outstanding, contentious issues, dissolution of worker's militia, definition of violence in the context of civil disobedience; report on contentious issues that emerged in committee I/3 in connection with the electoral system; county and national list, compensation list, parliamentary threshold, problems surrounding the collection of recommendations; report on contentious issues that emerged in committee I/2: circle of those barred from the possibility of party membership, prohibition of party organization at the workplace, questions in connection with party financing and party assets.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Boross Imre soros elnök Független Kisgazdapárt, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Hack Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Hahn György Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Hankiss Elemér Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Horváth Balázs Magyar Demokrata Fórum, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Kutrucz Katalin Magyar Demokrata Fórum, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Tamás Gáspár Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Töttössy Istvánné Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vitézy László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Munkatársak: Turi Mária, Vargáné Csorba Éva.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A parlamenti bizottságok elnökeivel tervezett találkozás előkészítése. Felkészülés a középszintű politikai egyeztető bizottság ülésére: a háromoldalú tárgyalások nyilvánosságának kérdése, javaslat a középszintű bizottság ülésére a másik két oldal delegációjának; tájékoztató az Ellenzéki Kerekasztal ülését és a háromoldalú középszintű bizottsági tárgyalást előkészítő megbeszélésekről; az Ellenzéki Kerekasztal szóvivőinek kijelölése az egyes szakbizottságok témaköreiben; az MDF csomagterve és az egyes szakkérdésekről folyó tárgyalások egymáshoz való viszonya, az Ellenzéki Kerekasztalon belül is vitatott álláspontok problémája, a csomagterv visszavonása; beszámoló az I/4-es bizottság munkájáról és a döntésre váró kérdésekről, a büntető törvénykönyv és a büntető eljárásjog módosításával kapcsolatos problémák, összefüggésük az alkotmány módosításával; beszámoló az I/6-os bizottságban elért megállapodásokról, illetve a megoldásra váró, vitatott kérdésekről, a munkásőrség megszüntetése, az erőszak fogalmának meghatározása a polgári engedetlenséggel összefüggésben; beszámoló az I/3-as bizottságban a választási rendszerrel kapcsolatban kialakult vitás kérdésekről: a megyei és országos lista, a kompenzáció módja, a parlamentbe jutási küszöb, az ajánlások gyűjtésének problémái; beszámoló az I/2-es bizottságban felmerült vitás kérdésekről: a párttagság lehetőségéből kizártak köre, a munkahelyi pártszerveződés tilalma, a pártfinanszírozási és a vagyoni kérdések.
Hungarian language, Date of production: 1989-08-24, Duration: 2 hours 20 min.
Digital version available | HU_OSA_00009648
305-0-5:29/2
305-0-5-29
National Roundtable Negotiations in Hungary 24 August 1989
Nemzeti Kerekasztal tárgyalások NKA 1989. augusztus 24.
Paliament. Trilateral mid-level political coordination talks. The delegation of the Hungarian Socialist Workers' Party is led by Imre Pozsgay, that of the Opposition Roundtable by Imre Boross, and that of the third side by Magda Kósáné Kovács. The session is opened by István Kukorelli. Presentation of the order of the day. First item on the agenda: subcommittees' report on the topics of consensus and disagreement within their area. Opposition Roundtable pushes for the presence of the press. György Drucker on the work of the committee in charge of constitutional amendment: amending the constitution, suspension of the preamble, removal of the notion of state socialism, incompatibility of member of parliament status, new coat of arms. Balázs Horváth on the activity of the committee in charge of regulating the functioning of political parties.
Parlament. Háromoldalú középszintű politikai egyeztető tárgyalások. Az MSZMP delegációját Pozsgay Imre, az Ellenzéki Kerekasztalét Boross Imre, a harmadik oldalét Kósáné Kovács Magda vezeti. A tanácskozást Kukorelli István nyitja meg. Napirendi pontok ismertetése. Első napirendi pont, az egyes albizottságok beszámolója arról, hogy az általuk tárgyalt témákban miben mutatkozik egyetértés és melyek a vitás pontok. Az EKA a sajtó jelenlétét szorgalmazza. Drucker György az alkotmánymódosítással foglalkozó bizottság munkájáról: alkotmánymódosítás, a preambulum hatályon kívül helyezése, az államszocializmusra vonatkozó tétel eltávolítása, az országgyűlési képviselői státus összeférhetetlensége, új címer. Horváth Balázs a politikai pártok működésének szabályozásával foglalkozó bizottság tevékenységéről.
Hungarian language, Date of production: 1989-08-24, Duration: 20 min. 53 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009648
VHS PAL #30
305-0-5:30/1
305-0-5-30
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 29 August 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. augusztus 29.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Csaba Varga rotating president Hungarian People's Party, József Antall Hungarian Democratic Forum, Imre Boross Independent Smallholders' Party,
László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, Elemér Hankiss Democratic League of Independent Trade Unions,Miklós Haraszti Alliance of Free Democrats, Balázs Horváth Hungarian Democratic Forum, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, János Kis Alliance of Free Democrats, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Iván Pető Alliance of Free Democrats, László Salamon Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, László Vitézy Democratic League of Independent Trade Unions, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Associates: Mária Turi, Éva Vargáné Csorba.
Issues discussed at the meeting: lessons learnt following participation of Opposition Roundtable delegation in mid-level political negotiations, discussion of technical procedures to be followed, way of appointing head of delegation. Preparations for next day mid-level talks: outstanding questions of subcommittee I/2: organization of parties at the workplace, dissolution of workplace party organizations, deadline for exit; outstanding questions of subcommittee I/1: presence of notion of socialism in the text of the constitution; defining the notion of emergency situations; legislation on declaring emergency situation; issues concerning the creation of the institution of the president of the republic, procedure and time of the presidential election; seeking compromise solutions to sustain the unity of Opposition Roundtable.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Varga Csaba soros elnök Magyar Néppárt, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Hankiss Elemér Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Horváth Balázs Magyar Demokrata Fórum, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Vitézy László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Munkatársak: Turi Mária, Vargáné Csorba Éva.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A középszintű politikai tárgyalásokon résztvevő EKA-delegáció szereplésének tanulságai, a követendő technikai megoldások megbeszélése; a delegáció-vezető kijelölésének elve. Felkészülés a másnapi középszintű tárgyalásra: az I/2-es albizottság nyitott kérdései: a pártok munkahelyi alapon történő szerveződése, a munkahelyi pártszervezetek megszűnésének kérdése, a kivonulás határideje; az I/1-es albizottság nyitott kérdései: a szocializmus fogalmának szerepeltetése az alkotmány szövegében; a szükséghelyzet-fogalom meghatározása, a szükséghelyzetek elrendelésének szabályozása; a köztársasági elnöki intézmény létrehozásával, az elnökválasztás módjával és idejével kapcsolatos problémák; kompromisszumos megoldások keresése az Ellenzéki Kerekasztal egységének fenntartása érdekében.
Hungarian language, Date of production: 1989-08-29, Duration: 3 hours 4 min. 46 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009649
VHS PAL #31
305-0-5:31/1
305-0-5-31
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 24 August 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. augusztus 24.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Csaba Varga rotating president Hungarian People's Party, József Antall Hungarian Democratic Forum, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, Elemér Hankiss Democratic League of Independent Trade Unions, Miklós Haraszti Alliance of Free Democrats, Balázs Horváth Hungarian Democratic Forum, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, János Kis Alliance of Free Democrats, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Iván Pető Alliance of Free Democrats, László Salamon Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Monika Víg Alliance of Young Democrats, László Vitézy Democratic League of Independent Trade Unions, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Associates: Mária Turi, Éva Vargáné Csorba.
Issues discussed at the meeting: lessons learnt following participation of Opposition Roundtable delegation in mid-level political negotiations, discussion of technical procedures to be followed: way of appointing head of delegation. Preparations for next day mid-level talks: outstanding questions of subcommittee I/2: organization of parties at the workplace, dissolution of workplace party organizations, deadline for exit; outstanding questions of subcommittee I/1: presence of notion of socialism in the text of the constitution; defining the notion of emergency situations; legislation on declaring emergency situation; issues concerning the creation of the institution of the president of the republic, procedure and time of the presidential election; seeking compromise solutions to sustain the unity of Opposition Roundtable.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Varga Csaba soros elnök Magyar Néppárt, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Hankiss Elemér Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Horváth Balázs Magyar Demokrata Fórum, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Vitézy László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Munkatársak: Turi Mária, Vargáné Csorba Éva.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A középszintű politikai tárgyalásokon résztvevő EKA-delegáció szereplésének tanulságai, a követendő technikai megoldások megbeszélése; a delegáció-vezető kijelölésének elve. Felkészülés a másnapi középszintű tárgyalásra: az I/2-es albizottság nyitott kérdései: a pártok munkahelyi alapon történő szerveződése, a munkahelyi pártszervezetek megszűnésének kérdése, a kivonulás határideje; az I/1-es albizottság nyitott kérdései: a szocializmus fogalmának szerepeltetése az alkotmány szövegében; a szükséghelyzet-fogalom meghatározása, a szükséghelyzetek elrendelésének szabályozása; a köztársasági elnöki intézmény létrehozásával, az elnökválasztás módjával és idejével kapcsolatos problémák; kompromisszumos megoldások keresése az Ellenzéki Kerekasztal egységének fenntartása érdekében.
Hungarian language, Date of production: 1989-08-24, Duration: 2 hours 42 min. 12 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009650
SVHS PAL #32
305-0-5:32/1
305-0-5-32
National Roundtable Negotiations in Hungary 30 August 1989
Nemzeti Kerekasztal tárgyalások NKA 1989. augusztus 30.
