HU OSA 361-0-7 Political Writings (Politikai írások)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 361-0-7
Title
Political Writings
Date(s)
1946 - 1996
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
12 Archival boxes, 1.5 linear meters

Content and Structure

Scope and Content (Abstract)
This series contains András Hegedüs' writings and lectures at international conferences that deal with fundamental political questions. The subjects illustrate Hegedüs` views in different periods. The most important topics are:
the problems of peace movements, bureaucracy (here it is worth noting that his book on "Bureaucracy and Socialism" was published in German as well as in Japanese - the introductions to these editions are also available here), the philosophical background of actual questions, the social and economic problems of the Carpathian Basin and the neighboring countries, Hungary in 1956, his speeches delivered at various fora of the MDP, his writings and memoirs on the problems and development of economic and political reforms. The most relevant texts in this series are the writings that were published either as separate articles or within collaborative research reports about the necessary political and economic reforms.
Accruals

Not Expected

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
No special restriction applies
Conditions governing reproduction
Az OSA Archívum kutatótermében az anyag oktatási és kutatási célokra digitálisan másolható.
Languages
English, German, Hungarian, Italian, Spanish; Castilian

Description Control

Archivist's note
Arranged by Loránt Holtzer, June, 2003; described by Loránt Holtzer and András Mink, January, 2004; revised by Katalin Dobó and Pavol Šalamon, February - March, 2004; revised by Gabriella Ivacs and Judit Hegedüs, July, 2014.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 361-0-7
Cím
Politikai írások
Idő(kör)
1946 - 1996
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
12 levéltári doboz, 1.5 folyóméter

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Kivonat)
Ez a sorozat Hegedüs Andrásnak azon írásait és különböző konferenciákon elhangzott beszédeit tartalmazza, amelyek alapvető politikai kérdéseket tárgyalnak. A csoportokba gyűjtött témák megvilágítják Hegedüs álláspontját a különböző időszakokban. Ezek közül a legfontosabbak: a békemozgalmak problémái, a bürokrácia (különösen érdekes, hogy a "Bürokrácia és a szocializmus" című könyvét németül és japánul is megjelentették; az ezekhez a kiadásokhoz írt előszavakat is tartalmazza ez az alcsoport), az aktuálisnak tekintett kérdések filozófiai háttere, a Kárpát-medence és a szomszéd államok gazdasági, társadalmi problémái, a szocialista társadalmi rendszer válságjelei a térségben, Magyarország 1956-ban, az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) különböző fórumain elhangzott beszédei, írásai a gazdasági politikai reformokról és ezekről a kérdésekről elmondott, leírt visszaemlékezései.
Ebben a sorozatban is kiemelkedő fontosságúnak tekinthetők azok az írások, melyek vagy önálló cikk formájában, vagy valamely munkacsoport írásának részeként jelentek meg és amelyek Hegedüs gondolatait tartalmazzák a szükséges politikai és gazdasági reformokról.
Gyarapodás

Nem várható

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Az általános kutatási korlátozások érvényesek.
Reprodukciós korlátozások
Az OSA Archívum kutatótermében az anyag oktatási és kutatási célokra digitálisan másolható.
