HU OSA 320-1-5 Transcripts of interviews with home movie donors

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 320-1-5
Title
Transcripts of interviews with home movie donors
Date(s)
1985 - 1996
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
98 Digital container, 0.1 linear meters

Context

Name of creator(s)
Privát Fotó és Film Alapítvány
Archival history
Péter Forgács and his team conducted and recorded oral history interviews with Hungarian amateur filmmakers or with their family members. These interviews were originally recorded on 216 analogue audio cassettes as part of Forgács’ research project in order to gain background knowledge about the events and people appearing in home movie footage. He used these interviews both for his own documentary films or other art projects as well as for scientific research that was conducted in the framework of the Private Photo and Film Foundation. These sound recordings were later transcribed, thus textual records were produced. The transcribers used Microsoft Word. The total number of these born-digital WORD documents is 152. Out of these 91 are unique, the rest are duplicates or non-interview files. The Catalog contains the unique records only. The non-interview files will be arranged and processed in a separate archival series. Forgács handed over the transcripts to the Vera and Donald Blinken Open Society Archives (OSA) for research and cataloguing in year 2012. The digital files were processed at OSA in 2021. As a result, the entire collection is accessible digitally for the general public as of May 2021.

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
Parallel with collecting several hundreds of hours of home movies (see archival series HU OSA 320-1-2), Privát Fotó és Film Alapítvány started a research project. Péter Forgács, Judit Scherter and Edit Kozma conducted interviews with the home movie makers, donors or their family members. The originally audio recordings were later transcribed.
This archival series contains the interview transcriptions in the form of digital files. There are 91 transcripts (in Microsoft Word), but some have neither a matching audio recording nor a home movie.
Scope and Content (Narrative)
The series contains the 91 Word format transcripts of interviews made in conjunction with Hungarian home movies (see archival series HU OSA 320-1-2).Generally, the interviews were made with the interviewee and the interviewer watching the given home movie or leafing through family photo albums to refresh memories. The reality recorded on moving image was supplemented by interviewees with stories about the family and other additional private and background information. The interviews help explore the origins and background of a family, what lands they owned, how they made their living, the rise and fall of enterprises, building up and losing wealth, marriages, lives of children as well as how cities, towns or neighborhoods changed over time. These oral histories help see how big history – nationalization, forced relocation, persecution of Jews, world wars – influence the lives of people at the family or personal level. The original sound recordings are in the series HU OSA 320-1-3. Some of the files in the series containing the transcripts have no audio pair: of the 91 interview transcripts 55 have their recorded pair (see HU OSA 320-1-3) while 36 do not. Presumably, these 36 audio recordings had been lost over time and were never deposited at OSA. Furthermore, no home movies (HU OSA 320-1-2) belong to most of the 36 transcripts. In addition, some audio recordings are fragmented, yet their transcribed version is a full text, covering what is missing from the audio recording. The main benefit of textual transcription is that they are easier to search for data and information than sound recordings. The texts are faithful transcriptions of the interviews, yet they are not easy to read because of the mistakes and mistyping. Occasional inaccurate information (misunderstood or misspelled surnames, places, dates) were corrected by the processing archivist. In cataloging the series, special attention was devoted to connect related documents. In the Contents Summary field of the individual records the call numbers of original sound recordings and the home movies are given as well as, if traceable, that of Péter Forgács’ documentary films. Connecting items in three, or in certain cases four, different archival series are meant to facilitate research.
Accruals

Not Expected

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
Partially restricted
Languages
Hungarian

Description Control

Archivist's note
Processed and catalogued by Judit Krausz. Described by Judit Krausz and Zsuzsanna Zádori.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 320-1-5
Idő(kör)
1985 - 1996
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
98 Digitális gyűjtő, 0.1 folyóméter

Kontextus

Készítő(k) nevei
Privát Fotó és Film Alapítvány
A megőrzés története
Forgács handed over the transcripts to the Vera and Donald Blinken Open Society Archives (OSA) for research and cataloguing in year 2012. The digital files were processed at OSA in 2021. As a result, the entire collection is accessible digitally for the general public as of May 2021. Az interjúkat Forgács Péter és csapata készítette magyar amatőr filmesekkel, vagy családtagjaikkal. Az eredetileg 216 analóg hangkazettára rögzített interjú Forgács kutatási projektjének keretében készült, amelynek célja az volt, hogy háttér információt kapjon az amatőr filmeken megjelenő eseményekről és személyekről. Az interjúkat Forgács egyrészt saját dokumentumfilmjeiben és egyéb művészeti projektjeiben, másrészt a Privát Fotó és Film Alapítvány keretében folytatott tudományos kutatásokban használta fel. A hangfelvételeket később átírták, így keletkeztek a textuális rekordok. Az átíráshoz Microsoft Word programot használtak. Összesen 152 born-digital Word dokumentum keletkezett, ezekből 91 egyedi, a többi duplum vagy nem interjú átirat. A katalógusba csak a 91 egyedi rekordod vettük fel. A nem-interjú fájlokat külön levéltári sorozatba rendezzük és dolgozzuk fel. Forgács 2012-ben adta át az átiratokat a Vera és Donald Nyílt Társadalom Archívumnak (OSA) kutatás és katalogizálás céljából. A digitális fájlokat az OSA 2021-ben dolgozta fel, aminek eredményeképpen 2021 májusától a teljes gyűjtemény digitálisan hozzáférhető a nagyközönség számára.

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)
A Privát Fotó és Fim Alapítvány több száz órányi magyar amatőr film (ld. 320-1-2-es levéltári sorozat) összegyűjtésével párhuzamosan kutatási projektbe kezdett. Ennek során Forgács Péter, Scherter Judit és Kozma Edit interjúkat készített az amatőr filmek szerzőivel, az adományozókkal, azok családtagjaival, rokonaival. A hangkazettára rögzített interjúkból később szöveges átiratok készültek.
Ebben a levéltári sorozatban az interjú átiratok, azaz transzkriptek kaptak helyet, digitális dokumentumokként. 91 darab szöveges átirat maradt fönn (word formátumban), ezek egy részéhez nem kapcsolódik sem hanganyag, sem amatőr film.
Tárgy és tartalom (Narratív)
A sorozatban a magyar amatőr filmekhez (ld. 320-1-2-es levéltári sorozat) kapcsolódó interjúk 91 word formátumban készült átirata található.
Az interjúk általában úgy készültek, hogy közben az alanyok és az interjúer nézték az adott amatőr filmet, családi fotóalbumokat lapozgattak elősegítendő az emlékezést.

A mozgóképen megörökített, látható valóságot az interjú alanyok családi történetekkel, egyéb privát háttér információkkal egészítették ki. Az interjúzás révén feltárhatóvá, megismerhetővé vált egy-egy család származása, eredete, birtokviszonyai, megélhetése, vállalkozások sikere és bukása, vagyonszerzés, vagyonvesztés, házasságok alakulása, a gyerekek sorsa; városrészek, települések változása. Az oral history interjúk révén felviláglik, hogyan alakítja a történelem - államosítás, kitelepítés, zsidóüldözés, világháborúk - az egyes családok, kisemberek sorsát.
Az interjú átiratok eredeti hangfelvételei a 320-1-3-as jelzetű levéltári sorozatban találhatóak.

Az interjú átiratokat tartalmazó levéltári sorozat egy része olyan szövegekből áll, amelyeknek nincsen audió megfelelője: a 91 darab interjú átiratból 55-nek van audió párja (lásd HU OSA 320-1-3), 36-nak nincsen. Valószínűsíthető, hogy a 36 eredeti hangfelvétel elkallódott az idők során, így az OSA Archívumba nem kerülhettek be. E 36 átirat többségéhez az OSA gyűjteményében (HU OSA 320-1-2) megtalálható amatőr fim – home movie – sem tartozik.
Továbbá akadnak csak töredékesen megmaradt hangfelvételek, amelyeknek átirata viszont teljes, azaz a hiányzó részeket is magába foglaló szövegek.

Az átiratok előnye az audió interjúkkal szemben az, hogy könnyebb a bennük szereplő adatokat, információkat áttekinteni, visszakeresni.
Az interjúátiratok tartalmilag hű, de nem könnyen olvasható szövegek hibákkal, gyakran elírásokkal, ám nem különböznek lényegileg az audió változataiktól. A helyenként előforduló pontatlan információkat (elértett vagy elírt családnevek, helyszínek, dátumok) a katalogizáló levéltáros a feldolgozás során, a fellelhető források alapján korrigálta.

A katalogizálás során nagy figyelmet szenteltünk az egymáshoz kapcsolódó dokumentumok összeköthetőségének. Ezért az interjúátiratok, a hozzájuk kapcsolódó eredeti hangfelvételek és amatőr filmek levéltári jelzetei, illetve ahol kinyomozható volt, Forgács Péter kapcsolódó dokumentumfilmjeinek jelzetei is fel vannak tüntetve a rekordok Leírás (Contents Summary) mezőjében. E három, helyenként négy különböző levéltári sorozatban szereplő rekordok közötti összekapcsolás, megfeleltetés a kutató dolgát hivatott megkönnyíteni.
Gyarapodás

Nem várható

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Partially restricted
Nyelvek
Hungarian