Parliament. Session of the mid-level political coordination committee of the National Roundtable negotiations. Before-the-agenda announcement of Magda Kósáné Kovács: the National Council of Trade Unions leadership is to suspend its delegation's further participation in trilateral political coordination talks. Heads of delegation: Imre Pozsgay Hungarian Socialist Workers' Party, Csaba Varga Opposition Roundtable, Lajos István Third Side. Viktor Orbán thanks Imre Pozsgay for his intervention in the case of the arrested young opposition members in Prague. Topics: questions concerning the constitutional amendment, the presidency, setting up the constitutional court, member of parliament conflict of interest, coat of arms. Party organizations at the workplace, workers' militia, armed forces, public property.
Parlament. A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások középszintű politikai egyeztető bizottságának ülése. Napirend előtt Kósáné Kovács Magda bejelentése: a SZOT elnöksége felfüggeszti tárgyalóküldöttsége további részvételét a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalásokon. A delegációk vezetői: Pozsgay Imre MSZMP, Varga Csaba Ellenzéki Kerekasztal, István Lajos Harmadik oldal. Orbán Viktor köszönetet mond Pozsgay Imrének a Prágában letartóztatott ellenzéki fiatalok ügyében tett közbenjárásért. Témák: az alkotmánymódosítással összefüggő kérdések, köztársasági elnöki intézmény, alkotmánybíróság felállítása, képviselői összeférhetetlenség, címer. Munkahelyi pártszervezetek működése, munkásőrség, fegyveres erők, köztulajdon.
Hungarian language, Date of production: 1989-08-30, Duration: 50 min.
Digital version available | HU_OSA_00009651
305-0-5:32/2
305-0-5-32
Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society Video
A Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság
Károly Vigh on the Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Introductory video.
Vigh Károly a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaságról. Bemutatkozó videó.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 17 min. 52 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009651
305-0-5:32/3
305-0-5-32
Reception on the Occasion of Opening the Budapest Office of Radio Free Europe
A Szabad Európa Rádió budapesti irodájának megnyitása alkalmából rendezett fogadás
Ballroom of the Budapest Hilton Hotel. Reception on the occasion of the opening of Radio Free Europe's Budapest office. Speech by Eugene Pell, president of Radio Free Europe/Radio Liberty, translation by László Kasza. Invited guests.
Hilton Budapest Hotel bálterme. A Szabad Európa Rádió budapesti irodájának megnyitása alkalmából rendezett fogadás. Beszédet mond Eugene Pell, a Radio Free Europe/Radio Liberty elnöke, fordítja Kasza László. Meghívott vendégek.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-27, Duration: 31 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009651
VHS PAL #33
305-0-5:33/1
305-0-5-33
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 4 September 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. szeptember 4.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Viktor Orbán rotating president Alliance of Young Democrats, József Antall Hungarian Democratic Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, László Bruszt Democratic League of Independent Trade Unions, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Free Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, Miklós Haraszti Alliance of Free Democrats, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, János Kis Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Iván Pető Alliance of Free Democrats, Anna Petrasovits Social Democratic Party of Hungary, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, László Salamon Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, János Teleki Christian Democratic People's Party, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, László Vitézy Democratic League of Independent Trade Unions. Associates: Mária Turi, Éva Vargáné Csorba.
Issues discussed at the meeting: Planned meeting between deputy prime minister Péter Medgyessy and experts of the Opposition Roundtable. Withdrawal of Hungarian Socialist Workers' Party from workplaces. Speeches of party leaders at the September 2-3, 1989 conference of Hungarian Socialist Workers' Party reform circles. Briefing on problems surfaced within committee I/5 on publicness: enforcing of basic principles of impartial information of the general public; issue of TV programs on parties; publicness of trilateral talks; question of county newspapers; expression of no-confidence vis-à-vis the leadership of Hungarian Television. Problems emerging in committee I/2 on political parties: questions surrounding party assets and the financing of parties. Results achieved in committee I/4, parliamentary approval and effective date of amendments to criminal law and criminal procedure. Withdrawal of National Council of Trade Unions from trilateral talks. Preparations for goodwill committee session initiated by Third Side. Stand with regard to appeal of 9th District organization of Münnich Ferenc Society. Approval of statement on meeting between Opposition Roundtable and presidents of parliamentary committees. Preparation of agenda proposal for session of mid-level political coordination committee.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők, Orbán Viktor soros elnök Fiatal Demokraták Szövetsége, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Bruszt László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Petrasovits Anna Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Szoboszlai Zsolt Magyar Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Teleki János Kereszténydemokrata Néppárt, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Vitézy László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája. Munkatársak: Turi Mária, Vargáné Csorba Éva.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes és az Ellenzéki Kerekasztal szakértői között tervezett találkozó. Az MSZMP munkahelyekről való kivonulásának kérdése. Az MSZMP reformköreinek 1989. szeptember 2-3-i tanácskozásán elhangzott pártvezetői beszédek. Tájékoztató a nyilvánossággal foglalkozó I/5-ös bizottságban felmerült problémákról: a pártatlan tájékoztatás alapelveinek érvényesítése; a pártokat bemutató TV-műsorok ügye, a háromoldalú tárgyalások nyilvánossága; a megyei lapok kérdése; bizalmatlanság kifejezése a Magyar Televízió vezetőivel szemben. A párttörvénnyel foglalkozó I/2-es bizottságban felmerült problémák: a pártvagyon és a pártok finanszírozásának kérdésköre. Az I/4-es bizottságban elért eredmények, a büntetőjogi és büntetőeljárási törvénymódosítások parlamenti elfogadásának és hatályba lépésének időpontja. A SZOT kivonulása a háromoldalú tárgyalásokról. Felkészülés a Harmadik Tárgyalófél által kezdeményezett jószolgálati bizottsági ülésre. Állásfoglalás a Münnich Ferenc Társaság XI. kerületi szervezetének felhívásáról. Nyilatkozat elfogadása az Ellenzéki Kerekasztal és a parlamenti bizottságok elnökei között lezajlott találkozóról. Napirendi javaslat összeállítása a középszintű politikai egyeztető bizottsági ülésre.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-04, Duration: 2 hours 1 min. 45 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009652
305-0-5:33/2
305-0-5-33
National Roundtable in Hungary 4 September 1989
Nemzeti Kerekasztal NKA 1989. szeptember 4.
Parliament, Vadászterem [Hunter's Room]. Mid-level trilateral political coordination talks. Heads of delegations: Imre Pozsgay Hungarian Socialist Workers' Party, Viktor Orbán Opposition Roundtable, Béla Rabi Third Side. Csaba Kemény presiding. Debate on topics not on the agenda. Proposal of Csaba Kemény, analysis by goodwill committee: why has National Council of Trade Unions left negotiations, why has pace of talks on economic questions slowed below level expected. Announcement of meeting agenda. Topics: publicness of roundtable negotiations, workers' militia. Münnich Ferenc Society, cases of conflicts of interest, coat of arms, introduction of the institution of president of the republic, whether or not the word socialism should appear in the constitution, preamble.
Országház Vadászterem. Középszintű háromoldalú politikai érdekegyeztető tárgyalás. A delegációk vezetői: Pozsgay Imre MSZMP, Orbán Viktor Ellenzéki Kerekasztal, Rabi Béla Harmadik oldal. Kemény Csaba levezető elnök. Napirenden kívüli vita. Kemény Csaba javaslata, a jószolgálati bizottság vizsgálja meg: miért vonult ki a tárgyalásokról a SZOT, miért maradt el a kívánatostól a gazdasági kérdésekről folyó tárgyalások üteme. Napirendi pontok ismertetése. Témák: a kerekasztal tárgyalásainak nyilvánossága, munkásőrség, Münnich Ferenc Társaság, a képviselői összeférhetetlenség esetei, címer, köztársasági elnöki intézmény bevezetése, szerepeljen-e az alkotmányban a szocializmus szó, preambulum.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-04, Duration: 55 min. 24 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009652
VHS PAL #34
305-0-5:34/1
305-0-5-34
National Roundtable in Hungary 4 September 1989
Nemzeti Kerekasztal NKA 1989. szeptember 4.
Parliament, Vadászterem [Hunter's Room]. Mid-level trilateral political coordination talks. Heads of delegations: Imre Pozsgay Hungarian Socialist Workers' Party, Viktor Orbán Opposition Roundtable, Béla Rabi Third Side. Csaba Kemény presiding.
Questions in connection with the amendment of the constitution, whether or not the word socialism should appear in the constitution. Arguments of Péter Tölgyessy and Imre Pozsgay on preamble of constitution and on ideological stipulations within it, debate, agreement. Hungary is an independent, democratic state under the rule of law, in which the values of civil democracy and democratic socialism are equally prevalent. Law on parties, Hungarian Socialist Workers' Party proposal, working of parties at the workplace, party membership of members of the armed forces, organs of state power, the question of party organizations at the workplace, debate. Financing of parties.
Országház Vadászterem. Középszintű háromoldalú politikai érdekegyeztető tárgyalás. A delegációk vezetői: Pozsgay Imre MSZMP, Orbán Viktor Ellenzéki Kerekasztal, Rabi Béla Harmadik oldal. Kemény Csaba levezető elnök.
Az alkotmány módosításával kapcsolatos kérdések, szerepeljen-e az
alkotmányban a szocializmus szó, Tölgyessy Péter illetve Pozsgay Imre érvelése az alkotmány bevezetője és az abban szereplő ideológiai kitételekről, vita, megállapodás. A Magyar Köztársaság független,
demokratikus jogállam, amelyben a polgári demokrácia és a
demokratikus szocializmus értékei egyaránt érvényesülnek. Párttörvény, az MSZMP előterjesztése, a pártok munkahelyi működése, a fegyveres erők tagjainak párttagsága, közhatalmi szervek, munkahelyi pártszervezetek kérdése, vita. Pártfinanszirozás.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-04, Duration: 1 hour 20 min. 18 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009653
305-0-5:34/2
305-0-5-34
National Roundtable in Hungary 6 September 1989
Nemzeti Kerekasztal NKA 1989. szeptember 6.
Parliament. Mid-level trilateral political coordination talks. Judit Asbóthné Thorma presiding.