Nyelvek
English, German, Hungarian, Italian, Spanish; Castilian
Call Number Description
Archival boxes #1
361-0-7:1/1
Agrárgazdaság: La questione agraria, 1979
361-0-7:1/2
A népi szocializmus, 1990
[kézirattöredék]
361-0-7:1/3
Békemozgalmak: A semleges Európáért, 1989
[In: Magyarország]
361-0-7:1/4
Békemozgalmak: A Békemozgalmakról, 1983
361-0-7:1/5
Békemozgalmak: A kis lépések taktikája, 1987
361-0-7:1/6
Békemozgalmak: A new type of peace movement: for a neutral Europe, 1989
[angol, spanyol]
361-0-7:1/7
Békemozgalmak: A nyugati új békemozgalom és a keleteurópai válasz, 1988
[piszkozat]
361-0-7:1/8
Békemozgalmak: Another Europe in perspective, 1989
361-0-7:1/9
Békemozgalmak: Az európai biztonság kérdéseinek újragondolása, 1988
361-0-7:1/10
Békemozgalmak: Béke, szocialista fejlődés és demokrácia, 1978
[In: Spokesman]
361-0-7:1/11
Békemozgalmak: Ideologische Entspannung und das Hauptdilemma der unabhangigen osteuropäischen Bewegungen, 1985
361-0-7:1/12
Békemozgalmak: Peace, socialist development and democracy., 1987
[előmunkálatok]
361-0-7:1/13
Békemozgalmak: Politikai írás töredékek, 1987
[In: Republica]
361-0-7:1/14
Békemozgalmak: Remények és félelmek, 1987
[töredék]
361-0-7:1/15
Békemozgalmak: Új tipusú békemozgalom a semleges Európáért, 1989
361-0-7:1/16
Békemozgalmak: A harmadik világ és a harmadik világháború, 1987
361-0-7:1/17
Békemozgalmak: A két blokk ideológiájának agressziv jellege és tulhaladásának [aufhebung] lehetősége, 1987
361-0-7:1/18
Bürokrácia: Bevezetés a Bürokrácia és szocializmus c. tanulmánykötet japán kiadásához, 1978
361-0-7:1/19
Bürokrácia: Bevezetés a Bürokrácia és szocializmus c. tanulmánykötet német kiadásához, 1978
Archival boxes #2
361-0-7:2/1
Bürokrácia: Bevezetés a Bürokrácia és szocializmus c. tanulmánykötet német és japán kiadásához, 1978
361-0-7:2/2
Bürokrácia: Könyv kézirat töredék, 1975
361-0-7:2/3
Bürokrácia: A homo hierarchikus, 1975
361-0-7:2/4
Demokratikus ellenzék: Lehetséges-e konstruktív ellenzékiség Kelet-Európában, 1989
361-0-7:2/5
Demokratikus ellenzék: Nyílt levél Csehszlovákia budapesti nagykövetéhez, 1990
361-0-7:2/6
Filozófia: Agrárkérdés és marxizmus, 1961
[töredékek]
361-0-7:2/7
Filozófia: Az eurokommunizmus mint ideológia, 1982
361-0-7:2/8
Filozófia: Hídverés kelet és nyugat között, 1987
[interjú a tübingeni egyetem diáklapjának]
361-0-7:2/9
Filozófia: Ideológia és détente, 1985
361-0-7:2/10
Filozófia: A détente szociológiai és ideológiai háttere, 1983
361-0-7:2/11
Filozófia: A forradalmi praxis ma, 1983
361-0-7:2/12
Filozófia: Ideologische Entspannung [Détente] und das Hauptdilemma der unabhängigen osteuropäischen Bewegungen Filozófia Eurokommunismus als Ideologie. Situation und Perspektive: Filozófia Lehetséges-e konstruktív ellenzékiség Kelet-Európában?, 1969
361-0-7:2/13
Filozófia: Ideologische Entspannung [Détente] und das Hauptdilemma der unabhängigen osteuropäischen Bewegungen: Filozófia Eurokommunismus als Ideologie. Situation und Perspektive: Filozófia: Marxist theories of Leadership, 1985