Ellenőrzés

Levéltárosi jegyzetek
Katalogizálta, kulcsszavazta Krausz Judit. A sorozatleírást Krausz Judit és Zádori Zsuzsanna készítette.
Call Number Description
Digital container #1
320-1-5:1/1
ANDRASO4.DOC
Transcript of interview with Dr. Nándorné Andrásovits, 1992
Dr. Andrásovits Nándorné interjú átirat, 1992
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata.
Andrásovits Nándor 1938-ban készült filmje. Nyolcszáz szlovák és magyar kivándorló zsidót szállító két hajó, az Erzsébet királyné, a Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság (Mefter) Erzsébet királyné teremgőzöse és a Cár Dusán nevű jugoszláv hajó. Út a Fekete tengerig, átszállás a Noémi Júlia nevű angol tengerjáróra, út Palesztináig. 1944 szilvesztere Bécsben, Linz, Passau, Wilshofen. 1947 tavasza, dunai hajók megszökése Linzből, Gerő Ernő személyesen megköszöni a hajóskapitányoknak a hazahozatalt. Az Andrásovits hajósdinasztia, lengyel édesanya, Jarembinszky Mária. Andrásovits Nándorné családja, Marosvásárhely, tanárok, református lelkészek. Lakás a Mester utca 15-ben, Mester utca és Tinódi utca sarka. Ortodox zsidó esküvő a hajón. Tengeri utazások, Olaszország, Velence, Taormina, Szicília, Vezúv. 1944 szilvesztere, Grinzig. Bécsi séta 1944 szilvesztere, Grinzig. Andrásovits Nándorné munkahelyeiről, Állatifehérje Takarmányokat Előállító Vállalat (ÁTEV), Pestlőrinci Szalaggyár. Passau, erőmű a Dunán, Majna–Duna-csatorna építése. Sétahajózás a családdal a Dunán, jazz-zenekar. Nyugati-Kárpátok kapuja a Dunán, Pozsony, Pozsonyi vár, úszás a Dunában, sógornője és családja 1942 nyara. Hármashatárhegy vitorlázógépek. Családi esküvő, húga esküvője, katonatiszt társak. Halászbástya, Erzsébet híd, Belvárosi Plébániatemplom. Déli-Kárpátok, Babakáj-szikla a Duna medrében, Kazán-szoros. Németek visszatelepítése Németországba Besszarábiából 1940. Andrásovits Nándor nővére, Irma díszmagyarban. Krisztus szobor a kertjében. "Édesanyánk emlékének", bemutató összeállítás alatt lévő filmekből, készítette dr. Andrásovits Nándor hajóskapitány. Uszályhajók, Hajógyári-sziget, Ganz és Társa Hajógyár. Újságcikk felolvasás, 1942 március 30-i Fotóélet, Andrásovits Nándor méltatása. Mozgóképek a németországi vasúti, hajózási, autó és légiforgalmi közlekedési tanulmányútról. Heidelberg. 1937. Felvételek a Goethe nevű hajó vezérlőhídjáról, menetben Mainz és Köln között a Rajnán. Düsseldorf, horogkeresztek. Rajnai képek a robogó Rheingold expresszről. Linz, Hegyeshalom, Budapest. Andrásovits Nándor édesanyja és a nővére, hódmezővásárhelyi főispánné. Az interjú készítése során Andrásovits Nándor amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:140/1, 320-1-3:141/1, 320-1-3:142/1, 320-1-3:142/3. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:167/1, 320-1-2:175/2, 320-1-2:176/1, 320-1-2:177/1, 320-1-2:350/2, 320-1-2:351/2, 320-1-2:352/1, 20-1-2:353/3, 320-1-2:361/1
Digital container #2
320-1-5:2/1
ANDRISKA.DOC
Transcript of interview with Jolán Andriska, 1992
Andriska Jolán interjú átirat, 1992
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Dr. Rosdy Ernőné Andriska Jolán, az interjúban Laura. Családja: doberdói érdemeiért arany vitézségi érmet kapott apa, internálás, gyógyszerész és orvos felmenők, nagypapa miniszteri tanácsos. Margitosok, az Isteni Megváltó Leányai budapesti Szent Margit Leánygimnáziuma. Napirend az internátusban. Galavits M. Geraldine nővér, Fedora nővér, Archangela nővér, Dr. Szálka Irma, Hargitai Anna Magna nővér. Az internátusi alsó osztályok a Klotild-ligeti nyaralóban. Egyetemi évei a Rákosi korszakban, szocialista erkölcs elleni vétség, fegyelmi bizottság, Gegesi Kiss Pál akadémikus, példaképe Szutrély Gyula. Az Isteni Megváltó Leányai Szerzetesrendről. Nagyboldogasszony út 12. sz. alatti villa, a gimnáziumban tanító nővérek, elemi iskola a Mókusházban. Illusztris vendégek külön bejárata, Schuschnigg kancellár, Horthy Miklós, Mindszenty József. Bozzay tanár úr, Denise nővér. Úrnapi körmenet 1937. Fehérvári út és Verpeléti út kereszteződése, lovasrendőr. Elsőáldozók, ciszterci kápolna. Nyári iskola egy érettségiző osztállyal, 1937, osztályfőnök Balsamina nővér. Benedek László és Zilahy Irén villája. Erdélyi Mimi néni tánctanárnő. A Szent Margit Intézet növendékei, téli ünnepi bocskai ruha, nyári hétköznapi kalotaszegi ruha. A Villányi út a fáival. Eucharisztikus Világkongresszus, kivilágított Budapest, Mátyás-templom. Hősök tere, a millenniumi emlékmű mögött felépült emelvény. Felvonulás az Andrássy úton, Serédi Jusztinián, XI. Pius. Kirándulás a visszacsatolt Felvidéken, részletek Lajos Judit filmjéből. A Szent Margit Intézet ostrom után története. Államosítás 1948-ban. Knoll tanár úr, Ujvári Pál, Garamvölgyi tanár úr, Baránszky-Jób László. Bóka László és Ortutay Gyula tanfelügyelők. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:155/1, 320-1-3:156/1, 320-1-3:157/1, 320-1-3:158/1. Az interjúban hivatkozott film nem része az OSA amatőrfilm gyűjteményének.
Digital container #3
320-1-5:3/1
ANTALO4C.DOC
Transcript of interview with Győző Antalóczy, 1987
Antalóczy Győző interjú átirat, 1987
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Szülők származása, nagyapa gazdatiszt Csillagharangon. Zsidóüldözés Miskolcon, gettó. Anyai nagyszülők Altman Lajos és Altman Lajosné, Wirtschafter Xerénia. A szülők és a baloldali eszmék, földalatti mozgalom, párttagság, édesanyja párttitkár, édesapja munkásőrtiszt, Antalóczy Győző Bocskay-sapkás karhatalmista. Az 1956-os forradalom megítélése. Az MSZMP megszervezése Kisgyőrben. Rokonság az anyai ágon, deportálások, Dachau, Birkenau, Auschwitz. Antalóczy Győző családja, válások, gyerekek. Hobbik, családi filmek, videózás, munkavédelmi filmek készítése. Avas-lakótelep, Miskolc.Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata.
Az interjúban hivatkozott film és audió interjú nem része az OSA amatőrfilm gyűjteményének.
Digital container #4
320-1-5:4/1
BACSA.DOC
Transcript of interview with Árpád Bacsa, 1995
Bacsa Árpád interjú átirat, 1995
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Gödöllő, repülőtér. Tátra, kirándulás a feleségével 1974. Pásztó, templom, lánya első áldozóként, Rajeczky Benjamin. Balassagyarmat, gyorsasági motorverseny, Drapál János. Mátravidéki Erőmű, halastó, horgászás. Kártyázás kollégákkal. Galyatető, szánkózás a családdal. Bacsa Árpád saját készítésű rajzfilmje. Munkahelyek: Talajjavító Vállalat, Szikvíz és Szeszipari Vállalat, Járműalkatrész Bolt. Mátra, virágok, madarak, csuszka madár közelről. Disznóölés, pörzsölés, disznótor. Bacsa Árpád nagyapja, taxis Pásztón. Nászút Lillafüred, Dubicsány, Rimaszombat. Mátrafüred, Eger. Családi események, karácsony, karate bemutató. Salgó Kupa 1976. autóverseny, 1600 köbcentis autók versenye, Bacsa Árpád Lada autóban versenyez. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:273/1, 320-1-2:274/1, 320-1-2:275/1, 320-1-2:276/1, 320-1-2:278/2, 320-1-2:279/1. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:203/1, 320-1-3:204/1
Digital container #5
320-1-5:5/1
BARONO.DOC
Transcript of interview with Józsefné Jeszenszky, 1994
Jeszenszky Józsefné interjú átirat, 1994
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Fehérterror a Balatonnál, fonyódi gyilkosságok 1919. augusztus, a Prónay-különítmény Balatonfonyódon. Bélatelep, Majolika villa. "Kutyának és zsidónak a strandra bemenni szigorúan tilos.", felirat a strandnál. Tószegi Freund Albert kivégzése. Első férje, Pétery Jenő. Teniszélet, MAC, Margitszigeti Atlétikai Centrum, Margitsziget. Teniszezés Bethlen Istvánnal, Kehrling Béla. Bridzsezés Horthy Miklóssal. A Magyar utcai Admiral bár, az arisztokrácia szórakozóhelyei. Az Admirál bárban gróf Károlyi Gyuláné, Horthy Paulette-tel. Híres bálok, Jogászbál, Medikusbál, Széchenyi bál. Divat, öltözködés, Förstner Nővérek divatszalonja, Gergely Vilma, Ács Etel, Váci utcai kalapszalonok. Második férje, báró Jeszenszky József. Teréziánum, alsóhídvégi családi kastély, hatszáz hold államosítása, internálás. Napi politika. Kommunistázás. Véleménye a rendszerváltás utáni pártokról. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:149/2, 320-1-2:150/2, 1320-1-2:151/1 Az interjú a Privát Magyarország gyűjteményhez kapcsolódik: Egy úrinő notesza (Privát Magyarország 8). Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:28/1, 320-1-3:94/1
Digital container #6
320-1-5:6/1
BODROG.DOC
Transcript of interview with Viktória Bodrogi, 1994
Bodrogi Viktória interjú átirat, 1994
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Bodrogi Viktória, férjezett nevén Marosi Kornélia. Surány 1954. Gerhardt Ferkó és Gerhardt Zsuzsa, édesapjuk, Gerhardt Ferkó, édesanyjuk Gerhardt Ilus. Tass Magda, surányi családok, surányi ház, baráti társaságok. Böszörményiék. Viktória ötéves születésnapja 1951. Danyi Attila, Vöröskéri Lacika, Sörös Ildikó, Vayer Zsuzsi, Lett Zsuzsi és Lett Sári. Deák téri Iskola. Duna parti biciklizés. Bizsu kutya. Urbach Gabi, Füredi Jutka. Lett Sári, Stanberger Éva osztálytársak. Vasárnapi séta a Várban. Lóverseny. Március 15-e tér, Erzsébet királyné emlékműve. Balaton, vitorlásverseny. Sörös Irén néni és Sörös Pista bácsi. Badacsonyi nyaralás. Noszvaj, Szabó Anikó és Maya, Szabó Zoltán református lelkész, távoli rokonok, parókia, konfirmálás. 1960. utazás repülővel Debrecenbe, a Református Kollégiumba. 1946. április, Budapest romokban, Pesti Vigadó, Petőfi tér. Édesanyja terhesen, Kőrösi Csoma Sándor út, szülészet. Keresztelő, Kálvin téri templom. Keresztanyja Titkos Ilona, a híres színésznő. Fürdetés teknőben. Károlyi-kert, séták. Gellért fürdő, hullám. Műcsarnok, Nemzeti Múzeum 1948. Keresztanyja, Titkos Ilona villája a Svábhegyen. Villamos forduló az Erzsébet híd pesti hídfőjénél. Születésnapi zsúrok, tortaevés. Balaton, vitorlásverseny, édesanyja, keresztapja, Tihany. Édesapja származása és családja, kolozsvári nemesek. Fotóműterem Brassóban. Édesanyja kikeresztelkedett nagyváradi zsidó lány, a szülők megismerkedése. Zsidó identitás problémák a családban, sztereotípiák. 1965. Titkos Ilona hagyatéki pere, örökösödési perek, Fadrusz utcai lakás. Édesapja Németországban, Stuttgart, fotóműterem, stuttgarti rokonság, München, Bavaria Filmpark 1967. Szülei válása. Édesanyja családja, erdélyi polgári zsidó család, holokauszt áldozatok, túlélők. Válása, vagyonmegosztás. Udvarlók, Árpi, Skultéti bácsi. 1956, fegyverek rejtegetése a Váci utcai lakásban. Pszichiátriai problémái, Tündérhegyi szanatórium, pszichiátria. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:227/1, 320-1-2:228/1, 320-1-2:243/2. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:122/1, 320-1-3:123/2, 320-1-3:127/1, 320-1-3:128/1
Digital container #7
320-1-5:7/1
DELMEDI4.DOC
Transcript of interview with Imre Del Medico, 1987
Del Medico Imre interjú átirat, 1987
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Nagyszülők, család, olasz nagyapa, Friuli régió. Első szalámigyár Magyarországon 1850-ben Pietro del Medico és Fia néven, megszűnt 1912-ben. Kacsa utca 17. számú ház, építette Schmal Henrik. Nagyanyja Unger Cecilia, bécsi déligyümölcskereskedő család. Bérházaik, Batthyány tér, Andrássy út 13, Svábhegy Ordas út, Irhásárok mezőgazdasági ingatlanok, 1951-ben államosítás. Nagyapja a Pázmány Egyetem Bölcsészeti Karán végzett tanár, szabadkőműves Galilei páholy tag, a Budai Polgári Lövészegylet elnöke, Marcibányi téri lőtér. Anyja Szabó Anna 1890-ben született, felvidéki majd Aradra költözött üveg-és porcelánkereskedő család. A filmeket készítő féltestvér, Szili György. Del Medico Imre apja, Del Medico Károly tüzifa kereskedő. Hamburgban tanult a Világkereskedelmi Főiskolán. Édesanyja panziója a Bécsi utca 8-ban 1936 és 1949 között. Lakhelyek: Baross utcai, három év Arad, majd ismét Budapest, Keleti Károly utca, Majláth-házak, Szamos utca, Bécsi utcai panzió. Munkahelyek, miniszteri fogalmazó a Külügyminisztériumban, tisztviselő a margitszigeti Nagyszállóban, Italbolt Nemzeti Vállalat, Magyar Zeneszerzők és Szövegírók, Szerzői Jogvédő Hivatal, Művészeti Alap. Élet az albérletekben, Astoria Népbüfé az Astoria szálló sarkán. Szili György filmezési szokásai, Pejtsik Károly fotóüzlete. Szili György munkahelyei: Krausz-Moskovits Egyesült Ipartelep Rt., Rimamurányi Salgótarjáni Kőszénbányák Rima. Életforma, Riviéra szalon az Esterházy utcában, most Puskin utca, vasárnap délelőtti sörözések a Kárpátia Étteremben, az Apostolokban vagy a Holub Korona Sörözőben. Szagos mise a Belvárosban, a Belvárosi templomban és a Ferences templomban, utána séta a Duna-korzón.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:66/1
Digital container #8
320-1-5:8/1
DIENES_2.DOC
Transcript of interview with Gedeon Dienes, 1996
Dienes Gedeon interjú átirat, 1996
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Dienes Gedeon és Dienes Gedeonné, Maya. Filmnézés, 1930-as évek eleje, rövidfilm egy modern tánc ("motion art") előadásról, címe: Persephoneia, előadják a Dienes-iskola növendékei, koreográfus Greguss Kornélia. Beöthy Olga, Dienes Gedeon, Kovács Éva, Perczel Zita. Dienes Gedeon édesanyja, Geiger Valéria. Iskolái: Szekszárd, Pápa, Győr, Budapest. Doktorátus filozófiából, esztétikából és matematikából. Párizs, Henri Bergson, Duncan testvérek, orkesztikai tániskola. Dienes Pál és Dienes Valéria házassága, Bécs, válás, Nizza, Raymond Duncan kolóniája. Baráti kör, Babits Mihály, Prohászka Ottokár. A család a második világháborúban, Gedeon a fronton. Gedeon iskolái: Mátyás Király Gimnázium, Toldy Ferenc Gimnázium, Eötvös József Gimnázium, Piarista Gimnázium, Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészkar magyar, francia és török szak, Pécsi Tudományegyetem jogi kar. Munkahelyek: Külügyminisztérium, orosz fordító, párizsi béketárgyalások, Moszkva, a pénzügyi delegáció tolmácsa és a titkára, Akadémiai Kiadó, Kulturális Kapcsolatok Intézete, Művelődéskutató Intézet, Vitányi Iván. Dienes Gedeon felesége, Maya. Apja Németh Zoltán, a Szabad Európa Rádió munkatársa Agrárius álnéven. Németh Mária Maya könyvtáros, Dienes László, Szabó Ervin Könyvtár, Közgazdasági Egyetem könyvtárába, Parlamenti Könyvtár, Vályi Gábor, számítógépes fejlesztés. Dienes László, Dienes Pál testvére. Kolozsvár, lapszerkesztő, Vasgárda, menekülés Berlinbe, Szovjetunió. Felesége Götz Irén kémikus, Sztálin kivégeztette. Filmézés, a svéd televízió filmje, Gedeon embermentő tevékenysége, Valdemar Langlet és felesége, Nina.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:284/3
Digital container #9
320-1-5:9/1
ELANDRA4.DOC
Report based on an interview with Nándorné Andrásovits, 1992
Az Andrásovits Nándorné interjúhoz kapcsolódó riport, 1992
Scherter Judit benyomásai interjúkészítés közben. Andrásovits Nándorné jellemzése, otthonának bemutatása.
Digital container #10
320-1-5:10/1
ELDIENES_2.DOC
Report based on an interview with Gedeon Dienes, 1996
A Dienes Gedeon interjúhoz kapcsolódó riport, 1996
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Scherter Judit benyomásai interjúkészítés közben. Dienes Gedeon jellemzése, otthonának bemutatása.
Digital container #11
320-1-5:11/1
ELGIMES4.DOC
Report based on an interview with Mária Gimesy, 1991
A Gimesy Mária interjúhoz kapcsolódó riport, 1991
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Scherter Judit benyomásai interjúkészítés közben. Gimesy Mária jellemzése, otthonának bemutatása.
Digital container #12
320-1-5:12/1
ELGOTTE4.DOC
Report based on an interview with Ernő Gottesmann, 1992
A Gottesmann Ernő interjúhoz kapcsolódó riport, 1992
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Scherter Judit benyomásai interjúkészítés közben. Gottesmann Ernő jellemzése, otthonának bemutatása.
Digital container #13
320-1-5:13/1
ELGRAF.DOC
Report based on an interview with Vilmos Graff, 1992
A Graff Vilmos interjúhoz kapcsolódó riport, 1992
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Scherter Judit benyomásai interjúkészítés közben. Graff Vilmos jellemzése, otthonának bemutatása.
Digital container #14
320-1-5:14/1
ELKECSKE_2.DOC
Report based on an interview with Kálmán Kecskeméti, 1992
A Kecskeméti Kálmán interjúhoz kapcsolódó riport, 1992
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Scherter Judit benyomásai interjúkészítés közben. Kecskeméti Kálmán jellemzése, otthonának bemutatása.
Digital container #15
320-1-5:15/1
ELKELLNE.DOC
Report based on an interview with Ferenc Kellner, 1995
A Kellner Ferenc interjúhoz kapcsolódó riport, 1995
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Scherter Judit benyomásai interjúkészítés közben. Kellner Ferenc jellemzése, otthonának bemutatása.
Digital container #16
320-1-5:16/1
ELLOFFL4.DOC
Transcript of interview with István Szilvásy, 1991
Szilvásy István interjú átirat, 1991
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Laci és István fia. Margit körút, úrnapi körmenet, nagyobbik fia Lacika a körmenetben fehér ruhás lányok és fiúk csoportjában. Oltár a Margit körút sarkán a Széll Kálmán tér felé. Ferencesek temploma a Margit körúton. Repülőbemutató, részlet, Zeppelin léghajó 1931. 1937 szeptember, Diósd, családi ház, veteményes kert, ebéd a szabadban. Margitsziget, háromkerekű biciklin Lacika, Istvánka babakocsiban. Margitszigeti kioszk. Kacsa vendéglő. 1939. Laci és István fia. 1963. Május 1. Gamma Művek, kollégák. Olga feleségével Szilvásváradon, Fátyol-vízesés. Kirándulás feleségével, Olgival, Szilvásvárad, kisvasút. 1968, Miskolctapolca, SZOT üdülő, séta a parkban, fecskefészek. Avastető. Lillafüred. 1949. Balassi Bálint utca, Karácsony, Újév. János-hegy, Úttörővasút melletti vendéglő. Divatbemutató. Pécsi üdülés, 1966. Kilátás a Kikelet szállóból, Misina tető. 1941. haditudósítás, Vitéz Csikós Jenő alezredes, a haditudósító alakulatok parancsnoka. Pluhár István, rádióriporter, Nagyszombat, invalidusok felvonulása. Debrecen, repülőtér, Fokker, Albatros vadászrepülőgépek, német bombázógépek. Családi nyaralás, Zemplén, Salgótarján, cigánynegyed. Túrafilmek, Karancs-Medves, turistaház, tűzhányó maradvány, Salgóbánya, Somoskő, Somoskői vár, Somoskőújfalu. Alacsony-Tátra, Magas-Tátra, Pöstyén, pöstyéni termálfürdő,1965. Pöstyén. Autós túra Ausztria, Németország, Svájc, München, Bajorország, Bodeni-tó, Zürich 1972. Pilisszurdok és Zemplén, Sárospatak, Végardó, Sátoraljaújhely, Füzérkomlós, Füzér vára, Kishuta, Nagyhuta. Lengyel-Tátra. Életút beszélgetés, fénykép nézegetés. Érseki Katolikus Gimnázium, Keleti Károly utca, 1919. Mátyásföld, nagybátyja, Hajós Béla őrnagy villája, Kinizsi Pál utca 10. Kadétiskola, főreáliskola 1922. Postatiszt. Charlottenburg, Műszaki Egyetem 1937. Hangmérnök. A családi filmezés kezdetei, Amatőr Mozgófényképezők Egyesülete (AME), Pathé Motocamera. A filmkészítés menete, forgatókönyv, vágás, hangkeverés, utómunkák, túrafilmek, gyermekfilmek, sportfilmek, filmbemutatók. Szilvásy István találmányai, magnetofon mágnesszalag nélkül, filmgramofon. Repülőverseny 1924. október 9. Albatros Fokker. Kadétiskolásként Szeszléd Tihamérral. Margit körút 8., Császár fürdő. Család: apai ág, nagyapa Szilvásy Sauer István királyi közjegyző Pozsonyban, édesanya Donajo Anna, Erdély.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből:
320-1-3:52/1, 320-1-3:57/1, 320-1-3:161/1, 320-1-3:162/1, 320-1-3:163/1, 320-1-3:164/1, 320-1-3:165/1, 320-1-3:166/1, 320-1-3:167/1, 320-1-3:216/1.
Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:181/1, 320-1-2:184/2, 320-1-2:185/1, 320-1-2:186/1, 320-1-2:187/1, 320-1-2:188/1, 320-1-2:189/1, 320-1-2:190/1, 320-1-2:191/1, 320-1-2:194/1, 320-1-2:195/1, 320-1-2:196/1, 320-1-2:197/1, 320-1-2:198/1, 320-1-2:199/1
Digital container #17
320-1-5:17/1
ELMORIK.DOC
Report based on an interview with László Morik, 1995
A Morik László interjúhoz kapcsolódó riport, 1995
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Scherter Judit benyomásai interjúkészítés közben. Morik László jellemzése,
otthonának bemutatása.
Digital container #18
320-1-5:18/1
ELRAC4.DOC
Report based on an interview with László Rácz, 1991
A Rácz László interjú átirathoz kapcsolódó riport, 1991
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Scherter Judit benyomásai interjúkészítés közben.Rácz László jellemzése.
Digital container #19
320-1-5:19/1
ELSZTRA.DOC
Report based on an interview with János Sztraka, 1995
A Sztraka János interjúhoz kapcsolódó riport, 1995
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Scherter Judit benyomásai interjúkészítés közben. Sztraka János jellemzése, otthonának bemutatása.
Digital container #20
320-1-5:20/1
ELSZUC4.DOC
Report based on an interview with János Szűcs, 1991
A Szűcs János interjúhoz kapcsolódó riport, 1991
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Scherter Judit benyomásai interjúkészítés közben. Szűcs János jellemzése, otthonának bemutatása.
Digital container #21
320-1-5:21/1
ELVARNAI.DOC
Report based on an interview with László Várnai, 1990
A Várnai László interjúhoz kapcsolódó riport, 1990
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Scherter Judit benyomásai interjúkészítés közben. Várnai László és családja jellemzése, otthonának bemutatása.
Digital container #22
320-1-5:22/1
ELVASZK4.DOC
Report based on an interview with Tamás Vaszkó, 1991
A Vaszkó Tamás interjúhoz kapcsolódó riport, 1991
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Scherter Judit benyomásai interjúkészítés közben. Vaszkó Tamás jellemzése, otthonának bemutatása.
Digital container #23
320-1-5:23/1
ELVREDE4.DOC
Report based on an interview with Tamásné Verdes, 1990
A Verdes Tamásné interjúhoz kapcsolódó riport, 1990
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Scherter Judit benyomásai interjúkészítés közben. Verdes Tamásné jellemzése, otthonának bemutatása.
Digital container #24