Role of the Third Side in negotiations, return of National Council of Trade Unions to the negotiation table. Hungarian Socialist Workers' Party and Opposition Roundtable accept National Council of Trade Unions delegation and Third side as equal parties to talks. Announcement of meeting agenda. Debate on electoral law proposal. Nomination of candidates by social organizations, party organizations at the workplace. The question of party financing, legal regulation of party administration, real estate assets, ownership of county newspapers, financing of social organizations.
Parlament. Középszintű háromoldalú politikai érdekegyeztető tárgyalás. Levezető elnök Asbóthné Thorma Judit.
A Harmadik oldal szerepe a tárgyalásokon, a SZOT visszatérése a tárgyalásokhoz. Az MSZMP illetve az Ellenzéki Kerekasztal egyenrangú félként fogadja el a SZOT delegációt és a Harmadik oldalt.. Napirendi pontok ismertetése. Választójogi törvénytervezet vitája. Társadalmi szervezetek jelöltállítása, munkahelyi pártszerveződések. A pártok finanszírozásának kérdése, a pártok gazdálkodásának jogi szabályozása, ingatlanvagyon, megyei lapok tulajdonlása, társadalmi szervezetek finanszírozása.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-06, Duration: 1 hour 44 min. 4 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009653
SVHS PAL #35
305-0-5:35/1
305-0-5-35
National Roundtable in Hungary 6 September 1989
Nemzeti Kerekasztal NKA 1989. szeptember 6.
Parliament. Mid-level trilateral political coordination talks. Judit Asbóthné Thorma presiding.
Role of the Third Side in negotiations, return of National Council of Trade Unions to the negotiation table. Hungarian Socialist Workers' Party and Opposition Roundtable accept National Council of Trade Unions delegation and Third Side as equal parties to talks. Announcement of meeting agenda. Debate on electoral law proposal. Nomination of candidates by social organizations, party organizations at the workplace. The question of party financing, legal regulation of party administration, real estate assets, ownership of county newspapers, financing of social organizations. Compromise proposal of the Opposition Roundtable on the party positions that can be held by the members of the armed forces. Proposal by Elemér Hankiss (Opposition Roundtable), television debate programs on trilateral talks.
Parlament. Középszintű háromoldalú politikai érdekegyeztető tárgyalás. Levezető elnök Asbóthné Thorma Judit.
A Harmadik oldal szerepe a tárgyalásokon, a SZOT visszatérése a tárgyalásokhoz. Az MSZMP illetve az Ellenzéki Kerekasztal egyenrangú félként fogadja el a SZOT delegációt és a Harmadik oldalt. Napirendi pontok ismertetése. Választójogi törvénytervezet vitája. Társadalmi szervezetek jelöltállítása, munkahelyi pártszerveződések. A pártok finanszírozásának kérdése, a pártok gazdálkodásának jogi szabályozása, ingatlanvagyon, megyei lapok tulajdonlása, társadalmi szervezetek finanszírozása. Az Ellenzéki Kerekasztal kompromisszumos javaslata, milyen párttisztséget tölthetnek be a fegyveres erők tagjai. Hankiss Elemér (EKA) javaslata, a televízió vitaműsorai a háromoldalú tárgyalásokról.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-06, Duration: 1 hour 29 min. 3 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009654
VHS PAL #36
305-0-5:36/1
305-0-5-36
National Roundtable in Hungary 6 September 1989
Nemzeti Kerekasztal NKA 1989. szeptember 6.
Parliament. Mid-level trilateral political coordination talks. Judit Asbóthné Thorma presiding.
Questions surrounding the financing of parties, legal regulation of party administration, Hungarian Socialist Workers' Party's assets, its accountability, real estate, separation of state and party property. Compromise proposal of the Opposition Roundtable on the party positions that can be held by the members of the armed forces. Viktor Orban's suggestion on the effective date of the amended law on criminal procedure. Proposal of Elemér Hankiss, television debate programs on trilateral talks.
Parlament. Középszintű háromoldalú politikai érdekegyeztető tárgyalás. Levezető elnök Asbóthné Thorma Judit.
A pártok finanszírozásának kérdései, a pártok gazdálkodásának jogi szabályozása, az MSZMP vagyona, elszámoltathatósága, ingatlanvagyon, állami és a pártvagyon szétválasztása. Az Ellenzéki Kerekasztal kompromisszumos javaslata, milyen párttisztséget tölthetnek be a fegyveres erők tagjai. Orbán Viktor felvetése, a módosítandó büntető eljárási törvény hatályba lépésének időpontjáról. Hankis Elemér javaslata, a televízió vitaműsorai a háromoldalú tárgyalásokról.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-06, Duration: 1 hour 12 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009655
VHS PAL #37
305-0-5:37/1
305-0-5-37
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 8 September 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. szeptember 8.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: István Gaskó rotating president Social Democratic Party of Hungary, József Antall Hungarian Democratic Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Elemér Hankiss Democratic League of Independent Trade Unions, Miklós Haraszti Alliance of Free Democrats, István Hegedűs Alliance of Young Democrats, Gábor Horn Democratic League of Independent Trade Unions, Géza Lukács Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Zsolt Szoboszlai Hungarian People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed at the meeting: Problems surrounding publicness: situation of television program of Opposition Roundtable; setting up a committee on the impartial distribution of information; lack of confidence vis-à-vis the leadership of Hungarian television; question of county newspapers and local television stations; publicness of proceedings in economic committees.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Gaskó István soros elnök Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Hankiss Elemér Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Hegedűs István Fiatal Demokraták Szövetsége, Horn Gábor Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Lukács Géza Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Szoboszlai Zsolt Magyar Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Vitézy László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A nyilvánosság problémái: az Ellenzéki Kerekasztal televíziós műsorának helyzete; a pártatlan tájékoztatás bizottságának felállítása; a televízió vezetésével szembeni bizalmatlanság; a megyei lapok és a helyi televíziók kérdése; a gazdasági bizottságokban folyó munka nyilvánossága.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-08, Duration: 29 min. 5 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009656
305-0-5:37/2
National Roundtable in Hungary 8 September 1989
Nemzeti Kerekasztal NKA 1989. szeptember 8.
Parliament, mid-level trilateral political coordination talks. Heads of delegations: Imre Pozsgay Hungarian Socialist Workers' Party, István Gaskó Opposition Roundtable, István Darvasi Third Side. Zoltán Gál presiding. Briefing on regional security initiative of the Central Committee of Hungarian Socialist Workers' Party, Imre Pozsgay. Meeting agenda. Presentation of József Csikós Hungarian Socialist Workers' Party on the work of the committee on publicness.
Topics: making mid-level political talks open to the public, impartiality of national broadcasting institutions, basic principles of impartial broadcasting, Hungarian Television and the guaranteeing of equal opportunity, monopoly of Hungarian Socialist Workers' Party's county newspapers, law on broadcasting.
Parlament, középszintű háromoldalú politikai érdekegyeztető tárgyalás. A delegációk vezetői: Pozsgay Imre MSZMP, Gaskó István EKA, Darvasi István Harmadik oldal. Levezető elnök: Gál Zoltán. Az MSZMP KB magyar regionális biztonságpolitikai kezdeményezésének ismertetése, Pozsgay Imre. Napirendi pontok. Csikós József MSZMP beszámolója a nyilvánossággal foglalkozó bizottság munkájáról.
Témák: a középszintű politikai tárgyalások nyilvánossá tétele, nemzeti tájékoztatási intézmények pártatlansága, a pártatlan tájékoztatás alapelvei, a Magyar Televízió és az esélyegyenlőség biztosítása, az MSZMP megyei lapjainak monopóliuma, tájékoztatási törvény.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-08, Duration: 1 hour 39 min. 12 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009656
VHS PAL #38
305-0-5:38/1
305-0-5-38
National Roundtable in Hungary 8 September 1989
Nemzeti Kerekasztal NKA 1989. szeptember 8.
Parliament, mid-level trilateral political coordination talks. Heads of delegations: Imre Pozsgay Hungarian Socialist Workers' Party, István Gaskó Opposition Roundtable, István Darvasi Third Side. Zoltán Gál presiding. Briefing on Hungarian Socialist Workers' Party Central Committee regional security initiative, Imre Pozsgay.
Meeting agenda. Presentation by József Csikó Hungarian Socialist Workers' Party on the work of the committee on publicness. Topics: publicness of mid-level political talks, impartiality of national broadcasting institutions, basic principles of impartial broadcasting. Reparations, rehabilitation, reinstatement of sacked press workers, returning the copies of press products and printing-machines of the opposition. Committee on Impartial Broadcasting.
Parlament, középszintű háromoldalú politikai érdekegyeztető tárgyalás. A delegációk vezetői: Pozsgay Imre MSZMP, Gaskó István EKA, Darvasi István Harmadik oldal. Levezető elnök: Gál Zoltán. Az MSZMP KB magyar regionális biztonságpolitikai kezdeményezésének ismertetése, Pozsgay Imre.
Napirendi pontok. Csikós József MSZMP beszámolója a nyilvánossággal foglalkozó bizottság munkájáról. Témák: a középszintű politikai tárgyalások nyilvánossá tétele, nemzeti tájékoztatási intézmények pártatlansága, pártatlan tájékoztatás alapelvei. Jóvátétel, rehabilitáció kérdései, a sajtóból eltávolított munkatársak, az ellenzéki sajtótermékek példányainak és a nyomdagépeinek visszaszolgáltatása, Pártatlan Tájékoztatás Bizottsága.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-08, Duration: 36 min. 29 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009657
VHS PAL #39
305-0-5:39/1
305-0-5-39
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 11 September 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. szeptember 11.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: László Vitézy rotating president Democratic League of Independent Trade Unions, József Antall Hungarian Democratic Forum, János Áder Alliance of Young Democrats, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, Elemér Hankiss Democratic League of Independent Trade Unions, Miklós Haraszti Alliance of Free Democrats, Gábor Horn Democratic League of Independent Trade Unions, János Kis Alliance of Free Democrats, László Kövér Alliance of Young Democrats, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Iván Pető Alliance of Free Democrats, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Zsolt Szoboszlai Hungarian People's Party, János Teleki Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society.