361-0-7:2/14
Filozófia: Eurokommunismus, reformkommunismus und entspannungspolitik, 1985
361-0-7:2/15
Filozófia: Eurokommunismus als ideologie, 1985
361-0-7:2/16
Filozófia: Kézirat töredékek I., 1946 - 1996
361-0-7:2/17
Bürokrácia: A bürokratikus szindróma Kelet-Európában és az antibürokratikus reform, 1968
Archival boxes #3
361-0-7:3/1
Filozófia: Kézirat töredékek II., 1946 - 1996
361-0-7:3/2
Filozófia: Kézirat töredékek III., 1946 - 1996
361-0-7:3/3
Filozófia: Kézirat töredékek IV., 1946 - 1996
361-0-7:3/4
Filozófia: Kézirat töredékek V., 1946 - 1996
361-0-7:3/5
Filozófia: Kézirat töredékek VI., 1946 - 1996
361-0-7:3/6
Filozófia: Tanulmány töredékek, 1946 - 1996
Archival boxes #4
361-0-7:4/1
Gazdaság: Előkészitő anyagok, 1973
361-0-7:4/2
Győrffy Kollégium: A Győrffy Kollégium politikája, 1946
361-0-7:4/3
Jugoszlávia: A fölművesszövetkezetek helye a jugoszláv mezőgazdaságban, 1990
361-0-7:4/4
Jugoszlávia: Kardelj: Az önigazgatás elmélete, 1985
361-0-7:4/5
Jugoszlávia: A szabadságot választotta, 1995
361-0-7:4/6
Kárpát-medence: A Kárpát-medence és Közép-Európa [1/2], 1990
361-0-7:4/7
Kárpát-medence: A Kárpát-medence és Közép-Európa [2/2], 1990
361-0-7:4/8
Kárpát-medence: A kisebbségek problémája, 1990
361-0-7:4/9
Kárpát-medence: A romániai faluirtás hátteréről, 1987
361-0-7:4/10
Kárpát medence: Horthyról és koráról. Gosztonyi Péter könyvének recenziója ürügyén, 1991
361-0-7:4/11
Kárpát- medence: Le Bassin des Carpathes et l'Europe Centrale, 1989
361-0-7:4/12
Kárpát-medence: Lehet-e még béke a Kárpát medence népei között, 1990
361-0-7:4/13
Kárpát-medence: On the background of the village eradication in Romania, 1991
361-0-7:4/14
Kelet-Közép-Európa: Magyarország és az új Európa, 1992
361-0-7:4/15
Kis magyar csisztka, 1993
Archival boxes #5
361-0-7:5/1
Konferenciák: Another Europe in perspective, 1989
[Előadás Milánóban]
361-0-7:5/2
Konferenciák: Das Verhältnis von Staat uns Kirche in Ostmitteleuropa- Ostmitteleuropa als eine spezifische Subregion, 1989
[Pax Christi szeminárium, Hilversum]
361-0-7:5/3
Konferenciák: Demokrácia és szocializmus, 1978
[a cambridgei előadás előkészitőanyagai]
361-0-7:5/4
Konferenciák: Eastern Europe in Turmoil and areappraisal of the Goals of the Peace Movements, 1990
[Előadás az END helsinki értekezletére]
361-0-7:5/5
Konferenciák: Europa nach dem Schwinden der sozialischen regime, 1991
[Spanyol előadás]
361-0-7:5/6
Konferenciák: Looking for a third way in Eastern-Central-Europe, 1989
[Előadás Rómában]
361-0-7:5/7
Konferenciák: Politik und Détente, 1987
[San Sebastian, béke-konferencia]
361-0-7:5/8
Konferenciák: Rethinking Security, 1988
[Előadás Firenzében]
361-0-7:5/9
Konferenciák: The East-European Revolution and Economy, 1990
[Előadás Dubrovnikban]
361-0-7:5/10
Konferenciák: Theses: Which left for which Europe, 1988
[Firenze]
361-0-7:5/11