320-1-5:24/1
ERDELY4.DOC
Transcript of interview with Jánosné Erdélyi, 1987
Erdélyi Jánosné interjú átirat, 1987
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Család. Apai nagyapa, Schieck Sik Emil vízügyi államtitkár, édesapja a Szatmár megyei Fehérgyarmaton a Tisza-Szamos-menti Ármentesítő Társulat igazgató főmérnöke, hobbija a filmezés. Anyi nagyapa járásbíró Cegléden. Édesapám és édesanyja unokatestvérek, családi támogatás megvonása. Nagymama testvére, Gubányi Károly, mérnök, utazó, író. Transszibériai vasútvonal építése, Öt év Mandzsuországban című könyv. Gyerekkor, utazások, második világháború, tanulmányok, munkahelyek, testvérek. Édesapja munkahelyei, Országos Vízügyi Hivatal, lakás a Roham utcában. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjú az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:243/1
Digital container #25
320-1-5:25/1
FOGARAS4.DOC
Transcript of interview with Gyula Fogarasi, 1986
Fogarasi Gyula interjú átirat, 1986
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Származás, család. Édesapja születésekor Grósz Gyula, nem Fogarasi Gyula. Apai nagyapa Grósz Frigyes, anyai nagyapja Resch Rudolf. Szülők: Pozsonyszentgyörgy, Temesvár, Fogaras, Brassó Bukarest, Nagyszeben. Grósz Frigyes tanár Temesváron és Fogarasi Líceumban. A Krempels család, befolyásos polgárcsalád, kereskedők. Essigmann Amália, a Krempels nagymama lánya. Essigmann Amália és Grósz Frigyes házassága. Költözés Brassóba. 1916. Brassó román elfoglalása, a líceum áthelyezése Budapestre. Grósz Frigyes Budapesten, nagyanyja Erdélyben öt gyerekekkel. Fogarasi Frigyes hídépítő mérnök Magyarországon, Fogarasi Ilus néni egy magyar katonatiszthez megy férjhez, aki a mezőhegyesi ménesiskola igazgatója. A Resch család. Kismarton, Erdély. Resch Rudolf, az Esterházy uradalom saját zenekarának első hegedűse. Erdély négy nagy katolikus templomának kántora négy Resch testvér, Nagyszeben, Gyulafehérvár, Beszterce, Szászsebes. 1945 karácsonya, költözés Budapestre, Bakáts utca. Iskolák: Hőgyes Endre utca, a marista Champagnat-iskola, zsidómentés. Bakáts téri iskola, Lukin László. A Ferencváros hírhedt bandái, Pinocchió bandája. Budapesti Bencés Gimnázium. Szülők munkahelyei: édesapja banktisztviselő, Belvárosi Takarékpénztár, Jégbüfé épülete, 1945-ig igazagtó, párttag. Édesanyja könyvelő, Budapesti Állami Fodrászat. Gyerekeik, Miklós, András és Fábián.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:36/2, 320-1-2:37/1
Digital container #26
320-1-5:26/1
FRITSC4.DOC
Transcript of interview with Lajos Fritsch, 1986
Fritsch Lajos interjú átirat, 1986
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Család, nagyszülők szármzása. Anyai nagyapja, dr. Krepuska Géza fül-orr-gégész professzor, növénynemesítő. Pestszentimre birtokán több új szőlőfajtát nemesített Felvidék. Anyai nagyanyja Streck Jolán Szekszárd polgári család. A család otthonai: Reviczky utca 4. bérlakás, később Pestszentimre. Apai nagyapja sziléziai, kisebb birtokon intéző. Édesapja, Fritsch Ottó az osztrák-magyar hadsereg hadnagya, Bécsből került Magyarországra, barátság Lehár Ferenccel. Szülők megismerkedése a Krepuska birtokon Somoskőújfaluban, édesanyja Krepuska Erzsébet. A soroksárpéteri Krepuska-birtok. Gyerekkor a szőlőben. A Cabarnet szőlőfajta honosítása Magyarországon. A soroksárpéteri lakás. A somoskőújfalui birtok. A Fasori Evangélikus Gimnázium. Cserkészet, Jamboree Gödöllőn. Második világháború, félbemaradt egyetemi tanulmányok, tiszti iskola Győrben, hadsereg, utász zászlóalj, házasság a Bécsi kapu téri evangélikus templomban, katonaszökevény, hadifogság. A család kitelepítése Konyárra. Balatonszárszó. Munka a Medicornál és az Omkernél. Felesége Zsuzsi, lányai Jutka és Zsuzsi. Budai Filmklub, filmdíjak, családi filmek. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:14/2, 320-1-2:19/3
Digital container #27
320-1-5:27/1
FRITSCH5.DOC
Transcript of interview with Lajos Fritsch, 1986
Fritsch Lajos interjú átirat, 1986
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Fritsch Lajos utifilmjei. 1969 Svédország és Franciaország. Medicor vállalati kiküldetés. Stockholm repülőtere, Városháza, kikötő, Óváros, Svéd Királyi Opera, királyi palota. Franciaország, Párizs, Eiffel-torony, Diadalív, Invalidusok dómja, Napóleon sírja. Operaház, Szajna-parti könyvárusok, Notre-Dame, Sacre Coeur, Montmartre, Place Pigalle. Lyon, a francia Riviéra, Nizza. A filmek feliratozásának technikája. Londoni út Judit lányával 1965. La Manche, Ostend és Dover, Piccadilly tér, British Museum, Hyde park, Szent Pál-székesegyház, Tower, Tower Bridge. A fimvágás jelentősége, a hang szerepe, a hangosítás technikai problémái. Sport témájú filmek, lánya művészi torna versenyei. 1974. Spanyolország, Barcelona, Madrid, Puerta del Sol, Prado, Cordoba, nagymecset, Garnada, Alhambra, Torre del Molino. Családi híradók 1979-től 1982-ig, gyerekek, unokák, családi ünnepek, Húsvét, Karácsony, zenei aláfestés és kommentár, a televízió műsoraiból bevágott jelenetekkel. Veje, Gyerő Csaba erdélyi rokonsága, Székelyföld. 1965. Gyerő Csaba és vizilabdás játékostársai, Ambrus Miklós, Bodnár András, Dömötör Zoltán, Felkay László, Gyermathy Dezső, Kárpáti György, Konrád Lajos, Konrád Ferenc, Mayer Mihály. Pestimre, március 15-i ünnepély 1936. A helyi polgái iskola egyenruhája. Cserkésztábor, ráckevei panoráma, cserkésztábor Dunavecsén, reggeli torna. 1938 Svájc, film a Gotthárd vasútról. A soroksárpéteri társaság, barátok, teniszpartnerek, Bukovits Béla tanító, Hunyadváry József tűzoltóparancsnok, Haffner Vilmos fogorvos. Somoskőújfalu, cserkésztábor, Somoskő vára, Salgó vára. PITE, a Pestimrei Ifjúsági Tenisz Egylet, Toppler Lili teniszezőnő, női páros a Kispest ellen, barátságos mérkőzés a Törekvés ellen. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:14/2, 320-1-2:19/3
Digital container #28
320-1-5:28/1
GARDO4.DOC
Transcript of interview with Miklós Gárdos, 1987
Gárdos Miklós interjú átirat, 1987
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Család, nagyszülők, származás. Apai nagyapa borkereskedő. Jól jövedelmező szőlőbirtok az Alföldön, Nyársapát, budai villa, bérházak. Édesapja, Gárdos Miklós szobrász, Velencei Biennále, tanulmányutak Olaszországban és Franciaországban, később agrárfőiskola és borászat. Jómódú zsidó, polgári, kereskedő és értelmiségi réteg. Zenetanulás, nyelvtanulás, sport. Síoktató Ausztriában, Magyarországi Kárpát-egyesület, MKE. Édesanyja Fehér Margit. Munkaszolgálat, bújkálás a második világháború alatt. Államosítások, költözés Ceglédre, szobrok állami megrendelésre. A filmet édesapja készítette.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:75/4, 320-1-2:76/1, 320-1-2:77/1
Digital container #29
320-1-5:29/1
GIMESI4.DOC
Transcript of interview with Mária Gimesy, 1991
Gimesy Mária interjú átirat, 1991
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Elsőéves építészmérnökként, Műszaki Egyetem. Bartók Béla úti lakás. Édesapja a Turf újsággal 1951. 1946. Kecskehegy, kirándulás. A budai Szent Margit Gimnázium, 1947. egyenruhás kislányok, Fedora nővér, Geraldine nővér, Mindszenthy József titkára. Az intézet kertje, jubileumi szentmise, énekkar, 25 éves jubileum, Mindszenthy József díszvendég. Misztériumjáték Szent Margit életéről, domonkos apácák. Óbuda, Óbudai Gázgyár, nagyanyja Krampusz kutyával az ablakban, Szalag utca 1936. Húsvét reggel, húsvéti tojások keresése Győr, Molnári, Dráva-part, vadkacsavadászat. Első nap az iskolában, Győr, Duna-part. Budapest, Halászbástya, Szent István-szobor. Tavasz a győri családi ház kertjében, nagyszülők, rokonok. Szilveszter, 1955. Nyaralás Pásztó, Mátra, Bagolyirtás, evangélikus üdülő. Budapest, Szent Imre-templom, Villányi út, Gellérthegyi séta. Dunai hidak 1938 és 1945, Erzsébet híd, Az a Kossuth híd, Ferenc József híd, Szabadság híd. Angolpark, hullámvasút, lökős kecske játék, erőművész. 1948. Bagolyirtás, evangélikus üdülő a Mátrában, galyatetői strand. Soproni séta, bencés templom, Tűztorony, Ikva patak. Németh Kálmán, a Szent Imre Kollégium igazgatója. Aknaszlatina, 1940. augusztus 20. bányászzenekar, Ferenc-bánya, sófejtés. 1931. szülei nászútja, Frankfurt, Römer, Máriazell, horogkereszt, Máriazell, Kölni dóm. Életút beszélgetés, család, származás, dédnagymama esküvője, Sóváry Soós Károly Aszár jegyzője és Révész Karola 1890, Konkoly-Thege Johanna. Apai nagyapja jogász Pozsonyban, nyitrai származású, Langerek, nemesi család, címer. Édesapja bányamérnök. Apai nagyanyja polgári család, szabadkai pénzügyigazgató dédnagyapa. Édesanyja gyógyszerész, anyai nagyapa főjegyző Ácson református papcsalád. Anyai nagyanyja polgárlány, veszprémi gabonakereskedő család. Tanulmányok, a budai Szent Margit Intézet, a Budai Margitosok Baráti Köre, Fedora nővér, Geraldine nővér, Galavits M. Geraldine Mindszenty József titkárnője, Szálka Irma. A család névváltoztatásának története.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből:
320-1-3:205/1, 320-1-3:206/1. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:180/1
Digital container #30
320-1-5:30/1
GOTTESM4.DOC
Transcript of interview with Ernő Gottesmann, 1990
Gottesmann Ernő interjú átirat, 1990
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Hegymegi Kiss Áron lakása. Beszélgetés Baktay Ervin indiántáboráról, a törzs tábori életéről. A beszélgetésben részt vesznek: Gottesmann Ernő, Hegymegi Kiss Áron, Hegymegi Kiss Áronné, Gottesmman Ernőné, Babett. A Sápadtarcú Varázsló, Marshall, Básthy István cilinderben és zsakettben. Sheriff, Mr. Hooligan, Baktay Ervin, dr. Egán Viktor Bozontos Farkas, Hegymegi Kiss Áron Nyílhegy, Perjési László Szürke Sólyom, Barsi Ödön, eredetileg Rodriguez Ödön, Rodriguez Endre filmrendező testvére, Barsi Ödönné, Szőcs Gábor Hallgatag Hód, dr. Frohner Román Rancher, Walleshausen Jenő Öreg Halászsas, Szepesi György Vadkan, Perjési László Kis Harkály. Kismaros, Verőce, Zebegény, Kisoroszi környéki szigetek, Kecske-sziget, háttérben Nógrádverőce. Lompos Farok indián nagyfőnök tábora, indián motívumokkal díszített tipik, sátrak, totemoszlop, kínzócölöp, indiántánc, békepipa, téli vadnyugati mulatság. Nagy Zoltán Erdők Ura. Amrita Sher-gil. Az interjú készítése során Urbach László amatőr filmjeinek nézegetése folyik. 1938, az első kenu. Hegymegi Kiss Áron Nyílhegy és a felesége Babett, később Gottesmman Ernőné, Verőce, sziget. Nemes József festőművész. Gottesmann Ernő indiánnevei, Black Water, Plenty Dogs. Az indián játék eredete, kezdetei, Baktay Ervin és Stein Aurél, sátortábor egy közép-ázsiai fennsíkon. Észak-amerikai indián élet, baráti társaság, mozgalom, hivatalos társasággá alakulás, Magyarországi Feketelábú Indiánok Társasága. 1933. első találkozás Amrita Sher-Gillel a Verőcei-szigeten. A nagymarosi erdőmérnök Nagy Zoltán által felajánlott Kismarosi sziget. A verőcei Kompkötő-sziget. Az indiánok társasága: Üreg Halászsas Walleshausen Jenő, Szürke Sólyom Perjési László igazságügy-miniszteri gazdasági tanácsos, Nyílhegy Kiss Áron adóhivatali tisztviselő, Kis Harkály Póta László, Hallgatag Hód Szőcs Gábor, Bozontos Farkas Egán Viktor, Magányos Vadkan Szepesi György, Rancher Fromher Román vegyész (apja tulajdonában volt a Budapesti Tigris Szálló), Grizzlifog Dékány András. Amrita Sher-Gil és Egán Viktor házassága. Rokonság Baktay Ervinnel. Baktay Ervin könyvei, pályája. Téli indián élet, római estély. Indián filmek, Barsi Ödön, eredetileg Rodriguez Ödön, Rodriguez Endre , Urbach László, Básthy István. Napközben indián élet, fagyűjtés, főzés, mosogatás, célba lövés Winchesterrel, indián ruhák elkészítése, karbantartása. Gottesmann Ernő családja, pályája, munkahelyei, Magyar Távirati Iroda, Magyar Központi Híradó Részvénytársaság, Magyar Központi Híradó, Filmiroda, Rádió, Híradó mozi, filmgyártó vállalatok. Gottesmann Ernő a Magyar Film Irodában készült filmjeiről, Radványi Géza Beszélő köntös, Bán Frigyes Az 5-ös számú őrház, Bánky Viktor Dr. Kovács István. Castiglione Henrik, Korzó mozgó.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:207/1, 320-1-3:208/1, 320-1-3:209/1, 320-1-3:210/1. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:101/2
Digital container #31
320-1-5:31/1
HELLER4.DOC
Transcript of interview with Lászlóné Heller, 1986
Heller Lászlóné interjú átirat, 1986
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Család, származás. Pozsony, első világháború, édesapja jogász, hadbíró Brennbergben. Édesanyja önkéntes ápolónő. 1919, csehszlovák megszállás, a család Balassagyarmatra költözik., majd 1936-ban Budapestre. Heller Lászlóné iskolái, magántanuló Pozsonyban, később Bécs és egyetem Dijonban. Férje, Heller László gyógyszerész, patikus, 1944. patikájuk árjásítása, munkaszolgálat, tüdőbaj, Budakeszi szanatórium. 1949. gyógyszertárak államosítása, patikáik: Glória gyógyszertár Izabella tér 1934, Wesselényi utca 60. A Heller család. Heller László filmjei, fotói. Vadas Ernő és tanítványai.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:32/1, 320-1-2:33/1
Digital container #32
320-1-5:32/1
HOFFLER4.DOC
Transcript of interview with Tibor Höfler, 1987
Höfler Tibor interjú átirat, 1987
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Höfler Tibor családja. Az 1936-ban született fia törvényesítése, nevére vétele. A társadalmi helyzete miatt nem vállalt kapcsolata fia édesanyjával, Annával. Anna szobalány a családnál, később szövőnő. Fia nevelése 1946-ig. Höfler Tibor pályafutása. 1938 simontornyai bőrgyár, 1939. a bőrgyár laboratóriumának vezetője, 1942 Első Pécsi Bőrgyár RT. igazgatósági tag, a bőripar árjásítása, megszűnő igazgatósági tagsága. 1944. május, rokonainak elhurcolása, a pécsi gettó, MÁV bérház. A bőrgyár, mint hadiüzem, zsidó munkások a gettóból. Roth Sándor vezérigazgató. Rokonai munkaszolgálatban Oroszországban, unokaöcsse, Gáspár Tibor. Édesanyja mint az árja-párja, József utcai csillagosház, édesanyja megszöktetése a gettóból. 1944. november 27. a szovjet hadsereg bevonulása, a bőrgyár megszállása, áruk, alapanyagok elszállítása, jóvátétel. Államosítás 1948-ban. Nyomorúság, a túlélés lehetőségei 1945 után. Sóhiány, sókészítés, cukorgyártás, gyufagyártás. Történetek Puch motorjairól, motoros katonai szolgálat elkerülése. Börtön, államosítások, felköltözés Budapestre, a Várkonyi-Weiss család, illegális tartózkodás állás hiánya miatt. Állás a Soroksári Festékipari Válallatnál, fia felhozatala Budapestre, 1952. augusztusa. Albérletek: Kossuth Lajos utca 8., a ház alagsorában a His Master Voice lerakata, Lónyai utca 18., Tinódy utca 3., Dob utca 66. A vidékről érkezők két hetes tartózkodási engedélye, engedélyek hossszabítása, munkahelyi igazolások. Fia iskoláztatása, iskolái, Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Trefort utcai gimnázium. Megismerkedés, esküvő Zsuzsával, esküvői tanúja, Gazda István.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:217/1, 320-1-3:218/1, 320-1-3:219/2. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:36/1, 320-1-2:86/2, 320-1-2:87/1, 320-1-2:88/1, 320-1-2:89/1. Az interjú a Privát Magyarország gyűjteményhez kapcsolódik: Von Höfler vagyok, Werther variáció I - II (privát Magyarország 15)
Digital container #33
320-1-5:33/1
IVAN4.DOC
Transcript of interview with János Iván, 1987
Iván János interjú átirat, 1987
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Filmkészítés ötven éven keresztül, kilencszáz méternyi film, családi jelenetek, utazások, híradó jellegű filmek. Csikágó mozi az István utcában. Kertmozi a Dózsa György úton. Film a Nagymama című film forgatásról a Margitszigeten, Aczél Ilona, Dajbukát Ilona, Rózsahegyi Kálmán. Iskolák, munkahelyek: Bulyovszky utcai főreál, Keresztény Fogyasztási Szövetkezet, Istvántelki Főműhely, Józsefvárosi pályaudvar, Szépművészeti Múzeum. Az 1983. november 5-én, a budapesti Szépművészeti Múzeumban elkövetett betörés. Közérdekű bejelentések betörésekről, rongálásról, levelek újságoknak, politikusoknak, hivataloknak. Gyerekkor, gazdálkodó nagyszülők, filmek a mezőgazdasági munkálatokról, szántás vetés, cséplés. Jászkisér, Jászberény, Jászság. Szülők, Péterffy Sándor utca 19. házfelügyelők. Felesége, mosthalánya Éva, veje Boskovitcs Jenő sportújságíró, unokák: Gábor ls Lacika. Levélírás Mihail Gorbacsovnak. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:41/2, 320-1-2:42/1, 320-1-2:52/2, 320-1-2:54/3, 320-1-2:207/3, 320-1-2:208/1, 320-1-2:209/1
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:240/1, 320-1-3:241/3
Digital container #34
320-1-5:34/1
KECSKEME_2.DOC
Transcript of interview with Kálmán Kecskeméti, 1996
Kecskeméti Kálmán interjú átirat, 1996
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Séta feleségével és Kampis Péter íróval, Baross utca, Városliget. A régi Kisföldalatti pályája, kikanyarodás az Állatkert felé, felszíni megálló. 1964. Városligeti-tó, pléhcsónakok, Vidámpark, millenniumi körhinta. 1962. Pécs, Martyn Ferenc. Az első írásai a Jelenkorban. Pécs pezsgő szellemi élete, régi polgári értelmisége, a Nádor kávéház, balkáni beütések, a pécsi vásárok. Kampis Péter és felesége Niczky Anna, Niczky László gróf. Pécsi barátok, Dombay Győző, Várkonyi Nándor, Rajnai László, a Rajnai féle antikvárium és köre. Első kamerák, első filmek, Admira, cseh gyártmányú felhúzós kamera, Pentaflex kamera, vágás, vágóasztal, cseh vágóberendezés. 1965 tavasza, a zajló Duna, úszó jégtáblák. Lisziák Elek, Molnár Péter, Ostrom utcai lakásban készült film, "Látogatás Molnár Péternél". Krisztinaváros, Tabáni templom, Scherter Judit, Pala utca, régi, kopott házak. Dr. Végh László zongorázik, Végh László köre, kultúrtörténeti jelentősége, Pilinszky János, Kovásznai György, Ventilla István, Petrigalla Pál, dr. Balla Gábor, Lovas Gladys, Königer Miklós. Családi filmek. 1967. tavaszi séta, Kecskeméti Kálmán első felsége, Gyöngyi az édesanyjával, Budai Vár, Mátyás templom, Pest-Buda étterem, Úri utca, Bécsi kapu tér, Régi Országház étterem. Tihany, Belső-tó, ökrösszekér, apátsági templom. Édesapja, dr. Kecskeméti László, orvos a Hold utcai rendelőintézetben, a makói gimnázium, Juhász Gyula. Hatszobás, agypolgári lakáuk, cselédhívó rendszerrel. Nagynénje Toncsi néni, Reichenberger Antónia, Báthory Kálmánné. Édesanyja családja, rokonság Max Weberrel, Reichenberger család, Reichenberger Károly réz- és fémárugyár. A Vécsey utcai underground zenedélutánok, Petrigalla Pál, Passuth László, Szervánszky Endre, Keresztúry Dezső, Korniss Dezső, Lugossy István, Csutoros Sándor, Hencze Tamás, Koncz Csaba.Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az audió interjú és az interjúban hivatkozott film nem része az OSA gyűjteményének.
Digital container #35
320-1-5:35/1
KELLNER.DOC
Transcript of interview with Ferenc Kellner, 1995
Kellner Ferenc interjú átirat, 1995
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Kellner Ferenc nyugdíjas mozigépész és felesége Kellner Ferencné, Boriska. Móri családok amatőr filmei, 1970-es évek. Horváth Lajos, Tulcsik Tibor, Füredi család. Esküvő, Gergely János és felesége Éva. Éva édesanyja otthonkába a gávai lakásukban. Ballagás, Éva nővérének a gyereke ballag. Tulcsik Tibor filmjei, Tulcsik Tibor berepülő pilóta lánya és unokája, családi jelenetek, amatőrfilmek Mórról. Kellner Ferenc mozigépészként Budapesten, Pestújhely Széchenyi mozi, Zuglói Mozi az Angol utcában, Szivárvány mozi István utca. 1947 mozigépész tanfolyam, 1963. első vetítőgépe, LUCS vetítőgép. Horváth Lajos móri vendéglős filmjei, móri felvonulások, nyaralás Tihanyban, disznóvágás. Kellner Ferenc filmjei. Fehérvárcsurgó, vendéglő, Amerigo Tot. Fodrászüzlet. Dunaújváros. Borbála távcsővel a Duna-parton. Csatka, csatkai cigány búcsú. Mór, úrnapi körmenet. Kirándulások az Ikarus gyárral: Komárom, Boriska fürdőruhában, Fertőd, Bláthy Ottó szocialista brigád, Balatonberény, Balatonboglár, Hajdúszoboszló. Hajdúszoboszló környéki tanyák, Hortobágy. 1995. Jugoszlávia, Rovinj. Csiribpuszta, Agárdi Állami Gazdaság, Agárd, Velence, Mari Zsuzsi koncert, Pákozd, Szúnyogsziget. Kellner Ferenc és Boriska vallomásai a moziról, a mozizás élményéről. Kellner Ferenc mozitörténeti kiállítása, százéves a mozi.
Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:248/2, 320-1-2:249/1, 320-1-2:250/1, 320-1-2:251/1, 320-1-2:252/1, 320-1-2:253/1, 320-1-2:254/1
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:200/1, 320-1-3:201/1, 320-1-3:202/1
Digital container #36
320-1-5:36/1
KEMENY.DOC
Transcript of interview with György Kemény, 1990
Kemény György interjú átirat, 1990
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Filmnézés. 1941. Séták, kirándulások. Édesanyja, baráti társaság, Margitsziget, vízesés, aranyhalak. Hajógyári-sziget. Erzsébet híd budai hídfője, Erzsébet téri Kioszk. 1942. Kemény György szteppel rendőr egyenruhában. Édesapja, Kemény László szőrmekereskedő. Nyaralások Balatonújhelyen, Sümegi villa. A szülők üzlete az Éva utcában.( Asbóth utca). Golfpálya, számháború a Normafa környékén. Oktogon, filmezés Lóránt Lóránt szűcs ablakából 1941. Tél a Mátrában kisvasút. Életút, zsidó középosztály, 1848-ban magyarosítás Kohnról. Verpelét, Popper gőzmalom, nagyapja malma. Édesapja Kemény László szőrme nagykereskedő, Markó utcai főreál iskola. Kemény György iskolái: Rökk Szilárd utcai zsidó általános iskola, Kertész utcai általános iskola, Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, igazgató Nolipa István Pál, iskolatársak, Lakner László, Korga György, Benedek György, Kóka Ferenc, Maurer Dóra, Major János. Munkák, kiállítások, Studió 80. látványtervezés, Jancsó Miklós rendező. Barátságok Bán Bernsein Péter, Dávid fia, Fülöp László, Beke László. Lakások: Síp utca, Akácfa utca, Ujvári Vali, az Élet és Tudomány képszerkesztője lakása az Ady Endre utcában Kós Károly ház. Édesanyja Klári néni házasságai. Kemény László, Fodor József.
Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:137/2, 320-1-2:141/2, 320-1-2:153/3. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:16/1, 320-1-3:17/1, 320-1-3:48/1, 320-1-3:49/1, 320-1-3:50/1, 320-1-3:97/1, 320-1-3:98/1.
Digital container #37
320-1-5:37/1
KEMENY2.DOC
Transcript of interview with György Kemény and Krisztina Jerger, 1990
Kemény György és Jerger Krisztina interjú átirat, 1990
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Az életútinterjú befejező része. Háborús élmények, nyilasok, karhatalmisták, a fasori zsidó árvaház, megmenekülése a Dunába lövetés elől, antiszemitizmus az 1980-as években. Életműve értékelése. Beszélgetés Jerger Krisztinával, Kemény György feleségével. Jerger Krisztina a családjáról, eszéki nagypapa, Stigmond Margit nagymama, tanítók. Édesapja jogász, Nemeshetés, édesanyja lengyel, Soboluwna Barbara, esküvő a Gellérthegyi Sziklakápolnában, Laboch Gerard énekel. Gyerekkor, Klauzál tér, Keszthely. Egyetem Varsóban 1969-1976 között, művészettörténet, Józef Sajna színháza, Varsói ősz, kulturális programok. Hazatérés Magyarországra, kiállítások a Műcsarnokban. Beszélgetés Kemény György édesanyjával, Klári nénivel. 1944 tele, Városligeti fasor, óvóhely, zsidóüldözés, Kemény György bújtatása Kovács Pistiként, a Dob u. 90. szám alatti Gyermekotthon, megmenekülés a Dunába lövés elől az újpesti Duna-parton, éhezés. Klári néni családja, Máramaros. Költözés Magyarországra. Vallásos zsidó család, Széder este, kóser háztartás. Házassága Kemény Lászlóval,  Csuk szőrme nagykereskedés a  Majakovszkij utca és a Véndiófa sarkán. Tőzsdepalota. Golfozás a Sváb-hegyen, Singer Ernő kalapban. Számháború. Lóránt Lóránt szűcs, Lamberger Lóránt lakása az Oktogonon. Tisza Kálmán tér, Városi Színház. Emlékek a háborúról, 1944, Szálasi proklamáció, a Dob utca 90-ben a Vöröskereszt által felállított gyermekmenhely, KISOK (Középfokú Iskolák Sportköreinek Országos Központja) pálya, bevonulás a gettóba, Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga, Kazinczy utca, rituális fürdő, Teri húga deportálása Ravensbrückbe. Mátra, kisvasút, Mátrafüred. Klauzál tér, görkorcsolyázás. A Mecsek télen. Csónakázás a Városligetben. Margitsziget, Kemény György homokozik. Erzsébet-téri kioszk, kártyaterem, bridzs tanfolyam, baráti társaság,  Breitner János zeneszerző, Ferenczi György zongoraművész, Mester Ilona színésznő.  Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:137/2, 320-1-2:141/2, 320-1-2:153/3. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:16/1, 320-1-3:17/1, 320-1-3:48/1, 320-1-3:49/1, 320-1-3:50/1, 320-1-3:97/1, 320-1-3:98/1.
Digital container #38
320-1-5:38/1
KIENITZ4.DOC
Transcript of interview with Vilmos Kienitz, 1987
Kienitz Vilmos interjú átirat, 1987
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Az amatőr filmek készítője idősebb Kienitz Vilmos. Származás, család. Apai dédapa, betelepülés Németországból, cukoripar, cukorgyártás elindulása, 1700-as évek. Kienitz Vilmos fiai, mezőgazdasági szakemberek Észak-Magyarországon. Nagyapja gazdatiszt, Szeged -Csanádi püspökség, püspökségi birtok intézője. Nagyanyja német származású, nevelőnő Londonban. Apja iskolái, falusi iskola Nógrádban, gimnázium Temesváron. Műszaki érdeklődés, saját autó, hobbik, filmezés. Iskolatársak: Pommersheim János sebész, Szent Rókus Kórház. Budapesti Műegyetem, Szent Imre Kollégium. Első világháború, katonaság, Albánia, tűzérség. Szülők házassága, letelepedés Gyulán. Alsó-Fehérkörösi Ármentesítő Társulat, főmérnökség Gyulán. Édesanyja, Nagy Gabriella történelem-földrajzszakos tanár, Polgári Iskolai Tanárképző, Csalogány utca. Anyai nagyapja bíró, dédapja Bökös Máté, hadnagy, 1948-as szabadságharc, Nagy Ferenc név felvétele. Utazások, Abbázia, Ausztria, Németország, autóstúrák, Bécs, München. Idősebb Kienitz Vilmos találmányai, szivattyú. Anyagi helyzet, százötven holdas föld tanyával, villa. Kienitz Vilmos gimnáziumi tanulmányai, Gyula és Gödöllő, premontei gimnázium, bentlakásos tanuló. Emlékek a II. világháborúból, a zsidóság elhurcolása. 1944 karácsonya, orosz fogság, fogolytábor az Azovi-tengernél. Hétköznapok Gyulán az 1950-es éveben.Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:79/4, 320-1-2:80/1, 320-1-2:91/5, 320-1-2:91/7. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjú nem része az OSA gyűjteményének.
Digital container #39
320-1-5:39/1
KMET4.DOC
Transcript of interview with György Kmety, 1991
Kmety György interjú átirat, 1991
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Kmety György családja. Édesanyja, Faragó Erzsébet Lisle, édesanyja testvére, Faragó Gábor. Nagymama Faragó Sándorné Haag Hedvig, osztrák cukrászdinasztia. Erzsébet Gyalyatetőn. Faragó Gábor osztályvezető a Magyar Külkereskedelmi Bankban 1956 előtt, emigráció 1956-ban Svédországba, diplomáciai szolgálat Afrikában. Palatinus strand, Gábor úszni tanul 1937. Eszék utca 5. Faragó nagyszülők háza. Erzsébet kerékpározik az Eszék utcában. Svábhegy. Tata Tóváros, Környe, Kmety György feleségének a családja. Anyai nagyapja, Faragó Sándor, az Országos Első Takarékpénztár vezérigazgatója, jogász, rokonság Tiszaroffon. Villa fenyveserdővel a Balaton, Siófok, Batthyány utca 100. III. Viktor Emánuel Magyarországon. Olaszországi nyaralás, Velence. Az Eszék utcai családi ház. Partik, estélyek, szomszédok, Dr. András Ernő ügyvéd. Ausztriai rokonok, Haag család, Erik bácsi és Oti bácsi, svájci vállalat az elnök-vezérigazgatója Bécsben, nyaraló, Bad Ischl-ben, Schafberg-Wien, Trieszt, Opatija. Édesaspja családja, nevelőszülők, Kmety Géza, körzeti orvos Kunszentmártonban. Kmety György tábornok, egyenesági rokonság. Édesapja közgazdász, Központi Statisztikai Hivatal. Édesanyja, Szerzői Jogvédő Hivatal, hagyatéki ügyek, Lukács György hagyaték. Családi összejövetel, Faragó Gábor bácsi hegedül. Erzsébet az első báli ruhájában. Látogatás Tiszaroffon 1939-ben. Sportfelvételek: bicikliverseny, foci mérkőzés, BEAC pálya. Budapesti hidak. A Vas Gereben utca 5. ház építése az 1940-es években. Dr. Szűcsék villája Balatonszabadiban, Hautzingerék, 1938 július. Kmety György iskolái, Érdi úti általános iskola, Könyves Kálmán Gimnázium, Képzőművészeti Főiskola Lipcsében, tipográfusi munka, Táncsics Kiadó, Népszabadság, Hírlapkiadó. Hobbik, utazás, Olaszország, Udine, Velence. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:111/2, 320-1-2:112/1. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:20/1, 320-1-3:21/1, 320-1-3:96/1
Digital container #40
320-1-5:40/1
KOSA4.DOC
Transcript of interview with Gyuláné Kósa, 1987
Kósa Gyuláné interjú átirat, 1987
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Édesapja családja, Felvidék, dédapja tanító, nagyapja üzletember, fatelep Zólyom megyében, virilista. Apja, Hollán Lajos, a felvételek készítője, kereskedelmi iskolai érettségi Besztercebányán, Pálma Kaucsuk R.T. igazgató. Első világháború, főhadnagy, Vörös Hadsereg. Szülők házassága, anyja festőművész, Iparrajziskola, Lyka Károly. Anyai rokonság, nagyapja banktisztviselő, nagyanyja Sziklai Zsigmond (Divatcsarnok) építész húga. Nagyanyja testvérei, Sziklai fivérek, első magyar mozgóképszínház az Andrássy úton. Hollán Lajos fotói, MAFOSZ Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, barátság Vadas Ernővel, deportálás, Dachau. Kósa Gyuláné és a II. világháború, gettó, deportálás, Komárom, Csillag erőd, Ravensbrück, szovjet hadifogolytábor. Feld Zsigmond, Városligeti Színkör, Föld Ottó, Magyar Filmgyártó Vállalat. Férje könyvüzlete a Wesselényi utca 6-ban. Húga férje, Akron golyóstoll gyártás. Mária Terézia Leánygimnázium, Bernolák Kálmán igazgató, érettségi, numerus clausus. Wesselényi utcai gépíróiskola, pártöszekötő, igazgatóhelyettes. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:53/3, 320-1-2:54/2
Digital container #41
320-1-5:41/1
KREBS4.DOC
Transcript of interview with István Krebs, 1985
Krebs István interjú átirat, 1985
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Filmezési szokások, a filmezés költségei, technikák, vágás, tárolás, feliratozás, filmfelvevők, Sport 2, Auróa, Quartz 5. A filmek témái, családi események, Rózsika forrás, szüret Szentmártonkátán, hajókirándulás Visegrádra, Szeged, magyarországi várak, Dunántúl, Csókakő, Zirc, Sümeg. Befejezetlen beszélgetés. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:28/2, 320-1-2:29/1, 320-1-2:82/1, 320-1-2:83/1, 320-1-2:84/1, 320-1-2:85/1
Digital container #42
320-1-5:42/1
LÖRINC4.DOC
Transcript of interview with Pál Lőrinc, 1986
Lőrinc Pál interjú átirat, 1986
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Származás, család, gyermekkor, Erdély, Gyergyószentmiklós. Nagyszülők, rokonság, földművesek, szíjgyártók, krumplinyomók. Édesapja, I.világháború, orosz front, Kirov. 1920. áttelepülés Erdélyből Magyarországra. Újpest, szoba-konyhás lakásban hatan. Újpesti Kendőgyár. Kötőgép, maszek kisipar. II. világháború, megmenekülése Gestapo főhadiszállásáról a Svábhegyen. Megismerkedése a feleségével, kapcsolat a zsidósággal. Munkahelyek: Temaforg, Budapest Kötő Szövetkezetet. Filmezési szokások, családi filmek, Ernemann filmkamera.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:55/4, 320-1-2:56/1, 320-1-2:57/1, 320-1-2:58/1, 320-1-2:59/1
Digital container #43
320-1-5:43/1
MAKARA4.DOC
Transcript of interview with György Makara, 1987
Makara György interjú átirat, 1987
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Család, származás. Dédapja Makara Lajos sebész, nagyapja Makara György pápai járásorvos, tanulmányok Bécsben. Apja, Makara Lajos sebészprofesszor Kolozsváron, családja dunántúli, öccse Pécsen táblabíró, leánytestvére Gizella, Lázár Andor igazságügyminiszter felesége. A Makara és a a Lóskay család. Makara György a kolozsvári gyermekkorról, iskolák, Farkas utcai református kollégium. Anyai rokonság, Péterfi Tibor szövettankutató, a mikromanipulátor megalkotója, államtitkár a Károlyi kormányban, Péterfi István zenekritikus, Péterfi Zsigmond vasútigazgató. Apja halála, nevelőapja Báró Bretfeld Egon, trieszti család, kalózok. Rákócziánum, Keleti Károly utca. Költözés Pápa mellé, családi birtok, érettségi a Pápai Református Kollégiumban, tanára Rab István. Ismerettségek, barátok: Bartók Béla, Kodály Zoltán, Oláh Gusztáv Basilides Mária, Székely Mihály, Heltai Jenő, Tóth Aladár. Barátságok az egyetemről, Zoltán Imre bőrgyógyász Zoltán László agysebész, Mosonyi László belgyógyász, Zsebők Zoltán radiológus, Magyar Imre. 1936. OKI Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztályának vezetése. 1937. Rockefeller ösztöndíj, Baltimore, Washington, New Orleans, Chicago, Saint Luis. Barátság Neumann Jánossal, ismerettség Albert Einsteinnel. II. világháború, Sobieski János utca, légoltalmi parancsnok, házi őrizet, Vadásztölténygyár, Schreiner János, Videoton, Ideiglenes Nemzeti Kormány, békeprogram kidolgozása, 1945. népjóléti államtitkár, járványügyi kormánybiztos. Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Kéthly Anna. Koncepciós per, árdrágítás, börtön, fogház, Markó utca, Andrássy út 60, Wurm utca, Gyűjtőfogház. Pharmacia Gyógyszervegyészeti Gyár Izabella tér, Acron golyóstoll, tintagyártás szabadalom. Vegyi gyárai és üzemei, DDT és más rovarirtószerek gyártása, Insecta szövetkezet, államosítás. 1951. körorvos Szirákon. Budapest, Budaörsi út, földművelés, gyümölcskertészkedés,birtokának államosítása, Alkotmány TSZ. 1952-től Fővárosi Árpád-Károlyi Kórház, laboratóriumi orvos. 1953. visszatérés a közegészségügybe, a KÖJÁL vezetője, Bábolna, budapesti patkányirtás megszervezése, Burger Róbert. 1956. a Magyar Rádió ostroma, Nemzeti Bizottság felállítása a KÖJÁL-nál. Nyugdíjas évek, orchidea könyv, utazások negyedik feleségével. Házasságai, gyerekei, 1938. első felesége Bodor Sára, két fiúgyerek, második felesége Sulyomi Klára, édesapja Sulyomi-Schulmann Adolf, gyermekek Péter és Klára. Harmadik feleség Benczúr Gyuláné, fia Miklós. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:44/2, 320-1-2:44/4
Digital container #44
320-1-5:44/1
MECS.DOC
Transcript of interview with Imréné Mécs, 1992
Mécs Imréné interjú átirat, 1992
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Dr. Mécs Imréné Lengyel Klára. A filmek készítője férje, dr. Mécs Imre. A filmezés kezdete 1932, esküvőjük, a bodrogközi, királyhelmeci magyar élet, az esküvő utáni fogadás a család tulajdonában lévő parkban. Családi és történelmi események vegyesen, Kassa visszacsatolása 1938, Szent István napi körmenet 1941. A családi filmek főszereplői a gyerekek, Mécs Imre, Mécs Bernadette és Mécs Klára. Mécs Imre filmezési szokásai, vetítések. Hubay Jenő zenedélutánjai a Margit rakpart 7-ben, a Hubay-palota, Horthy házaspár, József főherceg, Bajor Gizi, sógora, Mécs László, rádió közvetítés. Fia, Mécs Imre népbírósági tárgyalása, Major Ákos, Kodály Zoltán, Csorda Romana nővér szerepe. 1959 február, Mécs Imre másodfokú tárgyalása, halálos ítélet, életfogytiglan, Fónay Jenő. Dr. Mécs Imre belgyógyász családja, Felvidék, Kassa, Hernádszentistván, édesapja kántortanitó. Dr. Mécs Imre öccse Mécs László, premontrei szerzetes, költő, barátság Sík Sándorral. Mécs Imréné származása, rokonság. Hobbik: utazások Európában, opera, Závodszky Zoltán, Palló Imre. Nyelvtanulás, Svájc, Luzern, Horthy Nóra. A Liptai család, anyai nagyszülők, jogászok, bankárok, Liptai Angéla, Csécsi Imre, Liptai Jenő, Szilvássy Berta, Csécsi Izabella, Cserép József. Deklasszálódás 1945 után, német és francia óvoda működtetése a Molnár utcában, tanítványok, FIDESZ képviselők. Franciaország, 1934, Mécs László, Párizsi Magyar Intézet, Dollfuss elleni merénylet. Írók Gazdasági Egyesülete (IGE), Pakots József, Mécs László és József Attila. Mécs Imre politikus pályájának kezdetei, Donáth Ferenc és Bozóki Éva, Magyar Fruzsina. Rokonság Antall Józseffel, véleménye az Antall kormányról, a Magyar Demokrata Fórum (MDF) politikusairól, a Szabad Demokraták Szövetségéről (SZDSZ) és a Fiatal Demokraták Szövetségéről (FIDESZ). Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:99/1, 320-1-3:101/1, 320-1-3:104/1, 320-1-3:116/1, 320-1-3:117/1, 320-1-3:118/1. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:215/1
Digital container #45
320-1-5:45/1
MORIK.DOC
Transcript of interview with László Morik, 1995
Morik László interjú átirat, 1995
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
A filmek készítője Morik László édesapja. A filmezés kezdetei az 1920-as évek. Szülők első lakása, Böszörményi út, Királyhágó tér, nővére Éva és férje, Holéczy Ákos zenész. Édesapja az Amatőr Fotó Szövetségnek titkára, nagyapa k.u.k katonatiszt, állatorvos. Apai dédnagyapa dr. Perlaky Mihály, piarista tanár, 1848-as szabadságharcos, olmützi fogság, naplóírás. A Gaál utcai lakás. 1935. Családi ház Farkasréten, Kopház utca, 1938. Mátra, kirándulások, szőlőbirtok Abasáron, Gyöngyös. István napi körmenet, Abasár 1937. Farkasrét, sziklakert, kövirózsa IV. Károly sírjáról. Szánkózás Gyöngyösön nagybácsival. Budapesti utcaképek, baloldali közlekedés, 6-os villamos, Ferenciek tere, Margitsziget, Budapesti Nemzetközi Vásár, Eucharisztikus Világkongresszus 1938, Vajdahunyad vára, Városligeti Műjégpálya, Budapesti Állatkert. Vár, Budavári Sikló, Honvédelmi Minisztérium. Kertészeti Akadémia, mintakertészet. Szülők nászútja, Ausztrián keresztül Velence. Szent Márk tér, gondolák, édesanyja galambokkal. Athén, Akropolisz. Általános iskola az Érdi úton. osztálytársa Szabó István filmrendező, mélyépítő technikum, múszaki tanár. Munkahelyek, Rippl Rónai utcai iskola, Budapesti Közlekedési Vállalat, balesetvédelem, gépjármű vizsgabiztos, Danubius Rádió. Emlékek a második világháborúról, édesapja a munkaszolgálatosok parancsnoka Siklóson, Mártírok útja Hadbíróság. Megismerkedése a feleségével, gyerekei. Lakások, József Attila lakótelep, Bíró utca, Farkasrét, szentendrei nyaraló. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:245/2, 320-1-2:246/1, 320-1-2:247/1. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:122/2, 320-1-3:123/1, 320-1-3:124/1
Digital container #46
320-1-5:46/1
PALFY.DOC
Transcript of interview with László Pálffy, 1994
Pálffy László interjú átirat, 1994
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
A filmek készítője Burg Zoltán villamosmérnök, Budapest, Gyarmat utca, jómódú polgári család. Felesége Burg Zoltánné, Ilus néni, a család Topolinója, társadalmi események, sportesemények, lóverseny. Filmnézés: "Egy nap az irodában", Nemzeti sportuszoda, Dunakanyar, Visegrád, sportesemény horogkeresztes zászlókkal. Ilus néni szülei, Zugligeti villa a Béla király útján, államosítás, úttörőtábor. német érdekeltségű alternatív iskola. Zoli bácsi hobbijai, csillagászat, távcsövek. Gellért-szobor, baloldali közlekedés, a Nemzeti Színház mögötti legendás óra. Evezés a Római-parton, Margitsziget, aranyhalas medence, Nagyszálló, víztorony. Erzsébet királyné-emlékmű az Eskü téren, Belvárosi templom, Tabán, síelők. Dr. Pálffy László és családja. Szekszárd, édesapja jogász, lakásuk a Dísz téren. Öt év szovjet hadifogság, internálás Kistarcsára, három év Recsk, segédmunkás, vállalati jogász. Pálffy László iskolái, munkahelyek: Piarista Gimnázium, Agrártudományi Egyetem, Apajpusztai Állami Gazdaság, Közgazdasági Egyetem, Mezőgazdasági Könyvkiadó, Mezőgazdasági és Élelmezési Minisztérium, Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vállalat, bécsi kereskedelmi kirendeltség, Állami Vagyonügynökség főtanácsos. Anyai nagyszülők, erdélyi rokonok, Sáfár Anna nagymama, Záray Lucy képei.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjú az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:11/1. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúban hivatkozott film nem része az OSA amatőrfilm gyűjteményének.
Digital container #47
320-1-5:47/1
PALROBE4.DOC
Transcript of interview with Róbert Pál, 1987
Pál Róbert interjú átirat, 1987
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
A filmek készítője Pál Róbert édesanyjának a testvére. Deutsch család, fogkefegyár, borkereskedelem. Deutch Mór nagyapa. Édesanyja iskolái Zürichben. Nagybácsi iskolái, Győr, Győri Reálgimnázium, a gimnázium zenekara. Molnár Moser drogéria. Munkaszolgálat, szökés, keresztény feleség bújtatja. Saját drogéria a Csanády utcában, államosítás, VIBEG Vendéglátóipari Berendezés és Felszerelés Javító és Gyártó Vállalat. Vattacukorgyártás. Rokonság Bakonytamásiban. Nyaralások Balatonlellén, unokatestvérek, Ipper Pál. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:80/2.
Digital container #48
320-1-5:48/1
PETO.DOC
Transcript of interview with Katalin Pető, 1992
Pető Katalin interjú átirat, 1992
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Pető Katalin édesapja, Pető György filmjei. 1938. szeptember, ifjúkori barátok, Lacher lászló, Kardos Bandi, Osváth Laci. Úszóházak a Tiszán, autó 1938-ból, motorcsónak. Pető György sorsjegy üzlete Szegeden a Széchenyi téren. Pető Marika és a Pető Janika unokatestvérek. Pető Laci gyerekei. Munkaszolgálat 1940. Kiszombor. Pillanatképek a kiszombori zsidó munkásszázad életéből, zsidó munkaszolgálatos disznót vág. Janika vasárnapja, film Pető Janikáról, 1940. Nyári örömök 1940, Hungária kávéház. Pető Katalin édesanyja terhesen. Testvére Andriska, meghalt Neukirchenben. Erotikus film 1939-ből, vetkőző nő. 1940. január, behavazott szegedi utcák. Vadászat, Osváth Laci. Pető György. Pető nagymama, meghalt Auschwitzban, Janika és Marika Szegeden, Tisza-part. Békéscsaba, Siófok, kirándulás, teniszezés, futballozás. Újszeged, Pető Rózsika néni villája, kukorica sütés. Hajókirándulás a Tiszán. Anyai nagybácsi, Kallós Károly gyerekorvos, egyrészes fürdődresszben, szemüveggel. Előkészületek a kerékpáros világbajnokságra, gyorsasági verseny. Kirándulás a Gellért-hegyre és a Hárshegyre, nászút Budapesten. Lengyel Kálmán nagybácsi, újsággal a kezében. 1938. Horthy Miklós fehér lovon bevonul Kassára. Lengyel Lajos, anyai nagyapa, bajszos úr, szemüveggel, szivarral. Lengyel Vilma néni, anyai nagynéni, Lengyel lányok, Lengyel család, esküvő. Erdélyi Jenő, Vilma néni férje, a szegedi kórház fül-orr-gégész orvosa, szabadkőműves páholy vezetője, pezsgőbontás, Lengyel Lőrinc bútorgyára, aranyérem a párizsi világkiállításról. 1946. A Hungária kávéház Szegeden, ebédek Rózsika nénivel, billiárdterem. Pető Katalin csecsemőként kislányként, fürdetés, szülésznő, babakocsi. Üres körhinta. Cukrászda. Antalffy Putyuka, anyukája, Babszi néni, apukája, Antalffy György országgyűlési képviselő. Moszkva tér, Várfok utca, Ságvári Liget. Állatkert, viziló. Német óvoda, Tante Emmi. Palatinus Strand. Bizonyítványosztás az Attila utcai iskolában. Városmajor, Vérmező, házbeli gyerekekkel az udvaron, kismacskákat gyötrése. Műjégpálya, teddy-bear kabát, cseh tréning nadrág. Városliget, Angol Park. Katalin tizenhat évesen napszemüvegben. Első orkánkabát. Ballagás, Etelka, az osztályfőnök. Hoffer Anna, Sebestyén Szilvia, Nagy Sári, osztálytársak. Karének. Ferihegy, repülőtér. Balaton, Siófok, a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége MŰDOSZ üdülője. Badacsony, sirályok etetése. Gönczi Judit, Gönczi Tibor. Születésnap 1956-ban, gyerekzsúr. Pető György filmezési és filmvetítési szokásai.  A Pető család, testvérek, Pető Laci, Pető Feri, Pető Rózsika. Apai nagyanya, Krausz Zseni, Krausz család. 1949. államosítás, felköltözés Budapestre, munkahely, Fővárosi Operettszínház, kottamásolás. Családi történetek az anyai ágról, éheztetett dédnagymama, elhallgatott holokauszt történetek, a család viszonya a zsidó valláshoz, gettó, munkaszolgálat, kikeresztelkedés. Anyai nagymama, Bécs, Magyarország, Szeged, anyai nagypapa, Lengyel család Szeged, 1700-as évek, Lengyel-palota, bútorgyár. Édesanyja testvérei, Laci, Kálmán, Vilma néni, Gréti néni. Pályaválasztás, motivációk, Szabolcs Utcai Kórház, Tariska István, Lipót (OPNI) pszichiátria. Férje, Balassa Péter. Fényképalbum nézegetése, képek: Gréti nagynéni, Károly nagybácsi Szegeden, Lengyel Kálmán, anyai nagybácsi, zsidó karácsony, Vilma néni és Jenő bácsi, Kallós Károly, Lengyel Jenő, álarcosbál 1947, pónifogat az Állatkertben, ebéd utáni kávézás a szalonban Szegeden. Pető Katalin édesapja, Pető György fotói. A Pető bankház hirdetései, Pető Ernő szerencsesorsjegy árudája, osztálysorsjegy. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:182/1, 320-1-2:183/1, 320-1-2:184/1, 320-1-2:203/3, 320-1-2:204/1, 320-1-2:331/1, 320-1-2:332/1, 320-1-2:333/1, 320-1-2:382/1, 320-1-2:271/2,320-1-2:277/1, 320-1-2:278/1, 320-1-2:398/1, 320-1-2:399/1, 320-1-2:401/1, 320-1-2:438/1 Az interjú a Privát Magyarország gyűjteményhez kapcsolódik: Az örvény (Privát Magyarország 10), Osztálysorsjegy (Privát Magyarország 11). Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:107/1, 320-1-3:108/1, 320-1-3:109/1, 320-1-3:112/1, 320-1-3:113/1, 320-1-3:126/1.