Issues discussed at the meeting: Position vis-à-vis the workers' militia. Questions regarding the amendment of the constitution, report on the meeting of working committee I/1. Creation of the institution of the president of the republic, method and time of the election of the president of the republic; position of the delegation of the Opposition Roundtable, its conduct at upcoming trilateral talks.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Vitézy László soros elnök Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Áder János Fiatal Demokraták Szövetsége, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Hankiss Elemér Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Horn Gábor Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Keresztes Sándor Független Kisgazdapárt, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Kövér László Fiatal Demokraták, Szövetsége, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Szoboszlai Zsolt Magyar Néppárt, Teleki János Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A munkásőrséggel kapcsolatban kialakított álláspont. Az alkotmánymódosítás kérdései, beszámoló az I/1-es munkabizottság üléséről. A köztársasági elnöki intézmény létrehozása, a köztársasági elnök megválasztásának módja és ideje; az Ellenzéki Kerekasztal delegációjának álláspontja, illetve magatartása a soron levő háromoldalú tárgyaláson.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-11, Duration: 1 hour 47 min. 38 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009658
305-0-5:39/2
305-0-5-39
National Roundtable in Hungary 11 September 1989
Nemzeti Kerekasztal NKA 1989. szeptember 11.
Parliament, mid-level political coordination talks. Heads of delegations: Imre Pozsgay Hungarian Socialist Workers' Party, Gábor Horn Opposition Roundtable, Imre Nagy Third Side. Zoltán Gál presiding.
Presentation of István Somogyváry Hungarian Socialist Workers' Party on outstanding questions in connection with the modification of the constitution, on agreements within the committee of experts. Topics: limits to the exercise of freedom rights, anchoring the distinct role of public property in the constitution, setting up the Homeland Defense Council during state of emergency, setting up the Constitutional Court, institution of the president of the republic, authority of the president of the republic, mode and time of election of the president of the republic.
Parlament, középszintű politikai egyeztető tárgyalás. A delegációk vezetői: Pozsgay Imre MSZMP, Horn Gábor Ellenzéki Kerekasztal, Nagy Imre Harmadik oldal. Levezető elnök: Gál Zoltán.
Somogyvári István (MSZMP) beszámolója az alkotmánymódosítás még függőben lévő kérdéseiről, a szakértői bizottság megállapodásairól. Témák: a szabadságjogok gyakorlásának korlátai, a köztulajdon kitüntetett szerepének rögzítése az alkotmányban, a Honvédelmi Tanács felállítása rendkívüli állapot idején, az Alkotmánybíróság felállítása, a köztársasági elnöki intézmény, a köztársasági elnök jogkörei, megválasztásának módja és ideje.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-11, Duration: 1 hour 11 min. 52 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009658
VHS PAL #40
305-0-5:40/1
305-0-5-40
National Roundtable in Hungary 11 September 1989
Nemzeti Kerekasztal NKA 1989. szeptember 11.
Parliament, mid-level political coordination talks. Heads of delegations: Imre Pozsgay Hungarian Socialist Workers' Party, Gábor Horn Opposition Roundtable, Imre Nagy Third Side. Zoltán Gál presiding.
Topics: institution of president of the republic, authority of president of the republic, method and time of election of president of the republic. Institution of State Audit Office, constitutional regulation of armed forces and police, affiliation of institution in charge of defense of state security, party membership of members of the police and armed forces, change of name of Hungarian People's Army to Hungarian Homeland Defense Force. Outstanding question in connection with the electoral law: the right of social organizations to nominate candidates. Disbanding workers' militia, its cessation without legal successor.
Parlament, középszintű politikai egyeztető tárgyalás. A delegációk vezetői: Pozsgay Imre MSZMP, Horn Gábor Ellenzéki Kerekasztal, Nagy Imre Harmadik oldal. Levezető elnök: Gál Zoltán.
Témák: a köztársasági elnöki intézmény, a köztársasági elnök jogkörei, megválasztásának módja és ideje. Az Állami Számvevőszék intézménye, a fegyveres erők és a rendőrség alkotmányos szabályozása, az állambiztonság védelmére hivatott szervezet hovatartozása, a rendőrség és a fegyveres erők állományának párttagsága, a Magyar Néphadsereg nevének megváltoztatása Magyar Honvédségre. A választási törvény még függőben lévő kérdése: a társadalmi szervezetek jelöltállítási joga. A munkásőrség feloszlatása, jogutód nélküli megszüntetése.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-11, Duration: 41 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009659
VHS PAL #41
305-0-5:41/1
305-0-5-41
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 15 September 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. szeptember 15.
Venue: Hungarian Democratic Forum headquarters, Ó utca, Budapest, 6th District. Participants: György Szabad rotating president Hungarian Democratic Forum, László Sólyom rotating president Hungarian Democratic Forum, József Antall Hungarian Democratic Forum, István Balás Hungarian Democratic Forum, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, István Böröcz Independent Smallholders' Party, Tamás Deutsch Alliance of Young Democrats, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszke Endre Friendship Society, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, József Géher Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Elemér Hankiss Democratic League of Independent Trade Unions, Miklós Haraszti Allaince of Free Democrats, Gábor Horn Democratic League of Independent Trade Unions, Balázs Horváth Hungarian Democratic Forum, János Kis Alliance of Free Democrats, László Kónya Hungarian People's Party, László Kövér Alliance of Young Democrats, Géza Lukács Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, Zsolt Németh Alliance of Young Democrats, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Gábor Szigethy Hungarian Democratic Forum, Iván Pető Alliance of Free Democrats, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, László Salamon Hungarian Democratic Forum, János Teleki Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, László Vitézy Democratic League of Independent Trade Unions.
Issues discussed at the meeting: Briefing on the Opposition Roundtable's regular appearance on TV, proposed editors and reporters of the new TV program series, proposed topics for the program. State secretary Imre Pozsgay's letter to members of the committee in charge of preparing plenary session of the Opposition Roundtable; position of Hungarian Socialist Workers' Party delegation on consensus reached by the three negotiating parties. Lack of consensus regarding the cessation of worker's militia without legal successor. Reception of so-called measure to strengthen trust; the use of force and civil disobedience - based on briefing by representative of working committee I/6. Report of working committee I/5 on the creation of committee on impartiality and on personnel proposals. Situation of county newspapers, questions regarding press law. Electoral law, the financing of political parties, method and amount of state support. Law on political parties. Transfer of Hungarian Socialist Workers' Party assets into post-transition accounts, accounting for party assets. Interdiction of political party presence at the workplace, Hungarian Socialist Workers' Party's withdrawal form workplaces, option to submit alternative bill to parliament. Party membership of members of the armed forces. Special statement to be issued in the event of no agreement. Method and time of election of president of the republic. Disagreement within the opposition Roundtable and the prospects for agreement.
Helyszín: a Magyar Demokrata Fórum Budapest, VI. kerület, Ó utcai központja. Résztvevők: Szabad György soros elnök Magyar Demokrata Fórum, Sólyom László soros elnök Magyar Demokrata Fórum, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Balás István Magyar Demokrata Fórum, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Böröcz István Független Kisgazdapárt, Deutsch Tamás Fiatal Demokraták Szövetsége, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Gehér József Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Hankiss Elemér Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Horn Gábor Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Horváth Balázs Magyar Demokrata Fórum, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Kónya László Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Lukács Géza Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Németh Zsolt Fiatal Demokraták Szövetsége, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Szigethy Gábor Magyar Demokrata Fórum, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Teleki János Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Vitézy László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Tájékoztató az Ellenzéki Kerekasztal rendszeres televíziós szerepléséről, javaslat az induló műsorsorozat szerkesztőinek és riportereinek személyére, valamint a műsor témáira. Pozsgay Imre államminiszter levele a Nemzeti Kerekasztal plenáris ülésének előkészítésére létrehozott bizottság tagjaihoz; az MSZMP delegációjának álláspontja a három tárgyalófél közötti konszenzus értelmezéséhez. Az MSZMP és az EKA közti konszenzushiány a munkásőrség jogutód nélküli megszüntetése ügyében. Az úgynevezett bizalomerősítő intézkedés fogadtatása; az erőszak és az állampolgári engedetlenség ügye - az I/6. számú munkabizottság képviselőjének tájékoztatója alapján. Az I/5. számú bizottság beszámolója a pártatlansági bizottság felállításának helyzetéről, a személyi javaslatokról. A megyei napilapok helyzete, a sajtótörvény kérdései. A választójogi törvény helyzete, a választási kampány finanszírozásának kérdései, az állami támogatás módja és összege. A párttörvény kérdései. Az MSZMP vagyonátmentése elleni fellépés, elszámolás a pártvagyonnal. A pártok munkahelyi jelenlétének tilalma, az MSZMP kivonulása a munkahelyekről, alternatív javaslat parlament elé terjesztésének lehetősége. A fegyveres erők és testületek tagjainak párttagsága. Különnyilatkozat kiadása a megegyezés elmaradása esetén. A köztársasági elnök megválasztásának módja és ideje. Az Ellenzéki Kerekasztalon belül kialakult egyet nem értés és a megállapodás aláírásának lehetősége.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-15, Duration: 2 hours 50 min. 13 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009660
VHS PAL #42
305-0-5:42/1
305-0-5-42
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 18 September 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. szeptember 18.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Péter Tölgyessy rotating president Alliance of Free Democrats, József Antall Hungarian Democratic Forum, János Áder Alliance of Young Democrats, István Balás Hungarian Democratic Forum, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, Mihály Csákó Democratic League of Indepenent Trade Unions, Mária Csanádi Democratic League of Independent Trade Unions, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszke Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, Elemér Hankiss Democratic League of Independent Trade Unions, Balázs Horváth Hungarian Democratic Forum, János Kis Alliance of Free Democrats, László Kónya Hungarian People's Party, László Kövér Alliance of Young Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Iván Pető Alliance of Free Democrats, Zoltán Pokorni Democratic League of Independent Trade Unions, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, Zsuzsa Szelényi Alliance of Young Democrats, Gábor Szigethy Hungarian Democratic Forum, János Teleki Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, László Vitézy Democratic League of Independent Trade Unions, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Associate: Éva Vargáné Csorba.