Konferenciák: The Neutral Axis of Europe as an Intermediate Step Towards the Total European Neutralization, 1989
[Előadás Stockholmban]
361-0-7:5/12
Környezetvédelem: Zöldmozgalom és Reform Magyarországon, 1988
[kézirat, megjelent a "Természetvédelem" c. Inban,1988/2]
361-0-7:5/13
Lengyelország: Gdansk és a szocializmus harmadik modellje, 1980
[Sandro Viola interjúja, La republica]
361-0-7:5/14
Lengyelország: Róka fogta csuka, csuka fogta róka és más anyagok, 1981
361-0-7:5/15
Lengyelország: Rögös út a pluralisztikus szocializmus felé, 1990
361-0-7:5/16
Lengyelország ma, 1986
Archival boxes #6
361-0-7:6/1
Magánfeljegyzések: Jegyzetfüzetek, 1985
361-0-7:6/2
Magyarország 1956: Additional remarks by a major participant in the Hungarian Revolution of 1956, 1985
361-0-7:6/3
Magyarország 1956: Néhány megjegyzés a The Hungarian revolution of 1956 and the origin of the Kádár regime c. tanulmányhoz, 1985
361-0-7:6/4
Magyarország 1956: Mit jelent ma számomra Nagy Imre?, 1989
[töredékek]
361-0-7:6/5
Magyarország 1956: Opponensi vélemény Korányi G. Tamás által összeállított 1956-dokumentumok c. könyv kiadási tervéről, 1989
361-0-7:6/6
Magyarország 1956:, 1984
361-0-7:6/7
Mottók: Idézet gyüjtemény [1/2], 1992
361-0-7:6/8
Mottók: Idézet gyüjtemény [2/2], 1992
361-0-7:6/9
Munkásakadémia: A szolidaritás népünnepélye, 1991
[In: Magyar Hírlap]
361-0-7:6/10
Munkásakadémia: Elitről május elsejére, 1990
[In: Magyar Hírlap]
361-0-7:6/11
Nemzeti kérdés: Nationalism, 1947 - 1997
361-0-7:6/12
Politikai pártok: MDP: A munkás-paraszt szövetség kérdéseiről, 1955
361-0-7:6/13
Politikai pártok: MDP: Az MDP Központi Vezetősége és a Minisztertanács határozata a mezőgazdaság termelés fejlesztéséről, 1953
Archival boxes #7
361-0-7:7/1
Nemzeti kérdés: Nationalism, 1947 - 1997
361-0-7:7/2
Politikai pártok: MDP: A szocializmus építésének utján, 1956
361-0-7:7/3
Politikai pártok: MDP: Nőnapi ünnepi beszéd, 1954
361-0-7:7/4
Politikai pártok: MDP: A munkás-paraszt szövetség kérdéseiről, 1955
361-0-7:7/5
Politikai pártok: MDP: Az MDP Központi Vezetősége és a Minisztertanács határozata a mezőgazdaság termelés fejlesztéséről, 1953
361-0-7:7/6
Politikai pártok: MDP: Hol vesztettünk csatát? Egyéb töredékek, 1957
361-0-7:7/7
Politikai pártok: MDP: A Mezőgazdaság szocialista átszervezésének és a mezőgazdasági termelés fellendítésének további feladatairól, 1955
361-0-7:7/8
Politikai pártok: MDP: Pártmozgalom és gazdaságpolitika. Gondolatok a tagkönyvcseréről, 1954
361-0-7:7/9
Politikai pártok: MDP, Nagy Imre: Pártkongresszusi felszólalás [MDP III. Kongresszusa], 1954
[In: Népszabadság]
361-0-7:7/10
Politikai pártok: MSzMP: A népi írókról. Az MSzMP KB mellett működő kulturális elméleti munkaközösség állásfoglalása, 1958
361-0-7:7/11
Reformok: A demokratikus megújulás Kelet-Európában I., 1985
361-0-7:7/12
Reformok: A demokratikus megújulás Kelet-Európában II., 1985
361-0-7:7/13
Reformok: A gazdasági irányítás és a társadalmi függőség, 1966