Digital container #49
320-1-5:49/1
PREISIC1.DOC
Transcript of interview with Gábor Preisich, 1995
Preisich Gábor interjú átirat, 1995
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Preisich Gábor és Preisich Gáborné, Lichter Rut. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Első színes filmek 1939-ből, kirándulások, Görögország, Olaszország. 1947. lakásuk a háború után, Varázs utca 10. Ani és Kati lányuk labdázik. Belga tengerpart 1932-ben. Tündérhegyi szanatórium, Zugliget, Preisich Gábor édesapja, Preisich Kornél gyermekorvos. Körjáték, tornázás a szanatórium kertjében, Gerle Györgyné, Preisich Gábor húga, gyógytornász. Nászút Norvégiába hajóval Berlinből, horogkeresztes zászló a hajón. Rut és Preisich Gábor megismerkedése a szanatóriumban. Bartók Béla út, a Bartók mozi építés közben 1934. Balatonföldvár, strandfürdő építése. Tanulmányok, pályakép: Horánszky utcai Főreálgimnázium, Karlsruhei műegyetem, építészet, Budapesti Műegyetem, Modern Építészet Nemzetközi Szövetsége, CIAM. Első ház tervezése, Gellérthegy utca 6, a Preisich és Vadász cég, Harrer Ferenc, Fővárosi Közmunkák Tanácsa, Budapesti Városépítési Tervező Iroda, BUVÁTI, városfejlesztés. Édesanyja családja, Wessel Margit, Wessel kereskedő család, Wessel Flóra brigád, Weisz Rezső, Ultraseptyl, Arányi Miksa. Példaképek, Kocsis Iván professzor, Rados Jenő. Háborús emlékek, munka a Weiss Manfréd Gyárban, elbocsájtás, kormányzói mentesítés a zsidótörvények alól, Arany János utcai csillagos ház, Városmajor utca 52, Nemzetközi Vöröskereszt, Sztehlo Gábor, Gyermekotthon, Fillér utca 62, holokauszt áldozatok a családban. 1956. Munkástanács a BUVATI-ban, Perczel Károly, párttagság. Családi filmezés, szuper 8-as gép, családi és útifilmek, lányai, Anikó, Katalin, Júlia, unokák, szigligeti nyarak. Budapest városépítésének története. Rut családjának története. Fehér-Oroszország, Rypin, Thorn. Menekülés Németországba az oroszok elől, menekülttábor, 1914. Lakás Strassburgban. A hontalanok számára rendszeresített Nansen útlevel. Ortodox zsidó család, nevelési módszerek. Háború vége, költözés Kolbergbe, 1918. Első munka kilenc évesen, Liselotte Kalenbach és családja. Csehország, Brezlau, rabbi család. Hirschberg, háztartási alkalmazottként Neuhaus rabbi családjában. Breslau, pedagógiai tanulmányok. Házitanító Berlinben. Svájc, Luzern. Menekülés a fasizmus elől Magyarországra. Cseh átutazóvízum hiánya, Prága, zsidó hitközség.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjúban hivatkozott film nem része az OSA amatőrfilm gyűjteményének. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből:
320-1-3:10/1, 320-1-3:68/1, 320-1-3:69/1, 320-1-3:70/1, 320-1-3:71/1, 320-1-3:76/1, 320-1-3:78/1
Digital container #50
320-1-5:50/1
PREISIC2.DOC
Transcript of interview with Rut Lichter, 1995
Lichter Rut interjú átirat, 1995
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Lichter Rut Preisich Gáborné és Preisich Gábor. Rut munkahelyei Magyarországon, Popper Ágnes óvoda a Rózsadombon. Megismerkedés a Preisich családdal, Preisich Gyermekszanatórium. Letartóztatás, börtön, kitoloncolás. Nansen-útlevél. 1934 Bécs-Berlin vonatút. Berlin, cionista fiatalok, névházasság doktor Reismannal. Visszatérés Magyarországra, eljegyzése Preisich Gáborral. A Városmajor utcai lakás. Sztehlo Gábor. Városmajor utca 52., a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt álló gyermekotthon. Friedrich Born. Koren Emil. Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány. Sztehlo Gábor. 1945, a Weiss Manfréd család zugligeti villája, Pax gyermekotthon. Tündérhegyi Szanatórium, Zugliget. Varázs utcai villa. Csatárka utcai gyermekotthon. Gyermeknevelési elvek, Pikler Emmi. 1950-es évek, tolmácsolás Kádár Jánosnak, 1956, antiszemitizmus. Budapester Rundschau lektori állás, Zádor Tibor, Esterházy Mátyás, Wesselényi Miklós. Szigliget. Preisich Gábor munkahelyei, Közmunka Tanács, Fischer József. MATI , Magasépítési Tervező Intézet, ÉTI, Építéstudományi Intézet, Perényi Imre, Budapesti Városépítési Tervező Iroda, BUVÁTI. Preisich Gábor felolvas édesapja dr. Preisich Kornél naplójából részletek: Trostler Fanni, Goldner Miksa, Preisich Fülöp, Kuffler Jozefin. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjúban hivatkozott film nem része az OSA amatőrfilm gyűjteményének. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:10/1, 320-1-3:68/1, 320-1-3:69/1, 320-1-3:70/1, 320-1-3:71/1, 320-1-3:76/1, 320-1-3:78/1.
Digital container #51
320-1-5:51/1
RAC4.DOC
Transcript of interview with László Rátz, 1991
Rátz László interjú átirat, 1991
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Az interjú készítése során Rátz László amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az amatőr filmezés kezdetei, Ferenc József laktanya, tartalékosok bevonulása, vidéki asszonyok búcsúzkodása, letartóztatás, kihallgatás, kémkedés vádja. 1939. bevonulás a hadseregbe, felvételek a hadapród tanfolyamról. A Második Magyar Hadsereg Szekszárdi gyalogezrede. Don-kanyar, oroszországi gyalogmenetelés, elhullott állatok az úton, kilőtt harckocsik, bombatölcsér, Safáry Endre főhadnagy, civil temetés, nyitott koporsó, Siklósi Lajos zászlós, katonasírok, Korotojak, Kovács József főhadnagy, hőgyészi tanító, zászlóaljparancsnok, Falbók Zoltán őrnagy. Támadás Korotojak ellen harckocsi fedezettel, égő házak, hadifoglyok, a 18. gyalogezred. Tábori mise, őcsényi búcsúztatás, indulás a frontra, búcsúztatás a szekszárdi állomáson, bevagonírozás. Matlári Árpád ezredparancsnok, Jányi Gusztáv szemléje, kitüntetéseket osztogatása. 1945. Mosonszentmiklós, Győr, Foksányi hadifogolytábor, orosz hadifogság, Szverdlovszk. Észak-erdélyi bevonulás 1940. Fassel Ferenc grafikus, karpaszományos társ. Fassel által feliratozott filmek: "Millióknak vágyaiból megy a honvéd..." "Peténél léptük át a trianoni határt", Román vámépület", "Határátlépés után sok fogadalomból növesztett bajusz a porba hullik", "Doki rendelője a szabad ég alatt", "Működik a géhá", "A dandár ünnepélyesen bevonul Marosvásárhelyre", "Kormányzói pár Marosvásárhelyen" Horthy Miklós és Horthy Miklósné, díszmenet, a zászlóalj tisztikara, horogkereszt, "A zászlóalj Marosvásárhelyen". Csermely Gyula zászlóalj orvos. Rátz László kommentálja a filmjeit, észrevételek, az első videókazettán felvett szöveghez. Oroszországi gyalogmenetelés, őcsényi búcsúztatás, szekszárdi bevagonírozás, a gomeli kirakodás, Korotojak elleni támadás, frontvonal, Jányi Gusztáv szemléje, a magyarországi szabadságra induló Siklósi zászlós búcsúztatása képsorok sorrendje. Hadapród tanfolyam, szekszárdi laktanya, Lukács Lőrinc hadnagy, kiképzőtiszt. A zászlóalj tisztikarának egy része, Matlári Árpád ezredparancsnok, Falbók Zoltán őrnagy, cigarettaszünet, éleslövészet bemutató, utászbemutató Baján rohamcsónakokkal, kártyacsata a laktanyában, takarodó fújása. Civil felvételek 1937-ből, Balatonkenese, szanatórium. 1937 tele Kispest, hóesés, hóekékkel tisztítják a villamosvágányokat, Ady Endre út. Pestszentlőrinc, Gloriett-telep. Duna-parti csónakház, dunai evezés. Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ, sajtraktár, tejszállítás lovaskocsikkal. Kispest, Hattyúsziget Strandfürdő. Az 1938-as Szent István napi körmenet a Budai Várban, céhek felvonulása, tűzijáték, görögtűz. 1942 Zsuzsanna lánya születése, kispesti lakás. Ötvenes évek, felesége, Zsuzsa lánya, fia, sógora, séta Pestlőrincen. Pestlőrinci piac. Nővére esküvője, esküvői ebéd. Életút beszélgetés, munkahelyek: Országos Magyar Tejipari Központ, káderlap, klerikális reakciós. 1938 karácsonya, eljegyzése. Rokonság, anyai ág, gazdatisztek, édesanyja Nemeskéri Kiss Irma, édesapja Rácz István körjegyző. Tüzérségi bemutató, utászok, a bajai Duna-híd, Dunaföldvár.
Az interjú a Privát Magyarország gyűjteményhez kapcsolódik: A semmi országa (Privát Magyarország 9). Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:136/1, 320-1-3:137/1, 320-1-3:138/1.
Digital container #52
320-1-5:52/1
REVICZ4.DOC
Transcript of interview with Ádám Reviczky, 1987
Reviczky Ádám interjú átirat, 1987
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Családfa, felvidéki nemesség zempléni ága, Árva, Bánóc. Kiemelkedő családtagok, Gróf Reviczky Ádám kancellár, Reviczky Károly nyelvész, Reviczky László, a pesti gyalogezred parancsnoka az első világháborúban. A bánóci birtok, dédapja zempléni alispán. A Reviczkyek a második világháborúban. Édesapja, Reviczky Imre alezredes, parancsmegtagadás, az erdélyi munkaszolgálatos zászlóalj parancsnoka, Nagybánya, zsidó munkaszolgálatosok mentése, hazaárulás vádja, Sopronkőhida. 1945 után katonai közgazgatási parancsnok Mátészalkán. 1949-től nyugdíjmegvonás, 1953-tól a Tüzelőanyag-kereskedelmi Vállalat (Tüker) pincéiben szénlapátoló. 1956 a Mandula utca 25-ben. Reviczky Ádám könyve, apja életrajza, munkakszolgálatos antológia. Posztumusz elismerések, emlékhelyek, emléktáblák, Izrael, Montreál, New York, Clevland, Sidney. Reviczky Ádám iskolái, Békéscsaba Rudolf Reálgimnázium, Pécs, cöger, Pécsi Magyar Királyi Reáliskolai Nevelőintézet, 1937. cserkész jamboree Hollandiában Teleki Pál parancsnoksága alatt, 1937. Nünberg, Julius Streicher. Reviczky Ádám katonaként a fronton a második világháborúban, műszaki alakulat. Házassága a háború alatt. Amerikai fogság. Katonai szolgálat, Kossuth Akadémia, politikai megbízhatatlanság, kirúgása a hadseregből. 1950-es évek, körkötő kisiparos, Csepeli Rákosi Művek fúrós szakmunkás, Magyar Villamos Művek Tröszt. Utazások, Algéria, Marokkó. Lánya, Reviczky Katalin, NDK nagykövetség, konzuli munka, METESZ, Színházi Élet, Magyar Távirat Iroda, újságíró, a Daily News munkatársa.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:44/1, 320-1-2:44/3. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:231/1, 320-1-3:232/1,
Digital container #53
320-1-5:53/1
SAFARI.DOC
Transcript of interview with Endre Safáry, 1991
Safáry Endre interjú átirat, 1991
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Safáry Endre ezredes. 1937. Ludovika Akadémia, szekszárdi 18-as gyalogezred, Gömbös Gyula laktanya. 1942. január, Gellért Szálló német-magyar vezérkari megbeszélés, Wilhelm Keitel, Szombathelyi Ferenc. Jány Gusztáv, 2. magyar hadsereg. Búcsú a szekszárdi pályaudvaron, beszédet mond Pethő Gyula zászlóalj parancsnok, Falböck Zoltán alezredes. Don-kanyar, Jány Gusztáv, Osztrogozsszk, Matláry Árpád ezredes leváltása, Falböck Zoltán. Vitéz Illésházy Gábor és Juhász Bálint százados tiltakozása Csatay Lajos altábornagynál, leváltásuk, Sáska Elemér ezredes kinevezése. Rátz László filmjei, barátkozás az olasz katonákkal Breszt-Litovszkban. Jány Gusztáv jellemzése, korotojaki ütközet, az orosz hadsereg jellemzése. A Safáry név eredete, a Safáry család Gömörön, szlovákiai ősök, gyerekkor Kiskőrösön, pap ősök, Görgey és Hajnóczy ág.
Az interjú a Privát Magyarország gyűjteményhez kapcsolódik: A semmi országa (Privát Magyarország 9). Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:1/1, 320-1-3:2/1, 320-1-3:3/1
Digital container #54
320-1-5:54/1
SEBEST4.DOC
Transcript of interview with Andorné Sebestyén, 1989
Sebestyén Andorné interjú átirat, 1989
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
A beszélgetés résztvevői: Sebestyén Andorné Szabadi Friderika Frici néni, Sebestyén János, Frici néni fia, Szathmáry Béla, Czeizel Barbara, akinek a lakásán készült az interjú. Ottó, néhai unokatestvérük esküvője, János tartalékos tiszti egyenruhában, 1942 Pécs. Komlósné Kellner Márti, a Svédországban élő unokahúguk, börtönpszichológus. Szabadi Adolf, Sebestyén Andorné édesapja. Szabó Imre esperes. A család villája Tahiban. Fürdőzők, dunai stég Tahinál. Frici néni kerékpározik. János és Béla közös nagymamája, Sebestyén Ádámné, Firmann Antónia. Sebestyén Andor, Horthy István vallástanára a Toldy Ferenc utcai Főreáltanodában. Kapcsolat a Hothy családdal. A Magyar Advent Temploma, a Kelenföldi református templom, az 1930. novemberében zajlott ünnepélyes templomszentelés, díszvendég Horthy Miklós. A templom melletti bérházak története, a templom építése, tervező Medgyaszay István. Erdélyi menekültek, barakklakók, vagonlakók, a Lágymányosi lápvidék, a Lágymányosi-tó keletkezése. Sebestyén Andorné, Frici néni eljegyzése, esküvője a Tanácsköztársaság idején, Dobogókő, Leányfalu. Frici néni az Egy boldog élet című filmről. Sebestyén Ádámné Frici néni anyósa. Szabadi Ágnes, Kellner Márta, Komlós Péterné, Glock Márta, Bíró Lászlóné, Szabó Gézáné, Szabadi Adolf zongorakereskedő, Lue Friderika, Vollaiter Henrik gyógyszerész. Vörösmart, Zmajevac, Jugoszlávia 1941, a Baranyai háromszög visszacsatolása. Dobogókő, kirándulás, Viktor János, Viktor Jánosné, Muraközy Gyula, Deisler Viola, ifjabb Muraközy Gyula, Viktor Gábor. Novák Olga, az első református papnő, Baár-Madas Református Leánynevelő Intézet. Tahi, az egyházi üdülő építése. Tahi, gyülekezeti kirándulások, csendőri igazoltatás. Marcelházi zászlóátadás, munkácsi zsidók. A nagyvázsonyi Sebestyén család nemességét igazoló 1730-as megyegyűlési határozat. 1935, rendőrkutya bemutató a Mezőgazdasági Vásáron, a háttérben Kőbánya. A Szilágy Dezső téri református templom. Tótfalusi templom. Kovácsi István teológia professzor, Ecsedi Aladár esperes lelkész, Révész Imre akadémikus, Muraközy Gyula. Tahi Duna-part. Frici néni Sebestyén Jánosról, férje, Sebestyén Andor nővérének árván maradt gyermeke, örökbefogadás. Eötvös József Collegium. Sebestyén Andorné Frici néni családja, erdélyi rokonság, kereskedőcsalád. Egyetem utca 2, a Pest-Hazai Takarék épülete, Deák téri evangélikus iskola, Zeneakadémia, zongoraszak, Weiner Leó. Zsidóüldözés, menekültek a református egyház védelme alatt, átkeresztelések, keresztlevelek. Toldy Ferenc utcai Főreáltanoda, Horthy István, Horthy Miklós. Budapest-Lágymányos-Kelenföldi Missziói Egyházközség 1926, Horthy Miklós-emlékharang. Ravasz László. A református egyházközség Sebestyén Andor lelkész vezetésével az 1950-es években. Gyermeküdülő Tahiban perselypénzből és adományokból, ingyen nyaralások. Sebestyén Andor családja. Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:30/3, 320-1-2:31/1, 320-1-2:33/5, 320-1-2:34/1, 320-1-2:89/2. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:18/1, 320-1-3:19/1, 320-1-3:35/1, 320-1-3:36/1.
Digital container #55
320-1-5:55/1
SEIBER.DOC
Transcript of interview with Károlyné Scheiber, 1992
Scheiber Károlyné interjú átirat, 1992
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Scheiber Károlyné, Ujhelly Rózsa. Scheiber család, fakitermelők, kereskedők. Scheiber Károly tisztviselő egy fatelepen, munkaszolgálat Borban, 1947-ben öngyilkos lett. Rokonság Szilárd Leó családjával. Az Ujhelly család, Tótkomlós, Harkai Hajnalka, nagyapa Harkai Mór kávéháztulajdonos, Váci utca. Scheiber Károly szülei, a Scheiber és a Vidor család, Vidor Zsigmond, Vidor Emil, Gorkij fasor 33, Vidor-ház, A Makk Hetes társaság. Scheiber Károlyné testvérei, Ujhelly Béla, Aranka, Piroska, Dr. Radó Károlyné, Madách tér 7. fogorvosi rendelő, Ujhelly József, kivándorolt Argentínába. Találkozás Adolf Hitlerrel egy müncheni kocsmában 1929-ben. Scheiber Károly munkaszolgálaton Radnóti Miklóssal és Szerb Antallal. Scheiber Károly és Károlyné baráti kapcsolatai: Litván József, Fenyő Miksa. Litván Józsefné, Litván György, Litván Gábor, Litván Ferenc. Barátnők, dr. Dános Tivadarné és Szentkuthy Miklósné Eppinger Dóra, Dolly. Szentkuthy Miklós. 1956, ágyúk a Liszt Ferenc téren, Gobbi Hilda papája, Gobbi bácsi. A Scheiber család, Imre, Ottó, porszívóüzlet az Abbázia Kávéház mellett, Gábor, vegyészmérnök, Scheiber Károly. A Szilárd fiúk, a Városligeti fasor 33 kertje, Neumann János. Scheiber Károlyné és a Művész Színház, Várkonyi Zoltán, Szemere Vera, Szendrő Ferenc, Both Béla, Simon Zsuzsa, Keres Emil, Rozsos István. Fényképnézegetés: Tószegi Freund család egy tornácon, Kőbányai Polgári Serfőző Részvénytársaság, Városligeti fasor 33 Szilárd Leó emléktábla avatás, Bad am See villa, Scheiber család, Szilárd Leó, Vidor család, Vidor Emil fiai 1921. Scheiber Gábor társasága a Váci utcában, Schöpflin Gyula, Fejtő Ferenc, József Attila, Ignotus Pál. Rokonság Faludy Györggyel. Mikola Sándor, Fasori Evangélikus Gimnázium. Scheiber Károlyné lakása, családi emlékek. Scheiber Gáborról készült szobor, Heller Ödön, Pólya Tibor, Detre Lóránd képek, nagybányai utcarészlet. Levél a Tószegi Freund nagypapától. Scheiber Károlynak a Kertészetben tanúsított példás szorgalmáért, Kőbánya, 1943, dedikáció, munkaszolgálat Szerb Antallal. Az interjú készítése során a család amatőr fotóinak nézegetése folyik. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:172/1, 320-1-3:173/1, 320-1-3:174/1
Digital container #56
320-1-5:56/1
SURANYI.DOC
Transcript of interview with Jánosné Surányi, 1994
Surányi Jánosné interjú átirat, 1994
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Surányi Jánosné, Magda. Családi film az 1956-ban az Amerikai Egyesült Államokba emigrált bátyának, Tibornak. 1962 karácsonya. A film készítője Magda mostohaöccse, Andris. A film Magda sógorának, Czinner Tibor orvosnak a lakásában készült a Lehel úton. Szereplők: Czinner Tibor és felesége, Kertész Erzsébet (Magda testvére), fiuk, Czinner Anti, Surányi János, Surányi Jánosné és fiuk, Surányi Laci, Pogány György, Pogány Ági. Czinner Anti: Czinner Antal professzor, a fővárosi Heim Pál Gyermekkórház főorvosa. Pogány András, a filmek készítője, felesége Friedman Edit, szülők csokoládégyára a háború előtt. Surányi Magda apjának családja: apai nagyapa samesz, templomszolga. Apja testvére az Operaház prímhegedűse, édesanyja Weisz Johanna. Újpesti rakpart, Palatinus házak, a család költözése Jugoszláviába. 1934. a magyar állampolgárok kiutasítása Jugoszláviából. Iskolák Belgrádban. Végleges hazaköltözés Magyarországra 1941 december. Holokauszt Jugoszláviában, Tasmajdan, askenázi és szefárd zsidók. Holokauszt Magyarországon, KIOSZ pálya, téglagyár. Német megszállás, csillagos házak, Katona József utca, Pozsonyi út. 1941. március 27. Jugoszlávia, Hitler ellenes tüntetések. Belgrád, Kalimegdán. Szikra könyvkiadó, Budapest. Férje, Surányi János matematikus és családja: apja Surányi Ede tüdőgyógyász, anyja Gráber Kornélia, ikertestvére Surányi Péter. Gráber Emma, Emmi néni (Bíró Lipótné) és fiai Bíró Gábor és Bíró Endre. Gráber Margit festőművész. Barátságok, Mándy Stefánia, Körnerné, Gerő Évi. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjúban hivatkozott film nem része az OSA amatőrfilm gyűjteményének. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:120/1, 320-1-3:125/1
Digital container #57
320-1-5:57/1
SZALKA.DOC
Transcript of interview with Irma Szálka, 1992
Szálka Irma interjú átirat, 1992
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
A budai Szent Margit Intézet. Az Isteni Megváltó Leányai rend alapításáról, az 1927-ben megnyílt budapesti Szent Margit (Kaffka Margit) Leánygimnázium, Fábián Gáspár műépítész, iskola, rendház, sportpálya, jégpálya, teniszpálya, parkosított terasz. Nevelési elvek, szociális nevelés, vallási nevelés, tandíj, fegyelmezés, jutalmazás, vademacum. Tanárok, nővérek, Knoll tanár úr, Timafy tanár úr, Geraldine nővér, Archangela nővér. Hazafias nevelés, revíziós szemlélet, történelmi Magyarország. Filmnézés, fényképek: Úrnapi körmenet, oltáriszentség ünnepe, ünnepi öltözék Bocskai sapkával, forgóval. Szent Imre plébánia, Zrínyi sisakos rendőrök. Nyolcadikos lányok az utolsó tanítási órán az osztályteremben. Timafy tanár úr latin dolgozatokat javít. Ballagás. Vigyázzállás, Himnusz. Lampionos körséta a főbejárat előtt, kert, szökőkút. Korcsolya óra egyenruhában. Eucharisztikus Világkongresszus, Hősök tere. Kirándulások, Kenderes, csendőrség. Felsőbánya, Szováta. Prohászka Ottokár, Mindszenty József. Gellért Szálló, mérnök bál. Szálka Irma shantung kosztümben. Család, anyai és apai ág, Marostorda, erdélyi család, édesapja jogtanácsos, igazgató. Pályaválasztás, bölcsészdiploma. Munkahelyei: Magyar Tudományos Akadémia régészeti osztálya, Országos Levéltár, Történeti Múzeum, Széchenyi Könyvtár. Az interjú készítése során amatőr filmek és fotók nézegetése folyik. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjúban hivatkozott film nem része az OSA amatőrfilm gyűjteményének. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:158/2, 320-1-3:159/1, 320-1-3:160/1
Digital container #58
320-1-5:58/1
SZTRAKA.DOC
Transcript of interview with János Sztraka, 1995
Sztraka János interjú átirat, 1995
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