Issues discussed at the meeting: Outcome of coordination talks on the amendment of the constitution: questions on the Constitutional Court calling for further negotiation; anchoring institution of the ombudsman in the constitution; questions relating to the election of the president of the republic, questions surrounding the creation of the State Audit Office. Signing of agreement on results of political coordination talks, refusal to sign the agreement, different positions within Opposition Roundtable. Outstanding issues in the proposed law on political parties and their settlement, formulation of distinct statements. Remaining disaccord concering party assets and financing. Agreements on electoral law and outstanding contentious issues. Opposition Roundtable member organizations' decision on signing agreement to end political coordination talks.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Tölgyessy Péter soros elnök Szabad Demokraták Szövetsége, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Áder János Fiatal Demokraták Szövetsége, Balás István Magyar Demokrata Fórum, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Csákó Mihály Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Csanádi Mária Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Hankiss Elemér Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Horváth Balázs Magyar Demokrata Fórum, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Kónya László Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Pokorni Zoltán Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szelényi Zsuzsa Fiatal Demokraták Szövetsége, Szigethy Gábor Magyar Demokrata Fórum, Teleki János Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Vitézy László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Munkatárs: Vargáné Csorba Éva.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Az alkotmány módosítása ügyében lebonyolított egyeztető megbeszélés eredményei: az Alkotmánybírósággal kapcsolatos további tárgyalást igénylő kérdések; az ombudsman intézményének bekerülése az alkotmányba; a köztársasági elnök megválasztásának kérdései, az Állami Számvevőszék intézményének felállításával kapcsolatos kérdések. A politikai egyeztető tárgyalások eredményeit rögzítő megállapodás aláírása, illetve az aláírás elutasítása, az EKÁ-n belüli eltérő álláspontok. A párttörvény tervezetének függőben maradt kérdései, ezek lezárásának módja, különnyilatkozatok megfogalmazása. A vagyoni és finanszírozási kérdésekben fennmaradt ellentétek. A választójogi törvény ügyében született megállapodások és a még vitatott kérdések. Az EKA szervezeteinek döntése a politikai egyeztető tárgyalásokat lezáró megállapodás aláírásának kérdésében.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-18, Duration: 42 min. 13 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009661
305-0-5:42/2
305-0-5-42
National Roundtable in Hungary 18 September 1989
Nemzeti Kerekasztal NKA 1989. szeptember 18.
Parliament, mid-level trilateral political coordination talks. Heads of delegations: Imre Pozsgay Hungarian Socialist Workers' Party, Péter Tölgyessy Opposition Roundtable, Nándor Bugár Third Side. Zoltán Gál presiding.
Announcements of Imre Pozsgay before discussion of items on the agenda. Transfer of assets of the Hungarian Socialist Workers' Party, party financing, law on political parties, number of members of workers' militia, its organizational structure. Review of contentious issues: election of members of the constitutional court, ombudsman, election of the president of the republic, Presidential Council, law on political parties, electoral law proposal. Closing of mid-level negotiations, opening of plenary session. Summary by Lajos Horváth. Remarks by Rezső Nyers Hungarian Socialist Workers' Party, György Szabad Opposition Roundtable, Imre Nagy Third Side, political declarations. Péter Tölgyessy reads a statement on behalf of the Alliance of Free Democrats declaring the Alliance's separate stand, they won't sign the agreement.
Parlament, középszintű háromoldalú politikai egyeztető tárgyalás. A delegációk vezetői: Pozsgay Imre MSZMP, Tölgyessy Péter Ellenzéki Kerekasztal, Bugár Nándor Harmadik oldal. Levezető elnök: Gál Zoltán.
Pozsgay Imre napirend előtti bejelentései: MSZMP vagyonátadása, pártok finanszírozása, párttörvény, munkásőrség létszáma, szervezeti keretei. Vitás kérdések áttekintése: alkotmánybíróság tagjainak megválasztása, ombudsman, köztársasági elnök megválasztása, Elnöki Tanács, párttörvény, választójogi törvénytervezet. A középszintű tágyalások lezárása, plenáris ülés kezdete, Horváth Lajos osszefoglalója. Nyers Rezső MSZMP, Szabad György EKA, Nagy Imre Harmadik oldal felszólalása, politikai deklarációk. Tölgyessy Péter a Szabad Demokraták Szövetsége nevében különállásukat deklaráló nyilatkozatot olvas fel, nem írják alá a megállapodást.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-18, Duration: 2 hours 22 min. 40 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009661
VHS PAL #43
305-0-5:43/1
305-0-5-43
National Roundtable in Hungary 18 September 1989
Nemzeti Kerekasztal NKA 1989. szeptember 18.
Parliament, Vadászterem [Hunter's Room], closing of mid-level trilateral political coordination talks, plenary session. Heads of delegations: Imre Pozsgay Hungarian Socialist Workers' Party, Péter Tölgyessy Opposition Roundtable, Nándor Bugár Third Side. Lajos Horváth presiding.
On behalf of the Alliance of Free Democrats, Péter Tölgyessy reads a statement declaring their separate opinion, they won't sign the agreement. The Alliance of Young Democrats join their position. The agreement is signed by Hungarian Socialist Workers' Party; from among the Opposition Roundtable: Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Independent Smallholders's Party, Hungarian Democratic Forum, Christian Democratic People's Party, Hungarian People's Party, as well as Social Democratic Party of Hungary (the latter with a special clause).
Parlament, Vadászterem, középszintű háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások lezárása, plenáris ülés. A delegációk vezetői: Pozsgay Imre MSZMP, Tölgyessy Péter Ellenzéki Kerekasztal, Bugár Nándor Harmadik oldal. Levezető elnök: Horváth Lajos.
Tölgyessy Péter a Szabad Demokraták Szövetsége nevében különállásukat deklaráló nyilatkozatot olvas fel, nem írják alá a megállapodást. A nyilatkozathoz csatlakozik a Fiatal Demokraták Szövetsége. A megállapodást aláírja az MSZMP, az EKA-ból a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, a Magyar Demokrata Fórum, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Néppárt, valamint külön záradékkal a Magyarországi Szociáldemokrata Párt.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-18, Duration: 47 min. 7 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009662
SVHS PAL #44
305-0-5:44/1
305-0-5-44
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 2 November 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. November 2.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Sándor Keresztes rotating president Christian Democratic People's Party, József Antall Hungarian Democratic Forum, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Péter Ákos Bod Hungarian Democratic Forum, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, István Hegedűs Alliance of Young Democrats, József Koblencz Hungarian People's Party, László Kónya Hungarian People's Party, László Kotz Hungarian People's Party, Ferenc Kőszeg Alliance of Free Democrats, László Kövér Aliiance of Young Democrats, László Pallos Christian Democratic People's Party, László Salamon Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, József Szájer Alliance of Young Democrats, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Allaince of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, László Vitézy Democratic League of Independent Trade Unions, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Also in attendance: Anders Björck, president of the parliamentary assembly of the Council of Europe, four members of the parliamentary delegation of the Council of Europe, interpreter. Associate: Éva Vargáné Csorba.
Issues discussed at the meeting: Exchange with the president of the parliamentary assembly of the Council of Europe. Proposal of the Hungarian Helsinki Committee on the invitation of international observers for upcoming Hungarian elections. Nomination of László Sólyom and János Zilinsky for membership in the Constitutional Court. Nomination of Tibor Füzessy. Future functioning of Opposition Roundtable, its possible transformation.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Bod Péter Ákos Magyar Demokrata Fórum, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Hegedűs István Fiatal Demokraták Szövetsége, Koblencz József Magyar Néppárt, Kónya László Magyar Néppárt, Kotz László Magyar Néppárt, Kőszeg Ferenc Szabad Demokraták Szövetsége, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Pallos László Kereszténydemokrata Néppárt, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Szájer József Fiatal Demokraták Szövetsége, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Vitézy László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Megjelent: Anders Björck, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének elnöke, Az Európa Tanács parlamenti delegációjának négy tagja, tolmács. Munkatárs: Vargáné Csorba Éva.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Eszmecsere az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének elnökével. A Magyar Helsinki Bizottság javaslata a közelgő magyar választásokra meghívandó nemzetközi megfigyelőkről. Az Ellenzéki Kerekasztal által az Alkotmánybíróság tagjának javasolt két személy Sólyom László és Zlinszky János jelölése. Füzessy Tibor jelölése. Az Ellenzéki Kerekasztal jövőbeni működése, esetleges átalakítása.
Hungarian language, Date of production: 1989-11-02, Duration: 3 hours 4 min. 54 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009663
VHS PAL #45
305-0-5:45/1
305-0-5-45
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 8 November 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. November 8.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Imre Boross rotating president Independent Smallholders' Party, József Antall Hungarian Democratic Forum, István Balás Hungarian Democratic Forum, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Pál Benyó Social Democratic Party of Hungary, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, Péter Hack Alliance of Free Democrats, István Hegedűs Alliance of Young Democrats, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, József Koblencz Hungarian People's Party, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, László Pallos Christian Democratic People's Party, László Sebestyén Hungarian People's Party, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, László Vitézy Democratic League of Independent Trade Unions, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Associate: Éva Vargáné Csorba.
