HU OSA 362-0-6 Documentation of Legal Matters (Hatósági ügyek dokumentumai)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 362-0-6
Title
Documentation of Legal Matters
Date(s)
1982 - 1989
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
1 Archival boxes, 0.13 linear meters

Context

Name of creator(s)
Philipp, Tibor

Content and Structure

Scope and Content (Narrative)
The activities of the opposition in the eighties often resulted in displeasure on the part of the authorities. The retaliation was done in different ways, using both non-formal and formal means. In the case of the first group, different forms of harassment were involved, while in the application of formal tools, official bodies generally attempted to reduce the room for maneuver of opposition persons, referring to different categories of minor offence. The frequent patterns of such measures are recognizable in the life history of most opposition activists. Typical official retaliation was the rejection of passport applications, and the charge of prohibited fundraising, and the press law violation. Socialist countries sanctioned production and distribution of samizdat to varying degrees. In the Soviet Union, producers and distributors were usually accused of spreading anti-Soviet propaganda which was equivalent to treason. In other countries of the Eastern bloc, such as Hungary, in order to avoid political scandal that may be caused by such trials, Samizdat literature was judged according to administrative regulation instead of the content of the publications. The category of press law violation was apparently harmless in political terms, as it was rather related to the production and distribution of unauthorized publications. On this basis of the regulation, dozens of procedures had been started in Hungary. By this means, the police was provided a tool to narrow the financial opportunities of the opposition: house searches had become more common at the editors and distributors, when assets and materials subject to stricter registration rules had been confiscated alongside publications. The box in the series contains documents that have been generated during this type of procedures, the authors are representatives of the authorities, and in other cases, the victims of such retaliation.
Appraisal, destruction and scheduling information
The series contains materials of a good physical quality. During processing no materials have been removed.
Accruals

Not Expected

System of arrangement
The series is arranged alphabetically.

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
Not restricted
Languages
Hungarian

Description Control

Archivist's note
Processed by Örs Lehel Tari, July 30, 2019.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 362-0-6
Cím
Hatósági ügyek dokumentumai
Idő(kör)
1982 - 1989
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
1 levéltári doboz, 0.13 folyóméter

Kontextus

Készítő(k) nevei
Philipp, Tibor
A megőrzés története
Rendezte és a leírást készítette Tari Örs Lehel, 2019. július 30.

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Narratív)
A nyolcvanas évek ellenzéki tevékenységei gyakran váltották ki a a hatóságok nemtetszését. Az alkalmazott retorziók spektruma igen széles volt, egyaránt alkalmaztak nem formális és formális eszközöket. Az első csoportba a zaklatások különboző formái tartoztak, míg a formális eszközök tárházának alkalmazása során a hivatalos szervek általában valamilyen szabálysértésre hivatkozva törekedtek az ellenzéki személyek mozgásterének csökkentésére. Az ilyen intézkedések gyakran megjelenő mintázatai a legtöbb ellenzéki aktivista élettörténetében felismerhetőek. Jellemző hatósági módszer volt az útlevélkérelmek elutasítása, a tiltott adománygyűjtés miatti, valamint a sajtórendészeti vétség miatti eljárás. A szocialista országok változó mértékben szankcionálták a szamizdat előállítását és terjesztését. A Szovjetunió területén általában a hazaárulással egyenértékű szovjetellenes propaganda terjesztésével vádolták a terjesztőket. A keleti blokk egyéb országaiban, így Magyarországon is a politikai jellegű perek elkerülése érdekében nem a kiadványok tartalmi, hanem adminisztratív vonatkozásait kifogásoló elvek szerint ítélték meg a szamizdat irodalmat. A sajtórendészeti vétség mint kategória politikai értelemben látszólag ártalmatlan volt, a kiadványok hivatalos engedély nélküli előállítására és terjesztésére vonatkozott. Ilyen alapon több tucat eljárás indult Magyarországon is. Ezzel a rendőrség szabálysértésekre hivatkozva eszközt kapott az ellenzékiek pénzügyi ellehetetlenítésére. A szerkesztőknél és kiadóknál gyakorivá váltak a házkutatások, melyek során a kiadványok mellett elkobozták a szigorúbb nyilvántartási szabályok alá eső eszközöket, valamint nyersanyagokat. A sorozatban található dobozban a fentebb említetteken kívül olyan dokumentumok is megtalálhatók, melyek ilyen típusú eljárások során keletkeztek, szerzőik a hatóságok képviselői, más esetben pedig a retorziók elszenvedői voltak.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
A sorozat jó minőségű szöveges dokumentumokat tartalmaz, melyek feldolgozása során selejtezés nem történt.
Gyarapodás

Nem várható

A leírási egység szerkezete
A sorozat alfabetikusan rendezett.

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Not restricted
Nyelvek
Hungarian

Ellenőrzés

Levéltárosi jegyzetek
Rendezte és a leírást készítette Tari Örs Lehel, 2019. július 30.
Call Number Description
Archival boxes #1
362-0-6:1/1
Information Letter No. 2 by the Committee 1903: VI [On Foreign Travel and Passport Requests] / Az 1903: VI-os bizottság 2. sz. tájékoztató levele [külföldi utazás és útlevélkérelem ügyében], 1988
362-0-6:1/2
[Request by the Ministry of Justice on the Case of the Independent Law Aid Service] / [Az Igazságügyi Minisztérium megkeresése a Független Jogvédő Szolgálat ügyében], 1988
362-0-6:1/3
[Rejection of Pál Lőcsei's Passport Request] / [Lőcsei Pál útlevélkérelmének elutasítása], 1988
362-0-6:1/4
[The Case of Sergeant László Balla: Decision on Termination of the Investigation] / [Nyomozás Balla László rendőr őrmester ügyében: Határozat a nyomozás megszüntetéséről], 1989
362-0-6:1/5
[István Orosz's Case of Settling Abroad] / [Orosz István külföldi letelepedési ügye], 1988
362-0-6:1/6
[Tibor Philipp's Report of a Crime of Abuse of Office] / [Philipp Tibor feljelentése hivatali visszaélés bűncselekménye miatt], 1988
362-0-6:1/7
[Tibor Philipp`s Passport Request] / [Philipp Tibor útlevélkérelme], 1982 - 1984
362-0-6:1/8
[Philipp, Tibor: MOGÜRT Automotive Foreign Trade Company, Execution ] / [Philipp Tibor: MOGÜRT Gépjármű Külkereskedelmi Vállalat végrehajtás], 1988 - 1989
362-0-6:1/9
[Philipp, Tibor: Violation of Press Law] / [Philipp Tibor: Sajtórendészeti vétség], 1984
362-0-6:1/10
[Philipp, Tibor: Illicit Fundraising] / [Philipp Tibor: Tiltott adománygyűjtés], 1987