A Szabályos történet című amatőr film, a filmezés kezdetei, 1951. Engels tér, Sztraka János felesége, Babi. Babi családja Csóron, csóri plébánia, Babi bátyja, a csóri plébános. Kép az inotai erőmű építéséről. Eljegyzés, tihanyi motorkirándulás, esküvő, nászút a Bükkben, Bánkút nevű túristaház. Első lakás Pilisszentivánon, István akna, bányetelep. Képek a gyerekekről, Annamária, Éva. Érd, Osváth cukrászda, Osváth úr, a cukrászmester. Székesfehérvár, ciszterci templom, Ciszterci Szent István gimnázium, Püspöki palota, Romkert, a régi Szent István Bazilika maradványai.
1956, barikádok, Nyugati pályaudvar környéke. 1958. külfejtési nyitás Potsdamban. 1960. tanyasi vakáció a szőlőhegyen a családdal. Húsvét, tojáskeresés. Sztraka János lányai, Annamária, Éva és Zsuzsi. Prágai utazás 1957-ben, Vencel tér, Károly-híd. Bányászati tanácskozások, szakmai utak: Bécs, Genf, Varsó, Hanoi, Mongólia, Kína. Szőlőhegy Csóron, Leányvágó dűlő. Túra a Bükkben, Egerben. Első autó, Moszkvics. Családi ünnepek: Húsvét, Karácsony, esküvő. Kirándulások: Brandenburg, Lipcse, Rila. Szent Borbála napja, bányászünnepség. Bányászok a családban, a Putzok és Quintzek. Tanulmányok: ciszterci gimnázium Eger, bányamérnöki képzés Sopron. Sztraka János lányai, Annamária, Éva és Zsuzsi pályaválasztása. Párttagság, Magyar Dolgozók Pártja MDP. Hobbik: filmezés, a bányászat történének kutatása. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjúban hivatkozott film nem része az OSA amatőrfilm gyűjteményének. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:7/1, 320-1-3:8/1, 320-1-3:9/1
Digital container #59
320-1-5:59/1
SZUCS4.DOC
Transcript of interview with János Szűcs, 1991
Szűcs János interjú átirat, 1991
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
1939. téli film, János 2 éves, édesapja, bátyja, Géza. Édesapja orvos, édesanyja előadóművésznő, művészneve Hollán Lili, Ascher Oszkár tanítványa, anyai nagynénje zongoratanárnő. 1944 Teréz körút 6. német védett ház, csillagos ház, P. Szűcs Júlia unokatestvér. Rózsa utca 71, Andrássy út és Rózsa utca sarka, Kerekes cukrászda. II. világháború, bujkálás álnéven, holokauszt áldozatok a családban. Géza bátyja bar-micvója a Dohány Utcai Zsinagógában, a templom főkántora, Ábrahám. Balassagyarmat, rokonok, holokauszt áldozatok. P. Szűcs Júlia mamája, Pető Liza néni, a férje Pető Sándor országgyűlési képviselő. Balaton, Siófok, Batthyány utca 9, teniszpálya. Vigadó tér 3, orvos nagybátyja, Weiss István lakása. Salamon Béla a Balaton partján.
Svábhegy, Majestic Szálló. Thököly út, Jávor utca, P. Szűcs Júlia nagyszüleinek háza, séta az Állatkertbe. Andrássy út, kandaláberek. 1965, Mátyásföld, nagymama és testvére Imre bácsi. Balaton, Siófok. Andrea és Nikolett, Szűcs János lányai. 1969. Balatonalmádi, nyaraló. Iskolák. 1943-tól: Szív utca, Felsőerdősor utca, Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Fiúárvaháza (fasori zsidó árvaház), Fasori Evangélikus Gimnázium, Szinyei Merse Pál Gimnázium, magyar tanár Szabó Magda, Kölcsey Ferenc Gimnázium. Család, rokonok, orvosi hivatás, pályaválasztás, numerus clausus, vallás, Katona főrabbi a Dohány utcai zsinagóga, a holokauszt áldozatai a családban. Családi szokások, örökség, bútorok, képek, műtárgyak. Gyermek-és felnőttkori könyvélmények. Tudományszervezői tevékenysége, Osteoporosis Társaság. Fényképnézegetés, Tauszig Hedvig, Spiegel Bernát leszármazottai, brazil rokonok, Spiegel Anna, Tauszig Márkus. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:133/1, 320-1-3:134/1, 320-1-3:135/1.
Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:136/4, 320-1-2:137/2, 320-1-2:165/1, 320-1-2:200/2, 320-1-2:171/1, 320-1-2:170/1.
Digital container #60
320-1-5:60/1
TOROKTI1_2.DOC
Transcript of interview with Tibor Török, 1989
Török Tibor interjú átirat, 1989
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
A filmezés kezdetei, édesapja álta berendezett diák-laboratórium tíz éves koában. Zeiss Minimum Palmos 9-szer 12-es redőnyzáras, Goerz Dago13-szor 18-as fényképezőgépek. Család, debreceni reformátusok, apai nagyapja Debrecen városának főerdésze. Házuk a Nagyerdei körúton. Izzóharisnyás Auer-égő. A Török testvérek pezsgőgyára. Anyai nagyapa Kovács Gyula, vaskereskedés,Peugeot kerékpárok. Nagybátyja, Kovács Gyula Pathé baby felvevőgépe, filmek 1925-ből. Debreceni Tisza István Tudományegyetem, doktorátus, színképelemzés, lángspektroszkópia. Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézet, Hadik-laktanya, Zenta utca, polgári vegyész, Weiss Manfréd Acél- és Fémművek. Esküvő, család, gyerekek. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:68/3, 320-1-2:69/1, 320-1-2:70/1, 320-1-2:72/1, 320-1-2:73/1, 320-1-2:75/1
Digital container #61
320-1-5:61/1
TOROKTI2_ok.DOC
Transcript of interview with Tibor Török, 1989
Török Tibor interjú átirat 2. rész, 1989
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Filmnézés. Édesapja virágháza. Mező Baba unokatestvér. Mező Sándor, ügyészségi elnök. Hollandiából hozatott tulipánhagymák. Pialkovics Ödön, Ember László. Debreceni Nagyerdő, szánkózás. Kosztolányi Mici, a tüdőszanatórium orvosa. Középiskolai diákévek, tanárok, osztálytársak, honvédelmi gyakorlat, a Turul Bajtársi Egyesület felvonulása a Tisza István Tudományegyetemen 1933. Hortobágyi Hídivásár, Látóképi csárda, 1933. Rendezett családi játékfilm, főszerepben Török Aladár erdőmérnök. Martinka, homoktenger. Budapesti Nemzetközi Vásár, Közlekedési Múzeum Városliget, Horthy-liget Szigethalom, Lakihegyi adótorony 1937-1940. Apponyi tér, Erzsébet híd 44-es villamos, Gellért-szobor, Ferenc József híd, Sashegy 1941. Dunakanyar, Nagymaros, kirándulás. 1942. Debrecen, bombatölcsér a Gamma gyár mögött, aratás Martinkán. 1942. Balaton
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:68/3, 320-1-2:69/1, 320-1-2:70/1, 320-1-2:72/1, 320-1-2:73/1, 320-1-2:75/1.
Digital container #62
320-1-5:62/1
TOROKTI3.DOC
Transcript of interview with Tibor Török, 1989
Török Tibor interjú átirat 3. rész, 1989
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Török Tibor és felesége Török Tiborné, Lili. Filmnézés. 1942. Fadrusz utcai lakásuk. Szinyei Merse Pannika és kisfiuk Tibor játszanak. 1943. Debrecen, kert. Beszélgetés tudományról, Bibliáról és vallásról. Székely Miksa, a Székely család deportálása. Abaújkér, Bárczay János földművelésügyi államitkár és Halmos Károly ügyvéd, kastély. Török Tiborné családja. Édesapja három falu lelkésze, református tanító, Abaújkér, Boldogkőújfalu, Abaújalpár. Tamás fiuk születése, Bakáts téri kórház. Keresztelő, Sebestyén Andor, Bocskai úti református templom. 1944. május. pünkösd Halmos Károly parkjában. 1943. gyereksétáltatás a Gellérthegy oldalában, Feneketlen tó, Fadrusz utca. 1957. érettségi találkozó Debrecenben. 1957. Első Magyar Emissziós Szinképelemző Vándorgyűlés, Debrecen. Tátralomnic, vándorgyűlés, dr. Zimmer Károly, Greguss Ernő. 1920-as évek, Balatonföldvár, balatoni sínautó. 1953. Prága. 1948. május 15. fellobogózott Kossuth híd. 1948. Miskolc, Lili néni érettségi találkozója, Református Leánygimnázium. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:68/3, 320-1-2:69/1, 320-1-2:70/1, 320-1-2:72/1, 320-1-2:73/1, 320-1-2:75/1.
Digital container #63
320-1-5:63/1
TURMEZE4.DOC
Transcript of interview with Tibor Túrmezey, 1989
Túrmezey Tibor interjú átirat, 1989
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Túrmezey Tibor és Túrmezey Tiborné Kőnig Jenő amatőr filmjeiről. A Túrmezey család kirándul a Hűvösvölgyben. Családi ház Szentendrén, a 11-es út Szentendre után a Hotel Danubius és Határcsárda között. Túrmezey Györgyi sógornő. Túrmezey Tiborné édesanyja, Avar Lászlóné. Az Avar család vendéglője, a Doktor Avar, Németvölgyi temető és a Tabáni temető között. Budapest, Irinyi József utca, a Túrkevey gyerekek, Tibor és Laci bicikliznek. Nyaralás Adyligeten. Nyaralás Balaton Zamárdiban 1953-1954, reggeli a teraszon, családi séta. Dömös, a gyerekek sarat tapasztanak. 1946 Túrmezey Tibor és Avar Ágnes esküvője a budai cisztercita templomban, Szent Imre-templom, Villányi út. Kőnig Jenő, Túrmezey Tibor édesanyjának a testvére, a Hungária szálló üzletvezetője. Kőnig Jenő filmjei, Kodak filmfelvevő. Kőnig Jenő útifimje, Ausztria 1936 és 1939 között. Kőnig Jenő első felesége Magda, a kutyájával. Attila körút 18, Kőnig Jakab, háza. Budai Vár, Hunyadi János sétány. Auguszt-udvar. Kakuk, tabáni vendéglő. Duna-part, Magyar Királyi Legfőbb Számvevőszék. Őrségváltás a Budai Várban 1944 előtt. Tabán, Bethlen-udvar, zajló Duna, Korona mozi a Bethlen udvar sarkán. Fenyves utca, Kőnig Jenőné Magda szőnyeget sző. Hóeltakarítás a Belvárosi Plébániatemplom mellett, síelők. Szarvas tér. Erzsébet híd, budai hídfő. Lánchíd, balra hajts tábla. Szénási papírkereskedés. Fiume Hotel a Lánchíd mellett. Belvárosi plébániatemplom, Erzsébet királyné szobra a kupolás kis csarnokában. Pasaréti téri templom. Fenyves utca, budai Hadapródiskola, Ludovika Akadémia. A Fogaskerekű a háború előtt. Autóbuszok az 5-ös busz vonalán. Palatinus fürdő, bejárat. Futballmeccs 1938, Közép-európai Kupa döntő, Slavia Praha-Ferencváros. Springer Ferenc szobra. 1939. Olaszország, utazás, Velence, Milánó. Árvíz, a Duna a Lánchídnál, hajókikötő. A rakparton vonuló német hadsereg 1941. Feltámadási körmenet a Belvárosi plébániatemplomnál, Erzsébet királyné szobra. Városliget, Műjégpálya. Attila körút, villamos 1944 őszén. A Tabáni templom vasárnapi mise után. Erzsébet híd, légiriadó. A Budai Vár az ostrom után, 1945 tavasza. Sírok a Farkasréti temetőben. Hidak 1946. Attila körút, tabáni rác templom, Petőfi pontonhíd, Szarvas ház, Margit körút, Móricz Virág lakása, Mese utca, Nagy Béla cukrászda, Buzogány torony, Pasaréti út. Gönc, Hollókő. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:115/3, 320-1-2:116/1, 320-1-2:116/3, 320-1-2:117/1, 320-1-2:118/1, 320-1-2:119/1, 320-1-2:120/1. Az interjú a Privát Magyarország gyűjteményhez kapcsolódik: Dusi és Jenő (Privát Magyarország 2). Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:90/1, 320-1-3:91/1
Digital container #64
320-1-5:64/1
VARNAI.DOC
Transcript of interview with László Várnai, 1989
Várnai László interjú átirat, 1989
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
A beszélgetésben részt vesznek Várnai László, Várnai Baby, Várnai Lászlóné Jolán. 1953. a Népstadion avatása. Karát fényképezőgép, fix fókusz. Nagykőrös, felesége rokonai, Kasza utca 4. fodrászüzlet, borbélytányér, sógora, Hajmássy Ilona, hollywoodi színésznő testvére. Hévízi tófürdő, séta a hévízi parkban. Barátok Hévízen, Fekete György zongorista, Rejtő András, Katkó Sándor, Simonyi Béla futballbíró, Hévíz 1955. leégett kabinsorok, Zsófia panzió, Jankovics Lajosné, Vilma néni. A hévízi zsidó templom, Rózsakert, Rózsa cukrászda. A Balaton a vonatablakból filmezve, Badacsony. Hévíz, Pannónia étterem, kilátás a zsinagógára. A Béke étterem vezetője, Ritter László. Baby lánya ötödik születésnapja, születésnapi kakaó, gyertyafújás. 1955. április Csácsbozsok, kirándulás. Thököly út 16., felsége, Jolán családja, Vogel család. 1956 tele, Baby lánya korcsolyázni tanul. Városligeti tó, Vajdahunyad vára, Hősök tere, Műcsarnok, Székely Bertalan kiállítás 1956 nyara, Szépművészeti Múzeum, Dózsa György út. Rákoskeresztúri új köztemető, családi sírok, Laboda László, Tarnai Aladárné. Rákóczi út 9. Várnai László műhelye, Orion tábla, villany-rádió szerelés. Madách téri árkádok, Asbóth utca, Éva utca. 1958. Balatonfüred, móló, barátjával Hámori Miklóssal, Hámori Miklós gyerekei, Ifjú Gárda sétahajó, Jókai emlékszoba, Jókai villa, Krisztus Király Plébániatemplom. Mátyásföld, Blaha Lujza utca, Hámori Miklós vízilabda-játékos gyerekként. Erzsébet tér, kioszk. Madách tér, Baby kerékpározni tanul. Privát német óvoda, óvodai csoport, Baby, Lotti néni, Várgedő Aladár. Állatkert, állatfelvételek. Karácsony, plafonig érő fa, rengeteg játék. Fényes-cirkusz, jégrevü, 1957. Műsorfilmek, UFA híradók másolatai. Fekete György női szabósága, VII. kerület Rákóczi út. Jávorka Ági születésnapja, Baby és Ági, torta gyertyákkal, Lendvai utca 25. Jávorkáné, Breitner Marika és szülei, édesapja Breitner Ödön textilnagykereskedő, Jávorka Ede, Várnai László legjobb barátja. Hámoriék lakása, Cherry születésnapja, Beethoven rádió, festmények, Glatz Oszkár, műtárgyak, velencei kristálycsillár, Hámoriné Cherry a születésnapi ruhájában, Hámori Miklós és gyerekeik, Miklós és Tamás, Molnár Erik utca 14-15. Balaton Zamárdi, Hámori Miklós és családja. 1958. Keszthely Halászcsárda, baráti társaság, özvegy Ehrenthalné, Ritter Laci, Fekete György, Parasztbáró nevű férfi, embercsempész. Hévíz felé vonattal. Nagykőrös, Hajmássy Ilona nővére, Hajmássy Róza. 1959. Fekete Miklós feleségül veszi Ehrenthal Teddy özvegyét, Katit, Gundel étterem. Budapest, Deák tér, Baby iskolába megy a Sütő utca 2-be. 1959. Baby elsőáldozó, Rózsák tere, Szent Erzsébet templom. 1959. Baby elsőáldozó, Rózsák tere, Szent Erzsébet templom, szentelt ostya, uzsonna a Gerbaudban. 1960. Húsvét, Hévíz. Margitsziget. Állatkert, pónilovas kocsival sétáltatják a gyerekeket. Nemzetközi Vásár a Városligetben. Halászbástya, panoráma a városról, Szent István-szobor, Citadella, Vérmező. 1968. Revü bár, a volt Spolarich kávéház, József körút 37. Rákosi Kati, Szerényi Éva, Bendák Edit, Madura Zsuzsa, Lehoczky Zsuzsa, kánkán. Életút beszélgetés. Várnai László a lakásban lévő festményekről: Katona Nándor, Komáromi-Kacz Endre, Glatz Oszkár, Iványi Grünwald Béla. Édesanyja családja, Bonyhád, vallásos ortodox zsidók, Kohn Ignácz, édesanyja aranyműves. Édesapja családja, Nagykanizsa, Weltnerek, Weltner Kálmán. Holokauszt áldozatok a családban. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:9/2, 320-1-2:11/1, 320-1-2:12/1, 320-1-2:22/2, 320-1-2:23/1, 320-1-2:24/1, 320-1-2:97/3, 320-1-2:114/1, 320-1-2:115/1, 320-1-2:168/2, 320-1-2:169/1, 320-1-2:169/3. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:190/1, 320-1-3:191/1, 320-1-3:192/1, 320-1-3:193/1, 320-1-3:194/1, 320-1-3:195/1, 320-1-3:196/1, 320-1-3:197/1, 320-1-3:199/1.
Digital container #65
320-1-5:65/1
xxx_ANDRASSY.DOC
Transcript of interview with Gyula Andrássy, 1996
Andrássy Gyula interjú átirat, 1996
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Andrássy Gyula és Makár Mária. Páhi, Kiskunfélegyháza, Kiskőrös, Kecskemét. Rokonság, családi ház, szülői ház, családi események: disznóvágás, házépítés, vadászat, Mikulás, névnap, karácsony, szüret, ballagás, kirándulások, Sopron, Fertőrákos, Nagycenk. Soltvadkert, Büdös tó, életképek gyerekekkel. Kiskunfélegyháza fürdő. Kecskemét, Verebes István és Kánya Kata. Torgyán József a család kertjében. Rendszerváltás, kárpótlási kérelem, Magyar Demokrata Fórum. Első autó, Wartburg. 1956 Kiskunfélegyházán. Utazások, Balaton, Adria, Jugoszlávia, európai körút kék útlevéllel. A család hobbijai: fotózás, filmezés, sport. A család és a politikai szerepvállalás, Torgyán József, zöldbárók. A Makár család. Munkahelyek: Budapest, Révay Nyomda, Gálvölgyi János, Kecskemét Alföldi Nyomda, Hungária Biztosító Páhi. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:160/1, 320-1-2:258/1, 320-1-2:259/1, 320-1-2:263/1, 320-1-2:264/1. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:5/1, 320-1-3:12/1.
Digital container #66
320-1-5:66/1
xxx_GRAF.DOC
Transcript of interview with Vilmos Graff, 1992
Graff Vilmos interjú átirat, 1992
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Pejtsik Károly nagypapa, fotóüzlet, fotólabor, Városház utca, nagymama Pejtsik Károlyné Rákóczy Beatrix. Fiuk Pejtsik Géza, a filmek készítője, Graff Vilmos nagybátyja. Petsik Géza felesége Perger Gizi, kislányuk Pötyi. Autómobil, 1929-es Hotschkiss. Perger Jenő bácsi, Balatönföldvár, vitorlázás. Géza bácsi kocsija, Austro Daimler 6. Budai hegyek, Svábhegy, Fogaskerekű. Balatonvilágos, családi nyaraló kertje, 1929. A család villája a Naphegyen, Naphegy utca 59. Pötyi unokahúga, első lépések 1925. Pejtsik Károly és Károlyné, Berta néni. Graff Vilmos édesanyja, Pejtsik Klára, Graff Vilmosné. Duna-part, korzó, Petőfi szobor, Duna Palota. Balaton, vitorlásverseny Tihany, a Kabala, harmincas cirkáló vitorláshajó. Erzsébet királyné szobra, Petőfi tér, baloldali közlekedés. Mészáros utcai lakás, Géza bácsi, Pötyi. Operáció, orthopédiai műtétről készített film. Társasági szokások, tánciskola, Petris Brúnó Párisi utca, Endrédiné Gerlóczy utca, konvenciók. Románia, Bukarest. Ausztria, Semmering, Gösing, ródlizás a hegyekben. Graff Vilmos és unokatestvére, Pötyi a homokban, szalonnasütés. Graff Vilmost Pejtsik nagymamája tejbegrízzel eteti. Pejtsik Károly nagypapa fotóüzlete, Városház utca. Pejtsik Géza bácsi második felesége, Sándor Boris. Andrássy út, orgonabokrok. Körönd, villamos. Pejtsik Károly temetése Balatonvilágoson. Pejtsik Károly üzlettársai és barátai. Nagykovácsi Milenkó, Szénási üzlet, Hass és Czyzek, Fáthék, Kígyó patikusék, a Schwartz Józsi bácsi a Molnár és Moseréktől. Anyai ági rokonság. Édesanyja Pejtsik Klára, nagyapja Pejtsik Károly, felesége Rákóczi Beatrix. Tiszakécske, Cibakháza, jegyzők. Édesapja családja, Ausztria majd Pancsova. Pejtsik Károly fotóüzlete, 1929-től fiai Pejtsik Géza és Imre, Városház utca, államosítás 1949-ben. Utazások az üzlet kibővítése, Belgrád, Bukarest. Ügyfelek: Széchenyi Zsigmond, Kittenberger Kálmán Horthy Miklós és családja, József Ágost és neje, Auguszta hercegnő, Auguszta hercegnő Velencében. Családi ház Olaszországban, Abbáziában, olasz iskola, Róma, panzió a Corso Umberton. Rákócziánum Nevelőintézet, Rákóczi Kollégium, érettségi. Magyar Királyi József Nádor Műszaki Egyetem, építészmérnök. Mesterek: Hübner Tibor, Walter Gropius. Munkahelyek, MATERV Magasépítési Tervező Vállalat. Emigrálás 1949-ben, Bécs, Olaszország, Kanada, Boston. Munkái, a washingtoni Watergate-épület, Amerikai Nemzetközi Iskola Budapesten, pilisvörösvári szeretetotthon. Graff Vilmos és a Máltai Lovagrend. Emigrálásának története. Az interjú készítése során a család amatőr fotóinak nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:192/2, 320-1-2:193/1, 320-1-2:199/5, 320-1-2:200/1. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:142/2, 320-1-3:151/2, 320-1-3:152/1, 320-1-3:153/1, 320-1-3:154/1.
Digital container #67
320-1-5:67/1
xxx_HAJASZ.DOC
Transcript of interview with Aladár Hajász, 1996
Hajász Aladár interjú átirat, 1996
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
III. Viktor Emánuel látogatása Magyarországon 1937. Falusi esküvő, Gyömrő. Csepel-Királyerdő. Langmár József és Langmár Dezső. Csepel-szigeti nyaraló. Családi ház, Gyömrő télen, Gyömrő Tófürdő, a gyömrői nagytemplom szentelése, Serédi Jusztinián. Családi események, első áldozás, esküvő, rokonság. Ferenc József híd, IX. kerületi malmok, Duna-part. Cserkészavatás, cserkészet, gödöllői jamboree 1933. Kolozsvár 1941. Gyömrő, trafik. Hajdúszoboszló, Debrecen. Vizipóló mérkőzés. Szent István Gimnázium. 1942 tele, Városliget, Stefánia út. A Hajász család az 1800-as évektől, Miskolc, Hajászok Magyarországon. Az anyai ág, Szvetenay nemes család. Szvetenay Márton dédapa, Szvetenay utca, Márton utca, Apai ág, Keményffy család. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:284/4, 320-1-2:284/4. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:13/1, 320-1-3:14/1
Digital container #68
320-1-5:68/1
xxx_HEIM.DOC
Transcript of interview with Antalné Heim, 1995
Heim Antalné interjú átirat, 1995
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Mór, szőlő és veteményes az 1969-ben épített ház teraszáról. Sógornője és annak a kisfia. Kertszomszédok. Morzsi, a tacskó. Öccse, bajszos, fekete férfi. Unokahúga, az öccse lánya. Kirándulás, vásárlás Csehszlovákiában. Balaton, Alsóörs, nyaralás. Kisfia, Anti, és anyukája kendőben, táskával. Após kockás ingben, szemüvegben. Építkezés. Strand Mesteriben. Május elseje. Temető, édesapja sírja. Anti síelni tanul, férje, Heim Antal korcsolyázni. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:282/2, 320-1-2:283/1, 320-1-2:284/1. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjú az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:129/1
Digital container #69
320-1-5:69/1
xxx_JESZENSZ.DOC
Transcript of interview with Józsefné Jeszenszky, 1990
Jeszenszky Józsefné interjú átirat, 1990
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Jeszenszky Józsefné, Katalin. Internálásáért járó kárpótlásról értesítő végzés.Rózsadombi családi villa, Áldás utca 7. 1933. Katalin a Förstner divatszalon ruhájában. Katalin szilszkin bundában, nagymama perzsabundában. Lady kutya. Osztrák nevelőkisasszony, Paula Gritschen. Katalin férjei, első férje a Községi Takarékpénztár ügyvezető igazgatója Horthy Miklóssal egy fényképen, a második férj földbirtokos Tolna vármegyében. Katalin fia Tamás Stuttgartban. Alsóhídvég, Tolna megye. Sógornője, Inkey Lászlóné, Tamás fia, Teleki Gábor gróf. Katalin anyósa, Schaffgotsch Eugénia. Serényi gróf. Báró Schell Antónia és Schell Lili, Schell József báró, felesége Woracziczky grófnő és gyermekeik. Schell József kastélya. Katalin fia Tamás, ifjúsági teniszbajnok. Lipicai lovak, Tolna megyei kastélyuk, Katalinpuszta. Inkey Lászlóné sógornő. Csapó György birtoka. Síelés a Tátrában. Utazások: Drezda, Zwinger, Berlin, Unter den Linden 1938, München. Katalin és a divat, Förstner szalon. 1975. Budai Vár, Ruswurm, Mátyás-templom. Életút beszélgetés. Katalin családja, Záborszky család. Gyerekkor, testvérek, nyarak Bélatelepen a családi villában. Megismerkedése első férjével, Magyar Athletikai Club MAC. Internálás, a Buda-déli internálótábor, Szálasi Ferencné 1950. Családi fotók. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:149/2, 320-1-2:150/2, 1320-1-2:151/1. Az interjú a Privát Magyarország gyűjteményhez kapcsolódik: Egy úrinő notesza (Privát Magyarország 8). Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:28/1, 320-1-3:94/1.
Digital container #70