Issues discussed at the meeting: Debate within the Christian Democratic People's Party on the nomination of constitutional court judges. Statement on the rejection of setting the dates for further parliamentary by-elections. Statement on the nomination of a fifth constitutional court judge jointly supported by Opposition Roundtable and the Hungarian Socialist Workers' Party. Committee supervising freedom of publicness, questions surrounding the creation of a committee on the impartial information of the public. Ideas on the future and possible forms of further existence of Opposition Roundtable.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Boross Imre soros elnök Független Kisgazdapárt, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Balás István Magyar Demokrata Fórum, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Benyó Pál Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Hack Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Hegedűs István Fiatal Demokraták Szövetsége, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Koblencz József Magyar Néppárt, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Pallos László Kereszténydemokrata Néppárt, Sebestyén László Magyar Néppárt, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Vitézy László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Munkatárs: Vargáné Csorba Éva.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A Kereszténydemokrata Néppárton belül kialakult vita az alkotmánybírói jelöléssel kapcsolatban. Állásfoglalás a további időközi országgyűlési választások kitűzésének elvetéséről. Állásfoglalás az EKA és az MSZP által közösen támogatott ötödik alkotmánybíró jelöléséről. A nyilvánosság szabadságát felügyelő bizottság, illetve a pártatlan tájékoztatás bizottsága létrehozásával kapcsolatos kérdések. Az Ellenzéki Kerekasztal jövőjével, lehetséges működési formáival kapcsolatos elképzelések.
Hungarian language, Date of production: 1989-11-08, Date of production: 1989-11-08, Duration: 1 hour 49 min. 35 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009664
VHS PAL #46
305-0-5:46/1
305-0-5-46
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 21 November 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. November 21.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: István Gaskó rotating president Social Democratic Party of Hungary, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Pál Benyó Social Democratic Party of Hungary, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Miklós Haraszti Alliance of Free Democrats, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, László Sebestyén Hungarian People's Party, György Szabad Hungarian Democratic Forum, József Szájer Alliance of Young Democrats, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Emese Ugrin Christian Democratic People's Party, Csaba Varga Hungarian People's Party, László Vitézy Democratic League of Independent Trade Unions, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Associate: Éva Vargáné Csorba.
Issues discussed at the meeting: Adoption of declaration of protest and solidarity with regard to police violence in Prague. Opportune date of parliamentary elections; postponement of decision. Composition and count of body controling public meadia; rejection of five-member commission composed of non-party authorities in the field. Briefing on the technical and data control -related problems to be expected in connection with the november 26 elections. Briefing on the division of public funds earmarked to support the functioning of opposition parties.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Gaskó István soros elnök Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Benyó Pál Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Sebestyén László Magyar Néppárt, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szájer József Fiatal Demokraták Szövetsége, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Ugrin Emese Kereszténydemokrata Néppárt, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vitézy László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Munkatárs: Vargáné Csorba Éva.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Tiltakozó és szolidaritási nyilatkozat elfogadása a prágai rendőri erőszak ellen. Az országgyűlési választások megfelelő időpontja; a döntés elhalasztása. A közszolgálati médiát ellenőrző testület összetétele és létszáma; a pártokon kívüli szaktekintélyekből álló, ötfős bizottság felállításának elvetése. Tájékoztatás a november 26-i népszavazással kapcsolatban várható technikai és adat ellenőrzési problémákról. Tájékoztatás az ellenzéki pártok működésének támogatására szolgáló költségvetési pénz várható elosztásáról.
Hungarian language, Date of production: 1989-11-21, Duration: 1 hour 31 min. 20 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009665
VHS PAL #47
305-0-5:47/1
305-0-5-47
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 30 November 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. November 30.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Csaba Varga rotating president Hungarian People's Party, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, Sándor Keresztes Christian Democratic People's Party, József Koblencz Hungarian People's Party, László Kónya Hungarian People's Party, László Kövér Alliance of Young Democrats, Zsolt Németh Alliance of Young Democrats, László Salamon Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, László Vitézy Democratic League of Independent Trade Unions, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Associate: Éva Vargáné Csorba.
Issues discussed at the meeting: Announcement of Independent Smallholders' Party: after the referendum the party wishes to take part in politics independently until the elections. Future of Opposition Roundtable; decision on Opposition Roundtable to futher operate within a more lax framework as a consultative forum; necessity to elaborate an electoral code of ethics; goodwill function of Opposition Roundtable. Appeal to the Parliament to dissolve at next session, and to set parliamentary elections date for March 1990. Authority of parliament until upcoming elections. Necessity or nonnecessity of economic talks with the government, joint stance of Opposition Roundtable as opposed to individual participation of parties at negotiations. Discussion of end to trilateral talks. Decision on remaining budget of the Opposition Roundtable.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Varga Csaba soros elnök Magyar Néppárt, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Keresztes Sándor Kereszténydemokrata Néppárt, Koblencz József Magyar Néppárt, Kónya László Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Németh Zsolt Fiatal Demokraták Szövetsége, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Vitézy László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Munkatárs: Vargáné Csorba Éva.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: A Független Kisgazdapárt bejelentése: az FKGP a népszavazás után a választásokig önállóan kíván politizálni. Az Ellenzéki Kerekasztal jövője, további működése; döntés arról, hogy az EKA a továbbiakban lazább keretek között, konzultatív fórumként működjék; választási etikai kódex kidolgozásának szükségessége; az EKA jószolgálati funkciója. Az Országgyűlésnek szóló felszólítás, hogy legközelebbi ülésén oszlassa fel magát, és 1990 márciusára írják ki az országgyűlési választásokat. Az Országgyűlés kompetenciája a választásokig terjedő időszakban. A kormánnyal folytatandó gazdasági tárgyalások szükségessége vagy szükségtelensége, az EKA közös fellépése vagy a pártok önálló részvétele a megbeszéléseken. A háromoldalú tárgyalások megszűnésének kérdése. Döntés az EKA fennmaradó költségkeretének felhasználásáról.
Hungarian language, Date of production: 1989-11-30, Duration: 1 hour 39 min. 10 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009666
SVHS PAL #48
305-0-5:48/1
305-0-5-48
Proclamation of the Republic of Hungary 1989
A Magyar Köztársaság kikiáltása
Kossuth Square, Parliament. Cheering masses on the square, on top of trees, on the balconies of neighboring houses, on window sills. Red star on the cupola of the Parliament building. Military honor gard unit.
Kossuth tér, Parlament. Ünneplő tömeg a téren, a tér fáin, a környező házak erkélyein, ablakpárkányokon. Vörös csillag a Parlament kupoláján. Katonai díszegység.
Hungarian language, Date of production: 1989-10-23, Duration: 9 min. 56 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009667
305-0-5:48/2
305-0-5-48
Commemoration Ceremony about the 1956 Hungarian Revolution
Megemlékezések 1956. október 23-ról
Corvin Alley, festive commemoration, speech by Róbert Szalai, candle lights, reporting by Péter Feledy, Kilián army barracks. Speech by András Márton, former commander of the Zrínyi Military Academy remembering the events of 1956. Brief excerpt from the speech of Judit Gyenes, widow of Pál Maléter. Gábor Havas interviewing in front of the Műcsarnok Kunsthalle, low-quality sound.
Corvin-köz, ünnepi megemlékezés, Szalai Róbert beszéde, gyertyagyújtás, Feledy Péter riportjai. Kilián-laktanya. Márton András, a Zrínyi Katonai Akadémia volt parancsnokának beszéde az 1956-os eseményekre emlékezve. Rövid részlet Gyenes Judit, Maléter Pál özvegyének beszédéből. Havas Gábor interjúzik a Műcsarnok előtt, rossz hangminőség.
Hungarian language, Date of production: 1989-10-23, Duration: 17 min. 37 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009667
305-0-5:48/3
305-0-5-48
Interview with László Kovács
Kovács László interjú
Secretary of state for foreign affairs László Kovács. Interview: East German refugees, opening of borders, diplomatic relations, human rights.
Kovács László külügyi államtitkár. Interjú: keletnémet menekültek, határnyitás, diplomáciai kapcsolatok, emberi jogok.
Hungarian language, Date of production: 1989-10-26, Duration: 30 min. 53 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009667
305-0-5:48/4
305-0-5-48
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 2 November 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. November 2.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Sándor Keresztes rotating president Christian Democratic People's Party, József Antall Hungarian Democratic Forum, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Péter Ákos Bod Hungarian Democratic Forum, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, István Hegedűs Alliance of Young Democrats, József Koblencz Hungarian People's Party, László Kónya Hungarian People's Party, László Kotz Hungarian People's Party, Ferenc Kőszeg Alliance of Free Democrats, László Kövér Alliance of Young Democrats, László Pallos Christian Democratic People's Party, László Salamon Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, József Szájer Alliance of Young Democrats, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, László Vitézy Democratic League of Independent Trade Unions, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Associate: Éva Vargáné Csorba.
Issues discussed at the meeting: Future of the Opposition Roundtable, its possible transformation.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Bod Péter Ákos Magyar Demokrata Fórum, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Hegedűs István Fiatal Demokraták Szövetsége, Koblencz József Magyar Néppárt, Kónya László Magyar Néppárt, Kotz László Magyar Néppárt, Kőszeg Ferenc Szabad Demokraták Szövetsége, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Pallos László Kereszténydemokrata Néppárt, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Szájer József Fiatal Demokraták Szövetsége, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Vitézy László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Munkatárs: Vargáné Csorba Éva.
Az ülésen megtárgyalt kérdések: Az Ellenzéki Kerekasztal jövőbeni működése, esetleges átalakítása.
Hungarian language, Date of production: 1989-11-02, Duration: 10 min. 30 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009667
305-0-5:48/5
305-0-5-48
Demonstrations Organized by the Hungarian October Party
A Magyar Október Párt demonstrációja
Bajza Street. Protest of Hungarian October Party and Hungarian Radical Party in front of the Soviet embassy. Tibor Pákh, György Krassó, placard reading "Russians, go home!" Nighttime vigil, protesters.
Bajza utca. A Magyar Október Párt és a Magyar Radikális Párt demonstrációja a budapesti szovjet nagykövetség épülete előtt. Pákh Tibor, Krassó György. Ruszkik haza transzparensek. Éjszaki virrasztás, tüntetők.