[kézírat, megjelent a Közgazdasági Szemle c. Inban, 1966/6-7]
Archival boxes #8
361-0-7:8/1
Reformok: A Rinascita reform-interjú első, piszkozati fogalmazványa, 1978
361-0-7:8/2
Reformok: A sztálinizmus kisértete, 1985
361-0-7:8/3
Reformok: Az 1968-as Mechanizmus Bizottsági anyagok, 1965
361-0-7:8/4
Reformok: Manchin Róberttel: Az új gazdálkodási rendszer hatása a műszaki fejlesztési döntésekre, 1969
[vitaanyag]
361-0-7:8/5
Reformok: Egy tanulási folyamat mérlege: Magyarország és Lengyelország példáján, 1988
361-0-7:8/6
Reformok: Hadiiparból civil gazdaság, 1988
361-0-7:8/7
Reformok: Kompnemzet, vagy sündisznó-pozició, 1990
[Népszabadság]
361-0-7:8/8
Reformok: Meddig folytatható a lapuló gazdaságpolitika?, 1995
361-0-7:8/9
Reformok: Radikális reform szükségessége és lehetősége Kelet- Közép-Európában, 1988
[piszkozat töredék]
361-0-7:8/10
Reformok: Reform of the political system in the USSR, 1988
361-0-7:8/11
Reformok: Töredékes jegyzetek, 1988
361-0-7:8/12
Reformok: Történeti áttekintés, 1987
361-0-7:8/13
Reformok: Vom Prager bis zur heutigen Reformsituation in Ost-und Ostmitteleuropa, 1988
361-0-7:8/14
Románia: A romániai faluirtás hátteréről, 1988
[In:Panorama]
361-0-7:8/15
Szovjetunió: A gorbacsovi reform próbaköve, 1987
361-0-7:8/16
Szovjetunió: A NEP-re való áttérés és a szocialista gazdálkodásról vallott felfogás felülvizsgálata, 1970
361-0-7:8/17
Szovjetunió: A szovjet kultúra fehér foltjai és a gorbacsovi glasztnoszty, 1987
Archival boxes #9
361-0-7:9/1
Szövetkezetek: A mezőgazdaság szocialista átszervezésének és a mezőgadasági termelés fellendítésének további feladatairól, 1954
361-0-7:9/2
Szövetkezetek: Legközelebbi feladataink a szövetkezeti mozgalom fejlesztése terén, 1948
361-0-7:9/3
Társadalom: A hatalomról, 1989
[In: Magyarország]
361-0-7:9/4
Társadalom: Ami a sztálinizmus után következhet, 1989
[In: Új Fórum]
361-0-7:9/5
Társadalom: A népi írók kérdéséhez, 1955
[Gerő Ernő véleménye is]
361-0-7:9/6
Társadalom: A népi szocializmusról c. tanulmány tartalomjegyzéke [A demokrácia alapja a civil társadalom önmagára találása], 1989
361-0-7:9/7
Társadalom: A polgári társadalom küszöbén, 1992
[kézirat]
361-0-7:9/8
Társadalom: A társadalmi fejlődés alternatíváiról, 1968
361-0-7:9/9
Társadalom: Beteg társadalmunk orvoslásra vár… Ki lehet itt győztes?, 1995
[In:Magyar Nemzet]
361-0-7:9/10
Társadalom: Die heutigen gesellschaftlichen Syndrome der osteuropaischen Gesellschaften und Entwicklungsalternativen, 1985
361-0-7:9/11
Társadalom: Elitcsoportok a gazdaságban, 1991
361-0-7:9/12
Társadalom: Eszmei harc és a népiesek, 1957
361-0-7:9/13
Társadalom: Hol végződik hát Európa?, 1979
361-0-7:9/14
Társadalom: Hová vezet a türelmetlenség?, 1992
361-0-7:9/15
Társadalom: Kézirat-töredékek, 1985
361-0-7:9/16
Társadalom: Merre van előre?, 1990
[In: 168 óra]
361-0-7:9/17
Társadalom: Nem a liberalizmus a megoldás, 1989
[In:Országgyűlési tudósítások]
361-0-7:9/18
Társadalom: Nemzeti problémák [1/3], 1946 - 1996