320-1-5:70/1
xxx_KIESELBA.DOC
Transcript of interview with Vilmosné Kieselbach, 1991
Kieselbach Vilmosné interjú átirat, 1991
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Kieselbach Vilmosné Sebesta Gladys. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Ingeborg lánya. Zebegényi parasztház, zebegényi Duna-part. Karácsonyi előkészületek, babaház készítés. Tamás fia lombfűrésszel, bethlehemi alakok. Karácsonyi üdvözlőlapok olvasása. Vasas pálya, Pasarét, teniszezés. Balatonfüred, Geszler Mónika. Balaton, Tihany látképe hajóról. Mohács, Pécs, szőlőhegy, présház 1952. Húsvét, tojásgyűjtés. Kassa, sógora Kieselbach Gyula. Életút beszélgetés. A Kieselbach család Kassán. Kieselbach Vilmos festészeti vállalkozása Linzben, felvidéki kastélyok karbantartása. Kieselbach Vilmosné családja, Nyitra, Galgóc, Felvidék. Lakásaik: Keletei Károly utca Majláth házak 1929, 1933. Pasarét,1938 Széher út, Riadó utca. 1951. Pasaréti út 16. A család hobbijai: koncert, túrázás, síelés, tenisz, hegymászás. Kapcsolatok, barátságok, Baár-Madas Református Gimnázium, Klein György és családja, Ravasz Boriska, Ravasz László, Ravasz Vera. Bibó István. Gladys nővére, Sebesta Vilma. A Torockó téri református templom Pasarét, Máté Réka, Máté Molly, Joó Sándor. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:133/2, 320-1-2:134/1, 320-1-2:135/1, 320-1-2:138/1, 320-1-2:154/1, 320-1-2:202/4, 320-1-2:203/2. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjú nem része az OSA gyűjteményének.
Digital container #71
320-1-5:71/1
xxx_LOFFLER4.DOC
Transcript of interview with Irén Löffler, 1991
Löffler Irén interjú átirat, 1991
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Duna-part, Rómaifürdő, Löffler Sámson nyaralója az Emőd utcában, vendégek, baráti kör, kereskedők. 1938. Löffler Sámson pizsamában a Duna-parton a kor divatja szerint. Hungária strand. Kisvendéglő, tejivás kancsóból. Prága, séta a városban. Úrnapi körmenet Rómaifürdőn. Tattersal, lóversenypálya. Zsidó munkaszolgálatosok tábori élete, Löffler Sámson munkaszolgálatban. Römicsata a rómaiparti házban. Málnaszüret, kertészkedés pizsamában. Andrássy út, Állatkert, földalatti. Kirándulás a Svábhegyre, pihenés a Majestic száééónál. Téli séta a Városligetben, Jégpálya, Lukács cukrászda. Löffler Sámson Dessewffy utcai gyára, Magyar kesztyű és kötszövőttáru gyár. Löffler Irén polgári és egyházi esküvője, Csengery utca, kihalt Andrássy út, egyházi esküvő a Dohány utcában. Autóstúra, Stuttgart, Köln, Brüsszel, hajókirándulás Doverba 1939. Életút intejú, a Löffler család a II. világháborúban, bújkálás, gettó. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:60/1, 320-1-2:61/1. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjú nem része az OSA gyűjteményének.
Digital container #72
320-1-5:72/1
xxx_MECS2.DOC
Transcript of interview with Imréné Mécs, 1993
Mécs Imréné interjú átirat, 1993
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Dr. Mécs Imréné Lengyel Klára és Mécs Imréné lánya, Klára. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Alsóörs, családi nyaraló, Klári néni pettyes ruhában. Szent Jobb körmenet 1941. Várkápolna. Dr. Lengyel László szivarral, nagymama virággal, Liptai nagymama, Angyal nagymama, Mécs Imre, Klári néni férje, misén a Várban. István király szobra. Liptai nagymama testvérei, doktor Cserépné. Édesanyja családja, Csécsi lányok, Irén, Aranka és Izabella. A Csécsi-Liptay-Lengyel család. Esküvője a Felvidéken Mécs Imrével, család, sógora, Mécs László. Körmenet, alabárdos testőrök, Horthy Miklós, József főherceg, Teleki Pál, Keresztes-Fischer Ferenc, Bárdossy László, Serédi Jusztinián. Borsodnádasd, kirándulás Chrysler autóval. Borsodnádasd szamócaszedés, a borsodnádasdi családok. Mécs Imre és Klára megismerkedése, házasság.
Deklasszálódás 1945 után, Klári néni német és francia óvodája a Molnár utcában, államosítás 1950-ben. Alsóörs, Balaton, rokonsági kapcsolat Antall Józseffel. Palatinus fürdő, Gellért hullámfürdő 1943. Lakitelek, Lévay István MÁV kórházi főorvos tanyája. Klári néni fia, Mécs Imre részvétele az 1956-os forradalomban, letartóztatása, Lévay Mária, Nagy Jóska, Corvin köz. Major Ákos, Kodály Zoltán szerepe Mécs Imre tárgyalásában, gyűjtőfogház, Fónay Jenő. Alsóörs, terasz rózsákkal, államosítás. Anna napi ünneplés Királyhelmecen, Mécs Imre és Mécs László. Márta napi ünneplés, Csécsi Márta, Csécsi Bella. Erzsébet híd, Mécs Imréné és Mécs László. József Ágost főherceg, József Ferenc főherceg, Keresztes-Fischer Ferenc, Serédi Jusztinián. Balaton, idősebb és ifjabb Mécs Imre. Erdély, Szováta. 1941. Kassa, premontrei templom, Kovács Lajos rendfőnök, esküvő, rokonok, sógorok, sógornők, János, Margitka, Imre, Etelka néni. Mécs Imréné öccse, Lengyel László. Királyhelmec, Mécs László. A Felvidék 1938-as visszacsatolása, határátlépés Sajószentpéternél, magyar címeres zászló. Mécs László versei. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:99/1, 320-1-3:101/1, 320-1-3:104/1, 320-1-3:116/1, 320-1-3:117/1, 320-1-3:118/1. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:215/1.
Digital container #73
320-1-5:73/1
xxx_OVAD4.DOC
Transcript of interview with Sándorné Ovad, 1987
Ovad Sándorné interjú átirat, 1987
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
A filmek készítője Páhok Mária, Ovad Sándorné nagynénje, édesanyja tesvére. Pécsi család, nagyapa rendőrnyomozó. Édesapja katonazenész, Szekszárd, Pécsi Nemzeti Színház. Páhók Mária, Ferences Szegénygondozó Nővérek apácarend, Ida utca, Ludány, rendház, Nagyoroszi. Apácák oktató filmjei. Gyerekkor, Sacré Coeur, Philippineum, Ajtósi Dürer sor. Kántorság Gyálon. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:52/3, 320-1-2:53/2, 320-1-2:75/3.
Digital container #74
320-1-5:74/1
xxx_POICH4.DOC
Transcript of interview with Loránd Poich, 1987
Poich Loránd interjú átirat, 1987
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
A Poich család kitelepítése Okányba 1951. Munka az erdőgazdaságban, Beszállásolás a leggazdagabb kulák családhoz, D. Nagy Alberthez. A kitelepítettek  társasági élete, Márkus László, Kleberlsberg Kunó családja. Megismerkedése feleségével, házasság a kitelepítés alatt. Letelepedés Vecsésen, albérlet. Vadász Elemér Kossuth-díjas geológus, Böckh Hugó tanítványa. Böckh Hugó nagyapa, az Angol-Perzsa Olajtársaság főgeológusa, Földtani Intézet. A filmek készítője Böckh Hugóné. A Böckh család. Dédapa Kresz Géza. Rózsadombi villák, Szemlőhegy, a család vagyona. Családi szalon-koncertek. Filmek Kresz Károlyról. Kresz Ildikó műkorcsolyázó bajnoknő. Családi filmek, Lili a jégen. Poich Loránd szülei, édesanyja filmes ambíciói, forgatókönyvírás. Édesapja katonatiszt, Honvédelmi Minisztérium, Miklós Béla vezérkarában ezredes. 1944. november, a család Simaságon  Festetics-kastélyban, menekülés  Passauig, hazatérés 1946 tavaszán. Barátságok, ifjabb Horthy Miklós lányai Zsófia és Nikolette, az Érseki Katolikus Gimnázium,  Rákócziánum, Bánffy György. Hadifogság 1946. Segédmunkásként a Hofherr Traktorgyárban, Vörös Csillag Traktorgyár targoncavezető, Sánta Ferenc. 1949. Országos Magyar Repülő Egyesület, repülőmodellezés.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:53/4, 320-1-2:54/1, 320-1-2:77/2, 320-1-2:78/1, 320-1-2:79/1, 320-1-2:173/1, 320-1-2:174/1
Digital container #75
320-1-5:75/1
xxx_POLCSAN.DOC
Transcript of interview with Mihályné Polcsán, 1996
Polcsán Mihályné interjú átirat, 1996
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
A Polcsán család, Makó. Polcsán Mihály hobbijai, sporthorgászat, filmezés. A filmezés kezdetei, Bolex filmfelvevő. Polcsán Mihályné családja, késes kisiparosok Baján, Benczák Béla. Polcsán Mihályné lánya, Beregszászi Zsuzsanna, Svédország, Karolinska Intézet. Polcsán Mihályné első férje, Beregszászi László közgazdász, Hirsch Bőrgyár, könyvelők elleni perek a Rákosi-korszakban, társadalmi tulajdon hanyag kezelése, letartóztatás, Dunabogdány kőfejtő, Bernátkút. Polcsán Mihály orvos, János kórház, magánrendelő a Baross utcában, első feleség, Barta Etelka. Csepel Autógyár üzemi főorvosa, Pest megye üzemi körzeti főorvosa. Filmnézés. Csillaghegyi Strand. Lupa sziget, villák 1964, Pest Megyei Tanács üdülője. Horgászat, horgásztársak, Alapy Nándor, Glatz Tamás. Margittay Ági villája, tábortűz, szalonnasütés. Schmitt Pál, Makrai Kati, Schmitt Gréta. Árvíz a Lupa szigeten. Karácsony az Oktogon utcai lakásban, 1965. Szőlő utcai lakás. Svédországban élő lánya, Beregszászi Zsuzsanna és barátnője Bauer Melinda 1965. Serédi Jusztinián, Pacelli bíboros és Horthy Miklós az Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson 1938. A Szent Jobb országjárása 1938. Kutyakiállítás. 1940 korcsolyázók a Városligetben, Jurek Eszter, Novák testvérek. Debrecen, sportorvosi kongresszus, Hajdúszoboszló. Erzsébet híd, hídavatás 1964. Budai Vár, Halászbástya télen, Mátyás templom. Passek István, Hamara Gyula orvosok. Szentendre, horgászverseny a Dunán. Terézvárosi búcsú az 1960-as években. Hajdúszoboszló 1967. János-hegy Erzsébet-kilátó. Ausztria, Bad Ischl 1965. Őrségváltás az országzászlónál. Lupa sziget 1975. Siófok, Ezüstpart üdülő. Bükkfürdő télen. Svédország, Stockholm, tengerpart, hajókirándulás 1976. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:292/1, 320-1-2:293/1, 320-1-2:294/1, 320-1-2:295/1, 320-1-2:296/1, 320-1-2:297/1, 320-1-2:298/1, 320-1-2:299/1, 320-1-2:300/1, 320-1-2:301/1.
Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:60/1, 320-1-3:73/1.
Digital container #76
320-1-5:76/1
xxx_RAB.DOC
Transcript of interview with Endre Rab, 1994
Rab Endre interjú átirat, 1994
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Rab Endre és felesége, Paula (Palcsi). Építőjáték gyártása, szabadalmazás, "A hét fivér építőjátéka" 1949. Filmezés 1930-tól, Elektromos Művek fotó szakosztály, önálló kiállítások díjnyertes fotók, filmezési szokások, vágási technika, előhívás, utómunkák, Pathé technika, Szuper 8-as, VHS, ünnepi események. Legidősebb testvér, Péter, 1935 tavasza, Pannónia utca, Váci út, villamos, XIII. kerület, lovaskocsi. Pesti Duna-part gőzös hajóval a Margitsziget magasságában. Eger, Dobó tér, Dobó István szobra. Anyai rokonsága, Salgótarján, salgótarjáni iparvágány, bányák, bányavasút. Mátyásföldi családi ház udvara. Mátyásföld, HÉV. 1937 karácsonya, játékvasút. Mátyásföldi templom, keresztelő 1938, Rab Károly nagybácsi, Fiumei kávé, tea, gyarmatáru szaküzlet, Váci utca Vámház körút sarka. 1938. Mátyásföld, keresztelő. Édesapja Harley-Davidson motorkerékpárja, első kirándulás Salgótarjánba motorral. Rab Endre első születésnapja, 1939. első torta, testvérek, Gyuri, Péter, édesanyja, nagyanyja. Dunakeszi, Kézay Simon utca 1. családi házas negyed. Dunakeszi gyártelep, vasúti megálló. Az úgynevezett pesti nagymama, édesapjának az édesanyja. Rab Károly, Karcsi bácsi, testvérei: Péter, Pali, Gyuri, Marci és Bandi 1944. Karcsi testvére pólyában, keresztelő, a dunakeszi bába, Bayer néni, a dunakeszi plébános, Panni néni tartja Karcsit a keresztvíz alá. Rab Endre imádkozni tanítja Karcsi testvérét a karácsonyi asztalnál, Karcsi, az SZDSZ-es képviselő. Márta, a legkisebb testvér 1954-ben, húsvéti tojáskeresés. Rab Béláné, Muci néni. Anyai nagymama, postamesternő, Dunakeszi, Kert utca 4B. Dunakeszi Járműjavító focicsapata. Közlekedési oktatófilm, bal oldali közlekedés. Inotai hőerőmű építése. Gömbös Gyula temetése, Keleti pályaudvar gyászszertartás. Rab Béláné rokonsága, Pilisvörösvár, kitelepített szudétanémetek. Munkahelyek, gépíró, Grábsberger-Markovits gépírás. Muci néni a gyerekeiről és a férje családjáról. Rab Béla a recski internálótáborban. A II. világháború átvészelése, a körzeti óvóhely, élelmiszerek elásása, gyerekek betegségei. Dr. Rab Endre bemutatja a házukat, festmények, Halápy János, Szegedi Róza háza. A Rab ősök 1870-től, egri felmenők. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:119/1, 320-1-3:121/1, 320-1-3:168/1, 320-1-3:169/1, 320-1-3:170/1, 320-1-3:171/1. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:215/2, 320-1-2:216/1
Digital container #77
320-1-5:77/1
xxx_RABB.DOC
Transcript of interview with Endre Rab, 1994
Rab Endre interjú átirat 2. rész, 1994
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Rab Endre és felesége, Paula (Palcsi). Az úgynevezett Pesti Nagymama, Rab Mária, Cserhát utca. Rab Mária élettársa Huszár Arnold, textilipari mérnök, jómódú budai polgár, fiuk Rab Béla, Rab Endre édesapja. Rab Endre iskolái, elektroműszerész, 19-es számú Ipari Tanuló Intézet Angyalföldön a Komjáthy Aladár utcában, gyakorlat a Duclos Bányagépgyárban. Iparitanulók honvédelmi kiképzése, fedőneve elméleti torna tantárgy, kézigránát dobás, éleslövészet, Landler Jenő Híradástechnikai Ipari Technikum esti tagozat, Budapesti Műszaki Egyetem, híradástechnikai mérnök. Munkahelyek: BRG Budapesti Rádiótechnikai Gyár, munkavállalás a Német Demokratikus Köztársaságban, Videoton és Budavox iroda alapítása Kelet-Berlinben. Közgazdasági Egyetem, Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem, párttitkárok és gazdasági vezetők, Számítástechnika Alkalmazási Intézet. Baráti találkozók, családi rendezvények, megismerkedése a feleségével, Somorjai Paulával, Vasas Központi Művészegyüttes, Vass Lajos. Paula iskolái, munkahelyei, Liszt FerencZeneművészeti Főiskola, LeöveyKlára Gimnázium, énektanulás Berlinben, koncerténekes, Mókus utcai zeneiskola, magánének tanítás, győri Konzervatórium, kecskeméti Kodály Intézet.Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:119/1, 320-1-3:121/1, 320-1-3:168/1, 320-1-3:169/1, 320-1-3:170/1, 320-1-3:171/1. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:215/2, 320-1-2:216/1
Digital container #78
320-1-5:78/1
xxx_RAVASZ.DOC
Transcript of interview with Éva Ravasz, 1996
Ravasz Éva interjú átirat, 1996
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Bartók Kató unokatestvér, a Ráday utcai lakás erkélye. Tucsiéknál, Ravasz Mária, Turay Sándor, sógor, Vera testvére férje, Éva táncol Turay Sándorral. Szabolcska László és Ravasz László. Böszörményi úti imaház. Élet a leányfalusi házban, Ravasz László teázik. Ravasz Lászlóné sötétkék kartonruhában. Ravasz Boriska a legidősebb lánytestvér. A testvérek: Ravasz Boriska Bibó Istvánné, Ravasz Vera Uray Sándorné, ifjabb Ravasz László, Ravasz Mária Márta Szabolcska Lászlóné Tucsi, Ravasz Éva Szacsvay Ferencné. 1937. a leányfalusi ház verandája, vendégek, Áprily Lajos, Jékely Endre, Iduska néni Schéfer Ida, Áprily Lajos felesége, Szabolcska László. A leányfalusi strand, Vámosi Zoltán egyetemi tanár, gyógyszerész. Ravasz László kertészkedik. A leányfalusi étterem, Ravasz Lászlóné cigarettázik. Állatok, hortobágyi pulikutya, a szomszédék csacsija, Kóbi. Bartók György, Ravasz Lászlóné Bartók Margit bátyja. Bartók György és Ravasz László évfolyamtársak. A Bartók család: Bartók Margit, ifjabb Bartók Margit Édi, Bartók Judit. Családi híradó 1938-ból, Ravasz Bella néni. Ravasz László és édesanyja Gönczi Róza, Hódmezővásárhely. Bella néni férje, Muzsi János. A Szilágyi Dezső téri egyházközség, Szabolcska László, Szabolcska Mihály fia. Piknik Leányfalun, Ravasz Lászlóné fürdőköpenyben, kirándulás Pócsmegyerre, 1938. Vendégek: Takaró Géza református lelkész, Takaró Gézáné. Konferencia Debrecenben, Uray család, Uray Sándorné Vilma néni, Makkai Sándor püspök, A debreceni református nagytemplom, Püspöki Palota. 1939. Budapest: Kálvin téri református templom, Gellért Fürdő, Eskü tér, hajókikötő, Sándor-palota. Leányfalu, nyár 1936-1943. Ravasz László, Ravasz Lászlóné, Ravasz Boriska. Ravasz László kertészkedik. Vendégek, Reményik Sándor, Imre Sándor. Nagymosás. Ravasz Györgyné, Gönczi Róza. Flekkensütés, család, vendégek: Mihály, Egerházy Lajos, Uray Sándor, Ravasz Boriska, Bartók Rózsika, Benedek Sándor, Bodrogi György. Áprily Lajos, évzáró a Baár–Madas Református Gimnáziumban, ballagás, gimnáziumi kirándulás Kecskemét. Leányfalu, kert, lombikos kávéfőző, a Ravasz család, Laci, Vera, Boriska, Éva, Uray Sándor, Uray Marci, ifjabb Bibó István. 1940. tele Budapesten, hólapátolás a Dunába, áradó Duna. Böszörményi út, terasz, Szabolcska László. Ravasz Boriska és Bibó István esküvője, Országos Kaszinó, esküvői ebéd. Leányfalu, Móricz-villa. Ifjabb Ravasz László családi híradói. Petrovics Elek, Vámosi Zoltán, Bibó István, Ravasz László, Ravasz Lászlóné, Ravasz Boriska, délutáni összejövetel a Ráday utcai lakásban. Uray Márton, Uray Sándor és Ravasz Vera fia csecsemőként, 1940. június. Bibó István és Ravasz Boriska 1940. július, Bibó István az írógépnél dolgozik, Püspöki Hivatal, Ráday utca. Ösz Leányfalun. Rózsadomb, Bimbó út 43., Ravasz Vera. Kolozsvár: Szent Mihály-templom, Nemzeti Színház, Farkas utcai református templom, kalotaszegi népviselet, Petőfi utca, Bartók György nagybácsi. Bánffyhunyad, Ravasz ház, Bartók Gáborné, Kovács Katinka 1940. Ravasz László és elsőszülött unokája Uray Márton Leányfalun. Rózsadomb, Margit utca, szerpentin, Bimbó utcai ház. Uray Szabolcs és Uray Márton unokák 1948. Bibó István és gyermekei, István és Anna, Ravasz Boriska harmadik gyermekével terhesen, Bibó Anna betegsége és gyógykezelése. 1949. Szacsvay Éva és Szacsvay Katalin, Ravasz Éva lányai, buborékfújás, Leányfalu. Áprily Lajos, Baár–Madas Református Gimnázium, Visegrád. Pócsmegyer, Duna-part, komphajó, Szacsvay Ferenc, Szacsvay Éva, Szacsvay Kati, Bibó István nagy szalmakalapban, csíkos köpenyben, Uray Márton. Társasutazás Olaszországban, Ravasz László és Ravasz Vera. 1939. Ravasz Ágnes, ifjabb Ravasz László lánya 1967. Leányfalu.
Az interjú a Privát Magyarország gyűjteményhez kapcsolódik: A püspök kertje (Privát Magyarország 14). Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:84/1, 320-1-3:85/1, 320-1-3:86/1. Az interjúban hivatkozott film nem része az OSA amatőrfilm gyűjteményének.
Digital container #79
320-1-5:79/1
xxx_RETI.DOC
Transcript of interview with Pál Réti, 1996
Réti Pál interjú átirat, 1996
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Dubrovniki nyaralás képei. Megismerkedése feleségével, Gizellával 1941. Munkahelyek, műszaki munkák, szakkönyv írás, 1936. Weisz-Manfréd Repülőgép és Motorgyár, Csepel Vas-és Fémművek, Gépipari Tudományos Egyesület, Bánki Donát Díj. 1945-1948 a Magyar Úszószövetség főtitkára. Filmvetítés, utazások. Potsdam, Sanssouci Park , Orangerie. Lipcse, Népek csatája emlékmű, Tamás-templom. Philadelphia, állatkert. New York , Empire State Building, Szabadság-szobor. Olaszország, Verona. Nyaraló, Pusztaszeri út 53. Nászúton a Mecsekben 1942, felesége Gizella. Kutyák: Muki farkaskutya a kertben, Buksi uszkár, foxikutya. Lányi Dezső szobra Pusztaszeri úton a kertben. Spanyolország, Toledo. Szülők síremléke a Farkasréti temetőben. Erzsébet híd avatása a budai oldalról 1963. Bujkálás a világháború alatt, a Városház utca 14-ben lévő nyilasház. Iskolák: Izabella utca 48. általános iskola, magániskola, VI. Kerületi Magyar Királyi Állami Kemény Zsigmond Gimnázium, Oktogon tér, Illyés Gyula magánórái francia nyelv és irodalomból. Csepel, Egyedi Gépgyár, esztergálási technikák, fáradásos törés, Herrmann Miksa, szakmai folyóiratok, Anyagvizsgálók lapja, a Gép című folyóirat, a hazai roncsolásmentes anyagvizsgálat. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek és fotóinak nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:279/2, 320-1-2:280/1. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:77/1, 320-1-3:79/1.
Digital container #80
320-1-5:80/1
xxx_ROHLITZ.DOC
Transcript of interview with Tiborné Rochlitz, 1990
Rochlitz Tiborné interjú átirat, 1990
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Rochlitz Tiborné édesapja, Váradi Jenő filmjeiről. Nagyapja Váradi Antal (Weber Antal), az Országos Színművészeti Akadémia igazgatója, felesége Hickman Gabriella. Gyermekeik: Géza, Jenő, Aranka, színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja (férjei: első férje dr. Fekete Sándor orvos alapítója és igazgatója a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumnak, második férje gróf Bánffy Miklós), Antal, Ilona. A család visegrádi háza, a falu Esztergom felé eső vége, a kis Mária kápolna mellett. Apja és anyja utazás előtt, testvérei rohannak az apja, Váradi Jenő Harley-Davidson motorkerékpárja után, az egész család integet. Séta a Gellért-hegyen 1930. A visegrádi ház kertjében Szendy Károly polgármester és Császár Elemér. Gellért-hegy, nagynénje Várady Aranka és lánya Bánffy Kató. Édesanyja és két nővére, Maya és Katinka. Ausztriai kirándulás, Grundlsee, Toplitzsee, Hallstat, hajókázás, ródlizás. Asbót (Aschbash) Bobó és Horányi Mária jelmeztervező. Bakáts tér, Rákos utcai házuk bejárata. Parlament, Duna-parti séta, Katinka nővére és a férje, Légrády Tamás, Pesti Hírlap, Légrády testvérek. Maja első áldozása, Angolkisasszonyok szerzetesrend zugligeti kertjében 1931. A Vulcania hajó fedélzete, korongjáték, Alhambra, Oroszlános udvar, teherhordó öszvér, granadai partok, Manninger Vilmos. Gellért fürdő Szendy Károlyékkal. Misurina-tó, Dolomitok, Bressanone, Cortina d'Ampezzo. Légrády György, Váradi Jenő első unokája, kanadai médiaművész, Floating Objets. Henger utcai lakásuk, Henger utca 15. Margit-híd budai hídfő, 1933-tól 1978-ig, Szendy Károly háza. 1954. Balatonfüred, Légrády György és Légrády Miklós, Tihany. A család származása, anyai és az apai ág. Édesapja, Váradi Jenő, eredetileg Wéber, 1848-as szabadságharc. Anyai ág angol nemesek, Hickmann, 1848-as szabadságharc. Váradi Antal (Weber Antal), az Országos Színművészeti Akadémia igazgatója, felesége Hickman Gabriella. Gyermekeik: Géza, Jenő, Aranka, színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja (férjei: első férje dr. Fekete Sándor orvos, alapítója és igazgatója a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumnak, második férje gróf Bánffy Miklós), Antal, Ilona. Édesanyja, Lányi Rózsa családja, Bella nagymama Égi Izabella. Szülők megismerkedése Visegrádon, Kanyurszky György katolikus pap, nyelvész háza, Fő utca 117., Váradi-villa, később ELTE vendégháza. Váradi Jenő első felesége Grill Klári, lányuk Júlia. Júlia férje Wolfner László, Wolfner-Táncsics Bőrgyár. Szülők esküvője 1921, Bakáts téri templom, Rákos utcai első lakás. Gyerekeik: Maja, Katinka, Erzsébet, Ilona. Váradi Jenő fővárosi tiszti főügyész-helyettes. A család élete a II. világháború alatt. A Váradi család megélhetési problémái a háború után. Váradi Jenő nyugdíjazása 1944. Lakatos-kormány. Fizetővendég-szolgálat a visegrádi családi házban, nyugdíj megvonás 1951. Váradi Katinka gyors-és gépírás tanár, házasság Légrády Tamással, Maja titkárnő, házasság Hetherington Denis nevű angol tiszttel, Ilike Rákóczi téri Cérnaegyetem, érettségi, műszaki rajzoló a KÖZÉPTERV-ben, férje Huszár Nándor. Váradi Erzsébet tanulmányai, angolkisasszonyok, orsolyiták, érettségi, Radnai gyors- és gépíró magániskola, Mártírok útja. Férje Rochlitz Tibor, Rochlitz gyógyszertár. Rochlitz Tiborné, Erzsébet a gyerekeiről. Rita, programozó matematikus, Tibor, elektromérnök Központi Fizikai Kutató Intézet KFKI, Gábor, szentendrei Ferences Gimnázium, rádiószerelő, Kyra, bölcsész. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:151/4, 320-1-2:152/1, 320-1-2:153/1, 320-1-2:157/3, 320-1-2:415/2. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:212/1, 320-1-3:213/1, 320-1-3:214/1, 320-1-3:215/1.