Hungarian language, Date of production: 1989-11-04, Duration: 38 min. 4 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009667
305-0-5:48/6
305-0-5-48
Concert of Edda Rock Band
Az Edda együttes koncertje
Kertészeti Egyetem Klubja [Club of the University of Horticulture]. Concert of rock band Edda. Gábor Demszky and Róza Hodosán call on audience to participate in the referendum.
Kertészeti Egyetem Klubja KEK. Az Edda együttes koncertje. Demszky Gábor és Hodosán Róza a négyigenes népszavazásra buzdít a színpadon.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 27 min. 50 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009667
VHS PAL #49
305-0-5:49/1
305-0-5-49
1989 Referendum in Hungary
Négyigenes népszavazás
Dózsa György út, Thököly út. Car procession. Ladas, Trabants, Wartburgs. Campaign for the 1989 referendum. Alliance of Free Democrats. Flags, posters.
Dózsa György út, Thököly út. Autós felvonulás, Ladák, Trabantok, Wartburgok. Kampány a négyigenes népszavazás érdekében. Szabad Demokraták Szövetsége. Zászlók plakátok.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 3 min. 58 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009668
305-0-5:49/2
305-0-5-49
Demonstration of the Hungarian October Party
A Magyar Október Párt demonstrációja
Demonstration of the Hungarian October Party, camping out in front of the Parliament. Protest against electoral law, Éva Bárány, Zoltán Bogád, homeless persons in a tent pitched in front of Rákóczi statue.
A Magyar Október Párt demonstrációja, sátrazás a Parlament előtt. Tiltakozás a választási törvény ellen, Bárány Éva, Bogád Zoltán, hajléktalanok sátorban a Rákóczi-szobor előtt.
Hungarian language, Date of production: 1989-03, Duration: 9 min. 16 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009668
305-0-5:49/3
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 24 March 1990
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1990. március 24.
Opposition Roundtable, dinner on eve of elections, toast by Imre Kónya. Interviews: Csaba Őry, Péter Tölgyessy, József Torgyán, Iván Pető. Interviews not audible due to noise.
Ellenzéki Kerekasztal, vacsora a választások előestéjén. Kónya Imre pohárköszöntője. Interjúk: Őry Csaba, Tölgyessy Péter, Torgyán József, Pető Iván. Az interjúk szövege nem érthető a zajtól.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-24, Duration: 26 min. 31 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009668
305-0-5:49/4
305-0-5-49
Parliamentary Elections 25 March 1990
Országgyűlési választás 1990. március 25.
Polling station in electoral district No. 14, Károly Than Chemical-Industrial Vocational Highschool. Members of Electoral Commission. Ballot of Márta Elbert. Dispute with the commission on the presence of the press.
14.számú szavazókör szavazóhelyisége, Than Károly Vegyipari Szakközépiskola. A Választási Bizottság tagjai, szavazók. Elbert Márta szavazólapja. Vita a bizottsággal a sajtó jelenlétéről.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-25, Duration: 9 min. 41 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009668
305-0-5:49/5
305-0-5-49
Parliamentary Elections 25 March 1990
Országgyűlési választás 1990. március 25.
Mérleg Street, headquarters of the Alliance of Free Democrats. Election night, international press conference, incoming results, Gizella Tarnói interviewing Iván Pető, László Rajk giving interview in English, Iván Pető, Gábor Demszky, Gáspár Miklós Tamás press conference.
Mérleg utca, a Szabad Demokraták Szövetsége SZDSZ székháza. A választások éjszakája, nemzetközi sajtótájékoztató, beérkezett eredmények, Tarnói Gizella interjúja Pető Ivánnal, Rajk László interjút ad angol nyelven, Pető Iván, Demszky Gábor, Tamás Gáspár Miklós sajtótájékoztató.
Hungarian language, Date of production: 1989-03-25, Duration: 22 min. 56 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009668
305-0-5:49/6
305-0-5-49
Parliamentary Elections 25 March 1990
Országgyűlési választás 1990. március 25.
Budapest pub on election night.
Budapesti kocsma a választások éjszakáján.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-25, Duration: 7 min. 16 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009668
VHS PAL #50
305-0-5:50/1
305-0-5-50
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 24 March 1990
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1990. március 24.
Opposition Roundtable, dinner on eve of elections. Interviews: László Bruszt, Péter Tölgyessy, József Torgyán, Iván Pető, Imre Boross, Imre Kónya, Katalin Kutrucz, Imre Kerényi, Márta Elbert, György Szabad, Károly Vigh on the fate of films made by Black Box about the Opposition Roundtable.
Ellenzéki Kerekasztal, vacsora a választások előestéjén. Interjúk: Bruszt László, Tölgyessy Péter, Torgyán József, Pető Iván, Boross Imre, Kónya Imre, Kutrucz Katalin, Kerényi Imre. Elbert Márta, Szabad György, Vigh Károly a Fekete Doboz EKA-ról készített filmjei sorsáról.
Hungarian language, Date of production: 1990-03-24, Duration: 2 hours 8 min. 44 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009669
VHS PAL #51
305-0-5:51/1
305-0-5-51
Press Concerence by László Majtényi
Majtényi László sajtótájékoztatója
Press conference. Ombudsman for data protection László Majtényi, Iván Székely, Sára Trócsányi, Csaba Gulyás.
Publicness of the recordings made by Black Box about the proceedings of the Opposition Roundtable. Petition of Nyilvánosság Klub. Why films made by Black Box are not accessible, open for research..
Sajtótájékoztató. Majtényi László adatvédelmi biztos, Székely Iván, Trócsányi Sára, Gulyás Csaba.
Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) tárgyalásairól a Fekete Doboz által készített videofelvételek nyilvánossága. A Nyilvánosság Klub beadványa. Miért nem kutathatók, hozzáférhetők a Fekete Doboz filmjei.
Hungarian language, Date of production: 1996, Duration: 30 min. 36 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009670
VHS PAL #52
305-0-5:52/1
305-0-5-52
Interview with László Kapolyi
Kapolyi László interjú
His career in state administration. Results of energy management and political mechanisms. State secretary for energy of the Ministry of Industry. Lack of management of economic structural transformation, economic reform processes, Gabčíkovo-Nagymaros, dam debates, question of convertible exports, passport valid for all countries of the world, liberalisation of imports. Sound error between 24:30 and 27:26.
Pályafutása az államigazgatásban. Az energiagazdálkodás eredményei és a politikai mechanizmusok. Az Ipari Minisztérium energetikai államtitkára. A gazdaságszerkezet átalakítás menedzselés hiánya, gazdasági reformfolyamatok, Bős-Nagymaros, vízlépcső viták, konvertibilis export kérdése, világútlevél, importliberalizálás. Hanghiba 24:30 és 27:26 között.
Hungarian language, Date of production: 1989, Duration: 1 hour 31 min. 6 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009671
305-0-5:52/2
305-0-5-52
National Roundtable Negotiations Hungary 10 June 1989
Nemzeti Kerekasztal tárgyalások NKA 1989. június 10.
Headquarters of the Hungarian Socialist People's Party, Fehérház [Whitehouse]. Representatives of the Hungarian Socialist Workers' Party and the Opposition Roundtable sign the agreement on the beginning of substantive political negotiations. Representing the Hungarian Socialist Workers' Party: György Fejti; representing the Opposition Roundtable: Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, László Kövér Alliance of Young Democrats, Péter Hardi Independent Smallholders' Party, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, Csaba Varga Hungarian People's Party, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions as observer; representing the Third Side: Csaba Kemény Union for a Left Wing Alternative, István Kukorelli People's Patriotic Front, Ferenc Gyurcsány Hungarian Democratic Youth Organization, Imre Kerekes Hungarian Federation of Resistance Fighters and Antifascists, dr. Mária Soósné Dobos National Council of Hungarian Women, Ferenc Berényi Münnich Ferenc Society, dr. Magda Kósáné Kovács National Council of Trade Unions. Close-up of participants, gathering. Conversation of László Kövér, Péter Tölgyessy and László Sólyom, the Program of Regime Change (Alliance of Free Democrats) in László Kövér's hands. Remarks by György Fejti, László Sólyom, Magda Kósáné Kováncs. Signing of protocol.
A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) központi székháza, Fehérház. Az MSZMP és az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) képviselői megállapodást írnak alá az érdemi politikai tárgyalások megkezdéséről. Az MSZMP képviseletében: Fejti György, az EKA képviseletében: Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Hardi Péter Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, Szakolczai György Keresztény Demokrata Néppárt, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Varga Csaba Magyar Néppárt, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, mint megfigyelő, a harmadik oldal képviseletében: Kemény Csaba Baloldali Alternatíva Egyesülés, Kukorelli István Hazafias Népfront, Gyurcsány Ferenc Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, Kerekes Imre Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége, Soósné dr. Dobos Mária Magyar Nők Országos Tanácsa, Berényi Ferenc Münnich Ferenc Társaság, Kósáné dr. Kovács Magda Szakszervezetek Országos Tanácsa. Közelképek a résztvevőkről, gyülekezés. Kövér László, Tölgyessy Péter és Sólyom László beszélgetése, Kövér László kezében a Rendszerváltás programja (SZDSZ). Fejti György, Sólyom László, Kósáné Kovács Magda felszólalása. A jegyzőkönyv aláírása.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-10, Duration: 34 min. 32 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009671
305-0-5:52/3
305-0-5-52
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 17 July 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. július 17.
Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: Károly Vigh rotating president Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Gábor Fodor Alliance of Young Democrats, Tibor Füzessy Christian Democratic People's Party, Imre Kerényi Democratic League of Independent Trade Unions, Endre Hann Democratic League of Independent Trade Unions, Gábor Horn Democratic League of Independent Trade Unions, János Kis Alliance of Free Democrats, László Kónya Hungarian People's Party, László Kövér Alliance of Young Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, László Morvay Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Csaba Őry Democratic League of Independent Trade Unions, László Sólyom Hungarian Democratic Forum, György Szabad Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Zsolt Zétényi Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society. Topic: Basic principles of the new electoral system.
Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Vigh Károly soros elnök Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Fodor Gábor Fiatal Demokraták Szövetsége, Füzessy Tibor Kereszténydemokrata Néppárt, Kerényi Imre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Hann Endre Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Horn Gábor Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Kónya László Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Morvay László Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Őry Csaba Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Sólyom László Magyar Demokrata Fórum, Szabad György Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Zétényi Zsolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság. Téma: Az új választójogi rendszer alapelvei.
Hungarian language, Date of production: 1989-07-17, Duration: 58 min. 12 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009671
VHS PAL #53
305-0-5:53/1
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 15 September 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. szeptember 15.
Venue: Headquarters of the Alliance of Free Democrats, Budapest 6th District, Ó utca. Participants: György Szabad rotating president Hungarian Democratic Forum, László Sólyom rotating president Hungarian Democratic Forum, József Antall Hungarian Democratic Forum, István Balás Hungarian Democratic Forum, István Balsai Hungarian Democratic Forum, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, István Böröcz Independent Smallholders' Party, Tamás Deutsch Alliance of Young Democrats, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, István Gaskó Social Democratic Party of Hungary, József Géher Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Elemér Hankiss Democratic League of Independent Trade Unions, Miklós Haraszti Alliance of Free Democrats, Gábor Horn Democratic League of Independent Trade Unions, Balázs Horváth Hungarian Democratic Forum, János Kis Alliance of Free Democrats, Géza Lukács Bajcsy-Zsilinzsky Endre Friendship Society, Imre Mécs Alliance of Free Democrats, Zsolt Németh Alliance of Young Democrats, Gábor Szigethy Hungarian Democratic Forum, Viktor Orbán Alliance of Young Democrats, Iván Pető Alliance of Free Democrats, István Prepeliczai Independent Smallholders' Party, László Salamon Hungarian Democratic Forum, János Teleki Christian Democratic People's Party, Iván Timkó Hungarian Democratic Forum, József Torgyán Independent Smallholders' Party, Péter Tölgyessy Alliance of Free Democrats, Csaba Varga Hungarian People's Party, Károly Vigh Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, László Vitézy Democratic League of Independent Trade Unions.
Disagreement within the Opposition Roundtable and the possibility of signing the agreement.
Helyszín: a Magyar Demokrata Fórum Budapest, VI. kerület, Ó utcai központja. Résztvevők: Szabad György soros elnök Magyar Demokrata Fórum, Sólyom László soros elnök Magyar Demokrata Fórum, Antall József Magyar Demokrata Fórum, Balás István Magyar Demokrata Fórum, Balsai István Magyar Demokrata Fórum, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Böröcz István Független Kisgazdapárt, Deutsch Tamás Fiatal Demokraták Szövetsége, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Gaskó István Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Gehér József Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Hankiss Elemér Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Haraszti Miklós Szabad Demokraták Szövetsége, Horn Gábor Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Horváth Balázs Magyar Demokrata Fórum, Kis János Szabad Demokraták Szövetsége, Kónya László Magyar Néppárt, Kövér László Fiatal Demokraták Szövetsége, Lukács Géza Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Mécs Imre Szabad Demokraták Szövetsége, Németh Zsolt Fiatal Demokraták Szövetsége, Szigethy Gábor Magyar Demokrata Fórum, Orbán Viktor Fiatal Demokraták Szövetsége, Pető Iván Szabad Demokraták Szövetsége, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Salamon László Magyar Demokrata Fórum, Teleki János Kereszténydemokrata Néppárt, Timkó Iván Magyar Demokrata Fórum, Torgyán József Független Kisgazdapárt, Tölgyessy Péter Szabad Demokraták Szövetsége, Varga Csaba Magyar Néppárt, Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Vitézy László Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája.
Az Ellenzéki Kerekasztalon belül kialakult egyet nem értés és a megállapodás aláírásának lehetősége.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-15, Duration: 2 min. 27 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009672
305-0-5:53/2
305-0-5-53
National Roundtable in Hungary 15 September 1989
Nemzeti Kerekasztal NKA 1989. szeptember 15.
Parliament, Vadászterem [Hunter's Room]. Mid-level trilateral political coordination talks. Heads of delegations: Imre Pozsgay Hungarian Socialist Workers' Party, József Antall Opposition Roundtable, Nándor Bugár Third Side. Zoltán Gál presiding.
Announcements off the meeting agenda, protest against the statement of the Alliance of Young Democrats, that "the communists must be stamped into the ground at the election." Questions regarding the amendment to the constitution. Debate on public property, farmer self-management and the emergence of self-government property. Questions regarding the creation of a Constititutional Court, motions by Péter Tölgyessy. Authority of the State Audit Office, and its leadership. Duties of the police, laws concerning the police and state security. Party law: operation of parties at the workplace, party membership of members of the armed forces, party property. Financing of the elections.
Parlament, Vadászterem. Középszintű háromoldalú politikai egyeztető tárgyalás. A delegációk vezetői: Pozsgay Imre MSZMP, Antall József Ellenzéki Kerekasztal, Bugár Nándor Harmadik oldal. Levezető elnök: Gál Zoltán.
Napirenden kívüli bejelentések, tiltakozás a Fidesz kijelentése ellen, "bele kell döngölni a kommunistákat az agyagba a választásokon". Alkotmánymódosítással kapcsolatos kérdések. Közösségi tulajdonra vonatkozó vita, termelői önigazgatás és az önkormányzat tulajdonának létrejötte. Az Alkotmánybíróság felállításának kérdései, Tölgyessy Péter indítványai. Az Állami Számvevőszék hatásköre, vezetői. A rendőrség feladatköre, a rendőrséggel és az állambiztonsággal összefüggő jogszabályok. Párttörvény: a pártok munkahelyi működése, a fegyveres erők és testületek tagjainak párttagsága, pártvagyon. A választások finanszírozása.
Hungarian language, Date of production: 1989-09-15, Duration: 2 hours 43 min. 32 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009672
SVHS PAL #54
305-0-5:54/1
305-0-5-54
Interview with George Urbán
Urbán György interjú
Interview with George Urbán. His studies, dissertation, BBC Hungarian service, his study on the 1956 revolution, Radióegyetem [Radio University] program of Radio Free Europe, journalism, book authoring, Encounter. Director of Radio Free Europe, circumstances of his appointment. Program policy of Radio Free Europe, Radio Free Europe leadership, editorial autonomy, editorial principles, political line.
Urbán György interjú. Tanulmányai, disszertáció, BBC magyar osztály, az 1956-os forradalomról szóló tanulmánya, Szabad Európa Rádió Rádióegyetem programja, újságírás, könyvírás, Encounter. A Szabad Európa Rádió SZER igazgatója, kinevezésének körülményei. A SZER műsorpolitikája, vezetősége, szerkesztői autonómia, szerkesztői elvek, politikai irányvonal.
Hungarian language, Date of production: 1996, Duration: 1 hour 10 min. 32 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009673
305-0-5:54/2
305-0-5-54
Opposition Roundtable Negotiations in Hungary 27 June 1989
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások EKA 1989. június 27.
Meeting of Mark Palmer, ambassador of the United States with representatives of the Opposition Roundtable. Venue: Meeting room No. 55 of the Parliament. Participants: On behalf of Opposition Roundtable: Csaba Varga president Hungarian People's Party, Tibor Baranyai Social Democratic Party of Hungary, Sándor Bejczy Independent Smallholders' Party, Imre Boross Independent Smallholders' Party, István Domonkos Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Zoltán Krasznai Bajcsy-Zsilinszky Endre Friendship Society, Mihály Laki Alliance of Free Democrats, Bálint Magyar Alliance of Free Democrats, János Márton Hungarian People's Party, István Prepeliczay Independent Smallholders' Party, Tamás Szabó Hungarian Democratic Forum, György Szakolczai Christian Democratic People's Party, László Urbán Alliance of Young Democrats. On behalf of the embassy of the United States: Mark Palmer ambassador, Sandra Dembski second secretary economic section, Jeffrey Feltman first secretary economic section, Francisco Gonzales second secretary political section. Topics: Meeting of Mark Palmer, ambassador of the United States, with representatives of the Opposition Roundtable. Economic program of political parties, possible forms of American governmental aid to the Hungarian economy, preparation of president George Bush's visit to Hungary.
Mark Palmer, az Egyesült Államok nagykövetének találkozója az EKA képviselőivel. Helyszín: az Országház 55. számú tanácsterme. Résztvevők: Az Ellenzéki Kerekasztal részéről: Varga Csaba, elnök Magyar Néppárt, Baranyai Tibor Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Bejczy Sándor Független Kisgazdapárt, Boross Imre Független Kisgazdapárt, Domonkos István Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Krasznai Zoltán Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Laki Mihály Szabad Demokraták Szövetsége, Magyar Bálint Szabad Demokraták Szövetsége, Márton János Magyar Néppárt, Prepeliczay István Független Kisgazdapárt, Szabó Tamás Magyar Demokrata Fórum, Szakolczai György Kereszténydemokrata Néppárt, Urbán László Fiatal Demokraták Szövetsége. Az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége részéről: Mark Palmer nagykövet, Sandra Dembski a gazdasági osztály másodtitkára, Jeffrey Feltman a gazdasági osztály első titkára, Francisco Gonzales a politikai osztály másodtitkára. Témák: Mark Palmer, az Egyesült Államok nagykövetének találkozója az EKA képviselőivel. A pártok gazdasági programja, az amerikai kormánynak a magyar gazdaság részére nyújtott segítség lehetséges formái, George Bush elnök magyarországi látogatásának előkészítése.
Hungarian language, Date of production: 1989-06-27, Duration: 53 min. 14 sec.
Digital version available | HU_OSA_00009673