Archival boxes #10
361-0-7:10/1
Társadalom: Nemzeti problémák [2/3], 1946 - 1996
361-0-7:10/2
Társadalom: Nemzeti problémák [3/3], 1946 - 1996
361-0-7:10/3
Társadalom: Nép-nemzet [készülő tanulmány], 1990
361-0-7:10/4
Társadalom: Töprengések országgyülési vitákat hallgatván, 1989
361-0-7:10/5
Társadalom: Új középosztály- modernizáció, 1990
[In: Magyar Hírlap]
361-0-7:10/6
Társadalom: Új nacionalizmus a kapuk előtt, 1996
361-0-7:10/7
Társadalom: Vita Rudolf Bahrovval, 1989
[Rinescita]
361-0-7:10/8
Társadalom: Vonzó illúziók- rút realítások, 1989
[In: Magyarország,]
361-0-7:10/9
Történelem: History, 1970
361-0-7:10/10
Válság, Kelet-Európa: Egy tanulási folyamat mérlege: Magyarország 1956, Lengyelország 1980-81, 1981
361-0-7:10/11
Válság, Kelet-Európa: Ethos und Wirtschaftkrise in Ostmitteleuropa, 1970
361-0-7:10/12
Válság: Kelet-Európa [Kézirat töredékek], 1980
361-0-7:10/13
Válság, Magyarország: Egy álomország mély politikai krizisben és a kijutás problémái, 1988
Archival boxes #11
361-0-7:11/1
Válság, Magyarország: Vegyes fogalmazványok töredékek [1/2], 1988
361-0-7:11/2
Válság, Magyarország: Vegyes fogalmazványok töredékek [2/2], 1988
361-0-7:11/3
Válság, Magyarország: Új gazdasági elit, 1991
361-0-7:11/4
Visszaemlékezések: A Fényes szelek nemzedéke, Népi kollégiumok, 1939-49, 1972
[kézirat, könyvkezdemény]
361-0-7:11/5
Visszaemlékezések: Az antisztálinista forradalom fonákjai, 1990
[In: Magyar Hírlap]
361-0-7:11/6
Visszaemlékezések: Az olvadás magyar folyóiratának, a Valóság-nak a főszerkesztője, és egyéb töredékek, 1990
361-0-7:11/7
Visszaemlékezések: Az ötvenes évek szubjektív szemszögből, 1988
361-0-7:11/8
Visszaemlékezések: Az utolsó kommunista: Berlinguer, 1985
361-0-7:11/9
Visszaemlékezések: Emigráció állami segédlettel, 1994
361-0-7:11/10
Visszaemlékezések: Entspannuns tut not, 1980
361-0-7:11/11
Visszaemlékezések: Én már soha nem leszek párttag, 1990
361-0-7:11/12
Visszaemlékezések: Feljegyzés töredékek, 1990
361-0-7:11/13
Visszaemlékezések: Hegedűs füzetek,13,15,17-19, 1990
Archival boxes #12
361-0-7:12/1
Visszaemlékezések: Hibának tartom az aláírásomat, 1992
361-0-7:12/2
Visszaemlékezések: Kommentárok, 1994
361-0-7:12/3
Visszaemlékezések: Macskakő Párizsból, 1990
361-0-7:12/4
Visszaemlékezések: Negyedszázad múltán, 1980
[In: Le Monde]
361-0-7:12/5
Visszaemlékezések: Rationale und irrationale komponente der stalinistischen Repression in Ungarn, 1990
361-0-7:12/6
Visszaemlékezések: Szétszakadozott élet, 1990
361-0-7:12/7
Visszaemlékezések: Szétszakadozott élet [Hegedűs füzetek, egyéb töredékek], 1992
361-0-7:12/8
Visszaemlékezések: Sztálinisták, akik mégsem igazán sztálinisták, avagy Hegedűs A. elfogultságai, 1990
361-0-7:12/9
Visszaemlékezések: Válasz a Századvég kérdéseire, 1988
361-0-7:12/10
Visszaemlékezések: Vegyes töredékek, 1980
361-0-7:12/11
Visszaemlékezések: Vergődés, Előítélet és illúzió nélkül, 1990
361-0-7:12/12
Visszaemlékezések: 1968 agusztusa, 1990