Digital container #81
320-1-5:81/1
xxx_RUBY4.DOC
Transcript of interview with Alfrédné Ruby, 1987
Ruby Alfrédné interjú átirat, 1987
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Ruby Alfréd családja. Édesapja textil nagykereskedő, édesanyja bécsi. Családi ház Rákosligeten, üzlet a Sas utcában. Haditudósító, Voronyezs, Kiev.
Munkahely: Weiss Manfréd Acél- és Fémművek, vegyész. Társaságbeli hölgyek, teniszezés, Lenkey Györgyi, Horda Magda. Ruby Frigyes és családja. Nyaraló Balatonszabadi – Sóstón. Családi vetítések. Kirándulások, Lengyelország, Olaszország, Románia. A Margit cukrászda baráti társasága, amatőrfilmesek, Szilágyi Attila, Dundik Zoltán. Befejezetlen interjú. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:85/2, 320-1-2:86/1, 320-1-2:89/4, 320-1-2:90/1, 320-1-2:199/2, 320-1-2:205/2, 320-1-2:301/2, 320-1-2:302/1, 320-1-2:303/1, 320-1-2:304/1, 320-1-2:305/1, 320-1-2:306/1, 320-1-2:307/1, 320-1-2:308/1, 320-1-2:309/1, 320-1-2:310/1, 320-1-2:311/1, 320-1-2:312/1.
Digital container #82
320-1-5:82/1
xxx_SYILVAS1.DOC
Transcript of interview with István Szilvásy, 1991
Szilvásy István interjú átirat, 1991
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Margitsziget, 1926. Bástya sétány feleségével, Gizellával. Margit körút 8. Gizelláék lakása, Cigi kutya az ablakban. Randevú a Margit-szigeten. Sashalom, barátja és menyasszonya, eljegyzés, Szilvásy István és felesége táncolnak gramofon zenére. István édesapja, bottal. Séda Pista nevű barátja és barátnője, Nellyke. Margit rakpart, Országház. Erzsébet téri kioszk, séta Gizivel. Megismerkedése feleségével, Gizivel. Steklovits Gizella családja, Ipolyság, Steklovits Antal postaigazgató, kilakoltatás. Balatoni üdülés 1930 nyarán. Vonaton a Balaton felé, gőzmozdony. Balatonkenese, Balaton part, strand görlök. Daimler, nyolc hengeres, fagylaltozás, sörözés, Sváb-hegy. Zivatar, Balatonkenese, hullámzó Balaton. Motoros jachton Tihany felé, naplemente, Balatonalmádi Postásüdülő. Felvételek nagyobbik fiáról, Lacikáról. Esti csónakázás a Balatonon. Motoros hajókirándulás. Diósdi házépítés, Diósdliget. Nagypapa, nagymama, Steklovits papa. Kút, forrás, építkezés, bográcsozás, roston sütés. Lacika fia tiroli bőrnadrágban 1931, budai Margit park, Irgalmas Kórház, Császárfürdő. Az Amatőr Mozgófényképezők Egyesülete (AME), Szalai cukrászda, Lipót körút. Gimesi Nándor, ciszterci szerzetes, az AME elnöke. Kirándulás a Margitszigeti Strandfürdőbe, Palatinus. 1934. Balatonkenese a Budapesti Városháza üdülője. Nyárádi Zoltán, Nyárádi villa. Vojnits Jenő és Rózsa Gabriella. A Vojnits család. Nyárádi professzor gyümölcsfákat metsz a kertészével.  Cserkésztáborozás, zászlóavatás, a napi parancs felolvasása. Sportfilm, címe Munka és sport, a Postás Torna és Sport Klub oktatófilmje, ritmikus sportgimnasztika. Fogaskerekű, Szabadság-hegy 1942. Adalak megállóhely, Golf szálló. Szilvásy István édesapja postafelügyelőként, a Nyugati pályaudvar fedett csarnoka, postahivatal. Rakodás, csomagszállítás. Hughes-távírógép, Központi Távírda Városház utca, Széll Kálmán téri Posta Igazgatóság, oldalkocsis motorkerékpárokon begyűjtött levelek. A Postás Sport Egyesület atlétikai sportfilmje. Sportpálya a Keleti pályaudvar mellett, tribün. Felvételek az 1931. évi magyar atlétika bajnokságról. Barsi László és Raggambi Fluck István postatisztviselők, 1500 méteres futás. Darányi József súlylökés. Francia egészségügyi sportfilm. Egy találka a Tabánban, film a Tabán lebontásáról 1933, Hegyalja út, Erzsébet-híd, Semmelweis ház, Szarvas-ház, Avar vendéglő 1965. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:52/1, 320-1-3:57/1, 320-1-3:161/1, 320-1-3:162/1, 320-1-3:163/1, 320-1-3:164/1, 320-1-3:165/1, 320-1-3:167/1, 320-1-3:216/1. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:181/1, 320-1-2:184/2, 320-1-2:185/1, 320-1-2:186/1, 320-1-2:187/1, 320-1-2:188/1, 320-1-2:189/1, 320-1-2:190/1, 320-1-2:191/1, 320-1-2:194/1, 320-1-2:195/1, 320-1-2:196/1, 320-1-2:197/1, 320-1-2:198/1, 320-1-2:199/1
Digital container #83
320-1-5:83/1
xxx_SYLVAS2.DOC
Transcript of interview with István Szilvásy, 1991
Szilvásy István interjú átirat, 1991
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Kirándulás feleségével, Olgival, Szilvásvárad, kisvasút. 1968. Miskolctapolca, SZOT üdülő, séta a parkban, fecskefészek. Avastető. Lillafüred. 1949. Balassi Bálint utca, Karácsony, Újév. János-hegy, Úttörővasút melletti vendéglő. Divatbemutató. Pécsi üdülés, 1966. Kilátás a Kikelet szállóból, Misina tető. 1941. haditudósítás, Vitéz Csikós Jenő alezredes, a haditudósító alakulatok parancsnoka. Pluhár István, rádióriporter, Nagyszombat, invalidusok felvonulása. Debrecen, repülőtér, Fokker, Albatros vadászrepülőgépek, német bombázógépek. Családi nyaralás, Zemplén, Salgótarján, cigánynegyed. Túrafilmek, Karancs-Medves, turistaház, tűzhányó maradvány, Salgóbánya, Somoskő, Somoskői vár, Somoskőújfalu. Alacsony-Tátra, Magas-Tátra, Pöstyén, pöstyéni termálfürdő,1965. Pöstyén. Autós túra Ausztria, Németország, Svájc, München, Bajorország, Bodeni-tó, Zürich 1972. Pilisszurdok és Zemplén, Sárospatak, Végardó, Sátoraljaújhely, Füzérkomlós, Füzér vára, Kishuta, Nagyhuta. Lengyel-Tátra. Életút beszélgetés, fénykép nézegetés, fényképek 1919-től. Érseki Katolikus Gimnázium, Keleti Károly utca, 1919. Mátyásföld, nagybátyja, Hajós Béla őrnagy villája, Kinizsi Pál utca 10. Kadétiskola, főreáliskola 1922. Postatiszt. Charlottenburg, Műszaki Egyetem 1937. Hangmérnök. A családi filmezés kezdetei, Amatőr Mozgófényképezők Egyesülete (AME), Pathé Motocamera.. A filmkészítés menete, forgatókönyv, vágás, hangkeverés, utómunkák, túrafilmek, gyermekfilmek, sportfilmek, filmbemutatók. Szilvásy István találmányai, magnetofon mágnesszalag nélkül, filmgramofon. Repülőverseny 1924. október 9. Albatros Fokker. Kadétiskolásként Szeszléd Tihamérral. Margit körút 8., Császár fürdő. Család: apai ág, nagyapa Szilvásy Sauer István királyi közjegyző Pozsonyban, édesanya Donajo Anna, Erdély. A pólyás Szilvásy István nevelőanyjával. Apja és testvérei, katonatisztek, Bécs, Budapest, Innsbruck. Munkahelyek: Magyar Királyi Posta, Kábelgyár, Gamma Művek. A hanglemezgyártás módszerei, lakkhanglemez, dimenziós hang, hordozható kétcsöves rádiókészülék, keretvevővel, hangszórórendszer, szabadalmak. Petőfi mozgóképszínház. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:52/1, 320-1-3:57/1, 320-1-3:161/1, 320-1-3:162/1, 320-1-3:163/1, 320-1-3:164/1, 320-1-3:165/1, 320-1-3:167/1, 320-1-3:216/1. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:181/1, 320-1-2:184/2, 320-1-2:185/1, 320-1-2:186/1, 320-1-2:187/1, 320-1-2:188/1, 320-1-2:189/1, 320-1-2:190/1, 320-1-2:191/1, 320-1-2:194/1, 320-1-2:195/1, 320-1-2:196/1, 320-1-2:197/1, 320-1-2:198/1, 320-1-2:199/1.
Digital container #84
320-1-5:84/1
xxx_SZELENYI.DOC
Transcript of interview with János Szelényi, 1995
Szelényi János interjú átirat, 1995
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Életút beszélgetés. Értelmiségi család, apja jogász, Eger, Vécsey utca 43. Tanulmányok: Ciszterci Gimnázium, Budapesti Orvostudományi Egyetem, származása miatt kirúgják. Munkahelyek: Magyar Beruházási Bank, Magyar Nemzeti Bank, Állami Építőipari Vállalat. Két gyerek, a lánya kivándorolt Új-Zélandra. Diviaczky Gyula és Hevesi Sándor családi filmjeiről. A családi filmezésről, Pathé Baby, Meopta 9 és feles vetítő, az amatőrfilmezés céljai, dokumentálás. Filmnézés. Eger vasútállomás 1933, szűk kis utcák, Torony utca, Eger egyik legszebb fahídja. Hevesi Sándor egyedül egy téren. Érsekkert. Práff Nándor malomtulajdonos. Egri Líceum. Lenkey János újratemetése a Kisasszony temetőben. Kriston Endre püspök. A család élete sorozat, síelés Bánkúton, 1957 május 1, kirándulás Poroszlón, édesapja negyvenéves érettségi találkozója, fia keresztelője, családi események, karácsony, kirándulások, rokonok. Eger, Széchenyi utca, banki dolgozók korzóznak. Püspökladányi nyaralás, megrendezett film, Jancsika első születésnapja, unokatestvérek, torta. Debrecen, Hajdúszoboszló, vasútállomás. Szüreti mulatság, kirándulása szőlőbe, panoráma, Eged-hegy. Karácsony, mesekönyv olvasás, játék a karácsonyfa alatt a gyerekekkel. Húsvét Püspökladányban, tojáskeresés. Birkapörkölt főzés, tűzrakás, slambuckészítés. Gyerekek libákat kergetnek. Rokoni összejövetel. 1961. Sárrétudvari óvoda. A KPVDSZ Kereskedelmi Pénzügyi Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezetének kirándulása Debrecenbe, 1961 május. Hortobágyi csárda. Debrecen, Csónakázó-tó. Zsuzsi lánya keresztelője, az egri segédpüspök, Kovács Endre. Repülôgépmodellezés. Osztálytársakkal a Szépasszonyvölgyben 1962 augusztus. A három Szelényi egy püspökladányi parkban. Édesapja sírja 1966. Püspökladány, kukoricagóréban játszó gyerekek. Balaton, fonyódligeti nyaralás a Magyar Beruházási Bank üdülőjében, Tihany. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:260/1, 320-1-2:261/1, 320-1-2:262/1. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:65/1, 320-1-3:66/1, 320-1-3:67/1.
Digital container #85
320-1-5:85/1
xxx_TOROKTI4.DOC
Transcript of interview with Tibor Török, 1989
Török Tibor interjú átirat 4.rész, 1989
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Török Tibor és felesége Török Tiborné, Lili. Beszélgetés a természettudományok helyéről, szerepéről, Isten a temészetben. Filmnézés. Csobád. Fehér öltönyben Kovács Gyula, Tibor nagybátyja. Bársonyos patak. A Hernád folyón épült gibárti erőmű. Aratás, cséplés, aratóünnep. 1942. Erdély, Hargita, sziklamászás, Tusnádfürdő, Békás-szoros. Debrecen, 1947. spektroszkópiai vándorgyűlés, Réti Pál. A Magyar Fájdalom szobrának megkoszorúzása Debrecen 1933. Tokaji szüreti felvonulás 1929. Abaújkér, kiskert. 1940. polgári esküvő, tempéomi esküvő, családtagok, Fóris Feri bácsi, Halmos Károly bácsi, Bárczay János, földművelésügyi államtitkár. Budapest, Biblia utca, evangélikus templom. utcai kintornás, verklis. Gellérthegyi séta, háttérben a Horthy Miklós híd. Bocskay úti piac. Idősebb Török Tibor az erkélyen 1941. 1956. május amszterdami nemzetközi spektroszkópiai kollokvium, Láng László, Vorsatz Bruno. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés Veszprém, Pungor Ernő. Belgium Liege, kongresszus, Ostram gyár. Kirándulás a Horthy-csúcsra, vonattal Borsány községig, Erdély, Nagy-Pietrosz, Közép-Visoly megállóhely, magyar csendőrök, ruszin asszonyok 1942. Török Tibor Kossuth-díjának és nyugdíjazásának története. Pentelei Molnár utca Rózsadomb, Kovács Béla családja. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjú nem része az OSA gyűjteményének. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:68/3, 320-1-2:69/1, 320-1-2:70/1, 320-1-2:72/1, 320-1-2:73/1, 320-1-2:75/1.
Digital container #86
320-1-5:86/1
xxx_VARNAI2.DOC
Transcript of interview with László Várnai, 1989
Várnai László interjú átirat, 1989
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
A Dob utca 90, csillagos ház. Katonai szolgálat 1933-tól, légvédelem a Vilmos Főherceg laktanyában, kiképzett rádiós. Barátja, Jávorka Ede, akkor még Citrom Ede elektro-gépészmérnök. Állása a katonaság után 1936-ban, Neményi Testvérek Papírgyár Rt. Csepeli Papírgyár, villanyszerelő. Szökés a munkaszolgálatból a Rákóczi út 9-be, nevelőapjához. A Dob utca 90., csillagos ház, felszabadulása 1945. január 18-án. Richter Anselm antikváriuma  Rákóczi út 9. villany, rádió szerelő műhely nyitása. Üveges munkák, Uránia mozi, Palace Szálló, Szociáldemokrata Párt. Barátságok, Fekete György, Fekete Miklós, Schwarz fiúk, vendéglő a Ráday utca Boráros tér sarkán, Schwarz vendéglő. Magyarosítási okmány 1935. Család, származás. Édesapja  Nagykanizsán a Stróm és Klein cégnél. Barcs, Első Barcsi Részvénytársaság, a barcsi zsidó iskola, tanára Hubert Gyula nótaszerző, cserkészet. Segéd mozigépészként Barcson, Siftár Lajos mozigépész, hangosfilm. Barátságok a csillagos házból, Jávorka Ede, Sólyom Imre. Várnai László felesége, második házassága, Jolánka, Laboda Lászlóné, 1947. Jolánka családja, édesapja főpincér a Gellért Szállóban, nevelőszülők, zárda, Farkas kalapszalon, textilüzlet strómanja. Fridlender rabbi és családja bújtatása az Asbóth utcában. Az 1956-os forradalom, antiszemitizmus a forradalom alatt. A családi fényképezés kezdetei, Várnai László filmezési szokásai. Gluntz kamera, Karat fényképezőgép, Ditmarfilmkamera, AK 8-as kamera, Admira kamera, filmek a családról. Hangfelvételek lejátszása: barátja, Jávorka Ede beszámolója párizsi útjáról 1967. Várnai Baby, Várnai László lánya és a hévízi Zsófia panzió tulajdonosnője beszélgetnek az ötvenes évek derekán, Várnai Baby a Nemzeti dalt szavalja majd a Szózatot, németül énekel 1957. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:9/2, 320-1-2:11/1, 320-1-2:12/1, 320-1-2:22/2, 320-1-2:23/1, 320-1-2:24/1, 320-1-2:97/3, 320-1-2:114/1, 320-1-2:115/1, 320-1-2:168/2, 320-1-2:169/1, 320-1-2:169/3. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:190/1, 320-1-3:191/1, 320-1-3:192/1, 320-1-3:193/1, 320-1-3:194/1, 320-1-3:195/1, 320-1-3:196/1, 320-1-3:197/1, 320-1-3:199/1.
Digital container #87
320-1-5:87/1
xxx_VASZKO.DOC
Transcript of interview with Tamás Vaszkó, 1991
Vaszkó Tamás interjú átirat, 1991
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Mayer Miklós amatőr filmjei. Mayer Miklós nagybácsi, felesége Ila néni. Dubrovnik, 1936, Ila néni sétál a dubrovniki, raguzai mólón. Bevágott képek, Chaplin filmek vetítése Sződligeten, a szülői házban. Vaszkó Tamás kerékpáron, elsős gimnazista. Vác, Piarista Gimnázium, Váci Bazilika lépcsője. Csongrád, Mayer Miklós gyümölcsfákat metsz a kertben, Ila néni japános frizurával, kimonószerű ruhában. 1938. Eucharisztikus Világkongresszus, Pacelli bíboros. Sződliget, teniszpálya a Duna partján, Ila néni teniszezik. Cattarói-öböl, Cetinje, Lokrum-sziget, temető. 1939. Budaörsi repülőtér, repülőnap, Bücker Jungmann és Brücker Jungmeister típusú gépek. Anyai nagymama Schwartzl Irma, Mayer Miklósné. Váci Piarista gimnázium, Kőszeg katonai alreáliskola, Ferenc József Katonai Intézet, Vaszkó Tamás egyenruhában. Szarajevó, piac, bosnyák a szamarával a piacon. 1931. a Tisza gátja, csongrádi korzó. Kassa, a Ferenc József Intézet növendékei, Lillafüred, Palotaszálló. Szent Jobb körmenet a Várban, Horthy Miklós, Mátyás-templom 1938. Keszthely, nagyapja egyik sógornője, Mayer Dénesné és Mayer István. Édesapja családja, Békés megye, Endrőd. Anyai ág, Johann Schwartzl, Würtenberg, hentesek. Mayer család Gyenesdiás, gazdálkodók, iparosok, Liliom-utcai bérház. Vaszkó Tamás iskolái: 1938. elemi iskola Sződliget, Piarista Gimnázium Vác, tanárai, Bothtár Csaba, Török Jenő, katonai reáliskola Kőszeg, Magyar Királyi - Hunyadi Mátyás Honvéd Katonai Nevelőintézet, napirend, mindennapok a cögerájban, fenntartásai Ottlik Géza Iskola a határon regényével kapcsolatban. Katonai pályafutása, 1940. hadapród iskola, Pécs 1942-1944, Sopron, gyalogsági hadapród iskola, Németország, Odera-Frankfurt környéki baraktábor, Butzbach, kiképzés 1945 márciusig, amerikai fogság Franciaország területén, hazatérés Kaposvárra 1945. október, Tisza István utca 1.b. Autószerelő Keszthelyen Mayer István gyárában. 1954. Újlaky Dezső bújtatása és disszidálása, börtönévek, Fő utca, Kozma utca gyűjtőfogház, Bálint István, kényszergyógykezelés, rehabilitálás 1956-ban, barátja Boross Péter a kőszegi katonaiskolából. Szakmai munkái, felületvédelem, szabadalmak, szakcikkei, Festőberendezések gyára. Az 1970-es évek, utazások, Ausztria, Jugoszlávia, Csehszlovákia, Bajorország, Scheyern, Szent István kultusz. Barátságok: Török Jenő latintanára, Boross Péter, Újlaky Dezső, kőszegi és ludovikás bajtársak. Mayer Miklós, a filmek készítője, rajztanár, Ferenc József Nevelőintézet, Szabó Ilonka út. Felesége, Ila néni, zongoratanár. Dokumentumok nézegetése, a Belügyminisztérium házkutatási jegyzőkönyve: 1954. április 16. A BM operatív beosztottai: Mihók János ávós hadnagy és Jagodics Sándor, ávós hadnagy. Vaszkó Tamás nagybátyjáról, Vaszkó Mihályról. Endrőd, endrődi csendőrsortűz 1935, kapcsolata a Bajcsy-Zsilinszky Endrével és a Radikális Párttal, a Független Kisgazdapárt parlamenti képviselője 1945. Élet és irodalom, 1976. március 20. Vaszkó Mihály utazása. Vaszkó Tamás édesapja, Vaszkó Lajos jegyzeteiről. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:53/1, 320-1-3:147/1, 320-1-3:148/1, 320-1-3:149/1, 320-1-3:150/1. Az interjúhoz kapcsolódó amatőr film nem része az OSA gyűjteményének.
Digital container #88
320-1-5:88/1
xxx_VERDES.DOC
Transcript of interview with Tamásné Verdes, 1990
Verdes Tamásné interjú átirat, 1990
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
Verdes Tamásné anyai nagyapjáról és filmjeiről. Tőrey Zoltán a Magyar Film Iroda (MFI) vezérigazgatója. Festőakadémia Münchenben Baktay Ervinnel. Leváltása az MFI éléről zsidókkal szembeni diszkriminációt ellenző nézetei miatt. 1945 népbírósági per náci propaganda vádjával. Keleti Márton közbenjárása, felmentés, kitiltása a filmszakmából, fuvaros munka. 1951. kitelepítés Okányba. Felvidéki földbirtokos család. Áttelepítés Alsóbabád-pusztára. Névmagyarosítás a harmincas években, Taubinger Zoltánból Tőrey Zoltán. Filmnézés. Gellért-hegy, Stefánia, Verdes Tamásné édesanyja és a nevelőnő 1931. A filmfelvételeket idősebb Török Vidor operatőr, Tőrey Zoltán sofőrje készítette. 1932. június, a Magyar Film Iroda kertje, MAFILM II. telep, Hungária alsó körút. Első hangosfilm Stefiről és Zolikáról, (nagybátyja) 1934. május 3. 1936. február, az Alma utcai német óvoda. 1936. Zebegény, Pintér vadőr háza, közös vadászatok, Kittenberger Kálmán, Csathó Kálmán, Fekete István. 1938 október, Sas-hegy, Miasszonyunk útja, ma Meredek út, a család villája. Nagytöre, családi birtok. Nagyapja testvére, Árpád bácsi egy fogaton. A Brazíliában élő Taubinger István. Garam folyó Léva alatt. Stefike és Zolika a Széchenyi-hegyen, 1940. február. Országos tangóharmonika verseny a Vigadóban, Tabányi Mihály 1940. Hivatalos iratok ismertetése, Magyarság című napilap 1944. május 14., Kis Ujság, 1947. december 24. tanúvallomások a Tőrey Zoltán elleni perekből Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:151/2, 320-1-2:151/5. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjú az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:211/1.
Digital container #89
320-1-5:89/1
xxx_WESSELY.DOC
Transcript of interview with János Wessely, 1990
Wessely János interjú átirat, 1990
A non-verbatim transcript of an interview recorded on audio cassette.
A Weiss család Jávor utcai házának kertje. Weiss néni, Weiss bácsi, textilnagykereskedés az Arany János utca és a Bálvány utca sarkán. A filmek készítője Szűcs Pál, P. Szűcs Julia édesapja. A Duna télen. Szűcs Pál és felesége, Rotter Márta, P. Szűcs Julianna szülei a Parlament elôtt. A Weiss család. Weiss Sándor, Weiss Mihály jogász, Weiss Pál, Weiss István, a Szeretetkórház orvosigazgatója. Balaton, Lillafüred. Wessely János legjobb barátjáról, Szűcs Pál, eredetileg Weiss Pál, közös nyaralás Siófokon. Barcsay Gimnázium. Numerus clausus. Német nyelvtanulás Bécsben. Munkavállalás Szilárd Béla autófelszerelés üzletében, vasesztergályos vizsga. Munkaszolgálat Szentkirályszabadján. Wessely János családja, három testvér, bátyja a Don-kanyarban halt meg munkaszolgálatban, öccse, Wessely Ferenc szinkronrendező. Munkahelyei: Honvéd Kórház, Országos Kardiológiai Intézet, Péterfy Sándor utcai Kórház. Kizárása a pártból, a Kádár rendszer értékelése. A Weisz család és a zsidó vallás. Wessely János anyai rokonsága, Schweigerek. Az interjú készítése során a család amatőr filmjeinek nézegetése folyik. Az interjúhoz kapcsolódó videó az OSA amatőr film gyűjteményéből: 320-1-2:136/4, 320-1-2:137/2, 320-1-2:165/1. Audió kazettára rögzített interjú szerkesztett, nem szó szerinti átirata. Az interjú átirathoz kapcsolódó audió interjúk az OSA gyűjteményéből: 320-1-3:41/1, 320-1-3:51/1.
Digital container #90
320-1-5:90/1
REJTO.DOC
Code names in Viktória Bodrogi's interview, 1994
Álnevek feloldása a Bodrogi Viktória interjúhoz, 1994
Code names and real names listed for future reference.
A Bodrogi Viktóriával készült interjúban álnéven szereplő személyek neveinek feloldása.